Versionsnyheter FEBDOK 5.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsnyheter FEBDOK 5.5"

Transkript

1 Sida 1/19 Versionsnyheter FEBDOK 5.5 FEBDOK 5.5 Vi har nöjet att lansera en ny version av FEBDOK under Programmet har en hel del nyheter och är även anpassat för den nya norska normen NEK 400:2014 (vilket dock enbart gäller för de kunder som även har norska rättigheter på licensen). Det arbetas kontinuerligt med att uppdatera och utveckla programmet och vi hoppas att denna version av FEBDOK infriar förväntningarna. FEBDOK-teamet tackar för alla konstruktiva synpunkter och idéer från användarna som hjälper till att utveckla och göra FEBDOK till ett ännu bättre program. FEBDOK är en fullversion men kan även användas som uppdatering. Versionen kan uppdatera från version 5.2. FEBDOK är en patch som installeras på version , dvs den senare måste vara installerad för att patchen skall kunna appliceras. Har ni en äldre version installerad måste den avinstalleras först. Vi rekommenderar att säkerhetskopiera innan ni avinstallerar, se handledning för avinstallation och säkerhetskopiering. Vi rekommenderar även att använda uppdateringsfunktionen i FEBDOK när ni skall uppdatera. Nedan visas några av nyheterna och ändringarna i version 5.5: Nyheter Nytt utseende och funktioner för Inställningar Inställningar för e-post Kortslutningssäker förläggning Gruppkonfigurator Möjlighet att välja 5 s frånkopplingstid för Distribuerad last (vägbelysning) Flytta grupper i enlinjeschema med hjälp av funktionsknappar Val av överspänningsskydd Ny dimensioneringsbasis, NEK 400:2014 (gäller om man har norska rättigheter på licensen) Ändringar, uppdateringar och rättningar Beräkningsmetod för UPS Uppdaterad databas C-faktor Överspänningsskydd i första fördelning Markering av felströmmar Rättningar o o o UPS-beräkning Skenfördelning Egendefinierade kablar

2 Sida 2/19 Systeminställningar Utseendet har uppdaterats samt några nya funktioner har tillkommit Standardvärde för föreliggande nät (förvalsvärde) Har man valt att starta beräkningarna från Startpunkt och har valt detta under inställningar är det nu möjligt att lägga in egna standardvärden för föreliggande nät för de olika fördelningstyperna. Lägg in egna värden på föreliggande nät. Ovan visas ett exempel med TN-C-S och EJ Avancerad visning

3 Sida 3/19 E-postinställningar i FEBDOK FEBDOK har nu infört egna e-postinställningar, vilka blir införda av Admin. När Admin valt inställningarna hämtas e-postadressen för användaren från användarregistret. Använder man MS Exchange eller SMTP måste e-postadressen vara knuten till ett e-postkonto för tjänsten. E-postinställningar Det finns tre konfigurationer för e-post. 1. Auto 2. MS Exchange 3. SMTP E-postkonfiguration

4 Sida 4/19 Auto Om man inte har angivit någon specifik inställning skickar FEBDOK e-post med inställningen Auto. Denna kan dock bli stoppad av skräppostfilter eller brandvägg. Man kan prova att skicka ett test-e-brev för att se om inställningen Auto fungerar. Detta kan man prova när man är inloggad som vanlig användare och inte som Admin, eftersom Admin inte har någon egen e-postadress registrerad. Auto MS Exchange Ange en Exchange-server i fältet SMTP-server. Avsändarens e-postadress hämtas automatiskt från den som är inloggad. Detta måste vara en e-postadress som har ett konto på Exchange-servern. MS Exchange SMTP Ange en SMTP server i fältet SMTP-server. Ange även användarnamn och lösenord samt registrerad e-postadress. Man kan också ange om det ska vara en egen port, autentisering eller SSL. SMTP

5 Sida 5/19 Testa E-post Skriv in en testadress att skicka e-post till. Man är tvungen att ha en giltig e-postadress för användaren för att kunna skicka testet. Denna adress registreras på användaren i Användarregistret. Testa e-post Klickar man på Testa e-post och meddelandet har skickats visas en meddelanderuta. Meddelandet skickat

6 Sida 6/19 Kortslutningssäker förläggning I Utformning och skydd har det tillkommit en ny valmöjlighet: Gruppen är jord- och kortslutningssäker förlagd. Beroende på typ av grupp finns det olika kriterier som ligger till grund för val och placering av skydd samt typ av kabel som kan användas. Grupp till fördelning eller motor Väljer man Gruppen är jord-och kortslutningssäker förlagd till en fördelning eller motor, finns följande begränsningar för gruppen: Max 3 m kabel Enbart enledarkablar Skyddet placerat i änden av kabeln Grupp till Fast belastning För grupper som går till en fast last är det möjligt att använda olika typer av utrustning där frånkoppling av ett fel kan medföra fara. Denna typ av utrustning är listad i SS

7 Sida 7/19 Man väljer i dessa fall en grupp med fast belastning och specificerar utrustningstypen i listan under belastning. Under Utformning och skydd väljs Gruppen är jord och kortslutningssäkert förlagd, varvid FEBDOK tar bort alla skydd för gruppen när man har valt en sådan utrustningstyp.

8 Sida 8/19 Grupp med transformator Har man valt Gruppen är jord- och kortslutningssäkert förlagd för en transformator är det endast möjligt att placera skyddet i änden av sekundärkabeln. Gruppkonfigurator En helt ny funktion har tillkommit i FEBDOK: Gruppkonfigurator. Avsikten med denna är att skapa huvudstrukturen i anläggningen på ett effektivt och enkelt sätt. Att välja Gruppkonfigurator Gruppkonfigurator väljs från menyn Data för gruppkombination/avgreningspunkt eller Fördelningsdata. Högerklicka på den fördelning, gruppkombination eller avgreningspunkt där ni önskar använda gruppkonfiguratorn. Högerklicka på valfri fördelning, gruppkombination eller avgreningspunkt

9 Sida 9/19 I dialogen Fördelningsdata, klicka på knappen Gruppkonfigurator. Börja med att välja antal nya grupper och till vilka olika grupptyper dessa skall höra, se vänstra sidan i bild nedan. Det finns möjlighet att välja kabel- och skyddstyper men man kan också låta bli att välja. När man klickar OK genereras alla grupper och typer som man har angivit.

10 Sida 10/19 Huvudledningsschema (i detta exempel är kabeltyp och skydd valda) Distribuerad last (vägbelysning) Det finns nu möjlighet att välja 5 s frånkopplingstid för jordfel. Man måste dock göra en medvetet val som förval är värdet 0,4 s. Flytta grupper i enlinjeschema Det har tillkommit en förenklad funktion för att flytta grupper i enlinjescheman med hjälp av nya funktionsknappar på menyraden. De symboliserar pilar som man kan använda för att flytta grupper upp eller ner. Man kan välja att flytta en eller flera grupper och man markerar grupperna på samma sätt som tidigare. Högerklicka på en grupp, håll nere Ctrl och högerklicka på flera grupper alternativt markera med ett fönster flera grupper som man önskar flytta.

11 Sida 11/19 Val av Överspänningsskydd Tidigare har det inte varit möjligt att välja överspänningsskydd i första fördelning. Detta är nu möjligt med Första fördelning i dialogen Definition av anläggning samt med Data för fördelning/gruppering/ avgrening. Val av överspänningsskydd i dialogen Definition av anläggning. Val av överspänningsskydd med högerklick på fördelning i huvudledningsschema, alternativt på gruppkombination eller avgrening: På huvudledningsschema visas det så här när man har valt överspänningsskydd:

12 Sida 12/19 UPS För sex år sedan lanserades FEBDOK med UPS-beräkning. UPS-beräkningar begränsade sig då till att enbart gälla för trefas 400V UPS:er. Utvecklingen har varit kontinuerlig och det har gjorts möjligt att använda alla nätsystem och spänningsnivåer för UPS:er i programmet. När det utvecklas nya funktioner och faciliteter samlas och söks råd från många olika aktörer för att programmet skall kunna hantera majoriteten av de produkter som finns på marknaden. Under året har det gjorts en genomgång av beräkningsmetodiken som används för UPS och i samråd med tongivande aktörer i branschen har man kommit fram till en ändring. Nedan förklaras i detalj den nya hanteringen. FEBDOK UPS-hantering för version 5.5 UPS:er läggs in i programmet på grundval av data från leverantörer då det inte finns några standardprodukter. Märkvärden för ström och spänning läggs in på primär- och sekundärsida för UPS:en, vilket ger underlag till överbelastningsskyddet för gruppen. UPS:ens kortslutningseffekter uppges i kort tid (ST) och lång tid (LT). Båda värdena anges i ampere och med felströmmens varaktighet i sekunder. Är enbart en ström angiven av leverantören, sätts samma värde och tid för ST och LT. Termisk överlast anges i ampere och är ett gränsvärde för när strömmen går från att vara belastningsström till att bli en felström. Spänningskälla/strömkälla När felströmmen ligger under termisk överlast beräknar FEBDOK kortslutningsströmmen på konventionellt sätt, med UPS som en ideal spänningskälla. När felströmmen överstiger termisk överlast, går FEBDOK över till att betrakta UPS som en ideal strömkälla. Felströmmen blir då LT och ST. Ekvivalent schema: UPS som en ideal spänningskälla

13 Sida 13/19 Ekvivalent schema: UPS som en ideal strömkälla Statisk switch Många UPS:er har en statisk switch och denna kan läggas in i FEBDOK. När statisk switch är tillgänglig och strömmen är större än nominell märkström på utgångssidan, använder FEBDOK från nätet uppströms UPS:en. FEBDOK visar största och minsta kortslutningsström oavsett var den kommer ifrån. FEBDOK UPS-ändringar i version 5.5 Ändringar på benämningar och namn är även uppdaterat i rapport för UPS-förfrågan. Data Primär är ändrat till Ingång Sekundär är ändrat till Utgång Lastström är ändrat till Differens Max termisk överlast är ändrat till Maximal överlast Kortslutningseffekt kort tid Ström ändrat till Maximal ström, anges i ampere (RMS-värde) Maximal tid är ändrat till Maximal varaktighet, anges i sekunder från tid 0 Kortslutningseffekt lång tid Ström ändrat till Maximal ström, anges i ampere (RMS-värde) Maximal tid är ändrat till Maximal varaktighet, anges i sekunder från tid 0 Statisk switch Fält för tid, anges i ms Fält för IK max, anges i ampere (peak-värde) Fält för I 2 t, anges i A 2 s Kryssruta för switch, skyddat av internt skydd? Ändringen i beräkningsmetodik är att felström levererad av UPS i ST- och LT-perioden är avhängig av nedströms impedans. Det har inte tagits hänsyn till denna impedans i versioner före 5.5.

14 Sida 14/19 Möjliga konsekvenser vid ny hantering När nedströms impedans tas med i värderingen kommer detta att medföra en lägre kort-/långtidsström från batteriet vilket kan medföra längre frånkopplingstider för skydd. För existerande anläggningar används den tidigare beräkningsmetodiken, tills man själv gör ett eget val under Definition av anläggning och där väljer att använda nya metoden. För alla nya anläggningar används den nya metoden. Förklaring till meny för UPS UPS UPS fabrikat UPS typbeteckning UPS effekt Märkspänning Ingång (Primär) Utgång (Sekundär) Märkström Ingång (Primär) Utgång (Sekundär) Leverantörens/tillverkarens namn Typbeteckning för UPS Effekt i kilovoltampere [kva] Nominell ingångsspänning Nominell utgångsspänning Angiven märkström per fas Angiven märkström per fas Statisk switch Ja/Nej/internt skydd UPS:ens konfiguration av statisk switch Har UPS en statisk switch måste man ange minsta-värden. Maximalt tillåten I 2 t Tid Maximalt tillåten Ik (Peak) Kortslutningseffekt Kort tid Maximal ström Maximal varaktighet Genomsläppt energi angiven i A 2 s När statisk switch är i varmt tillstånd Felströmmens varaktighet angiven i millisekunder Angiven i ampere Maximal ström UPS klarar av att leverera i en felsituation effektivvärde, kort tid (tex 0,05 s) Strömmens varaktighet angiven i sekunder Kortslutningseffekt Lång tid Maximal ström Maximal ström UPS klarar av att leverera i en felsituation effektivvärde, lång tid (tex 0,2 s) Maximal varaktighet Strömmens varaktighet angiven i sekunder Har man enbart fått ett värde för ström och tid ska fälten för kort och lång tid sättas lika. Maximal överlast Ström Angiven i ampere Maximal överlast är ett gränsvärde. För strömmar under maximal överlast fungerar UPS:en som en ideal spänningskälla och betraktar inte strömmen som en felström. För strömmar större än maximal överlast kommer UPS:en att fungera som en ideal strömkälla och strömmen betraktas som en felström.

15 Sida 15/19 Orderregister Orderregister har fått nya funktioner och uppdaterat utseende. Ny inställning Under System->Systeminställning->Filsökvägar och funktioner har det tillkommit en ny inställning. När Skapa order från anläggningen är aktiverat kopplas anläggningen till valt ordernummer. Inställningar Skapa order från anläggningen är inaktiverat som standar inställning. Det är enbart Admin som kan aktivera denna inställning.

16 Sida 16/19 Är Ordernummer 1 inte använt tidigare skapas det en order med anläggningsnamnet som ordernamn. Detta kan naturligtvis ändras i orderregistret. Klickar man OK i nedanstående exempel skapas det en order med ordernummer 1 och med ordernamnet Testorder. Ordernummer på anläggningen Lista När man öppnar orderregistret ser man en lista på de ordrar som är skapade. Det finns tre sätt att öppna en order: 1. Dubbelklick, varvid man kommer till Definition av order 2. Markera den order ni vill titta på och klicka på knappen Definition 3. Högerklicka på ordern och välj Definition

17 Sida 17/19 Definition Definition av en order I definitionsdialogen får man en översikt över informationen och vilken/vilka anläggningar som är kopplade till ordern. 1. Man kan välja kund och sätta start- och slutdatum. 2. Man kan hantera vilken typ av arbete det handlar om.

18 Sida 18/19 3. Administrera anläggningar Öppna anläggning - öppnar anläggningen som är markerad i listan. Ny anläggning - skapar ny anläggning som är kopplad till ordern. Lägg till anläggning - kopplar existerande anläggning från anläggningsregistret till ordern. Ta bort anläggning - tar bort markerad anläggning i listan. Anläggningen tas EJ bort i anläggningsregistret, enbart kopplingen mot order. Orderbekräftelse - skriver ut orderbekräftelse med adress, ägare/kund och arbetsbeskrivning. 4. Anläggningslista Anläggningslistan visar alla anläggningar som är kopplade till en order. Det finns också en högerklicksmeny i listan med val för Öppna-, Ny- och Radera anläggning.

19 Sida 19/19 Beskrivning I Beskrivning väljer man anläggningsadress på ordern. Här kan man lägga till en arbetsbeskrivning och kommentarer till montören. Man kan också skriva ut arbetsordern. Beskrivning

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem.

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. 2011-06-14. Version 2.5 Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. Nyheter i version 2.5 : # Realtidssync # Koder för betalsätt # Inställningar för Fraktsätten

Läs mer