VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER"

Transkript

1 VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER Statsrådets kommunikation Europainformationen Riksdagen Europeiska kommissionens representation i Finland Europaparlamentets informationskontor i Finland Uppdaterat den 3 oktober 2011

2 Statsrådets kommunikationsenhet Statsrådets kansli svarar för statsrådets EU-kommunikation och samordnar EU-kommunikationen inom statsförvaltningen. Hit hör bl.a. informationen om EU-ministerutskottet och om Europeiska rådets möten. EU-ministerutskotten Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i regel på fredagar, för att behandla aktuella EUärenden som är politiskt, ekonomiskt och rättsligt betydelsefulla. I ministerutskottet kommer man överens om riktlinjerna för Finlands verksamhet vid alla officiella och inofficiella möten i Europeiska unionens råd. Informationsmaterial i anslutning till ministerutskottet publiceras efter sammanträdena på statsrådets webbsidor på adressen Vid behov hålls även presskonferenser. De Europeiska råden och toppmötena Statsrådets kommunikationsenhet svarar för kommunikationen om de Europeiska råden i Bryssel och övriga möten mellan stats- och regeringscheferna. Information om mötena ges både på förhand och i efterhand. På mötesplatserna hålls presskonferenser; bandupptagningar finns att tillgå på statsrådets webbsidor. Statsrådets webbsidor och medietjänsten I avsnittet om EU på statsrådets webbplats (www.statsradet.fi/eu), återfinns ministeriernas pressmeddelanden, tal och annat aktuellt material om EU-frågor. På samma plats finns också material till EU-briefingarna, se ovan. På sidorna finns också allmän information om EU och om behandlingen av EUärenden i Finland. Där finns även sidor med EU-arbetsplatser. Statsrådets medietjänst (media.statsradet.fi) täcker hela statsrådets offentliga nättjänst. Dessutom har redaktörer som registrerat sig på tjänsten tillgång till ministeriernas pressmeddelanden, inbjudningar och kontaktinformation, som publiceras på nättjänstens webbsidor. Pressmeddelanden och inbjudningar kan även beställas på önskat språk till den egna e-posten, och beställningen kan begränsas till pressmeddelanden och inbjudningar som anknyter till EU. EU-seminarier för redaktörer Statsrådets kommunikationsenhet arrangerar regelbundet, vanligen varje halvår, seminarier om viktiga tväradministrativa EU-frågor. Teman har varit bl.a. utvidgningen, regeringskonferensen, EUordförandeskapet och regeringens EU-riktlinjer. Ministrar och ministeriernas sakkunniga har föreläst vid dessa seminarier. Unionens energi- och klimatpolitik var höstens tema år EU-föreläsningar för redaktionerna Via statsrådets kommunikationsenhet har medierna möjlighet att beställa EU-expertföreläsningar om olika ämnen i syfte att komplettera och uppdatera journalisternas EU-kunskaper. Föreläsningarna är avgiftsfria och de kan hållas antingen på den egna redaktionen eller i statsrådets utrymmen. Föreläsarna är experter vid statsrådets EU-sekretariat eller vid andra ministerier. Kontaktinformation Statsrådets kommunikationsenhet, e-postadresser: - kommunikationschef Mikko Norros, tfn och kommunikationsexpert Päivi Mutanen-Pirttilä, tfn och

3 Utrikesministeriets Europainformation Europainformationen är en del av statsförvaltningens EU-information. Europainformationen har till uppgift att producera och förmedla information till allmänheten på svenska och finska om den europeiska integrationen och Finlands verksamhet i EU. Europainformationen finns i samtliga 19 finländska landskap. Europainformationens regioninformatörer är EU-experter som betjänar och informerar allmänheten, frivilligorganisationer, skolor och lokala medier. Regioninformatörerna vill aktivt främja debatten om Europeiska unionen genom att ordna möten med EUteman och hålla föreläsningar runtom i landskapen. Kontaktuppgifter Riksomfattande servicetelefon E-post: Chef för Europainformationen Marja Aspelund, tfn och Europainformationen i Nyland, tfn Regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn och EU-rådgivare Kirsi Varsta, tfn och EU-rådgivare Heidi Lempinen, tfn och Europainformationen i Egentliga Tavastland, regioninformatör Anni Lehtonen, tfn och Europainformationen i Norra Karelen, regioninformatör Anna Romo, tfn och Europainformationen i Mellersta Finland, tf. regioninformatör Kanerva Kuisma, tfn och Europainformationen i Kajanaland, regioninformatör Kimmo Rauatmaa, tfn och Europainformationen i Mellersta Österbotten, regioninformatör Heli Pietilä, tfn och Europainformationen i Kymmenedalen, regioninformatör Leena Halonen, tfn och Europainformationen i Norra Savolax, regioninformatör Martti Ruokolainen, tfn och Europainformationen i Päijänne-Tavastland, regioninformatör Helena Kiiskinen, tfn och Europainformationen i Södra Karelen, regioninformatör Anneli Nevalainen, tfn och Europainformationen på Åland, regioninformatör Kari Ruokola, tfn och Europainformationen i Södra Savolax, regioninformatör Sanna Silventoinen, tfn och Europainformationen i Norra Österbotten, regioninformatör Sari Tyynelä, tfn och Europainformationen i Satakunta, regioninformatör Tiina Viitanen, tfn och Europainformationen i Lappland, regioninformatör Tuomas Nousiainen, tfn och Europainformationen i Södra Österbotten, regioninformatör Pekka Purhonen, tfn och Europainformationen i Birkaland, regioninformatör Outi Koskinen, tfn och Europainformationen i Egentliga Finland, regioninformatör Juhana Tuomola, tfn och Europainformationen i Österbotten, regioninformatör Harri Varhama, tfn och

4 Riksdagens EU-information I riksdagen behandlas EU-frågor i alla utskott. Fackutskotten lämnar utlåtanden om ärendena. Därefter avgör stora utskottet eller utrikesutskottet riksdagens hållning i frågorna. Riksdagsinformationen ger information om EU-frågor. Stora utskottets möten Stora utskottet sammanträder onsdagar kl och fredagar kl Ministrar och sakkunniga hörs vanligtvis av utskottet på fredagar. Om de ärenden som behandlas i stora utskottet görs pressmeddelanden, som skickas elektroniskt till redaktionerna. Pressmeddelandena publiceras också på riksdagens webbplats Stora utskottet och utrikesutskottet, som ansvarar för vissa EU-ärenden, ordnar presskonferenser vid behov, vanligtvis genast efter sitt möte. Inbjudan till presskonferens skickas per e-post. Riksdagens webbplats På riksdagens webbplats finns särskilda webbsidor för ärenden som gäller Europeiska unionen (www.riksdagen.fi > EU-ärenden). Pressmeddelanden, specialmedarbetarens översikter och alla EU-ärenden (U- E- och UTP-ärenden) som behandlats i riksdagen finns samlade där, liksom också stora utskottets protokoll och kontaktuppgifter samt nyttiga länkar. Stora utskottets och fackutskottens betänkanden och utlåtanden finns på riksdagens webbplats efter att de blivit godkända (www.riksdagen.fi > utskott > utskottets egen sida eller > riksdagsärenden och dokument). Riksdagens infocentrum I riksdagens infocentrum ordnar riksdagsinformationen och Nyland europainformationen tillställningar om EU-ärenden. Riksdagsgrupperna och riksdagsledamöterna kan också ordna öppna tillställningar i infocentrum (www.riksdagen.fi -> Infocentrum). Riksdagens specialmedarbetare i Bryssel Riksdagens specialmedarbetare representerar riksdagen i Europeiska unionens institutioner och stöder med sin verksamhet riksdagens verksamhet. Till specialmedarbetarens uppgifter hör att följa med såväl verksamheten i Europaparlamentet som kommissionens lagstiftningsinitiativ. Specialmedarbetaren skickar aktuell information och olika dokument till riksdagen. En viktig del av denna informationsförmedling är att sammanställa översikter och rapporter för riksdagsledamöter och tjänstemän. Översikterna finns (på finska) på riksdagens webbplats under punkten EU-ärenden > aktuellt. Man kan också beställa översikterna till sin egen e-post. Pia Nieminen Permanent Representative of the Finnish Parliament to the EU European Parliament (RMD 00J006) Rue Belliard 89 B-1047 Brussels tfn och Kontaktinformation Riksdagsinformationen, informatör Barbro Söderlund, tfn och , Riksdagsinformationen, informatör Sami Pekola, tfn och , 4

5 Europeiska kommissionens representation i Finland Representationen förmedlar information om Europeiska unionen till allmänheten, medier och myndigheter. Medarbetarna på vår informationstjänst svarar på frågor och hjälper till med informationssökningar. De har tillgång till kommissionens alla databaser och elektroniska handlingar samt till ett referensbibliotek. Europeiska kommissionens representation i Finland ligger i Voimatalo vid Kampens torg, Malmgatan 16, Helsingfors. Representationens webbplats På representationens webbplats (http://ec.europa.eu/finland/index_sv.htm) finns allmän information om EU. Du kan följa oss på FB: Aktuellt i EU - förhandsinformation om kommissionens program Varannan eller var tredje vecka skickar representationen ut förhandsinformation om kommissionens program. Förhandsinformationen skickas ut både på svenska och finska och läggs också ut på vår webbplats (http://ec.europa.eu/finland/press/index_sv.htm). Pressmeddelanden och presskonferenser Kommissionens pressmeddelanden publiceras dagligen på EU:s pressrum (http://europa.eu/press_room/index_en.htm). På basis av dessa framställer representationen kortare pressmeddelanden och annat informationsmaterial på finska och svenska. Pressmeddelandena från representationen publiceras på webbplatsen(http://ec.europa.eu/finland/press/index_sv.htm) och skickas också ut till medierna. Representationen anordnar vid behov presskonferenser. Representationen samarbetar med kommissionens talespersoner i Bryssel (http://ec.europa.eu/dgs/communication/contact_sv.htm) och bistår finländska journalister i kontakterna med dem. Veckobulletin Varje vecka utkommer ett nyhetsbrev med information om aktuella EU-frågor. Nyhetsbrevet utkommer på finska på torsdagar och på svenska på fredagar och skickas ut till prenumeranterna. Nyhetsbrevet finns dessutom på vår webbplats (http://ec.europa.eu/finland/news/press/newsletter/index_sv.htm). EU-seminarier Varje år arrangeras seminarier om olika teman och viktiga EU-frågor. Tidigare seminarier har till exempel handlat om EU:s utvidgning, energi och klimatförändring samt EU:s reformfördrag. Kommissionens mediatek Europeiska kommissionens mediatek (http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm) är en nyhets- och arkivtjänst med skräddarsytt audiovisuellt material om teman som anknyter till EU. Bland annat erbjuds video-, bild- och ljudupptagningar av EU-nyheter i hela världen samt arkivmaterial om EU:s historia. Alla som vill förmedla information om aktuella frågor inom kommissionen och de övriga EU-institutionerna kan använda mediateket. Mediatekets tjänster är gratis men för att kunna använda dem måste man först registrera sig. Kontaktuppgifter Europeiska kommissionens representation i Finland, e-postadresser: - informationschef Maria Blässar, tfn Representationens informationstjänst, må-fr kl , tfn eller Skicka ett meddelande till om du vill ha veckobulletinen, pressmeddelanden eller information om evenemang vid representationen direkt i din e-brevlåda. 5

6 Europaparlamentets informationskontor i Finland Europaparlamentets informationskontor i Finland (www.europarl.fi) förmedlar information om parlamentets verksamhet, dess ledamöter och om de beslut som parlamentet fattar. Till de viktigaste målgrupperna hör medier, skolor och andra läroanstalter, myndigheter och organisationer. Europaparlamentets informationskontor och kommissionens representation finns båda i Voimatalo vid Kampens torg, Malmgatan 16, Helsingfors. Parlamentets och kommissionens gemensamma informationsdisk för medborgare finns i gatuplanet. Parlamentets presstjänst har en finsk pressekreterare såväl i Bryssel som i Helsingfors. Parlamentets webbplats och elektroniska sändlistor På informationskontorets webbplats finns information för journalister (www.europarl.fi/view/sv/media.html). På hemsidan hittar du information om parlamentet, informationskontorets evenemang samt till exempel europaparlamentarikernas kontaktuppgifter och bilder. Du kan gå med på sändlistan för Parlamentets vecka -nyhetsbrev på nätet (www.europarl.fi banner längst ner till vänster) och på medias sändlista (främst inbjudningar) genom att skicka e-post till Du kan följa oss på FB: På parlamentets huvudwebbplats (www.europarl.europa.eu) finns nyhetsrubriker och på informationskontorets hemsida ett nyhetsfönster. På pressavdelningens hemsida (www.europarl.europa.eu/news/expert/default_sv.htm) hittar du mer ingående och aktuell information om plenarsammanträden, utskottsmöten och andra evenemang i Bryssel och Strasbourg. Du kan prenumerera på sessionsöversikter och pressmeddelanden från plenarsammanträdena och få dem direkt i din e-brevlåda genom att skicka e-post till adressen Likaså kan du prenumerera på engelska pressmeddelanden (t.ex. den dagliga översikten EP Today, Europarlpress -meddelanden och olika utskottens kommuniké). Parlamentets webb-tv (www.europarltv.europa.eu) visar program och direktsändningar från plenarsammanträden och utskott. Parlamentets sessioner och utskottsmöten direktsänds på nätet och finns som beställvideo via tjänsten EPLive. Journalister erbjuds poddradio, film-, ljud och fotomaterial samt andra av-tjänster (till exempel radio, TV- och multimediastudior, kamerateam, möjligheter till distansintervjuer). Ytterligare information: Kaffemöten för journalister Informationskontoret bjuder regelbundet in medierna till informella informationsmöten med parlamentsledamöterna. Mötena inleds med korta anföranden av parlamentsledamöterna, följt av en diskussion om dagens tema och aktuella frågor. Informationsmötena hålls vanligtvis innan plenarsammanträden, fredagar kl (Malmgatan 16, Helsingfors). Mer information finns på informationskontorets webbplats (www.europarl.fi/view/sv/media.html). Studieresor till Strasbourg och Bryssel Informationskontoret beviljar stipendier till journalister som vill åka till Europaparlamentets plenarsammanträden i Strasbourg (ansökning två gånger per år) eller till de internationella seminarier för journalister som anordnas cirka sex gånger per år i Bryssel. Information om hur man söker publiceras i parlamentets nyhetsbrev och på informationskontorets webbplats (www.europarl.fi/view/sv/media.html). Övriga kurser för journalister Informationskontoret arrangerar, ofta tillsammans med olika samarbetsparter, kurser om informationssökning, beslutsgången i EU och om av-tjänsterna. Material från de senaste kurserna finns på informationskontorets webbplats/media. Informationskontoret anordnar också olika evenemang såväl för allmänheten som för medierna på olika håll i Finland, antingen själv eller tillsammans med olika samarbetsparter. Information om dessa evenemang finns på webbplatsen och i nyhetsbrevet. Kurser och seminarier kan skräddarsys för redaktioner och journalistförbund både i Helsingfors och i övriga Finland. Kontaktuppgifter Europaparlamentet, e-postadresser: - Informationskontorets chef Pekka Nurminen, tfn och Presstjänsten (arbetar i Strasbourg under Europaparlamentets plenarsammanträden): - pressekreterare (Helsingfors) Minna Ollikainen, tfn och pressekreterare (Bryssel) Sanna Kangasharju, tfn och

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING

RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING 2 0 0 6 RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING RIKSDAGENS KANSLI ÅRSREDOVISNING 2 0 0 6 Innehåll GENERALSEKRETERARENS ÅRSÖVERSIKT 2006 3 ÅRSREDOVISNING MED BOKSLUT 2006 6 RIKSDAGENS KANSLIKOMMISSION 7 LAGSTIFTNINGSARBETET

Läs mer

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag 1872 Riksdagsbiblioteket inrättas 1913 Riksdagsbiblioteket öppnas för alla Riksdagsbiblioteket

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

RIKSDAGSHANDLINGARNA DET FINLÄNDSKA PARLAMENTSTRYCKET HANDLEDNING

RIKSDAGSHANDLINGARNA DET FINLÄNDSKA PARLAMENTSTRYCKET HANDLEDNING RIKSDAGSHANDLINGARNA DET FINLÄNDSKA PARLAMENTSTRYCKET HANDLEDNING RIKSDAGSBIBLIOTEKET 2012 Riksdagshandlingarna Det finländska parlamentstrycket HANDLEDNING Andra reviderade upplagan Riksdagsbiblioteket

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Spelet Lagstiftarna. Elevens handbok WWW.RIKSDAGEN.FI

Spelet Lagstiftarna. Elevens handbok WWW.RIKSDAGEN.FI Spelet Lagstiftarna Elevens handbok WWW.RIKSDAGEN.FI 1 Till Finlands riksdag väljs vart fjärde år 200 riksdagsledamöter. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om budgeten och internationella avtal samt övervakar

Läs mer