VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER"

Transkript

1 VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER Statsrådets kommunikation Europainformationen Riksdagen Europeiska kommissionens representation i Finland Europaparlamentets informationskontor i Finland Uppdaterat den 3 oktober 2011

2 Statsrådets kommunikationsenhet Statsrådets kansli svarar för statsrådets EU-kommunikation och samordnar EU-kommunikationen inom statsförvaltningen. Hit hör bl.a. informationen om EU-ministerutskottet och om Europeiska rådets möten. EU-ministerutskotten Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i regel på fredagar, för att behandla aktuella EUärenden som är politiskt, ekonomiskt och rättsligt betydelsefulla. I ministerutskottet kommer man överens om riktlinjerna för Finlands verksamhet vid alla officiella och inofficiella möten i Europeiska unionens råd. Informationsmaterial i anslutning till ministerutskottet publiceras efter sammanträdena på statsrådets webbsidor på adressen Vid behov hålls även presskonferenser. De Europeiska råden och toppmötena Statsrådets kommunikationsenhet svarar för kommunikationen om de Europeiska råden i Bryssel och övriga möten mellan stats- och regeringscheferna. Information om mötena ges både på förhand och i efterhand. På mötesplatserna hålls presskonferenser; bandupptagningar finns att tillgå på statsrådets webbsidor. Statsrådets webbsidor och medietjänsten I avsnittet om EU på statsrådets webbplats (www.statsradet.fi/eu), återfinns ministeriernas pressmeddelanden, tal och annat aktuellt material om EU-frågor. På samma plats finns också material till EU-briefingarna, se ovan. På sidorna finns också allmän information om EU och om behandlingen av EUärenden i Finland. Där finns även sidor med EU-arbetsplatser. Statsrådets medietjänst (media.statsradet.fi) täcker hela statsrådets offentliga nättjänst. Dessutom har redaktörer som registrerat sig på tjänsten tillgång till ministeriernas pressmeddelanden, inbjudningar och kontaktinformation, som publiceras på nättjänstens webbsidor. Pressmeddelanden och inbjudningar kan även beställas på önskat språk till den egna e-posten, och beställningen kan begränsas till pressmeddelanden och inbjudningar som anknyter till EU. EU-seminarier för redaktörer Statsrådets kommunikationsenhet arrangerar regelbundet, vanligen varje halvår, seminarier om viktiga tväradministrativa EU-frågor. Teman har varit bl.a. utvidgningen, regeringskonferensen, EUordförandeskapet och regeringens EU-riktlinjer. Ministrar och ministeriernas sakkunniga har föreläst vid dessa seminarier. Unionens energi- och klimatpolitik var höstens tema år EU-föreläsningar för redaktionerna Via statsrådets kommunikationsenhet har medierna möjlighet att beställa EU-expertföreläsningar om olika ämnen i syfte att komplettera och uppdatera journalisternas EU-kunskaper. Föreläsningarna är avgiftsfria och de kan hållas antingen på den egna redaktionen eller i statsrådets utrymmen. Föreläsarna är experter vid statsrådets EU-sekretariat eller vid andra ministerier. Kontaktinformation Statsrådets kommunikationsenhet, e-postadresser: - kommunikationschef Mikko Norros, tfn och kommunikationsexpert Päivi Mutanen-Pirttilä, tfn och

3 Utrikesministeriets Europainformation Europainformationen är en del av statsförvaltningens EU-information. Europainformationen har till uppgift att producera och förmedla information till allmänheten på svenska och finska om den europeiska integrationen och Finlands verksamhet i EU. Europainformationen finns i samtliga 19 finländska landskap. Europainformationens regioninformatörer är EU-experter som betjänar och informerar allmänheten, frivilligorganisationer, skolor och lokala medier. Regioninformatörerna vill aktivt främja debatten om Europeiska unionen genom att ordna möten med EUteman och hålla föreläsningar runtom i landskapen. Kontaktuppgifter Riksomfattande servicetelefon E-post: Chef för Europainformationen Marja Aspelund, tfn och Europainformationen i Nyland, tfn Regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn och EU-rådgivare Kirsi Varsta, tfn och EU-rådgivare Heidi Lempinen, tfn och Europainformationen i Egentliga Tavastland, regioninformatör Anni Lehtonen, tfn och Europainformationen i Norra Karelen, regioninformatör Anna Romo, tfn och Europainformationen i Mellersta Finland, tf. regioninformatör Kanerva Kuisma, tfn och Europainformationen i Kajanaland, regioninformatör Kimmo Rauatmaa, tfn och Europainformationen i Mellersta Österbotten, regioninformatör Heli Pietilä, tfn och Europainformationen i Kymmenedalen, regioninformatör Leena Halonen, tfn och Europainformationen i Norra Savolax, regioninformatör Martti Ruokolainen, tfn och Europainformationen i Päijänne-Tavastland, regioninformatör Helena Kiiskinen, tfn och Europainformationen i Södra Karelen, regioninformatör Anneli Nevalainen, tfn och Europainformationen på Åland, regioninformatör Kari Ruokola, tfn och Europainformationen i Södra Savolax, regioninformatör Sanna Silventoinen, tfn och Europainformationen i Norra Österbotten, regioninformatör Sari Tyynelä, tfn och Europainformationen i Satakunta, regioninformatör Tiina Viitanen, tfn och Europainformationen i Lappland, regioninformatör Tuomas Nousiainen, tfn och Europainformationen i Södra Österbotten, regioninformatör Pekka Purhonen, tfn och Europainformationen i Birkaland, regioninformatör Outi Koskinen, tfn och Europainformationen i Egentliga Finland, regioninformatör Juhana Tuomola, tfn och Europainformationen i Österbotten, regioninformatör Harri Varhama, tfn och

4 Riksdagens EU-information I riksdagen behandlas EU-frågor i alla utskott. Fackutskotten lämnar utlåtanden om ärendena. Därefter avgör stora utskottet eller utrikesutskottet riksdagens hållning i frågorna. Riksdagsinformationen ger information om EU-frågor. Stora utskottets möten Stora utskottet sammanträder onsdagar kl och fredagar kl Ministrar och sakkunniga hörs vanligtvis av utskottet på fredagar. Om de ärenden som behandlas i stora utskottet görs pressmeddelanden, som skickas elektroniskt till redaktionerna. Pressmeddelandena publiceras också på riksdagens webbplats Stora utskottet och utrikesutskottet, som ansvarar för vissa EU-ärenden, ordnar presskonferenser vid behov, vanligtvis genast efter sitt möte. Inbjudan till presskonferens skickas per e-post. Riksdagens webbplats På riksdagens webbplats finns särskilda webbsidor för ärenden som gäller Europeiska unionen (www.riksdagen.fi > EU-ärenden). Pressmeddelanden, specialmedarbetarens översikter och alla EU-ärenden (U- E- och UTP-ärenden) som behandlats i riksdagen finns samlade där, liksom också stora utskottets protokoll och kontaktuppgifter samt nyttiga länkar. Stora utskottets och fackutskottens betänkanden och utlåtanden finns på riksdagens webbplats efter att de blivit godkända (www.riksdagen.fi > utskott > utskottets egen sida eller > riksdagsärenden och dokument). Riksdagens infocentrum I riksdagens infocentrum ordnar riksdagsinformationen och Nyland europainformationen tillställningar om EU-ärenden. Riksdagsgrupperna och riksdagsledamöterna kan också ordna öppna tillställningar i infocentrum (www.riksdagen.fi -> Infocentrum). Riksdagens specialmedarbetare i Bryssel Riksdagens specialmedarbetare representerar riksdagen i Europeiska unionens institutioner och stöder med sin verksamhet riksdagens verksamhet. Till specialmedarbetarens uppgifter hör att följa med såväl verksamheten i Europaparlamentet som kommissionens lagstiftningsinitiativ. Specialmedarbetaren skickar aktuell information och olika dokument till riksdagen. En viktig del av denna informationsförmedling är att sammanställa översikter och rapporter för riksdagsledamöter och tjänstemän. Översikterna finns (på finska) på riksdagens webbplats under punkten EU-ärenden > aktuellt. Man kan också beställa översikterna till sin egen e-post. Pia Nieminen Permanent Representative of the Finnish Parliament to the EU European Parliament (RMD 00J006) Rue Belliard 89 B-1047 Brussels tfn och Kontaktinformation Riksdagsinformationen, informatör Barbro Söderlund, tfn och , Riksdagsinformationen, informatör Sami Pekola, tfn och , 4

5 Europeiska kommissionens representation i Finland Representationen förmedlar information om Europeiska unionen till allmänheten, medier och myndigheter. Medarbetarna på vår informationstjänst svarar på frågor och hjälper till med informationssökningar. De har tillgång till kommissionens alla databaser och elektroniska handlingar samt till ett referensbibliotek. Europeiska kommissionens representation i Finland ligger i Voimatalo vid Kampens torg, Malmgatan 16, Helsingfors. Representationens webbplats På representationens webbplats (http://ec.europa.eu/finland/index_sv.htm) finns allmän information om EU. Du kan följa oss på FB: Aktuellt i EU - förhandsinformation om kommissionens program Varannan eller var tredje vecka skickar representationen ut förhandsinformation om kommissionens program. Förhandsinformationen skickas ut både på svenska och finska och läggs också ut på vår webbplats (http://ec.europa.eu/finland/press/index_sv.htm). Pressmeddelanden och presskonferenser Kommissionens pressmeddelanden publiceras dagligen på EU:s pressrum (http://europa.eu/press_room/index_en.htm). På basis av dessa framställer representationen kortare pressmeddelanden och annat informationsmaterial på finska och svenska. Pressmeddelandena från representationen publiceras på webbplatsen(http://ec.europa.eu/finland/press/index_sv.htm) och skickas också ut till medierna. Representationen anordnar vid behov presskonferenser. Representationen samarbetar med kommissionens talespersoner i Bryssel (http://ec.europa.eu/dgs/communication/contact_sv.htm) och bistår finländska journalister i kontakterna med dem. Veckobulletin Varje vecka utkommer ett nyhetsbrev med information om aktuella EU-frågor. Nyhetsbrevet utkommer på finska på torsdagar och på svenska på fredagar och skickas ut till prenumeranterna. Nyhetsbrevet finns dessutom på vår webbplats (http://ec.europa.eu/finland/news/press/newsletter/index_sv.htm). EU-seminarier Varje år arrangeras seminarier om olika teman och viktiga EU-frågor. Tidigare seminarier har till exempel handlat om EU:s utvidgning, energi och klimatförändring samt EU:s reformfördrag. Kommissionens mediatek Europeiska kommissionens mediatek (http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm) är en nyhets- och arkivtjänst med skräddarsytt audiovisuellt material om teman som anknyter till EU. Bland annat erbjuds video-, bild- och ljudupptagningar av EU-nyheter i hela världen samt arkivmaterial om EU:s historia. Alla som vill förmedla information om aktuella frågor inom kommissionen och de övriga EU-institutionerna kan använda mediateket. Mediatekets tjänster är gratis men för att kunna använda dem måste man först registrera sig. Kontaktuppgifter Europeiska kommissionens representation i Finland, e-postadresser: - informationschef Maria Blässar, tfn Representationens informationstjänst, må-fr kl , tfn eller Skicka ett meddelande till om du vill ha veckobulletinen, pressmeddelanden eller information om evenemang vid representationen direkt i din e-brevlåda. 5

6 Europaparlamentets informationskontor i Finland Europaparlamentets informationskontor i Finland (www.europarl.fi) förmedlar information om parlamentets verksamhet, dess ledamöter och om de beslut som parlamentet fattar. Till de viktigaste målgrupperna hör medier, skolor och andra läroanstalter, myndigheter och organisationer. Europaparlamentets informationskontor och kommissionens representation finns båda i Voimatalo vid Kampens torg, Malmgatan 16, Helsingfors. Parlamentets och kommissionens gemensamma informationsdisk för medborgare finns i gatuplanet. Parlamentets presstjänst har en finsk pressekreterare såväl i Bryssel som i Helsingfors. Parlamentets webbplats och elektroniska sändlistor På informationskontorets webbplats finns information för journalister (www.europarl.fi/view/sv/media.html). På hemsidan hittar du information om parlamentet, informationskontorets evenemang samt till exempel europaparlamentarikernas kontaktuppgifter och bilder. Du kan gå med på sändlistan för Parlamentets vecka -nyhetsbrev på nätet (www.europarl.fi banner längst ner till vänster) och på medias sändlista (främst inbjudningar) genom att skicka e-post till Du kan följa oss på FB: På parlamentets huvudwebbplats (www.europarl.europa.eu) finns nyhetsrubriker och på informationskontorets hemsida ett nyhetsfönster. På pressavdelningens hemsida (www.europarl.europa.eu/news/expert/default_sv.htm) hittar du mer ingående och aktuell information om plenarsammanträden, utskottsmöten och andra evenemang i Bryssel och Strasbourg. Du kan prenumerera på sessionsöversikter och pressmeddelanden från plenarsammanträdena och få dem direkt i din e-brevlåda genom att skicka e-post till adressen Likaså kan du prenumerera på engelska pressmeddelanden (t.ex. den dagliga översikten EP Today, Europarlpress -meddelanden och olika utskottens kommuniké). Parlamentets webb-tv (www.europarltv.europa.eu) visar program och direktsändningar från plenarsammanträden och utskott. Parlamentets sessioner och utskottsmöten direktsänds på nätet och finns som beställvideo via tjänsten EPLive. Journalister erbjuds poddradio, film-, ljud och fotomaterial samt andra av-tjänster (till exempel radio, TV- och multimediastudior, kamerateam, möjligheter till distansintervjuer). Ytterligare information: Kaffemöten för journalister Informationskontoret bjuder regelbundet in medierna till informella informationsmöten med parlamentsledamöterna. Mötena inleds med korta anföranden av parlamentsledamöterna, följt av en diskussion om dagens tema och aktuella frågor. Informationsmötena hålls vanligtvis innan plenarsammanträden, fredagar kl (Malmgatan 16, Helsingfors). Mer information finns på informationskontorets webbplats (www.europarl.fi/view/sv/media.html). Studieresor till Strasbourg och Bryssel Informationskontoret beviljar stipendier till journalister som vill åka till Europaparlamentets plenarsammanträden i Strasbourg (ansökning två gånger per år) eller till de internationella seminarier för journalister som anordnas cirka sex gånger per år i Bryssel. Information om hur man söker publiceras i parlamentets nyhetsbrev och på informationskontorets webbplats (www.europarl.fi/view/sv/media.html). Övriga kurser för journalister Informationskontoret arrangerar, ofta tillsammans med olika samarbetsparter, kurser om informationssökning, beslutsgången i EU och om av-tjänsterna. Material från de senaste kurserna finns på informationskontorets webbplats/media. Informationskontoret anordnar också olika evenemang såväl för allmänheten som för medierna på olika håll i Finland, antingen själv eller tillsammans med olika samarbetsparter. Information om dessa evenemang finns på webbplatsen och i nyhetsbrevet. Kurser och seminarier kan skräddarsys för redaktioner och journalistförbund både i Helsingfors och i övriga Finland. Kontaktuppgifter Europaparlamentet, e-postadresser: - Informationskontorets chef Pekka Nurminen, tfn och Presstjänsten (arbetar i Strasbourg under Europaparlamentets plenarsammanträden): - pressekreterare (Helsingfors) Minna Ollikainen, tfn och pressekreterare (Bryssel) Sanna Kangasharju, tfn och

VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER

VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER Statsrådets kommunikation Utrikesministeriets Europainformation Riksdagen Europeiska kommissionens representation Europaparlamentets informationskontor

Läs mer

VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER

VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER VÄGLEDNING I EU-FRÅGOR KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER FÖR JOURNALISTER Statsrådets kommunikation Europainformationen Riksdagen Europeiska kommissionens representation i Finland Europaparlamentets informationskontor

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Översättaren EU:s gränssnitt mot medborgarna

Översättaren EU:s gränssnitt mot medborgarna Generaldirektoratet för översättning Översättaren EU:s gränssnitt mot medborgarna Tina Young EUROPEISKA KOMMISSIONEN Översättningstjänster i EU Europaparlamentet Lux 1200 Revisionsrätten Lux 120 Europeiska

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, mars Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning 201 Förhandsstatistik över befolkningen 201, mars Den preliminära folkmängden i Finland 04 913 i slutet av mars Korrigering 1..201. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Ö verblick över förberedelserna inför Finlands 10 0 - årsjubileum Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare

Läs mer

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet BNP-tillväxt för finländska landskap. Rangordning under valda perioder 1984-2007 1984-1994 1995-2005 1995-2007 _ 1 Nyland 1 Nyland

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

HELA LANDET

HELA LANDET FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1999 LÄN Uppgifter enligt statis- Årets

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, hösten (1.9 1.1.01) sresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Aktuellt om projektstöden

Aktuellt om projektstöden Aktuellt om projektstöden Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin 3.11.2016 Positiva beslut om projektstöd 11.10.2016 NTM-centralen Leader

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Europeiska. Europeiska unionens råd INFORMATIONSKÄLLOR OM EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

Europeiska. Europeiska unionens råd INFORMATIONSKÄLLOR OM EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Europeiska unionens råd Europeiska INFORMATIONSKÄLLOR OM EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Vad är skillnaden mellan Europeiska rådet och Europeiska unionens råd? Hur gör man för att besöka dessa institutioner?

Läs mer

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1.8.01) Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 01 Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017

JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017 JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017 1 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 VÄRDERINGAR... 5 4 STRATEGISKA PRIORITERINGAR...

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Tema och fokus. Tillsammans Finlands 100 år. Finland idag. Finland i framtiden. Alla finländare och Finlands vänner

Tema och fokus. Tillsammans Finlands 100 år. Finland idag. Finland i framtiden. Alla finländare och Finlands vänner Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare och Finlands vänner 2 En mångfasetterad helhet 3 Sök till det officiella programmet Programförslag. Innehåll,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 Generaldirektoratet för kommunikation EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 1) Inledning Europeiska Karlspriset för ungdomar (nedan kallat Karlspriset) förvaltas gemensamt med stiftelsen för

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire God morgon/eftermiddag, jag heter _ och ringer

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Innehåll FÖRORD...4 TILL LÄSAREN...5

Innehåll FÖRORD...4 TILL LÄSAREN...5 Innehåll FÖRORD...4 TILL LÄSAREN...5 1. MÅLSÄTTNING FÖR OCH UTVÄRDERING AV KURSEN 1.1 Principer för inlärning i samarbetets tecken...8 1.2 Beskrivning av processen för gemensam målsättning...9 1.3 Utvärdering

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi Migrationsverkets Kommunikationsstrategi 2013 2017 Utgångspunkt Migrationsverkets kommunikationsstrategi 2013 2017 grundar sig på de skyldigheter och rättigheter som har fastställts för statsförvaltningen

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012 Rättsväsende 203 Tingsrätternas avgöranden i civilmål 202 Rekordantal civilmål avgjordes i tingsrätterna år 202 År 202 slutbehandlades 469 000 civilmål i tingsrätterna, vilket är en femtedel fler än året

Läs mer

Finländarnas resor 2016

Finländarnas resor 2016 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2016 Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Rättsväsende 2010 Konkurser 2009 Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista FÖRSLAG TILL BESLUT Enligt sändlista ANVISANDE AV FULLMAKT FÖR ATT BEVILJA RÄNTESTÖDSLÅN OCH STATSBORGEN SAMT BIDRAGSMEDEL FÖR VERKSTÄLLIGHET AV STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET, STARTSTÖD TILL UNGA NÄRINGSIDKARE

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Tillsammans! Hela Finland. Hela året. Alla finländare och Finlands vänner

Tillsammans! Hela Finland. Hela året. Alla finländare och Finlands vänner Tillsammans! Hela året Hela Finland Alla finländare och Finlands vänner Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Jubileumsåret blickar åt tre håll 3 Hela året 2017 Öppning av jubileumsåret 31.12

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REPRESENTATIONSKONTOR I MEDLEMSSTATERNA BILAGA A.2 SÄRSKILT AVTAL NR./.. OM VERKSAMHETSBIDRAG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REPRESENTATIONSKONTOR I MEDLEMSSTATERNA BILAGA A.2 SÄRSKILT AVTAL NR./.. OM VERKSAMHETSBIDRAG EUROPEISKA KOMMISSIONEN REPRESENTATIONSKONTOR I MEDLEMSSTATERNA Helsingfors BILAGA A.2 SÄRSKILT AVTAL NR./.. OM VERKSAMHETSBIDRAG Detta särskilda bidragsavtal (nedan kallat avtalet) ingås mellan Europeiska

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, hösten (1. 1.12.201) Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna

Läs mer

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska Om Europaparlamentet på lättläst svenska 1 Innehåll Välkommen till Europaparlamentet! sidan 3 Detta gör Europaparlamentet sidan 4 Så använder EU sina pengar sidan 6 Europaparlamentet arbetar för demokrati

Läs mer

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigare våren 01 än året innan Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året

Läs mer