hr&leadership:briefing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr# aktuella utmaningar och lösningar InoM HR och ledarskap DELRAPPORT #5: ATT leda och MoTIVERA den YNgRE generationen NYHETER: gallup: därför är många kund- och medarbetarmätningar slöseri Många företag gör medarbetar- och kundundersökningar utan att få särskilt mycket tillbaka. I många fall handlar det om att kasta pengarna i sjön. Det menar Gallup en av världens ledande aktörer på området. s.10 Fyra sätt att få förändringar och ny kunskap att fastna Alla organisationer förändras regelbundet, det ligger i deras natur för att bibehålla sin konkurrenskraft. För att förändringar skall leda till effektivare processer är det dock nödvändigt att anställda får hjälp att skaffa ny kunskap och att utveckla nya färdigheter och beteenden. s. 11 Så hanterar ni en "blixt-kris" i sociala medier Idag är det inte ovanligt att statusuppdateringar, tweets eller andra typer av kommentarer och inlägg i sociala medier får en negativ viral spridning och skapar en stormliknande reaktion runt personen eller varumärket i fråga. Ändå är det väldigt få företag och organisationer som har en handlingsplan för hantering av den typen av blixt -kriser. s. 20 TEMA: vi är alla generation y Se upp, här kommer millenniegenerationen! Så har det låtit ett par år och 2025 kommer de utgöra ungefär sjuttiofem procent av arbetsstyrkan. s.12 en självsäker generation som kräver mycket både av sig själv och av andra En vuxen och jämlik relation hos en ärlig arbetsgivare i framkant. Det är vad unga chefer vill ha. Och trots att goda möjligheter att utveckla sig själv och andra är det som motiverar dem allra mest, är status och pengar är inte helt oviktigt. s.14 Nyhetsbilaga: hr:sverige Tyréns utbildar sina egna brobyggare sid 1 EU-nytt och arbetsrättsliga nyheter sid 2-3 GodEl: Välgörenhet gynnar rekryteringen sid 4 Autotube har plattat till organisationen sid InsightLab,

2 hr&leadership:briefing nr: AKTUEllA TRENdER & ANAlYS Trend #1 Unilever involverar allmänheten för att hitta framtidens hållbara lösningar Innovation och utveckling är viktigt för alla organisationer, så viktigt att det inte längre räcker att söka nya idéer och lösningar internt. Open innovation är ett uttryck vi hört tidigare och som går ut på att involvera omvärlden och allmänheten i utvecklingsarbetet. Ett aktuellt exempel är Unilever som nyligen lanserade sin Online Open Innovation Portal, för att attrahera externa idéer. Utgångspunkten är en lista på ett 60-tal mål eller önskningar inom området hållbar utveckling (sammanfattade i deras 10-årsplan "Unilever Sustainable Living Plan"), exempelvis nya lösningar för rent dricksvatten, bekämpning av sjukdomar och virus, bättre förpackningar, hållbara lösningar för tvätt, mindre beroende av salt, miljövänligare tandkräm, att kunna bevara livsmedel naturligt, att kunna lagra förnybar energi och så vidare. Skillnaden mot tidigare satsningar inom Open innovation är att man nu styr insatserna mot ett 60-tal tydliga målsättningar. Vem som helst; forskare, leverantörer, kunder, experter, allmänhet, som har bärande idéer kan bli partner till Unilever i dessa frågor. Källa: Kommentar: Intressant med detta exempel är att det fångar tre av dagens tydligaste trender - fokus på utveckling och innovation, ökad öppenhet och transparens och en vilja att utveckla hållbara lösningar. Rätt utformat kan vinsterna vara många, ekononomiskt, för miljön såväl som ökad attraktivitet hos både kunder och potentiella och nuvarande medarbetare. Trend #2 Big Data nästa stora område för HR? Vi lever i en tid med tillgång till enorma mängder data. Begreppet Big Data som många idag pratar om handlar om att se mönster och länka samman data från många olika källor i syfte att skaffa bättre beslutsunderlag. Detta görs sedan flera år inom områden som försäljning/köpmönster, finans och IT. Haig Nalbantian, senior partner på HR-konsultföretaget Mercer, menar att HR fortfarande är mycket outvecklade inom detta område. Han menar att utväxlingen på organisationens personalarbete kan bli enormt mycket bättre om man skulle utnyttja möjligheterna med Big Data. Informationen Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området. finns i mångt och mycket redan där (från utvecklingssamtal, medarbetarmätningar, säljrapporter, lönestatistik, 360-graders utvärderingar, utbildningsutvärderingar, kvalitetsmätningar, balanserade styrkort, prestationsutvärderingar, sjukfrånvaro, jobbansökningar, avgångsintervjuer osv). Vad som enligt Nalbantian behövs är att HR börjar se dessa data med nya ögon och att koppla ihop data från olika källor för att se mönster. Syftet är att rikta HR-investeringarna dit de ger bäst utfall, oavsett om det handlar om rekrytering, utbildning eller belöningar. Källa: Kommentar: Om denna utveckling håller vad den lovar, vilket den lär kunna göra, kommer HR-analytiker snart vara ett lika vanligt yrke som finans- eller marknadsanalytiker. En utmaning att hålla koll på är naturligtvis den personliga integriteten vilken kan hotas om all data om oss (lägg därtill den som finns via sociala medier) används på fel sätt. Trend #3 CSR-driven outsourcing allt mer prioriterat Outsourcing i sig är ett område som många organisationer prioriterar högt eftersom det gör det möjligt att skapa mer effektiva och flexibla verksamheter jämfört med att göra allt internt. En av de framväxande trenderna just nu inom outsourcing är socialt ansvarsfull outsourcing. En studie av IAOP, en internationell organisation för outsourcing-specialister med över medlemmar globalt, visar att 74% av medlemmarna idag ägnar sig åt eller planerar att ägna sig åt socialt driven outsourcing. Detta att jämföra med 58% för två år sedan. Det kan handla om allt ifrån att erbjuda uppdrag/distansarbete till underleverantörer/personer i fattiga bostadsområden/regioner/länder till att ställa krav på högre miljömässiga, sociala och etiska standards hos underleverantörer. Källa: the 2012 global outsourcing 100, time Inc news group InsightLab

3 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS hr&leadership:briefing nr: Kommentar: Även detta är ett exempel på utvecklingen mot en ökad benägenhet och villighet att skapa hållbara lösningar, bidra till utsatta grupper och skapa bättre villkor. Tveklöst är det delvis drivet av ett tryck från media och omvärld i och med att de negativa konsekvenserna av att inte agera ansvarsfullt kan bli ödesdigra. Men, parallellt ser vi en framväxande vilja att agera ansvarsfullt, en vilja som bygger på frivillighet och inte på tvång. Det handlar i stor utsträckning om att dessa projekt har en tendens att locka fram människors motivation, engagemang och känsla av mening något som alltmer håller på att bli hårdvaluta i innovationsekonomin. Trend #4 McKinsey-rapport: sociala mediaverktyg kan öka produktiviteten hos kunskapsarbetare med 25% men kulturen hindrar Enligt en ny studie av McKinsey använder 72 procent av företagen sociala plattformar och teknologier på något sätt, men mycket få är ens i närheten av att uppnå den fulla potentialen. Många använder de sociala verktygen för att rekrytera eller kommunicera med omvärld och kunder, men de stora vinsterna menar McKinsey ligger i det interna användandet. Studien visar nämligen att den genomsnittliga arbetstagaren tillbringar uppskattningsvis 28 procent av arbetsveckan med att hantera e-post och nästan 20 procent på att söka efter intern information eller spåra kollegor som kan hjälpa till med specifika uppgifter. Interna sociala plattformar kan reducera denna tid avsevärt och samtidigt skapa en dokumentering av kunskap, frågor&svar och konversationer som kan göras tillgänglig för alla och därmed öka effektiviteten ytterligare. För att dra full nytta av sociala plattformar måste organisationer förändra sina strukturer, processer och kulturer: de måste bli mer öppna och icke-hierarkiska och skapa en kultur av tillit. Att skapa dessa villkor kommer enligt McKinsey att vara mycket mer utmanande än att implementera själva teknikerna. Källa: Kommentar: För 15 år sedan pratades det oerhört mycket om "intellektuellt kapital" och "knowledge management", det vill säga åtgärder för att tillvarata och sprida medarbetarnas kunskap. Problemet var att det då inte fanns tillräckligt bra teknik för att möjliggöra detta. Idag finns tekniken, men vi har inte lärt oss att använda den ännu, fullt ut. Ett hinder är uppenbarligen den interna kulturen som lägger hinder för kunskapsspridningen. Det kan handla om allt ifrån att man tror sig tappa makt/position genom att släppa ifrån sig sin kunskap till att det är något som upplevs stjäla värdefull arbetstid. För att komma runt detta krävs säkert en rad åtgärder, som att aktivt börja belöna, uppmärksamma och befordra medarbetare som delar sin kunskap, att göra det till ett naturligt inslag i alla befattningsbeskrivningar (den tid det tar att addera kunskap till systemet har organisationen mångfalt igen), till att förfina verktygen så att det blir lika enkelt att bidra med kunskap som att få tillgång till den, precis när den behövs och i det format som passar var och en bäst. HR & leadership BRIEFINg E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Johanna Modigsson och Ylva Munkhammar Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&leadership:Briefing 2012 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande kunskapskälla inom ledarskap och HR och vänder sig till dig som är personalansvavrig, är chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. HR&Leadership:Briefing utges med 8 nummer per år. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. I bilagan HR&Leadership:Sverige får du det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight lab Personlig:Effektivitet Nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration kring personlig effektivitet. Insightguide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur International Trendbriefing Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management ReviewCustomer relationship management (CRM) giants are busy acquiring smaller compastrategy & Business nies that help businesses manage their social media platforms more effectively. Laura Training Journal McLellan, research VP at Gartner (IT), predicts Wall Street Journal that this trend will pick up pace in the next decade where more and more tech spending Wired will be done by Chief Marketing Officers on Workforce CRM systems that help synthesise social media. Business Today India Steve McKee, author of When Growth Stalls: Business Week How It Happens, Why You're Stuck, and What The Economist to Do About IT, argues that unlike traditional Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine Amidst all the cost-cutting measures adophrm Asia ted by big, medium and small businesses around the world, some companies are going Inc. in the opposite direction. Harvard Business Management Today Review recently did a feature on US software firm Fishbowl which employs two managers McKinsey Quarterly for every level of leadership at a significant New York Times financial cost. The company does not believe in traditional management structures and People Management methods and believes in a flat organisational Sloan Management Reviewstructure where everyone is a leader. Strategy & Business Fishbowl CEO David Williams and President Mary Scott report that this two-in-a-box Training Journal management style has given twice as many Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist 4 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 5.indd 4 Harvard Business Review Social CRM a trend to watch out for CRM, social CRM does not turn customers into cold numbers. Social CRM gives power to customers who can make their voices heard on the Internet and opens up channels for two-way communication, as opposed to the traditional one-sided messaging. This restores equilibrium and trust to a company s relationship with its customers a healthy trend, to say the least. Source: Bloomberg Businessweek Fishbowl employs two managers for every management position opportunities to employees for professional growth, which in turn has positively affected their company s revenues and minimised employee turnover. The trick, according to Williams and Scott, is to pair managers with complementary skills for maximum creativity and synergy. But paired leadership is expensive, and sometimes people in the leadership team don t get along, say Williams and Scott. Source: The Economist :09:12

5 INTERNATIoNAl TRENdBRIEFINg Making smarter decisions in a data overloaded world To most people, the idea of business decision-making with the help of a Magic 8 ball will probably sound absurd. Yet, that is exactly what Christopher Frank, VP (Global Marketplace Insights) at American Express and co-author of Drinking from the Fire Hose: Making Smarter Decisions in a Data Overloaded World recommends. Frank argues that access to too much data has paralysed business leaders and that they need to use a simpler and more precise approach when making business decisions. Enter the Magic 8 ball. Here s what we can learn from it: If you find unsatisfactory answers, rephrase your question. Don t hesitate to ask follow-up questions to get more details on a specific issue. Clarify your assumptions and expectations. Critically analyse the source of information. Narrow down answers/results to what is relevant to your present challenge or decision. Source: Forbes Ask precise and simple questions to people with bearing on your decision at hand. The secret to game-changing innovation When it comes to being innovative, the trick is to think like a child, says Philip Auerswald, Associate Professor of public policy at George Mason University. Auerswald argues that children engage in imaginative play, where rules are bent and actions are improvised. He recommends the same imaginative play for business leaders who often fail to innovate because they focus too much on playing by the rules. According to Auerswald s research, gamechanging innovation rarely comes from repeating the moves that others have made. A true innovator does not internalise the rules of HRL Nr 5.indd 5 the game and is able to engage in disruptive innovation by looking for underutilised and unstructured assets. For leaders and employees alike, it is important to have the freedom of pursuing novel ideas by playing with these off-the-board pieces. Configuring these assets to meet a demand leads to limitless possibilities in the business world. Source: Harvard Business Review pieces_o.html Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 5 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :09:15 HR Magazine

6 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur International Trendbriefing Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Resilience the ability to recover or return to Sloan Management Review one s original state after overcoming adverstrategy & Business sity or stressful situations is an important personal recourse, according to Alex Davda, Training Journal researcher at Ashridge Business School. This Wall Street Journal is especially true for middle managers claims Davda, because they face numerous stresswired ful situations and many conflicting demands Workforce on their time every day. So what do resilient middle managers do? Business Today India Adapt well: In today s uncertain business Business Week climate, resilient managers adapt to whatever The Economist comes their way. They focus on what they can control and learn to let go of what they can t. Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine A recently published article in Training HRM Asia Journal, by Seun Robert-Edomi, featured Inc. the latest report from e-learning company SkillSoft. It says that the longevity of business Management Today leadership roles may soon be threatened, McKinsey Quarterly with projections for the expected replacement of over 80 per cent of CEOs, within the next New York Times five years. People Management According to poll data, upholding the CEO Sloan Management Review spot is proving increasingly difficult, with the Strategy & Business continuous threat of new hires, as companies seek out the best and brightest minds Training Journal to drive their businesses ahead. Skillsoft s Wall Street Journal research suggests that this top spot is shortlived in larger organisations, with a third of Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist 6 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 5.indd 6 Harvard Business Review Resilience the key characteristic of successful middle managers Set realistic expectations: Resilient managers are good at self-analysis and they reflect upon their past successes and failures to comprehend current situations clearly. Stay focused: Resilient managers never lose sight of what drives them and what their goals are. This helps keep them focused during difficult times. Source: HR Magazine CEO roles under pressure, says research from SkillSoft CEOs in companies with 1,500 plus employees expected to leave within two years. Comparatively, 95 per cent of companies with 1,500 plus employees said they had replacement plans for their CEOs. These statistics reflect in the sentiments of Kevin Young, managing director EMEA of SkillSoft, who concluded, CEOs need to up their game if they want to keep their roles in such a competitive market. Source: Training Journal :09:20

7 INTERNATIoNAl TRENdBRIEFINg New Workplace Observes Declining Employee Loyalty A few recent studies released in March by MetLife's 10th annual survey on employee perks, trends and habits shocked everyone with considerable decrease in employee loyalty. One in three employees plans to quit towards the year end. A 2011Careerbuilder.com report said that 76% of full-time workers would quit if they got a suitable career opportunity. A few other studies revealed that each year, the average company faces attrition from 20% to 50% of base employees. disengaged and the reasons cited are: The downturn and consequential layoff without any regard for loyalty or length of service; Reduced perks, training and growth plans for retained staff, and; Generation gap (ages 15 to 30) with different career expectations; Decreased commitment levels towards the organisation. Source: Knowledge at Wharton cfm?articleid=2995 It s also observed that certain employees feel Many senior leaders shy away from the tough choices in order not to jeopardise their own promotion In their recently published article in The Economic Times, R Suresh, MD, Stanton Chase, stated that senior leaders who are on their way to being promoted to the role of CEO may have a tendency to shy away from business challenges. They may instead turn their attention to areas that are probable to yield promising returns. Such behaviours may direct the company away from real problems and lead to future problems and challenges. They added that good CEOs and business leaders must turn their attention to problem HRL Nr 5.indd 7 areas and raise concerns. Addressing unsettled grievances should be on their priority list and not the other mediocre issues, which can be solved by functional heads. This will help leaders in driving their businesses towards future successes. Source: The Economic Times Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company 7 Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine :09:22 HRM Asia

8 CoMMUNICATIoN: nyheter och trender InoM It, KoMMunIKatIon & SoCIala MedIeR TRENdBARoMETERN: Barclays misslyckade Facebookkampanj tydliggjorde klyftan mellan banken och kunderna KAllT I slutet av juni introducerade den brittiska storbanken Barclays den fiktiva karaktären dan på bankens Facebooksida. Kampanjen spårade snabbt ur, trots att syftet var allt annat än att underblåsa den massiva kritik banken fått sedan härvan kring manipulationen av libor-räntan uppdagats, och Barclays som en av flera anklagade banker medgett fusk. Karaktären Dan var tänkt att skapa igenkännande, och samtidigt bidra till upplysning kring ett ekonomiskt leverne genom rådgivning via Barclays. Istället blev kampanjen en måltavla för bankens förbannade och besvikna kunder. Barclays målade bland annat upp ett scenario där Dan som arbetar som HR-chef och spenderar omkring 60 kronor per dag på lunchmat skulle kunna dra in på luncherna och göra egna smörgåsar för att senare ha råd att åka på en bilmässa han ville besöka för att få ett minnesvärt slut på sommaren. Kommentarerna kring fiktiva Dans besparingsplan lät inte vänta på sig; Bob (Diamond, reds. anmärkning) är vd och spenderar kronor om dagen på Bollinger. Det blir omkring HETT StayFocusd är ett tillägg till google Chrome och tänkt att öka användarens produktivitet genom att begränsa tiden som läggs på slösurfande och tidsödande webbsidor. Inte sällan spårar några minuters slösurfande ut i långdragna och tidsödande surfepisoder på diverse mer eller mindre menlösa sidor och bloggar. Arbetet kan bli lidande och undersökningar har visat att den här typen av distraktion blivit ett stort problem för en stor del av befolkningen kronor i månaden; tillräckligt mycket för att köpa en Ferrari på bilmässan han verkligen vill gå på i augusti. Att fuska med Liborräntan några månader skulle innebära ett mer minnesvärt slut på sommaren. Jag bryr mig inte om Dan. Dan är HR-chef och gillar bilmässor. Utöver det litar han på Barclays för ekonomisk rådgivning. Mannen är en idiot. Dålig timing till trots; experter inom social media menar att kampanjen med karaktären Dan förmodligen hade orsakat negativ respons även i tider då banken inte brottats med uppdagade illegala räntehärvor och förbannade kunder. En undersökning utförd 2010 visade bland annat att endast 16 procent av den brittiska storbanken HSBC:s kunder litade på att den rådgivning de fick av banken verkligen syftade till kundens bästa. Exemplen på lågt förtroende från kunderna är många i bankvärlden. Experterna menar att organisationer med denna typ av förutsättningar bör tänka sig för både en och två gånger när de öppet ska interagera med sina kunder på en social plattform som Facebook. Källa: Minimera tidsspillet i sociala medier med blockeringsfunktionen StayFocusd Med StayFocusd kan du i förväg ställa in exakt hur lång tid du får spendera på webbsidor du själv väljer ut. När tiden sedan runnit ut är sidan blockerad för resten av dagen, och på så sätt blir det omöjligt att spontansurfa vidare eller stanna kvar på en sida när du egentligen borde ägna dig åt något viktigare. Funktionen går att skräddarsy efter behov du kan blockera hela webbsidor eller specifikt sidinnehåll eller vissa funktioner som spel, videoklipp eller bilder. https://chrome.google.com/webstore/detail/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji Utnyttja affärsnyttan med Instagram HETT Bildtjänsten Instagram som i år har köpts upp av Facebook låter användarna ladda upp bilder i ett interaktivt flöde. Med hjälp av bland annat olika filter kan användarna skapa bilder med olika färgskalor och stilar. Tjänsten har blivit populär bland privatpersoner men kan också fungera som en effektiv kommunikationskanal mellan företag och kunder. Genom att posta foton kan företaget visualisera bilden av varumärket, både på kort sikt eller som del i en större kampanj. Axel Barvaeus och Nathalie Cano är produktionsledare på kommunikationsbyrån Pronto Communication och ger följande tips kring Instagram som effektiv marknadsföringskanal: Instagram kan med fördel betraktas som ett komplement till en redan befintlig social mediemix. Som organisation kan ni dra nytta av appens estetiska potential när ni exempelvis lägger upp bilder på den egna hemsidan, Facebooksidan eller bloggen. Använd alltid hashtags (#). Genom att kategorisera alla upplagda bilder mångdubblas spridningen då chansen ökar att bilden dyker upp i andra användares sökande på plattformen. Öka spridningen ytterligare genom att kombinera flera sociala mediekanaler och etablera en specifik hashtag för ett varumärke eller en kampanj som sedan används på samma sätt i alla kanaler. Använd fotofilter och lägg extra krut på en bra bildtext. Källa: se/ / /guide-kommuniceraratt-med-instagram InsightLab

9 BrieFinG 2012 nyheter och trender InoM It, KoMMunIKatIon & SoCIala MedIeR BEST CASE: Istället för tunga dokument och mejlfiler Enfo förenklar internkommunikationen med korta videoklipp Enfo Sweden AB erbjuder IT-lösningar inom Norden och blev i år utsedda till årets raket och kom på tredje plats i tävlingen Sveriges bästa arbetsplatser. För en tid sedan ersatte Enfo sina tidigare nyhetsbrev i form av tunga textfiler med korta videoklipp. Klippen kallas för Six Minutes och levereras till de anställda varannan månad. Den nya mediekanalen har hjälpt företaget att drastiskt förbättra och effektivisera den interna informationsspridningen. Från ett svårtillgängligt och tidskrävande format... Tidigare kommunicerades alla nyheter inom företaget i ett nyhetsmejl där varje ansvarig levererade en till två sidor med aktuell information. Den slutgiltiga textfilen blev omkring sidor lång. Nyhetsmejlen blev således tunga, svårlästa och ofta ackompanjerade av tunga bilagor. Många av Enfos anställda är konsulter som varken har tid eller lust att läsa igenom så stora textmassor. Texterna var dessutom i vissa fall svårförståeliga och omständliga och blev direkt kontraproduktiva i sin omfattning och komplexitet....till ett snabbt och lätttillgängligt Ett välredigerat videoutskick ersätter nu varannan månad det tidigare informationsmailet. Videoutskicket fungerar som en slags nyhetssändning där ledningen på ett intressant och lättillgängligt sätt presenterar aktuella händelser och viktig information för medarbetarna. Klippet är mellan 6-16 minuter långt och ligger upplagt på på Vimeo. Alla medarbetare har tillgång till klippet med personliga inloggningsuppgifter. Medarbetardrivet initiativ Benneth Carlsson är HR-chef på Enfo Sweden och beskriver tanken bakom Six Minutes: Vi ville skapa ett modernare och mer lättillgängligt format som skulle ligga i linje med vårt mål att uppfattas som ett företag som nyttjar ny teknik. Vi ville dessutom göra en ny satsning med en ny mediekanal för att markera att vi moderniserar oss och att vi lyssnar på personalens förbättringsförslag när det gäller informationsspridning. Formatet gör utöver detta att vi får möjlighet att presentera personal i bild i olika inslag, vilket ligger i linje med vår ambition att visa upp och presentera våra enormt kompetenta medarbetare. Enfo Sweden ser en rad fördelar med införandet av Six Minutes: Ledningen har fått många positiva kommentarer från personalen om sändningarna, och medarbetarna ser fram emot nästa nyhetsklipp. Informationen som förmedlas får bättre fäste hos personalen och ledningen får fler reaktioner på innehållet och mer feedback från medarbetarna än tidigare. De viktigaste nyheterna når fram på ett bättre sätt i och med att man gör en ordentligare prioritering av nyheterna, i kombination med höga krav på aktuell information och ett modernt, lättillgängligt format. Enfo Sweden har dessutom börjat använda formatet och sändningen i arbetet med employer branding vid exempelvis företagspresentationer och rekryteringar InsightLab 9

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR#1 2012 AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen MAGISTERUPPSATS MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:9 Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs

Läs mer

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete EXAMENSARBETE Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan Om rationaliseringssystem inom HR-arbete Staffan Svensson 2013 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter En kvalitativ studie i ungdomars användning av sociala medier EMMA LINDÉN och CAMILLA BLOM Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 Svensk titel: Ny i organisationen? ur ett mellanchefsperspektiv Engelsk titel:

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer