Koppling TA-System Frågor och svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koppling TA-System Frågor och svar"

Transkript

1 Koppling TA-System Frågor och svar Senast uppdaterad: PTC tjänster (120223) Hur ofta skall PTC uppdraget för Logtrade köras? PTC-uppdraget för Koppling TA-System är inte avsedd att köras med alltför täta intervall. Detta pga. att servermiljön hos Logtrade då överbelastas. Ställ in så PTC-uppdraget bara kör vid tillfällen då ni vet att sändningsstatus har ändrats i Logtrade, förslagsvis 1 gång om dagen eller mer sällan. (120525) Hur frisläpper man sändningar automatiskt från Pyramid? Logtrade har nu gjort det möjligt för Pyramidanvändare att från Pyramid kunna frisläppa sändningar. Detta görs då via PTC tjänst från och med SP12. Du kan med fördel lägga till flera PTC uppdrag per transportör. Lägg märke till att PTC uppdraget enbart jämför ett datum, angivet datum eller dagens datum, när den frisläpper. Om du lägger en tjänst som frisläpper kl på förmiddagen och nästa körning görs dagen därpå kommer de sändningar som är skapade efter kl dagen före inte frisläppas. Ställ därför in PTC tjänsten att köra ditt klockslag och förslagsvis var 6:e timme. Alternativt lägg ett uppdrag sent på kvällen som frisläpper alla sändningar som skett under eftermiddagen. Supportärenden (140331) DHL ServicePoint tar mycket längre tid än PostNords MyPack. Är det något fel inställt på mina inställningar? LogTrade får dagligen uppgifter från PostNord om utlämningsställen. När du skapar en sändning med PostNord behöver LogTrade inte kommunicera vidare, du får svar direkt från LogTrade. DHL har tyvärr ej denna tjänst, varför LogTrade måste skicka adressuppgifterna vidare till DHL som i sin tur skickar till LogTrade om vilket utlämningsställe som är aktuellt. (140331) När jag skickar sändning med MyPack (eller liknande) får jag alltid SMS avisering, trots jag inte valt denna tilläggstjänst. Varför blir det så här? På vissa produkter (bl.a hos Posten och DHL) är SMS avisering obligatoriskt. MyPack är ett bra exempel. Även DHL ServicePoint. Unikum datasystem ab 1

2 (140331) LogTrade erbjuder en gratis e-postavisering men denna måste väljas manuellt varje gång. Kan denna slås på automatiskt? Det finns 4 sätt detta kan göras på. Fast i XML (Det blir alltid e-postavisering på alla sändningar): Lägg upp ett svarsmeddelande som mallid i LogTrade (Inställningar / Systeminställningar / Aviseringsmallar Komplettera XML med ( i fetstil, under ShipmentAddress Delivery avsnittet): </ShipmentAddress> </ShipmentAddresses> <ShipmentServices> <ShipmentServiceBase xsi:type= GenericForwarderLogtrade AdviceService > <AdviceTemplateId>DinMallKodILogTrade</AdviceTemplateId> </ShipmentServiceBase> </ShipmentServices> <FreeTextItems> Utöver e-post avisering kan även SMS användas. GenericForwarderLogtradeSMSAdviceService Mallkod (Styra per transportör + produkt): Du styr allt från LogTrade med mallar per transportör+produkt. Mallen används sedan i Pyramid som mall i rutin 820. Detta är enda sätt om du vill kunna styra vilka sändningar som skall få avisering (utöver att välja detta manuellt som tilläggstjänst) Inställning i LogTrade: LogTrade kan ställa in så att det alltid blir e-postavisering om det skickas in e-postadress till LogTrade. Saknar sändning e-postadress skickas naturligtvis inte någon avisering. Anpassning: Certifierade Konsultstudioprogrammerare kan via en anpassning styra detta. Kontakta konsultstudio supporten för mer info. (131014) När jag skall skicka med SchenkerParcel Logistikpaket får jag följande felmeddelande Unikum datasystem ab 2

3 Schenker kräver i detta fall att EANkod (platskod) anges. Detta anges på leveransadress i rutin 720, flik Leveransadresser. Komplettera XML en med <RecipientSiteId>[DNR:2455]</RecipientSiteId> Under avsnittet Shipment. Förslagsvis under SenderSiteID <SenderSiteId/> <RecipientSiteId>[DNR:2455]</RecipientSiteId> <ReturnSubAddressId/> (131014) Hur kan man ta reda på vilka och vad elementen heter som kan användas? Man kan kontrollera vilka element som kan användas via LogTrades asmx (131014) Hur kan man ta reda på vilka och vad elementen heter för tilläggstjänster? I detta fall vill jag lägga till fast värde för SchenkerSwedenCashOnDeliveryService. Gör färdigt en sändning i utleveransdialogen Ovan tilläggstjänster vill jag styra med fasta värden Tryck på Ctrl+F12 i utleveransdialogen och svara Ja på frågan om att skapa en lokal XML (testläge). Klicka därefter på Bearbeta. I XML filen som öppnas finns elementen med värden listade Unikum datasystem ab 3

4 Gör en kopia på LtdCreateServices.xml (PYPROG) och lägg denna i datakatalogen, med samma namn; LtdCreateServices.xml Redigera LtdCreateServices.xml i datakatalogen. Kopiera Elementen från XML filen som öppnades. Har du stängt denna finns den under UDU: Ltd2CreateShipmentDump.xml Förklaring till CashOnDeliveryService Första _ gäller alla speditörer Andra _ gäller alla produkter _ är i detta fall ett Wildcard. Spara din XML. Starta om utleveransdialogen och lägg till tilläggstjänsten på nytt. Nu skall dina värden hämtas in. OBS! Vid version och SP uppdateringar skrivs XML filerna över som finns i PYPROG. Inför varje lyft bör man därför kontrollera om det finns ändringar i PYPROG XML filerna och komplettera/ändra XML filerna i datakatalogen. (131014) När jag skapar en sändning (DHL eller Schenker) så får jag inte fram sändningen i LogTrade utan får istället sidan om att frisläppa öppna sändningar. Vad gör jag för fel? LogTrade undersöker och försöker lösa detta problem. Tills problemet är löst måste man ange ett kollislag i utleveransdialogen för varje kollirad. Kollislag kan alltså ej lämnas blankt på vissa speditörer. (121116) När LogTrade öppnas så måste jag logga in manuellt. Användarnamnet står med men LogTrade klagar på fel användarnamn eller lösenord. Fyller jag manuellt i samma lösenord på inloggningsrutan (jämfört med rutin 9740) så kan jag logga in. Vad är felet? Kontrollera först att det är korrekt lösenord som är ifyllt i rutin 9740, samt korrekt användarnamn. Lösenordet kan dock ej innehålla :,?, / eller = tecken eftersom detta är ett brytningstecken för LogTrades ASPX inloggningsscript. LogTrade kommer inom kort att ändra så det ej går att ha otillåtna tecken i lösenordet. Lösenord byts i LogTrade, glöm ej byta även i rutin Unikum datasystem ab 4

5 (120509) Något av följande felmeddelande dyker upp: Detta felmeddelande innebär i regel att Pyramid inte kan kommunicera med webservicen. Trolig orsak är en brandvägg som blockerar trafiken. (120425) Följande felmeddelande dyker upp: Svar (MN): Detta felmeddelande innebär i korthet att taggen <Locale> saknar värde sv eller en. Detta hämtas från rutin 9740 Personal-egenskaper. Lägg upp en post i denna rutin med användar-id och lösen. Obs! Kan även i vissa fall bero på felaktiga licensuppgifter i 791 Egenskaper Koppling TA-system. Kolla detta först! Unikum datasystem ab 5

6 (130313) Följande felmeddelande dyker upp: Svar (JD): Språkkod saknas i rutin (120223) Vilka underlag behöver Unikum support i ett ärende? Tillsammans med frågan så bifoga gärna följande underlag: Inställningarna i rutin 791 Egenskaper Pyramid / Koppling TA system. En skärmdump räcker bra. Kopia på XML-filen som styr kommunikationen mellan Pyramid och Logtrade. Filens sökväg och namn hittar ni under Filbeskrivningar webservice-anrop Filen finns i huvudsak under pyramidmappen PYPROG (PRG:). Om kunden har en anpassad fil kan denna finnas någon annanstans. Förslagsvis har man lagt den under aktuell datakatalog (DAT:) Kopia på uppdragsfil. Starta rutin 8013, flik Uppdrag TA, notera Uppdrags-id Uppdragsfilen hittas under datakatalog\transport\consignments\uppdragsid.xml Med ovan bifogade filer kan i regel ärendet lösas snabbt och enkelt. Unikum datasystem ab 6

7 Språkproblem i Logtrade (120525) Är Logtrade översatt? Vissa meddelanden kommer på Engelska trots jag kör på svenska i Pyramid, vad är fel? Om du saknar fliken TA-System i någon berörd rutin när du kör på engelskt språk behöver du installera senaste språkpaket (fr.o.m. 3.40B SP11 språkpaket). Felmeddelanden som kommer på engelska i samband med transportkopplingen är meddelanden som kommer från Logtrade och Pyramid presenterar dem. Dessa kan tyvärr inte översättas men Logtrade har meddelat att dessa kommer att kunna presenteras på Svenska eller Engelska. Idag är det tyvärr enbart Engelska. I 9740 styr man sedan vilket på vilket språk som meddelandena skall visas. Redigering av XML fil efter uppdatering av servicepack (120223) Hur redigerar jag en XML fil? Se avsnittet Exempel på ändring av XML fil, längst ner i detta dokument. OBS! Vid installation av servicepack krävs det att egen version av xml-filen uppdateras med ändringar gjorda i PYPROG versionen via servicepack installationen. I annat fall kan kopplingen till Logtrade sluta fungera fullt ut. Generellt i Pyramid (120323) Jag får upp en inloggningsruta när jag trycker på knappen Tracking i 8013 flik TA Generellt lösenord för tracking skall anges i rutin 791, Koppling TA-system under Lösen tracking. Observera att detta inte är samma lösenord som anges i rutin Lösenord för tracking beställes från Logtrade. Även: Kontrollera först att det är korrekt lösenord som är ifyllt i rutin 9740, samt korrekt användarnamn. Lösenordet kan dock ej innehålla :,?, / eller = tecken eftersom detta är ett brytningstecken för LogTrades ASPX inloggningsscript. LogTrade kommer inom kort att ändra så det ej går att ha otillåtna tecken i lösenordet. Lösenord byts i LogTrade, glöm ej byta även i rutin (120323) PTC tjänsten klagar på att XML objekt saknas XML objektet skall vara installerad på den server/klient som kör PTC tjänsten. Installera denna via arbetsplatsinstallationen. (110224) Vad ska där stå i Applikations-id i rutin 791? Svar (MN): Här ska det stå UNIKUM (viktigt med versaler). (110224) Unikum datasystem ab 7

8 När man är inne i 820 och TA-system och trycker på "glaset". Därefter ska man fälla ned combon i efterföljande dialog. Då kan man få detta felmeddelande: "Fel i query: Code=soap: Client SubCode=Server was unable to read request. ---> There is an error in XML document (14, 18) - --> Instance validation error Reason=" Svar (MN): Man har ej lagt in användaruppgifterna till Logtrade Distribution i rutin 9740; Anv.id Distribution och Lösen Distribution LtdCreateServices.xml I PYPROG finns, från SP11, en ny XML fil, LtdCreateServices.xml Denna fil kan kopieras till datakatalogen. TA Kopplingen kontrollerar först om det finns en fil med namnet LtdCreateServices.xml i datakatalogen, saknas denna hämtas filen från PYPROG. (121116) Jag behöver alltid fylla i Bankgironummer i efterkrav, kan inte detta styras per automatik? Du kan ändra i XML filen så att uppgifterna hämtas in per automatik. <ShipmentServiceBase xsi:type=" CashOnDeliveryService"> <Amount>[FUN:GetCashOnDeliveryAmount]</Amount> <CurrencyCode>[FUN:GetCashOnDeliveryCurrencyCode]</CurrencyCode> <Reference>[FUN:GetCashOnDeliveryReference]</Reference> <AccountType>BankGiro</AccountType> <AccountNumber>[DNR:552]</AccountNumber> </ShipmentServiceBase> (111117) Kan jag ändra fält för efterkravsbelopp? [FUN:GetCashOnDeliveryAmount] // Hämtar värde från #4089 eller #4053 beroende på valutaorder [DNR:3163] // Valutakod [FUN:GetCashOnDeliveryReference] // #4003%T&#4004%S%T (Dvs Fakturatyp+fakturanr utan blanktecken) Kommunikation med LogTrade (110406) I XML-filen som används då uppdrag skapas; varifrån hämtas informationen? Svar (CBE): Alla element som innehåller DNR, tex [DNR:3003] erhåller info direkt från angivet datanr. Element på formen [FUN:] eller [INI:] har bakomliggande logik. Se nedan: CreateShipment - authorization: [FUN:PasswordDistr] Hämtas från fältet Lösen Distribution i rutin 9740 baserat på Egenskapskod för TA som satts på aktuell användare i rutin 721. Finns ingen kod angiven i 721 används istället standardpost i [INI:LicenseNumber] Unikum datasystem ab 8

9 Fältet Licensnummer i 791. [INI:ApplicationId] Fältet Applikations-id i 791. CreateShipment - shipment: [FUN:ShipmentDate] Om lev.datum finns angivet I #8711 (tex rutin 411) så används det, annars sätts dagens datum. [INI:TestFlag] Egenskapen Kör i testläge i gruppboxen Distribution i rutin 791. [FUN:PaymentIndicator] Fraktbetalare avgörs av datanr #15121 från leveransvillkor. "Sender", "Recipient" eller "ThirdParty" [FUN:TermsOfDeliveryType] Om #15120, Leveransvillkor, har fått värde används detta i "CombiTerms" CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Sender [FUN:ZipCodeSender] Hämtar postnummerdelen i #529, tex i Lund [FUN:CitySender] Hämtar postadressdelen i #529, tex Lund i Lund CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Recipient [FUN:ZipCodeRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2029, tex i Malmö [FUN:CityRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2029, tex Malmö i Malmö [FUN:CountryCodeRecipient] Hämtar #2037 om ej tomt. Annars tas #820. [FUN:ContactPersonRecipient] Detta element hanteras endast om CRM finns installerat. Om #3015 (Er ref) finns angiven, hämtas # #4705(fnamn+enamn). Om tomt värde returneras, används #3015. [FUN:PhoneNumberRecipient] 1.Om CRM är installerat: Om #3015 (Er ref) finns angiven, hämtas främst #4732(direktnr), annars #4731(vx), annars # Om CRM ej är installerat används #2041: [FUN:SmsNumberRecipient] Detta element hanteras endast om CRM finns installerat. Om #3015 (Er ref) finns angiven, hämtas #4735(mob). CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress Delivery [FUN:NameDelivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Namn). [FUN:NameAddress1Delivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Adress 1). [FUN:NameAddress2Delivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Adress 2). Unikum datasystem ab 9

10 [FUN:NameAddress3Delivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Adress 3). [FUN:ZipCodeDelivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Postadress). [FUN:CityDelivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Postadress). [FUN:CountryCodeDelivery] Tar främst #3037, annars #2027, annars #820. [FUN:ContactPersonRecipient] Samma som under Recipient. [FUN:PhoneNumberRecipient] Samma som under Recipient. [FUN: Recipient] Samma som under Recipient. [FUN:SmsNumberRecipient] Samma som under Recipient. CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress FreightPayer (SP11) [FUN:NameFreightPayer] Om tredjepart betalar frakt (#15121) hämtas värdet från datanr #52446 [FUN:ForwarderCustomerCodeFreightPayer] Om tredjepart betalar frakt (#15121) hämtas värdet från datanr #52444 [FUN:EurPalletRegistrationNumberFreightPayer] Om tredjepart betalar frakt (#15121) hämtas värdet från datanr #52445 CreateShipment shipment - GoodsItems - GoodsItem [DNR:17606] Sätts direkt från fältet Antal kolli i transportdatadialogen. [DNR:17607] Sätts direkt från fältet Vikt i transportdatadialogen. [DNR:17615] Sätts direkt från fältet Volym i transportdatadialogen. [DNR:17609] Sätts direkt från fältet Flakmeter i transportdatadialogen. [DNR:17610] Sätts direkt från fältet Kollislag i transportdatadialogen. (110224) Vilken information skickar vi till LogTrade? Svar (CBE ): Pyramid skickar följande information: CreateShipment - authorization: UserId Password LicenseNumber Unikum datasystem ab 10

11 ApplicationId Locale command=create action=save CreateShipment - shipment: ConsignmentId ShipmentTemplate ProductCode ShipmentDate TestFlag SenderAddressId RecipientAddressId PaymentIndicator SenderReference RecipientReference PickupSubAddressId DeliverySubAddressId TermsOfDeliveryType TermsOfDeliveryCode NumberOfEurPallets CreateShipment - ShipmentAddresses - ShipmentAddress: AddressType=Sender Name Address1 ZipCode City CountryCode OrgNumber VatNumber ContactPerson PhoneNumber FaxNumber CreateShipment - ShipmentAddresses - ShipmentAddress: AddressType=Recipient Name Address1 ZipCode City CountryCode OrgNumber VatNumber Unikum datasystem ab 11

12 ContactPerson PhoneNumber FaxNumber SmsNumber CreateShipment - ShipmentAddresses - ShipmentAddress: AddressType=Delivery Name Address1 Address2 Address3 ZipCode City CountryCode ContactPerson PhoneNumber SmsNumber CreateShipment - GoodsItems - GoodsItem: ShippingMarks NumberOfPackages TypeOfPackageCode GrossWeight Volume LoadingMeters Exempel på ändring av XML fil Byt ut gatuadress till utdelningsadress (även postnummer och ort) och lägg till information om Province (eget fält, #18002, i orderhuvudet) 1. Kopiera filen LtdCreateShipmentV3.xml från PYPROG till PYDATA. Öppna LtdCreateShipmentV3.xml i PYDATA med en XML editor, alternativt anteckningar i Windows. OBS! Vid installation av servicepack krävs det att PYDATA versionen, av xml-filen enligt ovan, uppdateras med ändringarna i PYPROG versionen. Detta sker inte per automatik. Ändra i avsnittet i xml-filen: Före ändring <ShipmentAddress> <AddressType>Recipient</AddressType> <Name len="35">[dnr:2021]</name> <Address1 len="30">[dnr:2027]</address1> <Address2 len="30"/> <Address3 len="30"/> Unikum datasystem ab 12

13 <ZipCode>[FUN:ZipCodeRecipient]</ZipCode> <City len="30">[fun:cityrecipient]</city> <Province/> Efter ändring <ShipmentAddress> <AddressType>Recipient</AddressType> <Name len="35">[dnr:2021]</name> <Address1 len="30">[dnr:2030]</address1> <Address2 len="30"/> <Address3 len="30"/> <ZipCode>[FUN:ZipCode(#2033)]</ZipCode> <City len="30">[fun:city(#2033)]</city> <Province>[DNR:18002] </Province> Termer DNR: Datanummer. Hämtar det värde som i datanumret vid skrivning till xml-filen. FUN: Funktion. Endast de funktioner som finns i detta dokument kan användas. Len: Längd. Anger maximal längd fältet kan ha. Styrs från Pyramid. <Element/>: Kan även skrivas <Element></Element>. Om elementet ska användas måste syntaxen <Element>Värde</Element> användas. I exemplet ovan har vi bytat ut <Province/> mot <Province>[DNR:18002] </Province>. Text: Istället för DNR eller FUN kan man även skriva en fast textsträng Ex:<Province>Blekinge</Province> Frågor gällande tidigare servicepack (111116) Får problem när jag skickar långa namn- och adressfält till Logtrade. Svar (MN): Längden på företagsnamn får maximalt vara 35 tecken långt. Detta p.g.a. EDIFACT standarden. Längden på adressfält får maximalt vara 30 tecken långa. Detta p.g.a. EDIFACT standarden. Från Sp11: Pyramid gör en automatisk kontroll. Fungerar ej kontrollen bör XML filen återställas. Se Len avsnittet under Exempel på ändring av XML fil för med information. (110511) Hur kan jag själv hantera Combiterms? Svar (CBE): Inställningar för Combiterms vid kommunikation med Logtrade: I filen LtdCreateShipmentV3.xml skall följande anges: <TermsOfDeliveryType>CombiTerm</TermsOfDeliveryType> <TermsOfDeliveryCode>string</TermsOfDeliveryCode> // Tex 001 <TermsOfDeliveryLocation>string</TermsOfDeliveryLocation> // Plats (vid behov. Bör/kan anges för CT på kund<->lager) Unikum datasystem ab 13

14 Lägg upp ett eget fält för Combiterms i tabellen Leveransvillkor. Lägg ut fältet i rutin 821 Leveransvillkor. Version som gällt from år 2000: nsport_documents/combiterms2000_eng.pdf Senaste versionen jan 2011: Från Sp11: Combiterms / Fraktbetalare anges i rutin 821 Leveransvillkor. (110511) Kunden använder nästan alltid mottagarens kundnummer hos fraktbolagen (som t.ex. Schenker). Kan man ange denna information på kundkortet alt. i orderhuvudet så att mottagaren automatiskt blir betalare för sändningen? Svar (CBE): Inrikes SE (kanske även inrikes i övriga norden) I xml-beskrivningen skall man i elementet PaymentIndicator ange värdet Sender eller Recipient (obs gemener/versaler). Förslaget är att lägga till nytt fält på leveransvillkoret i rutin 821 som man sedan pekar ut i xml-beskrivningen. I xml-beskrivningen skall man dessutom ange kundnummer hos transportören i elementet ForwarderCustomerCode under ShipmentAddresses(Recipient i detta fallet). Man kan iofs alltid ange kundnr hos transportören här för både Sender och Recipient. Sedan är det ju PaymentIndicator som styr vilket kundnr som är betalande kundnr. Problemet är bara var dom vill ange kundnr hos transportören i pyramiden. Snyggast hade varit att ha ett separat register kopplat till företaget där man anger företagets kundnr hos resp transportör. Hade då gått att använda för både avsändare och mottagare. Ofta kör man ju olika transportörer beroende på destinationer och godstyp. Export / knutpunktstrafik Här gäller istället Combiterms Från SP11: Fraktbetalare anges i rutin 821. Kundnummer per transportör anges i rutin 720, flik Övrigt. Fält i XML till och med SP9 (110406) Se avsnitt Kommunikation med Logtrade för ändringarna av nedanstående fält från och med SP10 Följande gäller för SP9: CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Sender [FUN:ZipCodeSender] Hämtar postnummerdelen i #533, tex i Lund [FUN:CitySender] Hämtar postadressdelen i #533, tex Lund i Lund Unikum datasystem ab 14

15 CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Recipient [FUN:ZipCodeRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2033, tex i Malmö [FUN:CityRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2033, tex Malmö i Malmö CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress Delivery [FUN:NameDelivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Kundnamn ( A ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2021. [FUN:NameAddress1Delivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Gatuadress ( B ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2027. [FUN:NameAddress2Delivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Gatupostadress ( C ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2029. [FUN:NameAddress3Delivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Utdeln adress ( E ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2030. [FUN:ZipCodeDelivery] Tar postnummerdelen från Gatupostadress ( C ) (där bas är #3027). Annars från #2033. [FUN:CityDelivery] Tar postadressdelen från Gatupostadress ( C ) (där bas är #3027). Annars från #2033. Unikum datasystem ab 15

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LogTrade Connect

ANVÄNDARMANUAL. LogTrade Connect ANVÄNDARMANUAL LogTrade Connect LogTrade Connect version 17 Copyright Goprowe AB 2015 Sammanfattning LogTrade Connect är en integrerad tilläggslösning till Microsoft Dynamics NAV som erbjuder transportadministrativa

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Nya e-line Handledning i design och integration

Nya e-line Handledning i design och integration Nya e-line Handledning i design och integration Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.1 - (130327) Handledning för design och integration i nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31 Välkommen till invoicegate Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool 1 Innehållsförteckning Nyheter... 4 Skapa konto... 5 Logga in... 6 Glömt lösenord eller kontot är spärrat... 6 Ändra lösenord...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer