Koppling TA-System Frågor och svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koppling TA-System Frågor och svar"

Transkript

1 Koppling TA-System Frågor och svar Senast uppdaterad: PTC tjänster (120223) Hur ofta skall PTC uppdraget för Logtrade köras? PTC-uppdraget för Koppling TA-System är inte avsedd att köras med alltför täta intervall. Detta pga. att servermiljön hos Logtrade då överbelastas. Ställ in så PTC-uppdraget bara kör vid tillfällen då ni vet att sändningsstatus har ändrats i Logtrade, förslagsvis 1 gång om dagen eller mer sällan. (120525) Hur frisläpper man sändningar automatiskt från Pyramid? Logtrade har nu gjort det möjligt för Pyramidanvändare att från Pyramid kunna frisläppa sändningar. Detta görs då via PTC tjänst från och med SP12. Du kan med fördel lägga till flera PTC uppdrag per transportör. Lägg märke till att PTC uppdraget enbart jämför ett datum, angivet datum eller dagens datum, när den frisläpper. Om du lägger en tjänst som frisläpper kl på förmiddagen och nästa körning görs dagen därpå kommer de sändningar som är skapade efter kl dagen före inte frisläppas. Ställ därför in PTC tjänsten att köra ditt klockslag och förslagsvis var 6:e timme. Alternativt lägg ett uppdrag sent på kvällen som frisläpper alla sändningar som skett under eftermiddagen. Supportärenden (140331) DHL ServicePoint tar mycket längre tid än PostNords MyPack. Är det något fel inställt på mina inställningar? LogTrade får dagligen uppgifter från PostNord om utlämningsställen. När du skapar en sändning med PostNord behöver LogTrade inte kommunicera vidare, du får svar direkt från LogTrade. DHL har tyvärr ej denna tjänst, varför LogTrade måste skicka adressuppgifterna vidare till DHL som i sin tur skickar till LogTrade om vilket utlämningsställe som är aktuellt. (140331) När jag skickar sändning med MyPack (eller liknande) får jag alltid SMS avisering, trots jag inte valt denna tilläggstjänst. Varför blir det så här? På vissa produkter (bl.a hos Posten och DHL) är SMS avisering obligatoriskt. MyPack är ett bra exempel. Även DHL ServicePoint. Unikum datasystem ab 1

2 (140331) LogTrade erbjuder en gratis e-postavisering men denna måste väljas manuellt varje gång. Kan denna slås på automatiskt? Det finns 4 sätt detta kan göras på. Fast i XML (Det blir alltid e-postavisering på alla sändningar): Lägg upp ett svarsmeddelande som mallid i LogTrade (Inställningar / Systeminställningar / Aviseringsmallar Komplettera XML med ( i fetstil, under ShipmentAddress Delivery avsnittet): </ShipmentAddress> </ShipmentAddresses> <ShipmentServices> <ShipmentServiceBase xsi:type= GenericForwarderLogtrade AdviceService > <AdviceTemplateId>DinMallKodILogTrade</AdviceTemplateId> </ShipmentServiceBase> </ShipmentServices> <FreeTextItems> Utöver e-post avisering kan även SMS användas. GenericForwarderLogtradeSMSAdviceService Mallkod (Styra per transportör + produkt): Du styr allt från LogTrade med mallar per transportör+produkt. Mallen används sedan i Pyramid som mall i rutin 820. Detta är enda sätt om du vill kunna styra vilka sändningar som skall få avisering (utöver att välja detta manuellt som tilläggstjänst) Inställning i LogTrade: LogTrade kan ställa in så att det alltid blir e-postavisering om det skickas in e-postadress till LogTrade. Saknar sändning e-postadress skickas naturligtvis inte någon avisering. Anpassning: Certifierade Konsultstudioprogrammerare kan via en anpassning styra detta. Kontakta konsultstudio supporten för mer info. (131014) När jag skall skicka med SchenkerParcel Logistikpaket får jag följande felmeddelande Unikum datasystem ab 2

3 Schenker kräver i detta fall att EANkod (platskod) anges. Detta anges på leveransadress i rutin 720, flik Leveransadresser. Komplettera XML en med <RecipientSiteId>[DNR:2455]</RecipientSiteId> Under avsnittet Shipment. Förslagsvis under SenderSiteID <SenderSiteId/> <RecipientSiteId>[DNR:2455]</RecipientSiteId> <ReturnSubAddressId/> (131014) Hur kan man ta reda på vilka och vad elementen heter som kan användas? Man kan kontrollera vilka element som kan användas via LogTrades asmx (131014) Hur kan man ta reda på vilka och vad elementen heter för tilläggstjänster? I detta fall vill jag lägga till fast värde för SchenkerSwedenCashOnDeliveryService. Gör färdigt en sändning i utleveransdialogen Ovan tilläggstjänster vill jag styra med fasta värden Tryck på Ctrl+F12 i utleveransdialogen och svara Ja på frågan om att skapa en lokal XML (testläge). Klicka därefter på Bearbeta. I XML filen som öppnas finns elementen med värden listade Unikum datasystem ab 3

4 Gör en kopia på LtdCreateServices.xml (PYPROG) och lägg denna i datakatalogen, med samma namn; LtdCreateServices.xml Redigera LtdCreateServices.xml i datakatalogen. Kopiera Elementen från XML filen som öppnades. Har du stängt denna finns den under UDU: Ltd2CreateShipmentDump.xml Förklaring till CashOnDeliveryService Första _ gäller alla speditörer Andra _ gäller alla produkter _ är i detta fall ett Wildcard. Spara din XML. Starta om utleveransdialogen och lägg till tilläggstjänsten på nytt. Nu skall dina värden hämtas in. OBS! Vid version och SP uppdateringar skrivs XML filerna över som finns i PYPROG. Inför varje lyft bör man därför kontrollera om det finns ändringar i PYPROG XML filerna och komplettera/ändra XML filerna i datakatalogen. (131014) När jag skapar en sändning (DHL eller Schenker) så får jag inte fram sändningen i LogTrade utan får istället sidan om att frisläppa öppna sändningar. Vad gör jag för fel? LogTrade undersöker och försöker lösa detta problem. Tills problemet är löst måste man ange ett kollislag i utleveransdialogen för varje kollirad. Kollislag kan alltså ej lämnas blankt på vissa speditörer. (121116) När LogTrade öppnas så måste jag logga in manuellt. Användarnamnet står med men LogTrade klagar på fel användarnamn eller lösenord. Fyller jag manuellt i samma lösenord på inloggningsrutan (jämfört med rutin 9740) så kan jag logga in. Vad är felet? Kontrollera först att det är korrekt lösenord som är ifyllt i rutin 9740, samt korrekt användarnamn. Lösenordet kan dock ej innehålla :,?, / eller = tecken eftersom detta är ett brytningstecken för LogTrades ASPX inloggningsscript. LogTrade kommer inom kort att ändra så det ej går att ha otillåtna tecken i lösenordet. Lösenord byts i LogTrade, glöm ej byta även i rutin Unikum datasystem ab 4

5 (120509) Något av följande felmeddelande dyker upp: Detta felmeddelande innebär i regel att Pyramid inte kan kommunicera med webservicen. Trolig orsak är en brandvägg som blockerar trafiken. (120425) Följande felmeddelande dyker upp: Svar (MN): Detta felmeddelande innebär i korthet att taggen <Locale> saknar värde sv eller en. Detta hämtas från rutin 9740 Personal-egenskaper. Lägg upp en post i denna rutin med användar-id och lösen. Obs! Kan även i vissa fall bero på felaktiga licensuppgifter i 791 Egenskaper Koppling TA-system. Kolla detta först! Unikum datasystem ab 5

6 (130313) Följande felmeddelande dyker upp: Svar (JD): Språkkod saknas i rutin (120223) Vilka underlag behöver Unikum support i ett ärende? Tillsammans med frågan så bifoga gärna följande underlag: Inställningarna i rutin 791 Egenskaper Pyramid / Koppling TA system. En skärmdump räcker bra. Kopia på XML-filen som styr kommunikationen mellan Pyramid och Logtrade. Filens sökväg och namn hittar ni under Filbeskrivningar webservice-anrop Filen finns i huvudsak under pyramidmappen PYPROG (PRG:). Om kunden har en anpassad fil kan denna finnas någon annanstans. Förslagsvis har man lagt den under aktuell datakatalog (DAT:) Kopia på uppdragsfil. Starta rutin 8013, flik Uppdrag TA, notera Uppdrags-id Uppdragsfilen hittas under datakatalog\transport\consignments\uppdragsid.xml Med ovan bifogade filer kan i regel ärendet lösas snabbt och enkelt. Unikum datasystem ab 6

7 Språkproblem i Logtrade (120525) Är Logtrade översatt? Vissa meddelanden kommer på Engelska trots jag kör på svenska i Pyramid, vad är fel? Om du saknar fliken TA-System i någon berörd rutin när du kör på engelskt språk behöver du installera senaste språkpaket (fr.o.m. 3.40B SP11 språkpaket). Felmeddelanden som kommer på engelska i samband med transportkopplingen är meddelanden som kommer från Logtrade och Pyramid presenterar dem. Dessa kan tyvärr inte översättas men Logtrade har meddelat att dessa kommer att kunna presenteras på Svenska eller Engelska. Idag är det tyvärr enbart Engelska. I 9740 styr man sedan vilket på vilket språk som meddelandena skall visas. Redigering av XML fil efter uppdatering av servicepack (120223) Hur redigerar jag en XML fil? Se avsnittet Exempel på ändring av XML fil, längst ner i detta dokument. OBS! Vid installation av servicepack krävs det att egen version av xml-filen uppdateras med ändringar gjorda i PYPROG versionen via servicepack installationen. I annat fall kan kopplingen till Logtrade sluta fungera fullt ut. Generellt i Pyramid (120323) Jag får upp en inloggningsruta när jag trycker på knappen Tracking i 8013 flik TA Generellt lösenord för tracking skall anges i rutin 791, Koppling TA-system under Lösen tracking. Observera att detta inte är samma lösenord som anges i rutin Lösenord för tracking beställes från Logtrade. Även: Kontrollera först att det är korrekt lösenord som är ifyllt i rutin 9740, samt korrekt användarnamn. Lösenordet kan dock ej innehålla :,?, / eller = tecken eftersom detta är ett brytningstecken för LogTrades ASPX inloggningsscript. LogTrade kommer inom kort att ändra så det ej går att ha otillåtna tecken i lösenordet. Lösenord byts i LogTrade, glöm ej byta även i rutin (120323) PTC tjänsten klagar på att XML objekt saknas XML objektet skall vara installerad på den server/klient som kör PTC tjänsten. Installera denna via arbetsplatsinstallationen. (110224) Vad ska där stå i Applikations-id i rutin 791? Svar (MN): Här ska det stå UNIKUM (viktigt med versaler). (110224) Unikum datasystem ab 7

8 När man är inne i 820 och TA-system och trycker på "glaset". Därefter ska man fälla ned combon i efterföljande dialog. Då kan man få detta felmeddelande: "Fel i query: Code=soap: Client SubCode=Server was unable to read request. ---> There is an error in XML document (14, 18) - --> Instance validation error Reason=" Svar (MN): Man har ej lagt in användaruppgifterna till Logtrade Distribution i rutin 9740; Anv.id Distribution och Lösen Distribution LtdCreateServices.xml I PYPROG finns, från SP11, en ny XML fil, LtdCreateServices.xml Denna fil kan kopieras till datakatalogen. TA Kopplingen kontrollerar först om det finns en fil med namnet LtdCreateServices.xml i datakatalogen, saknas denna hämtas filen från PYPROG. (121116) Jag behöver alltid fylla i Bankgironummer i efterkrav, kan inte detta styras per automatik? Du kan ändra i XML filen så att uppgifterna hämtas in per automatik. <ShipmentServiceBase xsi:type=" CashOnDeliveryService"> <Amount>[FUN:GetCashOnDeliveryAmount]</Amount> <CurrencyCode>[FUN:GetCashOnDeliveryCurrencyCode]</CurrencyCode> <Reference>[FUN:GetCashOnDeliveryReference]</Reference> <AccountType>BankGiro</AccountType> <AccountNumber>[DNR:552]</AccountNumber> </ShipmentServiceBase> (111117) Kan jag ändra fält för efterkravsbelopp? [FUN:GetCashOnDeliveryAmount] // Hämtar värde från #4089 eller #4053 beroende på valutaorder [DNR:3163] // Valutakod [FUN:GetCashOnDeliveryReference] // #4003%T&#4004%S%T (Dvs Fakturatyp+fakturanr utan blanktecken) Kommunikation med LogTrade (110406) I XML-filen som används då uppdrag skapas; varifrån hämtas informationen? Svar (CBE): Alla element som innehåller DNR, tex [DNR:3003] erhåller info direkt från angivet datanr. Element på formen [FUN:] eller [INI:] har bakomliggande logik. Se nedan: CreateShipment - authorization: [FUN:PasswordDistr] Hämtas från fältet Lösen Distribution i rutin 9740 baserat på Egenskapskod för TA som satts på aktuell användare i rutin 721. Finns ingen kod angiven i 721 används istället standardpost i [INI:LicenseNumber] Unikum datasystem ab 8

9 Fältet Licensnummer i 791. [INI:ApplicationId] Fältet Applikations-id i 791. CreateShipment - shipment: [FUN:ShipmentDate] Om lev.datum finns angivet I #8711 (tex rutin 411) så används det, annars sätts dagens datum. [INI:TestFlag] Egenskapen Kör i testläge i gruppboxen Distribution i rutin 791. [FUN:PaymentIndicator] Fraktbetalare avgörs av datanr #15121 från leveransvillkor. "Sender", "Recipient" eller "ThirdParty" [FUN:TermsOfDeliveryType] Om #15120, Leveransvillkor, har fått värde används detta i "CombiTerms" CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Sender [FUN:ZipCodeSender] Hämtar postnummerdelen i #529, tex i Lund [FUN:CitySender] Hämtar postadressdelen i #529, tex Lund i Lund CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Recipient [FUN:ZipCodeRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2029, tex i Malmö [FUN:CityRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2029, tex Malmö i Malmö [FUN:CountryCodeRecipient] Hämtar #2037 om ej tomt. Annars tas #820. [FUN:ContactPersonRecipient] Detta element hanteras endast om CRM finns installerat. Om #3015 (Er ref) finns angiven, hämtas # #4705(fnamn+enamn). Om tomt värde returneras, används #3015. [FUN:PhoneNumberRecipient] 1.Om CRM är installerat: Om #3015 (Er ref) finns angiven, hämtas främst #4732(direktnr), annars #4731(vx), annars # Om CRM ej är installerat används #2041: [FUN:SmsNumberRecipient] Detta element hanteras endast om CRM finns installerat. Om #3015 (Er ref) finns angiven, hämtas #4735(mob). CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress Delivery [FUN:NameDelivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Namn). [FUN:NameAddress1Delivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Adress 1). [FUN:NameAddress2Delivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Adress 2). Unikum datasystem ab 9

10 [FUN:NameAddress3Delivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Adress 3). [FUN:ZipCodeDelivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Postadress). [FUN:CityDelivery] Enligt inställning i 791 Koppling TA (Leveransadresser Postadress). [FUN:CountryCodeDelivery] Tar främst #3037, annars #2027, annars #820. [FUN:ContactPersonRecipient] Samma som under Recipient. [FUN:PhoneNumberRecipient] Samma som under Recipient. [FUN: Recipient] Samma som under Recipient. [FUN:SmsNumberRecipient] Samma som under Recipient. CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress FreightPayer (SP11) [FUN:NameFreightPayer] Om tredjepart betalar frakt (#15121) hämtas värdet från datanr #52446 [FUN:ForwarderCustomerCodeFreightPayer] Om tredjepart betalar frakt (#15121) hämtas värdet från datanr #52444 [FUN:EurPalletRegistrationNumberFreightPayer] Om tredjepart betalar frakt (#15121) hämtas värdet från datanr #52445 CreateShipment shipment - GoodsItems - GoodsItem [DNR:17606] Sätts direkt från fältet Antal kolli i transportdatadialogen. [DNR:17607] Sätts direkt från fältet Vikt i transportdatadialogen. [DNR:17615] Sätts direkt från fältet Volym i transportdatadialogen. [DNR:17609] Sätts direkt från fältet Flakmeter i transportdatadialogen. [DNR:17610] Sätts direkt från fältet Kollislag i transportdatadialogen. (110224) Vilken information skickar vi till LogTrade? Svar (CBE ): Pyramid skickar följande information: CreateShipment - authorization: UserId Password LicenseNumber Unikum datasystem ab 10

11 ApplicationId Locale command=create action=save CreateShipment - shipment: ConsignmentId ShipmentTemplate ProductCode ShipmentDate TestFlag SenderAddressId RecipientAddressId PaymentIndicator SenderReference RecipientReference PickupSubAddressId DeliverySubAddressId TermsOfDeliveryType TermsOfDeliveryCode NumberOfEurPallets CreateShipment - ShipmentAddresses - ShipmentAddress: AddressType=Sender Name Address1 ZipCode City CountryCode OrgNumber VatNumber ContactPerson PhoneNumber FaxNumber CreateShipment - ShipmentAddresses - ShipmentAddress: AddressType=Recipient Name Address1 ZipCode City CountryCode OrgNumber VatNumber Unikum datasystem ab 11

12 ContactPerson PhoneNumber FaxNumber SmsNumber CreateShipment - ShipmentAddresses - ShipmentAddress: AddressType=Delivery Name Address1 Address2 Address3 ZipCode City CountryCode ContactPerson PhoneNumber SmsNumber CreateShipment - GoodsItems - GoodsItem: ShippingMarks NumberOfPackages TypeOfPackageCode GrossWeight Volume LoadingMeters Exempel på ändring av XML fil Byt ut gatuadress till utdelningsadress (även postnummer och ort) och lägg till information om Province (eget fält, #18002, i orderhuvudet) 1. Kopiera filen LtdCreateShipmentV3.xml från PYPROG till PYDATA. Öppna LtdCreateShipmentV3.xml i PYDATA med en XML editor, alternativt anteckningar i Windows. OBS! Vid installation av servicepack krävs det att PYDATA versionen, av xml-filen enligt ovan, uppdateras med ändringarna i PYPROG versionen. Detta sker inte per automatik. Ändra i avsnittet i xml-filen: Före ändring <ShipmentAddress> <AddressType>Recipient</AddressType> <Name len="35">[dnr:2021]</name> <Address1 len="30">[dnr:2027]</address1> <Address2 len="30"/> <Address3 len="30"/> Unikum datasystem ab 12

13 <ZipCode>[FUN:ZipCodeRecipient]</ZipCode> <City len="30">[fun:cityrecipient]</city> <Province/> Efter ändring <ShipmentAddress> <AddressType>Recipient</AddressType> <Name len="35">[dnr:2021]</name> <Address1 len="30">[dnr:2030]</address1> <Address2 len="30"/> <Address3 len="30"/> <ZipCode>[FUN:ZipCode(#2033)]</ZipCode> <City len="30">[fun:city(#2033)]</city> <Province>[DNR:18002] </Province> Termer DNR: Datanummer. Hämtar det värde som i datanumret vid skrivning till xml-filen. FUN: Funktion. Endast de funktioner som finns i detta dokument kan användas. Len: Längd. Anger maximal längd fältet kan ha. Styrs från Pyramid. <Element/>: Kan även skrivas <Element></Element>. Om elementet ska användas måste syntaxen <Element>Värde</Element> användas. I exemplet ovan har vi bytat ut <Province/> mot <Province>[DNR:18002] </Province>. Text: Istället för DNR eller FUN kan man även skriva en fast textsträng Ex:<Province>Blekinge</Province> Frågor gällande tidigare servicepack (111116) Får problem när jag skickar långa namn- och adressfält till Logtrade. Svar (MN): Längden på företagsnamn får maximalt vara 35 tecken långt. Detta p.g.a. EDIFACT standarden. Längden på adressfält får maximalt vara 30 tecken långa. Detta p.g.a. EDIFACT standarden. Från Sp11: Pyramid gör en automatisk kontroll. Fungerar ej kontrollen bör XML filen återställas. Se Len avsnittet under Exempel på ändring av XML fil för med information. (110511) Hur kan jag själv hantera Combiterms? Svar (CBE): Inställningar för Combiterms vid kommunikation med Logtrade: I filen LtdCreateShipmentV3.xml skall följande anges: <TermsOfDeliveryType>CombiTerm</TermsOfDeliveryType> <TermsOfDeliveryCode>string</TermsOfDeliveryCode> // Tex 001 <TermsOfDeliveryLocation>string</TermsOfDeliveryLocation> // Plats (vid behov. Bör/kan anges för CT på kund<->lager) Unikum datasystem ab 13

14 Lägg upp ett eget fält för Combiterms i tabellen Leveransvillkor. Lägg ut fältet i rutin 821 Leveransvillkor. Version som gällt from år 2000: nsport_documents/combiterms2000_eng.pdf Senaste versionen jan 2011: Från Sp11: Combiterms / Fraktbetalare anges i rutin 821 Leveransvillkor. (110511) Kunden använder nästan alltid mottagarens kundnummer hos fraktbolagen (som t.ex. Schenker). Kan man ange denna information på kundkortet alt. i orderhuvudet så att mottagaren automatiskt blir betalare för sändningen? Svar (CBE): Inrikes SE (kanske även inrikes i övriga norden) I xml-beskrivningen skall man i elementet PaymentIndicator ange värdet Sender eller Recipient (obs gemener/versaler). Förslaget är att lägga till nytt fält på leveransvillkoret i rutin 821 som man sedan pekar ut i xml-beskrivningen. I xml-beskrivningen skall man dessutom ange kundnummer hos transportören i elementet ForwarderCustomerCode under ShipmentAddresses(Recipient i detta fallet). Man kan iofs alltid ange kundnr hos transportören här för både Sender och Recipient. Sedan är det ju PaymentIndicator som styr vilket kundnr som är betalande kundnr. Problemet är bara var dom vill ange kundnr hos transportören i pyramiden. Snyggast hade varit att ha ett separat register kopplat till företaget där man anger företagets kundnr hos resp transportör. Hade då gått att använda för både avsändare och mottagare. Ofta kör man ju olika transportörer beroende på destinationer och godstyp. Export / knutpunktstrafik Här gäller istället Combiterms Från SP11: Fraktbetalare anges i rutin 821. Kundnummer per transportör anges i rutin 720, flik Övrigt. Fält i XML till och med SP9 (110406) Se avsnitt Kommunikation med Logtrade för ändringarna av nedanstående fält från och med SP10 Följande gäller för SP9: CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Sender [FUN:ZipCodeSender] Hämtar postnummerdelen i #533, tex i Lund [FUN:CitySender] Hämtar postadressdelen i #533, tex Lund i Lund Unikum datasystem ab 14

15 CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress - Recipient [FUN:ZipCodeRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2033, tex i Malmö [FUN:CityRecipient] Hämtar postnummerdelen i #2033, tex Malmö i Malmö CreateShipment shipment - ShipmentAddresses ShipmentAddress Delivery [FUN:NameDelivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Kundnamn ( A ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2021. [FUN:NameAddress1Delivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Gatuadress ( B ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2027. [FUN:NameAddress2Delivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Gatupostadress ( C ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2029. [FUN:NameAddress3Delivery] Inställning i 791 för Kunder - lev.adresser. Värde för Utdeln adress ( E ) (där bas är #3027). Om tomt tas istället #2030. [FUN:ZipCodeDelivery] Tar postnummerdelen från Gatupostadress ( C ) (där bas är #3027). Annars från #2033. [FUN:CityDelivery] Tar postadressdelen från Gatupostadress ( C ) (där bas är #3027). Annars från #2033. Unikum datasystem ab 15

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Till menyn. Meny. Nästa sida

Till menyn. Meny. Nästa sida Meny Logga in i Schenker Web-TA Sida 2 Schenker Web-TA Startsidan Sida 3 Viktigt innan start Sida 4 Registrera sändningar Sida 6 Beställ transport Sida 13 Uppföljning Sida 14 Sändningsmallar Sida 15 Skapa

Läs mer

Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning

Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA) Innehållsförteckning Nordisk e-handels transportadministration (NEHTA)... 1 Beställ och ställa in Nordisk e-handels logistikadministration... 3 Beskrivning

Läs mer

Installationsguide Unifaun Transport

Installationsguide Unifaun Transport Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser

Läs mer

FAQ Boka Landtransport

FAQ Boka Landtransport FAQ Boka Landtransport Innehållsförteckning 1. Jag får ett felmeddelande som inte går bort trots att jag uppdaterar!... 2 2. Jag försöker boka Farligt Gods men får felmeddelande... 2 3. Jag får meddelande

Läs mer

DHL Multishipping - Användarmanual

DHL Multishipping - Användarmanual - Användarmanual Använd för att registrera, boka, skriva ut och spåra sändningar med DHL! Logga in Sida 02 Inställningar innan start Sida 03 Mina sändningar Registrera sändning Sida 04 Mina sändningar

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Unifaun Online 2013-10-18 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun.

Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun. Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun. Innehåll Sändningar Ny sändning: Skapa en ny sändning............ Boka transport: Hit kommer alla sparade sändningar i väntan

Läs mer

Instruktion. Schenkers Returtjänst

Instruktion. Schenkers Returtjänst Instruktion Schenkers Returtjänst Schenkers Returtjänst erbjuds till avtalskunder som vill säkerställa att retursändning eller sändning från underleverantör till annan mottagare utförs med: - Rätt kundnummer

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen 1 (5) Krypterad e-postförbindelse mellan och Finansinspektionen 1 Allmänt Försäkringsmäklaren kan, om den så önskar, skicka in berättelsen om rörelse och bokslutsinformationen till Finansinspektionen via

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Fraktjakt manual Privatperson. Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30

Fraktjakt manual Privatperson. Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30 Fraktjakt manual Privatperson Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto...4 Sök fraktpriser, inrikes och utrikes...6

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska.

mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska. mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska. Så här tar du programmet i bruk 1. Gå till www.tnt.se 2. Klicka på länken mytnt i menyn till vänster. 3.

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

USER GUIDE. OnRoad Online

USER GUIDE. OnRoad Online USER GUIDE OnRoad Online Innehåll Kom igång med OnRoad Online... 3 Skapa sändning och skriva ut fraktdokument.... 3 Skicka EDI till OnRoad... 6 Sändningslista... 6 Sök sändning / Historik... 6 Kontaktlistor...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Prisfråga och prisstatistik

Prisfråga och prisstatistik Prisfråga och prisstatistik Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 7 JUNI 2017 Innehållsförteckning 1 Prisfråga och prisstatistik... 3 1.1 Prisfråga via transportör... 3 1.2 Prisfråga via Proxio...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post Folkhälsans ZendTo ZendTo är till för enkel och säker överföring av stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post ZendTo används via webbläsare,

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Användarmanual Traces

Användarmanual Traces 2011-01-17 Användarmanual Traces Innehåll Sid 1. Registrering av användarkonto 2 2. Föranmälan av sändning 3 3. Registrering av uppgifter 4 3.1. Referenser 5 3.2. Aktörer 6 3.3. Vara 7 3.4. Syfte 8 4.

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör. Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Prisfråga och prisstatistik

Prisfråga och prisstatistik Prisfråga och prisstatistik Unifaun Online 2015-07-23 2 Innehåll 1 Prisfråga och prisstatistik... 3 2 Komma igång... 4 2.1 DHL Freight... 4 2.2 DHL Express... 4 2.3 DB Schenker... 5 2.4 Bring... 6 2.5

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation BizWizard 3.0 SMS-modulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett SMS-meddelande... 3 Redigering av en SMS-mall... 4 Skapa ett meddelande för SMS... 5 Redigering

Läs mer

Prisfråga. Unifaun Online 2015-07-23

Prisfråga. Unifaun Online 2015-07-23 Prisfråga Unifaun Online 2015-07-23 2 Innehåll 1 Prisfråga... 3 2 Komma igång... 4 2.1 DHL Freight... 4 2.2 DHL Express... 4 2.3 DB Schenker... 5 2.4 Bring... 6 2.5 TNT... 6 2.6 UPS... 7 3 Prisfråga...

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Inget problem, vi skickar dina registrerade uppgifter till den e-post-adressen som du använde vid registreringen.

Inget problem, vi skickar dina registrerade uppgifter till den e-post-adressen som du använde vid registreringen. 1. Registrering / Login När du klickar på Logga in kan du välja att antingen - logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord från en tidigare registrering i den här webbshopen (OBS! Gäller ej

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer