FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008"

Transkript

1 Box 6302, Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn fax FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008 Föredragningslista 2 och verksamhetsplan 28 Bilaga 1 Kandidater 52 Bilaga 2 Nya medarbetare 57 Bilaga 3 Till Guds vila 64 Arbetsformer för konferensen 68 Enkla regler 72

3 Föredragningslista Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Torsdag kl Tal av kyrkostyrelsens ordförande 2. Val av ordförande, två vice ordförande samt protokollsekreterare 3. Val av två protokollsjusterare 4. Val av rösträknare 5. Tider för konferensens förhandlingar 6. Konferensens arbetssätt inklusive val av processledare på påverkanstorget 7. Fastställande av föredragningslista och dagordning 8. Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare 9. Hälsningar till och från andra samfund 10. Hälsning av internationella gäster 11. Val av redaktionsutskott 12. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 12.1 Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt 12.2 Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy 12.3 Motion från Växjö missionsförsamling angående musikresurser på central och distriktsnivå 12.4 Motion från Tumba missionsförsamling angående redskap för modern teknik när det gäller psalmer, texter och bilder 12.5 Motion från Alingsås missionsförsamling angående val av ledamöter till kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsens storlek 13. Uttalanden i aktuella frågor som konferensen beslutar uppta till behandling 14. Kyrkostyrelsens årsberättelse 2 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

4 15. Revisorernas berättelse 16. Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott 17. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren Fredag kl Hälsning av särskilt inbjudna gäster 19. Verksamhetsplan och budget för tiden Presentation och utfrågning av förordade kandidater till kyrkostyrelsen 21. Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt 22. Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy 23. Beslut om ordination av pastorer 24. Beslut om ordination av diakoner 25. Bekräftelse av beslut om mottagande av pastor från annat kyrkosamfund 26. Beslut om avskiljning av missionär 27. Godkännande av Svenska Frälsningsarméns val av ny arméledare 28. Förlängt förordnande av distriktsföreståndare för Södra Götalands distrikt 29. Bekräftelse av equmenias styrelses beslut om val av generalsekreterare 30. Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder 31. Förslag till avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund 32. Rapport om breddning av huvudmannaskap för Teologiska högskolan Stockholm Lördag kl Meddelande om nya och avgående riksanställda 34. Plädering för förordade kandidater till kyrkostyrelsen 35. Val av åtta ledamöter till kyrkostyrelsen 36. Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i eller återgått i internationell missionsuppgift 37. Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan 38. Meddelande om ändringar i matrikeln 39. Aktuell ekumenisk information 40. Förslag till avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund 41. Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud 42. Motion från Tumba missionsförsamling angående redskap för modern teknik när det gäller psalmer, texter och bilder 43. Motion från Alingsås missionsförsamling angående val av ledamöter till kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsens storlek 44. Fastställande av valresultat avseende kyrkostyrelsen Lördag kl Avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund 46. Rapport från folkhögskolorna 47. Rapport från Teologiska högskolan Stockholm 48. Förslag om avgiftsfi nansiering av anslag till Teologiska högskolan Stockholm 49. Motion från Växjö missionsförsamling angående musikresurser på central och distriksnivå Föredragningslista 3

5 50. Rapport från Idégruppen för Ömsesidighet i mission 51. Tillämpning av vissa föreskrifter i Svenska Missionskyrkans konstitution med anledning av SMUs medlemskap i federationen equmenia 52. Beslut om Missionskyrkans pensionssystem 53. Hälsning från SMU/equmenia 54. Val av ordförande för kyrkostyrelsen 55. Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter 56. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i valberedningen inför kyrkokonferensen år Val av ordförande och vice ordförande i kyrkokonferensens beredningsutskott 2009 och Ärenden som förts till redaktionsutskottet för beredning 59. Aktuella meddelanden 60. Tider för bön- och offerdagar 2008, 2009 och Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen Avslutning 4 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

6 Föredragningslista kyrkokonferensen Tal av kyrkostyrelsens ordförande 2. Val av ordförande, två vice ordförande samt protokollsekreterare 3. Val av två protokollsjusterare 4. Val av rösträknare Valberedningen föreslår kyrkokonferensen att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom sluten omröstning, samt att utse rösträknare för ärenden som avgörs genom öppen omröstning. Förslag till rösträknare presenteras direkt i kyrkokonferensen. 5. Tider för konferensens förhandlingar Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att torsdagens förhandlingar pågår kl att fredagens förhandlingar pågår kl , samt att lördagens förhandlingar pågår kl , Konferensens arbetssätt inklusive val av processledare på påverkanstorget Se sista sidorna i föredragningslistan. 7. Fastställande av föredragningslista och dagordning Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag, med fullmakt för presidiet att under konferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden med hänsyn till kyrkokonferensens arbets tider. 8. Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare 9. Hälsningar till och från andra samfund 10. Hälsning av internationella gäster 11. Val av redaktionsutskott Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att utse ett redaktionsutskott att under förhandlingarnas gång till redaktionsutskottet föra ärenden som behöver bearbetas ytterligare, till exempel sammanjämkning av olika yrkanden och beredning av uttalanden i aktuella frågor, innan kyrkokonferensen fattar beslut, samt att uppdra åt redaktionsutskottet att skriftligt kort sammanfatta konferensens beslut för att underlätta ombudens rapportering till sina församlingar efter konferensen. Förslag till ledamöter i redaktionsutskottet presenteras direkt i kyrkokonferensen. 12. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 12.1 Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt Motionerna behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T17), och på påverkanstorget, torsdag kl Föredragningslista 5

7 Motionen från Majornas missionsförsamling har följande lydelse: Idag lever över en miljard människor i extrem fattigdom enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP, det vill säga på mindre än en $ om dagen. Detta är en femtedel av jordens befolkning och många av dessa lever i närheten av våra systerkyrkor runt om i världen. Kanske tillhör medlemmar i våra systerkyrkor denna miljard? Som kristna bär vi ett särskilt ansvar för hur vi lever. Att värna om de utsatta går som en röd tråd genom hela Bibeln. Jesus är mycket radikal och manar oss till utgivande för våra medmänniskor. Rättvisemärkt är ett redskap i kampen mot fattigdomen, en produktmärkning som bygger på att producenter i fattiga länder ska få skälig betalning för sitt arbete. Rättvisemärkt lägger också vikt vid att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i produktionen av varor som vi importerar. Idag påverkas över fem miljoner människor direkt av de möjligheter som Rättvisemärkt ger, en siffra som det finns stor potential att öka. Som samfund kan vi bli medlemmar i föreningen för Rättvisemärkt och därmed ta ställning för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, rättigheter alla vi svenskar kan ta för givet. Ett medlemskap skulle inbjuda och utmana oss att använda våra informationskanaler och nätverk för debatt och reflektion runt Rättvisemärkt. Genom ett medlemskap skulle vi som samfund ta på oss att sträva efter att det inom Svenska Missionskyrkan används Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi förbinder oss också att som samfund betala en årlig medlemsavgift till föreningen Rättvisemärkt. För år 2007 var medlemsavgiften kr. Andra medlemmar i föreningen Rättvisemärkt är till exempel SMU, Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet och Diakonia. En diplomering för Fair Trade Churches håller på att utarbetas. Ett medlemskap i föreningen Rättvisemärkt nu skulle kunna vara ett steg för församlingar att engagera sig ytterligare i detta arbete. Majornas missionsförsamling ser ett medlemskap i Rättvisemärkt som ett konkret steg för de fattiga. Vi föreslår därför Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens att besluta enligt följande: att Svenska Missionskyrkan söker medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt och därmed verkar för att arrangemang inom Svenska Missionskyrkan centralt, på distriktsnivå och lokalt ska använda Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Motionen från Bohus Björkö missionsförsamling har följande lydelse: Vi i Bohus Björkö Missionsförsamling ser ett medlemskap i rättvisemärkt som ett konkret steg för de fattiga. Vi föreslår därför kyrkokonferensen att besluta enligt följande att-sats : att Missionskyrkan söker medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt och därmed verkar för att arrangemang inom Missionskyrkan centralt, på distriktsnivå och lokalt skall använda rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Motionen från Flatåskyrkan har följande lydelse: Idag lever över en miljard människor i extrem fattigdom enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP, det vill säga på mindre än en US-dollar om dagen. Detta är en femtedel av jordens befolkning och många av dessa lever i närheten av våra systerkyrkor runt om i världen. Kanske tillhör medlemmar i våra systerkyrkor denna miljard? Som kristna bär vi ett särskilt ansvar för hur vi lever. Att värna om de utsatta går som en röd tråd genom hela Bibeln. Jesus är mycket radikal och manar oss till utgivande för våra medmänniskor. Rättvisemärkt är ett redskap i kampen mot fattigdomen, en produktmärkning som bygger på att producenter i fattiga länder ska få skälig betalning för sitt arbete. Rättvisemärkt lägger också vikt vid att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i produktionen av varor som vi importerar. Idag påverkas över fem miljoner människor direkt av de möjligheter som Rättvisemärkt ger, en siffra som det finns stor potential att öka. Som samfund kan vi bli medlemmar i föreningen för Rättvisemärkt och därmed ta ställning för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras, rättigheter alla vi svenskar kan ta för givet. Ett medlemskap skulle inbjuda och utmana oss att använda våra informationskanaler och nätverk för debatt och reflektion runt Rättvisemärkt. Genom ett medlemskap skulle vi som samfund ta på oss att sträva efter att det inom Svenska Missionskyrkan används Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi förbinder oss också att som samfund betala en årlig medlemsavgift till föreningen Rättvisemärkt. För år 2007 var medlemsavgiften kr. Andra medlemmar i föreningen Rättvisemärkt är till exempel SMU, Svenska kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet och Diakonia. En diplomering för Fair Trade Churches håller på att utarbetas. Ett medlemskap i föreningen Rättvisemärkt nu skulle kunna vara ett steg för församlingar att engagera sig ytterligare i detta arbete. Vi har diskuterat ämnet med vår granne Majornas missionsförsamling och instämmer i detta förslag: 6 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

8 Vi föreslår därför Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens att besluta enligt följande: att Svenska Missionskyrkan söker medlemskap i föreningen för Rättvisemärkt och därmed verkar för att arrangemang inom Svenska Missionskyrkan centralt, på distriktsnivå och lokalt ska använda Rättvisemärkt-certifierade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Kyrkostyrelsen har valt att behandla motionerna från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö missionsförsamling och Flatåskyrkan i ett sammanhang och beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionerna: Majornas missionsförsamling, Flatåskyrkan och Bohus Björkö missionsförsamling har i sina motioner lyft fram betydelsen av rättvisemärkt som ett redskap i kampen mot fattigdom och för mänskliga rättigheter. Därför föreslår man att Svenska Missionskyrkan söker medlemskap i Föreningen Rättvisemärkt samt verkar för att arrangemang centralt, på distriktsnivå och lokalt i så stor utsträckning som möjligt använder rättvisemärkta produkter. Kyrkostyrelsen är tacksam för motionärernas engagemang i denna fråga och delar den ambition som är uttryckt i motionen. Sedan Missionskyrkans tillkomst har mission varit en central del av kyrkans väsen och liv. Att medverka till att bygga en bättre värld för fler människor, är ett sätt att svara på Jesu kallelse till ansvar för människors situation. Vid kyrkostyrelsens sammanträde den 1 2 februari i år fattades beslut om att söka medlemskap i Föreningen Rättvisemärkt. Medlemskap innebär att medlemsorganisationerna skall verka för att sprida information om Rättvisemärkt, samt verka för att öka konsumtionen av Rättvisemärkta produkter. Vi ser därför att beslutet i kyrkostyrelsen rymmer motionernas ambition, att i Missionskyrkans olika sammanhang öka användningen av Rättvisemärkta varor. Detta kommer att tydliggöras i handlingsplanen till Svenska Missionskyrkans miljöpolicy som nu utarbetas inom kyrkokansliet. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att uppdra åt kyrkostyrelsen att följa upp beslutet om medlemskap i Föreningen Rättvisemärkt genom att informera distrikt och församlingar om Rättvisemärkt och dess arbete, att utarbeta en handlingsplan för att i så stor utsträckning som möjligt använda Rättvisemärkta produkter vid Missionskyrkans arrangemang och sammankomster, samt att därmed anse motionen besvarad Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T16), och på påverkanstorget, torsdag kl Motionen från Varbergs missionsförsamling har följande lydelse: Härlig är jorden men hur länge? Förr trodde man att endast Gud kunde förgöra världen. Idag vet vi att även människan kan det. Gud skapar. Gud har skapat människan till sin avbild och gett henne en fri vilja. Därför har vi ansvar för skapelsen. Men vi har inte bara ansvar inför Gud, utan också inför varandra. Jesus sade: Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig (Matt 25:45). Varje frisk, vuxen människa har ansvar för sina val och handlingar, även när hon handlar på order av någon chef. Alla människor har lika värde. Det handlar om rättvisa. Klimatförändringarna drabbar de fattiga hårdast. De drabbar i första hand människor som lever i fattiga länder, men också fattiga människor i de rika länderna. För miljoner människor handlar det om överlevnad. Kanske måste rättvisan erövras, om den inte gives. Vårt demokratiska system kommer att sättas på prov. Västvärldens livsstil, med vårt omättliga behov av energi, transporter och materiell lyx, måste upphöra. Den skapelse som nu har feber kommer annars att få ett sammanbrott. Vi har bara ett jordklot att leva på. Vi vill vörda, vårda och värna skapelsen. Vi har rätt att bruka jorden, men inte att förbruka den. Jorden är både ett arv från våra förfäder och ett lån av våra barn och kommande generationer. I Bibeln uppmanas vi att vara goda förvaltare. Vi ska inte överlämna en förgiftad jord, en förgiftad miljö, till våra barn och barnbarn. Vår överkonsumtion ska inte drabba dem. Vi måste fördela det vi tar ut av jorden så att i första hand alla människors grundläggande behov tillgodoses. Det kallar vi rättvisa. Föredragningslista 7

9 Dansen kring guldkalven måste få ett slut! Varken organisationer, företag eller individer kan tillåtas förbruka resurser bara för profitens skull. Samhällsekonomin måste ställas under demokratisk kontroll. Alla har ansvar att bidra efter förmåga och förutsättningar. Vi vill satsa på mer icke-materiell konsumtion, mer andlighet, mer kultur, mer social gemenskap och därmed bättre hälsa. Under miljoner år har naturen lagrat olja i jordens inre. I hundra år har människan pumpat upp den, och på så sätt kunnat tillgodogöra sig energi. Vi har tagit ut för mycket. Vi befinner oss på Peak Oil, den punkt då världens årliga oljeproduktion inte längre kan öka. Ingen har hittills sett oljebergets baksida, men vi tror att kyrkors och politikers löften om rättvisa kommer att utsättas för svåra prövningar. Vi vill ta vårt ansvar, för varandra och för skapelsen som helhet. Varbergs missionsförsamling föreslår kyrkokonferensen besluta: att anta ovanstående som klimatpolicy för Svenska Missionskyrkan. att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en handlingsplan utifrån denna policy. att uppmana distrikt och församlingar att utarbeta handlingsplaner utifrån denna policy. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Varbergs missionsförsamling: Kyrkostyrelsen tackar Varbergs missionsförsamling för en angelägen motion och för församlingens engagemang när det gäller vårt klimat och hur vi i Missionskyrkan kan verka för ökad insikt och handling. Motionärerna tar sin utgångspunkt i en skrivning som också återfinns i Missionskyrkans konstitution: Människan är skapad till Guds avbild men är också själv en del av skapelsen. Människan bär ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare och förvaltare. Motionen uppmanar till en klimatpolicy för Svenska Missionskyrkan. Samtal har under året förts på nationell nivå om behovet av en policy, vilka områden som bör prioriteras i denna och hur en handlingsplan skulle kunna se ut. Klimatet är en del av vår miljö varför kyrkostyrelsen istället talar om en miljö policy. Under hösten 2007 genomfördes den Globala veckan med tema klimat och miljö. Det producerades då samtals- och fördjupningsmaterial som använts i många grupper och som bidragit till ökade insikter och engagemang. Församlingar som funderar på att mer aktivt arbeta för miljön har hört av sig om råd och tips. Det finns ett starkt engagemang i vår kyrka för skapelsen och dess framtid. En miljöpolicy kan naturligtvis inte ha ambitionen att täcka alla områden. Den bör vara kort och översiktlig för att lätt kunna kommuniceras och förstås och fastställa bland annat syfte, mål och ansvar. Den bör vara så konkret som möjligt men inte innefatta det som istället kan stå i en lokalt upprättad handlingsplan. Krav och ambition i dessa dokument måste hållas på en rimlig nivå och kunna vidareutvecklas över tid. En policy av den här typen fastställs av kyrkostyrelsen som under senare år beslutat om till exempel kommunikationspolicy samt policy och handlingsplan i alkoholfrågan. Under våren 2008 har ett förslag till miljöpolicy utarbetats och skickats på remiss till ett antal församlingar för beslut i kyrkostyrelsen i maj. Motionärernas ambition, som kyrkostyrelsen delar, har tagits i beaktande vid utarbetandet av detta policyförslag. Ett arbete har också inletts för att utarbeta en miljöhandlingsplan utifrån denna policy. Det är viktigt att Missionskyrkan också deltar i opinionsbildning i miljöfrågor på olika nivåer i samhället i samverkan med andra aktörer. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen: att med referens till kyrkostyrelsens miljöpolicy och den handlingsplan som planeras anse motionens båda första att-satser besvarade, samt att uppmana distrikt och församlingar att utarbeta handlingsplaner utifrån kyrkostyrelsens miljöpolicy Motion från Växjö missionsförsamling angående musikresurser på central och distriktsnivå Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T15), och på påverkanstorget, torsdag kl Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

10 Motionen från Växjö missionsförsamling har följande lydelse: Sång och musik är ett ovärderligt inslag i gudstjänster och samlingar inom Svenska Missionskyrkan. Deltagande i kyrkokörer, ungdoms- och barnkörer, gospelkörer, musikkårer och brassband fungerar dessutom ofta som en inkörsport till ett aktivt deltagande i våra kyrkor och ibland till medlemskap i en församling. Under den senaste 25-årsperioden har resurserna för stöd till församlingsmusiker och glada amatörer i våra församlingar minskat kraftigt på central och distriktsnivå. Detta är ett problem speciellt för de små församlingarna som oftast har att lita till amatörmusiker som körledare och organister. Minskade resurser på central och regional nivå medför färre kurstillfällen och färre inspirationsdagar. Sådana är nödvändiga för att förmedla kunskaper och att hålla kunskaper och inspiration uppe. De minskade musikresurserna uppmärksammades på ett särskilt sätt av Beredningsutskottet vid 2007 års kyrko konferens. Denna motion syftar till att stödja det uttalande som utskottet då gjorde, nämligen att öka resurserna för musiken i vår kyrka. För närvarande arbetar fem personer deltid på musikavdelningen på centrala kansliet. Dessa arbetar uppskattningsvis 1,65 årsarbetskrafter. Av dessa 1,65 årsarbetskrafter betalar Svenska Missionskyrkan cirka 0,9. Detta beror på överenskommelser mellan Missionskyrkan och Sångarförbundet (SMS) respektive Musikkårsförbundet (SMM) som tillsammans betalar cirka 0,75 årsarbetskrafter. Inom distrikten är de samlade musikkonsulentresurserna mycket små. De flesta distrikt har inga resurser alls avsatta för musikarbete. Missionskyrkan Växjö föreslår kyrkokonferensen att uttala att de centrala musikresurserna bör vara åtminstone tre årsarbetskrafter. att uttala att dessa till allra största delen bör finansieras genom centrala medel. att uttala att distrikten bör prioritera om resurser så att stödet till musiken i församlingarna får större plats. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Växjö missionsförsamling Växjö missionsförsamling lyfter fram en mycket angelägen fråga i Missionskyrkan. Den har i hög grad med Vi Vill Växa att göra. Därför föreslår kyrkostyrelsen att det i budgeten för 2008/09 avsätts medel för att under verksamhetsåret förstärka musikarbetet med en halvtidstjänst. Svenska Missionskyrkans rika tradition när det gäller sång och musik har betytt och betyder mycket för den lokala församlingen och SMU, och inte minst gudstjänstlivet. Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) har sångare. Antalet körer/grupper i olika konstellationer är 821. För Svenska Missionskyrkans Musikkårers (SMM) del gäller följande statistik: 56 musikkårer och blåsare. Missionskyrkan och SMU tog tillsammans initiativ till Brukssånger som idag har 282 abonnenter, varav de flesta är församlingar. Brukssånger har för närvarande 45 textskrivare och kompositörer. Här skrivs förmodligen några av framtidens psalmer. Två av folkhögskolorna inom Missionskyrkan har musiklinjer, nämligen Härnösands folkhögskola med Kapellsbergs Musikskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF). Samtal förs med SVF om ett samarbetsavtal för att se hur musikledarutbildningen fortsatt kan stärkas. Distrikten har tvingats dra ner kraftigt på resurserna till sång- och musikarbetet det gäller såväl musikkonsulenter som musikkommittéer. I Västra Götalands distrikt finns en musikkonsulent på 50 %. Studieförbundet Bildas satsning på musik är en tillgång för församlingarna. Än lever sång- och musiklivet på många håll med kraft och i nya former. Men en mer generell bild visar på svårigheter och brist. Det kan vara svårt att få kören att öva regelbundet, att få fram nya organister och att hålla liv i musikkåren. Ofta beror det på ledarbrist. För att stärka rekryteringen till församlingarnas musikliv har Missionskyrkan i samverkan med SMS, SMM, SMU och Bilda med flera gjort en stor satsning på ledarutbildning, Lust att leda. Denna satsning fortsätter, men drivs nu av Studieförbundet Bilda i samverkan med bland annat Missionskyrkan. Konceptet finns, likaså resurspersoner för församlingarna gäller det att sprida information samt att stötta och inspirera sina ledare till att deltaga. När det gäller tjänster behöver den bild Växjö missionsförsamling ger kompletteras något. Dels med en sekreterartjänst på 20 procent och dels med en fortsatt satsning på Lust att leda under 07/08 på 50 % under hösten och 10 % under våren. Under hösten delades kostnaden med Studieförbundet Bilda. Dessutom fick SMM ett extra anslag för att klara sina kostnader. Idag ser tjänstesituationen ut enligt följande där Missionskyrkan står för alla kostnader som är förenade med tjänsterna: Föredragningslista 9

11 Vokalmusikkonsulent (Lust att leda 10 %) 100% Blåsmusikkonsulent 50% SMS betalar 50% med hjälp av medlemsavgifter, anslag från Statens kulturråd mm SMM betalar 25 % med hjälp av medlems- och kåravgifter, anslag från Statens kulturråd, SMK mm Sekreterare 20% Administration av verksamheten Brukssånger 15% Bekostas helt av abonnemangsavgifter TOTALT 185 % Varav cirka 100 % belastar budgeten Kyrkostyrelsen vill i takt med att de ekonomiska förutsättningarna finns göra ytterligare satsningar på sång- och musik utöver den nämnda halvtidstjänsten. En utredning kommer att göras i samverkan med equmenia och SVF för att se hur vi bäst möter behovet när det gäller såväl ungdomsmusiken som ledarutbildningen. I kyrkostyrelsens årliga överläggningar med distriktsstyrelsernas ordförande kommer frågan om den gemensamma satsningen på sång och musik att aktualiseras. Därmed menar kyrkostyrelsen att ambitionen i motionen från Växjö bejakats, men att det i rådande budgetläge inte går att nå längre. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad Motion från Tumba missionsförsamling angående redskap för modern teknik när det gäller psalmer, texter och bilder Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T18), och på påverkanstorget, torsdag kl Motionen från Tumba missionsförsamling har följande lydelse: Det blir allt vanligare att i församlingsarbetet använda modern teknik i form av dator med projektor för att visa text och bilder i olika samlingar. Idag måste varje församling själv producera bildmaterialet. I det arbetet finns många hinder, främst upphovsrättsliga. Utbildning i den nya tekniken behövs både för anställda och lekmän. Med anledning av detta vill vi att kyrkokonferensen ger kyrkostyrelsen i uppdrag: att verka för att det tas fram en produkt med alla psalmer i vår psalmbok, bibelns texter samt övriga texter i kyrkohandboken som får användas med denna moderna teknik i gudstjänst- och övrigt församlingsliv. att verka för att kommande material i form av psalmer, lovsånger, texter med mera även produceras för detta ändamål. att verka för att en bildbank tas fram som utformas utifrån kyrkoårets olika teman som kan användas i församlingarna. att verka för att våra samverkansorganisationer som studieförbundet Bilda ordnar utbildningar inom detta område lämpat för församlingsanställda och lekmän. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Tumba missionsförsamling: Att använda dator och projektorer i gudstjänsten blir allt vanligare. Psalmer, bibeltexter och bilder kopieras och visas på storbild allt oftare. Detta är ett etablerat sätt att arbeta och det är naturligt att församlingar tar tillvara de fördelar den moderna tekniken ger. Det som ser enkelt och självklart ut innebär dock bekymmer för många av de församlingar som vill använda upphovsskyddat text- och bildmaterial på ett korrekt sätt. Tumba missionsförsamling lyfter frågan i sin motion. Kyrkostyrelsen understryker värdet av att arbeta med frågan och vill under kommande verksamhetsår inleda ett arbete med ett centralt avtal om upphovsrätter i samband med kopiering och projiciering i gudstjänstsammanhang. Detta avtal föreslås omfatta Psalmer och Sånger (text och musik), Evangelieboken, Bibel 2000, Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt bildmaterial som illustrerar kyrkoåret. Svenska Kyrkan har nyligen ingått ett liknande avtal. 10 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

12 Kyrkostyrelsen föreslår konferensen att uppdra åt kyrkostyrelsen att bereda frågan om ett centralt avtal gällande upphovsrätter för ovan nämnda produkter. Ett sådant avtal möjliggör, i sin tur, den produkt som efterfrågas i motionen att återrapportera till kyrkokonferensen 2009 att därmed anse motionens tre första att-satser besvarade, samt att bifalla motionens fjärde att-sats Motion från Alingsås missionsförsamling angående val av ledamöter till kyrkostyrelsen och kyrkostyrelsens storlek Motionen behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T14), och på påverkanstorget, torsdag kl Motionen från Alingsås missionsförsamling har följande lydelse: Det har under lång följd av år varit svårt att hitta kandidater till Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse. Detta kan bero på den valprocedur som nu finns, nämligen att valsedeln skall ha ett antal kandidater utöver de som skall väljas. Genom detta förutsättes en demokratisk process. Ombuden från respektive församling på kyrkokonferensen får sig tillsänt material med presentation av och intervjuer med kandidaterna. I kyrkokonferensen har ombuden möjlighet till plädering för en viss kandidat. Detta ger valkommittén ett stort ansvar varför val av ledamöter i valkommittén bör göras med stor omsorg. Vi uppfattar att det är näst intill omöjligt för församlingarna och ombuden att ha en uppfattning om vilken kompetens som behövs i kyrkostyrelsen för att styrelsen ska kunna göra ett bra jobb. Det krävs också nästan en mandatperiod för att en styrelsemedlem fullt ut skall känna till styrelsens ansvarsområden och innehållet i dessa. Det har hänt att en person efter endast två år i styrelsen hamnade strax utanför och därmed var tvungen att lämna sitt styrelseuppdrag som alltså inte var mer än påbörjat. Valkommittén bör lägga fram en rak lista för val till kyrkostyrelsen. Detta förfarande har SMU redan infört. En stor styrelse är många gånger tung att arbeta med. En minskning av antalet styrelseledamöter med två till fyra ledamöter bör övervägas. De olika distrikten kan bli väl representerade i en mindre styrelse. Vid behov för utredningar och kommittéer bör kompetenta personer utanför styrelsen kunna anlitas. Alingsås Missionsförsamling föreslår att: 1. Nuvarande stadgar eller praxis ändras så att valet av ledamöter till kyrkostyrelsen kan ske med rak lista från och med kyrkokonferensen Antalet styrelseledamöter minskas med två eller fyra ledamöter. Kyrkostyrelsen har beslutat att inför kyrkokonferensen avge följande yttrande över motionen från Alingsås missionsförsamling: Alingsås missionsförsamling aktualiserar två frågor som gäller kyrkokonferensens val av kyrkostyrelse: dels formerna för val av kyrkostyrelse, dels frågan om kyrkostyrelsens storlek. Val av kyrkostyrelse Formerna för val av kyrkostyrelse regleras i kyrkostadgarnas 7. Valberedningen har ansvar att bereda valet av styrelse. Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församlingar och distriktsstyrelser. Förslag ska lämnas till valberedningens ordförande senast fyra månader före kyrkokonferensen. Valberedningen kan också föra fram egna kandidater. Vidare stadgas att valsedeln till kyrkostyrelsen om möjligt ska innehålla två namn utöver det antal som ska väljas. Alingsås missionsförsamling föreslår att denna regel ska ändras så att valberedningen ska uppdras att lägga fram en rak lista för val till kyrkostyrelsen. Församlingen anför tre argument för sitt förslag: Svårigheterna för valberedningen att rekrytera kandidater därför att människor inte är beredda att utsätta sig för valprocessen så som den ser ut idag. Svårigheterna för församlingar och ombud att ha en uppfattning om vilken kompetens som behövs i kyrkostyrelsen. Risken att ledamöter i kyrkostyrelsen som står på omval blir utslagna av nya kandidater. Föredragningslista 11

13 Kyrkostyrelsen delar församlingens uppfattning att valberedningen har ett stort ansvar och utför ett kvalificerat och ofta komplicerat arbete. De senaste två åren har situationer uppstått med bara en kandidat utöver det antal som konferensen ska välja. Skälet har varit svårigheter att finna kandidater eller sena avsägelser. Kyrkostyrelsen delar uppfattningen att åtgärder måste vidtas för att ytterligare öka kvaliteten i valproceduren. Frågan rymmer dock viktiga aspekter som gäller den demokratiska delaktigheten och församlingarnas/ ombudens engagemang i valet. Kyrkostyrelsen har under de senaste åren arbetat aktivt för att stärka de demokratiska processerna i kyrkokonferensen, bland annat genom att ge ombuden en bättre introduktion, erbjuda fördjupningsseminarier i de viktigaste ärendena och ge fler möjlighet att komma till tals genom påverkanstorget. I utvärderingarna har dessa initiativ fått stor uppskattning och kyrkostyrelsen ser det viktigt att konferensens arbetsformer fortsätter att fördjupas och att ombudens delaktighet ytterligare stärks. En rak lista vid valet till kyrkostyrelse skulle vara ett steg i fel riktning av flera skäl: Valet av kyrkostyrelse är en av konferensens viktigaste beslutsfrågor och en av de viktigaste möjligheterna att styra Missionskyrkans utveckling. En rak lista skulle motverka ambitionen att öka ombudens och kyrkokonferensens inflytande. Argumentet att konferensen inte har kompetens att ha en uppfattning om behovet av kompetens i kyrkostyrelsen är ett demokratiskt riskabelt argument i en rörelse som från början har satt respekten för den enskildes rätt att själv söka sanningen i centrum. Valet av ledamöter till kyrkostyrelsen gäller inte bara kompetenser utan också vilka idéer, vilken människosyn, vilken syn på kyrkans roll i samhället och vilken profil i teologiska frågor och samhällsfrågor med mera som ska vara företrädda i styrelsen. En rak lista skulle minska engagemanget från församlingar och ombud i en av de frågor som nu engagerar konferensen mest. Om man reducerar antalet frågor där ombuden har möjlighet till ett reellt inflytande är risken stor att man minskar motivationen för deltagande i konferensen. Kyrkokonferensen måste ha möjlighet att uttrycka inte bara förtroende utan också misstroende för en kyrkostyrelseledamot som kandiderar till omval genom att kunna välja en annan kandidat. Kyrkostyrelsen avstyrker med dessa motiveringar förslaget om en rak lista. Samtidigt vill styrelsen understryka att de erfarenheter som vi har haft de senaste åren kräver åtgärder som stärker kvaliteten i en process med listor med flera kandidater: Risken för att genom oförutsedda händelser hamna i situationen med bara en kandidat på listan utöver dem som ska väljas måste minimeras. En möjlighet för valberedningen att förbereda listor med fler än två kandidater utöver dem som ska väljas skulle minska risken för att hamna i sådana situationer. Formen för presentation av kandidaterna bör utvecklas ytterligare, bland annat med tydligare information om vilken roll i styrelsearbetet de kandidater har som står på omval Formerna för plädering för kandidaterna bör regleras för att garantera att alla kandidater får möjlighet att komma till sin rätt på likvärdiga villkor. Kyrkostyrelsen strävar efter att fortsätta utveckla formerna för valet av ledamöter till kyrkostyrelsen i denna riktning. Kyrkostyrelsens storlek Frågan om kyrkostyrelsens storlek har behandlats av kyrkokonferensen vid ett flertal tillfällen. Med anledning av en motion från Centrumkyrkans församling i Bjuv beslutade kyrkokonferensen 2005 uppdra åt kyrkostyrelsen att i samband utvärdering av genomförda förändringar av kyrkostyrelsens arbetssätt pröva frågan om kyrkostyrelsens storlek och återrapportera till kyrkokonferensen Kyrkostyrelsen tillsatte en arbetsgrupp vars rapport presenterades i kyrkokonferensen Arbetsgruppen föreslog en successivt genomförd minskning av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen till tolv ledamöter. Kyrkostyrelsen prövade arbetsgruppens förslag men ansåg att trots att det finns motiv för en minskad styrelse så överväger argumenten som talar emot. Kyrkostyrelsen poängterade den demokratiska förankringen som både handlar om att församlingarna är företrädda med bredd i styrelsen och att styrelsen å sin sida har en viktig kontaktskapande länk visavi församlingarna. Kyrkostyrelsen betonade också behovet av bredd i kompetens, erfarenheter, intressen och fallenhet hos styrelsens ledamöter samt svårigheten att fördela nödvändiga uppdrag på färre personer. 12 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

14 Med dessa argument avstod kyrkostyrelsen från att lägga förslag om förändring av styrelsens storlek till konferensen. Kyrkostyrelsen gör samma bedömning idag och avstyrker därför förslaget i motionen om att minska kyrkostyrelsens storlek med två eller fyra ledamöter. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att avslå motionens båda att-satser. 13. Uttalanden i aktuella frågor som konferensen beslutar uppta till behandling 14. Kyrkostyrelsens årsberättelse Se kyrkostyrelsens årsberättelse. 15. Revisorernas berättelse Se sista sidan i kyrkostyrelsens årsberättelse. 16. Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott 17. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren 18. Hälsning av särskilt inbjudna gäster 19. Verksamhetsplan och budget för tiden Verksamhetsplan och budget behandlas även i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T12 om verksamhetsplanen, sem T13 om budgeten), och på påverkanstorget, torsdag kl Föredragning av kyrkostyrelsens förslag. Föredragning av yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott. Rapport från behandling på påverkanstorget och beslut. Kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget presenteras på sid 31. Yttrandet från kyrkokonferensens beredningsutskott presenteras direkt i kyrkokonferensen. 20. Presentation och utfrågning av förordade kandidater till kyrkostyrelsen Kyrkokonferensen har att välja åtta ledamöter till kyrkostyrelsen för en tid av två år. Av de åtta ledamöter som valdes vid kyrkokonferensen 2006 har två ledamöter meddelat att de inte står till förfogande för omval, nämligen: Lennart Henriksson och Runa Wester. Valberedningen har under tiden januari till mars 2008 från församlingar och distrikt inhämtat förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Följande ledamöter kvarstår i kyrkostyrelsen efter att ha blivit valda av 2007 års kyrkokonferens för en tid av två år och är därmed inte möjliga att nominera: Lennart Halfvarson, Örebro Ulf Hållmarker, Orsa Göran Kihlström, Kristinehamn Karin Kopparmalms Lindblad, Vilhelmina Iréne Langvik, Skänninge Per Rydwik, Linköping Lehna Rönneklev, Göteborg Kerstin Torgeby, Alingsås Följande kandidater har förordats av valberedningen: Mona Angel, Kungälv Cicci Hallström, Hönö Christer Hårrskog, Falun Claes Jonsson, Danderyd Lars Junelind, Jönköping Jean-Claude Loubelo, Marbäck Föredragningslista 13

15 Mai-Britt Lundtoft, Lund Pär Lewin Ronnås, Täby Lena Semersson, Fjugesta Calle Svanell, Linköping Förordade kandidater presenteras i bilaga 1, samt i plenum fredag kl Motioner från Majornas missionsförsamling, Bohus Björkö Missionsförsamling och Flatåskyrkan angående medlemskap i föreningen Rättvisemärkt Rapport från behandling på påverkanstorget och beslut 22. Motion från Varbergs missionsförsamling angående klimatpolicy Rapport från behandling på påverkanstorget och beslut 23. Beslut om ordination av pastorer Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att låta ordinera följande personer till pastorer inom Svenska Missionskyrkan: Björn Asserhed Maria Berggren Carl Johan Berglund Per-Erik Bernspång Frida Bondesson Anna Gustafsson Roger Henningsson Thomas Jonsson Cecilie Larsen Ingalill Norgren Tomas Olsson Sophia Paulsson Sjödin Emma Zettergren Johanna Ågestad Henrik Örnberg Se även presentation i bilaga Beslut om ordination av diakoner Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att låta ordinera följande till diakoner inom Svenska Missionskyrkan: Helen Albien Elisabeth Axéll Gunilla Bergstrand Margareta Björn Birgitta Brandberg Christina Eriksson Birgitta Lorentzi Ann-Christin Lundgren Britt-Marie Martinsson Kerstin Renöfält Maud Skagerman Ninna Zetterman Se även presentation i bilaga Bekräftelse av beslut om mottagande av pastor från annat kyrkosamfund 26. Beslut om avskiljning av missionär 14 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

16 27. Godkännande av Svenska Frälsningsarméns val av ny arméledare 28. Förlängt förordnande av distriktsföreståndare för Södra Götalands distrikt Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att omvälja Gunnel Jacobsson-Kritz som distriktsföreståndare för en mandatperiod av fyra år från den 1 oktober 2008, med placering i Södra Götalands distrikt. Se även presentation i bilaga Bekräftelse av equmenias styrelses beslut om val av generalsekreterare 30. Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att uttala ett tack för trogen arbetsinsats till de pastorer, diakoner och missionsarbetare som under 2008 uppnår 65 års ålder, nämligen: Pastorer Hans Bergström Anders Ekman John Grabill Ragnar Gustafsson Birgitta L Johansson Åke Jonsson Lars-Gösta Karlsson, Svenska Frälsningsarmén Tore Lenberg Hans Lundberg Jan Malmesjö Nisse Norén Karl-Göran Ohlsson Lennart Ring Lars-Olov Råsmark Curth Sandström Valter Skaghammar Bengt Sundqvist Ingemar Svensson Jörgen Ånfors Diakoner Rolf Gabrielsson Barbro Lindh Monica Magnusson Ingrid Westén Missionärer Beryl Davidsson Mats Gunnarsson Anita Landström Gert Lindh Iréne Widén 31. Förslag till avsiktsförklaring om nytt gemensamt kyrkosamfund Avsiktsförklaringen behandlas i storforum, fredag 6 juni kl , i ett förhandlingsrelaterat seminarium, torsdag kl (sem T11), och på påverkanstorget, torsdag kl Vid gemensamt styrelsesammanträde mellan Metodistkyrkans kyrkostyrelse, Svenska Baptist samfundets missionsstyrelse och Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse fastställdes följande förslag till avsiktsförklaring och gemensam process 2008/09. Föredragningslista 15

17 Avsiktsförklaring Utmaningen från evangeliet Jesu bön för sina lärjungar utmanar den kristna kyrkan att göra enheten, som är Guds gåva, synlig. Alla kristna på samma ort är kallade till full gemenskap med varandra och med hela Kristi kyrka. Gudstjänst, förkunnelse, nattvard och tjänst vittnar om denna enhet. Den sändning som Fadern gav Sonen har Jesus gett vidare till sina lärjungar. Guds församling utgör Kristi kropp tydlig, synlig och handlande i den värld vi delar med alla människor. Med Jesus Kristus som centrum vill vi forma en kyrka som lever ut sitt uppdrag att möta människor i dagens samhälle. Steg på vägen Som steg på vägen har Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan sedan lång tid tillbaka närmat sig varandra. Denna utveckling bekräftas av ett ökande antal gemensamma församlingar. Därför vill vi tillsammans bygga en ny gemensam kyrka för vår tid och framtiden. Denna är ett provisorium på väg till Kristi kyrkas synliga enhet i öppenhet för andra kyrkor och samfund i Sverige Våra historiska rötter ur skilda traditioner är gåvor vi räcker varandra. Vi utgör en mångfald i det gemensamma uppdraget att tjäna Gud och våra medmänniskor. Vi är kallade att tjäna Gud och våra medmänniskor. Tillsammans kan vi förnya våra församlingar och i en ny gemensam kyrka utveckla arbetet med sikte på framtiden. Det är samfunden som söker sig tillsammans konsekvenserna för de lokala församlingarnas samarbete beror av de beslut som man fattar i församlingarna på varje ort. Enhet i mångfald Den nya kyrkan rymmer församlingar av olika karaktär och inriktning på samma sätt som vi som människor är olika och har olika gåvor, men är ett i Kristus. Denna gemenskap i mångfald ska tillsammans stödja och utveckla arbetet i församlingarna. De historiska banden mellan Alliansmissionen och Missionskyrkan respektive Evangeliska Frikyrkan och Baptistsamfundet bevaras. Metodistkyrkans respektive Missionskyrkans ekumeniska överenskommelser med Svenska kyrkan förs vidare. Gemensamma församlingar som också tillhör andra samfund har fortsatt plats i den nya gemensamma kyrkan. De tre samfundens internationella band är värdefulla och kan utvecklas gemensamt. Förpliktelserna i ömsesidig mission med systerkyrkor i andra länder övertas av det nya kyrkosamfundet. Mot bakgrund av ovanstående överlämnar Metodistkyrkans kyrkostyrelse, Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse och Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse följande avsiktsförklaring för bearbetning och fördjupning inför beslut vid konferenserna 2009: Metodistkyrkan i Sverige uttalar sin avsikt att tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bilda ett nytt gemensamt kyrkosamfund. Svenska Baptistsamfundet uttalar sin avsikt att tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan bilda ett nytt gemensamt kyrkosamfund. Svenska Missionskyrkan uttalar sin avsikt att tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet bilda ett nytt gemensamt kyrkosamfund. Den gemensamma processen: Vägen vidare Med konferenserna 2008 påbörjas ett arbete för att tillsammans fördjupa gemenskapen och förbereda nästa konkreta steg på vägen till en ny gemensam kyrka. Fördjupad och delad identitet Vi behöver beskriva, återbesöka och granska de rötter vi ärvt och förvaltar. Här finns gemensamma erfarenheter och samfundsunika bidrag för det uppdrag vi delar, men också sådant som kan behöva omprövas och få andra former i en ny tid. På vägen till en ny gemenskap ser vi våra arv som gåvor vi räcker varandra så att vår tro och dess uttryck i omvärlden blir rikare. Ett bidrag i denna process är att studera boken Gemensam framtid? och använda den som utgångspunkt för vidare samtal, gärna tillsammans mellan lokala församlingar, där förutsättningar finns, och i samlingar i regioner eller distrikt. En god bakgrund är den teologiska rapporten Gemensam tro från 1995, som finns tillgänglig på de tre samfundens hemsidor. Att lyssna till varandras livsberättelser om tron 16 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

18 och dess konsekvenser för livstolkning och vardagsliv samt gemensam bön gör att vi kommer närmare varandra. Under hösten 2008 och våren 2009 anordnas regionala framtidskonferenser. Gemensamt arbete Vi har redan ett antal områden där vi arbetar tillsammans: gemensamma församlingar Teologiska högskolan Stockholm equmenia Detta är drivkrafter som skärper uppdraget och fördjupar samhörigheten.... som kan utvecklas vidare Det finns också andra områden där vi kan fördjupa vår analys och arbeta närmare varandra, till exempel: Globala frågor mission och bistånd utvecklas mellan samfunden och till exempel Diakonia Kultur folkbildning och folkhögskolor; utvecklas mellan samfunden och till exempel Bilda och folkhögskolorna Själavård; utvecklas mellan samfunden och med till exempel S:t Lukas Diakoni- och samhällsarbete; utvecklas mellan samfunden, specialinriktade verksamheter inom samfunden och med till exempel Hela Människan Utvecklingen av samarbetet innebär att vi gör fler saker tillsammans och att den egna planeringen bör stämmas av och relateras till arbetet i de andra samfunden. Alla nya större projekt bör planeras tillsammans. Pågående projekt stäms av gemensamt. Arbetsgrupper För några nyckelområden behövs underlag på väg till en ny gemensam kyrka, ett arbete som behöver påbörjas direkt efter konferenserna Konferenserna föreslås därför ge styrelserna i uppdrag att snarast tillsätta arbetsgrupper med ett allmänt uppdrag att inom olika områden fördjupa vår analys av dels kyrkans väsen och identitet, dels medlemskapets värde, innehåll och problem i en ny tid, samt kyrkosamfundets och församlingarnas uppdrag i sin samtid Arbetet kan utgöra grunden för ett senare arbete med konstitution och organisation samt frågor om i vilka former överföring kan ske till den nya gemensamma kyrkan. Ett nära samspel förutsätts mellan arbetsgrupperna, där till exempel de teologiska frågorna direkt utgör grunden för såväl samhällsinsatserna som hur ett samfunds inre organiska liv tar form i yttre strukturer. I nästa skede tillsätts en gemensam arbetsgrupp som bland annat på basis av dessa arbetsgruppers arbete närmar sig frågorna om konstitution, demokratisk struktur, beslutsorgan, ledarskap, organisation med mera. Utöver dessa arbetsgrupper behöver varje samfund var för sig reflektera över hur de internationella relationerna kan föras vidare i nya former inom en ny gemensam kyrka. Dit hör överläggningar med de konfessionella gemenskaperna, men också förpliktelserna inom internationellt missionssamarbete. Detta arbete bör stämmas av med de andra samfunden. Förslag Mot bakgrund av ovanstående föreslår Metodistkyrkans kyrkostyrelse, Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse och Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse sina respektive konferenser besluta att ta emot förslaget till avsiktsförklaring om bildande av ett nytt gemensamt kyrkosamfund genom att rekommendera församlingarna att studera och samtala om rapportboken Gemensam framtid?; att rekommendera församlingarna att, där förutsättningar finns, initiera samtal med andra församlingar på orten om det gemensamma uppdraget på varje ort; att ge styrelserna i uppdrag att tillsammans planera för gemensamma mötesplatser i distrikt och regioner, bland annat genom regionala framtidskonferenser under hösten 2008 och våren 2009; att ge styrelserna i uppdrag att tillsätta arbetsgrupper för att beskriva vägen vidare i den gemensamma processen. Föredragningslista 17

19 32. Rapport om breddning av huvudmannaskap för Teologiska högskolan Stockholm Behandlas i storforum fredag 6 juni kl Meddelande om nya och avgående riksanställda Kyrkokonferensen föreslås ta meddelandet till protokollet. 34. Plädering för förordade kandidater till kyrkostyrelsen 35. Val av åtta ledamöter till kyrkostyrelsen Kyrkokonferensen har att välja åtta ledamöter till kyrkostyrelsen för en tid av två år. Valberedningen föreslår Mona Angel, Kungälv (omval) Cicci Hallström, Hönö (omval) Christer Hårrskog, Falun (omval) Claes Jonsson, Danderyd (omval) Lars Junelind, Jönköping (omval) Jean-Claude Loubelo, Marbäck (omval) Mai-Britt Lundtoft, Lund (nyval) Pär Lewin Ronnås, Täby (nyval) Lena Semersson, Fjugesta (nyval) Calle Svanell, Linköping (nyval) 36. Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i eller återgått i internationell missionsuppgift Kyrkostyrelsen och SMU-styrelsen har sedan 2007 års kyrkokonferens antagit följande missionsarbetare att tjäna i internationell tjänst för första gången eller för en ny arbetsperiod, nämligen: Ecuador missionär/missionsarbetare Leslie Ron Ulla-Britt Ron Volontärer Anna Hultgren Ellen Konnebäck Matilda Wahnström Sara Wilhelmsson Japan missionär/missionsarbetare Tima Sheiakh Kina Volontärer Ida Benkel Jakob Björkqvist Kongo-Brazzaville missionär/missionsarbetare Josiane Bolenge Kamparås Lars Kamparås volontärer Katrin Eitrem Holmgren Frida Kårén Emil Pettersson 18 Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2008

20 Kongo-Kinshasa missionär/missionsarbetare Anne Sundberg Carl Sundberg volontärer Albin Sandell Rebecca Sundberg Israel/Palestina volontärer Hanna Westerbom Hannah Öhlén Spanien missionär/missionsarbetare Krister Gunnarsson Lisbeth Gunnarsson Kyrkokonferensen föreslås ta meddelandet till protokollet. Se även presentation i bilaga Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan En församling har ansökt om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan nämligen: löfstadkyrkans församling, Tranås, som har bildats genom att Tranås missionsförsamling, Tranås Baptistförsamling och Tranås alliansförsamling gått samman. Församlingen har även ansökt om tillhörighet till Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att bevilja Löfstadkyrkans församling tillhörighet till Svenska Missionskyrkan. 38. Meddelande om ändringar i matrikeln Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet kyrkdals missionsförsamling (3 medlemmar) har upplösts och medlemmarna har gått in i Sollefteå missionsförsamling. nyhamns missionsförsamling (3 medlemmar) har upplösts och medlemmarna har gått in i Lugnviks missionsförsamling. strömsbruks missionsförsamling (6 medlemmar) har upplösts och medlemmarna har gått in i Missionskyrkans församling i Jättendal. särna missionsförsamling (3 medlemmar) har upplösts och medlemmarna har gått in i Idre missionsförsamling. Missionskyrkan/SMU i Mälardalen handens missionsförsamling (34 medlemmar) har upplösts och medlemmarna har gått in i närliggande församlingar. stjärnhovs missionsförsamling (5 medlemmar) har upplösts. sudrets frikyrkoförsamling har bytt namn till suderkyrkans församling. Missionskyrkan/SMU i Södra Götaland glimåkra missionsförsamling har gått samman med EFS-föreningen i Glimåkra och bildat glimåkra missionsförening. Missionskyrkan/SMU i ÖrebroVärmlandDal askersunds missionsförsamling har bytt namn till norrabergskyrkans församling. bjurtjärns friförsamling (8 medlemmar) har upplösts och medlemmarna har gått in i Broängskyrkans församling, Kristinehamn. Föredragningslista 19

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2009 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Yttrande från Kyrkokonferensens beredningsutskott 2008

Yttrande från Kyrkokonferensens beredningsutskott 2008 Yttrande från Kyrkokonferensens beredningsutskott 2008 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under fyra dagar och förberett konferensens behandling av

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås. 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet.

Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås. 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet. Protokoll fört vid Metodistkyrkans Ungdomsförbunds årskonvent i Västerås 1 Inledning Jessica Karlsson leder oss i bön och öppnar konventet. 2 Val av presidium välja följande personer till presidiet Ordförande

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

BK betänkande avseende årsredogörelse och årsredovisning

BK betänkande avseende årsredogörelse och årsredovisning årsredogörelse och årsredovisning Återigen en imponerande uppräkning av aktiviteter Det vi saknar är en tydlig måluppföljning Vi har haft en fokuserad resurs på insamlingar Analys av resultatet av denna

Läs mer

Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen Kyrkomötet Kyrkomötet Ekumenikutskottets betänkande 2009:4 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2009:49 av Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 27 37 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Torbjörn Jacobsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson Malin Lagerlöf Göran Bondesson Andreas Möller

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Beslutssammanfattning, Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016

Beslutssammanfattning, Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 Beslutssammanfattning, Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 11 Fastställande av resultat- och balansräkningar att fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet Equmeniakyrkan och koncernen. 12

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009

Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Stadgar för Linköpings Stadsmission Antagna 20 april och 21 september 2009 Ändamål 1 Linköpings Stadsmission, nedan benämnd Stadsmissionen, är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Elanders Vällingby 2008 tryckt på FSC-godkänt papper. Protokoll Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Kyrkomötet 2.0 nya arbetsformer. Sammanfattning. Kyrkomötet Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:3

Kyrkomötet 2.0 nya arbetsformer. Sammanfattning. Kyrkomötet Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:3 Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:3 Kyrkomötet 2.0 nya arbetsformer Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2009:2 om att uppdra till Kyrkomötets presidium att ta fram

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll 44 55 Plats: Baptistkyrkan, Karlstad Närvarande: Ann-Sofie Lasell Helena Genemo Gunilla Andersson Andreas Möller Hans Andreasson Sara Möller Göran Bondesson Marianne Nordin Dan Brännström

Läs mer

med organisationsnummer , inklusive stadgeändringsförslag antaget på riksstämman (Har också ändrat Equmenia till stor bokstav.

med organisationsnummer , inklusive stadgeändringsförslag antaget på riksstämman (Har också ändrat Equmenia till stor bokstav. Stadgar för Equmenia med organisationsnummer 802440-8117, inklusive stadgeändringsförslag antaget på riksstämman 2014. (Har också ändrat Equmenia till stor bokstav. 1 Ändamål 1.1 JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer