YachtSafe. manual. Art nr: April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se"

Transkript

1 YachtSafe manual Art nr: April 2009 SV

2 Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration Installera PC applikation Installera SIM kort Grundläggande konfigurering Utökad konfigurering 1.2 Installation i båten Montering Kontaktdon Kopplingsschema - Grundläggande konfigurering Kopplingsschema - Utökad konfigurering 2 Användning av YachtSafe 2.1 Lär känna olika funktioner Ändra lösenord Läsa positionsdata Läsa djup Läsa vinddata Läsa minsta djup Nollställ minsta djup Läsa högsta fart Nollställ högsta fart Styr externa utgångar GPS Plotter Loggboken 2.2 Larmhantering Parkeringslarm Sabotagelarm Zonlarm Grundstötslarm Inport-1, Inport-2 larm

3 2.3 YachtSafe och sjökortsprogram Appendix A Appendix B Appendix C Appendix D Appendix E Appendix F Appendix G - Ordlista - Fjärrkontroll - Översikt SMS kommandon - Ljusindikeringar - Felsökning - Produktspecifikation - Kompatibilitet mellan PC Applikation & GSM modem/telefoner

4 Viktigt att veta Läs denna bruksanvisning noggrant. Endast därefter kan YachtSafe användas korrekt. Detta dokument kan senare användas som referens över systemets funktioner, samt ska också medfölja YachtSafe vid eventuellt ägarbyte. Med ordet system nedan i löpande text; menas YachtSafe samt involverade komponenter som bildar det kompletta larm- och övervakningssystemet. Komponenter kan vara olika sensorer eller reläer för drivning och dess kablage, samt en användares persondator med mjukvara, eller mobiltelefon. Vid leverans Kontrollera att YachtSafe samt de komponenter som medföljer inte har några transportskador. Om transportskador förekommer får YachtSafe inte användas och återförsäljare ska meddelas. Följande ingår i ett YachtSafe larmsystem: - YachtSafe larmenhet - Fjärrkontroll - Siren & trådlös IR sensor - Kombinerad GSM/GPS antenn - USB kabel - Chassidon kablage - DSUB kablage - CD skiva med YachtSafe PC Applikation - Manual - Larmdekal Elanslutning Då detta är ett 12 volts system krävs ingen särskild behörighet för installation. Installationsanvisningarna syftar på att vara så fullständiga som möjligt, men viss elkunskap förutsätts. Om ni känner osäkerhet vid installationen kontakta då auktoriserad fackman, eller vår support för vägledning. Anslut aldrig något till YachtSafe om ni känner tveksamhet. Vid skador på grund av felaktig anslutning gäller inte garantin. Icke heller ersätts skador som uppkommer på grund av felaktig installation på användarens kringutrustning, så som exempelvis egna instrument, aktuatorer eller sensorer. Reparationer Om YachtSafe skulle sluta fungera korrekt, kolla då först under Appendix D - felsökning för att få igång systemet igen. Om systemet fortfarande inte fungerar kontakta återförsäljare eller VETEL AB support. Garanti VETEL AB lämnar 2 års garanti för fabrikationsfel och driftstörningar. Garantin gäller ej om produkten brukats på fel sätt eller åsidosättande av normal försiktighet, om produkten använts på ett sådant sätt att det strider emot de rekommendationer som anges i produktens manual, samt vid yttre påverkan eller olyckshändelse.

5 Användningsområde YachtSafe erbjuder en mängd funktioner som hjälper dig att övervaka din båt. Låt din mobiltelefon meddela dig om något händer, eller få båtens position direkt till ditt digitala sjökort. Om båten stjäls eller går på grund får du larm via SMS eller direkt i datorn. En PC applikation följer med som förenklar all hantering av systemet. YachtSafe har dessutom generella reläutgångar som kan användas för att slå på/av egen kringutrustning såsom exempelvis värme och kylskåp. Systemet kan användas för både motorbåtar och segelbåtar och är skalbart från att hantera endast en båt till hantering av en hel flotta av båtar. Grundstötsdetektering och förtöjningslarm Grundstötslarm kan fås som tillval till YachtSafe. Förtöjningslarm är standard. Att detektera om en båt går på grund, kan vara en svår uppgift beroende på vilken typ av grundstöt som ägt rum. En grundstötning kan vara allt från att en motorbåt slår i med drevet till att en segelbåt går i med kölen, eller rodret. Karaktäristiskt för en grundstöt är de skakningar som fortplantar sig i skrovet vid grundstötsögonblicket. Det är bland annat dessa skakningar som sedan ligger till grund för en eventuell detektering. YachtSafe har inbyggd elektronik som kontinuerligt mäter båtens rörelser. YachtSafe använder också information från båtens befintliga ekolod om vilket vattendjup båten befinner sig på, samt information om båtspecifika data såsom vikt, längd och båttyp. Detta för att säkerställa en så korrekt detektering som möjligt. Den patenterade lösningen som YachtSafe använder för grundstötsdetektering har visat sig vara mycket tillförlitlig. Trots detta kan det finnas omständigheter runt en viss grundstötning som gör att den inte detekteras. YachtSafe kan också i sällsynta fall felaktigt detektera en grundstöt som inte ägt rum. En omständighet kan vara att båtens ekolod ger felaktig information om vattendjupet. Detta ligger utanför YachtSafes kontroll. Förtöjningslarm innebär att YachtSafe larmar om båten ligger och slår mot bryggan. Detta om exempelvis någon av båtens förtöjningar gett vika. Detekteringen bygger på samma princip som grundstötsdetekteringen. Även i detta fall kan det finnas omständigheter som ger felaktig detektering. Känsligheten för detektering kan även justeras med hjälp av YachtSafe PC applikation.

6 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration Konfiguration görs lämpligtvis hemma vid datorn Installera PC applikationen Lokala administrationsrättigheter behövs på datorn som YachtSafe PC Applikation skall installeras på (om datorn kör Windows Vista och installationen misslyckas, inaktivera då Windows UAC i kontrollpanelen, se Appendix - Felsökning, och starta på nytt installationen). Sätt i skivan YachtSafe PC Applikation i datorns CDROM läsare och installationsprogrammet startar automatiskt. Installationsprogrammet guidar dig genom installationen. Om installationsprogrammet ber dig att starta om datorn, behöver du inte göra det utan välj istället: No, I will restart my computer later. Låt CD skivan sitta kvar i CDROM läsaren. Koppla nu in YachtSafe hårdvaran i datorn med USB sladd. USB drivrutinen finns på CD skivan och kan installeras automatiskt Installera SIM kort Försäkra dig om att SIM kortet kan användas för att skicka SMS. Prova detta i din mobiltelefon före installation. YachtSafe stöder de allra flesta operatörer inom Europa. Se till att YachtSafe hårdvaran inte är inkopplad till datorn, det vill säga att enheten inte är spänningssatt och skruva sedan loss bakre fronten på YachtSafe larmenhet (motsatta sidan av kontaktdonet). Tryck in den lilla knappen för SIM kortshållaren och en liten släde åker ut. Lägg SIM kortet i släden och tryck tillbaka släden i SIM kortshållaren. Skruva fast den bakre fronten igen. Viktigt: Vid montering av SIM kort får inte YachSafe vara spänningssatt. Se därför till att inte USB, Battery eller Supply är inkopplad.

7 1.1.3 Grundläggande konfigurering Gör den grundläggande konfigureringen före installation i båt. Denna konfigurering görs med YachtSafe PC Applikation. Den grundläggande konfigureringen kan alltid ändras senare vid behov. Koppla in den medföljande antennen. Sätt i USB sladden i YachtSafe larmenhet och i datorn. Efter cirka 30 sekunder kommer översta lampan att börja blinka. Den är nu redo att konfigureras. Starta nu YachtSafe PC applikation. 1. Starta PC applikationen 2. Välj Configure -> Initialize a YachtSafe Skriv in och tryck sedan OK : Phonenumber SIM kortets telefonnummer (12 siffror i sverige inkl. +46) Pincode SIM kortets pinkod. Om SIM koret inte har pinkod aktivt, använd då istället fyra siffror som blir lösenord till din YachtSafe.

8 3. Välj Configure -> Configure this Application Skriv in: Name of Boat Phone number Password Båtens namn (båt där YachtSafe larmenhet kommer att sitta) Telefonnummer till SIM kortet Lösenord är 4 siffror och är samma som SIM kortets pinkod (eller det lösenord som sattes under initieringen). Lösenord går att byta senare. Välj Add och tryck sedan OK.

9 4. Välj Configure -> Configure Your Boat Skriv in: Sailingboat / Motorboat Depth Length Weight Är det en segelbåt eller motorbåt som ska övervakas Båtens djup i decimeter Båtens längd i fot Båtens vikt i ton (hela ton, välj närmsta) Om endast trådlös IR-sensor och trådbunden siren används (medföljande larmpaketet): Välj Use only Wireless IR Sensors and Wired Larm Bell Tryck sedan OK. Önskas något av följande användas: Trådbunda sensorer, Larmdioder, Utgång för distansavläsning av instrument. Tryck då inte OK utan gör då först val enligt Utökad konfigurering.

10 4. Välj Configure -> Configure Alarms numbers Här specificeras vilka mottagare som skall larmas om YachtSafe utlöser ett larm. Det går att ha upp till två mottagare av larm. Välj Number used och Mobile phone number. Skriv in och tryck sedan OK : Number used / Number not use Mobile phone number Gateway number Phone number Password Välj om alarmnummer används Alarmmottagare är en mobiltelefon Endast YachtSafe Gateway system Gateway system är tillval om flera båtar skall hanteras samtidigt. Telefonnummer till alarmmottagare Endast YachtSafe Gateway system 10

11 1.1.4 Utökad konfigurering Används endast medföljande trådlösa IR-sensor och siren så behövs inte nedan göras. Utökad konfigurering är endast aktuellt ifall något av följande skall användas: Trådbunda sensorer, Larmdioder, Utgång för distansavläsning av instrument. Välj då Use also Wired Sensors. Magnetic sensor Detektera trådbunden magnetkontakter på Ingång2. Även andra NC (Normally Closed) sensorer kan kopplas in här. Exempelvis trådbunden: Vattennivåvakt, Glaskrossensor, Brand/Rök-detektor. Out Port 1 usage Out port 2 usage Utport1 kan användas som ett av fyra alternativ (alternativen förklaras nedan) Utport2 kan användas som ett av fyra alternativ (alternativen förklaras nedan) Utport1 och Utport2 kan vara satt till ett av fyra olika alternativ: User Controlled Wired IR sensor Wired Larm Bell Wired Control Instrument Använd utgången som en reläutgång för att kontrollera egen kringutrustning som exempelvis värme eller kylskåp. Detektera trådbunden IR sensor. Vald utgång kommer endast att strömsätta IR sensorn när larmet är aktivt. Ingång1 används för detekteringen. Vald utgång kan även användas för larmdioder. Använd utgången till trådbunden siren. Denna väljs om systemet skall kunna aktivera något av båtens instrument, för utläsning av exempelvis vind data. Instrumentet aktiveras via vald utport. Vind data kan då läsas ut från ex. mobiltelefonen, även om alla instrument är avslagna. Tryck OK 11

12 1.2 Installation i båten Montering YachtSafe larmenhet monteras nu fast i båten. Placera enheten på ett dolt ställe så att det är svårt att hitta den för någon utomstående. Enheten skall om möjligt monteras nära båten mittpunkt. Detta för att den inbyggda elektroniken som mäter båtens rörelser skall fungera optimalt. Montera enheten enligt alternativ A, eller B nedan: Alternativ-A Alternativ-B Alltid möjlig. Krav om grundstötsdetektering skall användas. Möjlig montering om inte grundstötsdetektering används. Monteringsalternativ-A: Lodrätt uppåt Monteringsalternativ-B: Lodrätt uppåt Båtens färdriktning Båtens färdriktning Den medföljande antennen placeras i närheten av larmenheten. Är det en plast- eller träbåt behöver inte antennen fri sikt utan kan placeras i princip var som helst i båten. Observera dock att det får inte finnas någon metall mellan antenn och himlen. Den vita sidan med dubbelhäftande tejp skall placeras uppåt så att den riktas mot himlen för bästa mottagning. Fäst den dubbelhäftande tejpen mot en plan och torr yta. Är ytan skrovlig så applicera även på eget lim. IR sensorn placeras lämpligtvis i ett hörn i båten så att den riktas mot ingångsluckan. 12

13 1.2.2 Kontaktdon Larmenhet GSM GPS Konstant 12 Volt ( Båtens huvudspänning) USB DSUB- 9 Reservbatteri ( Tillval ) DSUB-9 Färgkodning 1. Svart 2. Brun 3. Röd 4. Orange 5. Gul 6. Grön 7. Blå 8. Lila 9. Grå DC Plugg 1. Svart och Vit = Plus (+) 12-24V 2. Svart = Jord (-) Båda matningsingångarna är avsäkrade internt med1.5a snabb. 13

14 Reservbatteri (Tillval) Ett inkopplat reservbatteri kan användas som strömkälla om den normala matningen bortfaller. Detta skulle kunna vara fallet då någon stjäl båten och saboterar båtens normala strömkälla. YachtSafe larmenhet slår då automatiskt över till reservbatteriet och alla funktioner såsom spårning och larm fortsätter att fungera. Ett sabotagelarm skickas också omedelbart om detta inträffar Kopplingsschema - Grundläggande konfigurering Om endast trådlös IR-sensor och trådbunden siren används (medföljande larmpaketet) Endast Siren kopplas in enligt nedan. IR-sensor kommunicerar med larmenheten trådlöst. Röd Grå Gul Svart Orange 5 UT Lila Blå Brun Grön Siren + gnd UT 2 UT1 kan styras via fjärrkontrollen. Koppla via ett 12V relä för att exempelvis slå på/av båtens belysning. 14

15 1.2.3 Kopplingsschema - Utökad konfigurering Djup- och vindinformation För att kunna läsa av vind, djup och minsta djup båten färdas igenom, måste NMEA+ eller SeaTalk kopplas in så att informationen finns tillgänglig för YachtSafe. Styrning av instrument (se utökan konfigurering 1.1.4) Det är möjligt att hemifrån läsa av vindförhållanden vid båten. Koppla in NMEA+ eller SeaTalk. Koppla också en utgång (via ett relä) för att kunna slå på/av NMEA+ eller SeaTalk navigeringsinstrument. YachtSafe kan nu automatiskt, hämta hem vindförhållanden, stänga av instrumentet och meddela dig informationen. Parkeringslarm på/av indikering med larmdiod (se utökan konfigurering 1.1.4) En lampa kan kopplas in som indikerar att parkeringslarmet är aktiverat. Lampan ska vara på 12V DC (24V DC om 24V system) samt kopplas till samma utgång som driver eventuell trådbunden IR sensor när larmet är aktivt. Önskas endast larmdioder utan trådbunden IR sensor så måste Ingång1 kopplas till jord (NC). Om grundstötsdetektering används (Tillval) Det är då ett krav att djupinformationen finns tillgänglig. Koppla in NMEA+ eller SeaTalk för att få djupinformation. Är du osäker var detta finns i din båt, kontakta då din leverantör av båtinstrumentet. Viktigt: För korrekt fungerande grundstötsdetektering måste båtens ekolod vara kalibrerat för att visa vattnets djup mätt från vattenytan. Att YachtSafe får in korrekt information kan enkelt kontrolleras senare genom att välja Read->Read current Depth i YachtSafe PC Applikation. Kontrollera att uppläst värde stämmer överens med ekolodet i båten. 15

16 Generellt kopplingsschema - Utökad konfigurering Utökad konfigurering används exempelvis om trådbundna sensorer skall kopplas in. Larmet kan konfigureras på flera olika sätt och inkoppling blir då beroende av vilken konfiguaration som väljs. Detta symboliseras i nedan schema. Röd Grå Gul NMEA + Sea Talk + Svart Orange Relä Trådbunden IR-sensor Instr Lila Blå Brun Grön Siren Magnet kontakt Valfri Sensor NC UT 1 UT 2 IN 1 IN 2 16

17 Exempel kopplingsschema - Utökad konfigurering ExempeI: Trådlös IR-Sensor, Trådbundna Magnetsensorer, Trådbunden Siren, samt Styrning av instrument - för avläsning av exempelvis vind från distans. Konfigurering 17

18 Kopplingschema IR-sensor kommunicerar med larmenheten trådlöst. Röd Grå Gul Svart Orange Lila Blå Sea Talk + Brun Grön Magnet kontakt NMEA + UT 1 UT 2 IN 1 IN 2 Relä för att aktivera instrument Relä Siren NMEAS eller SeaTalk kopplas till båtens instrument Magnet kontakt 18

19 2 Användning av YachtSafe Det finns tre sätt att kommunicera med larmenheten i båten 1. Med korta SMS kommandon från din mobiltelefon. SMS GSM 2. Från din dator via USB kabel och medföljande YachtSafe PC applikation. USB kabel YachtSafe 19

20 3. Från din dator via GSM modem eller mobiltelefon och medföljande YachtSafe PC Applikation. Följ instruktionen nedan för att ansluta till YachtSafe larmenhet. GSM GSM modem. alt valfri telefon med dator anslutning. Anslut mobiltelefonen eller ett GSM modem till datorn. Vid uppstart av YachtSafe PC Applikation kommer ni att få upp följande dialogrutor: Tryck på Setup Skriv in: 1. Pinkod (mobiltelefonens pinkod) 2. Välj Find automatic på resten av alternativen. 3. Tryck sedan OK Notera: Vid första anslutningstillfället kan det ta cirka 60 sekunder innan anslutningen är klar. 20

21 2. 1 Lär känna olika funktioner i YachtSafe PC Applikation Huvudfönster I huvudfönstret väljer man först vilken båt man vill kommunicera med under Selected Boat. Sedan utför man det kommando man önskar via menyraden. Om båten svarar så hamnar kommandot tillsammans med svaret i listan. Det går att läsa ut vilken typ av kommando man har skickat inklusive datum och tid då båten svarade, samt resultat på kommandot (svaret). Notera: Tidzonen som används är UTC. Om svaret innehåller GPS data så skickas detta direkt till kartprogrammet om denna förbindelse är uppsatt. Det går också att använda pilarna med kartsymboler för att skicka GPS data till kartprogrammet i efterhand Ändra lösenord PC Applikation: Configure -> Set new Password Kommandot ändrar lösenord för en YachtSafe. Efter att ett nytt lösenord är satt, glöm då inte att också ändra inställningarna för YachtSafe PC Applikation ( Configure - Configure this Application ) Läsa positionsdata PC Applikation Read -> Read current GPS data Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [GPS] Kommandot läser av aktuell position, fart och bäring Läsa djup PC Applikation: Read -> Read current Depth Kommandot läser av aktuellt djup samt position, fart och riktning. 21

22 2.1.4 Läsa vinddata PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Read -> Read current Wind [Lösenord] [WIND] Kommandot läser av aktuell vindstyrka och vindriktning. För att detta ska fungera så måsta vinddata finnas tillgänglig via SeaTalk eller NMEA+. Notera: Om en utgång är konfigurerad som Control Instrument kommer YachtSafe att slå på instrumentet läsa ut vinddata. YachtSafe slår endast på tillkopplat instrument i högst 5 sekunder och stänger sedan av instrumentet igen Läsa minsta djup PC Applikation: Read -> Read lowest Depth Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [MinDepth] Kommandot läser av minsta djup båten färdas genom och dess position, fart och bäring vid tillfället Nollställ minsta djup PC Applikation: Read -> Clear lowest Depth Kommandot nollställer minsta djupräknaren Läs högsta fart PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Read -> Read highest Speed [Lösenord] [MaxSpeed] Kommandot läser av högsta fart båten färdats med och dess position och bäring vid tillfället Nollställ högsta fart PC Applikation: Read -> Clear highest Speed Kommandot nollställer högstafart- mätaren Styr extra utgångar PC Applikation: Service -> Control external Equipment Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [OUT1] [ON/OFF] Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [OUT2] [ON/OFF] Kommandot slår på/av en extern utgång. För att detta ska fungera så måste en utgång vara konfigurerad som User Controlled. Utgången kan kopplas till att driva ett relä som i sin tur kan användas att slå på/av egen kringutrustning. 22

23 GPS Plotter PC Applikation: Extra -> Use as GPS Plotter YachtSafe systemet tillsammans med en kartapplikation i PC kan användas som en GPS plotter i båt. GPS data skickas till kartapplikationen varje sekund och uppdaterar båtens position i ditt sjökort. Samma COM port måste vara vald i din kartapplikation som i YachtSafe PC Applikation Loggboken PC Applikation: Extra -> View Log book I loggboken sparas de kommando som skickas från YachtSafe PC Applikation. I loggboken kan man sedan söka bland denna historik. Det går att söka på grupper av information som exempelvis larminformation, positionsdata, djupdata eller konfigureringar av systemet man tidigare gjort. Det går att välja information för en specifik båt eller alla båtar i systemet samt specificera vilka datum som ska sökas på. 23

24 2. 2 Larmhantering YachtSafe har flera olika typer av larm. Varje enskilt larm kan konfigureras till att vara aktivt eller inaktivt. Aktivering/inaktivering görs antingen från fjärrkontroll, mobiltelefon eller från PC applikation. Då det finns flera källor för aktivering/inaktivering är det senaste modifiering som gäller. Det vill säga, om man först använder fjärrkontrollen till att aktivera larmet, och sedan använder mobiltelefonen till att inaktivera larmet, så är larmet efter detta inaktivt. För alla larm gäller att när ett larm detekteras då larmas omedelbart de mobiltelefonnummer som är konfigurerade som larmnummer. Med PC applikationen kan man i efterhand läsa ut eventuella larm. Detta kan göras antingen på distans med hjälp av ett GSM modem, eller direktkopplad till YachtSafe i båten. Det går att välja att endast läsa icke tidigare utläst larminformation eller att läsa all lagrad larminformation Parkeringslarm Aktivering/Inaktivering Fjärrkontollen Tryck på knappen lås eller lås upp. Fjärrkontrollen blinkar till som kvittens på att meddelanden har mottagits. PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Service -> Setup Alarm configuration [Lösenord] [PARK] [ON/OFF] Ett aktiverat parkeringslarm larmar dig om något av följande händer: 1. Båten förflyttar sig (stöld eller bogseras i väg) mer än cirka 300 meter. 2 Båtens förtöjning kan ha gett vika och båten slår mot bryggan. 3. En sensor deteketerar ett inbrott. Efter att ett parkeringslarm lösts ut, så går parkeringslarmet över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste parkeringslarm åter aktiveras. Om ett inbrott detekteras så aktiverar också en eventuellt ansluten siren i fem minuter. Sirenen kan stängas av före de 5 minuterna förflutit om larmet slås på och av igen. Notera: Sirenen aktiveras endast på sensorer som detekterar inbrott, exempelvis IR sensor eller magnetkontakt. 24

25 Förtöjningslarm Förtöjningslarm innebär att YachtSafe bevakar båtens förtöjningar. YachtSafe har inbyggd elektronik som kontinuerligt mäter båtens rörelser. Skulle en förtöjning ge vika vid ett eventellt oväder och båten ligger och slår mot bryggan kommer detta att detekteras och ett larm skickas. Känsligheten på detekteringen kan vid behov justeras med hjälp av YachtSafe PC applikation. Välj Service- Setup Alarm configuration Välj sedan Advanced Under Anchor alarm level väljs sedan känslighet mellan 1 och 9. Nivåerna betyder: 1=väldigt känslig (Utlöser vid mindre stötar), och 9=väldigt okänslig (utlöser vid hårda stötar). Här kan också detekteringen stängas av helt. Välj då Disable Alarm Information som skickas ut vid parkeringslarm Larminformation med datum och tid samt information om vilken sensor som löst ut. SMS meddelande: ALARM Parking Move; Time: yyyymmdd hh:mm; Båten har förflyttats mer än cirka 300 meter från den plats där parkeringslarmet aktiverades. Detta skedde vid ovan tidpunkt SMS meddelande: ALARM Parking Anchor; Time: yyyymmdd hh:mm; Förtöjningsbevakningen meddelar att båten ligger och slår mot bryggan eller något annat, vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM Parking IR; Time: yyyymmdd hh:mm; IR sensor har löst ut vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM Parking Magnet; Time: yyyymmdd hh:mm; Magnetsensor har löst ut vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM Parking User; Time: yyyymmdd hh:mm; En extern sensor, som har valts att vara en del av parkeringslarmet, har löst ut vid ovan tidpunkt 25

26 2.2.2 Sabotagelarm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Service -> Setup Alarm configuration [Lösenord] [SABOTAGE] [ON/OFF] Ett aktiverat sabotagelarm larmar dig ifall den normala matningen bortfaller och YachtSafe slår automatiskt över till inkopplat reservbatteri. Detta har till uppgift att varna dig ifall någon saboterar båtens normala strömkälla eller båtens huvudbatterispänning blivit för låg. Notera: För detta krävs att reservbatteri (tillval) är inkopplad. Efter att ett sabotagelarm lösts ut så går sabotagelarm över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste sabotagelarm åter aktiveras. Sabotagelarm kan användas till att endast övervaka båtens batterispänning utan att larma för sabotage. Då behövs heller inget reservbatteri utan båtens normala matning kopplas in på båda ingångarna Supply och Battery. Information som skickas ut vid sabotagelarm Larminformation med datum, tid, position, fart och kurs SMS meddelande: ALARM Sabotage; Time: yyyymmdd hh:mm; Pos: Lat=xxDeg yy.yymin N/S, Lon= xxdeg yy.yymin E/W; Speed=x.xKnots; Course=xxDeg Exempel SMS meddelande: ALARM Sabotage; Time: :00; Pos: Lat=58Deg 11.40Min N, Lon=11Deg 32.00Min E; Speed=0.0Knots; Course=45Deg Sabotagelarm har löst ut, vilket innebär att huvudspänningen är under 9 volt, alternativt att den är helt utan spänning. Detta inträffade vid ovan tid och plats. 26

27 2.2.3 Zonlarm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Service -> Setup Alarm configuration [Lösenord] [ZONE] [ON/OFF] Ett aktiverat zonlarm larmar dig ifall båten körs utanför sin tillåtna zon. Zonen definieras av fyra hörnpunkter (Pos1, Pos2, Pos3 och Pos4) och specificeras med YachtSafe PC Applikation. Tillåten zon är området som fås fram om en sammanhängande linje dras mellan de fyra punkterna i turordning och sedan tillbaka till första punkten (Pos1->Pos2->Pos3->Pos4->Pos1). Zonlarmet larmar när båten är på väg att lämna zonen (det vill säga strax före att en kantlinje passeras). Larmet har till uppgift att varna dig ifall båten används utanför överenskommet område. Exempelvis är det vanligt att ett en båtförsäkring eller ett uthyrningskontrakt endast gäller inom ett visst område. Efter att ett zonlarm lösts ut så går zonlarm över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste zonlarm åter aktiveras. Information som skickas ut vid zonlarm Larminformation med datum, tid, position, fart och kurs SMS meddelande: ALARM Zon; Time: yyyymmdd hh:mm; Pos: Lat=xxDeg yy.yymin N/S, Lon= xxdeg yy.yymin E/W; Speed=x.xKnots; Course=xxDeg Exempel SMS meddelande: ALARM Zon Time: :00; Pos: Lat=58Deg 11.40Min N, Lon=11Deg 32.00Min E; Speed=0.0Knots; Course=45Deg Zonlarm har löst ut, vilket innebär att båten lämnade det fördefinierade tillåtna området. Detta inträffade vid ovan tid och plats. 27

28 2.2.4 Grundstötslarm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Service -> Setup Alarm configuration Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [GD] [ON/OFF] Ett aktiverat grundstötslarm larmar dig ifall båten råkar ut för en grundstötning. Detta är speciellt intressant under uthyrning av båt eller om din båt är utlånad. Grundstötsevalueringen mäter båtens rörelser och kombinerar detta med djupinformation (som fås via SeaTalk eller NMEA) samt de konfigurerade båtegenskaperna för att göra en pålitlig evaluering. Notera: Grundstötsdetekteringslarm är tillval. Efter att ett grundstötslarm lösts ut så är larmet fortsatt aktivt! Detta för att en eventuell grundstöt skall kunna detekteras senare under exempelvis en uthyrningsperiod. Information som skickas ut vid Grundstötslarm Larminformation med datum, tid, position, fart, kurs, djup och grundstötsnivå SMS meddelande: ALARM Ground detect; Time: yyyymmdd hh:mm; Pos: Lat=xxDeg yy.yymin N/S, Lon= xxdeg yy.yymin E/W; Speed=x.xKnots; Course=xxDeg; Depth=x.xm; Force=n [n = ett värde mellan 1 och 6. 1= lätt grundstöt och 6 = kraftig grundstöt] Exempel SMS meddelande: ALARM Ground detec; Time: :00; Pos: Lat=58Deg 11.40Min N, Lon=11Deg 32.00Min E; Speed=0.0Knots; Course=45Deg; Depth=1.8m; Force=5 Grundstötslarm har löst ut, vilket innebär att båten har haft grundkänning. Detta inträffade vid ovan tid, plats och vattendjup. Grundstöten anses kraftig då den angav ett värde på 5, i en skala från 1 till 6. En logg på grundstöten kan också läsas ut i efterhand med hjälp av YachtSafe PC applikationen. Välj Read Check for new alarms. Loggen består av 7 mätvärden, varav varje mätvärde innehåller samma typ av information som skickades ut på SMS. Skillnaden är att det är tre mätvärden i tiden före, samt tre mätvärden efter grundstötsögonblicket. I tiden skiljer det cirka 30 sekunder mellan varje mättillfälle. Hela händelseförloppet vid grundstöten kan sedan spelas upp i ett sjökortsprogram. Detta förutsätter att ett sjökortsprogram är installerat och rätt uppsatt för kommunikation med YachtSafe PC Applikation. Markera det första mätvärdet av loggen i PC applikationen. Tryck sedan på den play knapp som visas överst på menyraden. Sjökortsprogrammet visar nu båten och hur det gick till när båten gick på grund. Sjökortsprogrammet visar också fart, kurs och tid. 28

29 2.2.5 Inport-1, Inport-2 larm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Service -> Setup Alarm configuration Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [Alarm] [ON/OFF] Notera: Detta mobilkommando aktiverar/deaktiverar alla larm. Ett aktiverat Inport-1 eller Inport-2 larm, larmar dig ifall en extern kopplad sensor utlöser. Detta kan vara en egen kopplad sensor exempelvis nivåvakt eller gassensor. Notera: Sensorn måste vara av typen NC=Normally Closed. Notera: En sensor kopplad till inport-1 eller inport-2, kan också konfigureras att vara en del av parkeringslarmet istället för att vara separata larm. Efter att ett larmet lösts ut så går larmet över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste det återaktiveras. Information som skickas ut vid Inport-1, Inport-2 larm Larminformation med datum och tid SMS meddelande: ALARM In 1; Time: yyyymmdd hh:mm; Den externa sensorn på inport 1 har löst ut vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM In 2; Time: yyyymmdd hh:mm; Den externa sensorn på inport 2 har löst ut vid följande tidpunkt. 29

30 2. 3 YachtSafe och sjökortsprogram Ett sjökortsprogram kan kopplas ihop med YachtSafe PC Applikation. Detta ställs in genom att välja vilken COM port data ska skickas på under Configure -> Configure this Application Samma port väljs sedan att lyssna på i kartprogrammet. Alla kartprogram som kan ta emot GPS information via NMEA på en COM port nr 3-9 kan användas. Exempel på kartprogram som fungerar bra med YachtSafe är Fugawi, DLS och Tsunamis. Detta möjliggör noggrann positionering av båten om du exempelvis hyr eller lånar ut båten. 30

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03

INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03 INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03 Läs noga igenom denna instruktionsbok innan du installerar produkten. Garantin omfattar ej skador som uppstått på grund av felaktig installation

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Malux GPS larm - Manual

Malux GPS larm - Manual Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

redknows Mini Tracker

redknows Mini Tracker redknows knows T SOS redknows Mini Tracker Skulle du vilja veta om din båt/fordon (el. annan värdefull enhet) är där du lämnade den? - Med redknows kan du få båtens/fordonets position, fart, batteri status

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka.

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka. SMS Switch Butler 1 Presentation av SMS Switch Butler 2 Övrig Produkt information 3 Vid leverans 4 SMS användarspråk 5 Konfigurering 6 Användande 7 Indikatorer 8 Felmeddelande 9 Snabb Översikt 10 Teknisk

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2112 PRO abonnemang Index Förord...Sidan 3 Innan systemet kan fungera...sidan 4 1. Instruktion i korthet...sidan 5 2. Vad gör man om...sidan 6 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0 Quick Startup guide för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130226) Vad finns i lådan? Med i lådan till CTRX Graphene, art# 0012-001-000, så skall du finna: 1 x AIS transponder CTRX Graphene (se bilden

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster Innehållsförteckning YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Marint Fordon Industri Appen gör allt enklare En ny generation

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 1 Innehållsförteckning Introduktion till TRACKme 3 Funktionsprincip 4 Abonnemang 4 Registrering 5 Vad händer när larmet går? 6 Styrning av enheten

Läs mer