YachtSafe. manual. Art nr: April 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se"

Transkript

1 YachtSafe manual Art nr: April 2009 SV

2 Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration Installera PC applikation Installera SIM kort Grundläggande konfigurering Utökad konfigurering 1.2 Installation i båten Montering Kontaktdon Kopplingsschema - Grundläggande konfigurering Kopplingsschema - Utökad konfigurering 2 Användning av YachtSafe 2.1 Lär känna olika funktioner Ändra lösenord Läsa positionsdata Läsa djup Läsa vinddata Läsa minsta djup Nollställ minsta djup Läsa högsta fart Nollställ högsta fart Styr externa utgångar GPS Plotter Loggboken 2.2 Larmhantering Parkeringslarm Sabotagelarm Zonlarm Grundstötslarm Inport-1, Inport-2 larm

3 2.3 YachtSafe och sjökortsprogram Appendix A Appendix B Appendix C Appendix D Appendix E Appendix F Appendix G - Ordlista - Fjärrkontroll - Översikt SMS kommandon - Ljusindikeringar - Felsökning - Produktspecifikation - Kompatibilitet mellan PC Applikation & GSM modem/telefoner

4 Viktigt att veta Läs denna bruksanvisning noggrant. Endast därefter kan YachtSafe användas korrekt. Detta dokument kan senare användas som referens över systemets funktioner, samt ska också medfölja YachtSafe vid eventuellt ägarbyte. Med ordet system nedan i löpande text; menas YachtSafe samt involverade komponenter som bildar det kompletta larm- och övervakningssystemet. Komponenter kan vara olika sensorer eller reläer för drivning och dess kablage, samt en användares persondator med mjukvara, eller mobiltelefon. Vid leverans Kontrollera att YachtSafe samt de komponenter som medföljer inte har några transportskador. Om transportskador förekommer får YachtSafe inte användas och återförsäljare ska meddelas. Följande ingår i ett YachtSafe larmsystem: - YachtSafe larmenhet - Fjärrkontroll - Siren & trådlös IR sensor - Kombinerad GSM/GPS antenn - USB kabel - Chassidon kablage - DSUB kablage - CD skiva med YachtSafe PC Applikation - Manual - Larmdekal Elanslutning Då detta är ett 12 volts system krävs ingen särskild behörighet för installation. Installationsanvisningarna syftar på att vara så fullständiga som möjligt, men viss elkunskap förutsätts. Om ni känner osäkerhet vid installationen kontakta då auktoriserad fackman, eller vår support för vägledning. Anslut aldrig något till YachtSafe om ni känner tveksamhet. Vid skador på grund av felaktig anslutning gäller inte garantin. Icke heller ersätts skador som uppkommer på grund av felaktig installation på användarens kringutrustning, så som exempelvis egna instrument, aktuatorer eller sensorer. Reparationer Om YachtSafe skulle sluta fungera korrekt, kolla då först under Appendix D - felsökning för att få igång systemet igen. Om systemet fortfarande inte fungerar kontakta återförsäljare eller VETEL AB support. Garanti VETEL AB lämnar 2 års garanti för fabrikationsfel och driftstörningar. Garantin gäller ej om produkten brukats på fel sätt eller åsidosättande av normal försiktighet, om produkten använts på ett sådant sätt att det strider emot de rekommendationer som anges i produktens manual, samt vid yttre påverkan eller olyckshändelse.

5 Användningsområde YachtSafe erbjuder en mängd funktioner som hjälper dig att övervaka din båt. Låt din mobiltelefon meddela dig om något händer, eller få båtens position direkt till ditt digitala sjökort. Om båten stjäls eller går på grund får du larm via SMS eller direkt i datorn. En PC applikation följer med som förenklar all hantering av systemet. YachtSafe har dessutom generella reläutgångar som kan användas för att slå på/av egen kringutrustning såsom exempelvis värme och kylskåp. Systemet kan användas för både motorbåtar och segelbåtar och är skalbart från att hantera endast en båt till hantering av en hel flotta av båtar. Grundstötsdetektering och förtöjningslarm Grundstötslarm kan fås som tillval till YachtSafe. Förtöjningslarm är standard. Att detektera om en båt går på grund, kan vara en svår uppgift beroende på vilken typ av grundstöt som ägt rum. En grundstötning kan vara allt från att en motorbåt slår i med drevet till att en segelbåt går i med kölen, eller rodret. Karaktäristiskt för en grundstöt är de skakningar som fortplantar sig i skrovet vid grundstötsögonblicket. Det är bland annat dessa skakningar som sedan ligger till grund för en eventuell detektering. YachtSafe har inbyggd elektronik som kontinuerligt mäter båtens rörelser. YachtSafe använder också information från båtens befintliga ekolod om vilket vattendjup båten befinner sig på, samt information om båtspecifika data såsom vikt, längd och båttyp. Detta för att säkerställa en så korrekt detektering som möjligt. Den patenterade lösningen som YachtSafe använder för grundstötsdetektering har visat sig vara mycket tillförlitlig. Trots detta kan det finnas omständigheter runt en viss grundstötning som gör att den inte detekteras. YachtSafe kan också i sällsynta fall felaktigt detektera en grundstöt som inte ägt rum. En omständighet kan vara att båtens ekolod ger felaktig information om vattendjupet. Detta ligger utanför YachtSafes kontroll. Förtöjningslarm innebär att YachtSafe larmar om båten ligger och slår mot bryggan. Detta om exempelvis någon av båtens förtöjningar gett vika. Detekteringen bygger på samma princip som grundstötsdetekteringen. Även i detta fall kan det finnas omständigheter som ger felaktig detektering. Känsligheten för detektering kan även justeras med hjälp av YachtSafe PC applikation.

6 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration Konfiguration görs lämpligtvis hemma vid datorn Installera PC applikationen Lokala administrationsrättigheter behövs på datorn som YachtSafe PC Applikation skall installeras på (om datorn kör Windows Vista och installationen misslyckas, inaktivera då Windows UAC i kontrollpanelen, se Appendix - Felsökning, och starta på nytt installationen). Sätt i skivan YachtSafe PC Applikation i datorns CDROM läsare och installationsprogrammet startar automatiskt. Installationsprogrammet guidar dig genom installationen. Om installationsprogrammet ber dig att starta om datorn, behöver du inte göra det utan välj istället: No, I will restart my computer later. Låt CD skivan sitta kvar i CDROM läsaren. Koppla nu in YachtSafe hårdvaran i datorn med USB sladd. USB drivrutinen finns på CD skivan och kan installeras automatiskt Installera SIM kort Försäkra dig om att SIM kortet kan användas för att skicka SMS. Prova detta i din mobiltelefon före installation. YachtSafe stöder de allra flesta operatörer inom Europa. Se till att YachtSafe hårdvaran inte är inkopplad till datorn, det vill säga att enheten inte är spänningssatt och skruva sedan loss bakre fronten på YachtSafe larmenhet (motsatta sidan av kontaktdonet). Tryck in den lilla knappen för SIM kortshållaren och en liten släde åker ut. Lägg SIM kortet i släden och tryck tillbaka släden i SIM kortshållaren. Skruva fast den bakre fronten igen. Viktigt: Vid montering av SIM kort får inte YachSafe vara spänningssatt. Se därför till att inte USB, Battery eller Supply är inkopplad.

7 1.1.3 Grundläggande konfigurering Gör den grundläggande konfigureringen före installation i båt. Denna konfigurering görs med YachtSafe PC Applikation. Den grundläggande konfigureringen kan alltid ändras senare vid behov. Koppla in den medföljande antennen. Sätt i USB sladden i YachtSafe larmenhet och i datorn. Efter cirka 30 sekunder kommer översta lampan att börja blinka. Den är nu redo att konfigureras. Starta nu YachtSafe PC applikation. 1. Starta PC applikationen 2. Välj Configure -> Initialize a YachtSafe Skriv in och tryck sedan OK : Phonenumber SIM kortets telefonnummer (12 siffror i sverige inkl. +46) Pincode SIM kortets pinkod. Om SIM koret inte har pinkod aktivt, använd då istället fyra siffror som blir lösenord till din YachtSafe.

8 3. Välj Configure -> Configure this Application Skriv in: Name of Boat Phone number Password Båtens namn (båt där YachtSafe larmenhet kommer att sitta) Telefonnummer till SIM kortet Lösenord är 4 siffror och är samma som SIM kortets pinkod (eller det lösenord som sattes under initieringen). Lösenord går att byta senare. Välj Add och tryck sedan OK.

9 4. Välj Configure -> Configure Your Boat Skriv in: Sailingboat / Motorboat Depth Length Weight Är det en segelbåt eller motorbåt som ska övervakas Båtens djup i decimeter Båtens längd i fot Båtens vikt i ton (hela ton, välj närmsta) Om endast trådlös IR-sensor och trådbunden siren används (medföljande larmpaketet): Välj Use only Wireless IR Sensors and Wired Larm Bell Tryck sedan OK. Önskas något av följande användas: Trådbunda sensorer, Larmdioder, Utgång för distansavläsning av instrument. Tryck då inte OK utan gör då först val enligt Utökad konfigurering.

10 4. Välj Configure -> Configure Alarms numbers Här specificeras vilka mottagare som skall larmas om YachtSafe utlöser ett larm. Det går att ha upp till två mottagare av larm. Välj Number used och Mobile phone number. Skriv in och tryck sedan OK : Number used / Number not use Mobile phone number Gateway number Phone number Password Välj om alarmnummer används Alarmmottagare är en mobiltelefon Endast YachtSafe Gateway system Gateway system är tillval om flera båtar skall hanteras samtidigt. Telefonnummer till alarmmottagare Endast YachtSafe Gateway system 10

11 1.1.4 Utökad konfigurering Används endast medföljande trådlösa IR-sensor och siren så behövs inte nedan göras. Utökad konfigurering är endast aktuellt ifall något av följande skall användas: Trådbunda sensorer, Larmdioder, Utgång för distansavläsning av instrument. Välj då Use also Wired Sensors. Magnetic sensor Detektera trådbunden magnetkontakter på Ingång2. Även andra NC (Normally Closed) sensorer kan kopplas in här. Exempelvis trådbunden: Vattennivåvakt, Glaskrossensor, Brand/Rök-detektor. Out Port 1 usage Out port 2 usage Utport1 kan användas som ett av fyra alternativ (alternativen förklaras nedan) Utport2 kan användas som ett av fyra alternativ (alternativen förklaras nedan) Utport1 och Utport2 kan vara satt till ett av fyra olika alternativ: User Controlled Wired IR sensor Wired Larm Bell Wired Control Instrument Använd utgången som en reläutgång för att kontrollera egen kringutrustning som exempelvis värme eller kylskåp. Detektera trådbunden IR sensor. Vald utgång kommer endast att strömsätta IR sensorn när larmet är aktivt. Ingång1 används för detekteringen. Vald utgång kan även användas för larmdioder. Använd utgången till trådbunden siren. Denna väljs om systemet skall kunna aktivera något av båtens instrument, för utläsning av exempelvis vind data. Instrumentet aktiveras via vald utport. Vind data kan då läsas ut från ex. mobiltelefonen, även om alla instrument är avslagna. Tryck OK 11

12 1.2 Installation i båten Montering YachtSafe larmenhet monteras nu fast i båten. Placera enheten på ett dolt ställe så att det är svårt att hitta den för någon utomstående. Enheten skall om möjligt monteras nära båten mittpunkt. Detta för att den inbyggda elektroniken som mäter båtens rörelser skall fungera optimalt. Montera enheten enligt alternativ A, eller B nedan: Alternativ-A Alternativ-B Alltid möjlig. Krav om grundstötsdetektering skall användas. Möjlig montering om inte grundstötsdetektering används. Monteringsalternativ-A: Lodrätt uppåt Monteringsalternativ-B: Lodrätt uppåt Båtens färdriktning Båtens färdriktning Den medföljande antennen placeras i närheten av larmenheten. Är det en plast- eller träbåt behöver inte antennen fri sikt utan kan placeras i princip var som helst i båten. Observera dock att det får inte finnas någon metall mellan antenn och himlen. Den vita sidan med dubbelhäftande tejp skall placeras uppåt så att den riktas mot himlen för bästa mottagning. Fäst den dubbelhäftande tejpen mot en plan och torr yta. Är ytan skrovlig så applicera även på eget lim. IR sensorn placeras lämpligtvis i ett hörn i båten så att den riktas mot ingångsluckan. 12

13 1.2.2 Kontaktdon Larmenhet GSM GPS Konstant 12 Volt ( Båtens huvudspänning) USB DSUB- 9 Reservbatteri ( Tillval ) DSUB-9 Färgkodning 1. Svart 2. Brun 3. Röd 4. Orange 5. Gul 6. Grön 7. Blå 8. Lila 9. Grå DC Plugg 1. Svart och Vit = Plus (+) 12-24V 2. Svart = Jord (-) Båda matningsingångarna är avsäkrade internt med1.5a snabb. 13

14 Reservbatteri (Tillval) Ett inkopplat reservbatteri kan användas som strömkälla om den normala matningen bortfaller. Detta skulle kunna vara fallet då någon stjäl båten och saboterar båtens normala strömkälla. YachtSafe larmenhet slår då automatiskt över till reservbatteriet och alla funktioner såsom spårning och larm fortsätter att fungera. Ett sabotagelarm skickas också omedelbart om detta inträffar Kopplingsschema - Grundläggande konfigurering Om endast trådlös IR-sensor och trådbunden siren används (medföljande larmpaketet) Endast Siren kopplas in enligt nedan. IR-sensor kommunicerar med larmenheten trådlöst. Röd Grå Gul Svart Orange 5 UT Lila Blå Brun Grön Siren + gnd UT 2 UT1 kan styras via fjärrkontrollen. Koppla via ett 12V relä för att exempelvis slå på/av båtens belysning. 14

15 1.2.3 Kopplingsschema - Utökad konfigurering Djup- och vindinformation För att kunna läsa av vind, djup och minsta djup båten färdas igenom, måste NMEA+ eller SeaTalk kopplas in så att informationen finns tillgänglig för YachtSafe. Styrning av instrument (se utökan konfigurering 1.1.4) Det är möjligt att hemifrån läsa av vindförhållanden vid båten. Koppla in NMEA+ eller SeaTalk. Koppla också en utgång (via ett relä) för att kunna slå på/av NMEA+ eller SeaTalk navigeringsinstrument. YachtSafe kan nu automatiskt, hämta hem vindförhållanden, stänga av instrumentet och meddela dig informationen. Parkeringslarm på/av indikering med larmdiod (se utökan konfigurering 1.1.4) En lampa kan kopplas in som indikerar att parkeringslarmet är aktiverat. Lampan ska vara på 12V DC (24V DC om 24V system) samt kopplas till samma utgång som driver eventuell trådbunden IR sensor när larmet är aktivt. Önskas endast larmdioder utan trådbunden IR sensor så måste Ingång1 kopplas till jord (NC). Om grundstötsdetektering används (Tillval) Det är då ett krav att djupinformationen finns tillgänglig. Koppla in NMEA+ eller SeaTalk för att få djupinformation. Är du osäker var detta finns i din båt, kontakta då din leverantör av båtinstrumentet. Viktigt: För korrekt fungerande grundstötsdetektering måste båtens ekolod vara kalibrerat för att visa vattnets djup mätt från vattenytan. Att YachtSafe får in korrekt information kan enkelt kontrolleras senare genom att välja Read->Read current Depth i YachtSafe PC Applikation. Kontrollera att uppläst värde stämmer överens med ekolodet i båten. 15

16 Generellt kopplingsschema - Utökad konfigurering Utökad konfigurering används exempelvis om trådbundna sensorer skall kopplas in. Larmet kan konfigureras på flera olika sätt och inkoppling blir då beroende av vilken konfiguaration som väljs. Detta symboliseras i nedan schema. Röd Grå Gul NMEA + Sea Talk + Svart Orange Relä Trådbunden IR-sensor Instr Lila Blå Brun Grön Siren Magnet kontakt Valfri Sensor NC UT 1 UT 2 IN 1 IN 2 16

17 Exempel kopplingsschema - Utökad konfigurering ExempeI: Trådlös IR-Sensor, Trådbundna Magnetsensorer, Trådbunden Siren, samt Styrning av instrument - för avläsning av exempelvis vind från distans. Konfigurering 17

18 Kopplingschema IR-sensor kommunicerar med larmenheten trådlöst. Röd Grå Gul Svart Orange Lila Blå Sea Talk + Brun Grön Magnet kontakt NMEA + UT 1 UT 2 IN 1 IN 2 Relä för att aktivera instrument Relä Siren NMEAS eller SeaTalk kopplas till båtens instrument Magnet kontakt 18

19 2 Användning av YachtSafe Det finns tre sätt att kommunicera med larmenheten i båten 1. Med korta SMS kommandon från din mobiltelefon. SMS GSM 2. Från din dator via USB kabel och medföljande YachtSafe PC applikation. USB kabel YachtSafe 19

20 3. Från din dator via GSM modem eller mobiltelefon och medföljande YachtSafe PC Applikation. Följ instruktionen nedan för att ansluta till YachtSafe larmenhet. GSM GSM modem. alt valfri telefon med dator anslutning. Anslut mobiltelefonen eller ett GSM modem till datorn. Vid uppstart av YachtSafe PC Applikation kommer ni att få upp följande dialogrutor: Tryck på Setup Skriv in: 1. Pinkod (mobiltelefonens pinkod) 2. Välj Find automatic på resten av alternativen. 3. Tryck sedan OK Notera: Vid första anslutningstillfället kan det ta cirka 60 sekunder innan anslutningen är klar. 20

21 2. 1 Lär känna olika funktioner i YachtSafe PC Applikation Huvudfönster I huvudfönstret väljer man först vilken båt man vill kommunicera med under Selected Boat. Sedan utför man det kommando man önskar via menyraden. Om båten svarar så hamnar kommandot tillsammans med svaret i listan. Det går att läsa ut vilken typ av kommando man har skickat inklusive datum och tid då båten svarade, samt resultat på kommandot (svaret). Notera: Tidzonen som används är UTC. Om svaret innehåller GPS data så skickas detta direkt till kartprogrammet om denna förbindelse är uppsatt. Det går också att använda pilarna med kartsymboler för att skicka GPS data till kartprogrammet i efterhand Ändra lösenord PC Applikation: Configure -> Set new Password Kommandot ändrar lösenord för en YachtSafe. Efter att ett nytt lösenord är satt, glöm då inte att också ändra inställningarna för YachtSafe PC Applikation ( Configure - Configure this Application ) Läsa positionsdata PC Applikation Read -> Read current GPS data Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [GPS] Kommandot läser av aktuell position, fart och bäring Läsa djup PC Applikation: Read -> Read current Depth Kommandot läser av aktuellt djup samt position, fart och riktning. 21

22 2.1.4 Läsa vinddata PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Read -> Read current Wind [Lösenord] [WIND] Kommandot läser av aktuell vindstyrka och vindriktning. För att detta ska fungera så måsta vinddata finnas tillgänglig via SeaTalk eller NMEA+. Notera: Om en utgång är konfigurerad som Control Instrument kommer YachtSafe att slå på instrumentet läsa ut vinddata. YachtSafe slår endast på tillkopplat instrument i högst 5 sekunder och stänger sedan av instrumentet igen Läsa minsta djup PC Applikation: Read -> Read lowest Depth Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [MinDepth] Kommandot läser av minsta djup båten färdas genom och dess position, fart och bäring vid tillfället Nollställ minsta djup PC Applikation: Read -> Clear lowest Depth Kommandot nollställer minsta djupräknaren Läs högsta fart PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Read -> Read highest Speed [Lösenord] [MaxSpeed] Kommandot läser av högsta fart båten färdats med och dess position och bäring vid tillfället Nollställ högsta fart PC Applikation: Read -> Clear highest Speed Kommandot nollställer högstafart- mätaren Styr extra utgångar PC Applikation: Service -> Control external Equipment Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [OUT1] [ON/OFF] Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [OUT2] [ON/OFF] Kommandot slår på/av en extern utgång. För att detta ska fungera så måste en utgång vara konfigurerad som User Controlled. Utgången kan kopplas till att driva ett relä som i sin tur kan användas att slå på/av egen kringutrustning. 22

23 GPS Plotter PC Applikation: Extra -> Use as GPS Plotter YachtSafe systemet tillsammans med en kartapplikation i PC kan användas som en GPS plotter i båt. GPS data skickas till kartapplikationen varje sekund och uppdaterar båtens position i ditt sjökort. Samma COM port måste vara vald i din kartapplikation som i YachtSafe PC Applikation Loggboken PC Applikation: Extra -> View Log book I loggboken sparas de kommando som skickas från YachtSafe PC Applikation. I loggboken kan man sedan söka bland denna historik. Det går att söka på grupper av information som exempelvis larminformation, positionsdata, djupdata eller konfigureringar av systemet man tidigare gjort. Det går att välja information för en specifik båt eller alla båtar i systemet samt specificera vilka datum som ska sökas på. 23

24 2. 2 Larmhantering YachtSafe har flera olika typer av larm. Varje enskilt larm kan konfigureras till att vara aktivt eller inaktivt. Aktivering/inaktivering görs antingen från fjärrkontroll, mobiltelefon eller från PC applikation. Då det finns flera källor för aktivering/inaktivering är det senaste modifiering som gäller. Det vill säga, om man först använder fjärrkontrollen till att aktivera larmet, och sedan använder mobiltelefonen till att inaktivera larmet, så är larmet efter detta inaktivt. För alla larm gäller att när ett larm detekteras då larmas omedelbart de mobiltelefonnummer som är konfigurerade som larmnummer. Med PC applikationen kan man i efterhand läsa ut eventuella larm. Detta kan göras antingen på distans med hjälp av ett GSM modem, eller direktkopplad till YachtSafe i båten. Det går att välja att endast läsa icke tidigare utläst larminformation eller att läsa all lagrad larminformation Parkeringslarm Aktivering/Inaktivering Fjärrkontollen Tryck på knappen lås eller lås upp. Fjärrkontrollen blinkar till som kvittens på att meddelanden har mottagits. PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Service -> Setup Alarm configuration [Lösenord] [PARK] [ON/OFF] Ett aktiverat parkeringslarm larmar dig om något av följande händer: 1. Båten förflyttar sig (stöld eller bogseras i väg) mer än cirka 300 meter. 2 Båtens förtöjning kan ha gett vika och båten slår mot bryggan. 3. En sensor deteketerar ett inbrott. Efter att ett parkeringslarm lösts ut, så går parkeringslarmet över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste parkeringslarm åter aktiveras. Om ett inbrott detekteras så aktiverar också en eventuellt ansluten siren i fem minuter. Sirenen kan stängas av före de 5 minuterna förflutit om larmet slås på och av igen. Notera: Sirenen aktiveras endast på sensorer som detekterar inbrott, exempelvis IR sensor eller magnetkontakt. 24

25 Förtöjningslarm Förtöjningslarm innebär att YachtSafe bevakar båtens förtöjningar. YachtSafe har inbyggd elektronik som kontinuerligt mäter båtens rörelser. Skulle en förtöjning ge vika vid ett eventellt oväder och båten ligger och slår mot bryggan kommer detta att detekteras och ett larm skickas. Känsligheten på detekteringen kan vid behov justeras med hjälp av YachtSafe PC applikation. Välj Service- Setup Alarm configuration Välj sedan Advanced Under Anchor alarm level väljs sedan känslighet mellan 1 och 9. Nivåerna betyder: 1=väldigt känslig (Utlöser vid mindre stötar), och 9=väldigt okänslig (utlöser vid hårda stötar). Här kan också detekteringen stängas av helt. Välj då Disable Alarm Information som skickas ut vid parkeringslarm Larminformation med datum och tid samt information om vilken sensor som löst ut. SMS meddelande: ALARM Parking Move; Time: yyyymmdd hh:mm; Båten har förflyttats mer än cirka 300 meter från den plats där parkeringslarmet aktiverades. Detta skedde vid ovan tidpunkt SMS meddelande: ALARM Parking Anchor; Time: yyyymmdd hh:mm; Förtöjningsbevakningen meddelar att båten ligger och slår mot bryggan eller något annat, vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM Parking IR; Time: yyyymmdd hh:mm; IR sensor har löst ut vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM Parking Magnet; Time: yyyymmdd hh:mm; Magnetsensor har löst ut vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM Parking User; Time: yyyymmdd hh:mm; En extern sensor, som har valts att vara en del av parkeringslarmet, har löst ut vid ovan tidpunkt 25

26 2.2.2 Sabotagelarm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Service -> Setup Alarm configuration [Lösenord] [SABOTAGE] [ON/OFF] Ett aktiverat sabotagelarm larmar dig ifall den normala matningen bortfaller och YachtSafe slår automatiskt över till inkopplat reservbatteri. Detta har till uppgift att varna dig ifall någon saboterar båtens normala strömkälla eller båtens huvudbatterispänning blivit för låg. Notera: För detta krävs att reservbatteri (tillval) är inkopplad. Efter att ett sabotagelarm lösts ut så går sabotagelarm över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste sabotagelarm åter aktiveras. Sabotagelarm kan användas till att endast övervaka båtens batterispänning utan att larma för sabotage. Då behövs heller inget reservbatteri utan båtens normala matning kopplas in på båda ingångarna Supply och Battery. Information som skickas ut vid sabotagelarm Larminformation med datum, tid, position, fart och kurs SMS meddelande: ALARM Sabotage; Time: yyyymmdd hh:mm; Pos: Lat=xxDeg yy.yymin N/S, Lon= xxdeg yy.yymin E/W; Speed=x.xKnots; Course=xxDeg Exempel SMS meddelande: ALARM Sabotage; Time: :00; Pos: Lat=58Deg 11.40Min N, Lon=11Deg 32.00Min E; Speed=0.0Knots; Course=45Deg Sabotagelarm har löst ut, vilket innebär att huvudspänningen är under 9 volt, alternativt att den är helt utan spänning. Detta inträffade vid ovan tid och plats. 26

27 2.2.3 Zonlarm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Mobiltelefon (SMS): Service -> Setup Alarm configuration [Lösenord] [ZONE] [ON/OFF] Ett aktiverat zonlarm larmar dig ifall båten körs utanför sin tillåtna zon. Zonen definieras av fyra hörnpunkter (Pos1, Pos2, Pos3 och Pos4) och specificeras med YachtSafe PC Applikation. Tillåten zon är området som fås fram om en sammanhängande linje dras mellan de fyra punkterna i turordning och sedan tillbaka till första punkten (Pos1->Pos2->Pos3->Pos4->Pos1). Zonlarmet larmar när båten är på väg att lämna zonen (det vill säga strax före att en kantlinje passeras). Larmet har till uppgift att varna dig ifall båten används utanför överenskommet område. Exempelvis är det vanligt att ett en båtförsäkring eller ett uthyrningskontrakt endast gäller inom ett visst område. Efter att ett zonlarm lösts ut så går zonlarm över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste zonlarm åter aktiveras. Information som skickas ut vid zonlarm Larminformation med datum, tid, position, fart och kurs SMS meddelande: ALARM Zon; Time: yyyymmdd hh:mm; Pos: Lat=xxDeg yy.yymin N/S, Lon= xxdeg yy.yymin E/W; Speed=x.xKnots; Course=xxDeg Exempel SMS meddelande: ALARM Zon Time: :00; Pos: Lat=58Deg 11.40Min N, Lon=11Deg 32.00Min E; Speed=0.0Knots; Course=45Deg Zonlarm har löst ut, vilket innebär att båten lämnade det fördefinierade tillåtna området. Detta inträffade vid ovan tid och plats. 27

28 2.2.4 Grundstötslarm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Service -> Setup Alarm configuration Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [GD] [ON/OFF] Ett aktiverat grundstötslarm larmar dig ifall båten råkar ut för en grundstötning. Detta är speciellt intressant under uthyrning av båt eller om din båt är utlånad. Grundstötsevalueringen mäter båtens rörelser och kombinerar detta med djupinformation (som fås via SeaTalk eller NMEA) samt de konfigurerade båtegenskaperna för att göra en pålitlig evaluering. Notera: Grundstötsdetekteringslarm är tillval. Efter att ett grundstötslarm lösts ut så är larmet fortsatt aktivt! Detta för att en eventuell grundstöt skall kunna detekteras senare under exempelvis en uthyrningsperiod. Information som skickas ut vid Grundstötslarm Larminformation med datum, tid, position, fart, kurs, djup och grundstötsnivå SMS meddelande: ALARM Ground detect; Time: yyyymmdd hh:mm; Pos: Lat=xxDeg yy.yymin N/S, Lon= xxdeg yy.yymin E/W; Speed=x.xKnots; Course=xxDeg; Depth=x.xm; Force=n [n = ett värde mellan 1 och 6. 1= lätt grundstöt och 6 = kraftig grundstöt] Exempel SMS meddelande: ALARM Ground detec; Time: :00; Pos: Lat=58Deg 11.40Min N, Lon=11Deg 32.00Min E; Speed=0.0Knots; Course=45Deg; Depth=1.8m; Force=5 Grundstötslarm har löst ut, vilket innebär att båten har haft grundkänning. Detta inträffade vid ovan tid, plats och vattendjup. Grundstöten anses kraftig då den angav ett värde på 5, i en skala från 1 till 6. En logg på grundstöten kan också läsas ut i efterhand med hjälp av YachtSafe PC applikationen. Välj Read Check for new alarms. Loggen består av 7 mätvärden, varav varje mätvärde innehåller samma typ av information som skickades ut på SMS. Skillnaden är att det är tre mätvärden i tiden före, samt tre mätvärden efter grundstötsögonblicket. I tiden skiljer det cirka 30 sekunder mellan varje mättillfälle. Hela händelseförloppet vid grundstöten kan sedan spelas upp i ett sjökortsprogram. Detta förutsätter att ett sjökortsprogram är installerat och rätt uppsatt för kommunikation med YachtSafe PC Applikation. Markera det första mätvärdet av loggen i PC applikationen. Tryck sedan på den play knapp som visas överst på menyraden. Sjökortsprogrammet visar nu båten och hur det gick till när båten gick på grund. Sjökortsprogrammet visar också fart, kurs och tid. 28

29 2.2.5 Inport-1, Inport-2 larm Aktivering/Inaktivering PC Applikation: Service -> Setup Alarm configuration Mobiltelefon (SMS): [Lösenord] [Alarm] [ON/OFF] Notera: Detta mobilkommando aktiverar/deaktiverar alla larm. Ett aktiverat Inport-1 eller Inport-2 larm, larmar dig ifall en extern kopplad sensor utlöser. Detta kan vara en egen kopplad sensor exempelvis nivåvakt eller gassensor. Notera: Sensorn måste vara av typen NC=Normally Closed. Notera: En sensor kopplad till inport-1 eller inport-2, kan också konfigureras att vara en del av parkeringslarmet istället för att vara separata larm. Efter att ett larmet lösts ut så går larmet över till inaktivt läge. För att göra larmet aktivt igen så måste det återaktiveras. Information som skickas ut vid Inport-1, Inport-2 larm Larminformation med datum och tid SMS meddelande: ALARM In 1; Time: yyyymmdd hh:mm; Den externa sensorn på inport 1 har löst ut vid följande tidpunkt. SMS meddelande: ALARM In 2; Time: yyyymmdd hh:mm; Den externa sensorn på inport 2 har löst ut vid följande tidpunkt. 29

30 2. 3 YachtSafe och sjökortsprogram Ett sjökortsprogram kan kopplas ihop med YachtSafe PC Applikation. Detta ställs in genom att välja vilken COM port data ska skickas på under Configure -> Configure this Application Samma port väljs sedan att lyssna på i kartprogrammet. Alla kartprogram som kan ta emot GPS information via NMEA på en COM port nr 3-9 kan användas. Exempel på kartprogram som fungerar bra med YachtSafe är Fugawi, DLS och Tsunamis. Detta möjliggör noggrann positionering av båten om du exempelvis hyr eller lånar ut båten. 30

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster R wireless alarm and control solutions VETEL AB l info@vetel.se l l Göteborg l Sverige VETEL AB & YachtSafe Företaget och varumärket Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet...

Läs mer

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion Paketets innehåll Ditt paket med MMS-kamera från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st MMS-kamera med inbyggd antenn 1 st nätaggregat 2 st trådlösa fjärrkontroller 1 st väggfäste 3 st små larmklistermärken

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer