Grafisk manual. regler och riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. regler och riktlinjer"

Transkript

1 Grafisk manual regler och riktlinjer

2 Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11. Dokumentmallar 12. PowerPoint 13. Diagram och tabeller 14. Skyltar 15. Utställningar och mässor 16. Profilprodukter 17. Varumärkessamarbete 18. Digitala medier

3 ronofogdens verksamhet riktar sig mot människor i olika åldrar, i olika livssituationer och med olika bakgrund. I vår verksamhet är vi ett stort antal anställda med varierande uppgifter, spridda över hela landet, som alla företräder Kronofogden. Vi behöver därför en tydlig identitet, gemensam för hela organisationens alla enheter och team, som visar att det är Kronofogden som agerar. Den grafiska profilen är vårt gemensamma ansikte utåt. Var vi än syns ska vi kommunicera med samma visuella språk. Tillsammans med våra bilder, det vi säger och det vi gör skapar den grafiska profilen bilden av Kronofogden. Oavsett om människor ser vårt informationsmaterial, besöker vår hemsida eller läser våra annonser ska upplevelsen vara densamma. Det skapar tydlighet och enhetlighet och en stark känsla av de värden vi står för. Det bidrar också till ökad känsla av tillhörighet hos våra medarbetare och stärker den interna identiteten. I denna manual finns riktlinjer som vi konsekvent ska följa. I förlängningen blir vår organisation tydligare och vi kan därmed sköta vår uppgift bättre.

4 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1. Logotyp Primär logotyp Storlekar Internationell logotyp Logotypens frizoner Sekundär logotyp Sekundär logotyp, internationell Sekundär logotyps frizoner Logotypens färger Logotyp på bild Andra tekniker Logotypens placering

5 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.1 Primär logotyp Logotypen är vårt främsta kännetecken. Den tydliggör att Kronofogden står bakom den information eller verksamhet som möter omvärlden. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för logotypen bibehåller vi ett professionellt uttryck som förstärker bilden av Kronofogden. Ordmärke och symbol Logotypen består av två element: ordmärket Kronofogden och den mossgröna symbolen. Proportionerna mellan namnet och symbolen får aldrig förändras. Logotypen får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Logotypen eller symbolen får aldrig användas i löpande text. Symbolen får aldrig användas ensam, utom på pins, se Symbolen får heller inte användas för att skapa mönster eller annan dekor.

6 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.2 Storlekar Logotypens storlek beskrivs i millimeter och beskriver dess bredd. För denna version av logo typ är minsta rekommenderade storleken 23 mm. Logotypen har vissa fasta storlekar beroende på format. Se listan nedan. 23 mm Logotypen får inte användas i mindre storlek än 23 millimeters bredd för läsbarhetens skull Logotypens storlekar på olika format A6: 45 mm A5: 50 mm A4: 60 mm A3: 70 mm mm: 50 mm mm: 60 mm Tabloid: 65 mm cm: 110 mm cm: 160 mm

7 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.3 Internationell logotyp Vår logotyp förekommer inte i någon engelsk översättning. I internationella sammanhang använder vi istället en variant som innehåller översättningen Swedish Enforcement Authority som ett tillägg. Den engelska texten är specialanpassad och får inte skapas i egna varianter. På denna version av logotyp är minsta rekommenderade storlek 32 mm. Logotypen har vissa fasta storlekar beroende på format. Se listan nedan. Logotypens storlekar på olika format A6: 45 mm A5: 50 mm A4: 60 mm 32 mm Logotypen får inte användas i mindre storlek än 32 millimeters bredd för läsbarhetens skull A3: 70 mm mm: 50 mm mm: 60 mm Tabloid: 65 mm cm: 110 mm cm: 160 mm

8 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.4 Logotypens frizoner Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Storleken på frizonen Frizonen är som minst symbolens höjd över och på sidorna och symbolens halva höjd under logotypen. (se illustrationen). För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Då får du automatiskt en objektsruta med frizonen inkluderad. Gäller vid monteringen av logotypen i till exempel Indesign (layout-program). Logotypens symbol används för att beräkna frizonerna: symbolens höjd över och på sidorna och symbolens halva höjd under logotypen. Observera att hänsyn inte tas till de delar av bokstäverna g i ordet Kronofogden respektive y i Authority som hänger under textens baslinje.

9 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.5 Sekundär logotyp I undantagsfall kan en vertikal version av logo typen förekomma. Denna version används endast på ytor där den primära logotypen inte blir tillräckligt tydlig. Den minsta rekommenderade storleken på den vertikala logotypen är 18 mm. Logotypen eller symbolen får aldrig användas i löpande text. Symbolen får aldrig användas ensam, utom på pins, se Symbolen får heller inte användas för att skapa mönster eller annan dekor. 18 mm Den vertikala logotypen får inte användas i mindre storlek än 18 millimeters bredd för läsbarhetens skull

10 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.6 Sekundär logotyp, internationell Den vertikala logotypen finns även i en internationell version. Logotypen används i undantagsfall och endast på ytor där den primära logotypen inte blir tillräckligt tydlig. Den minsta rekommenderade storleken är 25 mm. 25 mm Den internationella versionen av den vertikala logotypen får inte användas i mindre storlek än 25 millimeters bredd för läsbarhetens skull

11 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.7 Sekundär logotyps frizoner Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Storleken på frizonen Frizonen är som minst 2/3 av symbolens höjd över och på sidorna och 1/3 av symbolens höjd under logotypen (se illustrationen). För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Då får du automatiskt en objektsruta med frizonen inkluderad. Gäller vid monteringen av logotypen i till exempel Indesign (layout-program). Logotypens symbol används för att beräkna frizonerna: 2/3 av symbolens höjd över och på sidorna och 1/3 av symbolen under logotypen. Observera att hänsyn inte tas till den del av bokstaven y i ordet Authority som hänger under textens baslinje.

12 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.8 Logotypens färger Logotypens färger är den gröna profilfärgen för symbolen och svart för ordmärket. Logotypen får också förekomma negativ på den gröna profilfärgen eller på någon av våra komplementfärger. Den kan också återges i enbart svart vid svartvita utskrifter. I sådana fall ska både text och symbol återges i 100 % svart. Se kapitel 3 för exakta färgkoder. Färglogotyp och svart-vit logotyp Negativ logotyp får endast förekomma mot profilfärgen, komplementfärgerna samt svart

13 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.9 Logotyp på bild På bild och mönstrade bakgrunder är det viktigt att logotypen framstår i god kontrast. Därför bör den enfärgat svarta alternativt den negativa användas i dessa fall. Läs mer om våra bilder på kapitel 5.

14 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.10 Andra tekniker Vid speciella tillfällen i till exempel inredning eller på exklusiva produkter kan logotypen produceras med hjälp av andra tekniker än tryck färg. Lackad logotyp Lackning Logotypen kan matt- eller blanklackeras för att skapa ett exklusivare intryck. Lacken kan vara färglös. Om färg används till lacken ska riktlinjerna för färgsättning följas. Prägling Logotypen framträder som relief i det underliggande materialet. Denna metoden kan i trycksaker kombineras med tryckfärg eller lack. Om färg används ska riktlinjerna för färgsättning följas. Präglad logotyp Frostning Denna teknik kan användas på transparenta material. Logotypen framträder då genom skillander i opacitet (genomskinlighet) likt frost på en fönsterruta. Frostad logotyp

15 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.11 Logotypens placering Logotypen placeras på ett så enhetligt sätt som möjligt för att skapa en stark igenkänning i vår grafiska kommunikation. Företrädesvis placeras logotypen centrerad i satsytans nederkant. Alternativ placering är högerställd i satsytans nederkant. Vid högerställd logotyp ska eventuell text under den linjeras antingen med symbolens centrum, som på exemplet här intill, eller med symbolens vänsterkant (se 8.1 Visitkort). Box 1050, Sundbyberg Telefon Logotypen placeras företrädesvis centrerad i satsytans underkant Undantag På roll-ups ska logotypen alltid placeras centrerat i överkant för att vara synlig över manshöjd. Telefon Alternativ placering är högerställd i satsytans underkant

16 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2. Typsnitt Profiltypsnitt Freight Sans Brödtexttypsnitt Freight Text Typsnitt för webb och digitala media. 2.3 Typsnitt för dokument i Microsoft Office Typografiska tips

17 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.1 Profiltypsnitt Freight Sans Våra typsnitt har stor betydelse för vår grafiska identitet. Speciellt gäller det vårt profiltypsnitt som kommer att synas i de flesta sammanhang. Freight Sans är en harmonisk, tydlig och lättläst linjär. Den används till de flesta ändamål, exempelvis till rubriker, kortare texter, ingresser och bildtexter. Den ska också användas till faktarutor och diagram. Freight Sans finns i normal och kursiv i fem olika vikter. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Profiltypsnitt, används till de flesta ändamål Freight Sans Light/Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Book/Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Medium/Medium Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Semibold/Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

18 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.2 Brödtexttypsnitt Freight Text Vårt brödtexttypsnitt används i all längre, löpande text där kravet på läsbarhet är som allra störst. Typsnittsfamiljerna Freight Text och Freight Sans bildar tillsammans en så kallad superfamilj. Det innebär att dom har ett starkt grafiskt släktskap och är ritade för att passa ihop. Freight Text använder vi i normal och kursiv i två olika vikter, Book och Semibold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Brödtexttypsnitt Freight Text Book/Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Text Semibold/Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

19 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.3 Typsnitt för webb och digitala media För texter som ska visas på bildskärm, till exempel i webbläsare, gäller särskilda regler. Då använder vi Georgia som rubriktypsnitt och Arial som brödtexttypsnitt. Båda dessa typsnitt är ritade för att vara tydliga och lättlästa på skärm. De ingår i de flesta Windowssystem och Office-paket och används flitigt på Internet. Arial och Georgia använder vi i normal och kursiv, regular eller bold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Rubriktypsnitt Georgia Regular/Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Georgia Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Brödtexttypsnitt Arial Regular/Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Arial Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

20 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.4 Typsnitt för dokument i Microsoft Office I våra Office-dokument använder vi Arial som rubriktypsnitt och Times New Roman till brödtext utom i PowerPoint, se nedan. Arial används till rubriker och kortare texter så som ingresser och bildtexter. Det ska också användas till faktarutor och diagram. Times New Roman används i alla längre löpande texter där kravet på läsbarhet är som störst. I PowerPoint används Arial till all text, alltså både till rubriker och brödtext. Arial och Times New Roman använder vi i normal och kursiv, regular eller bold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Rubriktypsnitt Arial Regular och Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Arial Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Brödtexttypsnitt Times New Roman Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Times New Roman Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

21 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.5 Typografiska tips Texten ska utformas så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Stor text är inte alltid lika med tydlig. Väl avvägda proportioner mellan storlek, radavstånd och marginaler ger den bästa läsbarheten. Långa rader kräver också större radavstånd för att läsaren lättare ska hitta början på nästa rad. Unvik dock rader längre än 60 tecken inklusive mellanslag. Ordentligt tilltagna marginaler ger ökad läsbarhet och och gör sidan lugnare. Använd aldrig understruken text. Om något ska markeras, använd kursiv eller fet stil. Om texten ska läggas negativ på mörk eller färgad bakgrund är det bättre att använda en fetare variant för att öka tydligheten.

22 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3. Profilfärger Vår profilfärg Komplementfärger Färgsystem

23 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3.1 Vår profilfärg Vår profilfärg är mossgrön och bildar tillsammans med vår logotyp och vårt profiltypsnitt tre hörnstenar i vår grafiska identitet. Profilfärgen finns i vår logotyp. Profilfärgen ska användas mot en vit bakgrund och ska i huvudsak användas i 100 %. Toner av färgen får förekomma i mindre utsträckning för att skapa flera nyanser. Genom konsekvent användning av denna färg hjälper vi våra kunder att lättare hitta oss. Våra färger är angivna i fem färgsystem; PMS, CMYK, RBG, HEX och NSC. Du kan läsa mer om färgsystemen under avsnitt 3.3. profilfärg mossgrön CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 384 C PMS Obestruket: 398 U RGB: HEX: # NCS: S 3060-G60Y 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

24 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3.2 Komplementfärger I vår färgpalett finns även fem komplementfärger. Alla våra färger är valda för att kunna fungare på ett harmoniskt och dynamiskt sätt tillsammans. Komplementfärgerna användas helst i 100 % men toner får förekomma i mindre utsträckning för att skapa flera nyanser. När vi använder metalliska material ska silver färgade väljas, gärna med en borstad yta. Komplementfärgen Petrolblå är vald som identitetsfärg för auktionstorget.se komplementfärg hallonröd CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 1935 C PMS Obestruket: 1935 U RGB: HEX: #B9003C NCS: S 1575-R10B 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg ockra CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 143 C PMS Obestruket: 129 U RGB: HEX: #DD9128 NCS: S 1060-Y20R 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg Petrolblå CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 7474 C PMS Obestruket: 320 U RGB: HEX: # NCS: S 3060-B30G 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg aubergine CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 229 C PMS Obestruket: 222 U RGB: HEX: #641E3C NCS: S 5040-R30B 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg blyertsgrå CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 417 C PMS Obestruket: 418 U RGB: HEX: #6B6B5B NCS: S 6502-G metallmaterial: silverfärgat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

25 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3.3 Färgsystem PMS står för Pantone Matching System och används vid dekorfärgstryck, exempelvis tryck av visitkort, korrespondenskort etc. CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och Key (svart). CMYK används vid fyrfärgstryck som t ex annonser, broschyrer, affischer med mera. CMYKfärgen anges som procentangivelse för varje färg. RGB står för Röd, Grön och Blå. Det är RGBfärger som återges på en dataskärm och anges med ett värde mellan 0 och 255 för respektive färg. HEX är ett alternativt sätt att ange RGBfärger. # motsvarar svart och #FFFFFF motsvarar vitt. NCS står för Natural Color System. En färgblandning som används på målade ytor, dekor på fordon, textilmaterial etc.

26 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4. Designkoncept Designkoncept Kvadratens rundning Kvadraternas avstånd Applicering

27 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.1 Designkoncept Förutom logotypen, typsnitten och färgerna innehåller vår grafiska profil ett designkoncept. Dess yttersta funktion är att skapa igenkänning. Designkonceptet ska användas strategiskt och för att formmässigt hålla ihop exempelvis en serie av broschyrer. Det ska inte användas som en ständig dekor eller på samtliga sidor i en flersidig trycksak. Genom att använda designkonceptet sparsamt behåller det sin signalerande effekt. Konstruktion Designkonceptets form kommer från utseendet på vår symbol. En kvadrat med rundade hörn är grundstenen i designkonceptet.

28 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.2 Kvadratens rundning Kvadraten kan variera i storlek men radien på hörnet skall alltid skapas enligt den matematiska formeln i illustrationen till höger. Då blir rundningen alltid proportionerlig oavsett storleken på kvadraten. r = A 2 % A

29 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.3 Kvadraternas avstånd Kvadraterna placeras med ett bestämt avstånd till varandra. Detta avstånd skall vara 4 mm. Undantag görs vid riktigt stora appliceringar så som roll-ups eller mässmontrar där ett mellanrum på 4 mm inte skulle uppfattas tillräckligt tydligt. I dessa fall anpassar vi avståndet proportionerligt, med hänsyn till betraktelseavståndet, så att upplevelsen motsvarar intentionerna i designkonceptet. 4 mm

30 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.4 Applicering Designkonceptet kan appliceras på många olika sätt. För att bibehålla en enhetlig känsla använder vi en enda storlek på kvadraten på en och samma trycksak. Kvadraterna ska inte spridas ut med stora avstånd utan hållas samman så att mönstret tydligt framträder. Fortsättning F

31 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual Applicering Designkonceptet placeras och beskärs fritt. Fortsättning F

32 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual Applicering Bara fantasin sätter gränser för möjligheterna.

33 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5. Bildspråk Bilder och bildspråk Bildbank Illustrationer Upphovsrätt

34 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.1 Bilder och bildspråk Våra bilder ska hjälpa till att avdramatisera mötet med Kronofogden och förtydliga att kontakten med Kronofogden inte ska kännas utpekande eller skamfull. Bilderna föreställer i huvudsak människor som fångas i vardagen och ska kännas varma och välkomnande. Genom att visa människor i olika positiva vardagssituationer förmedlas en känsla av vanlighet och hopp om framtiden. Det ger en mer avväpnande och positiv bild av Kronofogden. Människorna på bilderna ska representera ett tvärsnitt av befolkningen. Vi avbildar dem på ett naturligt och trovärdigt sätt. De fotografiska bilder vi använder ska alltid vara av hög professionell kvalité för att förmedla förtroende och för att säkerställa de tekniska krav som ställs på bilderna för tryck och digital användning. Vid fotograferingstillfället ska fotografen informeras om Kronofogdens policy för bildspråk och få professionella anvisningar inför fotograferingen för att nå bästa möjliga slutresultat.

35 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.2 Bildbank Våra bilder kan delas in i tre kategorier; verk samhetsbilder, profilbilder och auktionsbilder. Verksamhetsbilder Verksamhetsbilderna visar på vår dagliga verksamhet. Dessa bilder har en dokumentär karaktär. Det kan vara bilder på medarbetare och ledning. Det kan också vara bilder som visar våra kontor, beskriver arbetsprocesser eller visar möten mellan de olika parterna borgenär, gäldenär och Kronofogden. Bilderna ska hjälpa myndigheten att framstå som empatisk och förstående för den upp komna situationen och visa att det finns vanliga människor bakom myndighetsfasaden. Profilbilder Profilbilderna ska hjälpa till att stärka Kronofogdens varumärke och ge människor en bättre uppfattning om Kronofogden. Auktionsbilder För bilder till auktionstorget gäller särskilda riktlinjer för lösöre, fastigheter respektive bostadsrätter. Vår bildbank ska kontinuerligt uppdateras så att fotografierna är samtida. Verksamhetsbild Profilbild

36 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.3 Illustrationer Illustrationer kan i undantagsfall användas när vi ska gestalta sådant som är svårt att foto grafera, till exempel känsliga förrättningssituationer.

37 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.4 Upphovsrätt Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl tryck som digital bild användning. Till bilder räknas fotografier, illustrationer, kartor, collage, teckningar och grafik. När du beställer bilder måste du sluta ett avtal med illustratörer, fotografer och eventuella modeller angående ersättning för uppdraget och bildpubliceringen. Avtal om fri förfoganderätt är att föredra. Även om ingen ersättning utgår måste modeller, även interna, skriftligen samtycka till hur bilden får användas.

38 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.5 Anvisningar för fotografering Anvisningar vid uppdrag: För att uppnå målen i bildpolicyn är det viktigt att fotografen får följande anvisningar inför fotograferingsuppdraget: 1. Fotografera människor i sin vardagliga miljö. Det ger trovärdighet och ett naturligt sammanhang. 2. Eftersträva en relevant händelse i bilden. Bilderna ska kännas aktiva och inte uppställda eller arrangerade. 3. Ge motiven ett aktivt kroppsspråk. Se ovan. 4. Fotografera i motivets ögonhöjd. Betraktaren möter då den avbildade på samma nivå. 5. Använd det naturliga och det befintliga ljuset. Om uppdraget kräver blixt så efterlikna det naturliga ljuset. 6. Beskär bilderna tight. Eftersträva ett koncentrerat bildspråk utan onödiga detaljer. 7. Visa proaktiva händelser till exempel rådgivning i stället för avhysning. 8. Använd oskärpa. Det ökar koncentrationen på huvudmotivet och ger en lugn känsla och en mjuk framtoning. 9. Avslappnad styling. Motiven ska inte kännas uppklädda. Det gäller även make-up. 10. Konsekvent efterbehandling. Eftersträva enhetlig färgbalans, kontrast och ljushet i de bilder som levereras till Kronofogden 11. Undvik identifierbara barn i bilderna. 12. Rena känsloillustrerande bilder kan vara önskvärda. Eftersträva då att ha med en del av en kropp i bild. Den här bilden visar vanliga människor i sin vardagliga miljö. De är aktiva och naturliga. Ingen blixt. Bilden är tagen i personeranas ögonhöjd. Bakgrunden är oskarp. Avslappnad styling. Inga barn går att identifiera.

39 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual 6. Text och tonalitet Vi själva skapar bilden av Kronofogden Tonläge och medkänsla Mer du. Färre man Devis Verksamhetsidé

40 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual Vi själva skapar bilden av Kronofogden För att skapa en bra bild av Kronofogden måste vi låta som vi vill uppfattas. Det räcker inte att berätta att vi är medkännande, det måste kännas också. Vad vi säger, vilka ord vi väljer och i vilket tonläge vi för fram dem, avgör om vi kan vinna våra mottagares förtroende och få dem att uppleva oss precis som vi vill att de ska. Vi måste också vara konsekventa. Våra mottagare ska kunna uppleva att det alltid är samma avsändare som talar och att samma känsla genomsyrar verksamheten, oavsett var i landet man befinner sig eller vilket material man tar del av. Tonläge och medkänsla Kronofogden strävar efter att ha en medmänsklig framtoning. Vi vill att mottagaren ska känna förtroende för oss och uppleva att vi är tillmötesgående och lyhörda. Vi vill dessutom visa att vi förstår både gäldenärens och borgenärens situation och verkar för båda. För att förmedla det här i våra texter behöver vi få läsarna att känna att vi förstår deras situation. Även tung och krånglig information kan förmedlas på ett medmänskligt och respektfullt vis om vi gör medvetna ordval och håller oss till ett överenskommet tonläge. Vi undviker en onödigt formell ton och talar istället till läsaren med ett vänligt, personligt tilltal givetvis utan att brista i tydlighet och korrekthet. Har vi gjort fel ber vi naturligtvis om ursäkt för det. Mer du. Färre man. Ingen vill bli talad till som ett fall eller ett ärende. Speciellt inte när man är i ett känsligt läge och får ta del av jobbig information. Därför är det viktigt att i mesta möjliga mån välja du och vi i våra texter, snarare än man eller svaranden. Det är också viktigt att så långt det går undvika för många fackuttryck och interna formuleringar. Myndighetsspråket är som bekant ett effektivt sätt att distansera oss från läsaren och tala över huvudet på honom/henne Ett brev får därför gärna kallas ett brev om det finns möjlighet. Och ett beslut ett beslut. Läs mer i Språkliga riktlinjer.

41 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual 6.4 Devis Vår devis placeras alltid i direkt anslutning till vår logotyp eller vår verksamhetsidé och används för att förstärka och förtydliga identiteten. Texten poängterar vår roll som en opartisk aktör mellan den som ska få betalt och den som har en skuld att betala och vår ambition att verka förebyggande. Logotypens frizoner enligt 1.4 och 1.7 ska följas och storleken på texten anpassas så att devisen inte dominerar över logotypen. Tillfället avgör om devisen ska vara centrerad eller vänsterställd och vara en- eller flerradig. Beträffande placering, se även avsnitt Beroende på syfte och målgrupp kan den sista meningen i devisen utgå. "En myndighet för den som ska ha betalt, och för den som ska betala. Ring oss så får du råd."

42 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual 6.5 Verksamhetsidé I vissa sammanhang är det nödvändigt att ge en längre beskrivning av myndigheten och dess verksamhet. Då används alltid samma text för att ge ett konsekvent och samstämmigt intryck. Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar vi förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta. En myndighet för den som ska ha betalt, och för den som ska betala. Ring oss så får du råd.

43 7. Papper Kronofogdens grafiska manual 7. Papper Pappersformat Pappersval

44 7. Papper Kronofogdens grafiska manual 7.1 A6 A5 A4 A3 Pappersformat För att göra det enkelt för mottagaren att hantera våra olika typer av trycksaker använder vi fasta standardformat. De passar i vanliga kuvert, pärmar etc. Format anges alltid enligt formeln bredd höjd. Nedanstående format kan även användas liggande (med undantag för tabloid). Då skrivs det högre värdet först. A-format: Kvadratiska format: A6: mm mm A6 A5 A A5: mm mm A4: mm Tabloid A3: mm Affischformat: Tabloidformat: mm mm A mm

45 7. Papper Kronofogdens grafiska manual 7.2 Pappersval För att skapa ett enhetligt intryck ska alla trycksaker vi producerar tryckas på papper av liknande kvalitet. I första hand ska ett vitt, obestruket papper användas. Denna papperstyp har en matt yta som är vilsam att titta på och behaglig att hålla i. Papperet underlättar för en läsare att ta till sig längre texter eftersom det inte avger reflexer, samtidigt som det ger bilder en äkta och varm känsla. Välj i första hand ett papper med hög vithet. Det skapar extra kontrast och ger ett rent och seriöst intryck. Papperets ytvikt ska anpassas till produkten. Ett papper till visitkort ska exempelvis ha ytvikten 270 g/m 2 och brevpapper 100 g/m 2. Papperet ska vara miljömärkt. Pappersval för specifika behov Till vissa ändamål är obestruket papper opraktiskt, exempelvis när en tåligare yta behövs. Då rekommenderas istället ett mattbestruket papper.

46 8. Korrespondensmaterial Kronofogdens grafiska manual 8. Korrespondensmaterial Visitkort Internationellt visitkort Korrespondenskort, personligt Korrespondenskort, allmänt Kuvert C Kuvert C Kuvert S Andra kuvert E-postsignatur

47 8. Korrespondensmaterial Kronofogdens grafiska manual 8.1 Visitkort Format: mm Logotyp: 42 mm bred Uppgifter på visitkort: Namn Funktionstitel Myndighetsnamn Postadress E-postadress Postort Direktnummer Besöksadress Mobilnummer Webbadress Faxnummer Textgrader och radavstånd: Namn: Freight Sans Semibold 10 pkt Kronofogden: Freight Sans Semibold 7,5 pkt, 9,5 pkt radavstånd Webbadress: Freight Sans Semibold 7,5 pkt, 9,5 pkt radavstånd, profilfärg Övrig text: Freight Sans Book 7,5 pkt, 9,5 pkt radavstånd Avståndet mellan namngruppen och adressgruppen är en hel blankrad 7,5/9,5 pkt. Informationsgrupperna har fast underkant och växer uppåt, beroende på innehåll. 6,5 mm från överkant 6 mm från underkant Per Persson Kronofogde Kronofogden Box Sundbyberg Besök: Esplanaden 1 Direkt: Mobil: Fax: mm från vänsterkant 41 mm från vänsterkant

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Kommunikationshandbok

Kommunikationshandbok Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi manualer mallar Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm Strategidokument 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 DTR1210 100 poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer