Grafisk manual. regler och riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. regler och riktlinjer"

Transkript

1 Grafisk manual regler och riktlinjer

2 Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11. Dokumentmallar 12. PowerPoint 13. Diagram och tabeller 14. Skyltar 15. Utställningar och mässor 16. Profilprodukter 17. Varumärkessamarbete 18. Digitala medier

3 ronofogdens verksamhet riktar sig mot människor i olika åldrar, i olika livssituationer och med olika bakgrund. I vår verksamhet är vi ett stort antal anställda med varierande uppgifter, spridda över hela landet, som alla företräder Kronofogden. Vi behöver därför en tydlig identitet, gemensam för hela organisationens alla enheter och team, som visar att det är Kronofogden som agerar. Den grafiska profilen är vårt gemensamma ansikte utåt. Var vi än syns ska vi kommunicera med samma visuella språk. Tillsammans med våra bilder, det vi säger och det vi gör skapar den grafiska profilen bilden av Kronofogden. Oavsett om människor ser vårt informationsmaterial, besöker vår hemsida eller läser våra annonser ska upplevelsen vara densamma. Det skapar tydlighet och enhetlighet och en stark känsla av de värden vi står för. Det bidrar också till ökad känsla av tillhörighet hos våra medarbetare och stärker den interna identiteten. I denna manual finns riktlinjer som vi konsekvent ska följa. I förlängningen blir vår organisation tydligare och vi kan därmed sköta vår uppgift bättre.

4 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1. Logotyp Primär logotyp Storlekar Internationell logotyp Logotypens frizoner Sekundär logotyp Sekundär logotyp, internationell Sekundär logotyps frizoner Logotypens färger Logotyp på bild Andra tekniker Logotypens placering

5 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.1 Primär logotyp Logotypen är vårt främsta kännetecken. Den tydliggör att Kronofogden står bakom den information eller verksamhet som möter omvärlden. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för logotypen bibehåller vi ett professionellt uttryck som förstärker bilden av Kronofogden. Ordmärke och symbol Logotypen består av två element: ordmärket Kronofogden och den mossgröna symbolen. Proportionerna mellan namnet och symbolen får aldrig förändras. Logotypen får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Logotypen eller symbolen får aldrig användas i löpande text. Symbolen får aldrig användas ensam, utom på pins, se Symbolen får heller inte användas för att skapa mönster eller annan dekor.

6 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.2 Storlekar Logotypens storlek beskrivs i millimeter och beskriver dess bredd. För denna version av logo typ är minsta rekommenderade storleken 23 mm. Logotypen har vissa fasta storlekar beroende på format. Se listan nedan. 23 mm Logotypen får inte användas i mindre storlek än 23 millimeters bredd för läsbarhetens skull Logotypens storlekar på olika format A6: 45 mm A5: 50 mm A4: 60 mm A3: 70 mm mm: 50 mm mm: 60 mm Tabloid: 65 mm cm: 110 mm cm: 160 mm

7 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.3 Internationell logotyp Vår logotyp förekommer inte i någon engelsk översättning. I internationella sammanhang använder vi istället en variant som innehåller översättningen Swedish Enforcement Authority som ett tillägg. Den engelska texten är specialanpassad och får inte skapas i egna varianter. På denna version av logotyp är minsta rekommenderade storlek 32 mm. Logotypen har vissa fasta storlekar beroende på format. Se listan nedan. Logotypens storlekar på olika format A6: 45 mm A5: 50 mm A4: 60 mm 32 mm Logotypen får inte användas i mindre storlek än 32 millimeters bredd för läsbarhetens skull A3: 70 mm mm: 50 mm mm: 60 mm Tabloid: 65 mm cm: 110 mm cm: 160 mm

8 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.4 Logotypens frizoner Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Storleken på frizonen Frizonen är som minst symbolens höjd över och på sidorna och symbolens halva höjd under logotypen. (se illustrationen). För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Då får du automatiskt en objektsruta med frizonen inkluderad. Gäller vid monteringen av logotypen i till exempel Indesign (layout-program). Logotypens symbol används för att beräkna frizonerna: symbolens höjd över och på sidorna och symbolens halva höjd under logotypen. Observera att hänsyn inte tas till de delar av bokstäverna g i ordet Kronofogden respektive y i Authority som hänger under textens baslinje.

9 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.5 Sekundär logotyp I undantagsfall kan en vertikal version av logo typen förekomma. Denna version används endast på ytor där den primära logotypen inte blir tillräckligt tydlig. Den minsta rekommenderade storleken på den vertikala logotypen är 18 mm. Logotypen eller symbolen får aldrig användas i löpande text. Symbolen får aldrig användas ensam, utom på pins, se Symbolen får heller inte användas för att skapa mönster eller annan dekor. 18 mm Den vertikala logotypen får inte användas i mindre storlek än 18 millimeters bredd för läsbarhetens skull

10 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.6 Sekundär logotyp, internationell Den vertikala logotypen finns även i en internationell version. Logotypen används i undantagsfall och endast på ytor där den primära logotypen inte blir tillräckligt tydlig. Den minsta rekommenderade storleken är 25 mm. 25 mm Den internationella versionen av den vertikala logotypen får inte användas i mindre storlek än 25 millimeters bredd för läsbarhetens skull

11 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.7 Sekundär logotyps frizoner Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Storleken på frizonen Frizonen är som minst 2/3 av symbolens höjd över och på sidorna och 1/3 av symbolens höjd under logotypen (se illustrationen). För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Då får du automatiskt en objektsruta med frizonen inkluderad. Gäller vid monteringen av logotypen i till exempel Indesign (layout-program). Logotypens symbol används för att beräkna frizonerna: 2/3 av symbolens höjd över och på sidorna och 1/3 av symbolen under logotypen. Observera att hänsyn inte tas till den del av bokstaven y i ordet Authority som hänger under textens baslinje.

12 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.8 Logotypens färger Logotypens färger är den gröna profilfärgen för symbolen och svart för ordmärket. Logotypen får också förekomma negativ på den gröna profilfärgen eller på någon av våra komplementfärger. Den kan också återges i enbart svart vid svartvita utskrifter. I sådana fall ska både text och symbol återges i 100 % svart. Se kapitel 3 för exakta färgkoder. Färglogotyp och svart-vit logotyp Negativ logotyp får endast förekomma mot profilfärgen, komplementfärgerna samt svart

13 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.9 Logotyp på bild På bild och mönstrade bakgrunder är det viktigt att logotypen framstår i god kontrast. Därför bör den enfärgat svarta alternativt den negativa användas i dessa fall. Läs mer om våra bilder på kapitel 5.

14 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.10 Andra tekniker Vid speciella tillfällen i till exempel inredning eller på exklusiva produkter kan logotypen produceras med hjälp av andra tekniker än tryck färg. Lackad logotyp Lackning Logotypen kan matt- eller blanklackeras för att skapa ett exklusivare intryck. Lacken kan vara färglös. Om färg används till lacken ska riktlinjerna för färgsättning följas. Prägling Logotypen framträder som relief i det underliggande materialet. Denna metoden kan i trycksaker kombineras med tryckfärg eller lack. Om färg används ska riktlinjerna för färgsättning följas. Präglad logotyp Frostning Denna teknik kan användas på transparenta material. Logotypen framträder då genom skillander i opacitet (genomskinlighet) likt frost på en fönsterruta. Frostad logotyp

15 1. Logotyp Kronofogdens grafiska manual 1.11 Logotypens placering Logotypen placeras på ett så enhetligt sätt som möjligt för att skapa en stark igenkänning i vår grafiska kommunikation. Företrädesvis placeras logotypen centrerad i satsytans nederkant. Alternativ placering är högerställd i satsytans nederkant. Vid högerställd logotyp ska eventuell text under den linjeras antingen med symbolens centrum, som på exemplet här intill, eller med symbolens vänsterkant (se 8.1 Visitkort). Box 1050, Sundbyberg Telefon Logotypen placeras företrädesvis centrerad i satsytans underkant Undantag På roll-ups ska logotypen alltid placeras centrerat i överkant för att vara synlig över manshöjd. Telefon Alternativ placering är högerställd i satsytans underkant

16 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2. Typsnitt Profiltypsnitt Freight Sans Brödtexttypsnitt Freight Text Typsnitt för webb och digitala media. 2.3 Typsnitt för dokument i Microsoft Office Typografiska tips

17 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.1 Profiltypsnitt Freight Sans Våra typsnitt har stor betydelse för vår grafiska identitet. Speciellt gäller det vårt profiltypsnitt som kommer att synas i de flesta sammanhang. Freight Sans är en harmonisk, tydlig och lättläst linjär. Den används till de flesta ändamål, exempelvis till rubriker, kortare texter, ingresser och bildtexter. Den ska också användas till faktarutor och diagram. Freight Sans finns i normal och kursiv i fem olika vikter. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Profiltypsnitt, används till de flesta ändamål Freight Sans Light/Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Book/Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Medium/Medium Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Semibold/Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Sans Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

18 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.2 Brödtexttypsnitt Freight Text Vårt brödtexttypsnitt används i all längre, löpande text där kravet på läsbarhet är som allra störst. Typsnittsfamiljerna Freight Text och Freight Sans bildar tillsammans en så kallad superfamilj. Det innebär att dom har ett starkt grafiskt släktskap och är ritade för att passa ihop. Freight Text använder vi i normal och kursiv i två olika vikter, Book och Semibold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Brödtexttypsnitt Freight Text Book/Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Freight Text Semibold/Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

19 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.3 Typsnitt för webb och digitala media För texter som ska visas på bildskärm, till exempel i webbläsare, gäller särskilda regler. Då använder vi Georgia som rubriktypsnitt och Arial som brödtexttypsnitt. Båda dessa typsnitt är ritade för att vara tydliga och lättlästa på skärm. De ingår i de flesta Windowssystem och Office-paket och används flitigt på Internet. Arial och Georgia använder vi i normal och kursiv, regular eller bold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Rubriktypsnitt Georgia Regular/Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Georgia Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Brödtexttypsnitt Arial Regular/Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Arial Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

20 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.4 Typsnitt för dokument i Microsoft Office I våra Office-dokument använder vi Arial som rubriktypsnitt och Times New Roman till brödtext utom i PowerPoint, se nedan. Arial används till rubriker och kortare texter så som ingresser och bildtexter. Det ska också användas till faktarutor och diagram. Times New Roman används i alla längre löpande texter där kravet på läsbarhet är som störst. I PowerPoint används Arial till all text, alltså både till rubriker och brödtext. Arial och Times New Roman använder vi i normal och kursiv, regular eller bold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken. Rubriktypsnitt Arial Regular och Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Arial Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Brödtexttypsnitt Times New Roman Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%& Times New Roman Bold/Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!;%&

21 2. Typsnitt Kronofogdens grafiska manual 2.5 Typografiska tips Texten ska utformas så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Stor text är inte alltid lika med tydlig. Väl avvägda proportioner mellan storlek, radavstånd och marginaler ger den bästa läsbarheten. Långa rader kräver också större radavstånd för att läsaren lättare ska hitta början på nästa rad. Unvik dock rader längre än 60 tecken inklusive mellanslag. Ordentligt tilltagna marginaler ger ökad läsbarhet och och gör sidan lugnare. Använd aldrig understruken text. Om något ska markeras, använd kursiv eller fet stil. Om texten ska läggas negativ på mörk eller färgad bakgrund är det bättre att använda en fetare variant för att öka tydligheten.

22 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3. Profilfärger Vår profilfärg Komplementfärger Färgsystem

23 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3.1 Vår profilfärg Vår profilfärg är mossgrön och bildar tillsammans med vår logotyp och vårt profiltypsnitt tre hörnstenar i vår grafiska identitet. Profilfärgen finns i vår logotyp. Profilfärgen ska användas mot en vit bakgrund och ska i huvudsak användas i 100 %. Toner av färgen får förekomma i mindre utsträckning för att skapa flera nyanser. Genom konsekvent användning av denna färg hjälper vi våra kunder att lättare hitta oss. Våra färger är angivna i fem färgsystem; PMS, CMYK, RBG, HEX och NSC. Du kan läsa mer om färgsystemen under avsnitt 3.3. profilfärg mossgrön CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 384 C PMS Obestruket: 398 U RGB: HEX: # NCS: S 3060-G60Y 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

24 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3.2 Komplementfärger I vår färgpalett finns även fem komplementfärger. Alla våra färger är valda för att kunna fungare på ett harmoniskt och dynamiskt sätt tillsammans. Komplementfärgerna användas helst i 100 % men toner får förekomma i mindre utsträckning för att skapa flera nyanser. När vi använder metalliska material ska silver färgade väljas, gärna med en borstad yta. Komplementfärgen Petrolblå är vald som identitetsfärg för auktionstorget.se komplementfärg hallonröd CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 1935 C PMS Obestruket: 1935 U RGB: HEX: #B9003C NCS: S 1575-R10B 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg ockra CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 143 C PMS Obestruket: 129 U RGB: HEX: #DD9128 NCS: S 1060-Y20R 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg Petrolblå CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 7474 C PMS Obestruket: 320 U RGB: HEX: # NCS: S 3060-B30G 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg aubergine CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 229 C PMS Obestruket: 222 U RGB: HEX: #641E3C NCS: S 5040-R30B 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% komplementfärg blyertsgrå CMYK Bestruket: CMYK Obestruket: PMS Bestruket: 417 C PMS Obestruket: 418 U RGB: HEX: #6B6B5B NCS: S 6502-G metallmaterial: silverfärgat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

25 3. Profilfärger Kronofogdens grafiska manual 3.3 Färgsystem PMS står för Pantone Matching System och används vid dekorfärgstryck, exempelvis tryck av visitkort, korrespondenskort etc. CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och Key (svart). CMYK används vid fyrfärgstryck som t ex annonser, broschyrer, affischer med mera. CMYKfärgen anges som procentangivelse för varje färg. RGB står för Röd, Grön och Blå. Det är RGBfärger som återges på en dataskärm och anges med ett värde mellan 0 och 255 för respektive färg. HEX är ett alternativt sätt att ange RGBfärger. # motsvarar svart och #FFFFFF motsvarar vitt. NCS står för Natural Color System. En färgblandning som används på målade ytor, dekor på fordon, textilmaterial etc.

26 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4. Designkoncept Designkoncept Kvadratens rundning Kvadraternas avstånd Applicering

27 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.1 Designkoncept Förutom logotypen, typsnitten och färgerna innehåller vår grafiska profil ett designkoncept. Dess yttersta funktion är att skapa igenkänning. Designkonceptet ska användas strategiskt och för att formmässigt hålla ihop exempelvis en serie av broschyrer. Det ska inte användas som en ständig dekor eller på samtliga sidor i en flersidig trycksak. Genom att använda designkonceptet sparsamt behåller det sin signalerande effekt. Konstruktion Designkonceptets form kommer från utseendet på vår symbol. En kvadrat med rundade hörn är grundstenen i designkonceptet.

28 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.2 Kvadratens rundning Kvadraten kan variera i storlek men radien på hörnet skall alltid skapas enligt den matematiska formeln i illustrationen till höger. Då blir rundningen alltid proportionerlig oavsett storleken på kvadraten. r = A 2 % A

29 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.3 Kvadraternas avstånd Kvadraterna placeras med ett bestämt avstånd till varandra. Detta avstånd skall vara 4 mm. Undantag görs vid riktigt stora appliceringar så som roll-ups eller mässmontrar där ett mellanrum på 4 mm inte skulle uppfattas tillräckligt tydligt. I dessa fall anpassar vi avståndet proportionerligt, med hänsyn till betraktelseavståndet, så att upplevelsen motsvarar intentionerna i designkonceptet. 4 mm

30 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual 4.4 Applicering Designkonceptet kan appliceras på många olika sätt. För att bibehålla en enhetlig känsla använder vi en enda storlek på kvadraten på en och samma trycksak. Kvadraterna ska inte spridas ut med stora avstånd utan hållas samman så att mönstret tydligt framträder. Fortsättning F

31 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual Applicering Designkonceptet placeras och beskärs fritt. Fortsättning F

32 4. Designkoncept Kronofogdens grafiska manual Applicering Bara fantasin sätter gränser för möjligheterna.

33 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5. Bildspråk Bilder och bildspråk Bildbank Illustrationer Upphovsrätt

34 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.1 Bilder och bildspråk Våra bilder ska hjälpa till att avdramatisera mötet med Kronofogden och förtydliga att kontakten med Kronofogden inte ska kännas utpekande eller skamfull. Bilderna föreställer i huvudsak människor som fångas i vardagen och ska kännas varma och välkomnande. Genom att visa människor i olika positiva vardagssituationer förmedlas en känsla av vanlighet och hopp om framtiden. Det ger en mer avväpnande och positiv bild av Kronofogden. Människorna på bilderna ska representera ett tvärsnitt av befolkningen. Vi avbildar dem på ett naturligt och trovärdigt sätt. De fotografiska bilder vi använder ska alltid vara av hög professionell kvalité för att förmedla förtroende och för att säkerställa de tekniska krav som ställs på bilderna för tryck och digital användning. Vid fotograferingstillfället ska fotografen informeras om Kronofogdens policy för bildspråk och få professionella anvisningar inför fotograferingen för att nå bästa möjliga slutresultat.

35 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.2 Bildbank Våra bilder kan delas in i tre kategorier; verk samhetsbilder, profilbilder och auktionsbilder. Verksamhetsbilder Verksamhetsbilderna visar på vår dagliga verksamhet. Dessa bilder har en dokumentär karaktär. Det kan vara bilder på medarbetare och ledning. Det kan också vara bilder som visar våra kontor, beskriver arbetsprocesser eller visar möten mellan de olika parterna borgenär, gäldenär och Kronofogden. Bilderna ska hjälpa myndigheten att framstå som empatisk och förstående för den upp komna situationen och visa att det finns vanliga människor bakom myndighetsfasaden. Profilbilder Profilbilderna ska hjälpa till att stärka Kronofogdens varumärke och ge människor en bättre uppfattning om Kronofogden. Auktionsbilder För bilder till auktionstorget gäller särskilda riktlinjer för lösöre, fastigheter respektive bostadsrätter. Vår bildbank ska kontinuerligt uppdateras så att fotografierna är samtida. Verksamhetsbild Profilbild

36 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.3 Illustrationer Illustrationer kan i undantagsfall användas när vi ska gestalta sådant som är svårt att foto grafera, till exempel känsliga förrättningssituationer.

37 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.4 Upphovsrätt Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl tryck som digital bild användning. Till bilder räknas fotografier, illustrationer, kartor, collage, teckningar och grafik. När du beställer bilder måste du sluta ett avtal med illustratörer, fotografer och eventuella modeller angående ersättning för uppdraget och bildpubliceringen. Avtal om fri förfoganderätt är att föredra. Även om ingen ersättning utgår måste modeller, även interna, skriftligen samtycka till hur bilden får användas.

38 5. Bildspråk Kronofogdens grafiska manual 5.5 Anvisningar för fotografering Anvisningar vid uppdrag: För att uppnå målen i bildpolicyn är det viktigt att fotografen får följande anvisningar inför fotograferingsuppdraget: 1. Fotografera människor i sin vardagliga miljö. Det ger trovärdighet och ett naturligt sammanhang. 2. Eftersträva en relevant händelse i bilden. Bilderna ska kännas aktiva och inte uppställda eller arrangerade. 3. Ge motiven ett aktivt kroppsspråk. Se ovan. 4. Fotografera i motivets ögonhöjd. Betraktaren möter då den avbildade på samma nivå. 5. Använd det naturliga och det befintliga ljuset. Om uppdraget kräver blixt så efterlikna det naturliga ljuset. 6. Beskär bilderna tight. Eftersträva ett koncentrerat bildspråk utan onödiga detaljer. 7. Visa proaktiva händelser till exempel rådgivning i stället för avhysning. 8. Använd oskärpa. Det ökar koncentrationen på huvudmotivet och ger en lugn känsla och en mjuk framtoning. 9. Avslappnad styling. Motiven ska inte kännas uppklädda. Det gäller även make-up. 10. Konsekvent efterbehandling. Eftersträva enhetlig färgbalans, kontrast och ljushet i de bilder som levereras till Kronofogden 11. Undvik identifierbara barn i bilderna. 12. Rena känsloillustrerande bilder kan vara önskvärda. Eftersträva då att ha med en del av en kropp i bild. Den här bilden visar vanliga människor i sin vardagliga miljö. De är aktiva och naturliga. Ingen blixt. Bilden är tagen i personeranas ögonhöjd. Bakgrunden är oskarp. Avslappnad styling. Inga barn går att identifiera.

39 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual 6. Text och tonalitet Vi själva skapar bilden av Kronofogden Tonläge och medkänsla Mer du. Färre man Devis Verksamhetsidé

40 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual Vi själva skapar bilden av Kronofogden För att skapa en bra bild av Kronofogden måste vi låta som vi vill uppfattas. Det räcker inte att berätta att vi är medkännande, det måste kännas också. Vad vi säger, vilka ord vi väljer och i vilket tonläge vi för fram dem, avgör om vi kan vinna våra mottagares förtroende och få dem att uppleva oss precis som vi vill att de ska. Vi måste också vara konsekventa. Våra mottagare ska kunna uppleva att det alltid är samma avsändare som talar och att samma känsla genomsyrar verksamheten, oavsett var i landet man befinner sig eller vilket material man tar del av. Tonläge och medkänsla Kronofogden strävar efter att ha en medmänsklig framtoning. Vi vill att mottagaren ska känna förtroende för oss och uppleva att vi är tillmötesgående och lyhörda. Vi vill dessutom visa att vi förstår både gäldenärens och borgenärens situation och verkar för båda. För att förmedla det här i våra texter behöver vi få läsarna att känna att vi förstår deras situation. Även tung och krånglig information kan förmedlas på ett medmänskligt och respektfullt vis om vi gör medvetna ordval och håller oss till ett överenskommet tonläge. Vi undviker en onödigt formell ton och talar istället till läsaren med ett vänligt, personligt tilltal givetvis utan att brista i tydlighet och korrekthet. Har vi gjort fel ber vi naturligtvis om ursäkt för det. Mer du. Färre man. Ingen vill bli talad till som ett fall eller ett ärende. Speciellt inte när man är i ett känsligt läge och får ta del av jobbig information. Därför är det viktigt att i mesta möjliga mån välja du och vi i våra texter, snarare än man eller svaranden. Det är också viktigt att så långt det går undvika för många fackuttryck och interna formuleringar. Myndighetsspråket är som bekant ett effektivt sätt att distansera oss från läsaren och tala över huvudet på honom/henne Ett brev får därför gärna kallas ett brev om det finns möjlighet. Och ett beslut ett beslut. Läs mer i Språkliga riktlinjer.

41 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual 6.4 Devis Vår devis placeras alltid i direkt anslutning till vår logotyp eller vår verksamhetsidé och används för att förstärka och förtydliga identiteten. Texten poängterar vår roll som en opartisk aktör mellan den som ska få betalt och den som har en skuld att betala och vår ambition att verka förebyggande. Logotypens frizoner enligt 1.4 och 1.7 ska följas och storleken på texten anpassas så att devisen inte dominerar över logotypen. Tillfället avgör om devisen ska vara centrerad eller vänsterställd och vara en- eller flerradig. Beträffande placering, se även avsnitt Beroende på syfte och målgrupp kan den sista meningen i devisen utgå. "En myndighet för den som ska ha betalt, och för den som ska betala. Ring oss så får du råd."

42 6. Text och tonalitet Kronofogdens grafiska manual 6.5 Verksamhetsidé I vissa sammanhang är det nödvändigt att ge en längre beskrivning av myndigheten och dess verksamhet. Då används alltid samma text för att ge ett konsekvent och samstämmigt intryck. Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar vi förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta. En myndighet för den som ska ha betalt, och för den som ska betala. Ring oss så får du råd.

43 7. Papper Kronofogdens grafiska manual 7. Papper Pappersformat Pappersval

44 7. Papper Kronofogdens grafiska manual 7.1 A6 A5 A4 A3 Pappersformat För att göra det enkelt för mottagaren att hantera våra olika typer av trycksaker använder vi fasta standardformat. De passar i vanliga kuvert, pärmar etc. Format anges alltid enligt formeln bredd höjd. Nedanstående format kan även användas liggande (med undantag för tabloid). Då skrivs det högre värdet först. A-format: Kvadratiska format: A6: mm mm A6 A5 A A5: mm mm A4: mm Tabloid A3: mm Affischformat: Tabloidformat: mm mm A mm

45 7. Papper Kronofogdens grafiska manual 7.2 Pappersval För att skapa ett enhetligt intryck ska alla trycksaker vi producerar tryckas på papper av liknande kvalitet. I första hand ska ett vitt, obestruket papper användas. Denna papperstyp har en matt yta som är vilsam att titta på och behaglig att hålla i. Papperet underlättar för en läsare att ta till sig längre texter eftersom det inte avger reflexer, samtidigt som det ger bilder en äkta och varm känsla. Välj i första hand ett papper med hög vithet. Det skapar extra kontrast och ger ett rent och seriöst intryck. Papperets ytvikt ska anpassas till produkten. Ett papper till visitkort ska exempelvis ha ytvikten 270 g/m 2 och brevpapper 100 g/m 2. Papperet ska vara miljömärkt. Pappersval för specifika behov Till vissa ändamål är obestruket papper opraktiskt, exempelvis när en tåligare yta behövs. Då rekommenderas istället ett mattbestruket papper.

46 8. Korrespondensmaterial Kronofogdens grafiska manual 8. Korrespondensmaterial Visitkort Internationellt visitkort Korrespondenskort, personligt Korrespondenskort, allmänt Kuvert C Kuvert C Kuvert S Andra kuvert E-postsignatur

47 8. Korrespondensmaterial Kronofogdens grafiska manual 8.1 Visitkort Format: mm Logotyp: 42 mm bred Uppgifter på visitkort: Namn Funktionstitel Myndighetsnamn Postadress E-postadress Postort Direktnummer Besöksadress Mobilnummer Webbadress Faxnummer Textgrader och radavstånd: Namn: Freight Sans Semibold 10 pkt Kronofogden: Freight Sans Semibold 7,5 pkt, 9,5 pkt radavstånd Webbadress: Freight Sans Semibold 7,5 pkt, 9,5 pkt radavstånd, profilfärg Övrig text: Freight Sans Book 7,5 pkt, 9,5 pkt radavstånd Avståndet mellan namngruppen och adressgruppen är en hel blankrad 7,5/9,5 pkt. Informationsgrupperna har fast underkant och växer uppåt, beroende på innehåll. 6,5 mm från överkant 6 mm från underkant Per Persson Kronofogde Kronofogden Box Sundbyberg Besök: Esplanaden 1 Direkt: Mobil: Fax: mm från vänsterkant 41 mm från vänsterkant

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Upphandlingsmyndigheten Grafisk manual

Upphandlingsmyndigheten Grafisk manual Upphandlingsmyndigheten Grafisk manual INNEHÅLL YRA 2015 1. Logotyp 2. Typografi 3. Färger 4. Designkoncept 5. Bilder 6. Korrespondensmaterial 7. Trycksaker 8. Office 9. Utställningar 1. LOGOTYP Ordmärke

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Profilmanual, internt

Profilmanual, internt Profilmanual, internt Källa: securitasbrand.com Vid frågor eller framtagande av marknadsmaterial kontakta marknadskommunikation. Våra färger 1. Logotypfärger Logotypen består av tre färger - svart, vit

Läs mer

GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010

GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010 GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010 Introduktion En grafisk guide är till för att underlätta och hjälpa företaget att hålla ihop sin visuella identitet. Korrekt användning av typsnitt, logotyper och bildmanér

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING PROFILERING IDENTITET Hur vi ser ut har en avgörande betydelse för vad vi anses vara. Sundfrakts

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Innehåll. Vår grafiska profil

Innehåll. Vår grafiska profil Grafisk Profil 2016 Vår grafiska profil Om vi konsekvent tänker på hur vi presenterar oss kan vi skapa en visuell identitet som gör att mottagaren känner att det är vi som talar. Med visuell identitet

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial PROFILMANUAL Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial INNEHÅLL Vårt varumärke 3 Grafi ska riktlinjer Logotyp 4 Färger 5 Format och papper 6 Typsnitt 7 Ton och attityd

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se Grafisk profil Inledning SEKOs grafiska profil innehåller regler, riktlinjer och exempel för hur SEKO ska se ut i tryckt material. Den är en vidareutveckling av SEKOs tidigare grafiska profil och innefattar

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer