VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss.

2 INFORMATION Detta dokument är avsett som en första vägledning till dig som är ny på Gullmarsgymnasiet. Du kommer snart bekanta dig väl med vår huvudsakliga informationskälla som heter It s learning (IL). It s learning är skolans läroplattform. Här finner nyheter, kalendarium, kursinformation, blanketter och skoldokument för personal och elever. Det är din skyldighet att hålla dig informerad om det som meddelas i It s learning. IL riktar sig till elever och anställda på gymnasiet. Gullmarsgymnasiet främjar papperslösa informationsvägar bla. genom att utrusta all personal och alla elever med egen bärbar dator, det såkallade En-till-en konceptet. Mer information om detta finner du på IL. Rutiner du bör känna till på Gullmarsgymnasiet Det finns endast följande frånvaroalternativ: giltig frånvaro, anmäld frånvaro, ogiltig frånvaro och annan aktivitet. Anmälan om en elevs sjukfrånvaro skall göras vid skoldagens början av din förälder/vårdnadshavare eller av dig själv till receptionen via mejl: eller SMS: Anmälan gäller från och med att den görs det går ej att göra anmälan retroaktivt. Vid flera dagars sjukdom måste ny anmälan göras varje dag om man inte vid första anmälan angivit hur många dagar man blir borta. Om man planerar att vara frånvarande en tid från skolan anmäler man det till sin klassföreståndare med en ifylld och av vårdnadshavare undertecknad blankett för frånvaroanmälan. Vid program- och klasskonferenser diskuteras din frånvaro i förhållande till dina studieresultat. Tänk på att all din frånvaro inverkar på skolarbetet. Vid problem med din frånvaro kommer du att meddelas detta av din klassföreståndare. Påverkas dina studier mycket, förs diskussioner med dina föräldrar/vårdnadshavare, dig och skolans elevvårdsteam, en åtgärdsplan upprättas då. Tänk på att det kan påverka din studiehjälp om du är borta mycket! Om du som elev tillfälligt ej kan delta i vissa moment i idrotten skall du med idrottsläraren diskutera möjligheter till andra typer av idrottsövningar. Läs noga kurskraven så att du ej missar något moment som kan äventyra ditt betyg i idrott och hälsa. Om du planerar att vara borta enstaka dagar diskuterar du detta med din klassföreståndare. Begäran om frånvaro från enstaka lektioner gör du hos den lärare du skulle ha haft då. Anmäl planerad frånvaro i god tid! Det är lättare för dig att planera dina studier på det viset. Blanketten Frånvaroanmälan finns att hämta på IL och i receptionen. Observera att du själv måste ta ansvar för vad som skett under din

3 frånvaro. Hör med undervisande lärare eller dina klasskamrater. Be någon klasskamrat föra anteckningar åt dig! Frånvaro längre än 14 kalenderdagar eller upprepad ogiltig frånvaro medför varning som kan leda till avdrag på studiehjälpen. Om du behöver lämna skolan under dagen på grund av läkarbesök eller sjukdom, meddela receptionen eller din klassföreståndare samt lämna in en ledighetsansökan! Adressändring Ändring av adress (alla former) skall liksom ändring (tillkomst) av telefonnummer anmälas till assistent Monica Lundh/Gunilla Jakobsson och klassföreståndare. Om vi har mobilnummer registrerat har vi möjlighet att nå dig med brådskande besked t.ex. lärares sjukdom/inställd lektion eller liknande. Blanketter För att underlätta vissa ansökningar för dig t.ex. beträffande ledighet, studieavbrott, särskild prövning m.m. finns det färdigställda blanketter. Dessa kan du hämta på IL eller i receptionen. Blankett för studieavbrott finns endast hos kurator och studie- och yrkesvägledaren (SYV). Uppehållsrum och korridorer Varje elev har ett låsbart skåp i vilket väska, böcker och ytterkläder skall förvaras. Skolan ansvarar inte för det som förvaras i elevskåpen! Elevskåpen har inte lås utan du förser själv ditt skåp med lås och ansvarar därmed själv för nycklar till skåpet. Vår målsättning är att Gullmarsgymnasiet skall vara en fräsch och trivsam skola. Förutsättningarna för det är att du som elev tar ditt ansvar och anpassar dig efter detta. Det finns gott om papperskorgar i uppehållsrum, klassrum och korridorer. Vår skola är indelad i ett antal städområden. För varje sådant städområde finns en eller två lokalvårdare som svarar för den dagliga städningen. Den sker under dagen och är baserad på en normal nedsmutsning. Att plocka upp papper eller annat skräp efter dig för att du kastat det på golvet istället för i papperskorgen ingår ej i deras städrutin. Skolrestaurangen Vi serverar följande alternativ varje dag: Dagens lunch (se matsedel finns på IL) Vegetariskt alternativ Måltid utan fläskkött Soppa Salladsbuffé Mjölk, vatten, knäckebröd, smörgåsmargarin Alla är välkomna att äta i restaurangen, elever äter gratis, lärare kan äta en pedagogisk lunch. Övriga gäster kan äta för 36 kr lunchkuponger finns i receptionen. Skolrestaurangens öppettider är: kl Har du behov av specialkost kontaktar du Ann Gunnarsson (skolsköterskan). Hon ombesörjer sedan kontakten med vår dietkokerska Irene Willhed tfn Vid avhämtning av specialkost går du ut i köket och frågar efter Irene. Vi önskar att lunchen skall bli en trevlig stund på dagen, detta uppnår vi genom ett trevligt bemötande mot varandra. Om du har synpunkter eller idéer för att utveckla vår verksamhet är vi tacksamma om du hör av dig till kostrådet eller direkt till kostchefen Gunilla Martinsson, tfn

4 Gunilla med personal önskar alla välkomna! Kiosken Öppettiderna kan variera, men för det mesta är det öppet under skoldagen. I kiosken erbjuds du skrivmateriel till förmånliga priser liksom vanliga kioskvaror såsom frukt och choklad. Kiosken serverar även te och kaffe samt säljer smörgåsar. Lektionstider På vår skola har vi inga ringsignaler. Det är därför bra att vara försedd med en fungerande klocka eftersom lektionstiderna ska respekteras. Då vår skola är långsträckt kan det ibland innebära att hela rasten mellan lektionerna går åt till förflyttning. Skulle din lärare inte komma till en planerad lektion inom tio minuter, kontakta receptionen! Endast receptionen kan ge dig svar på om lektionen är inställd, flyttad eller av annat skäl inte blir av. Rökning 1994 införde riksdagen en ny tobakslag. Den innebär att all rökning inom skolans område är förbjuden. Denna lag gäller alla människor inom skolans område. Vi ber Dig respektera denna lag. Vad som ingår i skolans område framgår av områdeskartan nedan. Alkohol och andra droger Liksom rökning är allt alkoholintag och förtäring av andra droger inom skolans område förbjuden. Om du påträffas berusad eller medför alkohol eller andra droger till skolan kommer dina föräldrar (alternativt polis) att kontaktas och du avvisas från skolan. Skadegörelse Vi försöker värna om vår skolmiljö och hoppas att även du skall falla in i det mönstret. Skulle det ske en skada på skolans egendom, anmäl detta till receptionen. Har skadan uppstått genom uppenbar vårdslöshet eller illvilja, skall skadan ersättas av den skyldige. Parkering Som elev får du parkera motorfordon på parkeringsplatsen vid Ålevik samt mopeder vid norra delen av slöjdsalarna. Cyklar placeras i skolans cykelställ. På skolan gäller inkörsförbud på skolgården under skoltid. Undantag är taxi och annan nyttotrafik. Läromedel Som elev får du låna läroböcker i respektive ämne under din studietid på Gullmarsgymnasiet. Varje bok skall du kvittera ut på en lista. Om du tappar bort eller förstör en bok blir du ersättningsskyldig. Ta reda på vad boken kostar genom din lärare. Vill du köpa din bok betalar du hela kostnaden om boken var ny när du lånade den. Var boken begagnad då du lånade den betalar du halva kostnaden. Kostnaden för boken erläggs när den normalt skulle ha återlämnats. Skolförsäkring Alla skolans elever är genom kommunens försorg försäkrade för olycksfall i skolan och på fritiden i AIG Europe. Försäkringens omfattning och hur du skall göra då ett olycksfall inträffat framgår av särskilt informationsblad som du fått i samband med att du börjar här. Tänk på att spara alla kvitton i original. Du kan vända dig till Receptionen om du har ytterligare frågor. It s learning

5 Bidrag till IL e-postas till Receptionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som skall publiceras. Dexter Dexter är ingången på Internet till skolans administrativa system. Till Dexter kommer du genom att ange webbadressen: dexter.lysekil.se Du loggar in med användarnamn och lösenord som du får vid skolstart. Här kan man se scheman, klasslistor, personallistor, registrera frånvaro och betyg. Här finns också direktlänk till IL. Vad man får tillgång till på Dexter är beroende av vem som loggat in. Hemsidan Hemsidan är vårt ansikte utåt. Här finner du information om våra utbildningar, skolans personal, kontaktinformation mm. Frågor och material som gäller gymnasiets hemsida skickas till Gymnasiets hemsida är integrerat i Lysekils kommuns hemsida där du hittar mycket nyttig information om vår kommun. ADMINISTRATIONEN På vår expedition vid södra entrén (Skolgatan 13 B) finns skolans rektorer, studie- och yrkesvägledare, schemaläggare och assistenter. Förvaltningschefen har sin arbetsplats på Lysekils Högskolecentrum, Verkstadsgatan 6 där även ekonomen sitter. Dessutom har vi en assistent som är placerad i Sotenäs. Vi hjälps åt med det mesta men har olika arbetsområden som är bra att känna till. All personal på skolan lyder under sekretesslagen. RECEPTION Receptionens öppettider: måndag - torsdag fredag Tfn: E-post: Receptionen är en allmän service- och informationscentral som skall kunna informera om det mesta som rör skolan. Receptionen finns vid G-byggnadens norra entré (mot skolgården). Här kan du få all slags information - det vi inte vet tar vi reda på lämna in/få tillbaka borttappade/upphittade persedlar, lämna in/hämta blanketter m.m. Hit skall eleverna lämna sjukanmälan när receptionen är stängd tar en telefonsvarare emot anmälan. Sjukanmälan kan även anmälas via sms på alt. genom e-post till För att vi i receptionen skall kunna lämna bra information måste vi också få information. Om du meddelar receptionen allt som är av intresse och vikt för andra (om din klass är på studieresa, har besök, byter lektionssal etc.) så kan vi också svara på de frågor vi får. Skicka gärna ett mail till E-posten läses under receptionens öppettider.

6 BIBLIOTEKET I biblioteket kan du arbeta med skolarbeten eller komma in och sitta och läsa i lugn och ro. Här kan du söka information i böcker, tidskrifter, databaser och på Internet. Om vi inte har de böcker eller de artiklar som du behöver kan vi beställa dem från något annat bibliotek. Förutom material till skolarbeten hittar du böcker och tidskrifter som du kan läsa för nöjes skull. Vi hjälper dig med: Sökningar och handledningar inför tema- och projektarbeten. Boktips Fjärrlån från andra bibliotek samt beställningar av artikelkopior Öppettid: alla skoldagar Tfn: E-post: ELEVCENTRUM Gullmarsgymnasiets Elevcentrum, som finns vid södra entrén, har som huvuduppgift att ge stöd åt elever på de nationella programmen. Här kan man få stöd och hjälp i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Det kan handla om att läsa upp ett IG, eller att få stöd under en pågående kurs. Till Elevcentrum är också skolans dyslexistöd kopplat. ELEVHÄLSAN Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt Studieoch yrkesvägledare (SYV). Expedition: Elevhälsan. Skolhälsovården Alla som arbetar inom skolhälsovård och elevhälsa lyder under sekretess Gymnasiet har en skolsköterska som finns på skolan samt en skolläkare som besöker skolan med jämna mellanrum. Genom skolhälsovården erbjuds hälsoundersökningar riktade till klasser, enligt särskilda bestämmelser och undersökningar/kontroller i samband med personliga konsultationer. Skolhälsovården är av förebyggande natur och omfattar därför inte vård av sjuka elever. Vid konsultationer lämnas dock råd och hänvisningar för behandling. Besök hos skolläkaren Monica Hassel Wall förhandsanmäles hos skolsköterskan Ann Gunnarsson. Våld och mobbning Skolan har en elevvårdsplan som Du finner på Gullmarsgymnasiets sajt på Internet Där beskrivs även skolans trygghetsgrupp och vårt förebyggande elevvårdsarbete.

7 VAKTMÄSTERI Vaktmästarexpeditionen är belägen vid södra entrén innanför kopieringsrummet. Larmcentral: Tfn (vid akuta skador på icke arbetstid, vattenavbrott, elavbrott, m.m.) På hittar du en närmare presentation av all icke-pedagogisk personal LÄSÅRSTIDER Läsåret 2010/2011 (19/ /6-10) Period 1 (HT) Tors 19 augusti Fr 17 Tors 16 sept studiedag Må 1 nov On 3 nov studiedagar (v 44) To 4 nov Fr 5 nov lovdagar (v 44) Tors 23 dec Tors 6 jan jul- & nyårslov (v 51 - v 1) Fre 7 jan mån 10 jan studiedagar Period 2 (VT) Må 7 januari Fr 10 juni (v 3 v 23) Må 21feb Fr 25 feb sportlov (v 8) Må 25 apr helgdag Må 18 apr To 21 apr påsklov (v16) Ons 11 maj studiedag To 2 juni helgdag Fre 3 juni lovdag Må 6 juni helgdag Utbetalningsdagar studiehjälp läsåret 2010/2011 Höstterminen 2010 Vårterminen 2011 Torsdag 30/9 Måndag 31/1 Fredag 29/10 Måndag 28/2 Tisdag 30/11 Torsdag 31/3 Fredag 31/12 Fredag 29/4 Tisdag 31/5 Torsdag 31/5 OBS! Ingen utbetalning i augusti. Utbetalningen i juni sker endast om avbrott ej förekommit tidigare under läsåret

8 ELEVFÖRENINGAR Elevrådet Elevrådet arbetar för att få ett bättre elevinflytande i skolan och verkar efter elevernas intressen för att få en bättre och mer trivsam skolgång. Elevdemokratin är viktig att upprätthålla och elevrådet kan användas som ett verktyg för skolans elever att påverka skolan i elevmajoritetens riktning. I Elevrådet ingår, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Vill man komma i kontakt med elevrådet kan man e-posta till adressen De har också ett eget rum där de samlas för möten och diskussioner samt förvarar material för sitt arbete. Varje år välj nya elever till posterna. Alla elever som går på Gullmarsgymnasiet har möjligheten att engagera sig inom elevrådet eller annan förenings verksamhet. Gullmarsgymnasiets IF Föreningen bildades 2008 och är öppen för alla elever och personal på Gullmarsgymnasiet. För medlemskap kontakta föreningens ordförande, Fredrik Höglind, Idrottsaktiviteter i Kronbergshallen: Onsdagar Valfri sport kl Fredagar Innebandy, tjejer och killar kl Fritidsaktiviteter Har du frågor ang. fritidsaktiviteter, kontakta Maria Lundbom på tfn el (mobil).

9 PLAN ÖVER SKOLANS OMRÅDE med de olika byggnaderna (A M) angivna

10 Plan över G-byggnaden

11 Plan över A-byggnaden Samt aulan och musiksalen (F18)

12 Plan över J- Byggnaden Plan över gymnasiets moduler (M- Byggnaden)

13 Plan över Såsiteten

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2009-2010 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar Dig Välkommen. Vår förhoppning är att Du skall trivas hos oss. Innehåll

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Borgarskolan. Gävle. Läsåret

Borgarskolan. Gävle. Läsåret Borgarskolan Gävle Läsåret 2014-2015 Välkommen till Borgarskolan Idrott, Entreprenörskap, Kommunikation Här ser du ledorden för Borgarskolan troligen är något av dem skälen till att du valde att börja

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer