SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Protokoll från mötet den 9 september 2010 i Skärholmens lokala brottsförebyggande råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Protokoll från mötet den 9 september 2010 i Skärholmens lokala brottsförebyggande råd"

Transkript

1 SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Protokoll från mötet den 9 september 2010 i Skärholmens lokala brottsförebyggande råd Godkännande av dagordning och föregående minnesanteckningar Jan Jönsson hälsade välkommen och vi presenterade oss. Inget att ta upp från föregående minnesanteckningar. Barn som misshandlas långa handläggningstider Katarina von Wowern chef för polisens familjevåldssektor informerade om anledning till långa handläggningstider. Familjevåldsgruppen är indelad i två grupper där grupp A utreder alla brott som begås mot barn och grupp B utreder brott mot vuxen över 18 år. Poliser som förhör barn är specialutbildade och förhören sker i lokal vid Telefonplan som avsedd för detta. Ett problem är att de poliser som utreder brotten inte är desamma som sedan förhör barnen. Ett annat problem har varit att gruppen har fått låna ut personal till andra utredningar vilket gör att ärenden drar ut på tiden. I mitten av september utökas gruppen med ett antal utredare och situationen bör då bli bättre. De kommer även att se till att alla som arbetar med utredningar där barnförhör skall hållas har adekvat utbildning. Just nu ligger det 170 barnärenden i balans. Fristtiden är 3 månader börjar löpa när en gärningsman finns, idag är det 60 ärenden som gått över tiden, en skälig nivå kan vara ärenden. Polisens har inbjudit stadsdelens barnenhet för att förbättra samverkan rörande dessa. Även frågor som föräldrastöd kommer att diskuteras. Frågor om det tidigare Barncentrum ställdes d.v.s. om det kommer att inrättas igen då de var en bra länk mellan socialtjänst och polis samt även gentemot andra verksamheter såsom skola och förskola. I dagsläget finns inte någon planering för detta men Katarina tar med sig frågan. Trygghetsvärdar Lennart Levander brottsförebyggare från Järva informerade om sin del i Järvaprojektet. Föreningen jobbar förebyggande med ett brottsofferperspektiv. Vid anställning av väktare lades stor möda på väktarprofilen att tona ner väktaren och lyfta fram människan. Hälften av tiden ska väktarna jobba med kontaktskapande verksamhet i nära relation med de som bor och verkar i området. När upphandlingen gjordes hade vi höga kvalitativa krav och en bör-skrivning om att företaget ska rekrytera personer från området. Detta har fallit mycket väl ut. Nästan alla väktare bor eller är uppvuxna i Järva och de har lyckats långt över förväntningarna med att bli accepterade Goda Krafter i området. Vi följer upp väktarrapporteringen noggrant via deras handdatorer och gps. Gruppledaren och Lennart Levander har täta kontakter och väktarna är alltid uppdaterade. Faror skulle kunna vara att väktarna uppfattas som i stället för polis och att de (väktarna) tar för stort ansvar för händelser som ligger utanför deras uppdrag. Det väktarbolag som de samarbetar med är Panaxia akademin.

2 SID 2 (5) Lennart informerade även om de återvinningsteam som de skapat för avfallshanteringen i området. Även detta sker inom fastighetsägarföreningen. Arbetsförmedlingens chef presenterade sig och konstaterade att rekryteringsuppdraget ligger på Arbetsförmedlingen. Beslutades: Att lägga över uppdraget gällande trygghetsvärdar/områdesvärdar till Fastighetsägareföreningen. Rapport från deltagarna Denna punkt utgick p.g.a. tidsbrist. Trygghetsdag i Skärholmen En Trygghetsdag i Skärholmen planeras till den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag. Fokus kommer att ligga på Trygghet och beröra alla medborgare i stadsdelen. En arbetsgrupp behöver bildas med representanter från alla aktörer som är representerade i BRÅ Beslutades: En arbetsgrupp tillsätts, Britt-Marie Tallroth och Anette Petersson håller i gruppen tillsammans med Rune Ney och Stadsteatern. Anmälan om deltagande sker till Anette Petersson senast 30 september Sms-grupper Listan över deltagare är klar och innehåller namn och mobilnummer till personer som kan komma att sammankallas vid speciella händelser inom stadsdelen och dess närhet. Hur listan ska distribueras är inte klarlagt. Beslutades: En grupp bestående av Ewy Tsikkinis som sammankallande, Jonny Petersson och Jörgen Åström polisen och Steinunn À Håkansson stadsdelsdirektör och Anette Petersson träffas och lägger upp riktlinjer för hur och av vem/vilka listan ska användas. Hobbex svar Ett svar har inkommit från vd för Hobbex vilket bifogas detta utskick. Centrum ägaren tillfrågades om vad de kan göra. Det kan inte göra någonting åt Hobbex. Beslutades: Att det i nuläget inte finns mer att göra eftersom det inte sker något olagligt. Brottsutvecklingen i Skärholmen Polisen informerade om att sommaren varit relativt lugn. En viss nedgång av bostadsinbrotten kan ses, likaså är bilbränderna färre. Även bilinbrott och personrån har en nedåtgående kurva. Stadsdelen rapporterar att skadegörelsen på förskolorna varit mindre denna sommar.

3 SID 3 (5) Bidragande orsaker till denna minskning kan vara nätverk mellan brandförsvar, ungdomar och informationsspridning. Kameraövervakning på t.ex. förskolor. Fritidsverksamheten har också satsat på utökad lägerverksamhet för målgruppen ungdomar. Handlingsplaner/rutiner gällande eventuella kriminella gäng på mötesplatserna Handlingsplaner/rutiner som stöd för hur man ska gå tillväga om icke önskvärda besökare önskar tillträde till fritidsgårdar och mötesplatser ska tas fram. En arbetsgrupp bestående av polis, socialtjänst och fritidsenheten tillsätts. Resultat redovisas på första BRÅ mötet Beslutades: Micke Sundberg polisen sammankallar och tar kontakt med Lena Thorson stadsdelsförvaltningen om vilka övriga intressenter som ska ingå i gruppen. Medborgarmöten och trygghetsvandringar Möten och vandringar drar få deltagare och något måste göras för att öka deltagandet. Det är viktigt med medborgardialog då det är en av de viktiga informationskanalerna stadsdelens brottsförebyggande arbete bygger på utöver trygghetsmätningar och RAR statistik. Anette och Ewy deltar i fastighetsägarnas nästa styrelsemöte den 12 oktober. Beslutades: En arbetsgrupp med stadsdelen och fastighetsägareföreningen arbetar vidare med att ta fram förslag på innehållsrikare Trygghetsvandringar och samtidigt inventera vad respektive part redan idag genomför. Boendedialog i Bredäng Sammanställningen av materialet från boendedialog Bredäng ger ett bra underlag för fortsatt dialog och trygghetsarbete. Det har nu sammanställts och finns att tillgå hos Svenska Bostäder och Rune Ney. Samarbete polis och socialtjänst Den 2 september startade socialtjänsten och närpolisen ytterligare ett samarbete. Två socialsekreterare med myndighetsutövning är med och arbetar med polisen en vardagskväll i veckan. Sociala insatser mot gängkriminalitet Länspolismästaren Karin Göthblad har valt två ut stadsdelar i söderort som ska arbeta med sociala insatsgrupper för att förhindra gängkriminalitet. Skärholmen och Skarpnäck. Skärholmen har blivit utvald pga sitt goda och nära samarbete polis-socialtjänst. När det gäller detta arbete är socialtjänsten huvudman och samarbetar med polis och skola. Denna punkt kan vi återkomma till vid ett senare tillfälle när arbetet tagit form.

4 SID 4 (5) Samarbete mellan Brännkyrka brandförvar och Karolinska institutet Georg Winberg från Brännkyrka informerade om ett samarbete mellan Svenska brandförsvarsförbundet och Karolinska institutet om barn som bränt sig, barn som eldar. Tony Hallin håller i samarbetet och finns idag placerad på Utbildningsförvaltningen. Hundproblem Samtalen till stadsdelen från allmänheten angående lösa hundar i bostadsområdena har ökat. Polisen däremot tycker sig inte ha märkt några större problem. Beslutades: Stadsdelen vidarebefordrar kontakten till polisen, Micke Sundberg. Ansökan om Årets ungdomskommun Birgitta Thulén informerade om att fritidsenheten ansökt om att bli Årets ungdomskommun. De är en av 12 kommuner som ansökt. Nästa möte 18 november klockan Bodholmsplan 2, stora konferensrummet plan 7 OBS NY ADRESS Deltagare: Jan Jönsson, stadsdelsnämndens ordförande Jonny Petersson, Närpolischef Skärholmen Mikael Sundberg, gruppchef Närpolisen Skärholmen Jörgen Åström, yttre befäl Skärholmspolisen Katarina von Wowern, sektionschef Västbergapolisen inbjuden gäst Stadsdelen Steinunn À Håkansson, stadsdelsdirektör Britt-Marie Tallroth, kommunikationsansvarig Ewy Tsikkinis, säkerhetsansvarig Rune Ney, avdelningschef Samhällservice Lena Thorson, avdelningschef Individ och familj Birgitta Thulén, avdelningschef barn- och fritidsenhet Anette Petersson, preventionssamordnare Fastighetsägarna Lennart Levander, inbjuden gäst från Järvalyftet Jan Schmidt, Skärholmens fastighetsägarförening Stefan Mattsson, Svenska Bostäder Johan Sund, efm-group Filip Tilja, Stockholmshem

5 SID 5 (5) Roger Forslund, Stena Fastigheter Larsan Andersson, Stena Fastigheter Ewa Söderholm Holmberg, Vårberg Centrum, Kefren Mälardalen Brandförsvaret Georg Winberg, Brännkyrka brandstation Arbetsförmedlingen Nina Angermund-Carlsson, Arbetsförmedlingen, inbjuden gäst Återbud: Margareta Johansson, vice ordförande stadsdelsnämnden May Sabel, specialförvaltare, Stockholmshem Dan Gustafsson, kvalificerad brottsförebyggare söderortspolisen Kerstin Billinger, kyrkoherde, skärholmens församling Helene Appeltofft, Fastighetsägarföreningen Skärholmen

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-04-29 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER Sammanfattning av: INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER 7 maj 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Drottningtorget, Göteborg 7 maj 2015 arrangerade Dialoga (Kompetenscentrum om våld

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer