G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11"

Transkript

1 A-Ö FÖR PERSONAL VUXENUTBILDNINGEN HÖSTEN 2008

2 G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 2 av 11

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Administrativ personal... 3 Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb... 4 Avbrott/Avgång... 4 Betyg, betygssättning... 4 Betyg, sista datum för betygssättning... 4 Betyg, tidigare för komplettering till högskolan... 4 Digitalkamera... 4 Elevvård... 4 Elevvårdsteamet... 5 FirstClass alla grupper har en egen konferens... 5 FirstClass - Vux-stud... 5 Frånvaro, elevens anmälan... 5 Frånvaroregistrering, Skola Frånvaroregistrering, 7 anledningar... 6 Frånvaroregistrering, vikarie... 6 Fusk... 6 Grupplista, elev saknas... 7 Grupplista, vid terminsstart... 7 Hemsida... 7 Intagning under terminens gång... 7 Intern-TVn... 7 Kalendarium... 7 Konferenser, Samverkansgruppen... 7 Konferenser, Arbetsplatsträffar... 7 Konferenser, Sektorsmöten... 8 Konferenser, Sektorskonferenser... 8 Lokaler, arbetsrum... 8 Lokaler, arbetsrum/vilrum/samtalsrum... 8 Lokaler, avbokning... 8 Lokaler, T02 f d konferensrummet... 8 Lokaler, T03 elevdatasal... 8 Läsårstider... 8 Nycklar m.m Parkering... 8 Personal, arbetstider/arbetstidsschema... 8 Personal, ny på vuxenutbildningen... 9 Personal, sjukanmälan... 9 Planer... 9 Prov... 9 Prövning... 9 Reservantagning... 9 Schema, ändringar... 9 SMS-tjänst... 9 Trådlöst nät USB-minnen Utskrifter elever, T Vaktmästeri Validering, rutiner vid betygsvalidering WebViewer G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 3 av 11

4 Administrativ personal Monica Ahlm Rektor, KY, omvårdnadsutbildning, särvux Per-Ola Larsson Rektor, gymnasiet, grundläggande Agneta Danielsson Kurator T- huset Ulrika Clarin Lön/personaladministratör. T- huset Sonja Nilsson Assistent administration, T- huset Agnetha Berggren Webadministratör, administration, T- huset Thore Svensson Schema, administration, T- huset Maja Lindnert Nilsson Studie- och yrkesvägledare T- huset Per Gassne IT-tekniker, T- huset Harry Ejremar Vaktmästare Boris Havmyr Vaktmästare Tomas Ringberg Skolchef, område Adresser/Telefon/Fax/E-post/Webb Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen Götgatan 2 Österänggymnasiet Kristianstad Sjövägen Kristianstad Administration: Fax: E-post: Webb: Avbrott/Avgång I varje kurs gäller det för den studerande att vara studieaktiv efter de regler som gäller för kursen och efter vad som överenskommits med resp. lärare. Om någon inte är aktiv i sina studier och inte hör av sig till läraren kan följden bli ett avbrott från skolans sida enligt Skollagen Kap Lägg märke till att det också skall till särskilda skäl för att komma in på nytt. Betyg, betygssättning Har frågor om hur webbetygsmodulen används - kontakta Agnetha Berggren. Betyg, sista datum för betygssättning För höstterminen 2008 ska alla betyg vara satta den 15 dec. kl Betyg, tidigare för komplettering till högskolan Kolla vid terminsstart om du har elever i dina grupper som behöver betyg tidigare för komplettering till högskolan. Dessa elever måste skicka betygskompletteringar senast den 1 dec. Det betyder att de måste läsa kursen så att du kan sätta betyg och lämna till Studerandeservice senast 24/11. Digitalkamera Nytt! En ny lättanvänd digitalkamera och laddare finns för utlåning hos Agnetha Berggren. Instruktion medföljer kameran. Elevvård Rutiner vid sjukdom, frånvaro, bristande studieaktivitet m m. Elev måste första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan och skolan. Fr.o.m. den åttonde dagen (8:e) ska eleven lämna läkarintyg (medicinskt underlag) till Försäkringskassan samt en kopia till Vuxenutbildningens kurator. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 4 av 11

5 Om en elev är frånvarande helt eller delvis eller inte lämnar in sina arbeten/arbetsuppgifter (bristande studieaktivitet) under mer än 15 skoldagar skickar läraren i kursen ett varningsbrev. Samtidigt lämnas blanketten Anmälan till elevvårdsteamet ifylld till kurator. Blankett för detta finns på Vux-info/VUX- Elevvårdsteam. Om eleven inte kommer tillbaka inom en vecka eller enligt annan överenskommelse gjorts lärare/elev skickar skolan avbrottsbrev underskrivet av rektor. Har eleven kommit tillbaka måste detta meddelas snarast till kurator så att avbrottsbrev inte hinner skickas. Skolan rapporterar alla avbrott vidare till CSN. För att elevvårdarbetet ska fungera är det viktigt att all frånvaro rapporteras noggrant i Skola24! Ur Skollagen 1993:1478.Den som har påbörjat en kurs i komvux har rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg Den för vilket grundläggande vuxenutbildning har upphört enligt andra stycket skall på nytt beredas sådan utbildning om särskilda skäl talar för detta. Den för vilken annan komvux har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda skäl talar för detta. Ur Vuxenutbildningsförordningen SFS 2002: kap 1 : Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller utgjort beviljad ledighet, skall deltagaren anses ha avgått från kursen. Rektor får medge undantag, om det föreligger synnerliga skäl. Elevvårdsteamet Elevvårdsteamet består av kurator Agneta Danielsson, studievägledare Maja Lindnert Nilsson och rektor Monica Ahlm. Teamet träffas vanligen fredagar Då behandlas de ärenden som kommit in undre veckan och vilka åtgärder som ska göras. Elever som av olika skäl inte fullgör sina studier trots lärarens insatser kan få hemskickat ett varningsbrev, kallas till elevkonferens eller kan skolan avbryta studierna enligt de regler som finns. FirstClass alla grupper har en egen konferens För att underlätta kommunikationen har nu alla kurser en egen konferens upplagd i FirstClass. FirstClass - Vux-stud Lägg ut information om inställda lektioner, byte av salar etc. så fort som möjligt i konferensen Vux-stud. Ge inlägget en bra rubrik så att det är lätt att se vad inlägget handlar om ex. Inställt MAAKV81. Samtidigt som du lägger in inlägget i konferensen Vux-stud skickar du en kopia till Agnetha Berggren. Frånvaro, elevens anmälan Frånvaroanmälan För att anmäla frånvaro ringer du till Skola24:s frånvaroanmälan för Kristianstads kommun Observera att om du anmäler dig efter kl kommer din frånvaroanmälan att registreras först för nästa dag. Frånvaroanmälan registreras i Skola24 där man kan se detta genast. Uppmana eleverna att anmäla sig så tidigt som möjligt på dagen. Efter kl registreras frånvaron först nästa dag. Elever som anmäler sig sent till t ex kvällskurs får ringa till Studerandeservice G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 5 av 11

6 Frånvaroregistrering, Skola24 All frånvaroregistrering i Skola24 startar från terminsstart, men det är grupplistan som gäller. Obs! Som lärare frånvaroregistrerar du endast den som anmält sig direkt till dig och som ska gå i gruppen. Från 8/9 gäller registrering i Skola24 fullt ut. Nytt! Du väljer flex på de elever som efter överenskommelse inte ska närvara på lektionen. Det resulterar i att den procentuella frånvaron överensstämmer med verkligheten. De elever som läser flexibelt frånvarorapporteras då de inte lämnat in arbeten i tid utan att meddela försening eller inte kommit på prov etc. enligt överenskommelse. Lärare rapporterar dagligen frånvaro efter genomförda lektioner. Thore Svensson ansvarar för Skola 24. Ta bort lektioner som inte är genomförda! Öppna gruppen vid tecknet. Bredvid gruppnamnet finns en liten pil och där finner ni valet för att ta bort lektion. Frånvaroregistrering, 7 anledningar Anmäld frånvaro Vård av barn Planerad frånvaro Sen ankomst Ledig Ogiltig frånvaro Flex Frånvaroregistrering, vikarie Om någon vikarierar eller byter lektioner för/med ordinarie lärare, så kan denna föra in frånvaro på lektionen om ordinarie lärare lägger in signaturen på sin kollega i Skola24. Man kan lägga in mer än en signatur. Fusk Fusk vid provtillfällen ger automatiskt IG på provet. Den studerande som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får betyget IG på det inlämnade arbetet/provet. Huruvida den studerande underkänns på hela kursen beslutas efter samråd mellan berörd lärare och rektor. Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Vuxenutbildningen Kristianstad Följande definition av fusk gäller på vår skola: För inlämningsuppgifter gäller att om en källa (bok, tidskrift, tidning, Internet etc.) använts ska den alltid redovisas i en källförteckning. Otillåtna hjälpmedel under skrivning Någon annan än eleven skriver en hemtentamen. Texter kopieras i större eller mindre omfattning från andra elevers arbeten. Eleven använder samma text (ibland något modifierad) i flera kurser. Eleven ändrar texten i en av läraren rättad och återlämnad skrivning och hävdar att den rättats felaktigt. Elever i olika undervisningsgrupper lämnar identiska texter i eget namn till sina respektive lärare. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 6 av 11

7 Grupplista, elev saknas Om en elev inte finns med på grupplistan ska du kontrollera att intagningsbeskedet är daterat eller senare. Grupplista, vid terminsstart Antal elever i grupperna läggs ut på Vux-info 15/8 em. 1: a upplagan av listor ligger i postfacken den 18/8. Efter 1 veckas lektioner dvs. senast 25/8 skall alla listor lämnas till Agnetha Berggren. Om en elev inte kommit till kursstart och ska strykas så skriv Stryk i kolumnen till höger. (Oavsett lista markera endast frånvaro med X.) Nya listor kommer i postfacken den 28/8. Resten av terminen skriver ni ut uppdaterade grupplistor i Skola24. Adress- och telefonlistor skriver ni ut i Webbetyg. Hemsida Skolans hemsida har ny adress: Intagning under terminens gång Nytt! För att eleven ska komma igång så fort som möjligt och på rätt nivå ska elev och lärare talas vid innan eleven kommer till första lektionen. Vi vill också minska antalet avbrott efter 21 dagar eftersom dessa belastar vår avbrottsstatistik. Denna rutin kräver att lärare dagligen kollar mail och telefon. Följande rutin gäller: 1. Administrationen gör intagningen och skickar prel. intagningsbesked, kurslitteraturlista och A-Ö till eleven. På intagningsbeskedet står att eleven ska ta kontakt med läraren via telefon, sms eller mail. 2. Samtidigt med intagningsbeskedet får läraren pappret Ändringsmeddelande med elevens namn. Lägg märke till vilket utskriftsdatum det står och räkna med att det kan gå 3 dagar innan eleven själv får brevet. 3. Om eleven inte hör av sig kontaktar läraren eleven. Telefonnummer etc. finns i Webbetyg. 4. Målet är att eleven ska ha påbörjat studierna inom 10 dagar. 5. Om eleven inte påbörjar sina studier skickar läraren tillbaka ändringsmeddelandet till administrationen som då gör avbrott på eleven. Intern-TVn Inställda lektioner, frånvaro och annan aktuell information läggs ut på Intern-TVn. Lämna det som ska läggas ut till Studerandeservice. Kalendarium Varje termin finns ett kalendarium över terminens möten och konferenser. Kompletterande uppgifter från skolledningen läggs kontinuerligt ut under rubriken VUXNYTT på VUX-info. Tisdagar till kl är skolans konferenstid då all personal kan mötas. Konferenser, Samverkansgruppen Samverkansgruppen träffas kl udda veckor. Monica Ahlm ansvarar för kallelse och dagordning. Protokollen finns på VUX-info. Konferenser, Arbetsplatsträffar Tid för arbetsplatsträffarna framgår av kalendariet. Ansvarig arbetsledare träffar hela eller delar av den personal man är ansvarig för. Minnesanteckningar skrivs. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 7 av 11

8 Konferenser, Sektorsmöten Sektorsmötena leds av sektorssamordnaren som sammanställer en aktuell dagordning. Minnesanteckningar skrivs. Konferenser, Sektorskonferenser Sektorskonferens med elever hålls en gång per termin. Sektorssamordnaren leder konferensen och minnesanteckningar skrivs. Lokaler, arbetsrum På f d expeditionen finns ett arbetsrum för lärare med delad tjänstgöring, fackligt arbete, prov etc. Detta rum bokas i FirstClass. Lokaler, arbetsrum/vilrum/samtalsrum På f d expeditionen finns också ett kombinerat samtalsrum och vilrum. Detta rum bokas för prov och samtal i FirstClass. Behöver någon vila har denna förtur. Lokaler, avbokning Salar som inte kommer att utnyttjas ska omgående återlämnas till schemaläggaren. När ni är i behov av en sal kontrollerar ni i Webviewer om den ni vill ha är ledig. Kontakta därefter schemaläggaren för bokning. Lokaler, T02 f d konferensrummet Nytt! T02 är ommöblerat och bokat varje dag klockan för elevernas lunchrast. Tid utöver detta kan rummet bokas för prov eller tillfälliga lektioner. Lokaler, T03 elevdatasal Nytt! T03, datasalen för eleverna, är inte längre bokningsbar. Trådlöst nät till de bärbara datorerna finns nu i byggnaden. Läsårstider Hösttermin 2008 Vårtermin 2009 Terminstider 19/8 19/12 8/1 12/6 Fortbildningsdagar och lov för elever 29-30/9 30/10-1/11 26/1, 16-20/2, 19/3, 6/4-10/4, 22/5 KY-utbildningarna har andra terminstider. Nycklar m.m. Nycklar kvitteras ut på Vaktmästeriet och återlämnas då du slutar din tjänst på Vuxenutbildningen. Parkering Personal kan för 200 kr/mån få hyra parkeringsplats på skolans gård. Kontakta Sonja Nilsson, tfn , om du är intresserad. Personal, arbetstider/arbetstidsschema Lärare lämnar sitt arbetstidsschema (heltid 35 timmar) till Ulrika Clarin senast den 15 augusti 2008, därefter vid ev. förändring. Lägger du in om tjänstledighet t ex 25 % så skall ett nytt schema lämnas in på de resterande 75 % till Ulrika. Övrig personal lämnar arbetstidsschema årligen och därefter vid ev. förändringar. Alla lärare lämnar uppgift på kontakt- och telefontid 1ggr/vecka till Thore Svensson. Denna läggs in på lärarens schema. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 8 av 11

9 Personal, ny på vuxenutbildningen Ulrika Clarin, tfn , är löne- och personaladministratör för område 9. Hon skriver ut förordnande och har hand om allt som rör personal och lön. I samband med anställningen skriver du också på den IT-förbindelse som gör att du får inloggning till de administrativa system som din tjänst kräver. Ulrika ordnar också så att du får postfack. Heroma heter vårt personaladministrativa system. Personal, sjukanmälan Blir du sjuk eller vårdar sjukt barn anmäler du det till Ulrika Clarin, tfn När du är åter ska du gå in i Heroma självservice och friskanmäla dig. Planer Utöver de statliga styrdokumenten finns bl.a. följande lokala planer: Skolplan för Kristianstads kommun finns på Lokal arbetsplan finns på VUX-info/Kvalitetsredovisning/Lokal arbetsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - finns på VUX-info/VUX-arbetsmiljö Krisplan/Krisgruppen - finns på VUX-info/VUX-arbetsmiljö IT-policy för Kristianstads kommun finns på Plan mot hot och våld finns i SAM på VUX-info/VUX-arbetsmiljö Likabehandlingsplan finns i VUX-info/Likabehandlingsplan Prov Vid provtillfällen gäller följande för eleverna: Det är inte tillåtet att ha mobiltelefon, CD- och Mp3-spelare, kläder eller väska i närheten av skrivplatsen. Var förberedd på att visa fotolegitimation för skrivningsvakten. Prövning Sonja Nilsson, tfn ansvarar för all administration kring prövningar. En prövning kostar eleven 500 kr per kurs men om eleven har betyget IG så är prövningen kostnadsfri. När eleven anmäler sig får han/hon samtidigt ett inbetalningskort. Efter betalning kontaktar Sonja Nilsson den lärare som ska ansvara för prövningen. Lärare och elev överenskommer hur prövningen ska genomföras. Reservantagning Den elev som är reservantagen ska visa ett intagningsbesked för läraren vid första lektionstillfället. Reservantagningen pågår t.o.m. den 2/9 därefter är det uppehåll i antagningen resten av vecka 36. Vi tar åter in elever kontinuerligt from den 8/9 då också Webbansökan öppnas igen. Schema, ändringar Inga schemaändringar får göras under reservantagningen. Lämna in ev. ändringsönskemål skriftligt till Thore Svensson, schemaläggare. Ändringarna kommer att göras v.36. SMS-tjänst Nytt! I FirstClass har all personal på Vuxenutbildningen tillgång till sms-tjänst via datorn. Skriv i adressfältet mobilnummer, mobilegateway. Ex , mobilegateway G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 9 av 11

10 Som avsändare får eleven den personens namn som har skickat sms: et. Skriv helst under med /Vuxenutbildningen så eleven ser vem som är avsändare. Skicka meddelandet som ett vanligt mail. Efter en stund kommer leveranskvitto till din mailbox. Då eleven svarar på sms: et kommer det också i din mailbox. Se exemplet nedan. Telefoni Frågor om telefonanknytningar och mobiltelefoner besvaras av Sonja Nilsson, tfn Trådlöst nät Nytt! Nu finns det ett trådlöst nätverk i T-huset till de bärbara datorerna. En eller flera bärbara datorer kan loggas in utan att datorvagnen behöver tas med. Allt bokas via FirstClass. USB-minnen 30 st USB-minnen finns att låna för t. ex prov, hos Agnetha Berggren. Glöm inte att tömma dem efter att de har använts. Utskrifter elever, T03 Varje elev tilldelas 200 kopior. Kod för utskrifter fås på Studerandeservice. Då de 200 kopiorna är slut finns det ingen möjlighet att få fler. Vaktmästeri Vaktmästarna nås per telefon eller mail på FirstClass VUX-info/Vaktmästarna VUX. Harry Ejremar, och Boris Havmyr Validering, rutiner vid betygsvalidering 1. Anmälan görs på VLC eller på Vuxenutbildningen. Validering kan endast göras i kurser som finns i Vuxenutbildningens kursutbud. 2. Första kartläggningssamtalet görs med en vägledare (gäller alla som ansöker). Om det bedöms att det finns underlag för en validering går anmälan till Sonja Nilsson på Vuxenutbildningen. 3. Sonja Nilsson lämnar vidare till sektorssamordnaren eller annan utsedd lärare på Vuxenutbildningen som kontaktar och träffar den sökande. 4. Inom två veckor träffar läraren den sökande och gör en fördjupad kartläggning. G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 10 av 11

11 5. Finns inte underlag för validering återkopplar läraren till Sonja Nilsson och hanteringen avbryts. Om valideringen påbörjas meddelar Sonja Nilsson detta per mail till Eva E Nilsson på VLC. 6. Efter genomförd validering lämnar läraren underlag för betygssättning till Sonja Nilsson som registrerar betyget och gör betygsutskrift. WebViewer Med programmet WebViewer går det att ta fram scheman för salar, grupper, elever och lärare elev. Genom att skriva in elevens personnummer (ååmmdd-nnnn) får du fram elevens personliga schema, vilket kan vara till hjälp för dig då du söker en elev. Även elever kan göra detta. Webviewer finns till höger under länkar på VUX hemsida G:\Omr9\Komvux\Studerandeservice\HT08\A-Ö för personal.doc Sidan 11 av 11

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9 Vuxen utbild ningen H Ö S T E N 2 0 0 9 Vuxenutbildningen 3/13 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2009! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig som studerar en allmän

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013 VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD Informationsfolder Höstterminen 2013 Välkommen att studera på Vuxenutbildningen i Kristianstad! När du fått antagningsbeskedet ska du gå in på vår hemsida: http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen

Läs mer

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Skriv text här Utbildningsförvaltningen Rektor 0171-625403 ulrika.rongelid@enkoping.se Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Externt

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Vuxenutbildningen V Å R E N A Ö Ver 1.1

Vuxenutbildningen V Å R E N A Ö Ver 1.1 Vuxenutbildningen A Ö V Å R E N 2 0 1 2 2012-01-11 Ver 1.1 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen våren 2012! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET... Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2015 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen där vi beskriver de viktigaste reglerna och

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 Skapad: Uppdaterad: Uppdaterad 2006-11-21/BR 2007-11-23/RB 2008-05-14/UP IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2010 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2017 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Vuxen- utbild- ningen

Vuxen- utbild- ningen Vuxen- utbild- ningen H Ö S T E N 2 0 1 3 2013-06-13 Ver 1.2 2013-06-13 Ver 1.2 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen Hösten 2013! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg Elevbladet Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg våren 2017 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Frånvaroregistrering i Dexter Närvaro/Frånvaro

Läs mer

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan 2010-03-12 Eva Melander/Carina Molin Innehåll Vem är medborgare Hur loggar jag in Jag är inte bara mamma Jag har tappat bort mitt lösenord Jag vill byta

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Kontaktuppgifter Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan Adress:

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform (Elever) Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Inloggning till Vklass 4 Vad är mina inloggningsuppgifter 4 Var loggar föräldrarna

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt Ardehed

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi:

Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från. Program vid institutionen för odontologi: Ansökan om studieuppehåll - anmälan av uppehåll/avbrott från programstudier vid institutionen för odontologi Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress Telefon Postnummer Ort Mobiltelefon Program vid institutionen

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma

Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma 2010-04-28 Anställning Anställde Chef Nyanställning / Ändring i anställning Skriver under Anställningsavtalet Fyller i Anställningsavtalet och skriver Registrerar

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Hösten 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Hösten 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Hösten 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 5 Planeringar, uppgifter och resultat... 5 Aktuellt... 7 Nyheter... 7 Kalender...

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Besöksadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Postadress: Box 2542, 403 17 Göteborg Våren 2014 Vart vänder

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Dina barns närvaro på Hjärntorget

Dina barns närvaro på Hjärntorget Dina barns närvaro på Hjärntorget Från och med vårterminen 2014 har vi fått en ny närvarofunktion på Hjärntorget. Lärarna rapporterar in barnens närvaro direkt på lektionen och du kan själv gå in och se

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Obs! Karolinas lektioner startar vecka 5 pga att hon är på Jamaica för studier i Dancehall.

Obs! Karolinas lektioner startar vecka 5 pga att hon är på Jamaica för studier i Dancehall. Gilla oss på facebook! DF Studio Danza Bryggaregatan 18-20 50338 Borås info@studiodanza.nu Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 4, dvs måndag den 25

Läs mer

Introduktionsplan för nyanställda

Introduktionsplan för nyanställda Introduktionsplan för nyanställda Uppsävjaskolan Introduktionsplan för Snarast efter anställningsbeslut Bekräftelse på anställningen skickas ut Introduktionsplan upprättas Introduktionsplan checklista

Läs mer