Socioekonomiskt bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socioekonomiskt bokslut"

Transkript

1 Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms län i samarbete med kooperativen och SKOOPI. Genomförd i SKOOPIs projekt VISOREK

2

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, 4 2. Studiens två socioekonomiska bokslut, 5 3. Uppdrag och syfte, 8 4. Metoden socioekonomiskt bokslut, 9 5. De sociala företagens mångfald, Studiens två socioekonomiska bokslut, Expertgrupper möjliggör studien, Personer med psykisk funktionsnedsättning utanför kooperativen, Beskrivning av välfärdskonsumtionen, Att hushålla med människor och resurser, Välfärdskonsumtion, Typkarriärer, Teoretisk förklaringsmodell över kooperativens positiva effekter, Företagsboksluten 2009, De socioekonomiska boksluten, Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis, Socioekonomiskt bokslut för Hantverkskooperativet UNITIS, Slutsatser, Referenser, 35 3

4 1. Sammanfattning SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation driver under åren ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Projekt VISOREK består av fyra delprojekt varav ett har som mål att genomföra socioekonomiska bokslut på två sociala arbetskooperativ som bedriver daglig verksamhet inom LSS. Det är första gången denna metod används inom en LSS-verksamhet. De två kooperativ som medverkat i arbetet med att ta fram socioekonomiska bokslut är Hantverkskooperativet UNITIS i Ljusdal och Beatebergs Hunddagis i Göteborg. Uppdraget med att ta fram de socioekonomiska boksluten har genomförts av Birgitta Israelsson och Annette Dünkelberg Coompanion Stockholm, i samverkan med kooperatörer och referensgrupper. Syftet med uppdraget har varit att synliggöra det samhällsekonomiska mervärde som uppstår i den stund personer med funktionsnedsättningar ingår i ett socialt arbetskooperativ. Metoden socioekonomiskt bokslut I ett socioekonomiskt bokslut kan beräkningar göras av de samhällsekonomiska värden som skapas och minskade kostnader som uppstår i ett socialt företag. Genom att under ett specifikt antal år beräkna summan av samhällets kostnader före individernas inträde i kooperativet - liksom uteblivna kostnader efter inträdet i kooperativet och väga samman dessa med företagets bokslut för ett specifikt räkenskapsår skapas det socioekonomiska bokslutet. I metoden finns också möjlighet att redovisa effekterna av de skatteintäkter som skapas i och med löneutbetalningar. Om denna effekt hade tagits med i dessa bokslut, så hade de samhällsekonomiska vinsterna blivit större än de som redovisas här. I metoden definieras individernas välfärdskonsumtion, så som den ter sig före och efter inträde i kooperativet. Faktainsamling av individers livsscenarier och kostnader för välfärskonsumtion sker genom möten med expertgrupper inom och utom kooperativen liksom intervjuer med enskilda kooperatörer och offentlig statistik. Den dubbla affärsidén Gemensamt för arbetsintegrerande sociala företag är att de har en dubbel affärsidé. Den dubbla affärsidén innebär att företaget säljer en vara eller tjänst på marknaden (t ex rehabplatser eller arbetsprövning) parallellt med den grundläggande idén att skapa arbete till personer som står utanför arbetsmarknaden. Bägge delarna är lika viktiga därför kallas detta för den dubbla affärsidén. Egenmakt och empowerment Studier på de sociala företagen Basta, Service&Samverkan, liksom på de sociala arbetskooperativen KOS och Briggen har visat att arbete i ett socialt företag leder till ökad makt över det egna livet - empowerment - för deltagarna. Detta blir särskilt tydligt i de sociala arbetskooperativen, där man är både medarbetare och delägare. När en individ går från utanförskap eller arbetslöshet till att bli en del av en arbetsgemenskap så är det inte bara arbetet som räknas. Den sociala gemenskapen, arbetstider och fasta rutiner i det dagliga livet, en ökad kontroll över och möjlighet att påverka det egna livet och stundtals en förbättrad ekonomi medverkar till empowerment egen makt. Socioekonomiska bokslut

5 2. Studiens två socioekonomiska bokslut Beatebergs Hunddagis Beatebergs Hunddagis är en ekonomisk förening som startade våren 1996 med nio medlemmar/kooperatörer (sju kvinnor och två män). Kooperativet har två handledare på heltid (en kvinna och en man). Kommunen lämnar bidrag till handledarnas löner. Kooperativet finns i Villa Beateberg, som ligger intill Kvibergs kyrkogård i stadsdelen Bellevue i Göteborg. Flera av kooperatörerna har varit med sedan starten 1996, ett fåtal har tillkommit under de senaste åren. Tre av kooperatörerna arbetar heltid medan sex har deltidsarbeten. År 2009 hade fyra personer lönebidrag och fem arbetade inom den dagliga verksamheten på Beatebergs Hunddagis. På Beatebergs Hunddagis arbetar kooperatörerna i egen takt med att ta hand om hundarna, sköta kooperativets bokföring och redovisning och baka till försäljning inför cafékvällar. Under 2009 var sju hundar inskrivna på de tolv platser som finns. Eftersom hundarna går lösa både inne i huset och ute på rastgården har man bestämt att bara ta in tikar labradorer, retrievers och spaniels. Kooperatörerna bestämmer och planerar tillsammans och har majoritet i styrelsen. Månadsavgiften för en plats, tvätt av hundfiltar liksom särskilda cafékvällar svarar för 5 % av intäkterna. Kooperativet tillhandahåller fem platser för daglig verksamhet vilket svarar för 23 % av intäkterna. Arbetsförmedlingen lämnar stöd till löner motsvarande ca 27 %. Försäkringskassans utbetalningar till kooperativet utgör ca 45 % av intäkterna. Totalt omsatte verksamheten år 2009 ca kr. Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis Figuren nedan visar vinster i form av uteblivna kostnader för varje aktör som är aktuell kring verksamheten på Beatebergs Hunddagis. Den sammanlagda vinsten för verksamheten uppgår till ca kr. Beateberg Intäkt Kostnad Vinst Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Landstinget Rättsväsendet Övriga Beateberg Summa Nyckeltalen är beräknade enbart utifrån offentliga kostnader Kostnaden per år för externa aktörer är kr utan kooperativ och kr med kooperativ vilket ger en vinst på kr. Vinsten per årsplats är kr. Avkastningen på varje satsad krona för LSS-verksamheten inom Beateberg är 2%. Investeringskalkyl i ett 20-års perspektiv för Beatebergs Hunddagis Investeringskalkylen är gjord utifrån intäkter hämtade från det socioekonomiska bokslutet. Avkastningen är beräknad med 1,5 % på gjorda vinster/uteblivna kostnader i och kronans Socioekonomiska bokslut

6 värde är nerskriven över tid med 1,015 %. Resultatet av denna beräkning blir att det under en 20-årsperiod uppstår uteblivna kostnader/vinster med kr. Under samma tid blir produktionsvärdet, räknat på samma omfattning som 2009, kr. Hantverkskooperativet UNITIS Hantverkskooperativet UNITIS ekonomiska förening bildades 1998 i Ljusdal av åtta personer inom kommunens dagliga verksamhet som tillsammans med tre handledare ville starta ett kooperativ för större inflytande över verksamheten och skapa mer meningsfulla arbetsuppgifter. Idag har kooperativet tolv medlemmar varav tre är handledare. Kooperativet erbjuder människor med intellektuella funktionsnedsättningar arbete genom daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten ska vara överblickbar för alla i kooperativet och styrs av demokratiska principer. Styrdokument är kooperativa principer, kooperativets stadgar och LSS. Kooperatörerna driver en butik med presentartiklar, ett kafé och arbetar med möbelrenovering och textiltryck. Kunderna och företagen i Ljusdal har bidragit med synpunkter på verksamheterna i den sociala redovisning som gjordes för några år sedan. Kooperativet är medlemmar i Köpmannaföreningen och Svensk Handel. Kooperativet är också engagerat i ett internationellt utbytesprojekt med en systerorganisation till FUB i Bolivia dit några kooperatörer och handledare åker varje år. Hantverkskooperativet UNITIS finansieras genom intäkter från kaféet och försäljning i butiken (totalt ca 28 %). Övrig finansiering sker genom försäljning av platser i daglig verksamhet liksom olika arbetsmarknadsåtgärder som lönebidrag och trygghetsanställningar (ca 72 %). Kooperativet tillhandahåller åtta platser för daglig verksamhet. Två kooperatörer har lönebidrag, en har halvt sjukbidrag, en har pension. Totalt omsatte verksamheten år 2009 drygt kr. Socioekonomiskt bokslut för Hantverkskooperativet UNITIS Figuren nedan visar vinster i form av uteblivna kostnader för varje aktör som är aktuell i verksamheten kring Hantverkskooperativet UNITIS. Den sammanlagda vinsten för verksamheten uppgår till ca kr. UNITIS Intäkt Kostnad Vinst Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Landstinget Rättsväsendet Övriga Unitis Summa Nyckeltalen är beräknade enbart utifrån offentliga kostnader Kostnaden per år för externa aktörer är kr utan kooperativ och kr med kooperativ vilket ger en vinst på kr. Vinsten per årsplats är kr. Avkastningen på varje satsad krona för LSS-verksamheten inom UNITIS är 25 %. Socioekonomiska bokslut

7 Investeringskalkyl i ett 20-års perspektiv för Hantverkskooperativet UNITIS Investeringskalkylen är gjord utifrån intäkter hämtade från det socioekonomiska bokslutet. Avkastningen är beräknad med 1,5 % på gjorda vinster/uteblivna kostnader i och kronans värde är nerskriven över tid med 1,015 %. Resultatet av denna beräkning blir att det under en 20-årsperiod uppstår uteblivna kostnader/vinster med kr. Under samma tid blir produktionsvärdet, räknat på samma omfattning som 2009, kr. Resultat Dessa två socioekonomiska bokslut visar och stärker bilden av att sociala arbetskooperativ är lönsamma för samhället, att det både på kort och lång sikt och för alla parter finns tillräckliga ekonomiska incitament för att samhället borde medverka till att fler arbetsintegrerande sociala företag skapas. Kooperatörerna i vår studie skulle utan sina kooperativ utnyttja välfärdstjänster för mellan kr och kr per person och år, eller för hela gruppen på kooperativen mellan 1,5 miljoner till 4,1 miljoner kr per år. Kommun och landsting vinner mest på att kooperativen existerar som alternativ till befintliga kommunalt drivna verksamheter. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bär fortsatt kostnader för kooperatörernas försörjning. Socioekonomiska bokslut

8 3. Uppdrag och syfte SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation driver under åren ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Projekt VISOREK består av fyra delprojekt varav ett har som mål att genomföra socioekonomiska bokslut på två sociala arbetskooperativ som bedriver daglig verksamhet inom LSS. Det är första gången denna metod används inom en LSS-verksamhet. De två kooperativ som medverkat i arbetet med att ta fram socioekonomiska bokslut är Hantverkskooperativet UNITIS i Ljusdal och Beatebergs Hunddagis i Göteborg. Uppdraget med att ta fram de socioekonomiska boksluten har genomförts av Birgitta Israelsson och Annette Dünkelberg Coompanion Stockholm, i samverkan med kooperatörer och referensgrupper. Syftet med uppdraget har varit att synliggöra det samhällsekonomiska mervärde som uppstår i den stund personer med funktionsnedsättningar ingår i ett socialt arbetskooperativ. Socioekonomiska bokslut

9 4. Metoden socioekonomiskt bokslut Metoden Socioekonomiskt bokslut har skapats och utvecklats av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog under drygt 25 års tid med utgångspunkt från nationalekonomiska teorier. Metoden har använts bl a på det sociala företaget Basta liksom på de sociala arbetskooperativen KOS och Briggen vilka har sin bas inom socialpsykiatrin. Författarna till denna rapport har tidigare genomfört socioekonomiska bokslut på det sociala arbetskooperativet S&S, Service och Samverkan liksom på HiSL (Hörselskadades förening i Stockholms län). I ett socioekonomiskt bokslut görs beräkningar av de samhällsekonomiska värden som verksamheten i ett socialt företag skapar genom att under ett specifikt antal studerade årberäkna summan av samhällets kostnader före inträdet - alternativt ett liv utanför kooperativet - liksom uteblivna kostnader efter personernas inträde i kooperativet och väga samman dessa med företagets bokslut för ett specifikt räkenskapsår. I metoden finns också möjlighet att redovisa effekterna av de skatteintäkter som skapas i och med löneutbetalningar. Om denna effekt hade tagits med i dessa bokslut, så hade de samhällsekonomiska vinsterna blivit större än de som redovisas här. Ett socioekonomiskt bokslut kan påvisa positiva effekter för offentlig sektor genom att kooperatörerna i stor utsträckning inte längre är sjukskrivna eller arbetslösa, utan befinner sig, som i studiens fall, i kooperativet där man arbetar 100 % av egen förmåga. Att delta i kooperativets arbete innebär även förändringar i behovet av samhällsstöd liksom en minskad konsumtion av välfärdstjänster. Kooperatörerna börjar istället producera genom att sälja produkter eller tjänster och skapa intäkter till löner samtidigt som de förändrar sin sociala situation och mår bättre. I metoden kallas detta för positiva externa effekter. För att kunna beräkna värdet av dessa måste de kostnader samhället har för en person som är exempelvis arbetslös, långtidssjukskriven eller sjukpensionerad undersökas och beräkningar göras av hur stora kostnader detta uppskattningsvis kan innebära för hela den studerade gruppen. Information om kostnader för individernas välfärdskonsumtion kommer från faktiska uppgifter från referensgrupper, andra socioekonomiska bokslut samt tillgänglig kommun- och landstingsstatistik. Studiens mätpunkter och tidsramar väljs utifrån målgruppens bakgrund och livsscenario. I studien av dessa två kooperativ utgår före/efterperspektivet från ett förescenario där målgruppen inte finns i kooperativ verksamhet, baserat på faktiska uppgifter om välfärdskonsumtion under några år, till ett liv i kooperativet efterscenariot. För att kunna göra beräkningarna koncentreras prisuppgifterna under två år före och två år efter inträdet i kooperativet. Beräkningsunderlaget Det beräkningsunderlag som använts i studien bygger på indelningen i kategorier som benämns och exemplifieras: Kedja (Sysselsättning), Aktör (Kommunen), Enhet (Socialtjänsten), Aktivitet (LSS-beslut,), Sort (Tillfälle), Pris (Kronor) och Real (Verklig kostnad för enheten eller en transfererbar kostnad, dvs. kostnaderna kan uppkomma hos olika enheter beroende på insats). Dessutom väljs hur många år studien ska spänna över. I dessa två bokslut har vi valt perioderna två år före inträdet i kooperativet och två år efter inträdet. Åren före Socioekonomiska bokslut

10 inträdet i kooperativen utgörs i bägge fallen till stora delar av gymnasietid varför beräkningen av välfärdskonsumtionen till vissa delar utgörs av ett koncentrat som spänner över fler år än två. Efter prissättning av välfärdskonsumtionen jämförs kostnaderna, för individen och gruppen, för två år före inträdet i kooperativet med kostnaderna två år efter inträdet i kooperativet. Jämförelsen görs som en del i det socioekonomiska bokslutet med avsikten att kunna visa de minskade samhällskostnader som uppstår i och med personers delaktighet i en kooperativt driven daglig verksamhet. I metoden används en kombination av faktiska kostnader och skattningar av kostnader för en trolig utveckling hos de individer som ingår i grupperna. I studiens fall för sådana individer som finns inom LSS-lagstiftningen. Skattningen av kostnader bygger på uppgifter som kommer från LSS-handläggare och andra med kännedom om målgruppens livsscenario och hanteras så att där aktuella uppgifter finns samlas de in och redovisas, där de inte finns görs uppskattningar som är så rimliga och ligger så nära verkligheten som möjligt. Studiens expertgrupper utgör här en informations källa liksom uppgifter tillgängliga via SCB och kommuners statistik över kostnader. För att behålla trovärdigheten i beräkningarna är det av vikt att snarare ligga under än över de förväntade kostnaderna. Beräkningsmetoden gör inte på något sätt anspråk på att vara exakt, utan används för att skapa en uppfattning om storleksordningen på, och omfattningen av, samhällets kostnader och möjliga vinster. Metodens 20-års investeringskalkyl som görs utifrån nationalekonomisk modell kan delvis jämställas med andra typer av tung samhällsinvestering som exempelvis vägbyggen. Investeringskalkylen används för att öka förståelsen hos beslutsfattare så att även investeringar i människor bör betraktas som lönsamma på kort och lång sikt. Scenarioteknik Scenariotekniken i ett socioekonomiskt bokslut innebär att bygga upp trovärdiga bilder av individer, scenarier, av den förväntade utvecklingen för individer som i denna studie, dels står utanför kooperativet, dels är medlemmar i ett kooperativ. I studien finns fyra scenarier som är baserade på kooperatörernas egna berättelser om sin livssituation före och efter inträdet i kooperativet. Dessa berättelser har utgjort underlag till fyra olika typkarriärer: en man och en kvinna som INTE deltar i en daglig kooperativ verksamhet och en man och en kvinna som deltar i daglig kooperativ verksamhet. Expertgrupper Till stöd i det socioekonomiska bokslutet för Beatebergs Hunddagis och Hantverkskooperativet UNITIS har flera expertgrupper medverkat för att ge bakgrundsinformation om kooperatörernas livssituation, om de välfärdstjänster som är relevanta för gruppen liksom kostnaderna för dessa. Urvalet till expertgrupperna har skett på följande sätt: - Varje kooperativ har ställt frågan till handläggare inom offentlig verksamhet och andra stödpersoner till kooperatörerna om deras möjlighet att ställa upp till en halv dags samtal kring målgruppens och individernas välfärdskonsumtion före och efter inträde i kooperativet tillsammans med oss som genomfört studien - Alla kooperatörer har fått frågan om de ville ställa upp på individuella intervjuer för att ge Socioekonomiska bokslut

11 en bild av sin livssituation före och efter inträdet i kooperativet. Expertgrupperna för Beatebergs Hunddagis har bestått dels av handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och handledare i kooperativet, dels av tre kooperatörer. Expertgrupperna för Hantverkskooperativet UNITIS har bestått av LSS-handläggare, Försäkringskassan, god man samt av fem kooperatörer. Expertgrupperna från offentlig sektor har samlats under en halv dag till samtal om målgruppens och individers kostnader för välfärdstjänster på respektive kooperativ. Några veckor innan intervjuerna genomfördes med kooperatörerna, gjordes ett första besök på kooperativet för att träffa kooperatörer och handledare, och för att berätta vad studien skulle innebära men även fråga om vilka kooperatörer som kunde tänka sig att bli intervjuade. Frågeunderlaget till kooperatörernas intervjuer återfinns i Bilaga 1. Möjliga generaliseringar Denna studie visar vilka samhällskostnader som uppstår specifikt för individer i de två sociala arbetskooperativen Beatebergs Hunddagis och Hantverkskooperativet UNITIS. Antagandena bygger både på faktiska uppgifter i de aktuella fallen och på uppdateringar av de möjliga generaliseringar av kostnader som gjorts i tidigare genomförda studier på de sociala arbetskooperativen KOS & Briggen (Nilsson & Wadeskog, 2007, 2008) liksom på det sociala företaget S&S, Service och samverkan (Israelsson/Dünkelberg, 2007). Trots att varje studie är unik och bygger på de undersökta kooperativens specifika förutsättningar, samtidigt som det finns uppgifter och statistik för målgruppen, går det både att dra vissa generella slutsatser kring samhällsnyttan och minskade kostnader, liksom för kooperatörernas ökade välbefinnande. I de två kooperativ som utgör underlaget för studien finns människor med olika typer av sammansatt problematik. Några kooperatörer har psykiska (medfödda eller förvärvade) funktionsnedsättningar medan andra har psykosociala problem, är långtidsarbetslösa eller har haft omfattande sjukskrivningsperioder. Socioekonomiska bokslut

12 5. De sociala företagens mångfald Antalet arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2010 är 225 varav 150 är sociala arbetskooperativ, där medarbetarna också är delägare och gemensamt beslutar om verksamhetens innehåll. Allt enligt den kooperativa principen en medlem en röst, i en demokratisk organisation som ger både delaktighet, ansvar och möjligheter. Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet och säljer varor och/eller tjänster. De skiljer sig från andra företag genom att de har som främsta mål att skapa möjligheter till arbete för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden, t ex genom ett arbetshinder på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Dessa företag är en del av den sociala ekonomin, dvs. den sektor av samhället som samlar föreningar, stiftelser, kooperativ med flera organisationer som har framträdande samhälleliga och sociala mål. Eftersom kooperatörerna på grund av sina arbetshinder har rätt till ett stöd från samhället bidrar kommunerna ofta till anställning av handledare eller lokalhyror. Många kooperativ säljer platser för arbetsträning eller rehabilitering till kommuner (enligt LSS som i denna studie), samt tar emot personer med stöd från Arbetsförmedling eller Försäkringskassa. Det sociala arbetskooperativet är ett självständigt företag som delvis kan konkurrera på marknadens villkor. Syftet är dock alltid att i första hand skapa meningsfulla arbeten där uppkommen vinst återinvesteras i företaget. De sociala arbetskooperativen erbjuder arbete och verksamheten bygger på att kooperatörerna arbetar 100 % av sin förmåga. Att ha ett arbete att gå till innebär också att tillhöra en gemenskap, en gemenskap som många mister då de står utanför arbetsmarknaden. Kooperatörerna i de sociala arbetskooperativen har alltid någon form av stöd till sin försörjning såsom lönebidrag, sjukersättning, pension och/eller försörjningsstöd. Den dubbla affärsidén Gemensamt för arbetsintegrerande sociala företag är att de har en dubbel affärsidé. Den dubbla affärsidén innebär att företaget säljer en vara eller tjänst på marknaden (t ex rehabplatser eller arbetsprövning) parallellt med den grundläggande idén att skapa arbete till personer som står utanför arbetsmarknaden. Bägge delarna är lika viktiga därför kallas detta för den dubbla affärsidén. Egenmakt och empowerment Vem har nyckeln till att stärka människan och öka den egna makten över tillvaron? Studier på de sociala företagen Basta, Service&Samverkan, liksom arbetskooperativen KOS och Briggen har visat att arbetet i ett socialt företag leder till ökad makt över det egna livet - empowerment - för deltagarna. Detta blir särskilt tydligt i de sociala arbetskooperativen, där man är både medarbetare och delägare. När en individ går från utanförskap eller arbetslöshet till att bli en del av en arbetsgemenskap så är det inte bara arbetet som räknas. Den sociala gemenskapen, arbetstider och fasta rutiner i det dagliga livet, den ökade kontrollen över det egna livet och stundtals en förbättrad ekonomi medverkar till det vi kallar empowerment egen makt. En kooperatör på Hantverkskooperativet UNITIS uttryckte det så här: Det handlar om vem som har nyckeln och kan öppna arbetsplatsen på morgonen och det är vi! Kooperatör på UNITIS Socioekonomiska bokslut

13 6. Studiens två socioekonomiska bokslut Beatebergs Hunddagis Beatebergs Hunddagis är en ekonomisk förening som startade våren 1996 med nio medlemmar/kooperatörer (sju kvinnor och två män). Kooperativet har två handledare på heltid (en kvinna och en man). Kommunen lämnar bidrag till handledarnas löner. Kooperativet finns i Villa Beateberg, som ligger intill Kvibergs kyrkogård i stadsdelen Bellevue i Göteborg. Flera av kooperatörerna har varit med sedan starten 1996, ett fåtal har tillkommit under de senaste åren. Tre av kooperatörerna arbetar heltid medan sex har deltidsarbeten. År 2009 hade fyra personer lönebidrag och fem arbetade inom den dagliga verksamheten på Beatebergs Hunddagis. På Beatebergs Hunddagis arbetar kooperatörerna i egen takt med att ta hand om hundarna, sköta kooperativets bokföring och redovisning och baka till försäljning inför cafékvällar. Under 2009 var sju hundar inskrivna på de tolv platser som finns. Eftersom hundarna går lösa både inne i huset och ute på rastgården har man bestämt att bara ta in tikar labradorer, retrievers och spaniels. Kooperatörerna bestämmer och planerar tillsammans och har majoritet i styrelsen, Månadsavgiften för en plats, tvätt av hundfiltar liksom särskilda cafékvällar svarar för 5 % av intäkterna. Kooperativet tillhandahåller 5 platser för daglig verksamhet vilket svarar för 23 % av intäkterna. Arbetsförmedlingen lämnar stöd till löner motsvarande ca 27 %. Försäkringskassans utbetalningar till kooperativet utgör ca 45 % av intäkterna. Totalt omsatte verksamheten år 2009 drygt ca kr. Hantverkskooperativet UNITIS Hantverkskooperativet UNITIS ekonomiska förening bildades 1998 i Ljusdal av åtta personer inom kommunens dagliga verksamhet som tillsammans med tre handledare ville starta ett kooperativ med större inflytande över verksamheten och skapa mer meningsfulla arbetsuppgifter. Idag har kooperativet tolv medlemmar varav tre är handledare. Kooperativet erbjuder människor med intellektuella funktionsnedsättningar arbete genom daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten ska vara överblickbar för alla i kooperativet och styrs av demokratiska principer. Styrdokument är kooperativa principer, kooperativets stadgar och LSS. Kooperatörerna driver en butik med presentartiklar, ett kafé, och arbetar med möbelrenovering och textiltryck. Kunderna och företagen i Ljusdal har bidragit med synpunkter på verksamheterna i den sociala redovisning som gjordes för några år sedan. Kooperativet är medlemmar i Köpmannaföreningen och Svensk Handel. Kooperativet är också engagerat i ett internationellt utbytesprojekt med en systerorganisation till FUB i Bolivia dit några kooperatörer och handledare åker varje år. Verksamheten finansieras genom intäkter från kaféet och försäljning i butiken (totalt ca 28 %). Övrig finansiering sker genom försäljning av platser i daglig verksamhet liksom olika arbetsmarknadsåtgärder som lönebidrag och trygghetsanställningar (ca 72 %). Kooperativet tillhandahåller åtta platser för daglig verksamhet. Två kooperatörer har lönebibrag, en har halvt sjukbidrag, en har pension. Totalt omsatte verksamheten år 2009 drygt kr. Socioekonomiska bokslut

14 6.1 Expertgrupper möjliggör studien Den främsta expertgruppen i denna studie har varit kooperatörerna. De har tydliggjort bilden av vad kooperativet betyder för dem, liksom för deras sociala liv och arbetsförmåga. Enskilda intervjuer har gjorts med de tre kooperatörer som var intresserade av att förmedla sina erfarenheter. Även handledarna i de två kooperativen har bistått med mycket information. De andra expertgrupperna har bestått av personer som finns i de nätverk som omger kooperativen, exempelvis handläggare. Expertgrupp: Kooperatörer Beateberg De personer vi har intervjuat vid Beatebergs Hunddagis beskriver samfällt vilken skillnad det blev i livet när de slutade skolan och så småningom kom med i kooperativet. Något som blev tydligt under intervjuerna med kooperatörerna var att skolan inte var en rolig period i livet. Flera hade svårt med studierna, man fick inte särskilt mycket stöd och hjälp från lärarna i gymnasieskolan och ingen fanns att vända sig till när det blev problem med studierna. Innehållet i dessa intervjuer kom att utgöra delar av underlaget till de fyra typkarriärer som skapades i studien. De intervjuade kooperatörerna kände utanförskap i skolan och blev mobbade, vilket också beskrivs av kooperatörerna på Hantverkskooperativet UNITIS. Gymnasietiden var den värsta tiden i mitt liv, säger en kooperatör. Då hade jag självmordstankar. Lärarna gjorde ingenting för att stoppa mobbarna. Det fanns ingen vuxen i skolan att få stöd hos, de trodde inte på att mobbing förekom på deras skola. De flesta kom direkt från skolan till Beatebergs Hunddagis, möjligen hade man ett kortare jobb, praktik eller var arbetslös innan platsen på hunddagiset var avtalad. På Beatebergs Hunddagis ingår kooperatörerna i en gemenskap där alla har ungefär samma bakgrund och erfarenheter. Det ger en känsla av trygghet och en förståelse för hur de andra i kooperativet känner. Det var en lyckokänsla när jag fick börja på Beatebergs Hunddagis. Det finns inget bättre jobb! Ingenting i världen kan gå upp mot detta, det är den bästa arbetsplatsen för mig. Hundarna betyder kärlek, vänskap, trivsel, något att göra, prata med och kela med. Vårda, borsta, ge mat. Gå ut, springa, leka. Allt jag inte fick göra som barn får jag göra nu. Jag jobbar 8 timmar per dag och vill inte gå hem när dagen är slut. Kooperatör, Beatebergs Hunddagis Arbetet upplevs som meningsfullt, det är ett mycket konkret arbete med direkta gensvar från hundarna. Hundar ger kärlek och värme och visar sitt förtroende, man har ansvar för levande varelser som är beroende av den omvårdnad man ger. Expertgrupp: Nätverk Beateberg Till stöd i det socioekonomiska bokslutet för Beatebergs Hunddagis har funnits en expertgrupp som har gett bakgrundsinformation om kooperatörerna och de välfärdstjänster som är relevanta för gruppen. Expertgruppen har bestått av följande personer: SIUS-konsulent vid Arbetsförmedlingen, myndighetsutövare vid socialförvaltningens enhet för funktionshinder i Kortedala stadsdel (deltar vid årliga kontroller på Beatebergs Hunddagis ang. LSS), anhörigstödjare för yngre personer med funktionshinder (tidigare LSS-handläggare) samt handläggare från Försäkringskassan. Socioekonomiska bokslut

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER

UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER SocioEkonomisk utvärdering av Livlinan i Österåker Ett projekt för att fånga ungdomar på glid Utanförskapets isbergseffekter socioekonomisk utvärdering av Livlinan sid 2

Läs mer

DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS- POTENTIALEN

DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS- POTENTIALEN DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS- POTENTIALEN Översiktliga socioekonomiska kalkyler kring effekterna av framgångsrik rehabilitering inom ramen för samordningsförbund Finsam Socioekonomisk analys

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv ATT GÅ BREDVID Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv Eva.lundmark@krutab & i.nilsson@seeab.se Tierpsmodellen sid. 2 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3 r ö f n a t u r ä n e m d o a s n k a r g a n m U s t e b ar kd En o oek is nom i soc 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 21:3 n sio us isk Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet

Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet Inledning Detta exempel på ett socioekonomiskt bokslut bygger på verksamheten vid behandlingshemmet Selene-kollektivet på södra Gotland. Här får missbrukande

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer