DOM (DELDOM) Mål nr B meddelad i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 DOM (DELDOM) Mål nr B meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Emina Bicakdzic, Kungshöjdsgatan Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Allan Stutzinsky Advokatfirman Glimstedt AB Box Göteborg DOMSLUT Begångna brott Medhjälp till grovt bidragsbrott medelst osant intygande Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) samt 23 kap 4 brottsbalken 15 kap 11 1 st samt 23 kap 4 brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 DOM (DELDOM) B Skadestånd Emina Bicakdzic ska solidariskt med Vesna Dukic och Alisa Lames utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Emina Bicakdzic ska solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränte på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Advokat Allan Stutzinsky tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Emina Bicakdzic till staten återbetala kr. Övrigt Tingsrätten förordnar om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Emina Bicakdzics egenom att Försäkringskassans fordran om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden skall bestå en månad efter det att domen vunnit laga kraft.

3 DOM (DELDOM) Mål nr B meddelad i Göteborg 3 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Vesna Dukic, Pontus Wiknersgatan Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Claes Östlund Advokatfirman Ahlstedt HB Box Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grovt bidragsbrott Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 DOM (DELDOM) B Skadestånd Vesna Dukic ska solidariskt med Alisa Lames och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Vesna Dukic ska solidariskt med Alisa Lames utge skadestånd till Försäkringskassan med med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Vesna Dukic ska solidariskt med Emina Bicakdzic utge skadestånd till försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Vesna Dukic ska utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Förverkande och beslag Beslagen av filmer, minneskort och videoband (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare nr BG232 p 8, 15, 22 och 24) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Vesna Dukic. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna rörande fysiskt och psykiskt hälsotillstånd i yttrandet från Kriminalvården, aktbil. 60, ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Claes Östlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Med upphävande av tidigare kvarstadsbeslut förordnar tingsrätten om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Vesna Dukics egenom att Försäkringskassans fordran om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden skall bestå en månad efter det att domen vunnit laga kraft.

5 DOM (DELDOM) Mål nr B meddelad i Göteborg 5 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Alisa Lames, Frihetsberövande: Häktad Kastanjegården Angered Offentlig försvarare: Advokat Poly Jensell Swedbergs Advokatbyrå HB Packhusplatsen Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grovt bidragsbrott Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. Fängelse 2 år Näringsförbud Alisa Lames meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 5 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

6 DOM (DELDOM) B Skadestånd Alisa Lames ska solidariskt med Vesna Dukic och Emina Bicakdzic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Alisa Lames skall solidariskt med Vesna Dukic utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränte på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från de datum och på de belopp som framgår av bilaga 3 till dess betalning sker. Häktning m.m. Alisa Lames ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Poly Jensell tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Tingsrätten förordnar om kvarstad enligt 26 kap. 1 rättegångsbalken på så mycket av Alisa Lames egendom att försäkringskassans fordran om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden skall bestå en månad efter det att domen vunnit laga kraft.

7 7 Innehåll YRKANDEN M M... 4 DOMSKÄL... 4 DE TILLTALADES INSTÄLLNINGAR... 4 BAKGRUND... 6 Milorad Dragutinovics misshandel... 6 Händelseförlopp under Händelseförlopp under Händelseförlopp under Sammanfattning UTREDNINGEN I MÅLET Assistansersättning Den skriftliga bevisningen Den muntliga bevisningen TINGSRÄTTENS BEDÖMNING Åtalet för grovt bidragsbrott, åtalspunkt Åtalet för grovt bidragsbrott alt medhjälp därtill medels osant intygande, grovt brott, åtalspunkt Medhjälp till grovt bidragsbrott medels osant intygande, grovt brott, åtalspunkt PÅFÖLJDSFRÅGORNA VESNA DUKIC ALISA LAMES EMINA BICAKDZIC SKADESTÅNDSFRÅGORNA VESNA DUKIC ALISA LAMES EMINA BICAKDZIC NÄRINGSFÖRBUD KVARSTAD HÄKTNINGSFRÅGAN ÖVRIGA FRÅGOR HUR MAN ÖVERKLAGAR... 62

8 8 YRKANDEN M M Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. Försäkringskassan har vid huvudförhandlingen justerat sitt yrkande om skadeståndsskyldighet och ränta enligt följande. Försäkringskassan yrkar skadestånd med kr av Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic solidariskt med varandra. Härav yrkas kr av Alisa Lames och Emina Bicakdzic solidariskt med varandra och med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic, kr av Alisa Lames solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic samt kr av Emina Bicakdzic solidariskt med Milorad Dragutinovic och Vesna Dukic. I övrigt har Försäkringskassan yrkat i enlighet med bilaga 2. FRIHETSBERÖVANDEN Vesna Dukic, Alisa Lames och Emina Bicakdzic har varit frihetsberövade i enlighet med vad som framgår av avräkningsunderlagen. DOMSKÄL DE TILLTALADES INSTÄLLNINGAR Vesna Dukic har förnekat att hon lämnat några oriktiga uppgifter beträffande Milorad Dragutinovics hälsotillstånd. Hon har vitsordat att uppgifterna om Milorad Dragutinovics hälsotillstånd har lämnats till Försäkringskassan men har uppgett att de inte varit oriktiga. Hon har erkänt att hon lämnat oriktiga uppgifter beträffande assistansersättningsräkningar och därtill bilagda tidredovisningar för assistenter för

9 9 perioden oktober 2010 till mars Hon har bestritt att hon har lämnat oriktiga uppgifter under perioden från och med augusti 2008 till och med september 2010, eftersom det då enligt henne var Alisa Lames som hanterade assistansersättningsräkningar och tidredovisningar. Hon har vitsordat att det utbetalts assistansersättning om sammanlagt kr. Alisa Lames har förnekat grovt bidragsbrott samt medhjälpt därtill. Hon har emellertid erkänt osant intygande, eftersom hon har lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i tidsredovisningar då hon själv angivits som assistent utan att ha arbetat som assistent. Hon har gjort gällande att hon trodde att Milorad Dragutinovic var sjuk och berättigad till aktuell assistansersättning. Hon har vitsordat att hon har fyllt i de aktuella tidsredovisningarna och assistansersättningsräkningarna enligt instruktioner från Vesna Dukic. Hon trodde emellertid att arbete var utfört i enlighet med vad som anges i dessa. Såvitt avser de tidredovisningar som avsåg henne själv var detta följden av en överenskommelse mellan henne och Vesna Dukic, innebärande att Alisa Lames skulle skriva de timmar som Vesna Dukic arbetade på sig själv, eftersom Vesna Dukic var orolig att hon skulle förlora sin sjukpension. Alisa Lames har vitsordats att ett belopp om kr har överförts till hennes respektive hennes kommanditbolags bankkonto och att hon därefter utbetalat minst kr till Vesna Dukic. Emina Bicakdzic har förnekat brott under perioden från december 2009 till september Hon har erkänt gärningarna under perioden från och med september 2011 till och med mars Under perioden från och med december 2009 till och med september 2010 har hon inte undertecknat några tidsredovisningar. Under september 2010 undertecknade hon några tidsredovisningar in blanko som senare användes av Vesna Dukic. Hon hade emellertid inte uppsåt att främja Milorad Dragutinovics och Vesna Dukics handlande. Från och med september 2011 till och med mars 2012 erkänner hon gärningarna. Hon har undertecknat och fyllt i tidredovisningarna efter instruktion

10 10 från Vesna Dukic och har förstått innebörden av sitt handlande. Hon har vitsordat att ett belopp om sammanlagt kr har överförts till hennes bankkonto och att hon har lämnat detta belopp vidare till Vesna Dukic. BAKGRUND Milorad Dragutinovics misshandel Av utredningen har till en början framgått följande. Vesna Dukic och Milorad Dragutinovic är sammanlevande sedan många år tillbaka. Under 1993 blev Milorad Dragutinovic, som då arbetade som taxichaufför, brutalt överfallen och misshandlad. Misshandeln ledde till mycket allvarliga skador och en lång sjukhusvistelse. Under, i vart fall, den inledande tiden efter misshandeln led Milorad Dragutinovic av allvarliga psykiska och fysiska besvär. Den 25 januari 1996 ansökte Milorad Dragutinovic för första gången om att beviljas assistansersättning. I ansökan uppgavs bl.a. att Milorad Dragutinovic i efterförloppet av misshandeln drabbats av diabetes, att den kognitiva kapaciteten är fortsatt nedsatt, att han har svårigheter med balans och koordination, att synen är kraftigt nedsatt på vänster öga, att det föreligger problem med minnesförlust, ångest, depression och koncentrationssvårigheter samt att han är ständigt snurrig i huvudet och lider av frånvaroattacker. Vidare uppgavs det att Milorad Dragutinovic behöver hjälp med nästan allt och att läkare sagt att hans hjälpbehov kommer att kvarstå för resten av hans liv. Som exempel på Milorad Dragutinovics hjälpbehov, nämndes bl.a. att han är tvungen att använda käpp och oftast någon att stödja sig på för att kunna förflytta sig, att han inte kan läsa eller skriva på egen hand, att han inte kan sköta sin hygien (t.ex. duscha och raka sig) på egen hand, att han inte kan ta sin medicin på egen hand, att han behöver hjälp med att beställa tid hos läkare samt ta sig till och från läkarbesök, att han inte på egen hand kan laga och servera mat och

11 11 att han inte heller i övrigt kan sköta sitt hem och sin familj. Den 30 augusti 1996 beslutade Försäkringskassan att assistansersättning beviljades fr.o.m. den 1 oktober 1995, med i genomsnitt 98 timmar per vecka. Den 22 juni 2000 beslutade Försäkringskassan om fortsatt beviljad assistansersättning, med 98 timmar per vecka, efter att en omprövning skett. Händelseförlopp under 2008 Den 22 januari 2008 gjorde Försäkringskassan ett hembesök hos Milorad Dragutinovic, där man samtalade med honom via Vesna Dukic. Under samtalet uppgav Vesna Dukic bl.a. följande. Milorad Dragutinovics funktionsnedsättning har försämrats både psykiskt och fysiskt. Milorad Dragutinovic har diskbråck, med värk i axlar och dålig rörlighet samt avsaknad av känsel i höger arm och i tre fingrar på höger hand. Milorad Dragutinovics balans är dålig och det förekommer att han ramlar omkull, varför utprovning av rullator och rullstol pågår. Milorad Dragutinovic har prostatabesvär och därmed sammanhängande problem med att urinera. Han har även högt blodtryck samt kärlkramp. Milorad Dragutinovic är helt blind på vänster öga och har ständigt återkommande besvär av värk i höger öga, eftersom han tenderar att få sår på hornhinnan. Vad gäller Milorad Dragutinovics hjälpbehov, är skillnaden sedan november 2007 att han under ca de sex senaste veckorna behövt matas vid måltiderna. Den 10 mars 2008 meddelade Försäkringskassan att man övervägde att dra in Milorad Dragutinovics assistansersättning, p.g.a. att det inte ansågs föreligga medicinskt styrkta hjälpbehov för att klara av den dagliga livsföringen. Försäkringskassan ansåg att hjälpbehovet med de grundläggande behoven var mindre än 20 timmar per vecka. Den 16 april 2008 gavs ett läkarutlåtande rörande Milorad Dragutinovics assistansbehov, upprättat av Rolf Stålhandske, specialist i allmän psykiatri,

12 12 Institutet Berengár, in till Försäkringskassan. I utlåtandet anfördes bl.a. följande. Den svåra cerebrolesionella skadebild och det posttraumatiska stressyndrom som Milorad Dragutinovic tidigare konstaterats lida av har inte i något avseende förbättrats, utan det har tvärtom inträtt en tydlig försämring på flera områden. Tydliga tecken på demens har tillkommit och minnesfunktionen försämrats allt mer, till den grad att Milorad Dragutinovic måste påminnas om i stort sett allt. Milorad Dragutinovic lider av påfallande affektlabilitet samt ångest, panikattacker och depression. Han lider även av svår kronisk smärta och ter sig trött och apatisk. Under de senaste två åren har Milorad Dragutinovics hälsotillstånd förändrats bl.a. på så sätt att det tillkommit cervikobrakialt syndrom, med helt kraftlös höger arm och atrofierade muskler i axel som följd, vilket i hög grad ökat hans behov av hjälp från andra. En annan förändring är att Milorad Dragutinovic drabbats av prostatabesvär och medföljande typiska urineringsbesvär. Milorad Dragutinovic lider av mycket smärta i rygg och revben samt är drabbad av gikt. Han har också en kraftig synnedsättning på vänster öga och får återkommande sår på det högra ögat, vilket leder till att han vid dessa tillfällen får mycket dålig syn och därmed ytterligare markant ökat behov av totalt stöd och hjälp från omgivningen. Milorad Dragutinovic behöver passning, stöd och hjälp från andra kontinuerligt och hela dygnet runt. Även nattetid krävs tillsyn, bl.a. eftersom Milorad Dragutinovic behöver hjälp med toalettbesök, ofta flera gånger per natt. Den 24 april 2008 inkom en skrivelse upprättad av Vesna Dukic till Försäkringskassan. I skrivelsen uppgav Vesna Dukic bl.a. följande. Milorad Dragutinovic kommer, efter att ha drabbats av diskbråck i nacken, att ha höger arm hängande och utan kraft p.g.a. att höger arm inte har kontakt med nerven och två muskler har förtvinat. Milorad Dragutinovics alla svårigheter är varaktiga och han kommer inte bli kvitt det cerebrolesionella syndromet, minnesstörningarna, diabetesen och gångsvårigheterna. Gångsvårigheterna har blivit värre, i och med att Milorad Dragutinovic inte kan använda höger arm och därmed inte kan använda den

13 13 för att hålla i sin käpp. P.g.a. alla Milorad Dragutinovics besvär borde han snarare få fler timmar i assistansersättning än färre. Den 28 maj 2008 meddelade Försäkringskassan på nytt att man övervägde att dra in assistansersättningen, återigen med motiveringen att man ansåg att hjälpbehovet med de grundläggande behoven var mindre än 20 timmar per vecka. Den 30 maj 2008 uppgav Vesna Dukic, i ett telefonsamtal till Försäkringskassan, bl.a. följande. Hon förstår inte att Försäkringskassan överväger att dra in assistansersättningen. Milorad Dragutinovics funktionshinder är lika stort som tidigare och han behöver hjälp med allt. Den 12 juni 2008 anförde Vesna Dukic, i ett telefonsamtal till Försäkringskassan, bl.a. följande. Milorad Dragutinovics behov av hjälp har snarare ökat än minskat, han kan inte sköta sin hygien själv och han kan inte kan äta själv eller klä av/på sig själv. Milorad Dragutinovic har tidigare gått med käpp och rullator, men då han ramlat flera gånger p.g.a. balanssvårigheter har rullstol beställts. Milorad Dragutinovics besvär är stationära och inget har förbättrats i hans tillstånd. Den 12 juni 2008 inkom Vesna Dukic också med två nya läkarintyg till Försäkringskassan. Läkarintygen ifråga var upprättade av Dan Curiac, specialist i allmän medicin, Läkarhuset, respektive Rolf Stålhandske, specialist i allmän psykiatri, Institutet Berengár. Dan Curiac anförde i sitt utlåtande bl.a. följande. Milorad Dragutinovic var senast den 20 april 2008 på Läkarhuset. Försäkringskassan har, utifrån journalanteckningar från Läkarhuset, bedömt att det inte finns medicinskt underlag för att bevilja Milorad Dragutinovic personlig assistans. Vid genomgång av Milorad Dragutinovics journal vid besök på Läkarhuset bedömes journalutdraget icke signifikant beträffande Milorad Dragutinovics grundsjukdom, i och med att han

14 14 mest varit på Läkarhuset med anledning av akuta problem, smärtlindring, prostatit och utredning av koronar sjukdom. En bedömning av Milorad Dragutinovics aktuella funktion i muskulaturen och allmänna prestationsförmåga har inte gjorts på Läkarhuset. I någon journalanteckning, från september 2006, anges att Milorad Dragutinovic klarar av- och påklädning, vilket jag är tveksam till. Man menar sannolikt att Milorad Dragutinovic har kunnat ta av sig skjortan, men han kan definitivt inte knäppa upp knappar. Att hjälpa Milorad Dragutinovic lägga sig ner på brits för prostataundersökning har tagit minst fem minuter med hjälp både av hustrun och av mig. Ovanpå Milorad Dragutinovics tidigare fysiska handikapp har tillkommit diskbråck i nacken, vilket engagerar cervikala nerver och har lett till total dysfunktion i höger arm och hand. Enligt senaste bedömningen här, den 20 april, konstateras att Milorad Dragutinovic saknar kraft i armen och att han har ständig värk. Tumme, pekfinger och långfinger på höger hand är helt domnade. Tydlig atrofi av deltoideus och trapezius konstateras på höger sida. Nedsatt motorik vid högerhandsgrepp. Milorad Dragutinovic är högerhänt och han har flyttat käppen till vänster hand. Förutom nedsatt funktion p.g.a. tidigare skalltrauma, finns hos Milorad Dragutinovic således en tydlig funktionsnedsättning i höger hand samt en partiell kognitiv nedsättning och talsvårigheter. Milorad Dragutinovic bedöms inte kunna klara av elementär aktiv daglig livsföring och hans tillstånd har inte förbättrats sedan skadan inträffade. I sitt kompletterande utlåtande anförde Rolf Stålhandske bl.a. följande. Det har skett en fortskridande försämring av Milorad Dragutinovics hälsotillstånd och funktionsförmåga på senare tid. Milorad Dragutinovic är en individ med närmast extremt uttalat behov av hjälp från andra för sin aktiva dagliga livsföring och det i en omfattning som endast kan betecknas som dygnet runt. Milorad Dragutinovic behöver hjälp med sina grundläggande behov: han behöver hjälp med hygien, hjälp med på/avklädning, hjälp med att äta, hjälp från en tredje person för att kunna tala med andra samt har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Milorad Dragutinovic saknar, så gott som helt och hållet,

15 15 funktion och kraft i höger arm och styrförmågan är otillräcklig i den vänstra armen. På grund därav har han ett ständigt behov av personlig assistans i allt där man behöver använda armar och händer. Milorad Dragutinovic har stora svårigheter att ta sig fram gående, även med rullator, vilken han p.g.a. hjärnskadekonsekvenser och nytillkommen demens inte längre klarar att styra själv. Han har också hjärnskadebetingad bristfällig uppfattning av nivåskillnader, vilket ytterligare bidrar till gång- och balanssvårigheter. Milorad Dragutinovics falltendens är påfallande och han faller omkull flera gånger dagligen. Han har hjärnskadebetingade brister i uppfattning av temperatur och därmed förekommer ett behov av personlig assistans i samband med intag av mat och dryck, för att förhindra inre brännskador. Milorad Dragutinovic har hjärnskade- och demensbetingade svårigheter att genomföra redan enklare förnuftsresonemang samt talsvårigheter och svårigheter att frambringa ett begripligt tal, varför ett behov av en tredje person för att tala med andra finns. Milorad Dragutinovic har stora svårigheter att vid förflyttning klara sig utan ledsagare, speciellt utanför bostaden, och klarar därmed inte av att handla, resa, besöka sjukhus, tandläkare, apotek etc. på egen hand. Nattetid behöver han ideligen hjälp i samband med frekventa toalettbesöksbehov p.g.a. sina konstaterade prostatabesvär. I jämförelse med den utredning som Försäkringskassan företog i mitten av 90-talet och dess i detalj skattade timbehov av personlig assistans, bedöms Milorad Dragutinovics behov idag vara betydligt större och han borde tilldelas personlig assistans 24 timmar per dygn. Den 18 juni 2008 meddelade försäkringsläkaren Jörgen Groth sin bedömning av Milorad Dragutinovics tillstånd ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv och konstaterade då att de senaste läkarintygen som Vesna Dukic skickat in till Försäkringskassan inte förändrade den tidigare gjorda försäkringsmedicinska bedömningen. Den 1 juli 2008 inkom ett avtal mellan Alisa Lames och Milorad Dragutinovic, där det anges att Alisa Lames (via sin enskilda firma Angered Personlig Assistent) ska

16 16 vara anordnare av personlig assistans åt Milorad Dragutinovic, till Försäkringskassan. I avtalet stadgas att det gäller fr.o.m. den 1 juli Den 2 juli 2008 beslutade Försäkringskassan att dra in Milorad Dragutinovics assistansersättning fr.o.m. den 1 augusti. I motiveringen för beslutet uppgav Försäkringskassan bl.a. att Milorad Dragutinovic bedömdes tillhöra den personkrets som kan få assistansersättning, men att hans behov av personlig assistans för de grundläggande behoven bedömdes vara mindre än 20 timmar per vecka och för att beviljas assistansersättning krävs att behovet av personlig assistans med de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. Milorad Dragutinovics behov av hjälp i samband med de grundläggande behoven sades efter utredning ha bedömts uppgå till 7 timmar per vecka, avseende behov av hjälp vid kommunicering. Vad gällde eventuellt behov av hjälp med andra grundläggande behov (hygien, på- och avklädning och måltider), bedömde Försäkringskassan att det medicinska underlaget inte styrkte att behov av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser förelåg. Inte heller behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen ansågs finnas. Den 2 september 2008 inkom Milorad Dragutinovic, via sitt ombud Jan Karlsson, med en begäran om omprövning av Försäkringskassans beslut. Där anfördes bl.a. följande. Milorad Dragutinovic har kvarstående svårt cerebrolesionellt syndrom med verifierad minnesstörning, gångsvårigheter, betydande värkbesvär, kraftigt nedsatt syn på höger öga, diskbråck, kraftnedsättning i båda ben och höger arm med balanspåverkan som leder till att han faller omkull flera gånger per dag, tydlig atrofi i vissa muskler, prostatabesvär och kan inte klara elementär aktiv daglig livsföring. Milorad Dragutinovics multisymptomatiska sjukdomstillstånd med varaktiga funktionshinder gör att han behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom, alltså hjälp med de grundläggande behoven.

17 17 Till begäran om omprövning fanns flera bilagor bifogade, varav de flesta bestod av handlingar som getts in till Försäkringskassan redan tidigare. Ett läkarintyg upprättat av Pontus Wasling, Neurologmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket ej getts in tidigare, var dock också inkluderat. I intyget anförde Pontus Wasling bl.a. följande. Vid undersökning av Milorad Dragutinovic i samband med upprättandet av intyget, framkommer det att han med hjälp av käpp kan gå högst 100 m, men med korta hasande steg. Han kan ej gå i trappor och kan ej använda rullator, eftersom han fallit när han använt en sådan. Milorad Dragutinovic har nedsatt kraft i båda benen och även nedsatt kraft i höger arm. Kraftnedsättningen, tillsammans med balanspåverkan, gör att han vid undersökningen inte själv kan lägga sig ned på britsen eller ta sig upp. Diskbråcket tycks ha givit känselpåverkan i tumme, pek- och långfinger på höger hand. Den motoriska långsamheten som framkommer är också bidragande till Milorad Dragutinovics svårigheter att röra sig. Medföljande hustru uppger vid undersökningen att Milorad Dragutinovic inte kan gå på toaletten själv, inte kan sköta sin personliga hygien själv samt inte heller kan sköta på- och avklädning själv. En stor del av Milorad Dragutinovics svårigheter beror sannolikt på en kognitiv påverkan, med svårigheter i exekutiva funktioner. Han saknar egen initiativförmåga, vilket bedöms leda till att han inte kan sköta sina mediciner och inte kan göra mat åt sig själv. Hans sedan tidigare konstaterade minnesstörning bedöms försvåra aktiviteter i det dagliga livet. Milorad Dragutinovic har, p.g.a. sin kognitiva svikt, svårt att redogöra för sig själv och sin problematik och det bedöms förutsättas ingående kunskaper om honom för att förstå hans behov och önskningar. Det kvarstår ett behov av personlig assistans om mer än 20 timmar per vecka, troligtvis minst de 98 timmar per vecka som Milorad Dragutinovic tidigare varit beviljad. Den 14 oktober 2008 sändes en komplettering till begäran om omprövning in till Försäkringskassan. Flera handlingar som getts in tidigare var inkluderade, men det tillkom också nytt material, såsom ett läkarintyg upprättat av Åsa Rigéus-Conradi,

18 18 specialist i allmänmedicin, Läkarhuset. Åsa Rigéus-Conradi anförde bl.a. följande. Jag har träffat Milorad Dragutinovic på mottagningsbesök den 15 september Tyngdvikten lades vid detta besök på symtom från hjärttrakten. Rörande en journalanteckning från besöket, uppges det där att Milorad Dragutinovic klarar avoch påklädning. Detta önskar jag förtydliga. Då Milorad Dragutinovic skulle ta av sig på överkroppen i samband med undersökningen stod han lutad mot en brits för att ej tappa balansen p.g.a. att han var ostadig och balansen dålig. Med tidskrävande möda och axelvärk klarade Milorad Dragutinovic av att ta av sig det enda plagg han hade på överkroppen. Det var sommar och klädseln var lätt. Milorad Dragutinovic tog alltså ej av sig bälte, benkläder skor eller strumpor. Vid påklädning bistod hustrun honom. Journalanteckningen var ej tänkt att ligga till grund för en bedömning av Milorad Dragutinovics förmåga att klara aktiv daglig livsföring och hans behov av personlig assistent. Den 20 oktober 2008 meddelade försäkringsläkaren Bjarne Lindén sin bedömning av Milorad Dragutinovics tillstånd ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv. I bedömningen anges bl.a. att Milorad Dragutinovics hjälpbehov tycks vara stort och att han inte verkar ha förbättrats över tiden med tilltagande ålder. Det bedöms inte att personlig assistent är behövligt hela dygnets vakna tid, i och med att Milorad Dragutinovic ofta ligger och vilar på sängen. Sammantaget bedöms det föreligga ett behov av personlig assistent under 70 timmar per vecka. Den 27 november 2008 kom ett omprövningsbeslut från Försäkringskassan; det tidigare beslutet ändrades på så sätt att Milorad Dragutinovic vid omprövningen bedömdes ha ett behov av hjälp med de grundläggande behoven som uppgick till mer än 20 timmar per vecka. Den 5 december 2008 gjorde Försäkringskassans Anna Hedström ett hembesök hos Milorad Dragutinovic och den 14 december upprättade sedan Försäkringskassan sitt utredningsunderlag. Angående Milorad Dragutinovics behov av personlig assistent

19 19 för de grundläggande behoven uppges bl.a. följande. Milorad Dragutinovics behov av hjälp i samband med hygien består av att han på morgonen behöver praktisk hjälp vid daglig duschning, toalettbesök, tandborstning och rakning under sammanlagt en timma. På kvällen behöver han hjälp med toalettbesök, avtvättning och tandborstning under ca 20 minuter. Utöver toalettbesök morgon och kväll, bedöms han ha behov av hjälp med toalettbesök under resten av dagen med ytterligare 1 timma och 30 minuter. Totalt bedöms det finnas ett behov av assistans vid hygien med 19 timmar och 50 minuter per vecka. Milorad Dragutinovics behov av hjälp vid av- och påklädning består av att han behöver hjälp med klädseln under upp till 15 minuter på morgonen, med ytterkläder/ombyte under i genomsnitt 10 minuter på dagen och med avklädning på kvällen under ca 10 minuter. Totalt bedöms det finnas ett behov av assistans vid på- och avklädning med i genomsnitt fyra timmar och fem minuter per vecka. Milorad Dragutinovics behov av hjälp i samband med måltider består av att han behöver påminnas om att han måste äta. Det finns inget medicinskt underlag som styrker behov av hjälp med matning, så därmed bedöms inte behovet av hjälp i samband med måltider utgöra ett grundläggande behov. Milorad Dragutinovics behov av hjälp med kommunicering bedöms uppgå till en timma per dag, i och med att han behöver en tredje person som väl känner till hans uttryckssätt för att kunna tala med andra. Totalt bedöms det därmed finnas behov av hjälp vid kommunicering med totalt 7 timmar per vecka. Vad gäller behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om Milorad Dragutinovics person, så bedöms behov av sådan hjälp ej föreligga. Sammantaget bedöms Milorad Dragutinovics behov i samband med de grundläggande behoven uppgå till 30 timmar och 55 minuter per vecka. Angående Milorad Dragutinovics behov av personlig assistent för övriga behov uppges bl.a. följande. Milorad Dragutinovic behöver hjälp för att kunna resa sig upp från stol och säng. Vid förflyttningar behöver han ha hjälp i form av levande stöd. Tidsåtgången för hjälp vid förflyttningar bedöms uppgå till ca 30 minuter per dag, alltså totalt tre timmar och 30 minuter per vecka. Milorad Dragutinovic behöver handräckning och hjälp i samband med alla moment i vardagen, exempelvis vid intag av medicin och

20 20 beredning av mat. Tidsåtgången för hjälp i samband med handräckning och beredning av mat bedöms uppgå till ca en timma per dag, alltså totalt sju timmar per vecka. Milorad Dragutinovic kan inte läsa själv och tycker om att någon läser för honom. Tidsåtgången för hjälp med läsning uppgår till ca en timma per dag, alltså totalt sju timmar per vecka. Vid måltider behöver Milorad Dragutinovic hjälp med att duka fram och av, hjälp med sönderdelning av maten och handräckning. Tidsåtgången för hjälp i samband med frukost uppgår till 30 minuter, vid lunch till 45 minuter, vid middag till 45 minuter och vid mellanmål till 15 minuter per dag. Totalt rör det sig därmed om hjälp i samband med måltider under 15 timmar och 45 minuter per vecka. Milorad Dragutinovic behöver hjälp vid all vistelse utanför hemmet. Han är på läkarbesök upp till fem gånger per månad. På sommarhalvåret är han ute på kortare promenader. Behovet av ledsagning bedöms uppgå till i genomsnitt fem timmar per vecka. Sammantaget bedöms Milorad Dragutinovic ha behov av personlig assistans för övriga behov med 38 timmar och 15 minuter per vecka. Milorad Dragutinovics totala behov av assistans bedöms därmed uppgå till 69 timmar och 10 minuter per vecka, vilket avrundas till 70 timmar per vecka. Den 17 december 2008 kom ett beslut rörande antalet assistanstimmar från Försäkringskassan, där Milorad Dragutinovic beviljades assistansersättning med i genomsnitt 70 timmar i veckan. Han beviljades assistansersättningen fr.o.m. det datum då han får assistans, men tidigast fr.o.m. augusti Försäkringskassan uppgav att beslutet grundats på det utredningsunderlag som upprättats avseende Milorad Dragutinovics hjälpbehov. Händelseförlopp under 2009 Den 12 januari 2009 mottog Försäkringskassan ett nytt avtal mellan Alisa Lames och Milorad Dragutinovic, där det på nytt anges att Alisa Lames (via sin enskilda firma Angered Personlig Assistent) ska vara anordnare av personlig assistans åt Milorad Dragutinovic. I avtalet stadgas att det gäller fr.o.m. den 1 augusti 2008.

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2013-03-20 Göteborg

DOM 2013-03-20 Göteborg 1 Rotel 22 Göteborg Mål nr B 3379-12 B 4148-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 29 juni 2012 i mål nr B 3394-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 MOTPART OCH KLAGANDE

DOM. 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 MOTPART OCH KLAGANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 3705-10 Sida 1 (3) KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART OCH KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR 2013-11- 2 7. Meddelad i öteborg Mål nr 5807-12 Sida l 4) KLAANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: Patricia Escalante Humana Assistans

Läs mer

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I DEL I INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUT Affan Assali 1 Daniel Åhlander 10 Alberto Yürekci 19 Malin Yürekci 22 Süleyman Halef 24 Denisé Yürekci 27 Lukas Halef 29 Johnathan Halef 32 Tomas Altunkaynak 34 Magdalena

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR Avdelning 1 DOM 'j'.,l',\.. \J,.; -1?- """ 2 0 Meddelad i öteborg Mål nr 9120-12 Sida 1 (3) KLAANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

DOM W13-03- 2 I Meddelad i Göteborg

DOM W13-03- 2 I Meddelad i Göteborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG W13-03- 2 I eddelad i Göteborg ål nr 5614-12 Sida 1 (3) KLAGANDE Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun Ombud: Thomas V amos Kommunlex Box 3194 103 63 Stockholm OTP.A..RT : ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2266-12 KLAGANDE MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun KAARRÄTTEN I SUNDSVALL io l?/-10- oq eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 827-14 KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun OTPART. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 5 mars

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 OM zon -m - 2 't Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 1172-12 KLAGANE Socialnämnden i Säffle kommun 661 80 Säffle MOTPART n Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 KLAGANDE Hampus Davinder, 951211-1692 Båthusvägen 39 439 52 Åsa Ombud: 1. Helen Davinder 2. Kjell Davinder Båthusvägen 39 439 52 Åsa MOTPART Nämnden för funktionsstöd

Läs mer

Lagrum: 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade; 51 kap. 2 och 3 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade; 51 kap. 2 och 3 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 46 Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

DOM 2011-03- 3 0. Meddelad i Göteborg. SAKEN Assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning

DOM 2011-03- 3 0. Meddelad i Göteborg. SAKEN Assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning f.. KAMMARRÄTTEN I _). GÖTEBORG Avdelning 1, 2011-03- 3 0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) >< Mål nr 233-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I ÖNKÖPING Avdelning2 2013-11-14 Meddelad i önköping Mål nr 1757-13 Sida 1 (3) KLAGANDE F örsälqingskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 200 24Mahnö IYIOTPART Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn 2014-04-25 Meddelad i Stockholm KLAANDE Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn ÖVERKLAAT AVÖRANDE Förvaltningsrätten i

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 5 DOM 2017-02-15 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 4715-16 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART A Ombud: Jur.kand. Linda Bergstrand God Assistans Enhagsvägen 7 187 40 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer