Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19"

Transkript

1 Armémuseum stockholm Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. Provenance: Gustaf mannerheim. AUKTION 19 5 NOVEMBER 2012

2 Vapen & Ordnar Auktion nr 19 den 5 November 2012 Auktion och visning på ARMÉMUSEUM, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 5 November kl 9.30 VISNING Fredag 2 November kl Lördag 3 November kl Söndag 4 November kl Slutpriser: på dagen efter auktion Anbud: fax +46 (0) t.o.m söndag 4 november kl Auction nr 19 Arms & Orders will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK. 3

3 KÖPEVILLKOR Valuta Auktionen hålles i SEK. Utropspriser är angivna i SEK. Budgivning sker i SEK och fakturering sker i SEK. Betalning sker till konto på Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS Utropspriser Katalogens utropspriser angivna SEK utgör en vägledning för köparen. Slutpriset kan överstiga eller understiga utropet. Säljare har i vissa fall bevakningspriser på föremålen, dessa får dock aldrig överstiga utropspriset. Budgivning och betalning sker i SEK Katalogisering Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet. Kataloguppgifter och uppgifter i konditionsrapporter är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från hans undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt felaktig kan detta utgöra grund för hävning av köp. Om katalog-uppgifter ändras, anslås eller meddelas detta vid auktionstillfället. ansvarar ej för naturligt slitage eller smärre skador, defekter eller naturliga förändringar i material som exempelvis trä, papper och läder. Eventuella fel skall reklameras omedelbart i samband med utlämning (då köparen märkt eller bort märka felet) dock senast 10 dagar efter auktionen. Uppgift angående upphovsman dock senast två år från auktionsdagen. Ansvar ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller att som mest ersätta klubbat pris jämte inropsavgift och mervärdesskatt. ansvarar inte för indirekta eller direkta skador köparen kan ha drabbats av. Budgivning Budgivare skall registrera sig hos kundtjänst. Bud avges med tydligt tecken. Auktionskommisarien avgör med vilket belopp ett bud skall höjas för att räknas som nytt anbud. Han avgör även vid lika bud, vilket som skall äga företräde. Auktionskommissarien äger ensam rätt att bortse från avgivna bud, samt avgöra om budgivning skall återupptas vid tveksamheter angående budgivningen. Inropsuppdrag Skriftliga inropsuppdrag mottages för kunders räkning mot uppvisande av legitimation. Inropsuppdrag behandlas konfidentiellt och kundtjänst köper till belopp motsvarande näst högsta bud + normal höjning. Inropsuppdrag skall vara tillhanda dagen före auktiionen senast kl Återkallande av anbud skall var tillhanda till samma tid. ansvarar ej för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om försummar att utföra inropsuppdraget. Kund ansvarar för köp som kommer till stånd genom av honom felaktigt eller svårtolkat ingivet inropsuppdrag. Svårlästa eller svårtolkade anbud behöver ej beaktas. Vid lika bud gäller det först registrerade uppdraget. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om anbud leder till köp. Telefonbud Kund kan bjuda per telefon på enstaka poster. Framställan om telefonbudgivning bör ske skriftligen eller per fax senast kl dagen före auktionen. Normalt erfordras referens. Framställan måste ange vilka nr som är aktuella samt aktuellt telefonnr till budgivaren. Budgivaren förbinder sig att minst vara beredd att minst bjuda utropaspris för aktuellt objekt. Möjligheten till telefonbudgivning är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och kan inte hållas till ansvar om budgivning, oavsett orsak, ej kommit till stånd. Inropsprovision Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en inropsprovision på 22,5% inkl. moms Betalning Betalning till auktionen sker till konto på Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS Vid betalning med bankkort (svenska) utgår ingen extra avgift. Betalning med kontokort/betalkort tillkommer 3% på fakturan. Vi tar ej emot Eurocheckar eller utländska checkar. Betalning och avhämtning sker senast 14 dagar efter auktionen. Därefter debiteras köparen 2 procent ränta per månad samt förvaringsavgift per objekt och kalenderdag med 30 kronor. Uteblir betalning har rätt att häva köpet. Avhämtning Sker på Armémuseum auktionsdagen därefter den 7-8 november på Grevgatan 6, kl , därefter enligt överenskommelse. Force majeure är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. Conditions of sale, page 4 I januari månad 1891 blev den 24 åriga Gustaf Mannerheim förflyttad till Maria Feodorovnas Chevaliergarde i Sankt Petersburg, något som var få förunnat. Under sin tid vid Chevaliergardet bar han den pallasch som han senare skänkte till sin brorson Augustin Mannerheim, han berättade också för familjen att han uppskattade att bära pallaschen då den var lätt och smidig, nu säljer vi pallaschen under nr 242. Gustaf Mannerheims bror Johan Mannerheim, född året efter sin bror, var bosatt i Sverige och stöttade brodern under frihetskriget 1918 med ekonomiskt stöd och vapenanskaffning, för sina insatser fick han Frihetskorset I:a klass (nr 558). Friherren och Översten Mauritz Posse var officer i Karl XII:s armé, han hann även med att resa till Frankrike, Italien, Holland och England innan han slog sig ner på sin egendom Edeby i Ripsa när hans regemente, Upplands ståndsdragoner, upplöstes Hans jaktgevär (nr 150) med graverat namn och datering 1722 på pipan har brukats under lång tid, vid 1800-talets mitt har man byggt om låset till slaglås. Den 9 juli 1790 erövrades vid Svensksund 53 fientliga fartyg i kriget mot Ryssland. Kaptenen Anders Fredrik Hygrell var en av de officerare som deltog i striderna, hans Svensksundsmedalj (nr 553) kommer nu att säljas på höstens auktion. En stort antal intressanta blank- och eldhandvapen finns representerade. En rysk St Georgssabel för tapperhet (nr 246), tilldelad en kavalleriofficer efter 1913, bär den äldre tsar Alexander III:s monogram på fästets kappa vilket visar att officeren påbörjat sin militära bana under den äldre tsarens regenttid ( ). En fin japansk samurajhjälm från 1600-talet som pryds med ettusenåttahundranittio spetsformade nitar! Bland de yngre föremålen finns en tysk sjöofficersstickert (nr 409) från tidigt 1900-tal, den ursprungliga ägaren Korvettenkapitän Hans Diestel skänkte stickerten till sin svärson Kapitänleutnant Heinz Bielfeld som var ubåtskommendant under II:a världskriget. Hans Diestel brukade stickerten efter att ha satt i sin egen klinga. Av tyska ubåtsmän var han en av de som adrig återvände. De nämnda föremålen utgör endast en liten del av höstens utbud, välkommen och botanisera bland alla föremål från till 1900-tal! Välkomna till Auktion 19 Max Sjöberg och Jörgen Martinsson 4 3

4 Conditions of sale Currency The auction will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK. Payment to account at Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS The catalogue All lots are sold as is. The bidder accepts full responsibility to inspect and evaluate the lot to his or her satisfaction prior to the auction. Descriptions in the catalogue are guidelines for the buyer and do not exempt the buyer from his or her responsibility to inspect the lots being sold. Auctioneer announcements. If a description in the catalogue is changed, this will be posted during the preview or announced by the auctioneer prior to any bidding at the auction. is not liable for natural wear or small damages, defects or natural changes in material such as wood, paper or leather. If essential information in the catalogue description is wrong this may be the grounds for revoking a purchase. A claim due to defects must be submitted in connection with the collection of the lot or at the latest 10 days after the auction. Questions concerning the authenticity or maker of the work must be raised within 2 years of the day of the auction. Estimates The estimates stated in the catalogue are in SEK and serve as a guideline for the buyer. The purchase price may be higher or lower than the estimate. The consignor may have set a reserve on the lot. A reserve never exceeds the estimate in the catalogue. Responsibility/liability responsibility to the buyer is always limited to a reduction in price or at the most refunding the hammer price plus commission including VAT. is not responsible for direct or indirect damages the buyer. Bidding Bidder Paddles. All presumptive buyers must obtain a bidder s paddle at customer service prior to bidding. Bidders must clearly show their bidding paddle while bidding. A lot shall be sold to the highest bidder as determined by the auctioneer. The auctioneer has the right to reject any bid, refuse to acknowledge any bidder, challenge bids, reject any advance in the bidding if the auctioneer deems it insufficient an otherwise regulate the bidding and its increments. In the event of a dispute between bidders the auctioneer has the absolute right to determine the successful bidder or to re-offer the lot in dispute. Absentee bids and telephone bidding Written bids are accepted on the behalf of customers with valid identification. Absentee bids are treated confidentially and customer service will bid on your behalf, and will attempt to purchase the indicated lot(s) at the lowest possible price without exceeding the indicated amount. Absentee bids, which are faxed, must be received by at noon the day before the auction. Absentee bids may be left at customer service at the preview until closing time. Recall of bids must either be faxed by noon the day before the auction or recalled at the preview by closing time the day before the auction. If we receive more than one bid of the same value, the first one received will take precedence. Telephone bids Telephone bids are accepted on individual lots. Application for a telephone bid must be made in writing at the viewing before closing time or by fax before 12 pm (noon) the day before the auction. New customers must supply bank references and identification. Lot numbers and the customer s telephone number must be noted. Telephone bids are only accepted if the bidder will at least bid the estimate for the noted lot. Telephone bidding is limited by the number of available lines. Telephone bids are accepted at the risk of the bidder. Absentee bids, whether written or executed by telephone, is a service for the client, will not be liable for errors, omissions or failures to execute bids. is not liable for any loss that the client may be caused if fails to carry out the absentee bids. The buyer is responsible for purchases executed through absentee bidding. The client is held responsable for purchases registrated from an illegible or incorrect absentee bid reserves the right to not accept an unclear or illegible written bid. Results It is the responsibility of the absentee bidder to check that his or her bid has led to a successful purchase. Purchase and Payment The purchase price to buyer for the lot is the amount of the successful bid price and the buyer s premium of 22,5% including VAT. - payment by bank card/debet card issued by a Swedish bank is accepted at the auction, no surcharge is added - (payment by other accepted creditcards up to a value of sek is accepted. A surcharge of 3% is added ) does not accept Eurochecks or other foreign checks. When paying by bank transfer, all transfers must state relevant lot or invoice number and buyer s bid number. Bank transfers may be sent directly to: Handelsbanken SE-1 Stockholm Sweden Phone +46(0) IBAN SE SWIFT/BIC HANDSESS For the account of Auktioner Payment and collection is made at the latest 14 days after the auction. reserve the right to charge a late payment fee of 2% per month on the purchase price if payment is not received on time. After 14 days a storage fee of 30 SEK will be charged on lots not removed. If the buyer fails to comply with these conditions has the right to cancel the sale of the lot(s) in which the buyer is in default. Collection of purchased lots No purchase may be claimed or removed until it has been fully paid for, unless otherwise agreed by. On the day of the auction lots may be collected until the end of the action at Armémuseum. Between November 7-8 lots may be collected at Grevgatan 6, from to (2-5 pm), or at other times by agreement. Force majeure is exempt from sanction for failure to meet a certain obligation in accordance with this agreement if the failure is based on a circumstance of the type stated below and the circumstance prevents, or considerably hinders, the obligation being met promptly. Circumstances providing grounds for exemption include act of war, currency restrictions, shortage of transport, fire, measures taken by an authority, change in legislation, industrial conflict, general shortage of goods, restrictions on fuel, accident or equivalent cirumstances. If meeting of a certain obligation is delayed more than three months owing to a circumstance providing grounds for exemption, the purchaser is entitled, without having to pay compensation, to cancel the purchase in writing. Disputes Disputes concerning these terms shall be settled in accordance with Swedish law at a court in Sweden SNAPPLÅSGEVÄR Albanskt, pipa med text, varbygel av mässing, 167 cm. Lock with small damage 2 SNAPPLÅSGEVÄR lås med silverdekor, kolv med skuren dekor, 149 cm 3 SNAPPLÅSGEVÄR Balkan, stock med graverad dekor, 180 cm. Small damages 4 SNAPPLÅSGEVÄR Balkan, järnbeslag med graverad dekor, 147 cm. Small damages 5 SNAPPLÅSGEVÄR Nordafrika, stock med silverbeslag och koraller, 173 cm, damages, small parts missing (941 ) 4 5

5 SNAPPLÅSGEVÄR turkiskt, pipa med stämpel, stock med silverdekor, 99 cm. Small repairs 8 9 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par lås, pipor och beslag med stålskuren dekor, pipband av mässing, 53 cm. One hammer bent, stocks with damages 10 FLINTLÅSPISTOL pipa med stålskuren dekor, mässingsbeslag, 50 cm FLINTLÅSPISTOL turkisk, järnbeslag, 51 cm 6 SNAPPLÅSSTUDSARE turkisk, lås och damaskerad pipa med guldtaucherad dekor, kolv med inläggningar, 115 cm, kal ca 14 mm. One lockscrew and two pipewedges missing, buttplate later, small damages and old repairs (2 353 ) 12 FLINTLÅSPISTOL turkisk, stock med silverbeslag, dekor av korall, 51 cm 13 FLINTLÅSPISTOL orientalisk, stock med förgyllda beslag, 51 cm. Hammer an old replacement (412 ) 10 7 SNAPPLÅSGEVÄR turkiskt, lås och pipa med guldtaucherad dekor, stock med silverdekor, 115 cm, damages (1 176 ) 14 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par orientaliska, förgyllda stockar, 50 cm. part of hammer missing (2 353 )

6 19 SVÄRD kinesiskt, fäste och balja med förgylld och försilvrad dekor samt monterad med koraller, klinga med silvertaucherad dekor och text, 104 cm. Small damages (2 353 ) SNAPPLÅSPISTOL kaukasisk, 49,5 cm; omarbetad 20 SVÄRD kinesiskt, fäste och balja med förgylld och försilvrad dekor samt monterade med koraller och turkoser, svärdsknapp och släpsko av jade, 74 cm. Stones missing, small damages (1 765 ) SVÄRD, 2 st kinesiska, fästen och baljor med förgylld och försilvrad dekor samt monteringar av malakit m.m, 79 cm. Stones missing, small damages (2 353 ) 15 FLINTLÅSPISTOL troligen grekisk, förgylld stock av låghaltigt silver, 51 cm; näsband saknas, senare varbygel. Pipe-mount missing, later trigger guard 16 SNAPPLÅSPISTOL Balkan, stock med reliefdekor, 50 cm 17 SNAPPLÅSPISTOL kaukasisk, lås, pipa och beslag med guldtaucherad dekor samt text, pipa med stämpel, förgyllda beslag med niellodekor, kolvkula av ben, 42 cm (7 060 )

7 26 22 KHANDA indisk, silverklätt fäste med textdekor, damaskerad klinga, balja, 106 cm, small damages (2 353 ) FIRANGI svärd, indiskt, silverklätt fäste, 118 cm, klinga 96 cm. Grip with damages 24 TULWAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, damaskerad klinga, 78,5 cm, klinga 66 cm 25 KILIJ turkisk, hornkavel, fäste och baljbeslag av mässing, 77 cm, klinga 62 cm. Hilt with small repair 26 YATAGAN fäste med niellodekor, klinga med text, balja med dekor av segelfartyg m.m, 73 cm. Hilt with old repairs (941 ) YATAGAN fäste med dekor av korall, benkavel, klinga med guldtaucherad dekor samt text, balja, 79 cm. Small repair 28 YATAGAN benkavel, klinga med dekor och text, 72 cm. Gripplates an old replacement DHA fäste och baljbeslag troligen av låghaltigt silver, 100 cm, klinga 40 cm. Upper scabbard mount with damage DHA burmesisk, benfäste, silvermontering, 37,5 cm 31 DHA burmesisk, silverklätt fäste och balja, 33 cm 10 11

8 KRIS Bali, försilvrat mässings fäste med färgat glas, damaskerad klinga med stålskuren dekor, balja med sköldpadd, 50 cm 33 KRIS mässingsklädd kavel med glasdekor, damaskerad klinga, balja med försilvrad driven dekor, 57 cm KRIS javanesisk, mässingsklätt fäste, 59 cm (141 ) KRIS javanesisk, fäste med silverkula monterad med små diamanter, damaskerad klinga, 45 cm 40 KRIS Java-Madura, hornfäste, damaskerad klinga, balja märkt , 49 cm 36 KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 46 cm. Small damages (118 ) 37 KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 44 cm (118 ) 38 KRIS benfäste, damaskerad klinga, balja med försilvrad dekor, 45,5 cm. Scabbard with damage (118 ) 41 KRISER, 2 st javanesiska, en med skulpterat träfäste, en med benfäste, båda med damaskerad klinga, 43,5 cm resp 45,5 cm; benfästet med lagning 42 KRIS garudafäste, benmontering, 23,5 cm, klinga 17,5 cm 43 KATAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, 50 cm. Damages KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 41,5 cm (118 ) 44 KATAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, 39,5 cm; Worn 12 13

9 KATAR indisk, öppningsbar klinga, silvertaucherad dekor, 36,5 cm 46 DOLK indopersisk, fäste av mässing, 29 cm 47 BICHWA dolk, indisk, genombrutet järnfäste, 29 cm 48 BICHWA dolk, indisk, mässingsfäste med gravyr, 30 cm 49 DOLK ottomansk, benfäste med silvermontering, klinga med rester av guldtaucherad dekor, silverklädd balja, 36 cm. Grip with small damage 50 KINDJAL rysk, silver med niellodekor, fäste och klinga med stämplar, balja med stämplar och text, 40,5 cm (824 ) 51 KINDJAL fäste och balja med niellodekor, klinga med stämpel, 52,5 cm 52 KINDJAL kavelplattor av horn, klinga med stämplar, baljbeslag med silvertaucherad dekor, 60,5 cm. End of lower scabbard mount missing 53 KINDJAL kavelplattor av horn, klinga med stämpel, 54 cm. Leather on scabbard later QUADDARA kavelplattor av horn, klinga med guldtaucherad dekor och text samt stämplar, 78 cm; skador. Grip plate with damages 14 15

10 DUBBELSVÄRD tvillingsvärd, kinesiskt, mässingsmontering, balja, 55,5 cm CEREMONIDOLK Ikul, Kuba-folket, 37 cm 57 KRUMKNIV kongo, 62 cm 58 SVÄRD, 2st kongo, 54 cm 59 STÅNGVAPEN kinesiskt, bronsmontering i form av drakhuvud, 217 cm (83 cm) 60 YXA indopersisk, silvertaucherad dekor, skaft med stickvapen, 67 cm 61 RYTTARPILBÅGE persisk, damaskerad stålbåge med silvertaucherad dekor, 77 cm 62 PILBÅGE indopersisk, båge i horn och trä, 4 pilar, 237 cm, small damages (941 ) 63 KATANA svärd, japanskt, fäste och balja av skulpterat ben, 137 cm, klinga 90,5 cm. Small damages 64 DAISHO parsvärd, japanska, katana: klinga med signatur, Koto tal, klinga 65,7 cm; shortened, wakizashi: klinga med signatur, Shinto 1600-tal, klinga 38,7 cm (2 353 ) 16 17

11 TEPPO luntlåsgevär, japanskt, lås och hane med silverdekor, fängpanna med text i guld, pipa med stålskuren guld- och silvertaucherad dekor samt familjevapen, 108 cm, pipa 70,5 cm, kal ca 18 mm, vikt ca 8 kg. Ramrod missing (3 529 ) 73 KABUTO hjälm, japansk, 1600-tal, med nitar, foder. Rusted iron. Visor rivet missing (3 529 ) DAISHO parsvärd, japanska, katana: klinga, Koto/Shinto tal, klinga 64,7 cm, wakizashi: klinga Shinto 1600-tal, klinga 44,2 cm. Damages (1 765 ) 66 KATANA svärd, japanskt, klinga Koto/Shinto tal, klinga 65 cm; kortad. Blade shortened, damages (1 765 ) 67 KATANA svärd, japanskt, klinga Shin Shinto ca med signering, klinga 66,5 cm. Grip and scabbard with damage, lower scabbard mount missing (1 765 ) 68 KATANA svärd, japanskt, klinga Koto/Shinto tal, tashimontering, klinga 67,5 cm; ej öppnad. Damages 69 WAKIZASHI kort svärd, japanskt, klinga Shinto, tal, kortad, klinga 41 cm; skador. Damages 70 WAKIZASHI kort svärd, japanskt, klinga Shinto, tal med signering, klinga 51,5 cm 71 TANTO dolk, japansk, klinga 1800-tal, klinga 20,5 cm; renoverad. Restored

12 74 74 KHULA KHUD hjälm, persisk, samt sköld med målad dekor, skölden 44 cm (2 353 ) 75 HJÄLM persisk, stålskurren, graverad och etsad dekor, spår av förgyllning (1 176 ) 76 BÖCKER 2 band, P. Holstein: ARMES ORIENTALES, HJULLÅSPISTOL lås sent 1500-tal, stock med beninläggningar 1800-tal, 56 cm. Composite wheellock pistol, 16 and19th century (4 118 ) HJULLÅSPISTOL lås 1600-talets mitt, 1800-tals-stock med inläggningar, 66 cm. Composite wheellock pistol (2 353 ) 78 21

13 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par franska, omkring , lås signerade Bavdovin a Muron (Baudouin), järnbeslag, 46 cm. Forend stocks restored (6-8 cm) (4 706 ) 81 FLINTLÅSPISTOL holländsk, omkring 1700, lås märkt Mastreck, lås, pipa och järnbeslag med stålskuren och graverad dekor, 53 cm; delar saknas, skador, lagningar. Parts missing, damages 82 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par troligen belgiska, tidigt 1700-tal, järnbeslag, 53 cm (4 118 ) FLINTLÅSPISTOL fransk, omkring , gravyr samt text: A SEDAN, graverade järnbeslag, 51 cm; senare avtryckare och laddstock, skador. Trigger and ramrod later, damages (2 353 ) FLINTLÅSPISTOL engelsk, tidigt 1700-tal, lås märkt John Hosey (ca ), pipa med Londons kontrollstämpel, järnbeslag, 47 cm. Stock with damages and repairs, later hammer (824 ) 22 23

14 87 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par skotska, 1700-tal, lås signerade John Campbell, pipor samt stockar med graverad dekor, silverinläggningar, 29 cm (7 059 ) FLINTLÅSPISTOL fransk, 1700-talets första hälft, lås signerat Delety Paris, pipa med guldtaucherad dekor märkt Lazarino Cominazzo, järnbeslag med graverad dekor, sidbleck, tumplåt och kolvkappsdekor av silver, 37 cm. Old hammer a replacement (1 529 ) 85 FLINTLÅSPISTOL lås, pipa och beslag 1700-talets mitt, stock 1800-tal, lås och pipa med stålskuren och förgylld dekor, förgyllda mässingsbeslag, 43 cm; hanen med lagning. Hammer with repair 86 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par 1700-talets senare hälft, mässingsbeslag, 38 cm; en stock och beslag av senare tillverkning. One stock with mounts an old replacement (824 ) FLINTLÅSPISTOL engelsk, lås märkt Ketland & Co, mässingspipa märkt London samt med Londons kontrollstämplar, mässingsbeslag, 34 cm; stocken med skador. Stock with damages 24 25

15 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par svenska, 1700-talets senare hälft, lås signerade Nusbaum Stockholm (Jacob N ), lås och järnbeslag med graverad dekor mot guldbotten, räfflade pipor, 29 cm; One forend stock with repair (4 118 ) SLAGLÅSPISTOLER, 1 par franska, tal, graverade lås märkta FNI PAR BLANCHARD A PARIS, damaskerade och räfflade pipor, graverade stålbeslag, 43,5 cm, kal ca 12 mm; smärre skador. Small damages (2 353 ) SLAGLÅSPISTOL engelsk, lås märkt W Child (William C ), damaskerad pipa märkt W Child Strand London, 34,5 cm 92 SLAGLÅSPISTOL ändrad från flintlås, omkring 1800, lås signerat CW Kyhl Kiöbenhavn, mässingsbeslag, 38 cm 93 SLAGLÅSPISTOL dubbelpipig, omändrad från flintlås, belgisk/fransk, omkring 1800, graverade mässingsbeslag, 31 cm; en hane med smärre defekt. One hammer with small damage 94 SLAGLÅSPISTOL fransk, 1800-talets mitt, lås och stålbeslag med graverad dekor, räfflade och damaskerade pipor med Liege kontrollstämpel och text: FP Devisme a Paris (verksam ), 32 cm, kal ca 18 mm. Stock with crack and old repair (1 176 ) 26 27

16 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par tidigt 1800-tal, ändrade från flintlås, lås signerade Aubron a Nantes, nålräfflade pipor med guldtaucherad dekor, graverade stålbeslag, kolvkappor med ansiktsmaskaroner troligen av silver, 32 cm, kal ca 15 mm; senare laddstockar. Later ramrods (2 353 ) 96 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par i schatull omkring 1840, pipor med text i guld J Adam Kuchenreuter, låshus med text i guld: an Regensburg, pipor med Liege kontrollstämpel, 17,5 cm, originalschatull. Case with small damages (2 941 ) 97 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par 1800-talets mitt, lås signerade Aury a St Etienne, räfflade och damaskerade pipor, 40 cm, kal ca 13 mm, i schatull, schatullets mått 54x20x8 cm. Powder flask missing (2 353 ) 98 SLAGLÅSPISTOL fransk, ca 1840, lås märkt: Iles Aubron Fils de Laine Arqr a Nantes, nålräfflad pipa med Liege kontrollstämpel, graverade stålbeslag, 39 cm, kal ca 12 mm, originalschatull med tillbehör, schatullets lås med märkning; schatullet med skador. Case with damages (1 765 ) 28 29

17 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, lås märkta Sherwood, pipor märkta Portsmouth, stålbeslag med graverad dekor, kolvkappor med lejonmaskaroner troligen av silver, bälthakar, 28 cm; hanarnas tumgrepp senare. Hammers thumbpieces later (1 412 ) 100 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, 1800-talets mitt, märkta Theops Richards, London, pipor med Birminghams kontrollstämplar, 21 cm, originalschatull med tillbehör. One hammer with repair and one mechanism defect (1 176 ) SLAGLÅS- REVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, pipa märkt Manton London samt med Birminghams kontrollstämpel, graverad dekor, 30 cm, originalschatull med tillbehör, 34x20x6 cm (1 412 ) 102 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, Tranter, double trigger, graverad text: Tho s Williams South Castle St Liverpool No 3533T, cylinder med Londons kontrollstämplar, 30 cm, originalschatull med tillbehör bl.a. nummerriktig kultång, 37x19x6,5 cm (2 353 ) 103 SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, nr , 25,5 cm, originalschatull med tillbehör, 27,5x14x4,5 cm, läderväska medföljer (2 353 ) 30 31

18 109 SLAGLÅSREVOLVER Savage North Navy, 36 cm. Grip plate with repair, worn 110 SLAGLÅSREVOLVER Beals 36, Navy, nr 14225, grip plate with inspectors mark, 33 cm (824 ) SLAGLÅSREVOLVER Colt Army m/1860, nr , 34,5 cm. Small restorations (824 ) SLAGLÅSREVOLVER Colt Navy third model 1851, kolvplattor av ben, nr 41255, barrel nr 63213, 33 cm SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, nr , 21,5 cm SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, belgisk tillverkning, kolvplattor av ben, nr 25709, 23,5 cm. Worn 115 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, Adams patent, nr 8434R, 29 cm. Small rust damages SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket, nr , försilvrade beslag, 22 cm, originalschatull (1 647 ) 105 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, cylinder med Birminghams kontrollstämpel, 30 cm 106 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, pipa märkt Smith 72 John St London, cylinder med Birminghams kontrollstämpel, 30,5 cm 107 SLAGLÅSREVOLVER Starr, m/1863, nr 28627, 33,5 cm 108 SLAGLÅSREVOLVER Starr, m/1863, cylinder märkt 38935, grip plate with inspectors mark, 35 cm (824 )

19 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, Birminghams kontrollstplr, 27 cm 117 SLAGLÅSREVOLVER Adams patent, amerikansk tillverkning, Mass. Arms Co, nr 2719, 19,5 cm 118 FLINTLÅSPISTOL sent 1700-tal, pipa med inläggn. och beslag i mässing, 20,5 cm 119 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par engelska, omkring 1800, märkta J N Jones London, Birminghams kontrollstämplar, 16 cm (412 ) 120 FLINTLÅSPISTOL engelsk, omkring 1800, märkt Sharpe London, Birminghams kontrollstämpel, 16,5 cm. Small damages SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, 1800-talets mitt, märkta Clark London, Birminghams kontrollstämplar, 16 cm. One lock with damage 124 MINIATYR/SLAGLÅSPISTOLER, 1 par belgiska, 1800-talets mitt, Liege kontrollstämpel, graverad dekor, kolvar av ben, 10,5 cm; skador. Damages 125 MINIATYR/SLAGLÅSPISTOLER, 1 par belgiska, 1800-talets mitt, Liege kontrollstämpel, graverad dekor, kolvar av ebenholts, 10,5 cm; skador. Damages 126 SLAGLÅSPISTOL 1800-talets senare hälft, lås och pipa med etsad dekor, 19 cm (118 ) 127 KNIVPISTOL engelsk, 1800-talets mitt, blad märkt James Rogers Sheffield, pipa med Birminghams kontrollstämpel, 16,5 cm; defekt kultång. Ballmould defect FLINTLÅSPISTOL engelsk, omkring 1800, låshus och pipa av mässing märkt H Nock London, Birminghams kontrollstämpel, 17 cm 122 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par omkring 1800, märkta Jepson Lincoln, Londons kontrollstämpel, 17 cm 128 KOMBINATIONSVAPEN 1800-tal, slaglåspistol med Liege kontrollstämpel, graverad dekor, knivblad med stämpel, 40 cm 34 35

20 136 SLAGLÅSPISTOL sammansatt av äldre delar vid 1800-talets mitt, mässingsbeslag, 44 cm FÅNGVÅRDSHUGGARE svensk, m/1865, kombinationsvapen med tvåpipig slaglåspistol, CG Granberg, nr 47, balja, 50,5 cm; senare kavelplattor, smärre skador. Grip plates later, small damages (1 412 ) 138 ARMBORST österrikiskt, 1800-talets första hälft, stämpel med märkning: Contriner Wien, graverad dekor, 45 cm, båge 39,5 cm. End of stock with repair and small damage (941 ) SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, engelsk, 1800-talets mitt, märkt B Cogswell London, Londons kontrollstämplar, 19 cm 130 SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, engelsk, 1800-talets mitt, graverad dekor, Birminghams kontrollstämpel, 19,5 cm 131 SLAGLÅSREVOLVER s.k pepperbox, 1800-talets mitt, sexpipig, pipknippe märkt Allen & Thurber Worcester, graverad dekor, 18,5 cm (412 ) 132 SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, amerikansk, 1800-talets mitt, Allens patent, pipa märkt Allen & Thurber Worcester, 18 cm 133 SLAGLÅSREVOLVER belgisk, 1800-talets mitt, fyrpipig av Mariettes patent, graverad dekor, 17,5 cm. Small damages 134 SLAGLÅSREVOLVER 1800-talets mitt, sexpipig av Mariettes patent, pipknippe med Birminghams kontrollstämplar, 18,5 cm; senare kolvplattor: Grip plates later 135 SLAGLÅPISTOL sexpipig, stämplad IEH (Johan Engholm Ödestugu, ), 22, 5 cm; nipplar saknas, defekt. Nipples missing, damages

Armémuseum stockholm AUKTION 18

Armémuseum stockholm AUKTION 18 Armémuseum stockholm AUKTION 18 23 AprIl 2012 Vapen & Ordnar Auktion nr 18 den 23 April 2012 Auktion och visning på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 23 April kl 9.30 VISNING Fredag

Läs mer

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 19 april 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 19 april 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning Vapenauktion kl. 10.00 sönd. den 19 april 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm Visning vard. 10.00-18.00, lörd. 10.00-15.00, sönd. den 19 april 8.00- Kungsgatan 57B Stockholm Alla objekten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Köpe- och försäljningsvillkor

Köpe- och försäljningsvillkor Köpe- och försäljningsvillkor Köpevillkor 1. Bud Deltagare i budgivning (budgivare) kan i förväg ansöka om en s.k. spade med ett inropsnummer hos Auktionsverket i Karlstad (nedan kallad AV) kundtjänst.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Vattenrenare. Sigtuna den 20 mars 2012. Hej igen!

Vattenrenare. Sigtuna den 20 mars 2012. Hej igen! Vattenrenare Sigtuna den 20 mars 2012 Hej igen! Under förra våren och sommaren har jag, i samband med demonstrationer av Nödvattenmateriel, också visat en liten vattenrenare som bl.a. används av MSB, Försvaret,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

3 VAPENSÄKERHETSKONTROLL

3 VAPENSÄKERHETSKONTROLL 3 VAPENSÄKERHETSKONTROLL - 2 Säkerhetskontrollbestämmelser för svartkrutsvapen Antagna av Svenska Svartkruts Skytte Federationen Jämför Skjutreglementet Vapen som skall omfattas av kontroll Kontrollen

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Uppsala Auktionskammares köparvillkor. av den 10 oktober 2012

Uppsala Auktionskammares köparvillkor. av den 10 oktober 2012 Uppsala Auktionskammares köparvillkor av den 10 oktober 2012 VÄNLIGEN NOTERA Alla inköp skall vara betalda och avhämtade senast 10 kalenderdagar efter auktionstillfället (gäller samtliga auktionsformer).

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

TRÖTT PÅ JULSTJÄRNAN? BYT TILL EN KAMI!

TRÖTT PÅ JULSTJÄRNAN? BYT TILL EN KAMI! TRÖTT PÅ JULSTJÄRNAN? BYT TILL EN KAMI! Det mjuka ljuset från en pappersjulstjärna värmer i vintermörkret. Men när julen är över känns det kanske fel med en stjärna i fönstret. Watt&Veke lanserar nu därför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Maximal snabbhet, minimal bredd

Maximal snabbhet, minimal bredd Maximal snabbhet, minimal bredd Dubbelstaplaren PDP 200 27/7 support worldwide network Double Stacker PDP Modell PDP 200 Lyfthöjd Lyftkapacitet Truckbredd Åkhastighet Standardutrustning Extrautrustning

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

1. Allmänna villkor 1.1 1.2 2. Registrering 2.1 2.2 2.3 2.5 3. UAK:s åtagande 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. UAK:s köpvillkor 4.1

1. Allmänna villkor 1.1 1.2 2. Registrering 2.1 2.2 2.3 2.5 3. UAK:s åtagande 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. UAK:s köpvillkor 4.1 1. Allmänna villkor 1.1 Dessa allmänna villkor gäller som standardvillkor mellan inlämnare ( Inlämnaren ) och AB Uppsala Nya Auktionskammare ( UAK ). De tillämpas vid UAK:s samtliga auktioner. 1.2 Vid

Läs mer

Allmänna villkor bredbandsuppkoppling genom Mälardalens datorförening (MDF)

Allmänna villkor bredbandsuppkoppling genom Mälardalens datorförening (MDF) Allmänna villkor bredbandsuppkoppling genom Mälardalens datorförening (MDF) Om tjänsten Studentinternet 100/100 Mbit/s I tjänsten ingår följande: Upp till 100/100 Mbit/s bandbredd. IP-adress(er) som tilldelas

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi Vanliga frågor (FAQ) ALLMÄNT När har ni öppet? Hur tar jag mig enklast till er? Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi utökade tider för utlämning fram

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

Föreläsning 7. Programmeringsmetodik och programmering i ett objektorienterat språk, 5p 2004-11-16

Föreläsning 7. Programmeringsmetodik och programmering i ett objektorienterat språk, 5p 2004-11-16 Föreläsning 7 Programmeringsmetodik och programmering i ett objektorienterat språk, 5p 2004-11-16 Innehåll Svar på frågor från förra föreläsningen and the winner is Poster-tävlingen avgjord! OOA&D med

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT

KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT 1451 75 KVALITETSAUKTION 3 DECEMBER 2011 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 374 40 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer