Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19"

Transkript

1 Armémuseum stockholm Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. Provenance: Gustaf mannerheim. AUKTION 19 5 NOVEMBER 2012

2 Vapen & Ordnar Auktion nr 19 den 5 November 2012 Auktion och visning på ARMÉMUSEUM, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 5 November kl 9.30 VISNING Fredag 2 November kl Lördag 3 November kl Söndag 4 November kl Slutpriser: på dagen efter auktion Anbud: fax +46 (0) t.o.m söndag 4 november kl Auction nr 19 Arms & Orders will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK. 3

3 KÖPEVILLKOR Valuta Auktionen hålles i SEK. Utropspriser är angivna i SEK. Budgivning sker i SEK och fakturering sker i SEK. Betalning sker till konto på Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS Utropspriser Katalogens utropspriser angivna SEK utgör en vägledning för köparen. Slutpriset kan överstiga eller understiga utropet. Säljare har i vissa fall bevakningspriser på föremålen, dessa får dock aldrig överstiga utropspriset. Budgivning och betalning sker i SEK Katalogisering Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet. Kataloguppgifter och uppgifter i konditionsrapporter är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från hans undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt felaktig kan detta utgöra grund för hävning av köp. Om katalog-uppgifter ändras, anslås eller meddelas detta vid auktionstillfället. ansvarar ej för naturligt slitage eller smärre skador, defekter eller naturliga förändringar i material som exempelvis trä, papper och läder. Eventuella fel skall reklameras omedelbart i samband med utlämning (då köparen märkt eller bort märka felet) dock senast 10 dagar efter auktionen. Uppgift angående upphovsman dock senast två år från auktionsdagen. Ansvar ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller att som mest ersätta klubbat pris jämte inropsavgift och mervärdesskatt. ansvarar inte för indirekta eller direkta skador köparen kan ha drabbats av. Budgivning Budgivare skall registrera sig hos kundtjänst. Bud avges med tydligt tecken. Auktionskommisarien avgör med vilket belopp ett bud skall höjas för att räknas som nytt anbud. Han avgör även vid lika bud, vilket som skall äga företräde. Auktionskommissarien äger ensam rätt att bortse från avgivna bud, samt avgöra om budgivning skall återupptas vid tveksamheter angående budgivningen. Inropsuppdrag Skriftliga inropsuppdrag mottages för kunders räkning mot uppvisande av legitimation. Inropsuppdrag behandlas konfidentiellt och kundtjänst köper till belopp motsvarande näst högsta bud + normal höjning. Inropsuppdrag skall vara tillhanda dagen före auktiionen senast kl Återkallande av anbud skall var tillhanda till samma tid. ansvarar ej för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om försummar att utföra inropsuppdraget. Kund ansvarar för köp som kommer till stånd genom av honom felaktigt eller svårtolkat ingivet inropsuppdrag. Svårlästa eller svårtolkade anbud behöver ej beaktas. Vid lika bud gäller det först registrerade uppdraget. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om anbud leder till köp. Telefonbud Kund kan bjuda per telefon på enstaka poster. Framställan om telefonbudgivning bör ske skriftligen eller per fax senast kl dagen före auktionen. Normalt erfordras referens. Framställan måste ange vilka nr som är aktuella samt aktuellt telefonnr till budgivaren. Budgivaren förbinder sig att minst vara beredd att minst bjuda utropaspris för aktuellt objekt. Möjligheten till telefonbudgivning är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och kan inte hållas till ansvar om budgivning, oavsett orsak, ej kommit till stånd. Inropsprovision Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en inropsprovision på 22,5% inkl. moms Betalning Betalning till auktionen sker till konto på Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS Vid betalning med bankkort (svenska) utgår ingen extra avgift. Betalning med kontokort/betalkort tillkommer 3% på fakturan. Vi tar ej emot Eurocheckar eller utländska checkar. Betalning och avhämtning sker senast 14 dagar efter auktionen. Därefter debiteras köparen 2 procent ränta per månad samt förvaringsavgift per objekt och kalenderdag med 30 kronor. Uteblir betalning har rätt att häva köpet. Avhämtning Sker på Armémuseum auktionsdagen därefter den 7-8 november på Grevgatan 6, kl , därefter enligt överenskommelse. Force majeure är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. Conditions of sale, page 4 I januari månad 1891 blev den 24 åriga Gustaf Mannerheim förflyttad till Maria Feodorovnas Chevaliergarde i Sankt Petersburg, något som var få förunnat. Under sin tid vid Chevaliergardet bar han den pallasch som han senare skänkte till sin brorson Augustin Mannerheim, han berättade också för familjen att han uppskattade att bära pallaschen då den var lätt och smidig, nu säljer vi pallaschen under nr 242. Gustaf Mannerheims bror Johan Mannerheim, född året efter sin bror, var bosatt i Sverige och stöttade brodern under frihetskriget 1918 med ekonomiskt stöd och vapenanskaffning, för sina insatser fick han Frihetskorset I:a klass (nr 558). Friherren och Översten Mauritz Posse var officer i Karl XII:s armé, han hann även med att resa till Frankrike, Italien, Holland och England innan han slog sig ner på sin egendom Edeby i Ripsa när hans regemente, Upplands ståndsdragoner, upplöstes Hans jaktgevär (nr 150) med graverat namn och datering 1722 på pipan har brukats under lång tid, vid 1800-talets mitt har man byggt om låset till slaglås. Den 9 juli 1790 erövrades vid Svensksund 53 fientliga fartyg i kriget mot Ryssland. Kaptenen Anders Fredrik Hygrell var en av de officerare som deltog i striderna, hans Svensksundsmedalj (nr 553) kommer nu att säljas på höstens auktion. En stort antal intressanta blank- och eldhandvapen finns representerade. En rysk St Georgssabel för tapperhet (nr 246), tilldelad en kavalleriofficer efter 1913, bär den äldre tsar Alexander III:s monogram på fästets kappa vilket visar att officeren påbörjat sin militära bana under den äldre tsarens regenttid ( ). En fin japansk samurajhjälm från 1600-talet som pryds med ettusenåttahundranittio spetsformade nitar! Bland de yngre föremålen finns en tysk sjöofficersstickert (nr 409) från tidigt 1900-tal, den ursprungliga ägaren Korvettenkapitän Hans Diestel skänkte stickerten till sin svärson Kapitänleutnant Heinz Bielfeld som var ubåtskommendant under II:a världskriget. Hans Diestel brukade stickerten efter att ha satt i sin egen klinga. Av tyska ubåtsmän var han en av de som adrig återvände. De nämnda föremålen utgör endast en liten del av höstens utbud, välkommen och botanisera bland alla föremål från till 1900-tal! Välkomna till Auktion 19 Max Sjöberg och Jörgen Martinsson 4 3

4 Conditions of sale Currency The auction will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK. Payment to account at Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS The catalogue All lots are sold as is. The bidder accepts full responsibility to inspect and evaluate the lot to his or her satisfaction prior to the auction. Descriptions in the catalogue are guidelines for the buyer and do not exempt the buyer from his or her responsibility to inspect the lots being sold. Auctioneer announcements. If a description in the catalogue is changed, this will be posted during the preview or announced by the auctioneer prior to any bidding at the auction. is not liable for natural wear or small damages, defects or natural changes in material such as wood, paper or leather. If essential information in the catalogue description is wrong this may be the grounds for revoking a purchase. A claim due to defects must be submitted in connection with the collection of the lot or at the latest 10 days after the auction. Questions concerning the authenticity or maker of the work must be raised within 2 years of the day of the auction. Estimates The estimates stated in the catalogue are in SEK and serve as a guideline for the buyer. The purchase price may be higher or lower than the estimate. The consignor may have set a reserve on the lot. A reserve never exceeds the estimate in the catalogue. Responsibility/liability responsibility to the buyer is always limited to a reduction in price or at the most refunding the hammer price plus commission including VAT. is not responsible for direct or indirect damages the buyer. Bidding Bidder Paddles. All presumptive buyers must obtain a bidder s paddle at customer service prior to bidding. Bidders must clearly show their bidding paddle while bidding. A lot shall be sold to the highest bidder as determined by the auctioneer. The auctioneer has the right to reject any bid, refuse to acknowledge any bidder, challenge bids, reject any advance in the bidding if the auctioneer deems it insufficient an otherwise regulate the bidding and its increments. In the event of a dispute between bidders the auctioneer has the absolute right to determine the successful bidder or to re-offer the lot in dispute. Absentee bids and telephone bidding Written bids are accepted on the behalf of customers with valid identification. Absentee bids are treated confidentially and customer service will bid on your behalf, and will attempt to purchase the indicated lot(s) at the lowest possible price without exceeding the indicated amount. Absentee bids, which are faxed, must be received by at noon the day before the auction. Absentee bids may be left at customer service at the preview until closing time. Recall of bids must either be faxed by noon the day before the auction or recalled at the preview by closing time the day before the auction. If we receive more than one bid of the same value, the first one received will take precedence. Telephone bids Telephone bids are accepted on individual lots. Application for a telephone bid must be made in writing at the viewing before closing time or by fax before 12 pm (noon) the day before the auction. New customers must supply bank references and identification. Lot numbers and the customer s telephone number must be noted. Telephone bids are only accepted if the bidder will at least bid the estimate for the noted lot. Telephone bidding is limited by the number of available lines. Telephone bids are accepted at the risk of the bidder. Absentee bids, whether written or executed by telephone, is a service for the client, will not be liable for errors, omissions or failures to execute bids. is not liable for any loss that the client may be caused if fails to carry out the absentee bids. The buyer is responsible for purchases executed through absentee bidding. The client is held responsable for purchases registrated from an illegible or incorrect absentee bid reserves the right to not accept an unclear or illegible written bid. Results It is the responsibility of the absentee bidder to check that his or her bid has led to a successful purchase. Purchase and Payment The purchase price to buyer for the lot is the amount of the successful bid price and the buyer s premium of 22,5% including VAT. - payment by bank card/debet card issued by a Swedish bank is accepted at the auction, no surcharge is added - (payment by other accepted creditcards up to a value of sek is accepted. A surcharge of 3% is added ) does not accept Eurochecks or other foreign checks. When paying by bank transfer, all transfers must state relevant lot or invoice number and buyer s bid number. Bank transfers may be sent directly to: Handelsbanken SE-1 Stockholm Sweden Phone +46(0) IBAN SE SWIFT/BIC HANDSESS For the account of Auktioner Payment and collection is made at the latest 14 days after the auction. reserve the right to charge a late payment fee of 2% per month on the purchase price if payment is not received on time. After 14 days a storage fee of 30 SEK will be charged on lots not removed. If the buyer fails to comply with these conditions has the right to cancel the sale of the lot(s) in which the buyer is in default. Collection of purchased lots No purchase may be claimed or removed until it has been fully paid for, unless otherwise agreed by. On the day of the auction lots may be collected until the end of the action at Armémuseum. Between November 7-8 lots may be collected at Grevgatan 6, from to (2-5 pm), or at other times by agreement. Force majeure is exempt from sanction for failure to meet a certain obligation in accordance with this agreement if the failure is based on a circumstance of the type stated below and the circumstance prevents, or considerably hinders, the obligation being met promptly. Circumstances providing grounds for exemption include act of war, currency restrictions, shortage of transport, fire, measures taken by an authority, change in legislation, industrial conflict, general shortage of goods, restrictions on fuel, accident or equivalent cirumstances. If meeting of a certain obligation is delayed more than three months owing to a circumstance providing grounds for exemption, the purchaser is entitled, without having to pay compensation, to cancel the purchase in writing. Disputes Disputes concerning these terms shall be settled in accordance with Swedish law at a court in Sweden SNAPPLÅSGEVÄR Albanskt, pipa med text, varbygel av mässing, 167 cm. Lock with small damage 2 SNAPPLÅSGEVÄR lås med silverdekor, kolv med skuren dekor, 149 cm 3 SNAPPLÅSGEVÄR Balkan, stock med graverad dekor, 180 cm. Small damages 4 SNAPPLÅSGEVÄR Balkan, järnbeslag med graverad dekor, 147 cm. Small damages 5 SNAPPLÅSGEVÄR Nordafrika, stock med silverbeslag och koraller, 173 cm, damages, small parts missing (941 ) 4 5

5 SNAPPLÅSGEVÄR turkiskt, pipa med stämpel, stock med silverdekor, 99 cm. Small repairs 8 9 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par lås, pipor och beslag med stålskuren dekor, pipband av mässing, 53 cm. One hammer bent, stocks with damages 10 FLINTLÅSPISTOL pipa med stålskuren dekor, mässingsbeslag, 50 cm FLINTLÅSPISTOL turkisk, järnbeslag, 51 cm 6 SNAPPLÅSSTUDSARE turkisk, lås och damaskerad pipa med guldtaucherad dekor, kolv med inläggningar, 115 cm, kal ca 14 mm. One lockscrew and two pipewedges missing, buttplate later, small damages and old repairs (2 353 ) 12 FLINTLÅSPISTOL turkisk, stock med silverbeslag, dekor av korall, 51 cm 13 FLINTLÅSPISTOL orientalisk, stock med förgyllda beslag, 51 cm. Hammer an old replacement (412 ) 10 7 SNAPPLÅSGEVÄR turkiskt, lås och pipa med guldtaucherad dekor, stock med silverdekor, 115 cm, damages (1 176 ) 14 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par orientaliska, förgyllda stockar, 50 cm. part of hammer missing (2 353 )

6 19 SVÄRD kinesiskt, fäste och balja med förgylld och försilvrad dekor samt monterad med koraller, klinga med silvertaucherad dekor och text, 104 cm. Small damages (2 353 ) SNAPPLÅSPISTOL kaukasisk, 49,5 cm; omarbetad 20 SVÄRD kinesiskt, fäste och balja med förgylld och försilvrad dekor samt monterade med koraller och turkoser, svärdsknapp och släpsko av jade, 74 cm. Stones missing, small damages (1 765 ) SVÄRD, 2 st kinesiska, fästen och baljor med förgylld och försilvrad dekor samt monteringar av malakit m.m, 79 cm. Stones missing, small damages (2 353 ) 15 FLINTLÅSPISTOL troligen grekisk, förgylld stock av låghaltigt silver, 51 cm; näsband saknas, senare varbygel. Pipe-mount missing, later trigger guard 16 SNAPPLÅSPISTOL Balkan, stock med reliefdekor, 50 cm 17 SNAPPLÅSPISTOL kaukasisk, lås, pipa och beslag med guldtaucherad dekor samt text, pipa med stämpel, förgyllda beslag med niellodekor, kolvkula av ben, 42 cm (7 060 )

7 26 22 KHANDA indisk, silverklätt fäste med textdekor, damaskerad klinga, balja, 106 cm, small damages (2 353 ) FIRANGI svärd, indiskt, silverklätt fäste, 118 cm, klinga 96 cm. Grip with damages 24 TULWAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, damaskerad klinga, 78,5 cm, klinga 66 cm 25 KILIJ turkisk, hornkavel, fäste och baljbeslag av mässing, 77 cm, klinga 62 cm. Hilt with small repair 26 YATAGAN fäste med niellodekor, klinga med text, balja med dekor av segelfartyg m.m, 73 cm. Hilt with old repairs (941 ) YATAGAN fäste med dekor av korall, benkavel, klinga med guldtaucherad dekor samt text, balja, 79 cm. Small repair 28 YATAGAN benkavel, klinga med dekor och text, 72 cm. Gripplates an old replacement DHA fäste och baljbeslag troligen av låghaltigt silver, 100 cm, klinga 40 cm. Upper scabbard mount with damage DHA burmesisk, benfäste, silvermontering, 37,5 cm 31 DHA burmesisk, silverklätt fäste och balja, 33 cm 10 11

8 KRIS Bali, försilvrat mässings fäste med färgat glas, damaskerad klinga med stålskuren dekor, balja med sköldpadd, 50 cm 33 KRIS mässingsklädd kavel med glasdekor, damaskerad klinga, balja med försilvrad driven dekor, 57 cm KRIS javanesisk, mässingsklätt fäste, 59 cm (141 ) KRIS javanesisk, fäste med silverkula monterad med små diamanter, damaskerad klinga, 45 cm 40 KRIS Java-Madura, hornfäste, damaskerad klinga, balja märkt , 49 cm 36 KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 46 cm. Small damages (118 ) 37 KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 44 cm (118 ) 38 KRIS benfäste, damaskerad klinga, balja med försilvrad dekor, 45,5 cm. Scabbard with damage (118 ) 41 KRISER, 2 st javanesiska, en med skulpterat träfäste, en med benfäste, båda med damaskerad klinga, 43,5 cm resp 45,5 cm; benfästet med lagning 42 KRIS garudafäste, benmontering, 23,5 cm, klinga 17,5 cm 43 KATAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, 50 cm. Damages KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 41,5 cm (118 ) 44 KATAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, 39,5 cm; Worn 12 13

9 KATAR indisk, öppningsbar klinga, silvertaucherad dekor, 36,5 cm 46 DOLK indopersisk, fäste av mässing, 29 cm 47 BICHWA dolk, indisk, genombrutet järnfäste, 29 cm 48 BICHWA dolk, indisk, mässingsfäste med gravyr, 30 cm 49 DOLK ottomansk, benfäste med silvermontering, klinga med rester av guldtaucherad dekor, silverklädd balja, 36 cm. Grip with small damage 50 KINDJAL rysk, silver med niellodekor, fäste och klinga med stämplar, balja med stämplar och text, 40,5 cm (824 ) 51 KINDJAL fäste och balja med niellodekor, klinga med stämpel, 52,5 cm 52 KINDJAL kavelplattor av horn, klinga med stämplar, baljbeslag med silvertaucherad dekor, 60,5 cm. End of lower scabbard mount missing 53 KINDJAL kavelplattor av horn, klinga med stämpel, 54 cm. Leather on scabbard later QUADDARA kavelplattor av horn, klinga med guldtaucherad dekor och text samt stämplar, 78 cm; skador. Grip plate with damages 14 15

10 DUBBELSVÄRD tvillingsvärd, kinesiskt, mässingsmontering, balja, 55,5 cm CEREMONIDOLK Ikul, Kuba-folket, 37 cm 57 KRUMKNIV kongo, 62 cm 58 SVÄRD, 2st kongo, 54 cm 59 STÅNGVAPEN kinesiskt, bronsmontering i form av drakhuvud, 217 cm (83 cm) 60 YXA indopersisk, silvertaucherad dekor, skaft med stickvapen, 67 cm 61 RYTTARPILBÅGE persisk, damaskerad stålbåge med silvertaucherad dekor, 77 cm 62 PILBÅGE indopersisk, båge i horn och trä, 4 pilar, 237 cm, small damages (941 ) 63 KATANA svärd, japanskt, fäste och balja av skulpterat ben, 137 cm, klinga 90,5 cm. Small damages 64 DAISHO parsvärd, japanska, katana: klinga med signatur, Koto tal, klinga 65,7 cm; shortened, wakizashi: klinga med signatur, Shinto 1600-tal, klinga 38,7 cm (2 353 ) 16 17

11 TEPPO luntlåsgevär, japanskt, lås och hane med silverdekor, fängpanna med text i guld, pipa med stålskuren guld- och silvertaucherad dekor samt familjevapen, 108 cm, pipa 70,5 cm, kal ca 18 mm, vikt ca 8 kg. Ramrod missing (3 529 ) 73 KABUTO hjälm, japansk, 1600-tal, med nitar, foder. Rusted iron. Visor rivet missing (3 529 ) DAISHO parsvärd, japanska, katana: klinga, Koto/Shinto tal, klinga 64,7 cm, wakizashi: klinga Shinto 1600-tal, klinga 44,2 cm. Damages (1 765 ) 66 KATANA svärd, japanskt, klinga Koto/Shinto tal, klinga 65 cm; kortad. Blade shortened, damages (1 765 ) 67 KATANA svärd, japanskt, klinga Shin Shinto ca med signering, klinga 66,5 cm. Grip and scabbard with damage, lower scabbard mount missing (1 765 ) 68 KATANA svärd, japanskt, klinga Koto/Shinto tal, tashimontering, klinga 67,5 cm; ej öppnad. Damages 69 WAKIZASHI kort svärd, japanskt, klinga Shinto, tal, kortad, klinga 41 cm; skador. Damages 70 WAKIZASHI kort svärd, japanskt, klinga Shinto, tal med signering, klinga 51,5 cm 71 TANTO dolk, japansk, klinga 1800-tal, klinga 20,5 cm; renoverad. Restored

12 74 74 KHULA KHUD hjälm, persisk, samt sköld med målad dekor, skölden 44 cm (2 353 ) 75 HJÄLM persisk, stålskurren, graverad och etsad dekor, spår av förgyllning (1 176 ) 76 BÖCKER 2 band, P. Holstein: ARMES ORIENTALES, HJULLÅSPISTOL lås sent 1500-tal, stock med beninläggningar 1800-tal, 56 cm. Composite wheellock pistol, 16 and19th century (4 118 ) HJULLÅSPISTOL lås 1600-talets mitt, 1800-tals-stock med inläggningar, 66 cm. Composite wheellock pistol (2 353 ) 78 21

13 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par franska, omkring , lås signerade Bavdovin a Muron (Baudouin), järnbeslag, 46 cm. Forend stocks restored (6-8 cm) (4 706 ) 81 FLINTLÅSPISTOL holländsk, omkring 1700, lås märkt Mastreck, lås, pipa och järnbeslag med stålskuren och graverad dekor, 53 cm; delar saknas, skador, lagningar. Parts missing, damages 82 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par troligen belgiska, tidigt 1700-tal, järnbeslag, 53 cm (4 118 ) FLINTLÅSPISTOL fransk, omkring , gravyr samt text: A SEDAN, graverade järnbeslag, 51 cm; senare avtryckare och laddstock, skador. Trigger and ramrod later, damages (2 353 ) FLINTLÅSPISTOL engelsk, tidigt 1700-tal, lås märkt John Hosey (ca ), pipa med Londons kontrollstämpel, järnbeslag, 47 cm. Stock with damages and repairs, later hammer (824 ) 22 23

14 87 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par skotska, 1700-tal, lås signerade John Campbell, pipor samt stockar med graverad dekor, silverinläggningar, 29 cm (7 059 ) FLINTLÅSPISTOL fransk, 1700-talets första hälft, lås signerat Delety Paris, pipa med guldtaucherad dekor märkt Lazarino Cominazzo, järnbeslag med graverad dekor, sidbleck, tumplåt och kolvkappsdekor av silver, 37 cm. Old hammer a replacement (1 529 ) 85 FLINTLÅSPISTOL lås, pipa och beslag 1700-talets mitt, stock 1800-tal, lås och pipa med stålskuren och förgylld dekor, förgyllda mässingsbeslag, 43 cm; hanen med lagning. Hammer with repair 86 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par 1700-talets senare hälft, mässingsbeslag, 38 cm; en stock och beslag av senare tillverkning. One stock with mounts an old replacement (824 ) FLINTLÅSPISTOL engelsk, lås märkt Ketland & Co, mässingspipa märkt London samt med Londons kontrollstämplar, mässingsbeslag, 34 cm; stocken med skador. Stock with damages 24 25

15 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par svenska, 1700-talets senare hälft, lås signerade Nusbaum Stockholm (Jacob N ), lås och järnbeslag med graverad dekor mot guldbotten, räfflade pipor, 29 cm; One forend stock with repair (4 118 ) SLAGLÅSPISTOLER, 1 par franska, tal, graverade lås märkta FNI PAR BLANCHARD A PARIS, damaskerade och räfflade pipor, graverade stålbeslag, 43,5 cm, kal ca 12 mm; smärre skador. Small damages (2 353 ) SLAGLÅSPISTOL engelsk, lås märkt W Child (William C ), damaskerad pipa märkt W Child Strand London, 34,5 cm 92 SLAGLÅSPISTOL ändrad från flintlås, omkring 1800, lås signerat CW Kyhl Kiöbenhavn, mässingsbeslag, 38 cm 93 SLAGLÅSPISTOL dubbelpipig, omändrad från flintlås, belgisk/fransk, omkring 1800, graverade mässingsbeslag, 31 cm; en hane med smärre defekt. One hammer with small damage 94 SLAGLÅSPISTOL fransk, 1800-talets mitt, lås och stålbeslag med graverad dekor, räfflade och damaskerade pipor med Liege kontrollstämpel och text: FP Devisme a Paris (verksam ), 32 cm, kal ca 18 mm. Stock with crack and old repair (1 176 ) 26 27

16 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par tidigt 1800-tal, ändrade från flintlås, lås signerade Aubron a Nantes, nålräfflade pipor med guldtaucherad dekor, graverade stålbeslag, kolvkappor med ansiktsmaskaroner troligen av silver, 32 cm, kal ca 15 mm; senare laddstockar. Later ramrods (2 353 ) 96 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par i schatull omkring 1840, pipor med text i guld J Adam Kuchenreuter, låshus med text i guld: an Regensburg, pipor med Liege kontrollstämpel, 17,5 cm, originalschatull. Case with small damages (2 941 ) 97 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par 1800-talets mitt, lås signerade Aury a St Etienne, räfflade och damaskerade pipor, 40 cm, kal ca 13 mm, i schatull, schatullets mått 54x20x8 cm. Powder flask missing (2 353 ) 98 SLAGLÅSPISTOL fransk, ca 1840, lås märkt: Iles Aubron Fils de Laine Arqr a Nantes, nålräfflad pipa med Liege kontrollstämpel, graverade stålbeslag, 39 cm, kal ca 12 mm, originalschatull med tillbehör, schatullets lås med märkning; schatullet med skador. Case with damages (1 765 ) 28 29

17 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, lås märkta Sherwood, pipor märkta Portsmouth, stålbeslag med graverad dekor, kolvkappor med lejonmaskaroner troligen av silver, bälthakar, 28 cm; hanarnas tumgrepp senare. Hammers thumbpieces later (1 412 ) 100 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, 1800-talets mitt, märkta Theops Richards, London, pipor med Birminghams kontrollstämplar, 21 cm, originalschatull med tillbehör. One hammer with repair and one mechanism defect (1 176 ) SLAGLÅS- REVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, pipa märkt Manton London samt med Birminghams kontrollstämpel, graverad dekor, 30 cm, originalschatull med tillbehör, 34x20x6 cm (1 412 ) 102 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, Tranter, double trigger, graverad text: Tho s Williams South Castle St Liverpool No 3533T, cylinder med Londons kontrollstämplar, 30 cm, originalschatull med tillbehör bl.a. nummerriktig kultång, 37x19x6,5 cm (2 353 ) 103 SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, nr , 25,5 cm, originalschatull med tillbehör, 27,5x14x4,5 cm, läderväska medföljer (2 353 ) 30 31

18 109 SLAGLÅSREVOLVER Savage North Navy, 36 cm. Grip plate with repair, worn 110 SLAGLÅSREVOLVER Beals 36, Navy, nr 14225, grip plate with inspectors mark, 33 cm (824 ) SLAGLÅSREVOLVER Colt Army m/1860, nr , 34,5 cm. Small restorations (824 ) SLAGLÅSREVOLVER Colt Navy third model 1851, kolvplattor av ben, nr 41255, barrel nr 63213, 33 cm SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, nr , 21,5 cm SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, belgisk tillverkning, kolvplattor av ben, nr 25709, 23,5 cm. Worn 115 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, Adams patent, nr 8434R, 29 cm. Small rust damages SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket, nr , försilvrade beslag, 22 cm, originalschatull (1 647 ) 105 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, cylinder med Birminghams kontrollstämpel, 30 cm 106 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, pipa märkt Smith 72 John St London, cylinder med Birminghams kontrollstämpel, 30,5 cm 107 SLAGLÅSREVOLVER Starr, m/1863, nr 28627, 33,5 cm 108 SLAGLÅSREVOLVER Starr, m/1863, cylinder märkt 38935, grip plate with inspectors mark, 35 cm (824 )

19 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, Birminghams kontrollstplr, 27 cm 117 SLAGLÅSREVOLVER Adams patent, amerikansk tillverkning, Mass. Arms Co, nr 2719, 19,5 cm 118 FLINTLÅSPISTOL sent 1700-tal, pipa med inläggn. och beslag i mässing, 20,5 cm 119 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par engelska, omkring 1800, märkta J N Jones London, Birminghams kontrollstämplar, 16 cm (412 ) 120 FLINTLÅSPISTOL engelsk, omkring 1800, märkt Sharpe London, Birminghams kontrollstämpel, 16,5 cm. Small damages SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, 1800-talets mitt, märkta Clark London, Birminghams kontrollstämplar, 16 cm. One lock with damage 124 MINIATYR/SLAGLÅSPISTOLER, 1 par belgiska, 1800-talets mitt, Liege kontrollstämpel, graverad dekor, kolvar av ben, 10,5 cm; skador. Damages 125 MINIATYR/SLAGLÅSPISTOLER, 1 par belgiska, 1800-talets mitt, Liege kontrollstämpel, graverad dekor, kolvar av ebenholts, 10,5 cm; skador. Damages 126 SLAGLÅSPISTOL 1800-talets senare hälft, lås och pipa med etsad dekor, 19 cm (118 ) 127 KNIVPISTOL engelsk, 1800-talets mitt, blad märkt James Rogers Sheffield, pipa med Birminghams kontrollstämpel, 16,5 cm; defekt kultång. Ballmould defect FLINTLÅSPISTOL engelsk, omkring 1800, låshus och pipa av mässing märkt H Nock London, Birminghams kontrollstämpel, 17 cm 122 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par omkring 1800, märkta Jepson Lincoln, Londons kontrollstämpel, 17 cm 128 KOMBINATIONSVAPEN 1800-tal, slaglåspistol med Liege kontrollstämpel, graverad dekor, knivblad med stämpel, 40 cm 34 35

20 136 SLAGLÅSPISTOL sammansatt av äldre delar vid 1800-talets mitt, mässingsbeslag, 44 cm FÅNGVÅRDSHUGGARE svensk, m/1865, kombinationsvapen med tvåpipig slaglåspistol, CG Granberg, nr 47, balja, 50,5 cm; senare kavelplattor, smärre skador. Grip plates later, small damages (1 412 ) 138 ARMBORST österrikiskt, 1800-talets första hälft, stämpel med märkning: Contriner Wien, graverad dekor, 45 cm, båge 39,5 cm. End of stock with repair and small damage (941 ) SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, engelsk, 1800-talets mitt, märkt B Cogswell London, Londons kontrollstämplar, 19 cm 130 SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, engelsk, 1800-talets mitt, graverad dekor, Birminghams kontrollstämpel, 19,5 cm 131 SLAGLÅSREVOLVER s.k pepperbox, 1800-talets mitt, sexpipig, pipknippe märkt Allen & Thurber Worcester, graverad dekor, 18,5 cm (412 ) 132 SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, amerikansk, 1800-talets mitt, Allens patent, pipa märkt Allen & Thurber Worcester, 18 cm 133 SLAGLÅSREVOLVER belgisk, 1800-talets mitt, fyrpipig av Mariettes patent, graverad dekor, 17,5 cm. Small damages 134 SLAGLÅSREVOLVER 1800-talets mitt, sexpipig av Mariettes patent, pipknippe med Birminghams kontrollstämplar, 18,5 cm; senare kolvplattor: Grip plates later 135 SLAGLÅPISTOL sexpipig, stämplad IEH (Johan Engholm Ödestugu, ), 22, 5 cm; nipplar saknas, defekt. Nipples missing, damages

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Svärdet blir värja : en utveckling belyst med svenskt material Seitz, Heribert Fornvännen 1945(40), s. 297-313 : ill.

Svärdet blir värja : en utveckling belyst med svenskt material Seitz, Heribert Fornvännen 1945(40), s. 297-313 : ill. Svärdet blir värja : en utveckling belyst med svenskt material Seitz, Heribert Fornvännen 1945(40), s. 297-313 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1945_297 Ingår i: samla.raa.se SVÄRDET

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är upprättad på sex originalspråk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Tekniska

Läs mer

Missbruk av svenska pass

Missbruk av svenska pass Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass Omfattning och åtgärdsförslag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp

Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Karolina Sparrman, Jenny Wood Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp En undersökning av gällande rätt utifrån ett samtida perspektiv The

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

John Locke och familjens makt över uppfostran

John Locke och familjens makt över uppfostran UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 53 71 John Locke och familjens makt över uppfostran Christer Hedin JOHN LOCKE AND THE POWER OF THE FAMILY OVER EDUCATION. Who deserves authority over education?

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer