Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19"

Transkript

1 Armémuseum stockholm Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. Provenance: Gustaf mannerheim. AUKTION 19 5 NOVEMBER 2012

2 Vapen & Ordnar Auktion nr 19 den 5 November 2012 Auktion och visning på ARMÉMUSEUM, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 5 November kl 9.30 VISNING Fredag 2 November kl Lördag 3 November kl Söndag 4 November kl Slutpriser: på dagen efter auktion Anbud: fax +46 (0) t.o.m söndag 4 november kl Auction nr 19 Arms & Orders will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK. 3

3 KÖPEVILLKOR Valuta Auktionen hålles i SEK. Utropspriser är angivna i SEK. Budgivning sker i SEK och fakturering sker i SEK. Betalning sker till konto på Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS Utropspriser Katalogens utropspriser angivna SEK utgör en vägledning för köparen. Slutpriset kan överstiga eller understiga utropet. Säljare har i vissa fall bevakningspriser på föremålen, dessa får dock aldrig överstiga utropspriset. Budgivning och betalning sker i SEK Katalogisering Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen undersöka och bedöma föremålens skick och beskaffenhet. Kataloguppgifter och uppgifter i konditionsrapporter är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från hans undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt felaktig kan detta utgöra grund för hävning av köp. Om katalog-uppgifter ändras, anslås eller meddelas detta vid auktionstillfället. ansvarar ej för naturligt slitage eller smärre skador, defekter eller naturliga förändringar i material som exempelvis trä, papper och läder. Eventuella fel skall reklameras omedelbart i samband med utlämning (då köparen märkt eller bort märka felet) dock senast 10 dagar efter auktionen. Uppgift angående upphovsman dock senast två år från auktionsdagen. Ansvar ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller att som mest ersätta klubbat pris jämte inropsavgift och mervärdesskatt. ansvarar inte för indirekta eller direkta skador köparen kan ha drabbats av. Budgivning Budgivare skall registrera sig hos kundtjänst. Bud avges med tydligt tecken. Auktionskommisarien avgör med vilket belopp ett bud skall höjas för att räknas som nytt anbud. Han avgör även vid lika bud, vilket som skall äga företräde. Auktionskommissarien äger ensam rätt att bortse från avgivna bud, samt avgöra om budgivning skall återupptas vid tveksamheter angående budgivningen. Inropsuppdrag Skriftliga inropsuppdrag mottages för kunders räkning mot uppvisande av legitimation. Inropsuppdrag behandlas konfidentiellt och kundtjänst köper till belopp motsvarande näst högsta bud + normal höjning. Inropsuppdrag skall vara tillhanda dagen före auktiionen senast kl Återkallande av anbud skall var tillhanda till samma tid. ansvarar ej för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om försummar att utföra inropsuppdraget. Kund ansvarar för köp som kommer till stånd genom av honom felaktigt eller svårtolkat ingivet inropsuppdrag. Svårlästa eller svårtolkade anbud behöver ej beaktas. Vid lika bud gäller det först registrerade uppdraget. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om anbud leder till köp. Telefonbud Kund kan bjuda per telefon på enstaka poster. Framställan om telefonbudgivning bör ske skriftligen eller per fax senast kl dagen före auktionen. Normalt erfordras referens. Framställan måste ange vilka nr som är aktuella samt aktuellt telefonnr till budgivaren. Budgivaren förbinder sig att minst vara beredd att minst bjuda utropaspris för aktuellt objekt. Möjligheten till telefonbudgivning är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och kan inte hållas till ansvar om budgivning, oavsett orsak, ej kommit till stånd. Inropsprovision Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en inropsprovision på 22,5% inkl. moms Betalning Betalning till auktionen sker till konto på Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS Vid betalning med bankkort (svenska) utgår ingen extra avgift. Betalning med kontokort/betalkort tillkommer 3% på fakturan. Vi tar ej emot Eurocheckar eller utländska checkar. Betalning och avhämtning sker senast 14 dagar efter auktionen. Därefter debiteras köparen 2 procent ränta per månad samt förvaringsavgift per objekt och kalenderdag med 30 kronor. Uteblir betalning har rätt att häva köpet. Avhämtning Sker på Armémuseum auktionsdagen därefter den 7-8 november på Grevgatan 6, kl , därefter enligt överenskommelse. Force majeure är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. Conditions of sale, page 4 I januari månad 1891 blev den 24 åriga Gustaf Mannerheim förflyttad till Maria Feodorovnas Chevaliergarde i Sankt Petersburg, något som var få förunnat. Under sin tid vid Chevaliergardet bar han den pallasch som han senare skänkte till sin brorson Augustin Mannerheim, han berättade också för familjen att han uppskattade att bära pallaschen då den var lätt och smidig, nu säljer vi pallaschen under nr 242. Gustaf Mannerheims bror Johan Mannerheim, född året efter sin bror, var bosatt i Sverige och stöttade brodern under frihetskriget 1918 med ekonomiskt stöd och vapenanskaffning, för sina insatser fick han Frihetskorset I:a klass (nr 558). Friherren och Översten Mauritz Posse var officer i Karl XII:s armé, han hann även med att resa till Frankrike, Italien, Holland och England innan han slog sig ner på sin egendom Edeby i Ripsa när hans regemente, Upplands ståndsdragoner, upplöstes Hans jaktgevär (nr 150) med graverat namn och datering 1722 på pipan har brukats under lång tid, vid 1800-talets mitt har man byggt om låset till slaglås. Den 9 juli 1790 erövrades vid Svensksund 53 fientliga fartyg i kriget mot Ryssland. Kaptenen Anders Fredrik Hygrell var en av de officerare som deltog i striderna, hans Svensksundsmedalj (nr 553) kommer nu att säljas på höstens auktion. En stort antal intressanta blank- och eldhandvapen finns representerade. En rysk St Georgssabel för tapperhet (nr 246), tilldelad en kavalleriofficer efter 1913, bär den äldre tsar Alexander III:s monogram på fästets kappa vilket visar att officeren påbörjat sin militära bana under den äldre tsarens regenttid ( ). En fin japansk samurajhjälm från 1600-talet som pryds med ettusenåttahundranittio spetsformade nitar! Bland de yngre föremålen finns en tysk sjöofficersstickert (nr 409) från tidigt 1900-tal, den ursprungliga ägaren Korvettenkapitän Hans Diestel skänkte stickerten till sin svärson Kapitänleutnant Heinz Bielfeld som var ubåtskommendant under II:a världskriget. Hans Diestel brukade stickerten efter att ha satt i sin egen klinga. Av tyska ubåtsmän var han en av de som adrig återvände. De nämnda föremålen utgör endast en liten del av höstens utbud, välkommen och botanisera bland alla föremål från till 1900-tal! Välkomna till Auktion 19 Max Sjöberg och Jörgen Martinsson 4 3

4 Conditions of sale Currency The auction will be held in SEK. All estimates in the catalogue, bidding and payment are in SEK. Payment to account at Handelsbanken IBAN SE , SWIFT/BIC HANDSESS The catalogue All lots are sold as is. The bidder accepts full responsibility to inspect and evaluate the lot to his or her satisfaction prior to the auction. Descriptions in the catalogue are guidelines for the buyer and do not exempt the buyer from his or her responsibility to inspect the lots being sold. Auctioneer announcements. If a description in the catalogue is changed, this will be posted during the preview or announced by the auctioneer prior to any bidding at the auction. is not liable for natural wear or small damages, defects or natural changes in material such as wood, paper or leather. If essential information in the catalogue description is wrong this may be the grounds for revoking a purchase. A claim due to defects must be submitted in connection with the collection of the lot or at the latest 10 days after the auction. Questions concerning the authenticity or maker of the work must be raised within 2 years of the day of the auction. Estimates The estimates stated in the catalogue are in SEK and serve as a guideline for the buyer. The purchase price may be higher or lower than the estimate. The consignor may have set a reserve on the lot. A reserve never exceeds the estimate in the catalogue. Responsibility/liability responsibility to the buyer is always limited to a reduction in price or at the most refunding the hammer price plus commission including VAT. is not responsible for direct or indirect damages the buyer. Bidding Bidder Paddles. All presumptive buyers must obtain a bidder s paddle at customer service prior to bidding. Bidders must clearly show their bidding paddle while bidding. A lot shall be sold to the highest bidder as determined by the auctioneer. The auctioneer has the right to reject any bid, refuse to acknowledge any bidder, challenge bids, reject any advance in the bidding if the auctioneer deems it insufficient an otherwise regulate the bidding and its increments. In the event of a dispute between bidders the auctioneer has the absolute right to determine the successful bidder or to re-offer the lot in dispute. Absentee bids and telephone bidding Written bids are accepted on the behalf of customers with valid identification. Absentee bids are treated confidentially and customer service will bid on your behalf, and will attempt to purchase the indicated lot(s) at the lowest possible price without exceeding the indicated amount. Absentee bids, which are faxed, must be received by at noon the day before the auction. Absentee bids may be left at customer service at the preview until closing time. Recall of bids must either be faxed by noon the day before the auction or recalled at the preview by closing time the day before the auction. If we receive more than one bid of the same value, the first one received will take precedence. Telephone bids Telephone bids are accepted on individual lots. Application for a telephone bid must be made in writing at the viewing before closing time or by fax before 12 pm (noon) the day before the auction. New customers must supply bank references and identification. Lot numbers and the customer s telephone number must be noted. Telephone bids are only accepted if the bidder will at least bid the estimate for the noted lot. Telephone bidding is limited by the number of available lines. Telephone bids are accepted at the risk of the bidder. Absentee bids, whether written or executed by telephone, is a service for the client, will not be liable for errors, omissions or failures to execute bids. is not liable for any loss that the client may be caused if fails to carry out the absentee bids. The buyer is responsible for purchases executed through absentee bidding. The client is held responsable for purchases registrated from an illegible or incorrect absentee bid reserves the right to not accept an unclear or illegible written bid. Results It is the responsibility of the absentee bidder to check that his or her bid has led to a successful purchase. Purchase and Payment The purchase price to buyer for the lot is the amount of the successful bid price and the buyer s premium of 22,5% including VAT. - payment by bank card/debet card issued by a Swedish bank is accepted at the auction, no surcharge is added - (payment by other accepted creditcards up to a value of sek is accepted. A surcharge of 3% is added ) does not accept Eurochecks or other foreign checks. When paying by bank transfer, all transfers must state relevant lot or invoice number and buyer s bid number. Bank transfers may be sent directly to: Handelsbanken SE-1 Stockholm Sweden Phone +46(0) IBAN SE SWIFT/BIC HANDSESS For the account of Auktioner Payment and collection is made at the latest 14 days after the auction. reserve the right to charge a late payment fee of 2% per month on the purchase price if payment is not received on time. After 14 days a storage fee of 30 SEK will be charged on lots not removed. If the buyer fails to comply with these conditions has the right to cancel the sale of the lot(s) in which the buyer is in default. Collection of purchased lots No purchase may be claimed or removed until it has been fully paid for, unless otherwise agreed by. On the day of the auction lots may be collected until the end of the action at Armémuseum. Between November 7-8 lots may be collected at Grevgatan 6, from to (2-5 pm), or at other times by agreement. Force majeure is exempt from sanction for failure to meet a certain obligation in accordance with this agreement if the failure is based on a circumstance of the type stated below and the circumstance prevents, or considerably hinders, the obligation being met promptly. Circumstances providing grounds for exemption include act of war, currency restrictions, shortage of transport, fire, measures taken by an authority, change in legislation, industrial conflict, general shortage of goods, restrictions on fuel, accident or equivalent cirumstances. If meeting of a certain obligation is delayed more than three months owing to a circumstance providing grounds for exemption, the purchaser is entitled, without having to pay compensation, to cancel the purchase in writing. Disputes Disputes concerning these terms shall be settled in accordance with Swedish law at a court in Sweden SNAPPLÅSGEVÄR Albanskt, pipa med text, varbygel av mässing, 167 cm. Lock with small damage 2 SNAPPLÅSGEVÄR lås med silverdekor, kolv med skuren dekor, 149 cm 3 SNAPPLÅSGEVÄR Balkan, stock med graverad dekor, 180 cm. Small damages 4 SNAPPLÅSGEVÄR Balkan, järnbeslag med graverad dekor, 147 cm. Small damages 5 SNAPPLÅSGEVÄR Nordafrika, stock med silverbeslag och koraller, 173 cm, damages, small parts missing (941 ) 4 5

5 SNAPPLÅSGEVÄR turkiskt, pipa med stämpel, stock med silverdekor, 99 cm. Small repairs 8 9 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par lås, pipor och beslag med stålskuren dekor, pipband av mässing, 53 cm. One hammer bent, stocks with damages 10 FLINTLÅSPISTOL pipa med stålskuren dekor, mässingsbeslag, 50 cm FLINTLÅSPISTOL turkisk, järnbeslag, 51 cm 6 SNAPPLÅSSTUDSARE turkisk, lås och damaskerad pipa med guldtaucherad dekor, kolv med inläggningar, 115 cm, kal ca 14 mm. One lockscrew and two pipewedges missing, buttplate later, small damages and old repairs (2 353 ) 12 FLINTLÅSPISTOL turkisk, stock med silverbeslag, dekor av korall, 51 cm 13 FLINTLÅSPISTOL orientalisk, stock med förgyllda beslag, 51 cm. Hammer an old replacement (412 ) 10 7 SNAPPLÅSGEVÄR turkiskt, lås och pipa med guldtaucherad dekor, stock med silverdekor, 115 cm, damages (1 176 ) 14 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par orientaliska, förgyllda stockar, 50 cm. part of hammer missing (2 353 )

6 19 SVÄRD kinesiskt, fäste och balja med förgylld och försilvrad dekor samt monterad med koraller, klinga med silvertaucherad dekor och text, 104 cm. Small damages (2 353 ) SNAPPLÅSPISTOL kaukasisk, 49,5 cm; omarbetad 20 SVÄRD kinesiskt, fäste och balja med förgylld och försilvrad dekor samt monterade med koraller och turkoser, svärdsknapp och släpsko av jade, 74 cm. Stones missing, small damages (1 765 ) SVÄRD, 2 st kinesiska, fästen och baljor med förgylld och försilvrad dekor samt monteringar av malakit m.m, 79 cm. Stones missing, small damages (2 353 ) 15 FLINTLÅSPISTOL troligen grekisk, förgylld stock av låghaltigt silver, 51 cm; näsband saknas, senare varbygel. Pipe-mount missing, later trigger guard 16 SNAPPLÅSPISTOL Balkan, stock med reliefdekor, 50 cm 17 SNAPPLÅSPISTOL kaukasisk, lås, pipa och beslag med guldtaucherad dekor samt text, pipa med stämpel, förgyllda beslag med niellodekor, kolvkula av ben, 42 cm (7 060 )

7 26 22 KHANDA indisk, silverklätt fäste med textdekor, damaskerad klinga, balja, 106 cm, small damages (2 353 ) FIRANGI svärd, indiskt, silverklätt fäste, 118 cm, klinga 96 cm. Grip with damages 24 TULWAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, damaskerad klinga, 78,5 cm, klinga 66 cm 25 KILIJ turkisk, hornkavel, fäste och baljbeslag av mässing, 77 cm, klinga 62 cm. Hilt with small repair 26 YATAGAN fäste med niellodekor, klinga med text, balja med dekor av segelfartyg m.m, 73 cm. Hilt with old repairs (941 ) YATAGAN fäste med dekor av korall, benkavel, klinga med guldtaucherad dekor samt text, balja, 79 cm. Small repair 28 YATAGAN benkavel, klinga med dekor och text, 72 cm. Gripplates an old replacement DHA fäste och baljbeslag troligen av låghaltigt silver, 100 cm, klinga 40 cm. Upper scabbard mount with damage DHA burmesisk, benfäste, silvermontering, 37,5 cm 31 DHA burmesisk, silverklätt fäste och balja, 33 cm 10 11

8 KRIS Bali, försilvrat mässings fäste med färgat glas, damaskerad klinga med stålskuren dekor, balja med sköldpadd, 50 cm 33 KRIS mässingsklädd kavel med glasdekor, damaskerad klinga, balja med försilvrad driven dekor, 57 cm KRIS javanesisk, mässingsklätt fäste, 59 cm (141 ) KRIS javanesisk, fäste med silverkula monterad med små diamanter, damaskerad klinga, 45 cm 40 KRIS Java-Madura, hornfäste, damaskerad klinga, balja märkt , 49 cm 36 KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 46 cm. Small damages (118 ) 37 KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 44 cm (118 ) 38 KRIS benfäste, damaskerad klinga, balja med försilvrad dekor, 45,5 cm. Scabbard with damage (118 ) 41 KRISER, 2 st javanesiska, en med skulpterat träfäste, en med benfäste, båda med damaskerad klinga, 43,5 cm resp 45,5 cm; benfästet med lagning 42 KRIS garudafäste, benmontering, 23,5 cm, klinga 17,5 cm 43 KATAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, 50 cm. Damages KRIS benfäste, damaskerad klinga, mässingsklädd balja, 41,5 cm (118 ) 44 KATAR indisk, fäste med guldtaucherad dekor, 39,5 cm; Worn 12 13

9 KATAR indisk, öppningsbar klinga, silvertaucherad dekor, 36,5 cm 46 DOLK indopersisk, fäste av mässing, 29 cm 47 BICHWA dolk, indisk, genombrutet järnfäste, 29 cm 48 BICHWA dolk, indisk, mässingsfäste med gravyr, 30 cm 49 DOLK ottomansk, benfäste med silvermontering, klinga med rester av guldtaucherad dekor, silverklädd balja, 36 cm. Grip with small damage 50 KINDJAL rysk, silver med niellodekor, fäste och klinga med stämplar, balja med stämplar och text, 40,5 cm (824 ) 51 KINDJAL fäste och balja med niellodekor, klinga med stämpel, 52,5 cm 52 KINDJAL kavelplattor av horn, klinga med stämplar, baljbeslag med silvertaucherad dekor, 60,5 cm. End of lower scabbard mount missing 53 KINDJAL kavelplattor av horn, klinga med stämpel, 54 cm. Leather on scabbard later QUADDARA kavelplattor av horn, klinga med guldtaucherad dekor och text samt stämplar, 78 cm; skador. Grip plate with damages 14 15

10 DUBBELSVÄRD tvillingsvärd, kinesiskt, mässingsmontering, balja, 55,5 cm CEREMONIDOLK Ikul, Kuba-folket, 37 cm 57 KRUMKNIV kongo, 62 cm 58 SVÄRD, 2st kongo, 54 cm 59 STÅNGVAPEN kinesiskt, bronsmontering i form av drakhuvud, 217 cm (83 cm) 60 YXA indopersisk, silvertaucherad dekor, skaft med stickvapen, 67 cm 61 RYTTARPILBÅGE persisk, damaskerad stålbåge med silvertaucherad dekor, 77 cm 62 PILBÅGE indopersisk, båge i horn och trä, 4 pilar, 237 cm, small damages (941 ) 63 KATANA svärd, japanskt, fäste och balja av skulpterat ben, 137 cm, klinga 90,5 cm. Small damages 64 DAISHO parsvärd, japanska, katana: klinga med signatur, Koto tal, klinga 65,7 cm; shortened, wakizashi: klinga med signatur, Shinto 1600-tal, klinga 38,7 cm (2 353 ) 16 17

11 TEPPO luntlåsgevär, japanskt, lås och hane med silverdekor, fängpanna med text i guld, pipa med stålskuren guld- och silvertaucherad dekor samt familjevapen, 108 cm, pipa 70,5 cm, kal ca 18 mm, vikt ca 8 kg. Ramrod missing (3 529 ) 73 KABUTO hjälm, japansk, 1600-tal, med nitar, foder. Rusted iron. Visor rivet missing (3 529 ) DAISHO parsvärd, japanska, katana: klinga, Koto/Shinto tal, klinga 64,7 cm, wakizashi: klinga Shinto 1600-tal, klinga 44,2 cm. Damages (1 765 ) 66 KATANA svärd, japanskt, klinga Koto/Shinto tal, klinga 65 cm; kortad. Blade shortened, damages (1 765 ) 67 KATANA svärd, japanskt, klinga Shin Shinto ca med signering, klinga 66,5 cm. Grip and scabbard with damage, lower scabbard mount missing (1 765 ) 68 KATANA svärd, japanskt, klinga Koto/Shinto tal, tashimontering, klinga 67,5 cm; ej öppnad. Damages 69 WAKIZASHI kort svärd, japanskt, klinga Shinto, tal, kortad, klinga 41 cm; skador. Damages 70 WAKIZASHI kort svärd, japanskt, klinga Shinto, tal med signering, klinga 51,5 cm 71 TANTO dolk, japansk, klinga 1800-tal, klinga 20,5 cm; renoverad. Restored

12 74 74 KHULA KHUD hjälm, persisk, samt sköld med målad dekor, skölden 44 cm (2 353 ) 75 HJÄLM persisk, stålskurren, graverad och etsad dekor, spår av förgyllning (1 176 ) 76 BÖCKER 2 band, P. Holstein: ARMES ORIENTALES, HJULLÅSPISTOL lås sent 1500-tal, stock med beninläggningar 1800-tal, 56 cm. Composite wheellock pistol, 16 and19th century (4 118 ) HJULLÅSPISTOL lås 1600-talets mitt, 1800-tals-stock med inläggningar, 66 cm. Composite wheellock pistol (2 353 ) 78 21

13 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par franska, omkring , lås signerade Bavdovin a Muron (Baudouin), järnbeslag, 46 cm. Forend stocks restored (6-8 cm) (4 706 ) 81 FLINTLÅSPISTOL holländsk, omkring 1700, lås märkt Mastreck, lås, pipa och järnbeslag med stålskuren och graverad dekor, 53 cm; delar saknas, skador, lagningar. Parts missing, damages 82 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par troligen belgiska, tidigt 1700-tal, järnbeslag, 53 cm (4 118 ) FLINTLÅSPISTOL fransk, omkring , gravyr samt text: A SEDAN, graverade järnbeslag, 51 cm; senare avtryckare och laddstock, skador. Trigger and ramrod later, damages (2 353 ) FLINTLÅSPISTOL engelsk, tidigt 1700-tal, lås märkt John Hosey (ca ), pipa med Londons kontrollstämpel, järnbeslag, 47 cm. Stock with damages and repairs, later hammer (824 ) 22 23

14 87 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par skotska, 1700-tal, lås signerade John Campbell, pipor samt stockar med graverad dekor, silverinläggningar, 29 cm (7 059 ) FLINTLÅSPISTOL fransk, 1700-talets första hälft, lås signerat Delety Paris, pipa med guldtaucherad dekor märkt Lazarino Cominazzo, järnbeslag med graverad dekor, sidbleck, tumplåt och kolvkappsdekor av silver, 37 cm. Old hammer a replacement (1 529 ) 85 FLINTLÅSPISTOL lås, pipa och beslag 1700-talets mitt, stock 1800-tal, lås och pipa med stålskuren och förgylld dekor, förgyllda mässingsbeslag, 43 cm; hanen med lagning. Hammer with repair 86 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par 1700-talets senare hälft, mässingsbeslag, 38 cm; en stock och beslag av senare tillverkning. One stock with mounts an old replacement (824 ) FLINTLÅSPISTOL engelsk, lås märkt Ketland & Co, mässingspipa märkt London samt med Londons kontrollstämplar, mässingsbeslag, 34 cm; stocken med skador. Stock with damages 24 25

15 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par svenska, 1700-talets senare hälft, lås signerade Nusbaum Stockholm (Jacob N ), lås och järnbeslag med graverad dekor mot guldbotten, räfflade pipor, 29 cm; One forend stock with repair (4 118 ) SLAGLÅSPISTOLER, 1 par franska, tal, graverade lås märkta FNI PAR BLANCHARD A PARIS, damaskerade och räfflade pipor, graverade stålbeslag, 43,5 cm, kal ca 12 mm; smärre skador. Small damages (2 353 ) SLAGLÅSPISTOL engelsk, lås märkt W Child (William C ), damaskerad pipa märkt W Child Strand London, 34,5 cm 92 SLAGLÅSPISTOL ändrad från flintlås, omkring 1800, lås signerat CW Kyhl Kiöbenhavn, mässingsbeslag, 38 cm 93 SLAGLÅSPISTOL dubbelpipig, omändrad från flintlås, belgisk/fransk, omkring 1800, graverade mässingsbeslag, 31 cm; en hane med smärre defekt. One hammer with small damage 94 SLAGLÅSPISTOL fransk, 1800-talets mitt, lås och stålbeslag med graverad dekor, räfflade och damaskerade pipor med Liege kontrollstämpel och text: FP Devisme a Paris (verksam ), 32 cm, kal ca 18 mm. Stock with crack and old repair (1 176 ) 26 27

16 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par tidigt 1800-tal, ändrade från flintlås, lås signerade Aubron a Nantes, nålräfflade pipor med guldtaucherad dekor, graverade stålbeslag, kolvkappor med ansiktsmaskaroner troligen av silver, 32 cm, kal ca 15 mm; senare laddstockar. Later ramrods (2 353 ) 96 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par i schatull omkring 1840, pipor med text i guld J Adam Kuchenreuter, låshus med text i guld: an Regensburg, pipor med Liege kontrollstämpel, 17,5 cm, originalschatull. Case with small damages (2 941 ) 97 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par 1800-talets mitt, lås signerade Aury a St Etienne, räfflade och damaskerade pipor, 40 cm, kal ca 13 mm, i schatull, schatullets mått 54x20x8 cm. Powder flask missing (2 353 ) 98 SLAGLÅSPISTOL fransk, ca 1840, lås märkt: Iles Aubron Fils de Laine Arqr a Nantes, nålräfflad pipa med Liege kontrollstämpel, graverade stålbeslag, 39 cm, kal ca 12 mm, originalschatull med tillbehör, schatullets lås med märkning; schatullet med skador. Case with damages (1 765 ) 28 29

17 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, lås märkta Sherwood, pipor märkta Portsmouth, stålbeslag med graverad dekor, kolvkappor med lejonmaskaroner troligen av silver, bälthakar, 28 cm; hanarnas tumgrepp senare. Hammers thumbpieces later (1 412 ) 100 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, 1800-talets mitt, märkta Theops Richards, London, pipor med Birminghams kontrollstämplar, 21 cm, originalschatull med tillbehör. One hammer with repair and one mechanism defect (1 176 ) SLAGLÅS- REVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, pipa märkt Manton London samt med Birminghams kontrollstämpel, graverad dekor, 30 cm, originalschatull med tillbehör, 34x20x6 cm (1 412 ) 102 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, Tranter, double trigger, graverad text: Tho s Williams South Castle St Liverpool No 3533T, cylinder med Londons kontrollstämplar, 30 cm, originalschatull med tillbehör bl.a. nummerriktig kultång, 37x19x6,5 cm (2 353 ) 103 SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, nr , 25,5 cm, originalschatull med tillbehör, 27,5x14x4,5 cm, läderväska medföljer (2 353 ) 30 31

18 109 SLAGLÅSREVOLVER Savage North Navy, 36 cm. Grip plate with repair, worn 110 SLAGLÅSREVOLVER Beals 36, Navy, nr 14225, grip plate with inspectors mark, 33 cm (824 ) SLAGLÅSREVOLVER Colt Army m/1860, nr , 34,5 cm. Small restorations (824 ) SLAGLÅSREVOLVER Colt Navy third model 1851, kolvplattor av ben, nr 41255, barrel nr 63213, 33 cm SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, nr , 21,5 cm SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket m/1849, belgisk tillverkning, kolvplattor av ben, nr 25709, 23,5 cm. Worn 115 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, Adams patent, nr 8434R, 29 cm. Small rust damages SLAGLÅSREVOLVER Colt Pocket, nr , försilvrade beslag, 22 cm, originalschatull (1 647 ) 105 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, cylinder med Birminghams kontrollstämpel, 30 cm 106 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, pipa märkt Smith 72 John St London, cylinder med Birminghams kontrollstämpel, 30,5 cm 107 SLAGLÅSREVOLVER Starr, m/1863, nr 28627, 33,5 cm 108 SLAGLÅSREVOLVER Starr, m/1863, cylinder märkt 38935, grip plate with inspectors mark, 35 cm (824 )

19 SLAGLÅSREVOLVER engelsk, 1800-talets mitt, Birminghams kontrollstplr, 27 cm 117 SLAGLÅSREVOLVER Adams patent, amerikansk tillverkning, Mass. Arms Co, nr 2719, 19,5 cm 118 FLINTLÅSPISTOL sent 1700-tal, pipa med inläggn. och beslag i mässing, 20,5 cm 119 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par engelska, omkring 1800, märkta J N Jones London, Birminghams kontrollstämplar, 16 cm (412 ) 120 FLINTLÅSPISTOL engelsk, omkring 1800, märkt Sharpe London, Birminghams kontrollstämpel, 16,5 cm. Small damages SLAGLÅSPISTOLER, 1 par engelska, 1800-talets mitt, märkta Clark London, Birminghams kontrollstämplar, 16 cm. One lock with damage 124 MINIATYR/SLAGLÅSPISTOLER, 1 par belgiska, 1800-talets mitt, Liege kontrollstämpel, graverad dekor, kolvar av ben, 10,5 cm; skador. Damages 125 MINIATYR/SLAGLÅSPISTOLER, 1 par belgiska, 1800-talets mitt, Liege kontrollstämpel, graverad dekor, kolvar av ebenholts, 10,5 cm; skador. Damages 126 SLAGLÅSPISTOL 1800-talets senare hälft, lås och pipa med etsad dekor, 19 cm (118 ) 127 KNIVPISTOL engelsk, 1800-talets mitt, blad märkt James Rogers Sheffield, pipa med Birminghams kontrollstämpel, 16,5 cm; defekt kultång. Ballmould defect FLINTLÅSPISTOL engelsk, omkring 1800, låshus och pipa av mässing märkt H Nock London, Birminghams kontrollstämpel, 17 cm 122 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par omkring 1800, märkta Jepson Lincoln, Londons kontrollstämpel, 17 cm 128 KOMBINATIONSVAPEN 1800-tal, slaglåspistol med Liege kontrollstämpel, graverad dekor, knivblad med stämpel, 40 cm 34 35

20 136 SLAGLÅSPISTOL sammansatt av äldre delar vid 1800-talets mitt, mässingsbeslag, 44 cm FÅNGVÅRDSHUGGARE svensk, m/1865, kombinationsvapen med tvåpipig slaglåspistol, CG Granberg, nr 47, balja, 50,5 cm; senare kavelplattor, smärre skador. Grip plates later, small damages (1 412 ) 138 ARMBORST österrikiskt, 1800-talets första hälft, stämpel med märkning: Contriner Wien, graverad dekor, 45 cm, båge 39,5 cm. End of stock with repair and small damage (941 ) SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, engelsk, 1800-talets mitt, märkt B Cogswell London, Londons kontrollstämplar, 19 cm 130 SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, engelsk, 1800-talets mitt, graverad dekor, Birminghams kontrollstämpel, 19,5 cm 131 SLAGLÅSREVOLVER s.k pepperbox, 1800-talets mitt, sexpipig, pipknippe märkt Allen & Thurber Worcester, graverad dekor, 18,5 cm (412 ) 132 SLAGLÅSREVOLVER sexpipig s.k pepperbox, amerikansk, 1800-talets mitt, Allens patent, pipa märkt Allen & Thurber Worcester, 18 cm 133 SLAGLÅSREVOLVER belgisk, 1800-talets mitt, fyrpipig av Mariettes patent, graverad dekor, 17,5 cm. Small damages 134 SLAGLÅSREVOLVER 1800-talets mitt, sexpipig av Mariettes patent, pipknippe med Birminghams kontrollstämplar, 18,5 cm; senare kolvplattor: Grip plates later 135 SLAGLÅPISTOL sexpipig, stämplad IEH (Johan Engholm Ödestugu, ), 22, 5 cm; nipplar saknas, defekt. Nipples missing, damages

Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19

Armémuseum stockholm. Provenance: Gustaf mannerheim. Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. AUKTION 19 Armémuseum stockholm Imperial russian officers sabre, Garde chevalier. Provenance: Gustaf mannerheim. AUKTION 19 5 NOVEMBER 2012 Vapen & Ordnar Auktion nr 19 den 5 November 2012 Auktion och visning på

Läs mer

Armémuseum stockholm AUKTION 18

Armémuseum stockholm AUKTION 18 Armémuseum stockholm AUKTION 18 23 AprIl 2012 Vapen & Ordnar Auktion nr 18 den 23 April 2012 Auktion och visning på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 23 April kl 9.30 VISNING Fredag

Läs mer

AUKTION 22 23 APRIL 2014

AUKTION 22 23 APRIL 2014 AUKTION 22 23 APRIL 2014 Armémuseum stockholm Vapen & Ordnar Auktion nr 22 den 23 April 2014 Auktion och visning på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Onsdag 23 April kl 9.30 VISNING Söndag

Läs mer

AUKTION 23 17 NOVEMBER 2014

AUKTION 23 17 NOVEMBER 2014 AUKTION 23 17 NOVEMBER 2014 Armémuseum stockholm Vapen & Ordnar Auktion nr 23 den 17 November 2014 Auktion och visning på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 17 November kl 9.30 VISNING

Läs mer

AUKTION AprIl ARmémUSeUm STOcKhOlm

AUKTION AprIl ARmémUSeUm STOcKhOlm AUKTION 26 18 AprIl 2016 ARmémUSeUm STOcKhOlm Vapen & Ordnar Auktion nr 26 den 18 April 2016 Auktion och visning på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm AUKTION Måndag 18 April kl 9.30 VISNING Fredag

Läs mer

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 19 april 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 19 april 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning Vapenauktion kl. 10.00 sönd. den 19 april 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm Visning vard. 10.00-18.00, lörd. 10.00-15.00, sönd. den 19 april 8.00- Kungsgatan 57B Stockholm Alla objekten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Köpe- och försäljningsvillkor

Köpe- och försäljningsvillkor Köpe- och försäljningsvillkor Köpevillkor 1. Bud Deltagare i budgivning (budgivare) kan i förväg ansöka om en s.k. spade med ett inropsnummer hos Auktionsverket i Karlstad (nedan kallad AV) kundtjänst.

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 23 november 2014 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 23 november 2014 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning Vapenauktion kl. 10.00 sönd. den 23 november 2014 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm Visning vard. 10.00-18.00, lörd. 10.00-15.00, sönd. den 23 november 8.00- Kungsgatan 57B Stockholm Alla objekten

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 8 november 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning

Vapenauktion. kl. 10.00 sönd. den 8 november 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm. Visning Vapenauktion kl. 10.00 sönd. den 8 november 2015 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget Stockholm Visning vard. 10.00-18.00, lörd. 10.00-15.00, sönd. den 8 nov 8.00- Kungsgatan 57B Stockholm Alla objekten

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Bengt Hansson Financial Process Improvement Volvo Business Services AB bengt.hansson@volvo.com Phone +46 31 327 5823 November 2, 2004, Slide 1 Business

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

V2013 SONNTAG 19 MAI 2013 KL. 10:00. 10. SLAGLÅSPISTOL, svensk, modell 1850. 1. SLAGLÅSPISTOL, modell 1800-talets andra hälft.

V2013 SONNTAG 19 MAI 2013 KL. 10:00. 10. SLAGLÅSPISTOL, svensk, modell 1850. 1. SLAGLÅSPISTOL, modell 1800-talets andra hälft. V2013 SONNTAG 19 MAI 2013 KL. 10:00 1. SLAGLÅSPISTOL, modell 1800-talets andra hälft. Piplängd 11,5 cm. Dubbelpipig, stomme med enkel gravyr, valnötskolv. Slitage, nytillverkade nipplar. Schätzwert: 600

Läs mer

Villkor vid köp på dryckesauktion

Villkor vid köp på dryckesauktion Villkor vid köp på dryckesauktion Dessa villkor gäller från 2017-01-01 1. ALLMÄNT 1.1 Systembolaget AB, org. nr. 556059-9473, Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm ( Systembolaget ) har gett Bukowski

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 52:A INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 52:A INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 52:A INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2012 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-06-27 B E S L U T Oxford Asset Management FI Dnr 16-4013 OxAM House 6 George Street Oxford, OX1 2BW England Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Proposition till Klubbmötet 2016-03-12 Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Styrelsen för Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben föreslår följande ändringar i reglerna

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 50:E INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 50:E INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 50:E INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2010 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2016 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 55:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 55:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 55:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2015 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer