Bildläsare i4000 Plus-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildläsare i4000 Plus-serien"

Transkript

1 Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd

2 ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

3 Säkerhet Användarförsiktighetsåtgärder Placera bildläsaren på en stadig, jämn arbetsyta som kan stödja 38,8 kg (85,5 pund) och lämna tillräckligt med utrymme på alla sidor omkring bildläsaren. När du ska flytta bildläsaren rekommenderas att två personer lyfter bildläsaren och använder säker lyftteknik. Installera inte bildläsaren på en plats som är utsatt för damm, fuktighet eller ånga. Det kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda. Bildläsaren får endast användas inomhus på en torr plats. Se till att det elektriska strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att komma åt. Se till att du fattar tag i kontakten, inte sladden, när du kopplar ur utrustningen ur ett elektriskt uttag. Se till att nätsladden är ordentligt insatt i vägguttaget. Underlåtenhet att göra så kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda. Nätsladden ska inte skadas, knytas, skäras eller modifieras; använd inte en nätsladd som är skadad. Det kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda. Bildläsaren kräver ett dedikerat och korrekt jordat strömuttag. Använd inte en förlängningsslang eller fördelardosa ihop med bildläsaren. Lämna tillräckligt utrymme runt strömuttaget så att det enkelt kan kopplas ur i en akutsituation. Använd inte bildläsaren om den blir ovanligt varm, har en märklig lukt, avger rök eller gör konstiga ljud. Stoppa bildläsaren omedelbart och koppla ur nätsladden ur uttaget. Kontakta Kodak service. Bildläsaren ska inte tas isär, servas eller modifieras utom på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Flytta inte bildläsaren medan nätsladden och gränssnittskabeln är anslutna. Detta kan orsaka skada på sladden/kabeln. Avlägsna nätsladden från vägguttaget innan du flyttar bildläsaren. Följ Kodaks rekommenderade rengöringsanvisningar. Använd inte luft, vätska eller gas eller sprayrengöringsmedel. Dessa rengöringsmedel rubbar damm, smuts och skräp till andra platser inom bildläsaren, vilket kan göra att bildläsaren felfungerar. Säkerhetsdatablad för kemiska produkter är tillgängliga på Kodaks webbplats på: När du kommer åt säkerhetsdatabladen från webbplatsen kommer du att behöva tillhandahålla katalognumret för önskad förbrukningsartikel. Se avsnittet "Tillbehör och förbrukningsartiklar" nedan i denna bruksanvisning för katalognummer för tillbehör. Användare och deras arbetsgivare ska använda sunt förnuft vid användning av vilken maskin som helst. Följande är exempel på sunt förnuft: Bär inte lössittande kläder, uppkavlade ärmar, etc. Bär inte lössittande smycken, armband, skrymmande ringar, långa halsband, etc. Håret ska hållas kort, använd hårnät vid behov, eller knyt upp långt hår. Avlägsna alla andra lösa föremål från området, som annars skulle kunna dras in i maskinen. Gör tillräckliga avbrott i arbetet för att vara mentalt alert. Använd endast rekommenderade rengöringstillbehör. Använd inte tryckluft. Handledare ska granska anställdas rutiner och göra efterlevnad av dessa försiktighetsåtgärder en del av jobbeskrivningen för användning av bildläsaren eller vilken mekanisk enhet som helst. Varningsetiketter FÖRSIKTIGT: Rörliga delar, undvik kontakt. FÖRSIKTIGT: Het yta, undvik kontakt.

4 Miljöinformation Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien är utformade för att efterleva globala miljökrav. Riktlinjer är tillgängliga för kassering av förbrukningsartiklar som byts ut under underhåll eller service; följ lokala bestämmelser eller kontakta Kodak lokalt för mer information. Avyttring av denna utrustning kan vara reglerad av miljöhänsyn. För information om avyttring eller återvinning, kontakta din lokala myndighet; i USA går du till: Produktförpackningen är återvinningsbar. Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien är Energy Star-kompatibla och levereras från fabriken med standardtiden inställd på 15 minuter. Europeiska Unionen Denna symbol indikerar att när den sista användaren önskar att kassera denna produkt, måste den skickas till rätt institution för återanvändning och återvinning. Kontakta din lokala Kodak-representant eller se för ytterligare information om insamlings- och återanvändningsprogram som är tillgängliga för denna produkt. Se för information om ämnen som ingår på kandidatlistan enligt Artikel 59(1) i Bestämmelse (EC) Nr. 1907/2006 (REACH). Ljudnivå Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Bestämmelse om maskinväseninformation 3, GSGV Ljudnivån där opreatören befinner sig är <70 db(a).] EMC-uttalanden USA: Utrustningen har testats och överensstämmer med begränsningarna för digitala enheter av Klass B enligt Del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge tillräckligt skydd mot skadlig interferens vid användning i bostadsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen kan det leda till skadlig interferens med radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att interferens inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens med radio- eller tvmottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera interferensen genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta antennen. Öka separationen mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än vad mottagaren är ansluten till. Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för ytterligare förslag. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Där skyddad gränssnittskablar har tillhandahållits tillsammans med produkten eller specificerade ytterligare komponenter eller tillbehör som definieras på annan plats för användning med installationen av produkten, måste de användas för att säkerställa efterlevnad av FCC-regeln. Korea: Då denna utrustning har erhållit EMC-registrering för hushållsbruk, kan den användas i ett område, inklusive bostadsområden. Japan: Detta är en Klass B-produkt baserat på standarden för Voluntary Control Council för interferens orsakad av IT-utrustning (VCCI). Om den används nära en radio- eller tv-mottagare i en bostadsmiljö, kan den orsaka radiointerferens. Utrustningen ska installeras och användas i enlighet med bruksanvisningen.

5 1 Översikt Innehåll Ytterligare dokumentation Tillbehör Vad finns i förpackningen? Bildläsarens komponenter Kodak bildläsare i i4000-serien inkluderar följande modeller: Kodak i4200 PlusScanner dubbelsidig bordsbildläsare i färg som läser av upp till 100 sidor per minut (200/300 dpi, svartvitt, gråskala och färg, liggande format) dokument i brevstorlek. Kodak i4600 PlusScanner dubbelsidig bordsbildläsare i färg som läser av upp till 120 sidor per minut (200/300 dpi, svartvitt, gråskala och färg, liggande format) dokument i brevstorlek. Denna bruksanvisning innehåller information och rutiner för användning och underhåll av bildläsare i Kodak i4000 Plus-serien. Informationen i denna bruksanvisning är avsedd för användning med båda modellerna såvida inget annat har noterats. Ytterligare dokumentation Förutom den här bruksanvisningen, finns även följande dokumentation tillgänglig: Installationsguide innehåller stegvisa anvisningar för installation av bildläsaren. Bildläsarguider TWAIN Datasource och ISIS-drivrutinen medföljer bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien. Varje bildläsarguide förklarar hur de grundläggande funktionerna för bildbehandling används och båda guiderna levereras på installations-cd-skivan i PDF-format. Du kan även hämta guiderna från webbplatsen. Smart Touch-bruksanvisning innehåller information och procedurer för hur man använder funktionen Smart Touch. Denna bruksanvisning finns på installations-cd-skivan i PDF-format. Du kan även hämta guiderna från webbplatsen. Referensguide innehåller enkla visuella steg för rengöring av din bildläsare. Den här guiden ska förvaras nära bildläsaren så den kan användas som enkel vägledning. Webbplats: A-61651_sv Augusti

6 Tillbehör Kodak Enhanced Printer-tillbehör Kodaks Enhanced Printer-tillbehör ger ett effektivt sätt att tillämpa information på det avlästa dokumentet. Det fungerar vid full bildläsningshastighet. Skrivaren kan lägga till datum, sekventiell räknare för dokument och anpassade meddelanden. Alla utskriftkontroller och -funktioner är åtkomliga via TWAIN Datasource eller ISIS-drivrutinen. Dokumentförlängare dokumentförlängare finns tillgängliga för avläsning av dokument som är längre än 43,2 cm. Förlängarna finns i längder om 66,04 cm, 76,2 cm och 86,36 cm (26-, 30- och 34-tum). Kodak matarsats för ultralätt papper gör det möjligt att mata lättviktigt papper från en pappersvikt på 25 g/m 2 till 80 g/m 2 kg (7 till 20 pund). Kodak matarsats för ultralätt papper inkluderar en matningsmodul och separationsvals som är särskilt utformad för att mata lättviktigt papper genom bildläsartransportören. Kodak A3-flatbäddstillbehör Kodak A3-flatbäddstillbehör lägger till möjligheten att avläsa dokument med pappersstorlek upp till 11 x 17 tum (A3) för din bildläsare i serien Kodak i4000 Plus. Kat. nr Kodak Legal-flatbäddstillbehör Kodak Legal-flatbäddstillbehör lägger till möjligheten att avläsa dokument upp till: Legal / 8,5 x 14 tum / 216 x 356 mm. Katalognr Vad finns i förpackningen? Öppna lådan och kontrollera innehållet innan du börjar: Kodak i4200 Plus- eller i4600 Plus-bildläsare Utmatningsfack USB 2.0-kabel AC-Strömkabelpaket Välkomst-Folio, vilket inkluderar: - Installations-DC-skiva - Program-CD-skivor - Datablad för garanti/registrering - Tryckt bruksanvisning, engelska - Tryckt referensguide (flerspråkig) - Tryckt installationsguide - Provrengöringssats - Datablad med kontaktinformation för service och support - Övriga datablad 1-2 A-61651_sv Augusti 2013

7 Bildläsarens komponenter Framsida Skrivarlock lyft locket för att komma åt matningsmodulens frigöringsknapp och Enhanced Printer (tillval) för ändring av utskriftsposition och underhåll. Bildläsarens serienummer och K-nummer återfinns också i detta område. 2 Locket på bildläsaren ger tillgång till de inre komponenterna. 3 Utmatningsfack här samlas de avlästa dokumenten. 4 Sidguider på utmatningsfack kan fällas in eller ut så att de passar storleken på dokumenten, eller så kan de vikas ihop på utmatningsfacket. 5 Dokumentstopp underlättar dokumentstapling. Detta stopp kan skjutas in eller ut så att det passar storleken på dokumenten som avläses, eller så kan det vikas ihop på utmatningsfacket. 6 Flik för justering av höjden på utmatningsfacket dra ut fliken för att höja framsidan av utmatningsfacket vid bildläsning för bättre dokumentavläsning. När utmatningsfacket har lyfts upp, frigörs fliken automatiskt så att den vilar på skrivarens lock. 7 Funktionsfönster visar 0-9. Numren motsvarar en fördefinierad funktion. Övriga displaymönster används även för att indikera status ochdecemberoperatörsåtgärd för bildläsaren. Mer information finns idecemberkapitel 6. 8 Frigöringsspärr för lock dra spaken framåt för att öppna locket på bildläsaren. 9 Bläddringsknapp används för att välja eller bläddra genom fördefinierade funktioner eller program för bildavläsning. 10 Starta/återuppta-knapp tryck på knappen för att starta eller återuppta bildläsningen. Inkluderar även en grön lysdiod som indikerar status på bildläsaren (dvs. ström på och redo att avläsa). A-61651_sv Augusti

8 11 Stopp/-pausknapp tryck på knappen en gång för att tillfälligt avbryta bildläsningen (sedan kan Starta/Återuppta-knappen användas för att återuppta bildläsningen). Tryck på knappen två gånger för att stoppa bildläsningen. Den röda lysdioden på knappen indikerar att ett möjligt feltillstånd har detekterats (t.ex. dokument som fastnat). 12 Strömbrytare tryck på knappen för att slå på bildläsaren, eller håll knappen intryckt under en sekund för att stänga av bildläsaren. 13 Sidguider för inmatningshiss skjut guiderna inåt eller utåt så att de passar storleken på dokumenten du vill avläsa. Sidguiderna kan vänster-, center- och högerjusteras så att de passar dokument av olika bredder. Sidguiderna kan även vid behov låsas fast Inmatningshiss håller fast upp till 500 dokument (20 pund/80 g/m 2 ) Inmatningshissen kan ställas in så att den kan ta emot staplar med 25, 100, 250 eller 500 dokument. Inmatningshissen kan vikas upp när den inte används. 15 Inmatningshiss förlängare dra ut denna förlängare så att det får plats dokument som är längre än 35,6 cm. 16 Indikatorer för utskriftsplats spärrar vid kanten av inmatningshissen som indikerar var utskriftsplatsen blir på papperet. 17 Omkopplare för mellanrumsfrigöring tryck in den för att justera mellanrummet mellan matningsmodulen och separationsmodulen för dokument som kräver specialhantering. 1-4 A-61651_sv Augusti 2013

9 Vy över skrivaråtkomst Även om du inte har Kodak Enhanced Printer-tillbehöret, behöver du fortfarande komma åt denna del på bildläsaren. Matningsmodulens frigöringsknapp sitter på denna del Skrivarkabel den här kabeln ansluts direkt till skrivarpatronen, för att möjliggöra kommunikation med Enhanced Printer. 2 Enhanced Printer-patron möjliggör utskrifter på framsidan av dokument. Finns endast om tillbehöret Enhanced Printer är installerat. 3 Utskriftsplats det finns 8 utskriftsplatser. 4 Matningsmodulens frigöringsknapp vrid på knappen för att frigöra matningsmodulen så att den kan rengöras eller bytas ut. Pilen på frigöringsknappen ska peka åt vänster när matningsmodulen är inkopplad och åt höger när matningsmodulen är urkopplad. A-61651_sv Augusti

10 Inuti När du drar frigöringsspärren för locket på bildläsaren framåt blir följande interna komponenter synliga Matningsmodul ger jämn dokumentmatning och separering av olika dokumentstorlekar, -tjocklekar och -texturer. 2 Bildläsningsguider håll bildläsningsguiderna rena för att erhålla optimal bildkvalitet. 3 Svartvit bakgrund den här bakgrunden kan ändras till vit eller svart via programvaran. Vid normala bildläsningsomständigheter använder du svart bakgrund. Om du avläser lättviktiga eller tunna papper med tryck på en sida, kan du använda den vita bakgrunden för att eliminera genomblödning på den slutliga bilden. Mer information finns i Bruksanvisning för bildbehandling - TWAIN Datasource/ISIS-drivrutin. 4 Valsar ger jämn transport av dokument genom bildläsaren. 5 Matningsmodul ger jämn dokumentmatning och separering av olika diverse dokumentstorlek, -tjocklek och -textur. 6 Läskpapperskanaler och läskpapper läskpappren som placeras idecemberdessa kanaler samlar in bläckrester från Enhanced Printertillbehöret (tillval). 7 Sensorer dessa tre ultraljudssensorer täcker bredden på papprets bana, vilket underlättar detektering av multimatade dokument. 8 Papperssensor detekterar närvaron av dokument i inmatningshissen. Dokumenten måste täcka denna sensor för att bildläsaren ska börja avläsningen. 1-6 A-61651_sv Augusti 2013

11 Baksida Bakre dokumentutlopp gör det möjligt att skicka ut dokument från baksidan av bildläsaren. 2 Omkopplare för bakre dokumentutlopp ändra omkopplaren för att aktivera alternativet för en rak pappersbana genom bildläsaren vilket låter dokument skickas ut genom det bakre dokumentutloppet. 3 USB-portar ansluter bildläsaren till datorn och möjliggör anslutning till övrig kringutrustning. 4 Nätsladdsport ansluter nätsladden till bildläsaren. 5 Säkerhetslås port ansluter ett lås till bildläsaren. Du kan köpa ett standardsäkerhetslås på affär för kontorsmaterial. Se anvisningarna som tillhandahålls med säkerhetslåset för anvisningar om installation. A-61651_sv Augusti

12 2 Installation Innehåll Installera bildläsaren Installera Kodak drivrutinsprogramvaran Ansluta utmatningsfacket Ansluta nätsladden och USB-kabeln Slå på bildläsaren Stänga av bildläsaren Installera bildläsaren Detta avsnitt innehåller detaljerad information som stödjer installationsguiden som medföljer bildläsaren. Utför dessa steg i tur och ordning för att installera bildläsaren. ANMÄRKNINGAR: Om du redan har utfört alla stegen i installationsguiden, hoppa över det här avsnittet. Se till att det finns tillräckligt utrymme på baksidan av bildläsaren om du vill använda det bakre dokumentutloppet när du positionerar bildläsaren. Mer information om det bakre dokumentutloppet finns i avsnittet med titeln "Justera utmatningsfacket" i kapitel 3. A-61651_sv Augusti

13 Installera Kodakdrivrutinsprogramvaran - Windows operativsystem USB-kabeln ska inte anslutas förrän Kodak-drivrutinsprogramvaran har installerats. 1. Sätt i installations-cd-skivan för bildläsarna i serien Kodak i4000 Plus i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startas automatiskt. 2. Välj Installera bildläsarprogramvaran. ANMÄRKNINGAR: Om CD-skivan inte startas automatiskt, öppna Min dator-ikonen på ditt skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för din cd-rom-enhet och dubbelklicka på setup.exe. Om meddelandet Delar av detta program har redan installerats visas, klicka på Ja för att fortsätta installationen. Eventuell tidigare installerad Kodak-bildläsarprogramvara som delas med denna bildläsare kommer att uppdateras. 3. Klicka på Nästa när välkomstskärmen visas. 4. Klicka på I Agree (jag accepterar) när du läst och godkänner villkoren i licensavtalet. Installationen startar och flera förloppsskärmar visas. 5. Klicka på Avsluta när installationen är klar. 6. Ta bort installations-cd-skivan från CD-ROM-enheten. 2-2 A-61651_sv Augusti 2013

14 Ansluta utmatningsfacket När du packar upp Kodak i4000 Plus-bildläsaren, är utmatningsfacket förpackat i en separat låda. Lokalisera urtagen för utmatningsfacket på bildläsaren, rikta in utmatningsfacket med urtagen och sätt utmatningsfacket på plats. Ansluta nätsladden och USB-kabeln När drivrutinerna har installerats, anslut nätsladden och USB-kabeln till bildläsaren. Se bilden nedan för anvisningar om hur du gör rätt anslutningar. Se till att strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att komma åt. 1. Välj rätt nätsladd för din region bland nätsladdarna som medföljer din bildläsare. 2. Anslut nätsladden i nätsladdsporten på bildläsaren. Se till att den är ordentligt ansluten. 3. Anslut nätsladdens andra ände i vägguttaget. 4. Ansluta USB-kabeln till USB-porten på bildläsaren. 5. Anslut USB-kabelns andra ände i rätt USB-port på datorn. A-61651_sv Augusti

15 6. Säkra nätsladden och USB-kabeln i kabeldragningskanalen på baksidan av bildläsaren. Slå på bildläsaren Tryck på strömbrytaren. När du slår på bildläsaren öppnas inmatningshissen om den inte redan är öppen och den gröna indikatorn på Starta/återuppta-knappen blinkar när bildläsaren går igenom en serie med självtester. Bildläsaren tar mindre än 15 sekunder att slutföra uppstartssekvensen och är sedan redo för bildläsning. När installationsprocessen är slutförd och enheten är redo för bildläsning slutar den gröna lysdioden på Starta/återuppta-knappen att blinka och lyser med fast sken och nummer 1 visas i funktionsfönstret. Läs avsnitt "Lysdiodfelkoder" i kapitel 6 för en förklaring av koderna om något annat nummer visas. Stänga av bildläsaren Tryck på strömbrytaren i en sekund. 2-4 A-61651_sv Augusti 2013

16 3 Bildläsning Innehåll Snabbstart Göra iordning bildläsaren för bildläsning Justera inmatningshissen Installera dokumentförlängaren Justera utmatningsfacket Göra iordning dina dokument för avläsning Välja bildläsarprogram Snabbstart Göra iordning bildläsaren för bildläsning Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien utformades för att vara lättanvända och för att du ska komma igång snabbt med bildläsningen. Allt du behöver göra för att starta bildläsning till PDF är att placera dokumentet i inmatningshissen, trycka på Bläddringsknappen så att "2" visas och trycka på Starta/ återuppta-knappen. Så lätt är det! Lär dig mer om alla funktioner i din bildläsare från Kodak i4000 Plus-serien genom att läsa resten av detta kapitel. 1. Se till att bildläsaren är på och redo för bildläsning (Starta/återupptaknappen lyser med grönt fast sken). OBSERVERA: Om någon funktionskod (t.ex. U1, U2) visas kan de rensas genom att trycka på Stopp/paus-knappen. 2. Justera inmatningshissen enligt dina bildläsningsbehov. Mer information finns i avsnittet "Justera inmatningshissen". 3. Justera utmatningsfacket enligt dina bildläsningsbehov. Mer information finns i avsnittet "Justera utmatningsfacket". 4. Välj bildläsningsprogram. Bildläsaren kommer med Smart Touch-funktionen och programvaran Kodak Capture Desktop. A-61651_sv Augusti

17 Justera inmatningshissen Du kan justera sidguiderna och höjden på inmatningshissen efter dina bildläsningsbehov. När bildläsaren inte används kan inmatningshissen vikas upp mot bildläsaren. OBSERVERA: Inmatningshissen måste vara i det nedersta läget innan den stängs. Justera sidguiderna sidguiderna kan justeras för matning längs höger kant, vänster kant eller i mitten. Sidguiderna kan förflyttas tillsammans för mittmatning eller självständigt för offsetmatning (höger kant eller vänster kant). Innan du flyttar sidguiderna, se till att spärren inte står i det låsta läget (se nedan). OBSERVERA: När du använder Enhanced Printer (tillval), ska dokumenten placeras i inmatningshissen på ett sådant sätt att utskriftssträngen riktas in på rätt plats. Offsetmatning kan vara nödvändig. Låsa sidguiderna sidguiderna kan låsas fast efter de har justerats. Detdecemberär praktiskt när placeringen av en utskriftssträng är viktigt. För att låsa fast sidguiderna, avlägsna eventuella dokument från inmatningshissen och flytta låsspärren åt vänster (spärrat läge). 3-2 A-61651_sv Augusti 2013

18 Justera höjden på inmatningshissen inmatningshissen kan ställas in så att den hanterar staplar på 25, 100, 250 eller 500 dokument på 20 pund/80 g/m 2 strukturpapper. Inställningarna för inmatningshissen görs via bildläsarprogrammet (dvs. TWAIN Datasource eller ISIS-drivrutinen). När inmatningshissen är inställd på 25 förblir den i det övre läget. När den ställs in på 100, 250 eller 500 höjs inmatningshissen automatiskt när dokument matas in, och sänks när det sista dokumentet i stapeln har matats in. Justera inmatningshissen - Dokumentlängder upp till 35,6 cm inga justeringar behövs. - Dokumentlängder från 35,6 till 43,2 cm (14 till 17 tum) dra ut dokumentförlängaren. - Dokumentlängder längre än 43,2 cm (17 tum) om du avläser dokument längre än 43,2 cm (17 tum) måste drivrutinen för bildläsaren vara inställd att hantera dessa längre dokument. Kontrollera att alternativet Maximum Length (maximal längd) på fliken Device-General (enhet-allmänt) (TWAIN Datasource) eller alternativet Longest Document (längsta dokument) på fliken Scanner (bildläsare) (ISIS Driver) är inställt på längre än det längsta dokumentet som ska avläsas. ANMÄRKNINGAR: Operatören kan behöva assistera vid avläsning av dokument som är längre än 43,2 cm. Det rekommenderas att du använder en dokumentförlängare om du avläser dokument som är längre än 43,2 cm. Det finns tre storlekar på dokumentförlängare för avläsning av dokument, från 43,2 cm till 86,36 cm. Se avsnittet "Tillbehör och förbrukningsartiklar" i kapitel 5. Dokumentvikter den maximala dokumentvikten för inmatningshissen är den ungefärliga vikten på en pappersbunt med 500 A3-ark (11 x 17 tum). Om du avläser dokument som är större än A3 (11 x 17 tum), ska den rekommenderade viktkapaciteten inte överskrida 4,5 kg. Om du avläser dokument som är större än A3 (11 x 17 tum), ska du läsa av mindre än 100 ark åt gången. A-61651_sv Augusti

19 Installera dokumentförlängaren Sätt in ändarna på dokumentförlängaren i hålen på inmatningshissen och utmatningsfacket och sänk ned förlängaren. Justera utmatningsfacket Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien är konstruerade med förbättrad staplingsprestanda som gör det möjligt för de flesta användare att avläsa dokument utan hjälp av sidguiderna på utmatningsfacket och dokumentstoppet. Med en eller båda sidguiderna nedfällda och höjdjusteringsfliken uppe kan du snabbt och lätt ta bort det avlästa dokumentet från framsidan, höger sida eller vänster sida av bildläsaren. Prova denna metod innan du använder sidguiderna och dokumentstoppet. OBSERVERA: Om du tycker att det är bekvämare att använda sidguiderna och dokumentstoppet läser du nästa avsnitt för justeringsprocedurer. Justera vinkeln på utmatningsfacket vi rekommenderar starkt att du avläser dokumenten med vinkeln på utmatningsfacket i "upp"-läget för att uppnå bästa möjliga staplingsprestanda. Lyft helt enkelt framdelen av utmatningsfacket så frigörs höjdjusteringsfliken från undersidan av utmatningsfacket. 3-4 A-61651_sv Augusti 2013

20 Sänk ned utmatningsfacket genom att försiktigt trycka på höjdjusteringsfliken på undersidan av utmatningsfacket samtidigt som du sänker ned utmatningsfacket på skrivarens lock. Justera sidguiderna öppna och justera sidguiderna på utmatningsfacket så att de stämmer överens med sidguiderna på inmatningshissen. Sidguiderna kan även vikas ihop mot utmatningsfacket. Justera dokumentstoppet justera dokumentstoppet på utmatningsfacket så att det är något längre än det längsta dokumentet som ska matas in. Om du avläser dokument som för långa för att få plats i utmatningsfacket viker du ihop dokumentstoppet på utmatningsfacket. Öppna det bakre dokumentutloppet dokument som kräver specialhantering (dvs. ömtåliga dokument, fraktsedlar etc.) kan matas ut genom det bakre dokumentutloppet. Detta utlopp ger en rak pappersbana som låter dokument passera genom transportören och därigenom minska risken för att dokumentet fastnar. A-61651_sv Augusti

21 Använd det bakre dokumentutloppet när: dokumenten är för styva för att kunna vända i transportören och fastnar (U9 visas i funktionsfönstret). dokumenten är ömtåliga och du inte vill böja dem. staplingsordningen inte är viktig. avläsningen görs direkt till papperskorgen när dokument inte behövs efter avläsningen. du avläser fotografier. ANMÄRKNINGAR: Se till att ändra omkopplaren för det bakre dokumentutloppet till dess ursprungliga läge när du är klar. Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme bakom bildläsaren för att mata dokumenten genom bildläsaren med detta alternativ. När flera dokument avläses genom det bakre dokumentutloppet matas de ut i omvänd ordning. Göra iordning dokumenten för avläsning 1. Dokument av standardpappersstorlek matas enkelt igenom bildläsaren. När du staplar dokumenten för avläsning, lägg dem så att framkanten är anpassad och centrerad i inmatningshissen. Därmed kan mataren föra in ett dokument åt gången i bildläsaren. 2. Avlägsna alla klamrar och gem före avläsningen. Klamrar och gem på dokument kan skada bildläsaren och dokumenten. 3. Allt bläck och alla korrigeringsvätskor på pappret måste vara torra innan bildläsningen påbörjas. 4. Sidor som är rivna, skadade eller krossade kan transporteras genom bildläsaren. Däremot kan ingen bildläsare transportera varje typ av skadat papper. Om är osäker på huruvida ett specifikt skadat dokument kan gå igenom bildläsaren lägger du dokumentet i en genomskinlig skyddsficka och använder det bakre dokumentutloppet. Skyddsfickor ska matas in en åt gången med den vikta kanten först, med användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring. OBSERVERA: Tillvalet Kodak A3-flatbäddstillbehör kan även användas för att avläsa ömtåliga dokument. 5. Lägg önskade dokument i inmatningshissen. Om du avläser ensidiga dokument kontrollerar du att sidan du vill avläsa är vänd mot inmatningshissen. ANMÄRKNINGAR: Vissa särskilt tjocka och/eller styva dokument, t.ex. försändelsekuvert, kan kräva följande: - Användning av det bakre dokumentutloppet. - Användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring. - Avlägsnande av försepareringsdynan. - Avläsning vid 300 dpi eller mer för att reducera transporthastigheten genom bildläsaren. 3-6 A-61651_sv Augusti 2013

22 Välj bildläsningsprogram Kodak har inkluderat två bildläsningsprogram med din bildläsare: Smart Touch Kodak tillhandahåller Smart Touch-funktionen som gör att du snabbt och enkelt kan utföra vanliga avläsningar, såsom: - avläsa och dela inkommande kundkorrespondens med en medarbetare i ett filialkontor - skapa en sökbar PDF av en utskriven rapport - avläsa text som ska inkluderas i dokumentation Det finns nio fördefinierade kortkommandon för åtgärder som du kan använda. Du kan ändra och byta namn på kortkommandona för att skapa dina egna anpassade åtgärder. Du kan även förhandsgranska och enkelt ändra bilder (zooma, panorera, rotera, beskära etc.) innan de skickas till sin destination. Mer information om Smart Touch finns i Bruksanvisning för Smart Touch på installations-cd-skivan. Programvaran Kodak Capture Desktop ett intuitiv och lättanvänt infångningsprogram, särskilt utformat för att förenkla hantering och delning av avlästa dokument. Med programvaran Kodak Capture Desktop får du en produkt som är "klar att använda" och kan omedelbart fånga in, ändra och skicka ut allt från enstaka dokument till större batcher i distribuerade miljöer eller avdelningar. Tillsammans med det väsentliga för enkel och produktiv bildläsning delar programvaran Kodak Capture Desktop utformning och gränssnitt med programvaran Kodak Capture Pro som erbjuder många fler avancerade funktioner för automation av bild- och datainfångning. Med en komplett uppsättning av ikonbaserade verktyg och andra funktioner erbjuder programvaran Kodak Capture Desktop förenklad bildläsning. Snabb och enkel bildläsning till fil, skapa sökbara PDF-filer eller integrera din information i en gemensam plats - som till exempel Microsoft SharePoint. Programvaran Kodak Capture Pro finns även för bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien. Gå till för mer information. Många andra företag har inkluderat stöd för bildläsarna i Kodak i4000 Plusserien i deras bildläsarprogram. Kontakta dessa företag för hjälp med dessa program. A-61651_sv Augusti

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer