Bildläsare i4000 Plus-serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildläsare i4000 Plus-serien"

Transkript

1 Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd

2 ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

3 Säkerhet Användarförsiktighetsåtgärder Placera bildläsaren på en stadig, jämn arbetsyta som kan stödja 38,8 kg (85,5 pund) och lämna tillräckligt med utrymme på alla sidor omkring bildläsaren. När du ska flytta bildläsaren rekommenderas att två personer lyfter bildläsaren och använder säker lyftteknik. Installera inte bildläsaren på en plats som är utsatt för damm, fuktighet eller ånga. Det kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda. Bildläsaren får endast användas inomhus på en torr plats. Se till att det elektriska strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att komma åt. Se till att du fattar tag i kontakten, inte sladden, när du kopplar ur utrustningen ur ett elektriskt uttag. Se till att nätsladden är ordentligt insatt i vägguttaget. Underlåtenhet att göra så kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda. Nätsladden ska inte skadas, knytas, skäras eller modifieras; använd inte en nätsladd som är skadad. Det kan orsaka elektrisk chock eller eldsvåda. Bildläsaren kräver ett dedikerat och korrekt jordat strömuttag. Använd inte en förlängningsslang eller fördelardosa ihop med bildläsaren. Lämna tillräckligt utrymme runt strömuttaget så att det enkelt kan kopplas ur i en akutsituation. Använd inte bildläsaren om den blir ovanligt varm, har en märklig lukt, avger rök eller gör konstiga ljud. Stoppa bildläsaren omedelbart och koppla ur nätsladden ur uttaget. Kontakta Kodak service. Bildläsaren ska inte tas isär, servas eller modifieras utom på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Flytta inte bildläsaren medan nätsladden och gränssnittskabeln är anslutna. Detta kan orsaka skada på sladden/kabeln. Avlägsna nätsladden från vägguttaget innan du flyttar bildläsaren. Följ Kodaks rekommenderade rengöringsanvisningar. Använd inte luft, vätska eller gas eller sprayrengöringsmedel. Dessa rengöringsmedel rubbar damm, smuts och skräp till andra platser inom bildläsaren, vilket kan göra att bildläsaren felfungerar. Säkerhetsdatablad för kemiska produkter är tillgängliga på Kodaks webbplats på: När du kommer åt säkerhetsdatabladen från webbplatsen kommer du att behöva tillhandahålla katalognumret för önskad förbrukningsartikel. Se avsnittet "Tillbehör och förbrukningsartiklar" nedan i denna bruksanvisning för katalognummer för tillbehör. Användare och deras arbetsgivare ska använda sunt förnuft vid användning av vilken maskin som helst. Följande är exempel på sunt förnuft: Bär inte lössittande kläder, uppkavlade ärmar, etc. Bär inte lössittande smycken, armband, skrymmande ringar, långa halsband, etc. Håret ska hållas kort, använd hårnät vid behov, eller knyt upp långt hår. Avlägsna alla andra lösa föremål från området, som annars skulle kunna dras in i maskinen. Gör tillräckliga avbrott i arbetet för att vara mentalt alert. Använd endast rekommenderade rengöringstillbehör. Använd inte tryckluft. Handledare ska granska anställdas rutiner och göra efterlevnad av dessa försiktighetsåtgärder en del av jobbeskrivningen för användning av bildläsaren eller vilken mekanisk enhet som helst. Varningsetiketter FÖRSIKTIGT: Rörliga delar, undvik kontakt. FÖRSIKTIGT: Het yta, undvik kontakt.

4 Miljöinformation Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien är utformade för att efterleva globala miljökrav. Riktlinjer är tillgängliga för kassering av förbrukningsartiklar som byts ut under underhåll eller service; följ lokala bestämmelser eller kontakta Kodak lokalt för mer information. Avyttring av denna utrustning kan vara reglerad av miljöhänsyn. För information om avyttring eller återvinning, kontakta din lokala myndighet; i USA går du till: Produktförpackningen är återvinningsbar. Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien är Energy Star-kompatibla och levereras från fabriken med standardtiden inställd på 15 minuter. Europeiska Unionen Denna symbol indikerar att när den sista användaren önskar att kassera denna produkt, måste den skickas till rätt institution för återanvändning och återvinning. Kontakta din lokala Kodak-representant eller se för ytterligare information om insamlings- och återanvändningsprogram som är tillgängliga för denna produkt. Se för information om ämnen som ingår på kandidatlistan enligt Artikel 59(1) i Bestämmelse (EC) Nr. 1907/2006 (REACH). Ljudnivå Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Bestämmelse om maskinväseninformation 3, GSGV Ljudnivån där opreatören befinner sig är <70 db(a).] EMC-uttalanden USA: Utrustningen har testats och överensstämmer med begränsningarna för digitala enheter av Klass B enligt Del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge tillräckligt skydd mot skadlig interferens vid användning i bostadsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen kan det leda till skadlig interferens med radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att interferens inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens med radio- eller tvmottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera interferensen genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta antennen. Öka separationen mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än vad mottagaren är ansluten till. Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för ytterligare förslag. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Där skyddad gränssnittskablar har tillhandahållits tillsammans med produkten eller specificerade ytterligare komponenter eller tillbehör som definieras på annan plats för användning med installationen av produkten, måste de användas för att säkerställa efterlevnad av FCC-regeln. Korea: Då denna utrustning har erhållit EMC-registrering för hushållsbruk, kan den användas i ett område, inklusive bostadsområden. Japan: Detta är en Klass B-produkt baserat på standarden för Voluntary Control Council för interferens orsakad av IT-utrustning (VCCI). Om den används nära en radio- eller tv-mottagare i en bostadsmiljö, kan den orsaka radiointerferens. Utrustningen ska installeras och användas i enlighet med bruksanvisningen.

5 1 Översikt Innehåll Ytterligare dokumentation Tillbehör Vad finns i förpackningen? Bildläsarens komponenter Kodak bildläsare i i4000-serien inkluderar följande modeller: Kodak i4200 PlusScanner dubbelsidig bordsbildläsare i färg som läser av upp till 100 sidor per minut (200/300 dpi, svartvitt, gråskala och färg, liggande format) dokument i brevstorlek. Kodak i4600 PlusScanner dubbelsidig bordsbildläsare i färg som läser av upp till 120 sidor per minut (200/300 dpi, svartvitt, gråskala och färg, liggande format) dokument i brevstorlek. Denna bruksanvisning innehåller information och rutiner för användning och underhåll av bildläsare i Kodak i4000 Plus-serien. Informationen i denna bruksanvisning är avsedd för användning med båda modellerna såvida inget annat har noterats. Ytterligare dokumentation Förutom den här bruksanvisningen, finns även följande dokumentation tillgänglig: Installationsguide innehåller stegvisa anvisningar för installation av bildläsaren. Bildläsarguider TWAIN Datasource och ISIS-drivrutinen medföljer bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien. Varje bildläsarguide förklarar hur de grundläggande funktionerna för bildbehandling används och båda guiderna levereras på installations-cd-skivan i PDF-format. Du kan även hämta guiderna från webbplatsen. Smart Touch-bruksanvisning innehåller information och procedurer för hur man använder funktionen Smart Touch. Denna bruksanvisning finns på installations-cd-skivan i PDF-format. Du kan även hämta guiderna från webbplatsen. Referensguide innehåller enkla visuella steg för rengöring av din bildläsare. Den här guiden ska förvaras nära bildläsaren så den kan användas som enkel vägledning. Webbplats: A-61651_sv Augusti

6 Tillbehör Kodak Enhanced Printer-tillbehör Kodaks Enhanced Printer-tillbehör ger ett effektivt sätt att tillämpa information på det avlästa dokumentet. Det fungerar vid full bildläsningshastighet. Skrivaren kan lägga till datum, sekventiell räknare för dokument och anpassade meddelanden. Alla utskriftkontroller och -funktioner är åtkomliga via TWAIN Datasource eller ISIS-drivrutinen. Dokumentförlängare dokumentförlängare finns tillgängliga för avläsning av dokument som är längre än 43,2 cm. Förlängarna finns i längder om 66,04 cm, 76,2 cm och 86,36 cm (26-, 30- och 34-tum). Kodak matarsats för ultralätt papper gör det möjligt att mata lättviktigt papper från en pappersvikt på 25 g/m 2 till 80 g/m 2 kg (7 till 20 pund). Kodak matarsats för ultralätt papper inkluderar en matningsmodul och separationsvals som är särskilt utformad för att mata lättviktigt papper genom bildläsartransportören. Kodak A3-flatbäddstillbehör Kodak A3-flatbäddstillbehör lägger till möjligheten att avläsa dokument med pappersstorlek upp till 11 x 17 tum (A3) för din bildläsare i serien Kodak i4000 Plus. Kat. nr Kodak Legal-flatbäddstillbehör Kodak Legal-flatbäddstillbehör lägger till möjligheten att avläsa dokument upp till: Legal / 8,5 x 14 tum / 216 x 356 mm. Katalognr Vad finns i förpackningen? Öppna lådan och kontrollera innehållet innan du börjar: Kodak i4200 Plus- eller i4600 Plus-bildläsare Utmatningsfack USB 2.0-kabel AC-Strömkabelpaket Välkomst-Folio, vilket inkluderar: - Installations-DC-skiva - Program-CD-skivor - Datablad för garanti/registrering - Tryckt bruksanvisning, engelska - Tryckt referensguide (flerspråkig) - Tryckt installationsguide - Provrengöringssats - Datablad med kontaktinformation för service och support - Övriga datablad 1-2 A-61651_sv Augusti 2013

7 Bildläsarens komponenter Framsida Skrivarlock lyft locket för att komma åt matningsmodulens frigöringsknapp och Enhanced Printer (tillval) för ändring av utskriftsposition och underhåll. Bildläsarens serienummer och K-nummer återfinns också i detta område. 2 Locket på bildläsaren ger tillgång till de inre komponenterna. 3 Utmatningsfack här samlas de avlästa dokumenten. 4 Sidguider på utmatningsfack kan fällas in eller ut så att de passar storleken på dokumenten, eller så kan de vikas ihop på utmatningsfacket. 5 Dokumentstopp underlättar dokumentstapling. Detta stopp kan skjutas in eller ut så att det passar storleken på dokumenten som avläses, eller så kan det vikas ihop på utmatningsfacket. 6 Flik för justering av höjden på utmatningsfacket dra ut fliken för att höja framsidan av utmatningsfacket vid bildläsning för bättre dokumentavläsning. När utmatningsfacket har lyfts upp, frigörs fliken automatiskt så att den vilar på skrivarens lock. 7 Funktionsfönster visar 0-9. Numren motsvarar en fördefinierad funktion. Övriga displaymönster används även för att indikera status ochdecemberoperatörsåtgärd för bildläsaren. Mer information finns idecemberkapitel 6. 8 Frigöringsspärr för lock dra spaken framåt för att öppna locket på bildläsaren. 9 Bläddringsknapp används för att välja eller bläddra genom fördefinierade funktioner eller program för bildavläsning. 10 Starta/återuppta-knapp tryck på knappen för att starta eller återuppta bildläsningen. Inkluderar även en grön lysdiod som indikerar status på bildläsaren (dvs. ström på och redo att avläsa). A-61651_sv Augusti

8 11 Stopp/-pausknapp tryck på knappen en gång för att tillfälligt avbryta bildläsningen (sedan kan Starta/Återuppta-knappen användas för att återuppta bildläsningen). Tryck på knappen två gånger för att stoppa bildläsningen. Den röda lysdioden på knappen indikerar att ett möjligt feltillstånd har detekterats (t.ex. dokument som fastnat). 12 Strömbrytare tryck på knappen för att slå på bildläsaren, eller håll knappen intryckt under en sekund för att stänga av bildläsaren. 13 Sidguider för inmatningshiss skjut guiderna inåt eller utåt så att de passar storleken på dokumenten du vill avläsa. Sidguiderna kan vänster-, center- och högerjusteras så att de passar dokument av olika bredder. Sidguiderna kan även vid behov låsas fast Inmatningshiss håller fast upp till 500 dokument (20 pund/80 g/m 2 ) Inmatningshissen kan ställas in så att den kan ta emot staplar med 25, 100, 250 eller 500 dokument. Inmatningshissen kan vikas upp när den inte används. 15 Inmatningshiss förlängare dra ut denna förlängare så att det får plats dokument som är längre än 35,6 cm. 16 Indikatorer för utskriftsplats spärrar vid kanten av inmatningshissen som indikerar var utskriftsplatsen blir på papperet. 17 Omkopplare för mellanrumsfrigöring tryck in den för att justera mellanrummet mellan matningsmodulen och separationsmodulen för dokument som kräver specialhantering. 1-4 A-61651_sv Augusti 2013

9 Vy över skrivaråtkomst Även om du inte har Kodak Enhanced Printer-tillbehöret, behöver du fortfarande komma åt denna del på bildläsaren. Matningsmodulens frigöringsknapp sitter på denna del Skrivarkabel den här kabeln ansluts direkt till skrivarpatronen, för att möjliggöra kommunikation med Enhanced Printer. 2 Enhanced Printer-patron möjliggör utskrifter på framsidan av dokument. Finns endast om tillbehöret Enhanced Printer är installerat. 3 Utskriftsplats det finns 8 utskriftsplatser. 4 Matningsmodulens frigöringsknapp vrid på knappen för att frigöra matningsmodulen så att den kan rengöras eller bytas ut. Pilen på frigöringsknappen ska peka åt vänster när matningsmodulen är inkopplad och åt höger när matningsmodulen är urkopplad. A-61651_sv Augusti

10 Inuti När du drar frigöringsspärren för locket på bildläsaren framåt blir följande interna komponenter synliga Matningsmodul ger jämn dokumentmatning och separering av olika dokumentstorlekar, -tjocklekar och -texturer. 2 Bildläsningsguider håll bildläsningsguiderna rena för att erhålla optimal bildkvalitet. 3 Svartvit bakgrund den här bakgrunden kan ändras till vit eller svart via programvaran. Vid normala bildläsningsomständigheter använder du svart bakgrund. Om du avläser lättviktiga eller tunna papper med tryck på en sida, kan du använda den vita bakgrunden för att eliminera genomblödning på den slutliga bilden. Mer information finns i Bruksanvisning för bildbehandling - TWAIN Datasource/ISIS-drivrutin. 4 Valsar ger jämn transport av dokument genom bildläsaren. 5 Matningsmodul ger jämn dokumentmatning och separering av olika diverse dokumentstorlek, -tjocklek och -textur. 6 Läskpapperskanaler och läskpapper läskpappren som placeras idecemberdessa kanaler samlar in bläckrester från Enhanced Printertillbehöret (tillval). 7 Sensorer dessa tre ultraljudssensorer täcker bredden på papprets bana, vilket underlättar detektering av multimatade dokument. 8 Papperssensor detekterar närvaron av dokument i inmatningshissen. Dokumenten måste täcka denna sensor för att bildläsaren ska börja avläsningen. 1-6 A-61651_sv Augusti 2013

11 Baksida Bakre dokumentutlopp gör det möjligt att skicka ut dokument från baksidan av bildläsaren. 2 Omkopplare för bakre dokumentutlopp ändra omkopplaren för att aktivera alternativet för en rak pappersbana genom bildläsaren vilket låter dokument skickas ut genom det bakre dokumentutloppet. 3 USB-portar ansluter bildläsaren till datorn och möjliggör anslutning till övrig kringutrustning. 4 Nätsladdsport ansluter nätsladden till bildläsaren. 5 Säkerhetslås port ansluter ett lås till bildläsaren. Du kan köpa ett standardsäkerhetslås på affär för kontorsmaterial. Se anvisningarna som tillhandahålls med säkerhetslåset för anvisningar om installation. A-61651_sv Augusti

12 2 Installation Innehåll Installera bildläsaren Installera Kodak drivrutinsprogramvaran Ansluta utmatningsfacket Ansluta nätsladden och USB-kabeln Slå på bildläsaren Stänga av bildläsaren Installera bildläsaren Detta avsnitt innehåller detaljerad information som stödjer installationsguiden som medföljer bildläsaren. Utför dessa steg i tur och ordning för att installera bildläsaren. ANMÄRKNINGAR: Om du redan har utfört alla stegen i installationsguiden, hoppa över det här avsnittet. Se till att det finns tillräckligt utrymme på baksidan av bildläsaren om du vill använda det bakre dokumentutloppet när du positionerar bildläsaren. Mer information om det bakre dokumentutloppet finns i avsnittet med titeln "Justera utmatningsfacket" i kapitel 3. A-61651_sv Augusti

13 Installera Kodakdrivrutinsprogramvaran - Windows operativsystem USB-kabeln ska inte anslutas förrän Kodak-drivrutinsprogramvaran har installerats. 1. Sätt i installations-cd-skivan för bildläsarna i serien Kodak i4000 Plus i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startas automatiskt. 2. Välj Installera bildläsarprogramvaran. ANMÄRKNINGAR: Om CD-skivan inte startas automatiskt, öppna Min dator-ikonen på ditt skrivbord. Dubbelklicka på ikonen för din cd-rom-enhet och dubbelklicka på setup.exe. Om meddelandet Delar av detta program har redan installerats visas, klicka på Ja för att fortsätta installationen. Eventuell tidigare installerad Kodak-bildläsarprogramvara som delas med denna bildläsare kommer att uppdateras. 3. Klicka på Nästa när välkomstskärmen visas. 4. Klicka på I Agree (jag accepterar) när du läst och godkänner villkoren i licensavtalet. Installationen startar och flera förloppsskärmar visas. 5. Klicka på Avsluta när installationen är klar. 6. Ta bort installations-cd-skivan från CD-ROM-enheten. 2-2 A-61651_sv Augusti 2013

14 Ansluta utmatningsfacket När du packar upp Kodak i4000 Plus-bildläsaren, är utmatningsfacket förpackat i en separat låda. Lokalisera urtagen för utmatningsfacket på bildläsaren, rikta in utmatningsfacket med urtagen och sätt utmatningsfacket på plats. Ansluta nätsladden och USB-kabeln När drivrutinerna har installerats, anslut nätsladden och USB-kabeln till bildläsaren. Se bilden nedan för anvisningar om hur du gör rätt anslutningar. Se till att strömuttaget är mindre än 1,5 meter från bildläsaren och att det går lätt att komma åt. 1. Välj rätt nätsladd för din region bland nätsladdarna som medföljer din bildläsare. 2. Anslut nätsladden i nätsladdsporten på bildläsaren. Se till att den är ordentligt ansluten. 3. Anslut nätsladdens andra ände i vägguttaget. 4. Ansluta USB-kabeln till USB-porten på bildläsaren. 5. Anslut USB-kabelns andra ände i rätt USB-port på datorn. A-61651_sv Augusti

15 6. Säkra nätsladden och USB-kabeln i kabeldragningskanalen på baksidan av bildläsaren. Slå på bildläsaren Tryck på strömbrytaren. När du slår på bildläsaren öppnas inmatningshissen om den inte redan är öppen och den gröna indikatorn på Starta/återuppta-knappen blinkar när bildläsaren går igenom en serie med självtester. Bildläsaren tar mindre än 15 sekunder att slutföra uppstartssekvensen och är sedan redo för bildläsning. När installationsprocessen är slutförd och enheten är redo för bildläsning slutar den gröna lysdioden på Starta/återuppta-knappen att blinka och lyser med fast sken och nummer 1 visas i funktionsfönstret. Läs avsnitt "Lysdiodfelkoder" i kapitel 6 för en förklaring av koderna om något annat nummer visas. Stänga av bildläsaren Tryck på strömbrytaren i en sekund. 2-4 A-61651_sv Augusti 2013

16 3 Bildläsning Innehåll Snabbstart Göra iordning bildläsaren för bildläsning Justera inmatningshissen Installera dokumentförlängaren Justera utmatningsfacket Göra iordning dina dokument för avläsning Välja bildläsarprogram Snabbstart Göra iordning bildläsaren för bildläsning Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien utformades för att vara lättanvända och för att du ska komma igång snabbt med bildläsningen. Allt du behöver göra för att starta bildläsning till PDF är att placera dokumentet i inmatningshissen, trycka på Bläddringsknappen så att "2" visas och trycka på Starta/ återuppta-knappen. Så lätt är det! Lär dig mer om alla funktioner i din bildläsare från Kodak i4000 Plus-serien genom att läsa resten av detta kapitel. 1. Se till att bildläsaren är på och redo för bildläsning (Starta/återupptaknappen lyser med grönt fast sken). OBSERVERA: Om någon funktionskod (t.ex. U1, U2) visas kan de rensas genom att trycka på Stopp/paus-knappen. 2. Justera inmatningshissen enligt dina bildläsningsbehov. Mer information finns i avsnittet "Justera inmatningshissen". 3. Justera utmatningsfacket enligt dina bildläsningsbehov. Mer information finns i avsnittet "Justera utmatningsfacket". 4. Välj bildläsningsprogram. Bildläsaren kommer med Smart Touch-funktionen och programvaran Kodak Capture Desktop. A-61651_sv Augusti

17 Justera inmatningshissen Du kan justera sidguiderna och höjden på inmatningshissen efter dina bildläsningsbehov. När bildläsaren inte används kan inmatningshissen vikas upp mot bildläsaren. OBSERVERA: Inmatningshissen måste vara i det nedersta läget innan den stängs. Justera sidguiderna sidguiderna kan justeras för matning längs höger kant, vänster kant eller i mitten. Sidguiderna kan förflyttas tillsammans för mittmatning eller självständigt för offsetmatning (höger kant eller vänster kant). Innan du flyttar sidguiderna, se till att spärren inte står i det låsta läget (se nedan). OBSERVERA: När du använder Enhanced Printer (tillval), ska dokumenten placeras i inmatningshissen på ett sådant sätt att utskriftssträngen riktas in på rätt plats. Offsetmatning kan vara nödvändig. Låsa sidguiderna sidguiderna kan låsas fast efter de har justerats. Detdecemberär praktiskt när placeringen av en utskriftssträng är viktigt. För att låsa fast sidguiderna, avlägsna eventuella dokument från inmatningshissen och flytta låsspärren åt vänster (spärrat läge). 3-2 A-61651_sv Augusti 2013

18 Justera höjden på inmatningshissen inmatningshissen kan ställas in så att den hanterar staplar på 25, 100, 250 eller 500 dokument på 20 pund/80 g/m 2 strukturpapper. Inställningarna för inmatningshissen görs via bildläsarprogrammet (dvs. TWAIN Datasource eller ISIS-drivrutinen). När inmatningshissen är inställd på 25 förblir den i det övre läget. När den ställs in på 100, 250 eller 500 höjs inmatningshissen automatiskt när dokument matas in, och sänks när det sista dokumentet i stapeln har matats in. Justera inmatningshissen - Dokumentlängder upp till 35,6 cm inga justeringar behövs. - Dokumentlängder från 35,6 till 43,2 cm (14 till 17 tum) dra ut dokumentförlängaren. - Dokumentlängder längre än 43,2 cm (17 tum) om du avläser dokument längre än 43,2 cm (17 tum) måste drivrutinen för bildläsaren vara inställd att hantera dessa längre dokument. Kontrollera att alternativet Maximum Length (maximal längd) på fliken Device-General (enhet-allmänt) (TWAIN Datasource) eller alternativet Longest Document (längsta dokument) på fliken Scanner (bildläsare) (ISIS Driver) är inställt på längre än det längsta dokumentet som ska avläsas. ANMÄRKNINGAR: Operatören kan behöva assistera vid avläsning av dokument som är längre än 43,2 cm. Det rekommenderas att du använder en dokumentförlängare om du avläser dokument som är längre än 43,2 cm. Det finns tre storlekar på dokumentförlängare för avläsning av dokument, från 43,2 cm till 86,36 cm. Se avsnittet "Tillbehör och förbrukningsartiklar" i kapitel 5. Dokumentvikter den maximala dokumentvikten för inmatningshissen är den ungefärliga vikten på en pappersbunt med 500 A3-ark (11 x 17 tum). Om du avläser dokument som är större än A3 (11 x 17 tum), ska den rekommenderade viktkapaciteten inte överskrida 4,5 kg. Om du avläser dokument som är större än A3 (11 x 17 tum), ska du läsa av mindre än 100 ark åt gången. A-61651_sv Augusti

19 Installera dokumentförlängaren Sätt in ändarna på dokumentförlängaren i hålen på inmatningshissen och utmatningsfacket och sänk ned förlängaren. Justera utmatningsfacket Bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien är konstruerade med förbättrad staplingsprestanda som gör det möjligt för de flesta användare att avläsa dokument utan hjälp av sidguiderna på utmatningsfacket och dokumentstoppet. Med en eller båda sidguiderna nedfällda och höjdjusteringsfliken uppe kan du snabbt och lätt ta bort det avlästa dokumentet från framsidan, höger sida eller vänster sida av bildläsaren. Prova denna metod innan du använder sidguiderna och dokumentstoppet. OBSERVERA: Om du tycker att det är bekvämare att använda sidguiderna och dokumentstoppet läser du nästa avsnitt för justeringsprocedurer. Justera vinkeln på utmatningsfacket vi rekommenderar starkt att du avläser dokumenten med vinkeln på utmatningsfacket i "upp"-läget för att uppnå bästa möjliga staplingsprestanda. Lyft helt enkelt framdelen av utmatningsfacket så frigörs höjdjusteringsfliken från undersidan av utmatningsfacket. 3-4 A-61651_sv Augusti 2013

20 Sänk ned utmatningsfacket genom att försiktigt trycka på höjdjusteringsfliken på undersidan av utmatningsfacket samtidigt som du sänker ned utmatningsfacket på skrivarens lock. Justera sidguiderna öppna och justera sidguiderna på utmatningsfacket så att de stämmer överens med sidguiderna på inmatningshissen. Sidguiderna kan även vikas ihop mot utmatningsfacket. Justera dokumentstoppet justera dokumentstoppet på utmatningsfacket så att det är något längre än det längsta dokumentet som ska matas in. Om du avläser dokument som för långa för att få plats i utmatningsfacket viker du ihop dokumentstoppet på utmatningsfacket. Öppna det bakre dokumentutloppet dokument som kräver specialhantering (dvs. ömtåliga dokument, fraktsedlar etc.) kan matas ut genom det bakre dokumentutloppet. Detta utlopp ger en rak pappersbana som låter dokument passera genom transportören och därigenom minska risken för att dokumentet fastnar. A-61651_sv Augusti

21 Använd det bakre dokumentutloppet när: dokumenten är för styva för att kunna vända i transportören och fastnar (U9 visas i funktionsfönstret). dokumenten är ömtåliga och du inte vill böja dem. staplingsordningen inte är viktig. avläsningen görs direkt till papperskorgen när dokument inte behövs efter avläsningen. du avläser fotografier. ANMÄRKNINGAR: Se till att ändra omkopplaren för det bakre dokumentutloppet till dess ursprungliga läge när du är klar. Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme bakom bildläsaren för att mata dokumenten genom bildläsaren med detta alternativ. När flera dokument avläses genom det bakre dokumentutloppet matas de ut i omvänd ordning. Göra iordning dokumenten för avläsning 1. Dokument av standardpappersstorlek matas enkelt igenom bildläsaren. När du staplar dokumenten för avläsning, lägg dem så att framkanten är anpassad och centrerad i inmatningshissen. Därmed kan mataren föra in ett dokument åt gången i bildläsaren. 2. Avlägsna alla klamrar och gem före avläsningen. Klamrar och gem på dokument kan skada bildläsaren och dokumenten. 3. Allt bläck och alla korrigeringsvätskor på pappret måste vara torra innan bildläsningen påbörjas. 4. Sidor som är rivna, skadade eller krossade kan transporteras genom bildläsaren. Däremot kan ingen bildläsare transportera varje typ av skadat papper. Om är osäker på huruvida ett specifikt skadat dokument kan gå igenom bildläsaren lägger du dokumentet i en genomskinlig skyddsficka och använder det bakre dokumentutloppet. Skyddsfickor ska matas in en åt gången med den vikta kanten först, med användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring. OBSERVERA: Tillvalet Kodak A3-flatbäddstillbehör kan även användas för att avläsa ömtåliga dokument. 5. Lägg önskade dokument i inmatningshissen. Om du avläser ensidiga dokument kontrollerar du att sidan du vill avläsa är vänd mot inmatningshissen. ANMÄRKNINGAR: Vissa särskilt tjocka och/eller styva dokument, t.ex. försändelsekuvert, kan kräva följande: - Användning av det bakre dokumentutloppet. - Användning av vippomkopplaren för avståndsfrigöring. - Avlägsnande av försepareringsdynan. - Avläsning vid 300 dpi eller mer för att reducera transporthastigheten genom bildläsaren. 3-6 A-61651_sv Augusti 2013

22 Välj bildläsningsprogram Kodak har inkluderat två bildläsningsprogram med din bildläsare: Smart Touch Kodak tillhandahåller Smart Touch-funktionen som gör att du snabbt och enkelt kan utföra vanliga avläsningar, såsom: - avläsa och dela inkommande kundkorrespondens med en medarbetare i ett filialkontor - skapa en sökbar PDF av en utskriven rapport - avläsa text som ska inkluderas i dokumentation Det finns nio fördefinierade kortkommandon för åtgärder som du kan använda. Du kan ändra och byta namn på kortkommandona för att skapa dina egna anpassade åtgärder. Du kan även förhandsgranska och enkelt ändra bilder (zooma, panorera, rotera, beskära etc.) innan de skickas till sin destination. Mer information om Smart Touch finns i Bruksanvisning för Smart Touch på installations-cd-skivan. Programvaran Kodak Capture Desktop ett intuitiv och lättanvänt infångningsprogram, särskilt utformat för att förenkla hantering och delning av avlästa dokument. Med programvaran Kodak Capture Desktop får du en produkt som är "klar att använda" och kan omedelbart fånga in, ändra och skicka ut allt från enstaka dokument till större batcher i distribuerade miljöer eller avdelningar. Tillsammans med det väsentliga för enkel och produktiv bildläsning delar programvaran Kodak Capture Desktop utformning och gränssnitt med programvaran Kodak Capture Pro som erbjuder många fler avancerade funktioner för automation av bild- och datainfångning. Med en komplett uppsättning av ikonbaserade verktyg och andra funktioner erbjuder programvaran Kodak Capture Desktop förenklad bildläsning. Snabb och enkel bildläsning till fil, skapa sökbara PDF-filer eller integrera din information i en gemensam plats - som till exempel Microsoft SharePoint. Programvaran Kodak Capture Pro finns även för bildläsarna i Kodak i4000 Plus-serien. Gå till för mer information. Många andra företag har inkluderat stöd för bildläsarna i Kodak i4000 Plusserien i deras bildläsarprogram. Kontakta dessa företag för hjälp med dessa program. A-61651_sv Augusti

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innehåll 1 Hur gör jag?...3 2 Slutföra installationen av HP-skrivare Trådlös anslutning med installation med en knapptryckning

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer