Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)"

Transkript

1 UDM Bilaga 4 1 (19) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version Kommunledningskontoret IT-avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-post

2 UDM 2 (19) 1 Innehållsförteckning 2 Dokumentinformation Versionshantering Bilagor Allmänt Bakgrund och syfte Teknikplattform Datanätet LAN Brandvägg Fjärråtkomst Internetaccess Serverplattform Fysiska servrar Virtuella servrar Serveroperativsystem Lagringssystem Backupsystem Databashanterare Webserver E-postserver Kommunikationsserver Fjärrskrivbordsserver Skräppost- och antivirusserver Antivirusserver Patchhantering SharePointserver Lastbalansering Google Apps for Education Datorhall Katalogtjänst... 10

3 UDM 3 (19) 8.1 Automatiserad användarkontohantering Public Key Infrastructure (PKI) Single Sign On (SSO) Klientplattform Klientdatorer Operativsystems- och applikationshantering Kontorsprogram Antivirus Användardata Datamappar SharePoint OneDrive for Business Google Drive Skrivare Integration Övervakning Helpdesk Verksamhetssystem Telefonisystem Driftsorganisation Nyckeltal Licensiering Generella krav Grundkrav Programvara Maskinvara Datautväxling/integration Behörighetskontrollsystem Säkerhetskopiering Verifiering och testmiljö Support... 19

4 UDM 4 (19) 2 Dokumentinformation 2.1 Versionshantering Version Datum Utfärdare Kommentar 2.0 Beta Thore Andersson Ny version, baserad på SP Thore Andersson Uppdaterat Fjärråtkomst. Diverse justeringar Thore Andersson Uppdaterat Allmänt, Databashanterare, Behörighetskontrollsystem och Testmiljö Thore Andersson Uppdaterat 5.3 Fjärråtkomst, 5.4 Internetaccess och 0 Nyckeltal Thore Andersson Uppdaterat 4.2 Teknikplattform, 6.4 Lagringssystem, 6.8 E-postserver, 6.9 Kommunikationsserver, 6.11 Skräppost- och antivirusserver, 6.12 Antivirusserver, 8.1 Automatiserad användarkontohantering, Mac, Surfplattor, Smartphones och surfplattor, 9.3 Kontorsprogram, 9.4 Antivirus, 10 Användardata, 10.3 SkyDrive Pro, 11 Skrivare, 15 Verksamhetssystem, 18 Nyckeltal, 20 Generella krav, 20.1 Grundkrav och Namnstandard

5 UDM 5 (19) Thore Andersson Uppdaterat dokumentet enligt den nya grafiska profilen samt följande punkter 4.1 Bakgrund och syfte, 5.1 LAN, 5.2 Brandvägg, 5.3 Fjärråtkomst, 6.2 Virtuella servrar, 6.3 Serveroperativsystem, 6.6 Databashanterare, 6.8 E-postserver, 6.9 Kommunikationsserver, 6.12 Antivirusserver, 6.14 SharePointserver, 8.1 Automatiserad användarkontohantering, 8.3 Single Sign On (SSO), Persondatorer, Tunna klienter, ipad, Smartphones, Windows, Smartphones och ipad, 9.3 Kontorsprogram, 9.4 Antivirus, 10 Användardata, 10.3 SkyDrive Pro, 13 Övervakning, 14 Helpdesk, 15 Verksamhetssystem, 16 Telefonisystem, 18 Nyckeltal

6 UDM 6 (19) Thore Andersson Uppdaterat 3 Bilagor, justerad länk till MSKD, 5.1 LAN, 5.3 Fjärråtkomst, 5.4 Internetaccess, 6.2 Virtuella servrar, 6.4 Lagringssystem, 6.7 Webserver, 6.8 E-postserver, 6.9 Kommunikationsserver, 6.10 Fjärrskrivbordsserver, 6.11 Skräppost- och antivirusserver, 6.14 SharePointserver, 6.15 Lastbalansering, 6.16 Google Apps for Education, 8.1 Automatiserad användarkontohantering, Tunna klienter, Chromebooks, Windows, Smartphones och surfplattor, 9.3 Kontorsprogram, 9.4 Antivirus, 10.3 OneDrive for Business, 10.4 Google Drive, 11 Skrivare, 13 Övervakning, 14 Helpdesk, 15 Verksamhetssystem, 16 Telefonisystem, 17 Driftsorganisation, 18 Nyckeltal, 20.8 Support 3 Bilagor Microsoft Kommundesign MSKD Version 4.1

7 UDM 7 (19) 4 Allmänt 4.1 Bakgrund och syfte Detta dokument innehåller en övergripande beskrivning av de infrastrukturella tjänsterna i Uddevalla kommuns datatekniska miljö och ska tjäna som underlag vid upphandling av nya ITsystem och IT-tjänster. Eftersom tekniken är föränderlig är detta ett levande dokument som uppdateras löpande. Dokumentet finns i sin senast uppdaterade version på För att få aviseringar vid uppdateringar kan intresserade aktivera prenumeration på den aktuella webbsidan. IT-avdelningen är ansvarig för utveckling och drift av de infrastrukturella tjänsterna och måste därför alltid vara delaktig vid upphandlingar av IT-system och IT-tjänster för att de ska passa in i Uddevalla kommuns datatekniska miljö. Detta dokument beskriver de grundläggande datatekniska krav som ställs på nya IT-system och ITtjänster för att användarnyttan ska tillgodoses på bästa sätt. 4.2 Teknikplattform Uddevalla kommun har en enhetlig och Microsoftbaserad teknikplattform. Ledorden är enkel, flexibel och säker. Denna teknikplattform går under benämningen SP2010. Inspiration, teknik och designtankar har hämtats från Microsofts referensdesign för offentlig förvaltning, Microsoft kommundesign (MSKD) version 4.1. Kärnvärdena i MSKD 4.1 är: 1. En logisk säkerhetsmodell istället för en fysisk. Användarautentisering är en viktigare säkerhetsmekanism än nätverksåtkomst. 2. Konsolidering. Vi behöver inte längre dubblerade infrastrukturer för administration och skola. 3. En standardisering på så få produkter, kompetenser och leverantörer som möjligt.

8 UDM 8 (19) 5 Datanätet 5.1 LAN Kommunens datanät är ett routat LAN sammanbundet av switchar tillverkade av HP och Cisco. Klientnäten, som är separata för grundskola, gymnasieskola och förvaltning och servernätet binds ihop via en brandvägg. Kommunikationstekniken som används är IPv4 över 10Gbase, 1000Base och 100Base på fiber och koppar i huvudnätet. Till huvudnätet finns anslutningar via xdsl-teknik, radiolänkar och hyrda Telia WAN-förbindelser. Trådlöst nät, WiFi-noder, finns i stort sett på alla platser där kommunen har sin verksamhet. 5.2 Brandvägg Kommunens avslutning till Internet och andra externa nät går via en central klustrad brandvägg. Brandväggsprogramvaran som används är Check Point FireWall-1 med tjänsterna Firewall, Anti- Bot, Identity Awareness, IPS, Application Control och Antivirus & Anti-Malware. Trafiken från klientnäten mot servernätet filteras med hjälp av Server and Domain Isolation (SDI) teknik. 5.3 Fjärråtkomst Fjärråtkomst av interna tjänster går via en central Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG) med PointSharp ID för stark autentisering och Threat Management Gateway (TMG). Under 2015 kommer detta att bytas ut mot en klustrad F5 BIG-IP 4000s lösning. Se Lastbalansering. Publika tjänster är anslutna till ett DMZ-nät. 5.4 Internetaccess Uddevalla kommun är ansluten till Internet via operatören Telia med en kommunikationshastighet på 800 Mbps. 6 Serverplattform 6.1 Fysiska servrar Serverparken består av rackmonterade servrar av traditionell racktyp och bladservrar av fabrikaten HP och Dell. Servermodeller med hög redundans i form av dubbla spänningsaggregat, speglade diskar samt dubba nätverks- och SAN-anslutningar väljs i första hand.

9 UDM 9 (19) 6.2 Virtuella servrar Virtuella servrar körs i en 6 nods VMware Vsphere 5.5 farm och i en 4 nods Windows 2012 R2 Hyper-V farm. 6.3 Serveroperativsystem Kommunens standard för serveroperativsystem är Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012 R Lagringssystem All central lagring sker i ett Dell Compellent lagringssystem anslutet till servrarna via ett SAN. 6.5 Backupsystem Säkerhetskopiering sker med hjälp av EMC NetWorker till disk och LTO 4 band. Flera generationer av säkerhetskopior sparas enligt en fastställd cykel. 6.6 Databashanterare Kommunens standard för databashanterare är Microsoft SQL Server 2008 R2 och SQL Server Webserver Kommunen använder SiteVision som generellt webbpubliceringsverktyg för interna och externa webbplatser. Systemet har det stöd för samarbete och dokumenthantering. Microsoft Internet Information Server (IIS) används också i förekommande fall. 6.8 E-postserver Som e-postserver använder kommunen Microsoft Exchange 2010, med övergång till version 2013 under Personalen använder Outlook E-posten nås också via Outlook Web App och Exchange ActiveSync. Eleverna använder Exchange Online i Microsofts molntjänst Office 365 for Edu. Kommunen presenterar detta via URL:en Elever med Chromebooks använder Gmail i Googles molntjänst Google Apps for Education. 6.9 Kommunikationsserver Kommunen använder Lync 2010 som kommunikationsserver med övergång till version 2013 under Tjänster för interna snabbmeddelande, videosamtal, delning av skrivbord och öppen federering är driftsatta. Eleverna har möjlighet att använda Lync Online i Microsofts molntjänst Office 365 for Edu.

10 UDM 10 (19) 6.10 Fjärrskrivbordsserver För klienter på låghastighetsförbindelser och för fjärranvändare används en 4 nods Windows 2008 R2 Remote Desktop Services (RDS) farm Skräppost- och antivirusserver All in och utgående eposttrafik till Exchange passerar Microsoft Exchange Online Protection som filtrerar bort skräppost och virussmittade försändelser Antivirusserver Antivirusuppdateringar till Windows- och Mac-klienter hanteras via WSUS. Se Antivirus Patchhantering Alla Windows klienter uppdateras med hjälp av Windows Server Update Services (WSUS). Patchar av typen Critical Updates, Security Updates och Updates automatdistribueras SharePointserver Kommunen har en SharePoint 2013 miljö. Används framförallt för att få en strukturerad lagring av dokument och filer med enkel, flexibel och säker åtkomst. Ett alternativ till traditionell lagring i delade mappar. Eleverna har möjlighet att använda Sharepoint Online i Microsofts molntjänst Office 365 for Edu Lastbalansering Kommunen använder en kustrad F5 BIG-IP 4000s med modulerna Local Traffic Manager (LTM) och Access Policy Manager (APM) för redundant lastbalanserad åtkomst av Exchange, Lync, SiteVision, RDS-farm och på sikt SharePoint. Systemet användas även för policybaserad fjärråtkomst Google Apps for Education Under 2014 har ett större fältprov genomförts med Chromebooks och Google Apps for Education (GAFE) till elever och pedagogisk personal. Faller försöket väl ut blir det en del av den tekniska infrastrukturen. 7 Datorhall Alla servrar och central kommunikationsutrustning är placerad i kommunens datorhall. Hallen är en prefabricerad datorhall utförd enligt säkerhetsklass EN Hallen är utrustad med klimatanläggning och försörjs av ström via en UPS och reservkraft i form av ett dieselaggregat. Hallen kan även anslutas till extern strömkälla. 8 Katalogtjänst Kommunen använder en central katalogtjänst baserad på Microsoft Active Directory Domain Services (ADDS), kort AD. Katalogtjänsten är en central punkt för hantering av användarkonto och

11 UDM 11 (19) säkerhetsinställningar för servrar och klientdatorer. 8.1 Automatiserad användarkontohantering Användarkontohanteringen är automatiserad via Microsoft Forefront Identity Manager (FIM). FIM kopplar ihop kommunens PA-system och elevadministrativa system, HR plus respektive Extens, med AD så att användarkonto skapas, flyttas, stängs och raderas automatiskt efter givna regler. Användarkontohanteringen i Office 365 for Edu är automatiserad via DirSync. DirSync kopplar ihop kommunens AD med Microsofts molntjänst Windows Azure Active Directory (WAAD). Användarkontohanteringen i Google Applications for Education är automatiserad via Google Apps Directory Sync (GADS). GADS kopplar ihop kommunens AD med Google Apps-domänen. 8.2 Public Key Infrastructure (PKI) För att höja säkerheten nyttjar kommunen teknologi med PKI och Active Directory Certificate Services (ADCS) för dator- och användarautentisering. 8.3 Single Sign On (SSO) En lösning baserad på Windows Server/MSKD innebär att all nödvändig grund är lagd för att erbjuda SSO inom kommunens alla IT-system. Användarautentisering i Office 365 for Edu är kopplad till kommunens AD via Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS). 9 Klientplattform 9.1 Klientdatorer Med klientdatorer avses den datorutrustning som användarna använder Persondatorer Majoriteten använder så kallade feta klienter, d.v.s. persondatorer med 64-bitars Windows 7 Enterprise Tunna klienter Användare på låghastighetsförbindelser, främst inom socialtjänsten, använder tunna klienter, d.v.s. persondator med nedlåst Windows Thin PC som är anslutna till en fjärrskrivbordsserverfarm Mac Feta Mac-klienter med OSX 10.8 används främst av elever och personal i den pedagogiska miljön. En efterfrågan finns även bland övrig administrativ personal Elevdatorer Med start på gymnasieskolan används så kallade personliga elev-datorer. Det pedagogiska värdet är att eleverna får en egen dator som de själva ansvarar för. Elevdatorn är antingen en Windows 7 PC

12 UDM 12 (19) eller en Mac Surfplattor En del elevgrupper använder ipads i sin undervisning. Dessa är personliga under utbildningstiden. ipads används även av tjänstemän och politiker och har blivit ett viktigt komplement till traditionella datorer Smartphones iphone och Android mobiler har blivit ett viktigt komplement till den traditionella klientutrustningen. Förutom telefonfunktionerna används de främst för e-post och kalendersynkronisering, webbsurfning och så kallade appar av olika slag Chromebooks Under 2014 har ett större fältprov genomförts med Chromebooks och Google Apps for Education (GAFE) till elever och pedagogisk personal. Faller försöket väl ut blir det en del av den tekniska infrastrukturen. 9.2 Operativsystems- och applikationshantering Windows Kommunen använder Microsoft System Center Configuration Manager 2012 (SCCM) för distribution av operativsystem, drivrutiner och MSI-paketerade applikationer till Windows-baserade datorer. I huvudsak används Microsoft Application Virtualization (App-V) som distributionssätt för applikationer Mac OSX Kommunen använder DeployStudio Admin tillsammans med Apple Open Directory för distribution av operativsystem, drivrutiner och applikationer till Mac-datorer Smartphones och surfplattor Administration av smartphones och surfplattor görs med hjälp av en fri version av molntjänsten Cisco Meraki. Byte till annat system kommer att ske under Kontorsprogram Alla Windows-datorer har Office Professional Plus 2010 SP2, Microsoft Lync 2010 klient, Adobe Acrobat Reader XI och Sun Java 6 installerat. Macdatorer har Office Standard 2011, Lync 2011 klient och Adobe Reader XI. Utöver operativsystemens inbyggda webbläsare används Mozilla Firefox på både Windows och Mac. Eleverna har tillgång till Office Web Apps i Office 365 for Edu och en pilotgrupp har tillgång till

13 UDM 13 (19) Google Applications for Education. 9.4 Antivirus Windows- och Macklienterna har Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP). Uppdateringar hämtas från intern respektive extern WSUS. 10 Användardata All personal och elever har tillgång till en hemkatalog och en eller flera delade mappar oavsett om det är en Windows eller Macdator. För Windows 7 sker en synkronisering mellan hemkatalog med Mina dokument via Windows inbyggda synkroniseringstjänst, vilket innebär att hemkatalogen cashas lokalt. Även bokmärken synkroniseras. Även Mac-användarna har en synkroniserad och lokalt cashad hemkatalog Datamappar Lagringsytor för hemkataloger och delade mappar tillhandahålls av Windows 2008 R2 filservrar och presenteras via Microsoft Distributed File System (DFS) SharePoint Lagring på SharePointserver. Se SharePointserver OneDrive for Business Eleverna har tillgång till OneDrive for Business (f.d. SkyDrive Pro) för personliga och delade lagringsytor i Microsofts molntjänst Office 365 for Edu. Kommunen presenterar detta via URL:en Google Drive Elever med Chromebooks har tillgång till Drive i Googles molntjänst Google Apps for Education. 11 Skrivare Kommunen använder nätverksanslutna skrivare av fabrikaten HP och Canon. Nätverksskrivarna presenteras via Windows Print Servers. I vissa undantagsfall är skrivaren lokalt ansluten till klient. Canon-skrivarna är i huvudsak så kallade multifunktionsskrivare (MFS) vilket innebär att de fungerar som nätverksskrivare, kopiator och skanner. MFS-skrivarna nyttjar programvaran Uniflow som bl.a. har funktionerna Follow Me Print och Secure Printing vilket innebär att utskriften ligger kvar i skrivarkön och tas ut på valfri MFS-skrivare efter autentisering via tagg eller användarnamn/lösenord. MFS-skrivarna har även stöd för utskrift från mobila enheter via e-post. MFS-skrivarna levereras som en tjänst från Canon. Utskriftsspråket är PCL5c eller högre. Postscript 2 eller högre för Mac-datorer.

14 UDM 14 (19) 12 Integration Kommunen använder Tieto Enterprise Integration Server (TEIS) från Tieto för automatiserad och övervakad integration och filöverföring. 13 Övervakning Servrar och deras tjänster övervakas med Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM). Uppdateras till version 2012 R2 under Datanätet övervakas med HP Intelligent Management Center (IMC) och Nagios. För övervakning av programlicenser kommer Snow Licens Manager att driftsättas under Helpdesk IT-avdelningen använder Microsoft System Center Service Manager 2012 (SCSM) för hantering av supportärenden och konfigurationsdatabas (CMDB). 15 Verksamhetssystem Kommunen använder ca 650 olika applikationer. Några av de större strategiska verksamhetssystemen är: Namn Beskrivning Systemleverantör Anmärkning Raindance Affärssystem Logica Sverige AB Procapita KIR Kommuninvånarregister Tieto Sweden AB Solen GIS-system Cartesia AB ArcCadastre GIS-system Lantmäteriet/ESRI Sverige AB Kommer att ersättas av Geosecma under Geosecma GIS-system ESRI Sverige AB HR-Plus/Medvind PA-system Bluegarden AB Extens/Dexter Skoladministrations IST Sverige AB ebuilder system Fakturahantering, e-handel ebuilder Sweden AB VUV-IT Styr- och Stratsys AB ledningssystem Business Objects Rapportsystem SAP Svenska AB Kommer att ersättas med Raindance under 2015.

15 UDM 15 (19) Ciceron Dokument och Visma AB ärendehanteringssystem FlexiteBPMS e-tjänstplattform Flexeurope AB Vklass Lärplattform Softronic AB 16 Telefonisystem Telefonsystemet ägs av kommunen. Serviceavtal för telefonisystemet är tecknat med TDC. Operatör för fasta och mobila operatörstjänster är Tele2. Den centrala växeln som är placerad i stadshuset är av fabrikat Alcatel. Anknytningarna är analoga, digitala eller IP-baserade. Kommunen hyr ett fåtal yttre anknytningsledningar av Telia. Hänvisningssystemet som används är Trio. Telefonist- och handläggarapplikationen är Trio Agent. Hänvisning via app och röststyrning finns samt integration mellan Trio och Exchange 2010 möjliggör automatisk hänvisning efter bokad kalender. Ett fastställt utbud av mobiltelefoner används var av en del är så kallade smartphones. Förutom den egna organisationen, svarar kommunen på samtal till Uddevalla Energi AB, Uddevalla Omnibus samt telefonistsamverkan med Vänersborgs kommun. 17 Driftsorganisation Kommunen har en egen central driftsorganisation för teknikplattform och verksamhetssystem. Driftsorganisationen består av systemförvaltare, driftförvaltare, supporttekniker, IT-kontaktpersoner och externa systemleverantörer. Systemförvaltarna måste ha god verksamhetskunskap och är normalt anställda ute i verksamheten. Driftförvaltarna och supportteknikerna bistår systemförvaltare respektive användare med hög teknisk kompetens och är anställda på IT-avdelningen. Den externa systemleverantören är systemspecialist, och i förekommande fall även utvecklare, och bistår systemförvaltaren och driftförvaltaren med expertkunskap. Varje förvaltning har en IT-kontaktperson som främst jobbar med praktiska frågor och användarstöd kring teknikplattformen. IT-avdelningens utbud av IT-tjänster presenteras i en tjänstekatalog. Parternas åtagande regleras via avtal.

16 UDM 16 (19) 18 Nyckeltal Användarkonto i AD Datorer i AD ipads 2011 Q Q Q Q3 Personal: 5600 st., Personal: 6000 st., Personal: 5900 st., Personal: 6100 st., Elever: st. Elever: st. Elever: st. Elever st. PC-L: 3700 st., PC-D: 3200 st., TPC: 180 st., Mac: 700 st. Personal: 150 st., Elever: 300 st. PC-L: 5000 st., PC-D: 2800 st., TPC: 200 st., Mac: 1030 st. PC: 7400 st., TPC: 170 st., Mac: 850 st. PC: 8028 st., TPC: 125 st., Mac: 925 st 1160 st st st Chromebooks st Applikationer 650 st. Centralt managerade: 366 st. Centralt managerade: Appl: 200 st., Appv: 150 st. Servrar 200 st. 200 st. 240 st. varav 140 virtuella Lagring, 14 TB SAS, 12 TB SAS, 12 TB SAS, nettokapacitet 49 TB SATA 60 TB SATA 60 TB SATA (SAN) Telefonanknytningar Mobilabonnemang 2120 st. varav 1000 är mobila 1950 st. varav 1000 är mobila anknytningar 2386 st. varav 1273 är mobila 2000 st. varav 1273 är mobila anknytningar 2460 st. varav 1448 är mobila 2788 st. varav 1448 är mobila anknytningar Centralt managerade: Appl: 200 st., Appv: 150 st. 210 st. varav 140 virtuella 18 TB SAS, 60 TB SATA 2490 st. varav 1630 är mobila 2924 st. varav 1630 är mobila anknytningar 19 Licensiering Kommunen har Microsoft Enterprise Agreement och School Agreement i vilka ingår Windows, Office Professional och erforderliga CAL. 20 Generella krav Generellt gäller att all program- och maskinvara ska vara dokumenterat kompatibel med Uddevalla kommuns datatekniska miljö. All program- och maskinvara ska vara godkänd av IT-avdelningen innan beställning och leverans. Detta gäller även externt driftade tjänster som så kallade molntjänster. Vid upphandling kan de krav som redovisas i detta dokument komma att kompletteras med ytterligare krav som anges i den specifika upphandlingens kravspecifikation.

17 UDM 17 (19) 20.1 Grundkrav Grundkravet är att alla användare i kommunens datatekniska miljö med full funktionalitet och god prestanda ska kunna använda användarutrustning, kommunikationsutrustning, kontorsprogram och IT-system som är installerade och/eller används i denna miljö Programvara Alla applikationer med fler än 5 användare ska vara paketerbara för distribution till användare med verktyg beskrivna under Operativsystem- och applikationshantering. All applikationsprogramvara ska vara kompatibel med den miljö som beskrivs i detta dokument. För Windows-miljön ska programvaran vara kompatibla med 64-bitars Windows 7. Kommunen uppdaterar sin infrastrukturella miljö löpande med de patchar och uppdateringar som operativsystemsleverantörerna Microsoft och Apple publicerar. All applikationsprogramvara ska stödja denna uppdateringsrutin med ett maximalt eftersläp på 3 månader från det datum som operativsystemleverantören har publicerat sin version Maskinvara All maskinvara och dess drivrutiner ska vara kompatibel med den miljö som beskrivs i detta dokument. För Windows-miljön ska maskinvaran vara kompatibla med 64-bitars Windows 7. Kommunen uppdaterar sin infrastrukturella miljö löpande med de patchar och uppdateringar som operativsystemsleverantörerna Microsoft och Apple publicerar. All maskinvara och dess drivrutiner ska stödja denna uppdateringsrutin med ett maximalt eftersläp på 3 månader från det datum som operativsystemleverantören har publicerat sin version Datautväxling/integration Vid datautväxling mellan IT-system ska detta ske enligt vedertagna och fastställda standarder. För att uppnå god datakvalitet får det endast finnas en fastställd datakälla. Exempel på datakällor: kommuninvånarregister (KIR), fastighetsregister (FIR), personalregister och elevregister Behörighetskontrollsystem Kommunens användare ska ha en unik användaridentitet (namn). Denna användaridentitet ska utgöra namnet på användarens användarkonto i alla kommunens IT-system Namnstandard Användaridentiteten för personal är uppbyggd enligt formen FFEENN, där FF är de två första tecknen i tilltalsnamnet, EE de två första tecknen i efternamnet och NN är ett löpnummer mellan 01 och 99. Exempel THAN01. Det förekommer användaridentiteter som bygger på den gamla standarden enligt formen FEE, där F är första bokstaven i tilltalsnamnet och EE är första och sista

18 UDM 18 (19) bokstaven i efternamnet. Exempel: TAN. Användaridentiteten för elever är uppbyggd enligt formen ÅÅMMFFEE, ÅÅ är födelseåret, MM födelsemånaden, FF de två första tecknen i tilltalsnamnet och EE de två första tecknen i efternamnet. Exempel: 0401THAN. Användaridentiteterna är unika och får ej återanvändas Användarautentisering Nivån på användarautentiseringen ska vara anpassad till säkerhetsklassningen av informationen som ska skyddas. Exempel på några användarautentiseringsnivåer: Ingen Användarnamn och lösenord Användarnamn och starkt lösenord med tvingande byte var 90:nde dag Tvåfaktorautentisering med hårda och mjuka certifikat, dosa eller engångslösenord via SMS Lösenord ska alltid sändas och lagras i krypterad form. Användaren ska själv kunna byta sitt lösenord Behörighet Behörighet ska kunna sättas utifrån de roller som är aktuella i systemet. Exempel på roller: Systemadministratör Delsystem/moduladministratör Databasadministratör Drifttekniker Supporttekniker Användare med olika behörigheter styrt av verksamheten 20.6 Säkerhetskopiering IT-system ska ha funktioner för att backup och restore av data och systemkonfiguration ska kunna ske med hjälp av kommunens backupsystem. Se Backupsystem Verifiering och testmiljö Alla produkter, patchar och uppdateringar ska vara noggrant testade av leverantören innan de levereras till eller på annat sätt tillhandahålls kommunen. IT-avdelningen rekommenderar starkt att alla förändringar i ett IT-system verifieras i kommunens egen testmiljö innan implementering sker i driftmiljön.

19 UDM 19 (19) 20.8 Support Parternas åtagande ska regleras via skriftliga avtal och servicenivåavtal.

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM Bilaga 4 1 (17) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version 2.2.0 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69

Läs mer

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) UDM Bilaga 4 1 (16) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version 2.1.0 IT-avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 60 96

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg.

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Innehåll Vad gör SUNET? 2 OptoSunet 3 SUNET:s kostnadsfria bastjänster 4 - Echo - Ping - Bandbreddstest

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056. 2. Utveckling, licenser och rättigheter

Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056. 2. Utveckling, licenser och rättigheter Förtydligande avseende genomförande av anbudssvar KS/2011:495-056 Slutversion 0.4: bilaga till avtalet och utgör resultatet av dialog med beställare. 1. Inledning och läsanvisning Enligt avtalsskrivning

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm

Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SID 1 (37) Bilaga 7e Beskrivning av befintlig IT-miljö Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer