En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013. NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013. NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors"

Transkript

1 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013 NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors

2 Hejsan! Jag heter Tove nyvald distriktsordande UNF Älvsborg. Det väldigt spännande då jag tidigare knappt varit aktiv i UNF alls. Men jag tar det som en utmaning hoppas kunna se saker med andra ögon. Till vardags pluggar jag Projektbildaren på nykterhetsrörelsens folkhögsskola Wendelsberg i Mölnlycke. Jag även scoutledare i NSF Borås åker på roverscout-arrangemang så ofta som det går klämma in i kalendern. På senare tid har jag börjat intressera mig mer mer alkoholpolitik tycker det väldigt viktigt med en strikt alkoholpolicy. Det så väldigt viktigt även ungdomar har bra meningsfyllda saker göra på sin fritid; något jag tycker UNF scouterna lyckas bra med tillhandahålla. Jag tycker om n det händer saker det måste jag säga det gör just nu i Älvsborg. UNF vvar, har startat upp nya eningar hållit i ett symaskinslan som det går läsa om längre fram i tidningen. Det känns helt enkelt som Älvsborg UNF Älvsborg mer taggade än någonsin det ska bli väldigt roligt se var vi hamnar, just nu känns det som taket högt trösklarna låga - det h kommer bli hur bra som helst! Njut av livet, Tove Achrenius IOGT-NTO Älvsborg Distriktsexpeditionen Verksamhetsansvarig Anneli Gunnarsson Simu IOGT-NTO Anneli Gunnarsson Simu Vill du ha kontakt med oss? JUNIS Annette Manucheri UNF Älvsborg Linnéa Granqvist, Mobil E-post: Fältkonsulent NSF Elin Martinsson Alkoholpolitiska kommittén Anders Stålhandske Utgivare: IOGT-NTO, distrikt Älvsborg Ansvarig utgivare: Alva Strandberg Redaktion: Per-Ola Christensson, Alva Strandberg, Klaes Hägnestig, Håkan Eriksson, Anneli Gunnarsson Simu adj. Manusadress: IOGT-NTO/Fläkten, Kasernvägen 6, Borås. Tel , fax E-post: Sättning/layout/tryck: CC-Tryck produktion, Lerum Utgivningsplan 2014: Utgivning Manusstopp Nr 1, v 7 Nr 2, v 20 Nr 3, v 36 Nr 4, v januari 22 april 11 augusti 3 november Omslagsbild: JUNIS Äventyrshajk, Sävsjövik. Redaktionen tar gna emot material bilder. Glöm inte ljusen!

3 Social hållbarhet & ALKOHOL om alkoholens roll hälsa social hållbarhet* Social Social hållbarhet hållbarhet & ALKOHOL ALKOHOL - om om alkoholens alkoholens roll roll hälsa hälsa social social hållbarhet* hållbarhet* * Projekt Projektet Social Social hållbarhet hållbarhet & & ALKOHOL ALKOHOL ett ett ett samverkansprojekt samverkansprojekt med med med organisationer organisationer inom inom nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen i Götaland. Götaland. Projektet Projektet vänder vänder sig sig till till politiker politiker i Götalandsregionen. Götalandsregionen. Syftet Syftet med med projektet projektet starta starta en en utbildningsutbildnings informationsaktivitet informationsaktivitet intressera intressera den den grupp grupp politiker politiker som som har har störst störst inflytande inflytande över över folkhälsopolitiken folkhälsopolitiken socialpolitiken socialpolitiken de de ska ska kunna kunna djupa djupa sina sina kunskaper kunskaper kring kring alkohol alkohol som som det det samhällsproblem samhällsproblem det det.. belysa belysa alkoholen alkoholen en en viktig viktig faktor faktor inom inom det det som som nu nu kallas kallas icke icke smittsamma smittsamma sjukdomar sjukdomar som som ett ett stort stort problem problem i hela hela västvlden, västvlden, också också i Sverige. Sverige. Involvera Involvera organisationer organisationer inom inom nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen i Götaland Götaland kring kring ett ett gemensamt gemensamt projekt projekt stka stka samarbetet samarbetet kring kring alkoholpolitiska alkoholpolitiska frågor. frågor. Under Under tidsperioden tidsperioden september september till till augusti augusti målet målet politiker politiker i samtliga samtliga kommuner kommuner i Götaland, Götaland, inklusive inklusive Göteborgs Göteborgs tio tio stadsdelar stadsdelar skall skall bjudas bjudas in in till till utbildningstillfällen utbildningstillfällen ledda ledda av av personer personer från från någon/några någon/några av av nykterhetsrörelsens nykterhetsrörelsens medlemsorganisationer. medlemsorganisationer. I projektet projektet har har ett ett utbildningsmaterial utbildningsmaterial tagits tagits fram, fram, vilket vilket ligger ligger till till grund grund politikerutbildningarna. politikerutbildningarna. Projektägare Projektägare IOGT-NTO IOGT-NTO Älvsborg Älvsborg Göteborg Göteborg Bohuslän, Bohuslän, Hela Hela Människan, Människan, KF KF Länken Länken Älvsborgs Älvsborgs distrikt distrikt Blå Blå Bandet. Bandet. Samarbetspartners Samarbetspartners Hellidens Hellidens folkhögskola folkhögskola NBV NBV (Nykterhetsrörelsens (Nykterhetsrörelsens nykterhetsbund). nykterhetsbund). Projektsamordnare Projektsamordnare Länsnykterhetsbundet Länsnykterhetsbundet i Götaland. Götaland. Dit Dit kan kan du du vända vända dig dig mer mer information: information: Länsnykterhetsbundet Länsnykterhetsbundet i Götaland, Götaland, Emma Emma Ekblom, Ekblom, eller eller *Hållbarheten brukar beskrivas tre dimensioner: den ekologiska eller miljömässiga, den ekonomiska den *Hållbarheten brukar beskrivas i tre dimensioner: den ekologiska eller miljömässiga, den ekonomiska den sociala hållbarheten. Befolkningens hälsa den viktigaste delen av den sociala hållbarheten. Alkohol, liksom sociala hållbarheten. Befolkningens hälsa den viktigaste delen av den sociala hållbarheten. Alkohol, liksom andra droger, medverkar mycket hög grad till sämre hälsa, brist på trygghet ofta en tidig död. andra droger, medverkar i mycket hög grad till sämre hälsa, brist på trygghet ofta en tidig död. 3

4 Västsvensk Träff I det gamla brukssamhället Tollered finns en vackert belägen dansbana med scen d några svalor har bo under taket. H samlades vi en hlig augustidag n Älvsborg bjöd in till träff. Kaffet smakade gott ute i solen en spännande trekamp sysselse deltagar- na medan Husbandet spelade bakgrundsmusik. En vandring med en intressant guide lockade många deltagare som fick veta se mycket under sin rundtur i samhället. Den välsmakande festbuffén kunde vi njuta av uppe på den stora dansbanan. Carolin Wennergren med sin buktalardocka Leroy Armstrong musikern Per Strandberg gladde oss med ett uppskat program. Applåderna ville inte sluta det blev flera extranummer. Adrian spelade några fina danslåtar så vi kunde pröva dansgolvet innan det var dags konstatera det återigen var ett lyckat arrangemang. Engegerade trekampsdeltagare. Skölvene IOGT- NTO inbjuder till Traditionsenliga MINNENAS KVÄLL med Supé, Dans Kaffe med tårta Sång musikunderhållning DeFender med Jan Svensson bördig från Hudene Skölvene Bygdegård lördag 28 dec kl Anmälan senast 18 dec. till Ulf / Per- Ola Entré 250:- Varmt välkomna 4

5 Diplomfest Dalblomman uppvaktar med guld Diplom IOGT-NTO-eningen Dalblomman, Billingsfors inbjöd till diplomfest söndagen den 13 oktober Inte mindre än fyra 60-åringar fanns diplomera. Men dessutom en guldplakett, det ät inta så vanligt. Vid överlämnandet av diplomen erinrades inte bara om ett konsekvent, solidariskt uthålligt livsstilsval. D fanns också bland annat styrelsearbete, plägnadsinsatser skjuts av medlemmar utan bil. Guldplaketten till Willy Eliasson motiverades väl av långt styrelsearbete, kassörskap i såväl ening som krets Från vänster: Willy Johansson, IOGT-NTOs Guldplakett, Roger Bååth, Anita Andersson, Evelyn Andersson Ove Eliasson, alla 60-årsdiplom. samrådsgrupp. Dessutom gott handlag med virke, såg hammare. Gemytet vid festen höjdes av Göte Magnussons sång till gitarr smaklig plägnad. Heder åt Dalblomman som sköter sitt utmkelseansvar! Stig Johansson VÄLKOMMEN TILL DITT IOGT-NTO! NU KAN VI presentera ett nytt, fräscht roligt studiematerial om IOGT-NTO. Materialet i sta hand framtaget nya medlemmar, men fungerar stås alldeles utmkt även om man en grupp som varit med ett tag. HELA STUDIEMATERIALET baserat på filmer d medlemmar berättar om delar av sitt IOGT-NTO. DET BYGGER PÅ FEM TEMAN: 1. D jag med 2. Vår verksamhet 3. Vår historia våra rötter 4. Vår organisation 5. Engagera dig TILL FILMERNA FINNS en studiehandledning med tips frågeställningar. Filmerna studiehandledningen finns hämta gratis på iogt.se/dittiogtnto. 5

6 2977 Solglimtens kvällsutflykt till Café Tuvatorp En onsdagkväll på hösten reste 17 intresserade medlemmar iväg till Café Tuvatorp, höra Elinor Krabbe berätta om folktro sägner. N vi kom dit möttes vi av en trevligt dukad lokal. Elinor hade nämligen möblerat med smågrupper av bord stolar. Föst fick vi se oss av den hliga smörgåsbuffén, som bestod av två sorters hembakt bröd samt röror pålägg. Mycket gott. Efter detta bjöds vi på en hlig morotstårta till detta kaffe eller the, enligt önskemål. N alla hade sett sig började Elinor berätta om gårdstomtar, vättar, troll, älvor, näcken m.m. Kvällen svann n hon berättade. Som avslutning visade hon tomtar troll som hon tillverkar. Ett väldigt arbete d hon gör allt själv, hon tovar kläderna, fgar textilierna i olika fger tillverkar ansikte fingrar i keramik. Det några fantastiska varelser hon gör. En trollad kväll bland tomtar troll. Elinors berättelse fängslade åhörarna. Alkoholpolitisk kurs i Skövde Skaraborgs distrikt arrangerade kursen oss tre distrikt i Götaland i eningen Thors nyrenoverade lokal. Per Leimar från bundet var kursledare visste vad han talade om dessutom kunde han på ett bra sätt dela med sig av sin kunskap. Vi hann bara med hälften av vad som var tänkt eftersom det blev bra diskussioner frågor. Till våren önskar vi en fortsättning på kursen. Passa på komma med då du kommer inte ångra dig om du intresserad av alkoholpolitik! 6 Elinor Krabbe berättar om tomtar troll, sägner folktro. Marianne Johansson

7 UNF:s nya distriktsstyrelse! Tove. Alma. Adam. Efter ett extra distriktsårsmöte torsdagen den 19 september på Nykterhetsgården Lönnen i Borås har nu UNF Älvsborg en ny distriktsstyrelse, en styrelse med vilja driv! Den nya styrelsen består av ordande Tove Achrénius, Borås, kassör Alma Johansson, Töllsjö samt sekreterare Adam Kry, Borås. Tillsammans vill vi från UNF bygga upp ett stabilt distrikt ett distrikt som fyllt med medlemmar verksamhet. Vi önskar den nya styrelsen lycka till med sitt viktiga arbete! Symaskinslan i Borås Den sta november var det äntligen dags dygnet så många hade väntat på symaskinslanet i Borås ägde rum! Fem tappra UNF:are från hela landet valde under ett dygn symaskinens surrande stickors tickande fram sömn. Det tillverkades tygpåsar på löpande band resultaten blev med beröm godkända! N dygnet var slut symaskinerna hade packats ihop lämnade deltagarna Lönnen med stora leenden på läpparna, sådana leenden man får n Ett riktigt skönt gäng! Vvarvecka 44 i Älvsborg med mestadels regn gråväder uppvägdes mer än väl av sol i sinne hos alla som var med vvade. En väl spridd intressant vecka runtom i Älvsborg resulterade i ett bra resultat (27 st) tack vare alla vvare. En hlig positiv inställning har s er alla på min minneskarta. Tack till; Anneli som organiserat, Ulf Sven som tog emot i Herrljunga, Gunda Johannes samt Monica som var med ordnade i Nödinge Älvängen, Ingvar Inger samt Kjell som tog emot gjorde om sina scheman min Melleruds skull, Monica hennes man Claes som ordnade oss i Borås samt Erika som tog emot oss fixat plats i Ulricehamn. Stort tack till er alla. Ett speciellt tack vill jag rikta till Ulf Dalevik som nmast slagit knut på sig själv med sitt deltagande, bilresor gästfrihet. Tag vara man vet om man varit med om något helt fantastiskt. En modern klassiker helt enkelt, som jag lovar kommer ske så snart som möjligt igen. Tove Achrenius på honom det han verkligen vd. Som jag ser det har ni i Älvsborg redan ämnet till en fantastisk vvargrupp framtiden. Får ni med någon mer lite mer rutin så kommer ni absolut vara framstående både i distriktet nationellt. Alla andra distrikt får se upp er i kommande tävlingar framöver. Varma tankar hälsningar Hjälpvvare Thomas Hedén 7

8 Distriktets vvarvecka Vecka 44 var vårt distrikt stora vvarvecka. Förbundet bidrog med en proffs -vvare, Thomas Hedén som numera bos i Karlstad. Först på tur med hjälp var Herrljunga med sina två eningar, Friska Vindar Solglimten. Vi genomde vvning både i Herrljunga i Ljung på måndagen. Det blev två medlemmar till Friska Vindar. Tisdagen var det Ales tur. Vvning i Älvängen Nödinge som resulterade i sju medlemmar. Onsdagen i Mellerud eningen Melleruds Hopp vvade sex medlemmar. Söderut igen torsdagen ägnades åt Lerum Borås. I Lerum vvades tre i Borås fem nya medlemmar. Sista vvardagen var tillägnad Ulricehamns ening, Strandfästet. Vi hade knappt ställt upp vvardisken rän den sta skrev på sitt medlemskap. Fyra medlemmar d två mycket intresserade av delta i Jeniorernas verksamhet, den grupp yngre vuxna som stadigt växer i antal. Sammanlagt blev det 27 nya medlemmar. Vi gläder oss åt fler fler väljer aktivt verka nykterheten. Vi hälsar dem alla varmt välkomna! Vi tackar Thomas som med sin erfarenhet inspirerade oss till forts vvning. Det finns många som gna vill vara med i vår rörelse men som ännu inte fått frågan. Ulf Dalevik Knytkonferensen på Kuggavik Förra årets knyt-konferens tillsammans med Göteborgs- Skaraborgs distrikt var ju lyckad så blev den också i år. Deltagarna var i åldrarna år. En del hade varit medlemmar i hela sitt liv andra i ett par månader 5 olika nationaliteter var representerade. Spännande blandning! Under ett dygn lde vi känna varandra bra lde oss mycket av om varandra. Några knyten som vi delade med oss ur var flaskskeppsbygge stenslipning- kulturkrockar- ishotellet i Jukkasjvi- tillverkning av pappersaskar vara i skogen om träffa Mao. Några deltagare som ser nöjda ut i solskenet. 8 Dessutom lyssnade vi alla till två deltagare som på ett gripande sätt berättade om hur de blivit alkoholberoende men nu lever ett nyktert liv vad det inneb. Vid utvderingen visade det sig alla såg fram mot en ny knyt-konferens nästa år.

9 Ljusvandring i Grästorp Lördag den 5 oktober samlades intresserade följa med Solglimtens utflykt till Grästorp. H fick man gå på en den fina kvällen upplyst stig, även träden en del fantasifigurer såsom troll, spindlar, fiskar fåglar m.m. var upplysta. Stigen slingrade sig utefter Nossan efter en stund fick man gå in i spök-skogen. H möttes vi av en massa läskiga figurer, vandrade spöken, skelett Svarta damer. En något konstig stämning var det d. Defter gick vi över en med ljus-lyktor upplyst bro kunde gå in i ett tält tända ljus någon eller något. Sedan gick vi in i serveringstältet, d man kunde köpa det mesta. En orkester underhöll i tältet. Senare på kvällen uppträdde Inger Nordström med sin orkester. Som avslutning vandrade vi stigen till parkering, men vi gjorde paus vid halva sträckan ungef såg flyguppvisning med små plan. Alla dessa små var sedda med lampor i mörkret. En fin utflykt som var vacker. Marianne Johansson Insamling till Vldens barn Vldsrekord? Magnus Axelsson. Under åren har Magnus samlat in kr. Under 2013 års insamling samlade han ihop kr. Redaktionen lyfter på hen en fantastisk insats! Magnus medlem i eningen 2463 Kamraten i Lerum, han arbetar på Knappekullaskolan, rullstolsbunden på grund av en funktionsnedshet. Hans 9 intressen eningsverksamhet i IOGTNTO, musik sång, vilket han utöver som medlem i storbandet Goddy Swingers. Boccia spelar han i det svenska landslaget, modelljobb gör han funkismodell.se. Ett stort tack till distriktets alla eningar en bra insats!

10 Myskväll i Skölvene med Mats Löving En kväll i oktober kom Mats Löving till Skölvene Bygdegård, inbjuden av Skölvene IOGT-NTO Solglimten. Över 100 personer kom lyssna till honom umgås i höstkvällen. Mats grävde djupt i sin något nötta resväska som varit med om så mycket. Den hade n Mats tog hand om den legat på soptippen sedan rest hel del. Ur väskan plockade Mats upp det ena emålet efter det andra som blev en berättelse om just den saken. Han berättade om livet på landet r med utedass mjölkabord, då visade han potta samt ett litet mjölkbord. Även bilar som delvis var gjorda i trä fick sin egen berättelse, d kan man ju laga med hammare spik samt även sätta fast en sidoruta som ramlat ned med en träbit. Fotbollen ligger ju hans hjta na h visade han en gåva han fått på sin 50 årsdag av en duktig spelare. Då berättade han om Nacka Skoglund. Vid halvlek bjöds de nvarande på fika, fralla en kaka. Då gjordes även en insamling till Vldens Barn. Mats fortse med berättandet han visade ett kort på sina barn, en stor glädje som han sa. Han talade även om hur det kan vara vara komminister gå på födelsedagsuppvaktning. Hur han fick idén lägga gången i kyrkan full med löv. N Jesus gjorde en människa till fisk. Mats Löving kåserar... Som avslutning berättade han om hur det var göra reklam Falköpings Mejeri. Mats avtackades av Ordande Ulf Dalevik med en burk honung från orten. Marianne Johansson talet lyssnar till Mats Lövings berättarmåga. Projekt Hälsa på Folkhögskola Projektet, som pågått under åren , längdes under våren Folkhälsokommittén i Götaland, som varit med beviljat medel projektet önskade en djupning uppföljning d sökte de tre ansvariga IOGT-NTOdistrikten (Älvsborg, Skaraborg Göteborg Bohuslän) beviljades medel ytterligare en period. Arbetet har d forts på de tre deltagande folkhögskolorna: Billströmska, Vara Fristad. Under de tre sta åren genomde projektet utbildningar, temadagar på skolorna material togs fram, bl a ett kring hälsofrågor Tänk Hälsa samt ett kring demokrati Praktisk demokrati. Personalen på skolorna har fått utbildningar kring hur man bemöter unga vuxna som vuxit upp i missbruksmiljö, eläsningar kring alkohol andra droger samt deltagit i MI-utbildning (Motiverande samtal). Projektet har syftat till erbjuda de studerande på folkhögskolorna möjlighet välja en hälsosammare livsstil målet har varit skapa en skolmiljö som hälsofrämjande, utan alkohol andra droger. Projektet har utvderats av Per Blanck, socionom med magisterexamen inom socialt arbete strukturinriktat arbete. Han har även funnits med i arbetet under våren 2013 gjort en djupad utvdering. Du kan läsa utvderingen på projektets hemsida halsapafolkhogskola.iogt.se Nytt projekt Folkhögskolorna i Götalandregionen har gemensamt gjort en ansökan om ett nytt projekt d skolorna arbetar med hälsa. Ansökan tillkommen tillsammans med VGB ( Götalands Bildningsbund) har fått medel från Folkhälsokommittén I Götaland. I detta projekt skall även Hälsa på folkhögskolas erfarenheter material kunna erbjudas de folkhögskolor som intresserade. Anneli Gunnarsson Simu, som varit projektledare Hälsa på folkhögskola, deltar i det nya hälsoprojektet. Hon kommer främst arbeta med Tänk Hälsa- Demokratimaterialen. Det finns även möjlighet de deltagande folkhögskolorna få ta del av det tidigare IOGT- NTO-projektet samt annat som nykterhetsrörelsen kan erbjuda. Vi ser fram emot det fortsa arbetet på folkhögskolorna i regionen! Anneli Gunnarsson Simu 10

11 PROGRAM 2014 GAMBIA SENEGAL februari Två länder som bjuder på vacker natur, vänliga människor, exotiska miljöer med ett annorlunda djurliv långa sandstränder med möjlighet till hliga bad. KROATIEN 27 april 3 maj På resan genom Kroatien får du uppleva det vackra vilda landskapet, den ymniga grönskan, den brutna kustlinjen med vikar, bukter öar. Vi besöker både nationalparker pittoreska gamla kuststäder med sina typiska fästningar murar m.m. som vittnar om Europas kulturarv. BUDAPEST WIEN augusti En resa till Donaus drottning Budapest Valsernas stad Wien d du bl.a. får njuta av vacker arkitektur, varma bad, skön musik Sachertårta. Mellan de båda städerna gör vi en båttur på Donau. KRYSSNING ÖSTRA MEDELHAVET september Vi kryssar med Royal Caribbians Serenade of the Seas till bl.a Rom Salermo, Venedig, Dubrovnik. Sicilien, Malta, Korfu, med flera orter på vilka vi gör strandhugg kan deltaga i utflykter till olika intressanta sevdheter. Ombord njuter vi av fartygets alla faciliteter aktiviteter. KUBA 27 okt - 11 november Under rundresa i kontrasternas Kuba väntar storslagen natur spännande historia en allestädes nvarande salsamusik. Resan avslutas med en veckas sol bad vid Varadero viken. Vill du veta mer? Ring eller sänd talongen till SOBER-resor, IOGT-NTO, Rotevägen 2, Sävedalen, Hemsida 11

12 IOGT-NTO Mellerud besökte Surte Glasbruksmuseum samt besök hos Harriet Bruno Jönsson, Bohus Söndagen den 13 oktober ordnade LF 948 Melleruds Hopp, bussresa till Bohus Surte. Drygt 20-talet medlemmar mötte upp. Evert Norrman ordnade buss hos Erikstads Buss. Vi stannade st i Bohus, träffade Harriet Bruno Jönsson, som flyttade från Mellerud ra året. Makarna hade ordnat lokal i hyreshuset d de bor. En lokal i anslutning till dagcentral med olika aktiviteter främst hyresgästerna men även öppen boende i grannskapet. Efter dryga timmen fortse resan till Surte, inte långa resan. H var det bokat besök med guidning information om glasbruksverksamheten på orten. Vi samlades bland annat filmevisning information. Duktiga medlemmar ur museigruppen gav oss en intressant beskrivning av brukets historia. Glasbruket var i gång från 1862 till Bruket började med tillverkning av fönsterglas, men gick rätt snart över till flaskor/burkar. Bruket jobbade tog över tillverkningen från Liljedals bruk Eda Glasbruk i Vmland. År 1911 effektiviserades tillverkning genom inköp av helautomatiska glastillverkningsmaskinen Owensmaskin från USA. Kaffeservering trevlig samvaro med många minnen från tiden i Mellerud Dals-Rostock. Handblåsning av flaskor upphörde Vi f ick besöka utställningen om Alexander Samuelssons liv, mannen som designade Coca-Colaflaskan. År 1915 fick han sätta sitt namn på patentet till den berömda flaskan. I med detta fick vlden sin sta patenterade packning. Hantverkare konstnen har återskapat miljöer från bruket från det samhälle som var starkt knippat med glastillverkningen. Det finns nog inget hem som inte kommit i kontakt med glasflaskor (den klassiska mjölk flaskan) samt olika burkar bland annat gurka mm. Museet bjuder på många olika aktiviteter under året, konst, deber julmarknad nämna några. Vi tackar guiderna Nils Svensson, Solgerd Rolf Gustavsson samt Bertil Lundgren intressanta timmar på museet. Sedan intog vi lunch på en nliggande restaurang. Så skildes vi från paret Jönsson resan hem till Mellerud togs via Kungälv västra sidan av Göta älv, med natursköna miljöer i klart höstväder. Text foto Evert Magnusson Glasbruksmuséet i Surte. 12

13 KUL I JUL! 13

14 Fångarna på fortet i scoutversion oktober hade Borås NSF-scoutkår övernning på Sävsjövik. Fredagskvällen ägnades åt lekar lägerbål. På lördagen hade Äventyrarna planerat ett program de övriga med temat Fångarna på fortet. Tre patruller fixade nycklar genom lösa uppgifter i olika celler efter lunch genomde man ett antal äventyr få ledtrådar till ett lösenord. N de hade löst lösenordet vad det dags skkammaren. D bestod sken i popcorn som rasade ner på ett lakan d man fick plocka så mycket som möjligt på en viss tid. Vi var 17 scouter, 1 ledarbarn, 3 ledare en älder. Foto & text: Monica Uhlin Jeniorerna nej det ingen felstavning! För snart ett år sedan beslöt vi söka skapa en grupp yngre vuxna från olika IOGT-NTOeningar. Försöket blev lyckat denna grupp som bara växer kom själva på namnet jeniorer äldre än juniorer men inga seniorer! Årets verksamhet har varit av skiftande slag det började med pulk- skidåkning i Ulricehamn slutar med Jul på Liseberg den 5 /12 med samling 18:30. Vill du komma med då eller veta mer så hör av dig till Erika Lind eller till distriktsexpeditionen Jeniorerna vänder sig till alla i Älvsborg som vill göra roliga saker tillsammans - åldern spelar egentligen ingen större roll men aktiviteterna det Jeniorern som bestämmer. Vi harn ett långt distrikt tänk så roligt det skulle vara med fler Jeniorgrupper. Det många nya medlemmar i eningar vars verksamhet mer passar oss äldre de kan genom Jeniorerna på ett enklare sätt få kontakt samhörighet med vår rörelse. Alva Marknadsingskurs på Kuggavik Rörelsens tre distriktsägda kursgårdar, Kuggavik, Aspan Kronobergshed, hade tillsammans en marknadsingskurs på Kuggavik en söndag i oktober. Den leddes av Carina Strand som marknadschef på Miljonlotteriet. Hon fångade deltagarnas intresse på ett bra sätt se igång många bra tankar. Alla önskade en fortsättning på kursen efter jul nu ska vi göra vår hemläxa till dess! Alva 14

15 - Stortrollets tre trollprov trollprov Skölvene IOGT-NTO bjöd barn se en musikteater efter Einar Norelius saga. Ett 50-tal barn vuxna kom en söndagseftermiddag se hur Stortrollet klarade av de tre trollproven innan hon kunde få gifta sig. Junis till Boda Borg Annlouies från organisationen Fruktdrycker tar emot utmkelsen. Föreningen Fruktdrycker årets idéella organisation!!! 200 Junisar åkte iväg sta måndagen på novemberlovet till Boda Borg i Sävsjö. Motiveringen till utmkelsen Årets vinnande organisation har på ett otrutet framgångsrikt sätt introducerat alkoholfria drycker som en självklarhet n det gäller gott vdskap. Tillsammans med spöken, gastar spindlar sprang vi omkring samlade stämplar hela dagen! En spännande fartfylld dag! Föreningens aktiviteter i form av demonstrationer av alkoholfria produkter öppnar också upp till många intressanta givande samtal kring alkoholen de normer som finns runt om i samhället. Föreningens verksamhet bedrivs över hela landet bygger helt hållet på frivilliga arbetsinsatser runt omkring i landet. Annette Manucheri CAN Anna Raninen 15

16 MEDLEMSTIDNING B Borås från Porto IOGT-NTO-rörelsen Betalt Kasernvägen BORÅS Vid adressändring fyll inamn adress på denna remsa. Klipp defter ur den skicka den till IOGT-NTO, Kasernvägen 6, BORÅS. Midvinterfest Trettondagsafton den 5 januari kl i Ordenshuset Töllsjö Gröt skinka, lilla äppelbiten Dans till Pers Orkester Underhållning Elvakaffe Allt till en kostnad av 150 kr Välkommen! Anmälan senast 1 januari till Ros-Marie / alt. Lilly /

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 I detta nummer bl a: Med utsikt från Kinesiska muren sid 3 Högtidsmöte sid 7 Midvinterfest sid 8 Vitare jul sid 12 Systembolagets hemleveranser sid

Läs mer

VIKTIG KAMPANJ. Därför ställer Elaine Eksvärd upp på Vit jul. FEL I STATISTIKEN Accent granskar siffrorna om sjöfylleriet

VIKTIG KAMPANJ. Därför ställer Elaine Eksvärd upp på Vit jul. FEL I STATISTIKEN Accent granskar siffrorna om sjöfylleriet SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 10 2013 / PRIS 40 KR 10 TIPS FÖR BÄTTRE MÖTEN FEL I STATISTIKEN Accent granskar siffrorna om sjöfylleriet SCHYSST HÄNG Nykter

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete

Profilen. Vännplatsen. lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar. bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT. Second hand och socialt arbete Profilen TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I iogt-nto GöteBorGS och BohuSlänS distrikt #1 2 2012 lennart Fick 80-ÅrSdiPlom inga nattöppna krogar + bildkavalkad vårens program NYTT & NOTeraT Vännplatsen Second

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte Kulturturné Även i år arrangerar IOGT-NTO-distriktet en kulturturné i länet i samarbete med NBV. Denna gång med Västerviksgruppen Twin Pix Twin Pix består att två tjejer, 11 och 13 år, som förutom att

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

15 september. Mordet i Höga 3-5

15 september. Mordet i Höga 3-5 15 september Mordet i Höga 3-5 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer.

Läs mer

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Läs mer på sidan 4 hur du kan spara en 50-lapp Ansvarig utgivare Sölve Turnéus, Ordförande solve.hrf@telia.com Chefredaktör

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011 p Träsko osten Nr 3 Hösten2011 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Jakt och fiske 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2011 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Julnummer Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer