En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013. NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013. NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors"

Transkript

1 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013 NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors

2 Hejsan! Jag heter Tove nyvald distriktsordande UNF Älvsborg. Det väldigt spännande då jag tidigare knappt varit aktiv i UNF alls. Men jag tar det som en utmaning hoppas kunna se saker med andra ögon. Till vardags pluggar jag Projektbildaren på nykterhetsrörelsens folkhögsskola Wendelsberg i Mölnlycke. Jag även scoutledare i NSF Borås åker på roverscout-arrangemang så ofta som det går klämma in i kalendern. På senare tid har jag börjat intressera mig mer mer alkoholpolitik tycker det väldigt viktigt med en strikt alkoholpolicy. Det så väldigt viktigt även ungdomar har bra meningsfyllda saker göra på sin fritid; något jag tycker UNF scouterna lyckas bra med tillhandahålla. Jag tycker om n det händer saker det måste jag säga det gör just nu i Älvsborg. UNF vvar, har startat upp nya eningar hållit i ett symaskinslan som det går läsa om längre fram i tidningen. Det känns helt enkelt som Älvsborg UNF Älvsborg mer taggade än någonsin det ska bli väldigt roligt se var vi hamnar, just nu känns det som taket högt trösklarna låga - det h kommer bli hur bra som helst! Njut av livet, Tove Achrenius IOGT-NTO Älvsborg Distriktsexpeditionen Verksamhetsansvarig Anneli Gunnarsson Simu IOGT-NTO Anneli Gunnarsson Simu Vill du ha kontakt med oss? JUNIS Annette Manucheri UNF Älvsborg Linnéa Granqvist, Mobil E-post: Fältkonsulent NSF Elin Martinsson Alkoholpolitiska kommittén Anders Stålhandske Utgivare: IOGT-NTO, distrikt Älvsborg Ansvarig utgivare: Alva Strandberg Redaktion: Per-Ola Christensson, Alva Strandberg, Klaes Hägnestig, Håkan Eriksson, Anneli Gunnarsson Simu adj. Manusadress: IOGT-NTO/Fläkten, Kasernvägen 6, Borås. Tel , fax E-post: Sättning/layout/tryck: CC-Tryck produktion, Lerum Utgivningsplan 2014: Utgivning Manusstopp Nr 1, v 7 Nr 2, v 20 Nr 3, v 36 Nr 4, v januari 22 april 11 augusti 3 november Omslagsbild: JUNIS Äventyrshajk, Sävsjövik. Redaktionen tar gna emot material bilder. Glöm inte ljusen!

3 Social hållbarhet & ALKOHOL om alkoholens roll hälsa social hållbarhet* Social Social hållbarhet hållbarhet & ALKOHOL ALKOHOL - om om alkoholens alkoholens roll roll hälsa hälsa social social hållbarhet* hållbarhet* * Projekt Projektet Social Social hållbarhet hållbarhet & & ALKOHOL ALKOHOL ett ett ett samverkansprojekt samverkansprojekt med med med organisationer organisationer inom inom nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen i Götaland. Götaland. Projektet Projektet vänder vänder sig sig till till politiker politiker i Götalandsregionen. Götalandsregionen. Syftet Syftet med med projektet projektet starta starta en en utbildningsutbildnings informationsaktivitet informationsaktivitet intressera intressera den den grupp grupp politiker politiker som som har har störst störst inflytande inflytande över över folkhälsopolitiken folkhälsopolitiken socialpolitiken socialpolitiken de de ska ska kunna kunna djupa djupa sina sina kunskaper kunskaper kring kring alkohol alkohol som som det det samhällsproblem samhällsproblem det det.. belysa belysa alkoholen alkoholen en en viktig viktig faktor faktor inom inom det det som som nu nu kallas kallas icke icke smittsamma smittsamma sjukdomar sjukdomar som som ett ett stort stort problem problem i hela hela västvlden, västvlden, också också i Sverige. Sverige. Involvera Involvera organisationer organisationer inom inom nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen i Götaland Götaland kring kring ett ett gemensamt gemensamt projekt projekt stka stka samarbetet samarbetet kring kring alkoholpolitiska alkoholpolitiska frågor. frågor. Under Under tidsperioden tidsperioden september september till till augusti augusti målet målet politiker politiker i samtliga samtliga kommuner kommuner i Götaland, Götaland, inklusive inklusive Göteborgs Göteborgs tio tio stadsdelar stadsdelar skall skall bjudas bjudas in in till till utbildningstillfällen utbildningstillfällen ledda ledda av av personer personer från från någon/några någon/några av av nykterhetsrörelsens nykterhetsrörelsens medlemsorganisationer. medlemsorganisationer. I projektet projektet har har ett ett utbildningsmaterial utbildningsmaterial tagits tagits fram, fram, vilket vilket ligger ligger till till grund grund politikerutbildningarna. politikerutbildningarna. Projektägare Projektägare IOGT-NTO IOGT-NTO Älvsborg Älvsborg Göteborg Göteborg Bohuslän, Bohuslän, Hela Hela Människan, Människan, KF KF Länken Länken Älvsborgs Älvsborgs distrikt distrikt Blå Blå Bandet. Bandet. Samarbetspartners Samarbetspartners Hellidens Hellidens folkhögskola folkhögskola NBV NBV (Nykterhetsrörelsens (Nykterhetsrörelsens nykterhetsbund). nykterhetsbund). Projektsamordnare Projektsamordnare Länsnykterhetsbundet Länsnykterhetsbundet i Götaland. Götaland. Dit Dit kan kan du du vända vända dig dig mer mer information: information: Länsnykterhetsbundet Länsnykterhetsbundet i Götaland, Götaland, Emma Emma Ekblom, Ekblom, eller eller *Hållbarheten brukar beskrivas tre dimensioner: den ekologiska eller miljömässiga, den ekonomiska den *Hållbarheten brukar beskrivas i tre dimensioner: den ekologiska eller miljömässiga, den ekonomiska den sociala hållbarheten. Befolkningens hälsa den viktigaste delen av den sociala hållbarheten. Alkohol, liksom sociala hållbarheten. Befolkningens hälsa den viktigaste delen av den sociala hållbarheten. Alkohol, liksom andra droger, medverkar mycket hög grad till sämre hälsa, brist på trygghet ofta en tidig död. andra droger, medverkar i mycket hög grad till sämre hälsa, brist på trygghet ofta en tidig död. 3

4 Västsvensk Träff I det gamla brukssamhället Tollered finns en vackert belägen dansbana med scen d några svalor har bo under taket. H samlades vi en hlig augustidag n Älvsborg bjöd in till träff. Kaffet smakade gott ute i solen en spännande trekamp sysselse deltagar- na medan Husbandet spelade bakgrundsmusik. En vandring med en intressant guide lockade många deltagare som fick veta se mycket under sin rundtur i samhället. Den välsmakande festbuffén kunde vi njuta av uppe på den stora dansbanan. Carolin Wennergren med sin buktalardocka Leroy Armstrong musikern Per Strandberg gladde oss med ett uppskat program. Applåderna ville inte sluta det blev flera extranummer. Adrian spelade några fina danslåtar så vi kunde pröva dansgolvet innan det var dags konstatera det återigen var ett lyckat arrangemang. Engegerade trekampsdeltagare. Skölvene IOGT- NTO inbjuder till Traditionsenliga MINNENAS KVÄLL med Supé, Dans Kaffe med tårta Sång musikunderhållning DeFender med Jan Svensson bördig från Hudene Skölvene Bygdegård lördag 28 dec kl Anmälan senast 18 dec. till Ulf / Per- Ola Entré 250:- Varmt välkomna 4

5 Diplomfest Dalblomman uppvaktar med guld Diplom IOGT-NTO-eningen Dalblomman, Billingsfors inbjöd till diplomfest söndagen den 13 oktober Inte mindre än fyra 60-åringar fanns diplomera. Men dessutom en guldplakett, det ät inta så vanligt. Vid överlämnandet av diplomen erinrades inte bara om ett konsekvent, solidariskt uthålligt livsstilsval. D fanns också bland annat styrelsearbete, plägnadsinsatser skjuts av medlemmar utan bil. Guldplaketten till Willy Eliasson motiverades väl av långt styrelsearbete, kassörskap i såväl ening som krets Från vänster: Willy Johansson, IOGT-NTOs Guldplakett, Roger Bååth, Anita Andersson, Evelyn Andersson Ove Eliasson, alla 60-årsdiplom. samrådsgrupp. Dessutom gott handlag med virke, såg hammare. Gemytet vid festen höjdes av Göte Magnussons sång till gitarr smaklig plägnad. Heder åt Dalblomman som sköter sitt utmkelseansvar! Stig Johansson VÄLKOMMEN TILL DITT IOGT-NTO! NU KAN VI presentera ett nytt, fräscht roligt studiematerial om IOGT-NTO. Materialet i sta hand framtaget nya medlemmar, men fungerar stås alldeles utmkt även om man en grupp som varit med ett tag. HELA STUDIEMATERIALET baserat på filmer d medlemmar berättar om delar av sitt IOGT-NTO. DET BYGGER PÅ FEM TEMAN: 1. D jag med 2. Vår verksamhet 3. Vår historia våra rötter 4. Vår organisation 5. Engagera dig TILL FILMERNA FINNS en studiehandledning med tips frågeställningar. Filmerna studiehandledningen finns hämta gratis på iogt.se/dittiogtnto. 5

6 2977 Solglimtens kvällsutflykt till Café Tuvatorp En onsdagkväll på hösten reste 17 intresserade medlemmar iväg till Café Tuvatorp, höra Elinor Krabbe berätta om folktro sägner. N vi kom dit möttes vi av en trevligt dukad lokal. Elinor hade nämligen möblerat med smågrupper av bord stolar. Föst fick vi se oss av den hliga smörgåsbuffén, som bestod av två sorters hembakt bröd samt röror pålägg. Mycket gott. Efter detta bjöds vi på en hlig morotstårta till detta kaffe eller the, enligt önskemål. N alla hade sett sig började Elinor berätta om gårdstomtar, vättar, troll, älvor, näcken m.m. Kvällen svann n hon berättade. Som avslutning visade hon tomtar troll som hon tillverkar. Ett väldigt arbete d hon gör allt själv, hon tovar kläderna, fgar textilierna i olika fger tillverkar ansikte fingrar i keramik. Det några fantastiska varelser hon gör. En trollad kväll bland tomtar troll. Elinors berättelse fängslade åhörarna. Alkoholpolitisk kurs i Skövde Skaraborgs distrikt arrangerade kursen oss tre distrikt i Götaland i eningen Thors nyrenoverade lokal. Per Leimar från bundet var kursledare visste vad han talade om dessutom kunde han på ett bra sätt dela med sig av sin kunskap. Vi hann bara med hälften av vad som var tänkt eftersom det blev bra diskussioner frågor. Till våren önskar vi en fortsättning på kursen. Passa på komma med då du kommer inte ångra dig om du intresserad av alkoholpolitik! 6 Elinor Krabbe berättar om tomtar troll, sägner folktro. Marianne Johansson

7 UNF:s nya distriktsstyrelse! Tove. Alma. Adam. Efter ett extra distriktsårsmöte torsdagen den 19 september på Nykterhetsgården Lönnen i Borås har nu UNF Älvsborg en ny distriktsstyrelse, en styrelse med vilja driv! Den nya styrelsen består av ordande Tove Achrénius, Borås, kassör Alma Johansson, Töllsjö samt sekreterare Adam Kry, Borås. Tillsammans vill vi från UNF bygga upp ett stabilt distrikt ett distrikt som fyllt med medlemmar verksamhet. Vi önskar den nya styrelsen lycka till med sitt viktiga arbete! Symaskinslan i Borås Den sta november var det äntligen dags dygnet så många hade väntat på symaskinslanet i Borås ägde rum! Fem tappra UNF:are från hela landet valde under ett dygn symaskinens surrande stickors tickande fram sömn. Det tillverkades tygpåsar på löpande band resultaten blev med beröm godkända! N dygnet var slut symaskinerna hade packats ihop lämnade deltagarna Lönnen med stora leenden på läpparna, sådana leenden man får n Ett riktigt skönt gäng! Vvarvecka 44 i Älvsborg med mestadels regn gråväder uppvägdes mer än väl av sol i sinne hos alla som var med vvade. En väl spridd intressant vecka runtom i Älvsborg resulterade i ett bra resultat (27 st) tack vare alla vvare. En hlig positiv inställning har s er alla på min minneskarta. Tack till; Anneli som organiserat, Ulf Sven som tog emot i Herrljunga, Gunda Johannes samt Monica som var med ordnade i Nödinge Älvängen, Ingvar Inger samt Kjell som tog emot gjorde om sina scheman min Melleruds skull, Monica hennes man Claes som ordnade oss i Borås samt Erika som tog emot oss fixat plats i Ulricehamn. Stort tack till er alla. Ett speciellt tack vill jag rikta till Ulf Dalevik som nmast slagit knut på sig själv med sitt deltagande, bilresor gästfrihet. Tag vara man vet om man varit med om något helt fantastiskt. En modern klassiker helt enkelt, som jag lovar kommer ske så snart som möjligt igen. Tove Achrenius på honom det han verkligen vd. Som jag ser det har ni i Älvsborg redan ämnet till en fantastisk vvargrupp framtiden. Får ni med någon mer lite mer rutin så kommer ni absolut vara framstående både i distriktet nationellt. Alla andra distrikt får se upp er i kommande tävlingar framöver. Varma tankar hälsningar Hjälpvvare Thomas Hedén 7

8 Distriktets vvarvecka Vecka 44 var vårt distrikt stora vvarvecka. Förbundet bidrog med en proffs -vvare, Thomas Hedén som numera bos i Karlstad. Först på tur med hjälp var Herrljunga med sina två eningar, Friska Vindar Solglimten. Vi genomde vvning både i Herrljunga i Ljung på måndagen. Det blev två medlemmar till Friska Vindar. Tisdagen var det Ales tur. Vvning i Älvängen Nödinge som resulterade i sju medlemmar. Onsdagen i Mellerud eningen Melleruds Hopp vvade sex medlemmar. Söderut igen torsdagen ägnades åt Lerum Borås. I Lerum vvades tre i Borås fem nya medlemmar. Sista vvardagen var tillägnad Ulricehamns ening, Strandfästet. Vi hade knappt ställt upp vvardisken rän den sta skrev på sitt medlemskap. Fyra medlemmar d två mycket intresserade av delta i Jeniorernas verksamhet, den grupp yngre vuxna som stadigt växer i antal. Sammanlagt blev det 27 nya medlemmar. Vi gläder oss åt fler fler väljer aktivt verka nykterheten. Vi hälsar dem alla varmt välkomna! Vi tackar Thomas som med sin erfarenhet inspirerade oss till forts vvning. Det finns många som gna vill vara med i vår rörelse men som ännu inte fått frågan. Ulf Dalevik Knytkonferensen på Kuggavik Förra årets knyt-konferens tillsammans med Göteborgs- Skaraborgs distrikt var ju lyckad så blev den också i år. Deltagarna var i åldrarna år. En del hade varit medlemmar i hela sitt liv andra i ett par månader 5 olika nationaliteter var representerade. Spännande blandning! Under ett dygn lde vi känna varandra bra lde oss mycket av om varandra. Några knyten som vi delade med oss ur var flaskskeppsbygge stenslipning- kulturkrockar- ishotellet i Jukkasjvi- tillverkning av pappersaskar vara i skogen om träffa Mao. Några deltagare som ser nöjda ut i solskenet. 8 Dessutom lyssnade vi alla till två deltagare som på ett gripande sätt berättade om hur de blivit alkoholberoende men nu lever ett nyktert liv vad det inneb. Vid utvderingen visade det sig alla såg fram mot en ny knyt-konferens nästa år.

9 Ljusvandring i Grästorp Lördag den 5 oktober samlades intresserade följa med Solglimtens utflykt till Grästorp. H fick man gå på en den fina kvällen upplyst stig, även träden en del fantasifigurer såsom troll, spindlar, fiskar fåglar m.m. var upplysta. Stigen slingrade sig utefter Nossan efter en stund fick man gå in i spök-skogen. H möttes vi av en massa läskiga figurer, vandrade spöken, skelett Svarta damer. En något konstig stämning var det d. Defter gick vi över en med ljus-lyktor upplyst bro kunde gå in i ett tält tända ljus någon eller något. Sedan gick vi in i serveringstältet, d man kunde köpa det mesta. En orkester underhöll i tältet. Senare på kvällen uppträdde Inger Nordström med sin orkester. Som avslutning vandrade vi stigen till parkering, men vi gjorde paus vid halva sträckan ungef såg flyguppvisning med små plan. Alla dessa små var sedda med lampor i mörkret. En fin utflykt som var vacker. Marianne Johansson Insamling till Vldens barn Vldsrekord? Magnus Axelsson. Under åren har Magnus samlat in kr. Under 2013 års insamling samlade han ihop kr. Redaktionen lyfter på hen en fantastisk insats! Magnus medlem i eningen 2463 Kamraten i Lerum, han arbetar på Knappekullaskolan, rullstolsbunden på grund av en funktionsnedshet. Hans 9 intressen eningsverksamhet i IOGTNTO, musik sång, vilket han utöver som medlem i storbandet Goddy Swingers. Boccia spelar han i det svenska landslaget, modelljobb gör han funkismodell.se. Ett stort tack till distriktets alla eningar en bra insats!

10 Myskväll i Skölvene med Mats Löving En kväll i oktober kom Mats Löving till Skölvene Bygdegård, inbjuden av Skölvene IOGT-NTO Solglimten. Över 100 personer kom lyssna till honom umgås i höstkvällen. Mats grävde djupt i sin något nötta resväska som varit med om så mycket. Den hade n Mats tog hand om den legat på soptippen sedan rest hel del. Ur väskan plockade Mats upp det ena emålet efter det andra som blev en berättelse om just den saken. Han berättade om livet på landet r med utedass mjölkabord, då visade han potta samt ett litet mjölkbord. Även bilar som delvis var gjorda i trä fick sin egen berättelse, d kan man ju laga med hammare spik samt även sätta fast en sidoruta som ramlat ned med en träbit. Fotbollen ligger ju hans hjta na h visade han en gåva han fått på sin 50 årsdag av en duktig spelare. Då berättade han om Nacka Skoglund. Vid halvlek bjöds de nvarande på fika, fralla en kaka. Då gjordes även en insamling till Vldens Barn. Mats fortse med berättandet han visade ett kort på sina barn, en stor glädje som han sa. Han talade även om hur det kan vara vara komminister gå på födelsedagsuppvaktning. Hur han fick idén lägga gången i kyrkan full med löv. N Jesus gjorde en människa till fisk. Mats Löving kåserar... Som avslutning berättade han om hur det var göra reklam Falköpings Mejeri. Mats avtackades av Ordande Ulf Dalevik med en burk honung från orten. Marianne Johansson talet lyssnar till Mats Lövings berättarmåga. Projekt Hälsa på Folkhögskola Projektet, som pågått under åren , längdes under våren Folkhälsokommittén i Götaland, som varit med beviljat medel projektet önskade en djupning uppföljning d sökte de tre ansvariga IOGT-NTOdistrikten (Älvsborg, Skaraborg Göteborg Bohuslän) beviljades medel ytterligare en period. Arbetet har d forts på de tre deltagande folkhögskolorna: Billströmska, Vara Fristad. Under de tre sta åren genomde projektet utbildningar, temadagar på skolorna material togs fram, bl a ett kring hälsofrågor Tänk Hälsa samt ett kring demokrati Praktisk demokrati. Personalen på skolorna har fått utbildningar kring hur man bemöter unga vuxna som vuxit upp i missbruksmiljö, eläsningar kring alkohol andra droger samt deltagit i MI-utbildning (Motiverande samtal). Projektet har syftat till erbjuda de studerande på folkhögskolorna möjlighet välja en hälsosammare livsstil målet har varit skapa en skolmiljö som hälsofrämjande, utan alkohol andra droger. Projektet har utvderats av Per Blanck, socionom med magisterexamen inom socialt arbete strukturinriktat arbete. Han har även funnits med i arbetet under våren 2013 gjort en djupad utvdering. Du kan läsa utvderingen på projektets hemsida halsapafolkhogskola.iogt.se Nytt projekt Folkhögskolorna i Götalandregionen har gemensamt gjort en ansökan om ett nytt projekt d skolorna arbetar med hälsa. Ansökan tillkommen tillsammans med VGB ( Götalands Bildningsbund) har fått medel från Folkhälsokommittén I Götaland. I detta projekt skall även Hälsa på folkhögskolas erfarenheter material kunna erbjudas de folkhögskolor som intresserade. Anneli Gunnarsson Simu, som varit projektledare Hälsa på folkhögskola, deltar i det nya hälsoprojektet. Hon kommer främst arbeta med Tänk Hälsa- Demokratimaterialen. Det finns även möjlighet de deltagande folkhögskolorna få ta del av det tidigare IOGT- NTO-projektet samt annat som nykterhetsrörelsen kan erbjuda. Vi ser fram emot det fortsa arbetet på folkhögskolorna i regionen! Anneli Gunnarsson Simu 10

11 PROGRAM 2014 GAMBIA SENEGAL februari Två länder som bjuder på vacker natur, vänliga människor, exotiska miljöer med ett annorlunda djurliv långa sandstränder med möjlighet till hliga bad. KROATIEN 27 april 3 maj På resan genom Kroatien får du uppleva det vackra vilda landskapet, den ymniga grönskan, den brutna kustlinjen med vikar, bukter öar. Vi besöker både nationalparker pittoreska gamla kuststäder med sina typiska fästningar murar m.m. som vittnar om Europas kulturarv. BUDAPEST WIEN augusti En resa till Donaus drottning Budapest Valsernas stad Wien d du bl.a. får njuta av vacker arkitektur, varma bad, skön musik Sachertårta. Mellan de båda städerna gör vi en båttur på Donau. KRYSSNING ÖSTRA MEDELHAVET september Vi kryssar med Royal Caribbians Serenade of the Seas till bl.a Rom Salermo, Venedig, Dubrovnik. Sicilien, Malta, Korfu, med flera orter på vilka vi gör strandhugg kan deltaga i utflykter till olika intressanta sevdheter. Ombord njuter vi av fartygets alla faciliteter aktiviteter. KUBA 27 okt - 11 november Under rundresa i kontrasternas Kuba väntar storslagen natur spännande historia en allestädes nvarande salsamusik. Resan avslutas med en veckas sol bad vid Varadero viken. Vill du veta mer? Ring eller sänd talongen till SOBER-resor, IOGT-NTO, Rotevägen 2, Sävedalen, Hemsida 11

12 IOGT-NTO Mellerud besökte Surte Glasbruksmuseum samt besök hos Harriet Bruno Jönsson, Bohus Söndagen den 13 oktober ordnade LF 948 Melleruds Hopp, bussresa till Bohus Surte. Drygt 20-talet medlemmar mötte upp. Evert Norrman ordnade buss hos Erikstads Buss. Vi stannade st i Bohus, träffade Harriet Bruno Jönsson, som flyttade från Mellerud ra året. Makarna hade ordnat lokal i hyreshuset d de bor. En lokal i anslutning till dagcentral med olika aktiviteter främst hyresgästerna men även öppen boende i grannskapet. Efter dryga timmen fortse resan till Surte, inte långa resan. H var det bokat besök med guidning information om glasbruksverksamheten på orten. Vi samlades bland annat filmevisning information. Duktiga medlemmar ur museigruppen gav oss en intressant beskrivning av brukets historia. Glasbruket var i gång från 1862 till Bruket började med tillverkning av fönsterglas, men gick rätt snart över till flaskor/burkar. Bruket jobbade tog över tillverkningen från Liljedals bruk Eda Glasbruk i Vmland. År 1911 effektiviserades tillverkning genom inköp av helautomatiska glastillverkningsmaskinen Owensmaskin från USA. Kaffeservering trevlig samvaro med många minnen från tiden i Mellerud Dals-Rostock. Handblåsning av flaskor upphörde Vi f ick besöka utställningen om Alexander Samuelssons liv, mannen som designade Coca-Colaflaskan. År 1915 fick han sätta sitt namn på patentet till den berömda flaskan. I med detta fick vlden sin sta patenterade packning. Hantverkare konstnen har återskapat miljöer från bruket från det samhälle som var starkt knippat med glastillverkningen. Det finns nog inget hem som inte kommit i kontakt med glasflaskor (den klassiska mjölk flaskan) samt olika burkar bland annat gurka mm. Museet bjuder på många olika aktiviteter under året, konst, deber julmarknad nämna några. Vi tackar guiderna Nils Svensson, Solgerd Rolf Gustavsson samt Bertil Lundgren intressanta timmar på museet. Sedan intog vi lunch på en nliggande restaurang. Så skildes vi från paret Jönsson resan hem till Mellerud togs via Kungälv västra sidan av Göta älv, med natursköna miljöer i klart höstväder. Text foto Evert Magnusson Glasbruksmuséet i Surte. 12

13 KUL I JUL! 13

14 Fångarna på fortet i scoutversion oktober hade Borås NSF-scoutkår övernning på Sävsjövik. Fredagskvällen ägnades åt lekar lägerbål. På lördagen hade Äventyrarna planerat ett program de övriga med temat Fångarna på fortet. Tre patruller fixade nycklar genom lösa uppgifter i olika celler efter lunch genomde man ett antal äventyr få ledtrådar till ett lösenord. N de hade löst lösenordet vad det dags skkammaren. D bestod sken i popcorn som rasade ner på ett lakan d man fick plocka så mycket som möjligt på en viss tid. Vi var 17 scouter, 1 ledarbarn, 3 ledare en älder. Foto & text: Monica Uhlin Jeniorerna nej det ingen felstavning! För snart ett år sedan beslöt vi söka skapa en grupp yngre vuxna från olika IOGT-NTOeningar. Försöket blev lyckat denna grupp som bara växer kom själva på namnet jeniorer äldre än juniorer men inga seniorer! Årets verksamhet har varit av skiftande slag det började med pulk- skidåkning i Ulricehamn slutar med Jul på Liseberg den 5 /12 med samling 18:30. Vill du komma med då eller veta mer så hör av dig till Erika Lind eller till distriktsexpeditionen Jeniorerna vänder sig till alla i Älvsborg som vill göra roliga saker tillsammans - åldern spelar egentligen ingen större roll men aktiviteterna det Jeniorern som bestämmer. Vi harn ett långt distrikt tänk så roligt det skulle vara med fler Jeniorgrupper. Det många nya medlemmar i eningar vars verksamhet mer passar oss äldre de kan genom Jeniorerna på ett enklare sätt få kontakt samhörighet med vår rörelse. Alva Marknadsingskurs på Kuggavik Rörelsens tre distriktsägda kursgårdar, Kuggavik, Aspan Kronobergshed, hade tillsammans en marknadsingskurs på Kuggavik en söndag i oktober. Den leddes av Carina Strand som marknadschef på Miljonlotteriet. Hon fångade deltagarnas intresse på ett bra sätt se igång många bra tankar. Alla önskade en fortsättning på kursen efter jul nu ska vi göra vår hemläxa till dess! Alva 14

15 - Stortrollets tre trollprov trollprov Skölvene IOGT-NTO bjöd barn se en musikteater efter Einar Norelius saga. Ett 50-tal barn vuxna kom en söndagseftermiddag se hur Stortrollet klarade av de tre trollproven innan hon kunde få gifta sig. Junis till Boda Borg Annlouies från organisationen Fruktdrycker tar emot utmkelsen. Föreningen Fruktdrycker årets idéella organisation!!! 200 Junisar åkte iväg sta måndagen på novemberlovet till Boda Borg i Sävsjö. Motiveringen till utmkelsen Årets vinnande organisation har på ett otrutet framgångsrikt sätt introducerat alkoholfria drycker som en självklarhet n det gäller gott vdskap. Tillsammans med spöken, gastar spindlar sprang vi omkring samlade stämplar hela dagen! En spännande fartfylld dag! Föreningens aktiviteter i form av demonstrationer av alkoholfria produkter öppnar också upp till många intressanta givande samtal kring alkoholen de normer som finns runt om i samhället. Föreningens verksamhet bedrivs över hela landet bygger helt hållet på frivilliga arbetsinsatser runt omkring i landet. Annette Manucheri CAN Anna Raninen 15

16 MEDLEMSTIDNING B Borås från Porto IOGT-NTO-rörelsen Betalt Kasernvägen BORÅS Vid adressändring fyll inamn adress på denna remsa. Klipp defter ur den skicka den till IOGT-NTO, Kasernvägen 6, BORÅS. Midvinterfest Trettondagsafton den 5 januari kl i Ordenshuset Töllsjö Gröt skinka, lilla äppelbiten Dans till Pers Orkester Underhållning Elvakaffe Allt till en kostnad av 150 kr Välkommen! Anmälan senast 1 januari till Ros-Marie / alt. Lilly /

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

Ett IOGT-NTO-projekt IOGT-NTO distrikten Älvsborg, Skaraborg och Göteborg & Bohuslän

Ett IOGT-NTO-projekt IOGT-NTO distrikten Älvsborg, Skaraborg och Göteborg & Bohuslän Ett projekt för en hälsosammare skolmiljö!! Ett IOGT-NTO-projekt IOGT-NTO distrikten Älvsborg, Skaraborg och Göteborg & Bohuslän Anneli Simu Gunnarsson, IOGT-NTO Emma Ekblom, NBV Projektet startade hösten

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Månadsblad för Juni. Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening)

Månadsblad för Juni. Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Månadsblad för Juni 2013-06-04, Göteborg Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Nu hägrar sommaren med lust och fägring

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Hösten 2009 - våren 2012

Hösten 2009 - våren 2012 2009-11-11 Hösten 2009 - våren 2012 i Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohus län 2009-11-11 Statsbidraget till drogförebyggande projekt delas ut för att stärka olika frivilligorganisationers arbete

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013

IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013 IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013 I detta nummer av tidningen kan du bl a läsa om: Inbjudan till Distriktsårsmötet i Västerås S:t David firar 125 år Möt nye föreståndaren på Lovisagården

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8 Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Sommarprogram 25/7-17/9 2015 Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7 Strandkväll i Åsa 20/8 Kvällsutflykt till Flusåsparken

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs.

SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. SMU är Svenska Missionskyrkans barn och ungdomsrörelse. SMU på Björkö vill finnas till för barn och unga på Björkö. Vi är en öppen rörelse dvs. varje SMUare är fri att själv ta ställning till SMU:s bekännelse

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2013

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2013 Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2013 FRITIDEN Hej! Här kommer Höst - programmet 2013. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel: 0346-88

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Fläkten. Älvsborgs. En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2011

Fläkten. Älvsborgs. En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2011 Fläkten Älvsborgs En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2011 Välkommen till IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborgs årsmöte i Vara den 26 mars 2011 Ta ställning! Vara folkhögskola är en av sju regionägda

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Maj - juni 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl. 10.00

Läs mer

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001 FÖRENINGS INFORMATION 1 FÖRENINGS FUNKTIONÄRER 2 VERKSAMHETSRAPPORT 2000 2 KORTA NOTERINGAR 3 JUBILEUMSFEST 3 PROGRAM 2001

Läs mer

Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas

Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas Club Eriks noga utvalda upplevelser Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas Stockholm Helsingfors St. Petersburg Tallin - Riga Följ med oss under en härlig vecka ombord

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Vårmarknad i Hälsans tecken!

Vårmarknad i Hälsans tecken! UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS MEDVERKAN VID VÅRMARKNADEN DEN 28 APRIL 2007 Vårmarknad i Hälsans tecken! Folkhälsorådets politiker Bertil Jonsson (HSN), Kent Hansson (KS), Ordf. Roger Andersson (KS), Jens

Läs mer

Vad håller vi på med?

Vad håller vi på med? Fyren Waxholms Scoutkårs tidning, april 2006 Myrornas möten Vi är på Kullön varje månad och går i mörkret med lyktor. Vi har varit på Kastellet med Småfåglarna. Där fick vi en guidad rundtur med guiden

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9.

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 september

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2013 Göteborg i augusti 2013 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

5602:an. Vit Jul i Trädgårdsföreningen. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 37 Årgång 12. December Mars 2016

5602:an. Vit Jul i Trädgårdsföreningen. Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 37 Årgång 12. December Mars 2016 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 37 Årgång 12. December 2015 - Mars 2016 Vit Jul i Trädgårdsföreningen 5602:an är en digital tidningen som skickas ut med epost till

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

5602:an. Sommaru lykt ll Unön

5602:an. Sommaru lykt ll Unön 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 36 Årgång 12. Oktober - December 2015 Sommaru lykt ll Unön Förändringar av 5602- dningen: Tidningen skickas numera bara ut med epost.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

Reumatikerföreningen Skara-Götene

Reumatikerföreningen Skara-Götene Reumatikerföreningen Skara-Götene Ordföranden har ordet: Hjärtat skall gro av drömmar, Annars är hjärtat armt Liv, ge oss regn som strömmar Liv, ge oss sol och varmt Så blir det ax omsider, Och med ett

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

Medlemsblad. Sommarens aktiviteter

Medlemsblad. Sommarens aktiviteter NHR Motala Vadstena Nr. 2 2011 Medlemsblad Sommarens aktiviteter NHR Motala/Vadstena har under sommaren bjudit in till flera olika aktiviteter. Det blev som vi alla önskade en härlig och skön sommar med

Läs mer

På tur till våren och värmen

På tur till våren och värmen På tur till våren och värmen i Skåne Lördagen den 21 april anträdde vasasyskon från Logen Uddevalla och Mellerud resan till Ängelholm. Det skall genast sägas, att värmen i rubriken syftar till den värme

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan.

Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis kunna lägga ut ett blidkollage senare under veckan. Hej VIP medlem! Det är tidigt tisdag morgon! Det blev verkligen en grillfest på hotel Skansen som heter duga! Jag kommer att samla in foton från Er deltagare som tog bilder under kvällen och förhoppningsvis

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer