En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013. NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013. NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors"

Transkript

1 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 4/2013 NY UNF-styrelse JUNIS på Boda Borg DIPLOMFEST i Billingsfors

2 Hejsan! Jag heter Tove nyvald distriktsordande UNF Älvsborg. Det väldigt spännande då jag tidigare knappt varit aktiv i UNF alls. Men jag tar det som en utmaning hoppas kunna se saker med andra ögon. Till vardags pluggar jag Projektbildaren på nykterhetsrörelsens folkhögsskola Wendelsberg i Mölnlycke. Jag även scoutledare i NSF Borås åker på roverscout-arrangemang så ofta som det går klämma in i kalendern. På senare tid har jag börjat intressera mig mer mer alkoholpolitik tycker det väldigt viktigt med en strikt alkoholpolicy. Det så väldigt viktigt även ungdomar har bra meningsfyllda saker göra på sin fritid; något jag tycker UNF scouterna lyckas bra med tillhandahålla. Jag tycker om n det händer saker det måste jag säga det gör just nu i Älvsborg. UNF vvar, har startat upp nya eningar hållit i ett symaskinslan som det går läsa om längre fram i tidningen. Det känns helt enkelt som Älvsborg UNF Älvsborg mer taggade än någonsin det ska bli väldigt roligt se var vi hamnar, just nu känns det som taket högt trösklarna låga - det h kommer bli hur bra som helst! Njut av livet, Tove Achrenius IOGT-NTO Älvsborg Distriktsexpeditionen Verksamhetsansvarig Anneli Gunnarsson Simu IOGT-NTO Anneli Gunnarsson Simu Vill du ha kontakt med oss? JUNIS Annette Manucheri UNF Älvsborg Linnéa Granqvist, Mobil E-post: Fältkonsulent NSF Elin Martinsson Alkoholpolitiska kommittén Anders Stålhandske Utgivare: IOGT-NTO, distrikt Älvsborg Ansvarig utgivare: Alva Strandberg Redaktion: Per-Ola Christensson, Alva Strandberg, Klaes Hägnestig, Håkan Eriksson, Anneli Gunnarsson Simu adj. Manusadress: IOGT-NTO/Fläkten, Kasernvägen 6, Borås. Tel , fax E-post: Sättning/layout/tryck: CC-Tryck produktion, Lerum Utgivningsplan 2014: Utgivning Manusstopp Nr 1, v 7 Nr 2, v 20 Nr 3, v 36 Nr 4, v januari 22 april 11 augusti 3 november Omslagsbild: JUNIS Äventyrshajk, Sävsjövik. Redaktionen tar gna emot material bilder. Glöm inte ljusen!

3 Social hållbarhet & ALKOHOL om alkoholens roll hälsa social hållbarhet* Social Social hållbarhet hållbarhet & ALKOHOL ALKOHOL - om om alkoholens alkoholens roll roll hälsa hälsa social social hållbarhet* hållbarhet* * Projekt Projektet Social Social hållbarhet hållbarhet & & ALKOHOL ALKOHOL ett ett ett samverkansprojekt samverkansprojekt med med med organisationer organisationer inom inom nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen i Götaland. Götaland. Projektet Projektet vänder vänder sig sig till till politiker politiker i Götalandsregionen. Götalandsregionen. Syftet Syftet med med projektet projektet starta starta en en utbildningsutbildnings informationsaktivitet informationsaktivitet intressera intressera den den grupp grupp politiker politiker som som har har störst störst inflytande inflytande över över folkhälsopolitiken folkhälsopolitiken socialpolitiken socialpolitiken de de ska ska kunna kunna djupa djupa sina sina kunskaper kunskaper kring kring alkohol alkohol som som det det samhällsproblem samhällsproblem det det.. belysa belysa alkoholen alkoholen en en viktig viktig faktor faktor inom inom det det som som nu nu kallas kallas icke icke smittsamma smittsamma sjukdomar sjukdomar som som ett ett stort stort problem problem i hela hela västvlden, västvlden, också också i Sverige. Sverige. Involvera Involvera organisationer organisationer inom inom nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen i Götaland Götaland kring kring ett ett gemensamt gemensamt projekt projekt stka stka samarbetet samarbetet kring kring alkoholpolitiska alkoholpolitiska frågor. frågor. Under Under tidsperioden tidsperioden september september till till augusti augusti målet målet politiker politiker i samtliga samtliga kommuner kommuner i Götaland, Götaland, inklusive inklusive Göteborgs Göteborgs tio tio stadsdelar stadsdelar skall skall bjudas bjudas in in till till utbildningstillfällen utbildningstillfällen ledda ledda av av personer personer från från någon/några någon/några av av nykterhetsrörelsens nykterhetsrörelsens medlemsorganisationer. medlemsorganisationer. I projektet projektet har har ett ett utbildningsmaterial utbildningsmaterial tagits tagits fram, fram, vilket vilket ligger ligger till till grund grund politikerutbildningarna. politikerutbildningarna. Projektägare Projektägare IOGT-NTO IOGT-NTO Älvsborg Älvsborg Göteborg Göteborg Bohuslän, Bohuslän, Hela Hela Människan, Människan, KF KF Länken Länken Älvsborgs Älvsborgs distrikt distrikt Blå Blå Bandet. Bandet. Samarbetspartners Samarbetspartners Hellidens Hellidens folkhögskola folkhögskola NBV NBV (Nykterhetsrörelsens (Nykterhetsrörelsens nykterhetsbund). nykterhetsbund). Projektsamordnare Projektsamordnare Länsnykterhetsbundet Länsnykterhetsbundet i Götaland. Götaland. Dit Dit kan kan du du vända vända dig dig mer mer information: information: Länsnykterhetsbundet Länsnykterhetsbundet i Götaland, Götaland, Emma Emma Ekblom, Ekblom, eller eller *Hållbarheten brukar beskrivas tre dimensioner: den ekologiska eller miljömässiga, den ekonomiska den *Hållbarheten brukar beskrivas i tre dimensioner: den ekologiska eller miljömässiga, den ekonomiska den sociala hållbarheten. Befolkningens hälsa den viktigaste delen av den sociala hållbarheten. Alkohol, liksom sociala hållbarheten. Befolkningens hälsa den viktigaste delen av den sociala hållbarheten. Alkohol, liksom andra droger, medverkar mycket hög grad till sämre hälsa, brist på trygghet ofta en tidig död. andra droger, medverkar i mycket hög grad till sämre hälsa, brist på trygghet ofta en tidig död. 3

4 Västsvensk Träff I det gamla brukssamhället Tollered finns en vackert belägen dansbana med scen d några svalor har bo under taket. H samlades vi en hlig augustidag n Älvsborg bjöd in till träff. Kaffet smakade gott ute i solen en spännande trekamp sysselse deltagar- na medan Husbandet spelade bakgrundsmusik. En vandring med en intressant guide lockade många deltagare som fick veta se mycket under sin rundtur i samhället. Den välsmakande festbuffén kunde vi njuta av uppe på den stora dansbanan. Carolin Wennergren med sin buktalardocka Leroy Armstrong musikern Per Strandberg gladde oss med ett uppskat program. Applåderna ville inte sluta det blev flera extranummer. Adrian spelade några fina danslåtar så vi kunde pröva dansgolvet innan det var dags konstatera det återigen var ett lyckat arrangemang. Engegerade trekampsdeltagare. Skölvene IOGT- NTO inbjuder till Traditionsenliga MINNENAS KVÄLL med Supé, Dans Kaffe med tårta Sång musikunderhållning DeFender med Jan Svensson bördig från Hudene Skölvene Bygdegård lördag 28 dec kl Anmälan senast 18 dec. till Ulf / Per- Ola Entré 250:- Varmt välkomna 4

5 Diplomfest Dalblomman uppvaktar med guld Diplom IOGT-NTO-eningen Dalblomman, Billingsfors inbjöd till diplomfest söndagen den 13 oktober Inte mindre än fyra 60-åringar fanns diplomera. Men dessutom en guldplakett, det ät inta så vanligt. Vid överlämnandet av diplomen erinrades inte bara om ett konsekvent, solidariskt uthålligt livsstilsval. D fanns också bland annat styrelsearbete, plägnadsinsatser skjuts av medlemmar utan bil. Guldplaketten till Willy Eliasson motiverades väl av långt styrelsearbete, kassörskap i såväl ening som krets Från vänster: Willy Johansson, IOGT-NTOs Guldplakett, Roger Bååth, Anita Andersson, Evelyn Andersson Ove Eliasson, alla 60-årsdiplom. samrådsgrupp. Dessutom gott handlag med virke, såg hammare. Gemytet vid festen höjdes av Göte Magnussons sång till gitarr smaklig plägnad. Heder åt Dalblomman som sköter sitt utmkelseansvar! Stig Johansson VÄLKOMMEN TILL DITT IOGT-NTO! NU KAN VI presentera ett nytt, fräscht roligt studiematerial om IOGT-NTO. Materialet i sta hand framtaget nya medlemmar, men fungerar stås alldeles utmkt även om man en grupp som varit med ett tag. HELA STUDIEMATERIALET baserat på filmer d medlemmar berättar om delar av sitt IOGT-NTO. DET BYGGER PÅ FEM TEMAN: 1. D jag med 2. Vår verksamhet 3. Vår historia våra rötter 4. Vår organisation 5. Engagera dig TILL FILMERNA FINNS en studiehandledning med tips frågeställningar. Filmerna studiehandledningen finns hämta gratis på iogt.se/dittiogtnto. 5

6 2977 Solglimtens kvällsutflykt till Café Tuvatorp En onsdagkväll på hösten reste 17 intresserade medlemmar iväg till Café Tuvatorp, höra Elinor Krabbe berätta om folktro sägner. N vi kom dit möttes vi av en trevligt dukad lokal. Elinor hade nämligen möblerat med smågrupper av bord stolar. Föst fick vi se oss av den hliga smörgåsbuffén, som bestod av två sorters hembakt bröd samt röror pålägg. Mycket gott. Efter detta bjöds vi på en hlig morotstårta till detta kaffe eller the, enligt önskemål. N alla hade sett sig började Elinor berätta om gårdstomtar, vättar, troll, älvor, näcken m.m. Kvällen svann n hon berättade. Som avslutning visade hon tomtar troll som hon tillverkar. Ett väldigt arbete d hon gör allt själv, hon tovar kläderna, fgar textilierna i olika fger tillverkar ansikte fingrar i keramik. Det några fantastiska varelser hon gör. En trollad kväll bland tomtar troll. Elinors berättelse fängslade åhörarna. Alkoholpolitisk kurs i Skövde Skaraborgs distrikt arrangerade kursen oss tre distrikt i Götaland i eningen Thors nyrenoverade lokal. Per Leimar från bundet var kursledare visste vad han talade om dessutom kunde han på ett bra sätt dela med sig av sin kunskap. Vi hann bara med hälften av vad som var tänkt eftersom det blev bra diskussioner frågor. Till våren önskar vi en fortsättning på kursen. Passa på komma med då du kommer inte ångra dig om du intresserad av alkoholpolitik! 6 Elinor Krabbe berättar om tomtar troll, sägner folktro. Marianne Johansson

7 UNF:s nya distriktsstyrelse! Tove. Alma. Adam. Efter ett extra distriktsårsmöte torsdagen den 19 september på Nykterhetsgården Lönnen i Borås har nu UNF Älvsborg en ny distriktsstyrelse, en styrelse med vilja driv! Den nya styrelsen består av ordande Tove Achrénius, Borås, kassör Alma Johansson, Töllsjö samt sekreterare Adam Kry, Borås. Tillsammans vill vi från UNF bygga upp ett stabilt distrikt ett distrikt som fyllt med medlemmar verksamhet. Vi önskar den nya styrelsen lycka till med sitt viktiga arbete! Symaskinslan i Borås Den sta november var det äntligen dags dygnet så många hade väntat på symaskinslanet i Borås ägde rum! Fem tappra UNF:are från hela landet valde under ett dygn symaskinens surrande stickors tickande fram sömn. Det tillverkades tygpåsar på löpande band resultaten blev med beröm godkända! N dygnet var slut symaskinerna hade packats ihop lämnade deltagarna Lönnen med stora leenden på läpparna, sådana leenden man får n Ett riktigt skönt gäng! Vvarvecka 44 i Älvsborg med mestadels regn gråväder uppvägdes mer än väl av sol i sinne hos alla som var med vvade. En väl spridd intressant vecka runtom i Älvsborg resulterade i ett bra resultat (27 st) tack vare alla vvare. En hlig positiv inställning har s er alla på min minneskarta. Tack till; Anneli som organiserat, Ulf Sven som tog emot i Herrljunga, Gunda Johannes samt Monica som var med ordnade i Nödinge Älvängen, Ingvar Inger samt Kjell som tog emot gjorde om sina scheman min Melleruds skull, Monica hennes man Claes som ordnade oss i Borås samt Erika som tog emot oss fixat plats i Ulricehamn. Stort tack till er alla. Ett speciellt tack vill jag rikta till Ulf Dalevik som nmast slagit knut på sig själv med sitt deltagande, bilresor gästfrihet. Tag vara man vet om man varit med om något helt fantastiskt. En modern klassiker helt enkelt, som jag lovar kommer ske så snart som möjligt igen. Tove Achrenius på honom det han verkligen vd. Som jag ser det har ni i Älvsborg redan ämnet till en fantastisk vvargrupp framtiden. Får ni med någon mer lite mer rutin så kommer ni absolut vara framstående både i distriktet nationellt. Alla andra distrikt får se upp er i kommande tävlingar framöver. Varma tankar hälsningar Hjälpvvare Thomas Hedén 7

8 Distriktets vvarvecka Vecka 44 var vårt distrikt stora vvarvecka. Förbundet bidrog med en proffs -vvare, Thomas Hedén som numera bos i Karlstad. Först på tur med hjälp var Herrljunga med sina två eningar, Friska Vindar Solglimten. Vi genomde vvning både i Herrljunga i Ljung på måndagen. Det blev två medlemmar till Friska Vindar. Tisdagen var det Ales tur. Vvning i Älvängen Nödinge som resulterade i sju medlemmar. Onsdagen i Mellerud eningen Melleruds Hopp vvade sex medlemmar. Söderut igen torsdagen ägnades åt Lerum Borås. I Lerum vvades tre i Borås fem nya medlemmar. Sista vvardagen var tillägnad Ulricehamns ening, Strandfästet. Vi hade knappt ställt upp vvardisken rän den sta skrev på sitt medlemskap. Fyra medlemmar d två mycket intresserade av delta i Jeniorernas verksamhet, den grupp yngre vuxna som stadigt växer i antal. Sammanlagt blev det 27 nya medlemmar. Vi gläder oss åt fler fler väljer aktivt verka nykterheten. Vi hälsar dem alla varmt välkomna! Vi tackar Thomas som med sin erfarenhet inspirerade oss till forts vvning. Det finns många som gna vill vara med i vår rörelse men som ännu inte fått frågan. Ulf Dalevik Knytkonferensen på Kuggavik Förra årets knyt-konferens tillsammans med Göteborgs- Skaraborgs distrikt var ju lyckad så blev den också i år. Deltagarna var i åldrarna år. En del hade varit medlemmar i hela sitt liv andra i ett par månader 5 olika nationaliteter var representerade. Spännande blandning! Under ett dygn lde vi känna varandra bra lde oss mycket av om varandra. Några knyten som vi delade med oss ur var flaskskeppsbygge stenslipning- kulturkrockar- ishotellet i Jukkasjvi- tillverkning av pappersaskar vara i skogen om träffa Mao. Några deltagare som ser nöjda ut i solskenet. 8 Dessutom lyssnade vi alla till två deltagare som på ett gripande sätt berättade om hur de blivit alkoholberoende men nu lever ett nyktert liv vad det inneb. Vid utvderingen visade det sig alla såg fram mot en ny knyt-konferens nästa år.

9 Ljusvandring i Grästorp Lördag den 5 oktober samlades intresserade följa med Solglimtens utflykt till Grästorp. H fick man gå på en den fina kvällen upplyst stig, även träden en del fantasifigurer såsom troll, spindlar, fiskar fåglar m.m. var upplysta. Stigen slingrade sig utefter Nossan efter en stund fick man gå in i spök-skogen. H möttes vi av en massa läskiga figurer, vandrade spöken, skelett Svarta damer. En något konstig stämning var det d. Defter gick vi över en med ljus-lyktor upplyst bro kunde gå in i ett tält tända ljus någon eller något. Sedan gick vi in i serveringstältet, d man kunde köpa det mesta. En orkester underhöll i tältet. Senare på kvällen uppträdde Inger Nordström med sin orkester. Som avslutning vandrade vi stigen till parkering, men vi gjorde paus vid halva sträckan ungef såg flyguppvisning med små plan. Alla dessa små var sedda med lampor i mörkret. En fin utflykt som var vacker. Marianne Johansson Insamling till Vldens barn Vldsrekord? Magnus Axelsson. Under åren har Magnus samlat in kr. Under 2013 års insamling samlade han ihop kr. Redaktionen lyfter på hen en fantastisk insats! Magnus medlem i eningen 2463 Kamraten i Lerum, han arbetar på Knappekullaskolan, rullstolsbunden på grund av en funktionsnedshet. Hans 9 intressen eningsverksamhet i IOGTNTO, musik sång, vilket han utöver som medlem i storbandet Goddy Swingers. Boccia spelar han i det svenska landslaget, modelljobb gör han funkismodell.se. Ett stort tack till distriktets alla eningar en bra insats!

10 Myskväll i Skölvene med Mats Löving En kväll i oktober kom Mats Löving till Skölvene Bygdegård, inbjuden av Skölvene IOGT-NTO Solglimten. Över 100 personer kom lyssna till honom umgås i höstkvällen. Mats grävde djupt i sin något nötta resväska som varit med om så mycket. Den hade n Mats tog hand om den legat på soptippen sedan rest hel del. Ur väskan plockade Mats upp det ena emålet efter det andra som blev en berättelse om just den saken. Han berättade om livet på landet r med utedass mjölkabord, då visade han potta samt ett litet mjölkbord. Även bilar som delvis var gjorda i trä fick sin egen berättelse, d kan man ju laga med hammare spik samt även sätta fast en sidoruta som ramlat ned med en träbit. Fotbollen ligger ju hans hjta na h visade han en gåva han fått på sin 50 årsdag av en duktig spelare. Då berättade han om Nacka Skoglund. Vid halvlek bjöds de nvarande på fika, fralla en kaka. Då gjordes även en insamling till Vldens Barn. Mats fortse med berättandet han visade ett kort på sina barn, en stor glädje som han sa. Han talade även om hur det kan vara vara komminister gå på födelsedagsuppvaktning. Hur han fick idén lägga gången i kyrkan full med löv. N Jesus gjorde en människa till fisk. Mats Löving kåserar... Som avslutning berättade han om hur det var göra reklam Falköpings Mejeri. Mats avtackades av Ordande Ulf Dalevik med en burk honung från orten. Marianne Johansson talet lyssnar till Mats Lövings berättarmåga. Projekt Hälsa på Folkhögskola Projektet, som pågått under åren , längdes under våren Folkhälsokommittén i Götaland, som varit med beviljat medel projektet önskade en djupning uppföljning d sökte de tre ansvariga IOGT-NTOdistrikten (Älvsborg, Skaraborg Göteborg Bohuslän) beviljades medel ytterligare en period. Arbetet har d forts på de tre deltagande folkhögskolorna: Billströmska, Vara Fristad. Under de tre sta åren genomde projektet utbildningar, temadagar på skolorna material togs fram, bl a ett kring hälsofrågor Tänk Hälsa samt ett kring demokrati Praktisk demokrati. Personalen på skolorna har fått utbildningar kring hur man bemöter unga vuxna som vuxit upp i missbruksmiljö, eläsningar kring alkohol andra droger samt deltagit i MI-utbildning (Motiverande samtal). Projektet har syftat till erbjuda de studerande på folkhögskolorna möjlighet välja en hälsosammare livsstil målet har varit skapa en skolmiljö som hälsofrämjande, utan alkohol andra droger. Projektet har utvderats av Per Blanck, socionom med magisterexamen inom socialt arbete strukturinriktat arbete. Han har även funnits med i arbetet under våren 2013 gjort en djupad utvdering. Du kan läsa utvderingen på projektets hemsida halsapafolkhogskola.iogt.se Nytt projekt Folkhögskolorna i Götalandregionen har gemensamt gjort en ansökan om ett nytt projekt d skolorna arbetar med hälsa. Ansökan tillkommen tillsammans med VGB ( Götalands Bildningsbund) har fått medel från Folkhälsokommittén I Götaland. I detta projekt skall även Hälsa på folkhögskolas erfarenheter material kunna erbjudas de folkhögskolor som intresserade. Anneli Gunnarsson Simu, som varit projektledare Hälsa på folkhögskola, deltar i det nya hälsoprojektet. Hon kommer främst arbeta med Tänk Hälsa- Demokratimaterialen. Det finns även möjlighet de deltagande folkhögskolorna få ta del av det tidigare IOGT- NTO-projektet samt annat som nykterhetsrörelsen kan erbjuda. Vi ser fram emot det fortsa arbetet på folkhögskolorna i regionen! Anneli Gunnarsson Simu 10

11 PROGRAM 2014 GAMBIA SENEGAL februari Två länder som bjuder på vacker natur, vänliga människor, exotiska miljöer med ett annorlunda djurliv långa sandstränder med möjlighet till hliga bad. KROATIEN 27 april 3 maj På resan genom Kroatien får du uppleva det vackra vilda landskapet, den ymniga grönskan, den brutna kustlinjen med vikar, bukter öar. Vi besöker både nationalparker pittoreska gamla kuststäder med sina typiska fästningar murar m.m. som vittnar om Europas kulturarv. BUDAPEST WIEN augusti En resa till Donaus drottning Budapest Valsernas stad Wien d du bl.a. får njuta av vacker arkitektur, varma bad, skön musik Sachertårta. Mellan de båda städerna gör vi en båttur på Donau. KRYSSNING ÖSTRA MEDELHAVET september Vi kryssar med Royal Caribbians Serenade of the Seas till bl.a Rom Salermo, Venedig, Dubrovnik. Sicilien, Malta, Korfu, med flera orter på vilka vi gör strandhugg kan deltaga i utflykter till olika intressanta sevdheter. Ombord njuter vi av fartygets alla faciliteter aktiviteter. KUBA 27 okt - 11 november Under rundresa i kontrasternas Kuba väntar storslagen natur spännande historia en allestädes nvarande salsamusik. Resan avslutas med en veckas sol bad vid Varadero viken. Vill du veta mer? Ring eller sänd talongen till SOBER-resor, IOGT-NTO, Rotevägen 2, Sävedalen, Hemsida 11

12 IOGT-NTO Mellerud besökte Surte Glasbruksmuseum samt besök hos Harriet Bruno Jönsson, Bohus Söndagen den 13 oktober ordnade LF 948 Melleruds Hopp, bussresa till Bohus Surte. Drygt 20-talet medlemmar mötte upp. Evert Norrman ordnade buss hos Erikstads Buss. Vi stannade st i Bohus, träffade Harriet Bruno Jönsson, som flyttade från Mellerud ra året. Makarna hade ordnat lokal i hyreshuset d de bor. En lokal i anslutning till dagcentral med olika aktiviteter främst hyresgästerna men även öppen boende i grannskapet. Efter dryga timmen fortse resan till Surte, inte långa resan. H var det bokat besök med guidning information om glasbruksverksamheten på orten. Vi samlades bland annat filmevisning information. Duktiga medlemmar ur museigruppen gav oss en intressant beskrivning av brukets historia. Glasbruket var i gång från 1862 till Bruket började med tillverkning av fönsterglas, men gick rätt snart över till flaskor/burkar. Bruket jobbade tog över tillverkningen från Liljedals bruk Eda Glasbruk i Vmland. År 1911 effektiviserades tillverkning genom inköp av helautomatiska glastillverkningsmaskinen Owensmaskin från USA. Kaffeservering trevlig samvaro med många minnen från tiden i Mellerud Dals-Rostock. Handblåsning av flaskor upphörde Vi f ick besöka utställningen om Alexander Samuelssons liv, mannen som designade Coca-Colaflaskan. År 1915 fick han sätta sitt namn på patentet till den berömda flaskan. I med detta fick vlden sin sta patenterade packning. Hantverkare konstnen har återskapat miljöer från bruket från det samhälle som var starkt knippat med glastillverkningen. Det finns nog inget hem som inte kommit i kontakt med glasflaskor (den klassiska mjölk flaskan) samt olika burkar bland annat gurka mm. Museet bjuder på många olika aktiviteter under året, konst, deber julmarknad nämna några. Vi tackar guiderna Nils Svensson, Solgerd Rolf Gustavsson samt Bertil Lundgren intressanta timmar på museet. Sedan intog vi lunch på en nliggande restaurang. Så skildes vi från paret Jönsson resan hem till Mellerud togs via Kungälv västra sidan av Göta älv, med natursköna miljöer i klart höstväder. Text foto Evert Magnusson Glasbruksmuséet i Surte. 12

13 KUL I JUL! 13

14 Fångarna på fortet i scoutversion oktober hade Borås NSF-scoutkår övernning på Sävsjövik. Fredagskvällen ägnades åt lekar lägerbål. På lördagen hade Äventyrarna planerat ett program de övriga med temat Fångarna på fortet. Tre patruller fixade nycklar genom lösa uppgifter i olika celler efter lunch genomde man ett antal äventyr få ledtrådar till ett lösenord. N de hade löst lösenordet vad det dags skkammaren. D bestod sken i popcorn som rasade ner på ett lakan d man fick plocka så mycket som möjligt på en viss tid. Vi var 17 scouter, 1 ledarbarn, 3 ledare en älder. Foto & text: Monica Uhlin Jeniorerna nej det ingen felstavning! För snart ett år sedan beslöt vi söka skapa en grupp yngre vuxna från olika IOGT-NTOeningar. Försöket blev lyckat denna grupp som bara växer kom själva på namnet jeniorer äldre än juniorer men inga seniorer! Årets verksamhet har varit av skiftande slag det började med pulk- skidåkning i Ulricehamn slutar med Jul på Liseberg den 5 /12 med samling 18:30. Vill du komma med då eller veta mer så hör av dig till Erika Lind eller till distriktsexpeditionen Jeniorerna vänder sig till alla i Älvsborg som vill göra roliga saker tillsammans - åldern spelar egentligen ingen större roll men aktiviteterna det Jeniorern som bestämmer. Vi harn ett långt distrikt tänk så roligt det skulle vara med fler Jeniorgrupper. Det många nya medlemmar i eningar vars verksamhet mer passar oss äldre de kan genom Jeniorerna på ett enklare sätt få kontakt samhörighet med vår rörelse. Alva Marknadsingskurs på Kuggavik Rörelsens tre distriktsägda kursgårdar, Kuggavik, Aspan Kronobergshed, hade tillsammans en marknadsingskurs på Kuggavik en söndag i oktober. Den leddes av Carina Strand som marknadschef på Miljonlotteriet. Hon fångade deltagarnas intresse på ett bra sätt se igång många bra tankar. Alla önskade en fortsättning på kursen efter jul nu ska vi göra vår hemläxa till dess! Alva 14

15 - Stortrollets tre trollprov trollprov Skölvene IOGT-NTO bjöd barn se en musikteater efter Einar Norelius saga. Ett 50-tal barn vuxna kom en söndagseftermiddag se hur Stortrollet klarade av de tre trollproven innan hon kunde få gifta sig. Junis till Boda Borg Annlouies från organisationen Fruktdrycker tar emot utmkelsen. Föreningen Fruktdrycker årets idéella organisation!!! 200 Junisar åkte iväg sta måndagen på novemberlovet till Boda Borg i Sävsjö. Motiveringen till utmkelsen Årets vinnande organisation har på ett otrutet framgångsrikt sätt introducerat alkoholfria drycker som en självklarhet n det gäller gott vdskap. Tillsammans med spöken, gastar spindlar sprang vi omkring samlade stämplar hela dagen! En spännande fartfylld dag! Föreningens aktiviteter i form av demonstrationer av alkoholfria produkter öppnar också upp till många intressanta givande samtal kring alkoholen de normer som finns runt om i samhället. Föreningens verksamhet bedrivs över hela landet bygger helt hållet på frivilliga arbetsinsatser runt omkring i landet. Annette Manucheri CAN Anna Raninen 15

16 MEDLEMSTIDNING B Borås från Porto IOGT-NTO-rörelsen Betalt Kasernvägen BORÅS Vid adressändring fyll inamn adress på denna remsa. Klipp defter ur den skicka den till IOGT-NTO, Kasernvägen 6, BORÅS. Midvinterfest Trettondagsafton den 5 januari kl i Ordenshuset Töllsjö Gröt skinka, lilla äppelbiten Dans till Pers Orkester Underhållning Elvakaffe Allt till en kostnad av 150 kr Välkommen! Anmälan senast 1 januari till Ros-Marie / alt. Lilly /

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Hösten 2009 - våren 2012

Hösten 2009 - våren 2012 2009-11-11 Hösten 2009 - våren 2012 i Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohus län 2009-11-11 Statsbidraget till drogförebyggande projekt delas ut för att stärka olika frivilligorganisationers arbete

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R

IOGT-NTO-RÖRELSENS KONGRESS E R KONGRESSE R 2015 VÄLKOMMEN TILL SKÅNE Vi i Skåne är väldigt glada över att få vara värdar för sommarens kongresser. Vidsträckta fält med pittoreska gårdsbutiker, närhet till sandstrand och hav, skogar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8 Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Sommarprogram 25/7-17/9 2015 Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7 Strandkväll i Åsa 20/8 Kvällsutflykt till Flusåsparken

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1-2015 Arbetsplan 2015

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1-2015 Arbetsplan 2015 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1-2015 Arbetsplan 2015 Dansa med UNF Ledare Vitjulresan 2014 en succé!! 3-6 APRIL Vi var 93 personer som firande en vit jul i La Norma Frankrike. Vi var

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2010 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Dagsemester vid scoutstugan i Åhus I år finns det möjlighet att åka till Scoutstugan under dagtid lördag till onsdag vecka 27-28. Du kan söka

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars:

Mars månad 2014 Månadsblad Vad händer i Mars: Mars månad 2014 Månadsblad Hejhej medlem! Nu är vi redan inne på den tredje fina månaden, fantastiskt vad det rullar på med verksamheten i vårt distrikt! Den här och de kommande vårmånaderna kommer bli

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Månadsblad för augusti

Månadsblad för augusti Månadsblad för augusti Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Vilken sommar det blev och fortfarande är med fina dagar och

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer