ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN."

Transkript

1 ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker

2 volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå PåVäg Vägär ärett ettnytt nyttkomplement komplementtill tillverkstädernas verkstädernas traditionella traditionella service service och och Volvo Action ActionService Servicedygnet dygnetrunt-jour. runt-jour. Volvoservice VolvoservicePå PåVägs Vägshuvudsakliga huvudsakligauppgift uppgiftär äratt attförenkla förenkla för för våra våra kunder kunder och och öka öka tillgängligheten, ligheten,kundtillfredsställelsen kundtillfredsställelsensamt samtminska minska kötiderna kötiderna för för diagnosdiagnos- och och kampanjarbeten kampanjarbeten på påvåra våraverkstäder. verkstäder. fördelarmed medvolvoservice volvoservicepåpåväg: väg: fördelar Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet. Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet. Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer. Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer. Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos. Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos. ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste Volvo Truck Center-verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar. Volvo Truck Center-verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar. Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift. Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift.

3 Nytt år Nya möjligheter Just i dagarna när detta skrivs, ska det fattas beslut om Stockholms kanske mest fascinerande trafikplats Slussen. Vilken härligt finurlig trafikkonstruktion. Konstruktionen har dock vissnat och det höjs röster för och emot en helt ny lösning ställd mot att renovera den gamla klenoden. Det är påtryckningar från olika håll där man vill värva oss till den ena eller den andra sidan. ABC-åkarnas styrelse har tagit del av detta komplexa projekt. Vi har bestämt oss. Vi har bestämt oss för att stödja ett Ja till en helt ny lösning förutsatt att det blir bärigheter och framkomlighet för våra tunga vänner. Det blir så klart sedvanligt besvärligt i trafiken under byggtiden men det kommer vi att ständigt få leva med och påpekar att övriga genomfarter måste upprätthålla flödena under byggtiden. Stockholms Kommun har sannolikt när ni läser detta fattat sitt beslut, så nu vet ni. Övergången närmar sig ABC styrelsen har fortsatt sitt uppdrag från årsmötet att förhandla om övergången av vår ABC-verksamhet likt övriga 11 åkeriföreningar i landet och lägga in oss under Sveriges Åkeriföretags (SÅ:s) ledning. Det kommer säkert att landa väl och övergången väntas vara genomförd en bit in på år Vår styrelse har vid senaste styrelsemötet beslutat om en tämligen diger verksamhetsplan som fokuserar på just våra regionala frågor som skapar nytta för just er medlemmar som verkar inom Stockholm/Uppsala länen. Ingemar Resare drar västerut Det pågår också i skrivande stund intervjuer med efterträdare till vår Transportrådgivare Ingemar Resare som flyttar till Örebro och blir regionchef för Åkeriföreningen Öst. Vi inom styrelse och personal önskar Ingemar allt gott i den nya rollen och jag vet att ni som haft med Ingemar att kommer att bli ett händelserikt år, förutspår Torbjörn Heierson, vd för ABC-åkarna. göra sedan han började hos oss år 2003 också har bara gott att säga. Det som är positivt är ju att Ingemar finns kvar i organisationen - den nya - där alla föreningar är samlade under en hatt. Det innebär att vi kommer att byta tjänster och det kommer vi att utnyttja när det behövs. Jag ser fram mot att läsa min nästa ledare i nr och se vad som hänt då. Åkarna håller igång samhällets blodomlopp Nya tider, nya möjligheter och kom ihåg hur viktiga ni är för att vårt samhälle ska fungera och hålla folks levnadsstandard på en jämförelsevis hög nivå. Från hela Styrelsen och Personalen i Spånga och Uppsala önskar vi er alla en Trevlig och mysig jul och ett riktigt Bra år 2012! Åk försiktigt! vd ABC ÅKARNA Medlemstidning för Åkeriföreningen i Stockholm och Uppsala län. Årgång 58. ISSN Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Fagerstagatan SPÅNGA Hemsida: e-post: Tel Fax Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson Tel Redaktör: Gunnar Gudmundsson Tel

4 Trafikanttips från lastbilsförare Råd och tips om hur du umgås med lastbilar är temat i en broschyr som Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa tagit fram i ett gemensamt projekt. Råden bygger på intervjuer med lastbilschaufförer och riktas till andra trafikanter. Avsikten är att öka andras kännedom om lastbilars egenskaper. Broschyren sprids nu via Bilprovningens 186 teststationer runt om i landet. Kritisk högersväng Som exempel på situationer där lastbilsförare önskar mer samarbete och ökad uppmärksamhet från sina medtrafikanter är vid körning i rondeller och vid gatukorsningar där lastbilen ska göra en högersväng. Där behöver lastbilar, och också bussar för den delen, lite extra svängrum. Ge därför det stora fordonet förtur i sådana situationer. Broschyrens innehåll har framkallat frågan om lastbilstrafiken försöker överföra ansvaret från lastbilschauffören till andra trafikanter. Så här svarar Hans Engström, informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag: - Ökad kunskap om trafiken och trafiksituationer är bara bra för alla trafikanter. Vi accepterar ju alla att vi vintertid ska använda reflexer för att synas bättre för andra trafikanter. Det handlar ju inte heller i det fallet om att försöka flytta ansvaret från en grupp till en annan. Omslagsbild: Per-Arne Andersson, PA:s Transporter HB, i Björklinge, var nöjd med Bilprovningens protokoll på hans timmerekipage. Se artikel om besiktningskvällen på Fyrislundanläggningen på sid. 21. Kom-ihåg-dagar :30 ABC-åkarnas styrelsemöte på kansliet i Spånga :00 Möte i Norr- och Södergruppen :00 Konferens med När- och Fjärrtrafiksektionens styrelse :00 Möte i Transportstyrelsegruppen hos Trafikkontoret i Stockholm :00 Styrelsemöte i Nyttotrafikkommittén :00 Möte i Dispenstransportgruppen hos ABC-åkarna i Spånga :00 Möte i ABC-styrelsens Arbetsutskott på kansliet i Spånga :30 ABC-åkarnas styrelsemöte på kansliet i Spånga :00 Möte i YT-rådet under Trygg-Hansas värdskap :00 ABC-åkarnas styrelsemöte :00 Årsstämma i ABC-åkarna :00 Styrelsemöte i Stockholms Nyttotrafikkommotté :00 Möte i ABC-styrelsens Arbetsutskott i Kolmården :00 Årsmöte i Sveriges Åkeriföretag i Kolmården :00 Styrelsemöte i Stiftelsen Ernst Nilson Understödsfond. Nästa års ABC-kryssning Planering för nästa års ABC-kryssning pågår. Något datum är ännu inte bestämt. Vi återkommer med mera infor- mation i kommande nummer av ABC ÅKARNA. Kollegahjälp

5 Innehåll Ledare 3 Kom-ihåg-dagar 4 Trafikanttips 4 Utbildningar 5 Juristspalt 6 YKB 8 Åkeribarometern 9 S:t Eriks Årsbok Grillnostalgi 10 Transportekonomi 12 Vinterdäck 13 CleanTruck 14 Nostalgikalender 15 ÅFA:s Tumba-butik 16 NTK:s höststämma 20 Besiktningskväll 21 När- och Fjärrs årsmöte 22 Veteraner på resa 24 Tanka metangas 24 Prisbasbeloppet Åkerihandboken Stora Åkeripriset 25 Norra Länken 26 YKB-kurser 26 Hytthistoria 28 Legendariska bilar 28 Medlemsaktuellt 30 Bilmetro 30 Kreativ förstörelse 32 Medlemsförmåner 34 Medlemsinloggning 35 Tunnlar märks 35 Bildjournalens historia 36 Julhälsningar 38 Saabhistoria 41 Kattens hemliga liv 41 Nyhetstips 42 Spännande sportbilar 42 Branschanpassade utbildningar som stärker din konkurrenskraft! Utvecklingen går framåt, gör du? YKB obligatorisk fortbildning för lastbilsförare Affärsmannaskap - för dig som vill skapa fler lönsamma affärer Transportledare - modern logistik för effektivare transportplanering helt enkelt Ledarskapsutbildning - kliv fram i ledarrollen. Samarbete är bättre än konflikter, men det är lättare sagt än gjort. Företagarskolan - för dig som vill utveckla ditt företagande eller står i begrepp att ta en ledande roll. Kontakta din åkeriförening eller Jeanette Milner, , för mer information. Se även aktiviteterutb 5

6 Juristspalten Jur kand Fredrik Engström Ersättningsansvar för transportkostnader då flera åkare är med och utför delsträckor av en beställd transport och någon av dem vållat godsskador En transporträttslig fråga som inte har något helt självklart svar har dykt upp bland våra medlemmar. Ursprungligen ingick i frågan till mig att bedöma hur speditörernas standardbestämmelser NSAB 2000 ska tolkas åkare emellan och vilket ansvar som föreligger för tillkommande fraktkostnader då en första sändning som skadats måste ersättas av en omleverans. Jag anser NSAB inte vara så lyckad för åkerier att använda om det är biltransporter som genomgående används. NSAB riktar sig främst till speditörer som sänder i första hand internationella frakter med olika transportsätt inblandade som lyder under i sig olika transportansvarsbestämmelser beroende på om det är sjö, flyg, väg eller tåg som använts. 23 i NSAB är den som blir tillämplig då det är endast ett transportsätt som används. Och den paragrafen hänvisar till aktuellt transportsätts tillämpliga lag, d.v.s. i vårt fall lagen om inrikes vägtransport (VTL) och allmänt förekommande och godtagna transportvillkor, vilket Sveriges Åkeriföretags ALLTRANS 2007 är. Enligt 32 andra stycket VTL ska fraktförare vid förlust eller minskning av gods ersätta för frakt (det avtalade transportpriset) och andra utlägg. Att ny leverans ger ny fraktkostnad är naturligt och den hålls fraktföraren ansvarig för. När flera fraktförare efter varandra utfört transporten är var och en ansvarig för helheten om fraktsedel följt hela transportkedjan. Har en fraktförare självständigt anlitat annan och uppställt en ny fraktsedel för denna deltransport blir den sistnämnde transportören - om denne vållat skada - ersättningsskyldig för skadan men bara för fraktkostnad avseende den del hans fraktsedel avsåg. Är det en fraktsedel för hela transporten är de inblandade solidariskt ansvariga (skadelidande kan då kräva vem som helst som ingått i kedjan av fraktförare), men den som vidkänns kostnader kan regressa/återkräva detta av den fraktförare som är ensam ansvarig för skadan. Den skadeersättning som då kan uppstå beträffande fraktkostnad är frakten för hela den av kunden beställda transportsträckan. Så det hela beror på hur fraktsedlar använts och för vilka deltransportsträckor dessa eventuellt kan ha upprättats. Exempel kan vara ett distributionsåkeri i Stockholm som dagligen omexar ett stort antal inrikes sändningar med flera transportörer inblandade i för olika delsträckor. Det gäller i och för sig även utrikessändningar enligt CMRkonventionen om man kör också distributionen på CMR-fraktsedeln. Det vanligaste torde vara att man fortsätter att distribuera ut godset på den ursprungliga fraktsedeln. Det finns risk för att om denne sistnämnde då vållar skada ska denne ersätta hela frakten. Om vi säger att en sändning från Luleå tas emot och sedan vållas en transportskada på väg till mottagaren i Stockholm kan den sistnämnde hållas ansvarig ersätta frakten ändå från Luleå. Sådana här problem löses dess bättre oftast av försäkringsbolagens skadereglerare utan att saken diskuteras särskilt mycket bland åkerierna. Men om fraktkostnaden ligger under transportansvarsförsäkringens självrisknivå så torde många åkerier få ta sådana här kostnader ur egen ficka även fast det kan innebära högre skadeersättning än man skulle fått in på hela uppdraget om skador inte uppstått. Jag håller på att undersöka om det finns intresse att arrangera ett särskilt transportjuristseminarium om dessa frågor lite längre fram i vinter. Det finns ett nätverk mellan Sveriges Åkeriföretags chefsjurist Bengt Waldersten och mig, en del advokater, transporträttsforskare i universitetsmiljö och inte minst juristerna på våra största försäkringsbolag, som har ett fortgående meningsutbyte i transporträttsliga frågor. Om så blir fallet så återkommer jag med rapport om vad vi kommer fram till att man bör tänka på i dessa sammanhang. God Jul & Gott Nytt År önskar, Fredrik Engström 6

7 God Jul! Önskar: Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Vi har öppet till på lördagar efter nyår Välkommen! Kungens Kurva Kungens Kurvaleden 5 Capitolen Drabanten Regenten Tillsynshallen Kallhäll Skarprättarvägen Häggvik Åkeribacken Jordbro Silovägen S ö d e r t ä l j e / H ov s j ö Hantverksvägen Älvsjö Buss Konsumentv Scania Assistance Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Box 900, Stockholm Växel Öppettider Mån tor Fre Lör

8 Ytterligare YKB-lärare sökes! För våra delkurser om 7 timmar/dag behöver vi anpassa lärarresurserna efter den ökade efterfrågan på YKB-kurser från våra medlemsföretag. Rubrikerna på de 7-timmars delkurserna är: 1. Sparsam körning Mål: Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar. Optimera bränsleförbrukningen. 2. Godstransporter specifikt Mål: Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. 3. Gods Lagar & Regler Mål: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. Kör- och vilotidsregler mm. Känna till bestämmelserna för godstransporter. Lagar och regler. Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. 4. Ergonomi & hälsa Mål: Att kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi och fysisk säkerhet. Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. 5. Trafiksäkerhet & Kundfokus Mål: Att vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Kunna bedöma krissituationer. Första hjälpen m. m. Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs. Våra lärare ska för delkurs 1-3 ska ha Yrkeskompetensbeviset - YKB Vi kör för fullt nu över hela landet med YKB-fortbildningar för våra medlemsföretag. Det är fortfarande många som är osäkra vad yrkeskompetensbeviset innebär. Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment á 7 timmar. Vi kan även komma ut till era företag efter överenskommelse. Se vidare och/ eller kontakta vår akeri.se på för anmälan eller förfrågningar. De öppna kurserna kostar kronor + moms per deltagare för en dag. Nya medlemmar i Veteranklubben ABC-åkarnas Veteranklubb hälsar följande medlemmar välkomna: Kenneth Andersson, Sorunda, Sven Gustafsson, Vallentuna, Filip Åkesson, Rimbo. minst två års erfarenhet inom de områden man ska undervisa i. Utbildning i pedagogiken får ni genom oss liksom läromedel och kursplaner vilket gäller även för delkurserna 4 och 5, där man inte behöver två års erfarenhet inom utbildningsområdena. Du som är intresserad av att bli YKBlärare hos oss ska kontakta Annelie Westberg på tel Annelie Westberg på ABC-åkarna administrerar YKB-utbildningarna. Kollegahjälp

9 Åkeribarometern visar på minskad efterfrågan Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet visar på minskad efterfrågan på godstransporter på väg. Det efter ett kvartal då hälften av företagarna i undersökningen upplevt en oförändrad efterfrågan och en dryg fjärdedel även en ökad efterfrågan. - Åkeribarometerns källor uppvisar ungefär samma inställning som övriga konjunkturbedömare. Trots ganska hyfsade förhållande den senaste tiden har man en förväntan om något sämre tider, konstaterar Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag. Tron på en ökad efterfrågan har minskat under året samtidigt som förväntningarna om minskad efterfrågan stärkts. De mest pessimistiska efterfrågeförväntningarna visar byggoch anläggningstransporter följt av miljöservice- och renhållning, transport av kemiska produkter samt fjärrtrafik. Trots pessimistiska tongångar förutspår en kraftig majoritet oförändrade priser den närmaste tiden. När det gäller personalstyrkan finns nu en skönjbar tendens att minska antalet anställda. Även här är det bygg- och anläggningstransporter som uppvisar mest negativa förväntningar följd av fjärrtrafik och närdistribution. En majoritet av de svarande förutser dock oförändrad personalstyrka det närmaste kvartalet. Företagets investeringsplaner ligger fast eller kan komma att öka det närmaste halvåret förutser en majoritet (84,2 procent) av de svarande. Mest positiva synen på investeringar har delbranscherna transport av kemiska produkter och skogstransport. - Investeringsplanerna är liksom tidigare stabila. Bilparken måste ersättas bl. a. på grund av ökade miljökrav, förklarar Johan Lindström. Tendensen till personalminskningar tolkar vi som en reaktion på den ökade finansiella oron. Konsekvent effektiv Topprestanda och låga kostnader Med MAN TGX/TGS bromsar du dina transportkostnader Är du på jakt efter ökad produktivitet och lägre kostnader? Då kan du sluta leta. Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög Transport worldwide. Powered by MAN. MAN Lastbilar & Bussar AB tillförlitlighet kommer MAN TGX/TGS att göra sitt för att förbättra totalekonomin i din fordonsflotta. Gör dig själv en tjänst satsa på MAN TGX/TGS. 9

10 Offentliga platser i Stockholm Årets utgåva av Samfundet S:t Eriks Årsbok har klätts i finkostym av Balkong Förlag. Det är en vacker, välgjord bok fylld med intressanta artiklar om stadens offentliga rum. Torg, gator, öppna platser, trottoarer, kajer, gårdar och gallerior: stadens offentliga rum är många. Så länge Stockholm har funnits har torg och andra platser varit stockholmarens gemensamma utrymmen. Handel, utbyte, brott och straff, maktens uppvisningar och politiska protester har alltid letat upp fria ytor i stadsmiljön också för så enkla ting som att förflytta sig. Skilda tiders smak och behov har satt sin prägel på de många rum som vi kallar offentliga. S:t Eriks årsbok 2011 vill visa på de historiska linjerna och spegla nuets stadsrum. Från kantsten till byggnadsordning, från medeltid till framtid, från innerstadens symbolmättade platser till förorternas praktik. Delar av det offentliga rummet har på senare tid förändrats genom utbyggnaden av gallerior och privatiseringar av hela köpcentra, och har inte helt problemfritt blivit halvoffentliga. Journalisterna som avslöjat Boultbees affärer summerar sin bild av historien. Ett flertal andra skribenter ger också sin bild av bland annat arbetarrörelsens erövring av det offentliga rummet, stadens offentliga konst och graffiti samt förorternas negligerade Offentliga rum ges ut av Balkong Förlag. Boken är på 240 sidor och rikt illustrerad. Pris ca. 250 kronor. offentliga rum. Detta är en bra julklapssbok till alla som är intresserade av Stockholms utveckling. Sommarmat för 50-talsvänner Rockagrilly är en udda receptsamling i den svenska kokboksfloran. Grillrecept som väcker känslor och sentimentala minnen hos ägare av gamla USA-bilat. Raggmunk, Soppatorsk, Grillbykyckling och hel del annat. Partytips med vett & etikett för dig som ska fixa en grillfest med troligen störiga gäster eller för motorburen ungdom som inte vill göra bort sig på grillpartyt. Man vet ju inte hur det slutar när man bjuder in rockabillygäster. Recept på grillmat för dem som gillar rockabilly och äldre bilar. Dessutom en gripande bildnovell om en försvunnen utegrill. En humoristisk kokbok med massor av fina 50-tals inspirerade foton. En utomordentligt trevlig bok att ge bort som present eller fröjdas över själv. Hög nostalgifaktor Förlaget Retromega i Västerås har gett ut boken som bl. a. innehåller: 77 tips för trevliga grillpartyn, recept för motorburen ungdom, spännande bildnovell, Elvis metoden - ändra din vikt på tre veckor. Rockagrilly är skriven av Bengt Mannerfelt, som tidigare givit ut böckerna 50-talets bästa vänner och Reseguide till 50-talet Rockagrilly ges ut av Retromega. Boken är på 82 sidor och har spiralbunden rygg som håller för många bläddringar. Genomgående fyrfärg och rikt illustrerad. Pris ca. 200 kronor. 10

11 Helhetslösningar för åkaren ÅFA har det mesta en åkare och andra småföretagare kan behöva i form av fordonsrelaterade produkter, förmånliga drivmedelsvillkor och bokföringstjänster samt dessutom konkurrenskraftiga finansieringslösningar. ÅFA Drivmedel I samarbete med OKQ8 och Preem erbjuder vi dig konkurrenskraftiga priser på både drivmedel och smörjmedel. Diesel Du väljer att tanka på IDS eller Preem/Såifa och väljer det kort som geografiskt passar dig bäst. Och har du egen farmartank så löser vi transporten inom tre arbetsdagar och ofta snabbare än så. Bensin Här väljer du OKQ8 företagskort eller Preem/Såifa allkort med bra rabatt. Smörjmedel Vi samarbetar med Q8-Oils för att till konkurrenskraftiga priser kunna erbjuda dig högsta kvalitet på allt inom smörjmedel. ÅFA Butik I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av kläder, skor, verktyg och tillbehör m. m. Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. Reservdelar Nu kan vi erbjuda reservdelar till tunga fordon. Vår duktiga personal hjälper dig att hitta rätt reservdelar med hög kvalitet till bra priser. Kontakta våra säljare om du vill att vi kommer ut och besöker dig. Butik på nätet I vår webbutik, kan du enkelt beställa ett urval av våra varor. ÅFA Redovisning ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags behov. ÅFA är medlem i SRF och följer den nya branschstandarden Reko. Flera av våra medarbetare är av SRF auktoriserade redovisningskonsulter. Välj bland vårt breda utbud av administrativa ekonomitjänster och IT-baserade lösningar. ÅFA Finans Dags för investering? Står du inför ett investeringsbeslut, t.ex. inköp av nytt eller begagnat fordon, en byggnation eller investering i lyft/ kran? Vi hjälper dig med både rådgivning, kalylering och smidig finasiering till konkurrenskraftiga villkor. För mer info: ÅFA Tunabergsvägen 5, Tumba. Tel: E-post: ÅFA Fagerstatagan 6, Spånga-Lunda. Tel: E-post: ÅFA AB Enklare vardag för åkaren och andra småföretagare BUTIK DRIVMEDEL REDOVISNING FINANS

12 Inbjudan till Transportekonomi, 1-2 dagar basutbildning plus Specialpris för flera deltagare från samma företag Välkommen Du är välkommen till att gå en basutbildning i ämnet transportekonomi. Välj om du vill gå 1 eller 2 dagar. Innehåll Dag 1 Kursen tar upp klassiska fel som vi gör inom åkerinäringen. Varför är vi så dåliga på att ta betalt när det är mycket att göra? SÅcalc är ett program du får lära dig att behärska. Programmet, som bygger på Excel, är ett bra verktyg som gör det enkelt att beräkna kostnader för dina transporter. På ett enkelt sätt matar man in fordons- och personalrelaterade kostnader i programmet för att ta reda på vilka kostnader man har. Tanken är att vi ska bli duktiga på att värdera olika alternativ. Innehåll Dag 2 Dag 2 ägnas åt att räkna på din egen verklighet som du har i ditt företag. Ta med dina siffror till kursen och vi hjälper dig att verkligen komma igång att räkna på din verklighet! Målet Vi kan inte sänka dieselpriset men vi tänker förklara hur drivmedelstillägg fungerar. Vad är det, hur beräknas det och hur gör man? Deltagarna ska efter utbildningen, på ett metodiskt sätt, kunna upprätta en enkel kostnadsberäkning för en transportuppgift med hjälp av SÅcalc Deltagaren ska kunna använda sig av Index Deltagaren skall ges stimulans att vilja jobba mer med ekonomisk uppföljning. Kontakt och information Sveriges Åkeriföretag ABC-åkarna Fagerstagatan 6 Spånga Tfn: e-post Fakta om Transportekonomi Bas Våren 2012 Alt februari (1 dag) Alt maj (2 dagar) Längd: Dag 1, Dag Plats: Fagerstagatan 6 Spånga Kostnad: 1 dag SÅ medlemmar 1 900:- 2 dagar SÅ medlemmar 2.800:- Lärare: Ingemar Resare Övrigt: Vi kan offerera för utbildning på plats i ditt företag, lämpar sig bäst för grupper på 5-10 pers. Special Gå två personer, en dag utbildning kr, vid två dagars utbildning kr (pris gäller för två personer från samma företag) Anmälan: e-post Tfn Allmänna villkor för bokning/avbokning Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 10 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Du får dock möjlighet att gå nästa kurstillfälle utan att betala något. Sista anmälningsdag 10 dagar före respektive tillfälle Eventuell logi bokas i egen regi Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser

13 Bra förslag om vinterdäck I en debattartikel i Dagens Nyheter tisdagen den 29 november skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att regeringen är beredd att ha en lag om vinterdäck på drivaxeln för tunga fordon på plats till nästa vinter. - Vi ställer oss helt och hållet bakom förslaget säger Johan Lindström, vd på Sveriges Åkeriföretag. - Vi har tidigare framfört krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning på tunga fordons drivaxel vid vinterväglag och välkomnar därför att regeringen lagt fram ett förslag som ligger i linje med vad vi tycker och tagit till sig Trafikverkets och Transportstyrelsens bedömning. - Eftersom 80 procent av de svenska fordonen redan har vinterdäck, och en okänd andel av de resterande troligen har likvärdig utrustning, får en lag störst betydelse för utländska fordon på våra vägar där bara 57 procent har vinterdäck fortsätter Johan Lindström. - Med 40 procent utländska fordon på våra större vägar är det minsta man kan begära att de har lika bra däck som de svenska fordonen. I Dagens Nyheters nätupplaga samma dag intervjuas Mårten Johansson, teknisk chef på Sveriges Åkeriföretag. - Det är positivt med ett däckkrav, men glöm inte bort väghållningen påpekar han. Framkomligheten på våra vägar får inte bara göras till en däckfråga. Väghållningen har minst lika stor inverkan på framkomligheten i trafiken. - Man måste kunna förlita sig på vägen och att den inte plogas utanför vägkanten. Speciellt om man kör i mörker på smala vägar. Är då väghållningen dålig är det lätt att komma långt ut på vägkanten och hamna i diket. - Man får akta sig för att enbart vrida fokus till en däckfråga, utan man måste också titta närmare på hur man upphandlar vinterväghållningen. Ploga vägarna, sand och salta är avgörande för framkomligheten, avslutar Mårten. För en enklare vardag: Samla allt på samma ställe Kontakta oss: Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Stockholm lansforsakringar.se/uppsala lansforsakringar.se/stockholm 13

14 Fler miljölastbilar i Stockholm I början av år 2010 startade Stockholms Stad det treåriga projektet CleanTruck med syfte att få ut fler miljöbilar på stadens gator. Idag har projektet hunnit halvägs och på ett seminarium i Ävsjö i slutet av november gav projektledaren Lova André Nilsson en lägesrapport. Syftet med ClenanTruck-projektet är att hjälpa till och att vara en inspirationskälla samt visa att miljöbilarna fungerar och att man kan lita på den nya tekniken. Vidare är de merkostnadsbidrag som Stockholms Stad står för en ekonomisk morot för de åkerier som vill satsa på en miljövänligare lastbil. - Ett 80 tal fordon var målet, men vi ligger lite efter den ursprungliga tidplanen eftersom fordonstekniken inte har utvecklats så snabbt och i den riktning vi tänkt oss vid projektstarten, säger Lova André Nilsson. - Distributionstrafiken står för hälften av Stockholmstrafikens miljöpåverkan och jag tror att transportbranschen har ett genuint intresse av att bättra på sina miljöprestanda, avslutar Lova - Vi har hittills betalat ut ca :- i merkostnadsbidrag, säger Lova André Nilsson, projektledare för CleanTruck. Fem fordon - Under första året 2010 var det fem fordon som rullade och de sparade in 167 ton koldioxid. - I år har det tillkommit flera fordon och jag räknar med att vi kommer att ha ett 30-tal miljövänliga lastbilar ute på Stockholms gator före årsskiftet, förutspår Lova. - De fordon som är med i projektet fungerar bra och de åkerier som gick in tidigt i projektet väljer nu att köpa flera miljöfordon. - Jag tror att vi kan nå vårt mål som är en årlig minskning av växthusgaserna med ton när hela fordonsflottan på 80 lastbilar kommer ut på gatorna, säger Lova. Marko Kaj Moving AB är ett medlemsföretag som är med i Clean- Truck-projektet. Företaget har nyligen tagit en Mercedes-Benz Atego elhybridbil i drift. - Det är viktigt för oss att ligga långt framme på miljösidan, säger Kaj Koski till vänster på bilden och brodern Marko Mikkola håller med. - Detta med miljöhänsyn blir ett allt vanligare önskemål från våra kunder, framförallt när vi jobbar mot kommuner, avslutar Kaj Koski. 14

15 Färgstark Nostalgikalender För sjätte året ger Alutrans ut Nostalgikalender med lastbilsfoton från till 1970-talen. Första kalendern gavs ut år 2007 och blev med en gång succé bland lastbilsintresserade. För varje månad presenteras en bild med anknytande text. Alla bilder är tagna på den tiden det begav sig och ingår i Stefan Anderssons stora samlingar. Han har hållit på med lastbilar hela sitt liv och under senare år blivit känd som skicklig fackpressjournalist där teknik och testkörning men inte minst nostalgi är huvudämnen. Det började med modellbygge i mycket unga år och yrkesbanan fortsatte som fordonsingenjör inom släpvagns- och påbyggnadsindustrin. Främst är det intresset för lastbilar som drivit honom framåt och fotograferat fordon och samlat bilder har han gjort under fyra decennier. Det är detta unika material som ligger till grund för nostalgikalendern. Här kommer sjätte upplagan med många härliga gamla lastbilar. Scania- Nostagikalender 2012 har format 45 x 30 cm. Pris 220 kronor plus porto på 45 kronor för ekonomibrev inom Sverige. Vabis L75 med dubbeltrailer i skogen, en tidig LBS76 med skåptrailer i Småland, Volvo FB88 med två släp, Volvo N86 betongbil och även en Mercedes LP333 tusenfoting är några exempel. Kalendern kan beställas på www. alutrans.se. 15

16 Den glada butiken En regnig höstdag knackade ABC ÅKARNAS utsände reporter på hos ÅFA-butiken i Tumba. Jag träffade fyra glada, positiva medarbetare, som med kort varsel kan plocka fram allt en åkare behöver. - I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av kläder, skor, verktyg och tillbehör, säger butikschefen Teo Almgren. - Sammanlagt har vi drygt artiklar i lager. Vårt mål är att hela tiden hålla ett aktuellt produktutbud som väl möter våra kunders önskemål. - Storsäljare är skor, handskar och varselkläder. Vi säljer också mycket surrningsmaterial. OKQ8:s oljeprodukter är mycket prisvärda. Hemleveranser - Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det också eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. - Vi hjälper till med att tillgodose alla behov. Allt kanske man inte kan räkna hem med en gång, men det brukar löna sig i längden, konstaterar Teo. Gammal i gården Butikschefen Teo Almgren har arbetat på ÅFA i ca 24 år. Under många år var han ensam i butiken. Idag arbetar fyra personer i ÅFA:s Tumbabutik. Numera har ÅFA också en webbbutik med kunder över hela landet. - Via webben når vi kunder som vi annars inte skulle komma i kontakt med, säger Teo. Hela personalstryrkan i ÅFA:s Tumba-butik. Från vänster i bild: Teo Almgren, butikschef, Katarina Kattis Nilsson, säljare tunga lastbilsdelar, Michael Hahne, säljare, och Tomas Sunnefors, säljare tunga lastbilsdelar. - Det finns mycket marknad att hämta hem via webbhandeln, säger Teo Almgren, butikschef i ÅFA:s Tumba-butik. 16

17 Uffe Andersson, Åkare U. Andersson i Tumba AB, är en välkänd kund i ÅFA:s Tumba-butik. Han kör mycket åt Svevia och har en lastväxlarbil med kranflak, maskinflak och TMA-flak. - Det är alltid trevligt att titta in i Tumba-butiken, säger Uffe. Butiken ligger nära till hands och folket i butiken är alltid vänliga och hjälpsamma. Webbsidan fungerar också som en produktkatalog. Innan Teo kom till ÅFA arbetade han under 22 år på Flemingsbergs Däckservice. Han låg ute på vägarna med en servicebil och känner många åkare sedan den tiden. - Många har naturligtvis gått i pension men åtskilliga hade med sig sina små grabbar i hytten, berättar Teo. En hel del av dessa barn har nu själva blivit åkare och det är roligt att möta dem i butiken. - En populär produkt är arbetskläder med eget tryck, t. ex. logotyper säger Michael Hahne. Jakt och fiske Teo har en stuga i Dalarna och han är en genuin friluftsmänniska. Jakt och fiske står på agendan. Redskapen är både kast- och flugspö. Fångsten är öring, gädda och abborre. Jakten omfattar både älg och björn samt en och annan lerduva. Teo är också provledare för jägarexamen i Svenska Jägareförbundet, vidare är han aktiv i Huddinge jaktvårdsförening som skjutinstruktör och provledare för jägarexamen. Michael Hahne, säljare i Tumbabutiken, är inne på sitt tredje år hos ÅFA. Han trivs bra med de omväxlande arbetsuppgifterna. Mikael drev 17

18 tidigare ett eget företag, som arbetade med import och försäljning av radiostyrda bilar samt virtuell racing. Virtuell racing innebär att du kör i en datoriserad miljö med simulering i realtid. - Med hjälp av flera datorer, bildskärmar och ljud samt ratt, gas- och bromspedaler blir det mycket realistiskt, säger Michael. - Du kan känna dig som Ronnie Pettersson på Anderstorp eller Monza. Under elva år körde Michael ambulans. På fritiden är det bilracing med radiostyrda bilar och musik som gäller. Michael brukar sitta och leka med gitarren och plocka fram hårdrockande melodislingor. Stor potential - Det finns stor potential i ÅFA, säger Michael. - Här finns drivmedel och oljor, bokföringstjänster, finansiering och butik. En bra mix! Tunga reservdelar Tomas Sunnefors åker runt och levererar delar till åkerierna. Han är säljare på tunga reservdelar. - Jag gillar uppsökande kundverk- samhet och att lösa kundernas problem, säger Tomas Sunnefors, som är en välkänd profil bland åkarna i ABCregionen. Tomas har återvänt till ÅFA efter elva år. Tomas har ett stort motorintresse. Han körde själv rally med en Volvo 142:a i slutet på 1970-talet. - Det kostade att åka fort, konstaterar Tomas med längtan i rösten. Det började bli för mycket pengar bland annat för motorer. Veteranbilar Tomas har också en dragning åt veteranbilar och veteranmopeder. Hemma i garaget står en Chrysler Windsor 1960 års modell inköpt i våras. Det är en ovanlig bil på de svenska vägarna. Tomas gillar att åka på bilträffar och kör bara sin ögonsten på sommaren. Ny medarbetare Katarina Kattis Nilsson är säljare på tunga lastbilsdelar och arbetar också som butikssäljare. Hon började på ÅFA den 1 augusti men har redan hunnit bli varm i kläderna. Hon har varit arbetskamrat med Tomas och det är hans förtjänst att hon kommit till ÅFA. Kattis har lång erfarenhet av att arbeta med reservdelar. - Det är trevligt att arbeta tillsam- Det är högt tempo i Tumbabutiken och Katarina Kattis Nilssons telefon ringer hela tiden. mans med Tomas, säger Kattis Vi fungerar bra tillsammans. Hästbiten Kattis är mycket intresserad av hästar och rider varannan dag, mest i skogen. Drömmen är att en dag skaffa en egen häst. - Det är underbara djur, säger Kattis. Det är rofyllt och fint i skogen, ett bra sätt att rensa tankarna efter en stressig dag i butiken. Kattis har en rejäl trädgård runt huset i Grödinge. Här finns flera exemplar av älsklingsblomman Magnolia, vita, rosa och gula. Tomas Sunnefors håller upp en laddkabel som kopplas mellan bil och trailer. ÅFA:s Tumba-butik ligger i Tunabergs industriområde i södra Stockholm, fyra - fem kilometer från E4:an. I direkt anslutning till butiken finns en IDS-anläggning för diesel. Många åkare som tankar passar också på att besöka butiken. 18

19 ABC-ÅKARNA 2011 NUMMER FYRA ÅFA AB satsar på en ny transportbil för kundleveranser. Denna gång blev det en Nissan. Bakom ratten sitter Tomas Sunnefors här tillsammans med sin säljkollega på tunga reservdelar Katarina Kattis Nilsson. I bakgrunden den 300 kvadratmeter stora ÅFA-butiken i Tumba. Vi söker nya medarbetare! Transportledare lantbrukstransporter Uppsala, 100% Transportledare/ kundservice MLT har en offensiv syn på framtiden. Vi har nyligen förstärkt vår säljorganisation och söker nu drivna och entusiastiska medarbetare som vill växa med MLT. Sala, 100% Mer information om oss och tjänsterna ovan hittar du på Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) erbjuder transport- och maskintjänster till kunder i Mellansverige. Vi omsätter ca 500 mkr och driver verksamheten i affärsområdena Bud & Distribution samt Anläggning & Industri. Kunderna väljer oss för att vi är leveranssäkra, tar ansvar och är enkla att ha att göra med. 19

20 Parkeringsproblematik vid NTK:s höststämma Vid Stockholms Nyttotrafikkommittés höststämma den 17 november hos Taxi Stockholm hade ansvariga chefer för parkeringsövervakningen i Stockholm inbjudits. Av inte helt okänd anledning ville vi diskutera den ömsesidiga förståelsen för de båda yrkesgrupperna som jobbar i vår täta trafikmiljö. Från yrkestrafiken är vi måna om att lastzoner och felparkerade fordon som hindrar våra yrkesförares arbete åtgärdas med felparkeringsavgifter och bortforsling när det är riktigt illa. Vi är i stort behov av att trafikövervakningen fungerar på ett effektivt sätt för att kunna sköta våra leveranser av gods. Närmast kameran avdelningschef Heléne Hamberg från Securitas Sverige AB, som övervakar de norra delarna av Stockholms kommun. Heléne inbjöd även oss från Yrkestrafiken att ta del av en parkeringsvakts vardag och följa deras bedömningar i övervakningsjobbet. Bakom Heléne till vänster syns Taxi Stockholms styrelseledamot och värd för kvällens möte, Fredrik Lindeberg, och till höger i bild NTK:s generalsekreterare Harald Ljung. Stöldrisker vid leveranser i stan Vi framförde kritik när det gäller lappning av yrkesfordonen när det pågår leveranser. Från p-vakternas sida gäller att det ska vara verksamhet runt fordonet så att det framgår att arbete pågår. Här protesterar vi naturligtvis genom att vi måste låsa allt som går för att hålla tjuvarna borta och vi menar att man i parkeringsövervakningen borde förstå att så är fallet. Regionchef för Parkeringsavdelningen inom Svensk Bevakningstjänst, Marianne Larsson, som vid sin sida hade Carlsbergs Transportledare Peter Berglund, berättade att hennes ansvarsområde var Gamla Stan, Södermalm och de södra delarna av Stockholms kommun. NTK:s medlemmar erbjöd de båda parkeringsbolagens personal möjlighet att följa med på del av en arbetsdag för att öka förståelsen för yrkesförarnas dagliga vedermödor. Detta mottogs positivt. 20

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda transporten Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda bilarna och lasten FOTO: Daniel Griffel-Folio 2 Godstransporterna ökar över hela europa. det gör också rånen och stölderna.

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter RALLYN &TRAFFAR Veterane r föl Så var då rally- och träffsäsongen åter ifullgång' Antalet sammankomster för veteranentusiasterna äl många och ökar. En trend är att man av föklarli$a skäl besöker de evenemang

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon Stockholm 2013 Rapport Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon C S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G B O X 7 2 4 8 1 0 3 8 9 S T O C K H O L M B e s ö k s a d r e s s :

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER.

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. ÖPPETHELG LÖR 30 AUG 10.00-14.00 (JÖNKÖPING 10.00-15.00), SÖN 31 AUG 11.00-15.00. 30-31 AUG PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. SE VÅR VIDEOPRESENTATION AV NYA YARIS (LÄS MER PÅ

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Startguide För Karting

Startguide För Karting Startguide För Karting En publikation från Umeå AK Karting Hur gör man nu? Att börja med karting Gokartskolan är slut och man känner att detta vill vi i varje fall pröva på. Hur gör man då? Var börjar

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation EQP Business School, grundat 1991 (tidigare Euro Business School) är en av landets tyngre utbildningsföretag inom försäljning, kundservice

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Användarträff 2014. 19-20 November

Användarträff 2014. 19-20 November Användarträff 2014 19-20 November Välkommen till Pythagoras användarträff 2014! Så var det dags igen för årets användarkonferens. I år törs vi lova att den är fylld med fler nyheter än något tidigare år.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK Här följer en sammanställning av hopsamlade uppgifter om den karosserifabrik som fanns på Blomstervägen i Karlskoga. Mats Karlsson 2012-01-08 Urklipp i Karlskoga Tidning 2011-12-28:

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER 1 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER 2 Marcus Wendel SÅ Sveriges Åkeriföretag ABC Stockholm/Uppsala län Transportrådgivning, Transportekonomi, Utbildning, YKB-lärare Remisshantering,

Läs mer

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 1 2012 ÅFA Finans Studentflak Ombyggnad av Slussen Transportstyrelsens kontroller volvoservice på väg Volvoservice

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI MÖLLER BIL Case MÖLLER BIL Bakgrund Möller Bil ägs av norska familjeföretaget Möller Gruppen som är ett av nordens största bilföretag med ca 3 140 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Företaget är

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Ansvarsfrågor i förskola och skola

Ansvarsfrågor i förskola och skola 2014-12-19 15/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till rektorer/förskolechefer Friskolor Fristående förskolor Ansvarsfrågor i förskola

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer