ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN."

Transkript

1 ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker

2 volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå PåVäg Vägär ärett ettnytt nyttkomplement komplementtill tillverkstädernas verkstädernas traditionella traditionella service service och och Volvo Action ActionService Servicedygnet dygnetrunt-jour. runt-jour. Volvoservice VolvoservicePå PåVägs Vägshuvudsakliga huvudsakligauppgift uppgiftär äratt attförenkla förenkla för för våra våra kunder kunder och och öka öka tillgängligheten, ligheten,kundtillfredsställelsen kundtillfredsställelsensamt samtminska minska kötiderna kötiderna för för diagnosdiagnos- och och kampanjarbeten kampanjarbeten på påvåra våraverkstäder. verkstäder. fördelarmed medvolvoservice volvoservicepåpåväg: väg: fördelar Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet. Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet. Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer. Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer. Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos. Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos. ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste Volvo Truck Center-verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar. Volvo Truck Center-verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar. Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift. Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift.

3 Nytt år Nya möjligheter Just i dagarna när detta skrivs, ska det fattas beslut om Stockholms kanske mest fascinerande trafikplats Slussen. Vilken härligt finurlig trafikkonstruktion. Konstruktionen har dock vissnat och det höjs röster för och emot en helt ny lösning ställd mot att renovera den gamla klenoden. Det är påtryckningar från olika håll där man vill värva oss till den ena eller den andra sidan. ABC-åkarnas styrelse har tagit del av detta komplexa projekt. Vi har bestämt oss. Vi har bestämt oss för att stödja ett Ja till en helt ny lösning förutsatt att det blir bärigheter och framkomlighet för våra tunga vänner. Det blir så klart sedvanligt besvärligt i trafiken under byggtiden men det kommer vi att ständigt få leva med och påpekar att övriga genomfarter måste upprätthålla flödena under byggtiden. Stockholms Kommun har sannolikt när ni läser detta fattat sitt beslut, så nu vet ni. Övergången närmar sig ABC styrelsen har fortsatt sitt uppdrag från årsmötet att förhandla om övergången av vår ABC-verksamhet likt övriga 11 åkeriföreningar i landet och lägga in oss under Sveriges Åkeriföretags (SÅ:s) ledning. Det kommer säkert att landa väl och övergången väntas vara genomförd en bit in på år Vår styrelse har vid senaste styrelsemötet beslutat om en tämligen diger verksamhetsplan som fokuserar på just våra regionala frågor som skapar nytta för just er medlemmar som verkar inom Stockholm/Uppsala länen. Ingemar Resare drar västerut Det pågår också i skrivande stund intervjuer med efterträdare till vår Transportrådgivare Ingemar Resare som flyttar till Örebro och blir regionchef för Åkeriföreningen Öst. Vi inom styrelse och personal önskar Ingemar allt gott i den nya rollen och jag vet att ni som haft med Ingemar att kommer att bli ett händelserikt år, förutspår Torbjörn Heierson, vd för ABC-åkarna. göra sedan han började hos oss år 2003 också har bara gott att säga. Det som är positivt är ju att Ingemar finns kvar i organisationen - den nya - där alla föreningar är samlade under en hatt. Det innebär att vi kommer att byta tjänster och det kommer vi att utnyttja när det behövs. Jag ser fram mot att läsa min nästa ledare i nr och se vad som hänt då. Åkarna håller igång samhällets blodomlopp Nya tider, nya möjligheter och kom ihåg hur viktiga ni är för att vårt samhälle ska fungera och hålla folks levnadsstandard på en jämförelsevis hög nivå. Från hela Styrelsen och Personalen i Spånga och Uppsala önskar vi er alla en Trevlig och mysig jul och ett riktigt Bra år 2012! Åk försiktigt! vd ABC ÅKARNA Medlemstidning för Åkeriföreningen i Stockholm och Uppsala län. Årgång 58. ISSN Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Fagerstagatan SPÅNGA Hemsida: e-post: Tel Fax Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson Tel Redaktör: Gunnar Gudmundsson Tel

4 Trafikanttips från lastbilsförare Råd och tips om hur du umgås med lastbilar är temat i en broschyr som Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa tagit fram i ett gemensamt projekt. Råden bygger på intervjuer med lastbilschaufförer och riktas till andra trafikanter. Avsikten är att öka andras kännedom om lastbilars egenskaper. Broschyren sprids nu via Bilprovningens 186 teststationer runt om i landet. Kritisk högersväng Som exempel på situationer där lastbilsförare önskar mer samarbete och ökad uppmärksamhet från sina medtrafikanter är vid körning i rondeller och vid gatukorsningar där lastbilen ska göra en högersväng. Där behöver lastbilar, och också bussar för den delen, lite extra svängrum. Ge därför det stora fordonet förtur i sådana situationer. Broschyrens innehåll har framkallat frågan om lastbilstrafiken försöker överföra ansvaret från lastbilschauffören till andra trafikanter. Så här svarar Hans Engström, informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag: - Ökad kunskap om trafiken och trafiksituationer är bara bra för alla trafikanter. Vi accepterar ju alla att vi vintertid ska använda reflexer för att synas bättre för andra trafikanter. Det handlar ju inte heller i det fallet om att försöka flytta ansvaret från en grupp till en annan. Omslagsbild: Per-Arne Andersson, PA:s Transporter HB, i Björklinge, var nöjd med Bilprovningens protokoll på hans timmerekipage. Se artikel om besiktningskvällen på Fyrislundanläggningen på sid. 21. Kom-ihåg-dagar :30 ABC-åkarnas styrelsemöte på kansliet i Spånga :00 Möte i Norr- och Södergruppen :00 Konferens med När- och Fjärrtrafiksektionens styrelse :00 Möte i Transportstyrelsegruppen hos Trafikkontoret i Stockholm :00 Styrelsemöte i Nyttotrafikkommittén :00 Möte i Dispenstransportgruppen hos ABC-åkarna i Spånga :00 Möte i ABC-styrelsens Arbetsutskott på kansliet i Spånga :30 ABC-åkarnas styrelsemöte på kansliet i Spånga :00 Möte i YT-rådet under Trygg-Hansas värdskap :00 ABC-åkarnas styrelsemöte :00 Årsstämma i ABC-åkarna :00 Styrelsemöte i Stockholms Nyttotrafikkommotté :00 Möte i ABC-styrelsens Arbetsutskott i Kolmården :00 Årsmöte i Sveriges Åkeriföretag i Kolmården :00 Styrelsemöte i Stiftelsen Ernst Nilson Understödsfond. Nästa års ABC-kryssning Planering för nästa års ABC-kryssning pågår. Något datum är ännu inte bestämt. Vi återkommer med mera infor- mation i kommande nummer av ABC ÅKARNA. Kollegahjälp

5 Innehåll Ledare 3 Kom-ihåg-dagar 4 Trafikanttips 4 Utbildningar 5 Juristspalt 6 YKB 8 Åkeribarometern 9 S:t Eriks Årsbok Grillnostalgi 10 Transportekonomi 12 Vinterdäck 13 CleanTruck 14 Nostalgikalender 15 ÅFA:s Tumba-butik 16 NTK:s höststämma 20 Besiktningskväll 21 När- och Fjärrs årsmöte 22 Veteraner på resa 24 Tanka metangas 24 Prisbasbeloppet Åkerihandboken Stora Åkeripriset 25 Norra Länken 26 YKB-kurser 26 Hytthistoria 28 Legendariska bilar 28 Medlemsaktuellt 30 Bilmetro 30 Kreativ förstörelse 32 Medlemsförmåner 34 Medlemsinloggning 35 Tunnlar märks 35 Bildjournalens historia 36 Julhälsningar 38 Saabhistoria 41 Kattens hemliga liv 41 Nyhetstips 42 Spännande sportbilar 42 Branschanpassade utbildningar som stärker din konkurrenskraft! Utvecklingen går framåt, gör du? YKB obligatorisk fortbildning för lastbilsförare Affärsmannaskap - för dig som vill skapa fler lönsamma affärer Transportledare - modern logistik för effektivare transportplanering helt enkelt Ledarskapsutbildning - kliv fram i ledarrollen. Samarbete är bättre än konflikter, men det är lättare sagt än gjort. Företagarskolan - för dig som vill utveckla ditt företagande eller står i begrepp att ta en ledande roll. Kontakta din åkeriförening eller Jeanette Milner, , för mer information. Se även aktiviteterutb 5

6 Juristspalten Jur kand Fredrik Engström Ersättningsansvar för transportkostnader då flera åkare är med och utför delsträckor av en beställd transport och någon av dem vållat godsskador En transporträttslig fråga som inte har något helt självklart svar har dykt upp bland våra medlemmar. Ursprungligen ingick i frågan till mig att bedöma hur speditörernas standardbestämmelser NSAB 2000 ska tolkas åkare emellan och vilket ansvar som föreligger för tillkommande fraktkostnader då en första sändning som skadats måste ersättas av en omleverans. Jag anser NSAB inte vara så lyckad för åkerier att använda om det är biltransporter som genomgående används. NSAB riktar sig främst till speditörer som sänder i första hand internationella frakter med olika transportsätt inblandade som lyder under i sig olika transportansvarsbestämmelser beroende på om det är sjö, flyg, väg eller tåg som använts. 23 i NSAB är den som blir tillämplig då det är endast ett transportsätt som används. Och den paragrafen hänvisar till aktuellt transportsätts tillämpliga lag, d.v.s. i vårt fall lagen om inrikes vägtransport (VTL) och allmänt förekommande och godtagna transportvillkor, vilket Sveriges Åkeriföretags ALLTRANS 2007 är. Enligt 32 andra stycket VTL ska fraktförare vid förlust eller minskning av gods ersätta för frakt (det avtalade transportpriset) och andra utlägg. Att ny leverans ger ny fraktkostnad är naturligt och den hålls fraktföraren ansvarig för. När flera fraktförare efter varandra utfört transporten är var och en ansvarig för helheten om fraktsedel följt hela transportkedjan. Har en fraktförare självständigt anlitat annan och uppställt en ny fraktsedel för denna deltransport blir den sistnämnde transportören - om denne vållat skada - ersättningsskyldig för skadan men bara för fraktkostnad avseende den del hans fraktsedel avsåg. Är det en fraktsedel för hela transporten är de inblandade solidariskt ansvariga (skadelidande kan då kräva vem som helst som ingått i kedjan av fraktförare), men den som vidkänns kostnader kan regressa/återkräva detta av den fraktförare som är ensam ansvarig för skadan. Den skadeersättning som då kan uppstå beträffande fraktkostnad är frakten för hela den av kunden beställda transportsträckan. Så det hela beror på hur fraktsedlar använts och för vilka deltransportsträckor dessa eventuellt kan ha upprättats. Exempel kan vara ett distributionsåkeri i Stockholm som dagligen omexar ett stort antal inrikes sändningar med flera transportörer inblandade i för olika delsträckor. Det gäller i och för sig även utrikessändningar enligt CMRkonventionen om man kör också distributionen på CMR-fraktsedeln. Det vanligaste torde vara att man fortsätter att distribuera ut godset på den ursprungliga fraktsedeln. Det finns risk för att om denne sistnämnde då vållar skada ska denne ersätta hela frakten. Om vi säger att en sändning från Luleå tas emot och sedan vållas en transportskada på väg till mottagaren i Stockholm kan den sistnämnde hållas ansvarig ersätta frakten ändå från Luleå. Sådana här problem löses dess bättre oftast av försäkringsbolagens skadereglerare utan att saken diskuteras särskilt mycket bland åkerierna. Men om fraktkostnaden ligger under transportansvarsförsäkringens självrisknivå så torde många åkerier få ta sådana här kostnader ur egen ficka även fast det kan innebära högre skadeersättning än man skulle fått in på hela uppdraget om skador inte uppstått. Jag håller på att undersöka om det finns intresse att arrangera ett särskilt transportjuristseminarium om dessa frågor lite längre fram i vinter. Det finns ett nätverk mellan Sveriges Åkeriföretags chefsjurist Bengt Waldersten och mig, en del advokater, transporträttsforskare i universitetsmiljö och inte minst juristerna på våra största försäkringsbolag, som har ett fortgående meningsutbyte i transporträttsliga frågor. Om så blir fallet så återkommer jag med rapport om vad vi kommer fram till att man bör tänka på i dessa sammanhang. God Jul & Gott Nytt År önskar, Fredrik Engström 6

7 God Jul! Önskar: Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Vi har öppet till på lördagar efter nyår Välkommen! Kungens Kurva Kungens Kurvaleden 5 Capitolen Drabanten Regenten Tillsynshallen Kallhäll Skarprättarvägen Häggvik Åkeribacken Jordbro Silovägen S ö d e r t ä l j e / H ov s j ö Hantverksvägen Älvsjö Buss Konsumentv Scania Assistance Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Box 900, Stockholm Växel Öppettider Mån tor Fre Lör

8 Ytterligare YKB-lärare sökes! För våra delkurser om 7 timmar/dag behöver vi anpassa lärarresurserna efter den ökade efterfrågan på YKB-kurser från våra medlemsföretag. Rubrikerna på de 7-timmars delkurserna är: 1. Sparsam körning Mål: Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar. Optimera bränsleförbrukningen. 2. Godstransporter specifikt Mål: Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. 3. Gods Lagar & Regler Mål: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. Kör- och vilotidsregler mm. Känna till bestämmelserna för godstransporter. Lagar och regler. Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. 4. Ergonomi & hälsa Mål: Att kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi och fysisk säkerhet. Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. 5. Trafiksäkerhet & Kundfokus Mål: Att vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Kunna bedöma krissituationer. Första hjälpen m. m. Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs. Våra lärare ska för delkurs 1-3 ska ha Yrkeskompetensbeviset - YKB Vi kör för fullt nu över hela landet med YKB-fortbildningar för våra medlemsföretag. Det är fortfarande många som är osäkra vad yrkeskompetensbeviset innebär. Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment á 7 timmar. Vi kan även komma ut till era företag efter överenskommelse. Se vidare och/ eller kontakta vår akeri.se på för anmälan eller förfrågningar. De öppna kurserna kostar kronor + moms per deltagare för en dag. Nya medlemmar i Veteranklubben ABC-åkarnas Veteranklubb hälsar följande medlemmar välkomna: Kenneth Andersson, Sorunda, Sven Gustafsson, Vallentuna, Filip Åkesson, Rimbo. minst två års erfarenhet inom de områden man ska undervisa i. Utbildning i pedagogiken får ni genom oss liksom läromedel och kursplaner vilket gäller även för delkurserna 4 och 5, där man inte behöver två års erfarenhet inom utbildningsområdena. Du som är intresserad av att bli YKBlärare hos oss ska kontakta Annelie Westberg på tel Annelie Westberg på ABC-åkarna administrerar YKB-utbildningarna. Kollegahjälp

9 Åkeribarometern visar på minskad efterfrågan Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet visar på minskad efterfrågan på godstransporter på väg. Det efter ett kvartal då hälften av företagarna i undersökningen upplevt en oförändrad efterfrågan och en dryg fjärdedel även en ökad efterfrågan. - Åkeribarometerns källor uppvisar ungefär samma inställning som övriga konjunkturbedömare. Trots ganska hyfsade förhållande den senaste tiden har man en förväntan om något sämre tider, konstaterar Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag. Tron på en ökad efterfrågan har minskat under året samtidigt som förväntningarna om minskad efterfrågan stärkts. De mest pessimistiska efterfrågeförväntningarna visar byggoch anläggningstransporter följt av miljöservice- och renhållning, transport av kemiska produkter samt fjärrtrafik. Trots pessimistiska tongångar förutspår en kraftig majoritet oförändrade priser den närmaste tiden. När det gäller personalstyrkan finns nu en skönjbar tendens att minska antalet anställda. Även här är det bygg- och anläggningstransporter som uppvisar mest negativa förväntningar följd av fjärrtrafik och närdistribution. En majoritet av de svarande förutser dock oförändrad personalstyrka det närmaste kvartalet. Företagets investeringsplaner ligger fast eller kan komma att öka det närmaste halvåret förutser en majoritet (84,2 procent) av de svarande. Mest positiva synen på investeringar har delbranscherna transport av kemiska produkter och skogstransport. - Investeringsplanerna är liksom tidigare stabila. Bilparken måste ersättas bl. a. på grund av ökade miljökrav, förklarar Johan Lindström. Tendensen till personalminskningar tolkar vi som en reaktion på den ökade finansiella oron. Konsekvent effektiv Topprestanda och låga kostnader Med MAN TGX/TGS bromsar du dina transportkostnader Är du på jakt efter ökad produktivitet och lägre kostnader? Då kan du sluta leta. Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög Transport worldwide. Powered by MAN. MAN Lastbilar & Bussar AB tillförlitlighet kommer MAN TGX/TGS att göra sitt för att förbättra totalekonomin i din fordonsflotta. Gör dig själv en tjänst satsa på MAN TGX/TGS. 9

10 Offentliga platser i Stockholm Årets utgåva av Samfundet S:t Eriks Årsbok har klätts i finkostym av Balkong Förlag. Det är en vacker, välgjord bok fylld med intressanta artiklar om stadens offentliga rum. Torg, gator, öppna platser, trottoarer, kajer, gårdar och gallerior: stadens offentliga rum är många. Så länge Stockholm har funnits har torg och andra platser varit stockholmarens gemensamma utrymmen. Handel, utbyte, brott och straff, maktens uppvisningar och politiska protester har alltid letat upp fria ytor i stadsmiljön också för så enkla ting som att förflytta sig. Skilda tiders smak och behov har satt sin prägel på de många rum som vi kallar offentliga. S:t Eriks årsbok 2011 vill visa på de historiska linjerna och spegla nuets stadsrum. Från kantsten till byggnadsordning, från medeltid till framtid, från innerstadens symbolmättade platser till förorternas praktik. Delar av det offentliga rummet har på senare tid förändrats genom utbyggnaden av gallerior och privatiseringar av hela köpcentra, och har inte helt problemfritt blivit halvoffentliga. Journalisterna som avslöjat Boultbees affärer summerar sin bild av historien. Ett flertal andra skribenter ger också sin bild av bland annat arbetarrörelsens erövring av det offentliga rummet, stadens offentliga konst och graffiti samt förorternas negligerade Offentliga rum ges ut av Balkong Förlag. Boken är på 240 sidor och rikt illustrerad. Pris ca. 250 kronor. offentliga rum. Detta är en bra julklapssbok till alla som är intresserade av Stockholms utveckling. Sommarmat för 50-talsvänner Rockagrilly är en udda receptsamling i den svenska kokboksfloran. Grillrecept som väcker känslor och sentimentala minnen hos ägare av gamla USA-bilat. Raggmunk, Soppatorsk, Grillbykyckling och hel del annat. Partytips med vett & etikett för dig som ska fixa en grillfest med troligen störiga gäster eller för motorburen ungdom som inte vill göra bort sig på grillpartyt. Man vet ju inte hur det slutar när man bjuder in rockabillygäster. Recept på grillmat för dem som gillar rockabilly och äldre bilar. Dessutom en gripande bildnovell om en försvunnen utegrill. En humoristisk kokbok med massor av fina 50-tals inspirerade foton. En utomordentligt trevlig bok att ge bort som present eller fröjdas över själv. Hög nostalgifaktor Förlaget Retromega i Västerås har gett ut boken som bl. a. innehåller: 77 tips för trevliga grillpartyn, recept för motorburen ungdom, spännande bildnovell, Elvis metoden - ändra din vikt på tre veckor. Rockagrilly är skriven av Bengt Mannerfelt, som tidigare givit ut böckerna 50-talets bästa vänner och Reseguide till 50-talet Rockagrilly ges ut av Retromega. Boken är på 82 sidor och har spiralbunden rygg som håller för många bläddringar. Genomgående fyrfärg och rikt illustrerad. Pris ca. 200 kronor. 10

11 Helhetslösningar för åkaren ÅFA har det mesta en åkare och andra småföretagare kan behöva i form av fordonsrelaterade produkter, förmånliga drivmedelsvillkor och bokföringstjänster samt dessutom konkurrenskraftiga finansieringslösningar. ÅFA Drivmedel I samarbete med OKQ8 och Preem erbjuder vi dig konkurrenskraftiga priser på både drivmedel och smörjmedel. Diesel Du väljer att tanka på IDS eller Preem/Såifa och väljer det kort som geografiskt passar dig bäst. Och har du egen farmartank så löser vi transporten inom tre arbetsdagar och ofta snabbare än så. Bensin Här väljer du OKQ8 företagskort eller Preem/Såifa allkort med bra rabatt. Smörjmedel Vi samarbetar med Q8-Oils för att till konkurrenskraftiga priser kunna erbjuda dig högsta kvalitet på allt inom smörjmedel. ÅFA Butik I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av kläder, skor, verktyg och tillbehör m. m. Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. Reservdelar Nu kan vi erbjuda reservdelar till tunga fordon. Vår duktiga personal hjälper dig att hitta rätt reservdelar med hög kvalitet till bra priser. Kontakta våra säljare om du vill att vi kommer ut och besöker dig. Butik på nätet I vår webbutik, kan du enkelt beställa ett urval av våra varor. ÅFA Redovisning ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags behov. ÅFA är medlem i SRF och följer den nya branschstandarden Reko. Flera av våra medarbetare är av SRF auktoriserade redovisningskonsulter. Välj bland vårt breda utbud av administrativa ekonomitjänster och IT-baserade lösningar. ÅFA Finans Dags för investering? Står du inför ett investeringsbeslut, t.ex. inköp av nytt eller begagnat fordon, en byggnation eller investering i lyft/ kran? Vi hjälper dig med både rådgivning, kalylering och smidig finasiering till konkurrenskraftiga villkor. För mer info: ÅFA Tunabergsvägen 5, Tumba. Tel: E-post: ÅFA Fagerstatagan 6, Spånga-Lunda. Tel: E-post: ÅFA AB Enklare vardag för åkaren och andra småföretagare BUTIK DRIVMEDEL REDOVISNING FINANS

12 Inbjudan till Transportekonomi, 1-2 dagar basutbildning plus Specialpris för flera deltagare från samma företag Välkommen Du är välkommen till att gå en basutbildning i ämnet transportekonomi. Välj om du vill gå 1 eller 2 dagar. Innehåll Dag 1 Kursen tar upp klassiska fel som vi gör inom åkerinäringen. Varför är vi så dåliga på att ta betalt när det är mycket att göra? SÅcalc är ett program du får lära dig att behärska. Programmet, som bygger på Excel, är ett bra verktyg som gör det enkelt att beräkna kostnader för dina transporter. På ett enkelt sätt matar man in fordons- och personalrelaterade kostnader i programmet för att ta reda på vilka kostnader man har. Tanken är att vi ska bli duktiga på att värdera olika alternativ. Innehåll Dag 2 Dag 2 ägnas åt att räkna på din egen verklighet som du har i ditt företag. Ta med dina siffror till kursen och vi hjälper dig att verkligen komma igång att räkna på din verklighet! Målet Vi kan inte sänka dieselpriset men vi tänker förklara hur drivmedelstillägg fungerar. Vad är det, hur beräknas det och hur gör man? Deltagarna ska efter utbildningen, på ett metodiskt sätt, kunna upprätta en enkel kostnadsberäkning för en transportuppgift med hjälp av SÅcalc Deltagaren ska kunna använda sig av Index Deltagaren skall ges stimulans att vilja jobba mer med ekonomisk uppföljning. Kontakt och information Sveriges Åkeriföretag ABC-åkarna Fagerstagatan 6 Spånga Tfn: e-post Fakta om Transportekonomi Bas Våren 2012 Alt februari (1 dag) Alt maj (2 dagar) Längd: Dag 1, Dag Plats: Fagerstagatan 6 Spånga Kostnad: 1 dag SÅ medlemmar 1 900:- 2 dagar SÅ medlemmar 2.800:- Lärare: Ingemar Resare Övrigt: Vi kan offerera för utbildning på plats i ditt företag, lämpar sig bäst för grupper på 5-10 pers. Special Gå två personer, en dag utbildning kr, vid två dagars utbildning kr (pris gäller för två personer från samma företag) Anmälan: e-post Tfn Allmänna villkor för bokning/avbokning Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 10 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Du får dock möjlighet att gå nästa kurstillfälle utan att betala något. Sista anmälningsdag 10 dagar före respektive tillfälle Eventuell logi bokas i egen regi Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser

13 Bra förslag om vinterdäck I en debattartikel i Dagens Nyheter tisdagen den 29 november skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att regeringen är beredd att ha en lag om vinterdäck på drivaxeln för tunga fordon på plats till nästa vinter. - Vi ställer oss helt och hållet bakom förslaget säger Johan Lindström, vd på Sveriges Åkeriföretag. - Vi har tidigare framfört krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning på tunga fordons drivaxel vid vinterväglag och välkomnar därför att regeringen lagt fram ett förslag som ligger i linje med vad vi tycker och tagit till sig Trafikverkets och Transportstyrelsens bedömning. - Eftersom 80 procent av de svenska fordonen redan har vinterdäck, och en okänd andel av de resterande troligen har likvärdig utrustning, får en lag störst betydelse för utländska fordon på våra vägar där bara 57 procent har vinterdäck fortsätter Johan Lindström. - Med 40 procent utländska fordon på våra större vägar är det minsta man kan begära att de har lika bra däck som de svenska fordonen. I Dagens Nyheters nätupplaga samma dag intervjuas Mårten Johansson, teknisk chef på Sveriges Åkeriföretag. - Det är positivt med ett däckkrav, men glöm inte bort väghållningen påpekar han. Framkomligheten på våra vägar får inte bara göras till en däckfråga. Väghållningen har minst lika stor inverkan på framkomligheten i trafiken. - Man måste kunna förlita sig på vägen och att den inte plogas utanför vägkanten. Speciellt om man kör i mörker på smala vägar. Är då väghållningen dålig är det lätt att komma långt ut på vägkanten och hamna i diket. - Man får akta sig för att enbart vrida fokus till en däckfråga, utan man måste också titta närmare på hur man upphandlar vinterväghållningen. Ploga vägarna, sand och salta är avgörande för framkomligheten, avslutar Mårten. För en enklare vardag: Samla allt på samma ställe Kontakta oss: Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Stockholm lansforsakringar.se/uppsala lansforsakringar.se/stockholm 13

14 Fler miljölastbilar i Stockholm I början av år 2010 startade Stockholms Stad det treåriga projektet CleanTruck med syfte att få ut fler miljöbilar på stadens gator. Idag har projektet hunnit halvägs och på ett seminarium i Ävsjö i slutet av november gav projektledaren Lova André Nilsson en lägesrapport. Syftet med ClenanTruck-projektet är att hjälpa till och att vara en inspirationskälla samt visa att miljöbilarna fungerar och att man kan lita på den nya tekniken. Vidare är de merkostnadsbidrag som Stockholms Stad står för en ekonomisk morot för de åkerier som vill satsa på en miljövänligare lastbil. - Ett 80 tal fordon var målet, men vi ligger lite efter den ursprungliga tidplanen eftersom fordonstekniken inte har utvecklats så snabbt och i den riktning vi tänkt oss vid projektstarten, säger Lova André Nilsson. - Distributionstrafiken står för hälften av Stockholmstrafikens miljöpåverkan och jag tror att transportbranschen har ett genuint intresse av att bättra på sina miljöprestanda, avslutar Lova - Vi har hittills betalat ut ca :- i merkostnadsbidrag, säger Lova André Nilsson, projektledare för CleanTruck. Fem fordon - Under första året 2010 var det fem fordon som rullade och de sparade in 167 ton koldioxid. - I år har det tillkommit flera fordon och jag räknar med att vi kommer att ha ett 30-tal miljövänliga lastbilar ute på Stockholms gator före årsskiftet, förutspår Lova. - De fordon som är med i projektet fungerar bra och de åkerier som gick in tidigt i projektet väljer nu att köpa flera miljöfordon. - Jag tror att vi kan nå vårt mål som är en årlig minskning av växthusgaserna med ton när hela fordonsflottan på 80 lastbilar kommer ut på gatorna, säger Lova. Marko Kaj Moving AB är ett medlemsföretag som är med i Clean- Truck-projektet. Företaget har nyligen tagit en Mercedes-Benz Atego elhybridbil i drift. - Det är viktigt för oss att ligga långt framme på miljösidan, säger Kaj Koski till vänster på bilden och brodern Marko Mikkola håller med. - Detta med miljöhänsyn blir ett allt vanligare önskemål från våra kunder, framförallt när vi jobbar mot kommuner, avslutar Kaj Koski. 14

15 Färgstark Nostalgikalender För sjätte året ger Alutrans ut Nostalgikalender med lastbilsfoton från till 1970-talen. Första kalendern gavs ut år 2007 och blev med en gång succé bland lastbilsintresserade. För varje månad presenteras en bild med anknytande text. Alla bilder är tagna på den tiden det begav sig och ingår i Stefan Anderssons stora samlingar. Han har hållit på med lastbilar hela sitt liv och under senare år blivit känd som skicklig fackpressjournalist där teknik och testkörning men inte minst nostalgi är huvudämnen. Det började med modellbygge i mycket unga år och yrkesbanan fortsatte som fordonsingenjör inom släpvagns- och påbyggnadsindustrin. Främst är det intresset för lastbilar som drivit honom framåt och fotograferat fordon och samlat bilder har han gjort under fyra decennier. Det är detta unika material som ligger till grund för nostalgikalendern. Här kommer sjätte upplagan med många härliga gamla lastbilar. Scania- Nostagikalender 2012 har format 45 x 30 cm. Pris 220 kronor plus porto på 45 kronor för ekonomibrev inom Sverige. Vabis L75 med dubbeltrailer i skogen, en tidig LBS76 med skåptrailer i Småland, Volvo FB88 med två släp, Volvo N86 betongbil och även en Mercedes LP333 tusenfoting är några exempel. Kalendern kan beställas på www. alutrans.se. 15

16 Den glada butiken En regnig höstdag knackade ABC ÅKARNAS utsände reporter på hos ÅFA-butiken i Tumba. Jag träffade fyra glada, positiva medarbetare, som med kort varsel kan plocka fram allt en åkare behöver. - I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av kläder, skor, verktyg och tillbehör, säger butikschefen Teo Almgren. - Sammanlagt har vi drygt artiklar i lager. Vårt mål är att hela tiden hålla ett aktuellt produktutbud som väl möter våra kunders önskemål. - Storsäljare är skor, handskar och varselkläder. Vi säljer också mycket surrningsmaterial. OKQ8:s oljeprodukter är mycket prisvärda. Hemleveranser - Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det också eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. - Vi hjälper till med att tillgodose alla behov. Allt kanske man inte kan räkna hem med en gång, men det brukar löna sig i längden, konstaterar Teo. Gammal i gården Butikschefen Teo Almgren har arbetat på ÅFA i ca 24 år. Under många år var han ensam i butiken. Idag arbetar fyra personer i ÅFA:s Tumbabutik. Numera har ÅFA också en webbbutik med kunder över hela landet. - Via webben når vi kunder som vi annars inte skulle komma i kontakt med, säger Teo. Hela personalstryrkan i ÅFA:s Tumba-butik. Från vänster i bild: Teo Almgren, butikschef, Katarina Kattis Nilsson, säljare tunga lastbilsdelar, Michael Hahne, säljare, och Tomas Sunnefors, säljare tunga lastbilsdelar. - Det finns mycket marknad att hämta hem via webbhandeln, säger Teo Almgren, butikschef i ÅFA:s Tumba-butik. 16

17 Uffe Andersson, Åkare U. Andersson i Tumba AB, är en välkänd kund i ÅFA:s Tumba-butik. Han kör mycket åt Svevia och har en lastväxlarbil med kranflak, maskinflak och TMA-flak. - Det är alltid trevligt att titta in i Tumba-butiken, säger Uffe. Butiken ligger nära till hands och folket i butiken är alltid vänliga och hjälpsamma. Webbsidan fungerar också som en produktkatalog. Innan Teo kom till ÅFA arbetade han under 22 år på Flemingsbergs Däckservice. Han låg ute på vägarna med en servicebil och känner många åkare sedan den tiden. - Många har naturligtvis gått i pension men åtskilliga hade med sig sina små grabbar i hytten, berättar Teo. En hel del av dessa barn har nu själva blivit åkare och det är roligt att möta dem i butiken. - En populär produkt är arbetskläder med eget tryck, t. ex. logotyper säger Michael Hahne. Jakt och fiske Teo har en stuga i Dalarna och han är en genuin friluftsmänniska. Jakt och fiske står på agendan. Redskapen är både kast- och flugspö. Fångsten är öring, gädda och abborre. Jakten omfattar både älg och björn samt en och annan lerduva. Teo är också provledare för jägarexamen i Svenska Jägareförbundet, vidare är han aktiv i Huddinge jaktvårdsförening som skjutinstruktör och provledare för jägarexamen. Michael Hahne, säljare i Tumbabutiken, är inne på sitt tredje år hos ÅFA. Han trivs bra med de omväxlande arbetsuppgifterna. Mikael drev 17

18 tidigare ett eget företag, som arbetade med import och försäljning av radiostyrda bilar samt virtuell racing. Virtuell racing innebär att du kör i en datoriserad miljö med simulering i realtid. - Med hjälp av flera datorer, bildskärmar och ljud samt ratt, gas- och bromspedaler blir det mycket realistiskt, säger Michael. - Du kan känna dig som Ronnie Pettersson på Anderstorp eller Monza. Under elva år körde Michael ambulans. På fritiden är det bilracing med radiostyrda bilar och musik som gäller. Michael brukar sitta och leka med gitarren och plocka fram hårdrockande melodislingor. Stor potential - Det finns stor potential i ÅFA, säger Michael. - Här finns drivmedel och oljor, bokföringstjänster, finansiering och butik. En bra mix! Tunga reservdelar Tomas Sunnefors åker runt och levererar delar till åkerierna. Han är säljare på tunga reservdelar. - Jag gillar uppsökande kundverk- samhet och att lösa kundernas problem, säger Tomas Sunnefors, som är en välkänd profil bland åkarna i ABCregionen. Tomas har återvänt till ÅFA efter elva år. Tomas har ett stort motorintresse. Han körde själv rally med en Volvo 142:a i slutet på 1970-talet. - Det kostade att åka fort, konstaterar Tomas med längtan i rösten. Det började bli för mycket pengar bland annat för motorer. Veteranbilar Tomas har också en dragning åt veteranbilar och veteranmopeder. Hemma i garaget står en Chrysler Windsor 1960 års modell inköpt i våras. Det är en ovanlig bil på de svenska vägarna. Tomas gillar att åka på bilträffar och kör bara sin ögonsten på sommaren. Ny medarbetare Katarina Kattis Nilsson är säljare på tunga lastbilsdelar och arbetar också som butikssäljare. Hon började på ÅFA den 1 augusti men har redan hunnit bli varm i kläderna. Hon har varit arbetskamrat med Tomas och det är hans förtjänst att hon kommit till ÅFA. Kattis har lång erfarenhet av att arbeta med reservdelar. - Det är trevligt att arbeta tillsam- Det är högt tempo i Tumbabutiken och Katarina Kattis Nilssons telefon ringer hela tiden. mans med Tomas, säger Kattis Vi fungerar bra tillsammans. Hästbiten Kattis är mycket intresserad av hästar och rider varannan dag, mest i skogen. Drömmen är att en dag skaffa en egen häst. - Det är underbara djur, säger Kattis. Det är rofyllt och fint i skogen, ett bra sätt att rensa tankarna efter en stressig dag i butiken. Kattis har en rejäl trädgård runt huset i Grödinge. Här finns flera exemplar av älsklingsblomman Magnolia, vita, rosa och gula. Tomas Sunnefors håller upp en laddkabel som kopplas mellan bil och trailer. ÅFA:s Tumba-butik ligger i Tunabergs industriområde i södra Stockholm, fyra - fem kilometer från E4:an. I direkt anslutning till butiken finns en IDS-anläggning för diesel. Många åkare som tankar passar också på att besöka butiken. 18

19 ABC-ÅKARNA 2011 NUMMER FYRA ÅFA AB satsar på en ny transportbil för kundleveranser. Denna gång blev det en Nissan. Bakom ratten sitter Tomas Sunnefors här tillsammans med sin säljkollega på tunga reservdelar Katarina Kattis Nilsson. I bakgrunden den 300 kvadratmeter stora ÅFA-butiken i Tumba. Vi söker nya medarbetare! Transportledare lantbrukstransporter Uppsala, 100% Transportledare/ kundservice MLT har en offensiv syn på framtiden. Vi har nyligen förstärkt vår säljorganisation och söker nu drivna och entusiastiska medarbetare som vill växa med MLT. Sala, 100% Mer information om oss och tjänsterna ovan hittar du på Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) erbjuder transport- och maskintjänster till kunder i Mellansverige. Vi omsätter ca 500 mkr och driver verksamheten i affärsområdena Bud & Distribution samt Anläggning & Industri. Kunderna väljer oss för att vi är leveranssäkra, tar ansvar och är enkla att ha att göra med. 19

20 Parkeringsproblematik vid NTK:s höststämma Vid Stockholms Nyttotrafikkommittés höststämma den 17 november hos Taxi Stockholm hade ansvariga chefer för parkeringsövervakningen i Stockholm inbjudits. Av inte helt okänd anledning ville vi diskutera den ömsesidiga förståelsen för de båda yrkesgrupperna som jobbar i vår täta trafikmiljö. Från yrkestrafiken är vi måna om att lastzoner och felparkerade fordon som hindrar våra yrkesförares arbete åtgärdas med felparkeringsavgifter och bortforsling när det är riktigt illa. Vi är i stort behov av att trafikövervakningen fungerar på ett effektivt sätt för att kunna sköta våra leveranser av gods. Närmast kameran avdelningschef Heléne Hamberg från Securitas Sverige AB, som övervakar de norra delarna av Stockholms kommun. Heléne inbjöd även oss från Yrkestrafiken att ta del av en parkeringsvakts vardag och följa deras bedömningar i övervakningsjobbet. Bakom Heléne till vänster syns Taxi Stockholms styrelseledamot och värd för kvällens möte, Fredrik Lindeberg, och till höger i bild NTK:s generalsekreterare Harald Ljung. Stöldrisker vid leveranser i stan Vi framförde kritik när det gäller lappning av yrkesfordonen när det pågår leveranser. Från p-vakternas sida gäller att det ska vara verksamhet runt fordonet så att det framgår att arbete pågår. Här protesterar vi naturligtvis genom att vi måste låsa allt som går för att hålla tjuvarna borta och vi menar att man i parkeringsövervakningen borde förstå att så är fallet. Regionchef för Parkeringsavdelningen inom Svensk Bevakningstjänst, Marianne Larsson, som vid sin sida hade Carlsbergs Transportledare Peter Berglund, berättade att hennes ansvarsområde var Gamla Stan, Södermalm och de södra delarna av Stockholms kommun. NTK:s medlemmar erbjöd de båda parkeringsbolagens personal möjlighet att följa med på del av en arbetsdag för att öka förståelsen för yrkesförarnas dagliga vedermödor. Detta mottogs positivt. 20

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Volvo Bussar AB. Alla rättigheter förbehålls. Alla som kör yrkesmässiga persontransporter ska inneha ett yrkeskompetensbevis. För att

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil.

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. YKB-info för lastbilsförare Lagen gäller för: Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. I Sverige berörs 115 000 lastbilsförare. Från den 10 september 2009 krävs det fem dagars fortbildning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter RALLYN &TRAFFAR Veterane r föl Så var då rally- och träffsäsongen åter ifullgång' Antalet sammankomster för veteranentusiasterna äl många och ökar. En trend är att man av föklarli$a skäl besöker de evenemang

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars?

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars? hög tid for ykb YKB - utbildningen du behöver NU: plattan i mattan... Senast den 10 september 2016 ska alla yrkesförare i Sverige ha utbildats och fått sina Yrkeskompetensbevis (YKB). Enligt svensk lag

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

teamarver Kolla din air condition i god tid Sid 6 Varmt på jobbet? ERBJUDANDE! Solglasögon på köpet! Se sid 6 www.arverbil.scania.se teamarver extra 1

teamarver Kolla din air condition i god tid Sid 6 Varmt på jobbet? ERBJUDANDE! Solglasögon på köpet! Se sid 6 www.arverbil.scania.se teamarver extra 1 teamarver Sommar 2009 Varmt på jobbet? Kolla din air condition i god tid Sid 6 ERBJUDANDE! Solglasögon på köpet! Se sid 6 www.arverbil.scania.se teamarver extra 1 Vår 2009 Sommartider Under vecka 25 34

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR

HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR HELSINGBORG TRANSPORT OCH LASTBILCENTER VÄLKOMMEN TILL EN AV EUROPAS STÖRSTA BILHALLAR FÖR TRANSPORT- OCH LASTBILAR 2 HEDIN BIL TRANSPORT- OCH LASTBILCENTER HELSINGBORG JÖRGEN BENGTSSON FAKTA Hedin Bil

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

VI ÄR MED HELA VÄGEN.

VI ÄR MED HELA VÄGEN. VI ÄR MED HELA VÄGEN. 1 På Atteviks har vi en enda sanning som grund för vårt arbete: Det är din framgång som skapar vår framgång. Med detta i åtanke är det inte så konstigt att vi vill att det ska gå

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer MER ÄN BARA TVÄTT Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer och Lennart. Det bästa av två världar

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI MÖLLER BIL Case MÖLLER BIL Bakgrund Möller Bil ägs av norska familjeföretaget Möller Gruppen som är ett av nordens största bilföretag med ca 3 140 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Företaget är

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer