ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN."

Transkript

1 ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker

2 volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå PåVäg Vägär ärett ettnytt nyttkomplement komplementtill tillverkstädernas verkstädernas traditionella traditionella service service och och Volvo Action ActionService Servicedygnet dygnetrunt-jour. runt-jour. Volvoservice VolvoservicePå PåVägs Vägshuvudsakliga huvudsakligauppgift uppgiftär äratt attförenkla förenkla för för våra våra kunder kunder och och öka öka tillgängligheten, ligheten,kundtillfredsställelsen kundtillfredsställelsensamt samtminska minska kötiderna kötiderna för för diagnosdiagnos- och och kampanjarbeten kampanjarbeten på påvåra våraverkstäder. verkstäder. fördelarmed medvolvoservice volvoservicepåpåväg: väg: fördelar Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet. Kapar ledtider för dig som kund och ger ökad tillgänglighet. Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer. Vi åker ut, felsöker samt utför mindre reparationer. Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos. Behöver bilen bokas in på verkstad så gör vi en fördiagnos. ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste ServiceCenter kontaktar dig, och bokar in bilen på närmaste Volvo Truck Center-verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar. Volvo Truck Center-verkstad, samt förbereder med att ta hem rätt delar. Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: Volvoservice På Väg bokas via ServiceCenter på telefonnr: Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift. Ordinarie verkstadspriser gäller + fast startavgift.

3 Nytt år Nya möjligheter Just i dagarna när detta skrivs, ska det fattas beslut om Stockholms kanske mest fascinerande trafikplats Slussen. Vilken härligt finurlig trafikkonstruktion. Konstruktionen har dock vissnat och det höjs röster för och emot en helt ny lösning ställd mot att renovera den gamla klenoden. Det är påtryckningar från olika håll där man vill värva oss till den ena eller den andra sidan. ABC-åkarnas styrelse har tagit del av detta komplexa projekt. Vi har bestämt oss. Vi har bestämt oss för att stödja ett Ja till en helt ny lösning förutsatt att det blir bärigheter och framkomlighet för våra tunga vänner. Det blir så klart sedvanligt besvärligt i trafiken under byggtiden men det kommer vi att ständigt få leva med och påpekar att övriga genomfarter måste upprätthålla flödena under byggtiden. Stockholms Kommun har sannolikt när ni läser detta fattat sitt beslut, så nu vet ni. Övergången närmar sig ABC styrelsen har fortsatt sitt uppdrag från årsmötet att förhandla om övergången av vår ABC-verksamhet likt övriga 11 åkeriföreningar i landet och lägga in oss under Sveriges Åkeriföretags (SÅ:s) ledning. Det kommer säkert att landa väl och övergången väntas vara genomförd en bit in på år Vår styrelse har vid senaste styrelsemötet beslutat om en tämligen diger verksamhetsplan som fokuserar på just våra regionala frågor som skapar nytta för just er medlemmar som verkar inom Stockholm/Uppsala länen. Ingemar Resare drar västerut Det pågår också i skrivande stund intervjuer med efterträdare till vår Transportrådgivare Ingemar Resare som flyttar till Örebro och blir regionchef för Åkeriföreningen Öst. Vi inom styrelse och personal önskar Ingemar allt gott i den nya rollen och jag vet att ni som haft med Ingemar att kommer att bli ett händelserikt år, förutspår Torbjörn Heierson, vd för ABC-åkarna. göra sedan han började hos oss år 2003 också har bara gott att säga. Det som är positivt är ju att Ingemar finns kvar i organisationen - den nya - där alla föreningar är samlade under en hatt. Det innebär att vi kommer att byta tjänster och det kommer vi att utnyttja när det behövs. Jag ser fram mot att läsa min nästa ledare i nr och se vad som hänt då. Åkarna håller igång samhällets blodomlopp Nya tider, nya möjligheter och kom ihåg hur viktiga ni är för att vårt samhälle ska fungera och hålla folks levnadsstandard på en jämförelsevis hög nivå. Från hela Styrelsen och Personalen i Spånga och Uppsala önskar vi er alla en Trevlig och mysig jul och ett riktigt Bra år 2012! Åk försiktigt! vd ABC ÅKARNA Medlemstidning för Åkeriföreningen i Stockholm och Uppsala län. Årgång 58. ISSN Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Fagerstagatan SPÅNGA Hemsida: e-post: Tel Fax Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson Tel Redaktör: Gunnar Gudmundsson Tel

4 Trafikanttips från lastbilsförare Råd och tips om hur du umgås med lastbilar är temat i en broschyr som Sveriges Åkeriföretag och Trygg-Hansa tagit fram i ett gemensamt projekt. Råden bygger på intervjuer med lastbilschaufförer och riktas till andra trafikanter. Avsikten är att öka andras kännedom om lastbilars egenskaper. Broschyren sprids nu via Bilprovningens 186 teststationer runt om i landet. Kritisk högersväng Som exempel på situationer där lastbilsförare önskar mer samarbete och ökad uppmärksamhet från sina medtrafikanter är vid körning i rondeller och vid gatukorsningar där lastbilen ska göra en högersväng. Där behöver lastbilar, och också bussar för den delen, lite extra svängrum. Ge därför det stora fordonet förtur i sådana situationer. Broschyrens innehåll har framkallat frågan om lastbilstrafiken försöker överföra ansvaret från lastbilschauffören till andra trafikanter. Så här svarar Hans Engström, informationsansvarig vid Sveriges Åkeriföretag: - Ökad kunskap om trafiken och trafiksituationer är bara bra för alla trafikanter. Vi accepterar ju alla att vi vintertid ska använda reflexer för att synas bättre för andra trafikanter. Det handlar ju inte heller i det fallet om att försöka flytta ansvaret från en grupp till en annan. Omslagsbild: Per-Arne Andersson, PA:s Transporter HB, i Björklinge, var nöjd med Bilprovningens protokoll på hans timmerekipage. Se artikel om besiktningskvällen på Fyrislundanläggningen på sid. 21. Kom-ihåg-dagar :30 ABC-åkarnas styrelsemöte på kansliet i Spånga :00 Möte i Norr- och Södergruppen :00 Konferens med När- och Fjärrtrafiksektionens styrelse :00 Möte i Transportstyrelsegruppen hos Trafikkontoret i Stockholm :00 Styrelsemöte i Nyttotrafikkommittén :00 Möte i Dispenstransportgruppen hos ABC-åkarna i Spånga :00 Möte i ABC-styrelsens Arbetsutskott på kansliet i Spånga :30 ABC-åkarnas styrelsemöte på kansliet i Spånga :00 Möte i YT-rådet under Trygg-Hansas värdskap :00 ABC-åkarnas styrelsemöte :00 Årsstämma i ABC-åkarna :00 Styrelsemöte i Stockholms Nyttotrafikkommotté :00 Möte i ABC-styrelsens Arbetsutskott i Kolmården :00 Årsmöte i Sveriges Åkeriföretag i Kolmården :00 Styrelsemöte i Stiftelsen Ernst Nilson Understödsfond. Nästa års ABC-kryssning Planering för nästa års ABC-kryssning pågår. Något datum är ännu inte bestämt. Vi återkommer med mera infor- mation i kommande nummer av ABC ÅKARNA. Kollegahjälp

5 Innehåll Ledare 3 Kom-ihåg-dagar 4 Trafikanttips 4 Utbildningar 5 Juristspalt 6 YKB 8 Åkeribarometern 9 S:t Eriks Årsbok Grillnostalgi 10 Transportekonomi 12 Vinterdäck 13 CleanTruck 14 Nostalgikalender 15 ÅFA:s Tumba-butik 16 NTK:s höststämma 20 Besiktningskväll 21 När- och Fjärrs årsmöte 22 Veteraner på resa 24 Tanka metangas 24 Prisbasbeloppet Åkerihandboken Stora Åkeripriset 25 Norra Länken 26 YKB-kurser 26 Hytthistoria 28 Legendariska bilar 28 Medlemsaktuellt 30 Bilmetro 30 Kreativ förstörelse 32 Medlemsförmåner 34 Medlemsinloggning 35 Tunnlar märks 35 Bildjournalens historia 36 Julhälsningar 38 Saabhistoria 41 Kattens hemliga liv 41 Nyhetstips 42 Spännande sportbilar 42 Branschanpassade utbildningar som stärker din konkurrenskraft! Utvecklingen går framåt, gör du? YKB obligatorisk fortbildning för lastbilsförare Affärsmannaskap - för dig som vill skapa fler lönsamma affärer Transportledare - modern logistik för effektivare transportplanering helt enkelt Ledarskapsutbildning - kliv fram i ledarrollen. Samarbete är bättre än konflikter, men det är lättare sagt än gjort. Företagarskolan - för dig som vill utveckla ditt företagande eller står i begrepp att ta en ledande roll. Kontakta din åkeriförening eller Jeanette Milner, , för mer information. Se även aktiviteterutb 5

6 Juristspalten Jur kand Fredrik Engström Ersättningsansvar för transportkostnader då flera åkare är med och utför delsträckor av en beställd transport och någon av dem vållat godsskador En transporträttslig fråga som inte har något helt självklart svar har dykt upp bland våra medlemmar. Ursprungligen ingick i frågan till mig att bedöma hur speditörernas standardbestämmelser NSAB 2000 ska tolkas åkare emellan och vilket ansvar som föreligger för tillkommande fraktkostnader då en första sändning som skadats måste ersättas av en omleverans. Jag anser NSAB inte vara så lyckad för åkerier att använda om det är biltransporter som genomgående används. NSAB riktar sig främst till speditörer som sänder i första hand internationella frakter med olika transportsätt inblandade som lyder under i sig olika transportansvarsbestämmelser beroende på om det är sjö, flyg, väg eller tåg som använts. 23 i NSAB är den som blir tillämplig då det är endast ett transportsätt som används. Och den paragrafen hänvisar till aktuellt transportsätts tillämpliga lag, d.v.s. i vårt fall lagen om inrikes vägtransport (VTL) och allmänt förekommande och godtagna transportvillkor, vilket Sveriges Åkeriföretags ALLTRANS 2007 är. Enligt 32 andra stycket VTL ska fraktförare vid förlust eller minskning av gods ersätta för frakt (det avtalade transportpriset) och andra utlägg. Att ny leverans ger ny fraktkostnad är naturligt och den hålls fraktföraren ansvarig för. När flera fraktförare efter varandra utfört transporten är var och en ansvarig för helheten om fraktsedel följt hela transportkedjan. Har en fraktförare självständigt anlitat annan och uppställt en ny fraktsedel för denna deltransport blir den sistnämnde transportören - om denne vållat skada - ersättningsskyldig för skadan men bara för fraktkostnad avseende den del hans fraktsedel avsåg. Är det en fraktsedel för hela transporten är de inblandade solidariskt ansvariga (skadelidande kan då kräva vem som helst som ingått i kedjan av fraktförare), men den som vidkänns kostnader kan regressa/återkräva detta av den fraktförare som är ensam ansvarig för skadan. Den skadeersättning som då kan uppstå beträffande fraktkostnad är frakten för hela den av kunden beställda transportsträckan. Så det hela beror på hur fraktsedlar använts och för vilka deltransportsträckor dessa eventuellt kan ha upprättats. Exempel kan vara ett distributionsåkeri i Stockholm som dagligen omexar ett stort antal inrikes sändningar med flera transportörer inblandade i för olika delsträckor. Det gäller i och för sig även utrikessändningar enligt CMRkonventionen om man kör också distributionen på CMR-fraktsedeln. Det vanligaste torde vara att man fortsätter att distribuera ut godset på den ursprungliga fraktsedeln. Det finns risk för att om denne sistnämnde då vållar skada ska denne ersätta hela frakten. Om vi säger att en sändning från Luleå tas emot och sedan vållas en transportskada på väg till mottagaren i Stockholm kan den sistnämnde hållas ansvarig ersätta frakten ändå från Luleå. Sådana här problem löses dess bättre oftast av försäkringsbolagens skadereglerare utan att saken diskuteras särskilt mycket bland åkerierna. Men om fraktkostnaden ligger under transportansvarsförsäkringens självrisknivå så torde många åkerier få ta sådana här kostnader ur egen ficka även fast det kan innebära högre skadeersättning än man skulle fått in på hela uppdraget om skador inte uppstått. Jag håller på att undersöka om det finns intresse att arrangera ett särskilt transportjuristseminarium om dessa frågor lite längre fram i vinter. Det finns ett nätverk mellan Sveriges Åkeriföretags chefsjurist Bengt Waldersten och mig, en del advokater, transporträttsforskare i universitetsmiljö och inte minst juristerna på våra största försäkringsbolag, som har ett fortgående meningsutbyte i transporträttsliga frågor. Om så blir fallet så återkommer jag med rapport om vad vi kommer fram till att man bör tänka på i dessa sammanhang. God Jul & Gott Nytt År önskar, Fredrik Engström 6

7 God Jul! Önskar: Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Vi har öppet till på lördagar efter nyår Välkommen! Kungens Kurva Kungens Kurvaleden 5 Capitolen Drabanten Regenten Tillsynshallen Kallhäll Skarprättarvägen Häggvik Åkeribacken Jordbro Silovägen S ö d e r t ä l j e / H ov s j ö Hantverksvägen Älvsjö Buss Konsumentv Scania Assistance Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Box 900, Stockholm Växel Öppettider Mån tor Fre Lör

8 Ytterligare YKB-lärare sökes! För våra delkurser om 7 timmar/dag behöver vi anpassa lärarresurserna efter den ökade efterfrågan på YKB-kurser från våra medlemsföretag. Rubrikerna på de 7-timmars delkurserna är: 1. Sparsam körning Mål: Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar. Optimera bränsleförbrukningen. 2. Godstransporter specifikt Mål: Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. 3. Gods Lagar & Regler Mål: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. Kör- och vilotidsregler mm. Känna till bestämmelserna för godstransporter. Lagar och regler. Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. 4. Ergonomi & hälsa Mål: Att kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi och fysisk säkerhet. Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. 5. Trafiksäkerhet & Kundfokus Mål: Att vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Kunna bedöma krissituationer. Första hjälpen m. m. Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs. Våra lärare ska för delkurs 1-3 ska ha Yrkeskompetensbeviset - YKB Vi kör för fullt nu över hela landet med YKB-fortbildningar för våra medlemsföretag. Det är fortfarande många som är osäkra vad yrkeskompetensbeviset innebär. Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment á 7 timmar. Vi kan även komma ut till era företag efter överenskommelse. Se vidare och/ eller kontakta vår akeri.se på för anmälan eller förfrågningar. De öppna kurserna kostar kronor + moms per deltagare för en dag. Nya medlemmar i Veteranklubben ABC-åkarnas Veteranklubb hälsar följande medlemmar välkomna: Kenneth Andersson, Sorunda, Sven Gustafsson, Vallentuna, Filip Åkesson, Rimbo. minst två års erfarenhet inom de områden man ska undervisa i. Utbildning i pedagogiken får ni genom oss liksom läromedel och kursplaner vilket gäller även för delkurserna 4 och 5, där man inte behöver två års erfarenhet inom utbildningsområdena. Du som är intresserad av att bli YKBlärare hos oss ska kontakta Annelie Westberg på tel Annelie Westberg på ABC-åkarna administrerar YKB-utbildningarna. Kollegahjälp

9 Åkeribarometern visar på minskad efterfrågan Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet visar på minskad efterfrågan på godstransporter på väg. Det efter ett kvartal då hälften av företagarna i undersökningen upplevt en oförändrad efterfrågan och en dryg fjärdedel även en ökad efterfrågan. - Åkeribarometerns källor uppvisar ungefär samma inställning som övriga konjunkturbedömare. Trots ganska hyfsade förhållande den senaste tiden har man en förväntan om något sämre tider, konstaterar Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag. Tron på en ökad efterfrågan har minskat under året samtidigt som förväntningarna om minskad efterfrågan stärkts. De mest pessimistiska efterfrågeförväntningarna visar byggoch anläggningstransporter följt av miljöservice- och renhållning, transport av kemiska produkter samt fjärrtrafik. Trots pessimistiska tongångar förutspår en kraftig majoritet oförändrade priser den närmaste tiden. När det gäller personalstyrkan finns nu en skönjbar tendens att minska antalet anställda. Även här är det bygg- och anläggningstransporter som uppvisar mest negativa förväntningar följd av fjärrtrafik och närdistribution. En majoritet av de svarande förutser dock oförändrad personalstyrka det närmaste kvartalet. Företagets investeringsplaner ligger fast eller kan komma att öka det närmaste halvåret förutser en majoritet (84,2 procent) av de svarande. Mest positiva synen på investeringar har delbranscherna transport av kemiska produkter och skogstransport. - Investeringsplanerna är liksom tidigare stabila. Bilparken måste ersättas bl. a. på grund av ökade miljökrav, förklarar Johan Lindström. Tendensen till personalminskningar tolkar vi som en reaktion på den ökade finansiella oron. Konsekvent effektiv Topprestanda och låga kostnader Med MAN TGX/TGS bromsar du dina transportkostnader Är du på jakt efter ökad produktivitet och lägre kostnader? Då kan du sluta leta. Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög Transport worldwide. Powered by MAN. MAN Lastbilar & Bussar AB tillförlitlighet kommer MAN TGX/TGS att göra sitt för att förbättra totalekonomin i din fordonsflotta. Gör dig själv en tjänst satsa på MAN TGX/TGS. 9

10 Offentliga platser i Stockholm Årets utgåva av Samfundet S:t Eriks Årsbok har klätts i finkostym av Balkong Förlag. Det är en vacker, välgjord bok fylld med intressanta artiklar om stadens offentliga rum. Torg, gator, öppna platser, trottoarer, kajer, gårdar och gallerior: stadens offentliga rum är många. Så länge Stockholm har funnits har torg och andra platser varit stockholmarens gemensamma utrymmen. Handel, utbyte, brott och straff, maktens uppvisningar och politiska protester har alltid letat upp fria ytor i stadsmiljön också för så enkla ting som att förflytta sig. Skilda tiders smak och behov har satt sin prägel på de många rum som vi kallar offentliga. S:t Eriks årsbok 2011 vill visa på de historiska linjerna och spegla nuets stadsrum. Från kantsten till byggnadsordning, från medeltid till framtid, från innerstadens symbolmättade platser till förorternas praktik. Delar av det offentliga rummet har på senare tid förändrats genom utbyggnaden av gallerior och privatiseringar av hela köpcentra, och har inte helt problemfritt blivit halvoffentliga. Journalisterna som avslöjat Boultbees affärer summerar sin bild av historien. Ett flertal andra skribenter ger också sin bild av bland annat arbetarrörelsens erövring av det offentliga rummet, stadens offentliga konst och graffiti samt förorternas negligerade Offentliga rum ges ut av Balkong Förlag. Boken är på 240 sidor och rikt illustrerad. Pris ca. 250 kronor. offentliga rum. Detta är en bra julklapssbok till alla som är intresserade av Stockholms utveckling. Sommarmat för 50-talsvänner Rockagrilly är en udda receptsamling i den svenska kokboksfloran. Grillrecept som väcker känslor och sentimentala minnen hos ägare av gamla USA-bilat. Raggmunk, Soppatorsk, Grillbykyckling och hel del annat. Partytips med vett & etikett för dig som ska fixa en grillfest med troligen störiga gäster eller för motorburen ungdom som inte vill göra bort sig på grillpartyt. Man vet ju inte hur det slutar när man bjuder in rockabillygäster. Recept på grillmat för dem som gillar rockabilly och äldre bilar. Dessutom en gripande bildnovell om en försvunnen utegrill. En humoristisk kokbok med massor av fina 50-tals inspirerade foton. En utomordentligt trevlig bok att ge bort som present eller fröjdas över själv. Hög nostalgifaktor Förlaget Retromega i Västerås har gett ut boken som bl. a. innehåller: 77 tips för trevliga grillpartyn, recept för motorburen ungdom, spännande bildnovell, Elvis metoden - ändra din vikt på tre veckor. Rockagrilly är skriven av Bengt Mannerfelt, som tidigare givit ut böckerna 50-talets bästa vänner och Reseguide till 50-talet Rockagrilly ges ut av Retromega. Boken är på 82 sidor och har spiralbunden rygg som håller för många bläddringar. Genomgående fyrfärg och rikt illustrerad. Pris ca. 200 kronor. 10

11 Helhetslösningar för åkaren ÅFA har det mesta en åkare och andra småföretagare kan behöva i form av fordonsrelaterade produkter, förmånliga drivmedelsvillkor och bokföringstjänster samt dessutom konkurrenskraftiga finansieringslösningar. ÅFA Drivmedel I samarbete med OKQ8 och Preem erbjuder vi dig konkurrenskraftiga priser på både drivmedel och smörjmedel. Diesel Du väljer att tanka på IDS eller Preem/Såifa och väljer det kort som geografiskt passar dig bäst. Och har du egen farmartank så löser vi transporten inom tre arbetsdagar och ofta snabbare än så. Bensin Här väljer du OKQ8 företagskort eller Preem/Såifa allkort med bra rabatt. Smörjmedel Vi samarbetar med Q8-Oils för att till konkurrenskraftiga priser kunna erbjuda dig högsta kvalitet på allt inom smörjmedel. ÅFA Butik I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av kläder, skor, verktyg och tillbehör m. m. Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. Reservdelar Nu kan vi erbjuda reservdelar till tunga fordon. Vår duktiga personal hjälper dig att hitta rätt reservdelar med hög kvalitet till bra priser. Kontakta våra säljare om du vill att vi kommer ut och besöker dig. Butik på nätet I vår webbutik, kan du enkelt beställa ett urval av våra varor. ÅFA Redovisning ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags behov. ÅFA är medlem i SRF och följer den nya branschstandarden Reko. Flera av våra medarbetare är av SRF auktoriserade redovisningskonsulter. Välj bland vårt breda utbud av administrativa ekonomitjänster och IT-baserade lösningar. ÅFA Finans Dags för investering? Står du inför ett investeringsbeslut, t.ex. inköp av nytt eller begagnat fordon, en byggnation eller investering i lyft/ kran? Vi hjälper dig med både rådgivning, kalylering och smidig finasiering till konkurrenskraftiga villkor. För mer info: ÅFA Tunabergsvägen 5, Tumba. Tel: E-post: ÅFA Fagerstatagan 6, Spånga-Lunda. Tel: E-post: ÅFA AB Enklare vardag för åkaren och andra småföretagare BUTIK DRIVMEDEL REDOVISNING FINANS

12 Inbjudan till Transportekonomi, 1-2 dagar basutbildning plus Specialpris för flera deltagare från samma företag Välkommen Du är välkommen till att gå en basutbildning i ämnet transportekonomi. Välj om du vill gå 1 eller 2 dagar. Innehåll Dag 1 Kursen tar upp klassiska fel som vi gör inom åkerinäringen. Varför är vi så dåliga på att ta betalt när det är mycket att göra? SÅcalc är ett program du får lära dig att behärska. Programmet, som bygger på Excel, är ett bra verktyg som gör det enkelt att beräkna kostnader för dina transporter. På ett enkelt sätt matar man in fordons- och personalrelaterade kostnader i programmet för att ta reda på vilka kostnader man har. Tanken är att vi ska bli duktiga på att värdera olika alternativ. Innehåll Dag 2 Dag 2 ägnas åt att räkna på din egen verklighet som du har i ditt företag. Ta med dina siffror till kursen och vi hjälper dig att verkligen komma igång att räkna på din verklighet! Målet Vi kan inte sänka dieselpriset men vi tänker förklara hur drivmedelstillägg fungerar. Vad är det, hur beräknas det och hur gör man? Deltagarna ska efter utbildningen, på ett metodiskt sätt, kunna upprätta en enkel kostnadsberäkning för en transportuppgift med hjälp av SÅcalc Deltagaren ska kunna använda sig av Index Deltagaren skall ges stimulans att vilja jobba mer med ekonomisk uppföljning. Kontakt och information Sveriges Åkeriföretag ABC-åkarna Fagerstagatan 6 Spånga Tfn: e-post Fakta om Transportekonomi Bas Våren 2012 Alt februari (1 dag) Alt maj (2 dagar) Längd: Dag 1, Dag Plats: Fagerstagatan 6 Spånga Kostnad: 1 dag SÅ medlemmar 1 900:- 2 dagar SÅ medlemmar 2.800:- Lärare: Ingemar Resare Övrigt: Vi kan offerera för utbildning på plats i ditt företag, lämpar sig bäst för grupper på 5-10 pers. Special Gå två personer, en dag utbildning kr, vid två dagars utbildning kr (pris gäller för två personer från samma företag) Anmälan: e-post Tfn Allmänna villkor för bokning/avbokning Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 10 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Du får dock möjlighet att gå nästa kurstillfälle utan att betala något. Sista anmälningsdag 10 dagar före respektive tillfälle Eventuell logi bokas i egen regi Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser

13 Bra förslag om vinterdäck I en debattartikel i Dagens Nyheter tisdagen den 29 november skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att regeringen är beredd att ha en lag om vinterdäck på drivaxeln för tunga fordon på plats till nästa vinter. - Vi ställer oss helt och hållet bakom förslaget säger Johan Lindström, vd på Sveriges Åkeriföretag. - Vi har tidigare framfört krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning på tunga fordons drivaxel vid vinterväglag och välkomnar därför att regeringen lagt fram ett förslag som ligger i linje med vad vi tycker och tagit till sig Trafikverkets och Transportstyrelsens bedömning. - Eftersom 80 procent av de svenska fordonen redan har vinterdäck, och en okänd andel av de resterande troligen har likvärdig utrustning, får en lag störst betydelse för utländska fordon på våra vägar där bara 57 procent har vinterdäck fortsätter Johan Lindström. - Med 40 procent utländska fordon på våra större vägar är det minsta man kan begära att de har lika bra däck som de svenska fordonen. I Dagens Nyheters nätupplaga samma dag intervjuas Mårten Johansson, teknisk chef på Sveriges Åkeriföretag. - Det är positivt med ett däckkrav, men glöm inte bort väghållningen påpekar han. Framkomligheten på våra vägar får inte bara göras till en däckfråga. Väghållningen har minst lika stor inverkan på framkomligheten i trafiken. - Man måste kunna förlita sig på vägen och att den inte plogas utanför vägkanten. Speciellt om man kör i mörker på smala vägar. Är då väghållningen dålig är det lätt att komma långt ut på vägkanten och hamna i diket. - Man får akta sig för att enbart vrida fokus till en däckfråga, utan man måste också titta närmare på hur man upphandlar vinterväghållningen. Ploga vägarna, sand och salta är avgörande för framkomligheten, avslutar Mårten. För en enklare vardag: Samla allt på samma ställe Kontakta oss: Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Stockholm lansforsakringar.se/uppsala lansforsakringar.se/stockholm 13

14 Fler miljölastbilar i Stockholm I början av år 2010 startade Stockholms Stad det treåriga projektet CleanTruck med syfte att få ut fler miljöbilar på stadens gator. Idag har projektet hunnit halvägs och på ett seminarium i Ävsjö i slutet av november gav projektledaren Lova André Nilsson en lägesrapport. Syftet med ClenanTruck-projektet är att hjälpa till och att vara en inspirationskälla samt visa att miljöbilarna fungerar och att man kan lita på den nya tekniken. Vidare är de merkostnadsbidrag som Stockholms Stad står för en ekonomisk morot för de åkerier som vill satsa på en miljövänligare lastbil. - Ett 80 tal fordon var målet, men vi ligger lite efter den ursprungliga tidplanen eftersom fordonstekniken inte har utvecklats så snabbt och i den riktning vi tänkt oss vid projektstarten, säger Lova André Nilsson. - Distributionstrafiken står för hälften av Stockholmstrafikens miljöpåverkan och jag tror att transportbranschen har ett genuint intresse av att bättra på sina miljöprestanda, avslutar Lova - Vi har hittills betalat ut ca :- i merkostnadsbidrag, säger Lova André Nilsson, projektledare för CleanTruck. Fem fordon - Under första året 2010 var det fem fordon som rullade och de sparade in 167 ton koldioxid. - I år har det tillkommit flera fordon och jag räknar med att vi kommer att ha ett 30-tal miljövänliga lastbilar ute på Stockholms gator före årsskiftet, förutspår Lova. - De fordon som är med i projektet fungerar bra och de åkerier som gick in tidigt i projektet väljer nu att köpa flera miljöfordon. - Jag tror att vi kan nå vårt mål som är en årlig minskning av växthusgaserna med ton när hela fordonsflottan på 80 lastbilar kommer ut på gatorna, säger Lova. Marko Kaj Moving AB är ett medlemsföretag som är med i Clean- Truck-projektet. Företaget har nyligen tagit en Mercedes-Benz Atego elhybridbil i drift. - Det är viktigt för oss att ligga långt framme på miljösidan, säger Kaj Koski till vänster på bilden och brodern Marko Mikkola håller med. - Detta med miljöhänsyn blir ett allt vanligare önskemål från våra kunder, framförallt när vi jobbar mot kommuner, avslutar Kaj Koski. 14

15 Färgstark Nostalgikalender För sjätte året ger Alutrans ut Nostalgikalender med lastbilsfoton från till 1970-talen. Första kalendern gavs ut år 2007 och blev med en gång succé bland lastbilsintresserade. För varje månad presenteras en bild med anknytande text. Alla bilder är tagna på den tiden det begav sig och ingår i Stefan Anderssons stora samlingar. Han har hållit på med lastbilar hela sitt liv och under senare år blivit känd som skicklig fackpressjournalist där teknik och testkörning men inte minst nostalgi är huvudämnen. Det började med modellbygge i mycket unga år och yrkesbanan fortsatte som fordonsingenjör inom släpvagns- och påbyggnadsindustrin. Främst är det intresset för lastbilar som drivit honom framåt och fotograferat fordon och samlat bilder har han gjort under fyra decennier. Det är detta unika material som ligger till grund för nostalgikalendern. Här kommer sjätte upplagan med många härliga gamla lastbilar. Scania- Nostagikalender 2012 har format 45 x 30 cm. Pris 220 kronor plus porto på 45 kronor för ekonomibrev inom Sverige. Vabis L75 med dubbeltrailer i skogen, en tidig LBS76 med skåptrailer i Småland, Volvo FB88 med två släp, Volvo N86 betongbil och även en Mercedes LP333 tusenfoting är några exempel. Kalendern kan beställas på www. alutrans.se. 15

16 Den glada butiken En regnig höstdag knackade ABC ÅKARNAS utsände reporter på hos ÅFA-butiken i Tumba. Jag träffade fyra glada, positiva medarbetare, som med kort varsel kan plocka fram allt en åkare behöver. - I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av kläder, skor, verktyg och tillbehör, säger butikschefen Teo Almgren. - Sammanlagt har vi drygt artiklar i lager. Vårt mål är att hela tiden hålla ett aktuellt produktutbud som väl möter våra kunders önskemål. - Storsäljare är skor, handskar och varselkläder. Vi säljer också mycket surrningsmaterial. OKQ8:s oljeprodukter är mycket prisvärda. Hemleveranser - Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det också eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. - Vi hjälper till med att tillgodose alla behov. Allt kanske man inte kan räkna hem med en gång, men det brukar löna sig i längden, konstaterar Teo. Gammal i gården Butikschefen Teo Almgren har arbetat på ÅFA i ca 24 år. Under många år var han ensam i butiken. Idag arbetar fyra personer i ÅFA:s Tumbabutik. Numera har ÅFA också en webbbutik med kunder över hela landet. - Via webben når vi kunder som vi annars inte skulle komma i kontakt med, säger Teo. Hela personalstryrkan i ÅFA:s Tumba-butik. Från vänster i bild: Teo Almgren, butikschef, Katarina Kattis Nilsson, säljare tunga lastbilsdelar, Michael Hahne, säljare, och Tomas Sunnefors, säljare tunga lastbilsdelar. - Det finns mycket marknad att hämta hem via webbhandeln, säger Teo Almgren, butikschef i ÅFA:s Tumba-butik. 16

17 Uffe Andersson, Åkare U. Andersson i Tumba AB, är en välkänd kund i ÅFA:s Tumba-butik. Han kör mycket åt Svevia och har en lastväxlarbil med kranflak, maskinflak och TMA-flak. - Det är alltid trevligt att titta in i Tumba-butiken, säger Uffe. Butiken ligger nära till hands och folket i butiken är alltid vänliga och hjälpsamma. Webbsidan fungerar också som en produktkatalog. Innan Teo kom till ÅFA arbetade han under 22 år på Flemingsbergs Däckservice. Han låg ute på vägarna med en servicebil och känner många åkare sedan den tiden. - Många har naturligtvis gått i pension men åtskilliga hade med sig sina små grabbar i hytten, berättar Teo. En hel del av dessa barn har nu själva blivit åkare och det är roligt att möta dem i butiken. - En populär produkt är arbetskläder med eget tryck, t. ex. logotyper säger Michael Hahne. Jakt och fiske Teo har en stuga i Dalarna och han är en genuin friluftsmänniska. Jakt och fiske står på agendan. Redskapen är både kast- och flugspö. Fångsten är öring, gädda och abborre. Jakten omfattar både älg och björn samt en och annan lerduva. Teo är också provledare för jägarexamen i Svenska Jägareförbundet, vidare är han aktiv i Huddinge jaktvårdsförening som skjutinstruktör och provledare för jägarexamen. Michael Hahne, säljare i Tumbabutiken, är inne på sitt tredje år hos ÅFA. Han trivs bra med de omväxlande arbetsuppgifterna. Mikael drev 17

18 tidigare ett eget företag, som arbetade med import och försäljning av radiostyrda bilar samt virtuell racing. Virtuell racing innebär att du kör i en datoriserad miljö med simulering i realtid. - Med hjälp av flera datorer, bildskärmar och ljud samt ratt, gas- och bromspedaler blir det mycket realistiskt, säger Michael. - Du kan känna dig som Ronnie Pettersson på Anderstorp eller Monza. Under elva år körde Michael ambulans. På fritiden är det bilracing med radiostyrda bilar och musik som gäller. Michael brukar sitta och leka med gitarren och plocka fram hårdrockande melodislingor. Stor potential - Det finns stor potential i ÅFA, säger Michael. - Här finns drivmedel och oljor, bokföringstjänster, finansiering och butik. En bra mix! Tunga reservdelar Tomas Sunnefors åker runt och levererar delar till åkerierna. Han är säljare på tunga reservdelar. - Jag gillar uppsökande kundverk- samhet och att lösa kundernas problem, säger Tomas Sunnefors, som är en välkänd profil bland åkarna i ABCregionen. Tomas har återvänt till ÅFA efter elva år. Tomas har ett stort motorintresse. Han körde själv rally med en Volvo 142:a i slutet på 1970-talet. - Det kostade att åka fort, konstaterar Tomas med längtan i rösten. Det började bli för mycket pengar bland annat för motorer. Veteranbilar Tomas har också en dragning åt veteranbilar och veteranmopeder. Hemma i garaget står en Chrysler Windsor 1960 års modell inköpt i våras. Det är en ovanlig bil på de svenska vägarna. Tomas gillar att åka på bilträffar och kör bara sin ögonsten på sommaren. Ny medarbetare Katarina Kattis Nilsson är säljare på tunga lastbilsdelar och arbetar också som butikssäljare. Hon började på ÅFA den 1 augusti men har redan hunnit bli varm i kläderna. Hon har varit arbetskamrat med Tomas och det är hans förtjänst att hon kommit till ÅFA. Kattis har lång erfarenhet av att arbeta med reservdelar. - Det är trevligt att arbeta tillsam- Det är högt tempo i Tumbabutiken och Katarina Kattis Nilssons telefon ringer hela tiden. mans med Tomas, säger Kattis Vi fungerar bra tillsammans. Hästbiten Kattis är mycket intresserad av hästar och rider varannan dag, mest i skogen. Drömmen är att en dag skaffa en egen häst. - Det är underbara djur, säger Kattis. Det är rofyllt och fint i skogen, ett bra sätt att rensa tankarna efter en stressig dag i butiken. Kattis har en rejäl trädgård runt huset i Grödinge. Här finns flera exemplar av älsklingsblomman Magnolia, vita, rosa och gula. Tomas Sunnefors håller upp en laddkabel som kopplas mellan bil och trailer. ÅFA:s Tumba-butik ligger i Tunabergs industriområde i södra Stockholm, fyra - fem kilometer från E4:an. I direkt anslutning till butiken finns en IDS-anläggning för diesel. Många åkare som tankar passar också på att besöka butiken. 18

19 ABC-ÅKARNA 2011 NUMMER FYRA ÅFA AB satsar på en ny transportbil för kundleveranser. Denna gång blev det en Nissan. Bakom ratten sitter Tomas Sunnefors här tillsammans med sin säljkollega på tunga reservdelar Katarina Kattis Nilsson. I bakgrunden den 300 kvadratmeter stora ÅFA-butiken i Tumba. Vi söker nya medarbetare! Transportledare lantbrukstransporter Uppsala, 100% Transportledare/ kundservice MLT har en offensiv syn på framtiden. Vi har nyligen förstärkt vår säljorganisation och söker nu drivna och entusiastiska medarbetare som vill växa med MLT. Sala, 100% Mer information om oss och tjänsterna ovan hittar du på Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT) erbjuder transport- och maskintjänster till kunder i Mellansverige. Vi omsätter ca 500 mkr och driver verksamheten i affärsområdena Bud & Distribution samt Anläggning & Industri. Kunderna väljer oss för att vi är leveranssäkra, tar ansvar och är enkla att ha att göra med. 19

20 Parkeringsproblematik vid NTK:s höststämma Vid Stockholms Nyttotrafikkommittés höststämma den 17 november hos Taxi Stockholm hade ansvariga chefer för parkeringsövervakningen i Stockholm inbjudits. Av inte helt okänd anledning ville vi diskutera den ömsesidiga förståelsen för de båda yrkesgrupperna som jobbar i vår täta trafikmiljö. Från yrkestrafiken är vi måna om att lastzoner och felparkerade fordon som hindrar våra yrkesförares arbete åtgärdas med felparkeringsavgifter och bortforsling när det är riktigt illa. Vi är i stort behov av att trafikövervakningen fungerar på ett effektivt sätt för att kunna sköta våra leveranser av gods. Närmast kameran avdelningschef Heléne Hamberg från Securitas Sverige AB, som övervakar de norra delarna av Stockholms kommun. Heléne inbjöd även oss från Yrkestrafiken att ta del av en parkeringsvakts vardag och följa deras bedömningar i övervakningsjobbet. Bakom Heléne till vänster syns Taxi Stockholms styrelseledamot och värd för kvällens möte, Fredrik Lindeberg, och till höger i bild NTK:s generalsekreterare Harald Ljung. Stöldrisker vid leveranser i stan Vi framförde kritik när det gäller lappning av yrkesfordonen när det pågår leveranser. Från p-vakternas sida gäller att det ska vara verksamhet runt fordonet så att det framgår att arbete pågår. Här protesterar vi naturligtvis genom att vi måste låsa allt som går för att hålla tjuvarna borta och vi menar att man i parkeringsövervakningen borde förstå att så är fallet. Regionchef för Parkeringsavdelningen inom Svensk Bevakningstjänst, Marianne Larsson, som vid sin sida hade Carlsbergs Transportledare Peter Berglund, berättade att hennes ansvarsområde var Gamla Stan, Södermalm och de södra delarna av Stockholms kommun. NTK:s medlemmar erbjöd de båda parkeringsbolagens personal möjlighet att följa med på del av en arbetsdag för att öka förståelsen för yrkesförarnas dagliga vedermödor. Detta mottogs positivt. 20

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 2 2012 Årsmöte Bärgarmöte Höjdledsskador Nya körkortsregler Säkerhetsparkering volvoservice på väg Volvoservice

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Juni 2012 Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner:

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET

3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 30 november 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 3 TUNGA FORDON 3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET Sparsam

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 3 N r 2 2 0 0 8 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e. Nytt DemoCenter i Helsingborg

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 3 N r 2 2 0 0 8 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e. Nytt DemoCenter i Helsingborg GRIPEN SCANIAKVALITET HELA VÄGEN U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 3 N r 2 2 0 0 8 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e Pärlrallyt 2008 Intresset bara växer! sid 7-9 Scania-Bilar

Läs mer