ICA, KONTAKTEN Nr 11 Torsdagen den 24 september 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA, KONTAKTEN Nr 11 Torsdagen den 24 september 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning ICA, KONTAKTEN Nr 11 Torsdagen den 24 september 1992 TAGNING! Så lanseras ett tvättmedel Mycket arbete med planering och studier av konsumenters köpvanor ligger bakom arbetet med att göra en reklamfilm. Själva filmningen är bara en bråkdel av jobbet. Läs hur det går till. Sidorna 6-7. Så peppades ICA Öst att möta 90-talets konkurrenter Skolkontakter tryggar ICAs framtida behov av arbetskraft Sidan 4 Sidan 5 Nu utbildas alla i nya PHS-systemet I dagarna har Torsten Braméus och hans medarbetare på dataavdelningen i Bromma börjat sin informationsresa runt om till landets alla DCn. Nu Finns tillfälle för varje enskild medarbetare att lära mer om det nya enhetliga partihandelssystemet.. Sidan 3

2 SVEN WESSTROM TEL. 021/ Allt är inte som man tror ICA Partihandel AB ICA Frukt och Grönt AB Varukontrollen har i en organisationsförändring överförts till Många minns kanske fortfarande hur det var att gå i skolan? Grundskolan, gymnasiet eller vad det nu kunde vara frågan om. Hur man vissa mornar, när någon särskilt motbjudande skrivning stod för dörren, kunde ligga i sängen och föra långa, bistra men samtidigt litet förhoppningsfulla resonemang med sig själv. Så här ungefär: - Om inte morsan kommer och väcker mig snart kommer jag för sent till skolan och när jag ändå kommer för sent är det egentligen ingen mening med att gå dit alls. Sedan vände man sig mot väggen och försökte påminna om en björn som just gått i ide. Bakom detta naiva resonemang dolde sig givetvis en önskan att låta bli att göra något nödvändigt för att sedan skjuta skulden på någon annan. Ingen särskilt moralisk tanke men heller inte särskilt ovanlig i trängda lägen. Naturligtvis missades aldrig väckningen utan mor såg till att man kom iväg till skolan, "snyggt och ordentligt klädd och med nödiga läroböcker försedd" som det stod i skollagen för länge sedan. Känslorna var minst sagt blandade när man närmade sig plugget, men ärligt talat kändes det ganska skönt när dagen ändå var över på det här sättet även om skrivningsresultaten för det mesta inte var precis lysande. Om det nu nödvändigtvis måste finnas en sens moral i den här lilla historien så skulle den i så fall vara att man förr eller senare tvingas ta ansvar för sin egen situation och inte bara stå bredvid och titta på. I dag är Sverige i en besvärlig men långt ifrån olöslig situation. En representant för FN med bl a Somalia som arbetsplats såg närmast road ut när hon av TV ombads yttra sig om den svenska krisen. Men det händer mycket och det händer snabbt och naturligtvis måste vi göra någonting. Den stora risken är att vi förhåller oss alltför passiva. Göran Nord, VD för ICA Partihandel, antydde för litet sen att det även inom ICA finns de som föredrar att sätta sig vid sidan om för att sedan på behörigt avstånd betrakta vad som händer och kritisera de åtgärder som vidtas. Självfallet måste någon fatta de avgörande besluten och i sista hand vara ansvariga för att det blir riktigt gjort, men det utesluter naturligtvis inte skyldigheten för var och en att ansvara för åtminstone sina egna handlingar på alla nivåer och i alla sammanhang. Det handlar mycket om att hela tiden ha ett mål och inte bara lita på att någon annan ska den nyinrättade kvalitetsavdelningen vid ICA Frukt och Grönt AB i Helsingborg. Till chef för kvalitetsavdelningen har utsetts lantmästare Nils Pihlblad. Avdelningen sorterar direkt under VD. Kvalitetsavdelningen har ansvar för alla kvalitetsfrågor vad avser varor och tjänster med inriktning på våra kunder. I vid bemärkelse sträcker sig avdelningens ansvarsområde från varukvalitet till kvalitetsstyrning via normer och rutiner för inköp, reda upp problemen. I förra numret av ICA Kontakten finns en artikel som på ett lättfattligt sätt förklarar hur en låg- resp högkonjunktur uppstår. Det är ju ändå om samma pengar som rör sig hela tiden. Just nu upplever vi två slags lågkonjunkturer. En ekonomisk och en mental. Den ekonomiska blir ekonomernas uppgift att reda ut men den mentala biten måste vi klara själva. Det kan tyckas förmätet att i tider av räntehöjningar, massuppsägningar och en ständigt ökande arbetslöshet prata om att vi ska skratta och vara glada men det är inte riktigt vad det hela handlar om. Det är den positiva andan som behövs. Tittar vi efter ordentligt så finns den faktiskt redan på flera håll. Den nyligen avslutade vattenfestivalen i Stockholm blev en stor framgång för för ICA och ICA Östs vinnarträning med Gunde Svan gick också hem. Inom kort väntar ett spännande Öppet hus i Malmö för att fira ombyggnaden av de gamla lokalerna så nog finns det positiva krafter i rörelse. Och den saken är klar, är vi bara tillräckligt många som tror att vi genom ett mera positivt tänkande kan bidra till att skapa ett bättre läge så kommer vi också att göra det. teknik, lagerhantering, transporter, försäljningsmönster etc. Likaså ansvarar avdelningen för att kundernas kvalitetsstyrning understöds genom kontinuerligt informationsutbyte och utbildningsinsatser. Nils Pihlblad kommer närmast från Weibulls där han har arbetat med inköp och senast som säljledare. Nils har tidigare varit på ICA Frukt & Grönt i åtta år som varukontrollant. IC\KONTAKTENNr11i992 Den senaste tidens oroligheter på finansmarknaden gör att många funderar kring hur det kan påverka jobbet och den egna ekonomin. Här ger VD Roland Fahlin besked om var ICA-koncernen står i den turbulens som just nu råder i omvärlden. ICA-koncernen står stark i snålblåsten Den senaste tidens oroliga finansmarknad och förvärrade fastighetskris oroar många. Det märker jag på frågor som ställs om hur ICA-verksamheten påverkas. De flesta vet ju också att vi har aktier i BGB, fastighetsbolaget som nyligen gick i konkurs. Svaret på frågorna är att ICAkoncernen står sig bra ekonomiskt. BGB-innehavet innebär visserligen att våra aktier där blir värdelösa, men de har haft en mycket låg börskurs under relativt lång tid, och vi har inte lämnat några garantier som gör att konkursen påverkar oss i övrigt. Det bokförda värdet i senaste årsbokslut var 100 mkr. Vi kan naturligtvis inte gå alldeles oskadade genom de stormvindar, som drar fram i svensk ekonomi. Men vi har nu nytta av en stark ekonomisk ställning och en medvetet försiktig politik vad gäller riskinvesteringar, framför allt utanför ICA-handlarnas detaljhandel. Våra totalinvesteringar har legat kvar på en relativt hög nivå under de senaste åren. Det beror på att vi håller uppe nyetablering och förvärv ytmässigt, trots kärva tider, och gör teknikinvesteringar för att rationalisera distributionen. I båda fallen stärker det ICA-handlarna i den hårdnande konkurrensen. Fastighetsägande - delägande i större fastighetsbestånd - har varit ett viktigt område för oss under många år. Skälet var naturligtvis behovet att bevaka nya butikslägen. Redan för ett par år sedan ändrades i praktiken våra prioriteringar av externa fastigheter. Vi satsade mindre och försökte komma ur där det gick. Det visar sig nu vara bra. Med bibehållen policy på fastighetsområdet skulle vi ha kunnat påverkas betydligt mer av fallet i fastighetsvärden. Det smärtar att behöva ta förluster i externa fastighetsbolag, men det är trots allt en marginell påverkan ställd mot vår totala balansomslutning på 15 miljarder med nära fem miljarder i riskbärande kapital. Huvuddelen av våra fastighetsinnehav är rörelsefastigheter i detalj- och partihandel, med låga bokförda värden. ICA-koncernen har högsta rating på kreditmarknaden. Det bygger på stabilitet i verksamheten, god ekonomi och ett starkt handlingsprogram. Vi har också därigenom goda möjligheter att bibehålla den finansiering av ICA-handlarna som är en viktig del av ICA-verksamheten. Att som handlare sitta i en nyinvesterad butik är idag en utsatt position, särskilt om man inte har mycket eget kapital. Där har ICA-handlare som kunnat använda 91/9-bolagsmodellen och kan låna pengar internt, ett klart försteg före de flesta av konkurrenternas butiker. Ytterst bygger det på den förmånliga finanssituation, som vi kan bibehålla i ICAkoncernen som helhet. Man ska ha respekt för de drastiska svängningar som nu sker på olika marknader. Men med den stabilitet som ICAhandlarnas försäljningsutveckling fortfarande visar, och den starka ekonomiska rygg som bär upp verksamheten, kommer vi att arbeta målinriktat och långsiktigt även framöver. Detta trots att våra resultat i koncernen har varit och är pressade. Vår styrka är att vi klarar även det, och därmed kan fortsätta med konkurrenskraftig prissättning och distributionsservice. De investeringar vi gör i teknisk utveckling och i detaljhandel är väl prövade gentemot den allmänt kärva situationen. Vår investering i Norge visar också goda resultat och försvarar den finansiella belastning den drar med sig. Sammantaget illustrerar våra satsningar den koncentration till modernäringen dagligvaruhandel, som styr vår långsiktiga inriktning. Roland Fahlin ICA handlarnas AB Koncernchef ICA fjärde bästa ledning i landet Delad fjärdeplats i ligan om Sveriges bästa företagsledning fick ICA-handlarna i en undersökning som tidningen Veckans Affärer publicerar varje år. Det var inom gruppen privata företag utanför börsen, som ICA-handlarna kom på fjärde plats med en poäng på 4,7. Bättre företagsledning har Ikea, Tetra- Pak/Alfa Laval och Saab Automobiles. KF:s ledning fick 3,4 poäng och Axel Johnsson 3,5. Egen smörgåsmat - nyhet hos ICA-handlarna Under hösten lanseras i butikerna en ny varugrupp inom ICAhandlarnas eget varumärke: smörgåsmat. Sortimentet innehåller nio prudukter varav fem är korv av olika slag. Fyra produkter, rökt och kokt skinka, hamburgerkött och rökt smörgåskasseler, har låg fetthalt och är märkta med gröna nyckelhålet. Avtal om kassor med Postgirot ICA Detaljhandel AB och Postgirot har nyligen slutit ett ramavtal om hantering av dagskasssor. Avtalet innebär att Postgirot räknar upp dagskassan och tillhandahåller växel. För att kunna utnyttja ramavtalet måste den enskilde ICA-handlaren skriva ett avtal med sitt lokala postkontor, om bland annat inlämningsrutiner. I ramavtalet ingår också möjligheter för handlaren att få tillgång till penningtransporter mellan butik och postkontor.

3 ICA,K0NTAKTENiMr Startskottet har gått för nya partihandelssystemet: Breddutbildning för samtliga anställda Med en av de största breddutbildningarna någonsin på företagsnivå har ICA Partihandel i praktiken låtit startskottet gå för det nya partihandelssystemet (PHS). Premiärpresentationen ägde rum på DC Västerås i mitten av september med fyra informationsträffar. Tidigast en vecka in i november har Torsten Braméus m fl ansvariga på HK i Bromma hunnit landet runt och försett samtliga anställda med så pass mycket grundfakta att man vet vad som väntar under ett intensivt Informationsträffarna är obligatoriska för alla våra anställda, berättar Torsten Braméus. Vi besöker samtliga arbetsställen för att göra det praktiskt möjligt för alla att medverka. Vid presentationen i Västerås deltog också en av projektledarna, Åke Wesierlund, som "back up". DC-chefen Göran Nygren inledde och avslutade genomgångarna. Inkluderat frågor och diskussion tog de ca 1,5 timme. - Som lokalt ansvarig är det viktigt att jag som DC-chef markerar mitt intresse och engagemang för att inkörningen av PHS ska bli en framgång, kommenterar Göran Nygren. Den dag vi står inför igångkörningen av de olika systemdelarna måste allt fungera, eftersom vi då inte har kvar något av det gamla. Det blir tuffa tag, men vi ska klara av det med gemensamma ansträngningar! IVe starter 1993 I stort handlar det om att installera och ta i bruk tre nya system. Enligt tidtabellen ska det administrativa systemet vara igång från februari I maj ska marknadssystemet börja fungera. Tredje steget blir starten av distributionssystemet, som är be 14 del tagare från olika ICA-företag på sitt första Kick-seminarium. räknad Ull september, Till den inledande breddutbildningen har en redaktions grupp inom ICA Partihandel utarbetat en informativ och lättläst informationsfolder. Samtliga medarbetare får ett eget exemplar, som ska fungera som "fakui bank" under hela den tid det tar att utbilda sig för det nya. - Alla medarbetare inom ICA Partihandel måste inse vilken enorm uppgift som vi står inför. Det handlar faktiskt om att vi snart ska ta i bruk ett av de lör närvarande mest intressanta informationssystemen i världen, sade Torsten Braméus. - Räkna med att många blickar kommer att riktas emot oss. Då gäller det att vi alla "ger järnet" - ser möjligheterna i stället för problemen - och gör PHS till den viktiga resurs som företagsledningen och våra ICA-handlare förväntar sig, betonade Göran Nygren. I ars- A kr Pettersson Första seminariet för kvinnor har startat Första seminariet i Kick i en serie om fem har just hållits på Hakonsgården i Västerås. Kick är en kompetensutveckling för kvinnor inom ICA-företagen. Den arbetades fram inför Kvinnor Kan-mässan och presenterades i samband med ICAs eget seminarium Samklang. 14 deltagare med olika bakgrund inom ICA-verksamheten fick under två dagar en samlad CA-kunskap. Kursledare var Monica Freijd-Stillberg och Bengt Endegård från ICA Utbildningar AB. På programmet stod ICA och omvärlden ur flera aspekter: Peter Dettmann berättade om livsmedelsbranschens och i synnerhet ICAs förhållande till de pågående samtalen om medlemskap i EG, Lars Engström gav en bild av ICAs verksamhet från starten 1917 och fram till idag. Stor uppmärksamhet och en givande diskussion blev det när de två handlarna, Jan Ove Hallgren, ICA Kvantum i Västerås och Eva Olsson, Evas ICA i en förort till Stockholm berättade om sina jobb och sina förväntningar på sina bakomvarande led, ICA Partihandel och ICA Detaljhandel. Att se sin egen roll i ICA-verksamheten och att planera för större insikt i form av studiebesök/praktik ingick i andra dagens program, liksom grunderna i kommunikation - hur når man bäst fram med sitt budskap? Grupparbeten och diskussioner i mindre grupper gav djupare innehåll åt programpunkterna. Kommande seminarier ska behandla ämnen som Ekonomi och budget, att öka sin självkänsla, att sätta mål och att arbeta i projekt. Andra seminariet Ekonomi och budget hålls i Göteborg i början av oktober. Margareta Lindberg ICA-handlarna och Sparbanken samarbetar om kontokort Under hösten 1992 kommer det att bli möjligt att handla i ICA-butikerna med Sparbankskort i ICAs nya on-line betalsystem. Detta är resultatet av en överenskommelse som träffats mellan ICA Handlarnas AB och Sparbanken Finans AB, som ansvarar för kontokortsfrågor i blivande Sparbanken Sveri ge- Det är ICA handlarna och Sparbanken Finans som startar ett gemensamt projekt för rationell kontokortahantering. Överenskommelsen innebär att Babs, helägt dotterbolag ull Sparbanken Finans, ger KA handlarna möjligheter till hantering av samtliga Visa-kort och Sparbankskort genom i< \ Kons agna terminajei I K A butikerna Avtal hat också tiatlats om gemensam utveckling av KA Koiis terminalsystcm on-line att a\i'ii innehavare av S >;u hankskoit kommer att kunna använda sin befintliga PIN kod i K A butikerna,något somredan är möjligt med ICA Kundkoll. Kunden slår in sin personliga kod och bekräftar köpet när slutsumman angivits, ett förtärande som dramatiskt förkortar hanteringstiden i butikskas torna. Utvecklingsarbetet beräknas vara slutfört under Avtalet främjar ökad kortan vändning hos ICA-handlarna Vilket minskat konlantlianlc ringen och därmed också rånrisken. TCO och Naturskyddsföreningen i unikt samarbete: Svenska miljökrav styr världsmarknaden för datorer Eftei mani'.i larm om arbeta miljöproblem vid datorarbete OSka 11 ( ) liam BO egen kravspecifikation för bildskäi mat och tangentbord. Kraven finns dokumenterade i skrifterna Hildskaimsptovare och Kild skarmslakta. Mest uppmärksammat har TCO» hårda kta\ på reduktion av strålning från biklskaimai blivit. I (Os arbete satte en kraftig ptess pa ilatoitillvetkar na. Påkört tid blev K Os reglei styrande EÖ1 teknikutveckling runtom i världen. Nu går TCO vidare, denna gång i ett unikt samarbete med Sveriges största miljöorganisa tion, Naturskyddsföreningen. Steg för steg ska föreningarna tillsammans utveckla miljökrav lör kontoraelektronik där hälsofrågor, energianvändning och miljöaspekter vägs samman. Arbetet stods av avdelningen för effektivare energianvaiul ning vid NUTEK, Närings- och teknikutveeklingsverket. Första steget är en märkning inriktad på fyra faktorer: 1. Strålningsprestanda - hase rat på TCOs tidigare ut veck lingsarbete. 2. Självsläckandc skärmar. Datorer som användaren glömmer att stänga av drar mycket energi, vilket leder till ökad miljöpåverkan helt i onödan. 3. Energideklaration. Datorerna är växande energiförbrukare. För att konsumenterna lägre strålning samt självsl tickande bildskärmar är ett par av de krav som ställs för att en datortillverkare ska få köpa rätten att använda TCOdekalen på sina datorer. medvetet ska kunna bidia ull minskad energianvändning kravs ordentlig information, Energisnåla datorer ska gynnas framför energislösande. 4. El- och brandsäkerhet. Datorerna måste vara säkra - men säkerheten måste lösas på ett miljöanpassat sätt. Den märkning som nu lanseras kommer succesivt att byggas ut. En av de centrala uppgifterna i det kommande arbetet är att driva fram ålervinningsbara datorer samt alt ersätta de nu använda flamskyddsmedlen i datorernas plasthöljen och elektroniska utrustning. Ett vanligt flamskvddsmcdel idag är bromerade difenyletrar, PBDE, som liknar det förbjudna miljögiftel PCB. Denna metod för brandskydd orsakar mycket allvarliga miljörisker främst i samband med datorernas skrotning.

4 ICA Partihandel Öst ska bli 90-talets vinnarlag. Om detta rådde ingen oenighet sedan man avslutat sitt första "träningspass" på Nacka strand i Stockholm. Närmare 170 medarbetare från regionbolaget och dess DC samt några speciellt inbjudna ICA-handlarkandidater hade infunnit sig och som "startpatron" fungerade ingen mindre än Gunde Svan, en av Sveriges stora vinnare genom tiderna. Mera officiellt uttryckt handlade det om en inköp- och säljkonferens med sikte på att möta den hårdnande konkurrensen på marknaden. Efter en inledande kopp kaffe med ostmacka var det bara att sätta full fart på alla cylindrar. Sedan Annica Helmfrid - en av de många som höll i trådarna - hälsat Sveriges skidkung, Gunde Svan, jämförde sin egen marsch mot toppen med ICAs utvecklingsarbete och får här teknisk rådgivning av Annica Helmfrid från ICA Partihandel öst. ICA Öst satsar på att bli vinnare: IC\K0NTAKTEI\lNr tiska karriär. - Jag har tävlat i 22 graders kyla och snöstorm och jag har också tävlat i 23 graders värme och i båda fallen gäller det att vara förberedd. Jag har fått göra stora uppoffringar för att hålla mig kvar på toppen och det handlar inte bara om att åka skidor. I minst lika stor utsträckning gäller det motivation och vilja. Det finns inga genvägar, men man måste alltid kunna hitta rätt väg. Ingenting löser sig av sig självt. Man kan inte vinna allt utan måste sätta in krafterna där de som bäst behövs. Gunde berättade bland andra minnen om hur det kändes att köra in i den s k väggen, d v s ta helt slut: Det hände mig en gång i ett femmilslopp. Jag ledde med en och en halv minut när det var fem km kvar. Då liksom svartnade det för ögonen och jag ville helst bara sätta mig på närmaste stubbe. Jag lyckades dock disponera de krafter jag hade kvar och klara guldet med några sekunder till godo. Östjournalen, ICA Östs kanaiför videoinformation, fanns naturligtvis på plats. Fr v fotografen Berndt Mannhagen och producenten Ulf Häggs t rönt. välkommen var det tid för ICA Östs VD Fabian Wrede att signalera för en kursändring: - Vår tanke är att alla mer eller mindre ska bidra till att lägga grunden till hur vi ska jobba i framtiden. Vi ska jobba mera med säljsidan. Våra kunder, ICA handlarna, ska känna att vi verkligen gör allt vi kan för dem. Vi kommer ingen vart med att bara prata utan vi ska också visa handlarna att de helt enkelt inte har råd att köpa sina varor någon annanstans. Vi ska bli det vinnande laget, inte bara på konferenser utan också i den grå vardagen. Fabian Wrede informerade även om att man för att kunna fullfölja sina åtaganden kommer att ha ett av Europas modernaste Kerstin Grönfeldt, DC Stockholm, miljöfrågor: - Miljön är viktig och det föddes många nya idéer. Den nya generationen känner starkt för miljön. datasystem till sitt förfogande, nya PHSsystemet som i det närmaste är klart att ta i bruk. Nya media Hur ska man nu bli det vinnande laget? Om detta kunde Karsten Hess, ansvarig för marknadsutvecklingen på huvudkontoret i Bromma, berätta åtskilligt. I ett timslångt framträdande presenterade han i detalj ICAs marknadsföring från 60-talets veckoannonser fram till dagens heta mediavärld: - Radion och ett ständigt ökande antal TV-kanaler kommer att Bertil Dahlby, DC Gotland, trenden - Ett väl genomarbetat program. Det är viktigt att man sedan fullföljer det här. "När vi gör något blir det resultat" ge oss möjligheter att nå konsumenten som vi inte haft tidigare. ICA och ICA handlarna är Sveriges största reklamköpare och det kommer att bli spännande diskussioner framöver. Reklamkostnaderna måste skäras ner, men vi måste samtidigt vårda ICA-märket. Vi är kända för att sponsra idrotten och det ska vi fortsätta med. ICA-familjen måste vara goda medborgare. - Nu när ICA Partihandel blivit en enhet i stället för tre ska vi visa att vi har ett gemensamt syfte. ICA-butikens främste konkurrent är ofta en annan ICA-butik. Vi ska se till att handlarna uppmärksammar vilken reklam vi gör. Reklam är inte bara en kostnad utan också en marknadsföringsdetalj. I sin omfattande analys av marknadsläget berörde Karsten Hess också lågprishandeln, stormarknaderna, den framtida marknaden och mycket annat. Han avslutade med frågan: - Varför ska vi ändra kurs? Hans eget svar blev: - Bland annat därför att alla andra gör det. Vi kanske skulle ha gjort det i fjol för vårt sätt att agera kommer att påverka hela marknaden. Vi är inte först, men när vi gör något blir det resultat. Reportage: Sven Wesström Sari Viitamäki sammanfattade de olika resultaten av eftermiddagens grupparbete. Vetenskaplig vinnare David Ottosson, köpman i Uppsala och medlem av ICA-styrelsen ansåg att det fanns ICA-handlare som glömt sitt ursprung och trott att framgången berott på deras egen enorma skicklighet. - Enade vi stå söndrade vi falla, citerade han och pekade på en rad nya konkurrensfaktorer att ta hänsyn till. - Det gemensamma särprogrammet är det bästa som hänt inom ICA-rörelsen. Så kom då Gunde och gav en levande beskrivning av sin fantas- Maria Lundin, DC Uppsala, kvalitet; - En sporre för framtiden. Framför allt Gunde, som talade rätt in i hjärtat. Vida vyer. Resten av dagen ägnades åt grupparbete. Deltagarna delades in i åtta tjugomannalag och varje lag bearbetade sitt eget tema, t ex: Partihandelns roll år 2002, Hur utvecklar vi en en effektiv och marknadsanpassad säljorganisation? Hur ser den framtida marknaden ut? och Hur kan vi förbättra kvalitet och service till kunden/butiken? Träningspasset leddes av ICA Östs egna lagledare eller moderatorer. De olika ämnena ledde till många, engagerade och nyttiga diskussioner som vid dagens slut redovisades och kommenterades av marknadschefen Stefan Gideskog, DC-chefen Hans Carlson och Gunde Svan. Dan Bremler, DC Uppsala, framtiden; - Kul att kunna vara med och påverka utvecklingen och höra vad andra tycker.

5 ICA,K0NTAKTENNr Skolkontakterna tryggar personal för framtiden - Skolkontakter, vad ska vi med dem till när ICA ändå inte har ett enda jobb att erbjuda de ungdomar som går ut skolan? Det kan möjligtvis den okunnige fråga sig och svaret på den frågan är kort och gott att skolkontakterna är ett värdefullt sätt att trygga framtida personalbehov. För att närmare utreda behov och former för skolkontakter har ICA Partihandel, ICA Detaljhandel och ICA Informationsservice gemensamt tagit initiativet till ett möte som hölls på Kyrkbacksgården i Västerås. Drygt 30 deltagare med skolfrågor som intresse -från Luleå i norr till Malmö i söder- fanns på plats tillsammans med en representant för Skolverket, undervisningsrådet Kjell Hedwall, i avsikt att tillsammans hitta en framkomlig väg för ett fortsatt samarbete näringsliv/skola. Inom ICA fungerar organisationen på så sätt att huvudansvaret ligger på ICA Partihandel som regionalt och lokalt arbetar tillsammans med skolkontakter inom ICA Detaljhandel. Samtidigt finns den centrala kompetensen i skolfrågor hos ICA Informationsservice i Västerås. Traditionellt samarbete - Just nu pågår en enorm förändringsprocess inom skolan, berättade undervisningsrådet Kjell Hedwall, som f ö har ett förflutet som konsulent på ICA i Västerås. Den gamla SO har ersatts av Skolverket och det är framför allt på fyra punter verksamheten förändrats: * Ansvaret mellan stat och kommun har förändrats * Förslag föreligger till ny läroplan och nytt betygssystem * Gymnasieskolan reformeras * Vidgat samarbete skola/näringsliv - Mycket av ansvaret flyttas ut till skolorna och det finns inte längre några öronmärkta pengar. Från och med 1993 kommer kommunerna att få en summa pengar Pia Lennström från DC Borlänge fick en del att fundera över efter konferensen. från staten för att täcka alla utgifter, inklusive skolan. Detta innebär att det tillkommer den enskilda skolan att prioritera undervisningen och det är där samarbetet med ICA kommer in. Lisbeth Kohls, chef för ICA Konsument, var först att presentera synpunkter på samarbetet: - Redan 1975 började vi inom ICA få en samlad syn på skolkontakten och ansåg att den borde utvecklas. Vi behövde "lägga rabarber " på en viss procent av årskullarna och det handlade om att göra branschen mer spännande. - Under 80-talet var det svårt att rekrytera folk, vilket fick oss att bredda kontakterna med skolan. Vi måste ha hela vår kontaktyta öppen mot skolungdomen för oavsett om de får jobb eller inte som kommer vi alltid att möta dem i form av konsumenter. - Just nu har vi inga jobb att er bjuda men vi ska ändå fortsalla Några av huvudfigurerna, fr v Annicka Femström DC Borlänge, Lars Camenius och Peter Wigstein ICA Informationsservice, undervisningsrådet Kjell Hedwall Skolverket och Ulf Andersson ICA Detaljhandel Västerås. att hålla kontakt med skolan. Vi miste också for ;itt behålla vår vlrdighel sköta kontakterna. God försäkring Att jobbs med skoikontaktei Ii Mim aii jobbs med Eörsikring ar, sade u eine i 'edin, personalut vecktingschef på ICA Partihan del AH. Man vet aldrig om man får något för pengarna men del känns tryggt I aiigsikligt får vi inte lura oss a\ all det JUSt DU Bl lågkonjunktur och i Stort sett an ställningsstopp. Det Bi belt naturligt aii stora företag får ta hand om yrkesutbildningen. De hai både resurser och kunskaper. - I den rådande lågkonjunktu ren ligger skolfrigoma ganska långt ifrån det vardagliga jobbet och man kan fråga sig om vi hai lid med del har. Vi måste balansera dci har arbetet mot den dag liga verksamheten och garna dis kutera "Hur gör vi hos oss?" Ulf Andersson från ICA Detaljhandel i Västerås och en av initiativtagarna till trallen ställde frågan: Hur löser vi skolkonlaklci na'.' 1 lan gav själv svaret: - Genom alt kunna svara på frågor av typen "Vad gör ni åt ozonskiktet?" Ungdomarna stal ler raka frågor och kräver raka Bo Bemtsson från ICA Detaljhandel, Göteborg visar hur man tänkt sig skolkontakterna där. svar och man får definitivt inte betrakta det här som något genomgångsjobb. Under eftermiddagen sysslade man med grupparbete som sedan sammanfattades och debatteras innan det kommer att utvärderas och avslutningsvis presenterade Peter Wigstein och Lan Camenius från Informationsservice vad som är "på gång" inom området skolkontakter. Informationsservice har till uppgift att producera trycksaker i olika ämnen på uppdrag av bl a ICA handlarna och flera andra enheter inom ICA Ämnena kan variera kraftigt mellan exempelvis mat. hälsa, miljö och ekonomi. Inom ett par veckor kommer man / ö att presentera en broscyr där man ingående beskriver sin verksamhet. Text och foto: Sven Wesström Leta tioöringar l Distan alla veckoblad Ut sci M om h tnsam ungai a\ doöringai ull (an cerfondea NIi del nu bara Bi en fråga om dagar innan 10- oringen försvinner, instäm inci vi i veckobaldens uppmanmi-ai: I cl.i Ii,un undanlagda tioöringai och lägg dem i burken vid receptionen eller \ä\ cln på just ditt jobb. De komma till god användning. Hjärt-lungräddning I Västerås erbjud* i t tagshälsovården under året kurser i hjärt-lungräddning. ri-s deltagare per tillfälle får en grundlig genomgång med träning av mun-mot-munmetoden på en docka. hjärlkompression. mm. Intresset är slorl och kurserna kommer all pågå ytterligare en tid framöver. Svenska päron i l.ua I rtjs, ( toeve Moltke, Conferenoe, Williams, i rens I fcrvc och Bonne I omse är alla svenska vanantcr av piron frukten och de erbjuds nu genom ICA Frukt & ( minis varunytl Om nu de svenska frukterna inte skulle laiia oågon på lappen, så Bans också Importerade sorter - Iranska Alexandrinc och hollandska B Hardy, samt, enligt veckobladet, ID) den kräsne turkiska Sankta Maria! Alternativ på stan Det ska vara naturligt att se Ellos som ett alternativ till butikerna på stan, laser vi i 1 Hos Insidc. Med hjälp av T- bana, spårvagnar. TV-rcklam OCfa veckopress vill Filos prolileia sig. Också i Norge och Finland gör man reklam för kalalogen på samma sitt Fyller 20 l)( Linköping fyller 20 år i år. Vid starten var antalet anställda i stort lika mänga som idag. läser vi i Sydostbladet, men omsätlningssiffrorna ser annorlunda ut. Första året omsattes 17K miljoner, eller 10 år 560 miljoner och i år 1400 miljoner. Många förändringar har gjorts på de 20 åren och den nu pågående ombyggnaden beräknas vara klar i november. Med kaffe och tårta firades 20-årsdagen den I september! ALNA-frågor Första dagen i utbildningen i ALNA-frågor, dvs alkohol och drogfrågor, hölls i mitten av september under ledning av Kent Nordberg, behandlingschef vid ALNAgården, läser vi i Hänt i veckan på DC Södertälje. Alla var överens om att informationen och föredraget var utomor-

6 n IC^KONTAKTEN Nr IC^KONTAKTEN Nr O Tystnad, tagning! lags för nya Skona! - Både rent och bra miljöval. Hon ler rart, håller Skonapaketet som en vän till kinden och uppmanar oss alla: Välj Skona! Hon har förmodligen sagt det minst sjuttifem gånger idag. Klockan är halv tre på eftermiddagen, replikerna ingår i den reklamfilm om ICAs tvättmedel, Skona, som den här dagen spelas in i United Frog Studios AB i Huvudsta i Stockholm. I gråmurrigt aprilväder kommer jag till studion och hamnar i sommaren: Två väggar målade i ljust himmelsblått med små ulliga vita moln och en jättefläkt som gör den fräscha färggranna tvätten på sina klädstreck lagom böljande i vinden, ger illusionen av tvätterskor i sommarhagen. Sedan klockan sju har de varit igång med inspelningen och än är det många timmar kvar. Sex sekvenser Produktionsledaren, Marianne Persson, visar körschemat och berättar att inspelningen är uppdelad i sex sekvenser, det är den femte som är på gång när jag kommer. De fyra tvätterskorna står framför sina maskiner med tvättkorgarna och försöker var och en övertyga tittaren/publiken att just deras tvättmedel är bäst. För alt ha tagit om och tagit om sedan sju på morgonen, tycker jag som lekman på området att de är mycket övertygande! Och det är förstås poängen med del hela! Martin Gumpert, Garbergs annonsbyrå är copywriter för den här filmen och finns med i teamet där medelpunkten självklart är den stora filmkameran som går på räls. Han förklarar, uppmuntrar och går igenom med tvätterskorna för varje tagning, arbetar sig sakta men säkert fram till det resultat han vill ha. Till sin hjälp har han aktörer som också är vana att agera framför en kamera. De fyra är utvalda genom provfilmningar bland ett hundratal intresserade. - Tystnad, tagning! Det är Marianne Persson, som omigen uppmanar till koncentration. Den svart-vita klappan slår igen med en vass smäll. Det är dags för ännu en tagning. Musiken - en melodi i tangotakt spelas upp och tvätterskorna säger sina repliker med talande minspel. Klippa ihop När den här dagen är slut återstår ännu ett slorjobb. AU välja ut de bästa sekvenserna klippa ihop dem och lägga på ljud för att få fram den lilla miniatyroperett om tvättmedel som inom kort kommer att övertyga oss TV-tittare om att välja Skona som både tvättar rent och är rädd om miljön. Eller? Reportage: Margareta Lindberg Avbrotten är många när en film spelas in. Hur ska strumpan visas upp? Hur ska man röra sig? Det är hela tiden korta sekvenser som spelas in. Det är många som behövs för att allt ska klaffa vid en filminspelning. Längst fram sitter Osnat Opatowsky-Wahlberg. Hon är koreograf och ser till att aktörerna rör sig på ett visst sätt. Snett bakom henne sitter Lotta Pettersson som är kostymör och sminkös. Hon ser till att aktörerna ser lika fräscha ut under hela dagen. Till höger på bilden sitter glatt skrattande regissören, Hans- Petter Moland som bakom sig har ljudteknikern Mats Lindskog. Därintill sitter Maria Håård, rekvisitör och ser till att rekvisitafinns på plats. Marianne Persson, produktionsledare, är den som bland annat samlar ihop koncentrationen pä tagningarna och ser till att allt flyter. Hur är nu replikerna? Martin Gumpert och Anna-Lena Stridlun^m ska sägqs är var och hur> tillsammans med resten av teamet. Klappan är viktig för den som sedan klipper ihop filmen. Här finns uppgifter om varje sekvens som filmas. Ocki Hansson sköter klappan inför den här tagningen. Mycket jobb bakom idén till TV-reklam Du sitter hemiiiii i sulfan, tittar på en film pä TY och plötsligt bryta den för en reklamsnutt. Jaha, dags igen och du funderar på om du ska titta på den, fixa kaffe eller hämta chipsen köket. Dä känner du ij^en den - ICA-symholcn och Skonas tvättpaket. Det ser ju enkelt ut näi iicmi stat (Hr någon minut ocfa berättat varför du ska vilja inst Skona. Det måste- väl vara enkelt att göra en san däi film nar du nog tänkt mattor med gånger! Hur gör dom egentlig.lust den liat gången började det redan ifebruari.benp Furuvik, produktehel föi kolonial i Bromma vill lansera nya Skona lerien med hjälp av TV-reklam och törst ut ai nya tvättmedlet i pulverform. Beslutet om l V Idam tas inom i< A Partihandel i Bromma och en reklambyrå anli tas. Samarbetet viktigt - Kunden berittal föi mig att liai hat \ 1 en produkl som hetei skona. Den är mycket miljövan lig och lika bra som dé redan i ta hlcradc pa marknaden. Uitiiin Gumpert, oopywritei på ( rarbergs annonsbyrå. Sa börjat samarbetet Tillsammans med en Art Dirccior arbetat hanframett förtlag på bin produkten ska lan set as och det presenteias upp dragsgivarna. Samarbetet Ii uktiw eftersom det alltid ar uppdragsgivaren som ai ansvarig föi reklamen, framhåller Martin (lumpen. Vi på reklambyrån ii bara kommunikatotet I arbetet måste man ha klart lot sig vilken målgrupp man vill nå. Konsumenten är mer eller mindre miljömedveten, det visar underaökningai som säger att un It 6 procent är mycket miljö medvetna och skulle Statistiskt köpa skona ulan alt påverkas a\ reklam. De allra flesta konsumenterna at passivt miljömed vetna Vilket i praktiken betydei ungeflu att om mat las i glattgioon och lämnai tidnin till pappersåtervinning och dess utom laser det mesta om miljö vård, sa har man gjort sitt. Del ai dessa konsumenlei som Skona kampanjen vill nå. - Det galler att lanseta varumärket skona, sigei Martin (lumpen. I )et ga fördelad som ska kunna överföras pa fler Sko Biprodukter,samtidigt som i< namnet imns med i bakgrunden hela liden. Följer upp Reklambyrån i'oi inte hata 1 v reklamen man följet också upp reklamkampanjen med skyltat, kupongei och veckopreatan notlset Nat vi lat tram stoivn. got vi det mot bakgranden att vi vill sal M perfekt Ivaltrcsullal med ett miljövänligl tvättmedel, lon sättet lian. Trovärdigheten Ii viktig och bli handlat dit om att Vara medveten om oidens verkliga betydelse. -Vi har gjort en operett kring det hal I n kankatvi av amen kansk tvättmedelsreklam, i olika tvättmedel och fyra kvinnor i bild som prålar i chotusoch föl soket Sälja vat oeli en sill tvätt medel. Askungen ar Skona styvtyttrarna It om säljer loi pengarna. Sa ilen lilla niimo ilen slutai med Skona i oäl bild både lent oeli hia miljöval. 1 Furuvik K A Partihandel Ali 1 Bromma, har under våren besökt landets alla l)( föi att Sälja 111 Skona internt. Del känns alt vi lyckats tända alla ix inioi nylanseringen, sa I ni Nu rallci det alt nå butikerna sa all de verkligen satsat. I 01 Skonaproduktei kan konsu menten bara köpa hos K A handlarna. I h 1 rallci ju också alt få nya kunder all prova Skona och alt la dem som blev besvikna pa dol ten på de gamla produkterna all piova igen. Målet är att Skona ska ta en väsentlig del av ICA part i han dels ivatlmedelslörsaljning - idag miljotvall medel för 12,3 procent av tolal m arknaden. Trenden på tvättmedelsmarknaden är alt de kompakta tvättmedlen, dit Skona hor. kommer att säljas mer än de traditionella redan nätta år.

7 IC\KOI\ITAKTENNr11l992 De gjorde en skiva till minne av Niklas "Oh God, where were you, someone needed your help", åh Gud, var var Du någon behövde Din hjälp. Så börjar texten till en av de låtar som ingår i den skiva som i dagarna ges ut av Peter Elmberg och hans vänner till minne av Peters bror Niklas, som hittades knivmördad i ett dike mellan Lund och Bjärred i slutet på september förra året. Det är i dagarna ett år sedan Niklas hittades, och ännu finns inga spår efter en gärningsman, mordet är ouppklarat och helt oförklarligt. Det var efter att ha firat i Lund med studiekamrater som 20-årige Niklas Elmberg försvann på väg hem till Bjärred. Betydelsefullt - Att göra den här skivan har varit ett sätt att bearbeta sorgen efter Niklas, säger han. Det kändes betydelsefullt både för mig och min familj att göra den. Titellåten på skivan Niklas Minne, heter Varför måste vi skiljas. Peter skrev texten redan några dagar efter mordet, långt innan tanken på att göra skivan var född. Beslutet att göra en skiva till minne av Niklas har varit svårt att ta, just för att de tre vännerna länge spelat och som alla andra musiker drömt om att göra en skiva. Musiken är ett sätt att kanalisera all sorg över Niklas som är borta, all ilska över det meningslösa våldet i samhället och ett sätt att tillsammans försöka Niklas Minne heter skivan som tillägnas mördade Niklas Elmberg av hans bror och vänner. Med den vill de visa att livet måste gä vidare. bidra till något bättre. Och inte minst att hedra minnet av Niklas. - Vi gör det här för Niklas, det var han värd, säger Peter. Hjälpa andra - Dessutom hoppas vi att vår musik ska hjälpa andra som råkat ut för något liknande, säger Peter, vi vill ju också visa med vår musik att livet går vidare fast det känns så svårt stundtals. Fredrik Engdahl, 20 år har bidragit med låten "Life must go on". Han berördes mycket av prästen som på Niklas begravning förebrådde Gud: Åh Gud var var du, någon behövde din hjälp, och har återgivit det i en låt med mycket stark text och musik. Också Martin Löfgren har bidragit med text och musik i "Ge inte upp", med en text som handlar om att inte låta sig besegras av det tilltagande meningslösa våldet. Inspelningen ges ut som CD och på kassett och innehåller tre låtar. I Lundaregionen säljs den i skivbutikerna, men den kan också beställas genom att sätta in 55 kronor på Lunds brottsofferförenings postgirokonto För brottsoffer - Vi säljer skivan helt till stöd för brottsofferföreningen i Lund, säger Peter, hela intäkten för skivan, som i butik kostar 40 kronor, går dit. Övriga musiker på skivan är Jonas Holgersson, trummor, precussion och P-O Nilsson, klaviatur och dragspel. I sommar har Peter jobbat på DC i Arlöv och ICA-handlarna är en av sponsorerna som gjort det möjligt att ge ut skivan. Margareta Lindberg Region Växjö höll konferens för framtiden Ett 80-tal kvinnor med anknytning till handel - handlare, fruar, sambos, systrar, döttrar, träffades på Växjös fjärde framtidskonferens i början på september. Förutom ICAs egna medverkande, chefen för ICA Konsument Lisbeth Kohls, Växjöregionens VD Egon Pelle Pettersson och ICA Detaljhandels VD Mats Jansson, vilka inledde konferensen, var konsulten Curre Berg inbjuden och pratade om positivt tänkande på ett sätt som drog åhörarnas uppmärksamhet till sig. Bland annat pratade han om hur viktigt det är att vara medveten om attityder. Lisbeth Kohls pratade om miljötrender utomlands, ett mycket uppskattat inlägg enligt Susanne Alberyd på ICA Detaljhandel i Växjö som var en av dem som arrangerat träffen. Ellinor Kullenberg pratade om kroppsspråk, att det som orden säger kan vara något annan än vad kroppen säger. Ett exempel hon gav var kassörskornas situation. Att sitta i en kassa och betjäna en kund som står upp ger ett underläge för den sittande. Bland annat därför uppskattas på många håll kassorna där man står och jobbar. Inom region Växjö har man också prövat att ha lokala träffar för handlare också det ett led i att skapa nätverk. Närmast finns det planer på en träff i Linköping/Norrköpingsområdet. ICA Förlagets KM i golf avgjort Kerstin Danielsson, vann ICA Förlagets klubbmästerskap i Golf 1992 och blev den första kvinna som får sitt namn ingraverat i vandringspriset som går runt på sitt sjunde år i o ar. KM hölls i år på Enköpings golfbana och 26 av förlagets golfare ställde upp. Under tävlingens gång avgjordes också två mindre tävlingar: Närmast hål, som vanns av Mikael Södergran och Longdriving comp. som vanns av Monica Bäckström och Joakim Andersson. Under sommaren har också förlagets golfklubb spelat seriegolf. Vinnare där blev Kerstin Danielsson. Genom ert beklagigt missöde föll en del av texten bort i referatet från ICA Eols veteraner i förra numret av ICA- Kontakten. Därför publicerar vi nu texten i sin helhet: Bästa semesterbilden! Det var inte bara svenska folket som föll för den svartvitrutiga runda i somras när EM i fotboll hölls i landet. Det smittade av sig ända ut i kohagen, där Christina Claesson, ICA Butiksfinans AB, förevigade den spännande matchen. i 're skilda sätt att uppleva semester och avkoppling - som minne kommer varsin bok på posten! Tack för insända bidrag! Håll kameran laddad, vi kommer med fler tävlingar framöver, var så säkra. Semester innebär spännande möten, nya vänner, Stilla ro och avkoppling andas den här bilden från undras just vad de skulle vilja säga varandra, apan Monets trädgårdar i Frankrike - semesterstämning och pudeln som träffats på Zoo. Deras möte foto- tolkad i bild av Lars Engström, ICA-handlarnas graferades av Ruth Nilsson i Göteborg. AB. Veteraner på utflykt På morgonen den 10 juni samlades vi för en bussutflykt vid Magnumparkeringen i Helsingborg. I strålande solsken vilket följde oss hela dagen, ställdes färden till Önos i Tollarp där vi välkomnades med kaffe av informationschef Bengt Nilsson. Han berättade intressant historik om Önos från starten 1903 till vår tid. I besöket ingick en rundvandring på företaget. På Vannaröds slott intogs lunch och Vannaröds källarmästare gav en intressant och roande historik av slottet. Därefter gick färden till Kristianstad där vi besökte den stora Bing-butiken. Innehavaren Olle Bengtsson välkomnade och gav oss trevlig historik av butiken. Efter köpmannens information fick alla göra en rundvandring där vi bjöds på saft och glass, vilket passade bra i värmen. Så företogs hemfärden till Helsingborg efter en underbar dag. ICA EOL-veteranema HBG Styrelsen PS De olika pensionärsföreningarna bidrar i hög grad till att våra pensionärer mår bra och sparar in många sjukhuspengar för samhället. DS

8 1992 ICA-tjejer sprang i Västerås De kommer i tusental. Varje år är det likadant. Samtidigt som hösten på allvar får löven att gulna kommer de till Västerås. För att löpa, promenera eller bara titta på och njuta av tillvaron. Somliga kommer ensamma, andra har hela familjen med sig. Det är ett liv och ett kiv. Efter några timmar är allt över. Bananerna uppätna, kaffet urdrucket och pappersmuggarna uppsopade. Gatorna är åter folktomma eftersom det är söndag. Naturligtvis handlar det om "Tjejmilen", som nu för sjätte året avgjordes i Västerås centrum. Ungefär tjejer kom till start och så gott som samtliga kom också i mål. Utav de var drygt 400 ICA-anställda och de skötte sig som vanligt med den äran. Värst av alla var tjejerna från DC Borlänge som på sitt sätt visade att det inte var någon tillfällighet att Borlänge utsågs till årets DC Inte mindre än tjugo flickor kom från Borlänge. - Nästan alla tjejer ställde upp, rapporterade en glad Annika En glad kvartett pustar ut efter loppet. Fr v Maria Holmberg, Hilde Björnstad och Pernilla Söderholm från ICA Central lager i Västerås samt Gun Söderman, ICA Förlaget. Leif Eriksson, ICA Förlaget i Västerås och centralfigur i ull K \ idrott, bjuder tjejerna stora famnen pä upploppet. Fernström. Fyra av dem underskred också det magiska hm strecket. Till nästa Ar ska vi bli ännu fler och vi utmanar alla andra DCn. Redan den legendariske baronen Pierre de Coubertin konstaterade i fråga om de olympiska ipe len att det viktigaste var inte atl vinna utan att delta och efter den principen deltog också de Detta i "Tjejmilen". Men naturligtvis kämpades det hårt på vissa håll. Någon strid om segern blev det dock inte. Redan efter 400 meter bröt sig Julia Pedersen från Gagnef loss och hade i mål nästan en minut till godo på tvåan. fjolårs segrarinnan Ar ja Kilpckinen. Bakom hela arrangemanget stod som vanligt K A handlat na i samasbete med V ätter Ii l rii drott. K As företag Bob Industri er, Luxutoch l< A Banan tillsänt mans med Skogaholm låg g ull alt deltagarna inu- lvbo\ de lida någon brist på mal och dryck under loppet. Som ett mera påtagligt bevis på deltagandel liek också s.imlliga var sin guldmedalj och en I shirt. Text och foto: Sven Wesslroni Resultat: Placeringarna vai visserii oväsentliga föi de allra Bestå men bland dem som m.in tog tid pä befann sig föl jande ica-anstallda: 24. Anna Igetoft, ICA-Ettan. Visterås, 15. Magdalena Rmgsiinm.K A förlaget \ la 68, Carina Walll [< \ \\\c Hallsberg, 128. B- lis Backström l< \ fört Västerås, Birgitta WendeUus, ICA Frukt & Grönt, 179 I ri ila I lansson, KA Meny. \ ;is 192, Susanne Olsaon, KA Blckby, Väs* Maggan Mattsson, ICA Or Annika Sjö) ICA Atoslunds I h 151, 1'aimila Johansson, l< A Detaljhandel,255. Anm Ii Berglund, KA Blckby, Visterås, 560 Mona Finnman. ICA Oiicsta Marie Eiasselgren, K A Meny, Vis 291, Ingela Johansson, KA Orresta, 113. Suzanne un. KA Ikonomihyrå, 316. Rfta Nieminen. KA Or- H7. Mana Tegrell. ICA Partihandel, 160 i Isbet Ro testarn. ICA Orresta. I llul Arrhenius. ICA Skiljebo. Vlsteris, 388. Mana Holm ICA Partihandel C-lagcr Vistet J Unikt test hos Köpmannatjänst: Nu kan freonet bytas mot nytt köldmedium 163 miljoner kronor kommer det att kosta samtliga ICA-butiker att gå över till milj ovänliga kylanläggningar. Just nu pågår en unik testverksamhet i en nedlagd ICA-butik i Västerås. Där testas ett nytt köldmedium, HFC 134a, som ska er- Bätta CFC12 som hittills använts i kylanläggningar och som visat sig vara skadligt för ozonskiktet. Från den första januari 1995 är användningen av CFC förbjuden i nyproduktion enligt Naturvårdsverkets anvisningar och vissa länder kommer också då att upphöra med tillverkningen, varför ett nytt köldmedium nu testas fram. Enligt Lisbeth Kohls, miljöansvarig på ICA Förbundet, finns ännu inga krav på en reglering av CFC 12 i befintlig butiksutrustning. Det finns dock anvisningar om underhåll och skötsel för att minska läckage och i och med testet i anläggningen i Västerås finns ett mer miljövänligt alternativ. HFC134a påverkar inte ozonskiktet, men kan bidra till en påverkan på klimatet. När CFCs skadliga inverkan på mijön blev känd övergick man i nyproduktioner till indirekta system med köldmediet HCFC i stället. I dem är mängden köldmedium lägre och risken lor läckage mindre än i traditionella sys- ILMTI. CA 150 av landets 2800 ICA-butiker har idag installerat det indirekta kylsystemet. Resten av butikerna har det skadliga köldmediet och får räkna med en kostnad på mellan kronor och kronor beroende på omsättning, för att gå över till det system som nu testas av K A Köpmannatjänst i Västerås. Bytet av köldmedium påverkar inte driften i butiken. Man räknar med att det kan ta ca tre år för 75 kylinstallatörer att byta köldmedium i de aktuella butikerna. Vi kom, såg och segrade Den augusti samlades ICA Norr i Umeå på Nydala friluftsområde för att kvala till ICA-mästerskapen i Västerås. Det började med folboll. DC Umeå, DC Östersund samt Hei denhsrg/frukt & Grönt i Sundsvall Ställde upp med var sitt fotbollslag. ICA Partihandels regionkontor i Umeå hade étt eget lag tillsammans med Detaljhandelns områdeskontor i Ymeä. DC Östersund vann och representerar därmed Region Norr i Västerås den september. Parallellt med fotbollen spelades också tennis och varpa. Första pris i tennis togs av Per Ström på ICA Partihandels regionkontor i Umeå medan herrarnas varpatävling vanns av Kent Nolberg på Hcidenborg i Sundsvall. 1 damklassen togs förstapriset ;iv Karin Vrandcr - även hon från Hcidenborg i Sundsvall. Båda har varit med fön och forväntas uppflil goda placeringar i finalen. Karin har i o vunnit fiakonsmltterskapet två gånger. I ixl: Monika Johansson Foto; Stefan Mårtensson Per Ström från Regionkontoret i Umeå visade än en gång att han är regionens främste tennisspelare. Karin Vrander från Heidenborg i Sundsvall tog hem en klar seger i damernas varpatävling.

9 10 IC\K0NTAKTEI\lNr Vill du bli en miliönär? "Miljonärerna" heter en färglåd, informationsrik miljöskrift som under hösten kan beställas från ICA Informationsservice. - Vår främsta målgrupp för den är mellanstadieeleverna, förklarar Lasse Camenius, en av upphovsmännen bakom skriften. - Det finns ett stort behov av material kring miljöfrågor i skolorna och den här nya skriften ingår i vårt höstutbud, till skolorna, av information och annat material som rör t ex mat, ekonomi och miljö ex har man tryckt upp och Lasse hoppas även kunna sprida den inom ICA. Den innehåller en hel del lättillgänglig miljöinformation som vi alla är betjänta av att känna till. Som exempel har vi valt ett avsnitt där man bringar lite reda i de olika miljömärkningar som finns: BRA MILJÖVAL Finns i ICA-butiker men också i andra livsmedelsbutiker. Det är Naturskyddsföreningen som bestämmer vilka regler som gäller för att en vara ska få kallas BRA MILJÖVAL. Märket sitter på hyllkanten, den etikett där man kan läsa vai;ms pris. Märket kan också finnas på varan och då med falken. SVANEN En miljösym bol som gäller för hela Norden En vit svan med grön bak grund. Innan den får användas måste varan uppfylla de regler som bestäms inom Norden. KRAV-MARKET Finns på vissa livsmedel; i rotoch grönsaker, mjöl, gryn och kött exempelvis. Märket betyder bland annat att varan är ekologiskt odlad eller producerad utan konstgjorda gödsel- och bekämpningsmedel. RETURPILAR Märket med pilar kan se lite olika ut. Ibland finns bara pilar, ibland finns en bild i mitten. Pilarna finns också med både bild och text. Pilarna berättar att varans el- Initiativtagaren till festivalen Curth Femqvist, ICA-handlare i Oxelösund t v och Tord Johansson, ICA-handlare i Nyköping, bekantar sig med en av gästerna på barnkalaset. Storkalas i Södertälje - Festivalen i Nyköping blev i allra högsta grad en positiv upplevelse för samtliga inblandade. Så vill DC-chefen i Södertälje Kalle Mäkk sammanfatta det storkalas som Södermanlands DC och ICA-handlare anordnade för ett par veckor sedan. I åtta hela dagar varade festen och många tusen gäster kom för att bl a spela Bingomed Leif "Loket" Olsson, gå påf auktion med Karl- Erik Eriksson eller dansa till Lotta och Anders Engberg. -Den största succén blev trots många höjdpunkter barnkalaset, dit det kom gäster, säger Kalle Mäkk till ICA Kontakten. Det stora kalaset tjyvstartade egentligen på fredagskvällen innan den mera officiella delen av festivalen tog fart. Då samlades nämligen över 700 personer från DC och ICA-butiker till en gemensam middag. - Det var verkligen fest under hela veckan, avslutar Kalle Mäkk. Svårigheten med det hela var att hålla aktiviteterna uppe över en så pass lång tidsperiod. Vi är långt ifrån främmande för tanken att fortsätta arrangera festivaler. Kanske inte varje år och kanske inte riktigt i det här formatet, men festivalerna har kommit för att stanna. " Miljonärerna" kan beställas från ICA Informationsservice, Västerås. ler förpackningens material kan tas tillvara, användas igen. De uppmanar till "återvinning". Exempel är returglas, olika slags papper, en del batterier. WWF PANDAN Pandan är symbol för naturvårdsorganisationen Världsnaturfonden WWF. Företag som stöder WWF ekonomiskt eller som hjälper till att samla in pengar till WWF kan få använda pandasymbolen på sina produkter. Men bara om produkterna klarar de miljökrav som ställs av till exempel Bra Miljöval eller Svanen. Pengarna används till olika naturvårdsprojekt. Asta Linnaeus Gympa framför dataskärmen Var ärlig nu - kan du slita dig från skärmen och ta paus lite då och då för att röra på dig? Eller sitter du koncentrerat och arbetar timme efter timme och känner hur du blir allt stelare i nacken och axlarna? Slut med det. Nu har det datoriserade gympa-programmet kommit! Tillsammans med läkare och sjukgymnaster har företaget Hypermedia i Lund tagit fram Exerciser, ett terminalgymnastikprogram för alla som jobbar med Macintoshdatorer. Med jämna mellanrum avbryter programmet ditt vanliga jobb med lite pausgympa för rygg, nacke och axlar. Du kan själv bestämma hur ofta. Tio olika övningar ingår i programmet som illustreras av rörliga bilder och musik. Sträck på dig! REDAKTÖR Administration- och dataavdelningen vid ICA Partihandels huvudkontor i Bromma, söker en redaktör för projektanställning. Arbetsuppgifterna är att författa användarhandböcker och utbildningsmaterial för PHS och andra system. Lämpliga kvalifikationer är goda kunskaper i svenska, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och PC-vana. Kontaktpersoner är Bengt Olwig som nås på telefon och Lena Aldin, som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: ICA Partihandel AB Personal Box Bromma FÄLTSÄLJARE Färskvaruavdelningen i Linköping, vid ICA Partihandel Sydost AB, söker för omgående anställning en säljare för direktförsäljning i butiker av färskvarusortiment, kött, chark, ost och mejeri. Lämpliga kvalifikationer är kunskap om färskvaror, grundkunskaper i styckning. Den sökande bör vara sälj- och serviceinriktad, samt ha körkort och tillgång till bil. Kontaktperson är Bertil Sandberg, som nås på telefon Sista dag för ansökan är Skicka ansökan till: ICA Partihandel Sydost AB DC Linköping Box Linköping ANNONSERA IICA-K0NTAKTEN Söker du stuga för semestern? Vill du sälja eller köpa något? Genom ICA Kontakten når du ICA-medarbetare över hela landet. Annonser till nr 12 (utk 15 oktober) ska vara på redaktionen senast 2 oktober. Önskas hyra a Uthyres a Säljes o Köpes Namn Adress Postadress.. Tel/dag Tel/kväll

10 IC\K0NTAKTENNr11i alla läsare Äntligen har vi blivit kvitt den där förskräckliga sommaren med sitt eviga solsken. Den värsta jubileumsyran över Glappkontaktens femåriga tillvaro börjar så smått också lägga sig och allt tyder på att vi är på väg mot en helt vanlig höst. Om man bortser från ekonomin förstås. Men för detta fordras att man har någon ekonomi att bortse från så där är läget litet tveksamt. Med en åsnas envishet fortsätter dock Glappkontakten att drabba såväl skyldiga som oskyldiga. Matsinnade som vi är hade vi egentligen tänkt berätta litet om Gunde Svans matvanor men eftersom han dyker upp på ett par andra ställen i det här numret får han stå över till nästa gång. Som framgår av diagrammet här nedan äter danskarna tio kilo mera djupfryst mat per år än vi och det tycker vi att det borde göras något åt. Alltså, ät mera djupfryst mat men glöm inte att tina upp den först! Så bara en sak till: Försök håll ut till nästa Glappkontakt! Tänk på att tre veckor går fort Redaktionen Danskarna tända på djupfryst Visste ni om att danskarna äter fem gånger så mycket djupfryst mat som italienarna. Drygt 35 kilo per person och år mot endast sju för Italien. Mellan dessa båda ytterligheter inom Europa ligger sedan de övriga länderna. England kommer på andra plats med närmare 26 kilo djupfryst medan Sverige tar tredje platsen i hård konkurrens med Frankrike. Något förvånande är det kanske att konstatera att Finland - som i största allmänhet har samma matvanor som svenskarna endast konsumerar knappt hälften så mycket djupfryst mat som i Sverige. Iskalla fakta om Gunde Svan Som framgår av en artikel pä ett annat ställe i den här tidningen gästade vårt skidess Gunde Svan ICA Östs "Vinnarna ning". Han berättade en hel del om sitt liv som skidåkare och tog definitivt död på myten att han skulle vara född till skidåkare: - Själva skidåkningen är bara en liten del av det hela. Mest handlar det om noggranna förberedelser i alla avseenden. Gunde Svan har tävlat intensivt i tio år. Under den tiden har han hunnit med 400 tävlingar. varav sjutton liar gett honom OS- eller VM-medaljer. Med träningen har han aki skiiku I. 1 (XX) mil eller tre varv runt jorden, han har gjort 25 (XX) testet av e XX) par skidor och han har rest 130 (XX) mil till och från tävlingar. - Det är på flyget och på muggen man fått tid att (anka. val Gundes kommentar till de här siffrorna. Tala om att vara född till skidåkare! Svampens avigsidor Det är gott om svamp i år. Man skall dock icke bortse från risken I att få tag på en oätlig svamp. Man kan m a o inte ta vilka riskor som helst. Grönköpings veckoblad varnar: - Är det i regel ingen som helst svårighet att avgöra om en svamp är ätlig eller ej, säger hr amatörmykolog Edgar Nilsson. Den svamp som ger upphov till magknipoch uppkastningar, kan med Största sannolikhet anses som otjänlig som föda, ja rent av giftig, och bör således ej förtäras, åtminstone inte i någon Större mängd. Jetålderns välsignelse från Sri Länka Mangofrukten som sådan är ingen ny företeelse i tropiska länder. Däremot är den relativt ny i Sverige, beroende på att den tidigare inte tålt transporten. I och med jetflygets utveckling har det numera blivit möjligt även för oss nordbor att njuta av den persikoliknande mangofrukten som inte bara smakar bra utan också innehåller både vitaminer och mineraler. Mangofrukten kan ätas som den är sedan den eftermognat hemma och hur man ska bära sig åt finns ingående beskrivet i ICA bokförlags "Exotiska frukter och grönsaker" som säkert finns i många hem. Den vanligaste mangoprodukten torde dock vara Mango Chutney, en kryddig marmelad som med fördel kan användas till både fisk och kötträtter. Den kan för ett ganska lågt pris köpas färdiglagad i de flesta livsmedelsbutiker men den händiga husmodern förfärdigar sin egen Mango Chutney. På ICA-gården i Billdal har man en köksmästare som heter Dulip de Silva. Han kommer ursprungligen från Sri Länka och när han nyligen kom tillbaka till Billdal från ett besök där hade han med sig nedanstående variant på Mango Chutney, vilket Glappkontakten naturligtvis med glädje roffade ål sig. Det här behöver man (öl en normal sats: 225 g mango 100 g socker 2 klyftor vitlök 1 Disk hackad ingefära 2 isk tenapsfrö 2 kryddnejlikor 2 hela kardemummor 7.5 cl vinäger 1/2 isk chilipulver 1/4 tsk salt 50 g russin Så här gör man: Skala och strimla mangon. Lägg strimlorna i en bunke tillsammans med hälften av sockret och låt det stå i tre timmar. Pressa vitlöken och stöt ihop saften tillsammans med senapsfrönen. Stöt också ihop kardemumman och nejlikorna och blanda alltsammans med vinägern, chilipulvret och saltet. Lägg alltihopa i en panna tillsammans med återstoden av sockret. Låt blandningen sjuda svagt i minuter. Lägg i mangobitarna, blanda allt väl och låt det puttra i ytterligare 10 minuter. Lägg i russinen som avslutning och sedan är det bara att - Jag är inte alls född till skidåkare, säger Gunde Svan. Mit jag gör är grundligt planerat. Dulip de Silva från Sri Länka är köksmästare pä ICA -gården i Hilldal och det händer att han överraskar gästerna med mera exotisk mat än de är vana vid äta och njuta av chutneyn som efterrätt eller som förrätt med rökt skinka eller lax eller som smak- Sittning till fisk- eller kötträtter. OBS! Det finns två saker man varnar för i samhand med mango: 1. Att dricka alkohol, mjölk eller vatten inom två timmar efter det man ätit mango. Det kan innebära magbesvär. 2. Att fläcka ner dukar, servet ter eller kläder med mangosaft. Fläckarna är svåra att få bort.

11 ICAKONTAKTEN Tidning för ICA-koncernens personal Redaktör och ansvarig utgivare: Margareta Lindberg. Redaktion: Asta Linnaeus (teknisk redaktör), Sven Wesström, Lena Holmberg (sekreterare). Adress: ICA-Kontakten, ICA Förlaget AB, Västerås. Tel: ICA-Kontakten utges av ICA Förlaget AB, Västerås. Christina Hilmér, administrativ chef på DC Skövde: Ett drömjobb för en fixare! Är du visionär eller realist? Realist När jag var liten eldade jag upp pengar i pannan! Dom hamnade där sen jag slängt dem i papperskorgen. Christina Hilmér skrattar gott åt minnet. Idag är hon administrativ chef på DC Skövde, ett av landets mindre DCn och det trivsammaste enligt Christina. Hon har ett 20-tal medarbetare på sin avdelning. Här sitter man i kontorslandskap, låt vara av den äldre sorten, med små bås, ombyggda rum, lågt i tak. Över landskapet vilar en avspänd, trivsam stämning. Att hon slängde pengar när hon var liten var möjligen ett utslag av hennes redan då utpräglade ordningssinne! Hon lånade till exempel gärna ut sina böcker, men först hade hon gjort kartotek över dem och skrivit ut lånekort till kompisarna! Sjuksköterska var vad Christina ville bli när hon var liten. Men det blev juristlinjen och en praktikperiod på Tingsrätten. - Jag minns att jag tänkte efter ekonomkursen att kan man hålla på med något så roligt som pengar så är det jag vill! Au pair Christina hoppade av juristlinjen och tog ett sabbatsår som au pair i England. Det var ett fantastiskt år, minns hon så här 10 år efteråt. Hon skulle passa två pojkar på åtta och tio år och en flicka på fyra år, familjen var vegetarianer och far i huset akupunktör och sysslade en del med healing. 15 oktober - Sedan dess har alternativmedicin intresserat mig mycket och jag håller fortfarande kontakt med "min" familj. Efter året i England började Christina läsa ekonomi på universitetet. Och det var handlaren i hennes ICA-butik därhemma som presenterade ICA och Chris- Christina Hilmér, adminstrativ chef på DC Skövde. tina för varann: Du som läser ekonomi ska naturligtvis sommarjobba på DC Karlstad! Sålde Vasabröd - Så jag kontaktade DC och min första sommar ägnade jag åt att sälja Vasabröd - en specialtjänst som fanns då, berättar Christina och minns hur den sommaren till viss del bestod av resor med knäckebrödsfylld bil! Framöver blev det också bokföring och fakturakontroller bland uppgifterna och Christina kände mer och mer att hon hamnat rätt. - De somrarna gav en så trevlig bild av ICA att jag gjorde mitt examensarbete där också. Men det var något magiskt över det här med att jobba med pengar, så när Christina var klar i mars 1987 hade hon jobb med internutbildning som handläggaraspirant på Skatteförvaltningen i Mariestad. - Och där granskade jag deklarationer, säger Christina med glimten i ögat. Och granskade deklarationer... Och det var där jag hittade platsannonsen med stort P - ICA sökte trainées! Drömjobbet - Det här jobbet ville jag ha, det kände jag direkt, jag visste precis hur det skulle bli, säger hon och därmed återknöt hon bekantskapen med ICA tillsammans med ytterligare elva aspiranter. Som trainée skolas man för ett kommande jobb inom ICA, lär känna företaget på djupet under organiserade former utifrån sin egen bakgrund och egna ambitioner. För Christinas del betydde det ett halvår i butik -" Det var lärorikt, skönt att jobba efter alla deklarationer och siffror. Då var jag övertygad om att det var handlare jag skulle bli". Det blev också administrativa avdelningen på BOB Industrier i Kumla ett drygt halvår. Det var också här Christina upptäckte datorernas fantastiska värld så påtagligt att hon fick smeknamnet fröken Macintosh. En period med budget och ekonomi på HK och DC i Västerås gjorde hon också, innan det blev klart att hon skulle efterträda administrative chefen som skulle gå i pension på DC Skövde. Christina aren öppen, glad och vänlig person som bara tycks trivas bättre ju mer hon har att göra. - Jag älskar att fixa, säger hon, att hitta enkla lösningar på sånt som man haft tidsödande rutiner på förut, att ge människor egna området och eget ansvar. Jag vill vara ett stöd för mina medarbetare. I Christinas ansvarsområde finns ett 20-tal personer som jobbar i köket, växeln, posten, löneavdelningen, bokföringen och faktureringen. Hon har en redovisningsansvarig och håller själv i budgeten för hela DC. Tycker det är viktigt att man kan jobba i team, lära sig varandras jobb. Det Christinas bås är hjärtpunkten i kontorslandskapet. Här passerar en strid ström av medarbetare under dagen och vi har fångat upp några av dem: Stående från vänster: Viola Ring, dataoperatör, Lisbeth Johansson, redivisningen, Silva Jönsson, lönekontorist, Christina Hilmér själv, Jorun Andersson, vikarie, Mona Lundh, leveransfakturor och Ingrid Lindblad, lönekontorist. Och i stolarna sitter Pia Kjellström, dataoperatör och Arne Nilsson, postmästare. är också viktigt att satsa på vidareutbildning, tycker hon. Allt-i-allo - Jag känner mig som en allt-iallo, skrattar hon. Det passar mig väldigt bra att växla mellan uppgifter som att lusläsa konton, anställa folk, syssla med datorer, diskutera priser med husmor i köket, och ibland ändra på rutiner - ibland nödvändigt men inte alltid uppskattat ens när det kommer från Christina. - Vi har en tuff konkurrenssituation här på DC Skövde. De 37 butiker vi fick från Boråsområdet blev en kick och en tillgång för oss. Det är viktigt att planera budgeten väl, att sätta sig in i hur det kan komma att bli framöver - gärna genom en simulerad situation. Men inte ens en pengafreak som Christina kan bara tänka på pengar alltid. Det absolut roligaste hon vet är att spela orgel! - Det har jag lärt mig själv säger hon fast jag har gått på kurs i tre veckor. Och hon beskriver målande hur det går till att spela orgel: - Det är härligt att dra ut alla knapparna samtidigt som man spelar med händerna, trampar med fötterna och stampar takten med tänderna! Jag brukar spela på släkt och vänners bröllop. Och hon drar sig inte för att be att få komma in i kyrkor och öva - orglar från minsta pingstkyrka till domkyrkan i Karlstad hanterar hon gärna. Musikintresset började i 10- årsåldern, med pianospel i skolans regi och nu finns det med hela tiden. Hon syr gärna kläder när tiden tillåter. - Symaskinen står framme jämt och jag samlar på mig tyger. Det värsta är att lägga ut och klippa till, men det måste man ju göra för att få börja sömnaden. Hjärtekrossare Men frågan är ändå om inte två småkillar, ett och ett halvt år gamla, tar största platsen i Christinas hjärta just nu. De är hennes syskonbarn och båda bor tillräckligt nära för att kunna få besök ofta. - Det är så härligt när jag korn- Vilket stjärntecken är du född i? Stenbocken Vad är det bästa du vet att göra? "Fixa" - allt ifrån PC-kalkylmodeller till fester! Vad är det värsta du vet att göra? Stryka kläder... Vad är du bäst på? Det får andra avgöra Vad är du sämst på? Ta tag i tråkiga uppgifter så att de inte blir liggande Senaste bok du läst? Dinah, Herbjörg Wassmo Favoritmusik? Pop o rock, klassisk Vad ville du bli när du var liten? Sjuksköterska Vad var ditt första jobb? Taxeringsinspektör på skatteförvaltningen Varför blev du administrativ chef? Arbetet innehåller det som jag är mest intresserad av, organisation, ekonomi, personal etc. Vad är det bästa med ditt jobb? Omväxlande arbetsuppgifter Och det värsta? Svårt att räcka till, till alla delarna Vad har du för hobby? Pianospel/klädsömnad Vilken person, historisk eller nu levande skulle du vilja träffa? Den som byggde Nidarosdomen - hur i all världen bar de sig åt! mer dit och de får syn på mig och springer fram med utsträckta armar och kramas. Ja, dit åker jag gärna och ofta! Året i England har också satt spår i Christinas fritid. Hon har broderat en stor stramaljtavla med engelskt motiv, den första konkreta början på en framtidsdröm: - Den ska få hedersplatsen i mitt bibliotek i engelsk stil som jag ska inreda när jag får råd att skaffa mig ett eget hus! Margareta Lindberg

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det"

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: Håll i och håll ut, plötsligt händer det Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det" Konkurrensen mellan matbutikerna är stenhård. Men systrarna Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, Ica-handlare

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

Dags för en Miljövecka?

Dags för en Miljövecka? Till dig som är miljöansvarig Dags för en Miljövecka? Smaka vår ekologiska paj! Hur Svanlig är du? Vinn en matkasse! Här kommer inspirationen och materialet som enkelt tar er från ord till handling! Öppna

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Hej VIP medlem! Kings of Tennis. Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015.

Hej VIP medlem! Kings of Tennis. Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015. Hej VIP medlem! Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015. Kings of Tennis Veteranturneringen Kings of Tennis är över. Årets turnering avslutades med att Pete Sampras i finalen besegrade Thomas

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Case: ICA Träffpunkten

Case: ICA Träffpunkten Högskolan i Gävle 2001-03-29 Institutionen för ekonomi Organisationsteori B, 5p Handledare: Pär Vilhelmson Case: ICA Träffpunkten Författare: Karin Gussing Kristina Lindberg Per Molin Nedin Zlatarac ICA

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013

Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013 Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013 www.itfsverige.se Text och foto: Patrik Carlström Efter flera års funderingar kring fenomenet Katya och hennes sätt att Sparras och vinna matcher,

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad Allmänt om Pidro Pidro är ett kortspel för fyra personer där ett par spelar mot ett annat par. Lagmedlemmarna sitter mittemot varandra. Pidro liknar t.ex. Bridge i det avseendet att spelet är uppdelat

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Fr v Andreas Wallner, Lotta Olsson, Peter Jalsing och Rigmor Grahn

Fr v Andreas Wallner, Lotta Olsson, Peter Jalsing och Rigmor Grahn Vinnare Startslaget Fr v Andreas Wallner, Lotta Olsson, Peter Jalsing och Rigmor Grahn Tre klubbor Resultat Klass A B C 1 Charlie Cavonius 1 Tommy Jern 1 Suzanne Hederén 2 Albin Hellström 2 Bror Bergqvist

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

jonas karlsson det andra målet

jonas karlsson det andra målet jonas karlsson det andra målet noveller wahlström & widstrand 064802Det andra målet.orig.indd 3 12/21/06 3:03:00 PM Wahlström & Widstrand www.wwd.se Jonas Karlsson 2007 Tryck: GGP Media GmbH, Tyskland

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Kuponginlösen Clear event 20140410

Kuponginlösen Clear event 20140410 Kuponginlösen Clear event 20140410 Vaasan / Bonjour Johanna Nilsson, ny VD och tidigare marknadschef med Bullogram Bullogram 2013 totalt 8.000 stycken 27 602 unika besökare på Bullogramsidan 2:46 sekunder/besökare

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem

Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem Mer om bisatser och skillnaden mellan de och dem Bisatser kan alltså inte ensamma bilda en mening. Man brukar dela in bisatserna i olika kategorier: Sätt: Vi lyckades hitta fram till festen, utan att vi

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 4: 1980-1984 Dambowlingen i focus IK Pärlans damer får äntligen spela i fastlandsserien säsongen 1979/1980 och kommer på en hedrande 3:e plats i div. 2.

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN KIRSTEN AHLBURG LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7),

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar MARIA 15 19 oktober mininytt NU BADAR VI! På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar aktiviteter på MMK 15-19 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bak Bak Film Ute Twister

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer