Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm"

Transkript

1 Utvecklingen för svenska turistföretagare

2 Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning 289 nya turis-öretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011) 51 procent av turis-öretagarna posi?va om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 69 procent år 2012) 29 procent av turis-öretagen avser ad anställa personal (jämfört med 28 procent år 2012) 36 procent av turis-öretagen har introducerat nya innova?oner senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt nya turis-öretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Molåret. s län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis-öretag. SeD?ll antal nya turis-öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst fram?dstro finns i NorrboDen. Under 2012 registrerades totalt nya företag i Sverige, varav är turis-öretag. För närvarande finns det närmare turis-öretag i Sverige och antalet turis-öretag har ökat med en procent under Nyföretagandet i I s län minskade antalet nya turis-öretag med sju procent under 2012 jämfört med 2011, vilket ligger ungefär i linje med den genomsnidliga minskningen för riket. Utvecklingen för nyföretagandet i rela?on?ll antal invånare i s län ligger två procent över index. Flest nya företag bildades inom företagskategorin fri?ds - & nöjesverksamhet, däreyer Mäss- & kongressföretag och Researrangemang/Resebyrå samt Turist- & bokningsservice. Tillsammans utgör dessa företagskategorier närmare 75 procent av de nyetablerade företagen. Op8mismen bland turis<öretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex för visar också ad den op?mis?ska synen på fram?den bland företagarna inom turistnäringen i är fortsad hög, men har dämpats något jämfört med Molårets undersökning. I år anger närmare 51 procent av regionens turis-öretagare ad de ser posi?vt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 69 procent i Molårets undersökning. Op?mismen är störst hos turis-öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. Turis<öretagen i regionen nyanställer 29 procent av företagarna planerar för ad öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är den absolut högsta andelen jämfört med övriga Sverige och i samma nivå som Molårtes undersökning (28 procent). Turis-öretagare i ser fortsad op?mis?skt på den ekonomiska utvecklingen även om fram?dstron har dämpats något men det har däremot sked från en hög nivå. Innova8oner hos turis<öretagen i regionen 36 procent av turis-öretagarna i har introducerat en innova?on i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniDet för Sverige är 30 procent och placerar sig i topp?llsammans med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige. Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *RiksgenomsniDet för antal nya företag i förhållande?ll antal invånare 2010) 2

3 Nyföretagarindex Nya turis-öretag i förhållande?ll antal invånare (Index 1: Riket 2010) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index (1) motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2010 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsninet basåret 2010) för an räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 2012 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 2012 och ligger 155 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turis<öretag Antal nya turis<öretag i rela8on 8ll antal invånare (Index 1: riket 2010) Län Index 2010 Index 2011 Index Västra Götaland Skåne NorrboDen Östergötland VästerboDen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt

4 Utvecklingen för respek8ve län Följande grafer visar ed diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur respek?ve län har utvecklats mot Index som är sad med basår Den röda kurvan visar riksgenomsnidet för varje år, definierad?ll 1 för år Det går därmed ad följa respek?ve läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt na?onellt i diagrammen. Vidare defini?on avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland 1,4 Östra Mellansverige & 1,4 Norra Mellansverige 1,2 1, ,8 0,6 0,4 0, Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland 0,8 0,6 0,4 0, Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2 1,5 1 0, Riket Västernorrland Jämtland VästerboDen NorrboDen * För defini?on regioner se sista sidan 4

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 12 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 21% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 19% 11% Norra Mellansvarige 4% 70% 16% 10% Västsverige 14% 62% 21% 3% Sydsverige 11% 75% 7% 7% Småland & Öarna 13% 60% 25% 3% 12% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi8v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Region Mycket posi8v Ganska posi8v Neutralt Ganska nega8v Mycket nega8v Övre Norrland 10% 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 14% 48% 23% 10% 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% 11% 4% 2% Västsverige 13% 37% 40% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna 10% 41% 32% 17% 9% 41% 36% 11% 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi8v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna 63% 62% 48% 50% 39% 51% 51% Över 65 procent posi?va procent posi?va procent posi?va procent posi?va Under 50 procent posi?va 5 Juli 2012

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Vilka är de vik8gaste hindren för 8llväxt för di& företag Begränsad 8llgång 8ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na8onella målgrupper Mot interna8onella målgrupper Begränsad 8llgång 8ll lämplig arbetskrab Har di& företag introducerat någon innova8on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen 8d Bristande eberfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 20% 10% 16% 5% 6% 6% 1% Mellersta Norrland 18% 4% 19% 14% 14% 11% 9% 1% 11% Norra Mellansvarige 27% 2% 16% 10% 10% 8% 13% 3% 11% Västsverige 21% 14% 14% 10% 7% 0% 7% 0% 28% Sydsverige 22% 4% 11% 15% 4% 15% 11% 4% 15% Småland & Öarna 8% 5% 18% 10% 33% 13% 5% 5% 5% 12% 1% 11% 15% 8% 16% 27% 1% 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek8vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 13% 1% 8% 3% Mellersta Norrland 61% 10% 13% 15% 2% Norra Mellansvarige 71% 3% 10% 12% 6% Västsverige 67% 10% 3% 11% 17% Sydsverige 50% 18% 8% 7% 10% Småland & Öarna 23% 13% 15% 35% 13% 3% 16% 41% 15% 4% 15% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek8vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 13% 17% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% 11% Småland & Öarna 24% 37% 7% 20% 7% 5% 7% 71% 4% 7% 1% 11% Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% 36% 64% 6 Juli 2012

7 Nya turis<öretag Eprent AB Biluthyrning 2 Svenska Golffordon AB Biluthyrning 4 Studentbilen Sb Handelsbolaget Biluthyrning 5 Enjoyers Of Life AB Biluthyrning 6 Studentbilen Sb Handelsbolaget Biluthyrning 7 New Direc?on Tour Services Sweden AB Biluthyrning 8 Skärgårdsteamet AB Botaniska trädgårdar 9 Kullman, Carl Anders Camping 10 Darteq Historiska minnesmärken 11 AB Link Hotel Hotell 12 Stay 24 AB Hotell 13 Citylogi Sverige AB Hotell 14 Elfviks Strand H&s AB Hotell 15 Hotell Bahadirli AB Hotell 16 AB Nacka Stadshotell Hotell 17 Skoterhotellet Gyllene Bocken AB Hotell 18 Atlant Holding AB Hotell 19 Helpbyus AB Hotell i Furusund AB Hotell 21 Riaktor AB Hotell 22 Itor AB Hotell 23 Turingestugan Hotell 24 Musaler- Restaurang och Hotel Handelsbolag Hotell 25 Balltorps Hotell & Restaurang AB Hotell 26 Estwall, Agnetha Kris?na Konferens 27 Effekt På Kullängen Konferens 29 Jurewicz, Robert Morgan Konferens 30 Sörmlands Naturfas?ghet AB Konferens 31 AB Gullander & Co LuYtransport 32 North Pilot AB LuYtransport 33 Sky4u AB LuYtransport 34 Hallberg, Eric Anton LuYtransport 35 Kr2 AB LuYtransport 36 Helikopterflyg i Uppland AB LuYtransport 37 Eriksson, Björn Christer LuYtransport 38 Stasinski, Robert Emil Museiverksamhet 39 Norrby, Erik Joakim Peter Museiverksamhet 40 Kraka Kulturmiljö Museiverksamhet 41 Borzecka, Lidia Izabella Museiverksamhet 42 Musikeum AB Museiverksamhet 43 Kultur1 AB Museiverksamhet 44 Ryskog, Niklas Leif Mässa & kongress 45 Markic Entertainment Group AB Mässa & kongress 46 Nour Event Handelsbolag Mässa & kongress 47 Abaton Produk?on AB Mässa & kongress 48 Lindqvist, Anna Maria Mässa & kongress 49 Eipeks Mässa & kongress 50 Playworks AB Mässa & kongress 7

8 Nya turis<öretag SSMX Social Media Exchange Handelsbola Mässa & kongress 52 Outdoor Expo Uppland AB Mässa & kongress 53 Kagan Mee?ngs AB Mässa & kongress 54 Lakrits Sverige AB Mässa & kongress 55 Korvfes?valer AB Mässa & kongress 56 Vocq Crea?ve Mässa & kongress 57 Nitschke, Peter Alfred Mässa & kongress 58 Hesselby SloD Musik AB Mässa & kongress 59 One Case AB Mässa & kongress 60 Jamaican Independence AB Mässa & kongress 61 Ferreri Enterprise Mässa & kongress 62 Made By Anclair AB Mässa & kongress 63 United Spaces Waterfront AB Mässa & kongress 64 Capulet Media And Events Mässa & kongress 65 Sofc Exhibi?on AB Mässa & kongress 66 In Real Life Mee?ng AB Mässa & kongress 68 Kulturgymmet Ek. För. Mässa & kongress 69 Copperberg AB Mässa & kongress 70 Engagemang Event Konsult & Publika?on i Stockho Mässa & kongress 71 Mars, Gun Maria Mässa & kongress 72 Lind, Tove Mässa & kongress 73 Cross Cultural Psychology Reed & Wes?n AB Mässa & kongress 74 Husmor Lisa AB Mässa & kongress 75 Ideella Föreningen Friska Täby Med Firma Friska Mässa & kongress 76 Missio Mässa & kongress 77 Ahead Expo Montage Mässa & kongress 78 A?bi Mässa & kongress 79 Anna Walter Mässa & kongress 80 Tylösandsseminariet AB Mässa & kongress 81 Gosidan AB Mässa & kongress 82 Hedlund, Karl John Mikael Mässa & kongress 83 The Fabulous Life Of Attude AB Mässa & kongress 84 JMD Hockey Handelsbolag Mässa & kongress 85 Krossning & Sortering Src AB Nöje- & temapark 86 Ekerö Lekarenor AB Nöje- & temapark 87 Ac?ve Joy AB Researrangemang 88 Danhil Travel AB Researrangemang 89 Allmee?ngs By Helene Norberg AB Researrangemang 90 Travel Inspira?on And Educa?on, Researrangemang 91 The Mee?ngcompany Sweden AB Researrangemang 92 Ekmanresor AB Researrangemang 93 Glashoff, Udo Researrangemang 94 ADo, Imad Najeeb Researrangemang 95 Point Blank Consul?ng Researrangemang 96 Janmark, Johanna Mar?na Researrangemang 97 Homa Global AB Researrangemang 98 Kruus Travel AB Researrangemang 99 Karuppia Sethukalanjiam, Anuradha Researrangemang 100 Boka Chalet AB Researrangemang 8

9 Nya turis<öretag Handelsbolaget Wine & Leisure Co Researrangemang 103 Pauluns Resor AB Researrangemang 104 Olympiatours Kommanditbolag Researrangemang 105 Beaton Interna?onal AB Researrangemang 106 Lingontravel Researrangemang 108 Incarta Tours AB Researrangemang 109 Fuse, Leonardo Researrangemang 110 Marocko Safari Researrangemang 111 Three Rivers AB Researrangemang 112 Summerbird AB Researrangemang 113 Experience Transylvania Gloria Vin?la AB Researrangemang 114 Wesslen- Rudbert Konsult AB Researrangemang 115 Study World AB Researrangemang 116 Links75 AB Researrangemang 117 Abdiwahab Aydid, Mahad Resebyrå 118 Flynow Scandinavia AB Resebyrå 119 Zooma AB Resebyrå 120 Jesper Urheim Travel AB Resebyrå 121 Summerland Tours AB Resebyrå 122 Tri World AB Resebyrå 123 When In Barcelona Resebyrå 124 Studium Travels Resebyrå 125 Skyoffice Exchange And Travel AB Resebyrå 126 Emtra AB Resebyrå 127 Dehiwala Liyanage Don, B S Resebyrå 128 Kaya, Ekrem Resebyrå 129 Discover Africa Resebyrå 130 Dehiwala Liyanage Don, B S Resebyrå 131 3s Travel Resebyrå 132 Sino- Swedish Business Center AB Resebyrå 133 Bartan Travel Handelsbolag Resebyrå 134 Travel Safar Resebyrå 135 Piton AB Resebyrå 136 Bonnevier, Per Henrik Resebyrå 137 ABC Flight Travel, Airline Support And Other Resebyrå 139 Nordic Travelus Resebyrå 140 Chambers Travel Management Sweden AB Resebyrå 141 Royal Resor Skandinavian Handelsbolag Resebyrå 142 Expedi?ons Online Sweden AB Resebyrå 143 Deyana Resor Resebyrå 144 Salida AB Resebyrå 145 Balltravels Sweden AB Resebyrå 146 Refsnäs BåDaxi AB Sjötransport 147 Roslagslänna Rederi AB Sjötransport 148 Olsson, Göran Benny Sjötransport 149 Olsson, Göran Benny Sjötransport 150 Beneventus AB Sjötransport 9

10 Nya turis<öretag Värmdö Båt- & Svävartaxi AB Transport 152 Freud Sailing Handelsbolag Transport 153 Lagerström, Emma Mikaela Transport 154 Gustavus Taxibåtar & Events AB Transport 155 Carlsson, Jesper Transport 156 Gustavsson, Petri Mikael Transport 157 Colleblu AB Logi 158 Vestman, Karl Ber?l Sören Logi 159 Blomkvist, Mats Staffan Logi 160 Lantbruksenheten Gräsmarö 1:11 Logi 161 Lundborg, Margaretha Anna Cecilia Logi 162 Södergren, Karin Emma BirgiDa Logi 163 Lantbruksenheten Gräsmarö 1:11 Logi 164 Hul?n, Carl Jimmy Logi 166 Hyra Gotland Logi 167 Locate Fas?gheter AB Logi 168 Yamashita Östlund, Tazuko Resebyrå & researrangörer 169 Borghi, Davide Resebyrå & researrangörer 170 Riise, Anja Resebyrå & researrangörer 172 Palmö, BriD Kers?n Carina Resebyrå & researrangörer 173 Corella Tickets AB Resebyrå & researrangörer 174 Bergman, BirgiDa Chris?na Resebyrå & researrangörer 176 Henrikson, Carl Lars Jonas Resebyrå & researrangörer 177 Mea Resebyrå & researrangörer 178 Ruoyic AB Resebyrå & researrangörer 179 Scankanal Travel Handelsbolag Resebyrå & researrangörer 180 KulturbiljeDer Sverige Handelsbolag Resebyrå & researrangörer 181 Degerstedt Consultancy Your Partner For Competen Resebyrå & researrangörer 182 Järna Fjäll och Forsäventyr Resebyrå & researrangörer 183 Roslagen Bike & Hike Ekonomisk Förening Resebyrå & researrangörer 184 Lingua Cultusque Resebyrå & researrangörer 185 Explore Vaxholm Handelsbolag Resebyrå & researrangörer 186 Solomina, Hanna Resebyrå & researrangörer 187 Mystery Walks Resebyrå & researrangörer 188 Shulzhinskaya, Liubov Resebyrå & researrangörer 189 Kohara, Ami Resebyrå & researrangörer 190 Violet Hill AB Resebyrå & researrangörer 191 AB Len Vik Logi 192 Ekuddens Vandrarhem AB Logi 193 Malmström, Georgina Mary Fulton Logi 195 Toth, Valdemar Viktor Logi 196 Stora Vika Vandrarhem AB Logi 197 Carrasco Montoya, Ricardo Mauricio Besöksmål & sevärdheter 198 Högbyskärs Gård- Ekerö Högby 4:30 Besöksmål & sevärdheter 199 Fradera Dryckesprovningar Besöksmål & sevärdheter 200 Hultsjö, Per Johan Arne Besöksmål & sevärdheter 10

11 Nya turis<öretag Lundgren, Lars Roger Niklas Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 202 Störtsköna Event och Resor i Europa AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 203 BirgersdoDer, Frida Gabriella Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 204 STHLM Decor Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 205 Moxybiz Events AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 206 TS Classic Boats & Charter AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 207 Af M&s Lillies?erna AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 209 Källbäck, Lina Sofia Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 210 Leonhardt, Axel Åke Simon Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 211 Källbäck, Lina Sofia Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 212 Magnus Rönning Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 213 Hedrenius, Monika Malin CharloDe Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 214 Blogger Boot Camp Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 215 Storstaden Event & Konferens AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 216 Stall Stensunda AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 217 Eventour Sweden Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 218 Vin i Glaset Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 219 Powmow Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 220 Bandinelli, Fabio Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 221 Andersson, Eva Cecilia Gunilla J Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 222 Karlsson, Bo Anders Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 223 Isenstein Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 224 Frändfors, Julia Maria Rebecka Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 225 Jabin Fågelskiöld, M i Amanda Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 226 Rahm, Anna Katarina Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 227 Team Nordic Trail AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 228 Q Equestrian AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 229 De Bruin, Mar?n Ber?l Gunnar Tage Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 230 Kiusalaas, Ivo Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 231 Mcmullen Investment AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 232 Cesthe Solu?ons AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 233 Jos Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 234 Upplevelser Andrén AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 235 Jöd StudentSverige AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 236 Storhova Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 237 Brix Wine Consultants AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 238 Pulman Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 239 Nyberger, Sanna JeaneDe Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 240 Olsson, Jimmy Dan Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 241 Sewanderson, Tony Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 242 Mjugg Produc?ons Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 243 Kooshesh, Mahsa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 244 Beatrice Nybergs Häst Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 245 Nyberger, Sanna JeaneDe Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 246 Olsson, Jimmy Dan Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 247 Sewanderson, Tony Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 248 PDS Upplevelser AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 249 Frisk Allservice Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 250 Lindberg, Michelle Anna Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 11

12 Nya turis<öretag Flygge, Annika Linda Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 252 Strandgruppen Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 253 Yulinsocialcultureins?tute Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 254 Bengtsson Buijs, Mikaela Josefin Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 255 Matas Thoresson Glas & Vin Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 256 Petri Kinnunen Vinambassadören Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 257 Fahlberg, Matas Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 258 Lokrantz, Anders Olof Arne Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 259 Elvin, Ann- Cathrine ÅkesdoDer Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 260 Wallsten, Reneé Åsa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 261 Ericsson, Ernst Johan Fredrik Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 262 R.A Seyhan AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 263 Charmonix AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 264 Fahlberg, Matas Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 265 Lokrantz, Anders Olof Arne Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 266 Elvin, Ann- Cathrine ÅkesdoDer Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 267 Wallsten, Reneé Åsa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 268 Leif Chris?ans Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 269 True Camp Sweden AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 270 Strobeeventz Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 271 Visa UppskaDning Norden AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 272 Sip Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 273 Gabriel Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 274 Becher, Béatrice Ingrid Andrée Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 275 Boo Trädgård Ekonomisk Förening Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 276 Bojan Event Marke?ng AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 277 Proprie Vicis Exclusive Events Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 278 Svensson, Peter Michael Fredrik Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 279 Vakul Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 280 Ahang Events AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 281 Systrarna Yglands Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 282 Libra Events AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 283 Gréen, Carl Oscar Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 284 Berg, Rickard Lars Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 285 Lindahl, Jesper Mats Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 286 Akazia AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 287 Widgren Tibbelin, Mari Helene Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 288 Markus Mat & Vinkonsult Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 289 Wallström, Karl Fredrik Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 12

13 Definitioner Defini8on turis<öretag Företagarindex mäter turis-öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i defini?onen av turis-öretag i rapporten är företag som anses?llhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläda denna. Defini?onen inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsädning där restaurang och varuhandel står för cirka 40 procent. Då rapporten syye är ad mäta turis-öretagandet och inte dess omsädning har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsädning kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis-öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för respek?ve bransch) har inkluderats i defini?onen av turis-öretag: Järnvägstransport, passagerartrafik Annan landtransport av passagerare Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik Sjöfart på inre vadenvägar, passagerartrafik LuYtransport Hotell- och logiverksamhet Uthyrning och leasing av personbilar och läda motorfordon Resetjänster Turist- och bokningsservice Arrangemang av kongresser och mässor DriY av teatrar, konserthus o.d Museiverksamhet Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter DriY av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat DriY av skidsportanläggningar Nöjes- och temaparksverksamhet Övrig fri?ds- och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma då?dsfristen för ad lämna in sin första momsdeklara?on (vilket är avgörande fört ad bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken sta?s?ken baseras) är 18 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i prak?ken ad företag som bildats i december 2012 har?ll maj 2014 på sig ad lämna in sin första momsdeklara?on och dessa kommer således inte finnas med i sta?s?ken över bolag registrerade Även upphörda bolag kan leda?ll en viss felmarginal i sta?s?ken i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS1 NUTS2 NUTS3 s län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboDens län NorrboDens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den na?onella enkätundersökningen baseras på 1100 enkäter från turis-öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åda regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för sta?s?kredovisning. I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2000 är satellitkontoberäkningarna det säd som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsädningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en interna?onellt vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism Organiza?on (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisa?oner. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Na?onalräkenskaperna på Sta?s?ska Centralbyrån (SCB). 13

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland Utvecklingen för svenska turistföretag Jämtland & Västernorrland Sammanfa&ning Jämtland och Västernorrland 77 nya turis+öretag 22 (en procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland 96 nya turis,öretag 2012 (sex procent färre nya företag jämfört

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Norrbotten och Västerbotten

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Norrbotten och Västerbotten Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Norrbo&en och Västerbo&en 99 nya turis+öretag 22 (8 procent fler nya företag jämfört med 22) 63 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Skåne & Blekinge

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Skåne & Blekinge Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Skåne och Blekinge 165 nya turis-öretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011) 39 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 1 200 nya turis-öretag etablerades år 2012 54 procent av turis-öretagarna är posi

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Norrbotten & Västerbotten

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Norrbotten & Västerbotten Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Norrbotten & Västerbotten Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för turistföretagare i Norrbotten

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer