Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Stockholm"

Transkript

1 Utvecklingen för svenska turistföretagare

2 Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning 289 nya turis-öretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011) 51 procent av turis-öretagarna posi?va om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 69 procent år 2012) 29 procent av turis-öretagen avser ad anställa personal (jämfört med 28 procent år 2012) 36 procent av turis-öretagen har introducerat nya innova?oner senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt nya turis-öretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Molåret. s län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis-öretag. SeD?ll antal nya turis-öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst fram?dstro finns i NorrboDen. Under 2012 registrerades totalt nya företag i Sverige, varav är turis-öretag. För närvarande finns det närmare turis-öretag i Sverige och antalet turis-öretag har ökat med en procent under Nyföretagandet i I s län minskade antalet nya turis-öretag med sju procent under 2012 jämfört med 2011, vilket ligger ungefär i linje med den genomsnidliga minskningen för riket. Utvecklingen för nyföretagandet i rela?on?ll antal invånare i s län ligger två procent över index. Flest nya företag bildades inom företagskategorin fri?ds - & nöjesverksamhet, däreyer Mäss- & kongressföretag och Researrangemang/Resebyrå samt Turist- & bokningsservice. Tillsammans utgör dessa företagskategorier närmare 75 procent av de nyetablerade företagen. Op8mismen bland turis<öretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex för visar också ad den op?mis?ska synen på fram?den bland företagarna inom turistnäringen i är fortsad hög, men har dämpats något jämfört med Molårets undersökning. I år anger närmare 51 procent av regionens turis-öretagare ad de ser posi?vt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 69 procent i Molårets undersökning. Op?mismen är störst hos turis-öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. Turis<öretagen i regionen nyanställer 29 procent av företagarna planerar för ad öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är den absolut högsta andelen jämfört med övriga Sverige och i samma nivå som Molårtes undersökning (28 procent). Turis-öretagare i ser fortsad op?mis?skt på den ekonomiska utvecklingen även om fram?dstron har dämpats något men det har däremot sked från en hög nivå. Innova8oner hos turis<öretagen i regionen 36 procent av turis-öretagarna i har introducerat en innova?on i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniDet för Sverige är 30 procent och placerar sig i topp?llsammans med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige. Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *RiksgenomsniDet för antal nya företag i förhållande?ll antal invånare 2010) 2

3 Nyföretagarindex Nya turis-öretag i förhållande?ll antal invånare (Index 1: Riket 2010) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index (1) motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2010 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsninet basåret 2010) för an räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 2012 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 2012 och ligger 155 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turis<öretag Antal nya turis<öretag i rela8on 8ll antal invånare (Index 1: riket 2010) Län Index 2010 Index 2011 Index Västra Götaland Skåne NorrboDen Östergötland VästerboDen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt

4 Utvecklingen för respek8ve län Följande grafer visar ed diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur respek?ve län har utvecklats mot Index som är sad med basår Den röda kurvan visar riksgenomsnidet för varje år, definierad?ll 1 för år Det går därmed ad följa respek?ve läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt na?onellt i diagrammen. Vidare defini?on avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland 1,4 Östra Mellansverige & 1,4 Norra Mellansverige 1,2 1, ,8 0,6 0,4 0, Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland 0,8 0,6 0,4 0, Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2 1,5 1 0, Riket Västernorrland Jämtland VästerboDen NorrboDen * För defini?on regioner se sista sidan 4

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 12 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 21% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 19% 11% Norra Mellansvarige 4% 70% 16% 10% Västsverige 14% 62% 21% 3% Sydsverige 11% 75% 7% 7% Småland & Öarna 13% 60% 25% 3% 12% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi8v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Region Mycket posi8v Ganska posi8v Neutralt Ganska nega8v Mycket nega8v Övre Norrland 10% 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 14% 48% 23% 10% 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% 11% 4% 2% Västsverige 13% 37% 40% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna 10% 41% 32% 17% 9% 41% 36% 11% 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi8v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna 63% 62% 48% 50% 39% 51% 51% Över 65 procent posi?va procent posi?va procent posi?va procent posi?va Under 50 procent posi?va 5 Juli 2012

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Vilka är de vik8gaste hindren för 8llväxt för di& företag Begränsad 8llgång 8ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na8onella målgrupper Mot interna8onella målgrupper Begränsad 8llgång 8ll lämplig arbetskrab Har di& företag introducerat någon innova8on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen 8d Bristande eberfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 20% 10% 16% 5% 6% 6% 1% Mellersta Norrland 18% 4% 19% 14% 14% 11% 9% 1% 11% Norra Mellansvarige 27% 2% 16% 10% 10% 8% 13% 3% 11% Västsverige 21% 14% 14% 10% 7% 0% 7% 0% 28% Sydsverige 22% 4% 11% 15% 4% 15% 11% 4% 15% Småland & Öarna 8% 5% 18% 10% 33% 13% 5% 5% 5% 12% 1% 11% 15% 8% 16% 27% 1% 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek8vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 13% 1% 8% 3% Mellersta Norrland 61% 10% 13% 15% 2% Norra Mellansvarige 71% 3% 10% 12% 6% Västsverige 67% 10% 3% 11% 17% Sydsverige 50% 18% 8% 7% 10% Småland & Öarna 23% 13% 15% 35% 13% 3% 16% 41% 15% 4% 15% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek8vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 13% 17% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% 11% Småland & Öarna 24% 37% 7% 20% 7% 5% 7% 71% 4% 7% 1% 11% Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% 36% 64% 6 Juli 2012

7 Nya turis<öretag Eprent AB Biluthyrning 2 Svenska Golffordon AB Biluthyrning 4 Studentbilen Sb Handelsbolaget Biluthyrning 5 Enjoyers Of Life AB Biluthyrning 6 Studentbilen Sb Handelsbolaget Biluthyrning 7 New Direc?on Tour Services Sweden AB Biluthyrning 8 Skärgårdsteamet AB Botaniska trädgårdar 9 Kullman, Carl Anders Camping 10 Darteq Historiska minnesmärken 11 AB Link Hotel Hotell 12 Stay 24 AB Hotell 13 Citylogi Sverige AB Hotell 14 Elfviks Strand H&s AB Hotell 15 Hotell Bahadirli AB Hotell 16 AB Nacka Stadshotell Hotell 17 Skoterhotellet Gyllene Bocken AB Hotell 18 Atlant Holding AB Hotell 19 Helpbyus AB Hotell i Furusund AB Hotell 21 Riaktor AB Hotell 22 Itor AB Hotell 23 Turingestugan Hotell 24 Musaler- Restaurang och Hotel Handelsbolag Hotell 25 Balltorps Hotell & Restaurang AB Hotell 26 Estwall, Agnetha Kris?na Konferens 27 Effekt På Kullängen Konferens 29 Jurewicz, Robert Morgan Konferens 30 Sörmlands Naturfas?ghet AB Konferens 31 AB Gullander & Co LuYtransport 32 North Pilot AB LuYtransport 33 Sky4u AB LuYtransport 34 Hallberg, Eric Anton LuYtransport 35 Kr2 AB LuYtransport 36 Helikopterflyg i Uppland AB LuYtransport 37 Eriksson, Björn Christer LuYtransport 38 Stasinski, Robert Emil Museiverksamhet 39 Norrby, Erik Joakim Peter Museiverksamhet 40 Kraka Kulturmiljö Museiverksamhet 41 Borzecka, Lidia Izabella Museiverksamhet 42 Musikeum AB Museiverksamhet 43 Kultur1 AB Museiverksamhet 44 Ryskog, Niklas Leif Mässa & kongress 45 Markic Entertainment Group AB Mässa & kongress 46 Nour Event Handelsbolag Mässa & kongress 47 Abaton Produk?on AB Mässa & kongress 48 Lindqvist, Anna Maria Mässa & kongress 49 Eipeks Mässa & kongress 50 Playworks AB Mässa & kongress 7

8 Nya turis<öretag SSMX Social Media Exchange Handelsbola Mässa & kongress 52 Outdoor Expo Uppland AB Mässa & kongress 53 Kagan Mee?ngs AB Mässa & kongress 54 Lakrits Sverige AB Mässa & kongress 55 Korvfes?valer AB Mässa & kongress 56 Vocq Crea?ve Mässa & kongress 57 Nitschke, Peter Alfred Mässa & kongress 58 Hesselby SloD Musik AB Mässa & kongress 59 One Case AB Mässa & kongress 60 Jamaican Independence AB Mässa & kongress 61 Ferreri Enterprise Mässa & kongress 62 Made By Anclair AB Mässa & kongress 63 United Spaces Waterfront AB Mässa & kongress 64 Capulet Media And Events Mässa & kongress 65 Sofc Exhibi?on AB Mässa & kongress 66 In Real Life Mee?ng AB Mässa & kongress 68 Kulturgymmet Ek. För. Mässa & kongress 69 Copperberg AB Mässa & kongress 70 Engagemang Event Konsult & Publika?on i Stockho Mässa & kongress 71 Mars, Gun Maria Mässa & kongress 72 Lind, Tove Mässa & kongress 73 Cross Cultural Psychology Reed & Wes?n AB Mässa & kongress 74 Husmor Lisa AB Mässa & kongress 75 Ideella Föreningen Friska Täby Med Firma Friska Mässa & kongress 76 Missio Mässa & kongress 77 Ahead Expo Montage Mässa & kongress 78 A?bi Mässa & kongress 79 Anna Walter Mässa & kongress 80 Tylösandsseminariet AB Mässa & kongress 81 Gosidan AB Mässa & kongress 82 Hedlund, Karl John Mikael Mässa & kongress 83 The Fabulous Life Of Attude AB Mässa & kongress 84 JMD Hockey Handelsbolag Mässa & kongress 85 Krossning & Sortering Src AB Nöje- & temapark 86 Ekerö Lekarenor AB Nöje- & temapark 87 Ac?ve Joy AB Researrangemang 88 Danhil Travel AB Researrangemang 89 Allmee?ngs By Helene Norberg AB Researrangemang 90 Travel Inspira?on And Educa?on, Researrangemang 91 The Mee?ngcompany Sweden AB Researrangemang 92 Ekmanresor AB Researrangemang 93 Glashoff, Udo Researrangemang 94 ADo, Imad Najeeb Researrangemang 95 Point Blank Consul?ng Researrangemang 96 Janmark, Johanna Mar?na Researrangemang 97 Homa Global AB Researrangemang 98 Kruus Travel AB Researrangemang 99 Karuppia Sethukalanjiam, Anuradha Researrangemang 100 Boka Chalet AB Researrangemang 8

9 Nya turis<öretag Handelsbolaget Wine & Leisure Co Researrangemang 103 Pauluns Resor AB Researrangemang 104 Olympiatours Kommanditbolag Researrangemang 105 Beaton Interna?onal AB Researrangemang 106 Lingontravel Researrangemang 108 Incarta Tours AB Researrangemang 109 Fuse, Leonardo Researrangemang 110 Marocko Safari Researrangemang 111 Three Rivers AB Researrangemang 112 Summerbird AB Researrangemang 113 Experience Transylvania Gloria Vin?la AB Researrangemang 114 Wesslen- Rudbert Konsult AB Researrangemang 115 Study World AB Researrangemang 116 Links75 AB Researrangemang 117 Abdiwahab Aydid, Mahad Resebyrå 118 Flynow Scandinavia AB Resebyrå 119 Zooma AB Resebyrå 120 Jesper Urheim Travel AB Resebyrå 121 Summerland Tours AB Resebyrå 122 Tri World AB Resebyrå 123 When In Barcelona Resebyrå 124 Studium Travels Resebyrå 125 Skyoffice Exchange And Travel AB Resebyrå 126 Emtra AB Resebyrå 127 Dehiwala Liyanage Don, B S Resebyrå 128 Kaya, Ekrem Resebyrå 129 Discover Africa Resebyrå 130 Dehiwala Liyanage Don, B S Resebyrå 131 3s Travel Resebyrå 132 Sino- Swedish Business Center AB Resebyrå 133 Bartan Travel Handelsbolag Resebyrå 134 Travel Safar Resebyrå 135 Piton AB Resebyrå 136 Bonnevier, Per Henrik Resebyrå 137 ABC Flight Travel, Airline Support And Other Resebyrå 139 Nordic Travelus Resebyrå 140 Chambers Travel Management Sweden AB Resebyrå 141 Royal Resor Skandinavian Handelsbolag Resebyrå 142 Expedi?ons Online Sweden AB Resebyrå 143 Deyana Resor Resebyrå 144 Salida AB Resebyrå 145 Balltravels Sweden AB Resebyrå 146 Refsnäs BåDaxi AB Sjötransport 147 Roslagslänna Rederi AB Sjötransport 148 Olsson, Göran Benny Sjötransport 149 Olsson, Göran Benny Sjötransport 150 Beneventus AB Sjötransport 9

10 Nya turis<öretag Värmdö Båt- & Svävartaxi AB Transport 152 Freud Sailing Handelsbolag Transport 153 Lagerström, Emma Mikaela Transport 154 Gustavus Taxibåtar & Events AB Transport 155 Carlsson, Jesper Transport 156 Gustavsson, Petri Mikael Transport 157 Colleblu AB Logi 158 Vestman, Karl Ber?l Sören Logi 159 Blomkvist, Mats Staffan Logi 160 Lantbruksenheten Gräsmarö 1:11 Logi 161 Lundborg, Margaretha Anna Cecilia Logi 162 Södergren, Karin Emma BirgiDa Logi 163 Lantbruksenheten Gräsmarö 1:11 Logi 164 Hul?n, Carl Jimmy Logi 166 Hyra Gotland Logi 167 Locate Fas?gheter AB Logi 168 Yamashita Östlund, Tazuko Resebyrå & researrangörer 169 Borghi, Davide Resebyrå & researrangörer 170 Riise, Anja Resebyrå & researrangörer 172 Palmö, BriD Kers?n Carina Resebyrå & researrangörer 173 Corella Tickets AB Resebyrå & researrangörer 174 Bergman, BirgiDa Chris?na Resebyrå & researrangörer 176 Henrikson, Carl Lars Jonas Resebyrå & researrangörer 177 Mea Resebyrå & researrangörer 178 Ruoyic AB Resebyrå & researrangörer 179 Scankanal Travel Handelsbolag Resebyrå & researrangörer 180 KulturbiljeDer Sverige Handelsbolag Resebyrå & researrangörer 181 Degerstedt Consultancy Your Partner For Competen Resebyrå & researrangörer 182 Järna Fjäll och Forsäventyr Resebyrå & researrangörer 183 Roslagen Bike & Hike Ekonomisk Förening Resebyrå & researrangörer 184 Lingua Cultusque Resebyrå & researrangörer 185 Explore Vaxholm Handelsbolag Resebyrå & researrangörer 186 Solomina, Hanna Resebyrå & researrangörer 187 Mystery Walks Resebyrå & researrangörer 188 Shulzhinskaya, Liubov Resebyrå & researrangörer 189 Kohara, Ami Resebyrå & researrangörer 190 Violet Hill AB Resebyrå & researrangörer 191 AB Len Vik Logi 192 Ekuddens Vandrarhem AB Logi 193 Malmström, Georgina Mary Fulton Logi 195 Toth, Valdemar Viktor Logi 196 Stora Vika Vandrarhem AB Logi 197 Carrasco Montoya, Ricardo Mauricio Besöksmål & sevärdheter 198 Högbyskärs Gård- Ekerö Högby 4:30 Besöksmål & sevärdheter 199 Fradera Dryckesprovningar Besöksmål & sevärdheter 200 Hultsjö, Per Johan Arne Besöksmål & sevärdheter 10

11 Nya turis<öretag Lundgren, Lars Roger Niklas Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 202 Störtsköna Event och Resor i Europa AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 203 BirgersdoDer, Frida Gabriella Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 204 STHLM Decor Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 205 Moxybiz Events AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 206 TS Classic Boats & Charter AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 207 Af M&s Lillies?erna AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 209 Källbäck, Lina Sofia Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 210 Leonhardt, Axel Åke Simon Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 211 Källbäck, Lina Sofia Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 212 Magnus Rönning Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 213 Hedrenius, Monika Malin CharloDe Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 214 Blogger Boot Camp Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 215 Storstaden Event & Konferens AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 216 Stall Stensunda AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 217 Eventour Sweden Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 218 Vin i Glaset Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 219 Powmow Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 220 Bandinelli, Fabio Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 221 Andersson, Eva Cecilia Gunilla J Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 222 Karlsson, Bo Anders Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 223 Isenstein Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 224 Frändfors, Julia Maria Rebecka Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 225 Jabin Fågelskiöld, M i Amanda Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 226 Rahm, Anna Katarina Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 227 Team Nordic Trail AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 228 Q Equestrian AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 229 De Bruin, Mar?n Ber?l Gunnar Tage Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 230 Kiusalaas, Ivo Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 231 Mcmullen Investment AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 232 Cesthe Solu?ons AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 233 Jos Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 234 Upplevelser Andrén AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 235 Jöd StudentSverige AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 236 Storhova Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 237 Brix Wine Consultants AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 238 Pulman Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 239 Nyberger, Sanna JeaneDe Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 240 Olsson, Jimmy Dan Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 241 Sewanderson, Tony Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 242 Mjugg Produc?ons Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 243 Kooshesh, Mahsa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 244 Beatrice Nybergs Häst Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 245 Nyberger, Sanna JeaneDe Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 246 Olsson, Jimmy Dan Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 247 Sewanderson, Tony Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 248 PDS Upplevelser AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 249 Frisk Allservice Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 250 Lindberg, Michelle Anna Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 11

12 Nya turis<öretag Flygge, Annika Linda Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 252 Strandgruppen Event AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 253 Yulinsocialcultureins?tute Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 254 Bengtsson Buijs, Mikaela Josefin Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 255 Matas Thoresson Glas & Vin Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 256 Petri Kinnunen Vinambassadören Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 257 Fahlberg, Matas Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 258 Lokrantz, Anders Olof Arne Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 259 Elvin, Ann- Cathrine ÅkesdoDer Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 260 Wallsten, Reneé Åsa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 261 Ericsson, Ernst Johan Fredrik Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 262 R.A Seyhan AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 263 Charmonix AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 264 Fahlberg, Matas Alexander Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 265 Lokrantz, Anders Olof Arne Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 266 Elvin, Ann- Cathrine ÅkesdoDer Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 267 Wallsten, Reneé Åsa Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 268 Leif Chris?ans Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 269 True Camp Sweden AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 270 Strobeeventz Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 271 Visa UppskaDning Norden AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 272 Sip Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 273 Gabriel Event Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 274 Becher, Béatrice Ingrid Andrée Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 275 Boo Trädgård Ekonomisk Förening Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 276 Bojan Event Marke?ng AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 277 Proprie Vicis Exclusive Events Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 278 Svensson, Peter Michael Fredrik Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 279 Vakul Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 280 Ahang Events AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 281 Systrarna Yglands Handelsbolag Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 282 Libra Events AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 283 Gréen, Carl Oscar Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 284 Berg, Rickard Lars Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 285 Lindahl, Jesper Mats Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 286 Akazia AB Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 287 Widgren Tibbelin, Mari Helene Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 288 Markus Mat & Vinkonsult Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 289 Wallström, Karl Fredrik Övr. fri?ds- & nöjesverksamhet 12

13 Definitioner Defini8on turis<öretag Företagarindex mäter turis-öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i defini?onen av turis-öretag i rapporten är företag som anses?llhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläda denna. Defini?onen inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsädning där restaurang och varuhandel står för cirka 40 procent. Då rapporten syye är ad mäta turis-öretagandet och inte dess omsädning har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsädning kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis-öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för respek?ve bransch) har inkluderats i defini?onen av turis-öretag: Järnvägstransport, passagerartrafik Annan landtransport av passagerare Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik Sjöfart på inre vadenvägar, passagerartrafik LuYtransport Hotell- och logiverksamhet Uthyrning och leasing av personbilar och läda motorfordon Resetjänster Turist- och bokningsservice Arrangemang av kongresser och mässor DriY av teatrar, konserthus o.d Museiverksamhet Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter DriY av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat DriY av skidsportanläggningar Nöjes- och temaparksverksamhet Övrig fri?ds- och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma då?dsfristen för ad lämna in sin första momsdeklara?on (vilket är avgörande fört ad bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken sta?s?ken baseras) är 18 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i prak?ken ad företag som bildats i december 2012 har?ll maj 2014 på sig ad lämna in sin första momsdeklara?on och dessa kommer således inte finnas med i sta?s?ken över bolag registrerade Även upphörda bolag kan leda?ll en viss felmarginal i sta?s?ken i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS1 NUTS2 NUTS3 s län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboDens län NorrboDens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den na?onella enkätundersökningen baseras på 1100 enkäter från turis-öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åda regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för sta?s?kredovisning. I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2000 är satellitkontoberäkningarna det säd som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsädningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en interna?onellt vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism Organiza?on (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisa?oner. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Na?onalräkenskaperna på Sta?s?ska Centralbyrån (SCB). 13

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland Utvecklingen för svenska turistföretagare Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland 96 nya turis,öretag 2012 (sex procent färre nya företag jämfört

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 1 200 nya turis-öretag etablerades år 2012 54 procent av turis-öretagarna är posi

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer