Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13"

Transkript

1 Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13 1. Kortsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni ska göra i projektet inom ramen för denna ansökan. Ange de tre mest tongivande aktiviteterna i tidplanen nedan. Mellan Fryshuset och Kulturama, på Heliosgatan 13, ligger en äldre vacker industribyggnad som ägs av Skanska och som i dagsläget används flitigt för foto, film- och reklamproduktion men som också har hyresgäster inom formgivning och arkitektur. Sedan drygt ett år pågår diskussioner kring möjligheten att göra om denna byggnad till ett kreativt hus. I kontakt med Stadsbyggnadskontoret framgår att byggnaden ser ut att komma att C-klassas, d v s ska i framtiden användas för gemensamma lokala intressen med betydelse för helhetsmiljön. Vi har bildat en arbetsgrupp som kommer att driva förstudiearbetet med Helios13 i ett första skede i nära samråd med en rad kulturaktörer. Arbetsgruppen består av Guido Hildebrand, Sandra Olivegren, Rani Kasapi och Josefin Lindberg. Med hjälp av ett mindre stöd från Stockholms Stad har vi samlat en första grupp aktörer som är intresserade av att samverka i ett kreativt hus. För dem skulle en gemensam plattform innebära en öppning för nya samverkans- och finansieringsmodeller med varandra, bransch, skola samt publik såväl som en möjlighet att utveckla och fördjupa sina egna verksamheter. Hammarby Sjöstad med närområden växer fort. Det planeras en förtätning i flera av områdena och det pågår en fortsatt utbyggnad av Sjöstaden. Befolkningen är dessutom mycket ung och skolor samt förskolor har byggts ut med rasande fart för att möta behoven. Den totala folkmängden i Hammarby Sjöstad tillsammans med de närliggande områdena Södra Hammarbyhamnen, Sofia, Hammarby-höjden, Björkhagen samt de närmsta bostadområdena på Sicklaön är ca Området består idag av bostäder, skolor, hotell, kontor, affärs- och restaurangverksamhet och idrottshall, men saknar helt och hållet en gemensam mötesplats för konst, kultur och diskussion. Även föreningslivet i Hammarby Sjöstad saknar en mötesplats och de många grundskolorna i området saknar helt och hållet ett kulturhus för teater- och konsertbesök, vilket innebär att barnen sällan gör kulturbesök samtidigt som det försvårar för kulturarbetare att nå barn i Hammarby Sjöstad. Vi vänder oss nu till Kulturbryggan för att med start 15 april komma igång med en fördjupad förstudie av satsningen och därmed också konkretisera och förankra de tre ben som den vilar på. Se vidare under punkt 3. Den självklara globala uppkopplingen Utveckling av nya samverkans- och finansieringsmodeller Samverkan/korsbefruktning mellan kreativa gymnasieskolor och branschen

2 2. Långsiktigt: Argumentera för på vilka sätt projektet kan komma att lämna bestående avtryck på längre sikt? De aktörer som i ett första skede är intresserade av att gemensamt ta fram nya samverkansoch finansieringsmodeller för Helios13 söker alla sätt att bredda sin egen finansiering och hitta en mer hållbar ekonomi i sina verksamheter. Flera av dem tampas idag med kortare verksamhets- och projektbidrag som inte ger tillfredställande möjligheter att planera och arbeta långsiktigt. Nu avser vi inte att lösa hyresfrågor gällande kontor, scener osv utan här handlar det om ett större behov, om hur man vill arbete och samverka med andra och hur man vill kunna skapa en långsiktigt hållbar, friare plattform för konstnärlig verksamhet. Vi ser att Helios13 blir en given träffpunkt för spjutspetskultur som lockar till nya möten, samtal, kunskap och samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och världen. Genom att vara globalt uppkopplad inom kultur- och kreativa områden (d v s inom teknik, relationer till andra kulturaktörer, globala samtal, kunskapsutbyte), blir det den plats där det nya händer. Det som händer på Helios13 kommer att vara viktigt för världen och vice versa. Här sker möten som får världen att bli mindre samtidigt som vårt globala ansvarstagande och engagemang växer. Genom strategiska möten skapar Helios13 förutsättningar för ökad kreativitet, framväxt av nya verksamhetsområden och framförallt av nya kreativa företag. Helios13 blir också ett oumbärligt stöd till att de kreativa skolorna i närområdet håller kvalitén i sina utbildningar uppdaterade och ligger i absolut framkant inom sina respektive områden, också i ett internationellt perspektiv. Det gör vi genom att skapa strategiska möten och samverkan mellan skola och den kreativa branschen, som höjer både kunskap och attraktionskraft hos skolorna liksom det för branschen innebär kontakt med kommande generation, som ju är nödvändig för förnyelse. Långsiktigt innebär verksamheten Helios13 att nya uppdaterade modeller för samverkan och delaktighet sjösätts mellan kulturaktörer, bransch, skola och medborgare, modeller som stärker kreativitet och ett aktivt medskapande. Helios13 bidrar till kittet i lokalsamhället, där vi ses, samtalar, utmanar varandra och lär oss nya saker. Med Helios13 sätter kulturaktörer, medborgare, studenter och bransch Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sverige på världskartan. 3. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande. Idag är topp-down beslutande och ledarskap hos institutioner förlegat, vilket diskuteras i olika forum på global nivå. Ett kulturhus bör istället bredda sitt ägandeskap genom att tillgängliggöra professionella resurser och möjligheter till medskapande. Helios13 kommer husera Stockholmsbaserade kulturorganisationer och kreativa företag, som ligger i framkant vad gäller kunskap och relationer till internationell kultursektor och kreativ marknad och

3 därmed bli en hub som ger utökade möjligheter till korsbefruktning och samarbeten. Vi har definierat det nyskapande med Helios13 i de tre benen nedan. 1. Den globala uppkopplingen Med Stockholms snabbt förändrade demografi i form av en förtätad stad, men också i form av starkare internationell prägel genom migration, finns det ett behov av ett kulturhus som ständigt är globalt uppkopplat i form av konst, samtal, relationer till andra kulturella aktörer och konstnärer, såväl inifrån och ut som utifrån och in. Ett hus där de kreativa möjligheterna både tillvaratar och reflekterar befolkningens lokala och internationella erfarenheter och relationer på riktigt, för att i sin tur utveckla framtidens innovationer och kulturklimat. Vi vill att mångfalden ska stå i fokus redan från start, därav det strategiska valet av aktörer. 2. Utveckling av nya samverkans- och finansieringsmodeller Det andra benet i förstudien är att se över de utvecklingsmöjligheter som finns inom ramen för huset och hur de kan generera en hållbar ekonomi långsiktigt in i projektet. Ett hus som skapar förutsättningar för att olika kreativa sektorer möts blir också ett hus som producerar nytänkande och innovativa idéer, och är därmed en bra grund för en utvecklad kreativ arbetsmarknad. Vi ser att Helios13 kommer kunna tillföra nya kreativa idéer och verksamheter inom flera ekonomiska områden, som t ex CSR och sponsring, utbildning/kompetensutveckling och kulturturism. En annan viktig del i den ekonomiska samverkansmodellen blir miljöaspekten. Hammarby Sjöstad är känt för en utvecklad hållbar energi och energiförsörjning och detta är något som alltfler kulturhus i världen tittar på ur ett kreativt perspektiv. Vi ser att Helios13 knyter relationer till miljöaktörer i närområdet och kulturhus i världen, för att utveckla ett modernt hållbart kulturhus och bli en viktig del i stadsdelens miljöprofil. Vi har i dialog med Stockholm Business Region fått löfte om att få stöd av en grupp rådgivare under processen, en finansiell expert, en arkitekt och en miljökonsult. Tillsammans med dem ska vi undersöka och planera de lokaler och ytor som finns i huset utifrån de behov och idéer som de kulturella och kommersiella aktörerna har kring verksamheter och samverkan för att få ett grepp om möjligheterna samt ekonomin. 3. Samverkan/korsbefruktning mellan kreativa gymnasieskolor och branschen Tillsammans med närområdet Sickla och Nacka Strand, präglas gymnasieskolorna i Hammarby Sjöstad av utbildningar med kreativ och estetisk inriktning men det saknas en gemensam mötesplats för korsbefruktning och möten med bransch och näringsliv. Idag finns följande estetiska gymnasieskolor i närområdet; Fryshuset, Kulturama, Designgymnasiet, Rytmus, och Mediagymnasiet med fokus på media- och kulturproduktion, scenkonst och musik, design- och modeproduktion, teknik och spelutveckling.

4 I samtal med skolornas rektorer framgår ett växande behov av att elever och lärare kontinuerligt får möta branschen. Detta för att den tekniska utvecklingen idag går så snabbt och att möten blir nödvändiga för att utbildningarna ska hålla sig uppdaterade med det allra senaste inom teknik, konst och samtal. Men det finns också ett behov av en plats där elever får mötas över sina konstområden, vilket ju är en verklighet i det professionella livet, då det är ur dessa möten idéutveckling sker och nya kreativa företag skapas. De kreativa skolorna i Hammarby Sjöstad och närområden drar unga från hela Stockholm Stad, vilket skapar en enorm möjlighet för utbyten med och påverkan på hela staden. Det tredje benet i förstudien handlar om att föra en dialog med rektorer, lärare och elever i dessa gymnasieskolor och identifiera behov, idéer och samarbetsmöjligheter. 4. Kvalitet: Argumentera för projektets kvalitet ur följande perspektiv: a) konstnärlig och/eller kulturell aktualitet, Grundtanken med Helios13 är att bygga verksamheten utifrån en global, ständigt uppdaterad konstnärlig och kulturell aktualitet och låta aktörerna från de olika kulturella genrerna vara de som präglar huset. Att utgå från en global uppkoppling i relation till en kompetens i framkant inom respektive genre och med en plattform som möjliggör nya samarbeten och konstellationer, liksom en möjlighet att skapa en ny ekonomisk samverkansmodell är kärnan i det här projektets aktualitet. Kommersiella aktörer behöver mötet med konstnärer och kreatörer för att få en spjutspets in i sin verksamhet. Konstnärerna behöver de kommersiella aktörerna för att hitta nya resurser och en ekonomisk hållbarhet in i sin verksamhet. Ur det globala perspektivet ser vi att Helios13 blir den givna platsen där internationella konstnärer och kulturaktörer förlägger sina möten, repetitioner, produktioner och arbete då man är i Stockholm. På Helios13 öppnar vi upp för olika slags möten med internationella aktörer och ser till att de kommer fler till del. På så vis får Helios13 en konstant internationell inspirationsinjektion som är högaktuell. b) konstnärlig och/eller kulturell ambition och Helios13 ambition är att skapa en levande och öppen mötesplats där olika världar och genrer kan korsbefrukta varandra och möjliggöra för nya konstellationer, produkter och behov. Genom att samla en hybrid av verksamheter som möts sätter vi mångfalden såväl som den kreativa och konstnärliga kompetensen på kartan. Ambitioner för flertalet intresserade aktörer är att verksamhetsutveckla genom att befinna sig i en kreativ omgivning med fysisk närhet till olika slags aktörer som man låter sig påverkas av. c) konstnärlig och/eller kulturell integritet. Hela tanken kring Helios13 är att skapa förutsättningar för kulturaktörer och ny konst och därför hålla hårt på den konstnärliga integriteten. Det här husets grundbult är att värna om just den. Med den samlade verksamheten i Helios13 vill vi omvärdera och uppgradera

5 kulturens roll i samhället genom att undersöka, bryta normer och bära fram nya tankar och idéer som genereras av huset som mötesplats. Samtidigt ser vi ett behov av nya modeller och samarbeten, just för att värna en hållbarhet och långsiktighet som gynnar det konstnärliga skapandet. 5. Kompetens och genomförbarhet: Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet. Rani Kasapi är en erfaren och välkänd utvecklare inom kultursektorn och har arbetat med kultur i relation till social utveckling i många år. Idag är hon nytillträdd kulturchef i Botkyrka kommun och kommer närmast från Riksteatern, där hon i åtta år utvecklat och lett det internationella uppdraget och konkret visat hur mångfald och internationalisering kan leda till framgång. För det arbetet belönades hon som Årets Mångfaldschef av Tidningen Chef i mars Hennes erfarenheter som verksamhetsutvecklare och kunskap om hur man tar in och omvandlar ny kompetens i kultursektorn, näringslivet och den offentliga sektorn är värdefull för utvecklingen av Helios13. Guido Hildebrand driver Delight Studios, ett av företagen på Heliosgatan13. Där har han under de senaste tio åren skapat en av Sveriges populäraste hyrstudios för foto och filmproduktioner. Under hösten/vintern 2014 tillförs en ny företagsdel som kommer öka både produktion och behov av lokaler. Därmed kan Delight Studios också bära en större del av hyreskostnaderna i huset framöver vilket gynnar kulturproducenter m.fl. Delight Studios lokaler lämpar sig perfekt även för olika kulturella arrangemang. De kan enkelt omvandlas till dansstudios, biografer, konsertlokaler, teater m.m. Sandra Olivegren är projektledare, pr-strateg och producent inom kulturbranschen med stor kunskap om den afrikanska kontinenten. Hon har arbetat inom en bred kultursektor både nationellt som internationellt. Under var hon verksamhetsledare för CinemAfrica som visar afrikansk kvalitetsfilm. Hon har även jobbat som marknads- och pressansvarig för Selam och som redaktör- och sponsoransvarig för Affordable Art Fair. Hennes erfarenhet av strategiskt tänkande kring partnerskap/sponsorer och hennes gedigna erfarenhet av att både skapa och utveckla kulturella kluster är en stor tillgång i organisationen. Josefin Lindberg är producent och projektledare med över tio års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva projekt samt produktioner i Sverige och världen. Hennes yrkesliv har präglats av internationella kontakter, kreativa näringar, kultur som förändringsverktyg och lusten att skapa, etablera och bygga framgångsrika projekt. Under flera år arbetade hon som projektledare inom Riksteaterns Internationella Uppdrag och med Riksteaterns mångfaldssatsning. Josefin blev 2012 uttagen Fellowship i scenkonstnätverket

6 ISPA och har därigenom utvecklat ett stort internationellt nätverk i branschen. Hon brinner extra mycket för den samtida cirkusen och subkulturernas scenkonstnärliga uttryck. 6. Samverkan: Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten samt beskriv på vilka sätt de är relevanta (eller inte!) för projektets genomförande och resultat. Kulturaktörerna som medverkar representera unika kunskaper och mångåriga erfarenheter som är högst relevant för att skapa globalt uppkopplade, branschöverskridande möten, utbyten och samarbeten och därmed lönsamhet och tillväxt. Stocktown är ett kreativt kollektiv som producerar tv-dokumentärer, online sändningar och utställningar om urban visuell kultur från hela världen. Momento Film producerar dokumentärfilmer om en global verklighet och kommenterar samtidens brännande sociala frågor, för en internationell bio-, tv-publik. Selam är en välkänd musikarrangör med fokus på musik & kulturella uttryck som formats i en global värld! De arbetar även med utvecklingsfrågor inom musik, både i ett svenskt och internationellt perspektiv. CinemAfrica driver Nordens största festival för kvalitetsfilm från Afrika. De har en viktig roll som förmedlare av nya perspektiv för att uppdatera den svenska bilden av Afrika. Karin Victorin är kultur- och tv-producent med drivkraft att utveckla scenkonst och media till att bli mer genusmässigt utmanande. Målet är att skapa ett internationellt nätverk av artister med performativa uttryck som berör the Gender Bending Arts samt att starta en unik scen i Stockholm. D1gits är teamet (Erik Rosales och Charlie Caper) bakom hyllade Stockholm ipadakt som setts av över tre miljoner på You Tube och kammat hem priser som Bästa virala kampanj under Digital Communication Awards i Berlin. Sirqus Alfon experimenterar med scenkonst som bygger på åskådarnas deltagande - från gatan, klubbarna och festivalerna till varietéerna och teatrarna. Under åren har gruppen skapat en helt egen högteknologisk genre för scenen. Andreas Unge är producent, kompositör, basist och bandledare vars mål är att lyfta fram okänd musik till en större publik. Hans mål är att starta Nordens bästa musikstudio i Helios13. Intercult, produktionsgrupp och resurscentrum verksamma i Sverige och Europa, initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projektkompetens. Nomade är ett management- och agentbolag i Sverige som representerar professionella artister med rötter i andra kulturer än den nordeuropeiska. Nomade har en mycket god relation till en publikgrupp i Stockholm som sällan nås av andra etablerade arrangörer.

7 Helios13 - kulturaktörer som deltar i förstudien Stocktown drivs av den ideella föreningen Rötter som bildades 1997 och som består av ett kreativt kollektiv, verksamma inom urban visuell kultur. Sedan slutet av 1990-talet har Stocktown dokumenterat olika aspekter av urban kultur världen över och producerat tv-dokumentärer, online sändningar och utställningar. Basen har alltid varit Stockholm, men gänget bakom Stocktown har ett globalt nätverk som få andra. Med hjärtan som klappar lite snabbare och hårdare för urbana uttryck och miljöer hittar Stocktown guldkornen och ser alltid till att lyfta fram det mest inspirerande och intressanta kreatörerna, musikerna och konstnärerna oavsett var de finns. Utöver dokumentärfilmer och utställningar lanserade Stocktown, under våren 2011, videomagasinet stocktown.com. Här presenteras utvalda filmer från den urbana scenen, handplockade av ett globalt team av video-curatorer. Kategorierna varierar från musik, dans, konst, mode och dokumentärer och att visa upp rörelser som är alternativa och oberoende. Momento Film är ett svenskt oberoende produktionsbolag baserat i Stockholm. De producerar kreativa dokumentärfilmer för en internationell bio- och tv-publik. Med en personlig blick och ett starkt visuellt bildspråk berättar deras filmer om en global verklighet och kommenterar samtidens brännande sociala frågor. Momento Film är övertygade om att samarbeten är en viktig ingrediens i en films framgång. Att ha en nära, personlig relation till regissörer, fotografer, klippare, kompositörer och andra samarbetspartners är en självklarhet för dem. Momento Film representerar flera av dagens mest intressanta regissörer. Bland dem finns både etablerade regissörer, som prisbelönta Frida Kempff och Susan Muska, och nya talanger som Ahang Bashi, Theresa Traore Dahlberg och Michael Krotkiewski. Momento Film närvarar vid det stora internationella festivalerna och forumen, och har nominerats till Prix Europa samt vunnit priser internationellt, senast Peabody Awards för filmen Give us the Money. Selam grundades 1997 och är idag en etablerad aktör i Stockholms kulturliv. Deras vision är att skapa möten med musik som medel. De arrangerar konserter med liveartister & DJ s, festivaler, klubb-kvällar och seminarier med fokus inställt på musik & kulturella uttryck som formats i en global värld! Selam har varit med om att skapa förutsättningar för att Sverige numera är en arena för världsartister från både Afrika, Latinamerika och Karibien som lockar en entusiastisk och mångfacetterad publik. Som kulturentreprenörer åtar de sig även uppdrag åt näringsliv och myndigheter i egenskap av producenter eller som föreläsare. Genom olika nätverk arbetar de också med utvecklingsfrågor inom musik, både i ett svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv. Idag har Selam status som internationell NGO i Etiopien med etablerat kontor och en musikstudio i Addis Ababa. De driver projekt inom musikutbildning, arrangerar offentliga samtal inom kulturområdet och skapar plattformar för lokala och internationella nätverk för ökat utbyte av kunskap, kulturella uttryck och möjligheter. CinemAfrica arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige. De visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige. CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade

8 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm. CinemAfrica genomför också enskilda filmvisningar, filmfrukostar, seminarier samt skolvisningar för barn och ungdomar, vilket är en viktig del av deras verksamhet. CinemAfrica Filmfestival startade med en vilja att förändra det svenska samhället, att genom film ge plats åt berättelser och konstnärliga uttryck som kan nyansera förväntningarna av vad den afrikanska kontinenten är och ge andra bilder än de vi normalt sett blir erbjudna. Idag, 17 år senare, ser de ett annat Sverige men med många kvarstående problem. Medias bilder av Afrika har inte förändrats märkbart sedan de startade och många fördomar lever kvar. Därför har CinemAfrica en viktig roll att spela som förmedlare av film och perspektiv, kunskap om strukturell och symbolisk rasism. Karin Victorin jobbar som kultur- och tv-producent. Det projekt hon är mest stolt över är burleskoch varietéklubben Hootchy Kootchy Club på Södra Teatern som hon grundade och var konstnärlig ledare för mellan För det arbetet fick hon också utnämningen DN:s Hjälte på Stan 2006 (http://www.dn.se/sthlm/karin-victorin/). Att skapa spektakulära och fantasifulla teman är Karins specialitet och fokus ligger på att engagera publiken så att de får en extraordinär och lite omskakande upplevelse som når ända fram till själen och stannar kvar. Med en bakgrund av akademiska studier i socialantropologi, genusvetenskap, tvproduktion och konst har Karin en drivkraft att utveckla scenkonst och media till att bli mer genusmässigt utmanande. Nästa projekt bär namnet Drag As Art. Målet är att skapa ett internationellt nätverk av artister med performativa uttryck som berör the Gender Bending Arts samt att starta en unik scen i Stockholm. Något likande finns inte i världen idag. D1gits är teamet (Erik Rosales och Charlie Caper) bakom hyllade Stockholm ipadakt som setts av över tre miljoner på You Tube och kammat hem priser som Bästa virala kampanj under Digital Communication Awards i Berlin samt "Best International Communication Campaign" under Excellence Awards i London. D1gits ligger i framkant när det gäller att integrera ny teknik med scenkonstnärliga experiment och därmed skapa unika presentationslösningar. Under det senaste året har D1gits framfört sina kreationer för allt från 10 till personer på platser som Kuala Lumpur, Madrid, Amsterdam, Zagreb, London, Oslo, Köpenhamn, Madrid och Los Angeles. Sirqus Alfon har sedan 1997 experimenterat med scenkonst som bygger på åskådarnas deltagande - från gatan, klubbarna och festivalerna till varietéerna och teatrarna. Under åren har gruppen utmanat genom att blanda konstnärliga uttryck med ljus- ljud- laser- och projektionsteknik och därmed också skapat en helt egen högteknologisk genre för scenen. Sirqus Alfon har vunnit flera priser för sin scenkonst och sitt unika uttryck och ligger i framkant när det gäller att utveckla tekniska lösningar för scenen som lurar ögat. Med produktionen This is Sirqus Alfon har de under det senaste året turnerat till ett tjugotal orter med över 30 föreställningar. Sirqus Alfon är också frekvent anlitade hos företag med sina unika eventakter inom laserteknologi, toppkameralösningar och digital publikinteraktion.

9 Andreas Unge är en innovativ producent, kompositör, basist och bandledare som alltid söker nya uttryck. Hans nyfikenhet och kärlek till musiken har tagit honom ut på många resor i världen och hans banbrytande musicerande inkluderar olika musikstilar från Brasilien, Senegal, Kuba, Etiopien, Marocko och Sverige. Andreas har en examen från Kungliga Musikhögskolan i Köpenhamn och har forskat och utvecklat nya ljud. Hans mål är att lyfta fram okänd musik till en större publik bl a genom kvalitativa inspelningar så att fler människor kan upptäcka den musikaliska rikedom och mångfald som finns i världen idag. I samarbete med Selam har han utvecklat en inspelningsstudio i Addis Abeba, där han nu spelar in ett album med det lovande bandet Ethiocolor. Andreas har producerat flera album till exempel för grupperna Calle Real, Karima Nayt, Sousou & Maher Cissoko och turnerat med artister som Sixto Rodriguez (Searching for Sugarman), Laleh, Robyn, Sofia Karlsson och många fler. Som tonsättare har Andreas tilldelats en Guldbaggenominering för bästa musik och arbetade med flertalet filmmusikprojekt från Sverige, Kina och Mexiko. Intercult är en produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm. Sedan 1996 är de verksamma i Sverige och Europa, som initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projektkompetens. De agerar även kulturpolitiskt nationellt och europeiskt. Intercult engagerar sig i gränsöverskridande konst- och kulturprojekt och utmanas av kraften i samtidens mångfald av röster och uttryck. De arbetar med interkulturella initiativ, både som producenter och experter. De sätter igång storskaliga samproduktioner på europeisk nivå, länkar lokala och internationella initiativ, jobbar multidisciplinärt och multilateralt och sammanför konstnärer, operatörer och publiken. De arbetar aktivt i flera nätverk och delar med sig av sina erfarenheter genom kurser, konferenser, föreläsningar och vägledning. De har direkt kunskap i hur man driver EU-projekt och är ett Europa Direkt kontor. Deras spetskompetens är tillgänglig: they do and share! SMartSe erbjuder administrativa och finansiella tjänster för kreativa frilansare. SMartSe drivs som ett icke-vinstdrivet bolag och har grundats av Intercult tillsammans med den belgiska organisationen SMartBe. Nomade är ett management- och agentbolag i Sverige, etablerat 2013, med fokus på att leverera förstklassig service för konstnärer och kulturinstitutioner som vill arbeta med originell och innovativ kultur som representerar dagens Europa. Nomades mål är att representera professionella artister med rötter i andra kulturer än den nordeuropeiska och bland annat bistå dem med att förhandla med olika uppdragsgivare inom både kultur och näringsliv. Nomade drivs av tre delägare; Mansour Hosseini - med 25 års erfarenhet, både i det fria kulturlivet samt i landets största kulturinstitutioner som t ex Riksteatern. Han har en lång erfarenhet på lokal, europeisk och internationell nivå. Figen Solmaz - en mycket erfaren producent med mer än 17 års erfarenhet av arbete inom olika Turkiska tv-kanaler samt inom Riksteatern. Tomaj Keyvani - huvudproducenten från organisationen bakom Kista Världsmusikfestival, movement i Exil och många högkvalitativa kulturarrangemang i Stockholm arrangerade av Förening Farhang.

10 Några spontana kommentarer från kulturaktörerna: Helios13 är vad jag länge har drömt om ett sammanhang av andra kreativa utövare, ett hus där vi kan samla unika resurser, röster och uttryck, en plats som människor i Stockholm, sedan Sverige och snart hela världen har hört talas om och vill besöka. Karin Victorin, kultur- och tv producent Tänk att få verka utifrån en plattform med flexibla scener, där all kompetens finns och som dessutom präglas av samarbete och öppenhet, tänk vilka spontana möten som skulle kunna ske och vilka oväntade mästerverk det skulle kunna bli. Här vill jag bygga Nordens bästa musikstudio! Andreas Unge, musikproducent och musiker Som filmproducent är vi ofta i behov av en minibiograf, ett ekonomiskt alternativ för provvisningar, pitchar mm. Vi vill kunna bjuda in och kontrollera formerna för hur vi visar vårt material. Inom film är det ofta de som sitter på makten och pengarna som styr villkoren för mötesplatserna. David Herdies, filmare och filmproducent, Momento Film Fantastiskt om huset kan erbjuda boende och andra möjligheter för residence-program som kommer stort inom flera konstnärliga områden. Teshome Wondimu, verksamhetsledare, musikarrangör och producent, Selam Det skulle vara mycket bra om huset kunde inrymma en studio för ljudmixning av film. Det saknas verkligen sådana i Stockholm, speciellt med tanke på att branschen växer så det knakar. Madeleine Bergh, filmare, lärare och styrelseledamot i CinemAfrica Fantastiskt hus för festivaler. Äntligen en plats där festivaler kan få breda ut sig och sätta sin prägel på hela huset under en festivalperiod. Här kan festivaler få ett hjärta, en tydlig samlingsplats Dina Afkampour, konstnärlig ledare och festivalchef, CinemAfrica Det finns en enorm utvecklingspotential, t ex genom de samarbetsprojekt som kommer uppstå mellan aktörerna. Även mycket intressant med de nya ekonomiska modellerna som kan göra de små men ack så viktiga kulturorganisationerna mindre sårbara Michael Barrett, museiintendent och utställningsproducent och styrelseledamot i CinemAfrica Det skulle vara en dröm att få sitta tillsammans med flera globalt uppkopplade aktörer och ha snabba vägar till samarbete. Sett ur en musiksynpunkt så är flera lokaler i huset helt förträffliga med tanke på takhöjden Justine Balagade, dj och kulturproducent Det behövs en scen för showcases av produktioner. Här skulle Sjöstadsborna kunna erbjudas ngt alldeles unikt, dvs att vara de första som får se olika produktioner innan de går ut på turné. Ida Burén, verksamhetsledare Intercult

11 Det skulle ge både ekonomiska och tidsmässiga vinster att dela på olika supportfunktioner, t ex kontorservice, administrativa tjänster, volontärstysten, kommunikation och marknadsföring. Ida Burén, verksamhetsledare Intercult Helios13 kommer kunna erbjuda en globalt uppkopplad, internationell medlemsbaserad kontorsoch mötesplats, vilket är precis vad många framgångsrika enskilda konstnärer, musiker, kulturproducenter, entreprenörer söker! Charlie Caper, trollkonstnär D1gits Vi får chans att omvärdera ägandeskap! Alla behöver inte sitta på var sin kammare och äga sin teknik! Den kan vi dela på! Erik Rosales, artist D1gits samt Sirqus Alfon Till och med mina barn kommer ha kul på min arbetsplats! En inspirerande, levande, tillåtande och spännande plats. Erik Rosales, artist D1gits samt Sirqus Alfon

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex

Läs mer

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus!

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus! Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus! Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex

Läs mer

HELIOS13 ETT INTERNATIONELLT KULTURHUS I SJÖSTADEN

HELIOS13 ETT INTERNATIONELLT KULTURHUS I SJÖSTADEN Bilaga 1: Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret angående detaljplan för Påsen 10, Hammarby Sjöstad. Ärendenummer: 2011-19218 Arbets- och referensgruppen för Helios13 yrkar på att hela (ca 6500 kvm) alternativt

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

smartse société mutuelle BÄttre pour artistes VILLKOr FÖr KreatIVa FrILaNsare

smartse société mutuelle BÄttre pour artistes VILLKOr FÖr KreatIVa FrILaNsare smartse BÄTTRE VILLKOR FÖR KREATIVA FRILANSARE Société Mutuelle pour Artistes Hej! SMartSe vänder sig till dig som är frilansare med kulturell och kreativ verksamhet. Hos oss kan du fakturera utan egen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad?

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? Dagens målsättning - Fördjupad förståelse för HUR Nacka vill skapa och bygga

Läs mer