Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13"

Transkript

1 Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13 1. Kortsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni ska göra i projektet inom ramen för denna ansökan. Ange de tre mest tongivande aktiviteterna i tidplanen nedan. Mellan Fryshuset och Kulturama, på Heliosgatan 13, ligger en äldre vacker industribyggnad som ägs av Skanska och som i dagsläget används flitigt för foto, film- och reklamproduktion men som också har hyresgäster inom formgivning och arkitektur. Sedan drygt ett år pågår diskussioner kring möjligheten att göra om denna byggnad till ett kreativt hus. I kontakt med Stadsbyggnadskontoret framgår att byggnaden ser ut att komma att C-klassas, d v s ska i framtiden användas för gemensamma lokala intressen med betydelse för helhetsmiljön. Vi har bildat en arbetsgrupp som kommer att driva förstudiearbetet med Helios13 i ett första skede i nära samråd med en rad kulturaktörer. Arbetsgruppen består av Guido Hildebrand, Sandra Olivegren, Rani Kasapi och Josefin Lindberg. Med hjälp av ett mindre stöd från Stockholms Stad har vi samlat en första grupp aktörer som är intresserade av att samverka i ett kreativt hus. För dem skulle en gemensam plattform innebära en öppning för nya samverkans- och finansieringsmodeller med varandra, bransch, skola samt publik såväl som en möjlighet att utveckla och fördjupa sina egna verksamheter. Hammarby Sjöstad med närområden växer fort. Det planeras en förtätning i flera av områdena och det pågår en fortsatt utbyggnad av Sjöstaden. Befolkningen är dessutom mycket ung och skolor samt förskolor har byggts ut med rasande fart för att möta behoven. Den totala folkmängden i Hammarby Sjöstad tillsammans med de närliggande områdena Södra Hammarbyhamnen, Sofia, Hammarby-höjden, Björkhagen samt de närmsta bostadområdena på Sicklaön är ca Området består idag av bostäder, skolor, hotell, kontor, affärs- och restaurangverksamhet och idrottshall, men saknar helt och hållet en gemensam mötesplats för konst, kultur och diskussion. Även föreningslivet i Hammarby Sjöstad saknar en mötesplats och de många grundskolorna i området saknar helt och hållet ett kulturhus för teater- och konsertbesök, vilket innebär att barnen sällan gör kulturbesök samtidigt som det försvårar för kulturarbetare att nå barn i Hammarby Sjöstad. Vi vänder oss nu till Kulturbryggan för att med start 15 april komma igång med en fördjupad förstudie av satsningen och därmed också konkretisera och förankra de tre ben som den vilar på. Se vidare under punkt 3. Den självklara globala uppkopplingen Utveckling av nya samverkans- och finansieringsmodeller Samverkan/korsbefruktning mellan kreativa gymnasieskolor och branschen

2 2. Långsiktigt: Argumentera för på vilka sätt projektet kan komma att lämna bestående avtryck på längre sikt? De aktörer som i ett första skede är intresserade av att gemensamt ta fram nya samverkansoch finansieringsmodeller för Helios13 söker alla sätt att bredda sin egen finansiering och hitta en mer hållbar ekonomi i sina verksamheter. Flera av dem tampas idag med kortare verksamhets- och projektbidrag som inte ger tillfredställande möjligheter att planera och arbeta långsiktigt. Nu avser vi inte att lösa hyresfrågor gällande kontor, scener osv utan här handlar det om ett större behov, om hur man vill arbete och samverka med andra och hur man vill kunna skapa en långsiktigt hållbar, friare plattform för konstnärlig verksamhet. Vi ser att Helios13 blir en given träffpunkt för spjutspetskultur som lockar till nya möten, samtal, kunskap och samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och världen. Genom att vara globalt uppkopplad inom kultur- och kreativa områden (d v s inom teknik, relationer till andra kulturaktörer, globala samtal, kunskapsutbyte), blir det den plats där det nya händer. Det som händer på Helios13 kommer att vara viktigt för världen och vice versa. Här sker möten som får världen att bli mindre samtidigt som vårt globala ansvarstagande och engagemang växer. Genom strategiska möten skapar Helios13 förutsättningar för ökad kreativitet, framväxt av nya verksamhetsområden och framförallt av nya kreativa företag. Helios13 blir också ett oumbärligt stöd till att de kreativa skolorna i närområdet håller kvalitén i sina utbildningar uppdaterade och ligger i absolut framkant inom sina respektive områden, också i ett internationellt perspektiv. Det gör vi genom att skapa strategiska möten och samverkan mellan skola och den kreativa branschen, som höjer både kunskap och attraktionskraft hos skolorna liksom det för branschen innebär kontakt med kommande generation, som ju är nödvändig för förnyelse. Långsiktigt innebär verksamheten Helios13 att nya uppdaterade modeller för samverkan och delaktighet sjösätts mellan kulturaktörer, bransch, skola och medborgare, modeller som stärker kreativitet och ett aktivt medskapande. Helios13 bidrar till kittet i lokalsamhället, där vi ses, samtalar, utmanar varandra och lär oss nya saker. Med Helios13 sätter kulturaktörer, medborgare, studenter och bransch Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sverige på världskartan. 3. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande. Idag är topp-down beslutande och ledarskap hos institutioner förlegat, vilket diskuteras i olika forum på global nivå. Ett kulturhus bör istället bredda sitt ägandeskap genom att tillgängliggöra professionella resurser och möjligheter till medskapande. Helios13 kommer husera Stockholmsbaserade kulturorganisationer och kreativa företag, som ligger i framkant vad gäller kunskap och relationer till internationell kultursektor och kreativ marknad och

3 därmed bli en hub som ger utökade möjligheter till korsbefruktning och samarbeten. Vi har definierat det nyskapande med Helios13 i de tre benen nedan. 1. Den globala uppkopplingen Med Stockholms snabbt förändrade demografi i form av en förtätad stad, men också i form av starkare internationell prägel genom migration, finns det ett behov av ett kulturhus som ständigt är globalt uppkopplat i form av konst, samtal, relationer till andra kulturella aktörer och konstnärer, såväl inifrån och ut som utifrån och in. Ett hus där de kreativa möjligheterna både tillvaratar och reflekterar befolkningens lokala och internationella erfarenheter och relationer på riktigt, för att i sin tur utveckla framtidens innovationer och kulturklimat. Vi vill att mångfalden ska stå i fokus redan från start, därav det strategiska valet av aktörer. 2. Utveckling av nya samverkans- och finansieringsmodeller Det andra benet i förstudien är att se över de utvecklingsmöjligheter som finns inom ramen för huset och hur de kan generera en hållbar ekonomi långsiktigt in i projektet. Ett hus som skapar förutsättningar för att olika kreativa sektorer möts blir också ett hus som producerar nytänkande och innovativa idéer, och är därmed en bra grund för en utvecklad kreativ arbetsmarknad. Vi ser att Helios13 kommer kunna tillföra nya kreativa idéer och verksamheter inom flera ekonomiska områden, som t ex CSR och sponsring, utbildning/kompetensutveckling och kulturturism. En annan viktig del i den ekonomiska samverkansmodellen blir miljöaspekten. Hammarby Sjöstad är känt för en utvecklad hållbar energi och energiförsörjning och detta är något som alltfler kulturhus i världen tittar på ur ett kreativt perspektiv. Vi ser att Helios13 knyter relationer till miljöaktörer i närområdet och kulturhus i världen, för att utveckla ett modernt hållbart kulturhus och bli en viktig del i stadsdelens miljöprofil. Vi har i dialog med Stockholm Business Region fått löfte om att få stöd av en grupp rådgivare under processen, en finansiell expert, en arkitekt och en miljökonsult. Tillsammans med dem ska vi undersöka och planera de lokaler och ytor som finns i huset utifrån de behov och idéer som de kulturella och kommersiella aktörerna har kring verksamheter och samverkan för att få ett grepp om möjligheterna samt ekonomin. 3. Samverkan/korsbefruktning mellan kreativa gymnasieskolor och branschen Tillsammans med närområdet Sickla och Nacka Strand, präglas gymnasieskolorna i Hammarby Sjöstad av utbildningar med kreativ och estetisk inriktning men det saknas en gemensam mötesplats för korsbefruktning och möten med bransch och näringsliv. Idag finns följande estetiska gymnasieskolor i närområdet; Fryshuset, Kulturama, Designgymnasiet, Rytmus, och Mediagymnasiet med fokus på media- och kulturproduktion, scenkonst och musik, design- och modeproduktion, teknik och spelutveckling.

4 I samtal med skolornas rektorer framgår ett växande behov av att elever och lärare kontinuerligt får möta branschen. Detta för att den tekniska utvecklingen idag går så snabbt och att möten blir nödvändiga för att utbildningarna ska hålla sig uppdaterade med det allra senaste inom teknik, konst och samtal. Men det finns också ett behov av en plats där elever får mötas över sina konstområden, vilket ju är en verklighet i det professionella livet, då det är ur dessa möten idéutveckling sker och nya kreativa företag skapas. De kreativa skolorna i Hammarby Sjöstad och närområden drar unga från hela Stockholm Stad, vilket skapar en enorm möjlighet för utbyten med och påverkan på hela staden. Det tredje benet i förstudien handlar om att föra en dialog med rektorer, lärare och elever i dessa gymnasieskolor och identifiera behov, idéer och samarbetsmöjligheter. 4. Kvalitet: Argumentera för projektets kvalitet ur följande perspektiv: a) konstnärlig och/eller kulturell aktualitet, Grundtanken med Helios13 är att bygga verksamheten utifrån en global, ständigt uppdaterad konstnärlig och kulturell aktualitet och låta aktörerna från de olika kulturella genrerna vara de som präglar huset. Att utgå från en global uppkoppling i relation till en kompetens i framkant inom respektive genre och med en plattform som möjliggör nya samarbeten och konstellationer, liksom en möjlighet att skapa en ny ekonomisk samverkansmodell är kärnan i det här projektets aktualitet. Kommersiella aktörer behöver mötet med konstnärer och kreatörer för att få en spjutspets in i sin verksamhet. Konstnärerna behöver de kommersiella aktörerna för att hitta nya resurser och en ekonomisk hållbarhet in i sin verksamhet. Ur det globala perspektivet ser vi att Helios13 blir den givna platsen där internationella konstnärer och kulturaktörer förlägger sina möten, repetitioner, produktioner och arbete då man är i Stockholm. På Helios13 öppnar vi upp för olika slags möten med internationella aktörer och ser till att de kommer fler till del. På så vis får Helios13 en konstant internationell inspirationsinjektion som är högaktuell. b) konstnärlig och/eller kulturell ambition och Helios13 ambition är att skapa en levande och öppen mötesplats där olika världar och genrer kan korsbefrukta varandra och möjliggöra för nya konstellationer, produkter och behov. Genom att samla en hybrid av verksamheter som möts sätter vi mångfalden såväl som den kreativa och konstnärliga kompetensen på kartan. Ambitioner för flertalet intresserade aktörer är att verksamhetsutveckla genom att befinna sig i en kreativ omgivning med fysisk närhet till olika slags aktörer som man låter sig påverkas av. c) konstnärlig och/eller kulturell integritet. Hela tanken kring Helios13 är att skapa förutsättningar för kulturaktörer och ny konst och därför hålla hårt på den konstnärliga integriteten. Det här husets grundbult är att värna om just den. Med den samlade verksamheten i Helios13 vill vi omvärdera och uppgradera

5 kulturens roll i samhället genom att undersöka, bryta normer och bära fram nya tankar och idéer som genereras av huset som mötesplats. Samtidigt ser vi ett behov av nya modeller och samarbeten, just för att värna en hållbarhet och långsiktighet som gynnar det konstnärliga skapandet. 5. Kompetens och genomförbarhet: Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet. Rani Kasapi är en erfaren och välkänd utvecklare inom kultursektorn och har arbetat med kultur i relation till social utveckling i många år. Idag är hon nytillträdd kulturchef i Botkyrka kommun och kommer närmast från Riksteatern, där hon i åtta år utvecklat och lett det internationella uppdraget och konkret visat hur mångfald och internationalisering kan leda till framgång. För det arbetet belönades hon som Årets Mångfaldschef av Tidningen Chef i mars Hennes erfarenheter som verksamhetsutvecklare och kunskap om hur man tar in och omvandlar ny kompetens i kultursektorn, näringslivet och den offentliga sektorn är värdefull för utvecklingen av Helios13. Guido Hildebrand driver Delight Studios, ett av företagen på Heliosgatan13. Där har han under de senaste tio åren skapat en av Sveriges populäraste hyrstudios för foto och filmproduktioner. Under hösten/vintern 2014 tillförs en ny företagsdel som kommer öka både produktion och behov av lokaler. Därmed kan Delight Studios också bära en större del av hyreskostnaderna i huset framöver vilket gynnar kulturproducenter m.fl. Delight Studios lokaler lämpar sig perfekt även för olika kulturella arrangemang. De kan enkelt omvandlas till dansstudios, biografer, konsertlokaler, teater m.m. Sandra Olivegren är projektledare, pr-strateg och producent inom kulturbranschen med stor kunskap om den afrikanska kontinenten. Hon har arbetat inom en bred kultursektor både nationellt som internationellt. Under var hon verksamhetsledare för CinemAfrica som visar afrikansk kvalitetsfilm. Hon har även jobbat som marknads- och pressansvarig för Selam och som redaktör- och sponsoransvarig för Affordable Art Fair. Hennes erfarenhet av strategiskt tänkande kring partnerskap/sponsorer och hennes gedigna erfarenhet av att både skapa och utveckla kulturella kluster är en stor tillgång i organisationen. Josefin Lindberg är producent och projektledare med över tio års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva projekt samt produktioner i Sverige och världen. Hennes yrkesliv har präglats av internationella kontakter, kreativa näringar, kultur som förändringsverktyg och lusten att skapa, etablera och bygga framgångsrika projekt. Under flera år arbetade hon som projektledare inom Riksteaterns Internationella Uppdrag och med Riksteaterns mångfaldssatsning. Josefin blev 2012 uttagen Fellowship i scenkonstnätverket

6 ISPA och har därigenom utvecklat ett stort internationellt nätverk i branschen. Hon brinner extra mycket för den samtida cirkusen och subkulturernas scenkonstnärliga uttryck. 6. Samverkan: Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten samt beskriv på vilka sätt de är relevanta (eller inte!) för projektets genomförande och resultat. Kulturaktörerna som medverkar representera unika kunskaper och mångåriga erfarenheter som är högst relevant för att skapa globalt uppkopplade, branschöverskridande möten, utbyten och samarbeten och därmed lönsamhet och tillväxt. Stocktown är ett kreativt kollektiv som producerar tv-dokumentärer, online sändningar och utställningar om urban visuell kultur från hela världen. Momento Film producerar dokumentärfilmer om en global verklighet och kommenterar samtidens brännande sociala frågor, för en internationell bio-, tv-publik. Selam är en välkänd musikarrangör med fokus på musik & kulturella uttryck som formats i en global värld! De arbetar även med utvecklingsfrågor inom musik, både i ett svenskt och internationellt perspektiv. CinemAfrica driver Nordens största festival för kvalitetsfilm från Afrika. De har en viktig roll som förmedlare av nya perspektiv för att uppdatera den svenska bilden av Afrika. Karin Victorin är kultur- och tv-producent med drivkraft att utveckla scenkonst och media till att bli mer genusmässigt utmanande. Målet är att skapa ett internationellt nätverk av artister med performativa uttryck som berör the Gender Bending Arts samt att starta en unik scen i Stockholm. D1gits är teamet (Erik Rosales och Charlie Caper) bakom hyllade Stockholm ipadakt som setts av över tre miljoner på You Tube och kammat hem priser som Bästa virala kampanj under Digital Communication Awards i Berlin. Sirqus Alfon experimenterar med scenkonst som bygger på åskådarnas deltagande - från gatan, klubbarna och festivalerna till varietéerna och teatrarna. Under åren har gruppen skapat en helt egen högteknologisk genre för scenen. Andreas Unge är producent, kompositör, basist och bandledare vars mål är att lyfta fram okänd musik till en större publik. Hans mål är att starta Nordens bästa musikstudio i Helios13. Intercult, produktionsgrupp och resurscentrum verksamma i Sverige och Europa, initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projektkompetens. Nomade är ett management- och agentbolag i Sverige som representerar professionella artister med rötter i andra kulturer än den nordeuropeiska. Nomade har en mycket god relation till en publikgrupp i Stockholm som sällan nås av andra etablerade arrangörer.

7 Helios13 - kulturaktörer som deltar i förstudien Stocktown drivs av den ideella föreningen Rötter som bildades 1997 och som består av ett kreativt kollektiv, verksamma inom urban visuell kultur. Sedan slutet av 1990-talet har Stocktown dokumenterat olika aspekter av urban kultur världen över och producerat tv-dokumentärer, online sändningar och utställningar. Basen har alltid varit Stockholm, men gänget bakom Stocktown har ett globalt nätverk som få andra. Med hjärtan som klappar lite snabbare och hårdare för urbana uttryck och miljöer hittar Stocktown guldkornen och ser alltid till att lyfta fram det mest inspirerande och intressanta kreatörerna, musikerna och konstnärerna oavsett var de finns. Utöver dokumentärfilmer och utställningar lanserade Stocktown, under våren 2011, videomagasinet stocktown.com. Här presenteras utvalda filmer från den urbana scenen, handplockade av ett globalt team av video-curatorer. Kategorierna varierar från musik, dans, konst, mode och dokumentärer och att visa upp rörelser som är alternativa och oberoende. Momento Film är ett svenskt oberoende produktionsbolag baserat i Stockholm. De producerar kreativa dokumentärfilmer för en internationell bio- och tv-publik. Med en personlig blick och ett starkt visuellt bildspråk berättar deras filmer om en global verklighet och kommenterar samtidens brännande sociala frågor. Momento Film är övertygade om att samarbeten är en viktig ingrediens i en films framgång. Att ha en nära, personlig relation till regissörer, fotografer, klippare, kompositörer och andra samarbetspartners är en självklarhet för dem. Momento Film representerar flera av dagens mest intressanta regissörer. Bland dem finns både etablerade regissörer, som prisbelönta Frida Kempff och Susan Muska, och nya talanger som Ahang Bashi, Theresa Traore Dahlberg och Michael Krotkiewski. Momento Film närvarar vid det stora internationella festivalerna och forumen, och har nominerats till Prix Europa samt vunnit priser internationellt, senast Peabody Awards för filmen Give us the Money. Selam grundades 1997 och är idag en etablerad aktör i Stockholms kulturliv. Deras vision är att skapa möten med musik som medel. De arrangerar konserter med liveartister & DJ s, festivaler, klubb-kvällar och seminarier med fokus inställt på musik & kulturella uttryck som formats i en global värld! Selam har varit med om att skapa förutsättningar för att Sverige numera är en arena för världsartister från både Afrika, Latinamerika och Karibien som lockar en entusiastisk och mångfacetterad publik. Som kulturentreprenörer åtar de sig även uppdrag åt näringsliv och myndigheter i egenskap av producenter eller som föreläsare. Genom olika nätverk arbetar de också med utvecklingsfrågor inom musik, både i ett svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv. Idag har Selam status som internationell NGO i Etiopien med etablerat kontor och en musikstudio i Addis Ababa. De driver projekt inom musikutbildning, arrangerar offentliga samtal inom kulturområdet och skapar plattformar för lokala och internationella nätverk för ökat utbyte av kunskap, kulturella uttryck och möjligheter. CinemAfrica arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige. De visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige. CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade

8 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm. CinemAfrica genomför också enskilda filmvisningar, filmfrukostar, seminarier samt skolvisningar för barn och ungdomar, vilket är en viktig del av deras verksamhet. CinemAfrica Filmfestival startade med en vilja att förändra det svenska samhället, att genom film ge plats åt berättelser och konstnärliga uttryck som kan nyansera förväntningarna av vad den afrikanska kontinenten är och ge andra bilder än de vi normalt sett blir erbjudna. Idag, 17 år senare, ser de ett annat Sverige men med många kvarstående problem. Medias bilder av Afrika har inte förändrats märkbart sedan de startade och många fördomar lever kvar. Därför har CinemAfrica en viktig roll att spela som förmedlare av film och perspektiv, kunskap om strukturell och symbolisk rasism. Karin Victorin jobbar som kultur- och tv-producent. Det projekt hon är mest stolt över är burleskoch varietéklubben Hootchy Kootchy Club på Södra Teatern som hon grundade och var konstnärlig ledare för mellan För det arbetet fick hon också utnämningen DN:s Hjälte på Stan 2006 (http://www.dn.se/sthlm/karin-victorin/). Att skapa spektakulära och fantasifulla teman är Karins specialitet och fokus ligger på att engagera publiken så att de får en extraordinär och lite omskakande upplevelse som når ända fram till själen och stannar kvar. Med en bakgrund av akademiska studier i socialantropologi, genusvetenskap, tvproduktion och konst har Karin en drivkraft att utveckla scenkonst och media till att bli mer genusmässigt utmanande. Nästa projekt bär namnet Drag As Art. Målet är att skapa ett internationellt nätverk av artister med performativa uttryck som berör the Gender Bending Arts samt att starta en unik scen i Stockholm. Något likande finns inte i världen idag. D1gits är teamet (Erik Rosales och Charlie Caper) bakom hyllade Stockholm ipadakt som setts av över tre miljoner på You Tube och kammat hem priser som Bästa virala kampanj under Digital Communication Awards i Berlin samt "Best International Communication Campaign" under Excellence Awards i London. D1gits ligger i framkant när det gäller att integrera ny teknik med scenkonstnärliga experiment och därmed skapa unika presentationslösningar. Under det senaste året har D1gits framfört sina kreationer för allt från 10 till personer på platser som Kuala Lumpur, Madrid, Amsterdam, Zagreb, London, Oslo, Köpenhamn, Madrid och Los Angeles. Sirqus Alfon har sedan 1997 experimenterat med scenkonst som bygger på åskådarnas deltagande - från gatan, klubbarna och festivalerna till varietéerna och teatrarna. Under åren har gruppen utmanat genom att blanda konstnärliga uttryck med ljus- ljud- laser- och projektionsteknik och därmed också skapat en helt egen högteknologisk genre för scenen. Sirqus Alfon har vunnit flera priser för sin scenkonst och sitt unika uttryck och ligger i framkant när det gäller att utveckla tekniska lösningar för scenen som lurar ögat. Med produktionen This is Sirqus Alfon har de under det senaste året turnerat till ett tjugotal orter med över 30 föreställningar. Sirqus Alfon är också frekvent anlitade hos företag med sina unika eventakter inom laserteknologi, toppkameralösningar och digital publikinteraktion.

9 Andreas Unge är en innovativ producent, kompositör, basist och bandledare som alltid söker nya uttryck. Hans nyfikenhet och kärlek till musiken har tagit honom ut på många resor i världen och hans banbrytande musicerande inkluderar olika musikstilar från Brasilien, Senegal, Kuba, Etiopien, Marocko och Sverige. Andreas har en examen från Kungliga Musikhögskolan i Köpenhamn och har forskat och utvecklat nya ljud. Hans mål är att lyfta fram okänd musik till en större publik bl a genom kvalitativa inspelningar så att fler människor kan upptäcka den musikaliska rikedom och mångfald som finns i världen idag. I samarbete med Selam har han utvecklat en inspelningsstudio i Addis Abeba, där han nu spelar in ett album med det lovande bandet Ethiocolor. Andreas har producerat flera album till exempel för grupperna Calle Real, Karima Nayt, Sousou & Maher Cissoko och turnerat med artister som Sixto Rodriguez (Searching for Sugarman), Laleh, Robyn, Sofia Karlsson och många fler. Som tonsättare har Andreas tilldelats en Guldbaggenominering för bästa musik och arbetade med flertalet filmmusikprojekt från Sverige, Kina och Mexiko. Intercult är en produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm. Sedan 1996 är de verksamma i Sverige och Europa, som initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projektkompetens. De agerar även kulturpolitiskt nationellt och europeiskt. Intercult engagerar sig i gränsöverskridande konst- och kulturprojekt och utmanas av kraften i samtidens mångfald av röster och uttryck. De arbetar med interkulturella initiativ, både som producenter och experter. De sätter igång storskaliga samproduktioner på europeisk nivå, länkar lokala och internationella initiativ, jobbar multidisciplinärt och multilateralt och sammanför konstnärer, operatörer och publiken. De arbetar aktivt i flera nätverk och delar med sig av sina erfarenheter genom kurser, konferenser, föreläsningar och vägledning. De har direkt kunskap i hur man driver EU-projekt och är ett Europa Direkt kontor. Deras spetskompetens är tillgänglig: they do and share! SMartSe erbjuder administrativa och finansiella tjänster för kreativa frilansare. SMartSe drivs som ett icke-vinstdrivet bolag och har grundats av Intercult tillsammans med den belgiska organisationen SMartBe. Nomade är ett management- och agentbolag i Sverige, etablerat 2013, med fokus på att leverera förstklassig service för konstnärer och kulturinstitutioner som vill arbeta med originell och innovativ kultur som representerar dagens Europa. Nomades mål är att representera professionella artister med rötter i andra kulturer än den nordeuropeiska och bland annat bistå dem med att förhandla med olika uppdragsgivare inom både kultur och näringsliv. Nomade drivs av tre delägare; Mansour Hosseini - med 25 års erfarenhet, både i det fria kulturlivet samt i landets största kulturinstitutioner som t ex Riksteatern. Han har en lång erfarenhet på lokal, europeisk och internationell nivå. Figen Solmaz - en mycket erfaren producent med mer än 17 års erfarenhet av arbete inom olika Turkiska tv-kanaler samt inom Riksteatern. Tomaj Keyvani - huvudproducenten från organisationen bakom Kista Världsmusikfestival, movement i Exil och många högkvalitativa kulturarrangemang i Stockholm arrangerade av Förening Farhang.

10 Några spontana kommentarer från kulturaktörerna: Helios13 är vad jag länge har drömt om ett sammanhang av andra kreativa utövare, ett hus där vi kan samla unika resurser, röster och uttryck, en plats som människor i Stockholm, sedan Sverige och snart hela världen har hört talas om och vill besöka. Karin Victorin, kultur- och tv producent Tänk att få verka utifrån en plattform med flexibla scener, där all kompetens finns och som dessutom präglas av samarbete och öppenhet, tänk vilka spontana möten som skulle kunna ske och vilka oväntade mästerverk det skulle kunna bli. Här vill jag bygga Nordens bästa musikstudio! Andreas Unge, musikproducent och musiker Som filmproducent är vi ofta i behov av en minibiograf, ett ekonomiskt alternativ för provvisningar, pitchar mm. Vi vill kunna bjuda in och kontrollera formerna för hur vi visar vårt material. Inom film är det ofta de som sitter på makten och pengarna som styr villkoren för mötesplatserna. David Herdies, filmare och filmproducent, Momento Film Fantastiskt om huset kan erbjuda boende och andra möjligheter för residence-program som kommer stort inom flera konstnärliga områden. Teshome Wondimu, verksamhetsledare, musikarrangör och producent, Selam Det skulle vara mycket bra om huset kunde inrymma en studio för ljudmixning av film. Det saknas verkligen sådana i Stockholm, speciellt med tanke på att branschen växer så det knakar. Madeleine Bergh, filmare, lärare och styrelseledamot i CinemAfrica Fantastiskt hus för festivaler. Äntligen en plats där festivaler kan få breda ut sig och sätta sin prägel på hela huset under en festivalperiod. Här kan festivaler få ett hjärta, en tydlig samlingsplats Dina Afkampour, konstnärlig ledare och festivalchef, CinemAfrica Det finns en enorm utvecklingspotential, t ex genom de samarbetsprojekt som kommer uppstå mellan aktörerna. Även mycket intressant med de nya ekonomiska modellerna som kan göra de små men ack så viktiga kulturorganisationerna mindre sårbara Michael Barrett, museiintendent och utställningsproducent och styrelseledamot i CinemAfrica Det skulle vara en dröm att få sitta tillsammans med flera globalt uppkopplade aktörer och ha snabba vägar till samarbete. Sett ur en musiksynpunkt så är flera lokaler i huset helt förträffliga med tanke på takhöjden Justine Balagade, dj och kulturproducent Det behövs en scen för showcases av produktioner. Här skulle Sjöstadsborna kunna erbjudas ngt alldeles unikt, dvs att vara de första som får se olika produktioner innan de går ut på turné. Ida Burén, verksamhetsledare Intercult

11 Det skulle ge både ekonomiska och tidsmässiga vinster att dela på olika supportfunktioner, t ex kontorservice, administrativa tjänster, volontärstysten, kommunikation och marknadsföring. Ida Burén, verksamhetsledare Intercult Helios13 kommer kunna erbjuda en globalt uppkopplad, internationell medlemsbaserad kontorsoch mötesplats, vilket är precis vad många framgångsrika enskilda konstnärer, musiker, kulturproducenter, entreprenörer söker! Charlie Caper, trollkonstnär D1gits Vi får chans att omvärdera ägandeskap! Alla behöver inte sitta på var sin kammare och äga sin teknik! Den kan vi dela på! Erik Rosales, artist D1gits samt Sirqus Alfon Till och med mina barn kommer ha kul på min arbetsplats! En inspirerande, levande, tillåtande och spännande plats. Erik Rosales, artist D1gits samt Sirqus Alfon

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Heléne Bäckström, 2009 Förord Malin Sigurdsson jobbar på konsthallen Drakónen som drivs med kommunala och regionala

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Konstnären som entreprenör...

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

FANZINGO ENTREPRENÖR I SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGSARBETE FRÅN KRIGARE TILL BARNMORSKA. Anneline Sander och Thomas Jordan

FANZINGO ENTREPRENÖR I SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGSARBETE FRÅN KRIGARE TILL BARNMORSKA. Anneline Sander och Thomas Jordan FANZINGO ENTREPRENÖR I SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGSARBETE FRÅN KRIGARE TILL BARNMORSKA Anneline Sander och Thomas Jordan Skrifter från Institutionen för arbetsvetenskap, nr 11 Göteborgs universitet, 2011 Dagboksanteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding Innehåll Sammanfattning............................................... 4 Inledning........................................................

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer