Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13"

Transkript

1 Ansökan till Kulturbryggan 7 april 2014 Projektbeskrivning av Helios13 1. Kortsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni ska göra i projektet inom ramen för denna ansökan. Ange de tre mest tongivande aktiviteterna i tidplanen nedan. Mellan Fryshuset och Kulturama, på Heliosgatan 13, ligger en äldre vacker industribyggnad som ägs av Skanska och som i dagsläget används flitigt för foto, film- och reklamproduktion men som också har hyresgäster inom formgivning och arkitektur. Sedan drygt ett år pågår diskussioner kring möjligheten att göra om denna byggnad till ett kreativt hus. I kontakt med Stadsbyggnadskontoret framgår att byggnaden ser ut att komma att C-klassas, d v s ska i framtiden användas för gemensamma lokala intressen med betydelse för helhetsmiljön. Vi har bildat en arbetsgrupp som kommer att driva förstudiearbetet med Helios13 i ett första skede i nära samråd med en rad kulturaktörer. Arbetsgruppen består av Guido Hildebrand, Sandra Olivegren, Rani Kasapi och Josefin Lindberg. Med hjälp av ett mindre stöd från Stockholms Stad har vi samlat en första grupp aktörer som är intresserade av att samverka i ett kreativt hus. För dem skulle en gemensam plattform innebära en öppning för nya samverkans- och finansieringsmodeller med varandra, bransch, skola samt publik såväl som en möjlighet att utveckla och fördjupa sina egna verksamheter. Hammarby Sjöstad med närområden växer fort. Det planeras en förtätning i flera av områdena och det pågår en fortsatt utbyggnad av Sjöstaden. Befolkningen är dessutom mycket ung och skolor samt förskolor har byggts ut med rasande fart för att möta behoven. Den totala folkmängden i Hammarby Sjöstad tillsammans med de närliggande områdena Södra Hammarbyhamnen, Sofia, Hammarby-höjden, Björkhagen samt de närmsta bostadområdena på Sicklaön är ca Området består idag av bostäder, skolor, hotell, kontor, affärs- och restaurangverksamhet och idrottshall, men saknar helt och hållet en gemensam mötesplats för konst, kultur och diskussion. Även föreningslivet i Hammarby Sjöstad saknar en mötesplats och de många grundskolorna i området saknar helt och hållet ett kulturhus för teater- och konsertbesök, vilket innebär att barnen sällan gör kulturbesök samtidigt som det försvårar för kulturarbetare att nå barn i Hammarby Sjöstad. Vi vänder oss nu till Kulturbryggan för att med start 15 april komma igång med en fördjupad förstudie av satsningen och därmed också konkretisera och förankra de tre ben som den vilar på. Se vidare under punkt 3. Den självklara globala uppkopplingen Utveckling av nya samverkans- och finansieringsmodeller Samverkan/korsbefruktning mellan kreativa gymnasieskolor och branschen

2 2. Långsiktigt: Argumentera för på vilka sätt projektet kan komma att lämna bestående avtryck på längre sikt? De aktörer som i ett första skede är intresserade av att gemensamt ta fram nya samverkansoch finansieringsmodeller för Helios13 söker alla sätt att bredda sin egen finansiering och hitta en mer hållbar ekonomi i sina verksamheter. Flera av dem tampas idag med kortare verksamhets- och projektbidrag som inte ger tillfredställande möjligheter att planera och arbeta långsiktigt. Nu avser vi inte att lösa hyresfrågor gällande kontor, scener osv utan här handlar det om ett större behov, om hur man vill arbete och samverka med andra och hur man vill kunna skapa en långsiktigt hållbar, friare plattform för konstnärlig verksamhet. Vi ser att Helios13 blir en given träffpunkt för spjutspetskultur som lockar till nya möten, samtal, kunskap och samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och världen. Genom att vara globalt uppkopplad inom kultur- och kreativa områden (d v s inom teknik, relationer till andra kulturaktörer, globala samtal, kunskapsutbyte), blir det den plats där det nya händer. Det som händer på Helios13 kommer att vara viktigt för världen och vice versa. Här sker möten som får världen att bli mindre samtidigt som vårt globala ansvarstagande och engagemang växer. Genom strategiska möten skapar Helios13 förutsättningar för ökad kreativitet, framväxt av nya verksamhetsområden och framförallt av nya kreativa företag. Helios13 blir också ett oumbärligt stöd till att de kreativa skolorna i närområdet håller kvalitén i sina utbildningar uppdaterade och ligger i absolut framkant inom sina respektive områden, också i ett internationellt perspektiv. Det gör vi genom att skapa strategiska möten och samverkan mellan skola och den kreativa branschen, som höjer både kunskap och attraktionskraft hos skolorna liksom det för branschen innebär kontakt med kommande generation, som ju är nödvändig för förnyelse. Långsiktigt innebär verksamheten Helios13 att nya uppdaterade modeller för samverkan och delaktighet sjösätts mellan kulturaktörer, bransch, skola och medborgare, modeller som stärker kreativitet och ett aktivt medskapande. Helios13 bidrar till kittet i lokalsamhället, där vi ses, samtalar, utmanar varandra och lär oss nya saker. Med Helios13 sätter kulturaktörer, medborgare, studenter och bransch Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sverige på världskartan. 3. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande. Idag är topp-down beslutande och ledarskap hos institutioner förlegat, vilket diskuteras i olika forum på global nivå. Ett kulturhus bör istället bredda sitt ägandeskap genom att tillgängliggöra professionella resurser och möjligheter till medskapande. Helios13 kommer husera Stockholmsbaserade kulturorganisationer och kreativa företag, som ligger i framkant vad gäller kunskap och relationer till internationell kultursektor och kreativ marknad och

3 därmed bli en hub som ger utökade möjligheter till korsbefruktning och samarbeten. Vi har definierat det nyskapande med Helios13 i de tre benen nedan. 1. Den globala uppkopplingen Med Stockholms snabbt förändrade demografi i form av en förtätad stad, men också i form av starkare internationell prägel genom migration, finns det ett behov av ett kulturhus som ständigt är globalt uppkopplat i form av konst, samtal, relationer till andra kulturella aktörer och konstnärer, såväl inifrån och ut som utifrån och in. Ett hus där de kreativa möjligheterna både tillvaratar och reflekterar befolkningens lokala och internationella erfarenheter och relationer på riktigt, för att i sin tur utveckla framtidens innovationer och kulturklimat. Vi vill att mångfalden ska stå i fokus redan från start, därav det strategiska valet av aktörer. 2. Utveckling av nya samverkans- och finansieringsmodeller Det andra benet i förstudien är att se över de utvecklingsmöjligheter som finns inom ramen för huset och hur de kan generera en hållbar ekonomi långsiktigt in i projektet. Ett hus som skapar förutsättningar för att olika kreativa sektorer möts blir också ett hus som producerar nytänkande och innovativa idéer, och är därmed en bra grund för en utvecklad kreativ arbetsmarknad. Vi ser att Helios13 kommer kunna tillföra nya kreativa idéer och verksamheter inom flera ekonomiska områden, som t ex CSR och sponsring, utbildning/kompetensutveckling och kulturturism. En annan viktig del i den ekonomiska samverkansmodellen blir miljöaspekten. Hammarby Sjöstad är känt för en utvecklad hållbar energi och energiförsörjning och detta är något som alltfler kulturhus i världen tittar på ur ett kreativt perspektiv. Vi ser att Helios13 knyter relationer till miljöaktörer i närområdet och kulturhus i världen, för att utveckla ett modernt hållbart kulturhus och bli en viktig del i stadsdelens miljöprofil. Vi har i dialog med Stockholm Business Region fått löfte om att få stöd av en grupp rådgivare under processen, en finansiell expert, en arkitekt och en miljökonsult. Tillsammans med dem ska vi undersöka och planera de lokaler och ytor som finns i huset utifrån de behov och idéer som de kulturella och kommersiella aktörerna har kring verksamheter och samverkan för att få ett grepp om möjligheterna samt ekonomin. 3. Samverkan/korsbefruktning mellan kreativa gymnasieskolor och branschen Tillsammans med närområdet Sickla och Nacka Strand, präglas gymnasieskolorna i Hammarby Sjöstad av utbildningar med kreativ och estetisk inriktning men det saknas en gemensam mötesplats för korsbefruktning och möten med bransch och näringsliv. Idag finns följande estetiska gymnasieskolor i närområdet; Fryshuset, Kulturama, Designgymnasiet, Rytmus, och Mediagymnasiet med fokus på media- och kulturproduktion, scenkonst och musik, design- och modeproduktion, teknik och spelutveckling.

4 I samtal med skolornas rektorer framgår ett växande behov av att elever och lärare kontinuerligt får möta branschen. Detta för att den tekniska utvecklingen idag går så snabbt och att möten blir nödvändiga för att utbildningarna ska hålla sig uppdaterade med det allra senaste inom teknik, konst och samtal. Men det finns också ett behov av en plats där elever får mötas över sina konstområden, vilket ju är en verklighet i det professionella livet, då det är ur dessa möten idéutveckling sker och nya kreativa företag skapas. De kreativa skolorna i Hammarby Sjöstad och närområden drar unga från hela Stockholm Stad, vilket skapar en enorm möjlighet för utbyten med och påverkan på hela staden. Det tredje benet i förstudien handlar om att föra en dialog med rektorer, lärare och elever i dessa gymnasieskolor och identifiera behov, idéer och samarbetsmöjligheter. 4. Kvalitet: Argumentera för projektets kvalitet ur följande perspektiv: a) konstnärlig och/eller kulturell aktualitet, Grundtanken med Helios13 är att bygga verksamheten utifrån en global, ständigt uppdaterad konstnärlig och kulturell aktualitet och låta aktörerna från de olika kulturella genrerna vara de som präglar huset. Att utgå från en global uppkoppling i relation till en kompetens i framkant inom respektive genre och med en plattform som möjliggör nya samarbeten och konstellationer, liksom en möjlighet att skapa en ny ekonomisk samverkansmodell är kärnan i det här projektets aktualitet. Kommersiella aktörer behöver mötet med konstnärer och kreatörer för att få en spjutspets in i sin verksamhet. Konstnärerna behöver de kommersiella aktörerna för att hitta nya resurser och en ekonomisk hållbarhet in i sin verksamhet. Ur det globala perspektivet ser vi att Helios13 blir den givna platsen där internationella konstnärer och kulturaktörer förlägger sina möten, repetitioner, produktioner och arbete då man är i Stockholm. På Helios13 öppnar vi upp för olika slags möten med internationella aktörer och ser till att de kommer fler till del. På så vis får Helios13 en konstant internationell inspirationsinjektion som är högaktuell. b) konstnärlig och/eller kulturell ambition och Helios13 ambition är att skapa en levande och öppen mötesplats där olika världar och genrer kan korsbefrukta varandra och möjliggöra för nya konstellationer, produkter och behov. Genom att samla en hybrid av verksamheter som möts sätter vi mångfalden såväl som den kreativa och konstnärliga kompetensen på kartan. Ambitioner för flertalet intresserade aktörer är att verksamhetsutveckla genom att befinna sig i en kreativ omgivning med fysisk närhet till olika slags aktörer som man låter sig påverkas av. c) konstnärlig och/eller kulturell integritet. Hela tanken kring Helios13 är att skapa förutsättningar för kulturaktörer och ny konst och därför hålla hårt på den konstnärliga integriteten. Det här husets grundbult är att värna om just den. Med den samlade verksamheten i Helios13 vill vi omvärdera och uppgradera

5 kulturens roll i samhället genom att undersöka, bryta normer och bära fram nya tankar och idéer som genereras av huset som mötesplats. Samtidigt ser vi ett behov av nya modeller och samarbeten, just för att värna en hållbarhet och långsiktighet som gynnar det konstnärliga skapandet. 5. Kompetens och genomförbarhet: Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet. Rani Kasapi är en erfaren och välkänd utvecklare inom kultursektorn och har arbetat med kultur i relation till social utveckling i många år. Idag är hon nytillträdd kulturchef i Botkyrka kommun och kommer närmast från Riksteatern, där hon i åtta år utvecklat och lett det internationella uppdraget och konkret visat hur mångfald och internationalisering kan leda till framgång. För det arbetet belönades hon som Årets Mångfaldschef av Tidningen Chef i mars Hennes erfarenheter som verksamhetsutvecklare och kunskap om hur man tar in och omvandlar ny kompetens i kultursektorn, näringslivet och den offentliga sektorn är värdefull för utvecklingen av Helios13. Guido Hildebrand driver Delight Studios, ett av företagen på Heliosgatan13. Där har han under de senaste tio åren skapat en av Sveriges populäraste hyrstudios för foto och filmproduktioner. Under hösten/vintern 2014 tillförs en ny företagsdel som kommer öka både produktion och behov av lokaler. Därmed kan Delight Studios också bära en större del av hyreskostnaderna i huset framöver vilket gynnar kulturproducenter m.fl. Delight Studios lokaler lämpar sig perfekt även för olika kulturella arrangemang. De kan enkelt omvandlas till dansstudios, biografer, konsertlokaler, teater m.m. Sandra Olivegren är projektledare, pr-strateg och producent inom kulturbranschen med stor kunskap om den afrikanska kontinenten. Hon har arbetat inom en bred kultursektor både nationellt som internationellt. Under var hon verksamhetsledare för CinemAfrica som visar afrikansk kvalitetsfilm. Hon har även jobbat som marknads- och pressansvarig för Selam och som redaktör- och sponsoransvarig för Affordable Art Fair. Hennes erfarenhet av strategiskt tänkande kring partnerskap/sponsorer och hennes gedigna erfarenhet av att både skapa och utveckla kulturella kluster är en stor tillgång i organisationen. Josefin Lindberg är producent och projektledare med över tio års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva projekt samt produktioner i Sverige och världen. Hennes yrkesliv har präglats av internationella kontakter, kreativa näringar, kultur som förändringsverktyg och lusten att skapa, etablera och bygga framgångsrika projekt. Under flera år arbetade hon som projektledare inom Riksteaterns Internationella Uppdrag och med Riksteaterns mångfaldssatsning. Josefin blev 2012 uttagen Fellowship i scenkonstnätverket

6 ISPA och har därigenom utvecklat ett stort internationellt nätverk i branschen. Hon brinner extra mycket för den samtida cirkusen och subkulturernas scenkonstnärliga uttryck. 6. Samverkan: Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten samt beskriv på vilka sätt de är relevanta (eller inte!) för projektets genomförande och resultat. Kulturaktörerna som medverkar representera unika kunskaper och mångåriga erfarenheter som är högst relevant för att skapa globalt uppkopplade, branschöverskridande möten, utbyten och samarbeten och därmed lönsamhet och tillväxt. Stocktown är ett kreativt kollektiv som producerar tv-dokumentärer, online sändningar och utställningar om urban visuell kultur från hela världen. Momento Film producerar dokumentärfilmer om en global verklighet och kommenterar samtidens brännande sociala frågor, för en internationell bio-, tv-publik. Selam är en välkänd musikarrangör med fokus på musik & kulturella uttryck som formats i en global värld! De arbetar även med utvecklingsfrågor inom musik, både i ett svenskt och internationellt perspektiv. CinemAfrica driver Nordens största festival för kvalitetsfilm från Afrika. De har en viktig roll som förmedlare av nya perspektiv för att uppdatera den svenska bilden av Afrika. Karin Victorin är kultur- och tv-producent med drivkraft att utveckla scenkonst och media till att bli mer genusmässigt utmanande. Målet är att skapa ett internationellt nätverk av artister med performativa uttryck som berör the Gender Bending Arts samt att starta en unik scen i Stockholm. D1gits är teamet (Erik Rosales och Charlie Caper) bakom hyllade Stockholm ipadakt som setts av över tre miljoner på You Tube och kammat hem priser som Bästa virala kampanj under Digital Communication Awards i Berlin. Sirqus Alfon experimenterar med scenkonst som bygger på åskådarnas deltagande - från gatan, klubbarna och festivalerna till varietéerna och teatrarna. Under åren har gruppen skapat en helt egen högteknologisk genre för scenen. Andreas Unge är producent, kompositör, basist och bandledare vars mål är att lyfta fram okänd musik till en större publik. Hans mål är att starta Nordens bästa musikstudio i Helios13. Intercult, produktionsgrupp och resurscentrum verksamma i Sverige och Europa, initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projektkompetens. Nomade är ett management- och agentbolag i Sverige som representerar professionella artister med rötter i andra kulturer än den nordeuropeiska. Nomade har en mycket god relation till en publikgrupp i Stockholm som sällan nås av andra etablerade arrangörer.

7 Helios13 - kulturaktörer som deltar i förstudien Stocktown drivs av den ideella föreningen Rötter som bildades 1997 och som består av ett kreativt kollektiv, verksamma inom urban visuell kultur. Sedan slutet av 1990-talet har Stocktown dokumenterat olika aspekter av urban kultur världen över och producerat tv-dokumentärer, online sändningar och utställningar. Basen har alltid varit Stockholm, men gänget bakom Stocktown har ett globalt nätverk som få andra. Med hjärtan som klappar lite snabbare och hårdare för urbana uttryck och miljöer hittar Stocktown guldkornen och ser alltid till att lyfta fram det mest inspirerande och intressanta kreatörerna, musikerna och konstnärerna oavsett var de finns. Utöver dokumentärfilmer och utställningar lanserade Stocktown, under våren 2011, videomagasinet stocktown.com. Här presenteras utvalda filmer från den urbana scenen, handplockade av ett globalt team av video-curatorer. Kategorierna varierar från musik, dans, konst, mode och dokumentärer och att visa upp rörelser som är alternativa och oberoende. Momento Film är ett svenskt oberoende produktionsbolag baserat i Stockholm. De producerar kreativa dokumentärfilmer för en internationell bio- och tv-publik. Med en personlig blick och ett starkt visuellt bildspråk berättar deras filmer om en global verklighet och kommenterar samtidens brännande sociala frågor. Momento Film är övertygade om att samarbeten är en viktig ingrediens i en films framgång. Att ha en nära, personlig relation till regissörer, fotografer, klippare, kompositörer och andra samarbetspartners är en självklarhet för dem. Momento Film representerar flera av dagens mest intressanta regissörer. Bland dem finns både etablerade regissörer, som prisbelönta Frida Kempff och Susan Muska, och nya talanger som Ahang Bashi, Theresa Traore Dahlberg och Michael Krotkiewski. Momento Film närvarar vid det stora internationella festivalerna och forumen, och har nominerats till Prix Europa samt vunnit priser internationellt, senast Peabody Awards för filmen Give us the Money. Selam grundades 1997 och är idag en etablerad aktör i Stockholms kulturliv. Deras vision är att skapa möten med musik som medel. De arrangerar konserter med liveartister & DJ s, festivaler, klubb-kvällar och seminarier med fokus inställt på musik & kulturella uttryck som formats i en global värld! Selam har varit med om att skapa förutsättningar för att Sverige numera är en arena för världsartister från både Afrika, Latinamerika och Karibien som lockar en entusiastisk och mångfacetterad publik. Som kulturentreprenörer åtar de sig även uppdrag åt näringsliv och myndigheter i egenskap av producenter eller som föreläsare. Genom olika nätverk arbetar de också med utvecklingsfrågor inom musik, både i ett svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv. Idag har Selam status som internationell NGO i Etiopien med etablerat kontor och en musikstudio i Addis Ababa. De driver projekt inom musikutbildning, arrangerar offentliga samtal inom kulturområdet och skapar plattformar för lokala och internationella nätverk för ökat utbyte av kunskap, kulturella uttryck och möjligheter. CinemAfrica arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige. De visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige. CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade

8 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm. CinemAfrica genomför också enskilda filmvisningar, filmfrukostar, seminarier samt skolvisningar för barn och ungdomar, vilket är en viktig del av deras verksamhet. CinemAfrica Filmfestival startade med en vilja att förändra det svenska samhället, att genom film ge plats åt berättelser och konstnärliga uttryck som kan nyansera förväntningarna av vad den afrikanska kontinenten är och ge andra bilder än de vi normalt sett blir erbjudna. Idag, 17 år senare, ser de ett annat Sverige men med många kvarstående problem. Medias bilder av Afrika har inte förändrats märkbart sedan de startade och många fördomar lever kvar. Därför har CinemAfrica en viktig roll att spela som förmedlare av film och perspektiv, kunskap om strukturell och symbolisk rasism. Karin Victorin jobbar som kultur- och tv-producent. Det projekt hon är mest stolt över är burleskoch varietéklubben Hootchy Kootchy Club på Södra Teatern som hon grundade och var konstnärlig ledare för mellan För det arbetet fick hon också utnämningen DN:s Hjälte på Stan 2006 (http://www.dn.se/sthlm/karin-victorin/). Att skapa spektakulära och fantasifulla teman är Karins specialitet och fokus ligger på att engagera publiken så att de får en extraordinär och lite omskakande upplevelse som når ända fram till själen och stannar kvar. Med en bakgrund av akademiska studier i socialantropologi, genusvetenskap, tvproduktion och konst har Karin en drivkraft att utveckla scenkonst och media till att bli mer genusmässigt utmanande. Nästa projekt bär namnet Drag As Art. Målet är att skapa ett internationellt nätverk av artister med performativa uttryck som berör the Gender Bending Arts samt att starta en unik scen i Stockholm. Något likande finns inte i världen idag. D1gits är teamet (Erik Rosales och Charlie Caper) bakom hyllade Stockholm ipadakt som setts av över tre miljoner på You Tube och kammat hem priser som Bästa virala kampanj under Digital Communication Awards i Berlin samt "Best International Communication Campaign" under Excellence Awards i London. D1gits ligger i framkant när det gäller att integrera ny teknik med scenkonstnärliga experiment och därmed skapa unika presentationslösningar. Under det senaste året har D1gits framfört sina kreationer för allt från 10 till personer på platser som Kuala Lumpur, Madrid, Amsterdam, Zagreb, London, Oslo, Köpenhamn, Madrid och Los Angeles. Sirqus Alfon har sedan 1997 experimenterat med scenkonst som bygger på åskådarnas deltagande - från gatan, klubbarna och festivalerna till varietéerna och teatrarna. Under åren har gruppen utmanat genom att blanda konstnärliga uttryck med ljus- ljud- laser- och projektionsteknik och därmed också skapat en helt egen högteknologisk genre för scenen. Sirqus Alfon har vunnit flera priser för sin scenkonst och sitt unika uttryck och ligger i framkant när det gäller att utveckla tekniska lösningar för scenen som lurar ögat. Med produktionen This is Sirqus Alfon har de under det senaste året turnerat till ett tjugotal orter med över 30 föreställningar. Sirqus Alfon är också frekvent anlitade hos företag med sina unika eventakter inom laserteknologi, toppkameralösningar och digital publikinteraktion.

9 Andreas Unge är en innovativ producent, kompositör, basist och bandledare som alltid söker nya uttryck. Hans nyfikenhet och kärlek till musiken har tagit honom ut på många resor i världen och hans banbrytande musicerande inkluderar olika musikstilar från Brasilien, Senegal, Kuba, Etiopien, Marocko och Sverige. Andreas har en examen från Kungliga Musikhögskolan i Köpenhamn och har forskat och utvecklat nya ljud. Hans mål är att lyfta fram okänd musik till en större publik bl a genom kvalitativa inspelningar så att fler människor kan upptäcka den musikaliska rikedom och mångfald som finns i världen idag. I samarbete med Selam har han utvecklat en inspelningsstudio i Addis Abeba, där han nu spelar in ett album med det lovande bandet Ethiocolor. Andreas har producerat flera album till exempel för grupperna Calle Real, Karima Nayt, Sousou & Maher Cissoko och turnerat med artister som Sixto Rodriguez (Searching for Sugarman), Laleh, Robyn, Sofia Karlsson och många fler. Som tonsättare har Andreas tilldelats en Guldbaggenominering för bästa musik och arbetade med flertalet filmmusikprojekt från Sverige, Kina och Mexiko. Intercult är en produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm. Sedan 1996 är de verksamma i Sverige och Europa, som initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling av interkulturell- och internationell projektkompetens. De agerar även kulturpolitiskt nationellt och europeiskt. Intercult engagerar sig i gränsöverskridande konst- och kulturprojekt och utmanas av kraften i samtidens mångfald av röster och uttryck. De arbetar med interkulturella initiativ, både som producenter och experter. De sätter igång storskaliga samproduktioner på europeisk nivå, länkar lokala och internationella initiativ, jobbar multidisciplinärt och multilateralt och sammanför konstnärer, operatörer och publiken. De arbetar aktivt i flera nätverk och delar med sig av sina erfarenheter genom kurser, konferenser, föreläsningar och vägledning. De har direkt kunskap i hur man driver EU-projekt och är ett Europa Direkt kontor. Deras spetskompetens är tillgänglig: they do and share! SMartSe erbjuder administrativa och finansiella tjänster för kreativa frilansare. SMartSe drivs som ett icke-vinstdrivet bolag och har grundats av Intercult tillsammans med den belgiska organisationen SMartBe. Nomade är ett management- och agentbolag i Sverige, etablerat 2013, med fokus på att leverera förstklassig service för konstnärer och kulturinstitutioner som vill arbeta med originell och innovativ kultur som representerar dagens Europa. Nomades mål är att representera professionella artister med rötter i andra kulturer än den nordeuropeiska och bland annat bistå dem med att förhandla med olika uppdragsgivare inom både kultur och näringsliv. Nomade drivs av tre delägare; Mansour Hosseini - med 25 års erfarenhet, både i det fria kulturlivet samt i landets största kulturinstitutioner som t ex Riksteatern. Han har en lång erfarenhet på lokal, europeisk och internationell nivå. Figen Solmaz - en mycket erfaren producent med mer än 17 års erfarenhet av arbete inom olika Turkiska tv-kanaler samt inom Riksteatern. Tomaj Keyvani - huvudproducenten från organisationen bakom Kista Världsmusikfestival, movement i Exil och många högkvalitativa kulturarrangemang i Stockholm arrangerade av Förening Farhang.

10 Några spontana kommentarer från kulturaktörerna: Helios13 är vad jag länge har drömt om ett sammanhang av andra kreativa utövare, ett hus där vi kan samla unika resurser, röster och uttryck, en plats som människor i Stockholm, sedan Sverige och snart hela världen har hört talas om och vill besöka. Karin Victorin, kultur- och tv producent Tänk att få verka utifrån en plattform med flexibla scener, där all kompetens finns och som dessutom präglas av samarbete och öppenhet, tänk vilka spontana möten som skulle kunna ske och vilka oväntade mästerverk det skulle kunna bli. Här vill jag bygga Nordens bästa musikstudio! Andreas Unge, musikproducent och musiker Som filmproducent är vi ofta i behov av en minibiograf, ett ekonomiskt alternativ för provvisningar, pitchar mm. Vi vill kunna bjuda in och kontrollera formerna för hur vi visar vårt material. Inom film är det ofta de som sitter på makten och pengarna som styr villkoren för mötesplatserna. David Herdies, filmare och filmproducent, Momento Film Fantastiskt om huset kan erbjuda boende och andra möjligheter för residence-program som kommer stort inom flera konstnärliga områden. Teshome Wondimu, verksamhetsledare, musikarrangör och producent, Selam Det skulle vara mycket bra om huset kunde inrymma en studio för ljudmixning av film. Det saknas verkligen sådana i Stockholm, speciellt med tanke på att branschen växer så det knakar. Madeleine Bergh, filmare, lärare och styrelseledamot i CinemAfrica Fantastiskt hus för festivaler. Äntligen en plats där festivaler kan få breda ut sig och sätta sin prägel på hela huset under en festivalperiod. Här kan festivaler få ett hjärta, en tydlig samlingsplats Dina Afkampour, konstnärlig ledare och festivalchef, CinemAfrica Det finns en enorm utvecklingspotential, t ex genom de samarbetsprojekt som kommer uppstå mellan aktörerna. Även mycket intressant med de nya ekonomiska modellerna som kan göra de små men ack så viktiga kulturorganisationerna mindre sårbara Michael Barrett, museiintendent och utställningsproducent och styrelseledamot i CinemAfrica Det skulle vara en dröm att få sitta tillsammans med flera globalt uppkopplade aktörer och ha snabba vägar till samarbete. Sett ur en musiksynpunkt så är flera lokaler i huset helt förträffliga med tanke på takhöjden Justine Balagade, dj och kulturproducent Det behövs en scen för showcases av produktioner. Här skulle Sjöstadsborna kunna erbjudas ngt alldeles unikt, dvs att vara de första som får se olika produktioner innan de går ut på turné. Ida Burén, verksamhetsledare Intercult

11 Det skulle ge både ekonomiska och tidsmässiga vinster att dela på olika supportfunktioner, t ex kontorservice, administrativa tjänster, volontärstysten, kommunikation och marknadsföring. Ida Burén, verksamhetsledare Intercult Helios13 kommer kunna erbjuda en globalt uppkopplad, internationell medlemsbaserad kontorsoch mötesplats, vilket är precis vad många framgångsrika enskilda konstnärer, musiker, kulturproducenter, entreprenörer söker! Charlie Caper, trollkonstnär D1gits Vi får chans att omvärdera ägandeskap! Alla behöver inte sitta på var sin kammare och äga sin teknik! Den kan vi dela på! Erik Rosales, artist D1gits samt Sirqus Alfon Till och med mina barn kommer ha kul på min arbetsplats! En inspirerande, levande, tillåtande och spännande plats. Erik Rosales, artist D1gits samt Sirqus Alfon

Initiativtagare. Helios13 Ett kreativ hus i Hammarby Sjöstad

Initiativtagare. Helios13 Ett kreativ hus i Hammarby Sjöstad Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex där stor del av Sveriges största fotoproduktioner

Läs mer

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex

Läs mer

Helios13 Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass

Helios13 Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass Bilaga 3: Om Om Helios13 dnr 2011-19218 Helios13 Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass Helios13 är ett projekt med avsikt att skapa ett innovativt, aktörsdrivet, globalt uppkopplat

Läs mer

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus!

Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus! Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus! Initiativtagare Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

HELIOS13 ETT INTERNATIONELLT KULTURHUS I SJÖSTADEN

HELIOS13 ETT INTERNATIONELLT KULTURHUS I SJÖSTADEN Bilaga 1: Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret angående detaljplan för Påsen 10, Hammarby Sjöstad. Ärendenummer: 2011-19218 Arbets- och referensgruppen för Helios13 yrkar på att hela (ca 6500 kvm) alternativt

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Stockholms stads kulturvision

Stockholms stads kulturvision Stockholms stads kulturvision stockholm.se Stockholms stads kulturvision Datum: 30 maj 2012 Dnr: 328-1850/2011 Kontaktperson: Anna Klynning Stockholms stads kulturvision 3 (9) KULTURVISION Stockholm ska

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen RIKSTEATERNS STRATEGISKA PLAN 2011-2015 Vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt. Verksamhetsidé Riksteatern är en folkrörelse

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Kultur och företagande Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Trender Kultur och media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stora organisationer mot projekt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap Kulturentreprenörskap Din väg in i kultursektorn Fotografi: Evelina Liliequist Varför du ska läsa kulturentreprenörskap! Programmet för kulturentreprenörskap riktar sig till dig som vill starta företag

Läs mer

Kommunkulturdagarna. Kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa

Kommunkulturdagarna. Kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kommunkulturdagarna 2016 Kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa UR INNEHÅLLET Kultur och en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling.

Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling. Smart Kreativ Stad är en femårig satsning på film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling. I projektet möter kompetens inom film, TV och digital media bl.a. scenografi, ljussättning,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Projektrapport Kritisk design

Projektrapport Kritisk design Projektrapport Kritisk design 1. Projektidé Projektet Kritisk design - en förstudie och en kartläggning över designers, företag och forskningsinstanser för vidare samarbeten och utveckling i Stockholm.

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Plats för talang & lärande Att skapa en mötesplats 2014-12-02. Peter Johansson Långsiktighet Samverkan Pålitlighet Innovativt tänkande

Plats för talang & lärande Att skapa en mötesplats 2014-12-02. Peter Johansson Långsiktighet Samverkan Pålitlighet Innovativt tänkande Plats för talang & lärande Att skapa en mötesplats 2014-12-02 Peter Johansson Långsiktighet Samverkan Pålitlighet Innovativt tänkande mötesplatser gemensamma nämnare Attraktivitet En stark tydlig idé Kompetens

Läs mer