3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor"

Transkript

1 1 3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor Att arbeta strategiskt med Mobility Management och uppnå mer genom att samarbeta Lotta Palmlund, Trafikverket

2 2 3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor Delprojektets syfte Tydliggöra effekter och möjligheter att påverka resandet med hjälp av mobility management-åtgärder, generellt inom Stockholms län och specifikt i ett par geografiska sektorer samt utveckla verktyg anpassade för detta Deltagande organisationer = Aktörerna inom ResSmart SL Trafikverket Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad.

3 3 Dagens presentation 1. Bakgrund vad är Mobility Management och vad är ResSmart 2. SATSA 3:1 Resultat a. Totalbild av genomfört arbete b. Exempel på resultat i Kista Förstudie Kista arbetsplatsområde Genomförande och pågående arbete i Kista 3. SATSA 3:1 slutsatser och erfarenheter 4. Vad händer efter SATSA?

4 4 1. Bakgrund Vad är Mobility Management? ResSmart och dess historia

5 5 Mobility Management att påverka transportbehovet och val av transportsätt En arbetsmetod som syftar till att minska behovet av resor totalt sett samt ensamåkande i bil med beteendepåverkande åtgärder MM vid flaskhalsar MM vid evenemang MM i samband m ny kollektivtrafik MM och Trafiksäkerhets -åtgärder MM i arbetsplatsområden MM i samband m nyexploateringar MM i byggskedet

6 6 MM-åtgärder Åtgärderna ska påverka transportbehovet och val av transportsätt styra resandet i tid och rum leda till ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur Effekter ökad tillgänglighet och kvalitet i transportsystemet minskad trängsel och miljöpåverkan mer nöjda användare

7 Effekter MM (SE) 5 % minskade bilresor i Stockholms län 7 Samhällsekonomiskt lönsamt 1:8

8 Bakgrund till ResSmartadministrativa utmaningar Många regionala aktörer Med olika mål Olika system för politiska beslut Budget processer Sektorsplanering brist på helhetssyn Spridningskonferens 25 oktober 2011 Mobility Management lokalt arbete, regionala effekter Ingen organisation ensam ansvarig för MM Ingen regionalt samordning av MM (före 2004) 8

9 9 Regionalt Miljöhandlingsprogram, 2003 Regional Koordineringsgrupp, 2004 Regionala Seminarier, 2004 OECD Report 2006 Projektet Hållbara resor och transporter, ResSmart, PIMMS PIMMS TRANSFER PIMMS CAPITAL

10 10 Länsstyrelsen Trafikverket SL Stockholm Stad

11 11 Intern Extern ResSmart Nätverk Styrgrupp Trafikberedningen Konferens Temamöten Koordineringsgrupp Nyhetsbrev Hemsida

12 12 PIMMS Capital Koordineringsgrupp TRAVEL PLANplus PIMMS TRANSFER ERUF SATSA 3:1 E är merparten av verksamheten som bedrivs inom ramen för ResSmart finansierad av SATSA

13 13 2. SATSA 3:1 Resultat

14 14 Förstudie E 18 Förstudie Kista Arbetsplatsområde Genomförande Kista Arbetsplatsområde Förstudie Norra Djurgårdsstaden Utredning affärsmodeller Norra Djurgårdsstaden Förstudie Sickla/Nacka Strand Arbetsplatsområden Utredning Cykelåtgärder Sickla/Nacka Strand Förstudie och Kommunikationsplan bostadsområden Nacka and Värmdö (Skuru) Bilpoolsupphandling Processtöd till kommuner Ett par realiserande Seamless Mobility ResSmart kansli

15 15 Några konkreta resultat Gediget faktaunderlag med kvantifierade effekter som utgör en god grund för framtida samarbete Kista arbetsplatsområde Nacka strand och Sickla Norra Djurgårdsstaden Bilpoolsupphandling pågår i flera kommuner MM-åtgärder genomförs i byggskedet av E18 En modell för geografiskt tillämpat MM-arbete MM-samarbete och åtgärder pågår i Kista

16 16 Metodutveckling MM-förstudier Olika konsulter för Kista respektive Nacka Förstudien består av flera delar Resvaneundersökning/nollmätning Strukturanalys (förutsättningar för hållbart resande) Åtgärdsförslag I Kista även inventering av pågående arbete Valde olika RVU-metod

17 Förstudie Kista 17 Ett helhetsgrepp för arbetsplatsområdet Syfte Visa hur implementering av ett brett spektra av MM-åtgärder kompletterade med fysiska åtgärder kan användas för att uppnå en förändrad färdmedelsfördelning inom ett geografiskt område Mål Föreslå åtgärder som ger 10 % minskning av antalet bilresor Minskade koldioxidutsläpp

18 18 Bilresor Drygt hälften av alla resor till arbetet sker med bil

19 19 Kollektivresor En dryg tredjedel av alla arbetsresor sker med kollektivtrafik

20 20

21 21

22 Tillgång till parkering Spridningskonferens 25 oktober Färdmedelsandelar - resor har parkering vid arbetsplatsen Cykel 8% Gick 2% Kollektiv t 32% Färdmedelsandelar - resor har INTE parkering vid arbetsplatsen Cykel 15% Gick 8% Bil 58% Bil 20% Kollektivt 57% Antal svarande: 1463 Antal svarande: procent har tillgång till 11 procent har inte tillgång till parkering vid arbetet parkering vid arbetet

23 23

24 Relativ restid kollektivtrafik - bil Spridningskonferens 25 oktober Från Spånga station Vällingby tunnelbanestation Telefonplan tunnelbanestation Orminge centrum Sollentunavallen Danderyds kyrka hållplats Skälby idrottsplats (Strömvallen) Järfälla Sundbyberg station Till Bil restid en tisdag kl 8-9 Restid kollektivtrafik Restidskvot kollektivtrafik/bil Kista tunnelbanestation ,9 Torshamnsgatan hållplats ,3 Torshamnsgatan hållplats ,3 Torshamnsgatan hållplats ,8 Jan Stenbecks torg ,0 Torshamnsgatan hållplats ,3 Torshamnsgatan hållplats ,4 Torshamnsgatan hållplats ,4

25 25 Avstånd till spårburen kollektivtrafik

26 Barriärer för cykling Spridningskonferens 25 oktober

27 Förslag Kostnad Aktörer Spridningskonferens Tidshorisont 25 oktober 2011 Fasta skyltar till tunnelbana och pendeltåg Låg SL och kommunerna Nära 27 Cykelstationer med service som tryckluft Låg Trafikkontoret Nära Realtidsskyltar Måttlig SL, Kista Galleria, kommunerna och fastighetsägare Nära Cykelparkering på kvartersmark Låg Företag och fastighetsägarna Nära Cykelparkering vid Kista Galleria och tunnelbanan Låg Trafikkontoret, Kista Galleria och SL Nära Hastighetssäkra gång- och cykelpassager Låg Trafikverket och Trafikkontoret Nära Kompletterande busskurer, kartor mm Låg SL och Trafikkontoret Nära Busslinjenätsanalys Låg SL och Trafikkontoret Nära Gång- och cykelväg längs kv Knarrarnäs Låg Trafikkontoret Nära Höj standarden på Helenelunds pendeltågsstation Måttlig SL, Trafikverket och Sollentuna kommun Nära Rusta upp tunnelbana och bussterminal Hög SL, Trafikkontoret och Kista Galleria Nära Räta ut gång- och cykelvägen och bussgatan mellan Helenelund och Kista Hög SL och kommunerna Nära Kompletterande gång- och cykelväg vid Torshamnsgatans förlängning Hög Trafikverket och Trafikkontoret Nära Öppna en södra entré till Helenelunds pendeltågsstation med öppning under E4 Trafikverket, SL, Sollentuna kommun och vid Strömgatans förlängning Hög Trafikkontoret Lång Komplettera gång- och cykelstråken Trafikkontoret, Trafikverket, Sollentuna, regionalt Hög Sundbyberg och Solna kommuner Lång

28 28 Förstudiens åtgärdsförslag Fas 1 Styrande Organisatoriska Fysiska CERO för de fem största företagen Styrgrupp Mobilitetsfunktion Bilpoolsupphandling Förbättad skyltning pendeltåg och tunnelbana 1400 nya cykelställ Bilpoolsparkering och poolcyklar Cykelservice stationer Gång-och cykelväg längs kv Knarrarnäs Hastighetssäkra gång och cykelbanor Busslinjenätsanalys Komplettera busskurer, kartor mm.

29 Förstudiens åtgärdsförslag Fas 2 29 Styrande Organisatoriska Fysiska Resplaner för medelstora företag Gemensam resplan för mindre företag Långsiktig utvecklingsplan för transporter Utökad mobilitetsfunktion Utökad styrgrupp Komplettera gång/cykelstråken regionalt Räta ut gång/cykelvägen och bussgatan mellan Helenelund och Kista 8100 nya cykelställ Rusta upp bussterminalen och tunnelbanestantionen Rusta upp Helelunds pendelstågstation Öppna en södra entré till Heleleneunds pendeltågsstation Nya direktbusslinjer Komplettera gång/cykelväg vid Torshamnsgatans förlängning Busskörfält på Danmarksgatan och Hanstavägen

30 30 Övergripande resplan för Kista arbetsplatsområde Gemensam resplan för företag mindre än 50 anställda Företagsresplan företag anställda åtgärd åtgärd åtgärd

31 Kista Science City Mobilitetssatsning 2011

32

33 SPRIDA KUNSKAP NÄTVERK KOORDINERING

34 Syfte Minska biltrafiken med 10 % (2013) Attraktivare alternativ Bättre samarbete Kontinuitet

35 Vad ska vi göra? Stötta företag Erbjuda CERO Finansiera CERO steg 1 (CERO-analys) Fem företag Realtidsinformation (Info om resplaner till 50 företag) Etablera organsiation Identifiera organisationer Identifiera ägare Säkerställa långsiktig finansiering (Underlag bilpoolsupphandling)

36 Tidplan Projektet pågår tom 14 november (31 december) CERO-analyserna ska vara klara innan 14 november.

37 anställda

38 ELECTRUM Styrelse KSC AB STING AB STING Advisory Board Levandegöra staden Högre utbildning, kompetensförsörjning och entreprenörskap Infrastruktur för tillväxt Marknadsföring och strategisk inlokalisering Forskning och näringsliv

39 Frågor Funktionalitet med Electrum Vision Strategi Mål Verksamhet (arbetsgrupp) Finansiering Nivå på deltagare Mötesfrekvens Arbetsgrupper Atrium Ljungberg (Anders Nylander) Stockholms stad (Magdalena Bosson, Trafikdirektör) Trafikverket (Helena Sundberg) Tillgänglighet för tillväxt (strategiråd) Stockholms stad (Susanne Lindh, Stadsbyggnadsdirektör) KSC AB (Anette Scheibe) SL (XX)

40 Arbetsgrupp Strategiråd (styrgrupp) Ger förslag till Strategiråd (styrgrupp) Utför uppdrag åt styrgrupp 9 möten/år Projektkoordinatorer från KSC AB ansvariga Kista Access (MM, ITS, marknadskommunikation) KSC AB (Projektkoordinator) Stockholms stad (XXX) Trafikverket (XXX) Ericsson (XX) Atea (XX) Atrium Ljungberg (XXX) Vasakronan (XXX) SL (XX) IBM (XX) Microsoft (XX) Oracle (XX) XXXXXX (XX)

41 tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse stort intresse olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer olika kulturer tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid tid win-win win-win win-win win-win win-win win-win win-win win-win win-win win-win win-win win-win roligt roligt roligt roligt roligt roligt roligt roligt roligt

42 Kontakt Kista mobilitetsfunktion Christer Strömberg, Trafikverket , Jesper Johansson, WSP , Johannes Berg, WSP , CERO-arbetet Markus Robért, CERO ,

43 43 3. SATSA 3:1 Slutsatser och erfarenheter

44 44 Positiv samverkan Gemensam påse pengar tillit och prestigelöshet Gemensam prioritering av aktiviteter Prioritering från stort urval/geografisk fokusering => regionalt resultat oavsett aktör Möjlighet att ta ett rejält grepp => lyft för MM i regionen

45 45 Andra effekter Lokalt engagemang positivt mottagande från fastighetsägare, företag och kommuner Inneburit stabilitet och kontinuitet för ResSmart MM mer rumsrent och ResSmart mer trovärdighet Spin off, t ex: Kista samordningsgrupp MM i byggskedet ny rutin/handbok MM-intresse i projekt, t ex Förbifarten, Norra station, Slussen

46 46 4. Vad händer efter SATSA?

47 47 Livet efter SATSA framtida utmaningar Bibehållen styrfart långsiktighet Styrning finansiering partnerskap Stärka det strategiska arbetet, t ex Integrering i regional planering (LTP mm) Expertrollen i länet Kompetensförsörjning Fortsätta arbeta geografiskt fokuserat PIMMS CAPITAL Vidareutveckla kommuner, näringsliv och andra aktörer ytterligare i framtiden

48 48 MOBILITY Increased Efficiency MANAGEMENT TRAFFIC MANAGEMENT INFRASTRUCTURE

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde. Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde. Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt 2011-03-14 Texter av: Lena Nilsson Jesper Johansson WSP WSP

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Innehållsförteckning Så tycker företagarna om Stockholm... 1 Sammanställning av Stockholm Business Regions

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering Projektnummer: 518368 Projektakronym: Projekttitel: MAX Framgångsrika kampanjer för medvetet resande och Mobilty Management Strategier Integrerat projekt 6.2 Hållbar utveckling 1.6.2 Mål för hållbar yttransport

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer