Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november"

Transkript

1 KALLELSE Nr 7:2014 Grundutbildningsutskottets MDH /14 ordförande Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november 2014 Plats: Konferensrum L370 i hus Verktyget i Eskilstuna Tid: kl Besked om förhinder att delta vid styrelsesammanträdet lämnas till Hans Berggren senast torsdag via Epost: tel.: Ledamöter: Peter Gustafsson Ordförande Margareta Asp Vice ordförande Anna Ehrlin Lärarrepresentant Cecilia Lindh Lärarrepresentant Anette Strömberg Lärarrepresentant Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant Lisa Gregorsson Studeranderepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant Eva Fridh Studeranderepresentant Adjungerade Annika Björklund Utbildningsledare IDT Magnus Elfström Universitetslektor HVV 14 Anna Ehrlin Universitetslektor UKK 14 Tjänstemän: Hans Berggren Sekreterare Julia McNamara Handläggare UFO Michael Rogefelt Handläggare UFO Fackliga företrädare: Håkan Lindgren SACO Vakant OFR-S Bilaga 1: Förslag till föredragningslista

2 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Bilaga 4.1 Grundutbildningsutskottets Nr 7:2014 ordförande MDH /14 Ärende Åtgärd Underlag 1. Mötet öppnas 2. Val av justeringsperson Beslut 3. Fastställande av föredragningslista Beslut bil Revidering av utbildningsplan med anledning av deltagande i försöksverksamhet med övningsförskolor/övningsskolor för - Förskollärarprogrammet - Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 4 ftb 5. Revidering av masterprogrammet i didaktik, GSL01 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 5 ftb Bil Revidering av kandidatprogrammet i språk och humaniora, HHV20 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 6 ftb Bil 6.1 Kort paus Revidering av kandidatprogrammet Analytical Finance, RMV20 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 7 ftb

3 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Bilaga 4.1 Grundutbildningsutskottets Nr 7:2014 ordförande MDH /14 Ärende Åtgärd Underlag 8. Revidering Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, ht15 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 8 ftb 9. Revidering av det beteendevetenskapliga programmet, GKV03 och GKE03 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 9 ftb 10. Revidering av ekonomiprogrammet, kandidatprogrammet i ekonomi, GKV02 och GKE02 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 10 ftb Bil Revidering av det engelska kandidatprogrammet International Business Management (IBUM), SEV25 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 11 ftb Bil Revidering av utbildningsplan för det engelska programmet International marketing Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 12 ftb 13. Inställande av svenska kurs- och programtillfällen inför VT15 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Julia McNamara. Beslut 13 ftb Bil Utredning/avstämning om studentnöjdhet Föredras av Magnus Elfström och Anna Ehrlin Information Bil Revidering av magisterprogrammet i programvaruteknik, ZCG20 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt Beslut 15 ftb Bil 15.1

4 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Bilaga 4.1 Grundutbildningsutskottets Nr 7:2014 ordförande MDH /14 Ärende Åtgärd Underlag 16. Revidering av masterprogrammet i programvaruteknik, ZCS24 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt Beslut 16 ftb Bil Revidering av högskoleingenjörsprogrammet i flygteknik, IMV20 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt 18. Revidering av högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, YHT01 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt 19. Revidering av masterprogrammet i Intelligenta inbyggda system, GST01 Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt 20. Presentation av kompetensrådet teknik i Eskilstuna kommun Lunch Uppföljning av UKÄ ifrågasatt Barnmorskeexamen Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt 22. Uppföljning av masterprogrammet teknisk matematik Föredras av utbildnings- och forskningshandläggare Michael Rogefelt 23. Utskottets mötestider 2015 Föredras av ordförande 24. Mötet avslutas. Beslut Beslut Beslut Information Beslut Beslut Beslut 17 ftb 18 ftb 19 ftb 21 ftb Bil ftb Bil ftb Bil 23.1

5 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden Ärende 4 ftb 1 (2) 4 Revidering av utbildningsplaner för lärarutbildningar Diarienummer: MDH /13 MDH /13 MDH /13 MDH /13 MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 20 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanerna för förskollärarprogrammet (GFE01, GFV01), grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (GRM01), grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 (GRM02), ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (GAM02) samt kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startade höstterminen 2014 och framåt. Bakgrunden till revideringarna är universitets- och högskolerådets beslut den 9 maj 2014, att Mälardalens högskola som ett av 15 lärosäten får delta i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Detta innebär att alla studenter som från och med höstterminen 2014 påbörjar något av ovanstående program kommer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning på en övningsförskola eller övningsskola. De avsnitt i utbildningsplanerna som berör verksamhetsförlagd utbildning och samverkan med fältförskola och fältskola behöver därmed uppdateras. Vidare föreslår akademin ytterligare några mindre ändringar i texterna. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut För förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet f-3, grundlärarprogrammet 4-6 och ämneslärarprogrammet gymnasieskola: att att att ersätta begreppen fältförskola respektive fältskola med begreppen övningsförskola respektive övningsskola. lägga till följande formulering i avsnittet om samverkan med övningsförskola/övningsskola: Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras också genom den praktiska yrkesteorin. därmed fastställa reviderad utbildningsplan för - förskollärarprogrammet (GFE01, GFV01) - grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (GRM01) - grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 4- GUU 7:14 Sidan 1 av 194

6 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden Ärende 4 ftb 2 (2) 6 (GRM02) - ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (GAM02) att gälla för utbildning som startar höstterminen 2014 och framåt. För kompletterande pedagogisk utbildning: att att att ersätta begreppet fältskola med begreppet övningsskola. göra omformuleringar i avsnitten om verksamhetsförlagd utbildning och samverkan med övningsskola, i enlighet med formuleringarna i utbildningsplanerna för övriga lärarprogram. därmed fastställa reviderad utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01) att gälla för utbildning som startar vårterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslaget till revideringarna har tagits fram vid akademi UKK av utbildningsledare Anna-Karin Fornberg, tillsammans med VFU-ansvarig Jessica Götberg. Förslaget är avstämt med akademichef Pia Lindberg. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef UKK, administrativ chef UKK, utbildningsledare UKK, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 2 av 194

7 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (3) 5 Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i didaktik Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för masterprogrammet i didaktik (GSL01). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. De två huvudsakliga förändringarna innebär att 1) göra det självständiga arbetet om 15 hp i årskurs 1 obligatoriskt för samtliga studenter och samtidigt införa ett självständigt arbete om 15 hp i årskurs 2 istället för dagens 30 hp, samt att 2) införa kurser i årskurs 2 som samläses med forskarstuderande. Akademin menar att de föreslagna förändringarna sammantaget innebär pedagogiska vinster och bättre förutsättningar för ett dynamiskt undervisnings- och diskussionsklimat, vilket också torde öka prestationsgrad, genomströmning och minska avhoppen. Förhoppningen är också att studenterna lättare ska kunna få kontakt med och involveras i forskningsprojekt inom forskningsinriktningens vetenskapliga miljöer. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ta bort formuleringar i avsnittet mål för att överensstämma med de nationella examensmålen för magisterexamen och masterexamen. att att i avsnittet undervisningsspråk tydliggöra att engelskspråkig litteratur förekommer i programmet. i årskurs 1 ersätta kursen Didaktik som kunskaps- och forskningsområde, 15 hp och ersätta med Didaktik en introduktion, 15 hp. att i årskurs 1 ta bort den valbara kursen Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp. att i årskurs 2 ersätta kurserna Vetenskaplig metod och fältarbete I, 15 hp, Vetenskaplig metod och fältarbete II, 15 hp, Examensarbete, 30 hp (valbar), Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp (valbar) och ersätta med Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp, Didaktiska forskningsmiljöer, 7,5 hp, Vetenskaplig metod och fältstudier, 7,5 hp, Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp och Valfri fördjupning, 15 hp. att uppdatera text i avsnitten innehåll samt val inom programmet utifrån föreslagna förändringar av kursupplägget. GUU 7:14 Sidan 3 av 194

8 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (3) att att ta bort syftesbeskrivningarna för kurserna. därmed fastställa reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i didaktik att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslag till reviderad utbildningsplan har tagits fram av utbildningsledare Therese Welén och Anna-Karin Fornberg, programansvarig Niclas Månsson, programsamordnare Tor Nilsson och Elisabet Langmann samt avdelningschef Eva Edström. De föreslagna förändringarna har även diskuterats på arbetsplatsträff vid avdelningen för vuxnas lärande samt vid ämneskollegiet i pedagogik. Förslaget är presenterat i programrådet i november 2013 och i april Studentrepresentant fanns vid båda tillfällena och instämmer i att förändringen är önskvärd. Studentrepresentanten har även tillfrågat andra studenter. Styrgruppen för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) har vid sitt sammanträde i april 2014 diskuterat den föreslagna förändringen och ställer sig bakom förslaget. Vidare är förslaget avstämt med akademichef Pia Lindberg. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Examensmatris magisterexamen i didaktik Bilaga 3: Examensmatris masterexamen i didaktik Delges Akademichef UKK, administrativ chef UKK, utbildningsledare UKK, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 4 av 194

9 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 3 (3) GUU 7:14 Sidan 5 av 194

10 GUU 7:14 Sidan 6 av 194

11 Ärende 5 bilaga 1 Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 7: Beslutande Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Ärende MDH /13 Besluts-PM Handläggare Julia McNamara 1 (3) BESLUTSPROMEMORIA Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i didaktik Bakgrund Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för masterprogrammet i didaktik (GSL01). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Problemanalys och motivering till revideringen Akademin redogör i sitt underlag för motiven till föreslagna förändringar. I årskurs 1 är förslaget att samtliga studenter ska skriva ett självständigt arbete på magisternivå, till skillnad från idag då andra kursval finns om man som student istället vill skriva ett längre självständigt arbete i årskurs 2 för masterexamen. Akademin menar att den kritiska massan i kursen därmed blir större och dessutom kommer studenterna troligtvis att vara bättre förberedda för det andra självständiga arbetet på masternivå i årskurs 2. I årskurs 2 är förslaget att införa ett antal nya kurser som kommer att samläsas med forskarstuderande, vilket innebär en större kontakt med den forskning som bedrivs inom den etablerade forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Förhoppningen är att studenterna lättare ska kunna involveras i forskningsprojekt inom forskningsinriktningens vetenskapliga miljöer. Vidare menar akademin att de föreslagna förändringarna sammantaget innebär pedagogiska vinster och bättre förutsättningar för ett dynamiskt undervisnings- och diskussionsklimat, vilket också torde öka prestationsgrad, genomströmning och minska avhoppen. Faktasammanställning Akademin har inkommit med underlag i form av en ansökan med motivering och beskrivning av föreslagna förändringar samt två examensmatriser för magisterexamen respektive masterexamen där det anges hur kursernas lärandemål bidrar till att uppfylla examensmålen. Akademin föreslår följande förändringar i utbildningsplanen: Formuleringar i avsnittet mål tas bort och uppdateras för att fokusera på de nationella examensmålen för magister- och masterexamen. Justering i avsnittet undervisningsspråk för att tydliggöra att engelskspråkig litteratur förekommer i programmet. GUU 7:14 Sidan 7 av 194

12 Ärende 5 bilaga 1 I årskurs 1 tas följande kurs bort: Didaktik som kunskaps- och forskningsområde, 15 hp och ersätts med: Didaktik en introduktion, 15 hp 2 (3) I årskurs 1 tas följande kurs bort: Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp (valbar kurs) (Den kvarvarande valbara kursen Examensarbete 1 i didaktik, 15 hp blir därmed obligatorisk.) I årskurs 2 tas följande kurser bort: Vetenskaplig metod och fältarbete I, 15 hp Vetenskaplig metod och fältarbete II, 15 hp Examensarbete, 30 hp (valbar kurs) Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp (valbar kurs) och ersätts med: Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp Didaktiska forskningsmiljöer, 7,5 hp Vetenskaplig metod och fältstudier, 7,5 hp Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp Valfri fördjupning, 15 hp (Den kvarvarande valbara kursen Examensarbete 2 i didaktik, 15 hp blir därmed obligatorisk.) Formuleringar i avsnitten innehåll samt val inom programmet uppdateras utifrån föreslagna förändringar. Beredningen har också uppmärksammat att det i befintlig utbildningsplan finns innefattat beskrivning av syftet med varje kurs och föreslår efter avstämning med utbildningsledare på akademi UKK att dessa beskrivningar tas bort för att enbart innefatta kursernas namn. Motivet är att detta är en detaljnivå som snarare hör hemma i kursplaner, inte i programmets utbildningsplan. GUU 7:14 Sidan 8 av 194

13 Ärende 5 bilaga 1 Översikt över föreslagna förändringar i kursupplägget: 3 (3) Årskurs 1: Didaktik som kunskaps- och forskningsområde, 15 hp Didaktik en introduktion, 15 hp Ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp Vetenskaplig metod, 7,5 hp Språklig och kulturell mångfald, 7,5 hp Valbart 15 hp beroende på examen: Magisterexamen: Examensarbete 1 i didaktik, 15 hp Masterexamen: Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp Årskurs 2: Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp Didaktiska forskningsmiljöer, 7,5 hp Vetenskaplig metod och fältstudier, 7,5 hp Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp Valfri fördjupning, 15 hp Vetenskaplig metod och fältarbete I, 15 hp Vetenskaplig metod och fältarbete II, 15 hp Valbart 30 hp beroende på tidigare val i årskurs 1: Examensarbete, 30 hp eller Examensarbete 2 i didaktik, 15 hp Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp Överväganden Att ta bort det längre examensarbetet om 30 hp i årskurs 2 till förmån för ett kortare examensarbete om 15 hp i årskurs 1 och ytterligare ett examensarbete om 15 hp i årskurs 2 följer fortfarande förordningens krav på masterexamen: För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Beredningens förslag till beslut Beredningens rekommendation till utskottet är att revidera utbildningsplanen för masterprogrammet i didaktik enligt akademins förslag. GUU 7:14 Sidan 9 av 194

14 GUU 7:14 Sidan 10 av 194

15 UPPFYLLNAD AV EXAMENSMÅL, FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK Ärende 5 bilaga 2 Ingående kurser Högskoleförordningens mål för magisterexamen Kunskap och Färdighet och förmåga förståelse Värderingsförmåga och förhållningssätt Kurstitel och omfattning (hp) Nivå Innehåll Lärandemål Examination Didaktik - en A1N introduktion, 15 hp - Svensk läroplansteori och läroplanshistoria - Olika lärandeteorier såsom sociokulturellt perspektiv och fenomenografi - Vetenskapliga traditioner såsom pragmatism och poststrukturalism - Interkulturella och intersektionella perspektiv på undervisning och lärande Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 kritiskt redogöra för relationen mellan förskolans och skolans uppdrag och utbildningspolitiska målsättningar och beskriva hur detta påverkar synen på utbildning, undervisning och lärande 2 urskilja, beskriva och jämföra olika didaktiska perspektiv på lärande och undervisning 3 formulera en kritisk förståelse för didaktiken ur ett interkulturellt perspektiv och visa hur mångfaldens olika villkor präglar individers möten med förskolans och skolans praktiska arbete 4 kritiskt granska grundläggande didaktiska perspektiv och forskningsansatser och värdera hur dessa påverkar lärandeprocessen ur ett individuellt respektive socialt perspektiv 5 identifiera och beskriva för didaktikämnet relevanta forsknings- och problemområden SEM1, 3 hp TEN1, 4,5 hp SEM2, 3 hp TEN2 4,5 hp visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 5 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling Ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp A1F - Ämnesdidaktiska och ämnesvetenskapliga traditioner - Teorier om A11m undervisning och lärande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv - Språkets och argumentationens betydelse för olika lärandesituationer i olika lärandemiljöer - Lärande för hållbar utveckling som ett livslångt lärande för individuell och kollektiv utveckling - Det informella lärandets betydelse för det egna ämnesområdet och den egna praktiken - Estetiska lärprocesser och Interkulturella perspektiv Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 identifiera och beskriva ett för ämnesdidaktiken relevant forskningsoch problemområde 2 argumentera för ämnesdidaktikens möjligheter och begränsningar för utbildning, undervisning och lärande samt hantera dessa utmaningar i relation till olika utbildningsnivåer och ämnesområden 3 analysera och jämföra språkets betydelse i olika lärandemiljöer 4 kritisk redogöra för hur olika ämnesdidaktiska teorier kan leda till ett förhållningssätt för lärarande och undervisning som stödjer en mer hållbar utveckling 5 kritiskt redogöra för hur det informella lärandet kan synliggöras och tillvaratas 6 identifiera och beskriva ämnesdidaktiken ur ett estetiskt och interkulturellt perspektiv INL1, 4,5 hp SEM1, 3 hp TEN1, 7,5 hp 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4 2 2, 4, 5 2, 4 1 Vetenskaplig metod, 7,5 hp A1N - Forskningsansatser med relevans för ämnesdidaktisk forskning - Forskningsprocessen - Vetenskapliga kvalitetskriterier och forskningsetik - Teori och metod i aktuell didaktisk/ämnesdidaktisk forskning Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 kritiskt redogöra för olika forskningsansatsers möjligheter och begränsningar 2 designa en forskningsstudie för att undersöka ett didaktiskt/ämnesdidaktiskt problem 3 systematisera och analysera forskningsdata kvalitativt och kvantitativt samt kritiskt granska egna och andras observationer och forskningsresultat 4 kunna visa kännedom om forskningsetik och forskarens etik samt forskningsetiska ställningstaganden under forskningsprocessen INL1, 6 hp SEM1, 1,5 hp 2 1, 2, 3 3 2, 3 3 2, 3 1, 4 1, 4 3 GUU 7:14 Sidan 11 av 194

16 Ingående kurser Högskoleförordningens mål för magisterexamen Kunskap och förståelse FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK Ärende 5 bilaga 2 Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling Kurstitel och omfattning (hp) Nivå Innehåll Lärandemål Examination Språklig och kulturell mångfald, 7,5 hp OAU035 A1N - De nationella och lokala styrdokumentens tolkning av kulturbegreppet - Egna och andras attityder till språklig och kulturell mångfald - Den kulturella bakgrundens betydelse för undervisning och lärande - Barns, ungas och vuxnas utveckling av och lärande på ett första- respektive andraspråk - Didaktiska modeller för språk- och kunskapsutvecklande arbete i olika ämnen Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 reflektera över och problematisera egna och andras attityder till språklig och kulturell mångfald 2 reflektera över och problematisera vad den kulturella bakgrunden betyder för undervisning och lärande 3 beskriva och analysera vad det innebär att lära på ett första- respektive andraspråk 4 kritiskt reflektera över didaktiska modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen 5 värdera och skapa förutsättningar för språkutveckling och lärande i det mångkulturella klassrummet SEM1, 3 hp TEN1, 4,5 hp 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, Examensarbete 1 i didaktik, 15 hp A1E - För kursen relevanta ämnesdidaktiska teorier: - Forskningsprocessen och utarbetandet av ett självständigt arbete som uppfyller kraven på vetenskaplighet kring en didaktisk frågeställning - Kritisk granskning och diskussion av ett vetenskapligt arbete vid oppositionsseminarium - Försvarande av det egna arbetet vid ett oppositionsseminarium. Efter genomgångna studier ska studenten kunna 1 självständigt identifiera, formulera och analysera ett för den didaktiska praktiken relevant problemområde 2 genomföra, dokumentera och redovisa en empiriskt grundad studie, utifrån en didaktisk frågeställning, som uppfyller kraven på vetenskaplighet 3 uppvisa fördjupad medvetenhet om forskningsetik och forskarens etik samt för forskningsetiska ställningstaganden under forskningsprocessen 4 visa fördjupad förmåga att kritiskt diskutera och värdera didaktisk forskning UPS1, 15 hp 1, 4 2 1, 2, 4 1, 2 2, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 GUU 7:14 Sidan 12 av 194

17 UPPFYLLNAD AV EXAMENSMÅL, FILOSOFIE MASTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK FILOSOFIE MASTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK Ärende 5 bilaga 3 Ingående kurser Högskoleförordningens mål för masterexamen Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Kurstitel och omfattning (hp) Nivå Innehåll Lärandemål Examination Didaktik - en introduktion, A1N 15 hp Ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp A1F - Svensk läroplansteori och läroplanshistoria - Olika lärandeteorier såsom sociokulturellt perspektiv och fenomenografi - Vetenskapliga traditioner såsom pragmatism och poststrukturalism - Interkulturella och intersektionella perspektiv på undervisning och lärande - Ämnesdidaktiska och ämnesvetenskapliga traditioner - Teorier om A11m undervisning och lärande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv - Språkets och argumentationens betydelse för olika lärandesituationer i olika lärandemiljöer - Lärande för hållbar utveckling som ett livslångt lärande för individuell och kollektiv utveckling - Det informella lärandets betydelse för det egna ämnesområdet och den egna praktiken - Estetiska lärprocesser och Vetenskaplig metod, 7,5 hp A1N - Forskningsansatser med relevans för ämnesdidaktisk forskning - Forskningsprocessen - Vetenskapliga kvalitetskriterier och forskningsetik - Teori och metod i aktuell didaktisk/ämnesdidaktisk forskning Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 kritiskt redogöra för relationen mellan förskolans och skolans uppdrag och utbildningspolitiska målsättningar och beskriva hur detta påverkar synen på utbildning, undervisning och lärande 2 urskilja, beskriva och jämföra olika didaktiska perspektiv på lärande och undervisning 3 formulera en kritisk förståelse för didaktiken ur ett interkulturellt perspektiv och visa hur mångfaldens olika villkor präglar individers möten med förskolans och skolans praktiska arbete 4 kritiskt granska grundläggande didaktiska perspektiv och forskningsansatser och värdera hur dessa påverkar lärandeprocessen ur ett individuellt respektive socialt perspektiv 5 identifiera och beskriva för didaktikämnet relevanta forskningsoch problemområden Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 identifiera och beskriva ett för ämnesdidaktiken relevant forsknings- och problemområde 2 argumentera för ämnesdidaktikens möjligheter och begränsningar för utbildning, undervisning och lärande samt hantera dessa utmaningar i relation till olika utbildningsnivåer och ämnesområden 3 analysera och jämföra språkets betydelse i olika lärandemiljöer 4 kritisk redogöra för hur olika ämnesdidaktiska teorier kan leda till ett förhållningssätt för lärarande och undervisning som stödjer en mer hållbar utveckling 5 kritiskt redogöra för hur det informella lärandet kan synliggöras och tillvaratas 6 identifiera och beskriva ämnesdidaktiken ur ett estetiskt och Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 kritiskt redogöra för olika forskningsansatsers möjligheter och begränsningar 2 designa en forskningsstudie för att undersöka ett didaktiskt/ämnesdidaktiskt problem 3 systematisera och analysera forskningsdata kvalitativt och kvantitativt samt kritiskt granska egna och andras observationer och forskningsresultat 4 kunna visa kännedom om forskningsetik och forskarens etik samt forskningsetiska ställningstaganden under forskningsprocessen SEM1, 3 hp TEN1, 4,5 hp SEM2, 3 hp TEN2 4,5 hp INL1, 4,5 hp SEM1, 3 hp TEN1, 7,5 hp INL1, 6 hp SEM1, 1,5 hp visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 5 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4 2 2, 4, 5 2, , 2, 3 3 2, 3 3 2, 3 1, 4 1, 4 3 Språklig och kulturell mångfald, 7,5 hp OAU035 A1N - De nationella och lokala styrdokumentens tolkning av kulturbegreppet - Egna och andras attityder till språklig och kulturell mångfald - Den kulturella bakgrundens betydelse för undervisning och lärande - Barns, ungas och vuxnas utveckling av och lärande på ett första- respektive andraspråk - Didaktiska modeller för språk- och kunskapsutvecklande arbete i olika ämnen Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 reflektera över och problematisera egna och andras attityder till språklig och kulturell mångfald 2 reflektera över och problematisera vad den kulturella bakgrunden betyder för undervisning och lärande 3 beskriva och analysera vad det innebär att lära på ett förstarespektive andraspråk 4 kritiskt reflektera över didaktiska modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen 5 värdera och skapa förutsättningar för språkutveckling och lärande i det mångkulturella klassrummet SEM1, 3 hp TEN1, 4,5 hp 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, GUU 7:14 Sidan 13 av 194

18 Ingående kurser Högskoleförordningens mål för masterexamen Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga FILOSOFIE MASTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK Ärende 5 bilaga 3 Värderingsförmåga och förhållningssätt visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Kurstitel och omfattning (hp) Nivå Innehåll Lärandemål Examination Examensarbete 1 i didaktik, A1E UPS1, 15 hp 1, 4 2 1, 2, 4 1, 2 2, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 15 hp - För kursen relevanta ämnesdidaktiska teorier: - Forskningsprocessen och utarbetandet av ett självständigt arbete som uppfyller kraven på vetenskaplighet kring en didaktisk frågeställning - Kritisk granskning och diskussion av ett vetenskapligt arbete vid oppositionsseminarium - Försvarande av det egna arbetet vid ett oppositionsseminarium. Efter genomgångna studier ska studenten kunna 1 självständigt identifiera, formulera och analysera ett för den didaktiska praktiken relevant problemområde 2 genomföra, dokumentera och redovisa en empiriskt grundad studie, utifrån en didaktisk frågeställning, som uppfyller kraven på vetenskaplighet 3 uppvisa fördjupad medvetenhet om forskningsetik och forskarens etik samt för forskningsetiska ställningstaganden under forskningsprocessen 4 visa fördjupad förmåga att kritiskt diskutera och värdera didaktisk forskning visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp A1F - Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält - Ämnesteori och ämnesdidaktik - Utbildningsfilosofi och utbildningspolitik Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna 1 visa fördjupade kunskaper om det didaktiska kunskapsområdet och forskningsfältet nationellt och internationellt 2 identifiera och problematisera forskning med didaktisk relevans inom det egna ämnet eller ämnesområdet 3 självständigt och kritiskt analysera och värdera didaktikens roll i samhället, dess möjligheter och begränsningar INL1, 5 hp SEM1, 2,5 hp 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2 Didaktiska forskningsmiljöer, 7,5 hp A1F - Allmän didaktik och ämnesdidaktik - Lärarprofessionalitet och didaktisk kompetens - Undervisningstraditioner och selektiva traditioner - Teorier om lärande och socialisation Efter genomgångna studier ska den studerande kunna 1 systematiskt beskriva och kritiskt granska centrala forskningsområden inom den valda allmändidaktiska eller ämnesdidaktiska inriktningen 2 problematisera och värdera forskningsresultat rörande undervisning, lärande och socialisation inom berört ämne eller undervisningstema 3 identifiera och kritiskt analysera innehållsfrågor och relatera dessa till undervisningens utformning och genomförande INL1, 5 hp SEM1, 2,5 hp 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp A1F - Vetenskapsteori och kunskapsfilosofi - Kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser - Forskningsetik och forskarens etik - Urval och insamlingsmetoder - Presentation och analys Efter genomgången kurs ska studenten kunna 1 visa fördjupad kunskap om och kritiskt redogöra för uppkomsten och utvecklingen av olika vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska traditioner och perspektiv 2 kritiskt redogöra för val av insamlingsmetod och urval i relation till forskningsansats och kunskapsanspråk 3 visa fördjupad kunskap om olika insamlingsmetoder samt deras möjligheter och begränsningar 4 kritiskt analysera kvalitativ och kvantitativ forskningsdata i relation till syfte, frågeställningar och resultat 5 visa god kännedom om forskningsetik och forskarens etik samt forskningsetiska ställningstaganden under forskningsprocessen INL1, 5 hp SEM1, 2,5 hp 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 5 1 1, 5 Vetenskaplig metod och fälstudier, 7,5 hp A1F - För kursen relevant vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi - Kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign, metod och analys - Vetenskaplig granskning av forskningsartiklar och forskningsrapporter i didaktik - Forskningsetik - Verksamhetsförlagda fältstudier - Forskningsarbete i praktiken Efter genomgången kurs ska de studerande kunna 1 identifiera, kritiskt värdera och tillämpa lämpliga metoder och teorier för fältstudier i social och kunskapsproducerande praktik 2 kritiskt redogöra för fältstudiens forskningsetiska överväganden och vetenskapliga utförande inom vald inriktning 3 självständigt formulera, planera, utföra, rapportera och presentera en fältstudie på verksamhetsnivå PRO1, 6 hp SEM1, 1,5 hp 1, 2, 3 1, 2, , 2, 3 3 GUU 7:14 Sidan 14 av 194

19 Ingående kurser Högskoleförordningens mål för masterexamen Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga FILOSOFIE MASTEREXAMEN MED HUVUDOMRÅDET DIDAKTIK Ärende 5 bilaga 3 Värderingsförmåga och förhållningssätt Kurstitel och omfattning (hp) Nivå Innehåll Lärandemål Examination Valfri fördjupning, 15 hp A1F - Relevanta ämnesdidaktiska och Efter genomgångna studier ska den studerande kunna TEN1, 7,5 hp ämnesteoretiska traditioner 1 systematiskt söka relevant internationell och nationell INL1, 4,5 hp - Innehåll, undervisning och lärande i ett forskningslitteratur för valt kunskapsområde med didaktisk SEM1, 3 hp ämnesdidaktiskt perspektiv relevans - Lärarprofessionalitet och 2 kritiskt argumentera för urval av forskningslitteratur för valt ämnesdidaktisk kompetens kunskapsområde med didaktisk relevans 3 systematiskt granska, klart redogöra för och kritiskt diskutera internationell och nationell forskningslitteratur inom valt kunskapsområde med didaktisk relevans 4 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom valt kunskapsområde med didaktisk relevans och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling Examensarbete 2 i didaktik, 15 hp A2E - För arbetet relevant problemområde, teorier och metoder - Forskningsprocessen - Självständigt vetenskapligt arbete - Försvarande av det egna arbetet vid ett oppositionsseminarium - Forskningsetik visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Efter genomgångna studier förväntas den studerande kunna 1 självständigt och kreativt identifiera, formulera och analysera ett för den didaktiska praktiken relevant problemområde 2 genomföra, dokumentera och redovisa en didaktisk studie, utifrån en didaktisk frågeställning, som uppfyller kraven på vetenskaplighet 3 uppvisa fördjupad medvetenhet inför forskningsetiska hänsynstaganden 4 visa fördjupad förmåga att kritiskt diskutera och värdera didaktisk forskning UPS1, 15 hp 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, GUU 7:14 Sidan 15 av 194

20 GUU 7:14 Sidan 16 av 194

21 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 7 Revidering av utbildningsplan för kandidatprogrammet i språk och humaniora Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för kandidatprogrammet i språk och humaniora (HHV20). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Akademin föreslår att ersätta kursen Textkunskap, 7,5 hp i årskurs 1 med kursen Textkommunikation, 7,5 hp. Motivet till detta är att kurserna Textkunskap och Skriftlig kommunikation i teori och praktik (också i årskurs 1) är alltför lika varandra till innehållet. Den nya kursen Textkommunikation har fokus på texttyper och textanalys, snarare än på skrivprocessen. Akademin har bifogat en examensmatris som visar hur lärandemålen i den nya kursen tillsammans med lärandemålen i befintliga kurser är tänkta att uppfylla examensmålen för kandidatexamen i svenska. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att i årskurs 1 ersätta kursen Textkunskap, 7,5 hp med kursen Textkommunikation, 7,5 hp. att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för kandidatprogrammet i språk och humaniora att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslag till reviderad utbildningsplan har tagits fram av utbildningsledare Christina Kääriä, i samarbete med programansvarig Thorsten Päplow och programsamordnare Gerrit Berends. Den föreslagna ändringen har diskuterats vid programrådets sammanträde den 27 maj 2014 och den 14 oktober Studentrepresentanter i programrådet ser positivt på förändringen. Vidare är förslaget avstämt med akademichef Pia Lindberg. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Examensmatris Delges Akademichef UKK, administrativ chef UKK, utbildningsledare UKK, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 17 av 194

22 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) GUU 7:14 Sidan 18 av 194

23 Ärende 6 bilaga 1 FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN MED HUVUDOMRÅDET SVENSKA, UPPFYLLNAD AV EXAMENSMÅL, FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN MED HUVUDOMRÅDET SVENSKA (Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation) Ingående kurser Högskoleförordningens mål för kandidatexamen Kunskap och Färdighet och förmåga förståelse Värderingsförmåga och förhållningssätt Kurstitel och omfattning (hp) Kurskod Nivå Innehåll Lärandemål Examination Grammatik, 7,5 hp SVA108 G1N - Olika grammatiska teorier Efter avslutad kurs ska studenten kunna SEM1, 2,5 hp. - Grundläggande terminologi inom 1 redogöra för och tillämpa grundläggande terminologi inom Seminarieuppgifter. områdena syntax, semantik, områdena syntax, semantik, ordbildning och morfologi. TEN1, 5 hp. Grammatik. ordbildning och terminologi - Samtalsgrammatik - Praktiska övningar Kommunikationsteori, 7,5 hp Textkommunikation, 7,5 hp SVA107 G1N - Olika kommunikationsteorier - Grunderna i samtalsanalys (inklusive viktiga samtalsanalytiska begrepp och samtalsanalytisk metod) - Analysövningar Ny kurskod G1N - Texttyper med fokus på brukstext - Grundläggande textanalys - Textlingvistik - Multimodalitet - Webbtexter Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 redogöra för grundläggande kommunikationsteori och relatera den till konkreta talsituationer, 2 redogöra för olika typer av samtal och hur dessa är strukturerade, 3 genomföra en enklare analys av ett samtal enligt samtalsanalytiska principer. Efter genomgången kus ska studenten kunna: 1 diskuterainnebörden av olika texttyper med fokus på brukstext, 2 utföra grundläggande analyser av olika texttyper med fokus på brukstext, 3 redogöra för textlingvistiska processer 4 orientera sig i webbtexters uppbyggnad, 5 värdera multimodala texters funktionalitet och begriplighet SEM1, 2,5 hp. Muntliga och skriftliga uppgifter. TEN1, 5 hp. Kommunikationsteori och samtalsanalytiska grundbegrepp. TEN1, 4,5 hp Textanalys. SEM 1, 3 hp Seminarieuppgifter. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används , 2 2, 3 2,3 1, 2, 3 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Textkunskap, 7,5 hp SVA119 G1N - Skrivprocessen teoretiskt och praktiskt - Källkritik - Vetenskaplig stil och formalia - Texttyper, med fokus på brukstext - Grundläggande textanalys Kommunikation i arbetslivet, 7,5 hp Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp SVA418 G1N - Textgenrer såsom rapporter, protokoll, företagsintern information och pressmeddelanden - Stilistik - Att skriva för webben, layout - Företagsetik i ett kommunikationsperspektiv - Det vidgade textbegreppet - Skriv- och lästeori HSV118 G1F - Argumentationsanalys - Kroppsspråk och prosodi - Grundläggande samtalsteori - Maktaspekter på muntlig kommunikation - Muntliga kommunikationsmönster inom några olika kontexter, främst institutionella. Vilka kontexter som behandlas är delvis beroende av deltagarnas önskemål och behov. Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 tillämpa skrivprocessens olika moment på egna och andras texter, 2 redogöra för källkritiska principer, 3 hantera handböcker för produktion av skrift, 4 uppvisa grundläggande kunskaper om olika texttyper, med fokus på brukstext, 5 utföra grundläggande analyser av olika texttyper, med fokus på brukstext. SEM1, 4 hp. Seminarieuppgifter. TEN1, 3,5 hp. Textanalys. Efter avklarad kurs ska studenten kunna INL1, 4,5 hp. Skrivuppgift 1 tillgodogöra sig, skriva, redigera och mottagaranpassa i SEM1, 2 hp. yrkeslivet förekommande texter, Inlämningsuppgifter 2 utnyttja några av det vidgade textbegreppets ÖVN1, 1 hp. kommunikationsmöjligheter, 3 orientera sig i företagsetiska aspekter av kommunikation, 4 redogöra för och i textproduktion tillämpa teorier om skrivande. Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 behärska grundläggande terminologi inom argumentation och kommunikation, 2 kunna tillämpa ovannämnda terminologi vid analys av muntliga kommunikationsmönster, 3 visa medvetenhet om kroppsspråkets och prosodins betydelse i samtalet, 4 kunna genomföra samtal med anpassning till olika syften och situationer, 5 kunna identifiera och karaktärisera samtalsrollerna ur ett maktperspektiv. PRO1, 3 hp. Fältuppgift. SEM1, 4,5 hp. Fortlöpande prövning inom ramen för undervisningen. 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2 5 GUU 7:14 Sidan 19 av 194

24 Ärende 6 bilaga 1 FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN MED HUVUDOMRÅDET SVENSKA, Ingående kurser Högskoleförordningens mål för kandidatexamen Kunskap och Färdighet och förmåga förståelse Värderingsförmåga och förhållningssätt Kurstitel och omfattning (hp) Kurskod Nivå Innehåll Lärandemål Examination Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp HSV119 G1F - Textbearbetning - Skriftgenrer - Mottagaranpassning - Processkrivning och planering - Språkvård, språkvärdering och normer Interkulturell kommunikation i ett EUperspektiv, 7,5 hp HSV120 G1F - Kulturella och sociala mönster - Kulturell identitet - Interkulturell kontakt; beskrivning, tolkning och värdering - Kommunikativa mönster i Sverige och Europa - Verbal/ickeverbal interkulturell kommunikation - Affärskultur Efter genomförd kurs ska studenten kunna 1 beskriva skilda tekniker för skriftlig framställning och diskutera deras användningsområden, 2 producera olika typer av texter inom en given tidsram, 3 kritiskt granska egna och andras texter från ett mottagarperspektiv, 4 anpassa texter till skilda mottagare på språksociologiska grunder, 5 argumentera kring språkfrågor och medvetet tillämpa språkregler. Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 identifiera generella kulturella mönster och samhällsstrukturer i Europa, 2 redogöra för möjliga kommunikationsproblem i interkulturell kontakt, 3 beskriva kommunikativa mönster och värderingar i Sverige och jämföra dem med mönster och värderingar i andra länder, 4 orientera sig i affärskultur. Aktiv närvaro (NÄR1), 1 hp Seminarieuppgifter (SEM1), 6,5 hp NÄR1, 2,5 hp. Aktiv närvaro. SEM1, 5 hp. Interkulturell kommunikation. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 5 3, 4 2, 4, 5 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Språket i samhället: introduktion till språksociologi, 7,5 hp Skrivande i ett medieperspektiv, 7,5 hp HSV117 G1N - Introduktion till språksociologi - Språklig variation - Attityder till språkbruk - Dialekter och sociolekter - Flerspråkighet - Språkförändring SVA301 G2F - Läsning och diskussion av ett urval vetenskapliga texter om skrivande i olika medier - Analys av olika mediers texter till språk, innehåll och grafisk form - Eget skrivande av olika typer av medietexter - Kritisk granskning av och respons på andras texter - Studier av det vidgade textbegreppet, intertextualitet och multimodalitet Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 redogöra för grundläggande språksociologisk teori, 2 beskriva förhållanden mellan språkbruk, samhälle och hållbar samhällsutveckling, 3 beskriva förutsättningarna för språklig variation, 4 redogöra för språklig variation i Sverige, 5 reflektera över attityder till språk. Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 kunna självständigt samla in, bearbeta och skriftligt presentera information, 2 kunna använda olika genrer inom angivna medier för eget skrivande, 3 kunna kritiskt granska andras skrivna texter, 4 kunna se hur bild och text samverkar. SEM1, 2,5 hp. Muntliga och skriftliga uppgifter. TEN1, 5 hp. Tentamen. INL1, 2,5 hp. Skriva egen medietext. SEM1, 2 hp. Seminarium i textanalys. TEN1, 3 hp. Tentamen. 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 1,3,4 1,4 1,2,3,4 3 Retorik, 7,5 hp SVA304 G2F - Retorisk historia - Modern retorik - Den retoriska textbildningsmodellen - Retorisk textanalys - Situationsanpassning av tal i teori och praktik - Argumentationsteori Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 redogöra översiktligt för retorikens framväxt och utveckling, 2 beskriva och analysera egna och andras texter med utgångspunkt i retoriska begrepp och metoder, 3 med hjälp av retoriska medel planera och genomföra muntliga framträdanden anpassade till kommunikationssituationen, 4 redogöra översiktligt för retorisk argumentationsteori och hur den kan tillämpas inom exempelvis politik, reklam, massmedier och juridik. NÄR1, 1 hp. Aktiv närvaro. SEM1, 2 hp. Seminarium. Muntliga framföranden. TEN1, 4,5 hp. Retorik. Skriftlig examination. 1, 2 2, 4 2, 3, 4 2 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 1 GUU 7:14 Sidan 20 av 194

25 Ärende 6 bilaga 1 FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN MED HUVUDOMRÅDET SVENSKA, Ingående kurser Högskoleförordningens mål för kandidatexamen Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Kurstitel och omfattning (hp) Kurskod Nivå Innehåll Lärandemål Examination Examensarbete i svenska, 15 hp SVA303 G2E Utarbetande av en vetenskaplig uppsats i svenska med inriktning mot kommunikation på företag, myndigheter eller organisationer. Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1 avgränsa ett lämpligt forskningsområde, 2 självständigt planera en undersökning, relatera den till tidigare forskning samt välja relevant litteratur för den valda forskningsuppgiften, 3 kritiskt granska och tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur samt tillämpa ett relevant teoretiskt perspektiv, 4 på ett metodiskt sätt reflektera över inhämtade kunskaper och relatera dem till den kommande yrkesverksamheten, 5 uttrycka sig korrekt på svenska enligt textgenrens krav, 6 värdera och ta emot kritik och synpunkter från andra samt granska andra studenters projekt och ge konstruktiv kritik. SEM1, 1 hp. Seminarium. Opposition på en annan students examensarbete. UPS1, 14 hp. Uppsats. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 GUU 7:14 Sidan 21 av 194

26 GUU 7:14 Sidan 22 av 194

27 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 7 Revidering av utbildningsplan för kandidatprogrammet Analytical Finance Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för kandidatprogrammet Analytical Finance (RMV20). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Till att börja med föreslår akademin att målen för programmet säkerställs mot de nationella examensmålen vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Akademin föreslår vidare att i årskurs 1 ersätta kurserna Extern redovisning, 7,5 hp och Intern redovisning, 7,5 hp med kursen Redovisning och budgetering, 15 hp, samtliga inom företagsekonomi. Den senare är en sammanslagning av de två kurserna med i princip samma innehåll. Dessutom föreslår akademin att i årskurs 2 ersätta kurserna Grundläggande marknadsföring, 7,5 hp och Grundläggande organisationsteori, 7,5 hp, båda inom företagsekonomi, med kurserna Grundläggande programmering, 7,5 hp och Engelska, 7,5 hp, inom datavetenskap respektive engelska. Denna förändring baseras på en omstrukturering av kurstillfällen i företagsekonomi vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) inom ramen för kandidatprogrammet International Business Management, som Analytical Finance delvis samläser med. Detta försvårar befintligt upplägg inom Analytical Finance och förslaget är därför att ta bort de två kurserna inom företagsekonomi i årskurs 2 och ersätta med en kurs i datavetenskap och en i engelska. Då kurserna som tas bort och läggs till inte tillhör något av huvudområdena för examen (matematik/tillämpad matematik eller nationalekonomi) och därmed inte heller påverkar uppfyllandet av examensmålen, har akademin inte inkommit med uppdaterad examensmatris. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att formuleringarna i avsnitten om mål kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt ändras till de nationella examensmålen. att i årskurs 1 ersätta kurserna Extern redovisning, 7,5 hp och Intern redovisning, 7,5 hp med kursen Redovisning och budgetering, 15 hp. GUU 7:14 Sidan 23 av 194

28 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) att att i årskurs 2 ersätta kurserna Grundläggande marknadsföring, 7,5 hp, och Grundläggande organisationsteori, 7,5 hp med kurserna Grundläggande programmering, 7,5 hp och Engelska, 7,5 hp. därmed fastställa reviderad utbildningsplan för kandidatprogrammet Analytical Finance att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslag till reviderad utbildningsplan har tagits fram av utbildningsledare Christina Kääriä, i samarbete med avdelningschef Erik Janse, programansvarig Anatoliy Malyarenko och programsamordnare Ying Ni. Vidare är förslaget avstämt med akademichef Pia Lindberg. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef UKK, administrativ chef UKK, utbildningsledare UKK, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 24 av 194

29 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (1) 8 Revidering av utbildningsplan för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) har den 20 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (GRM01). Förändringen föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Akademin föreslår att följande kurser byter plats med varandra: Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling för grundlärare F-3, 7,5 hp (från årskurs 2 till årskurs 3) Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (från årskurs 3 till årskurs 2) Motivet till detta är att skapa en bättre progression inom programmet, då den förstnämnda kursen ger mer fördjupade kunskaper och därför bör ges senare i programmet. Den sistnämnda kursen ger mer övergripande och grundläggande kunskaper i specialpedagogik och bör ges tidigare. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att byta plats på kurserna Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läsoch matematikutveckling för grundlärare F-3, 7,5 hp (från årskurs 2 till årskurs 3) och Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp (från årskurs 3 till årskurs 2). att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslaget till revidering har behandlats i programrådets möte vid akademi UKK i augusti Förslaget är avstämt med akademichef Pia Lindberg. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef UKK, administrativ chef UKK, utbildningsledare UKK, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 25 av 194

30 GUU 7:14 Sidan 26 av 194

31 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 9 Revidering av utbildningsplan för beteendevetenskapliga programmet Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för beteendevetenskapliga programmet (GKE03, GKV03). Förändringarna gäller för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Akademin föreslår att i avsnittet undervisningsspråk förtydliga att kurslitteraturen till stor del är engelskspråkig snarare än att det förekommer inslag av engelskspråkig litteratur, som formuleringen är idag. Vidare föreslås ett förtydligande i avsnittet innehåll som gäller kontakt med arbetslivet och en referensperson, att studenter har möjlighet att söka en referensperson inom arbetslivet snarare än att de erbjuds kontakt med referensperson, som formuleringen är idag. Akademin motiverar detta med att man inte längre har resurser att förmedla kontakter med referenspersoner. Det stärker också det självständiga momentet i utbildningen genom att låta studenterna själva ta ansvar för att knyta utbildningen till arbetslivet, enligt akademin. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ändra formuleringen i avsnittet undervisningsspråk till: Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Den kurslitteratur som används är dock till stor del engelskspråkig även om omfattningen varierar mellan olika kurser. att att ändra formuleringen i avsnittet innehåll som berör kontakt med arbetslivet och en referensperson till: För att studenterna ska få tillfälle att få kontakt med ett tänkbart arbetsfält, har studenter från och med andra året i programmet möjligheten att söka en referensperson inom arbetslivet. Referenspersonen kan vara verksam inom den offentliga eller privata sektorn och ska arbeta inom ett område som är av relevans för beteendevetenskap i vid bemärkelse. Studenten ansvarar själv för samtliga kontakter i processen att söka referensperson samt för bibehållande av kontakten. Studenten erbjuds stöd i form av information och exempel på diskussionsområden. därmed fastställa reviderad utbildningsplan för beteendevetenskapliga programmet att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. GUU 7:14 Sidan 27 av 194

32 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) Ärendets beredning Förslag till reviderad utbildningsplan har tagits fram av utbildningsledare Per Andersson och Agneta Brav. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 28 av 194

33 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 10 Revidering av utbildningsplan för ekonomprogrammet Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för ekonomprogrammet (GKE02, GKV02). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra programmen inom ekonomi i enlighet med modell för framtagande av utbildningsutbud enligt VUB De behov av förbättringar som har identifierats sammantaget för samtliga program är: Öka samläsningen genom införande av så kallade core -kurser. Revidera upplägg av programmen för bättre genomströmning. Förtydliga möjligheten att studera till en examen i nationalekonomi. Öka anpassningen till studenternas arbetsmarknad. Uppdatera målen till att motsvara de nationella examensmålen för utbildningen. För ekonomprogrammet föreslås bland annat att uppdatera målen, slå ihop kurser, byta plats på kurser mellan årskurser, lägga till kurser inom revision, lägga till kurser inom nationalekonomi och även lägga till kandidatexamen i nationalekonomi som möjlig examensutgång. Förslag till beslut att uppdatera målen till att motsvara de nationella examensmålen för kandidatexamen att lägga till text i avsnittet undervisningsspråk om att vissa kurser ges på engelska att i årskurs 1 byta ut kurserna Introduktionskurs till ekonomistudier, 15 hp, Marknadsföring 1, 7,5 hp och Organisation, 7,5 hp mot kursen Företagsekonomi grundkurs, 30 hp att flytta kursen Miljöekonomi, 7,5 hp från årskurs 2 till årskurs 1 att att flytta kursen Makroekonomisk analys, 7,5 hp från årskurs 1 till årskurs 2 i årskurs 2 ta bort kurserna Redovisning och budgetering, 7,5 hp och Finansiering och kalkylering, 7,5 hp GUU 7:14 Sidan 29 av 194

34 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) att att att att att att att flytta kursen Statistik och kvantitativa undersökningar, 15 hp från årskurs 3 till årskurs 2 i årskurs 3 lägga till kurserna Associationsrätt, 7,5 hp, Kredit- och obeståndsrätt, 7,5 hp och Beskattningsrätt, 15 hp i årskurs 3 ersätta de valbara kurserna inom företagsekonomi Industriell marknadsföring, 15 hp, Företagsstrategier för hållbar utveckling, 15 hp, Redovisning, fördjupning, 15 hp och Personal och arbetsliv, 15 hp med kurserna Marknader och affärsrelationer, 15 hp, Redovisning och revision, 15 hp och Management och arbetsliv, 15 hp i årskurs 3 lägga till kurser i nationalekonomi: Finansteori, 7,5 hp, Intermediate microeconomics, 7,5 hp, Ekonometri, 7,5 hp, Labour economics, 7,5 hp, Makroekonomisk teori, 7,5 hp, Industriell ekonomi, 7,5 hp och Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp uppdatera text i avsnittet innehåll utifrån ändringar i kursupplägget i avsnittet examen lägga till kandidatexamen i nationalekonomi som möjlig examen därmed fastställa reviderad utbildningsplan för ekonomprogrammet att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra ekonomprogrammen på grundnivå och avancerad nivå. Förslagen till reviderad utbildningsplan har framförts av utbildningsledare Eva Thorin. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Examensmatris kandidatexamen i företagsekonomi Bilaga 3: Examensmatris kandidatexamen i nationalekonomi Delges Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 30 av 194

35 Ärende 10 bilaga 1 Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 7: Beslutande Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Ärende MDH /13 Besluts-PM Handläggare Julia McNamara 1 (4) BESLUTSPROMEMORIA Revidering av utbildningsplan för ekonomprogrammet Bakgrund Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för ekonomprogrammet (GKE02, GKV02). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Problemanalys och motivering till revideringen Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra programmen inom ekonomi i enlighet med modell för framtagande av utbildningsutbud enligt VUB De behov av förbättringar som har identifierats sammantaget för samtliga program är: Öka samläsningen genom införande av så kallade core -kurser. Revidera upplägg av programmen för bättre genomströmning. Förtydliga möjligheten att studera till en examen i nationalekonomi. Öka anpassningen till studenternas arbetsmarknad. Uppdatera målen till att motsvara de nationella examensmålen för utbildningen. Faktasammanställning För ekonomprogrammet föreslår akademi EST följande förändringar: Uppdatera målen för att motsvara de nationella examensmålen för kandidatexamen. Lägga till text i avsnittet undervisningsspråk om att vissa kurser ges på engelska (gäller framförallt nationalekonomi). I årskurs 1 byta ut kurserna Introduktionskurs till ekonomistudier, 15 hp, Marknadsföring 1, 7,5 hp och Organisation, 7,5 hp mot Företagsekonomi grundkurs, 30 hp samma kurs som ges på Internationella marknadsföringsprogrammet. Flytta kursen Miljöekonomi, 7,5 hp från årskurs 2 till årskurs 1. Flytta kursen Makroekonomisk analys, 7,5 hp från årskurs 1 till årskurs 2. GUU 7:14 Sidan 31 av 194

36 Ärende 10 bilaga 1 I årskurs 2 ta bort kurserna Redovisning och budgetering, 7,5 hp och Finansiering och kalkylering, 7,5 hp. Huvuddelen av innehållet i kurserna finns i Företagsekonomi grundkurs, 30 hp. 2 (4) Flytta kursen Statistik och kvantitativa undersökningar, 15 hp från årskurs 3 till årskurs 2. I årskurs 3 lägga till kurserna Associationsrätt, 7,5 hp samt Kredit- och obeståndsrätt, 7,5 hp och Beskattningsrätt, 15 hp för att studenter ska kunna få behörighet för auktorisation till revisor. I årskurs 3 ersätta de valbara kurserna inom företagsekonomi Industriell marknadsföring, 15 hp, Företagsstrategier för hållbar utveckling, 15 hp, Redovisning, fördjupning, 15 hp och Personal och arbetsliv, 15 hp med kurserna Marknader och affärsrelationer, 15 hp, Redovisning och revision, 15 hp och Management och arbetsliv, 15 hp. I årskurs 3 lägga till kurser i nationalekonomi (samma som finns i International Business Management): Finansteori, 7,5 hp, Intermediate microeconomics, 7,5 hp, Ekonometri, 7,5 hp, Labour economics, 7,5 hp, Makroekonomisk teori, 7,5 hp, Industriell ekonomi, 7,5 hp och Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp. Uppdatera text i avsnittet innehåll utifrån ändringar i kursupplägget. Lägga till kandidatexamen i nationalekonomi som möjlig examen. Översikt över kursupplägget: Årskurs 1 Företagsekonomi: Företagsekonomi grundkurs, 30 hp Introduktionskurs till ekonomistudier, 15 hp Marknadsföring 1, 7,5 hp Organisation, 7,5 hp Handelsrätt: Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori, 7,5 hp Makroekonomisk analys, 7,5 hp Miljöekonomi, 7,5 hp Årskurs 2 Nationalekonomi: Handelsteori och internationell finansteori, 7,5 hp Miljöekonomi, 7,5 hp Makroekonomisk analys, 7,5 hp Företagsekonomi: Redovisning och budgetering, 7,5 hp Finansiering och kalkylering, 7,5 hp Uppsats och metod, 7,5 hp GUU 7:14 Sidan 32 av 194

37 Ärende 10 bilaga 1 Statistik: Statistik och kvantitativa undersökningar, 15 hp 3 (4) Valbart 22,5 hp: Företagsekonomi: Management, 22,5 hp Marknadsföring 2, 22,5 hp Ekonomistyrning, 22,5 hp Årskurs 3 Statistik: Statistik och kvantitativa undersökningar, 15 hp Valbart 15 hp 45 hp: Företagsekonomi: Industriell marknadsföring, 15 hp Företagsstrategier för hållbar utveckling, 15 hp Redovisning, fördjupning, 15 hp Personal och arbetsliv, 15 hp Marknader och affärsrelationer, 15 hp Redovisning och revision, 15 hp Management och arbetsliv, 15 hp Valbara kurser i företagsekonomi eller i högskolans utbud, (platsgaranti enligt programschema) Handelsrätt: Associationsrätt, 7,5 hp Kredit- och obeståndsrätt, 7,5 hp Beskattningsrätt, 15 hp Nationalekonomi: Finansteori, 7,5 hp* Intermediate microeconomics, 7,5 hp Ekonometri, 7,5 hp Labour economics, 7,5 hp Makroekonomisk teori, 7,5 hp Industriell ekonomi, 7,5 hp* Valbart 15 hp: Företagsekonomi: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Nationalekonomi: Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp * Klassas också som företagsekonomi. Överväganden Beredningen har påpekat för akademin att vissa kursnamn och kursplaner är formulerade enbart på engelska. Akademin menar att detta är äldre kurser som aldrig har funnits på svenska. Nu är regelverket kring detta ännu mera tydligt och vid inrättande av nya kurser vid akademin är kursplanerna alltid på svenska (och översätts därutöver till engelska om kurstillfällen ges på engelska). GUU 7:14 Sidan 33 av 194

38 Ärende 10 bilaga 1 Akademin har i examensmatriser redovisat hur det är tänkt att kursernas lärandemål bidrar till att uppfylla de nationella examensmålen, dels för kandidatexamen i företagsekonomi/ekonomie kandidatexamen, dels för kandidatexamen i nationalekonomi. Matriserna innefattar samtliga kurser, även de kurser som ligger utanför huvudområdet för examen, vilket gör dem delvis svårtolkade. 4 (4) Beredningens förslag till beslut Att revidera utbildningsplanen för ekonomprogrammet enligt akademins förslag. GUU 7:14 Sidan 34 av 194

39 Ärende 10 bilaga 2 Bilaga till examensmatrisen för de ekonomiinriktade programmen Förklaringar till värdena i matriserna för Ekonomprogrammet, Internationella Marknadsföringsprogrammet och International Business Management. I examensmatrisen har vi valt beskriva uppfyllandet av utbildningsplanens mål i respektive kurs utifrån progression och kvantitet i varje kurs. Nivån anger den nivå av progression som kursen har. Vi har utgått ifrån den nivågradering som känns mest naturlig för oss A -, B-, C- och D nivå. Vi har valt att använda samtliga, dvs även D-nivån, eftersom graderingen även ska kunna användas på magister-/masterprogrammen. A - Grundläggande nivå B - Tillämpad C - Fördjupning D - Avancerad Siffervärdet anger kvantiteten av inslag i varje kurs. 0 Inga inslag eller examination 1 Begränsat innehåll. Finns i kurslitteraturen, nämns vid föreläsningar och examineras i liten uträckning. 2 Delmoment. Är schemalagd aktivitet/er inom området. Diskuteras på kursens aktiviteter, ingår i kurslitteraturen och examineras delvis. 3 Omfattande eller centralt för kursen. Har ett genomgående/stort inslag i kursen och är en betydande del av examinationen GUU 7:14 Sidan 35 av 194

40 Ärende 10 bilaga Målmatris A B C D E F G H I J K L M Mål Delområden Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Visa kunskap och visa förmåga att söka, förståelse inom samla, värdera och huvudområdet för kritiskt tolka relevant utbildningen, inbegripet information i en kunskap om områdets problemställning samt vetenskapliga grund, att kritiskt diskutera kunskap om tillämpliga företeelser, metoder inom området, frågeställningar och fördjupning inom någon situationer, del av området samt visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Kurser Ämne Nivå Poäng Företagsekonomi, grundkurs, EFO706 Fek G1N 30 orientering A3 om aktuella A1 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 Mikroekonomisk teori, NAA111 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A0 Miljöekonomi, NAA114 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A3 A0 Handelsrättslig översiktskurs, EHA001 Handelsrätt G1N 15 A3 A2 A2 A2 A1 A0 A2 A2 A1 Management, FOA120 Fek G1F 22,5 B3 B3 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 Marknadsföring 2, FOA121 Fek G1F 22,5 B3 B2 B2 B2 B3 B2 B2 B1 B1 Ekonomistyrning, FOA122 Fek G1F 22,5 B3 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B-uppsats och metod Fek G1F 7,5 B3 B3 B3 B3 B2 B0 B2 B1 B1 Statistik och kvantitativa undersökningar, STA100 Statistik G1N 15 A3 A2 A1 A1 A1 A0 A2 A2 A1 Makroekonomisk analys, NAA117 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A0 Handelsteori och internationell finansteori, NAA113 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A0 Beskattningsrätt, EHA002 Handelsrätt G1F 15 B3 B2 B2 B2 B3 B3 B1 B3 B1 Internationellt företagande, EFO207 Fek G2F 15 C3 C3 C2 C3 C3 C0 C2 C1 C2 Nordic perspectives on..., FOA219 Fek G2F 15 C3 C3 C2 C3 C3 C0 C3 C1 C2 Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv, EFO005 Fek G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C3 C1 C2 C2 C3 Verksamhetsstyrning, EFO006 Fek G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C3 C1 C3 C1 C2 Associationsrätt, EHA006 Handelsrätt G1F 7,5 B3 B2 B2 B2 B2 B0 B2 B1 B1 Kredit- och obeståndsrätt, EHA004 Handelsrätt G1F 7,5 B3 B2 B2 B2 B2 B0 B2 B1 B1 Marknader och affärsrelationer, EFO206 Fek G2F 15 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C3 C2 C2 Management och arbetsliv, FOA209 Fek G2F 15 C3 C2 C3 C2 C2 C1 C2 C1 C2 Redovisning och revision, FOA216 Fek G2F 15 C3 C3 C3 C3 C3 C1 C2 C2 C2 Redovisning och revision med VFU, FOA217 Fek G2F 15 C3 C3 C2 C3 C3 C2 C2 C2 C3 Kandidatuppsats i företagsekonomi, FOA300 Fek G2E 15 C3 C3 C3 C3 C3 C0 C3 C1 C2 A-B = nivån. A grundläggande, B tillämpad, C avancerad/fördjupad 0-3 = bidraget/kvantitet i kursen, 0 ingenting, 1 förekommer i tex kurslitteratur och föreläsning, 2 examineras, 3 huvudinslag i kursen Affärssystem visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. GUU 7:14 Sidan 36 av 194

41 Ärende 10 bilaga 3 1 Målmatris A B C D E F G H I J K L M Mål Delområden Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Affärssystem Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom visa insikt om visa förmåga att huvudområdet för kunskapens roll i identifiera sitt behov av utbildningen göra samhället och om ytterligare kunskap och bedömningar med människors ansvar för att utveckla sin hänsyn till relevanta hur den används, och kompetens. vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Kurser Ämne Nivå Poäng Företagsekonomi, grundkurs, EFO706 Fek G1N 30 A3 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A1 A1 Mikroekonomisk teori, NAA111 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A0 Miljöekonomi, NAA114 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A3 A0 Handelsrättslig översiktskurs, EHA001 Handelsrätt G1N 15 A3 A2 A2 A2 A1 A0 A2 A2 A1 Management, FOA120 Fek G1F 22,5 B3 B3 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 Marknadsföring 2, FOA121 Fek G1F 22,5 B3 B2 B2 B2 B3 B2 B2 B1 B1 Ekonomistyrning, FOA122 Fek G1F 22,5 B3 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B-uppsats och metod Fek G1F 7,5 B3 B3 B3 B3 B2 B0 B2 B1 B1 Statistik och kvantitativa undersökningar, STA100 Statistik G1N 15 A3 A2 A1 A1 A1 A0 A2 A2 A1 Makroekonomisk analys, NAA117 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A0 Handelsteori och internationell finansteori, NAA113 Nationalek G1N 7,5 A3 A1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A0 Finance, NAA115 Nationalek G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 Econometrics, NAA105 Nationalek G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 Intermediate microeconomics, NAA200 Nationalek G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 Labour economics, NAA203 Nationalek G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B2 B0 Industrial economics, NAA204 Nationalek G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C2 C0 C3 C1 C0 Macroeconomic theory, NAA205 Nationalek G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C2 C0 C3 C2 C0 Kandidatuppsats i nationalekonomi, NAA303 Nationalek G2E 15 C3 C3 C3 C3 C3 C0 C3 C1 C2 A-B = nivån. A grundläggande, B tillämpad, C avancerad/fördjupad 0-3 = bidraget/kvantitet i kursen, 0 ingenting, 1 förekommer i tex kurslitteratur och föreläsning, 2 examineras, 3 huvudinslag i kursen GUU 7:14 Sidan 37 av 194

42 GUU 7:14 Sidan 38 av 194

43 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 11 Revidering av utbildningsplan för kandidatprogrammet International Business Management Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för kandidatprogrammet International Business Management (SEV25). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra programmen inom ekonomi i enlighet med modell för framtagande av utbildningsutbud enligt VUB De behov av förbättringar som har identifierats sammantaget för samtliga program är: Öka samläsningen genom införande av så kallade core -kurser. Revidera upplägg av programmen för bättre genomströmning. Förtydliga möjligheten att studera till en examen i nationalekonomi. Öka anpassningen till studenternas arbetsmarknad. Uppdatera målen till att motsvara de nationella examensmålen för utbildningen. För International Business Management föreslår akademi EST att ändra målen för att motsvara de nationella examensmålen för kandidatexamen, slå ihop kurser, byta plats på några kurser samt införa en ny metodkurs med syfte att bättre kunna förbereda studenterna för examensarbetet i årskurs 3. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ändra målen till att motsvara de nationella examensmålen för kandidatexamen att att i årskurs 1 ersätta kurserna Extern redovisning, 7,5 hp och Intern redovisning, 7,5 hp med kursen Redovisning och kalkylering 1, 15 hp i årskurs 1 ersätta kurserna Grundläggande marknadsföring, 7,5 hp och Grundläggande organisationsteori, 7,5 hp med kursen Marknadsföring och organisation 1, 15 hp GUU 7:14 Sidan 39 av 194

44 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) att kurserna i nationalekonomi Mikroekonomi, 7,5 hp, Makroekonomi, 7,5 hp, Internationell ekonomi, 7,5 hp och Miljöekonomins grunder, 7,5 hp flyttas från årskurs 1 till årskurs 2 att kursen Statistik, grundkurs, 15 hp flyttas från årskurs 2 till årskurs 1 att att att kursen Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp flyttas från årskurs 2 till årskurs 1 i årskurs 2 ersätta kurserna Marknadsföring och IT, 7,5 hp, Service Management, 7,5 hp, Intern redovisning II, 7,5 hp och Extern redovisning, fortsättningskurs, 7,5 hp med kurserna Företagsekonomi 2, 22,5 hp och Uppsats och metod, 7,5 hp därmed fastställa reviderad utbildningsplan för kandidatprogrammet International Business Management att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra ekonomprogrammen på grundnivå och avancerad nivå. Förslag till reviderad utbildningsplan har framförts av utbildningsledare Eva Thorin. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Bilaga 1: Examensmatris kandidatexamen i företagsekonomi Bilaga 2: Examensmatris kandidatexamen i nationalekonomi Delges Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 40 av 194

45 Ärende 11 bilaga 1 Bilaga till examensmatrisen för de ekonomiinriktade programmen Förklaringar till värdena i matriserna för Ekonomprogrammet, Internationella Marknadsföringsprogrammet och International Business Management. I examensmatrisen har vi valt beskriva uppfyllandet av utbildningsplanens mål i respektive kurs utifrån progression och kvantitet i varje kurs. Nivån anger den nivå av progression som kursen har. Vi har utgått ifrån den nivågradering som känns mest naturlig för oss A -, B-, C- och D nivå. Vi har valt att använda samtliga, dvs även D-nivån, eftersom graderingen även ska kunna användas på magister-/masterprogrammen. A - Grundläggande nivå B - Tillämpad C - Fördjupning D - Avancerad Siffervärdet anger kvantiteten av inslag i varje kurs. 0 Inga inslag eller examination 1 Begränsat innehåll. Finns i kurslitteraturen, nämns vid föreläsningar och examineras i liten uträckning. 2 Delmoment. Är schemalagd aktivitet/er inom området. Diskuteras på kursens aktiviteter, ingår i kurslitteraturen och examineras delvis. 3 Omfattande eller centralt för kursen. Har ett genomgående/stort inslag i kursen och är en betydande del av examinationen GUU 7:14 Sidan 41 av 194

46 Ärende 11 bilaga A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Examensbenämning: Ekonomie kandidat Huvudområde: Företagsekonomi Kurser Examenskrav enligt nationell och lokal examensordning 5 Lista över kurser inom huvudområdet för examen: Omfattningskrav Kunskap och förståelsefärdighet och förmåga kursfordringar om 180 visa kunskap och förståelse inom visa förmåga att samla och (0) högskolepoäng huvudområdet för utbildningen, kritiskt tolka relevant kunskap i varav minst 90 (135) högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi varav minst 30 (0) högskolepoäng på nivå G2F/E vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 (15) högskolepoäng Dessutom ska ingå minst 30 (30) högskolepoäng inom nationalekonomi inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor en ekonomisk frågeställning, samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera,formulera och lösa ekonomiska frågeställningar samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, visa sådan färdighet som krävs Affärssytem för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens., Kurskod Kursnamn hp Ämne Nivå Marketing and A/3 A/1 A/2 A/2 A2 A1 A/2 A/1 A/1 FOA132 Management1 15 Företagsekonomi G1N 15 EHA012 Introduction to Commercial Law 15 Handelsrätt G1N A/3 A2 A2 A2 A1 A0 A2 A2 A1 FOA133 Financial and Management Accounting 15 Företagsekonomi 1 G1N 15 A/3 A/1 A/2 A/1 A1 A2 A/2 A/1 A/1 Business Statistics 15 Statistik G1N A/3 A2 A1 A1 A1 A0 A2 A2 A1 A/3 A/1 A/1 A2 A1 A0 A2 A2 A1 12 NAA107 Microeonomics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 A/3 A/1 A/1 A2 A1 A0 A2 A2 A1 13 NAA108 Macroeconomics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 A/3 A/1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A1 14 NAA119 International Economics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 Environmental A/3 A/1 A1 A2 A1 A0 A2 A3 A0 15 NAA118 Economics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 16 Business Administration 2 22,5 Företagsekonomi G1F 22,5 B/3 B/2 B2 B/2 B/2 B2 B/2 B/1 B/ FOA123 FOA219 Thesis and Method Valbara kurser Nordic Perspectives on 7,5 Företagsekonomi G1F 7,5 B/3 B/3 B/3 B/3 B/2 B0 B/2 B/1 B/1 Marketing and 19 Management 15 Företagsekonomi G2F 15 C/3 C3 C2 C3 C3 C0 C3 C1 C EFO253 International Marketing 15 Företagsekonomi G2F 15 C/3 C/3 C/2 C/3 C/3 C0 C/3 C/1 C/2 FOA203 Managing the Multinational 15 Företagsekonomi G2F 15 C/3 C/3 C/2 C/3 C/2 C0 C/3 C/2 C/2 FOA206 Financial Accounting and Consolidated 7,5 Financial Företagsekonomi Statement G2F 7,5 C1 Företagsekonomi /Nationalekonom NAA204 Industrial Economics 7,5 i G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C2 B0 C3 C1 C0 Kandidatuppsats i FOA300 företagsekonomi 15 Företagsekonomi G2E C/3 C/3 C/3 C/3 C/3 C0 C/3 C/1 C/2 Företagsekonomi /Nationalekonom NAA115 Finance 7,5 i G1F B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 NAA105 Econometrics 7,5 Nationalekonomi G1F B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 Intermediate NAA200 Microeconomics 7,5 Nationalekonomi G1F B3 B1 B2 B1 B1 BO B2 B1 B0 NAA203 Labour Economics 7,5 Nationalekonomi G1F B3 B1 B2 B1 B1 BO B2 B2 B0 GUU 7:14 Sidan 42 av 194

47 Ärende 11 bilaga A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Examensbenämning: Filofie kandidat i nationalekonomi Huvudområde: Nationalekonomi Kurser Examenskrav enligt nationell och lokal examensordning 5 Lista över kurser inom huvudområdet för examen: Omfattningskrav Kunskap och förståelsefärdighet och förmåga kursfordringar om 180 visa kunskap och förståelse inom visa förmåga att samla och (0) högskolepoäng huvudområdet för utbildningen, kritiskt tolka relevant kunskap i varav minst 90 (0) högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi varav minst 30 (0) högskolepoäng på nivå G2F/E vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 (0) högskolepoäng Dessutom ska ingå minst 30 (52,5) högskolepoäng inom nationalekonomi inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor en ekonomisk frågeställning, samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera,formulera och lösa ekonomiska frågeställningar samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, visa sådan färdighet som krävs Affärssytem för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens., Kurskod Kursnamn hp Ämne Nivå Marketing and A/3 A/1 A/2 A/2 A2 A1 A/2 A/1 A/1 FOA132 Management1 15 Företagsekonomi G1N EHA012 Introduction to Commercial Law 15 Handelsrätt G1N A/3 A2 A2 A2 A1 A0 A2 A2 A1 FOA133 Financial and Management Accounting 15 Företagsekonomi 1 G1N A/3 A/1 A/2 A/1 A1 A2 A/2 A/1 A/1 Business Statistics 15 Statistik G1N A/3 A2 A1 A1 A1 A0 A2 A2 A1 A/3 A/1 A/1 A2 A1 A0 A2 A2 A1 12 NAA107 Microeonomics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 A/3 A/1 A/1 A2 A1 A0 A2 A2 A1 13 NAA108 Macroeconomics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 A/3 A/1 A1 A2 A1 A0 A2 A2 A1 14 NAA119 International Economics 7,5 Nationalekonomi G1N 7,5 Environmental A/3 A/1 A1 A2 A1 A0 A2 A3 A0 15 NAA118 Economics 7,5 Nationalekonomi G1N 7, Business Administration 2 22,5 Företagsekonomi G1F B/3 B/2 B2 B/2 B/2 B2 B/2 B/1 B/1 FOA123 Thesis and Method 7,5 Företagsekonomi G1F B/3 B/3 B/3 B/3 B/2 B0 B/2 B/1 B/1 Företagsekonomi /Nationalekonom NAA115 Finance 7,5 i G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 NAA105 Econometrics 7,5 Nationalekonomi G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 B0 B2 B1 B0 Intermediate NAA200 Microeconomics 7,5 Nationalekonomi G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 BO B2 B1 B0 NAA203 Labour Economics 7,5 Nationalekonomi G1F 7,5 B3 B1 B2 B1 B1 BO B2 B2 B0 Företagsekonomi /Nationalekonom NAA204 Industrial Economics 7,5 i G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C2 B0 C3 C1 C0 NAA205 Macroeconomic Theory 7,5 Nationalekonomi G2F 7,5 C3 C2 C2 C2 C2 BO C3 C2 C0 Kandidatuppsats i NAA303 nationalekonomi 15 Nationalekonomi G2E C3 C3 C3 C3 C3 B0 C3 C1 C2 GUU 7:14 Sidan 43 av 194

48 GUU 7:14 Sidan 44 av 194

49 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 12 Revidering av utbildningsplan för magisterprogrammet International Marketing Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 27 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplanen för magisterprogrammet International Marketing (ZEG23). Förändringarna föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra programmen inom ekonomi i enlighet med modell för framtagande av utbildningsutbud enligt VUB De behov av förbättringar som har identifierats sammantaget för samtliga program är: Öka samläsningen genom införande av så kallade core -kurser. Revidera upplägg av programmen för bättre genomströmning. Förtydliga möjligheten att studera till en examen i nationalekonomi. Öka anpassningen till studenternas arbetsmarknad. Uppdatera målen till att motsvara de nationella examensmålen för utbildningen. För International Marketing föreslår akademi EST att ändra målen för att motsvara de nationella examensmålen för magisterexamen, slå ihop kurser och byta ut en kurs för att ge mer fokus på metod och forskning. Akademin har inte inkommit med någon examensmatris som visar hur kursernas lärandemål är tänkta att uppfylla de nationella examensmålen. Med tanke på att programmet ingår i det engelskspråkiga programutbudet 2015/2016 och att anmälan öppnar i mitten av december, är det dock angeläget att genomföra ändringarna i utbildningsplanen innan dess. Ändringarna är att betrakta som inte alltför omfattande, men akademin bör uppmanas att i efterhand inkomma med en examensmatris. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att ändra målen till att motsvara de nationella examensmålen för magisterexamen att ersätta kursen Introduktion till management och vetenskaplig metod, 15 hp med kursen Företagsekonomisk forskningsmetod, 15 hp GUU 7:14 Sidan 45 av 194

50 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) att ersätta kurserna Globala och lokala marknadsföringsstrategier, 7,5 hp och Marknadsföringsfrågor i ett internationellt sammanhang, 7,5 hp med kursen Strategi och internationell marknadsföring, 15 hp att att att ersätta kurserna Marknadsföringssystem, 7,5 hp och Samtida frågor inom marknadsföring, 7,5 hp med kursen Samtidsfrågor inom konsumentmarknadsföringen, 15 hp ändra text i avsnittet innehåll för att anpassa till ändring i kursupplägg därmed fastställa reviderad utbildningsplan för magisterprogrammet International Marketing att gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. att därutöver uppdra till akademi EST att senast den 7 januari 2015 inkomma med en examensmatris som visar hur lärandemålen för kurser inom huvudområdet för examen uppfyller de nationella examensmålen. Ärendets beredning Under vårterminen 2014 har ett utvecklingsarbete pågått vid akademi EST i syfte att revidera, utveckla och förbättra ekonomprogrammen på grundnivå och avancerad nivå. Förslag till reviderad utbildningsplan har framförts av utbildningsledare Eva Thorin. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 46 av 194

51 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (3) 13 Inställande av kurs- och programtillfällen planerade för vårterminen 2015 Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Enligt rektors delegationsordning har fakultetsnämnden att fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta ska ske innan urval 1 görs. I annat fall måste utbildningen ges även med mycket få förstahandssökande. Eftersom fakultetsnämndens sammanträde inte äger rum förrän efter urval 1 väntas dekanus fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen den 24 november Akademierna har lämnat in önskemål om att ställa in kurs- och programtillfällen planerade för vårterminen De tio programtillfällen som är aktuella för vårterminen 2015 har samtliga det antal förstahandssökande som ligger över gränserna i fakultetsnämndens riktlinjer och akademierna önskar inte ställa in något av dessa. När det gäller kurser har akademierna lämnat in önskemål om att ställa in totalt 45 kurstillfällen (EST 0, HVV 9, IDT 10, UKK 26), med främsta motivet att det är för få förstahandssökande. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att föreslå fakultetsnämnden att ställa in följande kurstillfällen planerade för vårterminen 2015: Akademi Kurskod Anm.kod Kursnamn HVV PSA Vetenskapliga forskningsmetoder I HVV SAA Mänskliga rättigheter, välfärdssystem, familjepolitik och praktik i ett internationellt komparativt perspektiv HVV BMA Metabola syndromet HVV FHA Hälsofrämjande arbete implementering HVV SOA Interkulturellt samspel i arbetslivet HVV SOA Sociologiska perspektiv på globalisering och utveckling HVV VAE Sjuksköterskans kärnkompetenser ur vårdteoretiska perspektiv HVV SPS Politisk psykologi GUU 7:14 Sidan 47 av 194

52 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (3) HVV PSA Psykologi 1-30 IDT ELA Medicinsk teknik IDT INO Framsyn och scenariodesign IDT ITE Tillämpade kvantitativa metoder IDT ITE Forskningsmetoder för innovation och design IDT ITE Forskningspraktiken i fokus IDT INO Trendspaning IDT INO Kreativitet i grupper och organisationer IDT KIN Idé- och konceptutveckling IDT ITE Grafisk form 2 fördjupning IDT DVA Datakommunikation för inbyggda system II UKK MAA Vektoralgebra UKK MAA Envariabelkalkyl UKK ENA Engelska 4, Korpuslingvistik UKK ENA Engelska 4 UKK KMI Kammarmusik VI UKK MAA Problemlösning och geometri UKK MAA Tal och algebra, fortsättningskurs UKK MAA Examensarbete i matematik för tidigarelärare UKK MMA Att lära och förstå matematiska begrepp UKK MMA Matematikens idéhistoria UKK KMI Orkester 1 UKK MMA Differentialekvationer för lärare UKK KMI Kör 1 UKK KMI Förberedande kurs inför högre musikstudier II UKK OAU Utforska naturvetenskap och teknik med science center-pedagogik II UKK SQA AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation UKK SVA Tvåspråkighet GUU 7:14 Sidan 48 av 194

53 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 3 (3) UKK SQA AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation avancerad nivå UKK PEA Pedagogik i arbetslivet UKK SVA Examensarbete inom inriktning språk och språkutveckling UKK ENA Engelska 4, Narrativ och teori UKK LIA Språkutveckling och litteratur UKK HLI Litteraturvetenskap, fördjupning 2 UKK HOA Examensarbete i kunskapsområdet moderna språk UKK HOA Språkdidaktik 2 UKK HOA Språkdidaktik 1 Ärendets beredning Information och instruktioner om hur man lämnar önskemål om inställande av kurs- och programtillfällen skickades till akademierna den 17 oktober En svarsmall med alla program- respektive kurstillfällen och aktuell anmälningsstatistik har använts. Svar inkom från akademierna i början av november Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Akademiernas önskemål om att ställa in programtillfällen Bilaga 3: Akademiernas önskemål om att ställa in kurstillfällen Delges Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, sektionschef STC, STC/antagningen, STC/Ladok, CAM/schema. GUU 7:14 Sidan 49 av 194

54 GUU 7:14 Sidan 50 av 194

55 Ärende 13 bilaga 1 Utskottet för utbildning på grundnivå MDH /13 och avancerad nivå 7: (4) Besluts-PM Beslutande Fakultetsnämnden/dekanus Handläggare Julia McNamara BESLUTSPROMEMORIA Inställande av kurs- och programtillfällen planerade för vårterminen 2015 Bakgrund Enligt rektors delegationsordning har fakultetsnämnden att fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta ska ske innan urval 1 görs, vilket för vårterminen 2015 är den 10 december Antagningen vid studentcentrum måste lägga in information om inställda kurs- och programtillfällen i det nationella antagningssystemet NyA senast den 25 november. I annat fall måste utbildningen ges även med mycket få förstahandssökande. Eftersom fakultetsnämndens sammanträde inte äger rum förrän efter urval 1 väntas dekanus fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen den 24 november Problemanalys Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har att föreslå fakultetsnämnden vilka kurs- och programtillfällen planerade för vårterminen 2015 som ska ställas in. Underlag för beslut utgörs huvudsakligen av akademiernas önskemål om att ställa in. Överväganden bakom förslag till inställande behöver inrymma kvalitetsaspekter. En kvalitetsaspekt kan vara att det i vissa kurser krävs en kritisk massa av studenter för att det ska finnas goda förutsättningar för hög kvalitet medan en annan kvalitetsaspekt kan vara resultat från kursvärderingar. Kurstillfällen som ingår i ett programs utbildningsplan får kanske inte ställas in, till exempel om ett inställande omöjliggör studenters möjligheter att följa utbildningsplanen och uppfylla ställda examenskrav. Faktasammanställning Antagningen vid studentcentrum har sammanställt anmälningsstatistik, som har skickats ut till akademierna i form av svarsmallar för att ange önskemål om inställande. Programtillfällen När det gäller program finns totalt 10 programtillfällen planerade att starta vårterminen Önskemålen från värdakademierna HVV och UKK är att inte ställa in något av dessa programtillfällen. GUU 7:14 Sidan 51 av 194

56 Ärende 13 bilaga 1 Tabell 1. Sökande till programtillfällen VT15. 2 (4) Programtillfälle 1:a hand Totalt Rekr.mål Beteendevetenskapliga programmet Förskollärarprogrammet, distans Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet f Sjuksköterskeprogrammet, E-tuna Sjuksköterskeprogrammet, V-ås Sjuksköterskeprogrammet, distans Kompletterande pedagogisk utb Kompletterande pedagogisk utb. gym Barnmorskeprogrammet Kurstillfällen För kurstillfällen finns en sammanställning i tabell 2 som visar det totala antalet kurstillfällen, antal och andel kurstillfällen med få sökande (färre än fem) samt antal kurstillfällen som respektive akademi vill ställa in. Tabell 2. Akademiernas önskemål om att ställa in kurstillfällen VT15. Akademi Totalt antal kurstillfällen Antal kurstillfällen med färre än fem 1:ahandssökande (där ingen söker kurs inom program i 1:a hand) Andel med få 1:a-handssökande Antal som önskas ställas in EST % 0 HVV % 9 IDT % 10 UKK % 26 Sammanställningen ger dock inte en helt korrekt bild av söktrycket eftersom det till vissa kurstillfällen massantas studenter. Vidare kan det förekomma att det tillkommer utbytesstudenter till vissa kurstillfällen. GUU 7:14 Sidan 52 av 194

57 Ärende 13 bilaga 1 Överväganden 3 (4) Programtillfällen Enligt fakultetsnämndens riktlinjer för inställanden av programtillfällen är utgångspunkten att ett program ska ha ett visst antal förstahandssökande för att få starta minst 10 för ettåriga program, minst 15 för tvååriga program och minst 25 för treåriga program. De programtillfällen som är aktuella för vårterminen 2015 har samtliga det antal förstahandssökande som ligger över gränserna i fakultetsnämndens riktlinjer. Kurstillfällen Det är värdakademins ansvar att till begäran om inställande för varje kurstillfälle ange motivering till varför man vill ställa in kurstillfället samt motivering till varför kurstillfälle med få förstahandssökande (färre än fem) ska ges ändå. Om akademin hänvisar till samläsning som motiv för att ge ett kurstillfälle med få förstahandssökande ska akademin ange med vilket/vilka kurstillfällen som samläsning sker. Syftet är att underlätta en bedömning av huruvida samläsningen bidrar till en kritisk massa av studenter. Vad som är en kritisk massa av studenter är svårt att sätta upp en generell gräns för, exempelvis kan individuell undervisning i ett instrument vara att föredra ur ett kvalitetsperspektiv medan alltför få studenter i en kurs där diskussioner och seminarier är viktiga inslag medför försämrade förutsättningar för hög kvalitet. Akademi EST önskar inte ställa in något kurstillfälle. Sju tillfällen har färre än fem förstahandssökande. För en av dessa kurser gäller massantagning av studenter och för tre kurser anger akademin att studenterna har missat att söka eftersom de trodde att de blir massantagna. Ytterligare ett tillfälle gäller en alternativ studietakt på examensarbete istället för heltid och två tillfällen är examensarbeten som ges för sista gången och samläses dessutom med en annan kurs. Akademi HVV önskar ställa in nio kurstillfällen. Åtta tillfällen har färre än fem förstahandssökande. Av dessa åtta med färre än fem sökande önskar akademin ställa in enbart ett tillfälle. De andra sju tillfällena med få sökande önskar akademin ge ändå och hänvisar till samläsning och inresande utbytesstudenter för sex av kurserna, och för den sjunde kursen handlar det om examensarbete på magisternivå som är avgörande för att fler studenter ska ta ut examen. Istället önskar akademin ställa in ytterligare åtta tillfällen som har fem eller fler sökande. Sex av dessa menar akademin har för få sökande, från 5 till 17 stycken. Att en kurs har 17 förstahandssökande kan tyckas tillräckligt, men i detta fall handlar det om en 30 hp-kurs (Psykologi 1-30, 30 hp) som sträcker sig över en hel termin och kursen erbjuds dessutom på båda campusorter. För en kurs anger akademin att det saknas lärarresurser (Mänskliga rättigheter, välfärdssystem, familjepolitik och praktik i ett internationellt komparativt perspektiv, 7,5 hp, 61 förstahandssökande). För ytterligare ett kurstillfälle anger akademin att kursen istället ges som uppdragsutbildning. För samtliga kurstillfällen som akademin önskar ställa in har man i svarsmallen angett försäkran om att eventuella programstudenter ska kunna garanteras följa utbildningsplanen och uppfylla examenskraven. GUU 7:14 Sidan 53 av 194

58 Ärende 13 bilaga 1 Akademi IDT önskar ställa in tio kurstillfällen. Sexton tillfällen har färre än fem förstahandssökande. Av dessa sexton önskar akademin ställa in fyra tillfällen. För övriga tillfällen med få sökande anger akademin motiven massantagning, inresande utbytesstudenter samt att vissa tillfällen gäller examensarbete som är viktigt att ge trots få sökande. 4 (4) De ytterligare sex kurstillfällen som akademin önskar ställa in har få förstahandssökande, som mest 8 stycken, och påverkar inte heller programstudenters möjligheter att fullfölja sina studier. Akademi UKK önskar ställa in 26 kurstillfällen. 49 tillfällen har färre än fem förstahandssökande. Av dessa 49 tillfällen önskar akademin ställa in 20. För övriga 29 tillfällen anger akademin följande motiv för att ändå ge kurstillfället: samläsning med andra kurstillfällen (13 st), ytterligare programstudenter kommer att tillkomma (9 st), examensarbeten eller uppsatser som är nödvändiga för examen (6 st) samt en kurs i tyska som akademin vill prioritera trots få sökande. Akademin önskar ställa in ytterligare sex kurstillfällen. För tre av dessa är motivet för få sökande. Ytterligare två kurser (AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 7,5 hp och AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation avancerad nivå, 7,5 hp) föreslås ställas in på grund av att undervisande personal har beviljats medel för forskning istället. Till sist handlar det om en kurs inom kammarmusik (Kör 1, 7,5 hp) som akademin önskar ställa in eftersom tillstånd för att använda antagningsprov som behörighetskrav och urvalsmetod saknas. Sammanfattningsvis kan sägas att det utifrån akademiernas skrivningar i svarsmallarna framgår att de efter bästa förmåga har gjort avvägningar och bedömningar utifrån de riktlinjer som fakultetsnämnden har ställt upp. Inom vissa områden eller på vissa nivåer kan det vara rimligt att ge ett kurstillfälle även med få studenter, beroende på vilka avvägningar och prioriteringar som görs. Denna avvägning måste göras från fall till fall, såsom akademierna har redovisat i svarsmallarna. Förslag till beslut Beredningens rekommendation är att utskottet bör föreslå fakultetsnämnden att ställa in kurstillfällen planerade för vårterminen 2015 i enlighet med akademiernas önskemål i svarsmallarna. GUU 7:14 Sidan 54 av 194

59 Ställa in programtillfällen VT15 Ärende 13 bilaga 2 Anmälningskod Programkod Programnamn Värdakademi Poäng Ort Sökande 1:a hand Sökande totalt Ökning/minskning av antal 1:a handssökande jämfört med V14 Nybörjarprogram GKE03 Beteendevetenskapliga programmet HVV 180 Ea GFE01 Förskollärarprogrammet, DISTANS UKK 210 Ea GFV01 Förskollärarprogrammet UKK 210 V-ås GRM01 Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 UKK 240 V-ås GSE02 Sjuksköterskeprogrammet HVV 180 Ea GSV02 Sjuksköterskeprogrammet HVV 180 V-ås GSS02 Sjuksköterskeprogrammet, DISTANS HVV 180 S-tälje Rekryteringsmål. Önskemål ställa in (skriv "Ställ in") Konsekvenser av att ställa in och av att starta (mall för konsekvensbeskrivning finns inlagd som kommentar till den här cellen, för muspekaren över cellen för att se kommentaren) Anhållan om att ge trots färre sökande än fastställd gräns (skriv "Ge ändå") Påbyggnadsprogram GLM01 Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9 UKK 90 Ea GLM01 Kompletterande pedagogisk utbildlning, gymnasieskolan UKK 90 Ea ZOJ20 Barnmorskeprogrammet HVV 90 V-ås GUU 7:14 Sidan 55 av 194

60 GUU 7:14 Sidan 56 av 194

61 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras WBT014 Energioptimering för byggnader % Dag NML V-ås FK WBT014 Energioptimering för byggnader % Dag NML V-ås KP BTA204 Examensarbete, byggnadsteknik % Dag NML V-ås FK BTA204 Examensarbete, byggnadsteknik % Dag NML V-ås KP EFO023 Cost and Management Accounting % Dag NML V-ås FK 0 0 II EFO023 Cost and Management Accounting % Dag NML V-ås KP 0 1 Massantagning inom II programmet International business management EFO206 Marknader och affärsrelationer % Dag NML V-ås FK EFO206 Marknader och affärsrelationer % Dag NML V-ås KP EFO210 Strategier, marknadsföring och management EFO210 Strategier, marknadsföring och management % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP EFO217 Marketing Systems % Dag NML V-ås FK EFO217 Marketing Systems % Dag NML V-ås KP 2 3 Sida 1 av 66 GUU 7:14 Sidan 57 av 194

62 GUU 7:14 Sidan 58 av 194

63 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras EFO218 Contemporary Issues in Marketing % Dag NML V-ås FK EFO218 Contemporary Issues in Marketing % Dag NML V-ås KP EFO235 Den effektiva organisationen % Bla DST Ober FK EFO235 Den effektiva organisationen % Bla DST Ober KP FOA105 Service Management % Dag NML V-ås FK FOA105 Service Management % Dag NML V-ås KP FOA115 Sports management % Bla DST Ober FK FOA115 Sports management % Bla DST Ober KP FOA216 Redovisning och revision % Dag NML V-ås FK FOA216 Redovisning och revision % Dag NML V-ås KP FOA125 Extern redovisning, fortsättningskurs FOA125 Extern redovisning, fortsättningskurs FOA200 The Internationalisation Process of Companies FOA200 The Internationalisation Process of Companies % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP 1 2 Sida 2 av 66 GUU 7:14 Sidan 59 av 194

64 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras FOA203 Management i multinationella företag FOA203 Management i multinationella företag FOA206 Externredovisning och koncernbokslut FOA206 Externredovisning och koncernbokslut % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP MTK201 Miljöteknik för ingenjörer % Dag NML V-ås FK MTK201 Miljöteknik för ingenjörer % Dag NML V-ås KP ERA301 Internationella energisystem % Dag NML V-ås FK ERA301 Internationella energisystem % Dag NML V-ås KP ERA302 Processmodellering % Dag NML V-ås FK ERA302 Processmodellering % Dag NML V-ås KP ERA303 Processoptimering % Dag NML V-ås FK ERA303 Processoptimering % Dag NML V-ås KP ERA304 Processimulering % Dag NML V-ås FK ERA304 Processimulering % Dag NML V-ås KP EIK035 Marketing and IT % Dag NML V-ås FK 7 11 Sida 3 av 66 GUU 7:14 Sidan 60 av 194

65 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras EIK035 Marketing and IT % Dag NML V-ås KP NAA116 Makroekonomi % Dag NML V-ås FK NAA116 Makroekonomi % Dag NML V-ås KP NAA107 Mikroekonomi % Dag NML V-ås FK NAA107 Mikroekonomi % Dag NML V-ås KP MXA204 Miljörisker % Dag NML V-ås FK MXA204 Miljörisker % Dag NML V-ås KP 0 0 Studenterna har missat att söka, trodde dom blir massantagna MXA203 Praktik inom miljövetenskap % Dag NML V-ås FK MXA203 Praktik inom miljövetenskap % Dag NML V-ås KP 0 0 Studenterna har missat att söka, trodde dom blir massantagna OAH100 Projektledning - för ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer OAH100 Projektledning - för ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP NAA119 Internationell ekonomi % Dag NML V-ås FK NAA119 Internationell ekonomi % Dag NML V-ås KP 9 11 Sida 4 av 66 GUU 7:14 Sidan 61 av 194

66 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MXA205 Examensarbete, miljövetenskap % Dag NML V-ås FK MXA205 Examensarbete, miljövetenskap % Dag NML V-ås KP 0 0 Studenterna har missat att söka, trodde dom blir massantagna NAA118 Miljöekonomins grunder % Dag NML V-ås FK NAA118 Miljöekonomins grunder % Dag NML V-ås KP NAA205 Makroekonomisk teori % Dag NML V-ås FK NAA205 Makroekonomisk teori % Dag NML V-ås KP BTA200 Byggnadskonstruktion % Dag NML V-ås FK BTA200 Byggnadskonstruktion % Dag NML V-ås KP WBT037 Byggnadskonstruktion % Dag NML V-ås FK WBT037 Byggnadskonstruktion % Dag NML V-ås KP WBT040 Byggnadsproduktion gk % Dag NML V-ås FK WBT040 Byggnadsproduktion gk % Dag NML V-ås KP FOA217 Redovisning och revision med VFU FOA217 Redovisning och revision med VFU % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP Sida 5 av 66 GUU 7:14 Sidan 62 av 194

67 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras FOA103 Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit FOA103 Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit % Bla DST Ober FK % Bla DST Ober KP FOA113 Att utveckla organisationer och ledarskap FOA113 Att utveckla organisationer och ledarskap % Bla DST Ober FK % Bla DST Ober KP BTA204 Examensarbete, byggnadsteknik % Dag NML V-ås FK BTA204 Examensarbete, byggnadsteknik % Dag NML V-ås KP ERA206 Examensarbete, Energiteknik % Dag NML V-ås FK ERA206 Examensarbete, Energiteknik % Dag NML V-ås KP ERA206 Examensarbete, Energiteknik % Dag NML V-ås FK 0 0 Sida 6 av 66 GUU 7:14 Sidan 63 av 194

68 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ERA206 Examensarbete, Energiteknik % Dag NML V-ås KP 0 0 Tillfället finns för för dom studenter som upptäcker att dom hellre vill läsa på halvfart, annars läser dom ERA400 Examensarbete % Dag NML V-ås FK ERA400 Examensarbete % Dag NML V-ås KP NAA204 Industriell ekonomi % Dag NML V-ås FK NAA204 Industriell ekonomi % Dag NML V-ås KP FOA218 Eventmarknadsföring % Bla DST Ober FK FOA218 Eventmarknadsföring % Bla DST Ober KP NAA303 Kandidatuppsats i nationalekonomi NAA303 Kandidatuppsats i nationalekonomi % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP FOA127 Eget företagande % Dag NML V-ås FK FOA127 Eget företagande % Dag NML V-ås KP FOA122 Ekonomistyrning % Dag NML V-ås FK FOA122 Ekonomistyrning % Dag NML V-ås KP Sida 7 av 66 GUU 7:14 Sidan 64 av 194

69 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras HAA100 Entreprenadjuridik % Dag NML V-ås FK HAA100 Entreprenadjuridik % Dag NML V-ås KP FOA300 Kandidatuppsats i företagsekonomi FOA300 Kandidatuppsats i företagsekonomi FOA300 Kandidatuppsats i företagsekonomi FOA300 Kandidatuppsats i företagsekonomi % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP FOA120 Management % Dag NML V-ås FK FOA120 Management % Dag NML V-ås KP FOA209 Management och arbetsliv % Dag NML V-ås FK FOA209 Management och arbetsliv % Dag NML V-ås KP SKA112 Samhällsekonomi % Dag NML V-ås FK SKA112 Samhällsekonomi % Dag NML V-ås KP FOA121 Marknadsföring % Dag NML V-ås FK FOA121 Marknadsföring % Dag NML V-ås KP FOA123 Uppsats och metod % Dag NML V-ås FK 0 0 Sida 8 av 66 GUU 7:14 Sidan 65 av 194

70 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras FOA123 Uppsats och metod % Dag NML V-ås KP FOA129 Verksamhetsstyrning i offentlig sektor FOA129 Verksamhetsstyrning i offentlig sektor EHA100 Samhällsekonomi - introduktion till ekonomisk historia EHA100 Samhällsekonomi - introduktion till ekonomisk historia % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP HIA201 Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i historia HIA201 Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i historia % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP 0 1 Kursen ges sista gången inom samhällsvetenskapliga programmet och samläses med BTA112 Arkitektur för ingenjörer % Dag NML V-ås FK BTA112 Arkitektur för ingenjörer % Dag NML V-ås KP BTA113 Brandteknik, grundkurs % Dag NML V-ås FK BTA113 Brandteknik, grundkurs % Dag NML V-ås KP Sida 9 av 66 GUU 7:14 Sidan 66 av 194

71 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras BTA402 Examensarbete, samhällsbyggnad % Dag NML V-ås FK BTA402 Examensarbete, samhällsbyggnad % Dag NML V-ås KP EFO254 Integrerad kommunikation % Dag NML V-ås FK EFO254 Integrerad kommunikation % Dag NML V-ås KP HIA200 Kandidatuppsats i historia % Dag NML V-ås FK HIA200 Kandidatuppsats i historia % Dag NML V-ås KP 0 1 Kursen ges sista gången inom samhällsvetenskapliga programmet och samläses med SKA200 Kandidatuppsats i statsvetenskap % Dag NML V-ås FK SKA200 Kandidatuppsats i statsvetenskap % Dag NML V-ås KP SSK106 Didaktik i samhällskunskap inom lärarprogrammen SSK106 Didaktik i samhällskunskap inom lärarprogrammen % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP FOA116 Extern redovisning % Dag NML V-ås FK 0 0 Sida 10 av 66 GUU 7:14 Sidan 67 av 194

72 Ställa in kurstillfällen VT15 - EST Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras FOA116 Extern redovisning % Dag NML V-ås KP TOA300 Examensarbete inom kunskapsområde samhällsvetenskap TOA300 Examensarbete inom kunskapsområde samhällsvetenskap % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP FOA214 Bachelor Thesis in Business Administration FOA214 Bachelor Thesis in Business Administration SKA201 Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i statsvetenskap SKA201 Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i statsvetenskap % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP SSK102 Statsvetenskap % Dag NML V-ås FK SSK102 Statsvetenskap % Dag NML V-ås KP 0 0 Summa Sida 11 av 66 GUU 7:14 Sidan 68 av 194

73 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform SOA133 Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML E:a FK Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker SOA133 Sociologi med socialpsykologisk inriktning % Dag NML E:a KP SOA134 Sociologi med socialpsykologisk inriktning SOA134 Sociologi med socialpsykologisk inriktning % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP SOA135 Sociologi med socialpsykologisk inriktning SOA135 Sociologi med socialpsykologisk inriktning % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP VSG033 PM inför examensarbete inom sjukgymnastik VSG033 PM inför examensarbete inom sjukgymnastik % Dag NML V-ås FK 3 4 Samläses med VOV % Dag NML V-ås KP FHA060 Fysisk aktivitet och hälsa % Bla ITD Ober FK FHA060 Fysisk aktivitet och hälsa % Bla ITD Ober KP 0 0 Sida 12 av 66 GUU 7:14 Sidan 69 av 194

74 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande BMA052 Kardiologi - Arytmier % KVÄ NML E:a FK BMA052 Kardiologi - Arytmier % KVÄ NML E:a KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker VAE054 Välfärdssystem och hälsoorganisation i Skandinavien VAE054 Välfärdssystem och hälsoorganisation i Skandinavien % Dag NML V-ås FK 1 4 Läses ihop med DDBNP (interrnationellt sjuksköterskeprogram ) samt inresande avtalsstud % Dag NML V-ås KP VAE053 Metod och begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnad VAE053 Metod och begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnad % Dag NML V-ås FK 0 2 Läses ihop med DDBNP samt inresande avtalsstud % Dag NML V-ås KP FHA024 Examensarbete I folkhälsovetenskap FHA024 Examensarbete I folkhälsovetenskap % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP PSA310 Vetenskapliga forskningsmetoder I % Dag NML V-ås FK 5 8 Ställ in För få sökande Ja Sida 13 av 66 GUU 7:14 Sidan 70 av 194

75 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande PSA310 Vetenskapliga forskningsmetoder I % Dag NML V-ås KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker VSG010 Examensarbete i sjukgymnastik % Dag NML V-ås FK VSG010 Examensarbete i sjukgymnastik % Dag NML V-ås KP BMA014 Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling BMA014 Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP SAA040 Mänskliga rättigheter, välfärdssystem, familjepolitik och praktik i ett internationellt komparativt SAA040 Mänskliga rättigheter, välfärdssystem, familjepolitik och praktik i ett internationellt komparativt % Bla ITD Ober FK Ställ in Saknas lärarresurser Ja % Bla ITD Ober KP SAA037 Socialt arbete med barn % Dag NML V-ås FK SAA037 Socialt arbete med barn % Dag NML V-ås KP SAA036 Mångkulturellt socialt arbete % Dag NML V-ås FK Sida 14 av 66 GUU 7:14 Sidan 71 av 194

76 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande SAA036 Mångkulturellt socialt arbete % Dag NML V-ås KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker VSG009 Examensarbete i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin VSG009 Examensarbete i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP VSG038 Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin VSG038 Teorifördjupning i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP BMA015 Demens och psykisk ohälsa hos äldre BMA015 Demens och psykisk ohälsa hos äldre % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP VAE036 Utvecklingsarbete i omvårdnad % Dag NML E:a FK VAE036 Utvecklingsarbete i omvårdnad % Dag NML E:a KP BMA050 Metabola syndromet % Bla ITD Ober FK Ställ in Kursen ges numera som uppdragsutbildning Ja Sida 15 av 66 GUU 7:14 Sidan 72 av 194

77 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande BMA050 Metabola syndromet % Bla ITD Ober KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker OBM039 Infektionssjukdomar % Bla ITD Ober FK OBM039 Infektionssjukdomar % Bla ITD Ober KP VSG029 Evidensbaserad praktik och utvärdering VSG029 Evidensbaserad praktik och utvärdering FHA042 Hälsofrämjande arbete - implementering FHA042 Hälsofrämjande arbete - implementering % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP % Dag NML V-ås FK 9 15 Ställ in För få sökande Ja % Dag NML V-ås KP PSA116 Utvecklingspsykologi % Bla ITD Ober FK PSA116 Utvecklingspsykologi % Bla ITD Ober KP PSA115 Psykologi 31-60, inriktning arbetslivspsykologi PSA115 Psykologi 31-60, inriktning arbetslivspsykologi SOA130 Medborgarskap, individ och samhälle för lärare SOA130 Medborgarskap, individ och samhälle för lärare % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP % Dag NML V-ås FK 2 8 Kursen ges inom lärarprogrammet på UKK % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 16 av 66 GUU 7:14 Sidan 73 av 194

78 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker SOA407 Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod SOA407 Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP SOA140 Utvärdering I % Dag NML V-ås FK SOA140 Utvärdering I % Dag NML V-ås KP SOA136 Interkulturellt samspel i arbetslivet % KVÄ NML V-ås FK 4 13 Ställ in För få sökande Ja SOA136 Interkulturellt samspel i arbetslivet % KVÄ NML V-ås KP SOA137 Sociologiska perspektiv på globalisering och utveckling SOA137 Sociologiska perspektiv på globalisering och utveckling % KVÄ NML V-ås FK 6 14 Ställ in För få sökande Ja % KVÄ NML V-ås KP VAE027 Examensarbete i vårdvetenskap % Dag NML E:a FK VAE027 Examensarbete i vårdvetenskap % Dag NML E:a KP BMA002 Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom BMA002 Vård och behandling vid akut kirurgisk sjukdom % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 17 av 66 GUU 7:14 Sidan 74 av 194

79 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande VAE108 Vårdande samtal % Dag NML V-ås FK VAE108 Vårdande samtal % Dag NML V-ås KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker VAE103 Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv VAE103 Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv % Dag NML E:a FK 8 19 Ställ in För få sökande Ja % Dag NML E:a KP PSA101 Introduktion till arbetslivspsykologi % Bla ITD Ober FK PSA101 Introduktion till arbetslivspsykologi % Bla ITD Ober KP FHA041 Entreprenörskap inom hälsa och välfärd FHA041 Entreprenörskap inom hälsa och välfärd OSG021 Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik OSG021 Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik SOA205 Samhällsvetenskaplig teori och metod II SOA205 Samhällsvetenskaplig teori och metod II % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Bla ITD Ober FK % Bla ITD Ober KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP Sida 18 av 66 GUU 7:14 Sidan 75 av 194

80 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker VAE074 Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning VAE074 Konsten att handleda i vårdande under verksamhetsförlagd utbildning % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP VAE106 Omvårdnad och hälsa inom kommunal vård VAE106 Omvårdnad och hälsa inom kommunal vård % Dag NML V-ås FK 4 16 Samläses med DDBNP samt inresande avtalsstud % Dag NML V-ås KP SOA206 Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i sociologi SOA206 Uppsatsrelaterad fördjupningskurs i sociologi % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP SPS126 Psykologi % Dag NML E:a FK SPS126 Psykologi % Dag NML E:a KP SPS128 Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi SPS128 Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP SOA204 Kandidatuppsats i sociologi % Dag NML V-ås FK 0 0 Sida 19 av 66 GUU 7:14 Sidan 76 av 194

81 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande SOA204 Kandidatuppsats i sociologi % Dag NML V-ås KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker VAE104 Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd VAE104 Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd % Dag NML V-ås FK 2 5 Inresande avtalsstudenter som ej framgår i statistiken % Dag NML V-ås KP SPS102 Hälsofrämjande ledarskap % Dag NML V-ås FK SPS102 Hälsofrämjande ledarskap % Dag NML V-ås KP SPS121 Politisk psykologi % Dag NML E:a FK Ställ in För få sökande Ja SPS121 Politisk psykologi % Dag NML E:a KP SPS114 Konsumentpsykologi % Dag NML E:a FK SPS114 Konsumentpsykologi % Dag NML E:a KP FHA043 Examensarbete i folkhälsovetenskap FHA043 Examensarbete i folkhälsovetenskap % Dag NML V-ås FK 1 2 Vi behöver examinera fler magisterstudenter % Dag NML V-ås KP BMA013 Läkemedel och äldre % Bla ITD E:a FK BMA013 Läkemedel och äldre % Bla ITD E:a KP 0 0 Sida 20 av 66 GUU 7:14 Sidan 77 av 194

82 Ställa in kurstillfällen VT15 - HVV Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform SAA042 Funktionshinder - delaktighet och bemötande SAA042 Funktionshinder - delaktighet och bemötande Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför Försäkran: kurstillfället ska ges med Om kurstillfället ställs in, få sökande kan studenter ändå följa (rödmarkerade utbildningplan för kurstillfällen). Om program? Ange hur samläsning är motiv, eventuella problem kan ange med vilka hanteras kurstillfällen som samläsning sker PSA103 Psykologi % Dag NML E:a FK Ställ in För få förstahandsökande. Ja PSA103 Psykologi % Dag NML E:a KP PSA103 Psykologi % Dag NML V-ås FK PSA103 Psykologi % Dag NML V-ås KP FHA036 Arbetsliv och hälsa. Människan i arbetslivet FHA036 Arbetsliv och hälsa. Människan i arbetslivet % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP FHA022 Hälsofrämjande arbetsplatser % Dag NML V-ås FK FHA022 Hälsofrämjande arbetsplatser % Dag NML V-ås KP PSA113 Psykologi 31-60, inriktning % Dag NML V-ås FK hälsopsykologi PSA113 Psykologi 31-60, inriktning % Dag NML V-ås KP hälsopsykologi Summa Sida 21 av 66 GUU 7:14 Sidan 78 av 194

83 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande DVA117 Programmering % Dag NML V-ås FK DVA117 Programmering % Dag NML V-ås KP 6 6 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras CDT316 Distribuerade system % Dag NML V-ås FK 8 9 Kursen erbjuds även inresande utbytesstudenter CDT316 Distribuerade system % Dag NML V-ås KP CDT408 Datorgrafik: avancerade datastrukturer och algoritmer % Dag NML V-ås FK 2 2 Kursen är utformad så att den går att genomföra med hög kvalitet trots litet antal studenter. Kursen kommer att erbjudas inresande utbytesstudenter. Vi föreslår därför att kursen körs trots lågt söktal i detta läge CDT408 Datorgrafik: avancerade datastrukturer och algoritmer % Dag NML V-ås KP DVA123 Interaktionsdesign % Dag NML V-ås FK DVA123 Interaktionsdesign % Dag NML V-ås KP 2 2 Sida 22 av 66 GUU 7:14 Sidan 79 av 194

84 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform DVA421 Mjukvaruutveckling för realtidssystem DVA421 Mjukvaruutveckling för realtidssystem Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP 3 4 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras DVA422 Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer % Dag NML V-ås FK 2 2 Kursen ingår i masterprogrammet i Programvaruteknik och erbjuds även inresande utbytesstudenter. Beräknat antal registrerade studenter DVA422 Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer % Dag NML V-ås KP CDT501 Avancerad komponentbaserad programvaruteknik % Dag NML V-ås FK 2 4 Kursen ingår i masterprogrammet i Programvaruteknik och erbjuds även inresande utbytesstudenter. Beräknat antal registrerade studenter 20. Sida 23 av 66 GUU 7:14 Sidan 80 av 194

85 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform CDT501 Avancerad komponentbaserad programvaruteknik Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML V-ås KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras CDT312 Artificiell intelligens % Dag NML V-ås FK 8 11 Kursen erbjuds även inresande utbytesstudenter CDT312 Artificiell intelligens % Dag NML V-ås KP DVA304 Datorgrafik % Dag NML V-ås FK DVA304 Datorgrafik % Dag NML V-ås KP DVA406 Intelligenta system % Dag NML V-ås FK DVA406 Intelligenta system % Dag NML V-ås KP DVA409 Projekt i intelligenta inbyggda system % Dag NML V-ås FK 4 4 Kursen ingår i masterprogrammet i Intelligenta Inbyggda System och erbjuds även inresande utbytesstudenter. Beräknat antal registrerade studenter DVA409 Projekt i intelligenta inbyggda system % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 24 av 66 GUU 7:14 Sidan 81 av 194

86 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker DVA411 Modellbaserad utveckling % Dag NML V-ås FK 4 7 Kursen ingår i masterprogrammet i Programvaruteknik och erbjuds även inresande utbytesstudenter. Beräknat antal registrerade studenter 20. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras DVA411 Modellbaserad utveckling % Dag NML V-ås KP INO101 Trendspaning % Bla DST Ober FK INO101 Trendspaning % Bla DST Ober KP FLA301 Avionik II % Dag NML V-ås FK FLA301 Avionik II % Dag NML V-ås KP ELA402 Medicinsk teknik % Dag NML V-ås FK 3 5 STÄLL IN För få sökande Ej i program ELA402 Medicinsk teknik % Dag NML V-ås KP INO201 Framsyn och scenariodesign % Dag NML E:a FK 2 3 STÄLL IN Kursen ingår inte i program vi anser därför att den bör ställas in vt15 pga för få sökande INO201 Framsyn och scenariodesign % Dag NML E:a KP 2 2 ej i program Sida 25 av 66 GUU 7:14 Sidan 82 av 194

87 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande INO402 Innovation och kreativitetsledning % Dag NML E:a FK 7 10 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras INO402 Innovation och kreativitetsledning % Dag NML E:a KP KIN400 Projektledning % Dag NML V-ås FK KIN400 Projektledning % Dag NML V-ås KP KPP241 Supply Chain Management % Dag NML E:a FK KPP241 Supply Chain Management % Dag NML E:a KP PPU404 Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling PPU404 Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling PPU405 Applied Operations Research and Logistics PPU405 Applied Operations Research and Logistics % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP KPP204 Kvalitetsprocessen % Dag NML E:a FK KPP204 Kvalitetsprocessen % Dag NML E:a KP ITE218 Textdesign % Dag NML E:a FK ITE218 Textdesign % Dag NML E:a KP 1 1 Sida 26 av 66 GUU 7:14 Sidan 83 av 194

88 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande CDT216 Trådlösa nät % Dag NML V-ås FK CDT216 Trådlösa nät % Dag NML V-ås KP 4 4 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras DVA433 Funktionssäker mjukvara % Bla DST Ober FK DVA433 Funktionssäker mjukvara % Bla DST Ober KP DVA103 Grundläggande programmering % Dag NML V-ås FK DVA103 Grundläggande programmering % Dag NML V-ås KP DVA104 Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion DVA104 Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP DVA434 Programvarutest % Bla DST Ober FK DVA434 Programvarutest % Bla DST Ober KP DVA203 Nätverksadministration och övervakning DVA203 Nätverksadministration och övervakning DVA224 Datakommunikation i nätverk II, DSTkurs DVA224 Datakommunikation i nätverk II, DSTkurs % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Bla DST Ober FK % Bla DST Ober KP 0 0 Sida 27 av 66 GUU 7:14 Sidan 84 av 194

89 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ITE327 Textdesign 4: Informativt berättande ITE327 Textdesign 4: Informativt berättande DVA217 Programmering av mobila applikationer DVA217 Programmering av mobila applikationer % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP DVA218 Datakommunikation % Dag NML V-ås FK DVA218 Datakommunikation % Dag NML V-ås KP ITE406 Tillämpade kvantitativa metoder % Dag NML E:a FK 2 2 STÄLL IN Kursen ingår i masterprogrammet Innovation och Design som ställdes in ht14. Vi anser därför att denna kurs bör ställas in för vt15. program inställt ht ITE406 Tillämpade kvantitativa metoder % Dag NML E:a KP DVA222 Objektorienterad programmering % Dag NML V-ås FK DVA222 Objektorienterad programmering % Dag NML V-ås KP 3 4 Sida 28 av 66 GUU 7:14 Sidan 85 av 194

90 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras DVA223 Information - kunskap - vetenskap % Dag NML V-ås FK etik DVA223 Information - kunskap - vetenskap % Dag NML V-ås KP etik ITE407 Forskningsmetoder för innovation och design ITE407 Forskningsmetoder för innovation och design % Dag NML E:a FK 1 3 STÄLL IN Kursen ingår i masterprogrammet Innovation och Design som ställdes in ht14. Vi anser därför att denna kurs bör ställas in för vt % Dag NML E:a KP 1 1 program inställt ht DVA315 Operativsystem % Dag NML V-ås FK DVA315 Operativsystem % Dag NML V-ås KP ELA102 EKG i praktiken % Dag NML V-ås FK ELA102 EKG i praktiken % Dag NML V-ås KP ELA302 Elektroniksystem % Dag NML V-ås FK ELA302 Elektroniksystem % Dag NML V-ås KP ELA405 Signaler och signalbehandling % Dag NML V-ås FK 2 3 Sida 29 av 66 GUU 7:14 Sidan 86 av 194

91 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande ELA405 Signaler och signalbehandling % Dag NML V-ås KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ELA406 Mobila robotar % Dag NML V-ås FK ELA406 Mobila robotar % Dag NML V-ås KP FLA201 Flygsystemteknik % Dag NML V-ås FK FLA201 Flygsystemteknik % Dag NML V-ås KP MFL008 Flygplanstrukturer och materiallära II MFL008 Flygplanstrukturer och materiallära II % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP MFL009 Flygmotorteknik % Dag NML V-ås FK MFL009 Flygmotorteknik % Dag NML V-ås KP MFL014 Flygplansdrift och underhåll I % Dag NML V-ås FK MFL014 Flygplansdrift och underhåll I % Dag NML V-ås KP MFL015 Flygmiljöteknik % Dag NML V-ås FK MFL015 Flygmiljöteknik % Dag NML V-ås KP Sida 30 av 66 GUU 7:14 Sidan 87 av 194

92 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker ITE502 Forskningspraktiken i fokus % Dag NML E:a FK 0 0 STÄLL IN Kursen ingår i masterprogrammet Innovation och Design som ställdes in ht14. Vi anser därför att denna kurs bör ställas in för vt15. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras program inställt ht ITE502 Forskningspraktiken i fokus % Dag NML E:a KP INO101 Trendspaning % Dag NML E:a FK 3 9 STÄLL IN Kursen erbjuds även som distans. Vi föreslår inställande av detta kurstillfälle och att studenterna erbjuds distanstillfället istället. För de studenter som önskar kan handledning på campus erbjudas. studenter erbjuds distans-tillfälle istället INO101 Trendspaning % Dag NML E:a KP KIT126 Informationsdesign - webbdesign % Bla DST Ober FK KIT126 Informationsdesign - webbdesign % Bla DST Ober KP 0 0 Sida 31 av 66 GUU 7:14 Sidan 88 av 194

93 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform INO205 Kreativitet i grupper och organisationer INO205 Kreativitet i grupper och organisationer Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras % Dag NML E:a FK 6 13 STÄLL IN För få sökande ingår ej i program % Dag NML E:a KP KMT220 Kvalitetsutveckling och ledarskap % Bla DST Ober FK KMT220 Kvalitetsutveckling och ledarskap % Bla DST Ober KP MTA101 Ritteknik och CAD, DSTkurs % Bla DST Ober FK MTA101 Ritteknik och CAD, DSTkurs % Bla DST Ober KP INO407 Innovationsrådgivning för kommersialisering INO407 Innovationsrådgivning för kommersialisering % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP KIN153 Innovativ organisering % Dag NML E:a FK 0 0 Kursen ingår i Innovationsprogramm et KIN153 Innovativ organisering % Dag NML E:a KP KIN164 Innovationsledning % Dag NML E:a FK KIN164 Innovationsledning % Dag NML E:a KP 1 1 Sida 32 av 66 GUU 7:14 Sidan 89 av 194

94 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker KIN171 Idé- och konceptutveckling % Dag NML E:a FK 0 0 STÄLL IN Denna kurs erbjuds endast om behov finns. Vi förslår inställande KIN171 Idé- och konceptutveckling % Dag NML E:a KP 0 0 Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KIN400 Projektledning % Dag NML E:a FK KIN400 Projektledning % Dag NML E:a KP KIN402 Innovationsprocessen % Dag NML E:a FK KIN402 Innovationsprocessen % Dag NML E:a KP KIN410 Entreprenörskap % Dag NML E:a FK KIN410 Entreprenörskap % Dag NML E:a KP ITE103 Grafisk form, grundkurs % Dag NML E:a FK ITE103 Grafisk form, grundkurs % Dag NML E:a KP ITE216 Grafisk form 2 - fördjupning % Dag NML E:a FK 8 12 STÄLL IN För få sökande ej i program ITE216 Grafisk form 2 - fördjupning % Dag NML E:a KP KPP106 Examensarbete, produktdesign - formgivning KPP106 Examensarbete, produktdesign - formgivning % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP 4 5 Sida 33 av 66 GUU 7:14 Sidan 90 av 194

95 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande ITE221 Informationssökning och yrkesetik % Dag NML E:a FK 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ITE221 Informationssökning och yrkesetik % Dag NML E:a KP PPU102 CAD fördjupning, DSTkurs % Bla DST Ober FK PPU102 CAD fördjupning, DSTkurs % Bla DST Ober KP ITE302 Forskningsprocesser % Dag NML E:a FK ITE302 Forskningsprocesser % Dag NML E:a KP ITE311 Rumslig gestaltning, fördjupning % Dag NML E:a FK ITE311 Rumslig gestaltning, fördjupning % Dag NML E:a KP ITE317 Examensarbete i informationsdesign ITE317 Examensarbete i informationsdesign % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP ITE319 Informativ illustration, fördjupning % Dag NML E:a FK ITE319 Informativ illustration, fördjupning % Dag NML E:a KP ITE322 Organisationskommunikation % Dag NML E:a FK ITE322 Organisationskommunikation % Dag NML E:a KP Sida 34 av 66 GUU 7:14 Sidan 91 av 194

96 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ITE323 Textdesign 6 - fördjupning % Dag NML E:a FK ITE323 Textdesign 6 - fördjupning % Dag NML E:a KP KIT104 Kognitiva processer % Dag NML E:a FK KIT104 Kognitiva processer % Dag NML E:a KP KIT106 Informationsdesign i praktiken % Dag NML E:a FK KIT106 Informationsdesign i praktiken % Dag NML E:a KP PPU104 Produktionsteknik % Dag NML E:a FK PPU104 Produktionsteknik % Dag NML E:a KP KIT126 Informationsdesign - webbdesign % Dag NML E:a FK KIT126 Informationsdesign - webbdesign % Dag NML E:a KP CDT406 Tillämpad artificiell intelligens % Dag NML V-ås FK CDT406 Tillämpad artificiell intelligens % Dag NML V-ås KP KIT177 3D-modellering - fördjupning % Dag NML E:a FK KIT177 3D-modellering - fördjupning % Dag NML E:a KP KIT205 Typografi och layout % Dag NML E:a FK 0 0 Sida 35 av 66 GUU 7:14 Sidan 92 av 194

97 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande KIT205 Typografi och layout % Dag NML E:a KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KIT250 Att informera med text % Dag NML E:a FK KIT250 Att informera med text % Dag NML E:a KP KIT308 Informativ animation % Dag NML E:a FK KIT308 Informativ animation % Dag NML E:a KP KIT313 Digitalt bildskapande % Dag NML E:a FK 0 0 Kursen ingår i programmet Informativ Illustration. Ska inte ställas in KIT313 Digitalt bildskapande % Dag NML E:a KP KIT314 Digitalt bildskapande -3D % Dag NML E:a FK KIT314 Digitalt bildskapande -3D % Dag NML E:a KP KIT341 Naturvetenskaplig illustration % Dag NML E:a FK KIT341 Naturvetenskaplig illustration % Dag NML E:a KP KIT504 Ljus i rumslig gestaltning % Dag NML E:a FK KIT504 Ljus i rumslig gestaltning % Dag NML E:a KP KIT507 Konstruktion och material % Dag NML E:a FK KIT507 Konstruktion och material % Dag NML E:a KP Sida 36 av 66 GUU 7:14 Sidan 93 av 194

98 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KIT508 Rumslig gestaltning - utomhus % Dag NML E:a FK KIT508 Rumslig gestaltning - utomhus % Dag NML E:a KP KIT525 Rumsligheter % Dag NML E:a FK KIT525 Rumsligheter % Dag NML E:a KP KIT526 Rum och kontext % Dag NML E:a FK KIT526 Rum och kontext % Dag NML E:a KP KMT005 Ritteknik och CAD % Dag NML V-ås FK KMT005 Ritteknik och CAD % Dag NML V-ås KP PPU203 Hållfasthetslära % Dag NML E:a FK PPU203 Hållfasthetslära % Dag NML E:a KP PPU304 Examensarbete, produktutveckling - industriell design PPU304 Examensarbete, produktutveckling - industriell design % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP Sida 37 av 66 GUU 7:14 Sidan 94 av 194

99 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker MTA102 CAD inom robotiken % Dag NML E:a FK 0 0 Kursen ingår i Robotikprogrammet och ca 42 studenter massantas till detta tillfälle. Kursen samläses med KMT005 Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MTA102 CAD inom robotiken % Dag NML E:a KP KPP016 Naturvetenskap, statik % Dag NML E:a FK 4 4 Kursen ingår i samtliga ingenjörsprogram inom Produkt- och processutveckling och drygt 100 studenter massantas till detta tillfälle. Kursen ska inte ställas in KPP016 Naturvetenskap, statik % Dag NML E:a KP KPP024 CAD fördjupning % Dag NML E:a FK KPP024 CAD fördjupning % Dag NML E:a KP KPP045 Ingenjörsvetenskap 3 - material och dynamik % Dag NML E:a FK 3 4 Sida 38 av 66 GUU 7:14 Sidan 95 av 194

100 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform KPP045 Ingenjörsvetenskap 3 - material och dynamik Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML E:a KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KPP104 Industridesign % Dag NML E:a FK KPP104 Industridesign % Dag NML E:a KP KPP105 Industridesign % Dag NML E:a FK KPP105 Industridesign % Dag NML E:a KP PPU305 Examensarbete, produktutveckling - konstruktion PPU305 Examensarbete, produktutveckling - konstruktion % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP KPP207 Produktionsekonomi % Dag NML E:a FK KPP207 Produktionsekonomi % Dag NML E:a KP PPU307 Examensarbete, innovativ produktion/logistik PPU307 Examensarbete, innovativ produktion/logistik PPU308 Examensarbete, entreprenörskap och företagande % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP % Dag NML E:a FK 0 0 Sida 39 av 66 GUU 7:14 Sidan 96 av 194

101 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform PPU308 Examensarbete, entreprenörskap och företagande Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML E:a KP 3 6 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KPP238 Innovativ produktion och logistik % Dag NML E:a FK KPP238 Innovativ produktion och logistik % Dag NML E:a KP PPU306 Examensarbete, industriautomation PPU306 Examensarbete, industriautomation % Dag NML E:a FK 0 0 Kurstillfällen för examensarbeten bör inte ställas in % Dag NML E:a KP KPP306 Produkt- och processutveckling % Dag NML E:a FK KPP306 Produkt- och processutveckling % Dag NML E:a KP PPU501 Examensarbete för master i innovation och design PPU501 Examensarbete för master i innovation och design % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP KPP401 CO-OP teori I % Dag NML E:a FK KPP401 CO-OP teori I % Dag NML E:a KP 3 5 Sida 40 av 66 GUU 7:14 Sidan 97 av 194

102 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker KPP402 CO-OP teori II % Dag NML E:a FK 0 0 Detta kurstillfälle marknadsförs senare under terminen och ska inte ställas in KPP402 CO-OP teori II % Dag NML E:a KP 0 1 Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras PPU503 Examensarbete, innovativ produktion PPU503 Examensarbete, innovativ produktion % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP PPU202 Industridesign, innovation % Dag NML E:a FK PPU202 Industridesign, innovation % Dag NML E:a KP CEL401 Sensorteknik % Dag NML V-ås FK CEL401 Sensorteknik % Dag NML V-ås KP DVA427 Lärande system % Dag NML V-ås FK DVA427 Lärande system % Dag NML V-ås KP CDT308 Realtidssystem I, DST kurs % Bla DST Ober FK CDT308 Realtidssystem I, DST kurs % Bla DST Ober KP ELA407 Reglerteknik % Dag NML V-ås FK ELA407 Reglerteknik % Dag NML V-ås KP Sida 41 av 66 GUU 7:14 Sidan 98 av 194

103 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras DVA120 Datakommunikation i nätverk I, DSTkurs DVA120 Datakommunikation i nätverk I, DSTkurs DVA201 Funktionell programmering med F# DVA201 Funktionell programmering med F# % Bla DST Ober FK % Bla DST Ober KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP DVA210 Nätverkstjänster % Dag NML V-ås FK DVA210 Nätverkstjänster % Dag NML V-ås KP DVA227 Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk DVA227 Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP Sida 42 av 66 GUU 7:14 Sidan 99 av 194

104 Ställa in kurstillfällen VT15 - IDT Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker DVA432 Professionell etik % Dag NML V-ås FK 0 3 Denna kurs erbjuds inom forskarutbildningen. Vi kan därför erbjuda studenter att läsa denna även om få antas från grundutbildningen. Ev tillkommer inresande utbytesstudenter. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras DVA432 Professionell etik % Dag NML V-ås KP DVA226 Datakommunikation för inbyggda system II DVA226 Datakommunikation för inbyggda system II % Dag NML V-ås FK 2 2 STÄLL IN För få sökande. Studenter hänvisas till DVA % Dag NML V-ås KP PPU502 Examensarbete, produktutveckling % Dag NML E:a FK PPU502 Examensarbete, produktutveckling % Dag NML E:a KP INO325 Examensprojekt i innovationsteknik INO325 Examensprojekt i innovationsteknik % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP Sida 43 av 66 GUU 7:14 Sidan 100 av 194

105 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande MAA140 Vektoralgebra, grundkurs % Dag NML V-ås FK MAA140 Vektoralgebra, grundkurs % Dag NML V-ås KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MAA603 Wavelets % Dag NML V-ås FK 4 4 Programkurs, programstudenter tillkommer MAA603 Wavelets % Dag NML V-ås KP MAA709 Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet MAA709 Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet % Bla NML V-ås FK % Bla NML V-ås KP MAA141 Kalkyl, grundkurs % Dag DST V-ås FK MAA141 Kalkyl, grundkurs % Dag DST V-ås KP MAA142 Kalkyl, fortsättningskurs % Dag NML V-ås FK MAA142 Kalkyl, fortsättningskurs % Dag NML V-ås KP MAA150 Vektoralgebra % Dag NML E:a FK MAA150 Vektoralgebra % Dag NML E:a KP 1 2 Sida 44 av 66 GUU 7:14 Sidan 101 av 194

106 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MAA150 Vektoralgebra % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in För få förstahandssökande MAA150 Vektoralgebra % Dag NML V-ås KP 2 3 Ej i någon utbildningsplan eller i något programschema MAA151 Envariabelkalkyl % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in För få förstahandssökande MAA151 Envariabelkalkyl % Dag NML V-ås KP 1 3 Ej i någon utbildningsplan eller i något programschema MAA152 Flervariabelkalkyl % Dag NML V-ås FK MAA152 Flervariabelkalkyl % Dag NML V-ås KP SSA226 Litteratur i andraspråksundervisning SSA226 Litteratur i andraspråksundervisning % Dag NML E:a FK 1 1 Samläser med SSA239 inom Ämneslärarprogramm et % Dag NML E:a KP HEN002 Engelska för akademiker % Dag NML V-ås FK HEN002 Engelska för akademiker % Dag NML V-ås KP HEN104 Engelska för akademiker % Dag NML V-ås FK HEN104 Engelska för akademiker % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 45 av 66 GUU 7:14 Sidan 102 av 194

107 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras HEN107 Ekonomisk engelska % KVÄ NML V-ås FK HEN107 Ekonomisk engelska % KVÄ NML V-ås KP ENA404 Engelska 4, Korpuslingvistik % Dag ITD Ober FK 1 1 Ställ in För få sökande ENA404 Engelska 4, Korpuslingvistik % Dag ITD Ober KP MAA303 Introduktion till finansiell matematik MAA303 Introduktion till finansiell matematik % Dag NML V-ås FK 3 5 Programkurs, programstudenter tillkommer % Dag NML V-ås KP PEA069 Lärare och handledning % Dag NML E:a FK PEA069 Lärare och handledning % Dag NML E:a KP MAA315 Operationsanalys % Dag NML V-ås FK MAA315 Operationsanalys % Dag NML V-ås KP MAA507 Matematiken bakom internet % Dag NML V-ås FK MAA507 Matematiken bakom internet % Dag NML V-ås KP TYA115 Teknisk Tyska % Dag ITD Ober FK TYA115 Teknisk Tyska % Dag ITD Ober KP MAA121 Matematik grundkurs % Dag NML V-ås FK 0 0 Sida 46 av 66 GUU 7:14 Sidan 103 av 194

108 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande MAA121 Matematik grundkurs % Dag NML V-ås KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MMA308 Statistisk inferensteori % Dag NML V-ås FK 2 5 Programkurs, programstudenter tillkommer MMA308 Statistisk inferensteori % Dag NML V-ås KP MMA702 Tidsserieanalys % Dag NML V-ås FK 0 2 Programkurs, programstudenter tillkommer MMA702 Tidsserieanalys % Dag NML V-ås KP MMA705 Portföljteori II % KVÄ NML V-ås FK 2 3 Programkurs, programstudenter tillkommer MMA705 Portföljteori II % KVÄ NML V-ås KP TYA002 Virtuell vardagstyska % Dag ITD Ober FK TYA002 Virtuell vardagstyska % Dag ITD Ober KP MMA713 Försäkringsmatematik % Dag NML V-ås FK 2 5 Programkurs, programstudenter tillkommer MMA713 Försäkringsmatematik % Dag NML V-ås KP TYA112 Tyska i arbetslivet % Dag ITD Ober FK TYA112 Tyska i arbetslivet % Dag ITD Ober KP 0 0 Sida 47 av 66 GUU 7:14 Sidan 104 av 194

109 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ENA114 Teknisk engelska % KVÄ NML V-ås FK ENA114 Teknisk engelska % KVÄ NML V-ås KP TYA107 Deutsche Krimis % Dag ITD Ober FK TYA107 Deutsche Krimis % Dag ITD Ober KP ENA401 Engelska % Dag ITD Ober FK 2 8 Ställ in För få sökande ENA401 Engelska % Dag ITD Ober KP ENA200 Engelska % Dag NML V-ås FK ENA200 Engelska % Dag NML V-ås KP MMA122 Diskret matematik % Dag NML V-ås FK MMA122 Diskret matematik % Dag NML V-ås KP MAA134 Differentialekvationer och transformmetoder MAA134 Differentialekvationer och transformmetoder % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP MAA135 Biomatematik och bioinformatik % Dag NML V-ås FK 2 3 Programkurs, programstudenter tillkommer MAA135 Biomatematik och bioinformatik % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 48 av 66 GUU 7:14 Sidan 105 av 194

110 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MMA500 Diskret matematik, fortsättningskurs MMA500 Diskret matematik, fortsättningskurs % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP MMA128 Differential- och integralkalkyl III % Dag NML V-ås FK MMA128 Differential- och integralkalkyl III % Dag NML V-ås KP ENA202 Engelska 2 Språk i sammanhang % Dag NML V-ås FK 1 2 Samläser med ENA ENA202 Engelska 2 Språk i sammanhang % Dag NML V-ås KP ENA203 Engelska 2, Litteratur % Dag NML V-ås FK ENA203 Engelska 2, Litteratur % Dag NML V-ås KP MAA091 Matematik i årskurs % KVÄ NML E:a FK MAA091 Matematik i årskurs % KVÄ NML E:a KP MMA690 Examensarbete i matematik % Dag NML V-ås FK 1 3 Examensarbete, alt. för examen på masterprogram MMA690 Examensarbete i matematik % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 49 av 66 GUU 7:14 Sidan 106 av 194

111 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker MMA692 Examensarbete i matematik % Dag NML V-ås FK 3 3 Examensarbete, ges på program vars studenter ej sökt MMA692 Examensarbete i matematik % Dag NML V-ås KP 0 0 Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MMA132 Numeriska metoder % Dag DST V-ås FK MMA132 Numeriska metoder % Dag DST V-ås KP ENA204 Engelska 2, Språkvetenskap % Dag NML V-ås FK 3 4 Samläser med ENA ENA204 Engelska 2, Språkvetenskap % Dag NML V-ås KP HEN401 Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska % Dag ITD Ober FK 0 6 Följer akademins principbeslut om när kurser ska förläggas i tid. Antalet förväntade deltagare ligger i nivå med det man kan bedöma som rimligt för denna nivå inom ämnet HEN401 Engelska 4, uppsats på avancerad nivå i engelska % Dag ITD Ober KP ENA201 Engelska 2 Språk i arbetslivet % Dag ITD Ober FK ENA201 Engelska 2 Språk i arbetslivet % Dag ITD Ober KP 0 0 Sida 50 av 66 GUU 7:14 Sidan 107 av 194

112 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras ENA309 Examensarbete i engelska % Dag NML V-ås FK ENA309 Examensarbete i engelska % Dag NML V-ås KP TYA302 Tyska 3, specialarbete % Dag ITD Ober FK 2 2 Akademin arbetar för att rekrytera fler studenter till ämnet tyska och bedömer därför att det är viktigt att ge kursen TYA302 Tyska 3, specialarbete % Dag ITD Ober KP LIA004 Svensk kriminallitteratur % Bla DST Ober FK LIA004 Svensk kriminallitteratur % Bla DST Ober KP KMI035 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister II KMI035 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister II % Bla NML V-ås FK 3 4 Samläsning med och och delvis med % Bla NML V-ås KP KMI051 Sång och röstvård II % Bla NML V-ås FK KMI051 Sång och röstvård II % Bla NML V-ås KP KMI051 Sång och röstvård II % Bla NML E:a FK KMI051 Sång och röstvård II % Bla NML E:a KP 0 0 Sida 51 av 66 GUU 7:14 Sidan 108 av 194

113 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KMI037 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister IV KMI037 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister IV % Bla NML V-ås FK 0 0 Samläsning med och och delvis med % Bla NML V-ås KP KMI033 Kammarmusik VI % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in Inga sökande KMI033 Kammarmusik VI % Dag NML V-ås KP KMI036 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister III KMI036 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister III % Bla NML V-ås FK 0 0 Samläsning med och och delvis med % Bla NML V-ås KP MAA313 Simulering % Bla NML V-ås FK 2 3 Programkurs, programstudenter tillkommer MAA313 Simulering % Bla NML V-ås KP KMI063 Scenframträdande % Bla NML V-ås FK KMI063 Scenframträdande % Bla NML V-ås KP KMI062 Orkester % Bla NML V-ås FK 1 1 Viss samläsning med Sida 52 av 66 GUU 7:14 Sidan 109 av 194

114 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande KMI062 Orkester % Bla NML V-ås KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KMI061 Kör % Bla NML V-ås FK KMI061 Kör % Bla NML V-ås KP KMI050 Sång och röstvård I % Bla NML E:a FK KMI050 Sång och röstvård I % Bla NML E:a KP MAA402 Problemlösning och geometri % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande MAA402 Problemlösning och geometri % Dag NML E:a KP MAA403 Tal och algebra, fortsättningskurs % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande MAA403 Tal och algebra, fortsättningskurs % Dag NML E:a KP MAA404 Examensarbete i matematik för tidigarelärare MAA404 Examensarbete i matematik för tidigarelärare % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande % Dag NML E:a KP KMI050 Sång och röstvård I % Bla NML V-ås FK KMI050 Sång och röstvård I % Bla NML V-ås KP MMA011 Att lära och förstå matematiska begrepp % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande Sida 53 av 66 GUU 7:14 Sidan 110 av 194

115 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid MMA011 Att lära och förstå matematiska begrepp Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML E:a KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MMA019 Matematikens idehistoria % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande MMA019 Matematikens idehistoria % Dag NML E:a KP KMI059 Orkester % Bla NML V-ås FK 1 1 Ställ in För få sökande KMI059 Orkester % Bla NML V-ås KP MAA405 Matematikdidaktik % Dag NML E:a FK MAA405 Matematikdidaktik % Dag NML E:a KP MMA022 Differentialekvationer för lärare % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in Inga sökande MMA022 Differentialekvationer för lärare % Dag NML V-ås KP MMA405 Analys för lärare, fortsättningskurs % Dag NML V-ås FK MMA405 Analys för lärare, fortsättningskurs % Dag NML V-ås KP MMA491 Examensarbete i matematik för senarelärare MMA491 Examensarbete i matematik för senarelärare % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP 1 1 Sida 54 av 66 GUU 7:14 Sidan 111 av 194

116 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker KMI058 Kör % Bla NML V-ås FK Ställ in Tillstånd för att använda antagningsprov som behörighetskrav och urvalsmetod saknas för vt15 Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras KMI058 Kör % Bla NML V-ås KP MOA004 Examensarbete inom kunskapsområdet matematik MOA004 Examensarbete inom kunskapsområdet matematik KMI017 Förberedande kurs inför högre musikstudier II KMI017 Förberedande kurs inför högre musikstudier II % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in Inga sökande % Dag NML V-ås KP PEA056 Möten med mångfald % Dag NML V-ås FK 2 8 Samläser med beteendevetenskaplig a prog och PEA055, PEA PEA056 Möten med mångfald % Dag NML V-ås KP OAU007 Examensarbete i kunskapsområdet svenska/språk och språkutveckling % Dag NML E:a FK 0 0 Sida 55 av 66 GUU 7:14 Sidan 112 av 194

117 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid OAU007 Examensarbete i kunskapsområdet svenska/språk och språkutveckling Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande % Dag NML E:a KP 4 4 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras PEA030 Vuxenpedagogik % Dag DST Ober FK PEA030 Vuxenpedagogik % Dag DST Ober KP FYA400 Upptäck, undersök och utforska naturvetenskap och teknik i förskolan FYA400 Upptäck, undersök och utforska naturvetenskap och teknik i förskolan % Bla NML S-tälje FK % Bla NML S-tälje KP OAU032 Utforska naturvetenskap och teknik med science centerpedagogik II OAU032 Utforska naturvetenskap och teknik med science centerpedagogik II % Bla NML S-tälje FK 3 3 Ställ in För få sökande % Bla NML S-tälje KP OAU104 Naturorienterande ämnen och teknik i skolår F-3, del II OAU104 Naturorienterande ämnen och teknik i skolår F-3, del II % Bla NML S-tälje FK % Bla NML S-tälje KP 0 0 Sida 56 av 66 GUU 7:14 Sidan 113 av 194

118 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid SVA118 Interkulturell kommunikation i ett globalt perspektiv Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker % Dag NML V-ås FK programstudenter från YCT01 massantas Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras SVA118 Interkulturell kommunikation i ett globalt perspektiv % Dag NML V-ås KP PEA060 Pedagogik % Dag NML V-ås FK PEA060 Pedagogik % Dag NML V-ås KP MFY006 Mekanik I % Dag NML V-ås FK programstudenter från CCV20 massantas MFY006 Mekanik I % Dag NML V-ås KP MFY010 Värme- och vågrörelselära, grundkurs MFY010 Värme- och vågrörelselära, grundkurs SQA036 AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation SQA036 AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % KVÄ DST Ober FK Ställ in Undervisande personal har beviljats VR-medel för forskning % KVÄ DST Ober KP 0 0 Sida 57 av 66 GUU 7:14 Sidan 114 av 194

119 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker SVA405 Tvåspråkighet % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande SVA405 Tvåspråkighet % Dag NML E:a KP 0 0 Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras PEA055 Pedagogik % Dag NML V-ås FK PEA055 Pedagogik % Dag NML V-ås KP SQA077 Vetenskaplig introduktion i specialpedagogik SQA077 Vetenskaplig introduktion i specialpedagogik SQA097 AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation avancerad nivå SQA097 AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation avancerad nivå % KVÄ DST E:a FK % KVÄ DST E:a KP % KVÄ DST Ober FK Ställ in Undervisande personal har beviljats VR-medel för forskning % KVÄ DST Ober KP PEA076 Pedagogik % Dag NML E:a FK PEA076 Pedagogik % Dag NML E:a KP PEA068 Pedagogik i arbetslivet % Em NML E:a FK Ställ in Få sökande Sökande erbjuds plats på istället PEA068 Pedagogik i arbetslivet % Em NML E:a KP 0 0 Sida 58 av 66 GUU 7:14 Sidan 115 av 194

120 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras SVA408 Examensarbete inom inriktning språk och språkutveckling SVA408 Examensarbete inom inriktning språk och språkutveckling % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande % Dag NML E:a KP SVA302 Tvåspråkighet % Dag NML E:a FK SVA302 Tvåspråkighet % Dag NML E:a KP SVA303 Examensarbete i svenska % Dag NML E:a FK SVA303 Examensarbete i svenska % Dag NML E:a KP SVA304 Retorik % Dag NML E:a FK SVA304 Retorik % Dag NML E:a KP SVA305 Samtalsanalys % Dag NML E:a FK SVA305 Samtalsanalys % Dag NML E:a KP ENA403 Engelska 4, Narrativ och teori % Dag ITD Ober FK 1 4 Ställ in För få sökande ENA403 Engelska 4, Narrativ och teori % Dag ITD Ober KP SSA223 Att lära på sitt andraspråk % Dag NML E:a FK 2 5 Samläses med SSA236 inom Ämneslärarprogramm et Sida 59 av 66 GUU 7:14 Sidan 116 av 194

121 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande SSA223 Att lära på sitt andraspråk % Dag NML E:a KP 0 0 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras SSA224 Språkutvecklingsanalys % Dag NML E:a FK 3 3 Samläses med SSA237 inom Ämneslärarprogramm et SSA224 Språkutvecklingsanalys % Dag NML E:a KP SSA225 Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet SSA225 Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet SSA226 Litteratur i andraspråksundervisning SSA226 Litteratur i andraspråksundervisning SSA221 Fonetik i ett andraspråksperspektiv SSA221 Fonetik i ett andraspråksperspektiv % Dag NML E:a FK 1 2 Samläses med SSA238 inom Ämneslärarprogramm et % Dag NML E:a KP % Bla DST Ober FK % Bla DST Ober KP % Bla DST Ober FK % Bla DST Ober KP SVA129 Skandinavistik 2: Språk och kultur % Dag NML V-ås FK SVA129 Skandinavistik 2: Språk och kultur % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 60 av 66 GUU 7:14 Sidan 117 av 194

122 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras SVA409 Examensarbete i svenska som andraspråk, avancerad nivå SVA409 Examensarbete i svenska som andraspråk, avancerad nivå % Dag NML E:a FK 0 0 Det finns sena sökande till kursen. Kursen behövs för lärarexamen (oförnyade lärarprogrammet) % Dag NML E:a KP PEA068 Pedagogik i arbetslivet % Dag NML V-ås FK PEA068 Pedagogik i arbetslivet % Dag NML V-ås KP TYA210 Tysk Affärskommunikation % Dag ITD Ober FK TYA210 Tysk Affärskommunikation % Dag ITD Ober KP SVA410 Svenska som andraspråk, didaktik avancerad nivå SVA410 Svenska som andraspråk, didaktik avancerad nivå % Dag NML E:a FK 0 0 Det finns sena sökande till kursen. Kursen behövs för lärarexamen (oförnyade lärarprogrammet) % Dag NML E:a KP MAA141 Kalkyl, grundkurs % Dag NML V-ås FK MAA141 Kalkyl, grundkurs % Dag NML V-ås KP Sida 61 av 66 GUU 7:14 Sidan 118 av 194

123 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras HLI150 Litteraturvetenskap - historiska perspektiv HLI150 Litteraturvetenskap - historiska perspektiv HLI160 Litteraturvetenskap - teoretiska perspektiv HLI160 Litteraturvetenskap - teoretiska perspektiv % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP HLI152 Antik och medeltid % Dag NML V-ås FK HLI152 Antik och medeltid % Dag NML V-ås KP HLI162 Lyrik och drama % Dag NML E:a FK HLI162 Lyrik och drama % Dag NML E:a KP HLI153 Renässans, barock och klassicism % Dag NML V-ås FK HLI153 Renässans, barock och klassicism % Dag NML V-ås KP HLI154 Upplysning och romantik % Dag NML V-ås FK 0 0 Samläser med HLI HLI154 Upplysning och romantik % Dag NML V-ås KP OAU006 En skola för alla i en värld för alla % Dag NML E:a FK 0 0 Sida 62 av 66 GUU 7:14 Sidan 119 av 194

124 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande OAU006 En skola för alla i en värld för alla % Dag NML E:a KP Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras LIA403 Språkutveckling och litteratur % Dag NML E:a FK 0 0 Ställ in Inga sökande LIA403 Språkutveckling och litteratur % Dag NML E:a KP HLI400 Litteraturvetenskap, fördjupning % Dag NML V-ås FK 0 1 Ställ in För få sökande HLI400 Litteraturvetenskap, fördjupning % Dag NML V-ås KP HLI163 Roman och novell % Dag NML E:a FK 0 0 Samläser med HLI HLI163 Roman och novell % Dag NML E:a KP HOA400 Examensarbete i kunskapsområdet moderna språk HOA400 Examensarbete i kunskapsområdet moderna språk % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in Inga sökande % Dag NML V-ås KP TYA205 Tyska % Dag NML V-ås FK TYA205 Tyska % Dag NML V-ås KP TYA204 Tyska 2 i Tyskland % Dag NML TYSK LAND FK Sida 63 av 66 GUU 7:14 Sidan 120 av 194

125 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform TYA204 Tyska 2 i Tyskland % Dag NML TYSK LAND Ort Typ 1:a handssökande KP 2 2 Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras OAU035 Språklig och kulturell mångfald % KVÄ NML E:a FK 3 6 Programstudenter tillkommer från GSL OAU035 Språklig och kulturell mångfald % KVÄ NML E:a KP MMA290 Examensarbete i matematik % Dag NML V-ås FK 2 3 Examensarbete, värdefull som rekryteringsintstrume nt för studier på avancerad nivå MMA290 Examensarbete i matematik % Dag NML V-ås KP OAU020 Examensarbete på avancerad nivå inom kunskapsområdet pedagogik OAU020 Examensarbete på avancerad nivå inom kunskapsområdet pedagogik % Dag NML E:a FK % Dag NML E:a KP HOA103 Språkdidaktik % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in Inga sökande HOA103 Språkdidaktik % Dag NML V-ås KP HOA102 Språkdidaktik % Dag NML V-ås FK 0 0 Ställ in Inga sökande HOA102 Språkdidaktik % Dag NML V-ås KP 0 0 Sida 64 av 66 GUU 7:14 Sidan 121 av 194

126 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras TYA113 Tyska 1 i Tyskland % Dag NML TYSK LAND TYA113 Tyska 1 i Tyskland % Dag NML TYSK LAND FK KP HEN415 Examensarbete i engelska, avancerad nivå HEN415 Examensarbete i engelska, avancerad nivå SVA130 Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur SVA130 Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP % Dag NML V-ås FK % Dag NML V-ås KP HOA401 Språkdidaktik 1, avancerad nivå % Dag NML V-ås FK HOA401 Språkdidaktik 1, avancerad nivå % Dag NML V-ås KP HOA402 Språkdidaktik 2, avancerad nivå % Dag NML V-ås FK HOA402 Språkdidaktik 2, avancerad nivå % Dag NML V-ås KP KMI034 Kroppskännedom för sångare och instrumentalister I 7,5 25% Bla NML V-ås FK Viss samläsning med och samt Sida 65 av 66 GUU 7:14 Sidan 122 av 194

127 Ställa in kurstillfällen VT15 - UKK Ärende 13 bilaga 3 Anm.kod Kurskod Kursnamn HP Takt Kurstid Undervisningsform Ort Typ 1:a handssökande Totalt antal sökande Skriv "Ställ in" Observera att hela kurstillfället måste ställas in, inte endast KP alternativt FK. Motivering: Ange motivering till inställande eller till varför kurstillfället ska ges med få sökande (rödmarkerade kurstillfällen). Om samläsning är motiv, ange med vilka kurstillfällen som samläsning sker. Försäkran: Om kurstillfället ställs in, kan studenter ändå följa utbildningplan för program? Ange hur eventuella problem kan hanteras MKM012 Sång och körövning I 7,5 25% Kvä NML V-ås FK Samläser med MKM013 Sång och körövning II 7,5 25% Kvä NML V-ås FK Samläser med Summa Sida 66 av 66 GUU 7:14 Sidan 123 av 194

128 GUU 7:14 Sidan 124 av 194

129 Ärende 14 bilaga 1 Mälardalens Högskola (7) Programnöjdhet mätning på MdH Det ursprungliga uppdraget handlade om att diskutera hur programutvärderingar kan göras och studentnöjdhet på program kan definieras och mätas. Detta har lett till följande punkter och frågor: - En definition på programnöjdhet. - Ska mätningen ske lika för alla program och hur ska det i så fall organiseras? Vi föreslår en enkät i tre delar, varav två är gemensamma för alla, men en del är specifik per program. - Vi föreslår hur en högskolegemensam mätning (alltså en enkät som alla program använder) kan koordineras, baserat på diskussioner och information från samordnare. - Vi kommenterar också hur en högre svarsfrekvens (och vilken som är lämplig) kan uppnås och vilka metoder som kan användas, samt vilken samordnarens roll skulle vara. Informationen som kommer in med hjälp av enkäten är en komplettering till de styrkort vi använder idag. Syftet med den mätning som föreslås är att både komplettera styrkorten för nämndens skull och att förse akademierna med ett tydligt underlag för uppföljning av arbetet med programmen. Definition: Programnöjdhet bygger på att studenten upplever att undervisningen har hög kvalité: att högskolelärarna är engagerade och ämnesmässigt kompetenta, att kommunikationen på kurser och omkring kurser fungerar bra. Studenter som har förväntningar om att få ett med avseende på utbildningen relevant jobb efter utbildningen och som avser slutföra den, samt upplever den som meningsfull kan betraktas som nöjda. Summerat är kompetens, kommunikation, förväntningar och meningsfullhet nyckelord. Utifrån definitionen har frågor/påståenden använts (testats) på programmen i företagsekonomi på grundnivå under VT 14, se indikatorer sist i dokumentet. Därefter har frågorna diskuterats i arbetsgruppen och en trimmad version av frågebatteriet ligger med i detta dokument. Frågorna är indelade i tre grupper: 1. Frågor om respondenten, 2. Programspecifika frågor (med exempel från IMF) och 3. Frågor om nöjdhet som kan användas på samtliga program. I de rapporter från andra lärosäten som arbetsgruppen har tagit del av framgår att många mäter hur pass nöjda studenterna är med stödjande funktioner och studiemiljön i stort. Även ett sådant batteri med frågor testades i samma enkät som programnöjdhet för ekonomprogrammen. Enkäten blev Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 325, Eskilstuna Postadress: Box 883, Västerås GUU 7:14 Tfn: Fax: Tfn: Fax: Sidan av 194 Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Webb: E-post: Org.nr:

130 Ärende 14 bilaga 1 därmed ganska lång och även om resultaten är intressanta, är det inte dessa aspekter som torde vara avgörande för huruvida studenten avser slutföra utbildningen, eller är nöjd med programmet. Arbetsgruppen har beslutat att utesluta detta frågebatteri, eftersom frågor om programnöjdhet måste prioriteras. Till grund för detta ligger att svarsfrekvensen påverkas negativt om enkäten är för lång, men det är också värt att nämna att nämnden inte efterfrågat denna typ av information. 2 (7) Information från samordnare I diskussionen om hur det skulle fungera att använda samma mätinstrument för alla program (med modifiering av vissa programspecifika frågor) har vi kommit fram till att vi ska tala med flera samordnare från hela högskolan. Vi har talat med nästan alla och det har framkommit att det finns olika rutiner på olika akademier och att graden av samordning inom varje akademi varierar. De flesta använder webbenkät och har det svårt att få en hög svarsfrekvens. Det finns blandade åsikter om huruvida en högskolegemensam mätning vore vettigt och genomförbart. De farhågor som finns är att en gemensam enkät skulle bli för lång och att kanske möjligheten till att vara programspecifik skulle gå förlorad. En ytterligare farhåga är att en gemensam enkät skulle innebära allmänna frågor av litet informationsvärde för lärare och studenter. Arbetsgruppen uppfattar att det är kritik mot nuvarande kursutvärderingssystem som ligger till grund för denna farhåga. Många uppfattar att det systemet mäter andra saker än kvalitén på den kurs de nyss genomfört. Det är inte solklart vad som skulle bli bättre för studenterna, men det är ju heller inte syftet med mätningen, då syftet är att få in underlag till nämnden. Detta måste framgå tydligt om förslaget om gemensam mätning ska genomföras. Bl.a är nuvarande förslag till enkät utformad så att programsamordnare ska ha nytta av den för att förbättra programmet och det är ju gynnsamt för studenterna. Det ska påpekas att den enkät som föreslås här är framtagen av samordnare och studenter i samarbete och är testad på mer än 150 studenter. För att enkäten inte ska bli för allmän har den en del som är specifik för varje program, som samordnaren själv formulerar. Om en högskolegemensam enkät ska införas är det av stor betydelse att de som organiserar arbetet träffar samordnare och går igenom hur enkäterna ska utformas, så att den passar det program vars studenters nöjdhet den avser mäta. Mätningens frekvens En viktig fråga att ta ställning till är hur ofta mätning ska genomföras ska det vara när studenterna är på sista året och handla om hela programmet, eller ska mätning ske varje år? Vid mätning varje år går att urskilja om bristande nöjdhet är kopplat till ett visst år av studierna. I den enkät vi föreslår anger studenten vilken termin vederbörande är på och därmed ger materialet möjlighet till jämförelser av attityder mellan olika år/terminen för de enskilda programmen. Programutvärderingarna syftar till att både ge samordnarna underlag för att förbättra programmen, och att stärka de beslutsunderlagen nämnden GUU 7:14 Sidan 126 av 194

131 Ärende 14 bilaga 1 använder för att fatta beslut om utbud. För nämndens räkning är det viktigt att mätningen genomförs årligen på samtliga program, så att underlag för beslut om utbud är så rikt som möjligt. För samordnarna kan denna mätning vara värdefull eftersom den ger indikation på vad som behöver förbättras i programmen. Det ska dock understrykas att för utveckling av program är den insamling många samordnare gör i dagsläget på andra vis än enkät, tex i möten också viktig och vi uppmuntrar samordnare att fortsätta med det i den mån det bedöms viktigt (av samordnaren själv). 3 (7) Svarsfrekvens Vilken svarsfrekvens som är lämplig i mätning av nöjdhet på ett utbildningsprogram har diskuterats i gruppen. Frågan kommer att tas upp i möte med samordnare. Vår diskussion har fastställt att man bör ha in svar från minst 50% av studenterna (helst 50% för varje årgång), eftersom det rör sig om begränsade urval där det är svårt att se tydliga sample. Såklart ska vi sträva efter 100% svarsfrekvens. En del i arbetet med att föreslå rutiner för mätning är därför att ta fram ett batteri med förslag på hur samordnarna kan öka svarsfrekvensen då mätningen genomförs, se nedan. Det kommer att ta tid i anspråk och därför bli viktigt för avdelningschefer att förhålla sig till att de som är samordnare behöver kunna fokusera på programutvärdering under vårterminen, i synnerhet under maj månad då enkäterna genomförs. Åtgärder för att öka svarsfrekvensen 1. Schemalägga tid i anslutning till lektion i pågående kurs och finnas på plats i klassrummet när de fyller i utvärderingsenkäten (på webb eller papper; dock ska observeras att pappersenkäter innebär att någon sedan ska mata in data och då ökar kostnaden). 2. Påminnelser flera gånger per mail för de som inte kunnat närvara vid utvärderingstillfället. 3. Återkoppla svaren på enkäten till studenterna så snart som möjligt efter utvärderingstillfället i klassrummet. Framtagande av enkät och distribution Frågorna som är framtagna för att mäta nöjdhet är listade i slutet av dokumentet. Det rör sig om frågor som passar på alla program, förutom en del som är frågor som behöver formuleras specifikt av varje samordnare. Förslag på hur det kan lösas på ett smidigt sätt är att varje år i januari, februari eller senast mars erbjuda en workshop (som i upplägget liknar en kurs i Blackboard) där samordnare kan delta. Vid det tillfället skapas alla enkäter och vi går igenom enkätverktyget. Det kommer även att bli diskussion kring mätningen, hur den genomförs och hur svaren kan redovisas, för att alla samordnare ska få stöd för genomförandet av mätningen. I maj genomförs sedan enkäterna och det är då samordnarna behöver lägga extra krut på att få studenterna att svara. Det är samordnarna själva som mailar ut länken till enkäten till studenterna på programmet och därefter börjar genomföra åtgärder för att få in svar. Enkätsvaren kan användas av samordnarna på varje akademi för förbättring av program och redovisning för akademiledning om GUU 7:14 Sidan 127 av 194

132 Ärende 14 bilaga 1 hur det går. Det bör finnas en person centralt som samlar ihop svaren och redovisar på ett överskådligt sätt, i syfte att ge nämnden ett bra underlag (koordinering som liknar den vi har för kursutvärderingar idag). 4 (7) Roller Genomförandet enligt detta förslag skulle innebära att samordnarens roll kring förtydligas något. I punktform kan den sammanfattas som: Göra enkäten i det enkätverktyg MdH har (tex Netigate eller QuickSearch). Maila ut länken till enkäten till alla studenter på programmet. Ansvara för att påminnelser görs aktivt tills tillräckligt många svar kommit in. Uppgifter som att redovisa på akademin kan förstås tillkomma på akademinivå, men det är inget som rör det material fakultetsnämnden efterfrågat. För att arbetet ska fundera måste det finnas en person som koordinerar centralt. Denna roll skulle innebära Träffa samordnare under vårterminen före maj månad och hjälpa till med enkäten och verktyget support måste finnas. Spara och sammanställa materialet så att nämnden får överskådlig information. GUU 7:14 Sidan 128 av 194

133 Ärende 14 bilaga 1 Indikatorer 5 (7) Frågor om studenterna och programmet generellt 1. Vilken termin i utbildningen är du på? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eller 10 vill ej ange: samordnaren anger det antal som det finns terminer) 2. Är du kvinna eller man? (kvinna, man, annat, vill ej ange) 3. Hur bedömer du dina kunskaper från tidigare utbildning i förhållande till programmets svårighetsgrad? (otillräckliga, tillräckliga, vet ej) 4. I vilken grad tycker du att utbildningen är internationell? (1. Inte alls, 5. Mycket internationell) 5. I vilken omfattning jobbar du utanför studierna? (1. Inte alls, timmar i veckan, 9 20 timmar i veckan, mer än 20 timmar i veckan) Programspecifika frågor Dessa frågor är exempel från IMF-programmet och bör omarbetas för varje enskilt program. 6. Vilken ort läser du på? (relevant för program som ges på båda orter) 7. Hur har ditt intresse för företags ageranden på internationella marknader påverkats av utbildningen? (minskat/ökat) 8. Hur har ditt intresse för marknadsföring påverkats av utbildningen? (minskat/ökat) 9. (Hur uppfattar du de metoder för lärande som används i undervisningen): I vilken utsträckning har metoden varit givande för ditt lärande? Följt av frågor om varje metod, för IMF: grupparbeten, föreläsningar: individuella inlämningsuppgifter; seminarier (5-gradig skala där 1 är inte alls givande och 5 är mycket givande) 10. Här kan man fråga om VFU om det finns, eller önskas (till exempel) Gemensamma frågor om nöjdhet utifrån vår definition Nedan finns de indikatorer som arbetsgruppen föreslår ska användas på samtliga program. Både frågor och påståenden har besvarats med en GUU 7:14 Sidan 129 av 194

134 Ärende 14 bilaga 1 femgradig skala där värde 1 representerat inte alls/tar avstånd och värde 5 väldigt mycket/instämmer helt. 6 (7) Kvalité 11. Hur nöjd är du med utbildningen hittills som helhet? 12. Hur bedömer du utbildningens svårighetsgrad? 13. Hur bedömer du din arbetsinsats i förhållande till antalet högskolepoäng? 14. Vad tycker du om kurserna du läst hittills på programmet? 15. Jag upplever att lärarna är engagerade under kurserna. 16. Jag tycker att lärarna ger väldigt bra undervisning. 17. Jag är nöjd med mina lärares ämnesmässiga kompetens. Kommunikation 18. Hur tycker du att rutiner för genomförande av kursutvärderingar fungerar? 19. Hur tycker du att Blackboard fungerar för kurskommunikation? 20. Hur fungerar studieinformationen beträffande val av kurser? (kan komma att bli programspecifik beroende på rutiner på programmet) 21. Hur fungerar studievägledningen på programmet? 22. Jag är nöjd med den återkoppling vi studenter får på de kursutvärderingar vi gör. Attityder generell kvalité/avsikt 23. Jag är säker på att jag vill slutföra programmet och ta ut examen. 24. Jag funderar på att hoppa av utbildningen. 25. Jag skulle rekommendera den här utbildningen till andra. Attityder förväntningar och meningsfullhet 26. Jag tror att de kurser jag läser på programmet är relevanta för det yrke jag vill ha i framtiden. 27. Jag trivs verkligen med min utbildning. 28. Jag förväntar mig att få ett jobb som är kopplat till min utbildning direkt efter examen 29. Utbildningen har överträffat mina förväntningar. GUU 7:14 Sidan 130 av 194

135 Ärende 14 bilaga Jag läser en akademisk utbildning för att det känns meningsfullt för mig. 7 (7) Enkäten har ibland avslutas med en ruta för fritext, men arbetsgruppen föreslår att enkäten istället avslutas med att e-postadress till programsamordnaren anges och be de studenter som vill skriva fritext kan maila sina synpunkter dit. Detta har provats på IMF och fungerade bra. Förslaget grundas på att vi vill minska möjligheten till kränkningar av enskilda lärare, men också att det som kommer i fritextrutan inte är statistiskt relevant. Vill man ha ett systematiskt underlag för kvalitativ analys är det bättre att samordnaren ordnar möten med studenter, så som det beskrivs under rubriken mätningens frekvens, andra stycket. Skulle man som samordnare gärna vilja ha en ruta för fritext kan detta enkelt läggas till. GUU 7:14 Sidan 131 av 194

136 GUU 7:14 Sidan 132 av 194

137 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 15 Revidering av utbildningsplan för magisterprogram i programvaruteknik, ZCG20 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Michael Rogefelt Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplan för magisterprogramet i programvaruteknik. Förändringen föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Önskemål om revidering av aktuell utbildningsplan utgår direkt eller indirekt från kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits i samband med uppföljning av bristande kvalitet i UKÄ:s pågående kvalitetsutvärdering (MDH /12). De önskade revideringarna avser i huvudsak: Mindre språkliga ändringar i de inledande styckena. Examensarbeteskursen minskar från 30 till 15 poäng för att ge plats för en kurs i forskningsmetodik. Detta för att säkra studenternas kunskaper i vetenskaplig metod. Ytterligare tillförs en ämneskurs för att ge studenterna bättre breddkunskaper. Innehåll i utbildningsplan avseende valbara kurser utgår då programmet enligt önskad revidering stramas upp till en sammanhållen studiegång utan valbara kurser. Namnjusteringar på några kurser med anledning av att några kursplaner uppdaterats. Inaktuell text med avseende på ovan förändringar under rubriken Val inom programmet är borttagen. Några ytterligare valfria kurser införs som alternativ för studenter som sedan tidigare läst ingående kurser i programmet När det gäller valfria kurser kan det ifrågasättas om dessa ska anges i utbildningsplanen då kurserna inte ingår i programmet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut: att ta bort valfria kurser i utbildningsplan för magisterprogram i programvaruteknik och med anledning av detta justera text under rubriken Val inom programmet GUU 7:14 Sidan 133 av 194

138 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) att akademin senast den 7 januari 2015 delge UFO examensmatris för aktuellt program att att i övrigt revidera utbildningsplan för magisterprogram i programvaruteknik ZCG20 enligt akademins förslag på revidering som bilagts ärendet därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla för utbildning från höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslaget till revidering har beretts på akademi IDT i utbildningsrådet där utbildningsledare Annika Björklund har deltagit. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins förslag på reviderad utbildningsplan Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 134 av 194

139 Ärende 15 bilaga 1 Utbildningsplan - Magisterprogram i programvaruteknik Programkod: Giltig från: Beslutsinstans: Behörighet: ZCG20 HT153 Fakultetsnämnden Diarienummer: MDH /10 Akademi: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. IDT Fastställandedatum: Mål Formaterat: Färgöverstrykning Formaterat: Färgöverstrykning Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Software engineeringprogramvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Det ettåriga magisterprogrammet i programvaruteknik ger dig kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvarusystem av hög kvalitet, vilket är ovärderligt för programvaruarkitekter, projektledare och tekniska specialister. Efterfrågan på kunniga experter inom psoftware engineeringrogramvaruteknik ökar stadigt, vilket gör dig mycket konkurrenskraftig nationellt såväl som internationellt, inom både industrin och akademisk forskning. Kunskap och förståelse Inom ramarna för magisterprogrammet i programvaruteknik tillhandahåller studenterna kunskap, kompetens och erfarenhet inom utveckling av programvara och programvaruintensiva system i ett globalt perspektiv, och utvecklar därigenom en förmåga att förstå, designa och implementera sådana system på den globala marknaden. Studenterna utbildas för att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, tele-medicin, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, geografiska informationssystem, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning. Studenterna ackumulerar kunskap om analys, design och management av stora och komplexa programvarusystem. Studenterna ges också en medvetenhet om, och tränas i att hantera, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader; de vet hur man kommunicerar i ett globalt nätverk och en global arbetsgrupp och kan även tolka och utnyttja olikheter i deras professionella (och personliga) liv. I det industriella spåret ingår mentorer och examensarbeten relaterade till associerade industrier (t.ex. ABB, Ericsson och Volvo). GUU 7:14 Sidan 135 av 194

140 Ärende 15 bilaga 1 Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten: analytiskt tillämpa generella principer för programvaruutveckling vid utvecklingen av komplex programvara och programvaruintensiva system, demonstrera nödvändig förståelse av metoder och tekniker för mjukvarumanagement, samt kunna använda dessa i olika utvecklingssituationer, bemästra generella principer och tekniker för hantering av kvalitetsattribut för olika typer av programvarusystem (t.ex. säkerhet och pålitlighet), förstå, planera och genomföra självständigtående arbete inom olika applikationsdomäner, överskrida kulturella, sociala och ekonomiska skillnader och arbeta i internationella team, proaktivt planera och hantera sin framtida karriär såväl som den personliga utvecklingen, självreflektera och kritiskt utvärdera den egna förmågan att hantera komplexa problem, söka upp, läsa, förstå och utvärdera forskningsartiklar och på så sätt vara medveten om forskningsfronten inom programvaruutveckling. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Undervisningsspråk Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m. Innehåll Programmet består av 4530 hp teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, på avancerad nivå, omfattande hp. Alternativt kan kursdelen uppgå till 45 hp och examensarbetet inom datavetenskap omfatta 15 hp. Datavetenskap: Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp GUU 7:14 Sidan 136 av 194

141 Ärende 15 bilaga 1 Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp Modell-driven baserad programvaruutveckling, 7,5 hp Komponentbaserade teknologier, 7,5 hp Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, 15 hp Matematik/tillämpad matematik: Matematiken bakom internet, 7,5 hp Valbart 30 hp: Datavetenskap Examensarbete avancerad nivå, Datavetenskap, 30 hp eller Examensarbete avancerad nivå, Datavetenskap, 15 hp Projekt i programvaruteknik, 15 hp Valfritt därutöver Engelska Engelska för akademiker, 7,5 hp Valfria kurser DDatavetenskap: Komponentbaserade teknologier, 7,5 hp Säkerhetskritiska system, 7,5 hp Utveckling av Industriella System, 7,5 hp Distribuerad programvaruutveckling, 7,5 hp Avancerad komponentbaserad programvaruteknik, 7,5 hp Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer 7,5 hp Mjukvaruutveckling för realtidssystem, 7,5 hp Interkulturell kompetens för ingenjörer i en global värld, 7,5 hp Val inom programmet Formaterat: Svenska (Sverige) Programmet består av obligatoriska och friviliga kurser (valfria utöver de obligatoriska). Studenten skall välja a) minst 30 hp av kurser på avancerad nivå och ett examensarbete inom datavetenskap på avancerad nivå motsvarande 30 hp eller b) minst 45 hp av kurser på avancerad nivå och ett examensarbete inom datavetenskap på avancerad nivå motsvarande 15 hp. Studenten har också möjlighet att välja mellan olika projekt, och även inriktningen på examensarbetet.studenter som redan läst motsvarande kurser erbjuds möjligheten att välja bland de valfria kurserna. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen. Examen GUU 7:14 Sidan 137 av 194

142 Ärende 15 bilaga 1 Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Programvaruteknik (Master of Science (60 credits) in Computer Science with Specialization in Software Engineering) GUU 7:14 Sidan 138 av 194

143 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 16 Revidering av utbildningsplan för masterprogram i programvaruteknik, ZCS24 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Michael Rogefelt Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplan för masterprogramet i programvaruteknik. Förändringen föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Önskemål om revidering av aktuell utbildningsplan utgår direkt eller indirekt från kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits i samband med uppföljning av bristande kvalitet i UKÄ:s pågående kvalitetsutvärdering (MDH /12). De önskade revideringarna avser i huvudsak: Mindre språkliga ändringar i de inledande styckena. Som en del av åtgärderna i samband med UKÄ-utvärderingen ersätts projektkurs i årskurs 1 av två teoretiska kurser för att ge studenterna bredare kunskap inom området. Namnbyte på kurser i samband med att kursplanerna uppdaterats (exempelvis Programvaruteknik 3 i årskurs 1, som tidigare hette Avancerad programvaruteknik). Innehåll avseende valbara kurser utgår då programmet enligt önskad revidering stramas upp till en enda sammanhållen studiegång utan valbara kurser. Namnjusteringar på några kurser med anledning av att några kursplaner uppdaterats. Inaktuell text med avseende på ovan förändringar under rubriken Val inom programmet, är borttagen. När det gäller valfria kurser kan det ifrågasättas om dessa ska anges i utbildningsplanen då kurserna inte ingår i programmet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut: att ta bort valfria kurser i utbildningsplan för masterprogram i programvaruteknik och med anledning av detta justera text under rubriken Val inom programmet att uppdra till akademin att senast den 7 januari 2015 delge UFO examensmatris för aktuellt program GUU 7:14 Sidan 139 av 194

144 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) att att i övrigt revidera utbildningsplan för masterprogram i programvaruteknik ZCS24 enligt akademin förslag på revidering som bilagts ärendet därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla för utbildning från höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslaget till revidering har beretts på akademi IDT i utbildningsrådet där utbildningsledare Annika Björklund har deltagit. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins förslag på reviderad utbildningsplan Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 140 av 194

145 Ärende 16 bilaga 1 Utbildningsplan - Masterprogram i programvaruteknik Programkod: Giltig från: Beslutsinstans: Behörighet: ZCS24 HT153 Fakultetsnämnden Diarienummer: MDH /10 Akademi: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. IDT Fastställandedatum: Mål Formaterat: Färgöverstrykning Formaterat: Färgöverstrykning Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Programvaruteknik Software engineering handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Efter utbildningen, är studenterna mycket attraktiva på arbetsmarknaden nationellt såväl som internationellt, både som experter inom industrin och inom akademin som forskare eller framtida doktorander. Efter studierna ska studenterna kunna göra karriär som, till exempel, ingenjörer, projektledare, systemarkitekter, programmerare eller forskare inom området. Kunskap och förståelse Inom ramarna för mastersprogrammet i programvaruteknik tillhandahåller studenterna kunskap, kompetens och erfarenhet inom utveckling av programvara och programvaruintensiva system i ett globalt perspektiv, och utvecklar därigenom en förmåga att förstå, designa och implementera sådana system i den globala marknaden. Studenterna utbildas för att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, tele-medicin, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning. Studenterna ackumulerar kunskap om analys, design och management av stora och komplexa programvarusystem. Studenterna har möjligheten att specialisera sig inom två områden: a) mjukvaruarkitektur, som inkluderar kunskap i moderna trender som kommer att dominera framtida mjukvaruutveckling, vilket inkluderar dynamiska arkitekturer, komponent-baserad mjukvaruutveckling, service-orienterade arkitekturer och global systemutveckling; b) software engineeringutveckling av inbyggda realtidssystem, som inkluderar kunskap om analys, design och management av inbyggda och GUU 7:14 Sidan 141 av 194

146 Ärende 16 bilaga 1 mjukvaruintensiva system. Studenterna fokuserar på lösningar relaterade till tillförlitlighet, säkerhet, resursanvändning, förutsägbarhet och liknande egenskaper inom realtids- och inbyggda system. Studenterna är medvetna om, och tränade för att arbeta i kulturella, sociala och ekonomiska miljöer; de vet hur man kommunicerar i ett globalt nätverk, inom ett globalt team, samt hur man tolkar och utnyttjar mångfald i sina professionella (och privata) liv. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten: analytiskt tillämpa generella principer för programvaruutveckling vid utvecklingen av komplex programvara och programvaruintensiva system, demonstrera nödvändig förståelse av metoder och tekniker för mjukvarumanagement, samt kunna använda dessa i olika utvecklingssituationer, bemästra generella principer och tekniker för hantering av kvalitetsattribut för olika typer av programvarussystem (t.ex. säkerhet och pålitlighet), förstå, planera och genomföra självständigt arbete inom olika applikationsdomäner, överskrida kulturella, sociala och ekonomiska skillnader och arbeta i internationella team, proaktivt planera och hantera sin framtida karriär, såväl som den personliga utvecklingen, välja lämpliga verktyg för att analysera och tolka forskningsresultat både kvantitativt och kvalitativt, och självreflektera och kritiskt utvärdera den egna förmågan att hantera komplexa problem, söka upp, läsa, förstå och utvärdera forskningsartiklar och på så sätt vara medveten om forskningsfronten inom programvaruutveckling, samt tillämpa typiska forskningsmetodologier för att ta fram ett forskningsförslag, att analysera forskningsresultat med stöd av undersökning av befintlig forskningslitteratur, och delta i forskningsprojekt. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. GUU 7:14 Sidan 142 av 194

147 Ärende 16 bilaga 1 Undervisningsspråk Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m. Innehåll Programmet består av 90 hp teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik på avancerad nivå omfattande 30 hp. Årskurs 1 Datavetenskap Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hpprogramvaruteknik, 15 hp Komponentbaserade teknologier, 7,5 hp Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp Komponentbaserade teknologier, 7,5 hp Avancerad programvaruteknik, 7,5 hp Projekt i programvaruteknik, 15 hpprogramvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer 7,5 hp Modellbaserad utveckling, 7,5 hp Mjukvaruutveckling för realtidssystem, 7,5 hp Matematik/tillämpad matematik: Matematiken bakom internet, 7,5 hp Valbart 7,5 hp: Datavetenskap Interkulturell kompetens för ingenjörer i en global värld, 7,5 hp Avancerad programvaruverifikation och validering, 7,5 hp Design av pålitliga system, 7,5 hp Avancerad komponentbaserad programvaruteknik, 7,5 hp Matematik/tillämpad matematik Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp Valfritt därutöver: Engelska Engelska för akademiker, 7,5 hp Valfria kurser Datavetenskap: Avancerad komponentbaserad programvaruteknik, 7,5 hp Utveckling av industriella system, 7,5 hp Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp GUU 7:14 Sidan 143 av 194

148 Ärende 16 bilaga 1 Årskurs 2 Datavetenskap: Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp Distribuerad programvaruutveckling, 7,5 hp Utveckling av industriella system, 7,5 hp Säkerhetskritiska system, 7,5 hp Modell-driven programvaruutveckling, 7,5 hp Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, avancerad nivå, Datavetenskap 30 hp Valbart 7,5 hp: Datavetenskap Utveckling av industriella system, 7,5 hp Matematik/tillämpad matematik Kalkyl II, 7,5 hp Valfritt därutöver: Datavetenskap Avancerad programvaruverifikation och validering 7,5 hp Design av pålitliga system, 7,5 hp Avancerad komponentbaserad programvaruteknik, 7,5 hp Val inom programmet Programmet består av obligatoriska, valbara och frivilliga kurser (valfria utöver de obligatoriska). Studenten skall välja minst 90 hp av kurser på avancerad nivå och ett examensarbete inom datavetenskap på avancerad nivå motsvarande 30 hp. Studenten har också möjlighet att välja mellan olika projekt, och även inriktningen på examensarbetet. Studenter som redan läst motsvarande kurser erbjuds möjligheten att välja bland de valfria kurserna, eller kurser utanför den rekommenderade studiegången. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: Teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Programvaruteknik (Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialization in Software Engineering) GUU 7:14 Sidan 144 av 194

149 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (1) 17 Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i flygteknik, IMV20 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Michael Rogefelt Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i flygteknik. Förändringen föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2013 och framåt. Önskemål om revidering av aktuell utbildningsplan utgår direkt eller indirekt från kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits i samband med uppföljning av bristande kvalitet i UKÄ:s pågående kvalitetsutvärdering (MDH /12). Revideringarna gäller årskurs 3 där kursen Information-Kunskap-Etik- Vetenskap blir förkunskapskrav till examensarbetet. Således ändras denna kurs från valbar till obligatorisk. En följdkonsekvens blir att antalet valbara högskolepoäng minskar med 7,5 hp. Motivet till revideringen är att säkerställa att studenterna har tillräckliga förkunskaper inför examensarbetet. Förslag till beslut: att kursen Information-Kunskap-Etik-Vetenskap i högskoleingenjörsprogrammet i flygteknik årskurs 3 ändras från valbar till obligatorisk kurs och att valbara högskolepoäng samma årkurs ska minska med 7,5 hp, samt att att uppdra till akademin att senast den 7 januari 2015 delge UFO examensmatris för aktuellt program därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla för utbildning från höstterminen 2013 och framåt. Ärendets beredning Förslaget till revidering har beretts på akademi IDT i utbildningsråd där utbildningsledare Annika Björklund har deltagit. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 145 av 194

150 GUU 7:14 Sidan 146 av 194

151 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 18 Revidering av utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, YHT01 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Michael Rogefelt Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik. Förändringen föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2014 och framåt. Önskemål om revidering av aktuell utbildningsplan utgår direkt eller indirekt från kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits i samband med uppföljning av bristande kvalitet i UKÄ:s pågående kvalitetsutvärdering (MDH /12). Därutöver har akademin bifogat motivering till revideringen där förutom akademin, branschråd och studenter förordar föreslagen revidering. Revideringarna gäller årskurs 2 och 3. I årskurs 2 gäller platsbyte av kurser så att kursen Programmering läses före kursen Datakommunikation för inbyggda system. Detta för att uppnå bättre progression i utbildningen och därmed bättre utbildningskvalitet. I årskurs 3 gäller revideringen att ersätta den obligatoriska kursen Datakommunikation och den valbara kursen Design av komplexa datornätverk med den nya kursen Datakommunikation för inbyggda system II. Den föreslagna kursen är enligt akademin bättre anpassad för studenterna i programmet jämfört med de nämnda innevarande kurserna. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut: att revidera utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik så att kursen Programmering läses före kursen Datakommunikation för inbyggda system, att att att revidera utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik genom att ersätta kurserna Datakommunikation och Design av komplexa datornätverk med kursen Datakommunikation för inbyggda system II uppdra till akademin att senast den 7 januari 2015 delge UFO examensmatris för aktuellt program därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla för utbildning från höstterminen 2014 och framåt. GUU 7:14 Sidan 147 av 194

152 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) Ärendets beredning Förslaget till revidering har beretts på akademi IDT i utbildningsråd där utbildningsledare Annika Björklund har deltagit. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 148 av 194

153 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 19 Revidering av utbildningsplan för masterprogram i intelligenta inbyggda system, GST01 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Michael Rogefelt Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 21 oktober 2014 inkommit med önskemål om att revidera utbildningsplan för masterprogram i intelligenta inbyggda system. Förändringen föreslås gälla för utbildning som startar höstterminen 2015 och framåt. Önskemål om revidering av aktuell utbildningsplan utgår direkt eller indirekt från kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits i samband med uppföljning av bristande kvalitet i UKÄ:s pågående kvalitetsutvärdering (MDH /12). Revideringen gäller årskurs 1 där den obligatoriska kursen Projektmetodik föreslås ersättas med den valbara kursen Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik. Forskningsmetodikkursen blir givet revideringen obligatorisk och behörighetsgivande till examensarbetskursen. Givet samma revidering utgår kursen Projektmetodik ur programmet. Då forskningsmetodikkursen flyttas från för årskurs 2, önskar akademin tillföra kurserna Utveckling av industriella system och Programvaruteknik 1 för årskurs 2. Förslag till beslut: att revidera utbildningsplan för masterprogram i intelligenta inbyggda system så att den nu valbara kursen i årskurs 2, Forskningsmetodik inom naturvetenskap görs obligatorisk för årskurs 1 och ersätter kursen Projektmetodik som utgår att att att revidera utbildningsplan för masterprogram i intelligenta inbyggda system så att kurserna Utveckling av industriella system och Programvaruteknik 1 ingår som valbara kurser i årskurs 2, samt uppdra till akademin att senast den 7 januari 2015 delge UFO examensmatris för aktuellt program därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla för utbildning från höstterminen 2015 och framåt. Ärendets beredning Förslaget till revidering har beretts på akademi IDT:s utbildningsråd där utbildningsledare Annika Björklund har deltagit. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, STC/antagningen, STC/examen. GUU 7:14 Sidan 149 av 194

154 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) GUU 7:14 Sidan 150 av 194

155 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 1 (2) 21 Uppföljning av barnmorskeexamen där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt UKÄ fattade den 29 april 2014 beslut om bristande kvalitet för barnmorskeexamen vid MDH. Lärosätet har ett år på sig att åtgärda bristerna. Berörd akademi ska under uppföljningsprocessen inkomma till nämnden med analys och åtgärdsplan, lägesrapport samt slutrapport. Akademin ska också redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) har nu inkommit till fakultetsnämnden med den lägesrapport som efterfrågas för ärendet. Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslår fakultetsnämnden besluta: att godkänna föreliggande lägesrapport och därtill förorda akademin att att att i slutrapporten beskriva på vilket sätt den redovisade förstärkta lärarresursen bidrar till att åtgärda de brister som bedömargruppen menar att utbildningen har i slutrapporten begränsa analys- och åtgärdsredovisning till tre sidor text per mål, samt till slutrapporten se över och åtgärda disposition, textbehandling och referenshänvisning Ärendets beredning Akademi HVV har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande lägesrapport. I uppföljningsarbetet på akademin deltar bland annat utbildningsledare, ämnesansvarig, och avdelningschef. Akademichef informeras fortlöpande i ärendet. Fakultetsnämnden har tidigare fattat beslut om analys och åtgärdsplan för ärendet. Nämnden beslutade vid detta tillfälle enligt förslag till beslut. Ärendet har även beretts av UFO. GUU 7:14 Sidan 151 av 194

156 GRUNDUTBILDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Nr: 7:2014 MDH /14 Fakultetsnämnden 2 (2) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Akademi HVV:s lägesrapport Bilaga3: Akademi HVV:s följebrev till lägesrapporten Delges Akademichef HVV, utbildningsledare HVV, avdelningschef Annica Engström HVV och prodekan för grundutbildning. GUU 7:14 Sidan 152 av 194

157 Ärende 21 bilaga 1 Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: #7: Beslutande Fakultetsnämnden Ärende MDH /12 Besluts-PM Handläggare Michael Rogefelt 1 (4) BESLUTSPROMEMORIA Uppföljning av ifrågasatt barnmorskeexamen där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Bakgrund I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 29 april 2014 beslut om bristande kvalitet för barnmorskeexamen vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för barnmorskeexamen har Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) nu inkommit till fakultetsnämnden med den lägesrapport som efterfrågas för ärendet. Akademi HVV har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande lägesrapport. I processen för uppföljningsarbetet GUU 7:14 Sidan 153 av 194

158 Ärende 21 bilaga 1 av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvarig och relevant avdelningschef på akademin deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. 2 (4) UFO har tagit fram tidplan för akademins avrapportering till nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet. Fakultetsnämnden har tidigare i ärendet fattat beslut gällande analys och åtgärdsplan. Vid mötet den 11 september beslutade fakultetsnämnden: att att att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin i rapporten fördjupa, förtydliga och fokusera analys och åtgärder då det gäller bedömargruppens generella kritik om att det i utbildningen saknas tydliga lärandemål som är relaterade till olika läraktiviteter med koppling till relevanta examinationsformer med tydlig progression, i rapporten vara mycket tydlig och konkret med vilka åtgärder man tänker sig göra eller som redan är gjorda och för detta beskriva vilka brister dessa åtgärder har för avsikt att åtgärda och ytterligare i sammanhanget redovisa en rimlig argumentation om varför det förhåller sig så, samt framöver mer fylligt och kopplat till övriga åtgärder beskriva på vilket sätt den redovisade förstärkta lärarresursen bidrar till att åtgärda de brister som bedömargruppen menar att utbildningen har Alternativa beslut Utskottet har att fatta beslut om att föreslå nämnden godkänna föreliggande lägesrapport eller att föreslå nämnden godkänna densamma med förslag till akademin på kompletteringar eller andra förändringar. Konsekvensanalys En möjlig konsekvens av UKÄ:s beslut om bristande kvalitet för viss examen är att lärosätet i slutänden får ifrågasatt examenstillstånd indraget. Vad denna situation exakt innebär är inte helt klarlagt men i alla hänseenden skulle ett indraget examenstillstånd innebära negativa konsekvenser för både utbildning som direkt berörs av examentillståndet och för MDH som helhet. Överväganden Aktuell ifrågasatt examen har fått omdöme bristande kvalitet för 2 av 7 utvärderade mål. Från bedömargruppen har framförts kritik gällande bristande måluppfyllelse för såväl bred som GUU 7:14 Sidan 154 av 194

159 Ärende 21 bilaga 1 fördjupad kunskap inom området. Därutöver menar bedömargruppen att det brister i utbildningen gällande lärosätets säkerställande av studenternas förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Någon ytterligare kritik har framförts av bedömargruppen. 3 (4) På ett övergripande plan bör utskottet för sitt beslut överväga om den nu framställda lägesrapporten kan sägas vara tillräcklig och rimlig i förhållande till bedömargruppens kritik. Utskottet bör också bedöma om framställd analys och åtgärdsredovisning uppenbart relaterar till varandra. Bedömargruppens kritik för de mål som rönt omdömet bristande kvalitet kan i någon mån sammanfattas som att det i utbildningen saknas tydliga lärandemål som är relaterade till olika läraktiviteter med koppling till relevanta examinationsformer med tydlig progression. Förvaltingsberedningen uppfattar att utskottet för sitt beslut bör beakta om denna övergripande kritik analyserats och åtgärdats. Utskottet har för sitt beslut också att ta hänsyn till UKÄ:s krav på att analys- och åtgärdsredovisningen endast ska innehålla genomförda och dokumenterade åtgärder och att dessa måste vara genomförda senast den 28 april 2015 då analys- och åtgärdsredovisningen senast ska vara myndigheten tillhanda. Dessutom har utskottet att vara uppmärksam på fakultetsnämndens beslut när gäller tidigare behandlad analysoch åtgärdsplan i ärendet. Beredningens förslag till beslut - ställningstaganden Förvaltningsberedningen finner att akademi HVV i lägesrapporten i huvudsak svarat upp mot bedömargruppens kritik så som den framställs i det yttrande som följer aktuellt beslut om bristande kvalitet. Att notera är att många redovisade åtgärder är planerade åtgärder men samtidigt att akademin för lägesrapporten bifogat tid- och arbetsplan som säkrar att planerade åtgärder genomförs före den 29 april 2015 då analys- och åtgärdsredovisningen ska vara UKÄ tillhanda. Beredningen bedömer att framställd analys och redovisade åtgärder i lägesrapporten hänger ihop och uppenbart relaterar till varandra. Akademin har i lägesrapporten besvarat bedömargruppens övergripande kritik om att det i utbildningen saknas tydliga lärandemål som är relaterade till olika läraktiviteter med koppling till relevanta examinationsformer med tydlig GUU 7:14 Sidan 155 av 194

160 Ärende 21 bilaga 1 progression. Avseende denna brist har akademin i lägesrapporten för samtliga kritiserade mål på övergripande nivå och i detalj redovisat analys och åtgärder. Fakultetsnämnden har tidigare efterfrågat denna redovisning. 4 (4) Vid tillfället för beslut om analys och åtgärdsplan efterfrågade fakultetsnämnden att akademin för lägesrapporten skulle redovisa explicita och konkreta åtgärder mot bristande kvalitet. I aktuell lägesrapport noterar beredningen att akademin redovisar både genomförda och planerade åtgärder exempelvis i form av nya, förändrade eller förtydligade lärandemål, läraktiviteter, examinationer och så vidare. I lägesrapporten finns också analys och redovisning om både genomförda och planerade konkreta åtgärder gällande påpekade brister om progression, bredd och djup i utbildningen. Övrig kritik från bedömargruppen har också analyserats och adresserats med konkreta åtgärder delvis genomförda delvis planerade. Fakultetsnämnden har efterfrågat att akademin mer fylligt och detaljrikt ska beskriva på vilket sätt den i analys och åtgärdsplanen redovisade förstärkta lärarresursen bidrar till att åtgärda de brister som bedömargruppen menar att utbildningen har. Beredningen uppfattar att den förstärkta lärarresursen framställs vagt som faktisk åtgärd i lägesrapporten. Beredningen noterar som värdefullt att akademin för det innevarande och kommande uppföljningsarbetet har en till synes relevant och tillräckligt omfattande arbetsgrupp på plats för uppföljningsarbetet mot bristande kvalitet. När det gäller konsekvensanalys om avveckling av barmorskexamen tar akademin ställning för att behålla och därmed försvara aktuell examen. Som grund för detta anger akademin att utbildningen är mycket populär med ett konstant högt söktryck. Därtill lyfter akademin att utbildningen är framgångsrik så till vida att i stort sett samtliga studenter fullföljer sin barnmorskeutbildning. Ytterligare anger akademin att det finns ett tryck från det omgivande samhället, inklusive statsmakten, att utbilda barnmorskor då barnmorskor är en samhällsviktig yrkesgrupp som efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. I förhållande till FUS lyfter akademin att forskningsbasen nu stärkts genom ett ökat antal disputerade i barnmorskeutbildningen. FUS anger också att utbildningar som kan sägas leda till bristyrken och som anknyter till MDH:s etablerade forskningsinriktningar, ska prioriteras. Barnmorskeutbildningen vid MDH torde kvala in väl för detta. Beredningen vill utanför de huvudsakliga övervägandena påpeka att analysen och åtgärdsredovisningen till UKÄ ska hålla sig inom tre sidor text per mål. I dagsläget är detta sidantal överstiget. I sammanhanget kan det också påpekas att till slutrapporten bör disposition, textbehandling och referenshänvisning ses över och åtgärdas i dokumentet. GUU 7:14 Sidan 156 av 194

161 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Mall för uppföljning Barnmorskeexamen Lärosäte: Mälardalens högskola Utvärderingsärende Lägesrapport Huvudområde/område för examen: 1 Examen: Barnmorskeexamen Mål 1: För barnmorskeexamen ska studenten visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Analysera bristerna och redovisa åtgärder vidtagna för att avhjälpa dem och därmed säkra måluppfyllelsen. UKÄS bedömning: Måluppfyllelse: Bristande. Motivering: I självvärderingen framgick inte klart hur lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse avseende såväl bred som fördjupad kunskap inom området. Bredd synliggörs delvis i inledande kurs där studenterna genom att läsa avhandlingar inom området sammanfattar, beskriver och anger vad innehållet tillfört barnmorskeprofessionen. De två exempel som beskrivs i självvärderingen behandlar barnmorskans historik och yrkets utveckling. Vidare beskrivs att bred kunskap nås genom att studera barnmorskans profession historiskt, nationellt och globalt. I övrigt är det svårt att bedöma utbildningens bredd då barnmorskans kompetensområden är svagt beskrivna. De exempel på lärandemål som beskrivs är relevanta men väldigt övergripande och det är oklart om och i vilken utsträckning de examineras. Av självvärderingen framgår inte heller tydligt hur fördjupad kunskap inom området nås genom hela utbildningen. Det saknas exempel på lärandemål, läraktiviteter och examinationer som speglar en tydlig progression i programmets kurser. Vid intervjuerna gavs exempel på hur studenterna får arbeta med case-metodik där progression anses ske genom att gå från det normala till det komplicerade baserad på autentiska fall som kopplas till vetenskaplig litteratur. Intervjuerna tydliggör dock inte hur studenterna når måluppfyllelse. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Analys av vad den påtalade bristen består i I självvärderingen framgår inte hur lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse avseende såväl bred som fördjupad kunskap inom området. Vår analys är att vi tydligare behöver följa och dokumentera constructive alignment, det vill säga utveckla våra kursplaner så att lärandemål, läraktiviteter och examinationer anknyter till varandra för att säkra studentens måluppfyllelse inom området. Vi konstaterar att många lärandemål är formulerade på ett alltför övergripande sätt. Fler exempel behöver ges på hur studenterna uppnår en hög måluppfyllelse avseende såväl bred som fördjupad kunskap inom barnmorskans kompetensområden. Dessutom behöver progressionen i utbildningen tydligare synliggöras avseende lärandemål, läraktiviteter och examinationer samt hur dessa bygger på varandra under utbildningens tre terminer. Vi behöver införa fler examinerande moment, exempelvis gällande studieuppgifter och kliniska färdigheter. I självvärderingen har vi inte i tillräckligt hög grad givit exempel på befintliga lärandemål, läraktiviteter och examinationer samt hur progression nås i utbildningen. Resultatet av vår analys kan sammanfattas på följande sätt: Brist 1: Det svårt att bedöma utbildningens bredd då barnmorskans kompetensområden är svagt beskrivna (se Socialstyrelsen, 2006). Brist 2: Det är oklart i vilken utsträckning lärandemålen examineras GUU 7:14 Sidan 157 av 194

162 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Brist 3: Det är oklart hur fördjupad kunskap nås genom hela utbildningen Brist 4: Det saknas exempel på lärandemål, läraktiviteter och examinationer som speglar en tydlig progression i programmets kurser. Genomförda och planerade åtgärder (i nuläget är de flesta bara planerade, men ska genomföras under höst/vinter-14) Här beskrivs hur bristerna åtgärdats, dels i löpande text, dels i tabellform för att visa progression genom programmet. Vi har reviderat kursplanerna för samtliga terminer. Dessa kommer att granskas och antas av kursplanegruppen i två steg; dels /21, dels senare i vinter. Revideringarna innebär att lärandemålen blivit mer specifika, att både befintliga och nya läraktiviteter utvecklats, att fler examinationsmoment anknutna till lärandemål och läraktiviteter både med teoretiskt och praktiskt/kliniskt innehåll har införts samt att progressionen har beaktats i lärandemålen. Åtgärd 1 svarar mot brist 1: Vi har reviderat kursplaner, för en detaljerad beskrivning, se text och tabeller 1-3 samt Bilaga 1, och utvecklat de befintliga övergripande lärandemålen, samt infört nya och mer specifika lärandemål för att tydligare ge exempel på barnmorskans kompetensområden i utbildningen (Se bilagor Examensmatris; Socialstyrelsen, 2006). Åtgärd 2 svarar mot brist 2: Vi har reviderat kursplanerna och konsekvent arbetat med constructive alignment, det vill säga den inre logiken mellan lärandemål, läraktiviteter och examinationer, se Tabell 1-3. Alla lärandemål examineras av programmets lektorer, se text, tabeller 1-3, samt Bilaga 1. Åtgärd 3 svarar mot brist 3: För att studenterna ska uppnå måluppfyllelse avseende mål 1 genom hela utbildningen har vi förtydligat detta genom att beskriva hur de olika kurserna bygger på varandra med successivt ökande krav (se bilaga Examensmatris). Åtgärd 4 svarar mor brist 4: Vi har reviderat kursplanerna och tydligare beskrivit anknytningen mellan lärandemål, läraktivitet till examination avseende barnmorskans kompetensområden genom hela utbildningen för att illustrera dess progression. De olika kurserna i utbildningen bygger på varandra och kräver särskild behörighet, vilket innebär att en kurs bildar en bas för att tillgodogöra sig innehållet i nästkommande kurser i programmet. På så sätt fördjupas studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga gradvis. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 1-3 I Termin 1 inhämtar studenterna kunskaper om barnmorskeprofessionens kompetensområde och tränar sin värderingsförmåga och sitt etiska förhållningssätt inom sexuell och reproduktiv hälsa i kurser som FHA026 Kvinnors hälsa och livsvillkor, BMA032 Obstetrisk, gynekologisk- och neonatal vård och VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium. En fördjupning sker i vårdvetenskap med inriktning mot barnmorskans område och vetenskaplig teori och metod i VAE041 Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa samt VAE042 Självständigt arbete i vårdvetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa. Se exempel i Tabell 1. Tabell 1. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 1 Kurs och kompetensområde Lärandemål Läraktivitet Examination BMA032 Obstetrisk, gynekologisk och neonatal vård Sexuell hälsa, gynekologi VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium Reproduktiv hälsa, barnafödande På en fördjupad nivå kunna beskriva och förklara reproduktionsorganens anatomi, fysiolog och endokrinologi hos kvinnan och mannen (mål 1) Kunna handlägga normal förlossning utifrån kvinnans behov och förutsättningar (mål 3) Föreläsningar, individuellt arbete, litteraturstudier Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, litteraturstudier, redovisningar, gruppdiskussioner, prekliniska övningar, fältstudier och intervjuer Skriftlig individuell tentamen avseende (mål 1) Skriftlig individuell tentamen (mål 3) 2 GUU 7:14 Sidan 158 av 194

163 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem FHA026 Kvinnors hälsa och livsvillkor Vetenskapligt förhållningssätt Kritiskt granska vetenskaplig litteratur utifrån barnmorskans olika verksamhetsområden (mål 7); Identifiera och beskriva barnmorskans kompetensområden och relatera dessa till egen personlig och kommande professionella utveckling (mål 8) Individuellt arbete, litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, redovisningar och gruppdiskussioner Individuell skriftlig uppgift. Att identifiera barnmorskans profession (mål 7) Individuell skriftlig inlämningsuppgift (mål 8) I Termin 2 får studenterna tillämpa och utveckla sina inhämtade teoretiska kunskaper från Termin 1 i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), genom att omsätta dessa i de två första kliniska kurserna; OVA083 Förlossningsvård 1, klinisk utbildning samt VAE109 Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad, klinisk utbildning. I dessa kurser utvecklar studenten sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt genom att reflektera över teori och klinik, både enskilt, tillsammans med sin handledare och i seminarieform tillsammans med studiekamrater och lektor. Studenten för även en reflektionsdagbok. Examination av studenternas färdigheter och förmågor sker på följande sätt i de kliniska kurserna: Ett bedömningssamtal genomförs där student, handledare och lektor från högskolan deltar. Handledaren lämnar underlag för bedömning av studenten och lektor från högskolan examinerar. Bedömningsunderlag är a) ett självbedömningsinstrument med specifika bedömningskriterier såsom bemötande, kommunikation-information-undervisning, praktisk färdighet, arbetsledning och samarbete, professionellt förhållningssätt och juridiskt och socialt ansvar där studenten bedömer sig själv på en 5-gradig skala från: mål ej möjligt att bedöma, till mål helt uppnått. Studenten och handledaren bedömer studentens kvalitéer med fokus på barnmorskans kompetensområde, att b) kursens samtliga lärandemål ska vara uppfyllda. Därefter följer den teoretiska kursen Fördjupningskurs i VAE110 Obstetrik och gynekologi, där studenterna fördjupar sina kunskaper inom obstetrik och gynekologi och tränar sitt kritiska förhållningssätt. Tabell 2. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 2 Kurs och kompetensområde Lärandemål Läraktivitet Examination VAE110 Fördjupningskurs i obstetrik och gynekologi Visa fördjupade kunskaper inom gynekologisk omvårdnad (mål 6), VAE109 Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad klinisk utbildning inklusive abortverksamhet (7) Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, litteraturstudier Skriftlig individuell tentamen avseende (mål 6). Seminarium, med redovisning av studieuppgifter avseende (mål 1-7). Sexuell hälsa, gynekologi VAE110 Fördjupningskurs i obstetrik och gynekologi Reproduktiv hälsa, barnafödande Kritiskt analysera, argumentera och värdera aktuell forskning inom akuta obstetriska operationer (mål 7) Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, litteraturstudier, redovisningar, gruppdiskussioner Seminarium, muntlig och skriftligt tentamina (mål 7) samt Skriftlig individuell tentamen (mål 7) I Termin 3 fortsätter studenterna att ytterligare tillämpa sina fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor inom barnmorskans kompetensområde med hälsobevarande och förebyggande arbete inom den kliniska kursen VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa. Den kliniska Kursen VAE111 Förlossningsvård 2 syftar till att studenten ska tillämpa sina fördjupade kunskaper och utveckla färdigheter inom normalt såväl som komplicerat barnafödande för att självständigt kunna arbeta som barnmorska. I båda dessa kurser får studenterna ytterligare utveckla och tillämpa sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt bland annat genom att leda och samverka med olika yrkesgrupper. I Termin 3 ska studenterna även visa att de kan värdera olika insatser och vårdformer genom examinerande seminarier där patientfall ska anknytas till evidensbaserad vård. Vi har dessutom infört ett nytt moment i alla tre terminer, Personlig och professionell utveckling, vilket innebär att studenten ges möjlighet till kontinuerlig reflektion, ökad självkännedom, utveckling av sin professionella roll och en ökad kännedom om andra professioner, vilket syftar till utökat interprofessionellt samarbete. Syftet med momentet är även att studenten ska kunna tillämpa ett etiskt 3 GUU 7:14 Sidan 159 av 194

164 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem förhållningssätt och utveckla sin värderingsförmåga inom barnmorskans kompetensområde. Studieuppgifter där okomplicerade (Termin 1) och komplicerade patientfall (Termin 3) kritiskt analyseras och redovisas, examineras muntligt och skriftligt med anknytning till aktuell evidens, för att studenterna ska uppnå en hög måluppfyllelse där klinisk praxis integreras med aktuell forskning. Tabell 3. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 3 Kurs och kompetensområde Lärandemål Läraktivitet Examination VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa klinisk kurs Aktiv medverkan inom mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning samt ungdomsmottagning. Sexuell hälsa, gynekologi VAE111 Förlossningsvård 2 klinisk kurs Reproduktiv hälsa, barnafödande I dialog ge stöd och vägledning i sex- och samlevnadsfrågor i ett livscykel-perspektiv (mål 6) Självständigt kunna observera, handlägga, övervaka, analysera och dokumentera förlossningsförloppet, vid avvikelse från det normala vidta adekvata åtgärder (mål 3) Aktiv medverkan inom förlossningsvård, litteraturstudier, prekliniska övningar och studieuppgifter. Skriftlig inlämningsuppgift, avseende sexualitet, samlevnad och sexuellt överförbara infektioner, (mål 6). Processinriktat bedömningssamtal, självbedömningsformulär inom VFU Processinriktat bedömningssamtal, självbedömningsformulär (mål 3). Seminarium, patientfall inom komplicerad förlossningsvård, (mål 1-6). VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa. VAE111 Förlossningsvård 2 Kritiskt värdera och förhålla sig till sin personliga och professionella utveckling (7 resp. 11) Aktiv medverkan inom klinisk utbildning, litteraturstudier, studieuppgifter, gruppdiskussioner Reflekterande samtal i grupp avseende personlig och professionell utveckling samt via reflektionsdagbok (mål 7 resp.11) 4 GUU 7:14 Sidan 160 av 194

165 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Bilaga 1, s Konkreta åtgärder som genomförts och planeras avseende utbildningsmål 1 Här följer en detaljerad beskrivning av de revideringar av kursplaner i Termin 1, 2 och 3 vi påbörjat och som kommer att granskas och fastställs dels november, samt i januari I de reviderade kursplanerna eftersträvas en tydligare samstämmighet mellan syfte, lärandemål, läraktivitet och examination samt tydliggörande av progressionen av lärandemålen genom utbildningen. Termin1 har reviderats enligt följande för att ge studenten möjlighet att nå bred såväl som fördjupad kunskap inom barnmorskans kompetensområde: Kursen FHA026 Kvinnors hälsa och livsvillkor har reviderats enligt följande: Ett nytt mål har införts avseende såväl bred som fördjupad kunskap och förhållningssätt enligt barnmorskans kompetensbeskrivning (8 identifiera och beskriva barnmorskans kompetensområden och relatera dessa till egen personlig och kommande professionell utveckling, PPU). Läraktivitet: Föreläsning, gruppdiskussion och individuell studieuppgift. Examination: Skriftlig individuell inlämningsuppgift avseende barnmorskans kompetensbeskrivning och egna personliga och kommande professionella utveckling. Dessutom har två ytterligare examinationer införts där befintliga läraktiviteter nu examineras och poängsätts; mål 7 Att identifiera barnmorskeprofessionen genom att granska och sammanfatta en avhandling (skriftlig, individuell uppgift) och mål 2 bedöma, beskriva och ta ställning till hur patientens hälsa och välbefinnande kan påverkas i samband med gynekologisk hälsa och ohälsa Att värdera etiska aspekter och förhållningssätt inom sexuell och reproduktiv hälsa (protokollfört seminarium). Referens: se länk: xxx Kursen BMA032 Obstetrisk-, gynekologisk och neonatal vård har reviderats enligt följande: I denna kurs har ett sedan tidigare övergripande lärandemål (1) reviderats och delats upp på tre lärandemål (2,3,4) för att bli mer specifika avseende kunskaper och färdigheter att (2) bedöma, beskriva och ta ställning till hur patientens hälsa och välbefinnande kan påverkas i samband med gynekologisk hälsa och ohälsa (3) bedöma och ta ställning till hur patientens hälsa och välbefinnande kan påverkas i samband med obstetrisk hälsa och ohälsa (4) bedöma och ta ställning till fostrets och det friska nyfödda barnets tillväxt och hälsa samt sjukdomstillstånd inom perinatal perioden. Läraktivitet: föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, litteraturstudier, redovisningar och gruppdiskussioner. Examination: Ett artikelseminarium har införts där vetenskapliga artiklar kritiskt granskas avseende vård i samband med abort (mål 2 bedöma, beskriva och ta ställning till hur patientens hälsa och välbefinnande kan påverkas i samband med gynekologisk hälsa och ohälsa samt mål 5 visa fördjupade kunskaper inom vetenskaplig teori och metod med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa). Referens: se länk: xxx Kursen VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium har reviderats för att nå måluppfyllelse enligt följande: Två lärandemål har reviderats avseende bredd och djup: (mål 1: kunna identifiera och visa fördjupade kunskaper om barnmorskans kompetensområde inom normal graviditet, barnafödande och eftervård, relaterat till personlig och professionella utveckling) och (mål 4: kunna reflektera och analysera hur olika vårdformer påverkar kvinnan och familjens hälsa och välbefinnande ur ett historiskt och intersektionellt perspektiv). Läraktiviteter är föreläsningar, seminarier, demonstrationsövningar, individuellt arbete, litteraturstudier, redovisningar, gruppdiskussioner, fältstudier och intervjuer. Examinationer: Seminarium (avseende lärandemål 1 och 4, se ovan), skriftlig individuell tentamen. En ny examination har införts avseende en skriftlig promemoria (mål 6 visa fördjupade kunskaper inom vetenskaplig teori och metod i ett vårdvetenskapligt perspektiv med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa). Referens: se länk: xxx 5 GUU 7:14 Sidan 161 av 194

166 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Termin 2 I kursen VAE083 Förlossningsvård 1 klinisk utbildning, har tre lärandemål reviderats (1;2;5) för att nå måluppfyllelse i såväl bred som fördjupad kunskap. Två nya lärandemål har införts (mål 6: samverka i vårdprocessen inom och mellan olika yrkesgrupper samt vårdgivare; mål 7: hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer) för att tydligare uppfylla syftet i kursplanen. Läraktiviteter: Två nya studieuppgifter med patientfall har införts där studenten skall identifiera, beskriva och rapportera patientfall som anknyter till den normala födelseprocessen samt kunna identifiera och beskriva nyföddhetsbeteendet hos mor och barn samt den första amningen i samband med födelsen. Examination: Studieuppgifterna examineras skriftligt och muntligt i seminarieform avseende samtliga lärandemål (1-7). Referens: se länk: xxx VAE109 Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad- klinisk utbildning har reviderats enligt följande: Ett mål har lagts till för att studenten skall utveckla sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt (mål 8: reflektera över personlig och professionell utveckling). Läraktiviteter: Tre studieuppgifter har införts där studenten skall identifiera, beskriva och rapportera patientfall som anknyter till; gynekologisk vård i samband med abort, neonatalperioden, mor och barn under puerperal perioden samt intervjuer med kvinnan och hennes partner om deras amningserfarenheter. Två nya examinationer har tillkommit, en individuell muntlig och skriftlig redovisning av studieuppgift inom puerperal, neonatal och gynekologisk vård avseende samtliga lärandemål, samt reflektions seminarium avseende studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt (PPU lärandemål 8). Referens: se länk: xxx VAE110 Fördjupning inom obstetrik och gynekologi, har reviderats enligt följande: Ett lärandemål är nytt (mål 7: kritiskt analysera och värdera aktuell forskning inom akuta obstetriska operationer). Läraktiviteter i kursen består av föreläsningar prekliniska övningar och seminarier. Två nya examinationer har tillkommit, en där studenterna i seminarieform kritiskt analyserar och värderar aktuell forskning inom akuta obstetriska operationer (mål 7) och en preklinisk examination där studenterna visar sina färdigheter i att återuppliva barn vid asfyxi (mål 4). I övrigt ligger den teoretiska fördjupningen inom obstetrik och gynekologi som relaterar till färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt i mål 5). Referens: se länk: xxx OVA094 Amning och anknytning har reviderats enligt följande: Ett nytt mål har lagts till för att tydligare omfatta djup och bredd inom området (mål 1: skydda, stödja och främja amning på individ-, grupp- och samhällsnivå på nationell såväl som global nivå). Läraktiviteter består av litteraturstudier, föreläsningar, eget arbete och seminarier. Examination: Individuell skriftlig inlämningsuppgift avseende samtliga lärandemål. Referens: se länk: xxx Termin 3 I kursen VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa, klinisk utbildning, har två lärandemål införts vilka relaterar till utbildningsmål 1 (mål 10: samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt olika vårdgivare och myndigheter, mål 11: kritiskt reflektera över sin personliga och professionella utveckling (PPU). Läraktiviteter består av att delta och medverka i verksamhetsförlagd utbildning inom mödrahälsovård, specialistmödravård, ungdomsmottagning samt en fördjupningsvecka inom valfritt relevant område. Avseende den teoretiska fördjupningen inom mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa vilka relaterar till färdigheter och förmågor, se under utbildningsmål 5 i mallen. Kursens tidigare enda övergripande examination har delats upp på 5 olika examinationer och de nya examensformerna är: Seminarium avseende patientfall, med individuell muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, mål 1-4, 8-10:), en skriftlig inlämningsuppgift avseende planering, genomförande och utvärdering av föräldragrupp, mål 5, samt reflekterande samtal i grupp rörande personlig och professionell utveckling, via reflektionsdagbok, mål 11. Referens: se länk: xxx 1.9 VAE111 Förlossningsvård 2, klinisk utbildning, har reviderats enligt följande: Tre lärandemål har förtydligats (mål 1: tillämpa ett professionellt förhållningssätt i vården av kvinnan, barnet och 6 GUU 7:14 Sidan 162 av 194

167 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem familjen i samband med okomplicerad och komplicerad förlossning, mål 5: utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet samt samverka i team med olika profession och yrkesgrupper, mål 7: kritiskt reflektera över sin personliga och professionella utveckling). Läraktiviteterna består av att delta och medverka i verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård samt individuella studieuppgifter och litteraturstudier. Examinationer sker genom redovisning av individuell skriftlig och muntlig studieuppgift av komplicerat patientfall på seminarium (mål 1-6), samt individuellt reflekterande samtal avseende personlig och professionell utveckling, via reflektionsdagbok (mål 7). Den teoretiska fördjupningen som relaterar till färdigheter och förmågor inom komplicerad förlossningsvård beskrivs under utbildningsmål 5 i mallen. För beskrivning av tillvägagångssättet vid examination av studenten, v.g. se s. 3., stycke två. För övriga lärandemål, läraktiviteter samt examinationer i kursen, se referens: se länk: xxx Källor som analysen och åtgärdsredovisningen utgår ifrån (färdigställs när åtgärderna införts!) Samtliga källor finns tillgängliga på Källor som återstår att färdigställa 7 GUU 7:14 Sidan 163 av 194

168 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem MÅL 5: För barnmorskeexamen ska studenten visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. UKÄs bedömning: Måluppfyllelse: Bristande. Motivering: Av självvärderingen framgår inte klart hur lärosätet säkrar en hög måluppfyllelse avseende detta mål. Det saknas tydliga lärandemål som är relaterade till olika läraktiviteter med koppling till relevanta examinationsformer med tydlig progression. Detta gäller speciellt för det delmål som avser att i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov. Det framgår dock att studenterna utifrån dagboksanteckningar i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska reflektera över de moment de utför samt att diskussioner därefter sker i seminarieform. Hur målet examineras framgår inte. Vid intervjuerna framkom hur man följer studenternas utveckling av självständighet över tid under VFU. Lärosätets lärare besöker studenterna regelbundet under VFU för processinriktade samtal. Självvärderingen tillsammans med intervjuerna visar inte på ett tillfredsställande sätt hur lärosätet säkerställer att studenterna når detta mål. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Analys av vad den påtalade bristen består i Vi har inte lyckats beskriva hur lärandemålen är kopplade till olika läraktiviteter samt examinationer i de olika terminerna. På grund av detta blir progressionen i utbildningen inte synlig. Vi har inte i tillräckligt hög grad visat vilka lärandemål, läraktiviteter och examinationer avseende kunskaper, färdigheter och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som leder till att studenterna skapar delaktighet och samverkan med patienter för på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra undersökningar och behandlingar inom barnmorskans kompetensområde. Resultatet av vår analys kan sammanfattas på följande sätt: Brist 1: Vi har inte lyckats beskriva hur lärandemålen är kopplade till olika läraktiviteter samt examinationer i de olika terminerna. Brist 2: Progressionen i utbildningen är inte tydlig Brist 3: Vi har inte beskrivit hur studenterna skapar delaktighet och samverkan med patienter för på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra undersökningar och behandlingar inom barnmorskans kompetensområde. Genomförda och planerade åtgärder (i nuläget är de flesta bara planerade, med ska genomföras under höst/vinter-14) Här beskrivs hur bristerna åtgärdats, dels i löpande text, dels i tabellform för att visa progression genom programmet: Åtgärd 1 svarar mot brist 1: Vi har reviderat kursplaner för samtliga terminer så att lärandemålen blivit mer specifika och utvecklat både befintliga och nya läraktiviteter och infört fler examinationsmoment kopplade till examensmål 5. Examinationer i VFU sker på följande sätt i alla kliniska kurser: Studenten examineras på avslutad kurs genom ett bedömningssamtal. Handledaren lämnar underlag för bedömning av studenten och lektor från högskolan sätter betyg. Bedömningsunderlag är dels ett självbedömningsinstrument med specifika bedömningskriterier såsom bemötande, kommunikation-information-undervisning, praktisk färdighet, arbetsledning och samarbete, professionellt förhållningssätt och juridiskt och socialt ansvar där studenten bedömer sig själv på en 5-gradig skala från: mål ej möjligt att bedöma, till mål helt uppnått. Studenten och handledaren bedömer studentens kvalitéer med fokus på barnmorskans kompetensområde. Dessutom ska kursens samtliga lärandemål vara uppfyllda. 8 GUU 7:14 Sidan 164 av 194

169 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Åtgärd 2 svarar mot brist 2: Vi har även beaktat progressionen avseende dessa lärandemål genom att ge exempel på ämnesområden som introduceras och fördjupas i de olika terminerna, se Tabell 4, 5 och 6. Åtgärd 3 svarar mot brist 3: Vi har givit exempel på hur studenterna ges möjlighet att skapa delaktighet och samverkan med patienter för på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra undersökningar och behandlingar inom barnmorskans kompetensområde. Vi har tagit fram mer specifika lärandemål och kopplat dessa till olika läraktiviteter och examensformer med successivt ökande krav avseende både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har beskrivit och infört fler examinationer både kliniska examinationer och examination av olika studieuppgifter. Genom att visa exempel från de olika terminerna har vi visat hur kurserna bygger på varandra och på så sätt uppnås progressionen. Ett antal kursplaner har reviderats för att säkerställa att studenterna övar, bedöms och examineras på moment som inbegriper mål 5. Vi inför ett nytt moment som kommer att löpa över alla tre terminer, Personlig och professionell utveckling, vilket innebär att studenten ges möjlighet till en ökad självkännedom, växer i sin professionella roll och får en ökad kännedom om andra professioner. Syftet med momentet är att studenten ska uppnå fördjupad kunskap om sig själv och andra samt kunna tillämpa ett etiskt förhållningssätt och utveckla sin värderingsförmåga inom barnmorskans område. Detta kommer väl till pass i samband med Mål 5 då samverkan med patienten för att se till dennes behov och förutsättningar betonas. För att ge en god progression vill vi att studenterna redan i Termin 1 påbörjar vissa teoretiska och prekliniska moment vilka sedan på olika sätt återkommer i kommande terminer med successivt ökande krav. Dessutom startar i Termin 1 undervisning om graviditetens och förlossningsarbetets okomplicerade förlopp, i denna termin om okomplicerade och i de följande terminerna om komplicerade obstetriska förlopp. Förutom en revidering av kursplaner avseende formulering av lärandemål och läraktiviteter så har vi specificerat befintliga, samt även infört nya examinationer. Vi har tagit fram tydligare instruktioner för studieuppgifter, seminarier och examinationer för studenter, handledare och examinatorer. Huvudsyftet har varit att säkerställa studenternas måluppfyllelse. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 1-3 I Termin 1 påbörjar studenterna inhämtandet av fördjupade kunskaper om barnmorskans kompetensområde. För att ge en god progression påbörjar studenterna redan i denna termin vissa teoretiska och prekliniska moment vilka sedan på olika sätt återkommer i kommande terminer med successivt ökande krav. Ett exempel på ett teoretiskt och prekliniskt moment där progression sker är gynekologisk undersökning. Studenterna tillägnar sig teoretisk kunskap med betoning på både undersökningsteknik och ett etiskt förhållningssätt i kursen BMA032 Obstetrisk-, gynekologisk och neonatal vård. Läraktiviteter är föreläsning, filmvisning samt prekliniska övningar. Begreppet empowerment används i samband med gynekologisk undersökning för att göra kvinnan mer delaktig, enligt en vetenskaplig metod utprovad i Linköping (Siwe, Berterö, Wijma, 2013). I kursen VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium sker sedan en preklinisk examination där studenten ska visa sina färdigheter och förmågor att genomföra en gynekologisk undersökning i samverkan med patienten samt visa färdigheter att kunna handlägga en normal förlossning och beskriva förlossningsförloppet (se Tabell 4). De prekliniska examinationerna sker på kliniskt träningscenter med hjälp av dockor och attrapper och examineras av lektorer utifrån specifika kriterier och protokollförs. I Termin 1 startar undervisning om okomplicerade förlopp inom obstetrik och gynekologi, vilket i de kommande terminerna utökas med teori och klinisk praktik och omfattar i Termin 3 även komplicerade förlopp. Se exempel i Tabell 4, 5 och 6. Tabell 4. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 1 Kurs och kompetensområde Lärandemål Läraktivitet Examination VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium Sexuell hälsa, gynekologi Visa färdigheter och förmåga genomföra en gynekologisk undersökning i samråd med kvinnan (mål 2) Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, Fältstudier, gruppdiskussioner, prekliniska övningar Klinisk examination inför VFU (mål 2) 9 GUU 7:14 Sidan 165 av 194

170 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium Reproduktiv hälsa, barnafödande Visa färdigheter och förmåga att handlägga normal förlossning utifrån kvinnans behov och förutsättningar (3) Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, fältstudier och intervjuer redovisningar, gruppdiskussioner, prekliniska övningar Klinisk examination inför VFU (mål 3) I Termin 2 fortsätter studenten att omsätta sina teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning i kurserna VAE083 Förlossningsvård 1 klinisk utbildning och VAE109 Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad- klinisk utbildning. Studenten skriver dagliga anteckningar om sina aktiviteter och erfarenheter under sin förlossningsplacering vilket bidrar till fördjupad reflektion. För att säkerställa att studenterna når utbildningsmål 5 så examineras studenten genom återkommande bedömningssamtal där student, handledare och lektor från högskolan deltar. För att skapa kontinuitet och bedöma progressionen i VFU-bedömningarna träffar studenten samma lektor både i termin 2 och 3. För bedömningsunderlag v.g. se text under Åtgärd 1 s. 10. I teorikursen VAE110 Fördjupningskurs i Obstetrik och gynekologi tränar studenterna sina färdigheter i samband med prekliniska övningar och examineras senare i återupplivning vid hjärtstopp hos moder samt asfyxi hos barnet. I Termin 2 får studenten fördjupade kunskaper om preventivmedelsförskrivning i kursen Fördjupningskurs i VAE110 Obstetrik och gynekologi (se Tabell 5) Referens: se länk: xxx Tabell 5. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 2 Kurs och kompetensområde Lärandemål Läraktivitet Examination VAE110 Fördjupnings-kurs i Obstetrik och gynekologi Föreläsningar, seminarier Sexuell hälsa, gynekologi VAE083 Förlossningsvård 1, klinisk utbildning Reproduktiv hälsa, barnafödande Kunna informera och vägleda i sex- och samlevnadsfrågor samt förskriva och administrera preventivmedel (5) Visa färdigheter och förmåga att handlägga normal förlossning utifrån kvinnans behov och förutsättningar (3) Visa färdigheter och förmåga att vårda mor och barn efter förlossningen, ge amningsvägledning, samt befrämja det nyfödda barnets anpassning till familjen (5) Prekliniska övningar Aktiv medverkan på VFU, klinisk utbildning, inom förlossningsvård samt litteraturstudier, prekliniska övningar och studieuppgifter. Skriftlig individuell tentamen avseende samtliga lärandemål (inklusive mål 5) (Specifik tentamen i antikonception sker i Termin 3 i anslutning till VFU Processinriktat bedömningssamtal, självbedömningsformulär, avseende samtliga lärandemål. Seminarium, patientfall inom okomplicerad förlossningsvård (mål 3) VAE083 Förlossningsvård 1, klinisk utbildning Vetenskapligt förhållningssätt Hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer (7) Teori från Termin 1 knyts an till VFU, litteratursökning, litteraturstudier, eget arbete, redovisningar Seminarium med redovisning av patientfall (samtliga mål) I Termin 3 fortsätter studenterna att ytterligare tillämpa sina fördjupade teoretiska kunskaper och färdigheter inom barnmorskans område inom kursen VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa, exempelvis genom att visa sina färdigheter och förmågor att kunna ge vägledning om samt bistå patienter med gynekologisk undersökning i samband med antikonception. Kursen VAE111 Förlossningsvård 2 syftar till att studenten ska tillämpa sina fördjupade kunskaper och utveckla färdigheter inom normalt såväl som komplicerat barnafödande för att självständigt kunna arbeta som barnmorska. I båda dessa kurser får studenterna ytterligare utveckla och tillämpa sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt bland annat genom att leda och samverka med olika yrkesgrupper. För att skapa goda möten med ungdomar, kvinnor och familjer använder studenten sina fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor från tidigare terminer. Detta sker exempelvis genom motiverande samtal (MI) och att kritiskt kunna värdera och förhålla sig till sin personliga och professionella utveckling, se s.3. En ny klinisk examination har införts, som bygger på tidigare kliniska examinationer i Termin 1 och 2, där studenten ska visa kunskap, färdighet och förmåga att påbörja livsuppehållande behandling av mor och barn vid akuta situationer och enligt fastställda betygskriterier. 10 GUU 7:14 Sidan 166 av 194

171 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Tabell 6. Beskrivning och exempel på constructuctive alignment och progression i Termin 3 Kurs och kompetensområde Lärandemål Läraktivitet Examination VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa Prekliniska övningar Sexuell hälsa, gynekologi Visa fördjupad färdighet och förmåga att ge vägledning om samt bistå med antikonception (8) Aktiv medverkan på VFU, klinisk utbildning inom mödrahälsovård, ungdomsmottagning. Rådgivning, undersökningar samt preventivmedels-förskrivning, insättning av 5 spiraler och STIprovtagning. Processinriktat bedömningssamtal, självbedömningsformulär, avseende samtliga lärandemål. Tentamen i antikonception (mål 8) VAE111 Förlossningsvård 2 Reproduktiv hälsa, barnafödande VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa VAE111 Förlossningsvård 2 Vetenskapligt förhållningssätt Visa fördjupad förmåga att i samverkan med kvinnan, barnet och familjen identifiera, planera och genomföra vårdåtgärder utifrån patientens behov och förutsättningar (2) Visa förmåga att vid akuta situationer påbörja livsuppehållande behandling av mor och barn (6) Utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet samt samverka i team med olika profession och yrkesgrupper (5 resp. 10) Kritiskt reflektera över sin personliga och professionella utveckling (7 resp.11) Prekliniska övningar, aktiv medverkan på VFU, klinisk utbildning, inom förlossningsvård samt litteraturstudier, och studieuppgifter. Prekliniska övningar, aktiv medverkan på VFU, klinisk utbildning, inom mödra- och förlossningsvård samt litteraturstudier, studieuppgifter, reflekterande seminarier. Processinriktat bedömningssamtal, självbedömningsformulär, avseende samtliga lärandemål.(mål 2) Seminarium, patientfall inom komplicerad förlossningsvård (mål 1-6). Klinisk examination (mål 6). Processinriktat bedömningssamtal, självbedömningsformulär, avseende samtliga lärandemål.(mål 5; 10) Seminarium, patientfall inom komplicerad mödra- och förlossningsvård (mål1-4, 8-10; 1-6). 11 GUU 7:14 Sidan 167 av 194

172 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem Bilaga 2, s Konkreta åtgärder som genomförts eller ska genomföras avseende utbildningsmål 5 Här följer en detaljerad beskrivning av de revideringar av kursplaner i Termin 1, 2 och 3 vi påbörjat och som kommer att granskas och antas dels november, samt i januari I kursplanerna har vi nu mer specificerade lärandemål, kopplade till läraktiviteter och vi har infört nya examinationer kopplade till såväl kliniska färdigheter som teoretiska studieuppgifter. I de reviderade kursplanerna eftersträvas en tydligare samstämmighet mellan syfte, lärandemål, läraktivitet och examination samt tydliggörande av progressionen av lärandemålen genom utbildningen. Termin1 Kursen FHA026 Kvinnors hälsa och livsvillkor har reviderats enligt följande: Ett lärandemål (mål 5: visa fördjupad förmåga att initiera hälsofrämjande åtgärder för att främja hälsa på individ-, gruppoch samhällsnivå) har reviderats avseende utbildningsmål 5. Läraktiviteter är litteraturstudier och föreläsning. Detta mål examineras via en inlämningsuppgift kopplad till Barnmorskans kompetensbeskrivning samt en skriftlig, individuell tentamen där bland annat en fråga om screening av förstadium till gynekologisk cancer och en fråga om prevention av sexuellt överförbara infektioner ingår. Referens: se länk: xxx Kursen VAE113 Normal graviditet, barnafödande och puerperium har reviderats enligt följande: Två lärandemål har lagts till avseende studentens färdigheter och förmågor: mål 2 i samråd med patienten genomföra en gynekologisk undersökning inom barnmorskans kompetensområde, speciellt avseende att praktisera empowerment-begreppet och teknisk färdighet; mål 3 att självständigt handlägga normal förlossning utifrån kvinnans behov och förutsättningar. Läraktiviteter är föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, litteraturstudier, gruppdiskussioner och prekliniska övningar. Studenternas färdigheter examineras kliniskt av lektor avseende lärandemål 2 och 3 enligt fastställda betygskriterier. Referens: se länk xxx Termin 2 I Kursen VAE083 Förlossningsvård 1 klinisk utbildning har två mål reviderats för att tydligare beskriva vad studenten ska kunna (mål 1: under handledning handlägga normal förlossning och mål 2: observera, analysera, beskriva och dokumentera kvinnans behov av vård i samband med förlossning avseende yttre palpation, vaginalundersökning och auskultation av fosterljud). De tidigare läraktiviteterna har utvecklats med ökade krav där studenten skall genomföra strukturerade beteendeobservationer av mor och barn vid den första amningen i samband med födelsen. En examination har tillkommit med skriftlig och muntlig redovisning av studieuppgifter i seminarieform för att uppfylla samtliga lärandemål (mål 1-7). Studenten examineras på avslutad kurs genom ett bedömningssamtal där student och handledare deltar och lektor från högskolan examinerar, se beskrivning under Åtgärd 1, s.8. Referens: se länk: xxx I kursen VAE109 Puerperal, neonatal och gynekologisk omvårdnad- klinisk utbildning, har två mål preciserats (mål 2: stöd och vägledning i samband med amning och mål 5: ge hälsovägledning till den nyblivna familjen). Nya läraktiviteter är tre studieuppgifter där studenten skall I) identifiera, beskriva och rapportera patientfall som anknyter till gynekologisk omvårdnad i samband med abort, II) identifiera, beskriva och rapportera patientfall som anknyter till neonatologi, III) göra strukturerade beteendeobservationer av mor och barn under puerperalperioden samt intervjua kvinnan om hennes amningserfarenheter. En examination har tillkommit med skriftlig och muntlig redovisning av respektive studieuppgift i seminarieform avseende samtliga lärandemål. Studenten examineras på avslutad kurs genom ett bedömningssamtal där student, handledare och lektor från högskolan deltar, se 12 GUU 7:14 Sidan 168 av 194

173 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem beskrivning under Åtgärd 1, s. 8. För övriga lärandemål, läraktiviteter samt examinationer, v.g. se referens länk: I kursen VAE110 Fördjupning inom obstetrik och gynekologi, har följande mål förtydligats för att tydligare beskriva vad studenten förväntas kunna efter avslutad kurs: 2 identifiera risker för ohälsa hos den gravida kvinnan och ta ställning till åtgärder, undersökningar och behandlingar samt vårda och övervaka vid komplicerad graviditet, förlossning och puerperium som påkallar samarbete med andra professioner och 5 informera och vägleda i sex- och samlevnadsfrågor samt förskriva och administrera preventivmedel. Två mål har tillkommit: mål 3: identifiera risker för ohälsa hos det ofödda och nyfödda barnet och ta ställning till undersökningar och behandlingar som påkallar samarbete med andra professioner och mål 4: i akuta situationer påbörja livsuppehållande behandling av mor och barn. Läraktiviteterna består av föreläsningar, prekliniska övningar i akuta obstetriska operationer/situationer och seminarier. En ny preklinisk examination har tillkommit där studenterna visar sina färdigheter i återupplivning vid hjärtstopp hos moder samt att återuppliva barn vid asfyxi. Examination inför förskrivningsrätt sker i kursen VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa, klinisk utbildning genom en individuell skriftlig tentamen som utgår från Läkemedelsverkets rekommendationer (2013). I kursen OVA094 Amning och anknytning har ett lärandemål preciserats (mål 3: genomföra amningsvägledning i samband med naturliga och komplicerade tillstånd hos såväl mor som barn). Läraktiviteter är litteraturstudier, föreläsningar, observationer av mor och barn och seminarier. Examinationsformer är: En laboration, individuell identifikation, presentation och diskussion av ett amningsbesvär/en komplikation som identifierats i klinisk praxis. En gruppuppgift i form av ett seminarium med en muntlig presentation och diskussion samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Examinationerna avser samtliga lärandemål. Referens: se länk: xxx Termin 3 Kursen VAE112 Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa, klinisk utbildning, har reviderats enligt följande: För att skapa en tydlighet har 7 lärandemål reviderats för att betona studentens samverkan med patienten och partnern i samband med undersökningar och behandlingar (1,4,5,6,7,8 och 9). Läraktiviteter består av att studenten successivt ska utveckla sin färdighet och förmåga att arbeta självständigt, delta i och medverka i verksamhetsförlagd utbildning inom mödrahälsovård, specialistmödravård, ungdomsmottagning samt en fördjupningsvecka inom valfritt relevant område. För beskrivning av hur examination sker se Åtgärd 1, s.8. Ytterligare examinationer är en skriftlig inlämningsuppgift avseende sexuellt överförbara infektioner (mål 6 och 7), en skriftlig inlämningsuppgift innehållande planering, genomförande, och utvärdering av föräldragrupp (mål 5). För övriga lärandemål, läraktiviteter samt examinationer, se referens: se länk: xxx. Kursen VAE111 Förlossningsvård 2, klinisk utbildning, har reviderats enligt följande: Fyra lärandemål har tydliggjorts och utvecklats avseende utbildningsmål 5; studenten ska självständigt kunna (mål 2: visa fördjupad förmåga att i samverkan med kvinnan, barnet och familjen identifiera, planera och genomföra vårdåtgärder utifrån patientens behov och förutsättningar; mål 3: observera, övervaka, analysera och dokumentera förlossningsförloppet samt vidta adekvata åtgärder vid avvikelse från det normala; mål 4: använda och tolka medicinsk teknik inom barnmorskans verksamhetsområde och mål 6: vid akuta situationer påbörja livsuppehållande behandling av mor och barn). Läraktiviteterna består av att studenten successivt ska utveckla sin färdighet och förmåga att arbeta självständigt, delta och medverka i verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård samt individuella studieuppgifter och litteraturstudier. Examinationer består av: fullgjord verksamhetsförlagd utbildning, studenten ska ha bistått 100 kvinnor i samband med deras barnafödande samt av dessa handlagt 50 födslar (alla lärandemål), v.g.se beskrivning av examination i VFU; Åtgärd 1, s. 8), enskild tentamen i fosterövervakning (mål 4), samt en ny klinisk examination 13 GUU 7:14 Sidan 169 av 194

174 Ärende 21 bilaga 2 Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem där studenten visar kunskap, färdighet och förmåga att påbörja livsuppehållande behandling av mor och barn vid akuta situationer (mål 6). För övriga lärandemål, läraktiviteter samt examinationer, referens: se länk: xxx Utbildningsplanen har reviderats enligt följande: För närvarande omfattar utbildningsplanen utbildningens alla mål på ett tillfredsställande och övergripande sätt. I dagsläget ser vi inte att det finns behov av att ändra utbildningsplanen. Källor som analysen och åtgärdsredovisningen utgår ifrån (färdigställs när åtgärderna införts!) Samtliga källor finns tillgängliga på Källor som återstår att färdigställa 14 GUU 7:14 Sidan 170 av 194

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work 1. Fastställande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet

Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 1 (11) Dnr SU FV-3.9-2259-14 BESLUT 2015-06-02 Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet Ersätter: Riktlinjer för utbildningsplaner inom Humanistiska

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 4KL09, 4K109 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-01-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1.

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1637-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens,

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer