Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Tisdag SACEKh10 Beskattningsrätt 15hp, delkurs 2 Per-Ola Ulvenblad/Lars-Eric Hansson HA2001 5h OT SAROBh12 Beskattningsrätt 15hp, delkurs 2 Per-Ola Ulvenblad/Lars-Eric Hansson HA2001 5h OT Fristående kurs Beskattningsrätt 15hp, delkurs 2 Per-Ola Ulvenblad/Lars-Eric Hansson HA2001 5h OT SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h OT SGFAMh13(D) Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h OT SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h OT TGFOEh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT TGBKPh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT TGBPPh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT TGIBPh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT NGMIHh12 Ekologi Göran Sahlén BI2011 4h OT NGMSTh12 Ekologi Göran Sahlén BI2011 4h OT NGNTMh12 Ekologi Göran Sahlén BI2011 4h OT SGENEh12 Ekonomisk statistik Hans Mörner FÖ2050 5h OT SACEKh13 Ekonomistyrning Titti Eliasson FÖ2006 5h OT SGEKOh13 Ekonomistyrning Titti Eliasson FÖ2006 5h OT SGBYFh12 Ekonomistyrning 7,5 hp Jan-Olof Muller FÖ2006 5h OT ASPh12 Ekonomistyrning 7,5 hp Jan-Olof Muller FÖ2064 5h OT SACEKh12 Ekonomistyrning 7,5 hp Jan-Olof Muller FÖ2051 5h OT NGNTMh13 Evolution Göran Sahlén BI2039 4h OT NGNTMh13 Fältbiologi och systematik Clas Dahlin BI2040 4h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGBYFh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGBKPh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGBPPh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGBPUh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGFOEh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT Fristående kurs Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGENFh13 Hållbar utveckling Marie Magnheden MX2010 4h OT SGIMF Informationssystem och marknadsföring i nya media Christer Rehnström IK2045 5h Uppsamling TGENFh11 Installationsteknik Ingemar Josefsson ER4014 4h OT NGMIH/NGMST Kemi bas Irene Reje KE2003 4h Uppsamling SGENEh13 Mikroekonomisk teori (1-30) Niclas Frifelt NA2028/NA2009 5h OT NGMIHh11 Miljökemi: industriella processer Kristian Eno MÖ6005 4h OT NGMSTh11 Miljökemi: industriella processer Kristian Eno MÖ6005 4h OT NABIPh13 Människans prestationsförmåga och dess begränsningar Charlotte Olsson BM8004 4h OT NABIPh12 Människans prestationsförmåga och dess begränsningar Charlotte Olsson BM8004 4h OT SGENEh11 Projektledning Jeanette Gullbrand FÖ4023 4h OT SGEKOh12 Statistik (del 1) Lars Andersson ST2001 5h OT SGIMFh12 Statistiska metoder I Lars Andersson ST2006 5h OT TGUTV/TGENF Styr- och reglerteknik Thomas Munther RG2001 4h Uppsamling SGFAFh12 Särskild beskattningsrätt Lars-Eric Hansson JU2016 5h OT2

2 Onsdag NGMIHh12 Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT NGMSTh12 Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT Fristående kurs Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT LUT Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE1005 5h OT TGENFh11 Biogasteknik Niklas Karlsson ER2029 4h OT SAIAIh12 Förändringsledning Joakim Tell/Henrik Florén IÄ8004 5h OT SAIAMh12 Förändringsledning Joakim Tell/Henrik Florén IÄ8004 5h OT SAIASh12 Förändringsledning Joakim Tell/Henrik Florén IÄ8004 5h OT SGEKOh11 Human Resource Management Lars Andersson NA4016 5h OT SACEKh10 Human Resource Management Lars Andersson NA4016 5h OT Frist kurs Human Resource Management Lars Andersson NA4016 5h OT SGVEPh11 Internationell ekonomi (31-60) Ulf Grönkvist NA4020/NA4001 5h OT SGEKOh11 Internationell ekonomi (31-60) Ulf Grönkvist NA4020/NA4001 5h OT Fristående kurs Internationell ekonomi (31-60) Ulf Grönkvist NA4020/NA4001 5h OT NGNTMh12 Landskapsekologi Göran Sahlén BI4017 4h OT TGUTVh12 Lean produktutveckling (med hållbar produktutveckling)leif Nordin PI4004 4h OT NGMIHh11 Livsmedelshygien Jeanette Forsell/Kerstin RollebergMJ4001 4h OT Fristående kurs Livsmedelshygien Jeanette Forsell/Kerstin RollebergMJ4001 4h OT TZBFEv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZBBKv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZBBPv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZEFEv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZBMTv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZMDPv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZMPUv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZMTDv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZUTIv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT NGMIHh13 Miljövetenskap (del 1) Anna Hansson MX2011 4h OT NGMSTh13 Miljövetenskap (del 1) Anna Hansson MX2011 4h OT SAROBh13 Redovisning, revision och finansiering Marita Blomkvist FÖ8013 5h OT SAROBh12 Redovisning, revision och finansiering Marita Blomkvist FÖ8013 5h OT SACEKh10 Redovisning, revision och finansiering (REVISOR BANK)Marita Blomkvist FÖ8013 5h OT NGBIFh12 Rörelse- och funktionsanalys Anna Staffansson BM4012 4h OT TGENFh12 Solenergiteknik Göran Sidén/Mei Gong ER4024 4h OT TGBMTh12 Tillämpad biomekanik Gunnar Weber BI6016 4h OT TGBMTh11 Tillämpad biomekanik Gunnar Weber BI6016 4h OT TGBKPh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT TGBPPh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT TGFOEh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT TGIBPh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT1

3 Torsdag TGBKPh11 Byggkonstruktion III Göran Nilsson BY4016 5h OT TGFOEh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT TGBKPh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT TGBPPh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT TGIBPh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT NGMIHh11 Djurskydd I Helena Kummel MJ2006 4h OT Fristående kurs Djurskydd I Helena Kummel MJ2006 4h OT Fristående kurs Ekologi och vård av kustnära miljöer Lars-Erik Widahl BI6007 4h OT NGNTMh11 Ekologi och vård av kustnära miljöer Lars-Erik Widahl BI6007 4h OT SACEKh12 Ekonomisk statistik (delkurs 2) Hans Mörner ST2005 5h OT TGBMTh11 Ergonomi för ingenjörer Loisa Sessman BI2041 5h OT SGFAMh13(D) Fastighetsrätt (15hp, delkurs 1) Joakim Hugoson JU2005 5h OT SGFAMh13 Fastighetsrätt (15hp, delkurs 1) Joakim Hugoson JU2005 5h OT Fristående kurs Fastighetsrätt (15hp, delkurs 1) Joakim Hugoson JU2005 5h OT TZBFEv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZBBKv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZBBPv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZEFEv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZBMTv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZMDPv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZMPUv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZMTDv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZUTIv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT NGMSTh11 GIS med naturvårdsinriktning Karl-Otto Waara BI4013 4h OT SGIMFh11 Handels- och marknadsrätt Per-Åke Irskog/Louise Nilsson JU2025 5h OT TGBMTh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGMDPh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGMPRh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGMTDh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGUTVh11 Immaterial- och avtalsrätt Per-Åke Irskog/Leif Nordin/Valea JU2001 (extern) 5h OT TGENFh11 Industriell ekonomi för ingenjörer - teknisk kalkylering Jan-Olof Muller IE4001 4h OT NGNTMh12 Mikrobiologi och genetik Eva Strandell BI2002 4h OT Fristående kurs Mikrobiologi och genetik Eva Strandell BI2002 4h OT SGENEh12 Miljökunskap Anna Hansson MX2009 5h OT SGBYFh11 Nationalekonomi, del 1 Mikroekonomi Ulf Grönkvist NA2026/NA2002 5h OT SGIMFh13 Nationalekonomi, del 1 Mikroekonomi Ulf Grönkvist NA2026 5h OT SACEKh10 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGVEPh10 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGVEPh11 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGEKOh11 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT Fristående kurs Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGENEh13 Organisation och ledarskap Helena Öfverström FÖ2042 5h OT Fristående kurs Projektledning och projektarbete I Fawzi Halila PI2004 4h OT NGBIFh13 Rörelseapparatens anatomi I Jenny Maley BI2003 4h OT TGBMTh13 Rörelseapparatens anatomi I Jenny Maley BI2003 4h OT SGPIGh13 Rörelseapparatens anatomi I Jenny Maley BI2003 4h OT SGEKOh12 Statistik (del 2) Lars Andersson ST2001 5h OT SAIAMh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SAIASh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SASLEh13(D) Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SASLEh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SASLEh12 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT TAPRAh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SACEKh10 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SGIMFh12 Varumärken Ulf Aagerup FÖ4008 5h OT SACEKh11 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT SGBYFh12 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT SGEKOh11 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT SGFÖRh11 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT Fristående kurs Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT1

4 Fredag NGMIHh12 Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT NGMSTh12 Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT Fristående kurs Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT LUT Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE1005 5h OT Fristående kurs Biomekanik inom träning Jennie Maley BI4014 4h OT NGBIFh11 Biomekanik inom träning Jennie Maley BI4014 4h OT TGBKPh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGBPPh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGIBPh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGFOEh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT SGFAFh12 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT SGFAMh12 (dist) Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT SGFAMh12 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGBKPh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGBPPh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGFOEh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGIBPh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGUTVh12 Ekonomi - inriktning affärsutveckling Eva Berggren PI2009 4h OT TGUTVh11 Elektroteknik Tommy Salomonsson ET2010 4h OT TGBMTh12 Ellära & Mekatronik Tommy Salomonsson ER2007 4h OT TGENFh12 Energiprocesser Fredric Ottermo ER4022 4h OT TGMTDh12 Ergonomi för ingenjörer Loisa Sessman BI2037 4h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGENEh12 Förnybar energi I Fredric Ottermo ER4016 4h OT NGBIFh12 Idrottsfysiologi Charlotte Olsson FY4001 4h OT SGPIGh11 Idrottsfysiologi (inriktning Golf) Charlotte Olsson IV4002 4h OT SAIAIh12 Innovationsledning och ekonomi (MEI) Maya Hoveskog IÄ8005 2h OT SAIAMh12 Innovationsledning och ekonomi (MEI) Maya Hoveskog IÄ8005 2h OT SAIASh12 Innovationsledning och ekonomi (MEI) Maya Hoveskog IÄ8005 2h OT Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m off. Inrikning 15 hp Magdalena Lindberg JU2002 5h OT Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m off. Inrikning 15 hp (Inom Socialrätt Magdalena 30hp) Lindberg JU1001 5h OT TGCADh13 Konstruktionsteknik för CAD-tekniker (matematik del 1)Mats Andreasson MT1001 4h OT SGIMFh12 Konsumentbeteende 7,5 hp Ulf Aagerup FÖ2012 5h OT SGBYFh13 Marknadsföring I Ulf Aagerup FÖ2014 5h OT SGIMFh13 Marknadsföring I Ulf Aagerup FÖ2014 5h OT Fristående kurs Marknadsföring I Ulf Aagerup FÖ2014 5h OT SGEKOh11 Mikroekonomisk analys (31-60) Niclas Frifelt NA4022/NA4004 5h OT Fristående kurs Mikroekonomisk analys (31-60) Niclas Frifelt NA4022/NA4004 5h OT NGMIHh11 Miljökemi Lars-Gunnar Franzén KE4004 5h OT NGMSTh11 Miljökemi Lars-Gunnar Franzén KE4004 5h OT LUT Miljökemi Lars-Gunnar Franzén KE3002 5h OT TGBMTh11 Produktutveckling med projektledning och innovationsteknik Loisa Sessman BI4007 4h OT SAROBh13 Revisorsjuridik (delkurs 1) Magnus Lindberg JU6001 5h OT Fristående kurs Revisorsjuridik (delkurs 1) Magnus Lindberg JU2003 5h OT SACEKh10 Revisorsjuridik (REVISOR BANK) (delkurs 1) Magnus Lindberg JU6001 5h OT TGMPRh12 Strömningsmekanik Zlate Dimkovski MT4008 4h OT NGMIHh13 Tillämpad geovetenskap Marie Mattsson MX2012 4h OT NGMSTh13 Tillämpad geovetenskap Marie Mattsson MX2012 4h OT TGBKPh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGBMTh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGBPPh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGBPUh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGENFh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGFOEh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGMDPh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGMPRh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGMTDh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGUTVh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT NABIPh13 Vetenskaplig metod inom idrottens biomedicin och biomekanik Ann Bremander BM8003 4h OT NABIPh13 Vetenskaplig metod inom idrottens biomedicin och biomekanik Ann Bremander BM8003 4h OT Distanskurs Vindkraft Jonny Hylander ER2026 4h OT Fristående kurs Vindkraft Jonny Hylander ER2026 4h OT TGENFh11 Vindkraftteknik Jonny Hylander ER4006 4h OT1

5 Lördag Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 5h OT TGBPPh11 Betongteknik Bengt Hjort BY4003 4h OT TGIBPh11 Betongteknik Bengt Hjort BY4003 4h OT TGBMTh11 Biomaterial Lars Bååth BO2002 4h OT TGBKPh11 Byggkonstruktion II Bengt Hjort BY4011 5h OT TGFOEh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT TGBKPh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT TGBPPh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT TGIBPh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT Fristående kurs Concrete Technology Bengt Hjort BY4003 4h OT ASPFh11 Design och hantering av affärsystem 7,5 hp Mats Lindqvist IK2037 4h OT ASPIh11 Design och hantering av affärsystem 7,5 hp Mats Lindqvist IK2037 4h OT NGNTMh11 Ekologi - vattnet och landskapet Lars-Erik Widahl BI6003 4h OT Fristående kurs Ekologi - vattnet och landskapet Lars-Erik Widahl BI6003 4h OT TGENFh11 Elkraftsystem II Thomas Munther ER4010 4h OT TGENFh12 Ellära Kenneth Nilsson ER2022 4h OT SGFAFh12 Energideklaration Jonny Hylander ER2023 4h OT Fristående kurs Energideklaration Jonny Hylander ER2023 4h OT SACEKh12 Finansiering och externredovisning 7,5 hp Titti Eliasson/Jan-Olof Muller FÖ4030 5h Ord SGASPh12 Externerdovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4034 5h OT Fristående kurs Externerdovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT1+OT SGVEPh12 Externredovisning och finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT SGEKOh11 Externredovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT1+OT SGVEPh11 Externredovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT SGFAMh12 (dist) Fastighetsförmedling, delkurs 3 Magnus Lindberg BT1001 5h OT SGFAMh12 Fastighetsförmedling, delkurs 3 Magnus Lindberg BT1001 5h OT SGBYFh12 Finansiering med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi Jan-Olof Muller FÖ4022 5h OT SGFAFh13 Hyresrätt Joakim Hugoson JU2010 5h OT SAIAIh13 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SAINMh13 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SAINMh13 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SAINMh12 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SACEKh10 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT TGMDPh11 Konstruktion II - skivor och plattor Håkan Petersson/Gunnar WeberMT4010 4h OT TGMPRh11 Konstruktion II - skivor och plattor Håkan Petersson/Gunnar WeberMT4010 4h OT TGMTDh11 Konstruktion II - skivor och plattor Håkan Petersson/Gunnar WeberMT4010 4h OT NGMIHh11 Livsmedelskemi Lars-Gunnar Franzén KE2008 4h OT NGMIHh10 Livsmedelskemi Lars-Gunnar Franzén KE2008 4h OT LUT Livsmedelskemi Lars-Gunnar Franzén KE3002 4h OT TGUTVh12 Maskinteknik - Maskinkonstruktion MA2031 4h OT TGMDPh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT TGMPRh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT TGMTDh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT TGBMTh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT SGIMFh12 Mikroekonomisk teori Lars Andersson NA2025 5h OT SACEKh13 Mikroekonomisk teori med tillämpningar Niclas Frifelt NA2019/NA2008 5h OT SGEKOh13 Mikroekonomisk teori med tillämpningar Niclas Frifelt NA2019 5h OT TGUTVh11 Projektledning inriktning utvecklingsprojekt Jonas Rundquist PI4005 4h OT NGBIFh12 Träningslära I Anna Staffansson BM2009 4h OT Fristående kurs Träningslära I Anna Staffansson BM2009 4h OT2

6 Måndag SGENEh12 Affärsredovisning Kerstin Berg FÖ2001 5h OT SACEKh13 Affärsredovisning Titti Eliasson FÖ2001 5h Ord SGEKOh13 Affärsredovisning Titti Eliasson FÖ2001 5h Ord Fristående kurs Affärsredovisning Titti Eliasson FÖ2001 5h Ord TGENFh12 Bioenergi med förbränning Jonny Hylander ER4009 4h Ord NGNTMh12 Botanik - fysiologi och anatomi Clas Dahlin BI4002 4h Ord SGFAMh13 Familjerätt och inskrivningsrätt 7,5hp Magnus Lindberg JU4001 5h Ord MKLDh13 Familjerätt och inskrivningsrätt 7,5hp Magnus Lindberg JU4001 5h Ord NAMTMh13 Forskningsmetodik i tillämpad miljövetenskap Stefan Weisner MX8010 4h Ord NAMTMh13 Fördjupningsprojekt i tillämpad miljövetenskap Stefan Weisner MX8005 4h Ord SGVEPh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord ASPFh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord SACEKh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord SGEKOh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord Fristående kurs Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord NGMIHh13 Grundläggande kemi för miljövetare Lars-Gunnar Franzén KE2014 5h Ord NGMSTh13 Grundläggande kemi för miljövetare Lars-Gunnar Franzén KE2014 5h Ord SGENEh13 Marknadsföring Héléne Laurell FÖ2057 5h Ord SGEKOh12 Marknadsföring II 7,5 hp Klaus Solberg Söilen FÖ4004 5h Ord Fristående kurs Marknadsföring II 7,5 hp Klaus Solberg Söilen FÖ4004 5h Ord SGVEPh12 Marknadsföring II 7,5 hp Klaus Solberg Söilen FÖ4004 5h Ord SGVEPh11 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT SGEKOh11 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT SACEKh10 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT SGIMFh11 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT Fristående kurs Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT NGBIFh13 Nutrition Jennie Maley KE2013 4h Ord SGIMFh13 Organisation och Ledarskap Marielle Wall/Lars Püss FÖ2042 5h Ord SGBYFh13 Organisation och Ledarskap Marielle Wall/Lars Püss FÖ2042 5h Ord Fristående kurs Organisation och Ledarskap Marielle Wall/Lars Püss FÖ2042 5h Ord TGENFh11 Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord NGMSTh11 Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord NGMIHh11 Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord Fristående kurs Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord Fristående kurs Undervisning JU1001

7 Tisdag NGNTMh13 Cellbiologi Clas Dahlin BI2014 4h Ord SGENEh12 Finansiering Hans Mörner FÖ4002 5h Ord SGBYFh12 Juridisk översiktskurs för BFE 15hp Magnus Lindberg HA2008 5h Ord Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m handelsrättslig inr 15 hp Magdalena Lindberg/Joakim Hugosson HA2002 5h Ord SGEKOh10 Juridisk Översiktskurs m handelsrättslig inr 15 hp Per-Åke Irskog HA2002 5h OT Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m handelsrättslig inr 15 hp Per-Åke Irskog HA2002 5h OT SGENEh11 Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Magdalena Lindberg HA2002 5h OT SGBYFh11 Kalkylering och Värdering av fastigheter och finansiella instrument FÖ6023 5h Ord TGCADh13 Konstruktionsteknik - Matematik del 2 Mats Andreasson MT1001 4h Ord SGEKOh12 Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord SGEKOh11 Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord Fristående kurs Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord SGVEPh11 Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord Fristående kurs Revisorsjuridik, delkurs 2 Claes Arvidsson JU2003 5h Ord SAROBh13 Revisorsjuridik, delkurs 2 Claes Arvidsson JU6001 5h Ord SACEKh10 Revisorsjuridik, delkurs 2 Claes Arvidsson JU6001 5h Ord TAPRAh13 SIM2 Christer Norr FÖ8022 5h Ord SAIAMh13 SIM2 Christer Norr FÖ8022 5h Ord SGIMFh12 Statistiska metoder II Lars Andersson ST2007 5h Ord TGFOEh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGIBPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGBKPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGBPPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGMDPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGMPRh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGMTDh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGUTVh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGBMTh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGENFh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord

8 Onsdag NGNTMh11 Biodiversitet Göran Sahlén BI6001 4h Ord Fristående kurs Biodiversitet Göran Sahlén BI6001 4h Ord TGUTVh12 Datorteknik Tommy Salomonsson DT2008 4h Ord TGBPPh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGFOEh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGIBPh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGBKPh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGBKPh11 Energihushållning i byggnader Gudrun Rundberg BY5002 5h Ord TGFOEh11 Energihushållning i byggnader Gudrun Rundberg BY5002 5h Ord SGVEPh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord ASPFh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord SACEKh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord SGEKOh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord Fristående kur Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord SGBYFh13 Husbyggnad II 7,5 hp Åke Spångberg BT2002 4h Ord TGMDPh11 Industriell ekonomi Kerstin Berg IE2002 4h Ord TGMPRh11 Industriell ekonomi Kerstin Berg IE2002 4h Ord TGMTDh11 Industriell ekonomi Kerstin Berg IE2002 4h Ord SACEKh13 Makroekonomisk teori med tillämpningar Ulf Grönkvist NA2018 5h Ord SGEKOh13 Makroekonomisk teori med tillämpningar Ulf Grönkvist NA2018 5h Ord NGMIHh11 Miljöskyddsteknik - Vatten & Mark Per-Magnus Ehde MX6005 4h Ord NGMSTh11 Miljöskyddsteknik - Vatten & Mark Per-Magnus Ehde MX6005 4h Ord NABIPh13 Möjligheter till ökad prestationsförmåga Charlotte Olsson BM8005 4h Ord NABIPh12 Möjligheter till ökad prestationsförmåga Charlotte Olsson BM8005 4h Ord TGUTVh11 Produktion och produktionsorganisation Pär-Johan Lööf/Christer Norr MT4012 4h Ord NAMTMh13 Tillämpad miljövetenskap Stefan Weisner MX8006 4h Ord SACEKh12 Finansiell Ekonomi 7,5 hp Bengt Kjellgren NA2023 5h Ord SGEKOh12 Ekonomisk politik och finansiell ekonomi 7,5 hp del 2Bengt Kjellgren NA1004/NA1001 5h OT SGVEPh12 Ekonomisk politik och finansiell ekonomi 7,5 hp del 2Bengt Kjellgren NA1004/NA1002 5h OT Fristående kurs Ekonomisk politik och finansiell ekonomi 7,5 hp del 2Bengt Kjellgren NA1004/NA1003 5h OT2

9 Torsdag Fristående kurs Arbetsrätt II 7,5 hp Joakim Hugoson AO2002 5h Ord TGENFh11 Elproduktion från förnybara energikällor Jonny Hylander ER4018 4h Ord TGENFh13 Energiförsörjning Ingemar Josefsson ER2033 5h Ord SGENEh13 Energiteknik för ekonomer Ingemar Josefsson ER2013 5h Ord Fristående kurs Fastighetsrätt delkurs 2 Joakim Hugoson JU2005 5h Ord SGFAMh13 Fastighetsrätt delkurs 2 Joakim Hugoson JU2005 5h Ord SGFAMh13(D) Fastighetsrätt delkurs 2 Joakim Hugoson JU2005 5h Ord SGBYFh10 Fastighetsrätt delkurs 2 7,5hp Joakim Hugosson JU2005 5h OT SGIMFh12 Internationell handel Ulf Grönkvist NA2029 5h Ord NGNTMh12 Kemi för naturvårdare Roger Lindegren KE2009 5h Ord NGNTMh13 Kemi för naturvårdare Roger Lindegren KE2009 5h Ord TGCADh13 Konstruktionsteknik - Mekanik Madeleine Hermann (extern) MT1001 4h Ord Fristående kurs Kvantitativa metoder 7,5 hp Niclas Frifelt NA4021 5h Ord SGEKOh12 Kvantitativa metoder 7,5 hp Niclas Frifelt NA4021 5h Ord TGMDPh12 Maskinelement I Madeleine Hermann (extern) MT6004 4h Ord TGMPRh12 Maskinelement I Madeleine Hermann (extern) MT6004 4h Ord TGMTDh12 Maskinelement I Madeleine Hermann (extern) MT6004 4h Ord TGUTVh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MA2031 4h Ord TGMDPh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord TGMPRh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord TGMTDh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord TGBMTh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord NGMIHh13 Miljövetenskap (del 2) Anna Hansson MX2011 4h Ord NGMSTh13 Miljövetenskap (del 2) Anna Hansson MX2011 4h Ord SGIMFh13 Nationalekonomi, delkurs 2 Makroekonomi Niclas Frifelt NA2026 5h Ord SGBYFh11 Nationalekonomi, delkurs 2 Makroekonomi Niclas Frifelt NA2026 5h Ord NGBIFh13 Rörelseapparatens anatomi II Anna Staffansson BI2004 4h Ord SGPIGh13 (HOS) Rörelselära inriktning Golf Anna Staffansson IV2001 4h Ord

10 Fredag NGMIHh12 Biokemi 1 Lars-Gunnar Franzén KE2012 5h Ord NGMSTh12 Biokemi 1 Lars-Gunnar Franzén KE2012 5h Ord LUT Biokemi 1 Lars-Gunnar Franzén KE1005 5h Ord TGENFh12 Elkraftsystem I Thomas Munther ER4003 4h Ord TGBMTh11 FEM Bertil Nilsson MA6007 4h Ord SAROBh13 Företagsanalys och kreditbedömning Per-Ola Ulvenblad/Jonas Gabrielsson FÖ8012 5h Ord SACEKh10 Företagsanalys och kreditbedömning Per-Ola Ulvenblad/Jonas Gabrielsson FÖ8012 5h Ord TGBKPh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord TGBPPh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord TGFOEh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord TGIBPh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord SGENEh11 Investeringsbedömning Jan-Olof Muller FÖ4021 2h Ord Socialrätt 1-30 hp Socialrätt 15 hp delkurs 2 Magdalena Lindberg JU1001 5h Ord Fristående kurs SOCRÄT Socialrätt 15 hp delkurs 2 Magdalena Lindberg JU1001 5h OT SACEKh11 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4026 5h OT SGEKOh12 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4006 5h Ord SGVEPh12 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4006 5h Ord SGASPh12 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4035 5h Ord Fristående kurs Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4006 5h Ord

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004 kod Måndag 2013-10-28 Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 2013-10-28 SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 2013-10-28 SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Måndag 2014-05-26 SGFAMh13(D) Allmän bekattningsrätt Magdalena Lindberg JU2017 5h Ord

Måndag 2014-05-26 SGFAMh13(D) Allmän bekattningsrätt Magdalena Lindberg JU2017 5h Ord HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik TENTAMENSSCHEMA v.22-23, 2014 (26:e maj - 8:e juni) Anmälan via Studentportalen senast 16/5 Uppdaterat: 2014-05-02 Datum Klass Kurs Examinator Kurskod

Läs mer

Typ. 2013-01-07 BFEh12 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT1

Typ. 2013-01-07 BFEh12 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT1 kod Måndag 2013-01-07 MHh11 Allmän Kemi del 1 Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT1 2013-01-07 MSTh11 Allmän Kemi del 1 Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT1 2013-01-07 LKEMI1-30h Allmän Kemi del 1 Lars-Gunnar

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015)

Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015) Dataekonomutbildning 2015-2018 (Antagna HT 2015) DE1 System- och organisationsteori Redovisningens grunder och tekniker (7,5 Systemanalys och design Marknadsföring för ekonomer Organisationsdesign och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet 1 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet Utöver grundläggande behörighet krävs följande beroende på vilken utbildning man vill studera: Beteendevetenskap Personal och arbetsliv,

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande

Antal platser inkl. överintag. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 1 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 1(6) Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter ordförande TUN Hans Karlsson, vice ordförande Sandra Eriksson Arnold Pears, t.o.m.

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning högskoleingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning högskoleingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning högskoleingenjörsexamen Lärosäte: Högskolan Halmstad Huvudområde/område för examen: Produktutveckling och innovationsledning.

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011

Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011 Utbildningsplan Högskoleingenjör Teknisk design för läsåret 2010/2011 Denna Bachelor Programme in Industrial Design Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2009-11-17 av Chef utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Supplement till Uppsala universitets utbildningskatalog 2015/2016: Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Sista anmälningsdag inför vårterminen 2016 är 15 oktober 2015. Anmälan

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer