Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Tisdag SACEKh10 Beskattningsrätt 15hp, delkurs 2 Per-Ola Ulvenblad/Lars-Eric Hansson HA2001 5h OT SAROBh12 Beskattningsrätt 15hp, delkurs 2 Per-Ola Ulvenblad/Lars-Eric Hansson HA2001 5h OT Fristående kurs Beskattningsrätt 15hp, delkurs 2 Per-Ola Ulvenblad/Lars-Eric Hansson HA2001 5h OT SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h OT SGFAMh13(D) Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h OT SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 5h OT TGFOEh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT TGBKPh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT TGBPPh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT TGIBPh12 Byggfysik och installationsteknik I Gudrun Rundberg BY2007 4h OT NGMIHh12 Ekologi Göran Sahlén BI2011 4h OT NGMSTh12 Ekologi Göran Sahlén BI2011 4h OT NGNTMh12 Ekologi Göran Sahlén BI2011 4h OT SGENEh12 Ekonomisk statistik Hans Mörner FÖ2050 5h OT SACEKh13 Ekonomistyrning Titti Eliasson FÖ2006 5h OT SGEKOh13 Ekonomistyrning Titti Eliasson FÖ2006 5h OT SGBYFh12 Ekonomistyrning 7,5 hp Jan-Olof Muller FÖ2006 5h OT ASPh12 Ekonomistyrning 7,5 hp Jan-Olof Muller FÖ2064 5h OT SACEKh12 Ekonomistyrning 7,5 hp Jan-Olof Muller FÖ2051 5h OT NGNTMh13 Evolution Göran Sahlén BI2039 4h OT NGNTMh13 Fältbiologi och systematik Clas Dahlin BI2040 4h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90) Titti Eliasson FÖ6004 5h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6006 5h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning Titti (61-90) Eliasson FÖ6007 5h OT SGBYFh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGBKPh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGBPPh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGBPUh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGFOEh13 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT Fristående kurs Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT TGENFh13 Hållbar utveckling Marie Magnheden MX2010 4h OT SGIMF Informationssystem och marknadsföring i nya media Christer Rehnström IK2045 5h Uppsamling TGENFh11 Installationsteknik Ingemar Josefsson ER4014 4h OT NGMIH/NGMST Kemi bas Irene Reje KE2003 4h Uppsamling SGENEh13 Mikroekonomisk teori (1-30) Niclas Frifelt NA2028/NA2009 5h OT NGMIHh11 Miljökemi: industriella processer Kristian Eno MÖ6005 4h OT NGMSTh11 Miljökemi: industriella processer Kristian Eno MÖ6005 4h OT NABIPh13 Människans prestationsförmåga och dess begränsningar Charlotte Olsson BM8004 4h OT NABIPh12 Människans prestationsförmåga och dess begränsningar Charlotte Olsson BM8004 4h OT SGENEh11 Projektledning Jeanette Gullbrand FÖ4023 4h OT SGEKOh12 Statistik (del 1) Lars Andersson ST2001 5h OT SGIMFh12 Statistiska metoder I Lars Andersson ST2006 5h OT TGUTV/TGENF Styr- och reglerteknik Thomas Munther RG2001 4h Uppsamling SGFAFh12 Särskild beskattningsrätt Lars-Eric Hansson JU2016 5h OT2

2 Onsdag NGMIHh12 Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT NGMSTh12 Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT Fristående kurs Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT LUT Allmän Kemi (del 1) Lars-Gunnar Franzén KE1005 5h OT TGENFh11 Biogasteknik Niklas Karlsson ER2029 4h OT SAIAIh12 Förändringsledning Joakim Tell/Henrik Florén IÄ8004 5h OT SAIAMh12 Förändringsledning Joakim Tell/Henrik Florén IÄ8004 5h OT SAIASh12 Förändringsledning Joakim Tell/Henrik Florén IÄ8004 5h OT SGEKOh11 Human Resource Management Lars Andersson NA4016 5h OT SACEKh10 Human Resource Management Lars Andersson NA4016 5h OT Frist kurs Human Resource Management Lars Andersson NA4016 5h OT SGVEPh11 Internationell ekonomi (31-60) Ulf Grönkvist NA4020/NA4001 5h OT SGEKOh11 Internationell ekonomi (31-60) Ulf Grönkvist NA4020/NA4001 5h OT Fristående kurs Internationell ekonomi (31-60) Ulf Grönkvist NA4020/NA4001 5h OT NGNTMh12 Landskapsekologi Göran Sahlén BI4017 4h OT TGUTVh12 Lean produktutveckling (med hållbar produktutveckling)leif Nordin PI4004 4h OT NGMIHh11 Livsmedelshygien Jeanette Forsell/Kerstin RollebergMJ4001 4h OT Fristående kurs Livsmedelshygien Jeanette Forsell/Kerstin RollebergMJ4001 4h OT TZBFEv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZBBKv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZBBPv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZEFEv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZBMTv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZMDPv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZMPUv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZMTDv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT TZUTIv13 Matematik Mats Andreasson MA0019 4h OT NGMIHh13 Miljövetenskap (del 1) Anna Hansson MX2011 4h OT NGMSTh13 Miljövetenskap (del 1) Anna Hansson MX2011 4h OT SAROBh13 Redovisning, revision och finansiering Marita Blomkvist FÖ8013 5h OT SAROBh12 Redovisning, revision och finansiering Marita Blomkvist FÖ8013 5h OT SACEKh10 Redovisning, revision och finansiering (REVISOR BANK)Marita Blomkvist FÖ8013 5h OT NGBIFh12 Rörelse- och funktionsanalys Anna Staffansson BM4012 4h OT TGENFh12 Solenergiteknik Göran Sidén/Mei Gong ER4024 4h OT TGBMTh12 Tillämpad biomekanik Gunnar Weber BI6016 4h OT TGBMTh11 Tillämpad biomekanik Gunnar Weber BI6016 4h OT TGBKPh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT TGBPPh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT TGFOEh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT TGIBPh12 Vatten- och avfallsteknik Åke Spångberg SZ4001 4h OT1

3 Torsdag TGBKPh11 Byggkonstruktion III Göran Nilsson BY4016 5h OT TGFOEh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT TGBKPh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT TGBPPh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT TGIBPh12 Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik Åke Spångberg BY4018 4h OT NGMIHh11 Djurskydd I Helena Kummel MJ2006 4h OT Fristående kurs Djurskydd I Helena Kummel MJ2006 4h OT Fristående kurs Ekologi och vård av kustnära miljöer Lars-Erik Widahl BI6007 4h OT NGNTMh11 Ekologi och vård av kustnära miljöer Lars-Erik Widahl BI6007 4h OT SACEKh12 Ekonomisk statistik (delkurs 2) Hans Mörner ST2005 5h OT TGBMTh11 Ergonomi för ingenjörer Loisa Sessman BI2041 5h OT SGFAMh13(D) Fastighetsrätt (15hp, delkurs 1) Joakim Hugoson JU2005 5h OT SGFAMh13 Fastighetsrätt (15hp, delkurs 1) Joakim Hugoson JU2005 5h OT Fristående kurs Fastighetsrätt (15hp, delkurs 1) Joakim Hugoson JU2005 5h OT TZBFEv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZBBKv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZBBPv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZEFEv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZBMTv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZMDPv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZMPUv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZMTDv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT TZUTIv13 Fysik - del 2 Lars Landin FY0010 4h OT NGMSTh11 GIS med naturvårdsinriktning Karl-Otto Waara BI4013 4h OT SGIMFh11 Handels- och marknadsrätt Per-Åke Irskog/Louise Nilsson JU2025 5h OT TGBMTh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGMDPh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGMPRh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGMTDh12 Hållfasthetslära Gunnar Weber HÅ2001 4h OT TGUTVh11 Immaterial- och avtalsrätt Per-Åke Irskog/Leif Nordin/Valea JU2001 (extern) 5h OT TGENFh11 Industriell ekonomi för ingenjörer - teknisk kalkylering Jan-Olof Muller IE4001 4h OT NGNTMh12 Mikrobiologi och genetik Eva Strandell BI2002 4h OT Fristående kurs Mikrobiologi och genetik Eva Strandell BI2002 4h OT SGENEh12 Miljökunskap Anna Hansson MX2009 5h OT SGBYFh11 Nationalekonomi, del 1 Mikroekonomi Ulf Grönkvist NA2026/NA2002 5h OT SGIMFh13 Nationalekonomi, del 1 Mikroekonomi Ulf Grönkvist NA2026 5h OT SACEKh10 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGVEPh10 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGVEPh11 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGEKOh11 Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT Fristående kurs Optionsteori 7,5 hp Bengt Kjellgren NA4018 5h OT SGENEh13 Organisation och ledarskap Helena Öfverström FÖ2042 5h OT Fristående kurs Projektledning och projektarbete I Fawzi Halila PI2004 4h OT NGBIFh13 Rörelseapparatens anatomi I Jenny Maley BI2003 4h OT TGBMTh13 Rörelseapparatens anatomi I Jenny Maley BI2003 4h OT SGPIGh13 Rörelseapparatens anatomi I Jenny Maley BI2003 4h OT SGEKOh12 Statistik (del 2) Lars Andersson ST2001 5h OT SAIAMh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SAIASh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SASLEh13(D) Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SASLEh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SASLEh12 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT TAPRAh13 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SACEKh10 Strategisk innovationsledning Christer Norr FÖ8019 5h OT SGIMFh12 Varumärken Ulf Aagerup FÖ4008 5h OT SACEKh11 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT SGBYFh12 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT SGEKOh11 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT SGFÖRh11 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT Fristående kurs Vetenskaplig metod: teori och tillämpning Klaus Solberg Söilen FÖ4007 4h OT1

4 Fredag NGMIHh12 Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT NGMSTh12 Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE2010 5h OT Fristående kurs Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT LUT Allmän Kemi (del 2) Lars-Gunnar Franzén KE1005 5h OT Fristående kurs Biomekanik inom träning Jennie Maley BI4014 4h OT NGBIFh11 Biomekanik inom träning Jennie Maley BI4014 4h OT TGBKPh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGBPPh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGIBPh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGFOEh10 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT SGFAFh12 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT SGFAMh12 (dist) Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT SGFAMh12 Byggjuridik Kamill Szekér BY6012 4h OT TGBKPh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGBPPh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGFOEh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGIBPh12 Byggmekanik II Göran Nilsson BM2006 4h OT TGUTVh12 Ekonomi - inriktning affärsutveckling Eva Berggren PI2009 4h OT TGUTVh11 Elektroteknik Tommy Salomonsson ET2010 4h OT TGBMTh12 Ellära & Mekatronik Tommy Salomonsson ER2007 4h OT TGENFh12 Energiprocesser Fredric Ottermo ER4022 4h OT TGMTDh12 Ergonomi för ingenjörer Loisa Sessman BI2037 4h OT SACEKh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGEKOh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGFÖRh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGVEPh11 Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT Fristående kurs Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61-90) Klaus Solberg Söilen FÖ6011 5h OT SGENEh12 Förnybar energi I Fredric Ottermo ER4016 4h OT NGBIFh12 Idrottsfysiologi Charlotte Olsson FY4001 4h OT SGPIGh11 Idrottsfysiologi (inriktning Golf) Charlotte Olsson IV4002 4h OT SAIAIh12 Innovationsledning och ekonomi (MEI) Maya Hoveskog IÄ8005 2h OT SAIAMh12 Innovationsledning och ekonomi (MEI) Maya Hoveskog IÄ8005 2h OT SAIASh12 Innovationsledning och ekonomi (MEI) Maya Hoveskog IÄ8005 2h OT Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m off. Inrikning 15 hp Magdalena Lindberg JU2002 5h OT Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m off. Inrikning 15 hp (Inom Socialrätt Magdalena 30hp) Lindberg JU1001 5h OT TGCADh13 Konstruktionsteknik för CAD-tekniker (matematik del 1)Mats Andreasson MT1001 4h OT SGIMFh12 Konsumentbeteende 7,5 hp Ulf Aagerup FÖ2012 5h OT SGBYFh13 Marknadsföring I Ulf Aagerup FÖ2014 5h OT SGIMFh13 Marknadsföring I Ulf Aagerup FÖ2014 5h OT Fristående kurs Marknadsföring I Ulf Aagerup FÖ2014 5h OT SGEKOh11 Mikroekonomisk analys (31-60) Niclas Frifelt NA4022/NA4004 5h OT Fristående kurs Mikroekonomisk analys (31-60) Niclas Frifelt NA4022/NA4004 5h OT NGMIHh11 Miljökemi Lars-Gunnar Franzén KE4004 5h OT NGMSTh11 Miljökemi Lars-Gunnar Franzén KE4004 5h OT LUT Miljökemi Lars-Gunnar Franzén KE3002 5h OT TGBMTh11 Produktutveckling med projektledning och innovationsteknik Loisa Sessman BI4007 4h OT SAROBh13 Revisorsjuridik (delkurs 1) Magnus Lindberg JU6001 5h OT Fristående kurs Revisorsjuridik (delkurs 1) Magnus Lindberg JU2003 5h OT SACEKh10 Revisorsjuridik (REVISOR BANK) (delkurs 1) Magnus Lindberg JU6001 5h OT TGMPRh12 Strömningsmekanik Zlate Dimkovski MT4008 4h OT NGMIHh13 Tillämpad geovetenskap Marie Mattsson MX2012 4h OT NGMSTh13 Tillämpad geovetenskap Marie Mattsson MX2012 4h OT TGBKPh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGBMTh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGBPPh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGBPUh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGENFh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGFOEh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGMDPh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGMPRh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGMTDh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT TGUTVh13 Tillämpad matematik I Bertil Nilsson MA2003 4h OT NABIPh13 Vetenskaplig metod inom idrottens biomedicin och biomekanik Ann Bremander BM8003 4h OT NABIPh13 Vetenskaplig metod inom idrottens biomedicin och biomekanik Ann Bremander BM8003 4h OT Distanskurs Vindkraft Jonny Hylander ER2026 4h OT Fristående kurs Vindkraft Jonny Hylander ER2026 4h OT TGENFh11 Vindkraftteknik Jonny Hylander ER4006 4h OT1

5 Lördag Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 5h OT TGBPPh11 Betongteknik Bengt Hjort BY4003 4h OT TGIBPh11 Betongteknik Bengt Hjort BY4003 4h OT TGBMTh11 Biomaterial Lars Bååth BO2002 4h OT TGBKPh11 Byggkonstruktion II Bengt Hjort BY4011 5h OT TGFOEh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT TGBKPh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT TGBPPh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT TGIBPh12 Byggmekanik I Göran Nilsson BM2005 4h OT Fristående kurs Concrete Technology Bengt Hjort BY4003 4h OT ASPFh11 Design och hantering av affärsystem 7,5 hp Mats Lindqvist IK2037 4h OT ASPIh11 Design och hantering av affärsystem 7,5 hp Mats Lindqvist IK2037 4h OT NGNTMh11 Ekologi - vattnet och landskapet Lars-Erik Widahl BI6003 4h OT Fristående kurs Ekologi - vattnet och landskapet Lars-Erik Widahl BI6003 4h OT TGENFh11 Elkraftsystem II Thomas Munther ER4010 4h OT TGENFh12 Ellära Kenneth Nilsson ER2022 4h OT SGFAFh12 Energideklaration Jonny Hylander ER2023 4h OT Fristående kurs Energideklaration Jonny Hylander ER2023 4h OT SACEKh12 Finansiering och externredovisning 7,5 hp Titti Eliasson/Jan-Olof Muller FÖ4030 5h Ord SGASPh12 Externerdovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4034 5h OT Fristående kurs Externerdovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT1+OT SGVEPh12 Externredovisning och finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT SGEKOh11 Externredovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT1+OT SGVEPh11 Externredovisning och Finansiering Titti Eliasson/Jan-Olof Müller FÖ4031 5h OT SGFAMh12 (dist) Fastighetsförmedling, delkurs 3 Magnus Lindberg BT1001 5h OT SGFAMh12 Fastighetsförmedling, delkurs 3 Magnus Lindberg BT1001 5h OT SGBYFh12 Finansiering med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi Jan-Olof Muller FÖ4022 5h OT SGFAFh13 Hyresrätt Joakim Hugoson JU2010 5h OT SAIAIh13 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SAINMh13 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SAINMh13 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SAINMh12 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT SACEKh10 Internationella marknadsföringsstrategier Gabriel Awuah IÄ8007 5h OT TGMDPh11 Konstruktion II - skivor och plattor Håkan Petersson/Gunnar WeberMT4010 4h OT TGMPRh11 Konstruktion II - skivor och plattor Håkan Petersson/Gunnar WeberMT4010 4h OT TGMTDh11 Konstruktion II - skivor och plattor Håkan Petersson/Gunnar WeberMT4010 4h OT NGMIHh11 Livsmedelskemi Lars-Gunnar Franzén KE2008 4h OT NGMIHh10 Livsmedelskemi Lars-Gunnar Franzén KE2008 4h OT LUT Livsmedelskemi Lars-Gunnar Franzén KE3002 4h OT TGUTVh12 Maskinteknik - Maskinkonstruktion MA2031 4h OT TGMDPh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT TGMPRh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT TGMTDh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT TGBMTh12 Materiallära Sabina Rebeggiani MP2001 4h OT SGIMFh12 Mikroekonomisk teori Lars Andersson NA2025 5h OT SACEKh13 Mikroekonomisk teori med tillämpningar Niclas Frifelt NA2019/NA2008 5h OT SGEKOh13 Mikroekonomisk teori med tillämpningar Niclas Frifelt NA2019 5h OT TGUTVh11 Projektledning inriktning utvecklingsprojekt Jonas Rundquist PI4005 4h OT NGBIFh12 Träningslära I Anna Staffansson BM2009 4h OT Fristående kurs Träningslära I Anna Staffansson BM2009 4h OT2

6 Måndag SGENEh12 Affärsredovisning Kerstin Berg FÖ2001 5h OT SACEKh13 Affärsredovisning Titti Eliasson FÖ2001 5h Ord SGEKOh13 Affärsredovisning Titti Eliasson FÖ2001 5h Ord Fristående kurs Affärsredovisning Titti Eliasson FÖ2001 5h Ord TGENFh12 Bioenergi med förbränning Jonny Hylander ER4009 4h Ord NGNTMh12 Botanik - fysiologi och anatomi Clas Dahlin BI4002 4h Ord SGFAMh13 Familjerätt och inskrivningsrätt 7,5hp Magnus Lindberg JU4001 5h Ord MKLDh13 Familjerätt och inskrivningsrätt 7,5hp Magnus Lindberg JU4001 5h Ord NAMTMh13 Forskningsmetodik i tillämpad miljövetenskap Stefan Weisner MX8010 4h Ord NAMTMh13 Fördjupningsprojekt i tillämpad miljövetenskap Stefan Weisner MX8005 4h Ord SGVEPh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord ASPFh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord SACEKh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord SGEKOh11 Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord Fristående kurs Företagsekonomi inr externredovisning (61-90) Marita Blomkvist FÖ6004 5h Ord NGMIHh13 Grundläggande kemi för miljövetare Lars-Gunnar Franzén KE2014 5h Ord NGMSTh13 Grundläggande kemi för miljövetare Lars-Gunnar Franzén KE2014 5h Ord SGENEh13 Marknadsföring Héléne Laurell FÖ2057 5h Ord SGEKOh12 Marknadsföring II 7,5 hp Klaus Solberg Söilen FÖ4004 5h Ord Fristående kurs Marknadsföring II 7,5 hp Klaus Solberg Söilen FÖ4004 5h Ord SGVEPh12 Marknadsföring II 7,5 hp Klaus Solberg Söilen FÖ4004 5h Ord SGVEPh11 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT SGEKOh11 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT SACEKh10 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT SGIMFh11 Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT Fristående kurs Marknadsföring II 7,5hp Klaus Solberg Soilen FÖ4004 5h OT NGBIFh13 Nutrition Jennie Maley KE2013 4h Ord SGIMFh13 Organisation och Ledarskap Marielle Wall/Lars Püss FÖ2042 5h Ord SGBYFh13 Organisation och Ledarskap Marielle Wall/Lars Püss FÖ2042 5h Ord Fristående kurs Organisation och Ledarskap Marielle Wall/Lars Püss FÖ2042 5h Ord TGENFh11 Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord NGMSTh11 Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord NGMIHh11 Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord Fristående kurs Tillämpad miljörätt Kristian Eno MJ4007 4h Ord Fristående kurs Undervisning JU1001

7 Tisdag NGNTMh13 Cellbiologi Clas Dahlin BI2014 4h Ord SGENEh12 Finansiering Hans Mörner FÖ4002 5h Ord SGBYFh12 Juridisk översiktskurs för BFE 15hp Magnus Lindberg HA2008 5h Ord Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m handelsrättslig inr 15 hp Magdalena Lindberg/Joakim Hugosson HA2002 5h Ord SGEKOh10 Juridisk Översiktskurs m handelsrättslig inr 15 hp Per-Åke Irskog HA2002 5h OT Fristående kurs Juridisk Översiktskurs m handelsrättslig inr 15 hp Per-Åke Irskog HA2002 5h OT SGENEh11 Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Magdalena Lindberg HA2002 5h OT SGBYFh11 Kalkylering och Värdering av fastigheter och finansiella instrument FÖ6023 5h Ord TGCADh13 Konstruktionsteknik - Matematik del 2 Mats Andreasson MT1001 4h Ord SGEKOh12 Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord SGEKOh11 Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord Fristående kurs Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord SGVEPh11 Makroekonomisk analys Ulf Grönkvist NA4023 5h Ord Fristående kurs Revisorsjuridik, delkurs 2 Claes Arvidsson JU2003 5h Ord SAROBh13 Revisorsjuridik, delkurs 2 Claes Arvidsson JU6001 5h Ord SACEKh10 Revisorsjuridik, delkurs 2 Claes Arvidsson JU6001 5h Ord TAPRAh13 SIM2 Christer Norr FÖ8022 5h Ord SAIAMh13 SIM2 Christer Norr FÖ8022 5h Ord SGIMFh12 Statistiska metoder II Lars Andersson ST2007 5h Ord TGFOEh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGIBPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGBKPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGBPPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGMDPh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGMPRh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGMTDh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGUTVh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGBMTh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord TGENFh13 Tillämpad matematik II Bertil Nilsson MA2004 4h Ord

8 Onsdag NGNTMh11 Biodiversitet Göran Sahlén BI6001 4h Ord Fristående kurs Biodiversitet Göran Sahlén BI6001 4h Ord TGUTVh12 Datorteknik Tommy Salomonsson DT2008 4h Ord TGBPPh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGFOEh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGIBPh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGBKPh12 Ekonomi & Byggande Kerstin Berg IE2001 4h Ord TGBKPh11 Energihushållning i byggnader Gudrun Rundberg BY5002 5h Ord TGFOEh11 Energihushållning i byggnader Gudrun Rundberg BY5002 5h Ord SGVEPh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord ASPFh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord SACEKh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord SGEKOh11 Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord Fristående kur Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning (61-90) Hans Mörner FÖ6006 5h Ord SGBYFh13 Husbyggnad II 7,5 hp Åke Spångberg BT2002 4h Ord TGMDPh11 Industriell ekonomi Kerstin Berg IE2002 4h Ord TGMPRh11 Industriell ekonomi Kerstin Berg IE2002 4h Ord TGMTDh11 Industriell ekonomi Kerstin Berg IE2002 4h Ord SACEKh13 Makroekonomisk teori med tillämpningar Ulf Grönkvist NA2018 5h Ord SGEKOh13 Makroekonomisk teori med tillämpningar Ulf Grönkvist NA2018 5h Ord NGMIHh11 Miljöskyddsteknik - Vatten & Mark Per-Magnus Ehde MX6005 4h Ord NGMSTh11 Miljöskyddsteknik - Vatten & Mark Per-Magnus Ehde MX6005 4h Ord NABIPh13 Möjligheter till ökad prestationsförmåga Charlotte Olsson BM8005 4h Ord NABIPh12 Möjligheter till ökad prestationsförmåga Charlotte Olsson BM8005 4h Ord TGUTVh11 Produktion och produktionsorganisation Pär-Johan Lööf/Christer Norr MT4012 4h Ord NAMTMh13 Tillämpad miljövetenskap Stefan Weisner MX8006 4h Ord SACEKh12 Finansiell Ekonomi 7,5 hp Bengt Kjellgren NA2023 5h Ord SGEKOh12 Ekonomisk politik och finansiell ekonomi 7,5 hp del 2Bengt Kjellgren NA1004/NA1001 5h OT SGVEPh12 Ekonomisk politik och finansiell ekonomi 7,5 hp del 2Bengt Kjellgren NA1004/NA1002 5h OT Fristående kurs Ekonomisk politik och finansiell ekonomi 7,5 hp del 2Bengt Kjellgren NA1004/NA1003 5h OT2

9 Torsdag Fristående kurs Arbetsrätt II 7,5 hp Joakim Hugoson AO2002 5h Ord TGENFh11 Elproduktion från förnybara energikällor Jonny Hylander ER4018 4h Ord TGENFh13 Energiförsörjning Ingemar Josefsson ER2033 5h Ord SGENEh13 Energiteknik för ekonomer Ingemar Josefsson ER2013 5h Ord Fristående kurs Fastighetsrätt delkurs 2 Joakim Hugoson JU2005 5h Ord SGFAMh13 Fastighetsrätt delkurs 2 Joakim Hugoson JU2005 5h Ord SGFAMh13(D) Fastighetsrätt delkurs 2 Joakim Hugoson JU2005 5h Ord SGBYFh10 Fastighetsrätt delkurs 2 7,5hp Joakim Hugosson JU2005 5h OT SGIMFh12 Internationell handel Ulf Grönkvist NA2029 5h Ord NGNTMh12 Kemi för naturvårdare Roger Lindegren KE2009 5h Ord NGNTMh13 Kemi för naturvårdare Roger Lindegren KE2009 5h Ord TGCADh13 Konstruktionsteknik - Mekanik Madeleine Hermann (extern) MT1001 4h Ord Fristående kurs Kvantitativa metoder 7,5 hp Niclas Frifelt NA4021 5h Ord SGEKOh12 Kvantitativa metoder 7,5 hp Niclas Frifelt NA4021 5h Ord TGMDPh12 Maskinelement I Madeleine Hermann (extern) MT6004 4h Ord TGMPRh12 Maskinelement I Madeleine Hermann (extern) MT6004 4h Ord TGMTDh12 Maskinelement I Madeleine Hermann (extern) MT6004 4h Ord TGUTVh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MA2031 4h Ord TGMDPh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord TGMPRh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord TGMTDh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord TGBMTh13 Mekanik - Statik Gunnar Weber MT4014 4h Ord NGMIHh13 Miljövetenskap (del 2) Anna Hansson MX2011 4h Ord NGMSTh13 Miljövetenskap (del 2) Anna Hansson MX2011 4h Ord SGIMFh13 Nationalekonomi, delkurs 2 Makroekonomi Niclas Frifelt NA2026 5h Ord SGBYFh11 Nationalekonomi, delkurs 2 Makroekonomi Niclas Frifelt NA2026 5h Ord NGBIFh13 Rörelseapparatens anatomi II Anna Staffansson BI2004 4h Ord SGPIGh13 (HOS) Rörelselära inriktning Golf Anna Staffansson IV2001 4h Ord

10 Fredag NGMIHh12 Biokemi 1 Lars-Gunnar Franzén KE2012 5h Ord NGMSTh12 Biokemi 1 Lars-Gunnar Franzén KE2012 5h Ord LUT Biokemi 1 Lars-Gunnar Franzén KE1005 5h Ord TGENFh12 Elkraftsystem I Thomas Munther ER4003 4h Ord TGBMTh11 FEM Bertil Nilsson MA6007 4h Ord SAROBh13 Företagsanalys och kreditbedömning Per-Ola Ulvenblad/Jonas Gabrielsson FÖ8012 5h Ord SACEKh10 Företagsanalys och kreditbedömning Per-Ola Ulvenblad/Jonas Gabrielsson FÖ8012 5h Ord TGBKPh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord TGBPPh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord TGFOEh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord TGIBPh12 Geoteknik med grundläggning Åke Spångberg GO4001 4h Ord SGENEh11 Investeringsbedömning Jan-Olof Muller FÖ4021 2h Ord Socialrätt 1-30 hp Socialrätt 15 hp delkurs 2 Magdalena Lindberg JU1001 5h Ord Fristående kurs SOCRÄT Socialrätt 15 hp delkurs 2 Magdalena Lindberg JU1001 5h OT SACEKh11 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4026 5h OT SGEKOh12 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4006 5h Ord SGVEPh12 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4006 5h Ord SGASPh12 Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4035 5h Ord Fristående kurs Verksamhetsplanering Kerstin Berg FÖ4006 5h Ord

Typ. 2013-01-07 BFEh12 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT1

Typ. 2013-01-07 BFEh12 Husbyggnad I Margaretha Borgström BT2001 4h OT1 kod Måndag 2013-01-07 MHh11 Allmän Kemi del 1 Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT1 2013-01-07 MSTh11 Allmän Kemi del 1 Lars-Gunnar Franzén KE2001 5h OT1 2013-01-07 LKEMI1-30h Allmän Kemi del 1 Lars-Gunnar

Läs mer

Betygsättande lärare 2014/2015, Teknik, programkurser Kurstitel Kod Lärare Lärare Avd Analog elektronik 1TE725 Anders Rydberg Jörgen Olsson FTE 3D

Betygsättande lärare 2014/2015, Teknik, programkurser Kurstitel Kod Lärare Lärare Avd Analog elektronik 1TE725 Anders Rydberg Jörgen Olsson FTE 3D Betygsättande lärare 2014/2015, Teknik, programkurser Kurstitel Kod Lärare Lärare Avd Analog elektronik 1TE725 Anders Rydberg Jörgen Olsson FTE 3D CAD 1TE600 Hugo Nguyen Lars Degerman IndT Atmosfärsplasma

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

Läs mer

Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2014/2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86014 Crossmedia

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum 2014-11-07 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Ett urval av vårens program och kursutbud 2010 Det finns mer än 3000 högskolekurser och program på

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018 15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

KTH/UF/DK/Göran Källgren Sammanställd röstlängd för KTH vid val till Fakultetsrådet 2011 2011-01-14

KTH/UF/DK/Göran Källgren Sammanställd röstlängd för KTH vid val till Fakultetsrådet 2011 2011-01-14 MARKUS AERNI UNIVERSITETSLEKTOR ARKITEKTUR GRUNDUTB ÖVR ABE AFSHIN AHMADIAN UNIVERSITETSLEKTOR, BITR GENE TECHNOLOGY BIO ANN CHRISTINE ALBERTSSON PROFESSOR FIBER OCH POLYMERTEKNOLOGI CHE BO ALFREDSSON

Läs mer

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen WWW.NOVATOR.SE MÄNNISKORNA LIVSSTILEN POLITIKEN TEKNIKEN ERFARENHETERNA BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET KRETSLOPP FORUM FÖR MILJÖ / EKOTEKNIK 73 miljöutbildningar presenteras på 14 sidor 1-2002 Ekobygget

Läs mer

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 15-01-02

Tentamensplanering. Senast uppdaterad 15-01-02 Tentamensplanering Senast uppdaterad 15-01-02 V Dag Dat Frå Till Program Kurskod Kursbeskrivning Viktig information Lärare 1 Må 141229 09:00 12:00 TH OH8213 Kariologi/endodonti Omtentamen 1 Susanna Sättlin

Läs mer

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare?

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? Naturvetenskapliga fakulteten 2015 Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? På Stockholms universitet kan du skaffa dig en natur vetenskaplig utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018 15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Uppsala

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer