nr2 Nyheter i Agda PS version Vi har besökt Agdas mesta kursdeltagare Agdabladet nr En kundtidning från Agda årgång 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr2 Nyheter i Agda PS version 2012.2 Vi har besökt Agdas mesta kursdeltagare Agdabladet nr 2 2012. En kundtidning från Agda årgång 22"

Transkript

1 Agdabladet nr En kundtidning från Agda årgång 22 nr2 Nyheter i Agda PS version Vi har besökt Agdas mesta kursdeltagare

2 Ansvarig utgivare Björn Mattsson Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas Cato Medarbetare i detta nummer Britt Hansson, Catarina Söderlund, Kerstin Nedergård, Lennart Eriksson, Marie Lindén Foto Andreas Cato, Kerstin Nedergård Utgivare Visma Agda AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Fax Tryck Ljungbergs Tryckeri Distribution Kunder samt återförsäljare till Visma Agda AB VD har ordet... I april i år förvärvade Vismakoncernen Agda. Och nu byter vi namn till Visma Agda AB. Det är kanske det första du som kund märker? Men faktum är att det sker positiva saker hela tiden. För att ta det i rätt ordning, tänkte jag börja med att berätta lite om mig själv. Med undantag för mina första år i arbetslivet har jag jobbat med IT hela mitt yrkesliv. Både internationellt, nordiskt och i Sverige. År 2009 kom jag till Visma som VD för Visma Software AB och sedan september är jag nu VD för Agda. Agda har kunnig, kompetent personal, mycket bra kunder och en framgångsrik produkt. Väldigt spännande! Vad mer kan jag begära? När jag inte jobbar tar jag det mest lugnt, läser, fiskar och filosoferar, så idrottsskador är inget jag direkt lider av. Men med det här jobbet blev jag mer eller mindre automatiskt Rögle och ÄFF-supporter, det följde liksom med när huvudkontoret finns i Ängelholm. Alltså ett riktigt kul jobb att få! Mitt uppdrag är att tillsammans med ledning och personal lotsa Agda in i Visma. Lägga upp en strategi för bolaget så att du som kund får nytta av de synergier vi skapar. Vi är ju nu trots allt en del av nordens största programvaruleverantör. En fråga som jag ofta får är om vi nu ska bli Visma SPCS Lön? Svaret är nej. Givetvis kommer vi att ha en del samarbete men vi vänder oss till helt olika kundgrupper. Där Visma SPCS är ny- och småföretagens bästa vän så är Visma Agda de medelstora- och stora företagens. Vad ska du då kära kund ha för förväntningar på oss? Vi har många spännande projekt på gång och vi ska skapa en bättre kundnytta. Det ska vara lätt att arbeta med våra produkter och vi ska ta fram smidiga lösningar som förenklar för dig. Läs gärna mer på sidan sju där vi berättar mer om Agda - ett företag i Visma och hur vi ser på framtiden. Inom Visma jobbar vi mycket med kundnöjdhet. Metoden vi använder kallas för Net Promotor Score. En metod som ger oss värdefull information om din kundupplevelse. Det gör att vi kan bli ännu bättre på det vi gör. Tack för att du tar dig tid att svara när någon från oss ringer och ställer ett par korta frågor. Ser mycket fram emot att få lära känna dig bättre som kund framöver. Till dess får jag önska dig och din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Bästa hälsningar! Björn Mattsson, VD

3 Lagar och avtal En liten ordlista Aa Avtalsrörelsen 2013 Det finns 110 parter på den svenska arbetsmarknaden, 60 fackliga organisationer och 50 arbetsgivarorganisationer. Tillsammans tecknar de inom privat och offentlig sektor mer än 650 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor och merparten ska omförhandlas Parterna har redan förberett avtalsrörelsen och fastställt vilka krav som ska prioriteras. Så har t.ex. LO:s styrelse beslutat att de gemensamma kraven ska gälla löneökningar med 2,8% för alla som tjänar kr och mer. Alla som tjänar mindre än kr i månaden ska få löneökning med minst 700 kr per månad. Också avtalens lägstalöner ska höjas med minst 700 kr i månaden. Dessutom ett försäkringspaket och ett föräldrapenningtillägg. De fem fackförbund som samarbetar inom ramen för Facken inom industrin (GS, Livs, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen) har beslutat om krav på löneökningar med 2,8%, en fortsatt utbyggnad av systemen med arbetstidsförkortning och ytterligare en månads föräldralön. Inriktningen är att det nya industriavtalet ska vara färdigförhandlat till den 31/ På det kommunala området löper också de stora avtalen ut den 31/3 medan avtalen på det statliga området löper ut hösten Uthyrningslag En ny lag ska reglera villkoren för anställda på bemanningsföretag som hyrs ut för att arbeta för andra företag. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv. Grundprincipen i lagen är att en bemanningsanställd ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om han eller hon anställts direkt av kundföretaget. Detta gäller bland annat arbetstidens längd, övertid, raster, semester och helgdagar, lön samt skydd mot diskriminering. Arbetsmarknadens parter har rätt att göra undantag från kravet på likabehandling genom kollektivavtal. En lagändring ger fackliga organisationer större möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal som stärker skyddet för bemanningsanställda. De nya reglerna gäller från den 1/ Värdet av skattefri minnesgåva höjs 2013 Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder, längre tids anställning eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger kr inklusive moms inkomståret 2012 och kr inkomståret 2013 och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Ordlistan innehåller begrepp du kan stöta på i ditt arbete. Checklista När du genomför årsskiftet i Agda PS rekommenderar vi att du arbetar efter våra checklistor. Det finns en allmän checklista och en för ämnesområde resor respektive tid. Du finner checklistorna på våra kundsidor under menyn för löneexperten, eller inne i Agda PS under Hjälp > Arbetsbeskrivningar. Engångsskatt Engångsskatt används vid utbetalningar av engångsbelopp. Till engångsbelopp räknas inkomster som inte betalas ut regelbundet eller inte tillhör en viss tidsperiod exempelvis retroaktiv lön, semesterersättning eller bonus/tantiem. Fora Fora administrerar kollektivavtalade försäkringar och trygghetslösningar för arbetare och tjänstemän. Varje år ska de anställdas löneuppgifter rapporteras in för föregående inkomstår. Fram till 31 januari 2013 kan du rapportera in löneuppgifter på Foras hemsida. Kontantprincipen Du ska redovisa en ersättning eller förmån på kontrolluppgiften för det år ersättningen eller förmånen betalades ut eller kunde disponeras av mottagaren även om den tjänats in ett annat år. Det finns ett undantag från denna kontantprincip som avser fritt drivmedel i samband med bilförmån. Den anställde anses ha fått drivmedelsförmånen månaden efter det han fick drivmedlet. Det kan innebära att en förmån som den anställde fått i slutet av ett år kommer ingå i det efterföljande årets inkomster och ska tas upp på kontrolluppgiften för det året. Kontrolluppgift Varje år ska de anställdas inkomst- och skatteuppgifter lämnas in till Skatteverket. Senast 31 januari 2013 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2012 lämnas in. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet används för att beräkna garantipensionen och ATP. Hur mycket prisbasbeloppet ska vara bestäms varje år av regeringen och ska följa den allmänna prisutvecklingen i landet är prisbasbeloppet kr.

4 På SKF Mekan finns Agdas mesta kursdeltagare Text: Kerstin Nedergård Jag och min kollega Erik Söderberg har gjort ett nedslag i verkligheten och träffat några som kanske är Agdas mesta kursdeltagare. För att komma dit åkte vi bil genom den som jag trodde Sörmländska landsbygden, när vi kom fram var jag inte längre lika säker. Ännu mer osäker blev jag när det visade sig att här håller man på Leksand i ishockey. Frågan jag ställde mig var, ligger Katrineholm verkligen i Dalarna? SKF Mekan AB som har c:a 500 anställda ligger mitt i Katrineholm. Ganska fascinerande med en industri inne i själva staden men tydligen så är staden byggd runt SKF och det förklarar ju saken. SKF Mekan AB är den ledande tillverkaren i världen av tillbehör till lager, som lagerhus, hylsor och muttrar. Men det var inte på grund av muttrarna som vi var där. Anledningen till vårt nedslag i verkligheten var att jag i ett svagt ögonblick på en kurs lovat Christer Ansin, lönehandläggare, att komma till SKF och praktisera några dagar. Det har som så mycket annat inte riktigt hunnits med så istället gjorde vi en liten Eriksgata med fokus på att träffa våra mesta kursdeltagare. Christer och hans kollega Pia Keitman (också lönehandläggare), har jobbat i Agda PS i 4 år och under dessa år har de hunnit gå en hel del kurser hos oss på Agda, tillsammans har de klarat av 23 kurser. Jag frågar vad det är som är så bra med att gå på kurs. De svarar att kursledarna är bra liksom kurspärmarna, kurserna är nyttiga, det är lätt att använda materialet när man kommer hem och ska göra sakerna på riktigt. Listgeneratorkursen är en kurs som Pia rekommenderar. För som hon säger, man vet aldrig när ledningen vill ha ut någon rapport och då är det bra att snabbt kunna ta fram den ur Agda PS. Den kurs som Christer och Pia tycker har varit absolut bäst i deras arbete är Årsskifte tätt följt av kursen i Semesterårsskifte. Christer som är lite av en entreprenör påpekar att den spalt om årsskifte som brukar publiceras i Agdabladet är så bra att den inte borde få vara med. För som Christer sa, hur ska ni då få deltagare till Årsskifteskurserna om ni lägger ut hela checklistan i Agdabladet? Sist Christer kom med ett liknande förslag var på restaurangen i huset intill. Till dem påpekade han snällt att räkmackorna som kostade 25 kronor var alldeles för billiga, varpå restaurangen genast höjde priset till 35 kronor. Man känner sig hemma när man kommer till Agda på kurs säger Pia och det är trevligt att träffa andra kunder. Jag blir inte särskilt förvånad när Christer med glimten i ögat plötsligt säger, maten! Jag vet med absolut säkerhet att Christer, redan dagen innan en kurs kollar upp menyn på restaurang Rydbergs där vi har ätit våra kursluncher i Stockholm. Han är alltid väl förberedd på själva kursdagen, Biff Rydberg tack, Wallenbergare tack, Raggmunk jajamensan.

5 Översikt årsskifte CSR-frågediskett v. 46 till SKV med mobilt media, dock senare med xml. fil. Till Agda med mobilt media den 30/ November Uppläggning av filter för nästa års schema Utläggning av personliga scheman för nästa år Sista lönen för det gamla året December Pia Keitman och Christer Ansin båda två lönehandläggare på SKF Mekan AB har tillsammans gått 23 kurser hos Agda. Med oss denna dag var också Göran Andersson. Enligt honom själv, diversearbetare inom HR. Göran har bland annat gått kurs i Lönerevision och Retro. Han tycker att det är ett bra koncept och att man nu är redo att köra lönerevision i Agda PS. Varpå han i samma andetag överlämnar rätten till sin kurspärm till Pia och därmed har hon också fått det angenäma uppdraget i sitt knä. SKF Mekan är inte bara våra mesta kursdeltagare utan också vår kanske bästa Agdaförespråkare och har tagit emot flera referenskunder på besök. De har ställt upp som testare och testat programversioner i Ängelholm. För som Christer säger, det är KUL och maten är bra där nere. Jag ser att Pia nickar instämmande och båda två rekommenderar andra kunder att ställa upp på detta. Vi avslutar vårt besök på SKF med en 3-rätters lunch på restaurangskolan intill. Jordgubbar med vit chokladmousse till efterrätt åt alla, ja inte till Christer som envisas med brun chokladmousse med varm chokladsås, som jag för övrigt smakade på. Undrar ni om det var gott så är betyget ca 7 hg på vågen! Årssäkerhetskopia ( backup som sparas ett år) Inläsning av ny programversion (2013.1) Semesterskuldslista (vid behov) Avstämningar (utskrift av listor via t.ex. Listgeneratorn) Inläsning av CSR-svar/uppdatering av skatteuppgifter Förberedelser inför nytt löneår Första lönen på det nya året Rapportering till Fora, senast 31/ Ev. semesterårsskifte (oftast sammanfallande semester och oftast i slutet av januari) Kontrolluppgifter, senast 31/ Medlemsuppgift skickas till Svenskt Näringsliv senast 17/ Januari Februari Mars April

6 Nyheter i Agda PS version Varje höst släpper vi en ny version av Agda PS som innehåller ett antal nyheter. I år har vi bl.a. satsat på att anpassa vår produkt till de nya skärmar som används. Vi har utvecklat en app, Agda Tid, som finns för både iphone och Android. Har du en läsplatta kan du både använda dig av Agda PS webb och appen Agda Tid. Nytt utseende i Agda PS webb Numera stödjer vi läsplattor för användning av Agda PS webb. För att göra Agda PS webb mer användarvänligt och modernt har vi förändrat utseendet. Kreditkortsimport För att underlätta hanteringen av reseräkningar går det nu att hämta in kreditkortstransaktioner från First Card och Eurocard till Agda PS. Förstärkt kompetensanalys I utskriftsalternativet av kompetensanalysen i Agda PS kan du nu även få ut min- och maxvärde på kompetenser, detta i förhållande till individers poängnivå. Mobilapp - Agda Tid Det är nu möjligt för anställda att via appen Agda Tid, lägga in avvikelser på arbetspass och registrera projekttid via mobiltelefon. Appen Agda Tid finns att ladda ner på Google play och App Store. Appen är kostnadsfri men kräver gällande avtal på programvaran Agda PS, med licens till Förtroenderapportering. Appen Agda Tid finns på svenska och fungerar ihop med Agda PS version eller senare.

7 Aktiviteter under våren Personal & Chef 2013 på Kistamässan i Stockholm 20-21/2 ställer vi ut på Personal & Chef 2013 på Kistamässan i Stockholm. Kom och träffa oss i monter J:18, lyssna på vår föreläsning Gå i mål med de viktiga samtalen den 21/2 kl Kostnadsfria biljetter via Competensdagen i Helsingborg 15/3 är vi huvudpartner på Competensdagen i Helsingborg. Temat för dagen är Aktivt kompetensarbete lönar sig Skicka ett mejl till om du vill ha mer information och en inbjudan. Användarmöten inriktning semesterårsskifte 2/4 i Växjö 3/4 i Malmö 4/4 i Ängelholm 8/4 i Piteå och Göteborg 9/4 i Sundsvall och Göteborg 10/4 i Stockholm och Örebro 11/4 i Stockholm och Jönköping Användarmöten inriktning Personal Vi kommer anordna användarmöten med inriktning HR/personal i maj, inbjudan och mer information kommer. Forum4it i Göteborg 6/5 ställer vi ut tillsammans med Visma Software på Forum- 4it i Göteborg. En mässa för affärssytem, HR och Lön. Läs mer och anmäl dig på Agda ett företag i Visma Visma är ett av Nordens största IT-företag och det mest expansiva. Över anställda och stort fokus på egen utveckling av programvaror. Förvärv är en del av företagets nyckelkompetenser och i Sverige har vi framgångsrika kollegor som Visma SPCS, Visma Software, Visma BPO m.fl. Området HRM och lön är strategiskt för Visma. Genom uppköpet av Agda får koncernen ett mycket väl fungerande kompetenscenter i Sverige. Agda är idag mest känt för sitt lönesystem och marknadsledande i sitt segment. Ansvarsområdet kommer att utökas samtidigt som Agda PS fortsätter utvecklas och får mer funktionalitet. Det finns flera processer kring lön som kan göras ännu bättre. Men vi tror att den stora tillväxtpotentialen är inom området Personal/HR. Agdas utvecklare har fått ett hundratal nya kollegor i koncernen. Kompetensutbyten kan göras inom en hel del områden. Produktsamarbeten har påbörjats. Tillsammans kan vi bygga appar, tjusiga gränssnitt, moln- eller SaaS-lösningar, direkta komplement till våra produkter. Moln- eller SaaS-lösningar bygger vi under det gemensamma namnet Visma.net. Där står vi för en stor del av kompetensen inom HR och Lön. Om det är något som markant skiljer oss från våra konkurrenter så är det just resurserna. Ska man in i molnvärlden så är det resursintensivt. Det gör att vi på den svenska marknaden sannolikt kan komma att se en utslagning av de mindre leverantörerna när det gäller avancerade löne- och HR lösningar. Nya kontor Stockholm Nytt kontor/nya kurslokaler! Lindhagensgatan STOCKHOLM T-bana Thorildsplan eller Stadshagen. Sundsvall Nytt kontor, mer centralt! Strandgatan SUNDSVALL

8 Avsändare: Agda Lön AB Långskeppsgatan ÄNGELHOLM B OBS! Kontrollera att våra adress- och kontaktuppgifter för ert kundnummer stämmer, se adressetikett ovan. Finns det ändringar, skicka e-post till så uppdaterar vi vårt register direkt. Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger Agda förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här är ett axplock: Halda AB Nordisk Film TV AB Sydspol AB BRIS - Barnens Rätt I Samhället Östersundshem AB Med Agda Drift kan du överlåta driften av Agda PS till oss. Till vår driftmiljö välkomnar vi alla nya Agda Drift-kunder, här är ett urval: Attends Healthcare AB Finja AB Landskrona Hamn AB Stockholm Globe Arena AB Unisport Scandinavia AB Vad vill du läsa om? Hur vill du läsa Agdabladet och vad vill du läsa? Var med och påverka framtidens Agdablad genom att gå in på och svara på enkäten. Alla som deltar är med i utlottningen av fina vinster. Agdalotteriet I varje nummer av Agdabladet lottar vi ut fem vinster bland våra kunder. Här är vinnarna i detta nummer. Assa AB Exchange Finans Europe AB TE Connectivity T-Jarlen Ängelholms Hembygdsförening Vinnarna i Agdalotteriet kommer få en present skickat till företaget med posten. Grattis! God Jul och Gott nytt år!

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23. nr2. Rekrytering i Visma.net

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23. nr2. Rekrytering i Visma.net Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23 nr2 Rekrytering i Visma.net Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Framtid, frihet och framgång! Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas

Läs mer

Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott

Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott Agdabladet nr 1 2012. En kundtidning från Agda årgång 22 nr1 Vi kikar på framtiden för Löneexperten Vi har lunchat med Nina Fagerholm HR-direktör på Abbott nominerad till Årets HR-Chef 2012 Ansvarig utgivare

Läs mer

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar!

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar! Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24 nr1 Glad Sommar! Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Andreas Cato Sunil Soondh Medarbetare i detta

Läs mer

Aktiviteter hösten 2015

Aktiviteter hösten 2015 En kundtidning från Årgång 25 #1 2015 Lagar & Avtal sidan 7 Lönespecifikation i App sidan 8 Servicecenter sidan 6 Intervju SCB - Lönestatistik sidan 4 Vi lever i förändringarnas tid! Innehåll Intervju

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Möt personerna bakom Visma Spcs prisbelönta support

Möt personerna bakom Visma Spcs prisbelönta support tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 75 2012 Möt personerna bakom Visma Spcs prisbelönta support Läs mer om Visma Spcs nya program och tjänster, hur du skyddar dig mot bluffakturor och

Läs mer

Ulf fixar lönerna på en kvart

Ulf fixar lönerna på en kvart tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 68 2010 Ulf fixar lönerna på en kvart Byta till aktiebolag? Så här gör du! Sverige rustar för nya turistrekord Visma Spcs AB Svarspost Kundnummer

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Privpakbladet Nummer 3 december 2007

Privpakbladet Nummer 3 december 2007 Privpakbladet Nummer 3 december 2007 Information från oss på Schenker Privpak AB Privatpaket nya storsatsningen VD har ordet Distanshandeln, och framför allt e-handeln fortsätter att öka kraftigt i Sverige.

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer