Social redovisning. Rapport Vägen ut! Le Mat B&B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social redovisning. Rapport Vägen ut! Le Mat B&B 2009-2010"

Transkript

1 Social redovisning Rapport Vägen ut! Le Mat B&B Välkommen till Le Mat hos oss sover du med gott samvete. Le Mat driver B&B-rörelser och hotell/hostels på olika ställen i Sverige. I vår roll som franchisekedja för sociala företag skapar vi också arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden. Kombinationen av affärsmässighet, demokrati och självhjälp har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb. Under 2010 genomförde Vägen ut! Le Mat B&B en social redovisning som resulterade i denna rapport. Genomförd i SKOOPIs projekt VISOREK

2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Bakgrund Allmänt om sociala kooperativ 5 3. Projekttiden EU-projekt 6 4. Den sociala redovisningsprocessen Intressentanalys Interna Externa Övriga externa 9 5. Resultat och analys Personalnöjdhet Kundnöjdhet Slutsatser 12 Bilaga 1 Vägen Ut Konsortiet 13 Bilaga 2 Social franchising 16 Bilaga 3 Le Mat 17 Bilaga 4 Medarbetarenkät 18 Bilaga 5 Kundenkät 19 3

4 1. Inledning Denna rapport visar en social redovisning som är i gjord i ett socialt kooperativ i ett av de tiotal sociala företagen som bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg Vägen ut! Le Mat B&B Social redovisning Le Mat B&B

5 2. Bakgrund 2.1 Allmänt om sociala kooperativ Ordet kooperativ kommer ursprungligen från det latinska ordet cooperare som betyder samarbete eller från ordet coperativo som betyder samverkan/samarbete. Under den senare delen av 80-talet började sociala arbetskooperativ växa fram i Sverige. Den sociala ekonomin är ett komplement till den privata och offentliga sektorn den så kallade tredje sektorn. Dit räknas alla ideella organisationer, föreningar, frikyrkor och kooperativ med mera. De sociala arbetskooperativen är en del av den sociala ekonomin och ställer sig bakom de kooperativa principerna. När det gäller de gemensamma riktlinjerna kan några nämnas: Kooperativen; Driver en affärsverksamhet ofta i liten skala Drivkraften ska vara medlemsnytta framför vinstintresse Verksamheten skall ha en viss grad av självständighet i relation till den offentliga sektorn Utmärkande är en demokratisk styrning, rättvisa och att kooperativa inriktningarna följs. Social redovisning Le Mat B&B

6 3. Projekttiden 3.2 EU-projekt Vägen ut! LeMat B&B startade på hösten 2007 som ett Equal-projekt och är idag en del av ESF-projektet Effektivare vägar till arbete. En del i den sociala redovisningen beskriver hur Le Mat B&B kom till Vägen ut! och nu är med och driver EU-projektet, Effektivare vägar till arbete som ska skapa jobb åt många som står utanför arbetsmarknaden. Effektivare vägar är ett EU-projekt på tre år och drivs sedan 1 januari 2009 av konsortiet tillsammans med Coompanion, slutdatum är december En del målsättningar ska vara uppfyllda. En varaktig samverkan mellan berörda myndigheter och sociala företag ska vara etablerade. En bra stödstruktur för den som arbetar inom sociala företag ska finnas. Kompetensutveckling och utbildning för de personer allra längst bort från och utanför arbetsmarknaden, vilka minst hälften av dessa grupper ska ha gått vidare till arbete. Kunskapen om det sociala företagets möjligheter som en väg till arbetsmarknaden, är spridd i hela Västra Götaland. Projektledare Elisabet Mattson, Daniel Lindgren och Pär Olofsson från Coompanion, startade projektet som under våren 2008 gjorde en studieresa till Le Mat i Trieste, Italien. Därefter hölls en konferens med work shops som tog fram förutsättningarna för att få till stånd Le Mat i Sverige. Deltagare var både myndighets- och näringslivsrepresentanter. Projektet vänder sig till människor som varit utanför arbetslivet och har vissa svårigheter. Elisabet intervjuade deltagarna. En del platsade, andra inte. Den nuvarande gruppen, som driver Le Mat B&B i Göteborg, består av några som varit med från början och andra som kommit med efter hand. Kursen har behandlat följande: Företagandets villkor Att driva företag tillsammans Affärsidé och affärsplan Värderingsbaserat entreprenörskap Mötesteknik och beslutsfattande Marknadsföring *Grundläggande juridik *Budgetering och kalkylring *Praktik på socialt företag *Praktiskt arbete med företagsstart Det första Le Mat-hotellet startades i Trieste i Italien. I Italien syftar Le Mat på trollkarlen som står för genialitet och det oväntade. Idag sprids Le Mat-konceptet genom social franchising och har utvecklats till ett europeiskt samarbete för sociala entreprenörer. Le Mat B&B Göteborg öppnade 3 mars 2010 på Södra Vägen 23, ett stenkast från Avenyn. Den 1 december 2009 skrev vi på kontraktet. Det hade varit en vårdcentral, så rummen var i stort sett färdiga bara målning och andra justeringar. Matberedningen och disken är separat. Det var mycket viktigt att man inte fick ha det tillsammans det visste vi. Social redovisning Le Mat B&B

7 Inför starten delades gruppen in i en textilgrupp, som sydde alla överkast och andra textilier, en mat- och inredningsgrupp som tog reda på kostnader för inköp av vitvaror, porslin med mera samt en marknadsföringsgrupp. Alla har en grundkurs i livsmedelshantering (hos Anticimex). Viktigt för en frukostbuffé. Annars hade det varit helt andra krav. Vi har haft öppet sex månader och det är mycket spännande och fortfarande mycket att lära. Social redovisning Le Mat B&B

8 4. Den sociala redovisningsprocessen Vi började med att ta fram en vision tillsammans. Den innehåller tre olika utvecklingsområden; ekonomi (företagets och de anställdas), arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Vision om fem år. Hur ser Le Mat B&B ut då? Ekonomi Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling Företaget Bra överens Hela huset är B&B Fler och återkommande Bra arbetsmiljö Fler B&B kunder Fullt eget ansvar Bil och tvätteri Växande nätverk Konferens Anställda Lön att leva på Alla är medlemmar Därefter funderade vi över vad en bra arbetsmiljö är. Vi kom fram till ett antal kriterier och kännetecken. Lika värde Respekt för varandra Hänsyn Konfliktlösning utan ovänskap Öppenhet Bra struktur på arbetsfördelningen Förståelse Inte ta med personliga problemen till jobbet (lämna dem vid dörren) Ställa upp för varandra 4.1 Intressentanalys Intressentanalysen visade att vi hade många olika intressenter som har olika relation till verksamheten Interna Gruppen (arbetsgrupp) Vägen Ut Vägen Ut kooperativen Le Mat Externa Speciellt viktiga Nyckelpersoner inom myndigheter (kundförmedlare, marknadsföring) Svenska mässan (kundförmedlare) Scandinavium (kundförmedlare) Resebyråer (samverkanspart, marknadsföring) Turistbyråer (marknadsföring, kundförmedlare Göteborg & co (marknadsföring, kundförmedlare) Mentorer Malte (kunskap, frivilligarbete) John Monnart (kunskap, kund) Social redovisning Le Mat B&B

9 4.1.3 Övriga externa Kooperatörernas nätverk (marknadsföring, inspiration, kunder, leverantörer) Tidningar (leverantörer/prenumeration, pr-marknadsföring) Reklambyråer (leverantörer) Tryckeri Y-screen (leverantör) Vaktbolag (säkerhet, övervakning, larm) Andra hotell (konkurrent, samarbetspart) Fackförbund (kunskap, kollektivavtal/försäkringar, a-kassa) KFO (kunskap, kurser) Politiker (lobbying sociala företag) EU-fonder (projektfinansiering) Företag i närområdet (samverkanspart) Skogome fängelse (leverantör) Leveratörer av inredning, livsmedel, bredband Handelsresande (kund) Ungdomar (kund) Turister (kund) Idrottspersoner (kund) Kulturpersoner (kund) Lokaltrafiken/kommunikation (service) Cykeluthyrare/gratiscyklar (samarbetspart, service) Evenemang/mässbesökare (kunder) Diligentia hyresvärd (leverantör, samarbetspart) Brandmyndigheterna (service;övervakning) Restauranger (samarbete, marknadsföring) Göteborgs stad (info hemsida, marknadsföring) Parkeringsbolag (leverantör) Hälsovårdsmyndigheten (kunskap, övervakning) Anticimex (leverantör, kunskap) Försäkringsbolag (leverantör) Bank (leverantör, råd, stöd) Bolagsverket (namnskydd, service) Skattemyndigheten (övervakning, kunskap) Kronofogden (kunskap, leverantör) Jurist (leverantör) Revisor (leverantör) Coompanion (utbildningar, nätverk, rådgivning, kund) Skoopi (kund, nätverk, kunskap) Vi såg att det saknades en del rutiner och dokument för att verksamheten skall fungera bra. Bland annat saknades; Skriftliga handledningar, arbetsuppgifter/arbetsbeskrivningar, bemanningsschema/arbetsrotation/tavla för översikt av bemanningen med namn. Personalnöjdhet var en annan aspekt som vi bestämde oss för att mäta och utvärdera. Frågor som vi ville prioritera var; Trivsel - miljö och arbetskamrater (personalvård/personalutrymme) Känner du att du har en möjlighet att påverka verksamheten? En enkät sattes ihop och resultatet analyserades. Social redovisning Le Mat B&B

10 Kundnöjdhet var en annan aspekt som valdes ut för att följa upp. Vi har tagit fram en kundenkät som ska läggas ut på rummen. Det är inte genomfört under detta året. För att få en bild av kundernas intryck av Le Mat B&Bs första år har vi därför lagt in kundkommentarer från gästboken i den sociala redovisningen. Social redovisning Le Mat B&B

11 5. Resultat och analys Verksamheten är så ny att det fortfarande händer så mycket nytt hela tiden. 5.1 Personalnöjdhet Medarbetarenkäten genomförd den 24 augusti av 14 svarande. Högt betyg Bemötande, stöd, trivsel, komma till tals Förbättringspotential Informationsflöde, konflikthantering, påverkansmöjlighet Någon svarande har satt ett lägre betyg på något av de mål som fått generellt högt betyg men, trots det kan vi nog säga att arbetsklimatet är gott på Le Mat B&B. Många har lämnat verksamheten, både före och efter starten, vilket kan bero på trivsel eller helt enkelt på grund av att arbetet inte var det man hade tänkt sig. De mål som fått ett lägre betyg är mer långsiktiga och behöver arbetas vidare med för att skapa mer delaktighet och ett bättre informationsflöde och konflikthantering. 5.2 Kundnöjdhet En enkät har tagits fram för att användas på Le Mat B&B, men den har ännu inte lagts ut på rummen. Den är översatt till engelska och skall tryckas dubbelsidigt ena sidan på engelska och andra på svenska. En gästbok har legat i matsalen sedan 19 maj 2010 och många gäster från när och fjärran har skrivit kommentarer i den. Genomgående positiva omdömen om bemötande, service, det centrala läget, sängarna och frukostbuffén. Ett citat ur gästboken; Andra gången jag är här, jättetrevligt och bra! Lugnt, centralt och sköna sängar, rekommenderar detta till alla på min Facebook! Social redovisning Le Mat B&B

12 6. Slutsatser Under den sociala redovisningsprocessen har många deltagare tillkommit och försvunnit ur projektet och arbetet med att starta Le Mat B&B drog igång på allvar. Det har komplicerat arbetet en hel del, och vi har begränsat oss för att orka med att genomföra processen. Det finns fortfarande en instabilitet i personalstyrkan på grund av sjukdomar med mera. Det behövs fler medarbetare för att kunna skapa trygghet och stabilitet i arbetsrutinerna. Utifrån den medarbetarenkät som gjorts, finns behov av att stärka delaktighet, informationsflöde och konflikthantering. Närvaron på personalträffarna är ojämn, vilket kan vara en av orsakerna. Det är svårt att lägga schema när beläggningen är så varierande som den är nu, speciellt på helgerna kan det bli väldigt mycket att göra för den personal som jobbar. Då är det svårt att prioritera personalträffarna. Det finns många praktiska saker som behöver lösas på Le Mat B&B, så att arbetet skall flyta lättare; Dator, bokningssystem, telefoner, personalutrymme och rutiner. Social redovisning Le Mat B&B

13 Vägen Ut Konsortiet Bilaga 1 Empowerment ta makten över sitt liv Socialt arbete med människor innebär ofta att experter ger behandling till klienter som blir passiva och bidragsberoende. Inom Vägen ut! är arbetsmetoden den motsatta. Den är processorienterad, deltagarstyrd och bygger på hjälp till självhjälp. En människa i utanförskap är maktlös på flera sätt. I förhållande till offentliga tjänstemän, arbetsgivare och människor som är etablerade i samhället. Hon är även maktlös i förhållande till sig själv vilket visar sig genom dåligt självförtroende och låg självkänsla. Våra företag drivs utifrån ett tydligt empowermentperspektiv. Vi använder det svenska ordet egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och bestämmanderätt över sina liv. Eftersom vår företagsmodell baseras på egenmakt måste vi investera i enskilda medarbetares utveckling likväl som i företagets utveckling. Med hjälp av situationsanpassat ledarskap stöttar vi människor att successivt utveckla sina inneboende resurser. Det leder till ökad självständighet och ett ökat ansvarstagande. Den som äger problemet bär lösningen I arbete präglat av egenmakt finns ingen över- och underordning i relationerna mellan människor. Inte heller i förhållande till experter, de som kan och de som inte kan. Istället står den det berör i centrum och det är han/hon som äger problemet som bär lösningen. Forskning visar att det fungerar Under tre års tid följde forskare från Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs Universitet vårt arbete. De kom fram till att: Arbete i sociala arbetskooperativ är en rehabilitering från missbruk och kriminalitet som fungerar. De konstaterade också att för en människa som har kommit till en vändpunkt ger det dagliga arbetet i en stark och sammansvetsad arbetsgrupp trygghet och struktur. Studien visade vidare att det är viktigt att man kan identifiera sig med andra i gruppen som har erfarenhet av samma typ av missbruk. Rapporten finns att ladda ner från Vägen ut!s hemsida under Att läsa. Social redovisning Le Mat B&B

14 Egenerfarenheten Forskningen har bekräftat det vi redan visste, att egenerfarenheten spelar en avgörande roll i vårt arbete med att stötta människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Vi är övertygade om att egenerfarenheten spelar stor roll i alla former av utanförskap. Inte minst för att ge människor hopp om och visa att det går att ta makten över sitt liv. Tillgänglighet och mångfald Mångfald betyder allt som gör oss unika, det vill säga olikheterna. En del är synliga och hörbara så som språk och funktionshinder. De djupare olikheterna kan vi inte se vid första anblicken, exempelvis etnicitet och sexualitet. Vägen ut! är en inkluderande organisation. Det innebär att alla människor är välkomna till våra företag. Vi ser mångfald som en tillgång och förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Arbetsplatser med mångfald skapar kreativa och problemlösande medarbetare. Organisation Från bidragstagare till företagare Vägen ut! startade 2002 som ett partnerskap inom ett EU-projekt. Samarbetspartners var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Coompanion och ett antal intresseorganisationer. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit fram: Villa Vägen ut! Solberg, Karins Döttrar, Café Solberg. Tillsammans bildade de konsortiet Vägen ut! kooperativen som idag består av ett tiotal sociala företag. Företag med dubbla uppdrag De kooperativa företagen inom Vägen ut! säljer tjänster eller produkter samtidigt som riktiga jobb skapas för människor som står långt från arbetsmarknaden. Idag är vi cirka 80 anställda varav en tredjedel är kooperatörer, det vill säga delägare, i respektive företag. Konsortiemodellen små blir starka tillsammans Konsortiet Vägen ut! kooperativen löser gemensamma frågor som personal- och arbetsgivaransvar, försäkringar och löneadministration för företagen som ingår. Utvecklings- och kvalitetsfrågor, start av nya företag, marknadsföring och avtalsfrågor sköter vi också gemensamt. Konsortiemodellen innebär även att företagen delar på risktaganden och lättare kan bygga upp ett gemensamt kapital. Det har också den fördelen att medarbetare inom konsortiets kan gå vidare till nya arbetsuppgifter i något av de andra företagen. Nya karriärvägar skapas! Ägarstruktur Vägen ut! kooperativen ägs av ett 20-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan ansöka om medlemskap/ ägarskap i det kooperativ som de arbetar i. Vårt mål är att skapa arbete genom att starta sociala företag Socialt företagande - vägen in på arbetsmarknaden En halv miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. De flesta vill och kan arbeta men vägen in är stängd. Vägen ut! integrerar människor i samhället genom att skapa nya jobb. Social redovisning Le Mat B&B

15 Vi startar och driver våra företag tillsammans och kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och självhjälp. Det har resulterat i livskraftiga företag och nya jobb. Riktiga företag och riktiga jobb Vi driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i centrum. Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. Detta ger oss en stor utvecklingspotential. I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag Det sociala företaget Säljer tjänster eller produkter. Integrerar människor, som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Skapar delaktighet för medarbetarna. Återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter. Är fristående från offentlig verksamhet. Social redovisning Le Mat B&B

16 Social franchising Bilaga 2 Kopiera framgångsrika affärsidéer För att fler ska få arbete har vi utvecklat social franchising för att sprida socialt företagande. Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och lagt till det som är speciellt med socialt företagande; egenmakt, delaktighet, ömsesidigt kunskapsutbyte och bildandet av en gemenskap. Känd metod inom ett nytt område Franchising är en samarbetsform som innebär att erfarenhet överförs från ett välfungerande företag till ett nytt. Stommen i samarbetet är en handbok och avtal mellan parterna. Fördelarna är flera. Företag som startar i franchiseform klarar sig bättre än andra. Vi undviker att hjulet uppfinns på nytt och samarbetet stärker konkurrenskraften. Ömsesidig nytta Vi ger det nystartade företaget rättigheten att använda varumärke, koncept och metoder. Med rättigheten följer också skyldigheten att upprätthålla kvalitén. Varumärket får inte urholkas. Vi delar helt enkelt med oss av våra erfarenheter och kunskaper, i gengäld blir vi fler som arbetar mot de gemensamma sociala målen. Vårt koncept Villa Vägen ut! sprids genom social franchising och finns i Göteborg, Sundsvall och Örebro. Ytterligare en villa är under etablering i Östersund. Vi sprider också det italienska konceptet Le Mat som hotel, bed & breakfast och hostel. I Karlstad finns Le Mat B&B Solakoop och i Göteborg öppnar vi inom kort. Läs mer under Internationellt arbete om vårt samarbete kring social franchising. Social redovisning Le Mat B&B

17 Le Mat Bilaga 3 Välkommen till en B&B-upplevelse utöver det vanliga. Vi finns på plats för dig dygnet runt och erbjuder 13 rum där den bäddade sängen, morgonrocken och tofflorna väntar på dig. På morgonen dukar vi fram en härlig frukostbuffé som dessutom är närproducerad, krav- och rättvisemärkt så långt det är möjligt. Vi finns mitt i Göteborg, ett stenkast från Avenyn på Södra Vägen 23, med gångavstånd till det mesta. Du kan gå till flygbussen, centralen, Svenska Mässan, Universeum och Liseberg, det vill säga hela evenemangsstråket. Du parkerar bekvämt i parkeringshuset intill och går direkt in till oss. Rum Hos oss väntar 13 fräscha och helt nyrenoverade rum på dig. Vi har inrett våra rum med en ljus känsla av linne och ek, i sköna färger som grått, turkos, aubergine och vitt såklart. Alla rum har TV och några har handfat. Vi har 5 enkelrum och 8 dubbelrum. Behövs det kan vi ställa in en extrasäng i enkelrummen och upp till två extrasängar i dubbelrummen. Badrummen som finns i korridoren är också nyrenoverade, helkaklade väggar och skön golvvärme att kliva på. VÅRA TV-KANALER SVT1, SVT2, SVT24/KK, SVTB, TV4, CNN, VH-1, Eurosport HD, Discovery HD, BBC HD Vår frukostmatsal med frukostbuffé har normalt öppet vardagar 7-9 och helger Vi serverar närproducerad, kravmärkt och rättvisemärkt mat så långt det är möjligt. PRISLISTA - vardagar/helger Enkelrum: 700/600 kr Dubbelrum: 800/700 kr Trebäddsrum: 1 100/1 000 kr Fyrbäddsrum: 1 200/1 100 kr Familjerum 3 bäddar: 1 000/900 kr Familjerum 4 bäddar: 1 100/950 kr, endast för familj med små/medelstora barn. Incheckning kl 15. Utcheckning kl 12. Kontakt & Bokning Le Mat B&B Göteborg Södra Vägen 23, 5 tr, P-hus plan F Göteborg tel e-post Hotellchef Daniel Lindgren tel Social redovisning Le Mat B&B

18 Medarbetarenkät Bilaga 4 Skala 1-5 (1= mycket dåligt, 2= mindre bra, 3= varken bra eller dåligt, 4=bra, 5=mycket bra) sätt ett x där du tycker att det stämmer med din uppfattning Hur bra trivs du på arbetsplatsen? Resultat: Får du tillräckligt stöd för att klara dina arbetsuppgifter? Resultat: Tycker du att du blir bra bemött av dina arbetskamrater? Resultat: 6 3 Tycker du att du blir bra bemött av dina handledare? Resultat: Hur bra hanteras konflikter/problemsituationer på arbetsplatsen? Resultat: Upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? Resultat: Upplever du att du får komma till tals på möten? Resultat: 6 3 Lyssnar dina arbetskamrater på dina förslag? Resultat: Tycker du att du får den information du behöver? Resultat: Tycker du att du får information i god tid? Resultat: Social redovisning Le Mat B&B

19 Kundenkät Bilaga 5 Le Mat B&B strävar hela tiden efter att bedriva en verksamhet som motsvarar våra kunders önskemål och förväntningar och som har en så hög kvalitet som möjligt. För att vi ska klara av det måste vi få synpunkter och kritik på vår verksamhet. Vi är därför tacksamma för att Du tar några minuter och svarar på nedanstående frågor. Man Kvinna ålder Syfte med besöket i Göteborg; affärsresa turism annat Hur har Du hittat Le Mat B&B? Internet turistbyrå resebyrå mitt personliga kontaktnät Annat Vilken är huvudanledningen till att Du valde Le Mat B&B? Det centrala läget Den sociala profilen Prisnivån _ Annat Vad tycker Du om Le Mat som helhet? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt särskilda synpunkter Du vill förmedla Social redovisning Le Mat B&B

20 Vad tycker du om bemötandet på Le Mat B&B? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt Kommer Du att rekommendera andra att bo på Le Mat B&B? Ja Nej Tack för Ditt bidrag till att förbättra vår verksamhet på Le Mat B&B Välkommen åter! Le Mat B&B `s ambition is always to run an operation which answers to our clients wishes and expectations and has a good quality as possible. In order to deliver thar, se need to know your points of view about our enterprise. We would be grateful if you would give us a couple of minutes and answer the following questions. Man Woman age Purpose of visting Göteborg; business tourism other How did you come into contact with Le Mat B&B? Internet tourist office travel agency by my personal network Other Social redovisning Le Mat B&B

21 Why did you choose Le Mat B&B? The central location the social profile the price level _ other What is your opinion of Le Mat B&B as such? very good good pretty good bad really bad do you have anything special to say? Did you get well treated at Le Mat B&B? How do you find our attitude? very good good pretty good bad really bad Will you recommend others to stay at Le Mat B&B? yes no Thank you for your contribution to improve our enterprise Le Mat B&B Welcome back Social redovisning Le Mat B&B

22

23

24 Projektägare Vägen ut! Le Mat Stigbergsliden 5 B Göteborg Tel: E-post: SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Box 16355, STOCKHOLM Klara södra kyrkogata 1 Tfn e-post. Ett projekt genonfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Social redovisning. Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010

Social redovisning. Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Social redovisning Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Detta är en social redovisningsrapport som är gjord i ett av de tiotal sociala företagen som tillsammans bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg.

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala..

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala.. E rb ju d inte fyrkantiga lösningar till alla... Vägen ut! kooperativen är miljödiplomerade och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas....för en del människor är runda

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden Rapport 0137 En rapport från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta.

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:213 Social trygghet att starta företag tillsammans Ellen Nyström Helena Ström Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsmiljö Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer

Från idé till Socialt företagande

Från idé till Socialt företagande Kandidat]uppsats i offentlig förvaltning VT/12 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Gabriela Aguilar Cortez Handledare: Östen Ohlsson Examinator: Iwona Sobis Från idé till Socialt företagande -

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer