Social redovisning. Rapport Vägen ut! Le Mat B&B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social redovisning. Rapport Vägen ut! Le Mat B&B 2009-2010"

Transkript

1 Social redovisning Rapport Vägen ut! Le Mat B&B Välkommen till Le Mat hos oss sover du med gott samvete. Le Mat driver B&B-rörelser och hotell/hostels på olika ställen i Sverige. I vår roll som franchisekedja för sociala företag skapar vi också arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden. Kombinationen av affärsmässighet, demokrati och självhjälp har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb. Under 2010 genomförde Vägen ut! Le Mat B&B en social redovisning som resulterade i denna rapport. Genomförd i SKOOPIs projekt VISOREK

2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Bakgrund Allmänt om sociala kooperativ 5 3. Projekttiden EU-projekt 6 4. Den sociala redovisningsprocessen Intressentanalys Interna Externa Övriga externa 9 5. Resultat och analys Personalnöjdhet Kundnöjdhet Slutsatser 12 Bilaga 1 Vägen Ut Konsortiet 13 Bilaga 2 Social franchising 16 Bilaga 3 Le Mat 17 Bilaga 4 Medarbetarenkät 18 Bilaga 5 Kundenkät 19 3

4 1. Inledning Denna rapport visar en social redovisning som är i gjord i ett socialt kooperativ i ett av de tiotal sociala företagen som bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg Vägen ut! Le Mat B&B Social redovisning Le Mat B&B

5 2. Bakgrund 2.1 Allmänt om sociala kooperativ Ordet kooperativ kommer ursprungligen från det latinska ordet cooperare som betyder samarbete eller från ordet coperativo som betyder samverkan/samarbete. Under den senare delen av 80-talet började sociala arbetskooperativ växa fram i Sverige. Den sociala ekonomin är ett komplement till den privata och offentliga sektorn den så kallade tredje sektorn. Dit räknas alla ideella organisationer, föreningar, frikyrkor och kooperativ med mera. De sociala arbetskooperativen är en del av den sociala ekonomin och ställer sig bakom de kooperativa principerna. När det gäller de gemensamma riktlinjerna kan några nämnas: Kooperativen; Driver en affärsverksamhet ofta i liten skala Drivkraften ska vara medlemsnytta framför vinstintresse Verksamheten skall ha en viss grad av självständighet i relation till den offentliga sektorn Utmärkande är en demokratisk styrning, rättvisa och att kooperativa inriktningarna följs. Social redovisning Le Mat B&B

6 3. Projekttiden 3.2 EU-projekt Vägen ut! LeMat B&B startade på hösten 2007 som ett Equal-projekt och är idag en del av ESF-projektet Effektivare vägar till arbete. En del i den sociala redovisningen beskriver hur Le Mat B&B kom till Vägen ut! och nu är med och driver EU-projektet, Effektivare vägar till arbete som ska skapa jobb åt många som står utanför arbetsmarknaden. Effektivare vägar är ett EU-projekt på tre år och drivs sedan 1 januari 2009 av konsortiet tillsammans med Coompanion, slutdatum är december En del målsättningar ska vara uppfyllda. En varaktig samverkan mellan berörda myndigheter och sociala företag ska vara etablerade. En bra stödstruktur för den som arbetar inom sociala företag ska finnas. Kompetensutveckling och utbildning för de personer allra längst bort från och utanför arbetsmarknaden, vilka minst hälften av dessa grupper ska ha gått vidare till arbete. Kunskapen om det sociala företagets möjligheter som en väg till arbetsmarknaden, är spridd i hela Västra Götaland. Projektledare Elisabet Mattson, Daniel Lindgren och Pär Olofsson från Coompanion, startade projektet som under våren 2008 gjorde en studieresa till Le Mat i Trieste, Italien. Därefter hölls en konferens med work shops som tog fram förutsättningarna för att få till stånd Le Mat i Sverige. Deltagare var både myndighets- och näringslivsrepresentanter. Projektet vänder sig till människor som varit utanför arbetslivet och har vissa svårigheter. Elisabet intervjuade deltagarna. En del platsade, andra inte. Den nuvarande gruppen, som driver Le Mat B&B i Göteborg, består av några som varit med från början och andra som kommit med efter hand. Kursen har behandlat följande: Företagandets villkor Att driva företag tillsammans Affärsidé och affärsplan Värderingsbaserat entreprenörskap Mötesteknik och beslutsfattande Marknadsföring *Grundläggande juridik *Budgetering och kalkylring *Praktik på socialt företag *Praktiskt arbete med företagsstart Det första Le Mat-hotellet startades i Trieste i Italien. I Italien syftar Le Mat på trollkarlen som står för genialitet och det oväntade. Idag sprids Le Mat-konceptet genom social franchising och har utvecklats till ett europeiskt samarbete för sociala entreprenörer. Le Mat B&B Göteborg öppnade 3 mars 2010 på Södra Vägen 23, ett stenkast från Avenyn. Den 1 december 2009 skrev vi på kontraktet. Det hade varit en vårdcentral, så rummen var i stort sett färdiga bara målning och andra justeringar. Matberedningen och disken är separat. Det var mycket viktigt att man inte fick ha det tillsammans det visste vi. Social redovisning Le Mat B&B

7 Inför starten delades gruppen in i en textilgrupp, som sydde alla överkast och andra textilier, en mat- och inredningsgrupp som tog reda på kostnader för inköp av vitvaror, porslin med mera samt en marknadsföringsgrupp. Alla har en grundkurs i livsmedelshantering (hos Anticimex). Viktigt för en frukostbuffé. Annars hade det varit helt andra krav. Vi har haft öppet sex månader och det är mycket spännande och fortfarande mycket att lära. Social redovisning Le Mat B&B

8 4. Den sociala redovisningsprocessen Vi började med att ta fram en vision tillsammans. Den innehåller tre olika utvecklingsområden; ekonomi (företagets och de anställdas), arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Vision om fem år. Hur ser Le Mat B&B ut då? Ekonomi Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling Företaget Bra överens Hela huset är B&B Fler och återkommande Bra arbetsmiljö Fler B&B kunder Fullt eget ansvar Bil och tvätteri Växande nätverk Konferens Anställda Lön att leva på Alla är medlemmar Därefter funderade vi över vad en bra arbetsmiljö är. Vi kom fram till ett antal kriterier och kännetecken. Lika värde Respekt för varandra Hänsyn Konfliktlösning utan ovänskap Öppenhet Bra struktur på arbetsfördelningen Förståelse Inte ta med personliga problemen till jobbet (lämna dem vid dörren) Ställa upp för varandra 4.1 Intressentanalys Intressentanalysen visade att vi hade många olika intressenter som har olika relation till verksamheten Interna Gruppen (arbetsgrupp) Vägen Ut Vägen Ut kooperativen Le Mat Externa Speciellt viktiga Nyckelpersoner inom myndigheter (kundförmedlare, marknadsföring) Svenska mässan (kundförmedlare) Scandinavium (kundförmedlare) Resebyråer (samverkanspart, marknadsföring) Turistbyråer (marknadsföring, kundförmedlare Göteborg & co (marknadsföring, kundförmedlare) Mentorer Malte (kunskap, frivilligarbete) John Monnart (kunskap, kund) Social redovisning Le Mat B&B

9 4.1.3 Övriga externa Kooperatörernas nätverk (marknadsföring, inspiration, kunder, leverantörer) Tidningar (leverantörer/prenumeration, pr-marknadsföring) Reklambyråer (leverantörer) Tryckeri Y-screen (leverantör) Vaktbolag (säkerhet, övervakning, larm) Andra hotell (konkurrent, samarbetspart) Fackförbund (kunskap, kollektivavtal/försäkringar, a-kassa) KFO (kunskap, kurser) Politiker (lobbying sociala företag) EU-fonder (projektfinansiering) Företag i närområdet (samverkanspart) Skogome fängelse (leverantör) Leveratörer av inredning, livsmedel, bredband Handelsresande (kund) Ungdomar (kund) Turister (kund) Idrottspersoner (kund) Kulturpersoner (kund) Lokaltrafiken/kommunikation (service) Cykeluthyrare/gratiscyklar (samarbetspart, service) Evenemang/mässbesökare (kunder) Diligentia hyresvärd (leverantör, samarbetspart) Brandmyndigheterna (service;övervakning) Restauranger (samarbete, marknadsföring) Göteborgs stad (info hemsida, marknadsföring) Parkeringsbolag (leverantör) Hälsovårdsmyndigheten (kunskap, övervakning) Anticimex (leverantör, kunskap) Försäkringsbolag (leverantör) Bank (leverantör, råd, stöd) Bolagsverket (namnskydd, service) Skattemyndigheten (övervakning, kunskap) Kronofogden (kunskap, leverantör) Jurist (leverantör) Revisor (leverantör) Coompanion (utbildningar, nätverk, rådgivning, kund) Skoopi (kund, nätverk, kunskap) Vi såg att det saknades en del rutiner och dokument för att verksamheten skall fungera bra. Bland annat saknades; Skriftliga handledningar, arbetsuppgifter/arbetsbeskrivningar, bemanningsschema/arbetsrotation/tavla för översikt av bemanningen med namn. Personalnöjdhet var en annan aspekt som vi bestämde oss för att mäta och utvärdera. Frågor som vi ville prioritera var; Trivsel - miljö och arbetskamrater (personalvård/personalutrymme) Känner du att du har en möjlighet att påverka verksamheten? En enkät sattes ihop och resultatet analyserades. Social redovisning Le Mat B&B

10 Kundnöjdhet var en annan aspekt som valdes ut för att följa upp. Vi har tagit fram en kundenkät som ska läggas ut på rummen. Det är inte genomfört under detta året. För att få en bild av kundernas intryck av Le Mat B&Bs första år har vi därför lagt in kundkommentarer från gästboken i den sociala redovisningen. Social redovisning Le Mat B&B

11 5. Resultat och analys Verksamheten är så ny att det fortfarande händer så mycket nytt hela tiden. 5.1 Personalnöjdhet Medarbetarenkäten genomförd den 24 augusti av 14 svarande. Högt betyg Bemötande, stöd, trivsel, komma till tals Förbättringspotential Informationsflöde, konflikthantering, påverkansmöjlighet Någon svarande har satt ett lägre betyg på något av de mål som fått generellt högt betyg men, trots det kan vi nog säga att arbetsklimatet är gott på Le Mat B&B. Många har lämnat verksamheten, både före och efter starten, vilket kan bero på trivsel eller helt enkelt på grund av att arbetet inte var det man hade tänkt sig. De mål som fått ett lägre betyg är mer långsiktiga och behöver arbetas vidare med för att skapa mer delaktighet och ett bättre informationsflöde och konflikthantering. 5.2 Kundnöjdhet En enkät har tagits fram för att användas på Le Mat B&B, men den har ännu inte lagts ut på rummen. Den är översatt till engelska och skall tryckas dubbelsidigt ena sidan på engelska och andra på svenska. En gästbok har legat i matsalen sedan 19 maj 2010 och många gäster från när och fjärran har skrivit kommentarer i den. Genomgående positiva omdömen om bemötande, service, det centrala läget, sängarna och frukostbuffén. Ett citat ur gästboken; Andra gången jag är här, jättetrevligt och bra! Lugnt, centralt och sköna sängar, rekommenderar detta till alla på min Facebook! Social redovisning Le Mat B&B

12 6. Slutsatser Under den sociala redovisningsprocessen har många deltagare tillkommit och försvunnit ur projektet och arbetet med att starta Le Mat B&B drog igång på allvar. Det har komplicerat arbetet en hel del, och vi har begränsat oss för att orka med att genomföra processen. Det finns fortfarande en instabilitet i personalstyrkan på grund av sjukdomar med mera. Det behövs fler medarbetare för att kunna skapa trygghet och stabilitet i arbetsrutinerna. Utifrån den medarbetarenkät som gjorts, finns behov av att stärka delaktighet, informationsflöde och konflikthantering. Närvaron på personalträffarna är ojämn, vilket kan vara en av orsakerna. Det är svårt att lägga schema när beläggningen är så varierande som den är nu, speciellt på helgerna kan det bli väldigt mycket att göra för den personal som jobbar. Då är det svårt att prioritera personalträffarna. Det finns många praktiska saker som behöver lösas på Le Mat B&B, så att arbetet skall flyta lättare; Dator, bokningssystem, telefoner, personalutrymme och rutiner. Social redovisning Le Mat B&B

13 Vägen Ut Konsortiet Bilaga 1 Empowerment ta makten över sitt liv Socialt arbete med människor innebär ofta att experter ger behandling till klienter som blir passiva och bidragsberoende. Inom Vägen ut! är arbetsmetoden den motsatta. Den är processorienterad, deltagarstyrd och bygger på hjälp till självhjälp. En människa i utanförskap är maktlös på flera sätt. I förhållande till offentliga tjänstemän, arbetsgivare och människor som är etablerade i samhället. Hon är även maktlös i förhållande till sig själv vilket visar sig genom dåligt självförtroende och låg självkänsla. Våra företag drivs utifrån ett tydligt empowermentperspektiv. Vi använder det svenska ordet egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och bestämmanderätt över sina liv. Eftersom vår företagsmodell baseras på egenmakt måste vi investera i enskilda medarbetares utveckling likväl som i företagets utveckling. Med hjälp av situationsanpassat ledarskap stöttar vi människor att successivt utveckla sina inneboende resurser. Det leder till ökad självständighet och ett ökat ansvarstagande. Den som äger problemet bär lösningen I arbete präglat av egenmakt finns ingen över- och underordning i relationerna mellan människor. Inte heller i förhållande till experter, de som kan och de som inte kan. Istället står den det berör i centrum och det är han/hon som äger problemet som bär lösningen. Forskning visar att det fungerar Under tre års tid följde forskare från Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs Universitet vårt arbete. De kom fram till att: Arbete i sociala arbetskooperativ är en rehabilitering från missbruk och kriminalitet som fungerar. De konstaterade också att för en människa som har kommit till en vändpunkt ger det dagliga arbetet i en stark och sammansvetsad arbetsgrupp trygghet och struktur. Studien visade vidare att det är viktigt att man kan identifiera sig med andra i gruppen som har erfarenhet av samma typ av missbruk. Rapporten finns att ladda ner från Vägen ut!s hemsida under Att läsa. Social redovisning Le Mat B&B

14 Egenerfarenheten Forskningen har bekräftat det vi redan visste, att egenerfarenheten spelar en avgörande roll i vårt arbete med att stötta människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Vi är övertygade om att egenerfarenheten spelar stor roll i alla former av utanförskap. Inte minst för att ge människor hopp om och visa att det går att ta makten över sitt liv. Tillgänglighet och mångfald Mångfald betyder allt som gör oss unika, det vill säga olikheterna. En del är synliga och hörbara så som språk och funktionshinder. De djupare olikheterna kan vi inte se vid första anblicken, exempelvis etnicitet och sexualitet. Vägen ut! är en inkluderande organisation. Det innebär att alla människor är välkomna till våra företag. Vi ser mångfald som en tillgång och förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Arbetsplatser med mångfald skapar kreativa och problemlösande medarbetare. Organisation Från bidragstagare till företagare Vägen ut! startade 2002 som ett partnerskap inom ett EU-projekt. Samarbetspartners var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Coompanion och ett antal intresseorganisationer. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit fram: Villa Vägen ut! Solberg, Karins Döttrar, Café Solberg. Tillsammans bildade de konsortiet Vägen ut! kooperativen som idag består av ett tiotal sociala företag. Företag med dubbla uppdrag De kooperativa företagen inom Vägen ut! säljer tjänster eller produkter samtidigt som riktiga jobb skapas för människor som står långt från arbetsmarknaden. Idag är vi cirka 80 anställda varav en tredjedel är kooperatörer, det vill säga delägare, i respektive företag. Konsortiemodellen små blir starka tillsammans Konsortiet Vägen ut! kooperativen löser gemensamma frågor som personal- och arbetsgivaransvar, försäkringar och löneadministration för företagen som ingår. Utvecklings- och kvalitetsfrågor, start av nya företag, marknadsföring och avtalsfrågor sköter vi också gemensamt. Konsortiemodellen innebär även att företagen delar på risktaganden och lättare kan bygga upp ett gemensamt kapital. Det har också den fördelen att medarbetare inom konsortiets kan gå vidare till nya arbetsuppgifter i något av de andra företagen. Nya karriärvägar skapas! Ägarstruktur Vägen ut! kooperativen ägs av ett 20-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan ansöka om medlemskap/ ägarskap i det kooperativ som de arbetar i. Vårt mål är att skapa arbete genom att starta sociala företag Socialt företagande - vägen in på arbetsmarknaden En halv miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. De flesta vill och kan arbeta men vägen in är stängd. Vägen ut! integrerar människor i samhället genom att skapa nya jobb. Social redovisning Le Mat B&B

15 Vi startar och driver våra företag tillsammans och kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och självhjälp. Det har resulterat i livskraftiga företag och nya jobb. Riktiga företag och riktiga jobb Vi driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i centrum. Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. Detta ger oss en stor utvecklingspotential. I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag Det sociala företaget Säljer tjänster eller produkter. Integrerar människor, som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Skapar delaktighet för medarbetarna. Återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter. Är fristående från offentlig verksamhet. Social redovisning Le Mat B&B

16 Social franchising Bilaga 2 Kopiera framgångsrika affärsidéer För att fler ska få arbete har vi utvecklat social franchising för att sprida socialt företagande. Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och lagt till det som är speciellt med socialt företagande; egenmakt, delaktighet, ömsesidigt kunskapsutbyte och bildandet av en gemenskap. Känd metod inom ett nytt område Franchising är en samarbetsform som innebär att erfarenhet överförs från ett välfungerande företag till ett nytt. Stommen i samarbetet är en handbok och avtal mellan parterna. Fördelarna är flera. Företag som startar i franchiseform klarar sig bättre än andra. Vi undviker att hjulet uppfinns på nytt och samarbetet stärker konkurrenskraften. Ömsesidig nytta Vi ger det nystartade företaget rättigheten att använda varumärke, koncept och metoder. Med rättigheten följer också skyldigheten att upprätthålla kvalitén. Varumärket får inte urholkas. Vi delar helt enkelt med oss av våra erfarenheter och kunskaper, i gengäld blir vi fler som arbetar mot de gemensamma sociala målen. Vårt koncept Villa Vägen ut! sprids genom social franchising och finns i Göteborg, Sundsvall och Örebro. Ytterligare en villa är under etablering i Östersund. Vi sprider också det italienska konceptet Le Mat som hotel, bed & breakfast och hostel. I Karlstad finns Le Mat B&B Solakoop och i Göteborg öppnar vi inom kort. Läs mer under Internationellt arbete om vårt samarbete kring social franchising. Social redovisning Le Mat B&B

17 Le Mat Bilaga 3 Välkommen till en B&B-upplevelse utöver det vanliga. Vi finns på plats för dig dygnet runt och erbjuder 13 rum där den bäddade sängen, morgonrocken och tofflorna väntar på dig. På morgonen dukar vi fram en härlig frukostbuffé som dessutom är närproducerad, krav- och rättvisemärkt så långt det är möjligt. Vi finns mitt i Göteborg, ett stenkast från Avenyn på Södra Vägen 23, med gångavstånd till det mesta. Du kan gå till flygbussen, centralen, Svenska Mässan, Universeum och Liseberg, det vill säga hela evenemangsstråket. Du parkerar bekvämt i parkeringshuset intill och går direkt in till oss. Rum Hos oss väntar 13 fräscha och helt nyrenoverade rum på dig. Vi har inrett våra rum med en ljus känsla av linne och ek, i sköna färger som grått, turkos, aubergine och vitt såklart. Alla rum har TV och några har handfat. Vi har 5 enkelrum och 8 dubbelrum. Behövs det kan vi ställa in en extrasäng i enkelrummen och upp till två extrasängar i dubbelrummen. Badrummen som finns i korridoren är också nyrenoverade, helkaklade väggar och skön golvvärme att kliva på. VÅRA TV-KANALER SVT1, SVT2, SVT24/KK, SVTB, TV4, CNN, VH-1, Eurosport HD, Discovery HD, BBC HD Vår frukostmatsal med frukostbuffé har normalt öppet vardagar 7-9 och helger Vi serverar närproducerad, kravmärkt och rättvisemärkt mat så långt det är möjligt. PRISLISTA - vardagar/helger Enkelrum: 700/600 kr Dubbelrum: 800/700 kr Trebäddsrum: 1 100/1 000 kr Fyrbäddsrum: 1 200/1 100 kr Familjerum 3 bäddar: 1 000/900 kr Familjerum 4 bäddar: 1 100/950 kr, endast för familj med små/medelstora barn. Incheckning kl 15. Utcheckning kl 12. Kontakt & Bokning Le Mat B&B Göteborg Södra Vägen 23, 5 tr, P-hus plan F Göteborg tel e-post Hotellchef Daniel Lindgren tel Social redovisning Le Mat B&B

18 Medarbetarenkät Bilaga 4 Skala 1-5 (1= mycket dåligt, 2= mindre bra, 3= varken bra eller dåligt, 4=bra, 5=mycket bra) sätt ett x där du tycker att det stämmer med din uppfattning Hur bra trivs du på arbetsplatsen? Resultat: Får du tillräckligt stöd för att klara dina arbetsuppgifter? Resultat: Tycker du att du blir bra bemött av dina arbetskamrater? Resultat: 6 3 Tycker du att du blir bra bemött av dina handledare? Resultat: Hur bra hanteras konflikter/problemsituationer på arbetsplatsen? Resultat: Upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? Resultat: Upplever du att du får komma till tals på möten? Resultat: 6 3 Lyssnar dina arbetskamrater på dina förslag? Resultat: Tycker du att du får den information du behöver? Resultat: Tycker du att du får information i god tid? Resultat: Social redovisning Le Mat B&B

19 Kundenkät Bilaga 5 Le Mat B&B strävar hela tiden efter att bedriva en verksamhet som motsvarar våra kunders önskemål och förväntningar och som har en så hög kvalitet som möjligt. För att vi ska klara av det måste vi få synpunkter och kritik på vår verksamhet. Vi är därför tacksamma för att Du tar några minuter och svarar på nedanstående frågor. Man Kvinna ålder Syfte med besöket i Göteborg; affärsresa turism annat Hur har Du hittat Le Mat B&B? Internet turistbyrå resebyrå mitt personliga kontaktnät Annat Vilken är huvudanledningen till att Du valde Le Mat B&B? Det centrala läget Den sociala profilen Prisnivån _ Annat Vad tycker Du om Le Mat som helhet? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt särskilda synpunkter Du vill förmedla Social redovisning Le Mat B&B

20 Vad tycker du om bemötandet på Le Mat B&B? Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt Mycket dåligt Kommer Du att rekommendera andra att bo på Le Mat B&B? Ja Nej Tack för Ditt bidrag till att förbättra vår verksamhet på Le Mat B&B Välkommen åter! Le Mat B&B `s ambition is always to run an operation which answers to our clients wishes and expectations and has a good quality as possible. In order to deliver thar, se need to know your points of view about our enterprise. We would be grateful if you would give us a couple of minutes and answer the following questions. Man Woman age Purpose of visting Göteborg; business tourism other How did you come into contact with Le Mat B&B? Internet tourist office travel agency by my personal network Other Social redovisning Le Mat B&B

21 Why did you choose Le Mat B&B? The central location the social profile the price level _ other What is your opinion of Le Mat B&B as such? very good good pretty good bad really bad do you have anything special to say? Did you get well treated at Le Mat B&B? How do you find our attitude? very good good pretty good bad really bad Will you recommend others to stay at Le Mat B&B? yes no Thank you for your contribution to improve our enterprise Le Mat B&B Welcome back Social redovisning Le Mat B&B

22

23

24 Projektägare Vägen ut! Le Mat Stigbergsliden 5 B Göteborg Tel: E-post: SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Box 16355, STOCKHOLM Klara södra kyrkogata 1 Tfn e-post. Ett projekt genonfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 15 sociala företag

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Social redovisning. Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010

Social redovisning. Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Social redovisning Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Detta är en social redovisningsrapport som är gjord i ett av de tiotal sociala företagen som tillsammans bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg.

Läs mer

Lärjeåns Nya Trädgårdar

Lärjeåns Nya Trädgårdar Lärjeåns Nya Trädgårdar Vårt mål här är att skapa arbete för unga och en grön och social utveckling i området genom att starta och utveckla unika och framgångsrika sociala företag i breda partnerskap ANALYS/INLEDANDE

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala..

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala.. E rb ju d inte fyrkantiga lösningar till alla... Vägen ut! kooperativen är miljödiplomerade och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas....för en del människor är runda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2010. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2010. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2010 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD Vägen ut! kooperativen har 15 sociala företag med

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 2011. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 2011. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 211 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD Vägen ut! kooperativen har 12 sociala företag

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010 Social redovisning Rapport EntréVärdar 2010 Detta är en social redovisningsrapport gjord av kooperativet EntreVärdar. Vi vill visa vad kooperativet har betytt för medlemmarna och vilken nytta kooperativet

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2013. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2013. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 213 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda Vi behövs Vi har under de senaste tio åren trumpetat ut att vi driver företag för

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Lättläst om. Social franchising. En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor

Lättläst om. Social franchising. En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor Lättläst om Social franchising En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2015. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2015. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 215 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda Vi blir grönare Vi har alltid drivit våra företag utifrån starka sociala värderingar.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta.

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 1 Arbetsintegrerande sociala företag I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

ESF projekt. 1000 jobb Grundsteget 1/1-16 - 30/9-18

ESF projekt. 1000 jobb Grundsteget 1/1-16 - 30/9-18 ESF projekt 1000 jobb Grundsteget 1/1-16 - 30/9-18 Vision! År 2020 finns det 1 000 jobb i sociala företag Varför ett projekt? E8 hållbart system och förankrat arbetssä8 för arbetsintegrerande socialt företagande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Utbildning: Socialt företagande i praktiken

Utbildning: Socialt företagande i praktiken Utbildning: Socialt företagande i praktiken Coompanion genomför ett omfattande arbete för att fler sociala företag ska etablera sig i Jönköpings, Kalmar och Gotlands län. Därför erbjuder Coompanion nu

Läs mer

Projektet Stödstruktur för socialt företagande

Projektet Stödstruktur för socialt företagande PROJEKTBESKRIVNING 10-11-15 Projektet Stödstruktur för socialt företagande 1. Uppdrag Samordningsförbundet Umeå beslutade att bevilja medel till en förstudie som bl.a. syftar till att utreda en projektidé

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Välkommen. in till svensk besöksnäring

Välkommen. in till svensk besöksnäring Välkommen in till svensk besöksnäring SVERIGES ROLIGASTE BRANSCH Besöksnäring blir basnäring Besöksnäringen utgörs till stor del av hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda verksamhetsberättelse VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 212 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda Tioåring slår rot Vägen ut! firade tio år under pompa och ståt på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar.

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda verksamhetsberättelse VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2012 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda Tioåring slår rot Vägen ut! firade tio år under pompa och ståt på Lärjeåns Kafé&Trädgårdar.

Läs mer

Kvinnokliniken VärnamoV

Kvinnokliniken VärnamoV Sveriges bästa b BB Kvinnokliniken VärnamoV Lisbeth Edvinsson Ewa Johansson 900-1000 förlossningar/ rlossningar/år 6 vårdplatserv BB Hemma mottagning Amningsmottagning Varför r ska vi förändra f?? En och

Läs mer

Vår vision: Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle

Vår vision: Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle Furuboda är en ideell förening som grundades 1960. Sedan starten har fokus i verksamheten varit enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer