ACCESS TRIVSEL PÅ TOPP VÅRT GARAGE: FILIPSTAD FÖRNUFT OCH KÄNSLA KUNSKAPSDELNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACCESS TRIVSEL PÅ TOPP VÅRT GARAGE: FILIPSTAD FÖRNUFT OCH KÄNSLA KUNSKAPSDELNING"

Transkript

1 2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Kunskap & utveckling / 7 Arbetsplats 8 Förbättringar / 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan ACCESS TIDNINGEN FÖR ALLA SOM JOBBAR PÅ NOBINA 2/2015 AVSÄNDARE: Nobina Sverige AB, Armégatan 38, Solna Foto: Patrick Trägårdh TRIVSEL PÅ TOPP På Nobinas servicehall i Umeå är personal omsätt ningen rekordlåg. Att kompetensen är lika hög som trivselnivån är en av förklaringarna till att det numera sammansvettsade gänget håller ihop i vått och torrt. Vi är noggranna med vilka vi anställer. De senaste åren har jag alltid rådfrågat de andra om vilka vi vill ha här ute eftersom dynamiken är så viktig, berättar Helen Lundström Larsson som är serviceledare. SID 7 FÖRNUFT OCH KÄNSLA Kollegan: I Rose Saremi har Nobina Södra Skåne fått en internkommunikatör full av energi. SID 9 KUNSKAPSDELNING Kollektivtrafiken är en bransch i förändring. Hur gör vi för att hänga med i svängarna? SID 4 6 VÅRT GARAGE: FILIPSTAD Häng med till Nobinas kanske grönaste depå. SID 11 DESSA KOLLEGOR KAN DU LÄSA OM I DETTA NUMMER: Adnan Alagic, Landskrona André Sellén, Skaraborg Anna Bursell, Landskrona Annika Eriksson, Norrtälje Annika Kolmert, Solna Annika Söderlund, Göteborg Cecilia Benne, Solna Charles Wasswa, Södertälje Christel Grip, Solna Christian Müller, Kallhäll Elizabeth Viberg, Filipstad Emil Aronsson,Skaraborg Esad Saljunovic, Landskrona Fadi Salim, Landskrona Gerd Wester, Filipstad Gunilla Vrede, Umeå Helen Lundström Larsson, Umeå Jari Honkanen, Filipstad Javid Sirat, Skövde Joakim Palmkvist, Solna Kajsa Oscarsson, Trollhättan Leif Norman, Filipstad Lena Siberg, Vänersborg Maritha Persson, Umeå Marko Scheffler, Kallhäll Niklas Jansson, Kallhäll Per Larsen, Tyresö Peter Hagert, Solna Pontus Nilsson, Filipstad Reza Khazaie, Filipstad Reza Khazaie, Filipstad Roland Jenssen, Vänersborg Ronny Jansson, Uppsala Rose Saremi, Malmö Sabo Isik, Södertälje Sussi Åström, Umeå Tanja Tindeus, Solna Tehvid Zahirovic, Karlskrona Zlatko Karamatic, Landskrona

2 2 LEDAREN NOTERAT 15 bättre lokala marknadsförare träffades för en konferens i april. Eftersom lokal marknadsföring blir allt viktigare i många av Nobinas avtal var syftet att ta fram fler och kampanjer. I STÄNDIG UTVECKLING I NOBINA HAR VI en grön tråd. Tråden är egentligen osynlig men vi blir påminda om den genom värderingstavlan som hänger där på väggen på varenda depå, i vartenda konferensrum och i varend a reception. Den gröna tråden är till för att sätta Nobina och vårt dagliga arbete i ett samman hang. Den definierar vår roll, vår affärsidé och vision men vi berättar också om huret. Hur vi ska ta stegen närmare vår vision. Ett sätt att göra detta är att arbeta med ständig utveckling. Vår ständiga utveckling drivs framåt på olika sätt. En del är det processarbete som utförs av kollegor från hela Norden som tillsammans formulerar arbetsmetoder eller instruktioner för olika Lyxen ligger i att delar av verksamheten. Det är en kompetenta kollegor oerhörd förmån att ha dessa tillsammans har tagit till vara instruktioner som basen för vårt kunskap och erfarenheter arbete. Lyxen ligger i att kompetenta kollegor tillsammans har från alla delar av Nobina. tagit till vara kunskap och erfarenheter från alla delar av Nobina och utifrån det tagit fram det bästa sättet att göra en arbetsuppgift på. Hjule t är uppfunnet! ETT ANNAT SÄTT är de förbättringsförslag som var och en av oss kan lämna till processerna. För instruktionerna är inte huggna i sten. Kommer vi fram till att det finns sätt att förbättra dessa kan vi alla lägga förbättringsförslag som processteamen tar ställning till. Ett tredje sätt att arbeta med ständig utveckling är de förbättringsgrupper som finns på en hel del trafikområden. Grupper och kollegor jobba r utifrån olika perspektiv mot ett gemensamt mål. I det här numret av Access skriver vi om vårt utvecklingsarbete och det fantastiska utbyte av kunskap som det innebär. Att vi ständigt jobbar tillsammans med våra kollegor för att göra vårt arbete på ett bättre sätt innebär inte bara att våra kunder får bättre kollektiv trafik det innebär en ständig kompetensutveckling för oss som individer. Slutligen hoppas jag att sommare n blir varm och vilsam. Vi ses igen i höst! STORA KLIV MOT ETT MER JÄMSTÄLLT NOBINA Som medarbetare på Nobina ska man alltid kunna känna sig trygg. Därför kommer alla trafikområden arbeta aktivt för att alla ska ha samma möjlighet till en god arbetsmiljö. XXUNDER VÅREN HAR Nobina och Swebus tagit fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan tillsammans med företagets fackliga organisationer. I den har man kartlagt ett antal områden som ska få extra fokus under de tre år som planen gäller. Främst handlar det om arbetsförhållanden, trakasserier och rekrytering. Som medarbetare ska man känna en absolut trygghet i företaget. Vi ska arbeta för att stärka våra vardagliga arbetsrutiner och förbättra arbetssituationen för samtliga medarbetare. Trakasserier accepteras inte och kommer att tas på största allvar, säger Peter Hagert, personaldirektör på Nobina. För trafikområdena innebär den nya planen att varje område kommer att ta fram lokala handlingsplaner som stödjer målen för jämställdhets- och mångfaldhetsarbetet. Utöver det har även varje anställd ett eget ansvar att säga ifrån om någon blir illa behandlad eller om missförhållanden uppdagas. Peter Hagert, personaldirektör Nobina. NOBINAS JÄMSTÄLLDHET- OCH MÅNGFALDSMÅL Arbetsförhållanden: XXNobina ska säkerställa att det inte finns vardagliga rutiner som utesluter vissa grupper av anställda. XXNobina ska sträva efter att den fysiska arbetsmiljön för bussförare i sig inte utgör ett hinder för kvinnor, samt beakta behovet av skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktions nedsättning. Förvärvsarbete och föräldraskap: XXNobina ska underlätta för småbarnsföräldrar vid val av arbetstid. Trakasserier: XXNobina ska få ner andelen trakasserade. Målet är att vi i Pulsen ska ha ett värde om 100/100 som inte upplevt trakasserier. Rekrytering och kompetensutveckling: XXNobina ska höja andelen kvinnliga bussförare i Nobina med en procentenhet under de kommande tre åren. XXNobina ska höja andelen kvinnliga chefer inom Nobin a med en procentenhet per år under de kommand e tre åren. ACCESS GES UT AV NOBINA SVERIGE AB , ANSVARIG UTGIVARE/VD Jan Bosaeus Tel: CHEFREDAKTÖR Maryam Yazdanfar Tel: KOMMUNIKATÖRER Malin Säker Tel: Maryam Yazdanfar Chef Public Affairs & Kommunikation Angelica Nordqvist Tel: Jimmi Jonsson Tel: SWEBUS Christel Grip Tel: PRODUKTION: Åkesson & Curry Tel: REDAKTÖR: Mats Janson Tel: FORMGIVARE: Sofia Nilsson, Petter Carnhagen BUSSFÖRARREPRESENTANT Stefan Roos Tel: TRYCK: Hylte Tryck AB Miljöcertifierade enligt Svanen och ISO STUDIE GENOMFÖRD OM INDIVIDUELLA SCHEMAN XXSENIORITETSPRINCIPEN ELLER individuella scheman? Frågan splittrar bussbranschen i de som är för individuella scheman och de som är emot. Ja-sägarna motiverar ofta förändringen med att trafikföretagen behöver bli mer attraktiva arbetsgivare. De som är emot framhåller oftast att moroten för att jobba länge försvinner. Nobina har under våren låtit genomföra en studie för att ta reda på vilken inställning som finns till individuella scheman i dag och vilka behov, förväntningar eller farhågor som finns kopplade till det. Studien visade att ungefär lika många är för som emot. I dagsläget finns det inga svar på om, och i så fall när och hur, en förändring kan komma att ske, säger Cecilia Benne som är planerare på Nobina.

3 NOBINA BÖRSNOTERAS Det betyder att: Nobina syns bättre och intresset för Nobina och branschen kan öka. Det går att handla aktier i Nobina. Kommunikation kring resultat blir mer noggrann JOBBSNACK 3 MED FOKUS PÅ SKADOR OCH KUNDER XXUNDER VÅREN HAR FÖRARNA i trafikområde Vänersborg och Skaraborg gått utbildningar med fokus på skador respektive kundupplevelsen. Initiativet i Vänersborg togs efter att trafikområdet hade haft många liknande skador på bussen på en specifik plats. I utbildningen ingick bland annat att bussförarna fick klä sig i civila kläder och provåka olika linjer för att betygsätta upplevelsen av resan. För att få en bättre förståelse för kundens perspektiv åkte vi till Uddevalla och agerade testresenärer i stadstrafiken. De flesta förarna var mycket nöjda med utbildningen och har efterfrågat ytterligare körövningar, berättar Kajsa Oscarsson, marknadsförare i Trollhättan. Syftet med utbildningen i Skaraborg var att skapa insikt om hur viktigt var och ens bidrag är för kundens upplevelse. Att göra enkla och roliga övningar tillsammans och reflektera över hur vi kan använda det i vår vardag visade sig vara ett bra sätt att lägga upp utbildningen, säger André Sellén, trafikchef i Skaraborg. SWEBUS NOMINERADE TILL KUNDSERVICEPRIS XXVARJE ÅR DELAR företaget ServiceScore ut pris till de företag i Sverige som är bäst på kundservice. Nomineringarna bygger på en undersökning där personer anger hur de upplever servicen från företag i 20 olika Christel Grip. branscher. Vi är stolta över nomineringen och att kunderna ger oss bra betyg. Det är helt av görande för oss att kunderna uppskattar den service vi ger, säger Christel Grip, kommunikations chef på Swebus. VAD KRÄVS AV EN BUSSFÖRARE? XXMÅNGA FÅR MÖJLIGHET att utbildas till bussförare via Arbetsförmedlingen. För att öka Arbets förmedlingens förståelse för vad som krävs av en bussförare, ordnade Transportgruppen en fullspäckad branschdag tillsammans med dem i slutet av april. Ett femtiotal arbetsförmedlare bjöds in och Maria Sjölin, arrangör från Transportgruppen, berättade om branschen i stort och vilka utmaningar som finns. Roland Jenssen, som tidigare var trafikchef i Värnersborg och efter att texten skrevs har gått i pension, berättade om de många olika karriärvägar inom Nobina och Lena Siberg, bussförare i Vänersborg, berättade om sitt yrke. Vi tror att en sådan här dag skapar bättre relationer med Arbetsförmedlingen. Hur vi än vride r på det så behöver vi varandra. Detta var vår första branschdag med arbetsförmedlare. I höst kommer vi att fortsätta att lyfta frågan i olik a trafik områden, säger Tanja Tindeus på Nobinas HR-avdelning. Lena Siberg fyller i: Det har funnits en föreställning om att det räcker med att ha D-kort och vara stresstålig för att köra buss. Men i själva verket är busskörkortet bara en liten del av jobbet. Framförallt gäller det att vara lösningsorienterad, att ha god kunskap om biljettsystem, radiokommunikation och andra hjälpmedel. Att vara social är ett måste. Det är som vilket vd-jobb som helst, avslutar hon. Från vänster: Maria Sjölin (Transportgruppen), Roland Jenssen (före detta trafikchef i Värnersborg), Niklas Pettersso n (Arbetsförmedlingen), Lena Siberg (bussförare Trollhättan). I KOLLEGANS TJÄNST XXSOM BUSSFÖRARE HAMNAR man ibland i obehagliga situationer. Då är det tur att Nobinas kamratstödjare finns. Access bad tre kamratstödjare berätta om sin roll. CHARLES WASSWA, KAMRATSTÖDJARE I SÖDERTÄLJE Vår uppgift är att stötta kollegor vid jobbig a händelser som hot eller trafikolyckor. Till oss kan man även komma om man behöver ventilera sig. Får man inte möjlighet att tömma säcken ibland riskerar man att bli utbränd. Vilken är den största utmaningen? Att inte bli för belastad själv. Man får ju lyssna till mycket jobbiga saker så det är viktigt att man tillåter sig själv att ventilera ibland. ANNIKA ERIKSSON, KAMRATSTÖDJARE I NORRTÄLJE När det händer något är det viktigt att bussföraren får prata med någon som förstår dem. Vi kamratstödjare arbetar även som bussförare och kan vara lättare att prata med. Hur blir man kamratstödjare? Hos oss är det gruppchefen som frågar, på andra ställen kan man anmäla intresse eller så utser kollegorna den som är bäst lämpad. Hur det än går till är det viktigt att man är en social person som är intresserad av människor. BUSSFÖRARNAS DAG SWEBUS TOPPAR LISTAN I HÅLLBARHET XXDEN 18 MARS FIRAS BUSSFÖRARENS dag över hela världen, till minne av den första hästdragna bussen som började trafikera Paris gator den 18 mars Dagen firades i samtliga Nobinas trafikområden, här med bakelser i Västra Götaland där lokalmedia följde med en bussförare under en dag. XXVARJE ÅR RANKAR varumärkesundersökningen Sustainable Brands Sveriges mest hållbara varumärken. Swebus knep fjärdeplatsen inom transportbranschen och klättrade till en 38 plats av 253 möjliga på den totala listan. Vi är glada att Swebus är bland de mest hållbara varumärken på den svenska marknaden just nu. Våra expressbussresor har Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval och vi vet att allt fler resenärer tycker det är viktigt, säger Christel Grip, kommunikationschef på Swebus. HÅLLBARA RESOR Sustainable Brands lista på de mest hållbara varumärkena bland transportföretagen: 1. SJ 2. SL 3. Arlanda Express 4. Swebus 5. Västtrafik 6. Flygbussarna 7. Skåndetrafiken 8. Veolia Transport 9. Taxi Stockholm 10. Hertz RONNY JANSSON, KAMRATSTÖDJARE I UPPSALA Vi ansvarar även för att följa upp kollegor som har varit med om jobbiga saker. Jobbiga händelser kan påverka människor under en längre period och kan påverka deras arbetsinsats. Vad är det bästa med att vara kamratstödjare? Att få vara en medmänniska åt sina medarbetare och förhoppningsvis hjälpa dem. Man får även viss utbildning, vilket utvecklar en som människa.

4 4 KUNSKAP & UTVECKLING DEN STORA KUNSKAPSRESAN Maximal kundnöjdhet. Det är ett av de vassaste verktygen för att vinna upphandlingarna. I en allt hårdare konkurrens om trafikuppdragen har Nobina genomfört stora förändringar av sina arbetssätt. TEXT Thomas Sjöberg ILLUSTRATION Aurora Kroon DEN STÖRSTA KOMPETENSRESAN som koncernen har genomgått. Så beskrivs Nobinas arbete med att utarbeta metoder för hur verksamheten bäst bedrivs. Avregleringen av busstrafiken 1992 innebar att privata företag kunde ta över ansvar för den operativ a kollektivtrafiken. När uppdragsgivarna började ställa andra krav än rent ekonomiska hårdnade konkurrensen. Värden som kvalitet, kund- och samhällsnytta blev nyckelbegrepp i upphandlingarna. Annika Kolmert, ansvarig för Nobinas verksamhetsutveckling. NYA FÖRVÄNTNINGAR Nu ligger ansvaret för att öka resandet och få nöjdar e resenärer delvis på trafikföretagen. Det sker genom incitamentsavtal, enligt vilka trafikföretagen får mer betalt om målen nås. I den situationen är det nödvändigt att inte bara veta vad vi förväntas leverera och Vi ska vara varför, utan också kunna visa att vi har väl framgångsrika under de åtta år som utarbetade och beprövade metoder för att garantera trygghet, säkerhet och kontinuite t i trafiken, säger Annika avtalet löper. Och sedan Kolmert, ansvarig för Nobinas vinna upphandlingen verksamhets utveckling. på nytt. Många medarbetare har därför bidragit Per Larsen, bussförare till ett utvecklingsarbete för att Nobina ska bli vassare än konkurrenterna. All den kunskap och erfarenhet som finns hos medarbetare runt om i Norden har samlats in och standardiserats. Varje steg i verksam heten, från inköp av bränsle och reservdelar till trafik- och personalplanering, har lagts in i styrdokument för att alla i koncernens bolag ska kunn a arbeta enligt samma modell. DELAKTIGHET OCH UTVECKLING Inom Nobina tycker vi att det är motiverande att arbeta med utveckling. Alla medarbetare ska därfö r ges möjlighet att vara med i utvecklingsarbetet. På trafikområdena kan man vara med i vårt lokala förbättringsarbete och man kan alltid lämna förslag till förbättring och få återkoppling av närmaste chef på det. Vi har regelbundna återkopplingssamtal och årliga medarbetarsamtal. Så summa summarum, det bästa för att utveckla våra medarbetare är att synlig göra dem, bekräfta dem och deras insatser genom att låta dem både påverka och delta i vår verksamhets utveckling, avslutar Annika Kolmert. Det blir något mer än att bara köra från A till B. Niklas Jansson, gruppchef

5 1000 över medarbetare omfattas av det nya trafikavtalet i södra Stockholm. Av dem arbetar redan en tredjedel i Tyresö i dag, medan två tredjedelar kommer att tas från befintliga trafikbolag. 5 EN TIMME VÄRD GULD Södertörn: När Nobina vann upphandlingen av linjetrafiken i Södertörn, söder om Stockholm, tredubblades Nobinas trafik i området. Inför övertagandet genomfördes personliga samtal med alla nya medarbetare för att berätta om Nobinas engagemang och värderingar. FÖRUTOM FÖRARE FRÅN trafikområde Tyresö tar Nobina över förare från Handen, Jordbro, Nynäshamn och Ösmo som tidigare har tillhört Keolis, till det nya trafikområdet som heter Södertörn. För att få med sig alla medarbetare i övergången från ett trafikföretag till ett annat genomförde Nobina ett timslångt samtal med var och en av de omkring 450 tidigare Keolisanställda. Vi ville höra deras tankar och ta del av deras kunskap. Vi berättade vad Nobina är och står för. Och så gick vi igenom vilka förutsättningar och drivkrafter som finns i det nya avtalet, säger Per Larsen, bussförare och tidigare Nobinas kommunikationschef som har deltagit i samtalen. SAMMANKNYTANDE VISION Dessutom genomförs nu liknande samtal med de omkring 400 Nobinaanställda. Oavsett vilken roll man har i företaget finns det saker som knyte r samman alla medarbetare, och det är företagets vision och affärsidé. Vårt mål är att alla ska vilja resa med oss. Men vad innebär det för en bussförare, som ju är den som möter kunden i sitt arbete? Nobinas erbjudande till kunderna är enklare vardagsresande genom att göra det enkelt, vänlig t och prisvärt. Vad innebär enkelt på vägen mellan Gullmarsplan och Handen? Vad betyder vänligt? Här ligger utmaningen att försöka se detta ur kundens perspektiv. Och då kan det handla om hela spektrat, från hur föraren kör bussen till vad och hur man informerar, och hur man ser på och bemöter kunden. Och då blir det väldigt konkret och knyter ihop alla, från vd, förare, service och verkstad till administration. Allt detta sammantaget blir vår företagskultur, säger Per Larsen. GOD INVESTERING Därför, menar han, var den där första timmens samtal guld värd. Det var då man fick chansen att berätta om Nobinas företagskultur för de nya medarbetarna. Nu vidtar ett kontinuerligt arbete, med ständig dialog med medarbetarna. Det underlättas av att gruppcheferna numera enbart ansvarar för sina förares utveckling och inte delta r i drift- och trafikledningen. Om vi gör det här på rätt sätt tror jag att det visar sig vara en bra och nödvändig investering för framtiden. Vikten av att dela Nobinas värderingar och engagemang för uppgiften och för kunden är a och o för att vi inte bara ska vinna upphandlingar utan också få ökade intäkter. Vi ska vara framgångsrika under de åtta år som avtalet löper. Och sedan vinna upphandlingen på nytt, säger Per Larsen. NYA AVTALET I SÖDERTÖRN Avtalet har så kallad incitamentsersättning vilket innebär att Nobinas ersättning helt avgörs av hur många som reser med bussarna. Om vi gör det här på rätt sätt tror jag att det visar sig vara en bra och nödvändig investering för framtiden. Per Larsen, bussförare GRÖNT LJUS FÖR GRÖN RESA Kallhäll: Det lönar sig att köra miljövänligt. På Nobina i Kallhäll har miljökonceptet Den Gröna Resan lärt förarna att köra mjukare och spara energi. Kunderna är nöjda, förbrukningen är lägre och arbetstempot känns lugnare. DEN GRÖNA RESAN ÄR ett viktigt instrument i Nobinas miljö- och kvalitetsstrategi som bland annat syftar till att kunderna får säkra resor utan ryckig körning och plötsliga inbromsningar. Vi får många positiva synpunkter från våra resenärer att det har blivit lugnare och tryggare att åka med oss, säger Niklas Jansson, gruppchef på Nobina i Kallhäll. Ett av de bästa sätten att minska utsläppen av koldioxid är att påverka körstilen. Det har visat sig att Den Gröna Resan minskar bränsleförbrukningen med upp till 15 procent och utsläppen med ungefär sju procent. Arbetet har gett resultat. 221 stycken, eller 80 procent, av Kallhälls förare kör på ett sätt som motsvarar kraven, jämfört med cirka 40 procent i september 2013 då arbetssättet sjösattes. Majoriteten av förarna kör idag rationellt enligt Den Gröna Resan. Men det var allt annat än självklart i början. NY DELAKTIGHET Många är vana att köra som de alltid har gjort. Så kommer plötsligt ett nytt arbetssätt som visar ett, för många, nytt körsätt. Så det är klart att det var motstånd till det här, vilket visade sig i att man inte loggade in på DGR:en. Men med ett arbetssätt kopplat till konkreta mål och kontinuerliga uppföljningar, så håller vi fokus och skapar samsyn och delaktighet. De allra flesta idag har kommi t in i arbetssättet och medger att de känne r sig lugnare med sin körning och upplever DGR som roligt. Det har blivit någonting mer i medarbetarens vardag som de kan jobba med och bli duktigare på. Niklas Jansson gör uppföljning och återkopplar till samtliga anställda på depån i Kallhäl l varj e månad, vilket gör den till ett effektiv t ledarskapsverktyg som också synliggör medarbetare n. Jag ger även lite tips och tricks och talar om för dem att de är duktiga yrkesförare. Det ökar stoltheten och det blir många diskussioner kring det här körsättet, och små interna tävlingar om något som är roligt. De triggar varandra lite, det blir något mer än att bara köra från A till B. OVÄNTAD BELÖNING Som ett tecken på att Nobina verkligen uppskattar att förarna anpassat sig så bra till Den Gröna Resan lottades surfplattor ut till fem förare. Kriterierna för att medverka i utlottningen var att ha minst 80-procentig inloggning och att köra grönt. Det var ingen morot för att göra ett bra jobb, snarare en oväntad men välkommen belöning. Niklas Jansson, gruppchef Nobina i Kallhäll. Vi får många positiva synpunkter från våra resenärer att det har blivit lugnare och tryggare att åka med oss. Niklas Jansson, Kallhäll

6 6 KUNSKAP & UTVECKLING Man behöver en klapp på axeln när man har varit ute i trafiken en hel dag, man behöver uppskattning. Jag tror att förarna känner att de får det nu. Vi är nära dem på ett helt annat sätt. Emil Aronsson, gruppchef Skaraborg HÄR ÄR KUNDERNA NÖJDA Skaraborg: Utbildning och gruppchefer som kan fokusera på sina förare. Det är två av verktygen för att förarna ska trivas och kunderna bli nöjda. Gruppcheferna ges mer tid till stötta sina förare i det dagliga arbetet istället för att sitta framför en dator med vägavstängningar och liknande. André Sellén, trafikchef Skaraborg NOBINA TOG ÖVER ALL linjetrafik i Skaraborg Tio år senare, när företaget vann upphandlingen igen, slogs Lidköping och Skövde samman till ett enda trafikområde. Från att ha varit två normalstora trafikområden med 100 bussar och 200 anställda, blev vi 220 bussar och 450 anställda. Det säger sig självt att detta krävde stora omställningar, säger André Sellén, trafikchef Skaraborg. NY ROLL FÖR GRUPPCHEFERNA De gruppchefer som tidigare också hade arbetat som driftledare har nu enbart ansvarar för sina förare. Gruppcheferna ges mer tid till stötta sina förare i det dagliga arbetet istället för att sitta framför en dator med vägavstängningar och liknand e. På det sättet kan gruppcheferna i respektive trafikområde fokusera på att få med sig varje enskild medarbetare i det förändringsarbete som är nödvändigt för att hävda sig i konkurrense n. I Skaraborg har Nobina genomfört en så kalla d insiktsutbildning för samtliga medarbetare, med syftet att öka förståelsen för olik a kunders behov. Teori blandades med praktisk a övningar och grupparbeten. Alla kan i sin roll göra något för att det blir bättre för kunden. Insiktsutbildningen är en del av ledarskapet som vi jobbat med här i Skarabor g, säger André Sellén. Arbetet har gett resultat. Länstrafikföretaget Västtrafiks mätning för första kvartalet 2015 visar en kundnöjdhet på 95 procent i Skövde stadstrafik och hela 98 procent på Skaraborg Express. Och det är ingen nyhet. Vi har legat på höga nivåer i Skaraborg ända sedan vi startade, men nu ser vi också högre betyg från kunderna på ännu fler frågor än tidigar e. Emil Aronsson. André Sellén. MAN BEHÖVER UPPSKATTNING Emil Aronsson är en av trafikområdets totalt sex gruppchefer som numera helt kan fokusera på sina förare. Som ett komplement till insiktsutbildningen har han och de andra gruppcheferna samt verkstadschefen fått en ledarskapsutbildning, vilket gav dem ytterligare verktyg för ledarrollen. Vi har årliga medarbetarsamtal och däremellan extra återkoppling. Vi gör medåkningar för att se hur förarna har det, och de känner att de har cheferna i ryggen på ett annat sätt än tidigare. Jag är ute och visar mig så mycket jag bara kan, vilket jag tror är nyckeln till framgån g. Man behöver en klapp på axeln när man har varit ute i trafiken en hel dag, man behöver uppskattning. Jag tror att förarna känner att de får det nu. Vi är nära dem på ett helt annat sätt.

7 ARBETSPLATS 7 TRIVSELN VIKTIGAST Umeå: Ett femtiotal bussar tvättas både in- och utvändigt, vätskor fylls på, dörrlister slås fast, fjädringen på stolarna höjs upp ja, allt som inte nödvändigtvis måste utföras i en verkstad, görs här. På Nobinas servicehall i Umeå går det inte att ha tummen mitt i handen. Här handlar det om tungt fysiskt jobb i högt tempo och dessutom nattetid. TEXT Ingela Johannesson FOTO Patrick Trägårdh DE SITTER ALLA SAMLADE runt köksbordet i det lilla fikarummet på servicehallen i Umeå. Stämningen är avspänd och familjär. Trots att de ibland får höra att de borde ha några handlingskraftiga karlar där också, syns inga män till så långt ögat kan nå. Vi har haft samma personal här de senaste åren, vilket är ovanligt. På andra ställen byts det personal med fyra månaders intervaller för att man inte orkar mer. Man jobbar ju så nära varandra, och det är redan så tungt som det är, så det måste verkligen vara bra stämning för att man ska mäkta med, menar serviceledaren Helen Lundström Larsson. Servicehallens arbetstider är mellan klockan och på vardagarna. Under helgerna jobbar de fram till klockan fem morgonen därpå. Det är full fart från det att de kliver in genom portarn a på servicehallen. Sussi Åström berättar att det vissa kvällar kan stå runt 15 bussar parkerade utanför hallen redan innan arbetspasset har börjat, något som märks av särskilt mycket på helgerna då man bara är två som jobbar och den ena är ute och kör buss fram till halv nio på kvällen. Då känns det tungt! säger Sussi med eftertryck. Men man hinner aldrig riktigt känna att man är trött, vi håller igång hela tiden, menar Maritha Persson, som har hunnit arbeta i 40 år på Nobin a, både som bussförare och med skötsel. Jag gillar att jobba natt, det har jag alltid gjort. Tidigare körde jag nattbuss, men nattrafiken är rätt tuff nu med mycket liv och rörelse. Här är det mycket bättre, fortsätter hon. I snitt tar de hand om drygt 50 bussar per natt. Varje buss avhandlas på 25 minuter. Alla bussar ska tvättas invändigt och utvändigt, säkerhetskontroll ska utföras, lampor ska bytas och tanken fyllas med mera. Utöver det fungerar hallen även som sambandscentral så det är hit bussförarna larmar ifall de behöver hjälp med något. TIPS OCH TRICKS Oftast larmar förarna om dörrar som inte stängs som de ska. Då brukar vi tipsa om att de ska torka av fotocellerna som gör att dörrarna kan öppnas och stängas. Det är lätt att det hamnar smuts på dem, och det tänker man kanske inte alltid på, berättar Sussi. I annat fall, då det inte räcker med enkla tips, får de köra ut en ersättningsbuss och ta med sig den andra till servicehallen. Trots att arbetet är så pass tungt och stressigt gillar de ändå jobbet så mycket att de har blivit kvar år efter år. Vintrarna är tyngst, inte minst på grund av allt grus. Då är det många av oss som tänker aldrig mer! Men så kommer våren och sommaren och man kan jobba med ytterportarna till hallen öppna, och då glömmer man snabbt bort hur det är att jobba på vintern. Och så vill man fortsätta ett år till. Sussi är ett praktexempel på det, säger Helen och alla brister ut i ett igenkännande skratt. Ja, jag har hållit på sådär i åratal, skrattar Sussi. DYNAMIKEN VIKTIG Vi är noggranna med vilka vi anställer. De senaste åren har jag alltid rådfrågat de andra om vilka vi vill ha här ute eftersom dynamiken är så viktig, berättar Helen. Vi är ett gäng starka kvinnor, både händiga och driftiga, säger Sussi. Det är inga smyckade naglar här inte, fyller Gunilla Vrede i och alla skrattar återigen. I verkstadshallen på andra sidan väggen, jobbar bara män. Av någon anledning har det visat sig påverka samarbetet dem emellan på ett mycket positivt sätt. Vi har numera ett suveränt samarbete! Det blir som en bra mix av kvinnor och män, menar Helen och tillägger: Vi tillsammans är ju egentligen hjärtat i hela Nobinas De senaste åren har jag alltid rådfrågat de andra om vilka vi vill ha här ute eftersom dynamike n är så viktig. Helen Lundström Larsson, serviceledare verksamhet, det är ju vi som spottar ut alla bussar och ser till att de går att köra. NOBINAS SERVICE- HALL I UMEÅ Antal anställda: Fem heltidsanställda, plus några timvikarier. Antal bussar att serva per kväll/natt: st. Arbetsuppgifter: Tvätta bussarna in- och utvändigt, göra säkerhetskontroll, tanka, fylla på vätskor, byta lampor, andra lättare tekniska reparationer, fungera som larmcentral för förare i tjänst, utföra eventuella bussbyten, bestämma utsättningen av bussar för dagen därpå med mera. Sedan ett par år tillbaka arbetar ett väldigt sammansvetsat gäng i Nobinas servicehall i Umeå. Det har nog aldrig varit så här bra någonsin tidigare, vi trivs så otroligt bra ihop, säger serviceledaren Helen Lundström Larsson. Från vänster: Sussi Åström, Gunilla Vrede, Helen Lundström Larsson, Maritha Persson och Linda Kempe.

8 8 TRAFIK FÖRBÄTTRINGAR VI BEHÖVER JOBBA FÖR VÅR SÄKERHETSKULTUR I FÖRRA NUMRET AV ACCESS tog vi upp vikten av att ha en säkerhetskultur där! det är naturligt och självklart att jobba förebyggande för att undvika olyckor och skador. Ett bra exempel på detta är att inte använda mobiltelefon under färd. Det låter enkelt, men verkligheten är ofta en annan. En säkerhetskultur bygger man framförallt genom en engagerad ledning som säkerställer att vi följer lagar och regler, prioriterar medarbetarnas arbetsmiljö och ständigt förbättrar verksamheten för medarbetarna. Det är sådana åtgärder som skapar förtroende och engagemang bland de anställda och ger rätt förutsättningar för att bygga vidare. FÖR ATT LYCKAS MED DETTA måste vi alla på olika sätt höja vår kompetens. Det naturliga är genom olika typer av utbildningar, såsom säkerhetsutbildning för mekaniker, YKB för förare och förebyggande kurser mot hot och våld. Ett annat sätt är att vi genom Den gröna resan praktiskt lär oss att köra mjukare och därigenom minskar anta- för alla i vardagen har När detta blir självklart let skador vi vet att gröna vi fått den säkerhetskultur förare utsätter kunderna för färre olyckor och personskador. vi strävar efter. Men inte minst lär vi av varandra i vardagen. Det är många av er som föregår med gott exempel genom att alltid sätta på varningsblinkers när ni backar ut från rampen, alltid har bilbältet fastspänt, har reflexväst på er när ni går till och från bussen och har skyddsglasögon vid svetsning, för att nämna några saker. När detta blir självklart för alla i vardagen har vi fått den säkerhetskultur vi strävar efter. För att nå dit krävs uthållighet och att vi har tid att hålla ut. TITTA BARA PÅ NOLLVISIONEN för trafiken. I Sverig e har vi sedan 1997 jobbat med nollvisionens mål med noll döda och svårt skadade i trafiken. Antalet döda har ständigt sjunkit, från cirka 600 döda vid 2000-talets början till 275 förra året. Men så är riktigt inte fallet med allvarligt skadade. Det ligger fortfarande på cirka personer per år. För att nå målet här måste vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till våra förutsättningar. Trafikverket beräknar att antalet allvarligt skadade och döda kan minskas med cirka 700 personer varje år om alla personbilar som är äldre än tio år skrotas. I en ny bil är det minst halverad risk att dö eller skadas allvarligt i en trafik olycka jämfört med en tio år gammal bil. Det är således väldigt mycket säkrare att åka en nyare bil, men ännu säkrare är det att åka buss. Trevlig sommar och kör försiktigt! Niklas Thorslund, säkerhetschef på Nobina Har du frågor eller tips till Niklas, hör av dig på Foto: Matton Collection / Johnér MJUKA TAG MOT SABBET Södertälje: Krossade busskurer, nerklottrade säten och stenkast mot bussar. Bostadsområdet Brunnsäng har alltid varit ett av de mest vandaliserade områdena i Södertälje. Men tack vare Nobinas relationsskapande projekt har man lyckats sänka skadegörelsen från 95 allvarliga händelser om året till sex stycken. TEXT Sofia Brattwall DE FLESTA FÖRARE KÄNDE SIG otrygga när de körde genom förorten Brunnsäng i Södertälje. Förutom skadegörelse var hot om våld vanligt förekommande, särskilt under kvällstid. Men då kom Södertäljedepån på en lösning. Varför inte låta förarna träffa ungdomarna i området? Vi tog kontakt med den lokala fritidsgården och några förare fick komma på besök och hänga med ungdomarna. Bara genom att snacka, spela pingis och lira dataspel skapades en relation. Istället för att vara de där anonyma människorna som kör bussen så fick förarna en identitet. Ung domarna insåg att de var som vilka människor som helst, berättar Sabo Isik som är gruppchef på Nobina Södertälje och initiativtagare till projekte t. SOM TACK FÖR HJÄLPEN kommer Nobina att bjuda fritidsgårdens ungdomar på en biokväll på Heron City under maj månad! SNABB FÖRÄNDRING Till för ett år sedan låg skadegörelsen i Brunnsäng mellan allvarliga händelser om året. Men redan veckor efter besöket på fritidsgården kunde man ana en förändring. De flesta ungdomar slutade att förstöra. Förarna som arbetad e kvälls- och nattpass rapporterade att stämningen i bussarna hade blivit bättre. Nobina fortsatte att besöka fritids gården Sabo Isik, gruppchef på Nobina Södertälje Genom att synas ute bland ungdomarna har Nobina vänt en negativ trend av skadegörelse. När ungdomarna har fått lära känna förarna har de förstått att skadegörelsen påverkar samhället och förarna negativt. med jämna mellan rum och den positiva trenden höll i sig. Jag tror att de som tidigare förstörde började tänka sig för innan de plockade upp den där stene n. Nu kände de plötsligt bussföraren som kom körande, han hade ju varit schysst och spelat tv-spel med dem. Nu visste de att han hade fru och barn som han längtade hem till. Och att han blev rädd varje gång en sten kastades mot hans buss, säger Sabo Isik. ÖKAD FÖRSTÅELSE Förutom att förmänskliga bussförarna har Nobina även informerat ungdomarna om hur kollektivtrafiken fungerar. Det har lett till ökad förståelse för vad skadegörelse har för effekter på hela samhället. Nu håller ungdomarna koll på varandra och säger till när det är någon som förstör. Vi tror att projektet har skapat ett förtroende för Nobin a och kanske är det någon exklottrare som får upp ögonen för bussbranschen, säger Sabo Isik hoppfullt. Som tack för hjälpen kommer Nobina att bjuda fritidsgårdens ungdomar på en biokväll på Heron City under maj månad. Foto: Sofia Brattwall

9 KOLLEGAN 1127 så många svar fick Nobina Värmland i vårens 9 kundundersökning, tätt följda av Södra Skåne som fick 1058 svar. DRIVEN AV ENGAGEMANG Malmö: Från Malmö till Mombasa via Washington, D.C. Rose Saremis väg till bussbranschen har varit brokig och kantad av äventyr. När hon nu tar sig an kommunikationen på Nobina Södra Skåne gör hon det med samma entusiasm som allt annat i livet. TEXT Mats Janson FOTO Sofia Brattwall EN KYLIG VIND DRAR FRAM över rampen på Mölledalsgata n i Malmö och Rose Saremi virar sin stora halsduk ytterligare ett varv runt halsen. Trots att det är början på maj har våren inte riktigt hittat fram till Skåne än. Men snålblåsten är ingenting som bekommer henne, eller de andra på depån för den delen. Stämningen är lika varm i fikarummet som inne på kontoret där marknadsavdelningen sitter. Rose visar runt på depån. Alla hälsar glatt. För henne är bussbranschen fortfarande ny, men trots att hon har jobbat på Nobina i Södra Skåne mindre än ett halvår har hon redan gjort en hel del avtryck på garaget. På en tv-skärm rullar hennes inbjudan till att bidra till Pulsen, från en affisch sprider Annica, månadens förare, ett smittsamt leende. På en vägg sitter några röda hjärtan kvar från alla hjärtans dag med tankeväckande citat från runt om i världen. Rose anställdes av den nya försäljningschefen Marcus Hall, när han insåg att någonting måste göras åt kommunikationen i det växande trafikområdet. Av Roses energi att döma gjorde han ett bra val. JOURNALISTBAKGRUND Bland det första hon gjorde på Nobina Södra Skån e var att ta tag i intranätet. På vårt FIA var allt så rörigt att ingen orkade läsa någonting, berättar hon. Nu har jag rensat upp och nu står jag ensam för allt innehåll. Skrivandet ligger naturligt för Rose. Redan som barn bestämde hon sig för att antingen bli journalist eller jurist. Det senare, insåg hon så En av mina grannar hade tre barn och bodde på tolv kvadrat meter. Trots bristen på pengar tog hon över vårdnaden av två hemlösa barn. småningom, skulle bli alldeles för tråkigt i längden. Förmodligen hade hon rätt. Som nyutexaminerad journalist fick hon jobb som reporter på CNN i Washington DC. Efter ett år i den världspolitiska hetluften flyttade hon hem till Sverige igen och fick jobb på Sveriges Television. Sedan följde en tid som reporter på Sydsvenskan. De prestigefyllda mediejobben är dock ingenting hon framhäver. Med samma entusiasm berättar hon om sitt första jobb som tidningsförsäljare när hon var 14 år gammal. Min morfar brukade säga att det är arbete som bygger människan, och jag tror att det stämmer. Jag har lärt mig otroligt mycket på alla jobb jag har haft. Rose återkommer till sin morfar flera gånger. Han var en berömd arkitekt i Teheran som på äldr e dagar reste runt på den iranska landsbygden och arbetade med välgörenhet. Kanske har hans engagemang gått i arv. För Rose handlar arbete snarare om entusiasm och utvecklingen än om pengar och karriär. DOKUMENTÄR I KENYA Det var just passionen för en spännande fråga som förde henne ut på sitt hittills största äventyr. Roses ögon lyser lite extra när hon berättar om sin tid i Kenya. I början av 2000-talet hjälpte Sida och Swedbank Kenya med att bygga upp ett nytt bankväsende. Rose fick chansen att åka dit som projektledare för att besöka olika verksamheter och kom då i kontakt med Akamba Handicraft, ett stort område utanför kuststaden Mombasa där tiotusentals hantverkare jobbar under knappa förhållanden. Mötet med människorna och kulturen gjorde sådant intryck på henne att hon åkte tillbaka två gånger till på eget bevåg innan hon bestämde sig för att göra en längre resa till Mombas a för att spela in en dokumentärfilm om livet i slummen. Jag ville att det skulle vara så äkta som möjligt och då dög det inte att bo på hotell. Istället hyrde jag ett rum i ett så kallat Swahilihus i ghettot. Rummet bestod av några kvadratmeter stampat jordgolv, väggar av lera och tak av korrigerad plåt. En smal gemensam gård i mitten förenade husets tolv rum. Att leva bland väldigt fattiga människor som inte hade tillgång till vatten, el och sjukvård men ändå tog hand om varandra, inspirerade Rose. Många kvällar när jag kom hem hade mina grannar som knappt hade pengar att betala sin ROSE SAREMI Ålder: 37 år. Bor: Med sambo i Malmö. Jobbar: Internkommunikatör på Nobina Södra Skåne. Intressen: Spela teater. Kuriosa: Huvudroll i regissören Roberto Duartes film Skyddsdjävulen. egen hyra lagat mat åt mig. En av mina grannar hade tre barn och bodde på tolv kvadratmeter. Trots bristen på pengar tog hon över vårdnaden av två hemlösa barn. FRÅN MOMBASA TILL MALMÖ Som västerlänning och kvinna var det inte helt enkelt att smälta in. Rose blev måltavla för både glåpord och ruttna tomater innan de vande sig vid henne och hennes kamera. Men det var varken kulturkrocken, bristen på rent vatten eller det faktum att hon hotades av en rånarliga, som plågade henne. Däremot allt hon ville göra men inte hann. Överallt dök det upp spännande historie r som behövde skrivas ner och filmas. Jag ville bland annat göra en dokumentär om ett område där det bara bodde föräldralösa barn som alla var beroende av att sniffa lim. Men till slut var jag tvungen att bestämma mig. Och Kenya handlar inte bara om fattigdom utan det finns så mycket mer att upptäcka. Filmen blev så småningom tre filmer som köptes av en distributionskedja för utbildningsmaterial. Och Rose, hon hittade till Nobina med målet inställt på att förbättra branschen och bussförarnas status. Fortsättning följer.

10 10 HÅLLPLATS NOBINA Vad händer i ditt trafikområde? Tipsa Access om lokala nyheter, aktiviteter och händelser. Mejla till Du kan också tipsa Access via tipslådan på FIA. 93% Varberg nöjda kunder fick trafikområde Sörmland i vårens kundundersökning. På andra plats kom Skaraborg med 89 procent och på delad tredjeplats kom och Umeå med 86 procent. Det fina resultatet från kundnöjdhetsmätningarna firades med tårta på Nobinas depå i Landskrona. På bilderna ser vi överst: Tehvid Zahirovic, Anna Bursell och Skånetrafikens trafikutvecklare Maria Heideman. Underst: Fadi Salim, Zlatko Karamatic, Adnan Alagic, Tehvid Zahirovic och Esad Saljunovic. LANDSKRONA LÖN FÖR MÖDAN XXNOBINA I LANDSKRONA har högst kundnöjdhet av alla som kör stadstrafik i Skåne. Det visar den senaste mätningen från huvudmannen, Skånetrafik. På en skala mellan 0 och 10 fick Nobina 8,13. Vi har jobbat hårt för det, så nu firar vi ordentligt, säger affärsutvecklare Anna Bursell. Kundvärden Javid Sirat sålde en biljett till programledaren Kristian Luuk. Hur har ni lyckats få kunderna så nöjda? Vi har bytt klädsel i våra bussar, från grön till grå. Den gör att bussen hela tiden ser fräsch ut. Vi har ett fantastiskt turutbud, i högtrafik har vi sex minuter vilket är fantastiskt för lilla Landskrona. Vi har jättebra anslutning till tåget. Och så har vi en av de bästa förarkårerna i Norra Skåne. Vi har jobbat bra, med service och kundbemötande. Förarna är väldigt engagerade och det har gett utslag i kundmätningen. LIDKÖPING GARAGE I RAMPLJUSET XXHUMORKOLLEKTIVET KASS HUMOR har spelat in en sketch på Nobinas Lidköpingsdepå och i en av Nobinas bussar. Se filmen på Youtube: (Sök efter Västgötanytt 4) Bakom innehållet i Skaraborgs nya tidning, som heter Nobinanytt, står en redaktion som består av ledningsgrupp och gruppchefer. SKÖVDE VART ÄR DU PÅ VÄG KRISTIAN? XXI VÅRAS GENOMFÖRDE Västtrafik en försäljningskampanj för en ny enkelbiljett som man kan köpa direkt i Reseplaneraren, ett verktyg för att hitta lämplig resa. Då hölls en kundvärdsaktivitet på Resecentrum i Skövde för de kunder som köpte biljett direkt i appen. De lojala kunderna fick också fika mot uppvisandet av ett giltigt färdbevis NOBINA ACCESS FÅR NYA KOMPISAR XXSEDAN ÅRSSKIFTET SATSAR Nobina Skaraborg på en tryckt personaltidning en gång i månaden. Tidningen publiceras på FIA och delas ut på samtliga depåer i Skaraborg. Från och med hösten kommer Södra Skåne att göra samma sak. Även Norra Skåne, Norge och Finland med flera gör sina egna tidningar. Under kvällen kom ingen mindre än tv-profilen Kristian Luuk, känd från bland annat På spåret, fram till montern och köpte en biljett av kundvärden Javid Sirat. Vart är du på väg, Kristian? frågade Javid som fann sig snabbt och även fick fotas tillsammans med programledaren. SWEBUS MTR EXPRESS VÄLJER SWEBUS XXDEN 21 MARS STARTADE MTR Express sin trafik med nya snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. För att lösa tågersättningstrafiken vid akuta och planerade tågstopp har MTR Express valt Swebus som ny partner. Vi är glada över att tillsammans med tågutmanaren MTR Express utveckla tågersättningstrafiken för nöjdare resenärer, säger Joakim Palmkvist, vd för Swebus. Under de senaste åren har tågbranschen blivit bättre på att sätta in bussar när resenärerna drabbas av problem med framkomligheten, men vi vet att det finns mer att utveckla. Nu tittar vi bland annat på hur trafikinformationen till kunderna kan förbättras.

11 VÅRT GARAGE: FILIPSTAD Vill du att ditt garage ska vara med i nästa nummer av Access? 11 Kontakta redaktionen: KALLHÄLL PRAKTIKANT PÅ PLATS XXTACK VARE ETT stipendium från ett EU-projekt kunde 19-årige Christian Müller från Thüringen praktisera på Nobina Kallhälls verkstad i våras. Hemma i Tyskland studera r han fordonselektronik och -teknik och 60 procent av studietiden är praktik ute på företag. Christians handledare i Kallhäll, mekanikern Marko Scheffler, är också från Tyskland och hjälpte honom att snabbt bli en i gänget. Christian använde sina tre veckor väl. Mekanikern Marko Scheffler visar den tyske praktikanten Christian Müller hur en motor ser ut på en Volvo B9S. UTBLICK BAKOM KAMERAN Vi kallar lappen Inga-Lill Badh, för vår gröna pratbubbla. Vi försöker ha gruppchef tänkvärda texter för att motivera kollegorna, som Börja dagen med ett leende eller Tänk positivt tillsammans med en smiley. En förare ansvarar för att regelbundet hitta nya texter. Filipstad: På vår depå finns totalt nio bussar. De tvättas i Karlstad varje dag men städas hos oss i Filipstad. Vi brukar säga att vi har högt i tak och frisk luft i städhallen eftersom vi inte har någon städhall, utan vagnarna städas när de är rampade. Det är Jörgen Svensson som gör jobbet. Han är förare och ansvarar även för vagnvården. Lite av en allt-i-allo, säger Inga-Lill Badh. Hur hamnade du hos Nobina i Kallhäll? Min chef på KomBus frågade om jag var intresserad av praktik i Sverige och jag svarade ja direkt. Vad tyckte du om din tid hos Nobina? Intrycket är gott. Det är skillnad på Tyskland och Sverige, och jag tycker om Nobinas sätt att jobba. I Tyskland är det mycket striktare, med en sträng disciplin. Här tar de hand om mig, de hjälpe r till, och jag får tips och råd. Det händer sällan i Tyskland. Där får man klara sig mer på egen hand. Det är trevligare här. Kan du tänka dig att jobba i Sverige? Ja, absolut. Leif Norman sopar bussen mellan körpassen. Han ser också till att gardinerna hänger rätt och tar hand om kvarglömda saker. Borsten finns alltid i bussen eftersom man inte alltid är i depå. Vi har haft lite dåligt med personal en tid på grund av ledigheter och sjukdom så Pontus Nilsson och Gerd Wester är inlånade från närliggande depåerna Kristinehamn respektive Hagfors. Jari Honkanen brukar sitta på rasterna och titta på TV-serier som Våra värsta år. Så fort man kommer in i lunchrummet sitter han där och skrattar högt för sig själv. TROLLHÄTTAN SÄG HEJ TILL VARANDRA! XXTILLSAMMANS MED VÄSTTRAFIK tog Nobin a fram aktiviteten Säg hej till varandr a, som innebar att alla förare sa hej till alla kunder som steg på bussen. Syftet med aktiviteten var att öka nöjdheten hos både kunder och medarbetare samt att höja förarnas medvetande om vikten av information och kommunikatio n. I en kundundersökning om resande har det visat sig att två punkter behöver förbättras: Information vid stopp och förseningar, samt trevligt uppträdande hos förarna. Om vi börjar med att säga hej till varandra vid ombordstigning har vi lagt grunden för en bra stämning, menar Kajsa Oscarsson, marknadsförare i Trollhättan. Nu när vi går in i en period med tidtabellskifte och utmanande väder är det extra viktigt med information. En bra start på vardagliga möten kan vara så enkel som att säga Hej! till varandra. I samarbete med Nobina. Det är de gröna detaljerna som gör det! Jag tycker det är kul med Nobinagrönt och kompletterar depån med fynd. De andra tycker att jag är lite väl nobinafierad eftersom jag också hotat med att måla väggarna gröna! Vi kör till Karlstad en gång i timmen, från fem på morgonen till elva på kvällen och turen tar en timme och femton minuter. Alla kör oftast en tur till Karlstad under en arbetsdag och här är det Reza Khazaie som ska starta sitt pass. Nobinajäveln är vår beskyddare som sitter på ett fönster i korridoren som alla passerar varje dag. Jag hittade gardintyget i en tygaffär för 20 kronor metern och Elizabeth Viberg, en sykunnig förare som gått i pension i år, tog hjälp av sin man som ritade bussarna på ett grått tyg och hon sydde dit dem. Vi behövde också byta ut stolarna i lunchrummet och de blev förstås gröna

12 12 Å ANDRA SIDAN!!Gör din röst hörd, tipsa Access på FIA eller via Blir ditt tips publicerat får du biobiljetter! KRYSSA OCH VINN BIOBILJETTER! Lös krysset och skicka in bildtexten till eller till Åkesson & Curr y, Sveavägen 62, Stockholm (märk kuverte t Busskrysset ). Glöm inte att bifoga namn, adress och telefonnummer. Vi behöver ditt svar senast 20 augusti En lycklig vinnare får fyra biobiljetter! Rätt svar på Busskrysset hittar du på FIA. Grattis till Thomas Nilsson, Arlöv, som prickade in rätt svar i Busskrysset i förra numret av Acces s. Trevlig biokväll! MIN BÄSTA HISTORIA Märkliga kunder, underligt hittegods eller en fantastisk kärlekshistoria. Som bussförare får man se och vara med om mycket. Vinn en cykel! EN SÖNDAGSMORGON vid tretiden kom signaturen Anders i Kalmar till Borgholms resecentrum. Han hade kört linje 101 från Kalmar med människor som hade varit inne i stan och roat sig. Jag släppte av de kvarvarande passagerarna och hade några minuter innan jag skulle köra vidare den sista delen av turen till Köpingsvik. Då knackar det plötsligt kraftigt på dörren till bussen och utanför står en man som jag släppte av vid infarten till Borgholm några minuter tidigar e. Han är kraftigt andfådd och uppger att han har cyklat hemifrån för han saknade sin mobil när han kom hem. Jag tror att den kan ligga i bussen, säger han. Jaha säger jag och frågar i samma ögonblick vad han har för telefonnummer till mobilen, allt medan har börjar gå bakåt i bussen för att leta där han satt. Jag får hans mobilnummer och ringer. Han hinner inte långt bak förrän min signa l når hans mobil som ligger i hans bröstficka. VAD ÄR DET ROLIGASTE du har varit med om på jobbet? Skicka in ditt bidrag till Access och var med och tävla om en ihopfällbar cykel. SKICKA DITT BIDRAG till Access c/o Åkesson & Curry, Sveavägen 62, Stockholm. Eller mejla det till Märk kuvertet/mejlet Min bästa historia. SENAST DEN 20 AUGUSTI vill vi ha ditt tävlingsbidrag. Access och Nobina för behåller sig rätten att publicera vinnande bidrag. Juryns beslut går inte att överklaga. Annika Söderlund är fotograf och bussförare på Grön och Lila Express i Göteborg. Hon vill se ett hållbart samhälle och menar att då att vi behöver bussen. Bussen är med överallt där det byggs nytt.

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Det kommer aldrig bli lugnt

Det kommer aldrig bli lugnt Det kommer aldrig bli lugnt Fem medie- och kommunikationschefer om kompetensutveckling CHARLIE LEVIN, utredare på Unionen, har intervjuat fem mediechefer om kompetensutveckling. Intervjuerna har ägt rum

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer