Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 iv, 1 r - fl il ln BRF Hemmet 18 4sbc Sveriges Bostad srä ttscentru ni

2 förening. Fastigheten Bekymmersfritt styrelsearbete och boende snabb överblick över föreningens ekonomi med mera dygnet runt. Även de boende föreningen erbjuds sin blir utfört på ett bra sätt. Tillsammans med er ser vi till att er fastighet mår bra och att oförutsedda skador fastigheten vårdas och sköts på rätt sätt ökar dess styrelsen direkt till föreningens egna sidor där de får en SBC är en stabil, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varurnärke värde samtidigt som driftsekonomin blir bättre och Våra ekonomer kan stötta föreningen i alla typer av beskriver hur vi arbetar för att med moderna verktyg Att satsa på ett genomtänkt löpande och planerat frågor som uppstår. De fungerar som ett bollplank, och tillsammans med styrelsen och de boende skapa SBC är med andra ord specialist på bostadsrätt. föreningens styrelse och ansvarar för att allt ni vill göra som tillsammans med din förening kan hjälpa till med hetsöverlåtelser med mera samt sköter den löpande om föreningens intäkter, pantförskrivningar och lägen och inbetalningar. egen inloggning i Vår Brf där de kan se sina avgiftsavier Genom att logga in på vår kundportal Vår Brf kommer en bekymmersfri vardag för bostadsrättsföreningen. De rätta verktygen bokföringen, avstämningar, budget och bokslut. Enkelt och tidseffektivt är ord som på ett bra sätt inom bostadsrättsområdet som har haft fokus på boendemiljön trivsammare. Ekonomin är grunden Hos oss har alla kunder ett eget team som tar hand ur.derhl av fastigheten lönar sig alltid längden Om planeringen inför framtiden. SBCs tekniska förvaltare fungerar som rådgivare åt den största tillgången bostadsrätten sedan samlade kunskapen hos flera av Sveriges ledande bostadsrättsjurister. Juristerna utför många tjänster åt föreningen vid till exempel tvister, stadgeändringar, t3lsyn och skötsel av er fastighet samt projektledning förstås upp till er, allt beroende på hur stor del av det Vår kundtjänst har öppet alla vardagar kl för att teknisk förvaltning erbjuder vi också inre och yttre om du har frågor om dtt boende eller din bostadsrätts eningar vi förvaltar Som boende kan du t.ex. kontakta och hyresrättsliga frågor. för om oyggnads- och renoveringsuppdrag. undviks in i det sista. Hur mycket hjälp ni behöver är din avgiftsavisering. vår kundtjänst när du har frågor och funderingar kring Kundtjänst från tidig morgon till sen kväll Vill du veta mer Bostadsrättens lagar och regler är många, men med Specialist på bostadsrättsjuridik praktiska arbetet ni själva vill utföra, utöver en löpande hjälpa alla boende och styrelser för de bostadsrättsför kravhantering, skattefrågor, friköp, avtalsskrivningar hjälp från oss på SBC har föreningen tiflgång till den Det här var endast ett smakprov på vad SBCs Ring eller mejla till heltäckande tjänsteutbud kan erbjuda. besök

3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Hemmet 18 Brf Hemmet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari-31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Hemmet Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom trygg Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1965 och består av 2 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav 9219 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen uppäter 90 lägenheter med bostadsrätt och 4 lägenheter och 28 lokaler med hyresrätt. Lägen hetsfördeln ing: 36 1 rok 2 rok 3 rok 4rok 5 rok >5 rok Föreningen är frivhligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Föreningen är obligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster, Sida 1 av 13

4 Garage, 2011 Bd Hemmet 18 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhålisplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående åtgärder har genomförts efler planeras: - Genomförd åtgärd År Kommentar Hyresanpassningar av kommersiella Fullständiga renoveringar har utförts av lokaler kontorslokaler, motsvarande drygt 3000 kvm för kommersiella hyresgäster i fastigheten. Standarden har anpassats från 60-talsstandard till dagens standard för kontorsmiljöer. Bl.a. så har ett helt nytt ventilationssystem och tillhörande sprinklersystem installerats. Exempel på nya hyresgäster är Flygtaxi, Kompetensutvecklingsinstitutet, The Education, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Förskolan Solstrålen, Distra. Stambyte Återstående stambytesarbeten för källar- och garageplanen färdigställs löpande. Beräknas bli k art under våren Omläggning av tak för hela Taket som bytts har funnits sedan fastighetens fastigheten uppfördes cirka Kombinationen av väder och vind, samt tidigare arbeten har medfört att takets livslängd hade nått sitt slut. För att motverka läckor och effektivisera takisolering läggs ett nytt tak.för fastighetens ena byggnad är takomläggningen klar. den andra byggnadens tak renoveras under våren Installation av Fibernät 100 mb Installation av nytt fibernät till fastigheten med hög kapacitet. Leverantör är Tele2 och fibernätet kan användas för Data/Telefoniflv och övriga lptjänster. Renovering av gårdens tätskikt, Restaurering av gårdens ytskikt för att motverka samt renovering av gården fortsatta läckor tifl underliggande hyreslokaler, översyn av husfasader. byggande av lanternin över innergård, samt ny design/uppdatering av användningsområden på gården, där bl.a. boulebana har skapats, lekplats för barn, uteplatser för middagar, grillning mm. Planerad åtgärd År Kommentar Yttre underhåll av ytor 2011 Uppstädning runt fastigheten Nytt låssystem 2011 Upphandling genomförd Tvätthall - plan K Nedslitet Byte av kontorshissar 2012 Tvingande åtgärd - lagkrav Förvaltning Avtal Teknisk förvaltning Administrativ och Kameral föraltn ing Leverantör Driftia AB fram till , därefter övertar Dinami AB skötseln SBC AB hanterar fastighetens administrativa skötsei. Sida 2 av 13

5 - Anpassningen - Flygtaxi - Utbildningsbolaget - Taken Art Hemmet 18 Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 90 st Av föreningens medlemslägenheter har 21 överlåtits under året. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Övertelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Carl Eric von Platen Ordförande Maria Ehn Ledamot Elisabet Heltqvist Ledamot Lars Holmgren Ledamot Per-Olof Lagergren Ledamot Gun Häf ner Ledamot Roland Blomgren Gunnar Käll Martin Schalling Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 26 protokollförda sammanträden. Revisorer Mats Ivarsson Ordinarie Extern Litus Revision AB Andrei Zidaric Suppleant Intern Valberedning Ola Eriksson Jan Runesson Sammar,kallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhmlsarbeten: Verksamhetsåret 2010 har för ARE Hemmet 18, som tiika är en oäkta bostadsrättsförenng. till stora delar präglats av färdigställande och slutförande av ol:ka anpassnirgs- och renoveringsprojekt som nitierades under Nedan presenteras status av de olika projekten enligt föande lista: - Stambytet i fastigheten är klart, förutom några enskilda delar i husets garage - Gårdsrenoveringen färdigställdes till november2010, vilket ger alla medlemmar möjlighet att njuta av gården lagom till våren 2011 och uthyrningen till Kompetensutvecklingsinstitutet är klar. Inflyttning skedde under sommaren 2010 flyttade in i sin verksamhet i färdiganpassade lokaler under hösten 2010 The Education tog under 2010 över Indonesiska ambassadens lokaler, där renoveringar och anpassningar för ny verksamhet har pågått sedan sommaren 2010 och beräknas vara klart april ifastigheten byts ut löpande pga att det gamla takets livslängd tagit slut. Ett nytt tak lades Hus A under 2010 och under våren 2011 kommer även taket för Hus 0 att färdigstälias. Efter dessa projekt så inträder ett lugnare skede med smärre renoverings- och anpassn:ngsarbeten som har samma intensitet som förut. Exempel på kommande arbeten presenteras i den underhållsplan som finns för fastigheten. Sida 3 av 13

6 Sida 4 av 13 L 63% Reparatiorer Årsavgifter 19%..: - Taket - En - Ett - Utbildningsföretaget nuvarande planerade. Ett avgiftsfritt kvartal av föreningsmedlemmarnas avgifter genomfördes under 2010, vilket innebar en 25 % sänkning innebär detta att vi föreningen framledes kommer att visa stadiga intäkter och posiilvt resultat. För årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 så nnebär det att Brf Hemmet 18 uppvisar en större förlust. Framöver Ett beslut som tagits av styrelsen är att låta kostnadsföra alla de gjorda investeringarna och hyresanpassningarna till över kontraktstiden. Alla dessa anpassningar och renoveringar har ökat värdet på fastigheten väsentligt. kommersiella ytor har finansierats via upptagen checkräkningskredit. Dessa anpassningar återbetalas genom hyrestillägg ;nvesteringar i fastigheten vilka har finansierats med fonderade medel och försålda lägenheter. Hyresanpassningar för Ombyggnaderna och anpassningarna har varit mycket omfattande och inneburit att BRF Hemmet 18 gjort stora verksamhetsåret Tilläggas kan att föreningen har som princip att direktavskriva gjärda investeringar inom ramen för Brf Hemmet 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Alla genomförda förändringar, anpassningar och aktiviteter som har genomförts under de senaste 2,5 åren kommer att Föreningens ekonomi Fördeln ng intäkter och kostnader: ge BRF Hemmet 18 ett gott utgångsläge inför framtiden och de krav och anpassningar som den för med sig. tvist med Västerbrogaraget AB i Stockhoms Tingsrätt, vilken beräknas vara avgjord under maj 2011 föuande nya hyresgäster under 2010; Flygtaxi, Kompetensutvecklingsinstitutet och The Education. gällande lagstiftning och god redovisningssed. Denna princip är också avsedd för att tydlgt visa aha de kostnader och investeringar som är kopplade till frågan om ändring och ombyggnationen av gården har den hånskjutits till Hyresnärrinden för siutligt godkännande. varit lyckosam, vilket har medfört att föreningen har slutit ett antal långa avtal med externa högkvalitativa och långsiktiga Aha renoveringar och okalar passningar har varit nödvändiga och snabbt sammanfattat så har vår bostadsrättsförenng Föreningsstärnman 2010 röstade med kvalificerad majoritet för genomförd förändring i denna fråga. totalt. From genomförs en 30-procentig permanent avgiftssänkning. Inga ytterligare sänkningar är för För övrigt så har BRF Hemmet 18 under 2010 har sagt upp Västerbrogaraget AB från sina lokaler i garaget, vilket inneburit att föreningen from har övertagit verksamheten från dem. Föreningen har en pågående rättslig hyresgäster. Dessa avtal ger oss under ett stan anta] är en god överblick och stabilitet i ekonomin. Förutom de tidigare hyresgästerna Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Förskolan Soistrålen och Distra, så har vi fått lyft den befintliga kontors- och iok&standarden från 60-tasnivå till de krav som ställs idag på kontorsverksamhet, ett yft med närmare 50 år. Detta har varit en grundförutsättning att överhuvudtaget kunna hyra ut lokaerna. Satsningen har Arbete med att hyra ut lokalen på Sysslomansgatan 16 pågår i Hus 3 färdigstä]ls under våren 2011 The Education flyttar in nyrenoverade lokaler from genomgripande lås- och säkerhetsprojekt för fastigheten kommer att genomföras under uppdaterad underhållsplan färdigställs Intäktsfördelning2OlO Kostnadsfördelning2Oto intäkter Av- kostnader O riga Kapita] 6% skrivningar 13%

7 Brf Hemmet 18 Intäkter per kvadratmeter Kostnader per kvadratmeter Hyror 978 kr Reparationer kr Årsavgifter 391 kr Taxebundna kostnader 150 kr Ränta och utdelning 1 kr Fastighetsskatt 63 kr Ovriga intäkter 43 kr Ovrig drift 223 kr Avskrivn:ngar 63 kr Kapitalkostnader 272 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 9219 kvm bostäder och kvm lokaler Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnadikvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Skatter och avgifter Fastighetsskatten förändrades från och med den 1 januari Den tidigare fastighetsskatten ersätts i vissa fan av en kommunal avgift. Det ägsta av antingen fastghetsskatten eller den kommunala avgiften ska gälia. För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägerhet, dock högst 0,4 procent av taxehngsvärdet för bostadsbuset med tillhörande tomtmark Föreningen är ett oäkta bostadsföretag. Detta innebär att föreningen uttagsbeskattas för mellanskillr-aden av bruksvärdeshyror och årsavgifter. Även medlemmarna beskattas för denna förmån. Kontr&luppgift för detta förmånsvärde (Utdelning m m på delägarrätter) har lämnat till Skatteverket Förmånsvärdet har fått en viss nedsättning med 10% beroende på fastighetens värdeår och att medlemmarna själva står för det inre underhåflet av sina lägenheter. 1 medlemmarnas deklaration för förmånsvärdet (Utdelning m m på delägarrätte) har medlem rätt ti:l viss nedsättning av förmånsvärdet, det så kallade lättnadsbeloppet. Förmånen deklareras för medlem på separat blankett, Kl 2. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserad vinst före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat!ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning resultat- och balansräkning med noter. övrigt hänvisas tih följande Sida 5 av 13

8 Taxeburdha kotfla&r Fastighetskostnader RÖRELSENS INTÅKTER RÖRELSENS KOSTNADER Not JANUARI-31 DECEMBER RESULTATRÅKNIN Brf Hemmet 18 ÅRErS RESULTAT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BQKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Förändring periodiseringsfond RÖRELSERESULTAT Årsavgifter och hyror Not Avskrivningar Räntekostnader - Övriga rörelseintäkter Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Fastighetsskatt Ränteintäkter Reparationer Person&kostnader Periodiskt underhåil Övriga driftskostnader Sda 6 av J Ö20993

9 306 Brf Hemmet 18 BALANSRÄKNING LLGÅNGAR ANLÄGGNINGS11UGÅNGAR MATERIEllA ANLÅGGNINGS11LLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyrestordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, Plusciro och bank SBC khentmedel SHB SUMMA OMSÄTFNINGSTILLGÅNGAR SUMMATILLGÅNGAR Sida 7 av 13

10 SKULDER Sida 8 av 13 Fond för yttre underhå!i Not Inbetalda insatser Bundet eget kapital Ansamlad förlust EGET KAPITAL Not 6 EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BALANSRÄKNING Art Hemmet 18 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH Övriga kortfristiga skulder Checkräkningskredit Not SUMMA EGET KAPITAL Ansvarsförbtndelser inga inga Skulder till kre&tinstitut Not Ställda säkerheter Skatteskulder Upplåteiseavgifter Kortfristig de! av skulder till kreditirstitut Not Uttagna fastighetsinteckningar Not Upplupna kostnader Not Balanserad vinst Årets resultat Leverantörsskulder Förutbetalda avgifter och hyror 3 1P KORTFRISTIGA SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER i

11 -.4 1A Brf Hemmet 18 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enkghet med Bokföringsnärnndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskafiningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungiiga anskaftnir.gsvärdet och beräknad nyttandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,5 % 0,5 % Stambyte 1,5 % 0 % Fordringar har efter individuell värdering upptagits till beiopp varmed de beräknas inflyta. Brandskydd Noti ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård entrepr Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning MattvättiHyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Bevakning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm Sida gav 13

12 Bd Lägenheter Lokaler Förskoia Lås Sida loavl3 290 Tvättstuga Sophanteringfåtervinning Entré/trapphus Gemensamma utrymmen Värmeanläggning/undercentral W Bd Hemmet 18 Hiss Tak Fasad Fastighetsskatt/Kommunal avgift Vatten Bredband Övriga driftskostnader Kabel-TV Sophämtning/renhållning - Taxebundna kostnader Värme Försäkring Ventilation Elinstallationer Ventilation El Stambyte Entré/trapphus Mark/gård/utemiljö Byggnad Periodiskt underhåll Vattenskada Lokaler Lägenhet Övrigt 0 44 Tak Garage/parkering MarlQgård/utemiljö Fönster Huskropp utvändigt Hiss Tele/TV/Kabei-TV/porttelefon Fastighet förbättrjngar Hyreslägenheter Reparationer

13 36 Brf Hemmet 18 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikatior Hyresföriuster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaftningsarvode Förvaitr.irgsarvcden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrerse Sociala kostnader Avskrivningar Bygrad Förbättringar Markanläggning TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan :7f7 Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark _j4999 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler ooo Sida 11 av 13

14 Not Not ComHen Te?e Stambyte Pågående nybyggnation 0 PÅGÅENDE BYGGNATION Not resultat eni Bd Hemmet 18 Stockholms hiss och eltekriik Stockholm vatten AB Vid årets slut Vid årets början Summa ansamlad förlust Ansamlad förlust Fond för yttre underhåll enligt not nedan Not) FÖRUTBETALDA KOSTNADER Trygg Hansa Summa eget kapital Baianserad vinst Summa bundet eget kapital inbetalda insatser CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntesats FOND FÖR YTrRE UNDERHÅLL Upplåtelseavgifter Bev:ljad kredit 0,200 % Not 6 Disposition av Utnyttjat kredithelopp Stibor + 0,950 % Re5ervering enligt stadgar - Bundet eget kapital EGET KAPITAL föregående års Multicom SBC Svensk Bevakringstänst Dinami Värme och vatten krets resultat årets utgång unde, året beslut årets ingång Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid Sida 12 av

15 Brf Hemmet 18 Not 9 Räntesats Belopp Belopp Villkors SKULDER TILL KREDITINSTITUT ändrinysdag Stadshypotek AB 3850 % Stadshypotek AB 2,460 % Rörligt lån Stadshypotek AB 4,290% Stadshypotek AB 4,470 % Stadshypotek AB 4,500 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till Kr. Not UPPLUPNA KOSTNADER Värme Extern revisor Ränta Fastighetsskötsei STOCKHOLM-de Carl Eric von Platen Ordförande Maria Ehn Ledamot Ledamot / Lejamot )fl Häfner Ledamot Per-Olof Lagergren Ledamot 4 Min revisionsberättelse har lämnats den 2011 Mats lvai sson Extem revisor Sida 13 av 13

16 REVISIONSBERATTELSE LITUS REVISION Till föreningsstämman i Brf Hemmet 18 Org.nr. Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Hemmet 18 för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utfbrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse ledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalzningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 2 maj 2011 Auktoriserad revisor

17 Kabe-TV intäkter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage Hyror lokaler momspliktiga Hyror garage moms Årsavgifter BUDGET Budget2Oll UtfaII2OlO BudgetZOlO RÖRELSENS INTÄKTER Sida 1 av 3 Övrigt Garage/parkering Mark/gård/utemiö Tak Lås Hiss Elinstallationer Fastighet förbättringar Ventilation Värmeanläggning/undercentral Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning Entré/trapphus Hyreslägenheter 0-6 sgs 0 Lokaer 0-4gg 0 Reparationer Myndighetstillsyn Brandskydd Gård Serviceavtal Bevakning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktnng Snöröjning/sandning Fastighetsskötsel gård entrepr Städning entreprenad Fastighetsskötsel, entreprenad Fastigheisskötsel enl beställn Fastighetsskätsel gård bestäli Städning enligt beställning Förbrukningsmateriel Störningsjour och ann Fastighetskostnacier RÖRELSENS KOSTNADER Återbäring Allframtid Öresutjämning Övriga debiterade avgifter Övriga intäkter Elintäkter Brf Hemmet 18

18 Brf Hemmet Periodiskt underhåll Byggnad Lägenhet Lokaler Entré/trapphus Stambyte Ventilation Hiss Tak Fasad Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtn ing/ren hållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. Administativa kostnader Kreditu pplysn ing Tele och datakommunikation Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Fören ingskostnader Styretseo m kostnader Studieverksamhet Förvaltn ingsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggni ng $ Sida 2 av 3

19 Brf Hemmet 18 SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄICrER OCH KOSTNADER Räntentäkter Dräjsmåisränta avgifter/hyror Skatteränta el skattepliktig Låneräntor Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader RESULTAT Sida 3 av 3

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen Årsredovisning Bostadsföreningen Nya Syrenen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2011-31 augusti 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa Årsredovisning Bostadsföreningen Åsa upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 ÅRSREDOVISNING 2009 Revisorernas berättelse och budget redovisas separat Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Autopiloten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lönnen 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lönnen 10 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lönnen 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Inland 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Långkorven

Bostadsrättsföreningen Långkorven Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Långkorven får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2010 09 01 2011 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (13) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nobelgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FACKLAN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer