Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 iv, 1 r - fl il ln BRF Hemmet 18 4sbc Sveriges Bostad srä ttscentru ni

2 förening. Fastigheten Bekymmersfritt styrelsearbete och boende snabb överblick över föreningens ekonomi med mera dygnet runt. Även de boende föreningen erbjuds sin blir utfört på ett bra sätt. Tillsammans med er ser vi till att er fastighet mår bra och att oförutsedda skador fastigheten vårdas och sköts på rätt sätt ökar dess styrelsen direkt till föreningens egna sidor där de får en SBC är en stabil, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varurnärke värde samtidigt som driftsekonomin blir bättre och Våra ekonomer kan stötta föreningen i alla typer av beskriver hur vi arbetar för att med moderna verktyg Att satsa på ett genomtänkt löpande och planerat frågor som uppstår. De fungerar som ett bollplank, och tillsammans med styrelsen och de boende skapa SBC är med andra ord specialist på bostadsrätt. föreningens styrelse och ansvarar för att allt ni vill göra som tillsammans med din förening kan hjälpa till med hetsöverlåtelser med mera samt sköter den löpande om föreningens intäkter, pantförskrivningar och lägen och inbetalningar. egen inloggning i Vår Brf där de kan se sina avgiftsavier Genom att logga in på vår kundportal Vår Brf kommer en bekymmersfri vardag för bostadsrättsföreningen. De rätta verktygen bokföringen, avstämningar, budget och bokslut. Enkelt och tidseffektivt är ord som på ett bra sätt inom bostadsrättsområdet som har haft fokus på boendemiljön trivsammare. Ekonomin är grunden Hos oss har alla kunder ett eget team som tar hand ur.derhl av fastigheten lönar sig alltid längden Om planeringen inför framtiden. SBCs tekniska förvaltare fungerar som rådgivare åt den största tillgången bostadsrätten sedan samlade kunskapen hos flera av Sveriges ledande bostadsrättsjurister. Juristerna utför många tjänster åt föreningen vid till exempel tvister, stadgeändringar, t3lsyn och skötsel av er fastighet samt projektledning förstås upp till er, allt beroende på hur stor del av det Vår kundtjänst har öppet alla vardagar kl för att teknisk förvaltning erbjuder vi också inre och yttre om du har frågor om dtt boende eller din bostadsrätts eningar vi förvaltar Som boende kan du t.ex. kontakta och hyresrättsliga frågor. för om oyggnads- och renoveringsuppdrag. undviks in i det sista. Hur mycket hjälp ni behöver är din avgiftsavisering. vår kundtjänst när du har frågor och funderingar kring Kundtjänst från tidig morgon till sen kväll Vill du veta mer Bostadsrättens lagar och regler är många, men med Specialist på bostadsrättsjuridik praktiska arbetet ni själva vill utföra, utöver en löpande hjälpa alla boende och styrelser för de bostadsrättsför kravhantering, skattefrågor, friköp, avtalsskrivningar hjälp från oss på SBC har föreningen tiflgång till den Det här var endast ett smakprov på vad SBCs Ring eller mejla till heltäckande tjänsteutbud kan erbjuda. besök

3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Hemmet 18 Brf Hemmet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari-31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Hemmet Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom trygg Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1965 och består av 2 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav 9219 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen uppäter 90 lägenheter med bostadsrätt och 4 lägenheter och 28 lokaler med hyresrätt. Lägen hetsfördeln ing: 36 1 rok 2 rok 3 rok 4rok 5 rok >5 rok Föreningen är frivhligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Föreningen är obligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster, Sida 1 av 13

4 Garage, 2011 Bd Hemmet 18 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhålisplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående åtgärder har genomförts efler planeras: - Genomförd åtgärd År Kommentar Hyresanpassningar av kommersiella Fullständiga renoveringar har utförts av lokaler kontorslokaler, motsvarande drygt 3000 kvm för kommersiella hyresgäster i fastigheten. Standarden har anpassats från 60-talsstandard till dagens standard för kontorsmiljöer. Bl.a. så har ett helt nytt ventilationssystem och tillhörande sprinklersystem installerats. Exempel på nya hyresgäster är Flygtaxi, Kompetensutvecklingsinstitutet, The Education, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Förskolan Solstrålen, Distra. Stambyte Återstående stambytesarbeten för källar- och garageplanen färdigställs löpande. Beräknas bli k art under våren Omläggning av tak för hela Taket som bytts har funnits sedan fastighetens fastigheten uppfördes cirka Kombinationen av väder och vind, samt tidigare arbeten har medfört att takets livslängd hade nått sitt slut. För att motverka läckor och effektivisera takisolering läggs ett nytt tak.för fastighetens ena byggnad är takomläggningen klar. den andra byggnadens tak renoveras under våren Installation av Fibernät 100 mb Installation av nytt fibernät till fastigheten med hög kapacitet. Leverantör är Tele2 och fibernätet kan användas för Data/Telefoniflv och övriga lptjänster. Renovering av gårdens tätskikt, Restaurering av gårdens ytskikt för att motverka samt renovering av gården fortsatta läckor tifl underliggande hyreslokaler, översyn av husfasader. byggande av lanternin över innergård, samt ny design/uppdatering av användningsområden på gården, där bl.a. boulebana har skapats, lekplats för barn, uteplatser för middagar, grillning mm. Planerad åtgärd År Kommentar Yttre underhåll av ytor 2011 Uppstädning runt fastigheten Nytt låssystem 2011 Upphandling genomförd Tvätthall - plan K Nedslitet Byte av kontorshissar 2012 Tvingande åtgärd - lagkrav Förvaltning Avtal Teknisk förvaltning Administrativ och Kameral föraltn ing Leverantör Driftia AB fram till , därefter övertar Dinami AB skötseln SBC AB hanterar fastighetens administrativa skötsei. Sida 2 av 13

5 - Anpassningen - Flygtaxi - Utbildningsbolaget - Taken Art Hemmet 18 Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 90 st Av föreningens medlemslägenheter har 21 överlåtits under året. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Övertelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Carl Eric von Platen Ordförande Maria Ehn Ledamot Elisabet Heltqvist Ledamot Lars Holmgren Ledamot Per-Olof Lagergren Ledamot Gun Häf ner Ledamot Roland Blomgren Gunnar Käll Martin Schalling Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 26 protokollförda sammanträden. Revisorer Mats Ivarsson Ordinarie Extern Litus Revision AB Andrei Zidaric Suppleant Intern Valberedning Ola Eriksson Jan Runesson Sammar,kallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhmlsarbeten: Verksamhetsåret 2010 har för ARE Hemmet 18, som tiika är en oäkta bostadsrättsförenng. till stora delar präglats av färdigställande och slutförande av ol:ka anpassnirgs- och renoveringsprojekt som nitierades under Nedan presenteras status av de olika projekten enligt föande lista: - Stambytet i fastigheten är klart, förutom några enskilda delar i husets garage - Gårdsrenoveringen färdigställdes till november2010, vilket ger alla medlemmar möjlighet att njuta av gården lagom till våren 2011 och uthyrningen till Kompetensutvecklingsinstitutet är klar. Inflyttning skedde under sommaren 2010 flyttade in i sin verksamhet i färdiganpassade lokaler under hösten 2010 The Education tog under 2010 över Indonesiska ambassadens lokaler, där renoveringar och anpassningar för ny verksamhet har pågått sedan sommaren 2010 och beräknas vara klart april ifastigheten byts ut löpande pga att det gamla takets livslängd tagit slut. Ett nytt tak lades Hus A under 2010 och under våren 2011 kommer även taket för Hus 0 att färdigstälias. Efter dessa projekt så inträder ett lugnare skede med smärre renoverings- och anpassn:ngsarbeten som har samma intensitet som förut. Exempel på kommande arbeten presenteras i den underhållsplan som finns för fastigheten. Sida 3 av 13

6 Sida 4 av 13 L 63% Reparatiorer Årsavgifter 19%..: - Taket - En - Ett - Utbildningsföretaget nuvarande planerade. Ett avgiftsfritt kvartal av föreningsmedlemmarnas avgifter genomfördes under 2010, vilket innebar en 25 % sänkning innebär detta att vi föreningen framledes kommer att visa stadiga intäkter och posiilvt resultat. För årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 så nnebär det att Brf Hemmet 18 uppvisar en större förlust. Framöver Ett beslut som tagits av styrelsen är att låta kostnadsföra alla de gjorda investeringarna och hyresanpassningarna till över kontraktstiden. Alla dessa anpassningar och renoveringar har ökat värdet på fastigheten väsentligt. kommersiella ytor har finansierats via upptagen checkräkningskredit. Dessa anpassningar återbetalas genom hyrestillägg ;nvesteringar i fastigheten vilka har finansierats med fonderade medel och försålda lägenheter. Hyresanpassningar för Ombyggnaderna och anpassningarna har varit mycket omfattande och inneburit att BRF Hemmet 18 gjort stora verksamhetsåret Tilläggas kan att föreningen har som princip att direktavskriva gjärda investeringar inom ramen för Brf Hemmet 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Alla genomförda förändringar, anpassningar och aktiviteter som har genomförts under de senaste 2,5 åren kommer att Föreningens ekonomi Fördeln ng intäkter och kostnader: ge BRF Hemmet 18 ett gott utgångsläge inför framtiden och de krav och anpassningar som den för med sig. tvist med Västerbrogaraget AB i Stockhoms Tingsrätt, vilken beräknas vara avgjord under maj 2011 föuande nya hyresgäster under 2010; Flygtaxi, Kompetensutvecklingsinstitutet och The Education. gällande lagstiftning och god redovisningssed. Denna princip är också avsedd för att tydlgt visa aha de kostnader och investeringar som är kopplade till frågan om ändring och ombyggnationen av gården har den hånskjutits till Hyresnärrinden för siutligt godkännande. varit lyckosam, vilket har medfört att föreningen har slutit ett antal långa avtal med externa högkvalitativa och långsiktiga Aha renoveringar och okalar passningar har varit nödvändiga och snabbt sammanfattat så har vår bostadsrättsförenng Föreningsstärnman 2010 röstade med kvalificerad majoritet för genomförd förändring i denna fråga. totalt. From genomförs en 30-procentig permanent avgiftssänkning. Inga ytterligare sänkningar är för För övrigt så har BRF Hemmet 18 under 2010 har sagt upp Västerbrogaraget AB från sina lokaler i garaget, vilket inneburit att föreningen from har övertagit verksamheten från dem. Föreningen har en pågående rättslig hyresgäster. Dessa avtal ger oss under ett stan anta] är en god överblick och stabilitet i ekonomin. Förutom de tidigare hyresgästerna Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Förskolan Soistrålen och Distra, så har vi fått lyft den befintliga kontors- och iok&standarden från 60-tasnivå till de krav som ställs idag på kontorsverksamhet, ett yft med närmare 50 år. Detta har varit en grundförutsättning att överhuvudtaget kunna hyra ut lokaerna. Satsningen har Arbete med att hyra ut lokalen på Sysslomansgatan 16 pågår i Hus 3 färdigstä]ls under våren 2011 The Education flyttar in nyrenoverade lokaler from genomgripande lås- och säkerhetsprojekt för fastigheten kommer att genomföras under uppdaterad underhållsplan färdigställs Intäktsfördelning2OlO Kostnadsfördelning2Oto intäkter Av- kostnader O riga Kapita] 6% skrivningar 13%

7 Brf Hemmet 18 Intäkter per kvadratmeter Kostnader per kvadratmeter Hyror 978 kr Reparationer kr Årsavgifter 391 kr Taxebundna kostnader 150 kr Ränta och utdelning 1 kr Fastighetsskatt 63 kr Ovriga intäkter 43 kr Ovrig drift 223 kr Avskrivn:ngar 63 kr Kapitalkostnader 272 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 9219 kvm bostäder och kvm lokaler Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnadikvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Skatter och avgifter Fastighetsskatten förändrades från och med den 1 januari Den tidigare fastighetsskatten ersätts i vissa fan av en kommunal avgift. Det ägsta av antingen fastghetsskatten eller den kommunala avgiften ska gälia. För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägerhet, dock högst 0,4 procent av taxehngsvärdet för bostadsbuset med tillhörande tomtmark Föreningen är ett oäkta bostadsföretag. Detta innebär att föreningen uttagsbeskattas för mellanskillr-aden av bruksvärdeshyror och årsavgifter. Även medlemmarna beskattas för denna förmån. Kontr&luppgift för detta förmånsvärde (Utdelning m m på delägarrätter) har lämnat till Skatteverket Förmånsvärdet har fått en viss nedsättning med 10% beroende på fastighetens värdeår och att medlemmarna själva står för det inre underhåflet av sina lägenheter. 1 medlemmarnas deklaration för förmånsvärdet (Utdelning m m på delägarrätte) har medlem rätt ti:l viss nedsättning av förmånsvärdet, det så kallade lättnadsbeloppet. Förmånen deklareras för medlem på separat blankett, Kl 2. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserad vinst före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat!ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning resultat- och balansräkning med noter. övrigt hänvisas tih följande Sida 5 av 13

8 Taxeburdha kotfla&r Fastighetskostnader RÖRELSENS INTÅKTER RÖRELSENS KOSTNADER Not JANUARI-31 DECEMBER RESULTATRÅKNIN Brf Hemmet 18 ÅRErS RESULTAT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BQKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Förändring periodiseringsfond RÖRELSERESULTAT Årsavgifter och hyror Not Avskrivningar Räntekostnader - Övriga rörelseintäkter Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Fastighetsskatt Ränteintäkter Reparationer Person&kostnader Periodiskt underhåil Övriga driftskostnader Sda 6 av J Ö20993

9 306 Brf Hemmet 18 BALANSRÄKNING LLGÅNGAR ANLÄGGNINGS11UGÅNGAR MATERIEllA ANLÅGGNINGS11LLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyrestordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, Plusciro och bank SBC khentmedel SHB SUMMA OMSÄTFNINGSTILLGÅNGAR SUMMATILLGÅNGAR Sida 7 av 13

10 SKULDER Sida 8 av 13 Fond för yttre underhå!i Not Inbetalda insatser Bundet eget kapital Ansamlad förlust EGET KAPITAL Not 6 EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BALANSRÄKNING Art Hemmet 18 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH Övriga kortfristiga skulder Checkräkningskredit Not SUMMA EGET KAPITAL Ansvarsförbtndelser inga inga Skulder till kre&tinstitut Not Ställda säkerheter Skatteskulder Upplåteiseavgifter Kortfristig de! av skulder till kreditirstitut Not Uttagna fastighetsinteckningar Not Upplupna kostnader Not Balanserad vinst Årets resultat Leverantörsskulder Förutbetalda avgifter och hyror 3 1P KORTFRISTIGA SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER i

11 -.4 1A Brf Hemmet 18 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enkghet med Bokföringsnärnndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskafiningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungiiga anskaftnir.gsvärdet och beräknad nyttandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,5 % 0,5 % Stambyte 1,5 % 0 % Fordringar har efter individuell värdering upptagits till beiopp varmed de beräknas inflyta. Brandskydd Noti ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård entrepr Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning MattvättiHyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Bevakning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm Sida gav 13

12 Bd Lägenheter Lokaler Förskoia Lås Sida loavl3 290 Tvättstuga Sophanteringfåtervinning Entré/trapphus Gemensamma utrymmen Värmeanläggning/undercentral W Bd Hemmet 18 Hiss Tak Fasad Fastighetsskatt/Kommunal avgift Vatten Bredband Övriga driftskostnader Kabel-TV Sophämtning/renhållning - Taxebundna kostnader Värme Försäkring Ventilation Elinstallationer Ventilation El Stambyte Entré/trapphus Mark/gård/utemiljö Byggnad Periodiskt underhåll Vattenskada Lokaler Lägenhet Övrigt 0 44 Tak Garage/parkering MarlQgård/utemiljö Fönster Huskropp utvändigt Hiss Tele/TV/Kabei-TV/porttelefon Fastighet förbättrjngar Hyreslägenheter Reparationer

13 36 Brf Hemmet 18 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikatior Hyresföriuster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaftningsarvode Förvaitr.irgsarvcden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrerse Sociala kostnader Avskrivningar Bygrad Förbättringar Markanläggning TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan :7f7 Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark _j4999 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler ooo Sida 11 av 13

14 Not Not ComHen Te?e Stambyte Pågående nybyggnation 0 PÅGÅENDE BYGGNATION Not resultat eni Bd Hemmet 18 Stockholms hiss och eltekriik Stockholm vatten AB Vid årets slut Vid årets början Summa ansamlad förlust Ansamlad förlust Fond för yttre underhåll enligt not nedan Not) FÖRUTBETALDA KOSTNADER Trygg Hansa Summa eget kapital Baianserad vinst Summa bundet eget kapital inbetalda insatser CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntesats FOND FÖR YTrRE UNDERHÅLL Upplåtelseavgifter Bev:ljad kredit 0,200 % Not 6 Disposition av Utnyttjat kredithelopp Stibor + 0,950 % Re5ervering enligt stadgar - Bundet eget kapital EGET KAPITAL föregående års Multicom SBC Svensk Bevakringstänst Dinami Värme och vatten krets resultat årets utgång unde, året beslut årets ingång Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid Sida 12 av

15 Brf Hemmet 18 Not 9 Räntesats Belopp Belopp Villkors SKULDER TILL KREDITINSTITUT ändrinysdag Stadshypotek AB 3850 % Stadshypotek AB 2,460 % Rörligt lån Stadshypotek AB 4,290% Stadshypotek AB 4,470 % Stadshypotek AB 4,500 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till Kr. Not UPPLUPNA KOSTNADER Värme Extern revisor Ränta Fastighetsskötsei STOCKHOLM-de Carl Eric von Platen Ordförande Maria Ehn Ledamot Ledamot / Lejamot )fl Häfner Ledamot Per-Olof Lagergren Ledamot 4 Min revisionsberättelse har lämnats den 2011 Mats lvai sson Extem revisor Sida 13 av 13

16 REVISIONSBERATTELSE LITUS REVISION Till föreningsstämman i Brf Hemmet 18 Org.nr. Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Hemmet 18 för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utfbrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse ledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalzningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 2 maj 2011 Auktoriserad revisor

17 Kabe-TV intäkter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage Hyror lokaler momspliktiga Hyror garage moms Årsavgifter BUDGET Budget2Oll UtfaII2OlO BudgetZOlO RÖRELSENS INTÄKTER Sida 1 av 3 Övrigt Garage/parkering Mark/gård/utemiö Tak Lås Hiss Elinstallationer Fastighet förbättringar Ventilation Värmeanläggning/undercentral Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning Entré/trapphus Hyreslägenheter 0-6 sgs 0 Lokaer 0-4gg 0 Reparationer Myndighetstillsyn Brandskydd Gård Serviceavtal Bevakning Mattvätt/Hyrmattor Hissbesiktnng Snöröjning/sandning Fastighetsskötsel gård entrepr Städning entreprenad Fastighetsskötsel, entreprenad Fastigheisskötsel enl beställn Fastighetsskätsel gård bestäli Städning enligt beställning Förbrukningsmateriel Störningsjour och ann Fastighetskostnacier RÖRELSENS KOSTNADER Återbäring Allframtid Öresutjämning Övriga debiterade avgifter Övriga intäkter Elintäkter Brf Hemmet 18

18 Brf Hemmet Periodiskt underhåll Byggnad Lägenhet Lokaler Entré/trapphus Stambyte Ventilation Hiss Tak Fasad Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtn ing/ren hållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. Administativa kostnader Kreditu pplysn ing Tele och datakommunikation Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Fören ingskostnader Styretseo m kostnader Studieverksamhet Förvaltn ingsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggni ng $ Sida 2 av 3

19 Brf Hemmet 18 SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄICrER OCH KOSTNADER Räntentäkter Dräjsmåisränta avgifter/hyror Skatteränta el skattepliktig Låneräntor Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader RESULTAT Sida 3 av 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TRÄSKFLODEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer