INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN"

Transkript

1 JUNI 2005 Kampanj lockar Märstabor till Ånge kommun sid 4 Wakeboard-SM i Torpshammar sid 8 Glad sommar! INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E JUNI

2 NOTERAT Beslut i korthet Kommunfullmäktige 21 mars 2005 Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Rolf Meiding (s) Ljungaverk. Till ny ersättare i miljönämnden utses Carina Edin (s) Fränsta. Som svar på en motion från Tage Påhlsson (c) har kommunfullmäktige beslutat att inrätta ett pris/stipendium till Årets Entreprenör. Sedan tidigare finns stipendium till Företagsamma kvinnor. Näringslivsutskottet ska utforma förslag till regler för de båda stipendierna, den totala stipendiesumman ska vara kr. Enligt lagen om skydd mot olyckor, dess förordning och tillhörande föreskrifter är kommunen ansvarig för att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs. Räddningstjänsten och skorstensfejarmästaren har träffat en överenskommelse om genomförande av och taxa för brandskyddskontroll från och med 1 april Kommunfullmäktige har godkänt reviderat avgiftsreglemente inom vård- och omsorgsverksamheten. Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av miljönämnden och bygg- och plannämnden till en gemensam nämnd med samma ansvarsområde som idag. Den nya nämnden ska bestå av nio ledamöter och fem ersättare. Förslag till reglemente för den nya nämnden godkändes. Sammanläggningen sker från och med nästa valperiod Antal lekmannarevisorer i de kommunala bolagen ökas till två, med en ersättare i kommunens bolag Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB. Humanistiska nämndens och socialnämndens ordförande får ett allt i ett arvode där förlorad arbetsförtjänst inkluderas i arvodet och detta skall utgöra 50 % av kommunalrådets arvode, det vill säga 5,2 grundbelopp per år fr. o. m. 1 april De ska omfattas av pensionsbestämmelserna för fritidspolitiker. Nivån för vice ordförande i humanistiska nämnden och socialnämnden sänks från 10 till 7 % för att ungefär samma ersättning ska utgå som tidigare. Maxersättningen för förlorad arbetsförtjänst per dag för förtroendevalda höjs till 1500 kr från 1 april 2005 (tidigare 1168 kr). Maxbeloppet ska följa den årliga höjningen av arvodena. Inlämnade motioner Vikten av fungerande arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal mm har lämnats in av Carl-Henric Ohlsson (m) Miljöskatt/miljöavgift på vattenkraftsproducerad elektricitet har lämnats in av Kjell Grip, Gunn Thornberg och Erik Thunefors (kd) Kommunfullmäktige 16 maj 2005 Till ny ordförande i kommunfullmäktige utses Alf Hallén (s). Till ny 1:e vice ordförande utses Berit Levin Westin (s). NYHET! Ladda hem bilder av Ånge kommun Nu kan du ladda ner bilder från och använda som skrivbordsunderlägg på din dator. Bilderna är huvudbilderna vi använder kopplat till varumärket Ånge kommun. Fotograf är Zon5 Anna Gullmark och Pär Helander. I år firas nationaldagen för första gången som helgdag i Sverige. Runt om i landet förbereder sig svenskarna för att fira. I västernorrland har landshövding Gerhard Larsson tagit initiativet till att samordna firandet i hela länet. Firandet i länets sju kommuner marknadsförs gemensamt via annonser och affischer. Varför 6 juni? Historiskt var det den dagen 1523 som Gustav Vasa valdes till kung. Därmed lades grunden till ett svenskt nationellt rike. Den 6 juni antogs 1809 års regeringsform, som fastslog de medborgerliga frioch rättigheterna med bl.a. religions-, tryck- och yttrandefrihet. 6 juni blev 1916 Svenska flaggans dag och 1983 Sveriges nationaldag. I år är det första gången som dagen är en helgdag och det firar vi i hela länet! Nationaldagen i Ånge Nationaldagsfirandet i Ånge kommun sker både i Fränsta och i Ånge. I Fränsta bjuder Kraftsamling in till nationaldagsfirande vid Torps hembygdsgård. I Ånge blir det tårtkalas med underhållning på torget. Simskola sommaren 2005 Simundervisning för barn kommer att ges i Simhallen i Fränsta juni. I Byberget, Storsand, Alby, Ånge, Borgsjöbyn, Nordanede och Munkbysjön sker simundervisning under tiden 4 29 juli. Till ny ledamot i bygg- och plannämnden utses Per-Anders Andersson, Torpshammar och till ny ersättare utses Robert Åslund, Naggen. Kommunfullmäktige har godkänt IT-infrastrukturprogram för Ånge kommun Kommunfullmäktige har antagit reviderad skolplan. Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse för Ånge kommun och dess bolag Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisning och koncernbokslut för Ånge kommun Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för Ånge kommun. Kommunfullmäktige uppmanar miljönämnden att justera taxan för tillsyn enligt djurskyddslagen och under tiden tills en ny taxa fastställs inte ta ut avgift för tillsyn enligt djurskyddslagen. FRAMTID ÅNGE är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, Tel Anna Johansson, Tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Sundsvalls Tidning Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2 FRAMTI D ÅNG E J U N I 2005

3 LEDARE I dialog kan vi ständigt förbättra och underlätta för företagandet i kommunen. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD Bättre klimat och Shanes på Tallis Jag får börja direkt med att önska en glad sommar även om det just i skrivande stund bara är några dagar sedan Grundsjön fick 3 dm nysnö. Svenskt Näringsliv mäter varje år näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Man frågar ett par hundra företagare i varje kommun hur de upplever det fungerar i sin kommun. Glädjande är att vi förbättrat oss varje år de senaste fem åren och jag vill helt och hållet förklara detta med de resurser vi nu har via EU-stöd mm så att vi kan ha en Utvecklingsenhet, ett FöretagarCentrum samt ha återkommande träffar med näringslivet. I dialog kan vi ständigt förbättra och underlätta för företagandet i kommunen. En vädjan till företagen i kommunen är dock att erbjuda praktikplatser för de invandrare som fått uppehållstillstånd. Det rör sig inte om speciellt många personer per år men det är oerhört viktigt för deras integration i det svenska samhället att de kommer ut och får ta del av vår vardag. Att på gott och ont lära sig hur arbetslivet och hur vi svenskar fungerar i olika sammanhang. Så slutligen, det är ju sommar på gång och jag är inte ute på galej mer än 1-2 gånger per år. Men årets hemvändardag i Ånge med avslutning på Tallbacken vill jag inte missa. Vilken nostalgiafton, Shanes, 60- talets pop-giganter från Norrbotten! Man får direkt 10 i topp, mentometerknappar, Kerstin Adams-Rey, Ulf Elving, Bildjournalen och ungdomsgården Tomtebo eller Klubb K på näthinnan. Det finns alltid något att se fram emot. Sommartider hej, hej! Sten-Ove FRAMTI D ÅNG E JUNI

4 FRAMTID ÅNGE Kampanj lockar Märstabor till Ånge kommun Under tre veckor i slutet på maj genomförde kommunen en inflyttningskampanj riktad till Märsta. Kampanjen byggde på olika behov som boende i Märsta kan uppleva. Det kan vara en hage till hästen, att pendla utan trängsel och att bo utan lån för att nämna några. Kampanjen är unik på så sätt att den slussar direkt till ett mobiltelefon nummer. Ringer man numret svarar flyttmäklare Anna Johansson. Kampanjen blir på så sätt direkt mätbar och lätt att följa kommunen hoppas nå ett resultat på 10 nya invånare. En kombination av olika media har använts. Det är ett 30-tal bussar som matar in till Märsta station. Det är utomhuspelare placerade på strategiska ställen med riktade budskap utifrån respektive plats. Det är ett direktutskick som Vi hoppas nå ett resultat på tio nya invånare. skickats till alla hushåll i två omgångar. I direktutskicket lyfts de 85 alternativen (byarna) i kommunen fram kopplat till ett exempel på en familj som flyttat från Märsta och som nu bor i Ånge. Beroende på underlaget som kommer in från kampanjen planerar vi i slutet av augusti att intressenter får möjlighet att komma hit och på plats uppleva kommunen, berättar flyttmäklare Anna Johansson. Inflyttningskampanjen är framtagen i projekt Framtid Ånge näringslivsutveckling. Budgeten för kampanjen är ca kr. Om vi får 10 personer som flyt- tar in till kommunen får vi en intäkt på ca kr. Det beror ju självklart på ålder på personerna men en snittintäkt på kr per person ligger som grund för kalkylen. Kampanjen har finansierats av projektet jag arbetar i där strukturfonderna i EU och Länsstyrelsen står för kalaset. Kommunalråd Sten-Ove Danielsson är positiv till initiativet; I projekt har man möjlighet att prova och utvärdera olika insatser. Blir det här ett lyckat koncept går det att tillämpa på andra utvalda geografiska områden. Kampanjen ligger helt i linje med plattformen för varumärket Ånge kommun där vi lyfter fram styrkan som finns i byarna. FAKTA ANNAS BLOGG Följ fl yttmäklare Anna Johanssons dagbok på nätet: eller / KK 4 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

5 Några sidor om fördelarna med Ånge kommun Bomärket förstärker byn När Ensillre byförening bildades såg styrelsen samtidigt att bomärken användes i kommunens nya marknadsföringskampanj. Det blev självklart att ta just Ensillres bomärke som föreningens symbol och indirekt som symbol för hela byn, säger Rolf Englund, ordförande. Jag tror att det skapar nyfikenhet. Själv har han en fyndig kommentar till kampanjens budskap om Ånge kommuns underbara avkrokar. Det är svårt att veta hur folk som kommer utifrån uppfattar oss. Sedan tycker inte jag att det är något fel på Stockholm, det ligger bara lite avsides, säger han och skrattar gott. Jag tycker att det är roligt om fler intresseföreningar vill använda sina bomärken. Det är en stark symbol som många kan ta till sig, en länk mellan gamla och nya tider, säger Anna Johansson, flyttmäklare och marknadsförare på Ånge kommun. Målsättningen för Ensillre byförening är att jobba för en bra sammanhållning och ta tillvara byns historia. Vi ska hitta på roliga saker, fortsätter Rolf. Vi vill också att historiska platser ska finnas kvar och bland annat kommer vi att markera ut gamla stigar och boställen. De flesta som bor i Ensillre är relativt nyinflyttade, men 50 % har anknytning till byn via föräldrar och släktingar. Något som gör att historien blir viktig även för kommande generationer. Och att det är tryck i Ensillre är helt klart. I dag finns inte en enda ledig fastighet för året runt boende, berättar Rolf med stolthet i rösten. Dags att skryta Det är lätt att bli hemmablind och ibland ser man inte skogen för alla träd. Därför kommer här en påminnelse om många fördelar som finns med att bo och leva i Ånge kommun. Vill du komplettera listan? Skicka dina förslag till eller på ett vykort till Ånge kommun, Anna Johansson, ÅNGE. Som tack får du en liten present. Mer än 85 byar och samhällen att välja mellan 21 aktiviteter per dag, året runt i regi av idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet Totalt 2330 km strand ger nästan 1 km strand åt varje barn och ungdom. På 59:e plats på listan över nyföretagande bland Sveriges kommuner. Lapplisor lyser med sin frånvaro - gratis parkering i hela kommunen och gott om parkeringsplatser. Flyttar du från Stockholm till Ånge kommun kan du minska din lön med kr och ändå hålla samma standard (Källa: Svenskt Näringsliv). Här fi nns 530 små och medelstora företag. Man behöver aldrig stanna för rött ljus. Låga boendekostnader. Postorderparadiset här fi nns allt för företag som behöver smarta paketlösningar. 65 mil preparerade skoterleder att utforska. Alla skolor har noll tolerans mot mobbing. Som företagare har du en närmarknad på ca personer och företag i en radie på 20 mil. Närhet till Stockholm ca 4,5 timmar, Sundsvall ca 1 tim, Östersund ca 1 tim, Åre ca 2,5 tim, Vemdalen 1,5 tim. Fyra årstider där Torpshammar ofta slår värmerekord. Flataklocken vid Munkbysjön är Sveriges geografi ska mittpunkt. FRAMTI D ÅNG E JUNI

6 FOTO: PÄR HELANDER Handlingskraft och s Han är konstnären från Stockholm som äntligen funnit sin plats i livet. Hon är keramikern vars hembakta bröd får folk att vallfärda. Tillsammans skapar dom sin framtid i en alldeles underbar avkrok. Möt Rudi och Åsa, två av Kvisselbäckens starka personligheter. Vattnet i Haverö strömmar flödar och dånar, naturen är mäktig och närvarande. Över bygden vilar en förhoppning om en lång och skön sommar. För Rudi Andersson och Åsa Larsson blir det fjärde året som de ideellt sköter tullkvarnen och driver kafé i den gamla mjölnarbostaden. Vi har verkligen skapat en träffpunkt, säger Rudi med lite förvåning i rösten. Många uppskattar det vi gör och vi har besökare från när och fjärran. Från första juni och hela sommaren visar de tullkvarnen och hur det går till att mala mjöl. De driver kafé med konst- och hantverksförsäljning till största delen egna alster, men även annat lokalproducerat. Åsa vet hur man bakar och många besökare kommer bara för brödets skull. Vi har musik, grillkvällar och linedance, stället har verkligen utvecklats och vi har bybornas fulla stöd, fortsätter Rudi. Själva bor dom nära strömmen, några minuter från kvarnen och kaféet. Ett stort rött hus som förr var bensinmack och affär är nu bostad, ateljé och keramikverkstad. Här växer den egna konsten fram. Åsa är etablerad keramiker. Rudi jobbar med akvarell och träsniderier och hade aldrig hållit i en lerklump innan han kom hit. Jag har alltid varit konstnärligt lagd, berättar han. Men här uppe blir det förstärkt och det var här jag sålde min första målning. Kontakten med kunderna är något helt annat här, mer personligt. Nu jobbar jag även med keramik och gör rosentavlor, krokar, pinnar och ramar med handtummade rosor och blad. Att byta storstadslivets puls mot Kvisselbäckens 15 invånare kan tyckas vara ett stort steg. Men för Rudi var det som att äntligen komma hem. Jag har sökt så länge efter det här stället, efter lugnet och tryggheten. När Åsa visade mig hit föll allt på plats. Jag har träffat den jag vill leva med och här kommer jag att bo. Jag längtar till och med hit när jag är i Sundsvall och gör ärenden. Som stockholmare känner han sig inte som 6 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

7 kaparkraft en främmande fågel i Ånge kommun. Snarare tvärtom. Allt beror på en själv och vad man vill i livet. Det viktigaste är att vara öppen och att bjuda på sig själv, säger han med eftertryck. Det visar sig också att Haverö strömmar inte bara ger kraft åt de boende. Rudis yngsta bror brukar komma upp från Västerhaninge för att tanka energi och vänner från storstan kallar stället för paradiset på jorden. Men kompisarna skojar med mig och säger att jag måste flytta innan jag börjar prata ännu mer norrländska, skrattar Rudi. Handlingskraft och skaparkraft. Att bo i en underbar avkrok kan förstärka båda. Men för att ens våga bryta mönster och byta liv är en stark personlighet en bra utgångspunkt. Gärna i kombination med lite tjurighet. Om inte annat behövs det när säsongen är slut, turisterna har åkt och sommarstugorna bommat igen. Vi funderar över vad man kan göra här på vintern, säger Åsa och Rudi. Det är mycket skoterfolk i farten och många passerar på väg till fjällen. Alla säger att det är svårt att få dom att stanna, men vi ska komma på ett sätt. LENA SJÖDIN I Kvisselbäcken har Rudi Andersson och Åsa Larsson funnit en plats där den egna konsten kan växa fram. AVKROKSFESTIVALEN 11 juni Avkroksrock och politisk pajkastning En heldag med rockfestival, marknad, servering, tävlingar och prova på aktiviteter med må bra-tema på Ljungaverksparken. Avkroksfestivalen är namnet och arrangörerna i föreningen Nöjesverket siktar på att evenemanget ska bli återkommande. Att det skulle bli en avkroksfestival gav sig självt, berättar Rolf Meiding, festivalgeneral och en av de drivande i föreningen. Vi hängde bara på kommunens nya kampanj. Och att locka publik till en avkroksfestival är inget som oroar Rolf. Det är snarare tvärtom, skrattar han. Namnet börjar få gehör i världen utanför Ånge. Jag tycker att begreppet avkrok är smart, det är ett sätt att vidga synen på kommunen. Dagen startar med marknad och framåt kvällen blir det rock med lokala band. Sist ut på scenen är The high heeled honeys från Stockholm där en av bandmedlemmarna härstammar från Ånge kommun. Men det mest spektakulära inslaget på Avkroksfestivalen är ändå pajkastningen. Måltavlor är kommunalrådet och oppositionsrådet. Vi frågade om de ville ställa upp och snacka om förvåning när båda tackade ja. Evenemanget är det första som den nybildade föreningen arrangerar. Målsättningen är att långsiktigt arbeta för ungdomar och integration i Ånge kommun. FOTO: FRAMTI D ÅNG E JUNI

8 SM I WAKEBOARD Heta trix vid SM augusti i Torpshammar Årets upplaga av SM i Wakeboard förläggs till Torpshammar. Ljungan kommer att fyllas med ett 70-tal wakeboardåkare från hela Sverige med funktionärer och publik. Det här är ett stort evenemang och förhållandena i området är idealiska. Publiken kan komma nära och djupet i Ljungan bäddar för bra åkning. FAKTA WAKEBOARD Wakeboard och wakeskate är vattenskidornas motsvarighet till snowbord respektive skateboard. För båda gäller det att göra så svåra trick som möjligt. Skillnaden är att fötterna sitter fast i bindningar på en wakeboard men man står löst på en wakeskate. För mer information om SM kontakta Mid Adventure AB Dan Thornberg, telefon eller Se även och Stefan Ahlfeldt telefon Vattenskidförbundet, Generalsekreterare Karin Åhlén, telefon FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

9 SM I WAKEBOARD i Wakeboard Dan Thornberg, Mid Adventure. FOTO: SUNDSVALLS TIDNING Erfarenhet finns redan från i fjol då en wakeboardtävling arrangerades på samma plats. Här var nuvarande SM-titelförsvarare Stefan Ahlfeldt på plats som bekräftar dom unika förhållandena; Jag har min titel att försvara på SM i sommar i Torpshammar. Håller tummarna för att det blir lika bra som i fjol då vi hade strålande väder och en alldeles platt Ljungan då kan åkningen inte bli bättre. En extra sporre är att publiken kommer så nära som åkare presterar man gärna då det lilla extra. Arrangör för evenemanget är Mid Adventure och Trekantens VSK (Vattenskidklubb). Dan Thornberg håller i trådarna och har redan bokat upp logi och annat som måste fungera omkring evenemanget. Dan berättar; Det här är en bekräftelse på att vi lyckades genomföra ett bra arrangemang i fjolårets tävling även om det inte var på SM-nivå. Nöjda kunder kommer tillbaka brukar man ju säga. Sen är det fantastiskt roligt för området att vi får arrangera en tävling på så hög nivå ett SM som drar folk både från när och fjärran. Karin Åhlén är generalsekreterare på vattenskidförbundet och proffsåkare i wakeboard. Hon berättar om sportens utveckling i Sverige; Sporten kom från USA till Sverige i början av 90-talet. Den första SMtävlingen anordnades 1995 och sedan dess har intresset för sporten bara vuxit bildades Wakeboardkommittén inom vattenskidförbundet där vi idag har ca 200 licenserade åkare. /AJ FRAMTI D ÅNG E JUNI

10 UTBILDNING Elever och lärare från Bobergsskolan besökte vänskola i Tyskland Från den 7 till den 14 maj befann sig fyra elever från Bobergsgymnasiet tillsammans med två tysklärare i Diepholz i delstaten Niedersachsen. Resan var ett initiativ för att öka intresset för moderna språk i allmänhet och ämnet tyska i synnerhet. Den blev möjlig tack vare Bobergsgymnasiets sedan länge etablerade kontakter med vänskolan Graf-Friedrich-Schule i Diepholz. En gymnasieskola med drygt 1100 elever i en stad med cirka invånare. Samtliga deltagare inkvarterades i värdfamiljer och blev mycket väl omhändertagna, i det närmaste bortskämda. I besöket ingick bland annat en dag tillsammans med värdfamiljernas ungdomar i skolan, där man fick en inblick i både skillnader och likheter mellan de svenska och tyska skolsystemen. I Tyskland väljer man studieinriktning redan vid 11 års ålder. Skoldagarna är visserligen kortare än de svenska de slutar vid lunchtid, men då serveras å andra sidan ingen skollunch och eleverna har mycket mer läxor än sina svenska kollegor. Andra inslag under veckan var till exempel en utflykt till närbe- Värdar, lärare och elever under resan till Tyskland lägna storstaden Bremen med besök på det naturvetenskapliga upplevelsehuset Universum. Under en dag på friluftsmuseet i staden Cloppenburg gavs en omfattande inblick hur invånarna i Niedersachsen levde förr i tiden. Deltagare i resan var Joakim Dvärby och Fredrik Viksten från Bobergsgymnasiets klass NV1, Björn Israelsson i NV2 samt Robin Johansson från SP1 som också turades om att dokumentera resan på film. Ledare var Bobergsgymnasiets tysklärare Leif Thorsson och Minervaskolans dito Ragnhild Hanes, som på köpet fick värdefull fortbildning. Besöket, som inte kan betecknas som något annat än en succé, har redan utmynnat i flera intresseanmälningar att åka till Diepholz som utbytesstudent. Minervaskolan kommer att ha ett brevväxlingsutbyte med någon eller några av Graf-Friedrich-Schules motsvarande årskurser och från såväl svenskt som tyskt håll finns intresse och engagemang för att göra resan till en årlig återkommande tradition. LEIF THORSSON, BOBERGSGYMNASIET Länkar: Bobergsskolan byter namn Humanistiska nämnden har beslutat att kommunens gymnasieskola byter namn till Bobergsgymnasiet. Genom namnbytet tydliggörs att skolan är ett gymnasium. I samband med namnbytet tar man genom projektet Framtid Ånge näringslivsutveckling fram en ny grafisk profil för skolan. I pressläggningens stund är inte den nya logotypen beslutad men många andra parametrar har fallit på plats. Susanne Lövgren som arbetar med marknadsföringen på skolan berättar om processen. Vi har en marknadsföringsgrupp på skolan där elever och lärare ingår. Vi enades om ett namnförslag som lades fram på Humanistiska nämndens senaste möte, och det föll i god jord. Vad bygger då den nya grafiska profilen på? Styrkan på Bobergsgymnasiet är att eleven blir sedd. Att man får studera på egna villkor det kan vara att man behöver stöd för att komma ikapp om man ligger efter eller tvärtom spetsa sin kompetens om man ligger långt fram. Våra inriktningar internationalisering, media/kommunikation och företagsamhet är också en styrka som varje elev har tillgång till, oavsett vilket program man går. Vi vill visa både på vår litenhet och medföljande trygghet för eleverna, samt vår bredd i kompetens och utbud. Under slutet av augusti kommer en ny broschyr som presenterar Bobergsgymnasiet i sin helhet. Inga detaljer om programmens exakta innehåll lyfts fram, utan här berättar man mer om karaktären på skolan att man genom att välja Bobergsgymnasiet väljer sig själv. / AJ 10 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

11 ELEVERNAS EGNA ORD Gymnasiet en början på livet Många tror att gymnasietiden bara är styrd av lärarna och skolan, och visst är det väl så till en viss del, men man får inte glömma att det är en förberedande del till de framtida studierna och det vardagliga livet där mycket självständighet och ansvar krävs. Det finns en kurs på gymnasiet som är en bra förberedelse inför de kommande högskolestudierna, projektarbete. Projektarbete är en kurs där eleverna själva får ta ansvar och tillsammans med en handledare göra ett eget projekt. Projektet kan i princip handla om vad som helst bara det finns en anknytning till den linje som du läser i gymnasiet. Man kan t.ex. forska om katter, göra en kniv m.m. Under tiden man arbetar med projektet så måste man föra loggbok där man antecknar allt man gör, dag för dag, för att sedan kunna blicka tillbaka när projektet ska färdigställas. Vi som skriver den här artikeln går på Bobergsgymnasiet, och har själva börjat Inför Global Classroom Vi är en grupp ungdomar som ska åka till Sydafrika, Kapstaden för att delta i ett projekt som heter Global Classroom. Detta projekt går ut på att skolungdomar från sex olika länder möts för att diskutera olika ämnen. Nya ämnen väljs ut varje år. Det övergripande ämnet för i år är då, med tanke på att vi ska till Sydafrika Sharing Pasts-Shaping Futures, och de ämnen som vi ska diskutera är History, Money och Culture. I år har mycket av våra förberedelser handlat om att samla in pengar till resan eftersom vi ska åka ända till Sydafrika. Vi har också förberett ämnena i form av en teater och film till presentationen av Culture. Då ska vi alltså presentera hur Sveriges historia har eller kan skapa vår framtid. På presentationen av History diskuteras denna först över Global Classrooms egen hemsida. Diskussionen är indelad i fem undergrupper och vår grupp är indelad i par när vi diskuterar med ett projektarbete. Vi har hållit på med projektet den här terminen och vi har stött på många problem, men vi tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Vårt projektarbete går ut på att hjälpa ett barnhem i Sri Lanka, framförallt barn som drabbades i tsunamikatastrofen, men även andra barn som finns på barnhemmet. Vi tog kontakt med ett barnhem i Thailand som öppnades efter katastrofen, men kontakten med dem blev inte så bra så vi har nu fått kontakt med ett barnhem i Sri Lanka. Vi har börjat samla in pengar för att hjälpa dem på bästa möjliga sätt, men det behövs mycket mer pengar och hjälp för att de ska ha det bra. Vi uppskattar verkligen om ni vill hjälpa oss att hjälpa barnen. Vill ni veta mer om projektet, mejla oss på: EMELIE ANDERSSON & EVELINA HÄGG över hemsidan. Diskussionen kommer att fortsätta och presenteras i Sydafrika. På presentationen av Money kommer vi bara att skriva några saker som har påverkat Sveriges ekonomi och sedan diskutera det vidare. Vi ska också göra en speciell presentation, som handlar om sång och dans som är typiskt svensk. Det har till exempel varit att vi har sjungit ABBA, och dansat Små Grodorna. En av oss elever åker ner till Sydafrika en månad tidigare än de andra för att förbereda konferensen, det är exempelvis att placera ut deltagarna hos värdfamiljer eller att dela upp dem under dagarna i olika diskussionsgrupper, men det är också för att förbereda och leda vissa av diskussionerna. Global Classroomkonferensen hålls i Kapstaden, Sydafrika 1 11 juli i sommar. Mera om Global Classroom på ERIK RYLANDER, BOBERGSGYMNASIET KOM NÄRMARE Alla kommuner i länet arbetar med att få fler att flytta till området. Ibland genomförs gemensamma aktiviteter för att marknadsföra området i sin helhet kopplat till utbudet i våra specifika kommuner. Följande aktiviteter genomförs där flyttmäklare från Härnösand, Ånge, Timrå och Sundsvall är med: Picknick i Hagaparken Söndagen den 29 maj bjöd vi in intresserade och före detta kommuninvånare i Stockholm till en picknick. Under lättare former aktualiserade vi bilden för våra ambassadörer som bor i mälardalen och knöt kontakten med dom som har tankar på att flytta till området. Sim-SM i Sundsvall 29 juni 3 juli Juniorer och seniorer från hela Sverige tävlar om SM-medaljer och VM-biljetter. SM-Wakeboard augusti Svenska eliten gör upp om SMmedaljer i Torpshammar. Se sid 8. Praktikplatser sökes Ånge kommun har ett avtal med Migrationsverket där kommunen förbinder sig att ta emot flyktingar per år. Personerna behöver, förutom sin ordinarie svenska undervisning, träna sig i att Leif Lusen Jonsson prata svenska. Vi söker därför både språk och yrkespraktikplatser. Det är en tillgång att kunna behålla samt utveckla den kompetens som personerna kan tillföra kommunen. Företag och föreningar kan genom det skaffa sig nya erfarenheter som i förlängningen kan leda till ett breddat utbud och nya kundgrupper. För mer information hör av er till: Leif Lusen Jonsson Framtid Ånge Integration eller FRAMTI D ÅNG E JUNI

12 Det händer JUNI 1 11 juni Jubileumsturné. För att fi ra sitt 20-årsjubileum gör Viljankören en turné i kommunen. 1/6 Nordanede Bygdegård, kl /6 Ånges gator och torg kl maj 5 juni Utställning. Bengt Åberg, Sundsvall, ställer ut sina oljemålningar. Plats: Ånge naturum och turistbyrå. Tid: Telefon: juni 31 augusti Äventyrshuset BodaBorg Förmiddagspass Eftermiddagspass Se även 1 juni 31 augusti Tullkvarnen & mjölnarstugan vid Haverö strömmar. Servering och försäljning av hantverk. Guidade turer och grupper (max 30 pers) förbokas på tel eller Öppettider: , tis-sön (stängt den 18/6 och 24/6) 4 juni Träslaget. Den årligen återkommande brännbollsturneringen med efterbränning. I år även med förbränning den 3 juni. Mer information på ÅIKs hemsida: Telefon: juni Sveriges Nationaldag. Se sid 2. Må bra dagar. Dagar med avslappning, qigong, pausmassage, yoga och avspännande dans. Vegetarisk sopplunch ingår. Ledare Marie Nygren (yogainstuktör), Eva Sving- Lindman (friskvårdsterapeut) och Margareta Wänglund (qi-gonginstuktör). Plats: Solgården Må Bra center Telefon: FRAMTI D ÅNG E JUNI juni 29 juli Utställningar. Max Magnus Norman inleder sommarens utställningar med sina målningar. Han har vernissage den 4/6 och tar ner sina tavlor den 30/6. Maria Blomberg har vernissage den 2/7 och hon tar ner sina tavlor den 29/7. Plats: Tivsjö Getgård Telefon: juni Avkroksfestival. En heldag i Ljungaparken med marknad, underhållning och tävlingar. Även yoga, meditation, massage i provapå-format av Solgårdens Må Bra center. På kvällen mellan blir det Avkroksrock med lokala band och The High Heeled Honeys från Stockholm. Obs! Drogfritt. Plats: Ljungaparken Tid: Telefon: Musikunderhållning med Trio Minne. Tid: Telefon: juni 3 juli Vägen hem. Sommarteater i Loböle. Musikalisk berättelse om händelser i en by på 1840-talet. Byggd på verkliga händelser. Plats: Loböle 18 juni 14 augusti Försäljning av slöjd- och konsthantverk från orten samt utställningar. Plats: Sockenmagasinet i Borgsjö Öppettider: juni Traditionellt midsommarfirande med dans, lek och underhållning. Plats: Haverö hembygdsgård. Telefon: juni 8 juli Utställning. Ove Hedenström, Gällö ställer ut fåglar tillverkade av ståltråd. Storlekarna varierar från kungsfågel till berguv. Plats: Ånge naturum och turistbyrå Tid: Telefon: JULI 2 juli Fäbodgudstjänst med barndop och underhållning plus fi ka. Arr: Rombäcks BUIF Plats: Björnåsens fäbod, Rombäck, Tid: kl juli Borgsjön runt. Detta är det 25:e året som Borgsjön runt går av stapeln. Plats: Erikshof, Erikslund 2 juli Föredrag om knivslöjd. Lennart Solander berättar om hantverket knivslöjd. Tid: Telefon: juli Kina-helg. Förbokning Plats: Mittpunkten Tel: juli 14 augusti Eldnäsets Flottningsmuseum visar bildspel, gamla redskap och svarvita foton som berättar om fl ottarnas liv och leverne. Där fi nns en skogskoja för övernattning samt en kolmila. Kaffeservering samt olika evenemang under sommaren. Plats: Eldnäset, Kölsillre Öppettider: , lör-sön Telefon: , juli Jazz. LE Band. Från New Orleans hot jazz till fi nsk tango! Arr. jazzkluben Slipers, ABF och Borgsjö hembygdsförening Plats: Hembygdsgården i Borgsjö Tid: kl 18:30 Entré 9 juli Hemvändardag på Ånge camping Med fotoutställning, teater Hemvändaren, tävlingsslinga och kolbullar. Muddy water race en kanottävling i Dysjöån. Lekar för barnen. Servering. Hemvändardagen följs av en nostalgiafton på Tallbacken med Onkel Fester och On the Rocks. Ute på stora scenen kl 23.00, Shanes med Lennart Grahn. Servering av mat och dryck står Knutstation 1880 för. Se även händelsekalen

13 i sommar! 9 juli Grillkväll. Föranmälan. Tid: Telefon: juli Friluftsgudstjänst Plats: Mittpunkten Tid: Telefon: juli Uppvisning av linedance. Tid: Telefon: juli Flugbindarkurs med Dan Andersén. Tid: Telefon: juli Hembygdsfest med 70-årskalas i Haverö. Plats: Haverö hembygdsgård Telefon: juli Grillhelg. Förbokning Plats: Mittpunkten Telefon: juli Jazz. Gösta Svensson med bl a Bosse Tigrén. Garanterat svängigt! Arr: jazzklubben Slipers, ABS och Haverö hembygdsmuseum Plats: Eldnäsets Flottningsmuseum Tid: kl 18:00 Entré 17 juli Föredrag om läkeväxter. Anna-Karin Sjödin botaniserar i den lokala läkeväxtfl oran. Tid: Telefon: juli Konst här och nu. Kurs för ungdomar mellan 13 och 25 år. I samarbete med ABF. dern på Tid: Telefon: juli Janne Krantz underhåller Plats: Mittpunkten Tid: förbokning Telefon: juli Fränstastyran. Familjearrangemang med underhållning, tivoli, förtäring, småstjärnor m m. Plats: Fränsta 24 juli Demonstration av hudvårdsprodukter. Bitte Högberg, Bittes Hälsohåla i Kölsillre visar hudvårdsprodukter och berättar om olika behandlingar. Tid: Telefon: juli Mockasin- och skinnslöjd med Dan Andersén. Tid: Telefon: juli Allsångscafé i trädgården. Ett hemvävt program med lokala artister mellan allsångslåtarna. I pausen fi kar vi på gräs mattan. Skyltad parkering. Plats: Tommy John i Byberget Tid: Telefon: juli Grillkväll. Föranmälan. Tid: Telefon: juli Loppishelg. För att hyra bord ring Tid: AUGUSTI 3 augusti Visning av smide. Dan Andersén smider. Tid: Telefon: augusti Musikunderhållning med Mini Musicae som spelar tango o balkanmusik. Tid: Telefon: augusti Kina-helg. Förbokning Plats: Mittpunkten Tel: augusti Utställning. Smidesutställning av Susanna Bäckström, Gåxsjö smedja utanför Hammerdal. Plats: Ånge naturum och turistbyrå Tid: Telefon: augusti Kvarndagen. Marknad och musik med Ånge spelmanslag. Tid: Telefon: augusti SM i Wakeboard. Se sid 8. Plats: Torpshammar. 28 augusti Musikunderhållning. Maria Agstam spelar durspel. Tid: Telefon: augusti 18 september Utställning. Anna Bergman från Härnösand, med eget glasbruk i Norge, ställer ut glas, smycken m m. Plats: Ånge naturum och turistbyrå. Tid: Telefon: SEPTEMBER 3 september Mittmarken Plats: Bygdegården, Munkbysjön FRAMTI D ÅNG E JUNI

14 NÄRINGSLIV Fortsatt framgång för det Dagens Industri presenterade i maj den nationella ranking som Svenskt Näringsliv genomfört om företagsklimatet i landets kommuner för femte året i rad. Tillsammans med statistiska fakta ligger företagarnas betyg till grund för den uppmärksammade rankingen. Ånge kommun fortsätter att röna framgångar och klättrar med 31 platser. I kommunen har totalt 137 företagare besvarat enkäten. Av dessa uppger 73 % att man vill fortsätta att verka och växa på orten. Företagen uppger att attityderna till företagande från kommunens tjänstemän blivit bättre, att kommunens service till företagen förbättrats, att regelverk och byråkrati blivit smidigare samt att det finns en god tillgång på kompetent arbetskraft i kommunen. I Ånge kommun har vi målmedvetet arbetat med de här frågorna de senaste åren och nu ser vi resultatet av arbetet. Det är endast genom ett gott företagsklimat som vi kan gynna den ekonomiska tillväxten för Ångeborna säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson. Jonas Bengtsson, platschef vid NWP Östavall (Östavallsågen) berättar: Som företagare ser jag kommunikationen med kommunens företrädare som högst väsentligt. Vi har goda relationer med kommunens tjänstemän och deras service till oss företagare i kommunen har förbättrats avsevärt. Riksdagsledamoten Bertil Kjellberg gratulerar Ånge till de fortsatta framgångarna; Vikten av ett gott företagsklimat kan inte nog uppskattas, det är glädjande att kommunen fortsätter sin framfart i Svenskt Näringslivs ranking och kan därmed verka som en god förebild för andra kommuner i länet. / AJ FOTO: LARS-GUNNAR LÖVGREN Nyföretagarprocessen i full gång med tio nya elever som siktar mot en karriär som egna företagare. Bakre fr v: Marcus Edlund, Hans Forsström, Jonas Nilsson, Mikael Wennergren, Roger Nilsson, Mikael En dag för kluriga barn Den 12 maj inföll BOF-dagen i Ånge. Barn från kommunens skolor träffades och tog livligt del av alla aktiviteter kring torget. Det var raketbyggande, äggfall, utställningar, ansiktsmålning och aktiviteter på många olika stationer kring torget. Arrangör för dagen var barn- och fritidsprogrammet på Bobergsgymnasiet. En viktig programpunkt var prisutdelningen i årets Snilleblixten. 17 påhittiga ungdomar fick ta emot priser för sina uppfinningar. Projektledaren för Företagsam skola, Erland Lindberg, är som vanligt imponerad över den uppfinningsrikedom och kreativitet som finns. Barn är otroliga, konstaterar han helt enkelt. Samtidigt vill han tacka alla sponsorer för de fina priserna till snilleblixtarna. FOTO: LARS-GUNNAR LÖVGREN 14 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

15 NÄRINGSLIV lokala företagsklimatet Nyföretagare i farten ett år senare Fredriksdals Mekaniska: Håkan Bäckman Startår: 2003 Verksamhet: Mekaniska uppdrag Fränstakiosken: Lars Granberg Startår: 2004 Verksamhet: Kioskhandel Fysiopraktiken, Sven-Erik Jansson Startår: 2005 Verksamhet: Massage MittMask, Raimo Parviainen Startår: 2004 Verksamhet: Odling av svensk lövmask Åsberg, Pelle Engman (kursledare), Marcus Kalén. Främre fr v: Eleonora Håll Johansson, Mona Engholm, Catarina Arvidsson, Christine Kristoffersson. MittSverige Papperskonservering, Elisabeth Sundqvist, Margareta Byström Startår: 2004 Verksamhet: Papperskonservering Söderins Senap, Rickard Jansson Startår: 2004 Verksamhet: Produktion av populär senap Ånge choklad, Bodil Sundin, Göran Persson Startår: 2004 Verksamhet: Produktion av populära chokladdragéer Solgården Må Bra Center. Marie Nygren Startår: 2004 Verksamhet: Att må bra helt enkelt FRAMTI D ÅNG E JUNI

16 NÄRINGSLIV Tolv designuppdrag från näringslivet klara på sju veckor Lars Arkegren Åtta studenter med minst tre års högskolestudier inom design kommer under sju veckor genomföra 12 designuppdrag. Uppdragen kommer från näringslivet i Ånge, Sundsvall, Timrå och Härnösand. Kontoret utgår från Ålsta Folkhögskola i Fränsta. Det här är tredje gången ett sommardesignkontor riggas i länet. Ett urval av företag får mot en insats på kr en unik chans att utveckla sin verksamhet. Det kan vara en produkt, tjänst eller upplevelse. Design är en nyckel till ökad konkurrenskraft. Hans Frisk som är projektledare på Svensk Industridesign berättar; Genomslagskraften har tidigare år varit bra, närmare 90 % av uppdragsgivarna har gått vidare med studenternas idéer. Ånge kommun står för värdskapet. Näringslivsutvecklare Lars Arkegren är förväntansfull; Ålsta Folkhögskola är en fantastisk plats för den här typen av kontor. Det ska bli spännande att följa uppdragens utveckling. Sen är det extra roligt att vi fick vara värd för kontoret just i år; Designåret Startskottet går den 13 juni och avslutas med en slutredovisning den 18 augusti. Under juli månad (fyra veckor) är det uppehåll. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA Svensk industridesign. Projektledare Hans Frisk. Telefon: E-post: Ålsta folkhögskola. Handledare under utbildning Torsten Westerlund. Telefon: Ånge kommun Näringsliv Lars Arkegren. Tel: E-post: / AJ FAKTA SOMMARDESIGNKONTORET SommarDesignKontoret är en långsiktig nationell satsning på design där stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, är huvudman. Se mer info Vi satsar på företagsamhet hos Kontakta oss när det gäller nyföretagande, företagssamverkan, näringslivsutveckling, etablering och inflyttningsservice. Järnvägsgatan 12, ÅngeTel: E-post: Årets studenter John Linnéa Robert Designhögskolan i Umeå Textilhögskolan i Borås MarknadsAkademien Stockholms universitet Markus Designhögskolan i Göteborg Lotta Ergonomisk Design i Luleå Martina Designhögskolan i Lund Magnus Landskapsplanering SLU Uppsala Erica Högskolan i Halmstad Årets uppdrag BioNorr Härnösand Edmolift Härnösand IKP Nord Timrå Metso Paper Sundsvall United Care Scandinavia Sundsvall Läktarproffs Sundsvall ILT Scandinavia Ånge Boda Borg Ånge Elkapsling Ånge Ånge kommun Ånge Vid skrivandets stund återstår två uppdrag som ej ännu är spikade. 16 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

17 NÄRINGSLIV Exempel på Ålstaelevernas idéer (reservation för färgåtergivningen i tryck). Elever på Ålsta skapar trivsel på Posten På Ångeterminalen finns ett Arbetsmiljöprojekt som har tagit hjälp av elever från Ålsta Folkhögskola för en utsmyckning av sorteringshallens inre tegelväggar. Eleverna går industridesignutbildning och har arbetat fram förslag på hur tegelväggen mot järnvägen kan göras mer attraktiv. Inomhus lyser den nya paketsorteringsterminalen i glada färger. Rött för ingående och blått för utgående paket. Där taket är lyft sitter idag fönster som släpper in dagsljus i den tidigare täta lokalen. I konferens och fikarum lyser resultatet av Ulla Nilssons idéer och arbete. Färgglada schabloner på väggarna med profilbilder på anställda och ett akvarium som piggar upp. Genom Ålsta folkhögskola ska även tegelväggen mot järnvägen förskönas. Ulla som hållit i elevkontakterna berättar; Eleverna fick tre veckor på sig att arbeta med utsmyckning av terminalen. I deras utbildning ingår ett moment som gick att koppla till vår arbetsplats. Vad jag förstått på eleverna blev det en extra krydda att få göra något utifrån en verklig uppgift. Ulla Nilsson Eleverna har lämnat in totalt åtta förslag. Utifrån förslagen kommer ett koncept att tas fram som postens arkitekt sedan går vidare med rent praktiskt. I samband med presentationen hade vi besök av våra medarbetare från Posten Lokaler och Fastigheter i Stockholm, där bl a en arkitekt ingår. De fick vara med på skolan när eleverna presenterade sitt material. Arkitekten i synnerhet var lyrisk över miljön som han beskrev så inspirerande med alla idéer. Vice versa fick eleverna bra träning att lägga fram sina förslag till herrarna i kostym, småskrattar Ulla. Målet är att utsmyckningen ska vara klar till invigningen den 26 oktober. Framtid Ånge passade på att luska om Ulla själv hade någon egen favorit bland förslagen; Det är svårt att välja ut ett enskilt eftersom det finns bra saker i vart och ett av dom. Men personligen fastnade jag för ett där man genom ljudöar, som finns utplacerade var 20:e meter i sorteringshallen, spelar tex fågelkvitter, ljud av vattenfall eller djungel. Ulla avslutar med att berätta hur eleverna velat bidra i sina förslag till att göra posten attraktiv som arbetsplats, att man som anställd kan vara stolt, sträcka på sig och säga Jag jobbar på posten. Och är det någon som är stolt över sitt arbete och sin arbetsplats så är det Ulla, det märks i sätt och bemötande när vi träffas. / AJ FRAMTI D ÅNG E JUNI

18 NÄRINGSLIV BREDBAND till vilken nytta? I närmare två års tid har utbyggnaden av bredband pågått i kommunen. Nu är vi inne i slutspurten. För efter 2005 finns det inga öronmärkta medel för ändamålet. Det är ett intensivt informationsoch utbyggnadsarbete som pågår. Gunilla Mellgren ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Hon ger en bild av hur informationsarbetet gått till; Under 2004 genomförde vi 17 stycken träffar i olika byar runt om i kommunen. Hittills i år har vi haft 6 stycken och fler är inplanerade. Mötena har skett i alla prioriterade orter enligt IT-infrastrukturprogrammet och i byar som bett om information. Det är nu eller aldrig, säger Gunilla Mellgren som ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Christer Löfgren från ServaNet har varit med mig på alla möten. Gunilla bekräftar att det finns intresse men kanske inte alltid där man trott; Det finns ett större intresse på landsbygden än i de större orterna i kommunen. T ex i Parteboda var det boende som möjliggjorde utbyggnaden i form av ett byaprojekt. Vad är de vanligaste förekommande frågorna på mötena? Uteslutande två stycken frågor kommer upp. Den ena är vad kostar det? Den andra är när kommer det? Stämningen på träffarna har varit av blandad kompott. En viss besvikelse infinner sig när man inser att de anslagna pengarna inte räcker till. Devisen bredband till alla som man gick ut med centralt på bred front i BREDBAND VISST HAR VI NYTTA AV DET! Marie Nygren Solgården, Ljungaverk Vi använder bredband till tre saker. Sälja saker, skicka ut månadsbrev till 200 abonnenter i norra Sverige och för verksamheten vi har i huset. Min dotter Eira håller kontakt med sin pappa och sina vänner i Skottland. Hon sitter uppkopplad med webbkamera. Dessutom har vi fått nya kunder från Norge utan att vi marknadsfört oss där. Det har gått enbart via sökmotorerna på Internet. Lars Mattsson Parteboda Jag använder bredbandet dagligen och ser stora möjligheter. Mestadels betalar jag fakturor och kommunicerar med omvärlden. I samband med resor går det fort att få tillgång till information och saker runt om i världen. I början var det lite krångligt men nu funkar uppkopplingen bra. Ann-Kristin Bergström Bentour service-center Vi måste helt enkelt ha bredband, det skulle inte funka annars. Vi har kunden i telefonen och måste snabbt ha tillgång till information. Vi säljer ju enbart via telefon och Internet, ingen tryckt katalog. 18 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

19 NÄRINGSLIV Det finns ett större intresse på landsbygden. Sverige har satt spår. Det finns klart uttalat och beslutat av kommunfullmäktige vilka områden som bredbandspengarna ska prioriteras att användas till. Det är främst behovet hos näringslivet och offentliga sektorn som styr. Tidigt i våras gick kommunen ut med ett brev till hushåll i de områden som bedömts som intressanta att bygga ut. Här hade alla möjlighet att anmäla sitt intresse för att även genom det styra vilka områden som prioriteras i utvidgningen av områdesnätet. Gunilla är övertygad om att de kronor som man investerar i anslutning av sin villa är en bra placering; Man har som villaägare igen sina pengar vid en eventuell försäljning. Det kan dessutom vara en avgörande faktor om man får sin villa såld eller inte. Vid de flesta etableringar av nya verksamheter i kommunen och när nya invånare flyttar in är frågan om bredband nästan en av de första som kommer upp på bordet. Och det är nu eller aldrig menar Gunilla. Efter 2005 finns inte samma goda möjligheter. För mer information om bredband se / AJ Bra livsmiljö i Västernorrland Västernorrland är ett bra län att växa upp och leva i. Det visar Livsmiljöbokslutet Bokslutet diskuterar möjligheter som fi nns att ytterligare utveckla och förbättra livsmiljön. Belysningen av livsmiljön är en viktig del i länets långsiktiga utvecklingsarbete. Den fokuserar på länsinnevånarnas livskvalitet i ett brett perspektiv. Här är några positiva smakprov om vår livsmiljö. Västernorrlänningen Befolkningen ökar Allt fl er barn föds Fler fl yttar hit än härifrån 92 % av barnfamiljerna trivs i länet Uppväxtmiljö Ett barnvänligt län Kramfors kommun rankas högst av landets kommuner när det gäller barnvänlighet. Ytterligare fyra av länets kommuner fi nns i den övre tredjedelen av rankingen. Mitthögskolans omvandling till Mittuniversitet har ytterligare stärkt länets utbildningsprofi l. Sundsvall har 2004 fått utmärkelsen årets studentkommun för tredje gången. Sociokulturell miljö Trygghet och rik kultur Brottsstatistiken visar att Västernorrland är ett förhållandevis tryggt län. I länet har tagits beslut om stora satsningar inom kultur- och nöjesområdet, bl a evenemangs- och sportarenan i Örnsköldsvik, scenhuset i Sundsvall och upplevelsemuseet Naturum i Höga Kusten. Natur- och kulturmiljö Resurs för näring och rekreation Länets rika naturmiljö ger förutsättningar för jakt, fi ske och rekreation, samtidigt som den är grunden för den starka basindustrin. År 2004 bildades länets första kulturreservat sågverkssamhället Marieberg vid Ångermanälven i Kramfors kommun. Arbetsmiljö Aktivt nyföretagande Av Sveriges 21 län ökade nyföretagandet mest i Västernorrland under % av dem som förvärvsarbetar trivs bra på arbetet. Infrastrukturell miljö Botniabanan och bredband Bygget av Botniabanan och upprustningen av Ådalsbanan ger, tillsammans med bredbandsnätets utbyggnad, ökade möjligheter att kombinera attraktivt boende med stimulerande arbete och rik fritid. Publikationen fi nns i sin helhet på länsstyrelsens webbplats som pdf-fi l Källa: Livsmiljöbokslut 2004, Länsstyrelsen Västernorrland Eric Pettersson IT-ansvarig på Torpshammars Skola Eleverna använder bredband mestadels kopplat till e-post som de når både från skolan och hemifrån. Sen använder dom det för att söka information. Innan vi fi ck bredband blev vi hela tiden utslängda från nätet vilket fi ck som följd att personalen inte använde och litade på uppkopplingen. Med bredband är det problemet borta. Nu är det driftsäkert och vi kan lagra och lätt ha tillgång till kommunservern. Boendemiljö Attraktivt boende till låg kostnad 94 % av västernorrlänningarna trivs med sitt boende. Att äga villa eller radhus är vanligare i länet än i landet som helhet. Att bo i Västernorrland kostar förhållandevis lite. Ny säljande portal för länet Under maj månad lanserades webbportalen Den ger besökaren ett smakprov av Västernorrland, kontrasternas län med orörd natur i harmoni med industri, stad och landsbygd. Portalen länkar snabbt in på respektive kommuns hemsida där mer specifi k och aktuell information fi nns för olika områden. FRAMTI D ÅNG E JUNI

20 MILJÖ nästan Ingenting försvinner allting } Tre gånger om året kan hushåll ställa ut grovsopor och få dem hämtade. Grovsopor är sådant som inte får plats i sopkärlet. Det kan vara möbler, cyklar, frigolit, pulkor Det fina är att din gamla cykel blir en ny cykel! Kommunerna har ansvaret för att ta hand om hushållens sopor. Grovsopor ingår i hushållssoporna. Det finns många sätt att lösa uppgiften på. En del kommuner hämtar grovsoporna vid fastigheten, andra gör det inte. En grovsop är något som är för stort att stoppa i sopkärlet, men som inte är producentansvar, eller farligt avfall. I Ånge räknas även byggavfall som grovsopor. De som har helårsabonnemang kan lämna grovsopor vid tre tillfällen per år. Fritidsboende kan lämna en gång vilket sker under sommaren. Tre lastbilar kommer för att hämta grovsoporna. Första bilen tar vitvaror, elskrot, glödlampor och lysrör. Vitvaror faller egentligen under producentens ansvar men hämtas många gånger ändå av kommunen. Alltsamman skickas för demontering och återvinning. I den andra bilen samlas sådant som flisas eller mals till förbränning. I den lastbilen får inget skrot som kan förstöra kvarnen hamna eller något som inte brinner. Detta slängs istället på den tredje bilen. Det som inte brinner hamnar så småningom på deponi. Det kan vara tegelsten, gips och cementrör för att nämna några. På den här bilen slängs även virke som kan flisas upp och eldas. I annonsen från kommunen uppmanas alla Pernilla Ehn hushåll att sortera soporna. Att lägga en hög med metallskrot, en hög med sådant som inte brinner, en hög med brännbart som inte är virke, en hög med virke och en hög med elskrot och vitvaror. Pernilla Ehn som är Gatu- och renhållningsansvarig på kommunen berättar; Det bästa är Din gamla cykel blir en ny cykel! om högarna är sorterade och lagda så att de kan plockas upp med lastbilens grip. Många högar är väl förpackade i säckar. Men många säckar innehåller blandade sopor. Det kan vara både järnskrot och brännbart i samma säck. När vi hämtar upp säckarna lyfter vi på samtliga. Misstänker vi att säcken består av olika sorters sopor så öppnar vi säcken och tittar efter. Är det blandat i säcken är det bara att sortera. Och är det hushållssopor lämnar vi kvar det. Hushållssopor ska läggas i kärlet. När flaken är fulla körs bilarna till Hallsta och återvinningscentralen. Allting töms ut på planen där en noggrannare sortering tar vid. Virke, övrigt brännbart, aluminium, koppar, järn och el-artiklar som slunkit med i fel bil och deponi. Gamla persienner skiljs från fönsterramarna. Persiennen läggs i metallfacket och träramen läggs i virkesfacket. Glasrutan är redan krossad och går till deponi. En trädgårdsstol delas i plastsits som bränns och metallben som återvinns. Kontorsstolen blir brännbart ryggstöd och metallben. Pernilla berättar om hur hushållen många gånger reagerar vid tidpunkten för grovsophämtningen; Det kommer flera samtal om dagen till tekniska förvaltningen med frågor om varför det står kvar sopor när lastbilarna kört förbi. Vårt ansvar är att hämta max en kubikmeter och hundra kilo från varje hushåll. Finns det mer än en kubikmeter eller mer än 100 kilo så lämnas överskjutande mängd eller vikt kvar på plats. Det händer att man jämför grannar emellan. Man berättar hur vi hämtat allt hos grannen men lämnat hos mig. Det kan bero på att vitvarorna går utöver kubiken. Men om kylskåpet är fyllt med grejer då tar vi inte med det. I våras togs inget farligt avfall om hand men det tas med vid hämtningen i sommar och i höst. Farligt avfall som färg, lösningsmedel och insektsmedel hanteras i en annan bil. Förpackningar plockas inte upp för det är producentansvar på det. Ibland ligger grovsopor från flera hushåll i samma hög. Då är det inte lätt att bedöma hur mycket som ska plockas. En rekommendation från Pernilla är att du alltid lägger ditt 20 FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 1 juni 2005 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Halvvägs. Nr 3 juni 2015

Halvvägs. Nr 3 juni 2015 KLUBBNYTT Halvvägs Nr 3 juni 2015 2 Ordförande Hej. Vi välkomnar oss alla till vår midsommarfest vid Börje IP Fjälliden den 19/6. Klädning av midsommarstången sker dagen före den 18/6 kl 18.00 vid Fjälliden.

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 26 maj 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Föredragningslista - Miljönämnden

Föredragningslista - Miljönämnden Föredragningslista - Miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), torsdagen den 16 december 2004, kl. 08.00 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Finn upp gör problemlösning roligt!

Finn upp gör problemlösning roligt! Vad är det här? Finn upp gör problemlösning roligt! Finn upp är en pedagogisk metod för alla lärare i skolår sex till nio som vill väcka elevernas lust att upptäcka kunskap. I Finn upp används uppfinnande

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Graffiti, husmosaik, lokala konstnärer och hantverkare!

Graffiti, husmosaik, lokala konstnärer och hantverkare! Graffiti, husmosaik, lokala konstnärer och hantverkare! Konstfesten i Habo 29 september 7 oktober 2012 Utställningen på Spinnet i Habo är öppen alla dagar 12-19 Slöjdkul för skolklasser hela veckan! Vernissage

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer