Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se"

Transkript

1 Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni Årgång 82 Läs om: Upptagningen Information Fancys Funderingar Jubileum på Nabben och mycket mycket mer! Missa inte: Kallelse till Årsmötet 2010 Datum för Upptagning 2010 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 1 Det senaste om allt som händer inom KSS finns på

2 Foto: Jan-Eric Edström Har du köpt den än? Gör det och börja planera nästa sommars strandhugg! Seglarhamnar i Vänern, 3:dje upplagan är helt omarbetat från tidigare utgåvor. 80 sidor fyrfärg och 20 sidor svarvitt A4 med viktig information och läsvärda texter. Spiralbunden (metall) och seglaminerat papper som tål fukt och regnstänk. Omslag 350 gr papper och inlagan 130 gr. Det är mer ett konstverk än bok! Medlems priset är 295:- Skicka ett brev, vykort, ja vad du vill. Märk det med Seglarhamnar. Ange hur många ex du vill ha, samt Namn, Adress, Postnr/Ort, Telefonnummer och ev mobil till: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset 31, KARLSTAD Telefon E-post: 2 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

3 Ordförande har ordet. Hej Kss:are Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: (telesvar) Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Fax: Bankgiro: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: E-post: Öppettider kansliet: Vecka och har expeditionen öppet tisdagar kl Övriga veckor första tisdagen i varje månad. Regattas redaktion: John Johnsen, Redaktör Regatta, ansvarig utgivare. Bert Ågren, skribent. Tind Lindahl, skribent. Jon Nielzen, skribent och layout. Ulrik Scheller, skribent Claes-Peter Persson, annonser. Nu går vi mot höst med raska steg och årets båtsäsong är på väg att ebba ut, sommaren ha varit fin framförallt den första delen, många bryggplatser har gapat tomma i sommar, vilket indikerar att många KSS båtar varit ute och seglat. Inför kommande säsong så kommer flera styrelsemedlemmar att lämna sina uppdrag, och nu i skrivande stund så ser det ut som om vi lyckats med att besätta de vakanser som uppstått. Vad som kommer att behandlas på årsmötet (24/11) är nu uppe på styrelsens dagordning, och kommer att presenteras i god tid före årsmötet. Styrelsen kommer att jobba en heldag med att diskutera och fundera över KSS utveckling, och vad framtidens KSS medlemmar vill ha ut av KSS, och att lämna över till nästa styrelse en vägledning till att jobba vidare med. Både hamnen och Nabben har haft besök av många gästbåtar, och vi får beröm för våra fina anläggningar vilket vi alla skall var stolta över, det görs ju inte av sig självt utan med idoga och förtjänstfulla insatser av medlemmarna. Vänliga hälsningar. Ordförande Lage Backman Vid rodret! Foto: Lennart Tynander E-post till Regatta: E-post till Web: Annonsering i Regatta: 1/1 fyrfärg 3000 kr 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr 1/2 svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr 1/4 svartvit 300 kr Webannonser välkommen med din förfrågan till Upplaga: 700 ex. Tryck: Knappen Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 3

4 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Kallelse KSS Årsmöte Ekonomi... 6 C-Planen Översiktskarta... 6 C-Planen... 7 Upptagning Reflektioner kring Upptagningen... 9 Jubileum på Nabben Vårstädningen Fortsättning Jubileum på Nabben Kräftskiva Nabben En vanlig helg på Nabben Fancys Funderingar Mosaik Våra annonsörer DEADLINE REGATTA 2011 NUMMER 1: Materialet skall vara inskickat senast den 17/12 mvh Redaktionen Framtidens affärssystem. Redan idag! En effektiv lösning för företag med ca 10 till 600 anställda. Utmärkande för LEDGER.NET är att det är tillgängligt, automatiserat och ger de effektmål som företag vill ha 2010 och framåt. Levereras som SaaS-tjänst för att ni skall slippa investeringar. Gå in och läs mer på Mer än implementerade företag! Kontakta oss på OSLO KARLSTAD - STOCKHOLM 4 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

5 KAllelse till årsmöte 2010 Härmed kallas du till Karlstads Segelsällskaps årsmöte onsdagen den 24 november 2010 kl i klubbhuset. Välkommen! STYRELSEN Förslag till dagordning: (Nedan angivna punkter skall enligt stadgarna behandlas vid årsmötet) 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av sekreterare för årsmötet 5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och vid behov vara rösträknare 6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhetsåret (2010/11) 13. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår (2011/12) 14. Val av a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och två suppleanter för en tid av ett år; c) två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år; d) minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 15. Övriga frågor Senast den 15 november 2010 kommer verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag att finnas tillgängliga i klubbhuset. OBS! Eventuella medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/ för att kunna behandlas vid årsmötet. Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 5

6 Rapport från Ekonomisektionen Ekonomin för KSS ser i dagsläget bra ut. Detta året kommer vi att få ett stort överskott. Ett stort orosmoln är vilka kostnader som reparationen av kranen medför. KSS har omsättningstillgångar på lite drygt tre miljoner, samtidigt har KSS en skuld till sina medlemmar (obligation) på 1,8 miljoner. Ungefär hälften av vårt kapital finns idag på fasträntekonton (1,5 miljoner) bundna på tre resp 6 månader. Dessutom finns anläggningstillgångar (fastigheter) värderade till ca 0,9 miljoner. Tabellen nedan visar utfall för de nio första månaderna samt budget för hela året. Sektion Intäkt Kostnad Utfall Budget Utfall Budget Segling Hamn Medlem Ekonomi Ungdom Nabben Jubileum Gemensamt Personal Budget för året är ett överskott på :-. Jag beräknar att årets överskott kommer att vara ca Detta beror på stor sparsamhet från de olika sektionerna samt att KSS har erhållit mer bidrag än beräknat. Per Edberg /kassör/ Översiktskarta C-Planen Pilarna visar var stenen med platsnumret står. MARINAN Vill Du vara med och bidra till att Karlstad Segelsällskap utvecklas och fortsätter att vara en framstående mötesplats för segelentusiaster? Du väljer själv vad Du vill engagaera dig i och vi behöver just dig. Välj bland dessa olika utmanande områden: - Medlemsektionen - Segelsektionen - Regattaredaktionen - Hamnsektionen - Nabben - Ungdomssektionen K K F Kontakta Kansliet på tele: eller maila till och anmäl just ditt engagemang. 6 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

7 C-Planen C-planen efter grusningen = NYA PLATSER C-planen är nu grusad och bearbetad samt ren från beväxning. Platserna är något omdisponerade på så sätt att 2 rader har breddats från 4.00 m till 4.20 m och 2 rader har gjorts smalare från 4.00 m till 3.80 m. Detta för att möta ökade båtbredder + att bli lite mer flexibel och utnyttja planen optimalt. Många har därför fått byta plats och förhoppningen är att det ska ha blivit lite mer jämntrångt för alla, inte bara för vissa... Vi har också ställt tillbaka båtar + tomma vagnar på sina nya platser inför höstupptagningen. Kolla därför vilken plats du har nu! En sista sak: Anledningen att planen har grusats om är att den höll på att växa igen. Så därför: Håll din plats ren från ogräs! Ryck ogräs 3-4 ggr på sommaren så slipper vi den cirkus med bortforsling av vagnar/båtar + kostnad för planbearbetning + återställning av vagnar är. Pilarna på kartan visar var stenen med platsnumret står. //Anders Ekwall med flera Kinnevikens Segelmakeri Tfn Plats Medl Namn Båttyp. L*B C Morgan Söderberg Mamba *3.07 C Per Edberg Bavaria *3.90 C Anders Hjort Comfortina *3.35 C Ulf Berglund Moody 10.00*3.50 C Christian Ostrenius Hanse *3.55 C Bell Edgren Scanmar *3.38 C Torbjörn Ardebrant Comfortina *3.35 C08 31 Mats Andersson Marieholm *3.00 C Björn Larsson Scanmar *3.38 C Björn Sjöberg Comfortina *3.40 C Staffan Åbjörn Dehler *3.40 C Peter Karlsson ELAN *3.49 C Lars Oscarsson RB *3.20 C Lennart Andersson Najad *3.10 C Per Rahm Compis *3.10 C Thomas Gustafsson Elan *4.00 C Roger Ökland Dixie *2.82 C Lars-Olof Åkerlund Maxi *3.25 C Torkel Schlegel Monsun *2.87 C Mats Dahlflo Mamba 34 10,20*3,43 C Ulf Jonsson Jeanneau *3.65 C Jan Petzäll Marinette 10.15*2.85 C Peter Furster Scanmar *3.35 C Jan-Erik Heiskala Scampi 9.07*3.00 C Nils Erik Hansson Ballad 9.19*2.97 C Magnus Karlsson Murena *3.20 C Stefan Hagelin Albin Nova 9.87*3.15 C Mikael Bohman ÅH *2.96 C Morgan Kihlander Mamba *3.07 C Jan Thompson Marieholm *3.00 C Patrick Carlén Scampi 9,00*3,00 C Anders Moberg Maxi *3.20 C Hans Wennerholm Mamba *3.07 C Pelle Gustavsson Dixie *3.10 C Christer Strömberg Dixie *2.82 C Karl-Erik Kulander Linjett 32 9,50*3,15 C Torsten Wallentinsson Dixie *2.82 C Gunnar Hultström Cumulus 8.50*2.60 C Martin Högström Scampi 9.00*3.06 C Håkan Bertholdsson Amigo *2.86 C Peter Bjur Scanmar *3.35 C Gunnar Byström Albin 25 C Åke Hörnqvist Maxi *2.95 C Tommy Englund Ohlson8:8 8.80*2.85 C Joakim Hagström Ohlson *2.70 C Tobias Rådberg Compis *2.84 C Anders Petterson Shipman *2.60 C Peter Bäckstrand HR *2.68 C Annika From Compis *2.84 C Henrik Rohdin Dixie *2.82 C Rune Berg Vega 8.25*2.46 C Håkan Eles Vega 8.25*2.46 C Mikael Nordlander Maxi *2.50 C Rolf Sundvall Becker *2.74 C Jochen Schneider IF 7.87*2.20 C Lennart Larsson Rimsö 26 C Jonas Widing Compis *2.84 C Mats Franke Ballad 9.19*2.97 C Anders Lundbladh Maxi *2.40 C John Johnsen Shipman *2.60 C N-E Wallin Dixie *2.82 C Anders Granath Maxi *2.50 C Roger Janssom Maxi *2.95 C Kjell Kvarnevik Albin *2.41 C Nils-Gunnar Karlsson Albin *2.41 C Mats Dahlflo Liten motorb Segelpriser på hemsidan Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 7

8 Upptagning 2010 Information från Hamnsektionen Upptagningsdag med truck Lördagen den 9 oktober med början kl 09.00, samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift 250:- (jämna pengar). Vid anmälan skall Du även anmäla namn, telefonnummer och båtplats, detta för uppdatering av medlemsuppgifterna. Ansvarig för sjösättning med truck Lars Johansson tel Kranförare Medhjälpare Curt Åberg Göran Åberg Torbjörn Sjöholm Björn Nyberg Upptagningsdagar med vagn Alla dagar start kl 09:00 Du anmäler dig i pärmen som finns i klubblokalen vilken dag Du skall ta upp din båt. Du måste vara på plats vid kranen kl när upptagningen börjar. Kranförare Traktor Traktor Söndag 19 sept Bertil Oldén Stig Kindemyr Hans Jonsson Söndag 26 sept Anders Tystrand Björn Lindskog Fredrik Tegnhed Tisdag 28 sept Hans Erwald Bo Eberhard Lördag 2 okt Staffan Ljungdahl Martin Lindskog Anders Rodrick Söndag 10 okt Magnus Lundgren Gert Pluto Lördag 16 ok Uwe Detlef Morgan Kihlander Per Nyhlén Söndag 17 okt Bernt Andersson Bo Westerlund Thomas Lundgren Lördag 23 okt Bengt-Olof Håkansson Nils Wallin Niklas Hagman mvh Hamnsektionen Det senaste om allt som händer inom KSS finns på 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

9 Reflektioner kring upptagningen Upptagningen flyter ofta på bra, kranföraren sköter sitt arbete ofta exemplariskt och våra traktorförare likaså. Vi är glada över att det fungerar så bra som det gör. Men några saker skulle faktiskt kunna förbättras hos oss båtägare. Vid upptagningen förra året noterades det att framförallt många båtägare är osäkra på hur båten ska stå på sin kärra samt att många båtkärror håller en låg standard i avseendet funktion. - För att säkra vart båten ska stå på båtkärran rekommenderas att göra markeringar vart kölen ska stå. Detta bör såklart göras innan sjösättningen på våren. - Vid upptagning bör lämpliga verktyg för injustering av båtkärran medbringas. Till exempel en skiftnyckel i bakfickan. - Båtkärrans däck bör ses över, det finns många firmor i Karlstad som sysslar med lastbilsdäck som kan ge råd om däcktryck osv. - Upptagning och sjösättning är en kollektiv syssla och samtliga som deltar bör stanna och hjälpa varandra tills alla båtar är uppe/i sjön. - Vid upptagning och sjösättning ska en lång tamp finnas i fören respektive aktern. - Styrningarna på kärrorna är ofta - en av tre - undermåliga. Antingen i grundkonstruktionen eller för klent dimensionerad. Det är jobbigt för traktorförarna. - Det måste vara namn på vagnarna. Dels är det till stor hjälp för att upptagningarna ska flyta snabbare, dels finns det en del omärkta vagnar som bara står på området och som man inte vet vems det är. Dessutom kan fel person faktureras serviceavgift. Det här gäller också vagnar/ båtar som bytt ägare, men där gamla namnet står kvar. - Nya medlemmar, eller medlemmar som förut stått utanförområdet och nu vill stå där samt medlemmar som haft båten på vagga men nu skaffat vagn, ska i god tid höra av sig till Anders Edwall. Allt för att det ska vara klart med uppstä llningsplats när båten ska lyftas = flyter på bättre vid upptagningarna. - Den som tidigare stått på en uppstä llningsplats men som överger den på grund av att man köpt ett skjul, sålt båten eller vill ha den på annan plats, måste meddela detta till Anders Edwall. Annars får vi å ena sidan tomma platser, på andra ställen trångt och bökigt eftersom man försöker att få in fler båtar på samma yta som förut. - Vagnarna - inte bara ens egen utan även de man flyttat på - ska tillbaka till sina platser efter upptagning/sjösättning. Detta gäller även de som har båtskjul. Text & Foto Anders Edwall och John Johnsen Anders Edwall (hem) (mob) Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 9

10 Jubileum på nabben Sommaren 1970 Lördagen den 6 juni 1970 bjöd på strålande sol och en lagom bris. Vi närmade oss Nabben för allra första gången och fällde ankaret från vår nyanskaffade Sheriff 600 Daphne. I besättningen ingick hustru Lisbeth och dotter Annika snart 3 år. På den yttre av de två pontonbryggorna tog Åke Hallberg emot förtampen och hälsade oss välkomna. Han hade enligt uppgift förvärvat sin motorseglare Bolana av förre Nabbenintendenten Ernst Berg. En tredje pontonbrygga med grönmålade plåtpontoner låg på svaj i viken klar att förankras utanför de båda andra. Vid den enda bojen låg Sven-Erik Svenna Thunbergs vackra koster Carmen. Energiske Svenna innehade nu posten som Nabbenintendent och han var liksom jag anställd på Kamyr. Där fanns också vår tidigare arbetskamrat Karin Branzell i en Stortriss. Småbarnsfamiljerna Leif Nyhlén i sin ljusblåa Mälar-25:a Isabel och Leif Alte i skärgårdskryssaren Pia låg strax innanför. Efter en stund ladetorsten Bergkvist till med från sin nya Vega Sylfidia och förtöjde på sydsidan. I Torstens besättning kände jag igen Hans Erwald från min militärtjänstgöring på I2 under det tidiga 60-talet, där Hans tillhörde livkompaniet. En kvintett Nabbenveteraner. Lisbeth och Lars Olson bakom dottern Annika Frohm flankerad av Hans Erwald och Leif Nyhlén Foto Tomas Frohm Nuvarande intendentstugan beboddes av ytterligare en bekant. Det var den godmodige vaktmästaren på Sundsta Idrottshus Nisse Eklund. Svenna Thunberg med hustru Lena och sönerna Johan, Mikael och tvåårige Anders, bodde den här sommaren i det s.k. Edströmska huset. Det var beläget strax väster om dagens timrade fårhus och revs i mitten av 70-talet. Grillplatsen på berget bestod av en fyrkant upplagda stenar kring den öppna eldstaden. En kvadrat av stockar utanför fungerade som sittplatser. Klubbhusets hade en öppen veranda mot söder. Den är nu inbyggd och möblerad med ett pingisbord. Husets innerväggar var klädda med masonit målade i en ljusblå nyans. Det enda dasset var beläget mellan klubbhuset och nuvarande verktygsboden. Mitt emot dasset fanns en mindre barack uppställd för verktygsförvaring mm. På berghällen vid stranden öster on denna låg den gamla bastun, skänkt av förre KSSordföranden Lennart Hemmingsson. Utanför bastun var vassen röjd till en liten badvik. Den lilla sandstranden vid badviken på västra sidan hade iordningställts något år tidigare. Till storleken var den kanske en tredjedel av dagens fina plage. Sovstugan som lär bestå av två sammanbyggda baracker hade ännu kvar sitt platta yttertak. Norra delen av ön var till stora delar tätbevuxen av sly där latrin från dasset grävdes ner. I övrigt låg mängder av kullblåsta träd efter 1969 års höststormar härs och tvärs över ön. Med gemensamma krafter sågade vi upp dem för hand i enmeterslängder som staplades upp. Mängden ved blev dock så stor att en hel del hann ruttna bort under följande år. 40 år på Nabben Lördagen den 5 juni 2010 var de yttre betingelserna vädermässigt fullt jämförbara med dem som rådde 40 år tidigare. En flotta bestående av ett 35-tal båtar, majoriteten stora moderna havskryssare, låg förtöjda vid den långa fina Nabbenbryggan. Flertalet besättningar förenade sig med oss i firandet våra 40 år på Nabben och lät sig väl smaka av kaffe med tårta i det strålande solskenet. Däribland en verklig Nabbenveteran, Leif Nyhlén, som har varit med här ute sedan slutet av 50-talet. Våra första båtar För att ta det hela från början. Uppväxt vid Vänern och ett grundmurat intresse för sjön från tidiga barndomen, resulterade i att jag köpte en egen bohuseka tillverkad på Strands Bruk i Dalsland av Skarven sommaren Jag vill minnas att den kostade 600 kronor. Med egenhändigt tillverkad segelutrustning gick den nödtorftigt att segla, även om det krävdes minst två personer ombord för att överhuvudtaget kunna kryssa. Vi fick mersmak, men gjorde slag i saken först efter att ha byggt hus och bildat familj. Våren 1970 beställde vi vår Sheriff 600 med en Tomos 4hk utombordsmotor av Lars Johannesson hos firma Småmotorer på Lamberget till ett pris av :-. Båten transporterades till Karlstad från Jouëtvarvet i Frankrike. Vid lunchtid lördagen den 30 maj fick vi av en händelse från vår gräsmatta se två turkosfärjade Sheriffer passera på järnvägen nedanför vårt hus i Skattkärr. Johannesson varskoddes och lovade sjösättning redan nästa dag som således var en söndag. 10 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

11 Under sjösättningen av vår Daphne i inre hamn, kunde vi också bevittna transporten av den allra första Compisbåten på väg ut till Kanikenäset! Efter sjösättningen hämtade jag Svenna Thunberg i bostaden på Rud och han riggade båten åt oss. Seglarprofiler Vårt första besök på Nabben följdes av många fler den här sommaren. Vi blev där närmare bekanta med Bernt Andersson i sin nya Compis nr11, Vegaseglarna Bengt Brolin i Tirri och Nisse Dahlman i Bali II, Björn Nylander i Geisha och Björn Holm med familj i den av Nils Dahlman konverterade livbåten Bali. Rune Åberg i La Paloma, Kjell-Åke Österberg i Perhaps, Kurt Wreime i Vindö 30:an med det poetiska namnet Spring Song och folkbåtseglaren Åke Jonsson med ständige gasten Karl-Olof Lundgren var också nya bekantskaper liksom ordföranden Karl- Axel Branzell i sin gröna Mistress Sjövinge III. Karl-Axels far Gustav Branzell imponerade med att i mogen ålder segla optimistjolle till Nabben från sinsommarstuga vid Holkviken. En glad yngling som visade sig vara Gunnar Åberg gjorde en originell tillläggning vid Nabbenbryggan med sin finnjolle. Bengt Brolinsson i sin nya engelska Snapdragon, Kjell-Åke Larsson i en Stanley 19 och Carl Ternsell i en F18 liksom Hans Wallday, Per Bredberg och en försynt familj i mahognysnipan Jacintus var också flitiga Nabbenbesökare. Jungfruseglats över Storvänern Vädret sommaren 1970 var inte alltid det allra bästa. Under vår första semestervecka låg vi inblåsta på Nabben. Tillsammans med Björn Holm fördrev vi tiden med att gjuta den sista plinten till nya bastun. Därefter började vi stapla och dymla ihop de märkta stockarna i byggsatsen. Byggnadsvirket hade Svenna och Arvid Skarven Svensson några månader tidigare forslat över med skoter, som så när hade brakat igenom den förrädiska vårisen. På kvällen den 17 juli avtog vinden och vi korsade den vidsträckta Värmlandssjön för allra första gången. Vi seglade ut tillsammans med Bali och Sylfidia och länsade slutligen in i Malbergshamn på Djurö. När vi lämnat Nabben hade det rått en lätt bris som efterhand ökade till frisk nordan. När vi vaknade nästa dag var det bleke. Vi gick för motor mot Hovdehansgrund söder om Brommö där vi förtöjde ihop våra båtar och inväntade familjen Thunberg i Carmen. Sent på kvällen fortsatte vi gemensamt till Mariestad och där vi övernattade i hamnbassängen. Efter lunch nästa dag blev vi lotsade vidare av Svenna till Mariestad SK:s uthamn Skeberga på Torsö där vi bl.a. träffade bröderna Alf och Åke Karlsson och Göran Chichester Eriksson. Carmen fortsatte till Vättern medan övriga tre båtar efter någon dag stävade mot Sjötorp....fortsätter på sid 13. Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 11

12 Vårstädningen På måndagskvällen den 14:e juni samlades dryga 50 medlemmar för städning av hamnen. Ett stort containerflak fylldes snabbt med brännbart. Man kan fråga sig vart allt kommer ifrån. Hamnen fick i alla fall ett rejält ansiktslyft. Gräsmattor klipptes och ogräs rensades. C-planen tömdes från bråte och vagnar inför grusningen som förhoppningsvis är utförd när ni läser dessa rader. Efter utfört arbete samlades gänget vid klubbhuset för fika och varmkorv, som för dagen serverades av Håkan Björfeldt. Tack till alla som mangrant ställde upp. Hamnsektionen TK-3 STÄDAR ALLT ÖVERALLT ETABLERAD 1992 Både företag & privatpersoner Välkommen att ringa Tel Mobil Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

13 ...fortsättning från sid 11. Där blev vi åter inblåsta och avvaktade i övre slussbassängen ett par dagar, innan vi sent en kväll, efter en gynnsam sjörapport, tillsammans med Bali vände hemåt. Torsten med besättning Hans Erwald och Bo Hansson hade redan lämnat Sylfidia i Sjötorp för att hämta hem henne senare. Bali som gick för motor försvann snart i fjärran. I det tidiga morgondiset skymtade vi så småningom land och trodde oss se den gamla fyrstugan på Västra Sätersholmen. Vid upptäckten att sjökortet och verkligheten inte stämde överens, valde vi att gira österut och hittade så farleden in till Nabben. Vi hade nämligen satt kursen mot den gamla fyrstugan på Hammarö Skage! ter. Den kunde då tas i bruk och den gamla bastun rivas. Nya bastun med sitt utmärkta läge kompletterad med landgång, flytbrygga och på senare år även altan och tvättmöjligheter med varmvatten, har blivit en verklig fullträff. Nu hoppas vi bara på benäget tillstånd från Länsstyrelsens att uppföra en ny vedbod. Mvh Lars Olson Vill Du vara med och bidra till att Karlstad Segelsällskap utvecklas och fortsätter att vara en framstående mötesplats för segelentusiaster? Du väljer själv vad Du vill engagaera dig i och vi behöver just dig. Välj bland dessa olika utmanande områden: - Medlemsektionen - Segelsektionen - Regattaredaktionen - Hamnsektionen - Nabben - Ungdomssektionen Kontakta Kansliet på tele: eller maila till och anmäl just ditt engagemang. Ett parti! Kampanj - till den 20 oktober 2010 Nya bastun Under sensommaren 1970 fick nya Nabbenbastun sitt tak, medan bastuaggregatet kom på plats först året ef Ord Konservering GrotaMar Nr Ord Nr Ord Ord Oljebytarpump 4 liter Med vacuumtömning Ord Räddningssele Baltic med 30m flytlina. Inkl bag med pulpitfäste Supershape Suverän borttagning av jordslag och smuts på kapell mm Nr Nr Fjärrstrålkastare Ljusstyrka vid 260m = 1 lux. Inkl joystickspanel + 4,5m kabel Motverkar microorganismer i diesel. Till ca 500 liter diesel. Nr Dags att byta? Vi har originaldelar: Olja, filter, anoder, bälgar, impeller mm Hjertmans Karlstad Lantvärnsgatan Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 13

14 Kräftskiva på nabben Folkligt Festligt Fullsatt. Givetvis talar jag om årets upplaga av kräftskivan på Nabben som gick av stapeln lördag den 14 augusti. Förutom att Nabbenkommittén dekorerat vår grillplats med för arrangemanget lämpliga lyktor mm. hade man även detta år lyckats komma överens med vädergudarna att det skulle vara sol och fint väder i övrigt. Bryggan hade belägrats av ett tretiotal båtar vilket renderade i att det nog var ett åttiotal medlemmar närvarande allt från ung till gammal. Vår långseglande medlem Reinhard Hartmann, nyligen hemkommen från två års långsegling,fanns bland deltagarna. Reinhard berättat glatt och gärna om sina strapatser och äventyr runt seglingen. Kräftorna försvann ur sitt spad och sköljdes nu med för tillfället lämpligare vätska. Visorna klingade högt och judligt ut över vattnet under kvällen efterhand som stämningensteg. Inte nog med det, även detta år fanns en del duktiga musikanter ur medlemsskaran på plats och plockade upp sina instrument ur gömmorna ombord. Vi fick lyssna till fin musik från dragspel, gitarr, klarinett och fiol. Även detta år kunde Nabbenordförande Peter Carlsson gå och koj med gott samvete. Ett stort tack till alla i Nabbenkommittén för ett fint genomfört arrangemang. Text & Foto Bert Ågren 14 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

15 En vanlig helg på nabben Visst har vi en fin och välhållen uthamn till glädje för medlemmarna. Visst händer det saker på ön under en vanlig helg genom medlemmarnas spontana insatser. Tillbringade en solig och varm helg i mitten av juli på Nabben då närmare trettio båtar hade valt Nabben som mål under helgen. När fredagskvällen närmade sig och hungern gav sig till känna samlades man runt grillen för att tillaga sin måltid, som vanligt under trevliga samtal om båtlivet. I mängden hördes bland annat följande kommentar Varför i hela friden skall man åka till Medelhavet, så fint som vi har det här. Ja, det kan man väl bara instämma i. Så småningom kom dragspelen fram, Anders Edwall och Håkan Björfelt plockade fram sina bälgaspel och bjöd på många fina låtar, givetvis med anknytning till sjö och hav. Stämningen var på topp när solen sakta sjönk ner i väster. Även lördagen bjöd på en underbar dag med sol och bad. En del gästbåtar förekommer ju även på vår ö, denna kväll gästades vi av bl.a. från SBS av Familjen Allemark Marina och Lars, givetvis med hunden Ville. De tycktes trivas vid grillen och uppskattade även musiken från Anders och Håkan som även denna kväll underhöll oss med fin dragspelsmusik. Lite dramatik fick vi uppleva på söndagen, en av medlemmarna tog syd pricken på största allvar men det blev lite för långt söder ut. Kollade väl inte enslinjen, en grundstötning blev följden. Egna försök att komma loss misslyckades. En annan medlem på väg ut gick till undsättning och drog loss båten som sedan kunde puttra in i hamnen till en trygg förtöjning.under söndagen tömdes givetvis hamnen efterhand för att så småningom fyllas på med åtta eskaderseglare från Västkusten som var på segling runt Vänern. Vår före detta ordf. Hans Erwald var lämpligt nog på plats och kunde hälsa eskadern välkommen till vår lilla ö. Vår nuvarande ordf. Lage Backman dök även upp un- der kvällen och kunde även han hälsa gästerna välkomna. Lage bjöd även in eskadern att ligga i vår ordinarie hamn på måndagskvällen. Endast två båtar gick till Karlstad, en del gick till Kristinehamn liksom att några valde att ligga kvar på Nabben. Detta en helt vanlig helg på Nabben som kan omfatta sol & bad, lite dramatik liksom underhållande musik. Själv hissade jag segel på måndagen och fick en härlig segling hem i den måttliga vinden med min gamla MAXI 77. Text & Bild Bert Ågren Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 15

16 fancys funderingar Vart har denna sommar tagit vägen?... Såg häromdagen att man redan börjar ta upp tjejerna ur vattnet. Föresten är det väl inte så konstigt, för det har ju blivit lite kyligt på nätterna, så det är väl kanske snart slut på säsongen för i år. Skeppa rn är inte så nöjd med årets seglingar och dagar ute på sjön. Förra året blev det hela 38 dygn inkluderat de tre veckorna i Göta Kanal och på Vättern. Denna sommar så är det visst bara 26. Han skyller på att rorsman tog sen semester, då det dåliga vädret kom med regn och blåst. Det är alltid bra att kunna skylla på något. Det gjorde han när vi gick mellan Sjötorp och Skeberga utanför Mariestad en dag på semestern. Det blåste en fris sydlig vind när vi gick genom leden under Torsöbron. Det var jobbigt för mig att kämpa emot blåsten och en rätt grov sjö. Jag fick ta i så mycket jag orkade för att ta mig fram genom den grova sjön. Skepparns två kompisar i var sin båt, Åke och Johan som vi var i följe med, försvann snart i regnet ner till Mariestad, medans jag fick kämpa på så mycket jag orkade. Ni skulle ha hört honom vad han klagade på mig att jag inte kunde hålla bättre fart genom sjöarna. Det är ju inte så lätt med min enda cylinder som är liksom mitt hjärta som pumpar kraften i mig. När vi sedan skulle segla hem efter några dagar, då visade jag honom verkligen var skåpet skulle stå, när vi gick över Vänern till Nabben. Över sju knop i snitt och 30 distans, då mådde han gott. När han inte trodde att jag hörde honom så sade han till rorsman att han nog skulle behålla mig ett tag till. Vet du då kändes det riktigt bra. Även om min motor är väl svag, så vet jag att med segel så är jag en pärla. För min pappa, Peter Norlin, han kan göra vackra och båtar som också seglar bra. Jag hörde i våras att det var en hel del tjejer som har gjort hjärtbyten, ja motorbyten då. Den senaste var ju en tjej som heter Puma. Det blev ju en väldans fart på henne. Hon morrar ju riktigt fint nu när hennes skeppare drar på. Det är skillnad om man tänker på att förut så var det inte mycket bevänt med henne. Hon rosslade så att man kunde tro att hon hade Kol eller något riktigt farligt fel på pumpen. Men efter hennes hjärtbyte så spinner hon ju som en katt. Min bästa kompis, Minerva hon som jag bor granne med på vintern, hon mår visst inte så bra heller. Hon har visst känt sig lite krasslig hon också. Det är också något blåsljud som inte känns bra, enligt hennes skeppare har jag hört. Hon ska visst på undersökning för att se vad som kan göras med henne, för att hon ska må bättre tills nästa sommar. De ska öppna henne och se vad som ska bytas ut och vad som ska transplanteras in på nytt i henne. Nu ni! Nu är det klart. Skepparn har fått tag på ett nytt hjärta med en riktigt bra pump. Det var en tjej i Stockholm som fick ett nytt från Italien, eftersom hon inte var nöjd med det hon hade som var från Japan. Hon tjejen, en 32 fotare var från Florida i USA, där man håller på med massa skönhetsoperationer så det var kanske inte så konstigt att hon gjorde en skönhetsoperation Oh dear my love! Där har jag hört att man drar i skinnet, lyfter på det ena och det andra, konstigt. Nu får jag ett, ja nästan nytt från Japan, dubbelt så starkt mot det jag har nu och med två cylindrar. Det känns verkligen bra. Jimmy på Båtservicé har lovat skepparn att göra transplantationen nästa vår lagom till nästa säsong, de ni. Då kommer jag också nog spinna som Puma. Hoppas att någon mindre tjej kan få nytta av mitt gamla. Det är inte så att det är slut. Oh nej! De gjorde en renovering i Stockholm på mig 2002 där jag fick en massa nya delar så det fungerar utmärkt. Problemet är att jag nog är lite för stor och tung för det som jag har nu. Det var så från början när jag flyttade från Albin Expressvarvet på Gotland På tal om hjärta och hjärtlig, så har jag upplevt något som gjort mig fundersam och samtidigt glad. Skepparn, rorsman och jag seglade tillsammans med en av deras kompisar och deras tjej som heter Andrum. Skepparna hade tänkt segla till Nabben för att äta kräftor men hörde att det var fullt vid bryggan med massa båtar som var där. De beslöt då att gå in vid Torsholmen och se om det fanns plats där. Det har hänt att jag varit där någon gång tidigare. 16 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

17 Där fanns inte en enda båt vid bryggan. Gott om plats således. En CSS:are kollade bryggan men lade sedan sig på svaj i viken. Skepparn såg sedan på skylten att bara KKF:are och KSS:are var välkomna, så det var tydligen därför som CSS:arn inte la till vid bryggan. Vi var ju KSS:are så gick det ju bra för mig och min vän. Det var en vacker kväll med en lätt bris och en skön solnedgång där uppe på berget för fyra KSS:are vid klubbstugan. Efter en liten promenad runt klubbstugan kunde skepparn konstatera, allt var ju låst, t.o.m. utedasset hade hänglås. Nästa morgon stack skepparn och hans kompis därifrån. Inte välkommen? Vem låser ett utedass där det bara finns skit att hämta?? Då tänker man på Nabben. Alla är hjärtligt välkomna dit. Där kan vi båtar ligga vid den fina bryggan lugnt och tryggt medan våra skeppare och deras besättningar badar bastu. Varje skeppare som är medlem i KSS har möjlighet till egen nyckel till klubbhuset, om nu mot förmodan dörren skulle vara låst. Där man kan låna böcker i klubbstugans bibliotek, gå på utedassen utan hänglås och använda den fina grillen på berget. Barnen kan bada och leka vid den fina stranden med badleksaker, segelbrädor, roddbåtar och optimistjollar att segla med allt utan hänglås. Alla är välkomna, KKF:are, KSS: are, SMBK:are, SBK:are, CSS:are och alla andra som besöker Nabben. Visst är det hjärtligt och fantastiskt på Nabben. Tack Nabbengänget ni är fantastiska. Ha det så bra! Fancy Foto: John Johnsen Ljuva Ensamhet Foto: John Johnsen Visste du att......du kan hyra vårt fina klubbhus för din födelsedagsfest, jubileum eller varför inte ditt bröllop! Bokning sker hos medlemssektionen, Bruno Harrysson eller tel Uthyrning sker till medlemmar fr.o.m. november t.o.m. mars och den som hyr skall ha fyllt 20 år. Tillträde av bokad lokal är från kl till dag efter bokad dag. Lokalen hyrs i befintligt skick, och övriga medlemmar har rätt till tillgång till lokalerna under dagtid. Instruktioner och genomgång av lokalen kan ske genom att kontakta Gunnar Andersson dagtid på Kanikenäset. Återställning och städning skall ske och rapport fyllas i och lämnas i postlådan utanför expeditionen. Betalning för hyra, för närvarande 1 000,-, görs mot faktura som betalas till klubbens bankgiro Debitering av städning om detta inte utförts tillfredställande och ersättning för skador som skett pga. oaktsamhet kommer också att ske. Pärm med instruktioner finns i köket och i den finns även rapporten som skall lämnas. För mer information kontakta Bruno Harrysson på eller Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 17

18 Annons Knappen 18 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

19 Mosaik Våra annonsörer: Seglarhamnar i Vänern sida 2 Waernhoff Segel sida 3 Ekonomikompetens sida 4 Kinnevikens Segelmakeri sida 7 Karlstads Småbåtsvarv sida 9 Petersens Tapetserarverkstad sida 11 Oceans Sails sida 11 Städline sida 12 Hjertmans sida 13 Båtservice i Karlstad AB sida 15 Marinmagasinet sida 20 KSS och Regatta tackar alla annonsörer! Gynna våra annonsörer! De gynnar oss! Foto: John Johnsen Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr. 2 årgång 82 19

20 Avsändare: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Karlstad 1 Porto betalt B Regatta önskar KSS informerar: att få ta del av alla våra medlemmars bilder och upplevelser från den gångna sommaren. Vi söker bilder, upplevelser och anekdoter att ha med i de kommande numren av vår kära medlemstidning. Så ta dig den lilla tid det tar och maila oss ditt bidrag på Deadline 2011:1 är den 17/12. Hälsningar Redaktionen på Regatta PS. vi söker någon teknikintresserad som skulle vilja skriva en teknikspalt, en mat&vin-intresserad för lite sköna mat-tips och gärna andra med roliga uppslag. DS KSS byter till bankgiro, så använd from nu bankgironummer: Idag använder KSS utöver bankgirot två stycken plusgirokonton. KSS kommer att gå över till att enbart använda bankgirot. Anledningen till detta är att minska våra kostnader. Varje plusgirokonto kostar KSS cirka kronor per år. Bankgirot är kopplat till vårt checkkonto så pengarna kommer direkt in på checkkontot. Jag vill uppmana alla medlemmar att ändra uppgifterna i era betalningsrutiner. Hälsningar Per Edberg /kassör 20 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning sept 2010 nr.2 årgång 82

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2012

Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2012 Verksamhetsberättelse Askersunds Ekonomiska Förening 2012 Vi fortsatte även 2012 att uppgradera och underhålla vår fina hamn MEDLEMSUPPGIFTER Antalet medlemmar under 2012 har varit 230 st Styrelsen har

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Piero packar. Bitte njuter i solen

Piero packar. Bitte njuter i solen Gräsöturen 2010 Vi skulle paddla 9 kajaker på en 4-dagarstur utanför norra Gräsö där massor med små öar gör skärgården omväxlande. Där är väldigt fint och lugnt, på turen skulle vi se endast c:a 5 båtar

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Täby 2014-02-20 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3.

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2013 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Den gångna vintern var den kallaste på 100 år. Den var även ovanligt nederbördsrik och både truck- och mastskjul fick snöskador.

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Klubbafton torsdag 26 mars kl 19:00. Bildtittartra ff. Rorkulten. Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015

Klubbafton torsdag 26 mars kl 19:00. Bildtittartra ff. Rorkulten. Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015 Medlemsblad för Väster Mälarkretsen, Svenska Kryssarklubben Årgång 20 nr 1 mars 2015 Rorkulten. Ett nytt båtår med en ny seglingssäsong står för dörren. Det är dessutom jubileumsår för Väster Mälarkretsen

Läs mer