l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte"

Transkript

1 l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

2 INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen Från Saco-toppen till stallbacken...12 Bokhund ett framgångsrikt projekt...16 Variation nyckeln till ett mer hållbart arbetsliv?...20 Åsa Lindh, ny vd för Trygghetsstiftelsen. Ett större ansvar för statliga arbetsgivare...24 Boktips...26 Anders Rådström om Sacoförbundens rekryteringsprojekt på privat sektor...27 Efter trettio år som facklig företrädare: Allt handlar om gott bemötande...28 Tuffa tag när Posten drog ner men bra skyddsnät underlättade.29 Ändrad yrkesroll påverkar audionomens arbetsmiljö Bokhund hjälper barnen att lära sig läsa 12 I varje nummer: 4-11 Ledare... 3 ordet Fråga & Svar Student Krönika Aktuellt från föreningarna Korsord PostNord har genomgått stora och tuffa förändringar SRATs kansli Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert, Bitr. förbundsdirektör Anders Berndt, Kommunikatör/redaktör Marie Norell, Redovisningsansvarig Kajsa Korsgren, Förbundsjurist Sophie Silverryd, Förhandlingschef Mats Eriksson, Förhandlare Mia Axelsson, Martin Berndtsson, Ola Blomqvist, Lena Busck, Ann Garö, Linda Lekander, Emil Pettersson, Maria Yngvesson, IT-samordnare/medlemsregister Susanne Rönngren, Assistent/medlemsregister/vaktmästeri Jessica Carlberg, Marie Samuels, SRAT-informationen nr

3 Ledare Smärtsam självkritik löser sällan problem Motsättningar som uppstår för att man har olika uppfattning kan både gagna jobbet och vara lärorikt för de inblandade. Vissa menar till och med att de är en förutsättning för utveckling att det är först när olika åsikter bryts mot varandra som man kan hitta nya lösningar på ett problem. Men det kräver förstås att alla parter är beredda att lyssna och att dela med sig, att ge och ta. Motsättningar som får ligga och gro kan däremot bidra till psykisk ohälsa. Konfliktforskare talar om tre olika problem vid svår- eller olösta konflikter. Att parterna är låsta i sina uppfattningar, att de är ovana vid att reflektera över sin egen roll i den uppkomna situationen och/eller har svårt att skilja mellan den professionella rollen och känslorna. Det händer då och då att jag får samtal från medlemmar, både chefer och medarbetare, som mår riktigt dåligt för att relationerna på jobbet inte fungerar. Förvånansvärt många av dem lägger hela skulden på sig själva. Om jag bara hade gjort annorlunda Om jag bara hade förstått Om jag bara inte Visst är det bra att vara ödmjuk. Men ibland tar sig självkritiken för stora uttryck. Det kan ju också vara så enkelt att vissa människor passar dåligt ihop, att personkemin inte stämmer. För det mesta går det att hitta lösningar på det också utan att man måste hitta en syndabock. De allra flesta av oss hamnar någon gång under arbetslivet i obehagliga situationer. Jag har också gjort det, och jag minns hur mycket kraft det tog att grubbla på vad jag hade gjort för fel. Helt i onödan, kan det tyckas, så här efteråt. Det är tråkigt, men oftast ingen katastrof om det är dåligt stämning på jobbet ibland det brukar lösa sig. Men jag vill än en gång påminna om att vi på kansliet finns tillgängliga för att stötta de medlemmar som hamnar i en situation som ni inte kan klara ut på arbetsplatsen. Från de här reflektionerna till en helt annan sorts samtal, som jag har ägnat mycket tid under det senaste året; förhandlingarna med Arbetsgivarverket om ett nytt pensionsavtal för statligt anställda medlemmar. Vi har hållit på ett och ett halvt år nu, och när vi började var Telefon Vx Fax E-post Webbplats Post Box Stockholm Besök Malmskillnadsgatan 48, 5 tr målet att vi skulle ha ett nytt avtal klart så här dags. Men det har varit betydligt svårare än vi förutsatte att komma överens. Förhandlingarna har gått in i ett intensivare skede nu under våren, men än finns det många frågor kvar att lösa. Helt klart är att vi går mot ett systemskifte från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbaserat pensionssystem. Vad det innebär kommer berörda medlemmar givetvis att få information om när vi har kommit vidare i förhandlingarna. På tal om avtal; SRAT har vuxit, vi har medlemmar hos fler arbetsgivare och de individuella avtalen blir fler. Sammantaget har förhandlingsarbetet blivit mer komplext och det ställer högre krav på samordning och gemensam struktur. Vi har därför gjort en förändring i kansliorganisationen som innebär att Mats Eriksson, en av våra erfarna förhandlare, har utsetts till förhandlingschef. I hans arbetsuppgifter ingår numera ett tydligare strategiskt ansvar. Jag ser förändringen som en stor trygghet för mig i mitt ledarskap, men framför allt för medlemmarna. Så vill jag passa på och skicka en särskild hälsning och ett tack till alla er som deltog i förbundsmötet i maj. Det känns skönt att veta att vi har ert fortsatta mandat att jobba vidare. Men först ska vi njuta av ljuset, blommorna och förhoppningsvis också av solen! Jag önskar att ni alla får en riktigt skön sommar! Visst är det bra att vara ödmjuk. Men ibland tar sig självkritiken för stora uttryck. Elisabeth Mohlkert förbundsdirektör Öppettider Sep apr 8:00 16:30 Maj aug 8:00 15:45 Lunch 11:30 12:30 Växeltider fredagar Sep apr 8:00 16:00 Maj aug 8:00 15:30 SRAT-informationen ges ut av SRAT som är ett av 22 förbund inom Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. SRAT-informationen skickas per post /e-post till alla medlemmar i förbundet. Ansvarig utgivare Elisabeth Mohlkert Redaktör Marie Norell Layout Marie Norell foto Ledarbild Torbjörn Zadig Omslag Anna Nilsson Tryckeri Linderoths/AWJ Tryck AB, Nyköping Upplaga ex Utgivning 2015 Nr 1 v.9 Nr 2 v.19 Nr 3 v.27 Nr 4 v.41 Nr 5 v.50 Annonsstopp fyra veckor före utgivning. Annonspriser Fyrfärg Helsida (180x262) kr Halvsida (180x130) kr Kvartssida (87x130) kr Annonsbokning PAPPER Omslag: 130 g Multiart Silk Inlaga: 90 g G-print Tidningen är momsbefriad. MILJÖMÄRKT TRYCKSAK SRAT-informationen nr

4 SRATs förbundsmöte 2015 Utmaningar väntar Fredagen den 22 maj höll SRAT förbundsmöte på Djurönäset i Stockholms skärgård. En solig dag i positiv anda. Förbundsmötet är SRATs högsta beslutande organ som sammanträder vart tredje år och beslutar bland annat om budget, medlemsavgifter, stadgar. En ny förbundsstyrelse väljs också för de kommande tre åren. Förbundsordförande Anitha Wijkström inledde förbundsmötet och hälsade alla välkomna. Hon gjorde en tillbakablick från förbundsmötesperioden och konstaterade att den präglats av lågkonjunktur och ekonomisk återhämtning. SRAT har under samma period över förväntan haft en positiv medlemsutveckling trots tappet av medlemmar som gått i pension. Flera av SRATs yrkesgrupper har en stabil arbetsmarknad, medan det för andra är mer osäkert. Arbetslösheten slår hårt mot flera av SRATs medlemmar och förbundet har behövt göra extra insättningar till den inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Det är dessutom en utmaning att få åringar att gå med i a-kassan, som är den åldersgrupp som sällan ansluter sig, sade Anitha Wijkström. Vi avvaktar också en eventuell höjning av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen från hösten. Förbundet har sedan senaste förbundsmötet också fått en ny medlemsgrupp i och med att Svenska Logopedförbundet anslöt sig i januari SRAT är ett modernt förbund med väl fungerande struktur för att kunna ta emot nya medlemsgrupper. Vi är nära medlemmen, vi vill att alla medlemmar ska bli väl bemötta och få god service. Från hösten startar förbundet ett samarbete med medlemsutveckling.se i syfte att bli ett ännu mer attraktivt förbund med fortsatt god medlemstillströmning. Därefter talade Sacos ordförande Göran Arrius om SRATs viktiga roll i Sacovärlden, att kunna ta hand om medlemsgrupper som vill vara självständiga. SRAT kan inte bli annat än framgångsrikt när det leds av två så starka kvinnor, konstaterade Göran Arrius och applåderades av förbundsmötets ombud. Göran Arrius berättade också om den hårdnande konkurrensen om medlemmarna, framför allt från TCO och sofflocket, det vill säga att välja att vara oorganiserad. Vi måste ställa oss frågan vad det är som gör att medlemmar söker sig till oss och stannar kvar. Vi har ett stort tapp av medlemmar i 35-årsåldern. Vi är smarta om vi samverkar inom Sacofederationen, då blir vi starkare, menade Göran Arrius. Göran Arrius riktade också ett stort tack till alla förtroendevalda, som ju är navet i våra fackliga organisationer. 4 SRAT-informationen nr

5 Förbundsmötesförhandlingarna Till mötesordförande valdes Anders Lönnberg, tidigare kanslichef på Saco och av regeringen nyutnämnd nationell samordnare av life science-sektorn och Nils-Bertil Rosén, pensionerad ombudsman på SRAT till ersättare. Till mötessekreterare valdes förbundsjurist Sophie Silverryd och förhandlare Emil Pettersson till ersättare. Motion En motion behandlades och den handlade om att utreda en reducerad medlemsavgift till föräldralediga och långtidssjukskrivna medlemmar. Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen. Propositioner Tre propositioner fanns på dagordningen: 1. Ändringar i förbundsstadgan 2. Medlemsavgifter och fondavsättning. Budget Regler för nedsättning av medlemsavgiften Samtliga propositioner bifölls av förbundsmötet, vilket i korthet innebär att utträdestiden ändras från tre till en månad, att medlemsavgiften är oförändrad och att styrelsen fick befogenhet att omdisponera budgeten eller höja/sänka medlemsavgiften under förbundsmötesperioden. Blomqvist, Ulrika Guldstrand (nyval), Anders Jansson, Ingela Jägestrand, Eva Lind (nyval), Andreas Lövdahl, Magnus Nordström (nyval), Camilla Robertsson, Unni Rosengren (nyval), Patrik Wikand och Reza Zarenoe (nyval). Efter ett konstituerande möte utsågs Anders Jansson till 1:e vice förbundsordförande och Ola Blomqvist till 2:e vice förbundsordförande. Styrelsen presenterar sig på nästa uppslag. Avgående ledamöter Fyra ledamöter avgick i samband med förbundsmötet; Hans Fotmeijer, Bengt-Gunnar Herrström och Roger Larsson, som varit med sedan 2006, och Ann-Marie Andela som varit med sedan Anitha Wijkström tackade för den tid de varit med i förbundsstyrelsen och allt engagemang de bidraget med under åren. Hans Fotmeijer var inte närvarande. Föreläsning Förbundsmötet bjöds också på en underhållande och känslosam föreläsning på temat Vi är varandras arbetsmiljö av Cecilia Hed Malmström, som är polarguide och nybliven regionchef för Handelskammaren i Gävle. Hennes berättelse baseras på erfarenheterna från Sydpolsbasen Amundsen-Scott där hon under fyra månader deltog i ett forskningsprojekt boende i tält i -58 o C och ombord på Polarfartyg till Antarktis, Grönland och Svalbard. Ny förbundsstyrelse Avslutning Valberedningen, med Åsa Rundquist som sammankallande, hade styrelsen och förbundskansliet till 2018 då förbundsmötet samlas igen. En dag i positiv anda är slut, nu väntar hårt arbete för den nya som vanligt gjort ett grundligt jobb och deras förslag till ny förbundsstyrelse bifölls enhälligt. kommunikatör Marie Norell, Anitha Wijkström omvaldes till förbundsordförande för sjunde gången. Till ledamöter valdes: Ola Fler bilder från förbundsmötet finns på sidorna SRAT-informationen nr

6 SRATs nya förbundsstyrelse presenterar sig Anitha Wijkström Leg tandhygienist Sveriges Tandhygienistförening, STHF Du har blivit vald till förbundsordförande för SRAT ytterligare en period. Dina tankar så här några veckor efter förbundsmötet? Jag är förstås stolt och glad, säger Anitha Wijkström. Och mycket hedrad att återigen få företräda SRAT. Förbundet mår bra och utvecklas hela tiden i en positiv riktning. Det gör mitt uppdrag väldigt stimulerande. 1. Lokalt och centralt för Sveriges Tandhygienistförening, bland annat ordförande fram till SRATs styrelse sedan 1987, ordförande sedan Ledamot i Sacos styrelse, vice ordförande i AkademikerAlliansens representantskap. Ersättare för Sacos ordförande i Europafacket. Ledamot i Nordens Fackliga Samorganisations styrelse. Ledamot i Rådet för Etisk Plattform. 2. Professionalism, kvalitet och service. 3. Se till att löneavtalen tillämpas på avsett vis. Rekrytering och rekryteringsbefrämjande åtgärder kommer att vara prioriterade områden. Fortsätta utveckla innehållet i ett SRAT-medlemskap. SRAT ska finnas representerade i alla de sammanhang som är relevanta för förbundet och för våra föreningar. Det är viktigt att stärka och utveckla våra medlemsföreningar. Det fackliga arbetet ska ligga så nära som möjligt den enskilde medlemmen och medlemsnytta ska alltid vara central. Alla medlemmar ska känna att det får en bra service och gott bemötande. 4. Unga människor vill också vara delaktiga och känna att de har möjlighet att påverka. Vi ska informera och kommunicera hur ett modernt fackförbund fungerar. Vi ska tydliggöra att vi är ett kollektiv med individfokus. Vi ska bättre beskriva nyttan av ett medlemskap. Berätta om vikten av kollektivavtal. Erbjuda olika verktyg för att möjliggöra för den enskilda medlemmen att göra informerade och medvetna val. Vi ska fortsätta att utveckla villkor och förmåner så att man får ett mervärde av medlemskapet. Vi ska beskriva hur vi arbetar integrerat med yrkes- och fackliga frågor. Vi ska befinna oss där unga människor finns. Vi ska kommunicera på deras villkor och efter deras behov. Vi ska ha koll på specifika verksamheter och frågor som direkt berör unga människor. Vi ska vara väldigt tydliga och tala om att vi är bra på det vi gör! 6 SRAT-informationen nr

7 SRAT-informationen ställde några frågor till den nya styrelsen. 1) Facklig bakgrund i korthet. 2) Vilka tre värdeord kopplar du till SRAT? 3) Viktigaste frågorna som SRAT bör driva under de närmaste åren? 4) Hur ska SRAT bli ännu mer attraktivt för nya medlemmar och behålla befintliga? 1:e vice förbundsordförande Anders Jansson Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen SRAT Arbetsmarknad 1) i SRAT Arbetsmarknad och förste vice ordförande SRATs förbundsstyrelse samt olika förtroendeuppdrag inom Saco-S Arbetsförmedlingen. Har valt att engagera mig i fackliga frågor, till att börja med som platsombud. 2) Kompetens, engagemang, pålitlighet. 3) En god arbetsmiljö är inte längre en självklarhet på dagens arbetsmarknad. Sjuktalen ökar åter till oroande nivåer och ofta är den arbetsrelaterad. Kvalité på högre utbildning som är en viktig konkurrensfaktor i vår omvärld, ett kvitto på vår gemensamma välfärd. Sjunker kvalitén är det en orätt både för våra studenter och för oss som medborgare och skattebetalare. Kompetensutveckling i arbetslivet. Upplever att många inte får den kompetenspåfyllnad som behövs i det dagliga arbetet. 4) Konkurrensen ökar för varje dag från andra förbund utanför Saco om våra medlemmar och blivande medlemmar. Det finns tre grupper SRAT måste attrahera förutom oss som redan är medlemmar: ungdomar, till Sverige nyanlända akademiker och oorganiserade. Det viktigaste arbetet i att rekrytera nya medlemmar är ju alla vi tillsammans. Vi är drygt medlemmar inom SRAT och våra föreningar. Tänk om var och en av oss under det kommande året rekryterar en (1) ny medlem. En framgångsfaktor jag tror mycket på är att SRATs förhandlare även är utbildade karriärcoacher. En medlemsnytta till oss alla som ibland behöver stöd att finna nytt innehåll i sitt arbete. Karriär är inte bara att gå från medarbetare till chef utan det är även att växla och växa med de arbetsuppgifter man redan har. Den medlemsnyttan önskar jag att vi inom SRAT framhåller ännu mer framöver. 2:e vice förbundsordförande Ola Blomqvist Flygtekniker, SAS Svensk Flygteknikerförening 1) Lokal förtroendevald sedan Centrala SFF-uppdrag sedan i SFF sedan Ledamot i SRATs förbundsstyrelse sedan Dessförinnan suppleant. Centralt förhandlingsansvarig för flygteknikerna inom förbundet. Vice ordförande i Aircraft Engineers International sedan ) Närhet, öppenhet och flexibilitet. 3) Behålla och utveckla det unika med att ha föreningar med stor frihet att agera i fackliga- och i yrkesrelaterade frågor. Hantera utmaningarna med att växa som förbund. Påverka löneavtalen för bästa möjliga utveckling för medlemmarna. Särskilt inom offentlig sektor riskerar trycket på besparingar att påverka löneutvecklingen på ett sätt som inte överensstämmer med de avtalade kriterierna för lönesättning. 4) Som hittills men med ytterligare fokus på att möta nya generationers intressen. Nyval Ulrika Guldstrand Leg logoped, Staffanstorps kommun Svenska Logopedförbundet 1) Svenska Logopedförbundets styrelse sedan 2003, från 2009 som ordförande. General Secretary i logopedernas europeiska samarbetsorganisation CPLOL sedan Lokalfacklig företrädare sedan ) Kompetens, engagemang och omtanke. 3) Lön, pension och schyssta villkor på arbetsmarknaden. 4) Jag tror att SRATs modell att koppla det traditionellt fackliga som rådgivning, förhandling och arbetsrätt nära samman med kunskap och utveckling kring yrkesfrågorna är vägen framåt. Jag tror att innehållet i arbetet ofta ligger arbetstagarna närmare än frågor kring arbetsförhållanden och villkor. Akademiker har valt sitt yrke av intresse för ämnet och innehållet, troligen mer än för lönen. Lyckas vi bli en intressant partner kring innehållet i arbetet och frågor som utveckling och fortbildning lockar vi medlemmar. t SRAT-informationen nr

8 Ingela Jägestrand Leg tandhygienist, Praktikertjänst Sveriges Tandhygienistförening 1) Vice ordförande STHF, ledamot SRAT förbundsstyrelse. 2) Stöd, service, trygghet. 3) Lönebildning, kompetensutveckling, jämställdhet. 4) Attrahera till medlemskap från studietiden under hela yrkeslivet genom att möta och stödja medlemmarna utefter egna behov och villkor. Nyval Eva Lind Personalspecialist, PostNord SRAT-Posten 1. Facklig förtroendevald sedan hösten Heltid på Saco-Postens kansli med ansvar för medlemsgrupperna inom produktion, försäljning och retail. Vilket innebär att lära känna medlemmarna så att jag kan företräda dem i olika förhandlingar och i enskilda ärenden. 2. Nära, tryggt och professionellt. 3. Karriärutveckling, kollektivavtal och arbetsrätt. 4. Synas mer ute som förbund, egna seminarium på olika orter. Tidningen har blivit väldigt bra det arbetet måste fortsätta. Andreas Lövdahl Effektivitetskonsult, Eget företag HälsoAkademikerna 1) SRATs förbundsstyrelse sedan HälsoAkademikernas styrelse sedan 1997 och ordförande sedan Ledamot och ordförande i Migrationsverkets Saco-S förening ) Kvalitet, erfarenhet och specialiserad. 3) Utveckla rekryteringsarbetet så att vi inte bara balanserar upp pensionsavgångarna utan också ökar medlemsantalet. Kanske genom riktat fokus från enskild förhandlare eller fokusgrupp. Utveckla arbetet för studerandemedlemmar. För flera av de stora föreningarna sker rekryteringen till klar majoritet genom besök på studieorterna. Även här kan ett särskilt uppdrag hos enskild förhandlare vara en möjlig väg. Tätare samarbete mellan föreningarna. Här kan förbundet inspirera och samordna i större utsträckning. 4) Det är idag gratis att bli studerandemedlem. Det kan tyckas positivt men det gör även att många blir medlemmar utan att reflektera över om medlemskapet är något för dem. Lätt att bli medlem och lika lätt att säga upp medlemskapet. Kan vara något att fundera på. Det finns och framför allt utvecklas många små högkompetenta yrkesgrupper. SRATs organisation och arbetssätt är optimalt för att arbeta med dessa grupper. Här kan vi löpande omvärldsbevaka för att utöka SRAT med fler nya yrkesgrupper. Varumärkesarbetet för några år sedan visade att medlemmar som hade haft någon slags kontakt med SRAT och föreningarna hade en mycket positiv bild av SRAT samt även en bred kunskap om vad SRAT och föreningarna gör och erbjuder. Hur kan vi öka kontakten med våra medlemmar? Det är nyckel till ökad nöjdhet med medlemskapet. Nyval Magnus Nordström Kansliråd, Utrikesförvaltningen Utrikesförvaltningens Personalförening 1) Heltidsarbetande ordförande i UPF, vice ordförande i Regeringskansliets Saco-S-förening, ledamot i SRATs förbundsstyrelse. 2) Medlemsnära, engagerat och professionellt. 3) Att främja god arbetsmiljö i ett alltmer gränslöst arbete, att främja villkoren för alla våra yrkeskategorier, se till så att medlemmarnas kompetens och utbildning värderas högt och att kompetensutveckling blir ett livslångt lärande med mervärde som uppskattas. 4) Genom att vara nära medlemmarna, vara lyhört för medlemmarnas behov och att alltid ta tillvara medlemmarnas intressen. Våra medlemmar är våra bästa rekryterare. Vi ska visa på att vi genom vår mångfald och medlemsnärhet ger styrka i fackliga frågor för våra yrkesgrupper. Då behåller och rekryterar vi medlemmar inom våra nuvarande yrkeskategorier men kan också bättre locka nya yrkeskategorier som vill behålla sin unika identitet. 8 SRAT-informationen nr

9 Camilla Robertsson Civil tjänsteman, Försvarsmakten SRATs allmänna sektion, SRAT-A 1) Fackligt aktiv sedan 1998 i Saco HKV styrelse. Heltid facklig sedan 2003 och har förhandlat för akademiker i Försvarsmakten. i SRAT-A och Saco HKV sedan ) Gemenskap, trygghet och arbetsglädje. 3) Aktivt verka för att bevara styrkan i kollektivavtalen. Statliga myndigheter och verk ska kunna lösa sina uppgifter med anställd personal och inte vara beroende av bemanningsföretag. Verka för bra villkor genom hela arbetslivets alla faser, det vill säga från studier till nyanställning till föräldraledighet, kontinuerlig utveckling och slutligen pension. Rätten till heltidstjänst för samtliga grupper, god arbetsmiljö med i genomsnitt 40 timmars arbetsvecka för att säkerställa balans mellan arbete och fritid. 4) Bevaka och försvara samverkansavtalen och stöd de lokala föreningarna. Nyval Unni Rosengren Leg optiker, Sabbatsbergs närsjukhus Svensk Optikerförening 1) Först adjungerad i Svensk Optikerförening, under de senaste tre åren som ordförande. 2) Engagemang, ansvar och professionalism. 3) Då vi har så många olika yrkeskategorier inom vårt förbund är det viktigt att vara lyhörda och identifiera vad vi behöver göra för våra medlemmar inom dessa respektive grupper. Det är något vi arbetar med redan idag men det är viktigt att fortsätta och utveckla detta arbete för att kunna hjälpa våra medlemmar på bästa sätt. 4) Synas mer i olika sammanhang samt göra det ännu tydligare varför det är så viktigt att engagera och stödja facklig verksamhet och varför SRAT är det bästa fackförbundet! Patrik Wikand Sjökapten/lots, Sjöfartsverket Lotsförbundet 1) Styrelsen för Lotsförbundet sedan 2006, de senaste fyra åren som ordförande. 2) Professionalism, storhet och engagemang. 3) Små som stora, de som medlemmar tycker är viktiga, löner, statusfrågor, bra arbetsvillkor kan vara några. 4) Att lyssna på alla medlemmar och visa engagemang och stöd. Nyval Reza Zarenoe Leg audionom, Region Östergötland Audionomerna 1) Styrelseledamot i Audionomerna sedan Ledamot i förbundsstyrelsen Lokal facklig representant i Linköping och Saco-rådet Östergötland ) Trygghet, professionalitet och framgång 3) Att skapa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där stressnivån inte sätter hinder för individen, att öka möjligheten för livslånga lärandet där individen kan bygga sina karriärvägar och att förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden genom större kontakt med arbetslivet under studietiden, vilket Saco haft tankar om den senast tiden. 4) Genom att synliggöra sina styrkor (ett skickligt och professionellt kansli, ett starkt förbund med lång erfarenhet av medlemmar i olika sektorer, inkomst- och sjukförsäkring etc) samt att utnyttja kraften av unga medlemmarna i förändringsarbetet inför framtiden och dess behov. SRAT-informationen nr

10 10 SRAT-informationen nr

11 Stilstudie av föreläsaren Cecilia Hed Malmström Anitha Wijkström tackar av tre av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen: Ann-Marie Andela, Bengt-Gunnar Herrström och Roger Larsson. Hans Fotmeijer hade fått förhinder. SRAT-informationen nr

12 Från Saco-toppen till stallbacken på Akademikernas a-kassa, AEA, och åtta i chefsrummet på Saco. Perspektiven har alltså skiftat, från att driva frågor för en enskild yrkesgrupp till den strikt reglerade verksamhet som jobbet på AEA innebär. Och så det mer övergripande samhällspolitiska på Saco-kansliet. Går det inte bra för Sverige går det inte bra för akademikerna, och tvärtom. Det är en tanke som genomsyrar hela Saco. Det är klart att det har varit både spännande och roligt att få arbeta med den gemensamma utgångspunkten från olika håll, säger han. En framgångssaga Med nästan medlemmar är AEA idag Sveriges största arbetslöshetskassa. Anders Edward beskriver utvecklingen som en framgångssaga. Det ger en oerhörd stabilitet att medlemmar inom 23 förbund delar på risken för arbetslöshet. Att vi har kunnat hålla medlemsavgiften på en låg nivå är en framgångsfaktor. Akademikernas relativt sett låga arbetslöshet är en annan. Administration av arbetslöshetsförsäkringen och utbetalning av ersättning till arbetslösa är en form av myndighetsutövning. Det gör det lite speciellt att arbeta på AEA, att arbetet i så hög grad styrs av ett statligt regelverk. En utmaning där är att bemöta medlemmarna på ett rättssäkert och strikt sätt, och samtidigt vara både effektiv och mänsklig. Jag tycker vi har lyckats med det. Som medlem i ett Saco-förbund omfattas man av en inkomstförsäkring. Under tiden på AEA var Anders Edward med och startade den och det är ytterligare en av de saker som han är särskilt stolt över. Den 1 juni lämnade Anders Edward kanslichefsjobbet på Saco. Nu är det stallet, hästarna och ridbanan hemma i Uppsala som gäller. Efter 26 år i Saco-sfären gör han verklighet av planer som han har haft ända sedan ungdomen. Anders Edward bestämde sig tidigt för att ordna det så för sig att han skulle ha full frihet att göra vad han ville vid 60 års ålder. Det var därför han började pensionsspara när han var 25. Och nu är det alltså dags. Han lämnar den fackliga världen för det som han beskriver som ett mer jordnära arbete och ett stort intresse. Jag har aldrig slutat på ett jobb för att jag har varit missnöjd, säger han. Det gör jag inte nu heller. Tvärtom, jag har haft tre fantastiska arbetsplatser i Saco-världen. Det blev tio år på förbundsnivån, som kanslichef för det som idag heter Fysioterapeuterna (tidigare sjukgymnasterna), åtta som kassachef Starkare röst De åtta åren som chef för Saco-kansliet innebar ett mer utåtriktat jobb där utredningar, opinionsbildning och kommunikation är centrala delar. När han ser tillbaka på den här tiden gläds han åt den starkare röst, som han menar att akademikerna har fått. Förbunden har varit duktiga på att rekrytera och behålla medlemmar. Tillsammans har de ökat med mellan tio och femton tusen medlemmar om året. Det gör skillnad. Så har vi också hela tiden haft fantastiska företrädare, enastående ordföranden och superproffs på kansliet. Vi har stor trovärdighet i samhällspolitiska frågor. Det tillsammans gör att han tror på en fortsatt bra utveckling, både vad gäller medlemsutveckling och påverkansmöjligheter. Det positiva vinner alltid, säger han. Uppgiften är bara att lyfta fram det goda till exempel fördelarna med att vara med i facket. Sacos uppgift är att driva frågor som rör akademikerna i arbetslivet. Men att företräda förbundsmedlemmar ger också möjligheter att förhandla om andra förmåner. En av dem är det avtal med SEB som ger medlemmarna rabatt på bolån. Det är jag nöjd med, säger han. Jag tror att det har bidragit till att många numera förhandlar om sina lån och inte bara accepterar listpriset. Framför allt har arbetet som Saco-chef präglats av viljan att bibehålla det goda samarbetet med och mellan de 22 förbunden. Man måste hela tiden komma ihåg att det är förbunden som äger Saco, säger han, inte tvärtom. Det är det som är grunden för allt arbete här. Birgitta Jakobsson Foto: Kalle Assbring 12 SRAT-informationen nr

13 Nordisk samverkan ger tyngd i EU» Att lagstadga om minimilöner strider helt mot Sacos syn på hur lönesättning ska ske «Norden, världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region. Det var temat när Nordiska fackliga samorganisationen, NFS, höll kongress i slutet av maj. Vi var ett hundratal företrädare för ländernas fackliga centralorganisationer, alltså motsvarande Saco, TCO och LO, som samlades i danska Köge, strax utanför Köpenhamn, för att diskutera samverkan i arbetsmarknadspolitiska frågor. Det nordiska samarbetet har kommit lite i skymundan i den facklig-politiska debatten, jämfört med det i europafacket. Men faktum är att nordisk samverkan inte bara har pågått länge, utan att det också har stärkts under senare år. Och det är en bra utveckling! Hittills har det handlat mycket om gränshinder. Även om vi har en fri arbetsmarknad i Norden har det inte alltid varit så enkelt att utnyttja den, bland annat på grund av olikheter i våra socialförsäkringssystem. Det vill vi förstås göra något åt. Diskussionerna i Danmark handlade också om hur vi tillsammans ska kunna möta de skilda synsätt på arbetsmarknadsfrågor som råder inom EU och som ibland går stick i stäv mot det arbetssätt vi har här hemma. Visst finns det skillnader mellan de nordiska ländernas syn på arbetsmarknadspolitiken. Men under kongressdagarna fick vi framför allt bekräftat att det är långt mer som förenar oss. Enigheten är stor om att vi har mycket att vinna på att använda vår samlade styrka, inte minst när det gäller att påverka de beslut som fattas i Bryssel. Den nordiska modellen kännetecknas av hög organisationsgrad och självständiga parter på arbetsmarknaden, med kollektivavtalen som en grundpelare i samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi är oroade för att den detaljerade lagstiftning, som många ordet Anitha Wijkström EU-länder kräver, ska kollidera med och bli ett hot mot den fria förhandlingsrätt som vi menar är en viktig förutsättning för ett fungerande samarbete mellan arbetsgivare och anställda. Inom Saco har vi länge hävdat att det är den enskilda individens kompetens och arbetsinsats som ska ligga till grund för lönesättningen. Vår utgångspunkt är att man genom att tydliggöra både arbetsuppgifternas innehåll och de individuella prestationerna också kan värdera dem i lön. Att lagstadga om minimilöner, som flera EU-länder vill, strider helt mot det synsättet och är alltså ett av de hot vi vill undanröja. Det finns en uppenbar risk att det som är tänkt som ett golv i lönesättningen också blir ett tak. Därmed faller grundtanken att goda prestationer och bra utbildning ska löna sig. Vi fortsätter därför med kraft att hävda vår inställning, att lönesättningen ska vara en del av företagets/ organisationens verksamhetsutveckling och att den individuella lönesättningen gynnar både anställda och arbetsgivare. De nordiska arbetsmarknadsministrarna har nyligen fattat beslut om att göra en genomgripande analys av den gemensamma arbetsmarknaden ur ett europeiskt och internationellt perspektiv. Bland annat ska man analysera frågor som rör konflikten mellan den nordiska synen och den del av EU-lagstiftning som kolliderar med den. Det är välkommet besked och förhoppningen från fackligt håll är att det kommer att underlätta arbetet med att utveckla strategier och hitta lösningar för att bevara och stärka vår nordiska avtalsmodell. NFS vill också få till stånd en nordisk trepartsdialog för att utveckla den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Kongressen uppmanade därför arbetsgivare, regeringar, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet att tillsammans med de fackliga organisationerna ta ansvar för en väl fungerande trepartsdialog. Kongressen föreslog också att nya EU-regler ska granskas ur ett nordiskt perspektiv innan de implementeras i respektive land. Därmed hoppas vi undvika uppkomsten av nya gränshinder. I EU-sammanhang är de nordiska länderna små, när vi agerar var för sig. Men tillsammans har vi en oerhörd styrka. För att vi har en i särklass hög organisationsgrad jämfört med de flesta andra europeiska länderna, och trots vår relativa litenhet representerar många medlemmar. Men också för att vi sammantaget utgör en stark ekonomi. Tillsammans ger det både tyngd och legitimitet. Det är den stora vinsten med samarbetet. n n n SRAT-informationen nr

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna INNEHÅLL 1 Tema Logoped Slof: Nu drar vi igång på allvar...4 Alla skolbarn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential...6

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen?

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? l l l Nr 3 juni 2014 Johanna Sjöberg Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? INNEHÅLL 3 Tema ledar-/medarbetarskap Samspel på jobbet allas ansvar...3 Inte alltid lätt att sätta

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Välplanerade lönesamtal på UD Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet

l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Välplanerade lönesamtal på UD Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet Välplanerade lönesamtal på UD INNEHÅLL 2 Tema chef: Chefer är också medarbetare med rätt till

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer