Index Per Wahlöö. Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar Sammanställt av Per Hellgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Index Per Wahlöö. Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar 1947 1978. Sammanställt av Per Hellgren"

Transkript

1 Index Per Wahlöö Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar Sammanställt av Per Hellgren Förord: Den hemlighetsfulle Pietro Följande index över Per Wahlöös texter är ett resultat av idogt detektivarbete då jag tillbringat hundratals timmar i diverse arkiv, bibliotek och mikrofilmsapparater. Tanken är att förteckningen ska underlätta för framtida forskare eller andra intresserade att orientera sig i den svåröverskådliga djungel av arbeten som Wahlöö lämnat efter sig i främst tidningsvärlden. En extra intressant del av Wahlöös författarskap, som jag själv inte ägnat mig åt att utforska, är hans skrivande av följetonger i magasinpressen. Dessa följetonger, var man kan hitta dem, är bara ett exempel på vad den nyfikne kan hitta i detta index. Inledningsvis hade jag svårt att hitta artiklar av Wahlöö under hans perioden på Kvällsposten eftersom de sällan var signerade med hans namn. Tidigt misstänkte jag emellertid signaturen Pietro som tillhörande Wahlöö. Detta grundade jag på två indicier. För det första: På en löpsedel från nyårsskiftet 1949/50 i Kvällsposten omnämns Wahlöö som en av två filmkritiker, den andra är Bertil Behring. Filmrecensionerna i början av 1950 har bara två signaturer, dels Pietro och dels cobb. Pietro härledde jag ganska snabbt till en latinisering av namnet Per som ursprungligen kommer från Petrus. Signaturen cobb hade å sin sida två b:n vilket kunde stå för Bertil Behring. Sedan började jag titta på språket och enskilda ord i de längre artiklarna som också var signerade Pietro. Ordfogningar som exempelvis underklassiga dussinprodukter 1 kände jag mycket väl igen från senare artiklar om serietidningar och kriminallitteratur. Jag kontrollerade i Pseudonymregister (1967) vem som hade signaturen Pietro och fick fram namnet Bertil Pettersson, ett namn som inte ens fanns med i Kvällsposten, vad jag visste. Namnet cobb fanns däremot med i registret och stod för Bertil Behring. 2 Senare under 1950 fanns dessutom fler signaturer till filmrecensionerna än cobb och Pietro vilket rörde till det. Genombrottet kom emellertid då jag, nästan av en slump, fick syn 1 Se t ex recension av filmen Jakten genom Mexico, Kvällsposten Per Andersson (1967) Pseudonymregister, Lund: Bibliotekstjänst. 1

2 på en sida med alla skribenter på sidan två i Kvällsposten den 3 december Där stod att Wahlöö skrev om film under signaturen Pietro. I ett senare skede av denna undersökning har jag även fått tillgång till de medarbetarkort som finns förvarade i Sydsvenskans textarkiv, där även Kvällsposten ingår. På dessa kort finns samtliga artiklar Wahlöö skrev på såväl Sydsvenskan som Kvällsposten förtecknade, undantaget filmrecensioner och eventuellt frilansmaterial. Alla de dagstidningar som Wahlöö har skrivit i har jag läst i Kungliga bibliotekets mikrofilmade upplagor efter att ha lokaliserat artiklarna i Svenskt tidningsindex. Detta gäller emellertid inte Kvällsposten då perioden inte finns förtecknad i Svenskt tidningsindex. En tendens verkar också vara att fast anställda reportrar inte har sina artiklar förtecknade i index. Därför har jag för säkerhets skull blädderläst samtliga nummer av Kvällsposten mellan åren och gjort förteckningar över de artiklar som signerats Wahlöö samt de olika signaturer han använt sig av genom åren. Jag har även fått hjälp av personal på Sydsvenskans textarkiv som generöst delat med sig av de medarbetarkort där Wahlöös artiklar på Kvällsposten och Sydsvenskan finns förtecknade under åren Detta kom dock in i ett sent skede av undersökningen vilket möjliggjort för mig att ta mig in bakvägen till hans artikelproduktion och få en komplett översikt, även över nyhetsartiklarna som ej är signerade. Nyhetsartiklarna är strama och objektivt hållna och innehåller, vad jag hittills har upptäckt, inga större portioner samhällskritik, därav deras frånvaro i min undersökning av Wahlöös journalistik. De tidskriftsartiklar Wahlöö skrev under perioden hittade jag genom att slå upp i Svenska tidskriftsartiklar varpå jag begärde ut tidskrifterna ur KB:s magasin och digitaliserade dem genom fotografering. Veckotidningar har jag bläddrat igenom för hand samtliga årgångar och nummer av under de aktuella åren då Wahlöö arbetade för dessa vilket innebär: Veckorevyn och FiB-aktuellt 1965 på Kungliga biblioteket, Folket i Bild , Nya Folket i Bild med Aktuellt från hela världen 1963, FiB-aktuellt på Eskilstuna stadsbibliotek samt Tidsignal på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Sedan har jag gjort en bibliografisk förteckning över allt material samt digitaliserat stora delar av detta. Urvalet av analyserade artiklar har skett utifrån samtliga av Wahlöös journalistiska texter under åren Utifrån dessa texter har jag sedan studerat strömningar kopplade till mitt syfte. De samhällskritiska artiklarna har inte på något sätt dominerat Wahlöös journalistik, däremot är de ständigt återkommande genom alla tre perioderna i hans karriär. Störst utrymme får dessa artiklar i den tredje perioden inom veckopressen. Exempelvis skrev han året 1961 totalt 19 längre artiklar i reportageform i Veckorevyn och Folket i Bild. Av dessa skulle jag bedöma att fem eller sex artiklar har någon form av samhällskritisk bäring. I undersökningen har jag emellertid även tagit med enstaka andra artiklar för att påvisa den typ av journalistik som dominerade hans karriär. Främst handlar det om rena nyhetsartiklar i Kvällsposten. En stor del av dessa utgörs av kriminaljournalistik vilket är något som hade återverkningar såväl på hans senare samhällskritiska journalistik som hans skrivande av polisromanerna i Roman om ett brott-sviten. En stor del av Wahlöös journalistik utgörs också av olika typer av film-, teater- och litteraturkritik. Filmartiklarna varierar i längd. Från långa monografiska artiklar om regissörer som John Ford 2

3 och Hasse Ekman till korta recensioner och filmspalter i Kvällsposten. Filmartiklarna finns med genom hela hans produktion från Kvällsposten till FiB-aktuellt. Flertalet av dessa är recensioner. Teaterkritiken kulminerar under andra halvan av 1950-talet och fortsätter in på Veckorevyn för att helt upphöra på Folket i Bild som inte publicerade någon teaterkritik. De öppet kritiska artiklarna dyker upp tidigt på Kvällsposten, oftast i krönikeform under rubriken Vi diskuterar i dag som alltid publicerades på sidan två under en längre kulturartikel intill ledaren. Ämnet är även där oftast film, ibland kopplat till en samhällskritisk diskurs såsom filmvåldets och censurens återverkningar på konst och samhälle. De mer omfattande samhällskritiska artiklarna dyker däremot upp under Wahlöös första frilansår 1954 och återfinns sedan fram till mitten av 1960-talet då hans politiska agenda radikaliseras betydligt i och med arbetet med vänstertidskriften Tidsignal samt ett politiskt laddat författarskap. Per Hellgren 3

4 Nyckel Filmrecensioner: Biograf: filmtitel, tidning, dag, månad, år, sida. Teaterrecensioner: Teater, pjäs, författare, tidning, dag, månad, år, sida. (gäller ej tidskrift) Artiklar (dagspress): Rubrik, tidning, dag, månad, år. Artiklar (tidskrift): Rubrik, tidning, årtal:nr, sida. Krönikor: I skottgluggen. Rubrik, årtal:nr, sida. Bokrecensioner: Titel, författare, tidning, dag, månad, år, sida. Förkortningar AB Aftonbladet Arbetn Arbetaren FIB Folket i Bild FIBakt Fib-aktuellt GHT Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning GT Göteborgs-Tidningen KvP Kvällsposten NorrkT Norrköpings Tidningar NSD Norrländska Socialdemokraten NT-ÖD Norrköpings Tidningar Östergötlands Dagblad NyaFIB Nya Folket i Bild med aktuellt från hela världen SDS Sydsvenska Dagbladet Snällposten SvD Svenska Dagbladet VR Veckorevyn ÖstersP Östersundsposten Signaturer Per Wahlöö skrev under flera olika signaturer i främst Kvällsposten. De jag har hittat är följande: Pietro (filmrecensioner och kulturartiklar) PFW (bokrecensioner) KvP-Pelle (nöjesspalter) Palle (nöjesspalter) PW -öö (nyhetsmaterial) Redfox (bokrecensioner) Böcker av Per Wahlöö Himmelsgeten (1959) nyutgåvor med titeln Hövdingen 1967, 1979, 1984, Vinden och regnet (1961) nyutgåvor 1965, Lastbilen (1962) nyutgåvor 1964, 1974, 1977, 1988, 2002, Uppdraget (1963) nyutgåvor 1970, 1977, 1988, 2002, Det växer inga rosor på Odenplan (1964) nyutgåva Mord på 31:a våningen (1964) nyutgåvor 1966, 1973, 1989, 2001, Generalerna (1965) nyutgåvor 1974, 1988, Stålsprånget (1968) nyutgåvor 1970, 1973, 2001, Filmmanus av Per Wahlöö Flygplan saknas (1965) tills. med Arvid Rundberg Idolen (1965) tills. med Arvid Rundberg (TV-film) Morianerna (1965) 4

5 Nattmara (1965) Mördaren en helt vanlig person (1967) tills. med Maj Sjöwall Mannen i skuggan (1978) (Black sun; eng. filmatisering av Lastbilen) Radiopjäser av Per Wahlöö Idolen (1964) tills. med Arvid Rundberg, även TV-film Mrs. Fulman (1964) tills. med Arvid Rundberg. Vänskapsmatchen (1965) tills. med Arvid Rundberg. Tjuvarna (1965) tills. med Arvid Rundberg. Uppdraget (1972) Generalerna (1980) Roseanna (1965) Mannen som gick upp i rök (1966) Mannen på balkongen (1967) Den skrattande polisen (1968) Brandbilen som försvann (1969) Polis, polis, potatismos! (1970) Den vedervärdige mannen från Säffle (1971) Det slutna rummet (1972) Polismördaren (1974) Terroristerna (1975) Sista resan och andra berättelser (2007) Böcker av Maj Sjöwall & Per Wahlöö Översättningar av gjorda av Maj Sjöwall & Per Wahlöö Gordon Parks ; Kunskapens träd (1965) Noel Behn; Brevet till Kreml (1967) Ed McBain; Hämnden (1958; Killer s Payoff) (1968) Ed McBain; Hatet (1959; Til Death) (1968) Ed McBain; Hotet (1959; King s Ransom) (1968) Ed McBain; Handen (1960; Give the Boys a Great Big Hand) (1968) Ed McBain; Dråpet (1964; Ax) (1969) Ed McBain; Dröjaren (1964; He Who Hesitates) (1969) Ed McBain; Dockan (1965; Doll) (1969) Ed McBain; Deckarna (1968; Fuzz) (1969) Ed McBain; Pusslet (1970; Jigsaw) (1976) Översättningar av Per Wahlöö Valentin Katajev ; Ett vitt och ensamt segel (1962) [övers. av Gunnar Jacobsson och Per Wahlöö] Deltagande i antologier Kanske i morgon i Ardelius, Lars et. al. (1963) 20 berättelser för film, Stockholm: Bonniers/Norstedts. Himmelsgeten Urval i 50-tal : en prosaantologi (1964) / sammanställd och försedd med inledning av Birger Christofferson och Svante Foerster. Idolen (1964) i Ny nordisk TV-dramatik 1964 : Nordvisionens teaterserie / [utg. av] Danmarks Radio, Norsk Rikskringkasting, Sveriges Radio (tills. med Arvid Rundberg). 5

6 Recensioner av Per Wahlöös böcker Himmelsgeten (1959) SvD, Expressen Arbetarbladet Gefle Dagblad Sundsvalls Tidning Kvällsposten NT-ÖD Jönköpings Posten Arbetet Sydsvenska Dagbladet Snällposten Nerikes Allehanda Norrländska Socialdemokraten Ny Dag Arbetartidningen Stockholms-Tidningen Folket Arbetarbladet [diskussionsinlägg] Norrbottens Kuriren Dagens Nyheter Göteborgs Handels och Sjöfartstidning Vinden och regnet (1961) Dagens Nyheter Hudiksvalls Nyheter Sundsvalls Tidning Kvällsposten Skånska Dagbladet NyTid Östgötacorrespondenten Svenska Dagbladet Västergötlands Dagblad Upsala Nya Tidning Göteborgs Tidningen Smålands Allehanda Expressen Jönköpings Posten Aftonbladet Helsingborgs Dagblad Sydsvenska Dagbladet Snällposten Stockholms Tidningen Arbetet Lastbilen (1962) Sydsvenska Dagbladet Snällposten Kvällsposten Norra Socialdemokraten Östergötlands Folkblad Göteborgs Tidningen

7 NT-ÖD Arbetarbladet Västmanlands Läns Tidning Göteborgs Posten Stockholms Tidningen Skånska Dagbladet Jönköpings Posten Folket Aftonbladet Östgötacorrespondenten Dagens Nyheter Gefle Dagblad NyTid Sundsvalls Tidning Arbetartidningen NyDag Östgöten BlekL Expressen Västerbottens Kuriren Upsala Nya Tidning Dala-Demokraten Svenska Dagbladet Uppdraget (1963) Örnsköldsviks Allehanda Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Nya Wermlands-Tidningen Aftonbladet Västerbottens Kuriren Östgötacorrespondenten Gefle Dagblad Dagens Nyheter Arbetarbladet Kvällsposten Göteborgs Posten Eskilstuna-Kuriren Svenska Dagbladet Bohuslänningen Upsala Nya Tidning Norra Socialdemokraten Sundsvalls Tidning Expressen Norrbottens Kuriren Jönköpings Posten Kvällsposten Göteborgs Tidningen Dala-Demokraten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Upsala Nya Tidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten

8 Gotlands Allehanda Borås Tidning Dala-Demokraten Helsingborgs Daglbad Det växer inga rosor på Odenplan (1964) Expressen Aftonbladet Sydsvenska Dagbladet Snällposten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Skånska Dagbladet Svenska Dagbladet Stockholms-Tidningen Hufvudstadsbladet Göteborgs Tidningen Mord på 31:a våningen (1964) Aftonbladet Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet Dagens Nyheter Dala-Demokraten Gefle Dagblad Göteborgs Tidningen Kvällsposten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten Hufvudstadsbladet Ny Dag Upsala Nya Tidning Västerviks-Tidningen Expressen Gaudeamus 1964:18. Idun/Veckojournalen 1964:42. Libertas 1965:2. Generalerna (1965) Aftonbladet Upsala Nya Tidning Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet Göteborgs Tidningen Göteborgs Posten Kvällsposten Dagens Nyheter Hufvudstadsbladet Stålsprånget (1968) Aftonbladet

9 Arbetet Dagens Nyheter Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Svenska Dagbladet Borlänge Tidning Göteborgs Posten Kvällsposten Hufvudstadsbladet Upsala Nya Tidning Arbetaren 1968:34. Bibliotekstidningen 1969, s Bonniers Litterära Magasin 1968, s Konkret 1968:7. Lantarbetaren 1968:12. Metallarbetaren 1968: Tidningsartiklar, SDS [ej signerade] Hundra tallrikar för 1 krona!, s Honungsskörden torde bli dålig i år, s Får Skåne eller Blekinge den nya färjestationen?, s Färre drunkningsolyckor vid kommunala badplatser, s fanor utdelas på flaggans dag, s Rektor Montén livligt avskedshyllad, s De nordiska bilbesiktningsföreningarna sluta sig samman, s Norra skåningarna valde ny ordförande, s Berusad hoppade från Siriuspalatset, s. 3. [toppnyhet] Skördeutsikterna ljusa i Skåne, s Ingen halvkristendom i Tanganyika, s Länsade kassaskåp, gömde pengarna i träd i Lockarp, s. 3. [krim] Livgardets musik på genomresa, s Fisktillgången dålig i Sundet, s. 3, Skyttepaviljongerna måste bevakas bättre, s Många landsvägsbroar måste göras starkare, s Den långa midsommarhelgen avfolkade gatorna i Malmö, s. 3, 8. [delvis Breitel] Polisen får ej göras livegen, s. 3, Davidhallstorgs parkeringsplats blir färdig till Skånemässan?, s Skånehästarna på väg till Ryssland, s Aktuell intervju: med ålkungen i Åhus, s. 6. [Oe] Vattensituationen något förbättrad, s Obetydligt avfall vid restaurangerna, s Vollsjö etta och jumbo i lyckats hemvärnsskytte, s Årets lingonskörd torde bli normal, s De sista finska barnen på hemväg, s Många gäster på vandrarhemmen, s Skånesillen lyser med sin frånvaro, s Svår bostadsbrist i Förenta staterna, s Malmöbor semestra i grönskande kolonier, s. 3, Gott om frivilliga vedhuggare i Nordskåne, s. 2. 9

10 olycksfall under badsöndagarna, s fall sedan 1 juli av barnförlamning, s. 3, Svampplockare få magra skördar, s Dålig början på årets andjakt, s Fortfarande mycket folk vid badorterna, s Välbehövlig minskning av godset i Malmö hamn, s Skidfrämjandet på cykeltur i Malmö med besök på SDS, s Bilisterna ogilla anmärkningsbok, s Rent missgrepp att förbjuda skolagan?, s Värmeböljan väntas fortsätta, s. 3, Årets fruktskörd ej så stor, s Betskörden torde bli sämre än i fjor, s Tidningsartiklar, KvP Flygburen julgran unik julgåva, s. 15. Noveller Tjugo år efteråt, Jultrevnad 1949, s [Publicerad under pseudonymen Edner P. Bech] 1950 Tidningsartiklar, KvP Desperado jagas i Malmö, s. 1. [ej sign] Skall Lund bli staden som river sina minnen, s. 4. [sign. -öö] Meningarna delade om engelska som grundspråk, s Jakt på talanger producentsport, s. 5. [sign. Pietro] Rymlingarna hade övernattat i lada, s. 4. [ej sign] Svårigheter att skaffa fullgoda föreläsare, s Snövädret förorsakade stora trafiksvårigheter, s Byggnadsfrågor dryftas i Lund, s Strömbrytare var explosionsorsak?, s Påkörd av tåg väntas överleva, s. 4. [notis] Början som distriktsläkare skedde med ständig nattjour, s Gripsholm kan lägga sig i torrdocka vid Öresundsvarvet, s. 3. [sign. Pietro] Tropiska fiskar till Malmö museum för donationsmedel, s Ny debatt om Lunds rådhus, s Vi semestrar i Rio säger Åke Ohberg, s Skolsparandet ökar kraftigt, s Svår barnsjukdom i Malmö, s. 1, Ramponerad bil övergavs i parken, s Traktorsläp med majs föll nerför slänt en skadades, s. 1, Malmöplaner på flyttbar isrevy, s Skånemålare reser söderut, s Brandkåren låg i högsta beredskap i Malmö frihamn, s Flygmissöde på Bulltofta i morse, s En polis skadad vid krocken, s Realistiska övningar inledde skånemanövern, s. 1, Olycksplatsen var känd som farlig trafikfälla, s Tidsinställd mordbrand i Västra Alstad, s. 1, Vildsint bråkmakare löpte amok i Malmö, s Skallgång efter femårig flicka..., s. 1,

11 Traktor körde på personbil. [ej publicerad] Ung malmöbo störtade ner i hisstrumma, s Exotisk sjömanshustru seglar på Calcutta, s. 1, Exportfrågan huvudpunkt på jordbruksdagen, s Man överdriver i Hälsingborg, s Skånebyggda kinesbåtar hedrar vår skeppsbyggnad, s. 11. [-öö] Fullbelagt hos polisen livlig lördag i Malmö, s Tågmissöde i Fosieby, s Gatskyltar lyftes ned, s Bilmarodörer stal bil och hästar vurpa i Silvåkra, s Polisen lånar räddningsbåt av brandkåren, s Dollarbud i Sverige ren utopi, s Ny metod för rengöring av sjöångpannor, s Brandchefer utbildas vid stor kurs i Malmö, s Vältaligt hos malmöbrandmän, s Tull och polis klarar ökade sundstrafiken, s Rymningsepidemi i malmöfängelset, s. 1, Stor frekvens i Malmö hamn, s Missöde på Centralen, s Malmörymmare tog till kniven, s. 1, Rekord i trångboddhet på tullkontor i Malmö, s Hundratalet arbetsledare på malmökurs, s Män har tusen knep att hålla kvinnorna borta, s Tre hoppade med brinnande kläder från andra våningen, s Jag såg två bylten kastas ner..., s. 1, 16. [delvis PW] Polisen hade många bråk på lördagsnatten, s Brandkatastrofen i Höör har krävt två dödsoffer, s Järnrör på flak fläkte upp taxibil, s Atombombsskydd i Malmö ett besvärligt problem, s Friluftsreservat för trettiotretusen lundabor, s. 3. [Rep. Per F. Wahlöö] Cyklist välte illa skadad, s Två bilar kolliderade, cyklande kvinna skadad, s Studentrummen skonas i 2 år, s Den drunknade obduceras, s Drottning Ingrid 40 år, s Försvunne sjuåringen återfunnen, s Försäkringstjänstemän på årsmöte, s Kortslutning orsaken till Bjärredseld?, s. 1, Saltsjöbaden i Bjärred övertändes blixtsnabbt, s Intressant föredrag vid Lv4:s möte... [ej publicerad] Hunden väckte sin herre vid våningsbrand i Lund, s. 1, Invasion i dag av påskresenärer från danska sidan, s. 1, Hemvärn från Göteborg till anfall mot Höör, s Malmöborna dominerade biltävling, s Malmöborna knycker inte i tobaksautomaterna, s Dövstumskolan behöver anslag till ombyggnad, s Hotande brand i Malmö hamn, s Simrishamn skånsk idyll på framåtskridande, s. 3. [KvP-reportage] Cigarretter och kaffe på soptipp i Limhamn, s Hund stoppade malmöbor som skulle göra inbrott..., s Servitör grep 2 krogsmitare, s

12 Uppståndelse vid utmätning, s Malmöchaufför angreps bakifrån av våldsman, s Tappad säck fällde tjuvarna med radiobilen i hälsarna, s Bilmarodören tog till flykten av rädsla för polisen fordonet var stulet, s Antivolontär, s Slog två och åberopade släktskap med brottare, s Kioskexpedit förskingrade tusen kronor,. [ej publicerad] Lägenhet med säng uthyrdes som möblerad, s Sköt sönder fönsterrutor med hagelbössa, s Två arbetare brännskadade vid explosion i Trelleborg, s Bilmarodören gripen..., s Överpris på spritbörsen renderade langare smörj,. [ej publicerad] Åter villkorligt för källartjuvar, s Skånemässans bankböcker låg i Pildammarna, s Häftig krock i Hälsingborg. [ej publicerad] Råbyynglingar fast. [ej publicerad] Ny strömbrytare håller i 300 år malmöuppfinning, s Statsutskottet besöker Hälsingborg, s. 1, Skåneskola prisbelönad, s Svedala nykterhetsnämnd har totalt nonchalerats, s Alnarpsosten fägnade jordbruksdelegaterna, s Drog kniv mot landsfiskalen, s Orgier på Malmökontor, s. 1, Familj med sjukligt barn lurades att betala 3000, s. 1, Malmöskojare förskinrade kr, s. 1, Hembiträde tog smycken från matmor, s Gick till Folkets park istället för banken, s Berusad konfirmationsgäst angrep polis, sökte smita, s Ligister levde i sus och dus, s. 1, Leifs handtyfon trasig strax före kollisionen, s Tjuvar flydde för radiobil, s Frihetsstraff för fyra medlemmar i tjuvligan, s Malmöbo våldtog sin trettonåriga dotter, s Malmöbo fastklämd under spårvagn, s Vardera fem öre byte vid inbrottet på Södergatan, s Någon har stulit min bil, s Hembiträde stod på vakt åt tjuv, s Oförklarlig trafikfälla på Köpenhamnsvägen, s Eliminerad fälla, s Stulen domkraft försvårade flykt, s Rå misshandel på malmögata, s Knivdragare slogs i marken, s Sommarfagert Visby inom räckhåll för malmöborna, s Alkoholist kvitterade och söp upp kamraternas pengar, s Köpenhamnsresa gav promille, s Restauranggäster blev överfallna, s Dansk butiksråtta stal guldsmycke i malmöaffär, s Cykelfyllerist kallade poliser för snorvalpar, s Snabbdrack halv liter efter misstänkt bildfärd, s Bilskojare har häktats, bedrägeri för kr, s Berusad köpenhamnsbesökare överföll fredlig medresenär, s

13 Dörrar slogs i lås arbetare instängda i eldhav, s. 1, Ruskig otuktsaffär i Mörnarp tre unga flickor inblandade, s Gömde mc under stock och sten, s Vattenförsörjningen svårt problem i skånesamhälle med stora planer, s. 3 [sign -öö] Godstrafik på dansk färja, s Malmönattvakt tog tjuv efter vild jakt, s Nytt danskt angrepp mot passpolisen, s Handelsexpert från USA på blixtvisit i Malmö, s Öreborg har bekantat sig med Sundets vatten, s. 3. [sign -öö] Badstränderna ger skydd åt rymmarna, s. 1, Rått överfall på Hardebergaflicka, s. 1, Unikt elevjubileum vid Hvilans folkhögskola, Rymmaren Åström är en farlig desperado, s Föraren var utan skuld loket i Sävsjö jäste, s En av rymmarna togs vid norska gränsen, s Gott om plats för manlig personal vid Malmösjukhus, s Motorprinsen flög till Rivieran via Bulltofta, s Många telefoner ännu obrukbara i Röstånga, s Oväderskrönika. [ej publicerad] duvor flög Hudiksvall Malmö, s Konrektor titel med gammal hävd, s Moder och barn svårt skadade vid mc-olycka, s Bärplockare i Sydskåne borta, s Beskattningsbara inkomsten sjunker kraftigt i Malmö, s Husarskvadron slog vakt om Svendsens plan, s Billesholmare på turné med stulna bilar, s Dynamitkupp i Sösdala gav 4 kr som byte, s Malmöspeditörerna upprörda av kollegas bedrägliga trick, s Brandkåren tar falska larmen med upphöjt lugn, s. 1, Dynamitarderna åter framme, s kr förskingrade i Lund konkurs avslöjade, s Jaktplans kanoner laddade med film under flygövning, s Full aktivitet av flyget trots dåligt väder, s Militäruppbåd jagade flyende olycksbilist, s Kraftig krock på Västkustvägen, s Rattfylleristisk natt-scramble på militärt område. [ej publicerad] Intressanta nyheter vid kongressen i Amsterdam, s Skagern på grund vid Hälsingborg, s Polis misshandlades av berusad malmöbo, s Svensk sjöman föll död ner efter tullvisitation i Gdansk, s. 1, Näbbvalfyndet i Sundet var det fjärde i Sverige [ej publicerad] Cyklande est blev påkörd, s åring låg död i källare, s Våldsam krock i Vinslöv, Djurrödsbo svårt skadad, s Svårt att få avsättning för skånska sommaräpplen, s Många lördagsfyllerister [ej publicerad] Malmöflickor försvann med långtradare [ej publicerad] Det sprängandet X:et åter i farten, s årig flicka dödades under vältande traktor, s De försvunna malmöflickorna har påträffats, s Arbetare skolkar för att gå till systembolaget?, s

14 Vild Italien-ko vållade kaos på Västkustvägen, s Dr Huss reser till Sydkorea?, s Brandbilen får inte plats i Skåne-Asks brandstation, s Nybygge i Svalöv, s Statistikkort för tänder finns på Vipeholm, s präster på möte, [ej publicerad] Slutbadat vid Ribersborg, s Lundastudenterna tvingas skaffa rum utom staden, s Rå misshandel av elev, s Stor öppningspublik på hundutställningen, s Far och son skadades svårt vid häftig krock, s Fluor i svenskt dricksvatten?, s Rymde malmöfången gripen vid stöldförsök i Hälsingborg, s Desperadojakt i Lomma, s. 1, bofinkar i minuten över Nabben i Falsterbo, s Elvatusen portioner till skolbarn dagligen i Malmö, s Sund stad, säger dollarturisterna om Malmö, s. 3. [-öö] Påseglad svensk skonert avstod från att gå in till polsk hamn, s Trevligt tulljubileum, s Bilgangstern har erkänt flera kupper, s Arbetstiden förorsakar personalbrist vid SJ, s Häst skenade i Malmö, skyltfönster krossades, s Landstinget på utfärd till länets lasarett, s Veteranerna avtackade vid trivsamt matting, s Reservanterna måtte aldrig haft tandvärk, s Två falska larm i natt en misstänkt gripen, s Våldsam krock vid Sjölunda Försök till våldtäkt mot sovande sjuttiosexåring? Fick sin deklaration höjd med kr klagade ej Polisskolan invigd Rattfyllerist hoppade rakt i galen tunna Portieren lurade även hotellgäster Saft med sprit i landskronabos öde Bedragare på krogrond med 72 öre på fickan Plånbokstjuv blev snabbt fast i Malmö Rekordrattfyllo ansåg sig lindrigt påverkad Polisman trakasserades vid bråk på malmögata Tjuven fick hjälp att starta stulen motorcykel Sparkade grannfru ned för trappan och hällde varmvatten över henne Rattfyllo utan körkort frågade polis om vägen Enträgen kavaljer fick stryk på gata i Malmö Halvliter blev slagsmålsorsak Sökte lura polisen med annans pass Trist bakgrund till cykelstöld MC-tjuv fast då han sökte sälja bytet Malmödanskar i slagsmål efter våldsamt supgille Inga spår efter den försvunne Blixtbländad malmölektor kräver elev på kr Monument över danska folkets motståndsvilja Pyromanbrand i Hässleholm? Textilfabriken i Furulund utvidgad och moderniserad 14

15 Tysk båt med förflutet på grund mot Råttfällan Cornelia till Malmö i dag Storsvep av polisen har sprängt dynamitardband Kaffemålen har börjat inför Malmö rådhusrätt Stöldvåg över Älmhult åtta inbrott i natt Motorcyklist sökte forcera polisspärr på Lundavägen Malmös kapten lägger hela skulden hos Helsingborg Hade Helsingborg för hög fart vid sundsbåtskrocken? Jäktad Wigforss putsar föredrag på hotellrum Stort intresse för Bokens dag i Stadsteatern Många högtidligheter på Gustaf-Adolfsdagen Tjuvtrio från Malmö på stöldturné Arkivarbetarna i Skåne utgör inget problem Inget hot mot Ringsjöskönhet Från Lunds horisont Tågkatastrof i Norge För stora distrikt följden av nya landsfiskalsplanen Sjukbesök med förhinder Rusning till bolaget som dock klarar krisen Lagerkvist mest köpt i Malmö Skånskt fartyg hårt på grund i gotlandshamn Sadikoglu driver redlös Oförsvarligt att poliserna ej serverades Hårt arbete för Harald Helfrid har sprungit läck Harry Martinsson i Malmö Choklad och kakor stals vid inbrott Många trafikolyckor på halkiga skånevägar Rån på malmögata Klostersågens skola säljes Nattliga inbrott i två affärer i malmötrakten Katastrof för Universitetsbiblioteket om alla utlämnade böcker återlämnades Många belöningar utdelade vi Aeroklubbens årsmöte Sergeant Stryker blev det populäraste namnet Tysk båt vilse i Sundet Silhuetten avspeglar utvecklingen Bilkrock i Arlöv Försvunne kaptenen for till Köpenhamn? Malmöpolisen har haft påfallande lugn helg Större tobakshamstring förekommer ej i Malmö Nytt inbrott i Landskrona två gripna Kulturartiklar, KvP Filmboven blir intellektuell, s. 8. [sign. Pietro] Färgstarka filmbarn, s England tog hem spelet, s. 8. [engelska filmregissörer] Sociala ambitioner i USA-film, s Problem i svart och vitt, s. 9. [negerfrågan i amerikansk film] Urpremiärer i Hälsingborg, s Danmark tar nya tag, s Wild West anrik filmgenre, populärare än någonsin, s. 9. [västernfilm] 15

16 Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, s. 8. [västernfilmens utarmning] Med hårda bandage i bra boxningsfilmer, s Tyska filmnyheter bådar gott för framtiden, s. 8. [bl a Käutner] Olivia de Havilland skönhet som blev ful, s Kan reklamkampanjen rädda Stromboli från fiasko?, s Komedi mest populär i amerikansk statistik, s Förbudet mot Winterset justitiemord av censuren, s Nu kommer de stora filmerna från kriget, s Från hjälte till ligist, s. 8. [Audie Murphy] Vän i viken, s [Bildreportage om orten Viken, första gången signatur Per F. Wahlöö] Falsterbo tar igen sig efter jäktigt säsongslut, s [bildsida] Biografer och teatrar i skyddsrum under jorden?, s Iwo Jima (Döp filmen!), s Hopalong Cassidy, s [William Boyd] Med crazy i blodet, s. 2, 9. [bröderna Marx] Muntrationsrik Lindqvist-revy Filmrecensioner, KvP Alcazar: Västerns vilda blondin, s Amiralen-Metropol: Under Capricorn, s Scania: Den tredje mannen, s Kaninen: Jakten genom Mexico, s Amiralen och Metropol: Tjuvarnas marknad, s Victoria: Den stora guldrushen, s Scala: Gangsterfällan, s Metropol: I hemligt uppdrag, s Scala: För full räkning (The Sheriff of Sage Valley), s Palladium: Svärd i öknen, s Metropol: Sjömansflamman, s Plaza: Djungelns härskare, s Amiralen och Metropol: Jazzflickan, s Grand-Plaza: Frihetsligan, s Capitol: Knock-out, s Metropol: Pionjären, s Alcazar: Tulsa, s Rio: I brottets skugga (City across the river), s Alcazar: Vredens dag, s Capitol: Winterset, s Alcazar: Kärlek blir din död, s Metropol: Luftens örnar (12 O Clock High), s Rio: De älskande i Verona, s Alcazar: Flamingo Road, s Göta: Västerns våghalsar (The Untamed Breed), s Rio: Motorkavaljerer, s Alcazar: Jag var gatflicka, s Amiralen och Metropol: Norr om Rio Grande (Colorado Territory), s Göta: De leva om natten, s Rio: Arvtagerskan, s Scania: Det syndiga värdshuset, s Metropol: Ligisten (Bad Boy), s Plaza: Döden i hälsarna (Lust for Gold), s

17 Kaninen: Grevinnan av Montecristo, s Scala: Vildmarkens hjälte, s Scala: Terror i Arizona, s Alcazar: Stormigt liv, (Silent Dust), s Plaza: En tusan till cowboy (On the Old Spanish Trail), s Metropol: Natthotellet, s Scala: Marodören, s Metropol: Sensationernas man (The Big Wheel), s Plaza: Karibiens ros, s Metropol: Den svarta demonen, s Metropol: Myteri i Colorado-fängelset, s Victoria: Bakom fängelsets murar (Buried Alive), s Alcazar: Det hände på Capri (That Dangerous Age), s Alcazar: Det händer varje vår, s Metropol: Flicka på glid (Good Time Girl), s Amiralen och Metropol: Blå lyktan, s Rio: Kapten China, s Amiralen och Metropol: Hämndens timme (The Gunfighter), s Rio: Pimpernel Svensson, s Amiralen och Metropol: Ung man med trumpet, s Capitol: Väster om Arizona, s Plaza: Den sprängda ligan (The Story of Molly X), s Amiralen: Det stora tågöverfallet (Canadian Pacific), s Alcazar: Bortom skogen, s Grand-Plaza: Jakten till gränsen, s Plaza: På brottets bana (I was a Shoplifter), s Rio: Glödande sand (Rope of Sand), s Palladium: Stromboli, s Amiralen och Alcazar: Trähästen, s Plaza: Swingens mästare, s Rio: Broadway Bill, s Amiralen och Metropol: Sånt händer inte här, s Metropol: Ingen väg ut, s Rio: Copper Canyon, s Capitol: Stjärnsmäll i frukostklubben, s Amiralen: Skräcknätter i Paris, s Kaninen: Mordmysteriet, s Plaza: Nu ä vi deckare, s Rio: Röda Häxan, s Metropol: Anderssonskans Kalle, s Palladium: En blondin försvinner, s. 10. Nöjesspalter, KvP Kulissprat, s. 9. [sign. Palle] I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s. 9. [KvP-Pelle] Filmnytt i korta drag, s I kulissen, s I kulissen, s

18 I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen I kulissen, s I kulissen I kulissen, s Filmnytt i korthet I kulissen, s. 9. Radiokrönika, KvP Vi lyssnar: Gråvädersstämning Bokrecensioner, KvP Pretentiöst utanverk [rec av Ernst Lothar; Ängel med basun] För flickor och pojkar [rec av Sven Hemmel; Vår utsände medarbetare, Pamel Brown; I teaterskolan] De otrognas försvarstal [rec av Fritz Thorén; Svart madonna] Intrig till varje pris, s. 10. [rec. av Delano Ames: Mord till varje pris, signatur PFW] Vi läser: Historisk melodram [rec av Inglis Fletcher; Falken och Rosen] Prövande deckare, s. 10. [rec. av James Corbett: Galgen väntar] Rymdfärd för ungdomar, s. 10. [rec. av Raymond F. Yates: Rymdraketer och reaktionsflyg] Frän nytysk romanrealism, s. 10. [rec. av Fred Denger: Tiggaropera anno 45] På piratens stigar, s. 10. [rec. av Torkel Karlin: Husar Björk och Atropa] Tidningsartiklar, KvP Skrov bärgas av Harald Nytt sjukhus och flera bostäder Charkuteri i Bromölla brann ner till grunde Tågförseningar genom snöhinder Reste som fripassagerare Europa runt Betydande kvinnoöverskott i Hörby [-öö] Lyckas julfest för polisbarn Frihetsstraff för märklig transaktion med tjuvgods Smålänning togs för häleri Anmälde klocka brandförstörd men ångrade sig Morgongroggar inledde 25-åring i frestelse Unga billånare med omfattande syndaregister Blodigt slagsmål mellan kvinnor på gata i Malmö Rocktjuv fick sex månader Ljusning för Akademiska Föreningens byggprojekt Stort vallningsprojekt ger Landskrona ny infart? Klar sikt, s [reportage om fönsterputsare] besättningsmän lämnade flytande inferno i Malmö Loradores kock grät under konsulatsförhör

19 Kackerlackor icke ohyra Konditoriernas prishöjningar är berättigade Inlaga från kapten Bowen Svensk båt på grund vid ryska kusten Lund får laboratorium för förädling av torv Rå misshandel på malmögata Kanslihusbekymmer i Åsum, s [reportage om Kungliga Wendes Artilleri i Kristianstad] Turkbåten rammades vid kajen Tre systrar gifter sig samtidigt i Remmarslöv Broby, s [reportage om orten Broby] Babylonsk förbistring vid sjöförhör i Malmö Folkpensionärerna hårt drabbade av dyrtiden Massor av renat, s [reportage om brännvin] Lås och bom, s [utställning om straffredskap] ÖB på avskedsvisit Skåne har landet sämsta arrestlokaler Norringar i fält, s [om skånskt regemente] Sjungande pastorsfamilj från USA på malmöbesök Fallskärmen dalade ner i Klagshamn Blockerade telefonlinjer och kö på uppbördsverket Blidare väder men först snö Lunds nya genomfartsväg äntligen mot fullbordan Passkontrollen blir snabbare Dystert inför stoppet Hård vind, snö, kallare marsvintern ger sig inte Med Kv.P-bil till jobbet Kommunal kräver nu skärpning Nye fo-chefen gillar sport och frisk luft Livliga strider under den stora skånemanövern Ny chef för A-styrkan Malmö gasverk får fördubblad kapacitet Tågolycka vid Lund C Buss släpades med tåg 150 meter, tre skadade Inlämning vid Lv Bulltofta storflygplats [bildsida] Asmundtorpsurspårningen Skelettfynd vid Barsebäck Försvunna flickan har spårats till Stockholm Humor det viktigaste för polis i universitetsstaden Oroliga malmöbor fruktar fastighetsstrejkens följder Strejkbryteri eller skyddsarbete? Kompensation kan begäras för utebliven rumsvärme Inget regeringsingripande i fastighetsarbetarstrejken Normal spårvägstrafik först måndag Sunbeam på snabbvisit i Malmö Tumathorp död stad med minnen som lever Finsk gåva till Lv Skärpta kvalitetskrav vid den åttonde industrimässan Skilsmässodrama Polis i taxi jagade bildåre genom Skåne Livlig trafik av ryska fiskefartyg i Öresund 19

20 skadade då lastbil törnade mot gärdesgård Hyresgästerna i konflikthus är villrådiga Harald på väg mot Malmö med Oval Våren välkomsthälsad Oscar Winge [bildsida] Två straffångar rymde i natt från Tygelsjö Antecknade sedelnummer fälla för hyresskojare Grundstötning i Ystad Revytrupp gjorde lång taxifärd publiken svek Falskdeklarant blev bötfälld Blodig batalj i natt på båt i Malmö hamn Malmöbo anföll dansk ville hämnas för Nyhavn Flottist slog knock på bråkstake i danspalats I torvens rike På Sveriges största torvmosse, s [reportage] Åklagaren smulade sönder Börsarens påståenden om förmögenhet från USA Svårfjällad yngling nekar till allt inför domstolen Fyllerist smet efter bilkrock I ett glashus, s [bildsida] Ohs Bruk, s. 8 9 [ortsreportage] Rånöverfall mot 60-årig lantbrukare Den överfallne svävar ännu mellan liv och död Brandbefälsträff i Malmö Sjöfartsriksdag i Malmö, s [tills. med Hasselskog] Småindustribygd, s [bildrep. från Gnosjö] Juvelkupp i Malmö Våra yrkesskolor tar för lätt på övningsuppgifter Grönsaksbörs dyrbar affär Storskyddsrum på Stortorget Nydala kloster, s [bildsida] Nya inrarna höll måttet Landslaget höll igen Sagt på plan Enligt vad man uppger från malmökriminalen Rösta på årets bästa film Trehundra delegater på folkpensionärskongress Vi semestrar naturligtvis hemma i Skåne Två påkörda, en dödad vid bilolycka i Hässleholm Många deltagare vid möte med renhållningsexpertis Dyr snapps för dundergubbe Dryga böter för bråkig malmöbo Misshandlade fru och vän på öppen gata Notorisk bettlare slogs i gatan chaufför fick böta Misshandlade tolvåring blev dömd till dagsböter Sökte skydda annans hustru fick stryk Smart bedragare i Malmö plockade verkstadsförman Festade i tre dagar slog rattfyllorekord Strängt straff för stölderna från järnvägens godsmagasin Stockholmstjuvar fast i polisspärr vid Malmö Rattfyllo var nära att köra på polisbil Malmöpolisen har klarat upp 3 stora stöldkupper Amazon golvade grannfru fick sextio dagsböter 20

BOKNYTT 2015 : 1 Anderslöv Gislöv Skegrie Bokbussen

BOKNYTT 2015 : 1 Anderslöv Gislöv Skegrie Bokbussen BOKNYTT 2015 : 1 Anderslöv Gislöv Skegrie Bokbussen 1 2 Skönlitteratur Alexijevitj, Svetlana Zinkpojkar Länge visste allmänheten ingenting om krigets grymheter och det var först med Svetlana Aleksijevitjs

Läs mer

Vi anar ugglor... GLAD SOMMAR! Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! körigt & Körigt

Vi anar ugglor... GLAD SOMMAR! Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! körigt & Körigt GLAD SOMMAR! SAMHÄLLSMAGASIN FÖR FOLKET RUNT VISKAN NUMMER 34 2008 juni ÅRGÅNG 9 Vi anar ugglor... 30:e helsjön runt Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! dalsland 8:e Brasilienbrevet

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

På nyåret 1951 åkte vi teaterhistoriestuderande på studieresa tillsammans med förstaårseleverna på Dramatens Elevskola. Jag minns inte precis alla

På nyåret 1951 åkte vi teaterhistoriestuderande på studieresa tillsammans med förstaårseleverna på Dramatens Elevskola. Jag minns inte precis alla 1. På nyåret 1951 åkte vi teaterhistoriestuderande på studieresa tillsammans med förstaårseleverna på Dramatens Elevskola. Jag minns inte precis alla som deltog. Gubben Alm gjorde det, men inte Per Verner

Läs mer

På jakt efter historien

På jakt efter historien På jakt efter historien Spioner, reportage, riddare och häxor jan guillou PÅ JAKT EFTER HISTORIEN Spioner, reportage, riddare och häxor 1 Jan Guillou i nyckeltal * född 1944 * studentexamen Viggbyholmsskolan

Läs mer

C400 staden i vattenriket

C400 staden i vattenriket C400 staden i vattenriket Regionmuseet Kristianstads stadshistoriska utställning Häftet innehåller texterna i utställningen 1 Texter: Katali Jarefjäll 2 1600-talet...5 Christian IV...5 Staden Vä...6 Drömmen

Läs mer

När jag kom tillbaka till Borås efter juluppehållet hade John köpt moped. Jag frågade doktorn, sa han med tanke på sin sjukpension och de

När jag kom tillbaka till Borås efter juluppehållet hade John köpt moped. Jag frågade doktorn, sa han med tanke på sin sjukpension och de 6. När jag kom tillbaka till Borås efter juluppehållet hade John köpt moped. Jag frågade doktorn, sa han med tanke på sin sjukpension och de sjukkassespioner som gick runt i husen i Borås. De som har sjukpension

Läs mer

LÄ-bladet. Ledare. Påven har avlidit. Lindängeskolans skoltidning. Hej på er alla! Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig vår. På återseende!

LÄ-bladet. Ledare. Påven har avlidit. Lindängeskolans skoltidning. Hej på er alla! Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig vår. På återseende! 2005-04 LÄ-bladet Lindängeskolans skoltidning Årgång 1,Nummer 3 Ledare Hej på er alla! Här har ni tredje numret av LÄ-Bladet och som vanligt är det B-spåret årskurs sex till nio som har gjort tidningen.

Läs mer

Västra Torsås. nr 4 2013 TEMA. Samlare. hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn

Västra Torsås. nr 4 2013 TEMA. Samlare. hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn Västra Torsås nr TEMA Samlare Framtidstro hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se

Läs mer

Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta

Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta Länsmannen följde tre av polisens volontärer under en fredagskväll. Deras uppdrag: skapa trygghet och närvaro i samarbete med polisen. SIDORNA 14 17 Med hjälp av avancerad utrustning lyckades en internationell

Läs mer

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM INTRO ETT MAGASIN OM KUNGÄLVS KOMMUN CARLSTENS FÄSTNING INTERVJU MED EIWE ANN ROSMAN UTDRAG FRÅN MERCURIUM STENA MATCH CUP SÅ BÖRJADE DET VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD ENTRÉ MARSTRAND STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN

Läs mer

Nr: 5 Pris: 20:- November 2014

Nr: 5 Pris: 20:- November 2014 Anno 1990 Nr: 5 Pris: 20:- November 2014 I det här numret kommer du att kunna läsa sista delen om Kennedymordet. Vi presenterar även ett reportage från Europakonferensen i Skottland samt som vanligt månadens

Läs mer

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993.

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Det första jubileumsnumret av Fritänkaren med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Redaktör, stilistisk bearbetare och ansvarig utgivare:

Läs mer

PRATRÖR FÖR ST OLFSSKOLAN årg. 6 nr 18 17.10.2007

PRATRÖR FÖR ST OLFSSKOLAN årg. 6 nr 18 17.10.2007 PRATRÖR FÖR ST OLFSSKOLAN årg. 6 nr 18 17.10.2007 Olof 18 i turen och ett stundande höstlov. Det låter ruskigt bra, eller hur? Speciellt då man öppnar tidningen och ser på innehållet så är det både mastodontiskt

Läs mer

Inledning... 1 Ivar Lo-Johanssons biografi... 2 Passionerna. Älskog... 4 Martyrerna... 7 Girigbukarna... 13 Karriäristerna... 17 vällustingarna...

Inledning... 1 Ivar Lo-Johanssons biografi... 2 Passionerna. Älskog... 4 Martyrerna... 7 Girigbukarna... 13 Karriäristerna... 17 vällustingarna... Inledning... 1 Ivar Lo-Johanssons biografi... 2 Passionerna. Älskog... 4 Martyrerna... 7 Girigbukarna... 13 Karriäristerna... 17 vällustingarna... 20 Lögnhalsarna... 25 vishetslärarna... 29 Verk av Ivar

Läs mer

Jag ville bli blekare än Michael Jackson 9. 15 varslas i Gustavsberg. Somriga läsarbilder. Storm orsakade strömavbrott. Tio skadade i busskrasch

Jag ville bli blekare än Michael Jackson 9. 15 varslas i Gustavsberg. Somriga läsarbilder. Storm orsakade strömavbrott. Tio skadade i busskrasch 12 AUGUSTI 2008 ÅRG 19, NR 33 Sommarupplaga +8 205 ex Nu 75 305 ex!! Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 nvp.se NYHETER 7 Tio skadade i busskrasch LÄSARSIDAN

Läs mer

Del 11 Slutet av 80-talet in i början av 90-talet av Bo Simonsson

Del 11 Slutet av 80-talet in i början av 90-talet av Bo Simonsson Del 11 Slutet av 80-talet in i början av 90-talet av Bo Simonsson Min kompis Tomas kom ned till Göteborg ibland och det hände att jag besökte honom i Stockholm. Visserligen hade kronofogden tagit 120 000

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Närpolisens metoder kritiseras av unga

Närpolisens metoder kritiseras av unga 16 FEBRUARI 2010 ÅRG 21, NR 7 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 8 Falskt larm om bomb på skola NYHETER 6 Unga

Läs mer

Länken nr 3 år 2000 Hej hej! Tio små kattungar Löparfestival i solsken Tio Nio Åtta Sju Sex Fem Fyra Tre Två Hörby Marknadslopp 5 juli

Länken nr 3 år 2000 Hej hej! Tio små kattungar Löparfestival i solsken Tio Nio Åtta Sju Sex Fem Fyra Tre Två Hörby Marknadslopp 5 juli Länken nr 3 år 2000 Hej hej! Så var det dags för ett nytt nummer av tidningen. Hösten färgar naturen med alla sina färgsprakande nyanser och man kan inte annat än njuta av all prakten, antingen man är

Läs mer

Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan

Lommaryds-Bladet. Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan Nr 4 december 2013 Årgång 18 Lösnummer: 25:- Lommaryds-Bladet Hullaryd planerar för grannsamverkan I Hullaryd förbereder man sig för att inom kort inleda grannsamverkan mot inbrott och stölder. Grannsamverkan

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

horisont Evert Svensson "Palme var ett fynd" Fräknefejden Orienteringen firar 50 år Jubileum 90 år på 150 sidor

horisont Evert Svensson Palme var ett fynd Fräknefejden Orienteringen firar 50 år Jubileum 90 år på 150 sidor öppen horisont 2012 Fräknefejden Orienteringen firar 50 år Evert Svensson "Palme var ett fynd" Jubileum 90 år på 150 sidor Utbytesstudenter Svensk musik populär i Japan Fånga läsaren! Ljungskile folkhögskolas

Läs mer

Fyra nyanser av katt. mark goldsworthy. 0708-223299 www.bopp.se. Nr 22 april 2008

Fyra nyanser av katt. mark goldsworthy. 0708-223299 www.bopp.se. Nr 22 april 2008 Nr 22 april 2008 1 David Coverdale Noam Chomsky Daniel Lanois Marcus Birro Katarina Mazetti Edith Backlund Jonas Hallberg Sofia Rapp Johansson Marina Lewycka krönikor, recensioner, kult, och mycket mer

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Foto: Urban Jörén. Tyst Teaters Natten är dagens mor, 2005.

Foto: Urban Jörén. Tyst Teaters Natten är dagens mor, 2005. Foto: Urban Jörén Tyst Teaters Natten är dagens mor, 2005. När jag 1971 första gången klev in i Riksteatern på långa kalvben, anade jag inte att detta skulle bli mitt andra hem under så många år. Att jag

Läs mer

Hur tänker en brandanläggare?

Hur tänker en brandanläggare? Hur tänker en brandanläggare? 1 Förord Få fenomen kan hålla en hel stad eller bygd i ett sådant skräckgrepp som när en serie oförklarliga bränder inträffar En pyroman härjar. Lyckligtvis är dessa händelser

Läs mer

GÄNGEN I BETONGEN BIKERDRÖMMAR OCH GANGSTA RAP

GÄNGEN I BETONGEN BIKERDRÖMMAR OCH GANGSTA RAP GÄNGEN I BETONGEN BIKERDRÖMMAR OCH GANGSTA RAP Jag har respekt för Hells Angels eftersom det var det första gänget i Skandinavien. Och jag har ännu större respekt för Bandidos, eftersom de vågade stå upp

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer