Index Per Wahlöö. Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar Sammanställt av Per Hellgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Index Per Wahlöö. Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar 1947 1978. Sammanställt av Per Hellgren"

Transkript

1 Index Per Wahlöö Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar Sammanställt av Per Hellgren Förord: Den hemlighetsfulle Pietro Följande index över Per Wahlöös texter är ett resultat av idogt detektivarbete då jag tillbringat hundratals timmar i diverse arkiv, bibliotek och mikrofilmsapparater. Tanken är att förteckningen ska underlätta för framtida forskare eller andra intresserade att orientera sig i den svåröverskådliga djungel av arbeten som Wahlöö lämnat efter sig i främst tidningsvärlden. En extra intressant del av Wahlöös författarskap, som jag själv inte ägnat mig åt att utforska, är hans skrivande av följetonger i magasinpressen. Dessa följetonger, var man kan hitta dem, är bara ett exempel på vad den nyfikne kan hitta i detta index. Inledningsvis hade jag svårt att hitta artiklar av Wahlöö under hans perioden på Kvällsposten eftersom de sällan var signerade med hans namn. Tidigt misstänkte jag emellertid signaturen Pietro som tillhörande Wahlöö. Detta grundade jag på två indicier. För det första: På en löpsedel från nyårsskiftet 1949/50 i Kvällsposten omnämns Wahlöö som en av två filmkritiker, den andra är Bertil Behring. Filmrecensionerna i början av 1950 har bara två signaturer, dels Pietro och dels cobb. Pietro härledde jag ganska snabbt till en latinisering av namnet Per som ursprungligen kommer från Petrus. Signaturen cobb hade å sin sida två b:n vilket kunde stå för Bertil Behring. Sedan började jag titta på språket och enskilda ord i de längre artiklarna som också var signerade Pietro. Ordfogningar som exempelvis underklassiga dussinprodukter 1 kände jag mycket väl igen från senare artiklar om serietidningar och kriminallitteratur. Jag kontrollerade i Pseudonymregister (1967) vem som hade signaturen Pietro och fick fram namnet Bertil Pettersson, ett namn som inte ens fanns med i Kvällsposten, vad jag visste. Namnet cobb fanns däremot med i registret och stod för Bertil Behring. 2 Senare under 1950 fanns dessutom fler signaturer till filmrecensionerna än cobb och Pietro vilket rörde till det. Genombrottet kom emellertid då jag, nästan av en slump, fick syn 1 Se t ex recension av filmen Jakten genom Mexico, Kvällsposten Per Andersson (1967) Pseudonymregister, Lund: Bibliotekstjänst. 1

2 på en sida med alla skribenter på sidan två i Kvällsposten den 3 december Där stod att Wahlöö skrev om film under signaturen Pietro. I ett senare skede av denna undersökning har jag även fått tillgång till de medarbetarkort som finns förvarade i Sydsvenskans textarkiv, där även Kvällsposten ingår. På dessa kort finns samtliga artiklar Wahlöö skrev på såväl Sydsvenskan som Kvällsposten förtecknade, undantaget filmrecensioner och eventuellt frilansmaterial. Alla de dagstidningar som Wahlöö har skrivit i har jag läst i Kungliga bibliotekets mikrofilmade upplagor efter att ha lokaliserat artiklarna i Svenskt tidningsindex. Detta gäller emellertid inte Kvällsposten då perioden inte finns förtecknad i Svenskt tidningsindex. En tendens verkar också vara att fast anställda reportrar inte har sina artiklar förtecknade i index. Därför har jag för säkerhets skull blädderläst samtliga nummer av Kvällsposten mellan åren och gjort förteckningar över de artiklar som signerats Wahlöö samt de olika signaturer han använt sig av genom åren. Jag har även fått hjälp av personal på Sydsvenskans textarkiv som generöst delat med sig av de medarbetarkort där Wahlöös artiklar på Kvällsposten och Sydsvenskan finns förtecknade under åren Detta kom dock in i ett sent skede av undersökningen vilket möjliggjort för mig att ta mig in bakvägen till hans artikelproduktion och få en komplett översikt, även över nyhetsartiklarna som ej är signerade. Nyhetsartiklarna är strama och objektivt hållna och innehåller, vad jag hittills har upptäckt, inga större portioner samhällskritik, därav deras frånvaro i min undersökning av Wahlöös journalistik. De tidskriftsartiklar Wahlöö skrev under perioden hittade jag genom att slå upp i Svenska tidskriftsartiklar varpå jag begärde ut tidskrifterna ur KB:s magasin och digitaliserade dem genom fotografering. Veckotidningar har jag bläddrat igenom för hand samtliga årgångar och nummer av under de aktuella åren då Wahlöö arbetade för dessa vilket innebär: Veckorevyn och FiB-aktuellt 1965 på Kungliga biblioteket, Folket i Bild , Nya Folket i Bild med Aktuellt från hela världen 1963, FiB-aktuellt på Eskilstuna stadsbibliotek samt Tidsignal på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Sedan har jag gjort en bibliografisk förteckning över allt material samt digitaliserat stora delar av detta. Urvalet av analyserade artiklar har skett utifrån samtliga av Wahlöös journalistiska texter under åren Utifrån dessa texter har jag sedan studerat strömningar kopplade till mitt syfte. De samhällskritiska artiklarna har inte på något sätt dominerat Wahlöös journalistik, däremot är de ständigt återkommande genom alla tre perioderna i hans karriär. Störst utrymme får dessa artiklar i den tredje perioden inom veckopressen. Exempelvis skrev han året 1961 totalt 19 längre artiklar i reportageform i Veckorevyn och Folket i Bild. Av dessa skulle jag bedöma att fem eller sex artiklar har någon form av samhällskritisk bäring. I undersökningen har jag emellertid även tagit med enstaka andra artiklar för att påvisa den typ av journalistik som dominerade hans karriär. Främst handlar det om rena nyhetsartiklar i Kvällsposten. En stor del av dessa utgörs av kriminaljournalistik vilket är något som hade återverkningar såväl på hans senare samhällskritiska journalistik som hans skrivande av polisromanerna i Roman om ett brott-sviten. En stor del av Wahlöös journalistik utgörs också av olika typer av film-, teater- och litteraturkritik. Filmartiklarna varierar i längd. Från långa monografiska artiklar om regissörer som John Ford 2

3 och Hasse Ekman till korta recensioner och filmspalter i Kvällsposten. Filmartiklarna finns med genom hela hans produktion från Kvällsposten till FiB-aktuellt. Flertalet av dessa är recensioner. Teaterkritiken kulminerar under andra halvan av 1950-talet och fortsätter in på Veckorevyn för att helt upphöra på Folket i Bild som inte publicerade någon teaterkritik. De öppet kritiska artiklarna dyker upp tidigt på Kvällsposten, oftast i krönikeform under rubriken Vi diskuterar i dag som alltid publicerades på sidan två under en längre kulturartikel intill ledaren. Ämnet är även där oftast film, ibland kopplat till en samhällskritisk diskurs såsom filmvåldets och censurens återverkningar på konst och samhälle. De mer omfattande samhällskritiska artiklarna dyker däremot upp under Wahlöös första frilansår 1954 och återfinns sedan fram till mitten av 1960-talet då hans politiska agenda radikaliseras betydligt i och med arbetet med vänstertidskriften Tidsignal samt ett politiskt laddat författarskap. Per Hellgren 3

4 Nyckel Filmrecensioner: Biograf: filmtitel, tidning, dag, månad, år, sida. Teaterrecensioner: Teater, pjäs, författare, tidning, dag, månad, år, sida. (gäller ej tidskrift) Artiklar (dagspress): Rubrik, tidning, dag, månad, år. Artiklar (tidskrift): Rubrik, tidning, årtal:nr, sida. Krönikor: I skottgluggen. Rubrik, årtal:nr, sida. Bokrecensioner: Titel, författare, tidning, dag, månad, år, sida. Förkortningar AB Aftonbladet Arbetn Arbetaren FIB Folket i Bild FIBakt Fib-aktuellt GHT Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning GT Göteborgs-Tidningen KvP Kvällsposten NorrkT Norrköpings Tidningar NSD Norrländska Socialdemokraten NT-ÖD Norrköpings Tidningar Östergötlands Dagblad NyaFIB Nya Folket i Bild med aktuellt från hela världen SDS Sydsvenska Dagbladet Snällposten SvD Svenska Dagbladet VR Veckorevyn ÖstersP Östersundsposten Signaturer Per Wahlöö skrev under flera olika signaturer i främst Kvällsposten. De jag har hittat är följande: Pietro (filmrecensioner och kulturartiklar) PFW (bokrecensioner) KvP-Pelle (nöjesspalter) Palle (nöjesspalter) PW -öö (nyhetsmaterial) Redfox (bokrecensioner) Böcker av Per Wahlöö Himmelsgeten (1959) nyutgåvor med titeln Hövdingen 1967, 1979, 1984, Vinden och regnet (1961) nyutgåvor 1965, Lastbilen (1962) nyutgåvor 1964, 1974, 1977, 1988, 2002, Uppdraget (1963) nyutgåvor 1970, 1977, 1988, 2002, Det växer inga rosor på Odenplan (1964) nyutgåva Mord på 31:a våningen (1964) nyutgåvor 1966, 1973, 1989, 2001, Generalerna (1965) nyutgåvor 1974, 1988, Stålsprånget (1968) nyutgåvor 1970, 1973, 2001, Filmmanus av Per Wahlöö Flygplan saknas (1965) tills. med Arvid Rundberg Idolen (1965) tills. med Arvid Rundberg (TV-film) Morianerna (1965) 4

5 Nattmara (1965) Mördaren en helt vanlig person (1967) tills. med Maj Sjöwall Mannen i skuggan (1978) (Black sun; eng. filmatisering av Lastbilen) Radiopjäser av Per Wahlöö Idolen (1964) tills. med Arvid Rundberg, även TV-film Mrs. Fulman (1964) tills. med Arvid Rundberg. Vänskapsmatchen (1965) tills. med Arvid Rundberg. Tjuvarna (1965) tills. med Arvid Rundberg. Uppdraget (1972) Generalerna (1980) Roseanna (1965) Mannen som gick upp i rök (1966) Mannen på balkongen (1967) Den skrattande polisen (1968) Brandbilen som försvann (1969) Polis, polis, potatismos! (1970) Den vedervärdige mannen från Säffle (1971) Det slutna rummet (1972) Polismördaren (1974) Terroristerna (1975) Sista resan och andra berättelser (2007) Böcker av Maj Sjöwall & Per Wahlöö Översättningar av gjorda av Maj Sjöwall & Per Wahlöö Gordon Parks ; Kunskapens träd (1965) Noel Behn; Brevet till Kreml (1967) Ed McBain; Hämnden (1958; Killer s Payoff) (1968) Ed McBain; Hatet (1959; Til Death) (1968) Ed McBain; Hotet (1959; King s Ransom) (1968) Ed McBain; Handen (1960; Give the Boys a Great Big Hand) (1968) Ed McBain; Dråpet (1964; Ax) (1969) Ed McBain; Dröjaren (1964; He Who Hesitates) (1969) Ed McBain; Dockan (1965; Doll) (1969) Ed McBain; Deckarna (1968; Fuzz) (1969) Ed McBain; Pusslet (1970; Jigsaw) (1976) Översättningar av Per Wahlöö Valentin Katajev ; Ett vitt och ensamt segel (1962) [övers. av Gunnar Jacobsson och Per Wahlöö] Deltagande i antologier Kanske i morgon i Ardelius, Lars et. al. (1963) 20 berättelser för film, Stockholm: Bonniers/Norstedts. Himmelsgeten Urval i 50-tal : en prosaantologi (1964) / sammanställd och försedd med inledning av Birger Christofferson och Svante Foerster. Idolen (1964) i Ny nordisk TV-dramatik 1964 : Nordvisionens teaterserie / [utg. av] Danmarks Radio, Norsk Rikskringkasting, Sveriges Radio (tills. med Arvid Rundberg). 5

6 Recensioner av Per Wahlöös böcker Himmelsgeten (1959) SvD, Expressen Arbetarbladet Gefle Dagblad Sundsvalls Tidning Kvällsposten NT-ÖD Jönköpings Posten Arbetet Sydsvenska Dagbladet Snällposten Nerikes Allehanda Norrländska Socialdemokraten Ny Dag Arbetartidningen Stockholms-Tidningen Folket Arbetarbladet [diskussionsinlägg] Norrbottens Kuriren Dagens Nyheter Göteborgs Handels och Sjöfartstidning Vinden och regnet (1961) Dagens Nyheter Hudiksvalls Nyheter Sundsvalls Tidning Kvällsposten Skånska Dagbladet NyTid Östgötacorrespondenten Svenska Dagbladet Västergötlands Dagblad Upsala Nya Tidning Göteborgs Tidningen Smålands Allehanda Expressen Jönköpings Posten Aftonbladet Helsingborgs Dagblad Sydsvenska Dagbladet Snällposten Stockholms Tidningen Arbetet Lastbilen (1962) Sydsvenska Dagbladet Snällposten Kvällsposten Norra Socialdemokraten Östergötlands Folkblad Göteborgs Tidningen

7 NT-ÖD Arbetarbladet Västmanlands Läns Tidning Göteborgs Posten Stockholms Tidningen Skånska Dagbladet Jönköpings Posten Folket Aftonbladet Östgötacorrespondenten Dagens Nyheter Gefle Dagblad NyTid Sundsvalls Tidning Arbetartidningen NyDag Östgöten BlekL Expressen Västerbottens Kuriren Upsala Nya Tidning Dala-Demokraten Svenska Dagbladet Uppdraget (1963) Örnsköldsviks Allehanda Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Nya Wermlands-Tidningen Aftonbladet Västerbottens Kuriren Östgötacorrespondenten Gefle Dagblad Dagens Nyheter Arbetarbladet Kvällsposten Göteborgs Posten Eskilstuna-Kuriren Svenska Dagbladet Bohuslänningen Upsala Nya Tidning Norra Socialdemokraten Sundsvalls Tidning Expressen Norrbottens Kuriren Jönköpings Posten Kvällsposten Göteborgs Tidningen Dala-Demokraten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Upsala Nya Tidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten

8 Gotlands Allehanda Borås Tidning Dala-Demokraten Helsingborgs Daglbad Det växer inga rosor på Odenplan (1964) Expressen Aftonbladet Sydsvenska Dagbladet Snällposten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Skånska Dagbladet Svenska Dagbladet Stockholms-Tidningen Hufvudstadsbladet Göteborgs Tidningen Mord på 31:a våningen (1964) Aftonbladet Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet Dagens Nyheter Dala-Demokraten Gefle Dagblad Göteborgs Tidningen Kvällsposten Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten Hufvudstadsbladet Ny Dag Upsala Nya Tidning Västerviks-Tidningen Expressen Gaudeamus 1964:18. Idun/Veckojournalen 1964:42. Libertas 1965:2. Generalerna (1965) Aftonbladet Upsala Nya Tidning Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Sydsvenska Dagbladet Snällposten Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet Göteborgs Tidningen Göteborgs Posten Kvällsposten Dagens Nyheter Hufvudstadsbladet Stålsprånget (1968) Aftonbladet

9 Arbetet Dagens Nyheter Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Svenska Dagbladet Borlänge Tidning Göteborgs Posten Kvällsposten Hufvudstadsbladet Upsala Nya Tidning Arbetaren 1968:34. Bibliotekstidningen 1969, s Bonniers Litterära Magasin 1968, s Konkret 1968:7. Lantarbetaren 1968:12. Metallarbetaren 1968: Tidningsartiklar, SDS [ej signerade] Hundra tallrikar för 1 krona!, s Honungsskörden torde bli dålig i år, s Får Skåne eller Blekinge den nya färjestationen?, s Färre drunkningsolyckor vid kommunala badplatser, s fanor utdelas på flaggans dag, s Rektor Montén livligt avskedshyllad, s De nordiska bilbesiktningsföreningarna sluta sig samman, s Norra skåningarna valde ny ordförande, s Berusad hoppade från Siriuspalatset, s. 3. [toppnyhet] Skördeutsikterna ljusa i Skåne, s Ingen halvkristendom i Tanganyika, s Länsade kassaskåp, gömde pengarna i träd i Lockarp, s. 3. [krim] Livgardets musik på genomresa, s Fisktillgången dålig i Sundet, s. 3, Skyttepaviljongerna måste bevakas bättre, s Många landsvägsbroar måste göras starkare, s Den långa midsommarhelgen avfolkade gatorna i Malmö, s. 3, 8. [delvis Breitel] Polisen får ej göras livegen, s. 3, Davidhallstorgs parkeringsplats blir färdig till Skånemässan?, s Skånehästarna på väg till Ryssland, s Aktuell intervju: med ålkungen i Åhus, s. 6. [Oe] Vattensituationen något förbättrad, s Obetydligt avfall vid restaurangerna, s Vollsjö etta och jumbo i lyckats hemvärnsskytte, s Årets lingonskörd torde bli normal, s De sista finska barnen på hemväg, s Många gäster på vandrarhemmen, s Skånesillen lyser med sin frånvaro, s Svår bostadsbrist i Förenta staterna, s Malmöbor semestra i grönskande kolonier, s. 3, Gott om frivilliga vedhuggare i Nordskåne, s. 2. 9

10 olycksfall under badsöndagarna, s fall sedan 1 juli av barnförlamning, s. 3, Svampplockare få magra skördar, s Dålig början på årets andjakt, s Fortfarande mycket folk vid badorterna, s Välbehövlig minskning av godset i Malmö hamn, s Skidfrämjandet på cykeltur i Malmö med besök på SDS, s Bilisterna ogilla anmärkningsbok, s Rent missgrepp att förbjuda skolagan?, s Värmeböljan väntas fortsätta, s. 3, Årets fruktskörd ej så stor, s Betskörden torde bli sämre än i fjor, s Tidningsartiklar, KvP Flygburen julgran unik julgåva, s. 15. Noveller Tjugo år efteråt, Jultrevnad 1949, s [Publicerad under pseudonymen Edner P. Bech] 1950 Tidningsartiklar, KvP Desperado jagas i Malmö, s. 1. [ej sign] Skall Lund bli staden som river sina minnen, s. 4. [sign. -öö] Meningarna delade om engelska som grundspråk, s Jakt på talanger producentsport, s. 5. [sign. Pietro] Rymlingarna hade övernattat i lada, s. 4. [ej sign] Svårigheter att skaffa fullgoda föreläsare, s Snövädret förorsakade stora trafiksvårigheter, s Byggnadsfrågor dryftas i Lund, s Strömbrytare var explosionsorsak?, s Påkörd av tåg väntas överleva, s. 4. [notis] Början som distriktsläkare skedde med ständig nattjour, s Gripsholm kan lägga sig i torrdocka vid Öresundsvarvet, s. 3. [sign. Pietro] Tropiska fiskar till Malmö museum för donationsmedel, s Ny debatt om Lunds rådhus, s Vi semestrar i Rio säger Åke Ohberg, s Skolsparandet ökar kraftigt, s Svår barnsjukdom i Malmö, s. 1, Ramponerad bil övergavs i parken, s Traktorsläp med majs föll nerför slänt en skadades, s. 1, Malmöplaner på flyttbar isrevy, s Skånemålare reser söderut, s Brandkåren låg i högsta beredskap i Malmö frihamn, s Flygmissöde på Bulltofta i morse, s En polis skadad vid krocken, s Realistiska övningar inledde skånemanövern, s. 1, Olycksplatsen var känd som farlig trafikfälla, s Tidsinställd mordbrand i Västra Alstad, s. 1, Vildsint bråkmakare löpte amok i Malmö, s Skallgång efter femårig flicka..., s. 1,

11 Traktor körde på personbil. [ej publicerad] Ung malmöbo störtade ner i hisstrumma, s Exotisk sjömanshustru seglar på Calcutta, s. 1, Exportfrågan huvudpunkt på jordbruksdagen, s Man överdriver i Hälsingborg, s Skånebyggda kinesbåtar hedrar vår skeppsbyggnad, s. 11. [-öö] Fullbelagt hos polisen livlig lördag i Malmö, s Tågmissöde i Fosieby, s Gatskyltar lyftes ned, s Bilmarodörer stal bil och hästar vurpa i Silvåkra, s Polisen lånar räddningsbåt av brandkåren, s Dollarbud i Sverige ren utopi, s Ny metod för rengöring av sjöångpannor, s Brandchefer utbildas vid stor kurs i Malmö, s Vältaligt hos malmöbrandmän, s Tull och polis klarar ökade sundstrafiken, s Rymningsepidemi i malmöfängelset, s. 1, Stor frekvens i Malmö hamn, s Missöde på Centralen, s Malmörymmare tog till kniven, s. 1, Rekord i trångboddhet på tullkontor i Malmö, s Hundratalet arbetsledare på malmökurs, s Män har tusen knep att hålla kvinnorna borta, s Tre hoppade med brinnande kläder från andra våningen, s Jag såg två bylten kastas ner..., s. 1, 16. [delvis PW] Polisen hade många bråk på lördagsnatten, s Brandkatastrofen i Höör har krävt två dödsoffer, s Järnrör på flak fläkte upp taxibil, s Atombombsskydd i Malmö ett besvärligt problem, s Friluftsreservat för trettiotretusen lundabor, s. 3. [Rep. Per F. Wahlöö] Cyklist välte illa skadad, s Två bilar kolliderade, cyklande kvinna skadad, s Studentrummen skonas i 2 år, s Den drunknade obduceras, s Drottning Ingrid 40 år, s Försvunne sjuåringen återfunnen, s Försäkringstjänstemän på årsmöte, s Kortslutning orsaken till Bjärredseld?, s. 1, Saltsjöbaden i Bjärred övertändes blixtsnabbt, s Intressant föredrag vid Lv4:s möte... [ej publicerad] Hunden väckte sin herre vid våningsbrand i Lund, s. 1, Invasion i dag av påskresenärer från danska sidan, s. 1, Hemvärn från Göteborg till anfall mot Höör, s Malmöborna dominerade biltävling, s Malmöborna knycker inte i tobaksautomaterna, s Dövstumskolan behöver anslag till ombyggnad, s Hotande brand i Malmö hamn, s Simrishamn skånsk idyll på framåtskridande, s. 3. [KvP-reportage] Cigarretter och kaffe på soptipp i Limhamn, s Hund stoppade malmöbor som skulle göra inbrott..., s Servitör grep 2 krogsmitare, s

12 Uppståndelse vid utmätning, s Malmöchaufför angreps bakifrån av våldsman, s Tappad säck fällde tjuvarna med radiobilen i hälsarna, s Bilmarodören tog till flykten av rädsla för polisen fordonet var stulet, s Antivolontär, s Slog två och åberopade släktskap med brottare, s Kioskexpedit förskingrade tusen kronor,. [ej publicerad] Lägenhet med säng uthyrdes som möblerad, s Sköt sönder fönsterrutor med hagelbössa, s Två arbetare brännskadade vid explosion i Trelleborg, s Bilmarodören gripen..., s Överpris på spritbörsen renderade langare smörj,. [ej publicerad] Åter villkorligt för källartjuvar, s Skånemässans bankböcker låg i Pildammarna, s Häftig krock i Hälsingborg. [ej publicerad] Råbyynglingar fast. [ej publicerad] Ny strömbrytare håller i 300 år malmöuppfinning, s Statsutskottet besöker Hälsingborg, s. 1, Skåneskola prisbelönad, s Svedala nykterhetsnämnd har totalt nonchalerats, s Alnarpsosten fägnade jordbruksdelegaterna, s Drog kniv mot landsfiskalen, s Orgier på Malmökontor, s. 1, Familj med sjukligt barn lurades att betala 3000, s. 1, Malmöskojare förskinrade kr, s. 1, Hembiträde tog smycken från matmor, s Gick till Folkets park istället för banken, s Berusad konfirmationsgäst angrep polis, sökte smita, s Ligister levde i sus och dus, s. 1, Leifs handtyfon trasig strax före kollisionen, s Tjuvar flydde för radiobil, s Frihetsstraff för fyra medlemmar i tjuvligan, s Malmöbo våldtog sin trettonåriga dotter, s Malmöbo fastklämd under spårvagn, s Vardera fem öre byte vid inbrottet på Södergatan, s Någon har stulit min bil, s Hembiträde stod på vakt åt tjuv, s Oförklarlig trafikfälla på Köpenhamnsvägen, s Eliminerad fälla, s Stulen domkraft försvårade flykt, s Rå misshandel på malmögata, s Knivdragare slogs i marken, s Sommarfagert Visby inom räckhåll för malmöborna, s Alkoholist kvitterade och söp upp kamraternas pengar, s Köpenhamnsresa gav promille, s Restauranggäster blev överfallna, s Dansk butiksråtta stal guldsmycke i malmöaffär, s Cykelfyllerist kallade poliser för snorvalpar, s Snabbdrack halv liter efter misstänkt bildfärd, s Bilskojare har häktats, bedrägeri för kr, s Berusad köpenhamnsbesökare överföll fredlig medresenär, s

13 Dörrar slogs i lås arbetare instängda i eldhav, s. 1, Ruskig otuktsaffär i Mörnarp tre unga flickor inblandade, s Gömde mc under stock och sten, s Vattenförsörjningen svårt problem i skånesamhälle med stora planer, s. 3 [sign -öö] Godstrafik på dansk färja, s Malmönattvakt tog tjuv efter vild jakt, s Nytt danskt angrepp mot passpolisen, s Handelsexpert från USA på blixtvisit i Malmö, s Öreborg har bekantat sig med Sundets vatten, s. 3. [sign -öö] Badstränderna ger skydd åt rymmarna, s. 1, Rått överfall på Hardebergaflicka, s. 1, Unikt elevjubileum vid Hvilans folkhögskola, Rymmaren Åström är en farlig desperado, s Föraren var utan skuld loket i Sävsjö jäste, s En av rymmarna togs vid norska gränsen, s Gott om plats för manlig personal vid Malmösjukhus, s Motorprinsen flög till Rivieran via Bulltofta, s Många telefoner ännu obrukbara i Röstånga, s Oväderskrönika. [ej publicerad] duvor flög Hudiksvall Malmö, s Konrektor titel med gammal hävd, s Moder och barn svårt skadade vid mc-olycka, s Bärplockare i Sydskåne borta, s Beskattningsbara inkomsten sjunker kraftigt i Malmö, s Husarskvadron slog vakt om Svendsens plan, s Billesholmare på turné med stulna bilar, s Dynamitkupp i Sösdala gav 4 kr som byte, s Malmöspeditörerna upprörda av kollegas bedrägliga trick, s Brandkåren tar falska larmen med upphöjt lugn, s. 1, Dynamitarderna åter framme, s kr förskingrade i Lund konkurs avslöjade, s Jaktplans kanoner laddade med film under flygövning, s Full aktivitet av flyget trots dåligt väder, s Militäruppbåd jagade flyende olycksbilist, s Kraftig krock på Västkustvägen, s Rattfylleristisk natt-scramble på militärt område. [ej publicerad] Intressanta nyheter vid kongressen i Amsterdam, s Skagern på grund vid Hälsingborg, s Polis misshandlades av berusad malmöbo, s Svensk sjöman föll död ner efter tullvisitation i Gdansk, s. 1, Näbbvalfyndet i Sundet var det fjärde i Sverige [ej publicerad] Cyklande est blev påkörd, s åring låg död i källare, s Våldsam krock i Vinslöv, Djurrödsbo svårt skadad, s Svårt att få avsättning för skånska sommaräpplen, s Många lördagsfyllerister [ej publicerad] Malmöflickor försvann med långtradare [ej publicerad] Det sprängandet X:et åter i farten, s årig flicka dödades under vältande traktor, s De försvunna malmöflickorna har påträffats, s Arbetare skolkar för att gå till systembolaget?, s

14 Vild Italien-ko vållade kaos på Västkustvägen, s Dr Huss reser till Sydkorea?, s Brandbilen får inte plats i Skåne-Asks brandstation, s Nybygge i Svalöv, s Statistikkort för tänder finns på Vipeholm, s präster på möte, [ej publicerad] Slutbadat vid Ribersborg, s Lundastudenterna tvingas skaffa rum utom staden, s Rå misshandel av elev, s Stor öppningspublik på hundutställningen, s Far och son skadades svårt vid häftig krock, s Fluor i svenskt dricksvatten?, s Rymde malmöfången gripen vid stöldförsök i Hälsingborg, s Desperadojakt i Lomma, s. 1, bofinkar i minuten över Nabben i Falsterbo, s Elvatusen portioner till skolbarn dagligen i Malmö, s Sund stad, säger dollarturisterna om Malmö, s. 3. [-öö] Påseglad svensk skonert avstod från att gå in till polsk hamn, s Trevligt tulljubileum, s Bilgangstern har erkänt flera kupper, s Arbetstiden förorsakar personalbrist vid SJ, s Häst skenade i Malmö, skyltfönster krossades, s Landstinget på utfärd till länets lasarett, s Veteranerna avtackade vid trivsamt matting, s Reservanterna måtte aldrig haft tandvärk, s Två falska larm i natt en misstänkt gripen, s Våldsam krock vid Sjölunda Försök till våldtäkt mot sovande sjuttiosexåring? Fick sin deklaration höjd med kr klagade ej Polisskolan invigd Rattfyllerist hoppade rakt i galen tunna Portieren lurade även hotellgäster Saft med sprit i landskronabos öde Bedragare på krogrond med 72 öre på fickan Plånbokstjuv blev snabbt fast i Malmö Rekordrattfyllo ansåg sig lindrigt påverkad Polisman trakasserades vid bråk på malmögata Tjuven fick hjälp att starta stulen motorcykel Sparkade grannfru ned för trappan och hällde varmvatten över henne Rattfyllo utan körkort frågade polis om vägen Enträgen kavaljer fick stryk på gata i Malmö Halvliter blev slagsmålsorsak Sökte lura polisen med annans pass Trist bakgrund till cykelstöld MC-tjuv fast då han sökte sälja bytet Malmödanskar i slagsmål efter våldsamt supgille Inga spår efter den försvunne Blixtbländad malmölektor kräver elev på kr Monument över danska folkets motståndsvilja Pyromanbrand i Hässleholm? Textilfabriken i Furulund utvidgad och moderniserad 14

15 Tysk båt med förflutet på grund mot Råttfällan Cornelia till Malmö i dag Storsvep av polisen har sprängt dynamitardband Kaffemålen har börjat inför Malmö rådhusrätt Stöldvåg över Älmhult åtta inbrott i natt Motorcyklist sökte forcera polisspärr på Lundavägen Malmös kapten lägger hela skulden hos Helsingborg Hade Helsingborg för hög fart vid sundsbåtskrocken? Jäktad Wigforss putsar föredrag på hotellrum Stort intresse för Bokens dag i Stadsteatern Många högtidligheter på Gustaf-Adolfsdagen Tjuvtrio från Malmö på stöldturné Arkivarbetarna i Skåne utgör inget problem Inget hot mot Ringsjöskönhet Från Lunds horisont Tågkatastrof i Norge För stora distrikt följden av nya landsfiskalsplanen Sjukbesök med förhinder Rusning till bolaget som dock klarar krisen Lagerkvist mest köpt i Malmö Skånskt fartyg hårt på grund i gotlandshamn Sadikoglu driver redlös Oförsvarligt att poliserna ej serverades Hårt arbete för Harald Helfrid har sprungit läck Harry Martinsson i Malmö Choklad och kakor stals vid inbrott Många trafikolyckor på halkiga skånevägar Rån på malmögata Klostersågens skola säljes Nattliga inbrott i två affärer i malmötrakten Katastrof för Universitetsbiblioteket om alla utlämnade böcker återlämnades Många belöningar utdelade vi Aeroklubbens årsmöte Sergeant Stryker blev det populäraste namnet Tysk båt vilse i Sundet Silhuetten avspeglar utvecklingen Bilkrock i Arlöv Försvunne kaptenen for till Köpenhamn? Malmöpolisen har haft påfallande lugn helg Större tobakshamstring förekommer ej i Malmö Nytt inbrott i Landskrona två gripna Kulturartiklar, KvP Filmboven blir intellektuell, s. 8. [sign. Pietro] Färgstarka filmbarn, s England tog hem spelet, s. 8. [engelska filmregissörer] Sociala ambitioner i USA-film, s Problem i svart och vitt, s. 9. [negerfrågan i amerikansk film] Urpremiärer i Hälsingborg, s Danmark tar nya tag, s Wild West anrik filmgenre, populärare än någonsin, s. 9. [västernfilm] 15

16 Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, s. 8. [västernfilmens utarmning] Med hårda bandage i bra boxningsfilmer, s Tyska filmnyheter bådar gott för framtiden, s. 8. [bl a Käutner] Olivia de Havilland skönhet som blev ful, s Kan reklamkampanjen rädda Stromboli från fiasko?, s Komedi mest populär i amerikansk statistik, s Förbudet mot Winterset justitiemord av censuren, s Nu kommer de stora filmerna från kriget, s Från hjälte till ligist, s. 8. [Audie Murphy] Vän i viken, s [Bildreportage om orten Viken, första gången signatur Per F. Wahlöö] Falsterbo tar igen sig efter jäktigt säsongslut, s [bildsida] Biografer och teatrar i skyddsrum under jorden?, s Iwo Jima (Döp filmen!), s Hopalong Cassidy, s [William Boyd] Med crazy i blodet, s. 2, 9. [bröderna Marx] Muntrationsrik Lindqvist-revy Filmrecensioner, KvP Alcazar: Västerns vilda blondin, s Amiralen-Metropol: Under Capricorn, s Scania: Den tredje mannen, s Kaninen: Jakten genom Mexico, s Amiralen och Metropol: Tjuvarnas marknad, s Victoria: Den stora guldrushen, s Scala: Gangsterfällan, s Metropol: I hemligt uppdrag, s Scala: För full räkning (The Sheriff of Sage Valley), s Palladium: Svärd i öknen, s Metropol: Sjömansflamman, s Plaza: Djungelns härskare, s Amiralen och Metropol: Jazzflickan, s Grand-Plaza: Frihetsligan, s Capitol: Knock-out, s Metropol: Pionjären, s Alcazar: Tulsa, s Rio: I brottets skugga (City across the river), s Alcazar: Vredens dag, s Capitol: Winterset, s Alcazar: Kärlek blir din död, s Metropol: Luftens örnar (12 O Clock High), s Rio: De älskande i Verona, s Alcazar: Flamingo Road, s Göta: Västerns våghalsar (The Untamed Breed), s Rio: Motorkavaljerer, s Alcazar: Jag var gatflicka, s Amiralen och Metropol: Norr om Rio Grande (Colorado Territory), s Göta: De leva om natten, s Rio: Arvtagerskan, s Scania: Det syndiga värdshuset, s Metropol: Ligisten (Bad Boy), s Plaza: Döden i hälsarna (Lust for Gold), s

17 Kaninen: Grevinnan av Montecristo, s Scala: Vildmarkens hjälte, s Scala: Terror i Arizona, s Alcazar: Stormigt liv, (Silent Dust), s Plaza: En tusan till cowboy (On the Old Spanish Trail), s Metropol: Natthotellet, s Scala: Marodören, s Metropol: Sensationernas man (The Big Wheel), s Plaza: Karibiens ros, s Metropol: Den svarta demonen, s Metropol: Myteri i Colorado-fängelset, s Victoria: Bakom fängelsets murar (Buried Alive), s Alcazar: Det hände på Capri (That Dangerous Age), s Alcazar: Det händer varje vår, s Metropol: Flicka på glid (Good Time Girl), s Amiralen och Metropol: Blå lyktan, s Rio: Kapten China, s Amiralen och Metropol: Hämndens timme (The Gunfighter), s Rio: Pimpernel Svensson, s Amiralen och Metropol: Ung man med trumpet, s Capitol: Väster om Arizona, s Plaza: Den sprängda ligan (The Story of Molly X), s Amiralen: Det stora tågöverfallet (Canadian Pacific), s Alcazar: Bortom skogen, s Grand-Plaza: Jakten till gränsen, s Plaza: På brottets bana (I was a Shoplifter), s Rio: Glödande sand (Rope of Sand), s Palladium: Stromboli, s Amiralen och Alcazar: Trähästen, s Plaza: Swingens mästare, s Rio: Broadway Bill, s Amiralen och Metropol: Sånt händer inte här, s Metropol: Ingen väg ut, s Rio: Copper Canyon, s Capitol: Stjärnsmäll i frukostklubben, s Amiralen: Skräcknätter i Paris, s Kaninen: Mordmysteriet, s Plaza: Nu ä vi deckare, s Rio: Röda Häxan, s Metropol: Anderssonskans Kalle, s Palladium: En blondin försvinner, s. 10. Nöjesspalter, KvP Kulissprat, s. 9. [sign. Palle] I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s. 9. [KvP-Pelle] Filmnytt i korta drag, s I kulissen, s I kulissen, s

18 I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen, s I kulissen I kulissen, s I kulissen I kulissen, s Filmnytt i korthet I kulissen, s. 9. Radiokrönika, KvP Vi lyssnar: Gråvädersstämning Bokrecensioner, KvP Pretentiöst utanverk [rec av Ernst Lothar; Ängel med basun] För flickor och pojkar [rec av Sven Hemmel; Vår utsände medarbetare, Pamel Brown; I teaterskolan] De otrognas försvarstal [rec av Fritz Thorén; Svart madonna] Intrig till varje pris, s. 10. [rec. av Delano Ames: Mord till varje pris, signatur PFW] Vi läser: Historisk melodram [rec av Inglis Fletcher; Falken och Rosen] Prövande deckare, s. 10. [rec. av James Corbett: Galgen väntar] Rymdfärd för ungdomar, s. 10. [rec. av Raymond F. Yates: Rymdraketer och reaktionsflyg] Frän nytysk romanrealism, s. 10. [rec. av Fred Denger: Tiggaropera anno 45] På piratens stigar, s. 10. [rec. av Torkel Karlin: Husar Björk och Atropa] Tidningsartiklar, KvP Skrov bärgas av Harald Nytt sjukhus och flera bostäder Charkuteri i Bromölla brann ner till grunde Tågförseningar genom snöhinder Reste som fripassagerare Europa runt Betydande kvinnoöverskott i Hörby [-öö] Lyckas julfest för polisbarn Frihetsstraff för märklig transaktion med tjuvgods Smålänning togs för häleri Anmälde klocka brandförstörd men ångrade sig Morgongroggar inledde 25-åring i frestelse Unga billånare med omfattande syndaregister Blodigt slagsmål mellan kvinnor på gata i Malmö Rocktjuv fick sex månader Ljusning för Akademiska Föreningens byggprojekt Stort vallningsprojekt ger Landskrona ny infart? Klar sikt, s [reportage om fönsterputsare] besättningsmän lämnade flytande inferno i Malmö Loradores kock grät under konsulatsförhör

19 Kackerlackor icke ohyra Konditoriernas prishöjningar är berättigade Inlaga från kapten Bowen Svensk båt på grund vid ryska kusten Lund får laboratorium för förädling av torv Rå misshandel på malmögata Kanslihusbekymmer i Åsum, s [reportage om Kungliga Wendes Artilleri i Kristianstad] Turkbåten rammades vid kajen Tre systrar gifter sig samtidigt i Remmarslöv Broby, s [reportage om orten Broby] Babylonsk förbistring vid sjöförhör i Malmö Folkpensionärerna hårt drabbade av dyrtiden Massor av renat, s [reportage om brännvin] Lås och bom, s [utställning om straffredskap] ÖB på avskedsvisit Skåne har landet sämsta arrestlokaler Norringar i fält, s [om skånskt regemente] Sjungande pastorsfamilj från USA på malmöbesök Fallskärmen dalade ner i Klagshamn Blockerade telefonlinjer och kö på uppbördsverket Blidare väder men först snö Lunds nya genomfartsväg äntligen mot fullbordan Passkontrollen blir snabbare Dystert inför stoppet Hård vind, snö, kallare marsvintern ger sig inte Med Kv.P-bil till jobbet Kommunal kräver nu skärpning Nye fo-chefen gillar sport och frisk luft Livliga strider under den stora skånemanövern Ny chef för A-styrkan Malmö gasverk får fördubblad kapacitet Tågolycka vid Lund C Buss släpades med tåg 150 meter, tre skadade Inlämning vid Lv Bulltofta storflygplats [bildsida] Asmundtorpsurspårningen Skelettfynd vid Barsebäck Försvunna flickan har spårats till Stockholm Humor det viktigaste för polis i universitetsstaden Oroliga malmöbor fruktar fastighetsstrejkens följder Strejkbryteri eller skyddsarbete? Kompensation kan begäras för utebliven rumsvärme Inget regeringsingripande i fastighetsarbetarstrejken Normal spårvägstrafik först måndag Sunbeam på snabbvisit i Malmö Tumathorp död stad med minnen som lever Finsk gåva till Lv Skärpta kvalitetskrav vid den åttonde industrimässan Skilsmässodrama Polis i taxi jagade bildåre genom Skåne Livlig trafik av ryska fiskefartyg i Öresund 19

20 skadade då lastbil törnade mot gärdesgård Hyresgästerna i konflikthus är villrådiga Harald på väg mot Malmö med Oval Våren välkomsthälsad Oscar Winge [bildsida] Två straffångar rymde i natt från Tygelsjö Antecknade sedelnummer fälla för hyresskojare Grundstötning i Ystad Revytrupp gjorde lång taxifärd publiken svek Falskdeklarant blev bötfälld Blodig batalj i natt på båt i Malmö hamn Malmöbo anföll dansk ville hämnas för Nyhavn Flottist slog knock på bråkstake i danspalats I torvens rike På Sveriges största torvmosse, s [reportage] Åklagaren smulade sönder Börsarens påståenden om förmögenhet från USA Svårfjällad yngling nekar till allt inför domstolen Fyllerist smet efter bilkrock I ett glashus, s [bildsida] Ohs Bruk, s. 8 9 [ortsreportage] Rånöverfall mot 60-årig lantbrukare Den överfallne svävar ännu mellan liv och död Brandbefälsträff i Malmö Sjöfartsriksdag i Malmö, s [tills. med Hasselskog] Småindustribygd, s [bildrep. från Gnosjö] Juvelkupp i Malmö Våra yrkesskolor tar för lätt på övningsuppgifter Grönsaksbörs dyrbar affär Storskyddsrum på Stortorget Nydala kloster, s [bildsida] Nya inrarna höll måttet Landslaget höll igen Sagt på plan Enligt vad man uppger från malmökriminalen Rösta på årets bästa film Trehundra delegater på folkpensionärskongress Vi semestrar naturligtvis hemma i Skåne Två påkörda, en dödad vid bilolycka i Hässleholm Många deltagare vid möte med renhållningsexpertis Dyr snapps för dundergubbe Dryga böter för bråkig malmöbo Misshandlade fru och vän på öppen gata Notorisk bettlare slogs i gatan chaufför fick böta Misshandlade tolvåring blev dömd till dagsböter Sökte skydda annans hustru fick stryk Smart bedragare i Malmö plockade verkstadsförman Festade i tre dagar slog rattfyllorekord Strängt straff för stölderna från järnvägens godsmagasin Stockholmstjuvar fast i polisspärr vid Malmö Rattfyllo var nära att köra på polisbil Malmöpolisen har klarat upp 3 stora stöldkupper Amazon golvade grannfru fick sextio dagsböter 20

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 2 mars 2012. Slarviga skoteråkare

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 2 mars 2012. Slarviga skoteråkare LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 2 mars 2012 NORRBOTTEN Slarviga skoteråkare Fem skoteråkare behövde hjälp av polis och fjällräddning i helgen. Polisen är kritisk mot skoteråkare som inte förstår hur farligt

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014 Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår 100% Östersund 4 Wheel Drive Aktiespararen Aktiv Träning Alingsås Tidning/ Elfsborgs Läns Tidning AlingsåsKuriren

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer