P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland"

Transkript

1 P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum Orienteringsklubbarna på Gotland ansvarar för delgivning av detta PM till tävlingsledaren i egna arrangemang

2 PM FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Innehållsförteckning 1 GRUND 2 FÖRKORTNINGAR 2 INBJUDAN 2 IP SKOGEN 2 ELVERK 2 RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS 2 TÄVLINGSOMRÅDE 3 KARTAN 3 BANKONTROLL (TÄVLINGSKONTROLL) 3 ARENA 3 ANMÄLNINGSTIDER 3 SJUKVÅRD 3 ANMÄLNINGSAVGIFTER 4 LOTTNING 4 MEDIAKONTAKTER 4 MEDIAVÄRDENS UPPGIFTER 4 START 5 STARTMELLANRUM 5 STARTLISTA 5 STARTPLATSEN 5 TÄVLINGSREGLER OCH PM 5 KLASSINDELNING 5 INSKOLNINGS- OCH UTVECKLINGSKLASS 5 ÖPPNA MOTIONSKLASSER 6 DM STAFETT 6 SNITSELFÄRGER 6 VÄTSKEKONTROLLER 6 RESULTAT 6 PRISER 6 UTDELNING AV DM-TECKEN OCH MEDALJER 7 GOTLANDS TIDNINGARS MÄSTARTRÖJA 7 TÄVLINGSJURY 7 RESULTATLISTA 7 TÄVLINGSRAPPORT 7 TÄVLINGSAVGIFT 7 BANLÄGGNING 8 BANLÄNGDER 8 BANLÄGGARENS STÖD MED BANLÄNGDER OCH KLASSER 9 BANPÅTRYCK 10 SPORTIDENT 10 DATORSTÖD 10 ORGANISATION OCH TIDSPLAN ÖVRIGA TIPS 14 TIDSPLAN TÄVLINGSPALNERING 14 1

3 PM FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER PÅ GOTLAND Grund Tävlingsledaren ansvarar för att övriga tävlingsfunktionärer tar del av och följer detta PM. Detta PM för tävlingsarrangörer skall ses som ett komplement till SOFT:s tävlingsregler och avser speciella förhållanden inom Gotlands OF. Den bästa och helt nödvändiga informationen om arrangerandet av en orienteringstävling lämnar SOFT:s tävlingsregler, anvisningar samt Handbok för OL-arrangörer och Nya Banläggarboken Förkortningar GOF = Gotlands orienteringsförbund TR = SOFT:s tävlingsregler TA = SOFT:s tävlingsanvisningar Inbjudan Eempel på inbjudan se TA 401. Alla avgifter som kommer att tas ut skall anges i inbjudan. Inbjudan insändes till GOF för pakettävlingar senast 1 november och för övriga tävlingar senast 1 februari. IP Skogen IP Skogen skall beställas, på särskild blankett som, finns på Region Gotlands (KFF) hemsida senast 31/12 året före tävlingen. IP Skogen hämtas och lämnas på Skarphällsgatan 16. Beställt materiel uthämtas tidigast kl 1500 dagen före arrangemanget och återlämnas senast kl 1100 dagen efter. För annan överenskommelse kontakta vaktmästaren för IP Skogen Eventuella skador och felaktigheter anmäls i samband med återlämnande. Elverk Stora elverket ingår ej i IP Skogen utan ägs av oss orienterare, och är placerat på Räddningstjänsten. Elverket preliminärbokas av GOF efter årlig tävlingsträff i februari. Kontakt tas i god tid med Bo Ahlqvist tel alt om tid för uthämtning och inlämnande. Elverket återlämnas fulltankat. Räddningstjänst, Polis För att underlätta för utryckningsfordon vid eventuell olycka bör det underrättas om när och var man har sin tävling. Kontakta lokala Räddningstjänsten. Polis bör också underrättas. Vid tävling inom detaljplanelagt område ska kontakt tas med polismyndigheten. Önskemål om sänkt hastighet anmäls till polisen i god tid före tävling. 2

4 Tävlingsområde Tävlingsområdet skall väljas med stor omsorg så att det passar de olika tävlingsklasserna. Markägarkontakt är nödvändigt om vi skall ha möjlighet att komma tillbaka. Kontakt med jakträttsinnehavare blir allt viktigare särskilt mellan 16 augusti oktober. DM och pakettävlingars tävlingsområden avlyses för träning och annan verksamhet minst 12 mån före respektive arrangemang. Område för dessa tävlingar inlämnas till GOF årligen 1 februari året före arrangemanget för att så rättvisa tävlingsförhållanden medges. Samråd med länsstyrelsen görs av GOF inför varje tävlingsår. Eventuella begränsningar meddelas arrangören och skall naturligtvis efterlevas. Kartan Tävlingskartan måste för nationell tävling vara godkänd av distriktets kartansvarige och ha SOFT:s godkännandemärke. Den sanktionerade kartan skall användas. Avsteg från kartnorm och andra avvikelser skall anges i PM liksom rek- och framställningsår. På tävlingskartan skall klass anges tydligt på både fram- och baksida. Kartskalan 1:15000 skall användas av D/H vid mästerskap och nationell tävling långdistans- och ultralång distans (gäller ej stafett och nattorientering). Skala 1:7500 får erbjudas till klass D/H 60 och äldre vid medel- och långdistanstävling. Kopia på karta med bantryck (svartvit) skall erbjudas skuggare i klasser där skuggning tillåts. Ban- och tävlingskontroll Bankontrollant bör erhålla underlag för kontroll senast 2 månader före tävling. Kontrollant utses av arrangerande klubb. Namn på kontrollant skall framgå av inbjudan. Arena ( TC) Arenan bör väljas så att avståndet parkering - arena minimeras med hänsyn till småbarnsföräldrar, handikappade och äldre. Pressens representanter bör beredas P-plats nära arenan. Arena bör om möjligt förläggas och byggas så att det blir komfortabelt och naturskönt för deltagare, supporters, press och publik. Dusch bör finnas vid mästerskapstävlingar och ska alltid finnas vid nationella tävlingar. Det ska vid samtliga tävlingar finnas ombyte med insynsskydd för både herrar och damer. Stor vikt skall läggas vid det hygieniska t.e. varmt vatten i duschen, avskild toalett i damduschen. Möjlighet till handtvätt skall finnas vid toaletter. Anmälningstider Sista anmälningsdag skall vara tidigast 7 dagar före tävling. Inskolnings-, U-, och Öppna Motionsklasser skall kunna anmäla sig tävlingsdagen. Möjlighet till efteranmälan så sent som praktiskt är möjligt. Sjukvård För tävling inom nivå 1-3 ska enligt tävlingsreglerna sjukvård finnas vid arenan. För tävling inom nivå 1 och 2 ska sjukvårdskunnig personal finnas vid målet och sjukvårdsplats vara anordnad i uppvärmd lokal eller uppvärmt tält. Ambulans ska alltid snabbt kunna ta sig till arenan eller annan sjukvårdsplats i skogen. 3

5 Anmälningsavgifter Anmälningsavgift bestäms vid SOFT:s förbundsmöte och framgår av TA 403. Vid nationella tävlingar rekommenderas 75 / 130 / resp 130 kronor. Vid distriktstävlingar och DMrekommenderas 60 resp 100 kronor. TK rekommenderar att tilläggsavgift ej uttages i ungdomsklasser vid DM och distriktstävlingar. Vid motionsorienteringar gäller en avgift på 50 kronor för vuna och 25 för ungdomar. Gotlandsungdomar och OL-gymnasiet fri startavgift. SPORTident skall användas och kartor med påtryckta banor rekommenderas. Lottning När flera klasser springer samma bana skall den snabbaste klassen lottas först. Startmellanrum mellan klasser med samma bana ska vara minst se minuter. Du får aldrig lotta så att olika klasser startar inlottade blandat på samma bana. Efteranmälda får lottas in i startlista. Mediakontakter I alla tävlingsinbjudningar skall det finnas uppgifter om vem som är utsedd som mediavärd samt kontaktuppgifter till denne, såväl hemma som på själva tävlingen (mailadress, hemtelefon, mobiltelefon). Uppgifter framgår av TA 404. Mediavärdens uppgifter: Han/hon skall: Efter samråd med tävlingsledare och banläggare ge media förhandsinformation om tävlingen, gärna i form av skriven mediainformation. Ansvara för att media får startlistor med kommentarer om starttider för favoriter, andra särskilt intressanta deltagare samt preliminära målgångstider för dessa. Vid större tävlingar med fastlandsdeltagande kan detta ske vid en mediakonferens, som mediavärden ansvarar för. Ta hand om medias representanter på tävlingscentrum under tävlingen, visa dem till lämplig kontrollplats för fotografering samt sammanföra dem med aktuella intervjuoffer, som eempelvis tävlande och/eller funktionärer. Ansvara för att media får resultaten så fort som möjligt, antingen i handen innan de återvänder till redaktionen eller med mail via tävlingsepeditionen. Telefon och mailadresser till media: GA-Sporten (GA:s redaktion: ). GT-Sporten (GT:s redaktion: ). Gotlandssporten (Radio Gotland ). Östnytt alt Gotländska Nyheter Hela Gotland

6 Start Fri starttid bör tillämpas i Öppna Motions-, U- och inskolningsklasser. Dessa klasser skall medges start från 30 min före ordinarie starttid. I klasserna inskolning, U samt kortklasser får löparna starta i patrull. Starthjälp skall finnas för att hjälpa våra minsta. På distriktstävling kan också äldre klasser ha fri starttid för att möjliggöra skuggning av nybörjare. Se TA 401. Eempel på organisation vid startplats finns på SOFT:s hemsida. Startmellanrum Vid upprättande av startlista för elitklasser skall eventuellt gallring av löpare samt insättning av löpare på vakansplatser ske i samråd med GOF:s elitledare eller rankingansvarige. Startmellanrummet vid sprinttävling skall vara minst 1 minut. Startmellanrummet vid medeldistans skall vara minst 2 minuter. Startmellanrum vid långdistans bör vara 3 minuter i samtliga klasser. Startdjup ma 75 min på Gotlandstävlingar. Startlista Komplett startlista läggs ut på respektive arrangörs hemsida. Komplett startlista anslås tävlingsdagen på arenan. Startplatsen För de yngsta klasserna bör starten om möjligt ligga nära arenan. Vid starten skall hjälp finnas till ungdomarna för iplockning, rådgivning mm. Vid startplatsen skall finnas kartor (kopior) till eventuell skugga i klasser där skuggning tillåts. Kartan skall tas i startögonblicket för D/H 18 och äldre. Övriga klasser skall erhålla kartan 1 min före start. Undantag vid sprint då även D/H 16 erhåller kartan i startögonblicket. Tävlande som erhåller kartan i startögonblicket skall stå vid kartbacken då starten sker. Tjuvstart bestraffas med 1 minuts tidstillägg. Tävlingsregler, t e heltäckande klädsel, ska följas. Tävlingsregler och PM Tävlings PM skall anslås på arenan. Omfattning TA 401. I PM skall bland annat framgå kartskala, vilka klasser som skuggning får ske och vilka som får skugga. Vi rekommenderar att skuggning medges i U1, U 2, Inskolning och Ö1. Klassindelning mm Vid distriktstävling avgör arrangören vilka klasser som skall genomföras. Vid DM skall de äldre klasserna vara D/H 35, D/H 45, D/H 55, D/H 65, D/H 70, D/H 75, D/H 80 och D/H 85. DM anordnas i klass där minst 2 anmälda startar. Sammanslagning av klasser får göras i övriga tävlingar om antalet anmälda understiger 4. Inskolnings- och Utvecklingsklass Klasserna skall finnas på alla dagtävlingar.i inskolningsklass sker ingen tidtagning. Anmälan skall kunna göras tävlingsdagen. Par och patruller är tillåtet i dessa klasser samt kortklasser. Skuggning är tillåtet. U1- U2 är ej åldersrelaterade klasser. Alla har tidtagning. U-klasserna tillåter löpare t.o.m. 16 år. 5

7 Öppna Motionsklasser Arrangören avgör om föranmälan skall förekomma. Ingen efteranmälningsavgift uttas. I öppna klasser skall anmälan kunna göras tävlingsdagen. Möjlighet att se de öppna banorna bör finnas i samband med anmälan på arenan. Banorna skall ej visas för övriga tävlande. ÖM 1, ÖM 3, ÖM 5, ÖM 7, ÖM 8 klasser skall alltid anordnas. Fler klasser får erbjudas Svårighetsgrad för de olika ÖM-klasserna framgår av TA 301 DM stafett Spridningsmetod godkänd av SOFT skall användas vid mästerskapstävling i samtliga vuenklasser. Löpare från mindre klubbar får bilda sammansatta lag ur flera klubbar. Mellansträckan skall vara något kortare i alla klasser med 3 sträckor. Vuenklasser: (D/H 20, D/H 21, D/H 140, D/H 170 och D/H 200). Ungdomsklasser (D/H 12, D/H 14 och D/H 16) avgörs på två sträckor. Fler än en löpare per lag får delta på sträcka 1 i ungdomsklasserna. Svårighetsgrader ska anges i inbjudan. Snitselfärger Arena till start 1 Orange/vit Arena till start 2 Orange/blå Utmed banan Dag Röd/vit Otydliga stigar Vit Förbud/varning Gul/ blå Vätskekontroller Vätskekontroller skall finnas i klasser med beräknad segrartid som överstiger 50 min. Vid varm väderlek skall vätska finnas även vid eller på väg till start. Prisutdelning Tiden för prisutdelningen/-utdelningarna skall anges i PM. Ungdomsklasserna bör särskilt uppmärksammas. Segrarpris skall alltid utdelas tävlingsdagen till segrarna vid DM. Priser vid Natt D M kan utdelas senare. Priser GOF:s tekniska kommitté rekommenderar att vi skall prioritera tävlingens ungdoms- och huvudklasser (HD21) I klassena HD12 och yngre samt U-klasser och inskolning, rekommenderas priser till alla. Övriga ungdomsklasser rekommenderas priser till 1/3 av antalet startande. I ÖM-klasser bör priser lottas ut. "STORPRIS " kan lottas ut bland alla som startat och fullföljt. 6

8 Utdelning av DM-tecken och medaljer Minst 2 startande/startande lag i klassen =DM-tecken Minst 6 startande/startande lag i klassen =DM-tecken + silvermedalj Minst 9 startande/startande lag i klassen =DM-tecken + silvermedalj + bronsmedalj Undantag bör göras för ungdomsklasser där fler DM tecken bör delas ut Gotlands Tidningars mästartröja I klasserna H 21 och D 21 Mästartröjorna tillfaller den som har flest poäng på tre av fyra DM (Natt, Medel, Lång och Sprint) Vid lika poängställning avgör poäng på DM Lång. Poängberäkningen för deltävlingarna är 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 och så vidare ner till 1 poäng för 15 plats. Tävlingsjury Tävlingsjury skall finnas vid mästerskapstävlingar och nationella tävlingar. Namngivna klubbar meddelar namn på jurymedlemmar till arrangör före tävlingens start. Observera att bägge könen bör vara representerade. Ledamöterna skall ha god kännedom om regelverket och ha erfarenhet av tävlingsarrangemang. Resultatlista Resultatlista skall i varje klass innehålla information om klass, banlängd, löparens namn, rankingnummer, förening samt placering, tid (ej i inskolningsklass) och uppfyllda märkeskrav. Tävlande som brutit, felstämplat, diskvalificerats eller ej startat skall tas med sist i resultatlistan. Tävlingsrapport Tävlingsrapport och resultatlistor skall upprättas i Eventor senast 10 dagar efter tävlingen. Rapporten skall signeras elektroniskt av tävlingsledare och tävlingskontrollant. Tävlingsavgift Tävlingsavgift inbetalas till GOF (pg ) och SOFT-avgift inbetalas till SOFT (pg ) Senast 30 dagar efter genomförd tävling. Lokal tävlingsavgift och avgift för hyra av Sportidentutrustning fastställs årligen och faktureras av GOF. 7

9 Banläggning Arrangörsklubben ansvarar för att banläggaren har nödvändig utbildning och kvalifikationer. Observera kompetenskrav i TA 501 och TA 502. Banläggaren skall till bankontrollanten lämna banor och kontrollbeskrivningar senast två månader före tävlingsdagen. Kan detta ej följas skall bankontrollanten kontaktas för information av läget. Banläggaren ansvarar för att arrangörsföreningens ungdomsledare granskar ungdomsbanorna. Att tänka på vid ungdomsbanläggning: Tydlig startpunkt. Kontrollplacering 1-2 m in på nästa ledstång. Snitsla vid behov. Kontrollera sikten - vid behov röj eller häng upp Sura och glada gubbar bör användas för inskolningsbanan men om det kan vilseleda andra ungdomsklasser så utelämnas gubbarna. Huruvida sura och glada gubbar används skall framgå av tävlings PM. Banlängder Banlängderna bör inte i väsentlig grad avvika (+ - 20% för vuna) från tävlingsreglernas riktvärden. Vi bör ligga i överkant av banlängderna för vuna. Banlängd för lång-dm skall motsvara elitklassens banlängd i TA 301. Längden på nattbanor bör vara ca 80% av motsvarande dagbanor. 8

10 Banläggarens stöd avseende banlängder och klasser Klass Svårighet Medeldistans Bana nr Långdistans Bana nr Insk Grön 1,5 1 1,5 1 U 1 Grön U 2 Vit 2,5 3 2,5 3 D 10, H 10, D 12K, H 12K Vit 2 4 2,5 3 D 12, H 12, D 14K, H 14K Gul 2, D 14, H 14, D 16 K, H 16K Orange H 16 Violett 3,5 7 5,5 6 H K Violett - 5,5 6 D 16 Violett 3,5 7 4,5 7 D K Violett - 4,5 7 D 85, D 80, H 85 Blå 2 8 2,5 8 H 80, D 70 Blå 2, D 75 Blå H 75 Blå ,5 10 H 70, D 55, D D 65, D 60 2,5 9 3,5 10 H 65, D ,5 11 H 60, D 40, D 18 3, H 55, D 20 3,5 11 5,5 13 H 50, D 35 3, H ,5 15 H ,5 16 H 35 4, H 18 3,5 11 6,5 15 H 20 3,5 11 7,5 16 D 21 K H 21 K D 21 3, H 21 4, D 18 E 3, H 18 E ,5 20 D 20 E H 20 E, D 21 E 4, H 21 E ÖM 1 Vit 2,5 3 2,5 3 ÖM 2 Vit ÖM 3 Gul ÖM 4 Gul ÖM 5 Orange 3,5 21 3,5 5 ÖM 6 Röd ÖM 7 Blå ÖM 8 Svart 4,5 13 4,5 11 ÖM 9 Svart - 7,5 16 Vid för stort deltagarantal för någon bana, gör då två banor 9

11 Banpåtryck På nationella tävlingar samt sprint ska certifierad kartutskrivare nyttjas. På distriktstävlingar bör certifierad utskrivare nyttjas. Tänk på att: Kartfaktaruta och godkännandemärke skall finnas på tävlingskartorna. Reservrutor skall finnas på tävlingskartorna. Klassbeteckning skall finnas på tävlingskartornas fram- och baksida. Flera kartutsnitt behövs oftast för olika skalor. SPORTident Janne Norrby (tel alt ) handhar utrustningen. Beställning och lån sker på kansliet. Datorerna är arbetsdatorer och lånetiden måste minimeras Datorstöd Tag, i god tid, kontakt med banläggare så att ni är överens om hur många dosor som ska användas. Vid större tävlingar så kan det ibland behöva beställas från fastlandet. Vi har totalt 80 dosor, men det ska då även räcka till Clear, Check, Måldosor, ev. Startdosa vid direktstart, samt några i reserv, så i praktiken kan det betyda att, om fler än 65 dosor ska användas som kontrollpunkter i skogen, så behöver vi beställa etra från SportIdent. Vid kontakt med banläggare är det också bra att komma överens om vilka nummer som ska utnyttjas för att slippa märka om dosorna. Åtgärdslista för banläggare vid arrangemang: Använd kodsiffra (ej 66, 68, 86, 89, 98, 99) Behöver ni fler kontroller än 65 st så måste ni hyra fler basstationer av SPORTident tel fa En vecka innan tävling: Lämna datafiler med banor för varje kartryck (e: skilj på banor som skall tryckas på A 4 respktive A 3. Även "utsättarbanor" (provlöparbanor) ska vara med. Sammanställning över antal för varje klass. Skicka/lämna en sammanställning över samtliga banor till sekreteriat före lottning Lista på vilka kontroller som det ska vara dubbla enheter på. Tävlingsdagen: Sätt ut basstationerna 1-4 timmar före första start. Utsättaren: Utsättarna ska ha med sig sin utsättarbana med kontrolldefinition, tömd löparbricka, rätta basstationer samt liten ryggsäck att bära i. Ta även med en bred tejprulle att använda i händelse av att fästplattan är trasig. Vid kontrollen sätter utsättaren fast rätt basstation på stativet stämplar med löparbrickan, kollar definitionen. Om det inte blir bekräftelse från basstationen så tar utsättaren basstationen med sig tillbaka och en ny måste sättas ut. Om det finns två eller fler basstationer vid samma kontroll så måste man ha med sig fler löparbrickor att stämpla med, det ger inte utslag att stämpla två gånger efter sig vid samma kontroll. 10

12 Organisation och tidsplan vid anordnande av orienteringstävling Tävlingsledare Tävling Service Media Banläggning Ovanstående organisation visar att Du som tävlingsledare utser underchefer som ansvarar för sitt block och därmed fördelas uppgifterna på ett bra sätt. Detta är lämpligt vid alla arrangemang. Vid mindre arrangemang kan någon/några av ovanstående även lösa andra uppgifter. Du som tävlingsledare kan ju eempelvis även ansvara för tävlingsblocket. Ovanstående struktur med uppgifter framgår av boken arrangemang Kursiv stil gäller endast större arrangemang. Det är Du som tävlingsledare som kan höja arrangemanget till något etra! Kreativitet och nytänkande behövs för att göra sporten intressant! Välj Arena med omsorg! 1 2 år före tävling Tävlled Tävling Service Media Banläg Markägarkontakt () Jakträttsinnehavare Hitta sponsorer Utse huvudfunktionärer Gör ekonomisk kalkyl 1 november året före Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbjudan klar () Inbjudan in på klubben Eventor Uppdatera hemsidan () 31 december året före Tävlled Tävling Service Media Banläg Beställ IP Skogen () 1 februari Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbjudan till GOF () () Inbjudan in på klubben on line 11

13 12 6 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Bemanna organisationen Startchefer Målchef Sekreteriatschef Resultat Datasamordnare Speaker Uppbyggnad Dusch Toalett El Sjukvård Barnpasning Parkering Försäljning Prisanskaffare Direktanmälan Miniknat Starta lärgrupper () () () () Planera och gör skiss över Arenan () () () Besök arenan 6 3 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Öppna tävlingen i Eventor () Bestäm hämtning/lämning av IP Skogen Bestäm hämtning/lämning av elverk Lista behov av övrig materiel Banläggning klar Mediainformation 3 1 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Bankontroll Utarbeta PM () () Veckorna före Tävlled Tävling Service Media Banläg Lottning () Preliminärt PM klart Eventor Startlista på Eventor Kontrollutsättning Veckan före Tävlled Tävling Service Media Banläg Karttryck Annons i pressen Iläggning av kartor Kontakt med pressen 12

14 Dagen/arna före Tävlled Tävling Service Media Banläg Hämta IP Skogen Bygg upp Arenan Startlista och PM till media Tävlingsdagen Tävlled Tävling Service Media Banläg Skyltning Färdigställ Arenan lås upp Utsättning av basenheter Varningsskyltar Slutligt PM anslås på arenan Kontrollera klockorna Ta hand om pressen Prisutdelning Resultat till media Resultat på Eventor Tacka markägare Tacka funktionärer Inplockning kontroller Rivning och återtransport Sopor Kontrollera städning Kontrollera staket mm Dagarna efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Efterkontroll med markägare () Senast 10 dagar efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Tävlingsrapport signerad i Eventor Senast 30 dagar efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbetalning av SOFT-avgift Inbetalning av tävlingsavgift till GOF Utvärdera 13

15 Några övriga tips: Val och utformning av arenan naturskönt praktiskt Ordna varvning på arenan Parkering för pressen i närheten serva pressen Anvisa plats för regn- och vindskydd Speakerservice vid DM och nationella tävlingar (minst). Speakerklocka Dusch vid DM och nationella tävlingar (minst) Priser till alla upp till och med 12 år Dela ut pris till ungdomsklasser tidigt så de slipper vänta Många DM-tecken till ungdomar Elverket beställs separat vid räddningstjänsten 1000 deltagare bilar. Börja närmast arenan Fria utryckningsvägar. Informera räddningstjänsten om arrangemanget. Ta bort och sätt dit skvalpskydd i toavagn. Toapapper. 10 sitsar för 400 deltagare. Lägg till 2 för varje hundratal. Toa vid start om avståndet är mer än 1000 meter Dusch 400 deltagare = 5+3 strilar 800= 7+5 strilar Stopptider för tävlingsplanering: 31 mars - Nationella tävlingar inlagda i Eventor Februari - Preliminär tävlingsplanering görs vid tävlingsträff Möjlighet till byten/förändringar 15 maj - Övriga tävlingar inlagda i Eventor 1 juni - Namn, telefonnummer och på kontaktman vid Idrottens Ö-tävlingar till GOF Ansökan om värdetävlingar som SM, Elitserie, Juniorcup till GOF/SOFT 15 sept - Namn- och adressuppgift på tävlingsledare/kontaktperson för alla distrikts- och nationella tävlingar till GOF. Karta utvisande tävlingsområde och plats för arena inlämnas. 1 nov - Inbjudan till Pakettävlingar inlämnas och läggs ut på nätet 1 feb - Inbjudan till övriga tävlingar inlämnas Plats, tid mm för motionsorienteringar inlämnas Tävlingsområden för DM- och paketarrangemang nästkommande år inlämnas för avlysning. 14

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland 2016-02-01 P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2016 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform.

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform. 2009-03-16 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2009-2011 I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av

Läs mer

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16)

PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) www.soders.org PM Albykampen 2011 Till minne av Claes Lundin Medeldistans (Långdistans för HD 12-16) Söndag 17 april Ingår som deltävling i Stockholm OF:s ungdomspris (UP) Samling Alby friluftsgård, Tyresö.

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

Nya anmälningsavgifter 2015

Nya anmälningsavgifter 2015 Nya anmälningsavgifter 2015 Från och med den 1 januari 2015 efter beslut taget vid förbundsmötet 2014. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Tävlingsorientering: Ungdom: 60-75 kr Vuxen utom elit:

Läs mer

Haningeträffen 2007 x 2

Haningeträffen 2007 x 2 Långdistans Lördagen den 5 maj deltävling i StOF:s UP och Medeldistans Söndagen den 6maj Samling Höglundabadet i Jordbro. Vägvisning från Gamla Nynäsvägen vid infart till Jordbro centrum. Gångavstånd från

Läs mer

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder.

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. D10 2,2 D35 3,4 H10 2,2 H35 4,5 Inskolning 2,0 D12 2,4 D40 3,4 H12 2,4 H40 3,9 U1 2,0 D12 Kort 2,2 D45 3,1 H12 Kort 2,2 H45 3,9 U2 2,2 D14 3,0 D50

Läs mer

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014

Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 Bestämmelser för Smålandskavlen 2014 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl. Nivågruppering

Läs mer

Inbjudan till WUOC Tour

Inbjudan till WUOC Tour 2010-07-07 Inbjudan till WUOC Tour Publiktävlingar i samband med Student-VM Borlänge 20-22 juli 2010 OBS! Det inte vara tillåtet att starta på Sprinten med i spikskor eller skor med metalldubb! WUOC Tour

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del

Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Tävlingsledningskurs Pass 4 Orienterande del Att planera arena banor start Att använda: Säkra processer Planering Arena Vad en Tävlingsledare bör känna till - AH 04 Värt att veta för arenafunktionen Arena

Läs mer

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS

PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS PM SILVA JUNIOR CUP LÅNG SAMT SUNDSVALLSTRÄFFEN LÅNGDISTANS 2009 05-23 Samling Samling i Allsta, cirka 12 km söder om Sundsvall, efter väg 570 mellan Sundsvall och Hassela. Koordinater: WGS84 N62819.337

Läs mer

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass Bestämmelser-2016 NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl.

Läs mer

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2013 Samt deltävlingar i ungdomsserien

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2013 Samt deltävlingar i ungdomsserien INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2013 Samt deltävlingar i ungdomsserien Vad är Vårserien? Vårserien är en ungdoms/nybörjartävling som består av 5 deltävlingar. De anordnas av klubbarna i och omkring Göteborg. Det

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING FÖR UNGDOMAR

BESTÄMMELSER FÖR SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING FÖR UNGDOMAR BESTÄMMELSER FÖR SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN (SSM) I ORIENTERING FÖR UNGDOMAR 1. Allmänt 1.1 SSM för ungdomar är ett mästerskap avsett endast för deltagare inom region 1. 1.2 Individuella mästerskapen avgörs

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF)

Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) 2017-09-05 Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) Anvisningar för arrangörer av orienteringstävling Version 2017-03-19 Karlsgatan 28. 703 41 Örebro. Sweden. orientering@orebro.rf.se, www.orientering.se

Läs mer

Brattåsorientering våren 2016

Brattåsorientering våren 2016 Brattåsorientering våren 2016 Våra mål detta år: Utmana och utveckla deltagande barn-ungdom och ha kul genom orienteringen. Träna och förbereda barn-ungdom inför tävlingar i orientering. Att uppnå 15 startande

Läs mer

Tävlings utbud i framtiden

Tävlings utbud i framtiden Tävlings utbud i framtiden VOF:s tävlingskommitté tror att vi inom en snar framtid behöver justera tävlingsutbudet. Antalet tävlingsarrangemang minskar och nuvarande upplägg är resurskrävande samtidigt

Läs mer

Läroplan banläggning, del 2

Läroplan banläggning, del 2 Läroplan banläggning, del 2 Banläggning del 2 Det här är en läroplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med läroplanen är att den ska vara en hjälp för dig som vill lära dig mer om konsten att

Läs mer

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 Vägvisning Kollektivtrafik Vägvisning från Stäketleden väg 267 mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Håll utkik efter den rutiga folkan!

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2016 December 2015 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Örebro City Sprint 2017

Örebro City Sprint 2017 Örebro City Sprint 2017 2 juni - 4 juni Foto: Skogssport, SOFT Publiktävlingar till SM i sprintorientering Återigen hälsar vi alla hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av Örebro City Sprint som i år även

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

Så här går det till att tävla i orientering

Så här går det till att tävla i orientering Så här går det till att tävla i orientering Anmälan till tävling en till två veckor innan tävlingsdagen För att tävla måste du anmäla dig till tävlingen. Din ungdomsledare hjälper dig med vilka tävlingar

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl.

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Mot världen bästa arrangemang! Tävlingsledarkurs Pass 2 Arrangemang ett projektarbete Grundläggande del Information TR, TA och AH

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning

Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Svenska Mästerskap Swedish League Orienteringslöpning - banläggning Södertälje 28-29 januari 2017 Vad styr ett SM-arrangemang Tävlingsregler och anvisningar Tekniska anvisningar Förutsättningar för arrangör

Läs mer

Tävlingsregler för orientering

Tävlingsregler för orientering Ver 3.0 Gemensam 3 2015-06-30 Tävlingsregler för orientering Orienteringslöpning (OL) Skidorientering (SkidO) Mountainbikeorientering (MtbO) Beslutade 2014-03-17 (förbundsmötet) Uppdaterade 2015-05-20

Läs mer

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2004

INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2004 INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2004 Tävlingsklasser och ungefärliga banlängder D10 2,0-2,5 km Vit H10 2,0-2,5 km Vit D12 2,5-3,0 km Gul H12 2,5-3,0 km Gul D13 ca 3,0 km Orange H13 ca 3,5 km Orange D14 3,0-3,5

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2014 Ansökan om tävling 2015 skall göras via Eventor senast 15 januari 2014. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ

Läs mer

PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm

PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm PM för DM medel och lång Uppland + Stockholm (Långhundradubbeln) Medeldistans lördag 29 augusti Klasser med banlängder Uppland Uppland Tävlingen ingår i UNT-cupen och Uppland League 2015 D10 U 2,1 D45

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

INBJUDAN TILL. Regler Varje etapp genomförs som en separat tävling. Sammanlagt resultat efter 5 etapper räknas de 3 bästa etapperna.

INBJUDAN TILL. Regler Varje etapp genomförs som en separat tävling. Sammanlagt resultat efter 5 etapper räknas de 3 bästa etapperna. INBJUDAN TILL VÅRSERIEN 2002 Tävlingsklasser och ungefärliga banlängder D10 2,0-2,5 km Vit H10 2,0-2,5 km Vit D12 2,5-3,0 km Gul H12 2,5-3,0 km Gul D14 3,0-3,5 km Orange H14 3,5-4,0 km Orange D16 2,5 km

Läs mer

Världens bästa klubb vinner. Inbjudan. 25manna Lördagen den 8 oktober

Världens bästa klubb vinner. Inbjudan. 25manna Lördagen den 8 oktober Inbjudan 25manna 2016 Lördagen den 8 oktober Upplysningar Hemsida: www.25manna.se Förfrågningar: info@25manna.se Tävlingsarena Kungens Kurva ca 15 km söder om Stockholm centrum. Start och beräknad målgång

Läs mer

Fredagen den 30:e augusti T

Fredagen den 30:e augusti T IN GSKUBB EN I É ORI NN Gottsunda ER EN Fredagen den 30:e augusti T Inbjudan för-sm sprint UP PSAA För-SM sprint i orientering er Junior- och seniorklasser Övriga tävlingsklasser HD21 HD20 HD18 ängd* Herrar

Läs mer

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version )

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version ) Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version 2015-01-29) Men först: Regelverket i processen att arrangera tävling Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena Kommunik., media och marknadsf.

Läs mer

Tävlingsregler för orientering

Tävlingsregler för orientering Ver 2.1 2014-11-10 Tävlingsregler för orientering Beslutade 2014-03-17 (förbundsmötet) Gäller från 2015-01-01 2 Denna sida är avsiktligt blank Innehåll Fair play 1 Orientering 1.1 Orientering som idrott

Läs mer

Värmlands Orienteringsförbund. PM för orienteringsarrangörer i Värmland säsongen 2016 Utgivare: Tävlingskommittén

Värmlands Orienteringsförbund. PM för orienteringsarrangörer i Värmland säsongen 2016 Utgivare: Tävlingskommittén Värmlands Orienteringsförbund PM för orienteringsarrangörer i Värmland säsongen 2016 Utgivare: Tävlingskommittén 2016 PM för tävlingsarrangörer år 2016 sida 2 av 15 VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Tävlingskommittén

Läs mer

PROGRAM ETAPPERNA TOUREN. Etapp 1 - Arena Västmarken. - till andra upplagan av Tour de Medelpad. Etapp 2 och 3 - Arena Södra stadsberget SUNDSVALL

PROGRAM ETAPPERNA TOUREN. Etapp 1 - Arena Västmarken. - till andra upplagan av Tour de Medelpad. Etapp 2 och 3 - Arena Södra stadsberget SUNDSVALL PM Tour de Medelpad 13-16 maj 2010 PROGRAM - till andra upplagan av Tour de Medelpad Torsdag 13 maj Etapp 1 - Uvtrampen Arena Västmarken Fredag 14 maj Etapp 2 - Sundsvallsträffen Arena Södra stadsberget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 10MILA-korten Samling/Arena är en ny individuell medeldistanstävling som avgörs på samma arena och i samma område som 10MILA. I de öppna klasserna ges bland annat möjlighet

Läs mer

12-14 JULI Välkomna till Hallands 3-dagars!

12-14 JULI Välkomna till Hallands 3-dagars! PM 12-14 JULI 2013 Välkomna till Hallands 3-dagars! Arena Parkering Direktanmälan Kinnadungen, ca 1 km väster Ullared. Samtliga etapper och camping, följ vägvisning från 153. http://kartor.eniro.se/m/naekx

Läs mer

Tävlingscentrum (TC) Parkering. Öppna klasser/direktanmälan. Temperaturangivelser. Vallning. Terrängbeskrivning/spår.

Tävlingscentrum (TC) Parkering. Öppna klasser/direktanmälan. Temperaturangivelser. Vallning. Terrängbeskrivning/spår. PM Tävlingscentrum (TC) Skyttis Idrottsplats, Örnsköldsvik. Parkering I anslutning till TC enligt arrangörens anvisningar. Öppna klasser/direktanmälan Anmälan vid serveringen. Öppna banor lördag: 3 km,

Läs mer

Efter tävlingen. Grundkurs tävlingsledning och tävlingskontroll, pass 6:

Efter tävlingen. Grundkurs tävlingsledning och tävlingskontroll, pass 6: Grundkurs tävlingsledning och tävlingskontroll, pass 6: Efter tävlingen Passets innehåll Avveckling och efterarbete Tävlingsrapportering Ekonomi tävlingsavgifter förbundsavgifter Fakturering Erfarenhetsåtervinning

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

TA 403 Tävlingsadministration

TA 403 Tävlingsadministration TÄVLINGSANVISNING TA 403 Tävlingsadministration VERSION 2013-11-26 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20120701) Bild: Mikael Fritzon

Läs mer

PROGRAM ETAPPERNA TOUREN. Etapp 1 - Arena Västmarken. - till andra upplagan av Tour de Medelpad. Etapp 2 och 3 - Arena Södra stadsberget SUNDSVALL

PROGRAM ETAPPERNA TOUREN. Etapp 1 - Arena Västmarken. - till andra upplagan av Tour de Medelpad. Etapp 2 och 3 - Arena Södra stadsberget SUNDSVALL PM Tour de Medelpad 13-16 maj 2010 PROGRAM - till andra upplagan av Tour de Medelpad Torsdag 13 maj Etapp 1 - Uvtrampen Arena Västmarken Fredag 14 maj Etapp 2 - Sundsvallsträffen Arena Södra stadsberget

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014 Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 3 Rålambshovsparken Onsdagen den 4 juni 2014 Välkomna till årets tredje och sista deltävling i Stockholm City Cup. Tävlingsområde är Rålambshovsparken med arena vid

Läs mer

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Inbjudningar till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Datum Klubb Distans Övrigt Tävlingsledare Tävlingskontr. 26/4 Degerfors OK Medel Nationell/ Urban Ljungberg Lottie Lindh 27/4 OK Djerf Lång

Läs mer

OK Nolaskogsarnas - Kom ihåg vid orienteringstävling ver

OK Nolaskogsarnas - Kom ihåg vid orienteringstävling ver 1 OK Nolaskogsarnas - Kom ihåg vid orienteringstävling ver 2008-05-23 Innan tävling: Hemma: Läs tävlings-pm (kontrollera din starttid gärna redan dagen innan). I tävlings-pm framgår vilket stämplingssystem

Läs mer

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans.

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans. PM Stafett Söndag 21 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras i Karlbergsskolans matsal. 09:00 Sista tid för utcheckning från logit på Karlbergsskolan. Start distriktsstafett samt kombinationslag

Läs mer

PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016.

PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016. PM Vålådalens 3-dagars 1-3 juli 2016. Välkommen till Vålådalen och Åre och tre separata tävlingar i fjällmiljö!! Tävlingsplatser: Vålådalens Fjällstation, 12 mil väster om Östersund och Åre by 10 mil väster

Läs mer

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5. 1 Regler Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.2015 I tävlingen tillämpas Finlands Orienteringsförbunds

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM NY ORIENTERARE I LIDKÖPINGS VSK

VÄLKOMMEN SOM NY ORIENTERARE I LIDKÖPINGS VSK VÄLKOMMEN SOM NY ORIENTERARE I LIDKÖPINGS VSK TRÄNING Vi har orienteringsträning för olika åldrar och nivåer onsdagar under hösten och våren. Samlingsplats för träningen växlar. Vi springer i olika områden

Läs mer

Välkommen till Vänersborgs SK!

Välkommen till Vänersborgs SK! Välkommen till Vänersborgs SK! Som ny förälder i orienteringsvärlden är det mycket att lära sig och sätta sig in i. Som vägledning kommer här lite praktisk information som kan vara bra att känna till.

Läs mer

PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september

PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september Samling TC är beläget vid Ängsjö friluftsgård i Järfälla. Det är begränsat med parkeringsutrymme vid TC och följande samlingsplatser gäller: Bilar med minst

Läs mer

Direktanmälan Karta Lördag Söndag Förbjudna områden Kontrolldefinitioner Terräng Start lördag Start 1:

Direktanmälan Karta Lördag Söndag Förbjudna områden Kontrolldefinitioner Terräng Start lördag Start 1: PM Gustavsbergs OK och OK Ravinen hälsar alla välkomna till Stockholms DM i långdistansorientering lördag den 3 september och medeldistansorientering söndag 4 september 2016 Båda tävlingarna ingår som

Läs mer

C Check Extra koll av att "pinnens" minne är tömt, se SportIdent.

C Check Extra koll av att pinnens minne är tömt, se SportIdent. Orienteringsens fikonspråk - Ordlista Inom orientering, som inom många andra sporter, finns en hel del interna ord. Här hittar du som ny inom sporten förklaringar till en hel del ord och begrepp. Tack

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

TA 201 Regelverkets struktur

TA 201 Regelverkets struktur TÄVLINGSANVISNING TA 201 Regelverkets struktur VERSION 2013-12-20 BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20110101) Syfte och målgrupp Anvisningen

Läs mer

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober Upplysningar: Hemsida: www.25manna.nu Förfrågningar: info@25manna.nu På arenan: Info-tältet Tävlingsarena Nytorps ängar i Västerhaninge, ca 25 km söder

Läs mer

INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015

INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015 INBJUDAN HUSKVARNA MOUNTAIN Lördag 16 maj 2015 Deltävling ett i svenska Cykelförbundets Nationella SWE-cup 2015 Deltävling 4 i Västgötacupen evalds.se MTB OPEN 2015 Anmälan: Anmälan skall, göras via idrott

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup.

Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup. Stockholm City Cup Tävlings-PM Etapp 2 på Golfängarna Sundbyberg Onsdagen den 31 maj 2017 Välkomna till årets andra deltävling i Stockholms City Cup. Tävlingsområde är Storskogen i Sundbyberg samt delar

Läs mer

Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION

Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION PM Silva Junior Cup, deltävling #1 Sprint Lördagen den 17 Mars 2007 Tävlingscentrum: Telenor Arena Karlskrona OK ORION Samling Nationell Medeldistans Klasser, starttider, banlängder och nummerlappar Telenor

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Bilaga 6. Planeringsförutsättningar Tävling och arena. Innehållsförteckning

Bilaga 6. Planeringsförutsättningar Tävling och arena. Innehållsförteckning Lars Gerhardsson 2010-05-01 1 (12) Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Tävling och arena Innehållsförteckning Tävlingsområde 2 Tävlingskarta 2 Kartskala 3 Kvalitetskontroll 3 Ersättningskartor under tävlingen

Läs mer

Att Tävla - en lathund för Tumba-Mälarhöjdens ungdomar och andra nybörjare

Att Tävla - en lathund för Tumba-Mälarhöjdens ungdomar och andra nybörjare Att Tävla - en lathund för Tumba-Mälarhöjdens ungdomar och andra nybörjare För Tumba-Mälarhöjdens ungdomar som betalat medlemsavgiften är det gratis att tävla. Det verkar som om det är jättejobbigt att

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för 54:e RODHENLOPPET med MTB-O Lördagen 5 november 2015 PM för Orienteringslöpning och MTB-O Samling Olandshallen i Alunda. Vägvisning från väg 76 vid Alunda. Parkering På anvisad plats i anslutning till

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid TÄVLINGSFAKTA Tävlingsregler Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler gäller tillsammans med dessa tävlingsfakta, som även utgör tävlings-pm.

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING

BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING Ockelbo Orienteringsklubb www.ockelbook.se BRA ATT VETA... FÖRE/UNDER TÄVLING Klassindelning för ungdomar Klassindelningen på orienteringstävlingar är ordnad efter ålder, kunskapsnivå och fysisk kapacitet.

Läs mer

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen PM Måsenstafetten Söndagen den 30 mars 2014 Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen Obs! Sommartiden börjar söndagen den 30

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

Tuna Ting 2014, medel- och långdistans

Tuna Ting 2014, medel- och långdistans PM Tuna Ting 2014, medel- och långdistans Medeldistans lördag 9 aug och långdistans söndag 10 aug första start lördag kl 11 och söndag kl 10 Söndagens tävling är deltävling i Dalacupen för ungdomar och

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans

PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans . FRÖLUNDA OL inbjuder till Göteborg O-meeting PM söndagen den 20 augusti etapp 3 långdistans SAMLING, ARENA OCH PARKERING Arenan för fredagens och söndagens tävlingar ligger vid Billdals begravnings-plats.

Läs mer

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint Samling Bäckängsgymnasiet, vägvisning med OL-skärm från korsningen Kungsleden/Arlagatan- Åsbogatan, därifrån 200 m. Från Göteborg (R40), följ skyltning mot Karlskrona,

Läs mer

Tävlingsrapportering. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Tävlingsrapportering. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Tävlingsrapportering Version 2.0, 2013-10-01 Syfte Guiden beskriver hur tävlingsrapportering görs i Eventor. Den riktar sig till tävlingsarrangörer och ansvariga på distrikts- och förbundsnivå.

Läs mer

Arrangörsreglemente Trupp

Arrangörsreglemente Trupp 1. Avtal och handlingar 1.1 Parter 1.2 Ekonomi 1.3 Handlingar 2. Tävlingens upplägg 3. PM 4. Ackreditering 5. Defilering 6. Publik 7. Lokaler Arrangörsreglemente Trupp 2.1 Tävlingens genomförande 2.2 Startordning

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

Västgötamodellen. ANVISNINGAR för Orienteringstävlingar. Västergötlands. Kvalitétsäkringssystem för nationella orienteringstävlingar i Västergötland

Västgötamodellen. ANVISNINGAR för Orienteringstävlingar. Västergötlands. Kvalitétsäkringssystem för nationella orienteringstävlingar i Västergötland Västgötamodellen Kvalitétsäkringssystem för nationella orienteringstävlingar i Västergötland ANVISNINGAR för Orienteringstävlingar i Västergötland 2014 Västergötlands Orienteringsförbund Tävlingskommittén

Läs mer

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni PM Högbo Multi OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni Samling: Högbo Bruk, Sandviken, vägvisning med orienteringsskärm från väg 272. Parkering på Högbo Bruks stora

Läs mer

Tävlings-PM 25mannakorten 2015

Tävlings-PM 25mannakorten 2015 Tävlings-PM 25mannakorten 2015 Medeldistans Söndagen den 11 oktober Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.se Vid informationstältet Särskilda PM för trafik/parkering,

Läs mer

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas.

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas. PM till MTB-O Långdistans i Barkarbystaden Söndagen 8 maj 2016 Ingår som deltävling 2 i Svenska MTB-O cupen 2016 Samling-Arena: Parkering: Arenan Stora Barkarby torg i Barkarbystaden. Vägvisning på E18

Läs mer

Tävlings-PM JULI 2016

Tävlings-PM JULI 2016 Tävlingen är en deltävling i Hallands Ungdoms Cup 2016 Tävlings-PM 15 17 JULI 2016 2.1 Fjärås AIK, IF Rigor och OK Löftan hälsar alla välkomna till Hallands 3-dagars 2016 Program Fredag 15 juli Etapp 1,

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

PM för ÖSTERÅKERSKAVLEN. Rak stafett för ungdomar/juniorer Lördagen den 24:e september 2016

PM för ÖSTERÅKERSKAVLEN. Rak stafett för ungdomar/juniorer Lördagen den 24:e september 2016 PM för ÖSTERÅKERSKAVLEN Rak stafett för ungdomar/juniorer Lördagen den 24:e september 2016 Efteranmälan: Efteranmälan senast onsdag den 21/9, kl 23:59 via Eventor mot 50% högre avgift. Laguppställningar/Lagändringar:

Läs mer

Program söndag. Före tävlingen. Frukost. Utcheckning logi Packning och grovstädning görs innan tävlingen. Till arenan. Söndag 18 september

Program söndag. Före tävlingen. Frukost. Utcheckning logi Packning och grovstädning görs innan tävlingen. Till arenan. Söndag 18 september PM Stafett Söndag 18 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras på Rudsskolan. 07:30-13:00 Tävlingsexpeditionen på arenan öppen 09:00 Sista tid för utcheckning från Rudsskolan. 09:00 Start distriktsstafett

Läs mer

ETAPPERNA PROGRAM TOUREN. Etapp 1 - Arena Ängom. - till fjärde upplagan av Tour de Medelpad MER ATT ERBJUDA. Etapp 2 - Arena Bergsåker

ETAPPERNA PROGRAM TOUREN. Etapp 1 - Arena Ängom. - till fjärde upplagan av Tour de Medelpad MER ATT ERBJUDA. Etapp 2 - Arena Bergsåker PM till Tour de Medelpad 17 20 maj 2012 PROGRAM - till fjärde upplagan av Tour de Medelpad Torsdag 17 maj Etapp 1 Uvtrampen Arena Torkarlsberget Medeldistans Fredag 18 maj Etapp 2 - Travsprinten Arena

Läs mer

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Vem är jag? Patrik Sjökvist 41 år Moderklubb: Gårdsby IK, norr om Växjö Meriter som ansvarig banläggare: 17 Nationella tävlingar Småland DM-Stafett 2001 Blekinge

Läs mer

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2017

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2017 Inbjudningar till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2017 Datum Klubb Distans Övrigt Tävlingsledare Tävlingskontrollant 22/4 Degerfors OK Lång Nationell Ulf Nordzell Ann-Sofie Hultsved Lilla VM 23/4

Läs mer