P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland"

Transkript

1 P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum Orienteringsklubbarna på Gotland ansvarar för delgivning av detta PM till tävlingsledaren i egna arrangemang

2 PM FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Innehållsförteckning 1 GRUND 2 FÖRKORTNINGAR 2 INBJUDAN 2 IP SKOGEN 2 ELVERK 2 RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS 2 TÄVLINGSOMRÅDE 3 KARTAN 3 BANKONTROLL (TÄVLINGSKONTROLL) 3 ARENA 3 ANMÄLNINGSTIDER 3 SJUKVÅRD 3 ANMÄLNINGSAVGIFTER 4 LOTTNING 4 MEDIAKONTAKTER 4 MEDIAVÄRDENS UPPGIFTER 4 START 5 STARTMELLANRUM 5 STARTLISTA 5 STARTPLATSEN 5 TÄVLINGSREGLER OCH PM 5 KLASSINDELNING 5 INSKOLNINGS- OCH UTVECKLINGSKLASS 5 ÖPPNA MOTIONSKLASSER 6 DM STAFETT 6 SNITSELFÄRGER 6 VÄTSKEKONTROLLER 6 RESULTAT 6 PRISER 6 UTDELNING AV DM-TECKEN OCH MEDALJER 7 GOTLANDS TIDNINGARS MÄSTARTRÖJA 7 TÄVLINGSJURY 7 RESULTATLISTA 7 TÄVLINGSRAPPORT 7 TÄVLINGSAVGIFT 7 BANLÄGGNING 8 BANLÄNGDER 8 BANLÄGGARENS STÖD MED BANLÄNGDER OCH KLASSER 9 BANPÅTRYCK 10 SPORTIDENT 10 DATORSTÖD 10 ORGANISATION OCH TIDSPLAN ÖVRIGA TIPS 14 TIDSPLAN TÄVLINGSPALNERING 14 1

3 PM FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER PÅ GOTLAND Grund Tävlingsledaren ansvarar för att övriga tävlingsfunktionärer tar del av och följer detta PM. Detta PM för tävlingsarrangörer skall ses som ett komplement till SOFT:s tävlingsregler och avser speciella förhållanden inom Gotlands OF. Den bästa och helt nödvändiga informationen om arrangerandet av en orienteringstävling lämnar SOFT:s tävlingsregler, anvisningar samt Handbok för OL-arrangörer och Nya Banläggarboken Förkortningar GOF = Gotlands orienteringsförbund TR = SOFT:s tävlingsregler TA = SOFT:s tävlingsanvisningar Inbjudan Eempel på inbjudan se TA 401. Alla avgifter som kommer att tas ut skall anges i inbjudan. Inbjudan insändes till GOF för pakettävlingar senast 1 november och för övriga tävlingar senast 1 februari. IP Skogen IP Skogen skall beställas, på särskild blankett som, finns på Region Gotlands (KFF) hemsida senast 31/12 året före tävlingen. IP Skogen hämtas och lämnas på Skarphällsgatan 16. Beställt materiel uthämtas tidigast kl 1500 dagen före arrangemanget och återlämnas senast kl 1100 dagen efter. För annan överenskommelse kontakta vaktmästaren för IP Skogen Eventuella skador och felaktigheter anmäls i samband med återlämnande. Elverk Stora elverket ingår ej i IP Skogen utan ägs av oss orienterare, och är placerat på Räddningstjänsten. Elverket preliminärbokas av GOF efter årlig tävlingsträff i februari. Kontakt tas i god tid med Bo Ahlqvist tel alt om tid för uthämtning och inlämnande. Elverket återlämnas fulltankat. Räddningstjänst, Polis För att underlätta för utryckningsfordon vid eventuell olycka bör det underrättas om när och var man har sin tävling. Kontakta lokala Räddningstjänsten. Polis bör också underrättas. Vid tävling inom detaljplanelagt område ska kontakt tas med polismyndigheten. Önskemål om sänkt hastighet anmäls till polisen i god tid före tävling. 2

4 Tävlingsområde Tävlingsområdet skall väljas med stor omsorg så att det passar de olika tävlingsklasserna. Markägarkontakt är nödvändigt om vi skall ha möjlighet att komma tillbaka. Kontakt med jakträttsinnehavare blir allt viktigare särskilt mellan 16 augusti oktober. DM och pakettävlingars tävlingsområden avlyses för träning och annan verksamhet minst 12 mån före respektive arrangemang. Område för dessa tävlingar inlämnas till GOF årligen 1 februari året före arrangemanget för att så rättvisa tävlingsförhållanden medges. Samråd med länsstyrelsen görs av GOF inför varje tävlingsår. Eventuella begränsningar meddelas arrangören och skall naturligtvis efterlevas. Kartan Tävlingskartan måste för nationell tävling vara godkänd av distriktets kartansvarige och ha SOFT:s godkännandemärke. Den sanktionerade kartan skall användas. Avsteg från kartnorm och andra avvikelser skall anges i PM liksom rek- och framställningsår. På tävlingskartan skall klass anges tydligt på både fram- och baksida. Kartskalan 1:15000 skall användas av D/H vid mästerskap och nationell tävling långdistans- och ultralång distans (gäller ej stafett och nattorientering). Skala 1:7500 får erbjudas till klass D/H 60 och äldre vid medel- och långdistanstävling. Kopia på karta med bantryck (svartvit) skall erbjudas skuggare i klasser där skuggning tillåts. Ban- och tävlingskontroll Bankontrollant bör erhålla underlag för kontroll senast 2 månader före tävling. Kontrollant utses av arrangerande klubb. Namn på kontrollant skall framgå av inbjudan. Arena ( TC) Arenan bör väljas så att avståndet parkering - arena minimeras med hänsyn till småbarnsföräldrar, handikappade och äldre. Pressens representanter bör beredas P-plats nära arenan. Arena bör om möjligt förläggas och byggas så att det blir komfortabelt och naturskönt för deltagare, supporters, press och publik. Dusch bör finnas vid mästerskapstävlingar och ska alltid finnas vid nationella tävlingar. Det ska vid samtliga tävlingar finnas ombyte med insynsskydd för både herrar och damer. Stor vikt skall läggas vid det hygieniska t.e. varmt vatten i duschen, avskild toalett i damduschen. Möjlighet till handtvätt skall finnas vid toaletter. Anmälningstider Sista anmälningsdag skall vara tidigast 7 dagar före tävling. Inskolnings-, U-, och Öppna Motionsklasser skall kunna anmäla sig tävlingsdagen. Möjlighet till efteranmälan så sent som praktiskt är möjligt. Sjukvård För tävling inom nivå 1-3 ska enligt tävlingsreglerna sjukvård finnas vid arenan. För tävling inom nivå 1 och 2 ska sjukvårdskunnig personal finnas vid målet och sjukvårdsplats vara anordnad i uppvärmd lokal eller uppvärmt tält. Ambulans ska alltid snabbt kunna ta sig till arenan eller annan sjukvårdsplats i skogen. 3

5 Anmälningsavgifter Anmälningsavgift bestäms vid SOFT:s förbundsmöte och framgår av TA 403. Vid nationella tävlingar rekommenderas 75 / 130 / resp 130 kronor. Vid distriktstävlingar och DMrekommenderas 60 resp 100 kronor. TK rekommenderar att tilläggsavgift ej uttages i ungdomsklasser vid DM och distriktstävlingar. Vid motionsorienteringar gäller en avgift på 50 kronor för vuna och 25 för ungdomar. Gotlandsungdomar och OL-gymnasiet fri startavgift. SPORTident skall användas och kartor med påtryckta banor rekommenderas. Lottning När flera klasser springer samma bana skall den snabbaste klassen lottas först. Startmellanrum mellan klasser med samma bana ska vara minst se minuter. Du får aldrig lotta så att olika klasser startar inlottade blandat på samma bana. Efteranmälda får lottas in i startlista. Mediakontakter I alla tävlingsinbjudningar skall det finnas uppgifter om vem som är utsedd som mediavärd samt kontaktuppgifter till denne, såväl hemma som på själva tävlingen (mailadress, hemtelefon, mobiltelefon). Uppgifter framgår av TA 404. Mediavärdens uppgifter: Han/hon skall: Efter samråd med tävlingsledare och banläggare ge media förhandsinformation om tävlingen, gärna i form av skriven mediainformation. Ansvara för att media får startlistor med kommentarer om starttider för favoriter, andra särskilt intressanta deltagare samt preliminära målgångstider för dessa. Vid större tävlingar med fastlandsdeltagande kan detta ske vid en mediakonferens, som mediavärden ansvarar för. Ta hand om medias representanter på tävlingscentrum under tävlingen, visa dem till lämplig kontrollplats för fotografering samt sammanföra dem med aktuella intervjuoffer, som eempelvis tävlande och/eller funktionärer. Ansvara för att media får resultaten så fort som möjligt, antingen i handen innan de återvänder till redaktionen eller med mail via tävlingsepeditionen. Telefon och mailadresser till media: GA-Sporten (GA:s redaktion: ). GT-Sporten (GT:s redaktion: ). Gotlandssporten (Radio Gotland ). Östnytt alt Gotländska Nyheter Hela Gotland

6 Start Fri starttid bör tillämpas i Öppna Motions-, U- och inskolningsklasser. Dessa klasser skall medges start från 30 min före ordinarie starttid. I klasserna inskolning, U samt kortklasser får löparna starta i patrull. Starthjälp skall finnas för att hjälpa våra minsta. På distriktstävling kan också äldre klasser ha fri starttid för att möjliggöra skuggning av nybörjare. Se TA 401. Eempel på organisation vid startplats finns på SOFT:s hemsida. Startmellanrum Vid upprättande av startlista för elitklasser skall eventuellt gallring av löpare samt insättning av löpare på vakansplatser ske i samråd med GOF:s elitledare eller rankingansvarige. Startmellanrummet vid sprinttävling skall vara minst 1 minut. Startmellanrummet vid medeldistans skall vara minst 2 minuter. Startmellanrum vid långdistans bör vara 3 minuter i samtliga klasser. Startdjup ma 75 min på Gotlandstävlingar. Startlista Komplett startlista läggs ut på respektive arrangörs hemsida. Komplett startlista anslås tävlingsdagen på arenan. Startplatsen För de yngsta klasserna bör starten om möjligt ligga nära arenan. Vid starten skall hjälp finnas till ungdomarna för iplockning, rådgivning mm. Vid startplatsen skall finnas kartor (kopior) till eventuell skugga i klasser där skuggning tillåts. Kartan skall tas i startögonblicket för D/H 18 och äldre. Övriga klasser skall erhålla kartan 1 min före start. Undantag vid sprint då även D/H 16 erhåller kartan i startögonblicket. Tävlande som erhåller kartan i startögonblicket skall stå vid kartbacken då starten sker. Tjuvstart bestraffas med 1 minuts tidstillägg. Tävlingsregler, t e heltäckande klädsel, ska följas. Tävlingsregler och PM Tävlings PM skall anslås på arenan. Omfattning TA 401. I PM skall bland annat framgå kartskala, vilka klasser som skuggning får ske och vilka som får skugga. Vi rekommenderar att skuggning medges i U1, U 2, Inskolning och Ö1. Klassindelning mm Vid distriktstävling avgör arrangören vilka klasser som skall genomföras. Vid DM skall de äldre klasserna vara D/H 35, D/H 45, D/H 55, D/H 65, D/H 70, D/H 75, D/H 80 och D/H 85. DM anordnas i klass där minst 2 anmälda startar. Sammanslagning av klasser får göras i övriga tävlingar om antalet anmälda understiger 4. Inskolnings- och Utvecklingsklass Klasserna skall finnas på alla dagtävlingar.i inskolningsklass sker ingen tidtagning. Anmälan skall kunna göras tävlingsdagen. Par och patruller är tillåtet i dessa klasser samt kortklasser. Skuggning är tillåtet. U1- U2 är ej åldersrelaterade klasser. Alla har tidtagning. U-klasserna tillåter löpare t.o.m. 16 år. 5

7 Öppna Motionsklasser Arrangören avgör om föranmälan skall förekomma. Ingen efteranmälningsavgift uttas. I öppna klasser skall anmälan kunna göras tävlingsdagen. Möjlighet att se de öppna banorna bör finnas i samband med anmälan på arenan. Banorna skall ej visas för övriga tävlande. ÖM 1, ÖM 3, ÖM 5, ÖM 7, ÖM 8 klasser skall alltid anordnas. Fler klasser får erbjudas Svårighetsgrad för de olika ÖM-klasserna framgår av TA 301 DM stafett Spridningsmetod godkänd av SOFT skall användas vid mästerskapstävling i samtliga vuenklasser. Löpare från mindre klubbar får bilda sammansatta lag ur flera klubbar. Mellansträckan skall vara något kortare i alla klasser med 3 sträckor. Vuenklasser: (D/H 20, D/H 21, D/H 140, D/H 170 och D/H 200). Ungdomsklasser (D/H 12, D/H 14 och D/H 16) avgörs på två sträckor. Fler än en löpare per lag får delta på sträcka 1 i ungdomsklasserna. Svårighetsgrader ska anges i inbjudan. Snitselfärger Arena till start 1 Orange/vit Arena till start 2 Orange/blå Utmed banan Dag Röd/vit Otydliga stigar Vit Förbud/varning Gul/ blå Vätskekontroller Vätskekontroller skall finnas i klasser med beräknad segrartid som överstiger 50 min. Vid varm väderlek skall vätska finnas även vid eller på väg till start. Prisutdelning Tiden för prisutdelningen/-utdelningarna skall anges i PM. Ungdomsklasserna bör särskilt uppmärksammas. Segrarpris skall alltid utdelas tävlingsdagen till segrarna vid DM. Priser vid Natt D M kan utdelas senare. Priser GOF:s tekniska kommitté rekommenderar att vi skall prioritera tävlingens ungdoms- och huvudklasser (HD21) I klassena HD12 och yngre samt U-klasser och inskolning, rekommenderas priser till alla. Övriga ungdomsklasser rekommenderas priser till 1/3 av antalet startande. I ÖM-klasser bör priser lottas ut. "STORPRIS " kan lottas ut bland alla som startat och fullföljt. 6

8 Utdelning av DM-tecken och medaljer Minst 2 startande/startande lag i klassen =DM-tecken Minst 6 startande/startande lag i klassen =DM-tecken + silvermedalj Minst 9 startande/startande lag i klassen =DM-tecken + silvermedalj + bronsmedalj Undantag bör göras för ungdomsklasser där fler DM tecken bör delas ut Gotlands Tidningars mästartröja I klasserna H 21 och D 21 Mästartröjorna tillfaller den som har flest poäng på tre av fyra DM (Natt, Medel, Lång och Sprint) Vid lika poängställning avgör poäng på DM Lång. Poängberäkningen för deltävlingarna är 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 och så vidare ner till 1 poäng för 15 plats. Tävlingsjury Tävlingsjury skall finnas vid mästerskapstävlingar och nationella tävlingar. Namngivna klubbar meddelar namn på jurymedlemmar till arrangör före tävlingens start. Observera att bägge könen bör vara representerade. Ledamöterna skall ha god kännedom om regelverket och ha erfarenhet av tävlingsarrangemang. Resultatlista Resultatlista skall i varje klass innehålla information om klass, banlängd, löparens namn, rankingnummer, förening samt placering, tid (ej i inskolningsklass) och uppfyllda märkeskrav. Tävlande som brutit, felstämplat, diskvalificerats eller ej startat skall tas med sist i resultatlistan. Tävlingsrapport Tävlingsrapport och resultatlistor skall upprättas i Eventor senast 10 dagar efter tävlingen. Rapporten skall signeras elektroniskt av tävlingsledare och tävlingskontrollant. Tävlingsavgift Tävlingsavgift inbetalas till GOF (pg ) och SOFT-avgift inbetalas till SOFT (pg ) Senast 30 dagar efter genomförd tävling. Lokal tävlingsavgift och avgift för hyra av Sportidentutrustning fastställs årligen och faktureras av GOF. 7

9 Banläggning Arrangörsklubben ansvarar för att banläggaren har nödvändig utbildning och kvalifikationer. Observera kompetenskrav i TA 501 och TA 502. Banläggaren skall till bankontrollanten lämna banor och kontrollbeskrivningar senast två månader före tävlingsdagen. Kan detta ej följas skall bankontrollanten kontaktas för information av läget. Banläggaren ansvarar för att arrangörsföreningens ungdomsledare granskar ungdomsbanorna. Att tänka på vid ungdomsbanläggning: Tydlig startpunkt. Kontrollplacering 1-2 m in på nästa ledstång. Snitsla vid behov. Kontrollera sikten - vid behov röj eller häng upp Sura och glada gubbar bör användas för inskolningsbanan men om det kan vilseleda andra ungdomsklasser så utelämnas gubbarna. Huruvida sura och glada gubbar används skall framgå av tävlings PM. Banlängder Banlängderna bör inte i väsentlig grad avvika (+ - 20% för vuna) från tävlingsreglernas riktvärden. Vi bör ligga i överkant av banlängderna för vuna. Banlängd för lång-dm skall motsvara elitklassens banlängd i TA 301. Längden på nattbanor bör vara ca 80% av motsvarande dagbanor. 8

10 Banläggarens stöd avseende banlängder och klasser Klass Svårighet Medeldistans Bana nr Långdistans Bana nr Insk Grön 1,5 1 1,5 1 U 1 Grön U 2 Vit 2,5 3 2,5 3 D 10, H 10, D 12K, H 12K Vit 2 4 2,5 3 D 12, H 12, D 14K, H 14K Gul 2, D 14, H 14, D 16 K, H 16K Orange H 16 Violett 3,5 7 5,5 6 H K Violett - 5,5 6 D 16 Violett 3,5 7 4,5 7 D K Violett - 4,5 7 D 85, D 80, H 85 Blå 2 8 2,5 8 H 80, D 70 Blå 2, D 75 Blå H 75 Blå ,5 10 H 70, D 55, D D 65, D 60 2,5 9 3,5 10 H 65, D ,5 11 H 60, D 40, D 18 3, H 55, D 20 3,5 11 5,5 13 H 50, D 35 3, H ,5 15 H ,5 16 H 35 4, H 18 3,5 11 6,5 15 H 20 3,5 11 7,5 16 D 21 K H 21 K D 21 3, H 21 4, D 18 E 3, H 18 E ,5 20 D 20 E H 20 E, D 21 E 4, H 21 E ÖM 1 Vit 2,5 3 2,5 3 ÖM 2 Vit ÖM 3 Gul ÖM 4 Gul ÖM 5 Orange 3,5 21 3,5 5 ÖM 6 Röd ÖM 7 Blå ÖM 8 Svart 4,5 13 4,5 11 ÖM 9 Svart - 7,5 16 Vid för stort deltagarantal för någon bana, gör då två banor 9

11 Banpåtryck På nationella tävlingar samt sprint ska certifierad kartutskrivare nyttjas. På distriktstävlingar bör certifierad utskrivare nyttjas. Tänk på att: Kartfaktaruta och godkännandemärke skall finnas på tävlingskartorna. Reservrutor skall finnas på tävlingskartorna. Klassbeteckning skall finnas på tävlingskartornas fram- och baksida. Flera kartutsnitt behövs oftast för olika skalor. SPORTident Janne Norrby (tel alt ) handhar utrustningen. Beställning och lån sker på kansliet. Datorerna är arbetsdatorer och lånetiden måste minimeras Datorstöd Tag, i god tid, kontakt med banläggare så att ni är överens om hur många dosor som ska användas. Vid större tävlingar så kan det ibland behöva beställas från fastlandet. Vi har totalt 80 dosor, men det ska då även räcka till Clear, Check, Måldosor, ev. Startdosa vid direktstart, samt några i reserv, så i praktiken kan det betyda att, om fler än 65 dosor ska användas som kontrollpunkter i skogen, så behöver vi beställa etra från SportIdent. Vid kontakt med banläggare är det också bra att komma överens om vilka nummer som ska utnyttjas för att slippa märka om dosorna. Åtgärdslista för banläggare vid arrangemang: Använd kodsiffra (ej 66, 68, 86, 89, 98, 99) Behöver ni fler kontroller än 65 st så måste ni hyra fler basstationer av SPORTident tel fa En vecka innan tävling: Lämna datafiler med banor för varje kartryck (e: skilj på banor som skall tryckas på A 4 respktive A 3. Även "utsättarbanor" (provlöparbanor) ska vara med. Sammanställning över antal för varje klass. Skicka/lämna en sammanställning över samtliga banor till sekreteriat före lottning Lista på vilka kontroller som det ska vara dubbla enheter på. Tävlingsdagen: Sätt ut basstationerna 1-4 timmar före första start. Utsättaren: Utsättarna ska ha med sig sin utsättarbana med kontrolldefinition, tömd löparbricka, rätta basstationer samt liten ryggsäck att bära i. Ta även med en bred tejprulle att använda i händelse av att fästplattan är trasig. Vid kontrollen sätter utsättaren fast rätt basstation på stativet stämplar med löparbrickan, kollar definitionen. Om det inte blir bekräftelse från basstationen så tar utsättaren basstationen med sig tillbaka och en ny måste sättas ut. Om det finns två eller fler basstationer vid samma kontroll så måste man ha med sig fler löparbrickor att stämpla med, det ger inte utslag att stämpla två gånger efter sig vid samma kontroll. 10

12 Organisation och tidsplan vid anordnande av orienteringstävling Tävlingsledare Tävling Service Media Banläggning Ovanstående organisation visar att Du som tävlingsledare utser underchefer som ansvarar för sitt block och därmed fördelas uppgifterna på ett bra sätt. Detta är lämpligt vid alla arrangemang. Vid mindre arrangemang kan någon/några av ovanstående även lösa andra uppgifter. Du som tävlingsledare kan ju eempelvis även ansvara för tävlingsblocket. Ovanstående struktur med uppgifter framgår av boken arrangemang Kursiv stil gäller endast större arrangemang. Det är Du som tävlingsledare som kan höja arrangemanget till något etra! Kreativitet och nytänkande behövs för att göra sporten intressant! Välj Arena med omsorg! 1 2 år före tävling Tävlled Tävling Service Media Banläg Markägarkontakt () Jakträttsinnehavare Hitta sponsorer Utse huvudfunktionärer Gör ekonomisk kalkyl 1 november året före Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbjudan klar () Inbjudan in på klubben Eventor Uppdatera hemsidan () 31 december året före Tävlled Tävling Service Media Banläg Beställ IP Skogen () 1 februari Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbjudan till GOF () () Inbjudan in på klubben on line 11

13 12 6 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Bemanna organisationen Startchefer Målchef Sekreteriatschef Resultat Datasamordnare Speaker Uppbyggnad Dusch Toalett El Sjukvård Barnpasning Parkering Försäljning Prisanskaffare Direktanmälan Miniknat Starta lärgrupper () () () () Planera och gör skiss över Arenan () () () Besök arenan 6 3 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Öppna tävlingen i Eventor () Bestäm hämtning/lämning av IP Skogen Bestäm hämtning/lämning av elverk Lista behov av övrig materiel Banläggning klar Mediainformation 3 1 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Bankontroll Utarbeta PM () () Veckorna före Tävlled Tävling Service Media Banläg Lottning () Preliminärt PM klart Eventor Startlista på Eventor Kontrollutsättning Veckan före Tävlled Tävling Service Media Banläg Karttryck Annons i pressen Iläggning av kartor Kontakt med pressen 12

14 Dagen/arna före Tävlled Tävling Service Media Banläg Hämta IP Skogen Bygg upp Arenan Startlista och PM till media Tävlingsdagen Tävlled Tävling Service Media Banläg Skyltning Färdigställ Arenan lås upp Utsättning av basenheter Varningsskyltar Slutligt PM anslås på arenan Kontrollera klockorna Ta hand om pressen Prisutdelning Resultat till media Resultat på Eventor Tacka markägare Tacka funktionärer Inplockning kontroller Rivning och återtransport Sopor Kontrollera städning Kontrollera staket mm Dagarna efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Efterkontroll med markägare () Senast 10 dagar efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Tävlingsrapport signerad i Eventor Senast 30 dagar efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbetalning av SOFT-avgift Inbetalning av tävlingsavgift till GOF Utvärdera 13

15 Några övriga tips: Val och utformning av arenan naturskönt praktiskt Ordna varvning på arenan Parkering för pressen i närheten serva pressen Anvisa plats för regn- och vindskydd Speakerservice vid DM och nationella tävlingar (minst). Speakerklocka Dusch vid DM och nationella tävlingar (minst) Priser till alla upp till och med 12 år Dela ut pris till ungdomsklasser tidigt så de slipper vänta Många DM-tecken till ungdomar Elverket beställs separat vid räddningstjänsten 1000 deltagare bilar. Börja närmast arenan Fria utryckningsvägar. Informera räddningstjänsten om arrangemanget. Ta bort och sätt dit skvalpskydd i toavagn. Toapapper. 10 sitsar för 400 deltagare. Lägg till 2 för varje hundratal. Toa vid start om avståndet är mer än 1000 meter Dusch 400 deltagare = 5+3 strilar 800= 7+5 strilar Stopptider för tävlingsplanering: 31 mars - Nationella tävlingar inlagda i Eventor Februari - Preliminär tävlingsplanering görs vid tävlingsträff Möjlighet till byten/förändringar 15 maj - Övriga tävlingar inlagda i Eventor 1 juni - Namn, telefonnummer och på kontaktman vid Idrottens Ö-tävlingar till GOF Ansökan om värdetävlingar som SM, Elitserie, Juniorcup till GOF/SOFT 15 sept - Namn- och adressuppgift på tävlingsledare/kontaktperson för alla distrikts- och nationella tävlingar till GOF. Karta utvisande tävlingsområde och plats för arena inlämnas. 1 nov - Inbjudan till Pakettävlingar inlämnas och läggs ut på nätet 1 feb - Inbjudan till övriga tävlingar inlämnas Plats, tid mm för motionsorienteringar inlämnas Tävlingsområden för DM- och paketarrangemang nästkommande år inlämnas för avlysning. 14

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Funktionsbeskrivning 10MILA. Finspång

Funktionsbeskrivning 10MILA. Finspång Arne Andersson Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (66) Bilaga 11 Exempel på funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning 10MILA 2010 Finspång Arne Andersson Lars Gerhardsson 2011-08-01 2 (66) Innehållsförteckning

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Träningsavgift för ungdomar. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Träningsavgift för ungdomar. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning 2012-02-18 sid 1 (10) Inledning Det finns många regler och beslut som tagits under årens lopp och dessa kan vara svåra att finna utan att gå igenom en mängd styrelse-, klubb-, höst- och årsmötesprotokoll.

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

Backhoppning Skidflygning och Nordisk Kombination

Backhoppning Skidflygning och Nordisk Kombination Backhoppning Skidflygning och Nordisk Kombination Art 400 Utgåva 2015 1 Rev 2015 med fetstil av Börje Staffas. Nordisk kombination är inte komplett efter ändringar 2011. Internationella ICR hänvisas till

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson

Foto: Andreas Gustafsson Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar... 3 1.1 Ansökan och inbjudan... 3 1.2 Ekonomi... 3 1.3 Anmälan...

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer