P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland"

Transkript

1 P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum Orienteringsklubbarna på Gotland ansvarar för delgivning av detta PM till tävlingsledaren i egna arrangemang

2 PM FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Innehållsförteckning 1 GRUND 2 FÖRKORTNINGAR 2 INBJUDAN 2 IP SKOGEN 2 ELVERK 2 RÄDDNINGSTJÄNST, POLIS 2 TÄVLINGSOMRÅDE 3 KARTAN 3 BANKONTROLL (TÄVLINGSKONTROLL) 3 ARENA 3 ANMÄLNINGSTIDER 3 SJUKVÅRD 3 ANMÄLNINGSAVGIFTER 4 LOTTNING 4 MEDIAKONTAKTER 4 MEDIAVÄRDENS UPPGIFTER 4 START 5 STARTMELLANRUM 5 STARTLISTA 5 STARTPLATSEN 5 TÄVLINGSREGLER OCH PM 5 KLASSINDELNING 5 INSKOLNINGS- OCH UTVECKLINGSKLASS 5 ÖPPNA MOTIONSKLASSER 6 DM STAFETT 6 SNITSELFÄRGER 6 VÄTSKEKONTROLLER 6 RESULTAT 6 PRISER 6 UTDELNING AV DM-TECKEN OCH MEDALJER 7 GOTLANDS TIDNINGARS MÄSTARTRÖJA 7 TÄVLINGSJURY 7 RESULTATLISTA 7 TÄVLINGSRAPPORT 7 TÄVLINGSAVGIFT 7 BANLÄGGNING 8 BANLÄNGDER 8 BANLÄGGARENS STÖD MED BANLÄNGDER OCH KLASSER 9 BANPÅTRYCK 10 SPORTIDENT 10 DATORSTÖD 10 ORGANISATION OCH TIDSPLAN ÖVRIGA TIPS 14 TIDSPLAN TÄVLINGSPALNERING 14 1

3 PM FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER PÅ GOTLAND Grund Tävlingsledaren ansvarar för att övriga tävlingsfunktionärer tar del av och följer detta PM. Detta PM för tävlingsarrangörer skall ses som ett komplement till SOFT:s tävlingsregler och avser speciella förhållanden inom Gotlands OF. Den bästa och helt nödvändiga informationen om arrangerandet av en orienteringstävling lämnar SOFT:s tävlingsregler, anvisningar samt Handbok för OL-arrangörer och Nya Banläggarboken Förkortningar GOF = Gotlands orienteringsförbund TR = SOFT:s tävlingsregler TA = SOFT:s tävlingsanvisningar Inbjudan Eempel på inbjudan se TA 401. Alla avgifter som kommer att tas ut skall anges i inbjudan. Inbjudan insändes till GOF för pakettävlingar senast 1 november och för övriga tävlingar senast 1 februari. IP Skogen IP Skogen skall beställas, på särskild blankett som, finns på Region Gotlands (KFF) hemsida senast 31/12 året före tävlingen. IP Skogen hämtas och lämnas på Skarphällsgatan 16. Beställt materiel uthämtas tidigast kl 1500 dagen före arrangemanget och återlämnas senast kl 1100 dagen efter. För annan överenskommelse kontakta vaktmästaren för IP Skogen Eventuella skador och felaktigheter anmäls i samband med återlämnande. Elverk Stora elverket ingår ej i IP Skogen utan ägs av oss orienterare, och är placerat på Räddningstjänsten. Elverket preliminärbokas av GOF efter årlig tävlingsträff i februari. Kontakt tas i god tid med Bo Ahlqvist tel alt om tid för uthämtning och inlämnande. Elverket återlämnas fulltankat. Räddningstjänst, Polis För att underlätta för utryckningsfordon vid eventuell olycka bör det underrättas om när och var man har sin tävling. Kontakta lokala Räddningstjänsten. Polis bör också underrättas. Vid tävling inom detaljplanelagt område ska kontakt tas med polismyndigheten. Önskemål om sänkt hastighet anmäls till polisen i god tid före tävling. 2

4 Tävlingsområde Tävlingsområdet skall väljas med stor omsorg så att det passar de olika tävlingsklasserna. Markägarkontakt är nödvändigt om vi skall ha möjlighet att komma tillbaka. Kontakt med jakträttsinnehavare blir allt viktigare särskilt mellan 16 augusti oktober. DM och pakettävlingars tävlingsområden avlyses för träning och annan verksamhet minst 12 mån före respektive arrangemang. Område för dessa tävlingar inlämnas till GOF årligen 1 februari året före arrangemanget för att så rättvisa tävlingsförhållanden medges. Samråd med länsstyrelsen görs av GOF inför varje tävlingsår. Eventuella begränsningar meddelas arrangören och skall naturligtvis efterlevas. Kartan Tävlingskartan måste för nationell tävling vara godkänd av distriktets kartansvarige och ha SOFT:s godkännandemärke. Den sanktionerade kartan skall användas. Avsteg från kartnorm och andra avvikelser skall anges i PM liksom rek- och framställningsår. På tävlingskartan skall klass anges tydligt på både fram- och baksida. Kartskalan 1:15000 skall användas av D/H vid mästerskap och nationell tävling långdistans- och ultralång distans (gäller ej stafett och nattorientering). Skala 1:7500 får erbjudas till klass D/H 60 och äldre vid medel- och långdistanstävling. Kopia på karta med bantryck (svartvit) skall erbjudas skuggare i klasser där skuggning tillåts. Ban- och tävlingskontroll Bankontrollant bör erhålla underlag för kontroll senast 2 månader före tävling. Kontrollant utses av arrangerande klubb. Namn på kontrollant skall framgå av inbjudan. Arena ( TC) Arenan bör väljas så att avståndet parkering - arena minimeras med hänsyn till småbarnsföräldrar, handikappade och äldre. Pressens representanter bör beredas P-plats nära arenan. Arena bör om möjligt förläggas och byggas så att det blir komfortabelt och naturskönt för deltagare, supporters, press och publik. Dusch bör finnas vid mästerskapstävlingar och ska alltid finnas vid nationella tävlingar. Det ska vid samtliga tävlingar finnas ombyte med insynsskydd för både herrar och damer. Stor vikt skall läggas vid det hygieniska t.e. varmt vatten i duschen, avskild toalett i damduschen. Möjlighet till handtvätt skall finnas vid toaletter. Anmälningstider Sista anmälningsdag skall vara tidigast 7 dagar före tävling. Inskolnings-, U-, och Öppna Motionsklasser skall kunna anmäla sig tävlingsdagen. Möjlighet till efteranmälan så sent som praktiskt är möjligt. Sjukvård För tävling inom nivå 1-3 ska enligt tävlingsreglerna sjukvård finnas vid arenan. För tävling inom nivå 1 och 2 ska sjukvårdskunnig personal finnas vid målet och sjukvårdsplats vara anordnad i uppvärmd lokal eller uppvärmt tält. Ambulans ska alltid snabbt kunna ta sig till arenan eller annan sjukvårdsplats i skogen. 3

5 Anmälningsavgifter Anmälningsavgift bestäms vid SOFT:s förbundsmöte och framgår av TA 403. Vid nationella tävlingar rekommenderas 75 / 130 / resp 130 kronor. Vid distriktstävlingar och DMrekommenderas 60 resp 100 kronor. TK rekommenderar att tilläggsavgift ej uttages i ungdomsklasser vid DM och distriktstävlingar. Vid motionsorienteringar gäller en avgift på 50 kronor för vuna och 25 för ungdomar. Gotlandsungdomar och OL-gymnasiet fri startavgift. SPORTident skall användas och kartor med påtryckta banor rekommenderas. Lottning När flera klasser springer samma bana skall den snabbaste klassen lottas först. Startmellanrum mellan klasser med samma bana ska vara minst se minuter. Du får aldrig lotta så att olika klasser startar inlottade blandat på samma bana. Efteranmälda får lottas in i startlista. Mediakontakter I alla tävlingsinbjudningar skall det finnas uppgifter om vem som är utsedd som mediavärd samt kontaktuppgifter till denne, såväl hemma som på själva tävlingen (mailadress, hemtelefon, mobiltelefon). Uppgifter framgår av TA 404. Mediavärdens uppgifter: Han/hon skall: Efter samråd med tävlingsledare och banläggare ge media förhandsinformation om tävlingen, gärna i form av skriven mediainformation. Ansvara för att media får startlistor med kommentarer om starttider för favoriter, andra särskilt intressanta deltagare samt preliminära målgångstider för dessa. Vid större tävlingar med fastlandsdeltagande kan detta ske vid en mediakonferens, som mediavärden ansvarar för. Ta hand om medias representanter på tävlingscentrum under tävlingen, visa dem till lämplig kontrollplats för fotografering samt sammanföra dem med aktuella intervjuoffer, som eempelvis tävlande och/eller funktionärer. Ansvara för att media får resultaten så fort som möjligt, antingen i handen innan de återvänder till redaktionen eller med mail via tävlingsepeditionen. Telefon och mailadresser till media: GA-Sporten (GA:s redaktion: ). GT-Sporten (GT:s redaktion: ). Gotlandssporten (Radio Gotland ). Östnytt alt Gotländska Nyheter Hela Gotland

6 Start Fri starttid bör tillämpas i Öppna Motions-, U- och inskolningsklasser. Dessa klasser skall medges start från 30 min före ordinarie starttid. I klasserna inskolning, U samt kortklasser får löparna starta i patrull. Starthjälp skall finnas för att hjälpa våra minsta. På distriktstävling kan också äldre klasser ha fri starttid för att möjliggöra skuggning av nybörjare. Se TA 401. Eempel på organisation vid startplats finns på SOFT:s hemsida. Startmellanrum Vid upprättande av startlista för elitklasser skall eventuellt gallring av löpare samt insättning av löpare på vakansplatser ske i samråd med GOF:s elitledare eller rankingansvarige. Startmellanrummet vid sprinttävling skall vara minst 1 minut. Startmellanrummet vid medeldistans skall vara minst 2 minuter. Startmellanrum vid långdistans bör vara 3 minuter i samtliga klasser. Startdjup ma 75 min på Gotlandstävlingar. Startlista Komplett startlista läggs ut på respektive arrangörs hemsida. Komplett startlista anslås tävlingsdagen på arenan. Startplatsen För de yngsta klasserna bör starten om möjligt ligga nära arenan. Vid starten skall hjälp finnas till ungdomarna för iplockning, rådgivning mm. Vid startplatsen skall finnas kartor (kopior) till eventuell skugga i klasser där skuggning tillåts. Kartan skall tas i startögonblicket för D/H 18 och äldre. Övriga klasser skall erhålla kartan 1 min före start. Undantag vid sprint då även D/H 16 erhåller kartan i startögonblicket. Tävlande som erhåller kartan i startögonblicket skall stå vid kartbacken då starten sker. Tjuvstart bestraffas med 1 minuts tidstillägg. Tävlingsregler, t e heltäckande klädsel, ska följas. Tävlingsregler och PM Tävlings PM skall anslås på arenan. Omfattning TA 401. I PM skall bland annat framgå kartskala, vilka klasser som skuggning får ske och vilka som får skugga. Vi rekommenderar att skuggning medges i U1, U 2, Inskolning och Ö1. Klassindelning mm Vid distriktstävling avgör arrangören vilka klasser som skall genomföras. Vid DM skall de äldre klasserna vara D/H 35, D/H 45, D/H 55, D/H 65, D/H 70, D/H 75, D/H 80 och D/H 85. DM anordnas i klass där minst 2 anmälda startar. Sammanslagning av klasser får göras i övriga tävlingar om antalet anmälda understiger 4. Inskolnings- och Utvecklingsklass Klasserna skall finnas på alla dagtävlingar.i inskolningsklass sker ingen tidtagning. Anmälan skall kunna göras tävlingsdagen. Par och patruller är tillåtet i dessa klasser samt kortklasser. Skuggning är tillåtet. U1- U2 är ej åldersrelaterade klasser. Alla har tidtagning. U-klasserna tillåter löpare t.o.m. 16 år. 5

7 Öppna Motionsklasser Arrangören avgör om föranmälan skall förekomma. Ingen efteranmälningsavgift uttas. I öppna klasser skall anmälan kunna göras tävlingsdagen. Möjlighet att se de öppna banorna bör finnas i samband med anmälan på arenan. Banorna skall ej visas för övriga tävlande. ÖM 1, ÖM 3, ÖM 5, ÖM 7, ÖM 8 klasser skall alltid anordnas. Fler klasser får erbjudas Svårighetsgrad för de olika ÖM-klasserna framgår av TA 301 DM stafett Spridningsmetod godkänd av SOFT skall användas vid mästerskapstävling i samtliga vuenklasser. Löpare från mindre klubbar får bilda sammansatta lag ur flera klubbar. Mellansträckan skall vara något kortare i alla klasser med 3 sträckor. Vuenklasser: (D/H 20, D/H 21, D/H 140, D/H 170 och D/H 200). Ungdomsklasser (D/H 12, D/H 14 och D/H 16) avgörs på två sträckor. Fler än en löpare per lag får delta på sträcka 1 i ungdomsklasserna. Svårighetsgrader ska anges i inbjudan. Snitselfärger Arena till start 1 Orange/vit Arena till start 2 Orange/blå Utmed banan Dag Röd/vit Otydliga stigar Vit Förbud/varning Gul/ blå Vätskekontroller Vätskekontroller skall finnas i klasser med beräknad segrartid som överstiger 50 min. Vid varm väderlek skall vätska finnas även vid eller på väg till start. Prisutdelning Tiden för prisutdelningen/-utdelningarna skall anges i PM. Ungdomsklasserna bör särskilt uppmärksammas. Segrarpris skall alltid utdelas tävlingsdagen till segrarna vid DM. Priser vid Natt D M kan utdelas senare. Priser GOF:s tekniska kommitté rekommenderar att vi skall prioritera tävlingens ungdoms- och huvudklasser (HD21) I klassena HD12 och yngre samt U-klasser och inskolning, rekommenderas priser till alla. Övriga ungdomsklasser rekommenderas priser till 1/3 av antalet startande. I ÖM-klasser bör priser lottas ut. "STORPRIS " kan lottas ut bland alla som startat och fullföljt. 6

8 Utdelning av DM-tecken och medaljer Minst 2 startande/startande lag i klassen =DM-tecken Minst 6 startande/startande lag i klassen =DM-tecken + silvermedalj Minst 9 startande/startande lag i klassen =DM-tecken + silvermedalj + bronsmedalj Undantag bör göras för ungdomsklasser där fler DM tecken bör delas ut Gotlands Tidningars mästartröja I klasserna H 21 och D 21 Mästartröjorna tillfaller den som har flest poäng på tre av fyra DM (Natt, Medel, Lång och Sprint) Vid lika poängställning avgör poäng på DM Lång. Poängberäkningen för deltävlingarna är 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 och så vidare ner till 1 poäng för 15 plats. Tävlingsjury Tävlingsjury skall finnas vid mästerskapstävlingar och nationella tävlingar. Namngivna klubbar meddelar namn på jurymedlemmar till arrangör före tävlingens start. Observera att bägge könen bör vara representerade. Ledamöterna skall ha god kännedom om regelverket och ha erfarenhet av tävlingsarrangemang. Resultatlista Resultatlista skall i varje klass innehålla information om klass, banlängd, löparens namn, rankingnummer, förening samt placering, tid (ej i inskolningsklass) och uppfyllda märkeskrav. Tävlande som brutit, felstämplat, diskvalificerats eller ej startat skall tas med sist i resultatlistan. Tävlingsrapport Tävlingsrapport och resultatlistor skall upprättas i Eventor senast 10 dagar efter tävlingen. Rapporten skall signeras elektroniskt av tävlingsledare och tävlingskontrollant. Tävlingsavgift Tävlingsavgift inbetalas till GOF (pg ) och SOFT-avgift inbetalas till SOFT (pg ) Senast 30 dagar efter genomförd tävling. Lokal tävlingsavgift och avgift för hyra av Sportidentutrustning fastställs årligen och faktureras av GOF. 7

9 Banläggning Arrangörsklubben ansvarar för att banläggaren har nödvändig utbildning och kvalifikationer. Observera kompetenskrav i TA 501 och TA 502. Banläggaren skall till bankontrollanten lämna banor och kontrollbeskrivningar senast två månader före tävlingsdagen. Kan detta ej följas skall bankontrollanten kontaktas för information av läget. Banläggaren ansvarar för att arrangörsföreningens ungdomsledare granskar ungdomsbanorna. Att tänka på vid ungdomsbanläggning: Tydlig startpunkt. Kontrollplacering 1-2 m in på nästa ledstång. Snitsla vid behov. Kontrollera sikten - vid behov röj eller häng upp Sura och glada gubbar bör användas för inskolningsbanan men om det kan vilseleda andra ungdomsklasser så utelämnas gubbarna. Huruvida sura och glada gubbar används skall framgå av tävlings PM. Banlängder Banlängderna bör inte i väsentlig grad avvika (+ - 20% för vuna) från tävlingsreglernas riktvärden. Vi bör ligga i överkant av banlängderna för vuna. Banlängd för lång-dm skall motsvara elitklassens banlängd i TA 301. Längden på nattbanor bör vara ca 80% av motsvarande dagbanor. 8

10 Banläggarens stöd avseende banlängder och klasser Klass Svårighet Medeldistans Bana nr Långdistans Bana nr Insk Grön 1,5 1 1,5 1 U 1 Grön U 2 Vit 2,5 3 2,5 3 D 10, H 10, D 12K, H 12K Vit 2 4 2,5 3 D 12, H 12, D 14K, H 14K Gul 2, D 14, H 14, D 16 K, H 16K Orange H 16 Violett 3,5 7 5,5 6 H K Violett - 5,5 6 D 16 Violett 3,5 7 4,5 7 D K Violett - 4,5 7 D 85, D 80, H 85 Blå 2 8 2,5 8 H 80, D 70 Blå 2, D 75 Blå H 75 Blå ,5 10 H 70, D 55, D D 65, D 60 2,5 9 3,5 10 H 65, D ,5 11 H 60, D 40, D 18 3, H 55, D 20 3,5 11 5,5 13 H 50, D 35 3, H ,5 15 H ,5 16 H 35 4, H 18 3,5 11 6,5 15 H 20 3,5 11 7,5 16 D 21 K H 21 K D 21 3, H 21 4, D 18 E 3, H 18 E ,5 20 D 20 E H 20 E, D 21 E 4, H 21 E ÖM 1 Vit 2,5 3 2,5 3 ÖM 2 Vit ÖM 3 Gul ÖM 4 Gul ÖM 5 Orange 3,5 21 3,5 5 ÖM 6 Röd ÖM 7 Blå ÖM 8 Svart 4,5 13 4,5 11 ÖM 9 Svart - 7,5 16 Vid för stort deltagarantal för någon bana, gör då två banor 9

11 Banpåtryck På nationella tävlingar samt sprint ska certifierad kartutskrivare nyttjas. På distriktstävlingar bör certifierad utskrivare nyttjas. Tänk på att: Kartfaktaruta och godkännandemärke skall finnas på tävlingskartorna. Reservrutor skall finnas på tävlingskartorna. Klassbeteckning skall finnas på tävlingskartornas fram- och baksida. Flera kartutsnitt behövs oftast för olika skalor. SPORTident Janne Norrby (tel alt ) handhar utrustningen. Beställning och lån sker på kansliet. Datorerna är arbetsdatorer och lånetiden måste minimeras Datorstöd Tag, i god tid, kontakt med banläggare så att ni är överens om hur många dosor som ska användas. Vid större tävlingar så kan det ibland behöva beställas från fastlandet. Vi har totalt 80 dosor, men det ska då även räcka till Clear, Check, Måldosor, ev. Startdosa vid direktstart, samt några i reserv, så i praktiken kan det betyda att, om fler än 65 dosor ska användas som kontrollpunkter i skogen, så behöver vi beställa etra från SportIdent. Vid kontakt med banläggare är det också bra att komma överens om vilka nummer som ska utnyttjas för att slippa märka om dosorna. Åtgärdslista för banläggare vid arrangemang: Använd kodsiffra (ej 66, 68, 86, 89, 98, 99) Behöver ni fler kontroller än 65 st så måste ni hyra fler basstationer av SPORTident tel fa En vecka innan tävling: Lämna datafiler med banor för varje kartryck (e: skilj på banor som skall tryckas på A 4 respktive A 3. Även "utsättarbanor" (provlöparbanor) ska vara med. Sammanställning över antal för varje klass. Skicka/lämna en sammanställning över samtliga banor till sekreteriat före lottning Lista på vilka kontroller som det ska vara dubbla enheter på. Tävlingsdagen: Sätt ut basstationerna 1-4 timmar före första start. Utsättaren: Utsättarna ska ha med sig sin utsättarbana med kontrolldefinition, tömd löparbricka, rätta basstationer samt liten ryggsäck att bära i. Ta även med en bred tejprulle att använda i händelse av att fästplattan är trasig. Vid kontrollen sätter utsättaren fast rätt basstation på stativet stämplar med löparbrickan, kollar definitionen. Om det inte blir bekräftelse från basstationen så tar utsättaren basstationen med sig tillbaka och en ny måste sättas ut. Om det finns två eller fler basstationer vid samma kontroll så måste man ha med sig fler löparbrickor att stämpla med, det ger inte utslag att stämpla två gånger efter sig vid samma kontroll. 10

12 Organisation och tidsplan vid anordnande av orienteringstävling Tävlingsledare Tävling Service Media Banläggning Ovanstående organisation visar att Du som tävlingsledare utser underchefer som ansvarar för sitt block och därmed fördelas uppgifterna på ett bra sätt. Detta är lämpligt vid alla arrangemang. Vid mindre arrangemang kan någon/några av ovanstående även lösa andra uppgifter. Du som tävlingsledare kan ju eempelvis även ansvara för tävlingsblocket. Ovanstående struktur med uppgifter framgår av boken arrangemang Kursiv stil gäller endast större arrangemang. Det är Du som tävlingsledare som kan höja arrangemanget till något etra! Kreativitet och nytänkande behövs för att göra sporten intressant! Välj Arena med omsorg! 1 2 år före tävling Tävlled Tävling Service Media Banläg Markägarkontakt () Jakträttsinnehavare Hitta sponsorer Utse huvudfunktionärer Gör ekonomisk kalkyl 1 november året före Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbjudan klar () Inbjudan in på klubben Eventor Uppdatera hemsidan () 31 december året före Tävlled Tävling Service Media Banläg Beställ IP Skogen () 1 februari Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbjudan till GOF () () Inbjudan in på klubben on line 11

13 12 6 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Bemanna organisationen Startchefer Målchef Sekreteriatschef Resultat Datasamordnare Speaker Uppbyggnad Dusch Toalett El Sjukvård Barnpasning Parkering Försäljning Prisanskaffare Direktanmälan Miniknat Starta lärgrupper () () () () Planera och gör skiss över Arenan () () () Besök arenan 6 3 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Öppna tävlingen i Eventor () Bestäm hämtning/lämning av IP Skogen Bestäm hämtning/lämning av elverk Lista behov av övrig materiel Banläggning klar Mediainformation 3 1 månader före Tävlled Tävling Service Media Banläg Bankontroll Utarbeta PM () () Veckorna före Tävlled Tävling Service Media Banläg Lottning () Preliminärt PM klart Eventor Startlista på Eventor Kontrollutsättning Veckan före Tävlled Tävling Service Media Banläg Karttryck Annons i pressen Iläggning av kartor Kontakt med pressen 12

14 Dagen/arna före Tävlled Tävling Service Media Banläg Hämta IP Skogen Bygg upp Arenan Startlista och PM till media Tävlingsdagen Tävlled Tävling Service Media Banläg Skyltning Färdigställ Arenan lås upp Utsättning av basenheter Varningsskyltar Slutligt PM anslås på arenan Kontrollera klockorna Ta hand om pressen Prisutdelning Resultat till media Resultat på Eventor Tacka markägare Tacka funktionärer Inplockning kontroller Rivning och återtransport Sopor Kontrollera städning Kontrollera staket mm Dagarna efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Efterkontroll med markägare () Senast 10 dagar efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Tävlingsrapport signerad i Eventor Senast 30 dagar efter Tävlled Tävling Service Media Banläg Inbetalning av SOFT-avgift Inbetalning av tävlingsavgift till GOF Utvärdera 13

15 Några övriga tips: Val och utformning av arenan naturskönt praktiskt Ordna varvning på arenan Parkering för pressen i närheten serva pressen Anvisa plats för regn- och vindskydd Speakerservice vid DM och nationella tävlingar (minst). Speakerklocka Dusch vid DM och nationella tävlingar (minst) Priser till alla upp till och med 12 år Dela ut pris till ungdomsklasser tidigt så de slipper vänta Många DM-tecken till ungdomar Elverket beställs separat vid räddningstjänsten 1000 deltagare bilar. Börja närmast arenan Fria utryckningsvägar. Informera räddningstjänsten om arrangemanget. Ta bort och sätt dit skvalpskydd i toavagn. Toapapper. 10 sitsar för 400 deltagare. Lägg till 2 för varje hundratal. Toa vid start om avståndet är mer än 1000 meter Dusch 400 deltagare = 5+3 strilar 800= 7+5 strilar Stopptider för tävlingsplanering: 31 mars - Nationella tävlingar inlagda i Eventor Februari - Preliminär tävlingsplanering görs vid tävlingsträff Möjlighet till byten/förändringar 15 maj - Övriga tävlingar inlagda i Eventor 1 juni - Namn, telefonnummer och på kontaktman vid Idrottens Ö-tävlingar till GOF Ansökan om värdetävlingar som SM, Elitserie, Juniorcup till GOF/SOFT 15 sept - Namn- och adressuppgift på tävlingsledare/kontaktperson för alla distrikts- och nationella tävlingar till GOF. Karta utvisande tävlingsområde och plats för arena inlämnas. 1 nov - Inbjudan till Pakettävlingar inlämnas och läggs ut på nätet 1 feb - Inbjudan till övriga tävlingar inlämnas Plats, tid mm för motionsorienteringar inlämnas Tävlingsområden för DM- och paketarrangemang nästkommande år inlämnas för avlysning. 14

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

TA 403 Tävlingsadministration

TA 403 Tävlingsadministration TÄVLINGSANVISNING TA 403 Tävlingsadministration VERSION 2013-11-26 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20120701) Bild: Mikael Fritzon

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid TÄVLINGSFAKTA Tävlingsregler Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler gäller tillsammans med dessa tävlingsfakta, som även utgör tävlings-pm.

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

Tävlingsorganisation, Ringsjö OK, DM långdistans 11-08-28

Tävlingsorganisation, Ringsjö OK, DM långdistans 11-08-28 Tävlingsorganisation, Ringsjö OK, DM långdistans 11-08-28 Datum 2011-07-14 Ansvarig Uppgifter innan tävlingsdagen Uppgifter tävlingsdagen och efter Tävlingsledare Andreas Oxenstierna 0413-24490 vigulf@yahoo.se

Läs mer

Gäller för alla: Du måste ha löst medlemsavgift och betalt in tävlingsavgiften senast före första tävlingen du skall deltaga i.

Gäller för alla: Du måste ha löst medlemsavgift och betalt in tävlingsavgiften senast före första tävlingen du skall deltaga i. ORIENTERING 2014 På följande sidor får du reda på vad som gäller angående anm.avgifter, reskostnader, lägeravgifter m.m. Är du osäker kontakta gärna ol-sektionen. ANMÄLNINGSFÖRFARANDE: Gäller för alla:

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett ÖSTERSUNDSLOPPET -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett PM Fredag 7 mars, tra ning 17.00-21.00 Sekretariatet öppet, uthämtning av nummerlappar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Del 1, Allmänt 1.1.006 (förtydligande angående klubb- och klasstillhörighet) Utgångsläget är alltid den huvudförening cyklisten har och den licensklass

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Regionmästerskap 13-14 år och Norrlandsmästerskap 15-17 år och ev. 19/senior är regionmästerskap och mästerskapstävlingar för aktuella åldrar inom Norrlandsregionen.

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554 Tävlings-PM Raid Uppsala 2014 OK Linné hälsar alla tävlande välkomna till den trettonde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma

Läs mer

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge SK Poseidon inbjuder härmed till årets upplaga Detta är ett bra och välkommet komplement till SM & SUM SIM Vi erbjuder alla 100 meters distanser

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

till sommarens & höstens orienteringstävlingar i Värmland 2014

till sommarens & höstens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Inbjudningar till sommarens & höstens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Datum Klubb Distans Övrigt Tävlingsledare Tävlingskontr. 5-6/7 OK Medel Nationell Tony Gullqvist Ann-Sofie Hultsved Hierne/Åmotfor

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation

Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation Uppgift 1 Utgå från det nya förslaget till anvisningar. Är strukturen bra? Saknas någon anvisning? Kan någon plockas bort eller dess innehåll flyttas

Läs mer

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. TÄVLINGAR 3. DELTAGARE 4. KLASSINDELNING 5. ANMÄLAN och GALLRING 6. POÄNGBERÄKNING 7. PRISER och PRISUTDELNING

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson

Foto: Andreas Gustafsson Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar... 3 1.1 Ansökan och inbjudan... 3 1.2 Ekonomi... 3 1.3 Anmälan...

Läs mer

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015 Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Förening vilken inte har e-mail skall ha inbjudan Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

Dags för anmälan till UngO teket. Ny storsatsning för föreningar och unga orienterare! Tät toppstrid i Team Sportia League

Dags för anmälan till UngO teket. Ny storsatsning för föreningar och unga orienterare! Tät toppstrid i Team Sportia League Tävlingar Tävlingsbilaga - Nr 2 2015 Västergötland Orienteringsförbund i Västergötland hösten 2015 Dags för anmälan till UngO teket Ny storsatsning för föreningar och unga orienterare! Tät toppstrid i

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar STÖDDOKUMENT Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar VERSION 2014-10-29 Syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att definiera den lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för tävlingsadministrationen

Läs mer

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund Postens Idrottsförening i Göteborg hälsar deltagarna i Postmilen välkomna till Göteborg. Ett speciellt välkomnande riktar vi till våra danska kollegor, som för första gången deltar i ett Postmästerskap

Läs mer

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 Sveriges största tävlingsarrangemang på snöskor för motion, ungdom och tävlingsklass. Tävlingsregler se sid 5 Vi ingår i: Läs mer på www.snowshoetour.se

Läs mer

Än en gång, varmt välkomna!

Än en gång, varmt välkomna! Det är med glädje vi i SPIK hälsar er välkomna till Postmilen 2011, SPIK spinner vidare på slott och koja tråden. I fjol sprangs Postmilen till viss del i Slottskogen. I år blir det på fd kunglig jaktmark

Läs mer

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor)

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) har nöjet att inbjuda Er till Kungsbacka TYR Open 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) PLATS: TIDTAGNING: Kungsbacka Simhall, 25m 8 banor. Elektroniskt, Livetiming ÅLDERSKLASSER:

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser Sida 1 av 6 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är att

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-4 sid. 4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-10 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Prova-på och Solo-klasser Ungdom Sprintklasser och företag Företag komplementerande info Kartor samt skiss

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor PM SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk. http://iof3.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_40616/cf_104/reglermente_f-r_marathon_s

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen, 6 banor, 25

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Fakta PM Bowling 2015

Fakta PM Bowling 2015 Fakta PM Bowling 2015 Klasser Tävlingsklass Damer 8 till finalspel Tävlingsklass Herrar 8 till finalspel Tävlingsklass Oldboys födda 1960 8 till finalspel Motion Damer och Herrar en klass inget finalspel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV IVSM och VSM ARENA (2015-02-28)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV IVSM och VSM ARENA (2015-02-28) RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV IVSM och VSM ARENA (2015-02-28) 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT 6 6. LAGSAMMANSÄTTNINGAR

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 SIMMA I STRÖMMEN Vem kunde tror att det skulle vara möjligt att simma i Motala ström? Strömmen, som den benämns av Norrköpingsborna, slingrar sig som en pulsåder genom staden

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

10MILA 2003 Kungsör. Tävlings-PM och övrig information

10MILA 2003 Kungsör. Tävlings-PM och övrig information 10MILA 2003 Kungsör Tävlings-PM och övrig information TÄVLINGSREGLER För tävlingen gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser. Samtliga tävlande och ledare ska ta del av innehållet

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.0 2008-11-16 Simon Elfving Första utkastet - - Simon Elfving 2008-11-27 TENNISNORR 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 SM INBJUDAN 2009 Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 TÄVLINGSPLATS ARRANGÖR SM HEMSIDA Valhallabadet 25 m bassäng, 8 banor Göteborg Sim

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer