HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN"

Transkript

1 Vi på Domsten år

2 v i p å d o m s t e n HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN Som du säkert har upptäckt så är Domsten en mycket vacker by. Men framför allt är Domsten de cirka 600 invånare som bor och lever här. En av grunderna i vår gemenskap är Domstens Byförening. Föreningen hjälper oss att bevaka våra intressen gentemot olika myndigheter, bl a i trafikärenden, frågor kring badstränderna och övriga omgivningar som vi vill värna om. Den håller dig också informerad om allt som händer i Domsten genom skriften Vi på Domsten. Men Domstens Byförening är också bra för att vi alla ska trivas. Därför anordnar vi gemensamma aktiviteter Valborg, Midsommar och Lucia är några av de högtidligheter vi firar tillsammans med föreningens hjälp. Dessutom står också en rad aktiviteter för barnen på programmet. Sist men inte minst driver Domstens Byförening i samarbete med Domstens Idrottsklubb (DIK) och Domstens Båtklubb, Stiftelsen Havsbris. Stiftelsen ansvarar för byns fina lokal nere i hamnen, och som alla medlemmar har möjlighet att hyra. Medlemsavgiften i Domstens Byförening är blygsamma 150 kr per år. För denna symboliska summa (som är till för att täcka småutgifter för porto och dylikt) hjälper du till att skapa ett ännu bättre Domsten. Där din medverkan är viktig. Än en gång, hjärtligt välkommen till Domsten och till Domstens Byförening. Vänliga hälsningar Anders Truedsson Ordförande i Domstens Byförening 2 P.S. Har du några frågor så får du gärna ringa till mig är mitt telefonnummer. 3

3 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t UTHYRNINGSREGLER FÖR HAVSBRIS ÅR HAVSBRIS äges gemensamt av en stiftelse bestående av Domstens Byförening, Domstens Idrottsklubb och Domstens Båtklubb. VEM FÅR HYRA? Endast medlem i någon av ovanstående förening. Undantagna är företag eller förening med direkt anknytning till medlem. Den som hyr Havsbris skall själv närvara vid arrangemanget. Havsbris uthyres inte under juli månad samt nyårs- och midsommarafton. Styrelsen är sammansatt av två styrelsemedlemmar från respektive föreningen. De olika uppdragen alternerar inom styrelsen. Styrelsen väljes av respektive förening på två år i taget. STIFTELSEN HAVSBRIS 1999 Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. Havsbris skall stå till förfogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb för deras årsmöten, styrelsemöten och övrig föreningsverksamhet samt som samlingslokal för medlemmarna i respektive förening. Kostnaden för att driva och underhålla byggnaden uppgår till omkring kronor per år. Från Helsingborgs kommun erhåller vi varje år kronor, vilket är det totala bidraget som byn får till stöd för all verksamhet. Genom uthyrning av Havsbris till medlemmarna får vi in ca kronor. Loppmarknad, hamnfest och andra aktiviteter under vissa år hjälper till att underhålla Havsbris. Stiftelsens styrelse Båtklubben Anders Artman Ordförande Sven Svedin Byföreningen Anders Truedsson Sekreterare Elisabeth Malm-Butke Idrottsföreningen Jan Roos Kassör Inger Holm Stugvärd Mia Pernald GÖR SÅ HÄR: Anteckna i almanackan på anslagstavlan: Namn, telefonnummer, förening och tid. (Se anvisningarna i Havsbris). Bokar du för mer än 60 personer skall stugvärden meddelas. För ungdomar under 20 år är antalet gäster begränsat till 30 st, dessutom krävs att föräldrar övervakar festen. Den som har hyrt lokalen skall lämna den välstädad senast kl påföljande dag. Se separat städprogram, som utlämnas samtidigt med nyckeln. Deposition på 300 kr återbetalas vid godkänd städning. Uppkomna skador och försvunnen köksutrustning ersättes av hyresansvarig. Efter användning skall temperaturen i huset sänkas till angiven nivå. HYRA PER GÅNG (DAG ELLER KVÄLL) Rena vardagar Måndag Torsdag 300:- Helgafton och övriga dagar 400:- Barnkalas upp till 10 år Måndag Torsdag + Söndag em. 200:- Företag eller förening med anknytning till medlem 800:- NYCKEL OCH STÄDREGLER FINNS HOS: Mia Pernald, stugvärd Lärkstigen Ingalisa Philip, DBF Petter Jönssons väg Jan Roos, ordf i DIK Lärkstigen Anders Truedsson, ordf i DBK Lärkstigen Anders Artman, DBK Seglarvägen Uthyrningen av Havsbris är beskrivet på sidorna 3 och 4. Vid frågor vänd dig till stugvärden Mia Pernald. 4 5

4 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Kom ihåg detta när ni hyr Havsbris 6 Bord & stolar finns bakom draperiet och i förrådet intill. Porslin, glas, bestick finns för ca 60 personer i köket samt grytor mm. Användes diskmaskinen se anvisning på maskin. Checklista för städning (Städutrustning finns på stora wc). KÖKET. 1. Porslin, glas och husgeråd ställes rendiskat tillbaka på angiven plats i respektive skåp. Tag med egna handdukar. 2. Diskmaskinen skall vara tömd stäng av vattnet på kranen. 3. Torka rent på spis och i ugnarna. Rengör plåtarna. 4. Töm kyl och frys torka rent. 5. Torka av köksbänkar och gör diskhoen ren. 6. Tag med soporna hem.(sopkärl på planen tillhör Båtklubben) 7. Torka av och ställ 2 bord och 8 grå stolar vid köksfönstren. TOALETTER OCH ENTRÉ. 1. Tvätta WC med wc-anka + viaspray samt handfat med viaspray. 2. Dammsug golven och skaka mattan vid entrén. 3. Tvätta därefter alla golv med vatten och såpa. STORSTUGAN. 1. Om ni använt öppna spisen raka ur och gör rent. 2. Dammsug och tvätta av golven med fuktig trasa. 3. Torka av bord och stolar med fuktig trasa. 4. Ställ de fyra borden och gröna stolarna på sina platser. Klaffbord och övriga stolar ställes bakom draperiet och i förrådet. UTOMHUS. 1. Töm askkoppar, städa upp och ställ i ordning utemöblerna. Meddela stugvärden om något gått sönder eller fattas. Glas, tallrikar och bestick har en oförklarlig förmåga att drastiskt minska i antal därför måste vi ta ut en liten ersättning. Glas eller tallrik 20:-/st. PRICKA FÖR, EFTER HAND SOM NI ÄR FÄRDIGA. Missbrukas förtroendet får man dessvärre inte hyra stugan fler gånger. Tack för att ni hjälper oss. Havsbris styrelse Om ni följer vår checklista förblir HAVSBRIS en fin festlokal för alla. DOMSTENS BYFÖRENING Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja Domstens samhälles intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byn. Föreningen är helt opolitsk. Under år 2000 ändrades stadgarna så att även Grå Läges invånare nu kan bli medlemmar i vår förening. Hitintills har 5 fastigheter anslutit sig. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Anders Truedsson Vice ordförande Mats Halmén Sekreterare Anita Linde Kassör Elisabeth Malm-Butke Ledamöter Ingalisa Philip Claes Witting Henrik Arnekull Suppleanter Camilla Nöjdh MÖTESLOKAL: Anders Lundblad Havsbris Promenaderna längs vår kust är fantastiska. Enligt naturvårds planen 1968 har detta kustparti vetenskapliga naturvärden genom att hysa en rest av den ljunghedsvegetation, som tidigare utbrett sig i kustlandskapet samt genom att uppvisa ett komplex strandvalls - system, som utbildats vid äldre, högre liggande havsyta. Kustheden mellan Domsten och Viken blev naturreservat år

5 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Verksamhetsberättelse 2000 Styrelsen för Domstens Byförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2000: Medlemmar Antalet medlemmar uppgick den 31 dec till 241 pers. Sammanträden Årsmöte med efterföljande kaffesamkväm hölls den 24 maj Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden. Verksamhet i Havsbris Följande verksamheter har under året förekommit i Havsbris: VERKSAMHET Sammanträden Byför. m fl. Mamma-Barngruppen DIK / Byför. ÖVRIGA ARRANGEMANG Januari Dans kring granen DIK / Byför. Mars Skånsk keramik, Joakim Bengtsson Byföreningen April Valborgsmässobål Byföreningen Juni Dans kring midsommarstång Byföreningen Skånska Diktare med Gunilla Poppe Byföreningen Augusti Vandring i Slottsmiljö, Tore Artman Byföreningen Bland bronsåldershögar, Tore Artman Byföreningen Byvandring med Margit Rundberg Byföreningen Oktober Utbyggnad av Domsten, Skanska Byföreningen November Brasafton Byföreningen December Luciafirande Byföreningen EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR BOKFÖRINGSÅRET Ingående behållning Kassa 983,05 Postgiro 1405,72 Bank ,10 Summa kronor ,87 Inkomster Medlemsavgifter 24100,00 Bidrag 15000,00 Aktiviteter 2900,00 Räntor 142,75 Summa kronor 42142,75 Utgifter Omkostnader 12351,80 Havsbris 15000,00 Summa kronor 27351,80 Utgående behållning till 2001 Kassa 330,25 Postgiro 1715,57 Bank ,00 Summa kronor ,82 Kommentarer till ekonomisk redogörelse. Utgifter Ansvarsförsäkring 500 kr Avgift postgiro 310 kr Lina och kula till flaggstång vid hamnen 776 kr Vindstrut till dito 425 kr Kulturaftnar 4937 kr Midsommar 1336 kr Tävlingsvinst 1000 kr Trycksaker 594 kr Domsten Elisabeth Malm-Butke 8 Kontakt med myndigheter m.fl. Ett flertal skrivelser och telefonsamtal till Entek ang. el-stolpen för julgranen samt även ang. bryggor, cykelväg och stränder. Kulturnämndens ordf. Rolf Tufvesson deltog i ett styrelsemöte ang. ökat stöd till Domstens ungdomar och kultur. Information Byföreningen ger ut informationsskriften Vi på Domsten samt aktuell information genom utdelning i alla brevlådor och uppsättning på anslagstavlor. Byföreningen har även frågat invånarna om synpunkter på utbyggnaden på norra Domsten. Styrelsen tackar alla för gjorda insatser under året. Anders Truedsson Anita Linde Elisabeth Malm Butke Ordförande Sekreterare Kassör Mats Halmén Ingalisa Philip Monica Berggren Vice ordf. Bo Andersson Claes Witting Christer Eriksson REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, som utsetts att granska Domstens Byförenings förvaltning och räkenskaper, får efter verkställd revision avge följande berättelse för verksamhetsåret Vi har tagit del av protokoll och övriga handlingar. Räkenskaperna har förts på ett fullt tillfredsställande sätt och varit försedda med vederbörliga verifikationer. Anledning till anmärkning förekommer inte i avseende på förvaltningen, varför vi tillstyrker att Domstens Byförening beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för den tid revisionen omfattar. Domsten Ann-Mari Svedin Tore Artman 9

6 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t DOMSTENS IDROTTSKLUBB TENNISBANORNA I DOMSTEN DIK har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för glad samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Grå Läge ska aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med övriga föreningar i Domstens by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål. Styrelse för verksamhetsåret Ordförande Jan Roos Tel Kassör Ann-Mari Svedin Sekreterare Inger Holm Ledamot Annika Andersson Mats Göransson Birgitta Palmqvist Jan Swedin Årsmöte 23 augusti 2001 kl Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av tennisbongar till följande priser: GRÄSBANAN/GRUSBANAN Dik-medlemmar Vuxna/Juniorer 25:-/timme Övriga Vuxna/Juniorer 50:-/timme TENNISBONGAR KÖPS HOS: Kristinas Kiosk i hamnen Tel OBS! Vid spel på grusbanan skall spelet avslutas i så god tid att spelarna hinner iordningställa banan inför nästa speltimme, genom att kvasta den och sopa linjerna fria från grus. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA BANORNA FÖRE BETALNING AV SPELTIDEN. Aktiviteter Sommartennis Ann-Mari Svedin Tennisskola Mirelle Hallberg Simskola Lina Artman Innebandy, H-hallen Göran Artman Matlagningskurs Sven Svedin Boule Anders Artman Hamn till Hamn och Springtime; DIK sponsrar avgiften Ann-Mari Svedin DIK BYGGDE NY BOULEBANA 2000 Under pompa och ståt invigdes DIK:s nybyggda boulbana i slutet av juli år Medlemmarna har lagt ned ett stort arbete för att vi skulle få en verkligt bra bana. Här invigningsspelar några av byns pigga oldboys. 10 Windsurfingbrädor och nät till Strandvolleyboll: Finns att låna för medlemmar Kontakta kiosken Mamma-Barngrupp Havsbris Minst 1 gång var 14:e dag Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge t.ex. Grillaftnar, Vinprovning, Ålagille, Luciafirande, Dans kring granen m.m. Som medlem i DIK får du spela gratis på vår nyanlagda bana intill Havsbris. Glöm bara inte att göra i ordning banan efter avslutat spel. 11

7 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Södra Domstens Badförening DOMSTENS BÅTKLUBB Föreningen ansvarar för Domstens hamn. Vårt mål är att ständigt förbättra hamnen så att vi bland annat kan få en ökad ungdomsverksamhet inom båtsporten. SOMMARENS AKTIVITETER Tisdagsseglingar: Alla medlemmar, nuvarande och blivande är välkomna till hamnen varje tisdag kl Start sker kl Detta är en segling för både den erfarne och för Dig som nästan aldrig seglat. Det viktigaste är stunden efteråt då vi tar en pilsner tillsammans och ljuger lite om dagens segling. Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området. STYRELSE ÅRSMÖTE Ordförande Anita Linde Sekreterare Ida Lundblad Kassör Lena Vilnersson Revisor Alf Halmén Flaggchef Clasgöran Strömgren Klubbmästare Björn H:son Linde Midsommardagen den 23 juni 2001 kl Medtag kaffekorgen. Vi bjuder på tårta. AKTIVITETER Enligt separata kallelser kommer sammankomster med aktiviteter som t ex räkrespektive grillaftnar att genomföras. Optimistjollesegling: Förra årets försök med krav på större familjeengagemang blev en succé. I år fortsätter vi på den inslagna linjen. Två nya opp-jollar finns inlagda i budgeten. För mer information ring Per Lindwall tel Monark 606: Klubben har två gula kölbåtar som heter Romeo och Julia. Kan man grunderna för segling så är dessa tillgängliga för medlemmarna. Ansvarig är Jan Svedin tel timmars: För 12:e året arrangerar vi vår populära familjekappsegling söndagen den 26 augusti. Är Du nyfiken på att vara med som gast kontakta Göran Artman Asfaltering: Under försommaren kommer kompletterande asfaltsarbeten ske. Framförallt på södra vågbrytaren och arbetskajen. Barnens egen lekbåt Framför Havsbris har vi ställt upp en riktig fiskebåt som är barnens egen lekbåt. Här kan de med hjälp av sin fantasi segla ut i den stora vida världen medan föräldrarna leker med sina båtar. En vacker vinterbild på nya bryggan år Stormen tog vår gamla brygga. Kommunen har på ett förtjänstfullt sätt byggt om bryggan med kraftiga betong block och nya räcken. Nu hoppas vi bryggan skall klara alla nya stormar. Vi som sitter i styrelsen är: Ordförande Göran Artman v.ordförande Anders Artman Sekreterare Bertil Hermodsson Kassör Bo Tillberg Klubbmästare Bo Fredholm Ledamöter Christer Eriksson Gregor Holmgren Bent Kaad Bengt Lundgren Sven Svedin

8 a k t i v i t e t e r i b y n a k t i v i t e t e r i b y n DIK-medlemmar lagar härlig mat i Havsbris Mottot har varit att laga sund och närings - riktig mat. Gunde Svans kokbok har varit inspirationskällan. Nu träffas Kockarna ca fyra gånger per år för att hålla kunskaperna vid liv och få en glad afton tillsammans. Under Jan Roos skickliga och inspirerande ledning har ett tiotal Domstensbor under de senaste åren utvecklat sina kunskaper i matlagningens svåra konst. Till maten har alltid provats en salig blandning av goda viner under Sven Svedins överinseende och dokumenterat förnämliga ledning, vilket han nu bevisat genom att vinna årets vinprovning. Välkommen att följa med till Beredskapsmuséet vid Djuramåsa Besöket blir i månadskiftet augusti/september En guidad tur och något gott i magen kommer att ingå. Vi återkommer med mer information i slutet av sommaren. Trevlig sommar önskar Domstens Byförening. Är detta delar av vårt starka kustförsvar? Det kan säkert jämföras med dagens. Bland stenåldersbosättningar och bronsåldersgravar. VÅRT FÖRSVAR ÄR GOTT sa Per-Albin Hansson. Följer du med till Beredskapsmuséet kan du själv bilda dig en uppfattning om hur gott det var. Stig-Arne har bott i Domsten sedan 1936 och känner därför väl till omgivningarna. Han har under sina strövtåg funnit intressanta fynd i form av flintyxor, pilspetsar och andra spår av bosättningar precis i skogskanten. Han visar och berättar mer under vandringen. Tore har bott i Domsten sedan födseln. I fjol gjorde han två uppskattade vandringar samtidigt som han berättade på ett fängslande sätt. 14 Vi utvidgar succéen från i fjol och gör en kvällsvandring bland våra bronsåldershögar och stenålders bosättningar, som ni säkert inte visste fanns in på våra knutar. Följ med Tore Artman och Stig-Arne Ahlström på en ny spännande rundvandring som beräknas ta 2 3 timmar och är ca 3 km lång. Tag på oömma kläder och skor. Samling i hörnet av Fullriggarvägen och Fågelsången preliminärt onsdagen den 22 augusti kl Vi avslutar vid Körsbärsgården. Separat kallelse kommer i brevlådan med exakta tider ca en vecka före. Det vackraste vi har i Domsten är utsikten över Sundet, fälten & skogen Varför ej unna grannen denna glädje? Varför ej tukta eller ta bort buskar och träd som skymmer onödigt mycket för grannen, innan de blir så höga att det blir jobbigt och dyrbart att hugga ner dem. Detta kan bli en god start på samverkan. Varför inte göra en bytesaffär med grannen om Du kapar ett träd som hindrar min utsikt, så gör jag likadant för Dig! Vi får ljusare och luftigare trädgårdar, mindre löv att kratta upp och gör det svårare för objudna gäster att gömma sig. 15

9 a k t i v i t e t e r i b y n a k t i v i t e t e r i b y n Från GRAALERLEJE, GRÅ LEJE till GRÅ LÄGE Under medeltiden fanns ett litet fiskeläge vid bukten strax nedanför Kulla Gunnarstorps slott. Fiskeläget kallades på dansktiden för Graalerleje. På stranden under sandlagret fanns och finns fortfarande rikligt med grålera, som man för övrigt kan stöta på lite varstans längs vår kust men också ute på grunden i Sundet, något som märks vid ankring på ett sådant! Enligt de gamle i byn vajade den svenska flaggan från alla flaggstänger nästan varje söndag under sommarhalvåret. Detta var strax efter kriget. Vi var kanske mer patriotiska då och glada över att sluppit krigets hemskheter. Flaggningen skapade en festlig stämning över hela byn kanske en tradition för Domstensborna att återuppta igen? Domstens Batteri från 1:a världskriget. Vill du se eller gå ned i ett värn? VÅR BEREDSKAP ÄR GOD sade den store Per Albin Hansson. Undrar om tyskarna tyckte detsamma. Du kan själv bilda dig en uppfattning om kvaliteten på vårt försvar, efter det att du besökt Beredskaps muséet. På dagens sjökort finner man också namnet Grollegrund på grundet som sträcker sig sydvart utanför Domsten. Såväl Grollegrund som Gråleje kan härledas till samma ursprung Graalergrund och Graalerleje. Uttalsmässigt har Grålergrund genom tiderna blivit Grollegrund och Grålerleje har med sina två le-ljud språkligt kortats till Gråleje. En dramatisk händelse inträffade år 1711 då det lilla fiskeläget drabbades av pesten. Befolkningen utplånades nästan helt och ligger troligen begravd i Domsten på den s k pestkyrkogården, som var belägen där den lilla talldungen idag finns väster om Bygatan mitt i byn. Husen i fiskeläget brändes och raserades men ännu kan man faktiskt finna rester av bebyggelsen på platsen som tegelstenar och liknande. Så småningom uppstod Gråleje på nytt, men nu flyttat till platsen norr om Domsten innanför revet, där det finns än i dag. Numera med det mera svenskklingande namnet Gråläge. Stig-Arne Ahlström Studerar man den här gamla kartan från 1732 kan man lätt känna igen dagens namn. Försvenskningen har tydligen gått snabbt från Roskildefreden Vi har redan fått in det svenska ä-et i ordet Läje. Placeringen så nära slottet kan också ha påverkat beslutet att jämna läget med marken. Vilken slottsherre vill ha pesten så in på dörrarna? Kulla Gunnarstorp Den lilla röda pricken nedanför Kulla Gunnarstorp visar ungefär var Graalerleje låg. Den asiatiska böldpesten drabbade stora delar av Europa i början av 1700-talet. På våren 1711 kom pesten in från Danmark. Först till Domsten, senare Viken och flera fiskelägen längs Öresund. Vi har märkt ut den gamla pestkyrkogården på stora kartan, som finns på omslagets insida. MATINÉ PÅ POPPES GÅRD SÖNDAGARNA 8 OCH 22 JULI KLOCKAN Programmet i år heter I kärlekens tecken (kärlekshoroskop för alla födda mellan 1/1 och 31/12, ha!) Vi kommer att ha med kärleksdikter, kärleksvisor och annat om kärlek. Det finns med både känt och okänt material. Medverkande är Gunilla Poppe, Johan Pihleke gitarrist och Åsa Ahlander. Johan var med i Skånska Diktare förra året och Åsa i Lenngrensprogrammet. Vi kommer att ha med dikter av Hjalmar Gullberg, Lars Forsell, Maria Wine, Barbro Hörberg, Mickael Strunge med flera. Premiären blir 2 juli i Prästgårdens Samlingssal på Fredriksdals Friluftsmuseum. Biljetterna till matinéerna kostar 70 kr och kan köpas antingen hos mig per tel el. på Turistbyrån fr o m 15/7. Om du undrar över något annat så ring mig. Varma hälsningar Gunilla Poppe I förra Vi På Domsten hade vi en lång artikel om Batteri Domsten. Nu har vi tänkt göra en uppföljning på den artikeln med en rund vandring i området. Tore Artman tar oss med på en vandring runt Batteri Domsten, som kontrollerade landsvägen Höganäs Helsingborg (nuvarande väg 111) samt kustlinjen Domstens Rev till Kulla Gunnarstorp. Först går vi bland ruinerna av infanteriskansen med sina löpgravar och eldställningar för kulsprutor. Därefter beser vi manskapets förläggningsområde, kallat barackerna med minnesstenen från 1916 kanske uthuggen av en uttråkad beväring med överskottsenergi. Vi går vidare till de fyra artilleriställningarna med betongskyddsrum, murade med en viss konstnärlig stil. Vi samlas i korset Lärkstigen-Backstugevägen, preliminärt onsdagen den 29 augusti kl Tag på oömma skor, helst stövlar. Turen kommer att gå genom relativt tät undervegetation. Du får närmare information en vecka före turen. Minnessten från Barackernas tid

10 b y a r k i v e t b y a r k i v e t Domstens gatunamn berättar. Detta handlar om Petter Jönssons väg. En gammal domstenare, HANS PETTER JÖNSSON Av Sonia Malm forna ägor. Vägen är nu uppkallad efter honom, Petter Jönssons väg. Petter Jönsson kallades i byn för Petter Huggare. Efter ett långt och händelserikt liv slutade han sina dagar 1942, 91 år gammal. Enligt uppgifter, som Sonia Malm fått fram, har Petter Jönsson byggt följande hus på Domsten. Bygatan 1, Montessoriförskolan Bygatan 24 Bygatan 28, Gnetarödsgården Bygatan 37 Bygatan 43 Bygatan 56 Domsten i mars Sonia Malm 18 Jag minns honom mycket väl. Vi var nämnligen släkt och han besökte många gånger mitt föräldrahem. Petter Jönsson hade en hushållerska på äldre dagar som också var sömmerska. Hon hette Albertina Dahlberg och var från Halland. Hos henne lärde jag att sy. Det var från hösten 1938 till april Petter Jönsson var född 1851 på Hittarp Nr. 6 och var son till sockenskräddaren Jöns Svensson, född 1815 i Allerum. Han dog 1882 på Hittarp. Jöns gifte sig 1840 med Bengta Jönsdotter, född 1815 i Allerum. Hon dog 1907 på Hittarp. Petter Jönsson seglade till sjöss i unga år. Mönstrade ut som kock Några år senare drabbades han av malaria. Detta var anledningen till att han inte fortsatte med sjömanslivet. För trots det hårda livet till sjöss, som det var på den tiden, trivdes han bra. Efter hemkomsten och tillfrisknandet arbetade han som huggedräng på Kulla Gunnarstorp. Lönen var, enligt vad han berättade för mej, första året 25 öre om dagen. Petter Jönsson slutade efter några år och då var lönen 50 öre om dagen. År 1875 gifte sig Petter Jönsson med Johanna Jönsdotter som var född 1847 och kom från Viken Nr101. Hon dog 1916 på Domsten. Petter och Johanna fick barnen Anna Berdina Maria, född 1881 på Viken. Gerhardina Isidora Carolina, född 1885 på Viken, samt Conrad Bernhard, född 1888 på Domsten. Familjen bosatte sig först på Viken. Flyttade sedan till Hittarp som in hyse på Nr. 3 år flyttade familjen åter nu till torpet Nr. 4 på Domsten. I samband med att Petter Jönsson flyttade till Viken, började han arbeta på Vikens varv som timmerman under ca 10 år. På Domsten fortsatte Petter Jönsson som snickare, nu med att reparera hus och så småningom även bygga hus. Flera av dessa finns fortfarande kvar. ( Se nedan). Petter Jönsson kunde nu kalla sig byggmästare. Han bedrev en omfattande byggnadsverksamhet och var allmänt känd som en mycket duktig yrkesman. Han var anlitad av Kulla Gunnarstorp, där han byggde några av statarhusen samt gjorde reparationsarbete på slottet. Även prästgården i Allerum anlitade honom. Religiöst inställd, ägnade han stort intresse åt Domstens missionshus och dess verksamhet. Särskilt söndagsskolan låg honom varmt om hjärtat. Han bodde på Domsten Nr. 4, nuvarande Bygatan 35, som sträckte sig ända ner till stranden. I dag går en väg tvärs över hans Några av de vackra gamla Domstenshusen. I början på 1980-talet hade vi på Domsten en känd konstnär, Age Agesund, som bl.a var tecknare på Allers. Han älskade de gamla husen och tecknade av ett flertal av de äldsta och mest intressanta. Bygatan 35, tidigare Domsten Nr 4. Här bodde Petter Jönsson under sin tid i byn. Numera går hans väg tvärs över ägorna. Nuvarande Bygatan 45. Huset har varit byskola. Huset är numera förlängt. Detta är Bygatan 55. Tänk om dagens arkitekter kunde rita lika harmoniska och välproportionella hus, som gårdagens byggmästare kunde bygga utan ritning. Bygatan 85, ett av de bäst bevarade husen. 19

11 a r t i k l a r u r b y a r k i v e t a r t i k l a r u r b y a r k i v e t En idyllisk bild av vägen ner till Domsten genom Kullaskogen Vad är detta för ett murverk? EFTERLYSNING! Domsten befinner sig, som ni vet i ett generationsskifte och mycket av byns identitet ändras i takt med att nya invånare tillkommer. Det har kanske en och annan flanör undrat över som promenerat förbi Norra Bryggan här i Domsten! Svaret är: Ett militärt sjömärke från strax före andra världskriget! En fin berättelse skriven av Stig-Arne Ahlström kom in till Byarkivet och gav därmed svar på vad många säkert funderat över: Vad är detta för ett murverk? Därför är det nu viktigare än någonsin att allt material som har koppling till Domsten tas tillvara och insamlas. Har ni t.ex. gamla foton eller dokument rörande Domsten, låna ut dem till Byarkivet så scannar vi av dem. Den som vill berätta minnen om gamla Domsten men som tycker att det är besvärligt att skriva själv hjälper vi gärna. Vi som har hand om byarkivet är: Birgitta och Claes Witting, Bygatan 73, tel Madeleine och Mats Håkansson, Bygatan 77, tel För drygt tre år sedan startades Domstens Byarkiv. Vår målsättning är att samla information och dokumentation om både gamla och nutida Domsten till glädje för dagens och framtidens Domstensbor. Vi tackar alla som varit snälla och skänkt fotografier, lämnat in berättelser, dokument, brev, tidningsurklipp m.m. Även i år medföljder frågeformuläret för er, som vill bidra till att bevara Domstens gamla och nya historia. Till vår glädje har vi hittills fått in över 70 svar på enkäten och hoppas på fler svar framöver. Resultatet finns insamlat i Domstens eget Byarkiv i Havsbris. Som sexåring bodde jag i Sjöstugan, som syns i bakgrunden, sommaren 1938 och minns hur ett litet krigsfartyg en morgon plötsligt låg utanför platsen ganska nära land. Ett gäng flottister kom iland med en roddbåt och satte igång med att samla stenar i en medhavd rulle bör längs stranden, kommer jag ihåg. Sedan skyfflade man ihop murbruk och murade upp märket och återvände till sitt fartyg som lättade ankar och försvann framåt kvällningen. Någon vecka senare kom man igen och målade märket vitt. Jag minns hur imponerad jag var att få prata med sjömännen som i sina blåkragar gjorde ett starkt intryck på mig. Jag hade ett litet leksakskrigsfartyg i plåt som jag var hemma och hämtade och visade för dem. Än i dag minns jag hur en av flottisterna sa du ska till flottan när du blir stor! och så blev det faktiskt också! Det ska böjas i tid Stig-Arne Ahlström 20 21

12 i n v å n a r r e g i s t e r i n v å n a r r e g i s t e r Lite statistik om oss domstenare BYNS INVÅNARREGISTER 2001 Folkmängd i Domsten fanns det 268 bilar registrerade i Domsten. Av statistikansvarig Marianne Toreblad har vi fått lite upplysningar om åldersfördelning i byn, förändring i invånarantal, hur många som arbetar och lite annat smått och gott. Byn växer så sakteliga samtidigt som invånarna i snitt blir lite yngre. Det är positivt. Ålder Hbg 1999 Antal % Antal % % , ,1 7, , ,0 10, ,5 44 7,3 9, , ,8 28, , ,5 24, , ,3 18,7 Summa , ,0 100,0 Förvärvsarbetande (20-64 år) 1998 Förvärvsarbetande : Domstensbor 272 st Förvärvsintensitet 80,5 % De arbetar i: Domsten 23 st Helsingborgs tätort 135 Övriga Helsingborg 24 Utanför kommunen 80 Växlande mm 10 Bygatan 1 Montessoriförskolan 4 Törngren, Lars Anderberg, Ann-Sofie 5 Tuvesson, Otto 6 Olsson, Jan-Erik, Gertrud 7 Fredriksson, Tommy, Karin 8 Johanson, Aili 9 Haellqvist, Jan, Carin 10 Persson, Göte, Birgitta 11 Tufvesson, Tommy, Maria 12 Kron, Björn, Dorotea 13 Andersson, Bo, Birgit 15 Högild, Ole, Gudrun 17 Bengtsson, Sten 18 Berg, Christer, Alice 19 Swedin Jan, Karlsson Eva 20 Berg, Christer, Alice 22 Persson Jan, Nilsson Marie 23 Lindvall, Sonja 24 Winbladh 25 Lindvall, Per, Pauline 26 Andersson, Margareta 27 Rydegård, Lars 28 Andersen, Jörn 29 Hallberg, Magnus, Ingrid 31 Gilje, Johan, Christina 32 Ekberg, Kjell, Marianne 33 Ahlström, Stig-Arne, Saga 34 Ekberg, Kjell, Marianne 35 Henriksson, Herbert 36 Nilsson, Sigrid 37 Malmberg, Svea 38 Clausen Bruun, Mette 40 Nordström, Bertil, Birgitta 41 Nilsson, Lennart, Agneta 42 Lindkvist, Per, Jonna 43 Wallander, Anders, Gunilla 44 Ekstrand, Anna 45 Halling, Mikael, Ann-Louise 46 Hansén, Adolf 46 Wittrup, Bengt, Ulla 47 Pallin, Håkan, Gunilla 48 Skoglund, Birgitta 49 Nilsson, Inga 50 Jönsson, Stefan Nilsson, Ingbritt 51 Nilsson, Lars, Bodil 52 Friman, Lars, Agneta 53 Eliasson, Rutger 54 Nilsson, Eva, Frost, Karin 55 Little-Smith, Vally 56 Hörberg, Anders, Ella-Britt 57 Boström, Bengt, Irmili 58 Johnsson, Tomas, Kaisa 59 Nilsson, Rickard, Maria 60 Håkansson, Rickard 61 Frohagen, Christer, Gunilla 62 Berggren, Jan, Monica 63 Nilsson, Leif 64 Rundberg, Margit 65 Hansson, Jacob Borgh, Cecilia 66 Skoglund, Rolf 67 Laurin, Jan, Lena 68 Jonasson, Stig, Ulla 69 Lindén, Åke 70a Eljas, Daisy 70b Hjalmarsson, Leif Otterheim, Anita 71 Henriksson, Per Palmqvist, Birgitta 72 David-Andersen, Arne,Agnes 73a Witting, Claes, Birgitta 73b Witting, Jean 74a Rydberg, Christer Berggren, Camilla 74b Stendahl, Sonja 74c Ledin, Melker, Anna 75 Lundgren 76 Olsson, Klas, Malin 77 Håkansson, Mats, Madeleine 78 Kann, Birgitta 79 Poppe, Gunilla 80 Svanberg, Signe 81 Kyhlstedt, Ulla 82 Holmqvist, Stig, Ulla 83 Hallén, Jan 85 Andersson, Arne, Ulla Lilja, Bengt-Olof Gudmundsson, Iva 87 Ohlander, Christer, Gunnel Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR! 22 23

13 i n v å n a r r e g i s t e r i n v å n a r r e g i s t e r NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR! 24 Backstugevägen 1 Rentner, Lars, Monica 2 Rung, Lena Barkvägen 1 Thene, Claes 3 Gustavsson, Per Pläder-Gustavsson, Eva 5 Hedberg, Torbjörn Kristiansen, Elsebeth 7 Lindström, Tord, Christina 9 Wester, Björn Malmgren, Anna 13 Sewring, Sven Berghemsvägen 1 Paulson, Thomas, Birgitta 2 Ekman, Claes, Maj-Lis 4 Frost, Ingvar Bokliden 1 Nilsson, Leif, Gun Briggvägen 1 Wittrup, Lennart, Harriet 2 Fredrikzon, Björn, Eva 3 Svensson, Johny, Christina 6 Nöjdh, Thomas, Camilla 8 Gunnarsdotter, Gunilla 9 Persson, Arne, Britt Fregattvägen 4 Herfindal, Geir Lindberg, Pia 5 Truedsson 6 Björkman, Ulf, Catarina 7 Olsson, Sigurd, Ingegerd Fullriggarevägen 1 Paulsson, Elke, Olson W, Stig 2 Andersson, Mats, Elisabeth 4 Andersson, Mats. Elisabeth 7 Bengtsson, Åke, Inger 8 Sprang, Viking 9 Nilsson, Christer, Christel 11 Adsersen, Hans Ove, Lisbeth 12 Johansson, Sven-Erik, Brita Fågelsången 1 Halmén, Mats, Lisbeth 2 Halmén, Alf, Gurli 3 Lindström, Bodil, Björn 4 Tykesson, Gunvor 5 Nordbäck, Tomas 6 Hallbeck, Bo, Helena 7 Eneroth, Bo, Margita 8 Frennesson, Tord, Gunnel 9 Påhlsson, Lars Balsberg, Anna-Maj 10 Nyberg, Sven-Ingvar, Lisbeth 11 Axelsson, Inga, Bengt 12 Nilsson, Hans, Margret 13 Carlsson, Åsa, Kjell 15 Österberg 17 Eriksson, Magnus Bowall-Eriksson, Lena 18 Schmidt, Bo, Appelros, Christina 19 Rönnqvist, Lars, Lena 20 Arnekull, Henrik, Petra 21 Tengblad, Carl-Henrik, Anne 22 Admarker, Greger Forne, Kerstin 23 Holmgren, Gregor, Lena 24 Wernersson, Håkan Rosenlind, Maria 25 Jonsson, Bengt Wallin, Birgitta 26 Nobel, Jan, Åsa 27 Bergström, Jonas, Cecilia 28 Persson, Marie Alexandersson, Stefan 29 Göransson, Mats, Ann Gnetarödsvägen 2 Andersson, Berta 4 Persson, Ingegärd 6 Jönsson, Karl-Erik, Eva 8 Håkansson, Lena 10 Håkansson, Erik 12 Persson, Gösta 14 Bergers, Elisabeth Gröna Gång 1 Lideflo,Ingvar, Inga-Lisa 2 Abdon, Leif, Gerd 4 Jansson, Mildred, Ralph 5 Andersson, Karl-Gustav, Annika 6 Ekblad, Tom 7 Kullmar, Bengt, Elisabeth 8 Engman, Marcus, Lena 9 Hugo-Persson, Mats 11 Linde, Björn, Anita 13 Strömgren, Claesgöran Winbladh, Lena 15 Anderberg, Björn, Kerstin 17 Ohlsson, Elsa, Karin Göran Wittings väg 1 Håkansson, Kersti Kristiansson, Brita 3 Jönsson, Erik, Ruth Lärkstigen 1 Vattenverket 2a Ljungnér, Bengt, Gunilla 2b Hessler, Jonas, Marie 3a Johansson, Roland Edman, Lena 3b Mauritzon, Per, Inger 4a Hrabaciko, Christian, Kristina 4b Becker, Lena 5 Gustafsson, Per-Inge Hydén, Eva 6 Svensson, Jörgen Pernald, Mia 7 Ahlklo, Jan, Åsa 9 Winberg, Sonja 10 Roos, Jan, Christel 11 Lundin, Irene 12 Hansson, Henry 13 Wetterberg, Ulla, Peter 14 Silfverberg, Hans, Lisbeth 15 Andersson, Mona 16 Svensson, Kent, Gunilla 17 Nilsson, Arne, Asta 18 Goteman, Örjan, Ingela 19 Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva 20 Olsson, Sten, Agneta 21 Andersen, Hans Michael Rydén, Ann - Christin 22 Andersson, Kjell, Gunnel 24 Bergqvist, Curt, Gunnel 26 Truedsson, Anders, Marie 28 Vanselius, Ulf, Susanne Nils Ols väg 1 Nilsson, Ulf, Monica 2 Jönsson, Bert 3 Olverling, Otto 4 Svenningsson, Carl-Magnus Persson, Nina Norra Stranden 6 Åberg, Eva 8 Björnberg, Christer, Ingela 10 Bergers, Ulf 14 Svedenstedt, Lars, Lotti 16 Lindner, Anders, Ulla Petter Jönssons väg 1 Bynke, Torsten, Eva 3 Appelgren, Asta 4 Andersson, Ingrid 5 Philip, Thomas, Ingalisa 6 Holm, Björn, Inger 7 Johnsson, Joachim, Annette Philip 8 Henriksson, Ingvar Borowiec, Anna Peter Svenssons väg 1 Otto, Wilhelm Jansson, Kerstin 2 Osterkamp 3 Persson, Mats, Carina 4 Malm, Sonia, Elisabeth 5 Jönsson, Henrik, Nina Seglarevägen 2 Artman, Bo Anders 3 Utterström, Erik, Cecilia 4 Abdon, Rolf, Anna 5 Elfsberg, Rolf, Camilla 6 Heijne, Elsa 8 Sjöström, Hans, Kerstin Stejlebacken 1 Strömberg, Anders 2 Collin, Märta 3 Bengtsson, Gunborg 4 Stendahl, Kjell, Annika 6 Håkansson, Per-Åke, Gerd Sundsvägen 1 Lundblad, Anders, Ida 2 Frankki, Sören, Kerstin 5 Collbring, Boris, Gun 6 Jonsson, Lennart, Monica 7 Dahlqvist, Lars Wilnersson, Lena Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. 25

14 i n v å n a r r e g i s t e r Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. Södra Stranden 1 Iacobi, Stina 4 Nilervall, Jan, Birgitta 6 Svedin, Sven, Ann-Marie 8 Lundgren, Lars, Mats Erjefält, Ingrid 14 Hansson, Jan, Ingegerd 16 Håkansson, Håkan, Marie 18 Qvarfordt, Peter, Inger 24 Axelsson, Elsie 30 Nilsson, Ola Sernevi, Marianne 32 Hörnevall, Rut 34 Caan, Michael, Yvonne 36 Artman, Göran, Susanne 38 Lindell, Gert, Maria Tuves väg 4 Fors, Anders, Karin 5 Ter Schiphorst, Claes, Kristina 6 Jepsson, Olle 7 Falke, Pia 8 Hyllén, Börje, Inger 11 Hallbeck, Ingrid 13 Peters, Ulf 14 Sjöberg-Johnson, Ann-Sofie Johnson, Gustaf 15 Lööf, Ingrid 16 Rabow, Lennart, Ingegerd 17 Olsson, Sonia 18 Lundius-Cederqvist, Karin Ålagränd 1 Rydén, Sven, Aina 2 Jakobsson, Bo 3 Sjöberg, Arne 4 Meierkord, Gerhard, Birgitta 6 Gregoriusson, Gunnar, Gullan Ängsliden 1 Artman, Tore Thornell, Marianne 3 Karlsson 5 Månsson, Jonas Håkansson, Helena Medlemmar från GRÅ LÄGE Grålägevägen 5 Persson, Lennart 7 Sjöholm, Birgitta, Anders 9a Wanninger, Rickard 13b Månsson, Torgild, Birgitta 23 Andersson, Per NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR!

15

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer.

Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer. Byaluren Ack, tänk om man kunde dragit upp det andra benet också. Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer. SID. 4 Vikens Kultur- och Byaförening Medlemstidning Nr 32 2010 årgång 15 Ordföranden

Läs mer

Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening April 2010 1 Äntligen har vintern gett vika. Vintergäcken, vårens första blommor har kommit i trädgården. Foto: Hans Marin Årgång 15/44 nr INNEHÅLL 2 LUF information 3 Ordföranden har ordet 4 Protokoll

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Badsommar med ny och populär brygga

Badsommar med ny och populär brygga Vassbäcks badförening Vassbäcks Badförening är en ideell förening som skall främja bad- och strandliv i Vassbäcksviken. Badföreningen sköter om badstranden, badpiren, alla badbryggor, badflottar och trampolinen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Byaluren. Medlemstidning Nr 22 2005 årgång 10. Vikens Kultur- och Byaförening

Byaluren. Medlemstidning Nr 22 2005 årgång 10. Vikens Kultur- och Byaförening Byaluren Medlemstidning Nr 22 2005 årgång 10 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Ordföranden har ordet Innehåll Redaktören har ordet 3 Om Öresundsfastigheten 4 Bagar- och blomstertraditioner 5 Centrumpromenaden

Läs mer

Träskoposten Nr 4 2008

Träskoposten Nr 4 2008 Träskoposten Nr 4 2008 2 Träskoposten Nr 4 2008 Träskoposten Nr 4 Vintern 2008 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Det händer i Furuby socken 2010-2011

Det händer i Furuby socken 2010-2011 Det händer i Furuby socken 2010-2011 årgång 30 1 Sockenlagets styrelse Innehållsförteckning Charlott Lotta Eriksson, ordförande, tel 75 38 39 Tobias Gredemark, v ordförande, tel 289 58 Björn Nilsson, sekreterare,

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

December 2007 2 Årgång 12/39 nr INNEHÅLL

December 2007 2 Årgång 12/39 nr INNEHÅLL December 2007 2 Årgång 12/39 nr INNEHÅLL 3 Ordföranden har ordet 4 Stugfgderapport 5 Höstfest Älgjkt 6 Julmust mm 7 Lenninge herrgård 8 Byggboom 9 Vi bor i paradiset 10-11 Lenningejokern 12 Barnsidan 13

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Folkfest i hamnen sid. 6 "Kockapågarna" sid. 8

Folkfest i hamnen sid. 6 Kockapågarna sid. 8 Byaluren Medlemstidning Nr 27 2007 årgång 12 Folkfest i hamnen sid. 6 "Kockapågarna" sid. 8 NYA ELAVTALET MÅSTE DU TECKNA SENAST 30/11! Vikens Kultur- och Byaförening 1 Ordföranden har ordet Hej alla Vikenbor!

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Träskoposten Nr 2 2009

Träskoposten Nr 2 2009 2 Träskoposten Nr 2 Sommaren 2009 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter.

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

Gatl us. På plats i rumänien. Profilen. Engagerad kyrkoherde. Mötesplats. För pappor och barn

Gatl us. På plats i rumänien. Profilen. Engagerad kyrkoherde. Mötesplats. För pappor och barn Gatl us En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission Nummer 2 2015 På plats i rumänien Daniela andreoli: Det var total misär Profilen. Engagerad kyrkoherde Henrik Törnqvist var med och startade dagens

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG S P E G E L N En tidning från nr 90 årgång 30 2012 HOLSLJUNGA BYALAG Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag Från att ha börjat med en social pottperiod på dagis har minstingen nu blivit riktigt het

Läs mer