HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN"

Transkript

1 Vi på Domsten år

2 v i p å d o m s t e n HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN Som du säkert har upptäckt så är Domsten en mycket vacker by. Men framför allt är Domsten de cirka 600 invånare som bor och lever här. En av grunderna i vår gemenskap är Domstens Byförening. Föreningen hjälper oss att bevaka våra intressen gentemot olika myndigheter, bl a i trafikärenden, frågor kring badstränderna och övriga omgivningar som vi vill värna om. Den håller dig också informerad om allt som händer i Domsten genom skriften Vi på Domsten. Men Domstens Byförening är också bra för att vi alla ska trivas. Därför anordnar vi gemensamma aktiviteter Valborg, Midsommar och Lucia är några av de högtidligheter vi firar tillsammans med föreningens hjälp. Dessutom står också en rad aktiviteter för barnen på programmet. Sist men inte minst driver Domstens Byförening i samarbete med Domstens Idrottsklubb (DIK) och Domstens Båtklubb, Stiftelsen Havsbris. Stiftelsen ansvarar för byns fina lokal nere i hamnen, och som alla medlemmar har möjlighet att hyra. Medlemsavgiften i Domstens Byförening är blygsamma 150 kr per år. För denna symboliska summa (som är till för att täcka småutgifter för porto och dylikt) hjälper du till att skapa ett ännu bättre Domsten. Där din medverkan är viktig. Än en gång, hjärtligt välkommen till Domsten och till Domstens Byförening. Vänliga hälsningar Anders Truedsson Ordförande i Domstens Byförening 2 P.S. Har du några frågor så får du gärna ringa till mig är mitt telefonnummer. 3

3 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t UTHYRNINGSREGLER FÖR HAVSBRIS ÅR HAVSBRIS äges gemensamt av en stiftelse bestående av Domstens Byförening, Domstens Idrottsklubb och Domstens Båtklubb. VEM FÅR HYRA? Endast medlem i någon av ovanstående förening. Undantagna är företag eller förening med direkt anknytning till medlem. Den som hyr Havsbris skall själv närvara vid arrangemanget. Havsbris uthyres inte under juli månad samt nyårs- och midsommarafton. Styrelsen är sammansatt av två styrelsemedlemmar från respektive föreningen. De olika uppdragen alternerar inom styrelsen. Styrelsen väljes av respektive förening på två år i taget. STIFTELSEN HAVSBRIS 1999 Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. Havsbris skall stå till förfogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb för deras årsmöten, styrelsemöten och övrig föreningsverksamhet samt som samlingslokal för medlemmarna i respektive förening. Kostnaden för att driva och underhålla byggnaden uppgår till omkring kronor per år. Från Helsingborgs kommun erhåller vi varje år kronor, vilket är det totala bidraget som byn får till stöd för all verksamhet. Genom uthyrning av Havsbris till medlemmarna får vi in ca kronor. Loppmarknad, hamnfest och andra aktiviteter under vissa år hjälper till att underhålla Havsbris. Stiftelsens styrelse Båtklubben Anders Artman Ordförande Sven Svedin Byföreningen Anders Truedsson Sekreterare Elisabeth Malm-Butke Idrottsföreningen Jan Roos Kassör Inger Holm Stugvärd Mia Pernald GÖR SÅ HÄR: Anteckna i almanackan på anslagstavlan: Namn, telefonnummer, förening och tid. (Se anvisningarna i Havsbris). Bokar du för mer än 60 personer skall stugvärden meddelas. För ungdomar under 20 år är antalet gäster begränsat till 30 st, dessutom krävs att föräldrar övervakar festen. Den som har hyrt lokalen skall lämna den välstädad senast kl påföljande dag. Se separat städprogram, som utlämnas samtidigt med nyckeln. Deposition på 300 kr återbetalas vid godkänd städning. Uppkomna skador och försvunnen köksutrustning ersättes av hyresansvarig. Efter användning skall temperaturen i huset sänkas till angiven nivå. HYRA PER GÅNG (DAG ELLER KVÄLL) Rena vardagar Måndag Torsdag 300:- Helgafton och övriga dagar 400:- Barnkalas upp till 10 år Måndag Torsdag + Söndag em. 200:- Företag eller förening med anknytning till medlem 800:- NYCKEL OCH STÄDREGLER FINNS HOS: Mia Pernald, stugvärd Lärkstigen Ingalisa Philip, DBF Petter Jönssons väg Jan Roos, ordf i DIK Lärkstigen Anders Truedsson, ordf i DBK Lärkstigen Anders Artman, DBK Seglarvägen Uthyrningen av Havsbris är beskrivet på sidorna 3 och 4. Vid frågor vänd dig till stugvärden Mia Pernald. 4 5

4 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Kom ihåg detta när ni hyr Havsbris 6 Bord & stolar finns bakom draperiet och i förrådet intill. Porslin, glas, bestick finns för ca 60 personer i köket samt grytor mm. Användes diskmaskinen se anvisning på maskin. Checklista för städning (Städutrustning finns på stora wc). KÖKET. 1. Porslin, glas och husgeråd ställes rendiskat tillbaka på angiven plats i respektive skåp. Tag med egna handdukar. 2. Diskmaskinen skall vara tömd stäng av vattnet på kranen. 3. Torka rent på spis och i ugnarna. Rengör plåtarna. 4. Töm kyl och frys torka rent. 5. Torka av köksbänkar och gör diskhoen ren. 6. Tag med soporna hem.(sopkärl på planen tillhör Båtklubben) 7. Torka av och ställ 2 bord och 8 grå stolar vid köksfönstren. TOALETTER OCH ENTRÉ. 1. Tvätta WC med wc-anka + viaspray samt handfat med viaspray. 2. Dammsug golven och skaka mattan vid entrén. 3. Tvätta därefter alla golv med vatten och såpa. STORSTUGAN. 1. Om ni använt öppna spisen raka ur och gör rent. 2. Dammsug och tvätta av golven med fuktig trasa. 3. Torka av bord och stolar med fuktig trasa. 4. Ställ de fyra borden och gröna stolarna på sina platser. Klaffbord och övriga stolar ställes bakom draperiet och i förrådet. UTOMHUS. 1. Töm askkoppar, städa upp och ställ i ordning utemöblerna. Meddela stugvärden om något gått sönder eller fattas. Glas, tallrikar och bestick har en oförklarlig förmåga att drastiskt minska i antal därför måste vi ta ut en liten ersättning. Glas eller tallrik 20:-/st. PRICKA FÖR, EFTER HAND SOM NI ÄR FÄRDIGA. Missbrukas förtroendet får man dessvärre inte hyra stugan fler gånger. Tack för att ni hjälper oss. Havsbris styrelse Om ni följer vår checklista förblir HAVSBRIS en fin festlokal för alla. DOMSTENS BYFÖRENING Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja Domstens samhälles intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byn. Föreningen är helt opolitsk. Under år 2000 ändrades stadgarna så att även Grå Läges invånare nu kan bli medlemmar i vår förening. Hitintills har 5 fastigheter anslutit sig. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Anders Truedsson Vice ordförande Mats Halmén Sekreterare Anita Linde Kassör Elisabeth Malm-Butke Ledamöter Ingalisa Philip Claes Witting Henrik Arnekull Suppleanter Camilla Nöjdh MÖTESLOKAL: Anders Lundblad Havsbris Promenaderna längs vår kust är fantastiska. Enligt naturvårds planen 1968 har detta kustparti vetenskapliga naturvärden genom att hysa en rest av den ljunghedsvegetation, som tidigare utbrett sig i kustlandskapet samt genom att uppvisa ett komplex strandvalls - system, som utbildats vid äldre, högre liggande havsyta. Kustheden mellan Domsten och Viken blev naturreservat år

5 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Verksamhetsberättelse 2000 Styrelsen för Domstens Byförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2000: Medlemmar Antalet medlemmar uppgick den 31 dec till 241 pers. Sammanträden Årsmöte med efterföljande kaffesamkväm hölls den 24 maj Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden. Verksamhet i Havsbris Följande verksamheter har under året förekommit i Havsbris: VERKSAMHET Sammanträden Byför. m fl. Mamma-Barngruppen DIK / Byför. ÖVRIGA ARRANGEMANG Januari Dans kring granen DIK / Byför. Mars Skånsk keramik, Joakim Bengtsson Byföreningen April Valborgsmässobål Byföreningen Juni Dans kring midsommarstång Byföreningen Skånska Diktare med Gunilla Poppe Byföreningen Augusti Vandring i Slottsmiljö, Tore Artman Byföreningen Bland bronsåldershögar, Tore Artman Byföreningen Byvandring med Margit Rundberg Byföreningen Oktober Utbyggnad av Domsten, Skanska Byföreningen November Brasafton Byföreningen December Luciafirande Byföreningen EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR BOKFÖRINGSÅRET Ingående behållning Kassa 983,05 Postgiro 1405,72 Bank ,10 Summa kronor ,87 Inkomster Medlemsavgifter 24100,00 Bidrag 15000,00 Aktiviteter 2900,00 Räntor 142,75 Summa kronor 42142,75 Utgifter Omkostnader 12351,80 Havsbris 15000,00 Summa kronor 27351,80 Utgående behållning till 2001 Kassa 330,25 Postgiro 1715,57 Bank ,00 Summa kronor ,82 Kommentarer till ekonomisk redogörelse. Utgifter Ansvarsförsäkring 500 kr Avgift postgiro 310 kr Lina och kula till flaggstång vid hamnen 776 kr Vindstrut till dito 425 kr Kulturaftnar 4937 kr Midsommar 1336 kr Tävlingsvinst 1000 kr Trycksaker 594 kr Domsten Elisabeth Malm-Butke 8 Kontakt med myndigheter m.fl. Ett flertal skrivelser och telefonsamtal till Entek ang. el-stolpen för julgranen samt även ang. bryggor, cykelväg och stränder. Kulturnämndens ordf. Rolf Tufvesson deltog i ett styrelsemöte ang. ökat stöd till Domstens ungdomar och kultur. Information Byföreningen ger ut informationsskriften Vi på Domsten samt aktuell information genom utdelning i alla brevlådor och uppsättning på anslagstavlor. Byföreningen har även frågat invånarna om synpunkter på utbyggnaden på norra Domsten. Styrelsen tackar alla för gjorda insatser under året. Anders Truedsson Anita Linde Elisabeth Malm Butke Ordförande Sekreterare Kassör Mats Halmén Ingalisa Philip Monica Berggren Vice ordf. Bo Andersson Claes Witting Christer Eriksson REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, som utsetts att granska Domstens Byförenings förvaltning och räkenskaper, får efter verkställd revision avge följande berättelse för verksamhetsåret Vi har tagit del av protokoll och övriga handlingar. Räkenskaperna har förts på ett fullt tillfredsställande sätt och varit försedda med vederbörliga verifikationer. Anledning till anmärkning förekommer inte i avseende på förvaltningen, varför vi tillstyrker att Domstens Byförening beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för den tid revisionen omfattar. Domsten Ann-Mari Svedin Tore Artman 9

6 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t DOMSTENS IDROTTSKLUBB TENNISBANORNA I DOMSTEN DIK har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för glad samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Grå Läge ska aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med övriga föreningar i Domstens by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål. Styrelse för verksamhetsåret Ordförande Jan Roos Tel Kassör Ann-Mari Svedin Sekreterare Inger Holm Ledamot Annika Andersson Mats Göransson Birgitta Palmqvist Jan Swedin Årsmöte 23 augusti 2001 kl Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av tennisbongar till följande priser: GRÄSBANAN/GRUSBANAN Dik-medlemmar Vuxna/Juniorer 25:-/timme Övriga Vuxna/Juniorer 50:-/timme TENNISBONGAR KÖPS HOS: Kristinas Kiosk i hamnen Tel OBS! Vid spel på grusbanan skall spelet avslutas i så god tid att spelarna hinner iordningställa banan inför nästa speltimme, genom att kvasta den och sopa linjerna fria från grus. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA BANORNA FÖRE BETALNING AV SPELTIDEN. Aktiviteter Sommartennis Ann-Mari Svedin Tennisskola Mirelle Hallberg Simskola Lina Artman Innebandy, H-hallen Göran Artman Matlagningskurs Sven Svedin Boule Anders Artman Hamn till Hamn och Springtime; DIK sponsrar avgiften Ann-Mari Svedin DIK BYGGDE NY BOULEBANA 2000 Under pompa och ståt invigdes DIK:s nybyggda boulbana i slutet av juli år Medlemmarna har lagt ned ett stort arbete för att vi skulle få en verkligt bra bana. Här invigningsspelar några av byns pigga oldboys. 10 Windsurfingbrädor och nät till Strandvolleyboll: Finns att låna för medlemmar Kontakta kiosken Mamma-Barngrupp Havsbris Minst 1 gång var 14:e dag Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge t.ex. Grillaftnar, Vinprovning, Ålagille, Luciafirande, Dans kring granen m.m. Som medlem i DIK får du spela gratis på vår nyanlagda bana intill Havsbris. Glöm bara inte att göra i ordning banan efter avslutat spel. 11

7 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Södra Domstens Badförening DOMSTENS BÅTKLUBB Föreningen ansvarar för Domstens hamn. Vårt mål är att ständigt förbättra hamnen så att vi bland annat kan få en ökad ungdomsverksamhet inom båtsporten. SOMMARENS AKTIVITETER Tisdagsseglingar: Alla medlemmar, nuvarande och blivande är välkomna till hamnen varje tisdag kl Start sker kl Detta är en segling för både den erfarne och för Dig som nästan aldrig seglat. Det viktigaste är stunden efteråt då vi tar en pilsner tillsammans och ljuger lite om dagens segling. Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området. STYRELSE ÅRSMÖTE Ordförande Anita Linde Sekreterare Ida Lundblad Kassör Lena Vilnersson Revisor Alf Halmén Flaggchef Clasgöran Strömgren Klubbmästare Björn H:son Linde Midsommardagen den 23 juni 2001 kl Medtag kaffekorgen. Vi bjuder på tårta. AKTIVITETER Enligt separata kallelser kommer sammankomster med aktiviteter som t ex räkrespektive grillaftnar att genomföras. Optimistjollesegling: Förra årets försök med krav på större familjeengagemang blev en succé. I år fortsätter vi på den inslagna linjen. Två nya opp-jollar finns inlagda i budgeten. För mer information ring Per Lindwall tel Monark 606: Klubben har två gula kölbåtar som heter Romeo och Julia. Kan man grunderna för segling så är dessa tillgängliga för medlemmarna. Ansvarig är Jan Svedin tel timmars: För 12:e året arrangerar vi vår populära familjekappsegling söndagen den 26 augusti. Är Du nyfiken på att vara med som gast kontakta Göran Artman Asfaltering: Under försommaren kommer kompletterande asfaltsarbeten ske. Framförallt på södra vågbrytaren och arbetskajen. Barnens egen lekbåt Framför Havsbris har vi ställt upp en riktig fiskebåt som är barnens egen lekbåt. Här kan de med hjälp av sin fantasi segla ut i den stora vida världen medan föräldrarna leker med sina båtar. En vacker vinterbild på nya bryggan år Stormen tog vår gamla brygga. Kommunen har på ett förtjänstfullt sätt byggt om bryggan med kraftiga betong block och nya räcken. Nu hoppas vi bryggan skall klara alla nya stormar. Vi som sitter i styrelsen är: Ordförande Göran Artman v.ordförande Anders Artman Sekreterare Bertil Hermodsson Kassör Bo Tillberg Klubbmästare Bo Fredholm Ledamöter Christer Eriksson Gregor Holmgren Bent Kaad Bengt Lundgren Sven Svedin

8 a k t i v i t e t e r i b y n a k t i v i t e t e r i b y n DIK-medlemmar lagar härlig mat i Havsbris Mottot har varit att laga sund och närings - riktig mat. Gunde Svans kokbok har varit inspirationskällan. Nu träffas Kockarna ca fyra gånger per år för att hålla kunskaperna vid liv och få en glad afton tillsammans. Under Jan Roos skickliga och inspirerande ledning har ett tiotal Domstensbor under de senaste åren utvecklat sina kunskaper i matlagningens svåra konst. Till maten har alltid provats en salig blandning av goda viner under Sven Svedins överinseende och dokumenterat förnämliga ledning, vilket han nu bevisat genom att vinna årets vinprovning. Välkommen att följa med till Beredskapsmuséet vid Djuramåsa Besöket blir i månadskiftet augusti/september En guidad tur och något gott i magen kommer att ingå. Vi återkommer med mer information i slutet av sommaren. Trevlig sommar önskar Domstens Byförening. Är detta delar av vårt starka kustförsvar? Det kan säkert jämföras med dagens. Bland stenåldersbosättningar och bronsåldersgravar. VÅRT FÖRSVAR ÄR GOTT sa Per-Albin Hansson. Följer du med till Beredskapsmuséet kan du själv bilda dig en uppfattning om hur gott det var. Stig-Arne har bott i Domsten sedan 1936 och känner därför väl till omgivningarna. Han har under sina strövtåg funnit intressanta fynd i form av flintyxor, pilspetsar och andra spår av bosättningar precis i skogskanten. Han visar och berättar mer under vandringen. Tore har bott i Domsten sedan födseln. I fjol gjorde han två uppskattade vandringar samtidigt som han berättade på ett fängslande sätt. 14 Vi utvidgar succéen från i fjol och gör en kvällsvandring bland våra bronsåldershögar och stenålders bosättningar, som ni säkert inte visste fanns in på våra knutar. Följ med Tore Artman och Stig-Arne Ahlström på en ny spännande rundvandring som beräknas ta 2 3 timmar och är ca 3 km lång. Tag på oömma kläder och skor. Samling i hörnet av Fullriggarvägen och Fågelsången preliminärt onsdagen den 22 augusti kl Vi avslutar vid Körsbärsgården. Separat kallelse kommer i brevlådan med exakta tider ca en vecka före. Det vackraste vi har i Domsten är utsikten över Sundet, fälten & skogen Varför ej unna grannen denna glädje? Varför ej tukta eller ta bort buskar och träd som skymmer onödigt mycket för grannen, innan de blir så höga att det blir jobbigt och dyrbart att hugga ner dem. Detta kan bli en god start på samverkan. Varför inte göra en bytesaffär med grannen om Du kapar ett träd som hindrar min utsikt, så gör jag likadant för Dig! Vi får ljusare och luftigare trädgårdar, mindre löv att kratta upp och gör det svårare för objudna gäster att gömma sig. 15

9 a k t i v i t e t e r i b y n a k t i v i t e t e r i b y n Från GRAALERLEJE, GRÅ LEJE till GRÅ LÄGE Under medeltiden fanns ett litet fiskeläge vid bukten strax nedanför Kulla Gunnarstorps slott. Fiskeläget kallades på dansktiden för Graalerleje. På stranden under sandlagret fanns och finns fortfarande rikligt med grålera, som man för övrigt kan stöta på lite varstans längs vår kust men också ute på grunden i Sundet, något som märks vid ankring på ett sådant! Enligt de gamle i byn vajade den svenska flaggan från alla flaggstänger nästan varje söndag under sommarhalvåret. Detta var strax efter kriget. Vi var kanske mer patriotiska då och glada över att sluppit krigets hemskheter. Flaggningen skapade en festlig stämning över hela byn kanske en tradition för Domstensborna att återuppta igen? Domstens Batteri från 1:a världskriget. Vill du se eller gå ned i ett värn? VÅR BEREDSKAP ÄR GOD sade den store Per Albin Hansson. Undrar om tyskarna tyckte detsamma. Du kan själv bilda dig en uppfattning om kvaliteten på vårt försvar, efter det att du besökt Beredskaps muséet. På dagens sjökort finner man också namnet Grollegrund på grundet som sträcker sig sydvart utanför Domsten. Såväl Grollegrund som Gråleje kan härledas till samma ursprung Graalergrund och Graalerleje. Uttalsmässigt har Grålergrund genom tiderna blivit Grollegrund och Grålerleje har med sina två le-ljud språkligt kortats till Gråleje. En dramatisk händelse inträffade år 1711 då det lilla fiskeläget drabbades av pesten. Befolkningen utplånades nästan helt och ligger troligen begravd i Domsten på den s k pestkyrkogården, som var belägen där den lilla talldungen idag finns väster om Bygatan mitt i byn. Husen i fiskeläget brändes och raserades men ännu kan man faktiskt finna rester av bebyggelsen på platsen som tegelstenar och liknande. Så småningom uppstod Gråleje på nytt, men nu flyttat till platsen norr om Domsten innanför revet, där det finns än i dag. Numera med det mera svenskklingande namnet Gråläge. Stig-Arne Ahlström Studerar man den här gamla kartan från 1732 kan man lätt känna igen dagens namn. Försvenskningen har tydligen gått snabbt från Roskildefreden Vi har redan fått in det svenska ä-et i ordet Läje. Placeringen så nära slottet kan också ha påverkat beslutet att jämna läget med marken. Vilken slottsherre vill ha pesten så in på dörrarna? Kulla Gunnarstorp Den lilla röda pricken nedanför Kulla Gunnarstorp visar ungefär var Graalerleje låg. Den asiatiska böldpesten drabbade stora delar av Europa i början av 1700-talet. På våren 1711 kom pesten in från Danmark. Först till Domsten, senare Viken och flera fiskelägen längs Öresund. Vi har märkt ut den gamla pestkyrkogården på stora kartan, som finns på omslagets insida. MATINÉ PÅ POPPES GÅRD SÖNDAGARNA 8 OCH 22 JULI KLOCKAN Programmet i år heter I kärlekens tecken (kärlekshoroskop för alla födda mellan 1/1 och 31/12, ha!) Vi kommer att ha med kärleksdikter, kärleksvisor och annat om kärlek. Det finns med både känt och okänt material. Medverkande är Gunilla Poppe, Johan Pihleke gitarrist och Åsa Ahlander. Johan var med i Skånska Diktare förra året och Åsa i Lenngrensprogrammet. Vi kommer att ha med dikter av Hjalmar Gullberg, Lars Forsell, Maria Wine, Barbro Hörberg, Mickael Strunge med flera. Premiären blir 2 juli i Prästgårdens Samlingssal på Fredriksdals Friluftsmuseum. Biljetterna till matinéerna kostar 70 kr och kan köpas antingen hos mig per tel el. på Turistbyrån fr o m 15/7. Om du undrar över något annat så ring mig. Varma hälsningar Gunilla Poppe I förra Vi På Domsten hade vi en lång artikel om Batteri Domsten. Nu har vi tänkt göra en uppföljning på den artikeln med en rund vandring i området. Tore Artman tar oss med på en vandring runt Batteri Domsten, som kontrollerade landsvägen Höganäs Helsingborg (nuvarande väg 111) samt kustlinjen Domstens Rev till Kulla Gunnarstorp. Först går vi bland ruinerna av infanteriskansen med sina löpgravar och eldställningar för kulsprutor. Därefter beser vi manskapets förläggningsområde, kallat barackerna med minnesstenen från 1916 kanske uthuggen av en uttråkad beväring med överskottsenergi. Vi går vidare till de fyra artilleriställningarna med betongskyddsrum, murade med en viss konstnärlig stil. Vi samlas i korset Lärkstigen-Backstugevägen, preliminärt onsdagen den 29 augusti kl Tag på oömma skor, helst stövlar. Turen kommer att gå genom relativt tät undervegetation. Du får närmare information en vecka före turen. Minnessten från Barackernas tid

10 b y a r k i v e t b y a r k i v e t Domstens gatunamn berättar. Detta handlar om Petter Jönssons väg. En gammal domstenare, HANS PETTER JÖNSSON Av Sonia Malm forna ägor. Vägen är nu uppkallad efter honom, Petter Jönssons väg. Petter Jönsson kallades i byn för Petter Huggare. Efter ett långt och händelserikt liv slutade han sina dagar 1942, 91 år gammal. Enligt uppgifter, som Sonia Malm fått fram, har Petter Jönsson byggt följande hus på Domsten. Bygatan 1, Montessoriförskolan Bygatan 24 Bygatan 28, Gnetarödsgården Bygatan 37 Bygatan 43 Bygatan 56 Domsten i mars Sonia Malm 18 Jag minns honom mycket väl. Vi var nämnligen släkt och han besökte många gånger mitt föräldrahem. Petter Jönsson hade en hushållerska på äldre dagar som också var sömmerska. Hon hette Albertina Dahlberg och var från Halland. Hos henne lärde jag att sy. Det var från hösten 1938 till april Petter Jönsson var född 1851 på Hittarp Nr. 6 och var son till sockenskräddaren Jöns Svensson, född 1815 i Allerum. Han dog 1882 på Hittarp. Jöns gifte sig 1840 med Bengta Jönsdotter, född 1815 i Allerum. Hon dog 1907 på Hittarp. Petter Jönsson seglade till sjöss i unga år. Mönstrade ut som kock Några år senare drabbades han av malaria. Detta var anledningen till att han inte fortsatte med sjömanslivet. För trots det hårda livet till sjöss, som det var på den tiden, trivdes han bra. Efter hemkomsten och tillfrisknandet arbetade han som huggedräng på Kulla Gunnarstorp. Lönen var, enligt vad han berättade för mej, första året 25 öre om dagen. Petter Jönsson slutade efter några år och då var lönen 50 öre om dagen. År 1875 gifte sig Petter Jönsson med Johanna Jönsdotter som var född 1847 och kom från Viken Nr101. Hon dog 1916 på Domsten. Petter och Johanna fick barnen Anna Berdina Maria, född 1881 på Viken. Gerhardina Isidora Carolina, född 1885 på Viken, samt Conrad Bernhard, född 1888 på Domsten. Familjen bosatte sig först på Viken. Flyttade sedan till Hittarp som in hyse på Nr. 3 år flyttade familjen åter nu till torpet Nr. 4 på Domsten. I samband med att Petter Jönsson flyttade till Viken, började han arbeta på Vikens varv som timmerman under ca 10 år. På Domsten fortsatte Petter Jönsson som snickare, nu med att reparera hus och så småningom även bygga hus. Flera av dessa finns fortfarande kvar. ( Se nedan). Petter Jönsson kunde nu kalla sig byggmästare. Han bedrev en omfattande byggnadsverksamhet och var allmänt känd som en mycket duktig yrkesman. Han var anlitad av Kulla Gunnarstorp, där han byggde några av statarhusen samt gjorde reparationsarbete på slottet. Även prästgården i Allerum anlitade honom. Religiöst inställd, ägnade han stort intresse åt Domstens missionshus och dess verksamhet. Särskilt söndagsskolan låg honom varmt om hjärtat. Han bodde på Domsten Nr. 4, nuvarande Bygatan 35, som sträckte sig ända ner till stranden. I dag går en väg tvärs över hans Några av de vackra gamla Domstenshusen. I början på 1980-talet hade vi på Domsten en känd konstnär, Age Agesund, som bl.a var tecknare på Allers. Han älskade de gamla husen och tecknade av ett flertal av de äldsta och mest intressanta. Bygatan 35, tidigare Domsten Nr 4. Här bodde Petter Jönsson under sin tid i byn. Numera går hans väg tvärs över ägorna. Nuvarande Bygatan 45. Huset har varit byskola. Huset är numera förlängt. Detta är Bygatan 55. Tänk om dagens arkitekter kunde rita lika harmoniska och välproportionella hus, som gårdagens byggmästare kunde bygga utan ritning. Bygatan 85, ett av de bäst bevarade husen. 19

11 a r t i k l a r u r b y a r k i v e t a r t i k l a r u r b y a r k i v e t En idyllisk bild av vägen ner till Domsten genom Kullaskogen Vad är detta för ett murverk? EFTERLYSNING! Domsten befinner sig, som ni vet i ett generationsskifte och mycket av byns identitet ändras i takt med att nya invånare tillkommer. Det har kanske en och annan flanör undrat över som promenerat förbi Norra Bryggan här i Domsten! Svaret är: Ett militärt sjömärke från strax före andra världskriget! En fin berättelse skriven av Stig-Arne Ahlström kom in till Byarkivet och gav därmed svar på vad många säkert funderat över: Vad är detta för ett murverk? Därför är det nu viktigare än någonsin att allt material som har koppling till Domsten tas tillvara och insamlas. Har ni t.ex. gamla foton eller dokument rörande Domsten, låna ut dem till Byarkivet så scannar vi av dem. Den som vill berätta minnen om gamla Domsten men som tycker att det är besvärligt att skriva själv hjälper vi gärna. Vi som har hand om byarkivet är: Birgitta och Claes Witting, Bygatan 73, tel Madeleine och Mats Håkansson, Bygatan 77, tel För drygt tre år sedan startades Domstens Byarkiv. Vår målsättning är att samla information och dokumentation om både gamla och nutida Domsten till glädje för dagens och framtidens Domstensbor. Vi tackar alla som varit snälla och skänkt fotografier, lämnat in berättelser, dokument, brev, tidningsurklipp m.m. Även i år medföljder frågeformuläret för er, som vill bidra till att bevara Domstens gamla och nya historia. Till vår glädje har vi hittills fått in över 70 svar på enkäten och hoppas på fler svar framöver. Resultatet finns insamlat i Domstens eget Byarkiv i Havsbris. Som sexåring bodde jag i Sjöstugan, som syns i bakgrunden, sommaren 1938 och minns hur ett litet krigsfartyg en morgon plötsligt låg utanför platsen ganska nära land. Ett gäng flottister kom iland med en roddbåt och satte igång med att samla stenar i en medhavd rulle bör längs stranden, kommer jag ihåg. Sedan skyfflade man ihop murbruk och murade upp märket och återvände till sitt fartyg som lättade ankar och försvann framåt kvällningen. Någon vecka senare kom man igen och målade märket vitt. Jag minns hur imponerad jag var att få prata med sjömännen som i sina blåkragar gjorde ett starkt intryck på mig. Jag hade ett litet leksakskrigsfartyg i plåt som jag var hemma och hämtade och visade för dem. Än i dag minns jag hur en av flottisterna sa du ska till flottan när du blir stor! och så blev det faktiskt också! Det ska böjas i tid Stig-Arne Ahlström 20 21

12 i n v å n a r r e g i s t e r i n v å n a r r e g i s t e r Lite statistik om oss domstenare BYNS INVÅNARREGISTER 2001 Folkmängd i Domsten fanns det 268 bilar registrerade i Domsten. Av statistikansvarig Marianne Toreblad har vi fått lite upplysningar om åldersfördelning i byn, förändring i invånarantal, hur många som arbetar och lite annat smått och gott. Byn växer så sakteliga samtidigt som invånarna i snitt blir lite yngre. Det är positivt. Ålder Hbg 1999 Antal % Antal % % , ,1 7, , ,0 10, ,5 44 7,3 9, , ,8 28, , ,5 24, , ,3 18,7 Summa , ,0 100,0 Förvärvsarbetande (20-64 år) 1998 Förvärvsarbetande : Domstensbor 272 st Förvärvsintensitet 80,5 % De arbetar i: Domsten 23 st Helsingborgs tätort 135 Övriga Helsingborg 24 Utanför kommunen 80 Växlande mm 10 Bygatan 1 Montessoriförskolan 4 Törngren, Lars Anderberg, Ann-Sofie 5 Tuvesson, Otto 6 Olsson, Jan-Erik, Gertrud 7 Fredriksson, Tommy, Karin 8 Johanson, Aili 9 Haellqvist, Jan, Carin 10 Persson, Göte, Birgitta 11 Tufvesson, Tommy, Maria 12 Kron, Björn, Dorotea 13 Andersson, Bo, Birgit 15 Högild, Ole, Gudrun 17 Bengtsson, Sten 18 Berg, Christer, Alice 19 Swedin Jan, Karlsson Eva 20 Berg, Christer, Alice 22 Persson Jan, Nilsson Marie 23 Lindvall, Sonja 24 Winbladh 25 Lindvall, Per, Pauline 26 Andersson, Margareta 27 Rydegård, Lars 28 Andersen, Jörn 29 Hallberg, Magnus, Ingrid 31 Gilje, Johan, Christina 32 Ekberg, Kjell, Marianne 33 Ahlström, Stig-Arne, Saga 34 Ekberg, Kjell, Marianne 35 Henriksson, Herbert 36 Nilsson, Sigrid 37 Malmberg, Svea 38 Clausen Bruun, Mette 40 Nordström, Bertil, Birgitta 41 Nilsson, Lennart, Agneta 42 Lindkvist, Per, Jonna 43 Wallander, Anders, Gunilla 44 Ekstrand, Anna 45 Halling, Mikael, Ann-Louise 46 Hansén, Adolf 46 Wittrup, Bengt, Ulla 47 Pallin, Håkan, Gunilla 48 Skoglund, Birgitta 49 Nilsson, Inga 50 Jönsson, Stefan Nilsson, Ingbritt 51 Nilsson, Lars, Bodil 52 Friman, Lars, Agneta 53 Eliasson, Rutger 54 Nilsson, Eva, Frost, Karin 55 Little-Smith, Vally 56 Hörberg, Anders, Ella-Britt 57 Boström, Bengt, Irmili 58 Johnsson, Tomas, Kaisa 59 Nilsson, Rickard, Maria 60 Håkansson, Rickard 61 Frohagen, Christer, Gunilla 62 Berggren, Jan, Monica 63 Nilsson, Leif 64 Rundberg, Margit 65 Hansson, Jacob Borgh, Cecilia 66 Skoglund, Rolf 67 Laurin, Jan, Lena 68 Jonasson, Stig, Ulla 69 Lindén, Åke 70a Eljas, Daisy 70b Hjalmarsson, Leif Otterheim, Anita 71 Henriksson, Per Palmqvist, Birgitta 72 David-Andersen, Arne,Agnes 73a Witting, Claes, Birgitta 73b Witting, Jean 74a Rydberg, Christer Berggren, Camilla 74b Stendahl, Sonja 74c Ledin, Melker, Anna 75 Lundgren 76 Olsson, Klas, Malin 77 Håkansson, Mats, Madeleine 78 Kann, Birgitta 79 Poppe, Gunilla 80 Svanberg, Signe 81 Kyhlstedt, Ulla 82 Holmqvist, Stig, Ulla 83 Hallén, Jan 85 Andersson, Arne, Ulla Lilja, Bengt-Olof Gudmundsson, Iva 87 Ohlander, Christer, Gunnel Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR! 22 23

13 i n v å n a r r e g i s t e r i n v å n a r r e g i s t e r NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR! 24 Backstugevägen 1 Rentner, Lars, Monica 2 Rung, Lena Barkvägen 1 Thene, Claes 3 Gustavsson, Per Pläder-Gustavsson, Eva 5 Hedberg, Torbjörn Kristiansen, Elsebeth 7 Lindström, Tord, Christina 9 Wester, Björn Malmgren, Anna 13 Sewring, Sven Berghemsvägen 1 Paulson, Thomas, Birgitta 2 Ekman, Claes, Maj-Lis 4 Frost, Ingvar Bokliden 1 Nilsson, Leif, Gun Briggvägen 1 Wittrup, Lennart, Harriet 2 Fredrikzon, Björn, Eva 3 Svensson, Johny, Christina 6 Nöjdh, Thomas, Camilla 8 Gunnarsdotter, Gunilla 9 Persson, Arne, Britt Fregattvägen 4 Herfindal, Geir Lindberg, Pia 5 Truedsson 6 Björkman, Ulf, Catarina 7 Olsson, Sigurd, Ingegerd Fullriggarevägen 1 Paulsson, Elke, Olson W, Stig 2 Andersson, Mats, Elisabeth 4 Andersson, Mats. Elisabeth 7 Bengtsson, Åke, Inger 8 Sprang, Viking 9 Nilsson, Christer, Christel 11 Adsersen, Hans Ove, Lisbeth 12 Johansson, Sven-Erik, Brita Fågelsången 1 Halmén, Mats, Lisbeth 2 Halmén, Alf, Gurli 3 Lindström, Bodil, Björn 4 Tykesson, Gunvor 5 Nordbäck, Tomas 6 Hallbeck, Bo, Helena 7 Eneroth, Bo, Margita 8 Frennesson, Tord, Gunnel 9 Påhlsson, Lars Balsberg, Anna-Maj 10 Nyberg, Sven-Ingvar, Lisbeth 11 Axelsson, Inga, Bengt 12 Nilsson, Hans, Margret 13 Carlsson, Åsa, Kjell 15 Österberg 17 Eriksson, Magnus Bowall-Eriksson, Lena 18 Schmidt, Bo, Appelros, Christina 19 Rönnqvist, Lars, Lena 20 Arnekull, Henrik, Petra 21 Tengblad, Carl-Henrik, Anne 22 Admarker, Greger Forne, Kerstin 23 Holmgren, Gregor, Lena 24 Wernersson, Håkan Rosenlind, Maria 25 Jonsson, Bengt Wallin, Birgitta 26 Nobel, Jan, Åsa 27 Bergström, Jonas, Cecilia 28 Persson, Marie Alexandersson, Stefan 29 Göransson, Mats, Ann Gnetarödsvägen 2 Andersson, Berta 4 Persson, Ingegärd 6 Jönsson, Karl-Erik, Eva 8 Håkansson, Lena 10 Håkansson, Erik 12 Persson, Gösta 14 Bergers, Elisabeth Gröna Gång 1 Lideflo,Ingvar, Inga-Lisa 2 Abdon, Leif, Gerd 4 Jansson, Mildred, Ralph 5 Andersson, Karl-Gustav, Annika 6 Ekblad, Tom 7 Kullmar, Bengt, Elisabeth 8 Engman, Marcus, Lena 9 Hugo-Persson, Mats 11 Linde, Björn, Anita 13 Strömgren, Claesgöran Winbladh, Lena 15 Anderberg, Björn, Kerstin 17 Ohlsson, Elsa, Karin Göran Wittings väg 1 Håkansson, Kersti Kristiansson, Brita 3 Jönsson, Erik, Ruth Lärkstigen 1 Vattenverket 2a Ljungnér, Bengt, Gunilla 2b Hessler, Jonas, Marie 3a Johansson, Roland Edman, Lena 3b Mauritzon, Per, Inger 4a Hrabaciko, Christian, Kristina 4b Becker, Lena 5 Gustafsson, Per-Inge Hydén, Eva 6 Svensson, Jörgen Pernald, Mia 7 Ahlklo, Jan, Åsa 9 Winberg, Sonja 10 Roos, Jan, Christel 11 Lundin, Irene 12 Hansson, Henry 13 Wetterberg, Ulla, Peter 14 Silfverberg, Hans, Lisbeth 15 Andersson, Mona 16 Svensson, Kent, Gunilla 17 Nilsson, Arne, Asta 18 Goteman, Örjan, Ingela 19 Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva 20 Olsson, Sten, Agneta 21 Andersen, Hans Michael Rydén, Ann - Christin 22 Andersson, Kjell, Gunnel 24 Bergqvist, Curt, Gunnel 26 Truedsson, Anders, Marie 28 Vanselius, Ulf, Susanne Nils Ols väg 1 Nilsson, Ulf, Monica 2 Jönsson, Bert 3 Olverling, Otto 4 Svenningsson, Carl-Magnus Persson, Nina Norra Stranden 6 Åberg, Eva 8 Björnberg, Christer, Ingela 10 Bergers, Ulf 14 Svedenstedt, Lars, Lotti 16 Lindner, Anders, Ulla Petter Jönssons väg 1 Bynke, Torsten, Eva 3 Appelgren, Asta 4 Andersson, Ingrid 5 Philip, Thomas, Ingalisa 6 Holm, Björn, Inger 7 Johnsson, Joachim, Annette Philip 8 Henriksson, Ingvar Borowiec, Anna Peter Svenssons väg 1 Otto, Wilhelm Jansson, Kerstin 2 Osterkamp 3 Persson, Mats, Carina 4 Malm, Sonia, Elisabeth 5 Jönsson, Henrik, Nina Seglarevägen 2 Artman, Bo Anders 3 Utterström, Erik, Cecilia 4 Abdon, Rolf, Anna 5 Elfsberg, Rolf, Camilla 6 Heijne, Elsa 8 Sjöström, Hans, Kerstin Stejlebacken 1 Strömberg, Anders 2 Collin, Märta 3 Bengtsson, Gunborg 4 Stendahl, Kjell, Annika 6 Håkansson, Per-Åke, Gerd Sundsvägen 1 Lundblad, Anders, Ida 2 Frankki, Sören, Kerstin 5 Collbring, Boris, Gun 6 Jonsson, Lennart, Monica 7 Dahlqvist, Lars Wilnersson, Lena Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. 25

14 i n v å n a r r e g i s t e r Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. Södra Stranden 1 Iacobi, Stina 4 Nilervall, Jan, Birgitta 6 Svedin, Sven, Ann-Marie 8 Lundgren, Lars, Mats Erjefält, Ingrid 14 Hansson, Jan, Ingegerd 16 Håkansson, Håkan, Marie 18 Qvarfordt, Peter, Inger 24 Axelsson, Elsie 30 Nilsson, Ola Sernevi, Marianne 32 Hörnevall, Rut 34 Caan, Michael, Yvonne 36 Artman, Göran, Susanne 38 Lindell, Gert, Maria Tuves väg 4 Fors, Anders, Karin 5 Ter Schiphorst, Claes, Kristina 6 Jepsson, Olle 7 Falke, Pia 8 Hyllén, Börje, Inger 11 Hallbeck, Ingrid 13 Peters, Ulf 14 Sjöberg-Johnson, Ann-Sofie Johnson, Gustaf 15 Lööf, Ingrid 16 Rabow, Lennart, Ingegerd 17 Olsson, Sonia 18 Lundius-Cederqvist, Karin Ålagränd 1 Rydén, Sven, Aina 2 Jakobsson, Bo 3 Sjöberg, Arne 4 Meierkord, Gerhard, Birgitta 6 Gregoriusson, Gunnar, Gullan Ängsliden 1 Artman, Tore Thornell, Marianne 3 Karlsson 5 Månsson, Jonas Håkansson, Helena Medlemmar från GRÅ LÄGE Grålägevägen 5 Persson, Lennart 7 Sjöholm, Birgitta, Anders 9a Wanninger, Rickard 13b Månsson, Torgild, Birgitta 23 Andersson, Per NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR!

15

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

TROLL8AN SQUAREDANCERS STYRELSEMEDLEMMAR mm

TROLL8AN SQUAREDANCERS STYRELSEMEDLEMMAR mm 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Björn Westbeck Björn Westbeck Bo Andersson Bo Andersson Arwo Alfredsson Arwo Alfredsson Agneta Svensson Agneta Svensson Agneta Svensson Arwo Alfredsson Jöran Lind Jöran Lind

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

Varbergs Fotoklubb årsbok 2013

Varbergs Fotoklubb årsbok 2013 Varbergs Fotoklubb årsbok 2013 År 2013 i Varbergs Fotoklubb Fotoutflykt kring fästningen den 7 april 2013. I klubbens styrelse 2013 ingick: Leif Fryle, ordförande Leif Eliasson, vice ordförande Bengt Andersson,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Dag Förnamn Efternamn Redskap? Indelning Arbetsledare. Lördag 16 april Taki Callias Projektledare Städgeneral

Dag Förnamn Efternamn Redskap? Indelning Arbetsledare. Lördag 16 april Taki Callias Projektledare Städgeneral Dag Förnamn Efternamn Redskap? Indelning Arbetsledare Städgeneral Lördag 16 april Taki Callias Projektledare Städgeneral Samling hål 10. Hål 10-12 skall röjas från sly och mindre träd samt krattas Lördag

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 0 +18 81 80 161 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Petersson / Fritzell 14,5 0 +28 89 82 171 21,5 +0,4 FRITZELL, Jerker Isaberg

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer