HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN"

Transkript

1 Vi på Domsten år

2 v i p å d o m s t e n HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN Som du säkert har upptäckt så är Domsten en mycket vacker by. Men framför allt är Domsten de cirka 600 invånare som bor och lever här. En av grunderna i vår gemenskap är Domstens Byförening. Föreningen hjälper oss att bevaka våra intressen gentemot olika myndigheter, bl a i trafikärenden, frågor kring badstränderna och övriga omgivningar som vi vill värna om. Den håller dig också informerad om allt som händer i Domsten genom skriften Vi på Domsten. Men Domstens Byförening är också bra för att vi alla ska trivas. Därför anordnar vi gemensamma aktiviteter Valborg, Midsommar och Lucia är några av de högtidligheter vi firar tillsammans med föreningens hjälp. Dessutom står också en rad aktiviteter för barnen på programmet. Sist men inte minst driver Domstens Byförening i samarbete med Domstens Idrottsklubb (DIK) och Domstens Båtklubb, Stiftelsen Havsbris. Stiftelsen ansvarar för byns fina lokal nere i hamnen, och som alla medlemmar har möjlighet att hyra. Medlemsavgiften i Domstens Byförening är blygsamma 150 kr per år. För denna symboliska summa (som är till för att täcka småutgifter för porto och dylikt) hjälper du till att skapa ett ännu bättre Domsten. Där din medverkan är viktig. Än en gång, hjärtligt välkommen till Domsten och till Domstens Byförening. Vänliga hälsningar Anders Truedsson Ordförande i Domstens Byförening 2 P.S. Har du några frågor så får du gärna ringa till mig är mitt telefonnummer. 3

3 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t UTHYRNINGSREGLER FÖR HAVSBRIS ÅR HAVSBRIS äges gemensamt av en stiftelse bestående av Domstens Byförening, Domstens Idrottsklubb och Domstens Båtklubb. VEM FÅR HYRA? Endast medlem i någon av ovanstående förening. Undantagna är företag eller förening med direkt anknytning till medlem. Den som hyr Havsbris skall själv närvara vid arrangemanget. Havsbris uthyres inte under juli månad samt nyårs- och midsommarafton. Styrelsen är sammansatt av två styrelsemedlemmar från respektive föreningen. De olika uppdragen alternerar inom styrelsen. Styrelsen väljes av respektive förening på två år i taget. STIFTELSEN HAVSBRIS 1999 Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. Havsbris skall stå till förfogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb för deras årsmöten, styrelsemöten och övrig föreningsverksamhet samt som samlingslokal för medlemmarna i respektive förening. Kostnaden för att driva och underhålla byggnaden uppgår till omkring kronor per år. Från Helsingborgs kommun erhåller vi varje år kronor, vilket är det totala bidraget som byn får till stöd för all verksamhet. Genom uthyrning av Havsbris till medlemmarna får vi in ca kronor. Loppmarknad, hamnfest och andra aktiviteter under vissa år hjälper till att underhålla Havsbris. Stiftelsens styrelse Båtklubben Anders Artman Ordförande Sven Svedin Byföreningen Anders Truedsson Sekreterare Elisabeth Malm-Butke Idrottsföreningen Jan Roos Kassör Inger Holm Stugvärd Mia Pernald GÖR SÅ HÄR: Anteckna i almanackan på anslagstavlan: Namn, telefonnummer, förening och tid. (Se anvisningarna i Havsbris). Bokar du för mer än 60 personer skall stugvärden meddelas. För ungdomar under 20 år är antalet gäster begränsat till 30 st, dessutom krävs att föräldrar övervakar festen. Den som har hyrt lokalen skall lämna den välstädad senast kl påföljande dag. Se separat städprogram, som utlämnas samtidigt med nyckeln. Deposition på 300 kr återbetalas vid godkänd städning. Uppkomna skador och försvunnen köksutrustning ersättes av hyresansvarig. Efter användning skall temperaturen i huset sänkas till angiven nivå. HYRA PER GÅNG (DAG ELLER KVÄLL) Rena vardagar Måndag Torsdag 300:- Helgafton och övriga dagar 400:- Barnkalas upp till 10 år Måndag Torsdag + Söndag em. 200:- Företag eller förening med anknytning till medlem 800:- NYCKEL OCH STÄDREGLER FINNS HOS: Mia Pernald, stugvärd Lärkstigen Ingalisa Philip, DBF Petter Jönssons väg Jan Roos, ordf i DIK Lärkstigen Anders Truedsson, ordf i DBK Lärkstigen Anders Artman, DBK Seglarvägen Uthyrningen av Havsbris är beskrivet på sidorna 3 och 4. Vid frågor vänd dig till stugvärden Mia Pernald. 4 5

4 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Kom ihåg detta när ni hyr Havsbris 6 Bord & stolar finns bakom draperiet och i förrådet intill. Porslin, glas, bestick finns för ca 60 personer i köket samt grytor mm. Användes diskmaskinen se anvisning på maskin. Checklista för städning (Städutrustning finns på stora wc). KÖKET. 1. Porslin, glas och husgeråd ställes rendiskat tillbaka på angiven plats i respektive skåp. Tag med egna handdukar. 2. Diskmaskinen skall vara tömd stäng av vattnet på kranen. 3. Torka rent på spis och i ugnarna. Rengör plåtarna. 4. Töm kyl och frys torka rent. 5. Torka av köksbänkar och gör diskhoen ren. 6. Tag med soporna hem.(sopkärl på planen tillhör Båtklubben) 7. Torka av och ställ 2 bord och 8 grå stolar vid köksfönstren. TOALETTER OCH ENTRÉ. 1. Tvätta WC med wc-anka + viaspray samt handfat med viaspray. 2. Dammsug golven och skaka mattan vid entrén. 3. Tvätta därefter alla golv med vatten och såpa. STORSTUGAN. 1. Om ni använt öppna spisen raka ur och gör rent. 2. Dammsug och tvätta av golven med fuktig trasa. 3. Torka av bord och stolar med fuktig trasa. 4. Ställ de fyra borden och gröna stolarna på sina platser. Klaffbord och övriga stolar ställes bakom draperiet och i förrådet. UTOMHUS. 1. Töm askkoppar, städa upp och ställ i ordning utemöblerna. Meddela stugvärden om något gått sönder eller fattas. Glas, tallrikar och bestick har en oförklarlig förmåga att drastiskt minska i antal därför måste vi ta ut en liten ersättning. Glas eller tallrik 20:-/st. PRICKA FÖR, EFTER HAND SOM NI ÄR FÄRDIGA. Missbrukas förtroendet får man dessvärre inte hyra stugan fler gånger. Tack för att ni hjälper oss. Havsbris styrelse Om ni följer vår checklista förblir HAVSBRIS en fin festlokal för alla. DOMSTENS BYFÖRENING Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja Domstens samhälles intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byn. Föreningen är helt opolitsk. Under år 2000 ändrades stadgarna så att även Grå Läges invånare nu kan bli medlemmar i vår förening. Hitintills har 5 fastigheter anslutit sig. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Anders Truedsson Vice ordförande Mats Halmén Sekreterare Anita Linde Kassör Elisabeth Malm-Butke Ledamöter Ingalisa Philip Claes Witting Henrik Arnekull Suppleanter Camilla Nöjdh MÖTESLOKAL: Anders Lundblad Havsbris Promenaderna längs vår kust är fantastiska. Enligt naturvårds planen 1968 har detta kustparti vetenskapliga naturvärden genom att hysa en rest av den ljunghedsvegetation, som tidigare utbrett sig i kustlandskapet samt genom att uppvisa ett komplex strandvalls - system, som utbildats vid äldre, högre liggande havsyta. Kustheden mellan Domsten och Viken blev naturreservat år

5 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Verksamhetsberättelse 2000 Styrelsen för Domstens Byförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2000: Medlemmar Antalet medlemmar uppgick den 31 dec till 241 pers. Sammanträden Årsmöte med efterföljande kaffesamkväm hölls den 24 maj Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden. Verksamhet i Havsbris Följande verksamheter har under året förekommit i Havsbris: VERKSAMHET Sammanträden Byför. m fl. Mamma-Barngruppen DIK / Byför. ÖVRIGA ARRANGEMANG Januari Dans kring granen DIK / Byför. Mars Skånsk keramik, Joakim Bengtsson Byföreningen April Valborgsmässobål Byföreningen Juni Dans kring midsommarstång Byföreningen Skånska Diktare med Gunilla Poppe Byföreningen Augusti Vandring i Slottsmiljö, Tore Artman Byföreningen Bland bronsåldershögar, Tore Artman Byföreningen Byvandring med Margit Rundberg Byföreningen Oktober Utbyggnad av Domsten, Skanska Byföreningen November Brasafton Byföreningen December Luciafirande Byföreningen EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR BOKFÖRINGSÅRET Ingående behållning Kassa 983,05 Postgiro 1405,72 Bank ,10 Summa kronor ,87 Inkomster Medlemsavgifter 24100,00 Bidrag 15000,00 Aktiviteter 2900,00 Räntor 142,75 Summa kronor 42142,75 Utgifter Omkostnader 12351,80 Havsbris 15000,00 Summa kronor 27351,80 Utgående behållning till 2001 Kassa 330,25 Postgiro 1715,57 Bank ,00 Summa kronor ,82 Kommentarer till ekonomisk redogörelse. Utgifter Ansvarsförsäkring 500 kr Avgift postgiro 310 kr Lina och kula till flaggstång vid hamnen 776 kr Vindstrut till dito 425 kr Kulturaftnar 4937 kr Midsommar 1336 kr Tävlingsvinst 1000 kr Trycksaker 594 kr Domsten Elisabeth Malm-Butke 8 Kontakt med myndigheter m.fl. Ett flertal skrivelser och telefonsamtal till Entek ang. el-stolpen för julgranen samt även ang. bryggor, cykelväg och stränder. Kulturnämndens ordf. Rolf Tufvesson deltog i ett styrelsemöte ang. ökat stöd till Domstens ungdomar och kultur. Information Byföreningen ger ut informationsskriften Vi på Domsten samt aktuell information genom utdelning i alla brevlådor och uppsättning på anslagstavlor. Byföreningen har även frågat invånarna om synpunkter på utbyggnaden på norra Domsten. Styrelsen tackar alla för gjorda insatser under året. Anders Truedsson Anita Linde Elisabeth Malm Butke Ordförande Sekreterare Kassör Mats Halmén Ingalisa Philip Monica Berggren Vice ordf. Bo Andersson Claes Witting Christer Eriksson REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, som utsetts att granska Domstens Byförenings förvaltning och räkenskaper, får efter verkställd revision avge följande berättelse för verksamhetsåret Vi har tagit del av protokoll och övriga handlingar. Räkenskaperna har förts på ett fullt tillfredsställande sätt och varit försedda med vederbörliga verifikationer. Anledning till anmärkning förekommer inte i avseende på förvaltningen, varför vi tillstyrker att Domstens Byförening beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för den tid revisionen omfattar. Domsten Ann-Mari Svedin Tore Artman 9

6 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t DOMSTENS IDROTTSKLUBB TENNISBANORNA I DOMSTEN DIK har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för glad samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Grå Läge ska aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med övriga föreningar i Domstens by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål. Styrelse för verksamhetsåret Ordförande Jan Roos Tel Kassör Ann-Mari Svedin Sekreterare Inger Holm Ledamot Annika Andersson Mats Göransson Birgitta Palmqvist Jan Swedin Årsmöte 23 augusti 2001 kl Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av tennisbongar till följande priser: GRÄSBANAN/GRUSBANAN Dik-medlemmar Vuxna/Juniorer 25:-/timme Övriga Vuxna/Juniorer 50:-/timme TENNISBONGAR KÖPS HOS: Kristinas Kiosk i hamnen Tel OBS! Vid spel på grusbanan skall spelet avslutas i så god tid att spelarna hinner iordningställa banan inför nästa speltimme, genom att kvasta den och sopa linjerna fria från grus. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA BANORNA FÖRE BETALNING AV SPELTIDEN. Aktiviteter Sommartennis Ann-Mari Svedin Tennisskola Mirelle Hallberg Simskola Lina Artman Innebandy, H-hallen Göran Artman Matlagningskurs Sven Svedin Boule Anders Artman Hamn till Hamn och Springtime; DIK sponsrar avgiften Ann-Mari Svedin DIK BYGGDE NY BOULEBANA 2000 Under pompa och ståt invigdes DIK:s nybyggda boulbana i slutet av juli år Medlemmarna har lagt ned ett stort arbete för att vi skulle få en verkligt bra bana. Här invigningsspelar några av byns pigga oldboys. 10 Windsurfingbrädor och nät till Strandvolleyboll: Finns att låna för medlemmar Kontakta kiosken Mamma-Barngrupp Havsbris Minst 1 gång var 14:e dag Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge t.ex. Grillaftnar, Vinprovning, Ålagille, Luciafirande, Dans kring granen m.m. Som medlem i DIK får du spela gratis på vår nyanlagda bana intill Havsbris. Glöm bara inte att göra i ordning banan efter avslutat spel. 11

7 f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t f ö r e n i n g s v e r k s a m h e t Södra Domstens Badförening DOMSTENS BÅTKLUBB Föreningen ansvarar för Domstens hamn. Vårt mål är att ständigt förbättra hamnen så att vi bland annat kan få en ökad ungdomsverksamhet inom båtsporten. SOMMARENS AKTIVITETER Tisdagsseglingar: Alla medlemmar, nuvarande och blivande är välkomna till hamnen varje tisdag kl Start sker kl Detta är en segling för både den erfarne och för Dig som nästan aldrig seglat. Det viktigaste är stunden efteråt då vi tar en pilsner tillsammans och ljuger lite om dagens segling. Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området. STYRELSE ÅRSMÖTE Ordförande Anita Linde Sekreterare Ida Lundblad Kassör Lena Vilnersson Revisor Alf Halmén Flaggchef Clasgöran Strömgren Klubbmästare Björn H:son Linde Midsommardagen den 23 juni 2001 kl Medtag kaffekorgen. Vi bjuder på tårta. AKTIVITETER Enligt separata kallelser kommer sammankomster med aktiviteter som t ex räkrespektive grillaftnar att genomföras. Optimistjollesegling: Förra årets försök med krav på större familjeengagemang blev en succé. I år fortsätter vi på den inslagna linjen. Två nya opp-jollar finns inlagda i budgeten. För mer information ring Per Lindwall tel Monark 606: Klubben har två gula kölbåtar som heter Romeo och Julia. Kan man grunderna för segling så är dessa tillgängliga för medlemmarna. Ansvarig är Jan Svedin tel timmars: För 12:e året arrangerar vi vår populära familjekappsegling söndagen den 26 augusti. Är Du nyfiken på att vara med som gast kontakta Göran Artman Asfaltering: Under försommaren kommer kompletterande asfaltsarbeten ske. Framförallt på södra vågbrytaren och arbetskajen. Barnens egen lekbåt Framför Havsbris har vi ställt upp en riktig fiskebåt som är barnens egen lekbåt. Här kan de med hjälp av sin fantasi segla ut i den stora vida världen medan föräldrarna leker med sina båtar. En vacker vinterbild på nya bryggan år Stormen tog vår gamla brygga. Kommunen har på ett förtjänstfullt sätt byggt om bryggan med kraftiga betong block och nya räcken. Nu hoppas vi bryggan skall klara alla nya stormar. Vi som sitter i styrelsen är: Ordförande Göran Artman v.ordförande Anders Artman Sekreterare Bertil Hermodsson Kassör Bo Tillberg Klubbmästare Bo Fredholm Ledamöter Christer Eriksson Gregor Holmgren Bent Kaad Bengt Lundgren Sven Svedin

8 a k t i v i t e t e r i b y n a k t i v i t e t e r i b y n DIK-medlemmar lagar härlig mat i Havsbris Mottot har varit att laga sund och närings - riktig mat. Gunde Svans kokbok har varit inspirationskällan. Nu träffas Kockarna ca fyra gånger per år för att hålla kunskaperna vid liv och få en glad afton tillsammans. Under Jan Roos skickliga och inspirerande ledning har ett tiotal Domstensbor under de senaste åren utvecklat sina kunskaper i matlagningens svåra konst. Till maten har alltid provats en salig blandning av goda viner under Sven Svedins överinseende och dokumenterat förnämliga ledning, vilket han nu bevisat genom att vinna årets vinprovning. Välkommen att följa med till Beredskapsmuséet vid Djuramåsa Besöket blir i månadskiftet augusti/september En guidad tur och något gott i magen kommer att ingå. Vi återkommer med mer information i slutet av sommaren. Trevlig sommar önskar Domstens Byförening. Är detta delar av vårt starka kustförsvar? Det kan säkert jämföras med dagens. Bland stenåldersbosättningar och bronsåldersgravar. VÅRT FÖRSVAR ÄR GOTT sa Per-Albin Hansson. Följer du med till Beredskapsmuséet kan du själv bilda dig en uppfattning om hur gott det var. Stig-Arne har bott i Domsten sedan 1936 och känner därför väl till omgivningarna. Han har under sina strövtåg funnit intressanta fynd i form av flintyxor, pilspetsar och andra spår av bosättningar precis i skogskanten. Han visar och berättar mer under vandringen. Tore har bott i Domsten sedan födseln. I fjol gjorde han två uppskattade vandringar samtidigt som han berättade på ett fängslande sätt. 14 Vi utvidgar succéen från i fjol och gör en kvällsvandring bland våra bronsåldershögar och stenålders bosättningar, som ni säkert inte visste fanns in på våra knutar. Följ med Tore Artman och Stig-Arne Ahlström på en ny spännande rundvandring som beräknas ta 2 3 timmar och är ca 3 km lång. Tag på oömma kläder och skor. Samling i hörnet av Fullriggarvägen och Fågelsången preliminärt onsdagen den 22 augusti kl Vi avslutar vid Körsbärsgården. Separat kallelse kommer i brevlådan med exakta tider ca en vecka före. Det vackraste vi har i Domsten är utsikten över Sundet, fälten & skogen Varför ej unna grannen denna glädje? Varför ej tukta eller ta bort buskar och träd som skymmer onödigt mycket för grannen, innan de blir så höga att det blir jobbigt och dyrbart att hugga ner dem. Detta kan bli en god start på samverkan. Varför inte göra en bytesaffär med grannen om Du kapar ett träd som hindrar min utsikt, så gör jag likadant för Dig! Vi får ljusare och luftigare trädgårdar, mindre löv att kratta upp och gör det svårare för objudna gäster att gömma sig. 15

9 a k t i v i t e t e r i b y n a k t i v i t e t e r i b y n Från GRAALERLEJE, GRÅ LEJE till GRÅ LÄGE Under medeltiden fanns ett litet fiskeläge vid bukten strax nedanför Kulla Gunnarstorps slott. Fiskeläget kallades på dansktiden för Graalerleje. På stranden under sandlagret fanns och finns fortfarande rikligt med grålera, som man för övrigt kan stöta på lite varstans längs vår kust men också ute på grunden i Sundet, något som märks vid ankring på ett sådant! Enligt de gamle i byn vajade den svenska flaggan från alla flaggstänger nästan varje söndag under sommarhalvåret. Detta var strax efter kriget. Vi var kanske mer patriotiska då och glada över att sluppit krigets hemskheter. Flaggningen skapade en festlig stämning över hela byn kanske en tradition för Domstensborna att återuppta igen? Domstens Batteri från 1:a världskriget. Vill du se eller gå ned i ett värn? VÅR BEREDSKAP ÄR GOD sade den store Per Albin Hansson. Undrar om tyskarna tyckte detsamma. Du kan själv bilda dig en uppfattning om kvaliteten på vårt försvar, efter det att du besökt Beredskaps muséet. På dagens sjökort finner man också namnet Grollegrund på grundet som sträcker sig sydvart utanför Domsten. Såväl Grollegrund som Gråleje kan härledas till samma ursprung Graalergrund och Graalerleje. Uttalsmässigt har Grålergrund genom tiderna blivit Grollegrund och Grålerleje har med sina två le-ljud språkligt kortats till Gråleje. En dramatisk händelse inträffade år 1711 då det lilla fiskeläget drabbades av pesten. Befolkningen utplånades nästan helt och ligger troligen begravd i Domsten på den s k pestkyrkogården, som var belägen där den lilla talldungen idag finns väster om Bygatan mitt i byn. Husen i fiskeläget brändes och raserades men ännu kan man faktiskt finna rester av bebyggelsen på platsen som tegelstenar och liknande. Så småningom uppstod Gråleje på nytt, men nu flyttat till platsen norr om Domsten innanför revet, där det finns än i dag. Numera med det mera svenskklingande namnet Gråläge. Stig-Arne Ahlström Studerar man den här gamla kartan från 1732 kan man lätt känna igen dagens namn. Försvenskningen har tydligen gått snabbt från Roskildefreden Vi har redan fått in det svenska ä-et i ordet Läje. Placeringen så nära slottet kan också ha påverkat beslutet att jämna läget med marken. Vilken slottsherre vill ha pesten så in på dörrarna? Kulla Gunnarstorp Den lilla röda pricken nedanför Kulla Gunnarstorp visar ungefär var Graalerleje låg. Den asiatiska böldpesten drabbade stora delar av Europa i början av 1700-talet. På våren 1711 kom pesten in från Danmark. Först till Domsten, senare Viken och flera fiskelägen längs Öresund. Vi har märkt ut den gamla pestkyrkogården på stora kartan, som finns på omslagets insida. MATINÉ PÅ POPPES GÅRD SÖNDAGARNA 8 OCH 22 JULI KLOCKAN Programmet i år heter I kärlekens tecken (kärlekshoroskop för alla födda mellan 1/1 och 31/12, ha!) Vi kommer att ha med kärleksdikter, kärleksvisor och annat om kärlek. Det finns med både känt och okänt material. Medverkande är Gunilla Poppe, Johan Pihleke gitarrist och Åsa Ahlander. Johan var med i Skånska Diktare förra året och Åsa i Lenngrensprogrammet. Vi kommer att ha med dikter av Hjalmar Gullberg, Lars Forsell, Maria Wine, Barbro Hörberg, Mickael Strunge med flera. Premiären blir 2 juli i Prästgårdens Samlingssal på Fredriksdals Friluftsmuseum. Biljetterna till matinéerna kostar 70 kr och kan köpas antingen hos mig per tel el. på Turistbyrån fr o m 15/7. Om du undrar över något annat så ring mig. Varma hälsningar Gunilla Poppe I förra Vi På Domsten hade vi en lång artikel om Batteri Domsten. Nu har vi tänkt göra en uppföljning på den artikeln med en rund vandring i området. Tore Artman tar oss med på en vandring runt Batteri Domsten, som kontrollerade landsvägen Höganäs Helsingborg (nuvarande väg 111) samt kustlinjen Domstens Rev till Kulla Gunnarstorp. Först går vi bland ruinerna av infanteriskansen med sina löpgravar och eldställningar för kulsprutor. Därefter beser vi manskapets förläggningsområde, kallat barackerna med minnesstenen från 1916 kanske uthuggen av en uttråkad beväring med överskottsenergi. Vi går vidare till de fyra artilleriställningarna med betongskyddsrum, murade med en viss konstnärlig stil. Vi samlas i korset Lärkstigen-Backstugevägen, preliminärt onsdagen den 29 augusti kl Tag på oömma skor, helst stövlar. Turen kommer att gå genom relativt tät undervegetation. Du får närmare information en vecka före turen. Minnessten från Barackernas tid

10 b y a r k i v e t b y a r k i v e t Domstens gatunamn berättar. Detta handlar om Petter Jönssons väg. En gammal domstenare, HANS PETTER JÖNSSON Av Sonia Malm forna ägor. Vägen är nu uppkallad efter honom, Petter Jönssons väg. Petter Jönsson kallades i byn för Petter Huggare. Efter ett långt och händelserikt liv slutade han sina dagar 1942, 91 år gammal. Enligt uppgifter, som Sonia Malm fått fram, har Petter Jönsson byggt följande hus på Domsten. Bygatan 1, Montessoriförskolan Bygatan 24 Bygatan 28, Gnetarödsgården Bygatan 37 Bygatan 43 Bygatan 56 Domsten i mars Sonia Malm 18 Jag minns honom mycket väl. Vi var nämnligen släkt och han besökte många gånger mitt föräldrahem. Petter Jönsson hade en hushållerska på äldre dagar som också var sömmerska. Hon hette Albertina Dahlberg och var från Halland. Hos henne lärde jag att sy. Det var från hösten 1938 till april Petter Jönsson var född 1851 på Hittarp Nr. 6 och var son till sockenskräddaren Jöns Svensson, född 1815 i Allerum. Han dog 1882 på Hittarp. Jöns gifte sig 1840 med Bengta Jönsdotter, född 1815 i Allerum. Hon dog 1907 på Hittarp. Petter Jönsson seglade till sjöss i unga år. Mönstrade ut som kock Några år senare drabbades han av malaria. Detta var anledningen till att han inte fortsatte med sjömanslivet. För trots det hårda livet till sjöss, som det var på den tiden, trivdes han bra. Efter hemkomsten och tillfrisknandet arbetade han som huggedräng på Kulla Gunnarstorp. Lönen var, enligt vad han berättade för mej, första året 25 öre om dagen. Petter Jönsson slutade efter några år och då var lönen 50 öre om dagen. År 1875 gifte sig Petter Jönsson med Johanna Jönsdotter som var född 1847 och kom från Viken Nr101. Hon dog 1916 på Domsten. Petter och Johanna fick barnen Anna Berdina Maria, född 1881 på Viken. Gerhardina Isidora Carolina, född 1885 på Viken, samt Conrad Bernhard, född 1888 på Domsten. Familjen bosatte sig först på Viken. Flyttade sedan till Hittarp som in hyse på Nr. 3 år flyttade familjen åter nu till torpet Nr. 4 på Domsten. I samband med att Petter Jönsson flyttade till Viken, började han arbeta på Vikens varv som timmerman under ca 10 år. På Domsten fortsatte Petter Jönsson som snickare, nu med att reparera hus och så småningom även bygga hus. Flera av dessa finns fortfarande kvar. ( Se nedan). Petter Jönsson kunde nu kalla sig byggmästare. Han bedrev en omfattande byggnadsverksamhet och var allmänt känd som en mycket duktig yrkesman. Han var anlitad av Kulla Gunnarstorp, där han byggde några av statarhusen samt gjorde reparationsarbete på slottet. Även prästgården i Allerum anlitade honom. Religiöst inställd, ägnade han stort intresse åt Domstens missionshus och dess verksamhet. Särskilt söndagsskolan låg honom varmt om hjärtat. Han bodde på Domsten Nr. 4, nuvarande Bygatan 35, som sträckte sig ända ner till stranden. I dag går en väg tvärs över hans Några av de vackra gamla Domstenshusen. I början på 1980-talet hade vi på Domsten en känd konstnär, Age Agesund, som bl.a var tecknare på Allers. Han älskade de gamla husen och tecknade av ett flertal av de äldsta och mest intressanta. Bygatan 35, tidigare Domsten Nr 4. Här bodde Petter Jönsson under sin tid i byn. Numera går hans väg tvärs över ägorna. Nuvarande Bygatan 45. Huset har varit byskola. Huset är numera förlängt. Detta är Bygatan 55. Tänk om dagens arkitekter kunde rita lika harmoniska och välproportionella hus, som gårdagens byggmästare kunde bygga utan ritning. Bygatan 85, ett av de bäst bevarade husen. 19

11 a r t i k l a r u r b y a r k i v e t a r t i k l a r u r b y a r k i v e t En idyllisk bild av vägen ner till Domsten genom Kullaskogen Vad är detta för ett murverk? EFTERLYSNING! Domsten befinner sig, som ni vet i ett generationsskifte och mycket av byns identitet ändras i takt med att nya invånare tillkommer. Det har kanske en och annan flanör undrat över som promenerat förbi Norra Bryggan här i Domsten! Svaret är: Ett militärt sjömärke från strax före andra världskriget! En fin berättelse skriven av Stig-Arne Ahlström kom in till Byarkivet och gav därmed svar på vad många säkert funderat över: Vad är detta för ett murverk? Därför är det nu viktigare än någonsin att allt material som har koppling till Domsten tas tillvara och insamlas. Har ni t.ex. gamla foton eller dokument rörande Domsten, låna ut dem till Byarkivet så scannar vi av dem. Den som vill berätta minnen om gamla Domsten men som tycker att det är besvärligt att skriva själv hjälper vi gärna. Vi som har hand om byarkivet är: Birgitta och Claes Witting, Bygatan 73, tel Madeleine och Mats Håkansson, Bygatan 77, tel För drygt tre år sedan startades Domstens Byarkiv. Vår målsättning är att samla information och dokumentation om både gamla och nutida Domsten till glädje för dagens och framtidens Domstensbor. Vi tackar alla som varit snälla och skänkt fotografier, lämnat in berättelser, dokument, brev, tidningsurklipp m.m. Även i år medföljder frågeformuläret för er, som vill bidra till att bevara Domstens gamla och nya historia. Till vår glädje har vi hittills fått in över 70 svar på enkäten och hoppas på fler svar framöver. Resultatet finns insamlat i Domstens eget Byarkiv i Havsbris. Som sexåring bodde jag i Sjöstugan, som syns i bakgrunden, sommaren 1938 och minns hur ett litet krigsfartyg en morgon plötsligt låg utanför platsen ganska nära land. Ett gäng flottister kom iland med en roddbåt och satte igång med att samla stenar i en medhavd rulle bör längs stranden, kommer jag ihåg. Sedan skyfflade man ihop murbruk och murade upp märket och återvände till sitt fartyg som lättade ankar och försvann framåt kvällningen. Någon vecka senare kom man igen och målade märket vitt. Jag minns hur imponerad jag var att få prata med sjömännen som i sina blåkragar gjorde ett starkt intryck på mig. Jag hade ett litet leksakskrigsfartyg i plåt som jag var hemma och hämtade och visade för dem. Än i dag minns jag hur en av flottisterna sa du ska till flottan när du blir stor! och så blev det faktiskt också! Det ska böjas i tid Stig-Arne Ahlström 20 21

12 i n v å n a r r e g i s t e r i n v å n a r r e g i s t e r Lite statistik om oss domstenare BYNS INVÅNARREGISTER 2001 Folkmängd i Domsten fanns det 268 bilar registrerade i Domsten. Av statistikansvarig Marianne Toreblad har vi fått lite upplysningar om åldersfördelning i byn, förändring i invånarantal, hur många som arbetar och lite annat smått och gott. Byn växer så sakteliga samtidigt som invånarna i snitt blir lite yngre. Det är positivt. Ålder Hbg 1999 Antal % Antal % % , ,1 7, , ,0 10, ,5 44 7,3 9, , ,8 28, , ,5 24, , ,3 18,7 Summa , ,0 100,0 Förvärvsarbetande (20-64 år) 1998 Förvärvsarbetande : Domstensbor 272 st Förvärvsintensitet 80,5 % De arbetar i: Domsten 23 st Helsingborgs tätort 135 Övriga Helsingborg 24 Utanför kommunen 80 Växlande mm 10 Bygatan 1 Montessoriförskolan 4 Törngren, Lars Anderberg, Ann-Sofie 5 Tuvesson, Otto 6 Olsson, Jan-Erik, Gertrud 7 Fredriksson, Tommy, Karin 8 Johanson, Aili 9 Haellqvist, Jan, Carin 10 Persson, Göte, Birgitta 11 Tufvesson, Tommy, Maria 12 Kron, Björn, Dorotea 13 Andersson, Bo, Birgit 15 Högild, Ole, Gudrun 17 Bengtsson, Sten 18 Berg, Christer, Alice 19 Swedin Jan, Karlsson Eva 20 Berg, Christer, Alice 22 Persson Jan, Nilsson Marie 23 Lindvall, Sonja 24 Winbladh 25 Lindvall, Per, Pauline 26 Andersson, Margareta 27 Rydegård, Lars 28 Andersen, Jörn 29 Hallberg, Magnus, Ingrid 31 Gilje, Johan, Christina 32 Ekberg, Kjell, Marianne 33 Ahlström, Stig-Arne, Saga 34 Ekberg, Kjell, Marianne 35 Henriksson, Herbert 36 Nilsson, Sigrid 37 Malmberg, Svea 38 Clausen Bruun, Mette 40 Nordström, Bertil, Birgitta 41 Nilsson, Lennart, Agneta 42 Lindkvist, Per, Jonna 43 Wallander, Anders, Gunilla 44 Ekstrand, Anna 45 Halling, Mikael, Ann-Louise 46 Hansén, Adolf 46 Wittrup, Bengt, Ulla 47 Pallin, Håkan, Gunilla 48 Skoglund, Birgitta 49 Nilsson, Inga 50 Jönsson, Stefan Nilsson, Ingbritt 51 Nilsson, Lars, Bodil 52 Friman, Lars, Agneta 53 Eliasson, Rutger 54 Nilsson, Eva, Frost, Karin 55 Little-Smith, Vally 56 Hörberg, Anders, Ella-Britt 57 Boström, Bengt, Irmili 58 Johnsson, Tomas, Kaisa 59 Nilsson, Rickard, Maria 60 Håkansson, Rickard 61 Frohagen, Christer, Gunilla 62 Berggren, Jan, Monica 63 Nilsson, Leif 64 Rundberg, Margit 65 Hansson, Jacob Borgh, Cecilia 66 Skoglund, Rolf 67 Laurin, Jan, Lena 68 Jonasson, Stig, Ulla 69 Lindén, Åke 70a Eljas, Daisy 70b Hjalmarsson, Leif Otterheim, Anita 71 Henriksson, Per Palmqvist, Birgitta 72 David-Andersen, Arne,Agnes 73a Witting, Claes, Birgitta 73b Witting, Jean 74a Rydberg, Christer Berggren, Camilla 74b Stendahl, Sonja 74c Ledin, Melker, Anna 75 Lundgren 76 Olsson, Klas, Malin 77 Håkansson, Mats, Madeleine 78 Kann, Birgitta 79 Poppe, Gunilla 80 Svanberg, Signe 81 Kyhlstedt, Ulla 82 Holmqvist, Stig, Ulla 83 Hallén, Jan 85 Andersson, Arne, Ulla Lilja, Bengt-Olof Gudmundsson, Iva 87 Ohlander, Christer, Gunnel Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR! 22 23

13 i n v å n a r r e g i s t e r i n v å n a r r e g i s t e r NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR! 24 Backstugevägen 1 Rentner, Lars, Monica 2 Rung, Lena Barkvägen 1 Thene, Claes 3 Gustavsson, Per Pläder-Gustavsson, Eva 5 Hedberg, Torbjörn Kristiansen, Elsebeth 7 Lindström, Tord, Christina 9 Wester, Björn Malmgren, Anna 13 Sewring, Sven Berghemsvägen 1 Paulson, Thomas, Birgitta 2 Ekman, Claes, Maj-Lis 4 Frost, Ingvar Bokliden 1 Nilsson, Leif, Gun Briggvägen 1 Wittrup, Lennart, Harriet 2 Fredrikzon, Björn, Eva 3 Svensson, Johny, Christina 6 Nöjdh, Thomas, Camilla 8 Gunnarsdotter, Gunilla 9 Persson, Arne, Britt Fregattvägen 4 Herfindal, Geir Lindberg, Pia 5 Truedsson 6 Björkman, Ulf, Catarina 7 Olsson, Sigurd, Ingegerd Fullriggarevägen 1 Paulsson, Elke, Olson W, Stig 2 Andersson, Mats, Elisabeth 4 Andersson, Mats. Elisabeth 7 Bengtsson, Åke, Inger 8 Sprang, Viking 9 Nilsson, Christer, Christel 11 Adsersen, Hans Ove, Lisbeth 12 Johansson, Sven-Erik, Brita Fågelsången 1 Halmén, Mats, Lisbeth 2 Halmén, Alf, Gurli 3 Lindström, Bodil, Björn 4 Tykesson, Gunvor 5 Nordbäck, Tomas 6 Hallbeck, Bo, Helena 7 Eneroth, Bo, Margita 8 Frennesson, Tord, Gunnel 9 Påhlsson, Lars Balsberg, Anna-Maj 10 Nyberg, Sven-Ingvar, Lisbeth 11 Axelsson, Inga, Bengt 12 Nilsson, Hans, Margret 13 Carlsson, Åsa, Kjell 15 Österberg 17 Eriksson, Magnus Bowall-Eriksson, Lena 18 Schmidt, Bo, Appelros, Christina 19 Rönnqvist, Lars, Lena 20 Arnekull, Henrik, Petra 21 Tengblad, Carl-Henrik, Anne 22 Admarker, Greger Forne, Kerstin 23 Holmgren, Gregor, Lena 24 Wernersson, Håkan Rosenlind, Maria 25 Jonsson, Bengt Wallin, Birgitta 26 Nobel, Jan, Åsa 27 Bergström, Jonas, Cecilia 28 Persson, Marie Alexandersson, Stefan 29 Göransson, Mats, Ann Gnetarödsvägen 2 Andersson, Berta 4 Persson, Ingegärd 6 Jönsson, Karl-Erik, Eva 8 Håkansson, Lena 10 Håkansson, Erik 12 Persson, Gösta 14 Bergers, Elisabeth Gröna Gång 1 Lideflo,Ingvar, Inga-Lisa 2 Abdon, Leif, Gerd 4 Jansson, Mildred, Ralph 5 Andersson, Karl-Gustav, Annika 6 Ekblad, Tom 7 Kullmar, Bengt, Elisabeth 8 Engman, Marcus, Lena 9 Hugo-Persson, Mats 11 Linde, Björn, Anita 13 Strömgren, Claesgöran Winbladh, Lena 15 Anderberg, Björn, Kerstin 17 Ohlsson, Elsa, Karin Göran Wittings väg 1 Håkansson, Kersti Kristiansson, Brita 3 Jönsson, Erik, Ruth Lärkstigen 1 Vattenverket 2a Ljungnér, Bengt, Gunilla 2b Hessler, Jonas, Marie 3a Johansson, Roland Edman, Lena 3b Mauritzon, Per, Inger 4a Hrabaciko, Christian, Kristina 4b Becker, Lena 5 Gustafsson, Per-Inge Hydén, Eva 6 Svensson, Jörgen Pernald, Mia 7 Ahlklo, Jan, Åsa 9 Winberg, Sonja 10 Roos, Jan, Christel 11 Lundin, Irene 12 Hansson, Henry 13 Wetterberg, Ulla, Peter 14 Silfverberg, Hans, Lisbeth 15 Andersson, Mona 16 Svensson, Kent, Gunilla 17 Nilsson, Arne, Asta 18 Goteman, Örjan, Ingela 19 Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva 20 Olsson, Sten, Agneta 21 Andersen, Hans Michael Rydén, Ann - Christin 22 Andersson, Kjell, Gunnel 24 Bergqvist, Curt, Gunnel 26 Truedsson, Anders, Marie 28 Vanselius, Ulf, Susanne Nils Ols väg 1 Nilsson, Ulf, Monica 2 Jönsson, Bert 3 Olverling, Otto 4 Svenningsson, Carl-Magnus Persson, Nina Norra Stranden 6 Åberg, Eva 8 Björnberg, Christer, Ingela 10 Bergers, Ulf 14 Svedenstedt, Lars, Lotti 16 Lindner, Anders, Ulla Petter Jönssons väg 1 Bynke, Torsten, Eva 3 Appelgren, Asta 4 Andersson, Ingrid 5 Philip, Thomas, Ingalisa 6 Holm, Björn, Inger 7 Johnsson, Joachim, Annette Philip 8 Henriksson, Ingvar Borowiec, Anna Peter Svenssons väg 1 Otto, Wilhelm Jansson, Kerstin 2 Osterkamp 3 Persson, Mats, Carina 4 Malm, Sonia, Elisabeth 5 Jönsson, Henrik, Nina Seglarevägen 2 Artman, Bo Anders 3 Utterström, Erik, Cecilia 4 Abdon, Rolf, Anna 5 Elfsberg, Rolf, Camilla 6 Heijne, Elsa 8 Sjöström, Hans, Kerstin Stejlebacken 1 Strömberg, Anders 2 Collin, Märta 3 Bengtsson, Gunborg 4 Stendahl, Kjell, Annika 6 Håkansson, Per-Åke, Gerd Sundsvägen 1 Lundblad, Anders, Ida 2 Frankki, Sören, Kerstin 5 Collbring, Boris, Gun 6 Jonsson, Lennart, Monica 7 Dahlqvist, Lars Wilnersson, Lena Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. 25

14 i n v å n a r r e g i s t e r Vissa namnuppgifter kan vara ofullständiga. Var vänlig kontakta sekreteraren angående detta eller annan korrigering. Vi vill gärna att invånarregistret skall vara så fullständigt som möjligt. Södra Stranden 1 Iacobi, Stina 4 Nilervall, Jan, Birgitta 6 Svedin, Sven, Ann-Marie 8 Lundgren, Lars, Mats Erjefält, Ingrid 14 Hansson, Jan, Ingegerd 16 Håkansson, Håkan, Marie 18 Qvarfordt, Peter, Inger 24 Axelsson, Elsie 30 Nilsson, Ola Sernevi, Marianne 32 Hörnevall, Rut 34 Caan, Michael, Yvonne 36 Artman, Göran, Susanne 38 Lindell, Gert, Maria Tuves väg 4 Fors, Anders, Karin 5 Ter Schiphorst, Claes, Kristina 6 Jepsson, Olle 7 Falke, Pia 8 Hyllén, Börje, Inger 11 Hallbeck, Ingrid 13 Peters, Ulf 14 Sjöberg-Johnson, Ann-Sofie Johnson, Gustaf 15 Lööf, Ingrid 16 Rabow, Lennart, Ingegerd 17 Olsson, Sonia 18 Lundius-Cederqvist, Karin Ålagränd 1 Rydén, Sven, Aina 2 Jakobsson, Bo 3 Sjöberg, Arne 4 Meierkord, Gerhard, Birgitta 6 Gregoriusson, Gunnar, Gullan Ängsliden 1 Artman, Tore Thornell, Marianne 3 Karlsson 5 Månsson, Jonas Håkansson, Helena Medlemmar från GRÅ LÄGE Grålägevägen 5 Persson, Lennart 7 Sjöholm, Birgitta, Anders 9a Wanninger, Rickard 13b Månsson, Torgild, Birgitta 23 Andersson, Per NAMN? SÄTT LÄSLIGA SKYLTAR MED NAMN OCH ADRESS PÅ ERA BREVLÅDOR!

15

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2015-05-26.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2015-05-26. Protokoll fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2015-05-26. Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Elisabeth Malm- Butke, Cecilia Westander, Patrik Berntsson Frånvarande: Anders

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Stiftelsen Havsbris. Ordföranden har ordet 2

Stiftelsen Havsbris. Ordföranden har ordet 2 Vi på Domsten 2011 Ordföranden har ordet Stiftelsen Havsbris Bästa Domstens- och Grålägebor! Ytterligare ett år har passerat. Här kommer Vi på Domsten 2011 och sommaren är på G. Lite tillbakablick på vädret

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer