UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013"

Transkript

1 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2012/2013. Informationen är strukturerad på följande sätt: 1. Mer information 2. Allmänt 3. Utbytesprogram m.m. Detta avsnitt innehåller en beskrivning av de studerandeutbytesavtal och de universitet som vi f.n. har avtal med, samt ett antal nyttiga internetlänkar. Det finns även några ord om vad som gäller för dem som åker på egen hand som s.k. freemovers. 4. Ansökan till utlandsstudier Här får du en förteckning över bl.a. ansökningstider och var du lämnar in ansökningarna. 1

2 2

3 1. MER INFORMATION Länk till detta häfte hittar du på flera av fysikinstitutionens websidor, t.ex. under Utbildning på Fysiks hemsida För information med kort hållbarhetstid är anslagstavlan för internationalisering den bästa källan. Du hittar den mellan fysikinstitutionens bägge datasalar på plan 3 i Naturvetarhusets NA-flygel. Information kan också fås från Roger Halling som är studierektor för internationella relationer vid Institutionen för fysik. Du hittar honom på plan 3 i Fysikhuset, nära skywalken till Naturvetarhusets NA-flygel. International Office i Förvaltningsbyggnadens södra flygel på campus är en annan viktig informationskälla, särskilt för utbyten under centrala universitetsavtal. Universitetets ingångswebsida för utlandsstudier är Här finns en hel del användbar information även för dem som reser undra andra avtal eller som s.k. freemovers. Utbytesavtalsdatabasen finns här: Vill du leta upp universitet runt om i världen är det här en bra länk: 2. ALLMÄNT Tveka inte om du vill studera utomlands, det är inte särskilt komplicerat att ordna, studielånen anpassas efter kostnadsläget i landet, och av tidigare studentrapporter att döma blir det en upplevelse för livet. Erfarenhet av utlandsstudier är dessutom en mycket god merit på arbetsmarknaden, det visar på oräddhet, initiativkraft, social kompetens, förmåga att klara sig i nya situationer, förbättrad språkförmåga och förståelse för andra sätt att tänka. Dessa utom-akademiska egenskaper värderas ofta högt av arbetsgivarna och 3

4 kan vara den avgörande punkten för att anställa just dig. Dessutom kan du hitta kurser som inte ges i Umeå. Ett första råd till dig som vill studera utomlands är att du så snart som möjligt bestämmer dig för vart du vill åka och när. Därefter bör du leta fram lämpliga kurser på det tilltänkta värduniversitetets hemsida. Tänk på att i de flesta länder sker undervisningen på hemspråket, men fler och fler universitet börjar införa undervisning på engelska, särskilt på masternivån. Examensarbeten brukar alltid kunna göras på engelska, men alla universitet är inte villiga att handleda examensarbeten och det kräver extra planering. Lämpligast är att studera utomlands under en eller två terminer under det fjärde eller femte studieåret. Terminstiderna kan vara olika i olika länder, vissa länder har t.o.m. tre terminer per läsår. CSN kräver minst 13 veckor för att bevilja studiemedel. För att underlätta för dig har Umeå universitet, Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten, samt fysikinstitutionen, skrivit utbytesavtal med ett stort antal universitet över hela världen. Reser du under ett sådant avtal förenklas hanteringen avsevärt, du slipper terminsavgifter som ofta kan vara mycket höga, kr per termin är inte ovanligt, och oftast får du hjälp av värduniversitetet med att ordna bostad och få annan service. Dessutom får du, efter ansökan hos Roger Halling eller International Office i Umeå, en försäkring kallad Student ut som andra studenter bara kan få mot en relativt hög avgift. För att kunna räkna in dina utländska kurser i din svenska examen måste dina preliminära kursval godkännas av den programansvarige i god tid innan du reser. Detta gäller även examensarbeten. CSN brukar också kräva ett sådant godkännande. När allt är klart måste du före avresan rapportera till Roger Halling under vilken period som du kommer att vara utomlands, också om du åker som freemover. Det är viktigt att Roger har denna information om något skulle hända dig under utlandsvistelsen, men det är också viktigt för din försäkring och för att UmUs internationaliseringsstatistik ska vara tillförlitlig, statistiken påverkar den framtida planeringen. Eventuella ändringar av kursvalet under bortovaron ska rapporteras hem till och godkännas av den programansvarige så fort som möjligt. Roger ska också underteckna ett CSNintyg som du själv hämtar hem från webben. Du kan få mycket nyttig information av gamla utbytesstudenter. Tidigare utresanden från Fysik/Teknisk fysik finns här: Hitresande studenter hittas här: 4

5 3. UTBYTESPROGRAM M.M. 3a. Inom-europeiska bilaterala s.k. ERASMUS-avtal för fysikinstitutionen i Umeå. 3b. Avtal med utom-europeiska universitet för fysikinstitutionen i Umeå. 3c. Imperial College, London, specialarrangemang för fysikinstitutionen. 3d. Ämnesövergripande fakultetsavtal och centrala avtal för Umeå universitet. 3e. North2North, ett ämnesövergripande utbytesnätverk för Umeå universitet. 3f. NORDLYS, ett ämnesövergripande nätverk inom Norden för Umeå universitet. 3g. Freemover. Listor på alla avtal vid UmU finns här: Vill du veta mer om städerna/länderna är förstås Wikipedia är en bra källa. 3a. ERASMUS-utbyten ERASMUS/SOCRATES är EUs program för studerandeutbyten mellan högre läroanstalter inom främst EU-området. Institutionen för fysik i Umeå har ca femtio bilaterala ERASMUS-avtal med olika fysikinstitutioner i Europa, se nedan. Dessa utbyten är de utbyten som är enklast att hantera för alla inblandade. Enligt reglerna får universiteten inte ta ut terminsavgifter av ERASMUS-studenter. Bostad ska ordnas av värduniversitetet efter ansökan, men tyvärr fungerar det inte alltid så, men alla universitet hjälper åtminstone till så gott de kan. Ofta erbjuds också en frivillig introduktionskurs och en frivillig språkkurs. De resande erhåller, efter ansökan vid International Office i Umeå, ett ERASMUS-stipendium som idag ligger på minst 200 EURO i månaden. En del av den summan utbetalas dock först efter studieperiodens slut. Urvalet av utresande ERASMUS-studenter görs vid Institutionen för fysik i Umeå. Ett villkor för att bli antagen är att du har lyckats hålla någorlunda normal studietakt, dvs. klarat ca 60 hp per läsår under din aktiva studietid. Detta är inte ett krav för belöna duktiga studenter, utan motiveras av att de som åker ut ska ha en hyfsad chans att klara sina utlandsstudier. Konkurrensen om ERASMUS-platserna är normalt svag, men om antalet sökanden är större än antalet platser är det främst studiemeriterna som avgör, närmare bestämt det tidsviktade medelbetyget (avvikelser från 60 hp per år påverkar medelvärdet uppåt eller nedåt). 5

6 Om du tidigt vet precis vart du vill åka och fysikinstitutionen inte redan har ett kontrakt med den institutionen, kan du kontakta Roger Halling för att försöka få till ett nytt ERASMUS-avtal, men anmälan måste i så fall ske minst ett år i förväg. Denna möjlighet finns dock bara för universitet i Europa. Ibland kan man också få låna outnyttjade ERASMUS-platser från andra institutioner vid UmU. Institutionen för fysik vid Umeå universitet har för läsåret 2012/13 ERASMUSavtal för studerandeutbyten med fysikinstitutioner vid nedanstående universitet (oavsett avtalets lydelse om studietid brukar det gå att välja en eller två terminer så länge totala utbytestiden inte överskrids). Belgien: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur Finland: University of Jyväskylä Frankrike: Université d Angers Université Joseph Fourier, Grenoble Université Claude Bernard Lyon 1 Université de Nice-Sophia Antipolis i Nice Université Henri Poincaré i Nancy Université Denis Diderot, Paris 7 Université La Rochelle (nytt) Université Francois-Rabelais, Tours Holland: Vrije Universiteit Amsterdam Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Italien: Università degli Studi di Torino, Turin Lettland: Latvijas Universaitate i Riga Polen: Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw Politechnika Wroclawska, Wroclaw Rumänien: University of Bucharest (nytt) Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca Universitatea de Vest din Timisoara Spanien: Universidad de La Laguna, Tenerife Univ. of Santiago de Compostela Tjeckien: Palacky University, Olomouc Turkiet: Afyon Kocatepe University Anadolu Universitesi, Eskisehir Ankara Universitesi Ege University, Izmir Fatih Universitesi, Istanbul Istanbul Technical University Istanbul University (nytt) Middle East Technical University (nytt) Nigde University Sabanci University Yeditepe University Yildiz Technical University Tyskland: Universität Augsburg Freie Universität Berlin Fachhochschule Emden/Leer Justus-Liebig-Universität Giessen Ruprecht-Karls Universität Heidelberg Technische Universität Ilmenau Friedrich-Schiller-Universität Jena Universität Konstanz Johannes Gutenberg-Universität Mainz Universität Potsdam, Berlin Universität Paderborn, Paderborn- Lippstadt Ungern: Szegedi Tudományegyetem, Szeged Österrike: Technische Universität Wien. 6

7 En uppdaterad lista över Fysiks avtal finns här: Nedan följer korta beskrivningar av universiteten ovan: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgien Namur är en stad i södra Belgien av Umeås storlek. Undervisningen sker på franska, men exjobb kan säkert göras på engelska. Vi har tre utbytesplatser i bägge riktningarna om vardera en termin. University of Jyväskylä, Finland Jyväskylä är en liten stad med knappt invånare i mellersta Finland. Universitetet har ca studenter. Avtalet gäller en halvårs-student i vardera riktningen. Om undervisningsspråket skriver de: Most courses for basic and subject studies (course codes FYSPxxx and FYSAxxx) are taught in Finnish. For advanced and post-graduate courses the teaching language is either Finnish or English depending on the audience. Université d Angers, Frankrike Angers är en stad på invånare vid floden Maine ca 30 mil sydväst om Paris. Vi har avtal om två utbytesstudenter i vardera riktningen varje år. Universitetet har ca studenter. Websidan finns bara på franska vilket talar för att undervisningsspråket är uteslutande franska. Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrike Universitetet ligger i Grenoble i sydöstra Frankrike. Fysikutbudet är enormt. Undervisningen sker normalt på franska. Fysikinstitutionen i Umeå har avtal för två helårsstudenter i vardera riktningen. Université Claude Bernard Lyon 1, Frankrike Lyon är Frankrikes näst största stad och ligger i östra/sydöstra Frankrike. Universitetet är av UmUs storlek. Undervisningen är av allt att döma på franska. Vi har avtal om utbyten av två helårsstudenter per år i vardera riktningen. Université Henri Poincaré, Nancy 1, Frankrike Nancy är en stad med invånare i nordöstra Frankrike. Universitetet grundades Fysikinsitutionen i Umeå har avtal för två utresande och fyra hitresande helårsstudenter. Man erbjuder numera många kurser på engelska inom området fusionsvetenskap och plasmafysik Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, Frankrike Universitet ligger i Nice. För närvarande ges all undervisning på franska även om exjobb kan göras på engelska. Den tidigare fysikprofessorn vid vår 7

8 institution, Anders Kastberg, har numera en professur i Nice och han hjälper dig om du vill åka dit. Avtalet gäller tre helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår. Université Denis Diderot, Paris 7, Frankrike Som vanligt i Frankrike är undervisningen på franska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Université La Rouchelle, Frankrike La Rochelle är en liten hamnstad i Frankrike med drygt invånare. Universitetet har mindre än 8000 studenter, men har bl.a. en utbildning mot en master i Material Science and Engineering. Avtalet gäller två stycken entermins utbyten per år. Université Francois-Rabelais, Tours, Frankrike Som vanligt i Frankrike är undervisningen på franska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Vrije Universiteit Amsterdam, Holland Vrije Universiteit ligger i Amsterdam i Holland. Studenter som vill hit bör åka under sitt fjärde år. Utbytet är i första hand tänkt att ske under vårterminen. Man läser normalt två kurser och gör ett projektarbete i en forskargrupp. I forskningen används lasern som ett hjälpmedel för att undersöka allt från grundläggande problem inom laserteknik till tillämpade problem inom biofysik. Det finns möjligheter att göra sitt 20 poängs examensarbete vid Vrije Universiteit inom ett bredare utbud av fysikinriktningar, men det måste i så fall planeras i god tid i förväg. Undervisningen sker på engelska när utländska studenter deltar. Avtalet gäller en halvårsplats i vardera riktningen. Technische Universiteit Eindhoven, Holland Eindhoven är en stad av Göteborgs storlek i södra Nederländerna. Avtalet gäller en student i vardera riktningen. Rijksuniversiteit Groningen Groningen är en stad med ca invånare som ligger i norra Holland. Universitetet är av UmUs storlek. Avtalet gäller två en-terminsvistelser i vardera riktningen. De kan nog slås ihop parvis till helårsvistelser. University of Torino, Turin, Italien Detta är ett stort universitet, men är utspritt över hela Turin. Staden ger ett lugnt och fint intryck trots sin storlek på nära 2,5 miljoner invånare. All grundläggande utbildning är på italienska men avancerade kurser ges på engelska. Det går också bra att göra exjobb på engelska i Turin. Utbytesavtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. 8

9 Latvijas Universaitate, Riga, Lettland Universitetet ligger i Lettlands huvudstad Riga. Avtalet gäller för en utresande och två hitresande halvårsstudenter. Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan, Polen Universitetet (AMU), som ligger i Poznan, Polen, har varit vår största utbytespartner jämte universitetet i Giessen när det gäller hitresande studenter. AMU har även utbildning inom medicinsk fysik och beräkningsfysik. Fysikinstitutionen är nummer tre i storlek i Polen. Utbudet av kurser på engelska är begränsat men det går att få projekthandledning på engelska. Vi har avtal för två utresande halvårsstudenter. I andra riktningen gäller avtalet fyra helårsstudenter. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, Polen Wroclaw är Polens fjärde största stad och har runt 700,000 invånare. Universitetet som ligger i centrala staden, har ca 15,000 studenter. Om undervisningsspråket skriver de själva: As a rule, the lectures are given in Polish, but some of them (the more specialized ones) can be offered in English if there are foreign students participating.".avtalet gäller två utresande helårsstudenter och lika många i motsatta riktningen, men det går säkert att resa dit under kortare perioder. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Politechnika Wroclawska, Wroclaw, Polen Wroclaw är Polens fjärde största stad och har runt 700,000 invånare. Undervisningsspråket är polska, men det går att läsa vissa kurser och göra exjobb på engelska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. University of Bucharest, Rumänien Fysikinstitutionen ligger utanför Bukarest och är högst rankad i landet. Ett forskningsinstitut med en hel del storskalig utrustning ligger nära fysikinstitutionen och de lider brist på masternivåstudenter som kan bidra till forskningen. Den som vill göra ett examensarbete i fysik bör därför ha stora chanser att hitta något intressant här. Avtalet gäller två helårsstudenter per år. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Rumänien Staden Cluj-Napoca är huvudstad i Transsylvanien i nordvästra Rumänien och har över invånare. Universitetet är ett av Rumäniens största med nära studenter, t.o.m. kurser i svenska, norska och finska erbjuds de inhemska studenterna. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. I skrivandes stund är det dock oklart hur många kurser som kan erbjudas på engelska. 9

10 Universitatea de Vest din Timisoara, Rumänien Timisoara med sina invånare ligger i västra Rumänien, i hörnet vid Serbien-Montenegro och Ungern. Universitetet är ungefär lika nytt som Umeå universitet. Man har sagt sig villig att erbjuda fysikkurser på engelska. Avtalet gäller 2 helårsstudenter i vardera riktningen, men även lärarutbyten ingår. Universidad de La Laguna, Kanarieöarna (Spanien) La Laguna är en liten stad belägen i inlandet på norra Tenerife. Klimatet är perfekt året om. Universitetet är mest känt för sitt observatorium nära vulkanen Teide och har en bra utbildning i astronomi. All undervisningen sker på spanska, men det går att göra examensarbeten på engelska. Utbytesavtalet gäller en helårsstudent i vardera riktningen. Univ. of Santiago de Compostela, Spanien Santiago de Compostela är en gammal pilgrimsstad i nordvästra spanien. Universitetet ligger på gångavstånd från den mycket pittoreska gamla staden. Tyvärr ges undervisningen bara på spanska och det kan vara problem med exjobb eftersom exjobb först nu börjat införas i den lokala examen. Vi har avtal om två helårsstudenter i vardera riktningen. Palacky University Olomouc, Tjeckien Olomouc är stad av Umeås storlek och är en av Mährens äldsta städer. Palacky University grundades redan Inom fysikområdet profilerar man sig mot experimentell fysik. Av språkskäl kan fysikinstitutionen i Olomouc endast ta emot studenter för projektarbeten (examensarbeten). Avtalet gäller tre inresande och tre utresande helårsstudent per år. Afyon Kocatepe University, Turkiet Universitetet är mycket ungt, grundat så sent som Avtalet gäller två utresande och tre hitresande studenter varje år. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Vi har dock vissa dubier om kvaliteten på undervisningen. Anadolu Universitesi, Eskisehir, Turkiet Staden Eskisehir, som ligger ca tjugo mil väster om Ankara, är av Göteborgs storlek. Mycket låg kriminalitet. Studenterna bor inne på det stora och vackra campusområdet som innehåller både bio, teater, affärer och flera restauranger och kafeer. Allt är nytt och fräscht och universitetet har gott rykte. Alla ingenjörskurser ges på engelska. De fysikkurser som ges på engelska är Quantum Physics, Solid State Physics, Nuclear Physics, och Electric Circuits, samt ett antal masterkurser. Även examensarbeten kan göras på engelska. Avtalet gäller för tre utresande och tre hitresande helårsstudenter. Även lärarutbyten ingår i avtalet. 10

11 Ankara Universitesi, Ankara,Turkiet Ankara, med sina 2.7 miljoner invånare är Turkiets huvudstad. Universitetet, som är statligt, är inte mer än 60 år gammalt, men har redan gott renommé i landet. Avtalet gäller 4 helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Om språket skriver de så här:... every semester (it lasts 14 weeks) at least one lecture is given in English to our students. In addition to this we offer elective lectures to our students and the lecturers are free to offer these courses in English or in Turkish. Ege University, Izmir, Turkiet Izmir, som ligger på Turkiets västkust, är landets tredje största med gamla anor. Universitet är välrenommerat. Avtalet gäller fyra studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Fatih Universitesi, Istanbul, Turkiet Detta privata universitet är ett nytt och fräscht campusuniversitet som ligger i utkanten av Istanbul. Avtalet gäller för tre utresande och tre hitresande helårsstudenter. Det går sannolikt att studera under en kortare tid också. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Fysikinstitutionen är liten men alla fysikkurser ges både på engelska och på turkiska. Kursutbudet är dock begränsat. Vi har haft flera gästlärare från Fatih University som undervisat i Umeå. Umeålärare har också undervisat vid Fatih University. Istanbul University, Turkiet Detta är ett stort välrenommerat universitet spritt över Istanbul. Vi har hela sex utbytesplatser om en termin vardera. Istanbul Technical University, Turkiet Detta är en välrenommerad statlig teknisk högskola med fem olika campus, sannolikt alla på den europeiska sidan av Istanbul. Vi har avtal för fyra hitresande och två ditresande studenter varje år. En god gissning är att all undervisning sker på engelska. Middle East Technical University, Turkiet Denna tekniska högskola, som ligger i Ankara, hör till de högst rankade i Turkiet. Avtalet omfattar tre helårsplatser per år. Nigde University, Turkiet Detta är ett mycket ungt universitet i centrala Turkiet. Vanliga kurser ges ej på engelska. Avtalet gäller fyra studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Sabanci University, Istanbul, Turkiet Detta är ett mindre men välrenommerat privat universitet som ligger drygt 25 km från Istanbuls centrum, på asiatiska sidan. Vårt avtal gäller fyra hitresande 11

12 och två ditresande studenter varje år. Undervisningsspråket är engelska. Kursutbudet i fysik är dock lite begränsat. Yeditepe University, Istanbul, Turkiet Detta är ett välrenommerat privat universitet som ligger på asiatiska sidan i Istanbul. All undervisning sker på engelska. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Yildiz Technical University, Istanbul, Turkiet Detta är en välrenommerad statlig teknisk högskola på den europeiska sidan i norra Istanbul. En god gissning är att all undervisning sker på engelska. Avtalet gäller sju hitresande och två ditresande studenter varje år. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Universität Augsburg, Tyskland Augsburg ligger nära Műnchen och har drygt en kvarts miljon invånare. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Freie Universität Berlin, Tyskland Freie Universität Berlin har mer än studenter och ligger i utkanten av Berlin. Avtalet gäller en årsstudieplats i vardera riktningen. Fachhochschule Emden/Leer, Tyskland En fackhögskola är något mer praktiskt inriktad än en vanlig teknisk högskola. Denna fackhögskola ligger i Emden i norra Tyskland, mellan Hamburg och Holland. Avtalet gäller främst utbyten inom laserteknologiområdet. Du kan också delta i ett intensivprogram "Applications of Laser Technology" som ges varje år vid påsktid. Avtalet har hittills gällt två halvårsstudieplatser i vardera riktningen. Om undervisningsspråket skriver de så här All lectures during the first year and several lectures in higher semesters are given in English. Tre specialiseringar framhålls särskilt, Laser Technology, Biomedical Physics och Sound & Vibration. Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland Justus-Liebig-Universität ligger i Giessen, som är en mindre stad strax norr om Frankfurt am Main i Tyskland. University of Giessen är vår främsta ERASMUS-partner när det gäller antalet hitresande studenter. Avtalet gäller fem helårsplatser i vardera riktningen. Angående kurser på engelska skriver de (V07):... what we can offer is for advanced students. For example, in the current semester there are the following courses offered in English: Introduction to Chiral Perturbation Theory, Experimental Hadron Physics, European Graduate School Lecture Weeks, European Graduate School Colloquium and several seminars at an advanced level. In addition, lab. classes could be attended with just knowledge of English. 12

13 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Tyskland Detta är ett av de främsta universiteten i Europa inom fysikområdet. Kursutbudet är väldigt stort och det finns mycket goda möjligheter att göra examensarbetet i Heidelberg. Avtalet gäller två helårsplatser i vardera riktningen. Om språket skriver de så här:... as of now, only courses for advanced students are offered in English; however, we will establish a Graduate School in Fundamental Physics which is all English; and our entire Master program, starting in 2008, will be offered in English. Technische Universität Ilmenau, Tyskland Ilmenau är en liten stad i mellersta Tyskland, strax söder om Thűringen. Avtalet gäller två halvårsstudenter i vardera riktningen. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland Jena ligger nära Weimar och har drygt invånare. Universitetet grundades redan Kurser inom fotonikområdet går att läsa på engelska. Avtalet gäller hela sex helårsplatser i vardera riktningen. Universität Konstanz, Tyskland Konstanz är en mindre stad med gamla anor som ligger nära Bodensjön på gränsen mot Schweiz. Universitetet är dock lika ungt som Umeå universitet. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland Universitetet ligger i Mainz (ca invånare) nära Frankfurt am Main i Tyskland. Det finns ett stort utbud av kurser. Undervisningen sker oftast på tyska, men höstterminen 07 kommer de att ge följande kurser på engelska: Elementary Particle Physics (8 ECTS credits), Nuclear Physics (6), Solid State Physics (8) och Quantum Optics (8) på engelska. Avtalet gäller två halvårsplatser i vardera riktningen. Universität Potsdam, Tyskland Potsdam ligger i sydvästra utkanten av Berlin. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Kurser som ges på engelska 2007 är: Nonlinear data analysis and modelling in sciences; Theory of Chaos; Theory of Chaos on computer (practical training); Elements of Quantum Information Processing; Natural oscillations in extended systems: from accoustics to quantum mechanics; Physical and Engineering Properties; Polymer Science; Polymers: theory and computer simulations; Astrophysical Seminar and Colloquium; Seminar on nonlinear data analysis and modelling (Summer semester); och Introduction to Soft Matter Physics; The Physics of Polymer-based Devices; Stochastic processes and statistical methods; Nonlinear Optical Properties of Organic Materials; Seminar on nonlinear data analysis and modelling (Winter 13

14 semester). Notera också att Some of the actually German courses are also switched to English as far as foreign students attend. Universität Paderborn, Tyskland Paderborn ligger i Nordrhein-Westfalen mitt emellan Köln och Hannover. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen.även lärarutbyten ingår i avtalet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Ungern Szeged är en stad på knappt invånare som ligger i södra Ungern, i hörnet mot Serbien-Montenegro och Rumänien. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen, samt lärarutbyte. Technische Universität Wien, Österrike Utbudet av kurser är mycket stort och som studentstad är Wien mycket populär. Avtalet gäller två utresande och en hitresande helårsstudent. Undervisningsspråket är tyska (österrikisk dialekt) på alla obligatoriska kurser. Du erbjuds en intensivkurs i tyska före terminsstarten för att lättare komma in i studierna. Om övriga kurser skriver de så här (2007): Supervision in labs. or project work can be in English. There are several optional courses which are given in English in the area of Neutron Activation, Nanotechnology, Computational Material Sciences, Laser-Matter Interaction, (Theoretical) Solid State Physics, X-Rays and Neutrons, Advanced Atomic Theory, Electron Structure, Magnetic Materials, Biological and Medical Applications, Space Propulsion, Themo-electricity/Transport in Solids. 3b. Fysikavtal med utom-europeiska länder Fysikinstitutionen har ett utbytesavtal med City University of Hongkong som gäller fyra studenter under en termin i vardera riktningen. Här är undervisningsspråket engelska rakt igenom. Tyvärr är deras fysikutbud lite begränsat, de är specialiserade mot materialfysik, men det går också att läsa grundkurser i fysik och mer ingenjörsinriktade kurser. Personalen på International Office vid CUH är hjälpsam och effektiv så det är lätt att arrangera utbyten. CUH ställer krav på studenternas kompetens, därför måste du ha minst 3.8 i tidsviktat medelbetyg för att komma ifråga, även om det kan vara ett onödigt krav i praktiken. Det har börjat komma en del studenter till UmU från detta universitet på senare tid. 14

15 Vi har också ett avtal med fysikinstitutionen vid ett av Kinas allra främsta universitet, Fudan University i Shanghai. Antalet utbytesstudenter bestäms av mottagarinstitutionen. Språket är ett problem, men eventuellt kan examensarbeten göras på engelska. Våren 2009 undertecknade vi utbytesavtal med Southwest University i centrala Kina och ett med Shenzhen University strax utanför Hongkong. Southwest University är ett universitet med hela 50,000 studenter på ett gigantiskt campus utanför Chongqing som är en expansiv stad med 3 miljoner invånare - och 30 miljoner om kranskommunerna räknas in! Avtalet gäller fysik. Avtalet med Shenzhen University gäller områdena Electronic Science and Technology och Optical Information Science and Technology and Physics. Universitetet är mycket modernt och ligger i Shenzhen som är ett frihandelsområde för fastlandskineser och som vuxit från nästan ingenting till 2,5 miljoner invånare på drygt tjugo år! Undervisningsspråket är kinesiska på båda universiteten men utvecklingen går fort, så det kan vara värt att kolla om någonting erbjuds på engelska. Åtminstone projekt och examensarbeten bör fungera. Vi har massor av utbytesstudenter i fysik från dessa universitet och varför inte ta kontakt med dem om du är intresserad av att plugga Kina? Vi har ett relativt nytt avtal med St Petersburg State Polytechnic University (ej att förväxla med St Petersburg State University). Fysikinstitutionen har en del forskningssamarbete med detta universitet, främst inom nanoteknikområdet. Som vanligt är språket ett problem vid vanliga kursstudier. Hösten 2011 skrev vi avtal med ett universitet strax utanför Seoul i Sydkorea, Sungkyunkwan University. Detta är ett universitet med vilket vi, eller närmare bestämt IceLab, har ett ganska omfattande forskningssamarbete. I princip ska det gå att läsa tillräckligt med fysikkurser på engelska vid Sungkyunkwan University, men det kan krävas en del planering i förväg eftersom kurserna inte ges reguljärt på engelska. Prata med Roger Halling i god tid om du är intresserad. Det pågår diskussioner om ett ev. studerandeutbytesavtal med Jilin University i Changchun i norra Kina, men det går trögt. Detta är ett av de mest välrenommerade universiteten i Kina och fysikinstitutionen i Umeå har under flera år haft forskningssamarbete inom kondenserade materiens fysik med detta universitet. Jilin University är ett modernt och påkostat universitet med hela studenter. 15

16 3c. Imperial College Imperial College (IC) i London tillhör de högst rankade universiteten i Europa när det gäller forskning i fysik. Vi har inget formellt avtal med IC men vi har under årens lopp ganska regelbundet skickat tekniska fysiker till IC och de har varit mycket framgångsrika. Sedan studieavgifter infördes i England har dock saken kommit i ett nytt ljus, särskilt som årsavgiften sannolikt höjs till ca kr per år från När avgifterna var lägre betalade fysikinstitutionen i Umeå hela studieavgiften för (högst) två studenter per år, men nu är vi mer tveksamma, vi måste ta ställning till vad vi har råd med. Vi tar slutgiltigt ställning när någon anmäler sig till utbytesstudier vid IC. Om vi betalar för att en student ska kunna läsa vid IC, kommer vi att som motprestation kräva att denne marknadsför UmU som studieort för fysikstudenterna vid IC. Upplägget är följande, du byter ut ditt fjärde eller helst femte studieår mot ett år vid IC. Även om det kan vara problem för tekniska fysiker som saknar en första fullbordad tre-årig examen, så ska det gå att få en brittisk mastersexamen från IC. Det masterprogram som är mest aktuellt är Optics and Photonics. Programmet pågår under tre brittiska terminer från ca 1 oktober till 30 september året därpå. För denna period får du tillgodoräkna dig 78 hp. I dessa poäng ingår examensarbetet. För att bli antagen vid Imperial Collage krävs ett medelbetyg på minst 4.0 poäng (krav från IC). Du måste också ha klarat 180 hp innan studierna börjar. I TOEFL-testet (se punkt 4 nedan, Före ansökan ) ska du ha minst 600/250 poäng om testet är paper-/computer- based. Tänk på att vara ute i god tid för att anmäla dig till testet! Det finns ett nytt web-baserat TOEFL-test och om du väljer det kan du behöva skriva en kortare uppsats om något ämne du väljer själv. Här kan du förbättra dina odds genom att förbereda dig i förväg. Det är svårt att få bostad från ICs bostadsförmedling, men det finns en grupp vid IC som i bästa fall kan hjälpa dig med privat inackordering under din första tid i London, websidan är och -adressen 16

17 3d. Fakultetsavtal och centrala avtal Det finns ett antal, normalt ett-åriga, platser att söka inom ramen för Umeå universitets centrala avtal. Du hittar dem i avtalsdatabasen: Konkurrensen till populära resmål kan vara hård eftersom platserna är få och kan sökas av studenter från många olika ämnesområden. Observera att betyg inte längre vägs in (sic!), utan det är en sammanvägning av motivering, deltagande i buddy programme, övrigt engagemang, studietakt, totalt antal hp och ansökans fullständighet som avgör vilka som kan få åka. Fakulteterna har en del egna fakultetsbundna ämnesövergripande avtal. Utbytesplatserna kan sökas av alla studenter inom den aktuella fakulteten. Fakultetsavtalen finns i avtalsdatabasen. De flesta universitet ställer krav på språktest och det kan ta lång tid innan ett test erbjuds, så förbered dig i god tid. Tyvärr når inte alla universitet fullt upp till svensk standard inom fysikområdet, så du bör informera dig noga om utbildningen innan du bestämmer dig. Bostad ordnas av värduniversitetet efter ansökan från dig. Du kan vända dig till International Office/fakulteten om du har frågor om dessa utbyten. International Office, som huserar i administrationsbyggnaden på campus, har bl.a. kurskataloger till de flesta samarbetsuniversiteten. Deadline för ansökan brukar vara den 15 november varje år. 3e. North2North North2North är ett ämnesövergripande nätverk för universitet i de nordliga regionerna av USA, Kanada, Ryssland Island, Norge, Finland och Island. Information om nätverket och dess medlemsuniversitet finns i avtalsdatabasen. Stipendier och resebidrag kan sökas inom programmet. Konkurrensen om platserna är inte särskilt hög. Sistan ansökningsdag brukar vara den 15 februari varje år. För mer information kontakta International Office. 17

18 3f. NORDLYS NORDLYS och NORDTEK är s.k. öppna nätverk för studier vid nordiska universitet. 28 universitet samarbetar inom NORDLYS. Alla tekniska högskolor och universitet i Norden deltar i NORDTEK, som är öppet bara för teknologer. (Observera att fysikinstitutionen i Umeå inte är med i något NORDPLUS-nätverk.) Studenter som reser under NORD-LYS/TEK programmen kan söka NORDPLUS-stipendier. Konkurrensen om platserna är inte särskilt hög. Ledigkungörelse sker vid två tillfällen per år, vanligtvis i mars och i oktober. Vidare information kan fås av International Office. 3g. Freemover Du kan också ordna allt på egen hand. Då kan du själv välja var, när och hur du studerar. Du måste själv leta fram ett lämpligt universitet, skicka in ansökan, leta fram kurser, söka ev. stipendier, fixa bostad (ofta hjälper mottagaruniversitetet till med det), etc.. Tänk på att de flesta universitet i världen tar ut en terminsavgift (tuition fee) som kan vara avsevärd, 60,000 SEK per termin är ganska vanligt, men det kan variera både uppåt och nedåt! Som freemover får du låna pengar till terminsavgiften från CSN. Varning för att i många länder når inte utbildningens standard upp till den europeiska nivån! Andra viktiga saker att tänka på är undervisningsspråket och terminstiderna. är en utmärkt länk för att hitta universitet runt om i världen. När du har hittat kurser som du vill läsa måste du förankra kursvalet hos din programansvarige, annars riskerar du att inte få tillgodoräkna dig utlandsstudierna i examen. Tillgodoräknandet är också nödvändigt för att få studiemedel. Glöm inte att underrätta Roger Halling när allt är klart för avresa. Freemovers som reser tilll nordiska universitet utanför NORDLYS-nätverket kan söka NORDPLUS-stipendium. 18

19 4. ANSÖKAN OM UTLANDSSTUDIER Det första du bör göra är att i god tid välja universitet och kolla på webben att det verkligen erbjuder tillräckligt många intressanta (fysik-)kurser under den tidsperiod du vill studera utomlands. Rådgör gärna med Roger Halling. Checka också om universitetet kräver något språktest (krävs ej för ERASMUS-utbyten). När du bestämt dig anmäler du ditt intresse till Roger rörande fysikinstitutionens utbytesplatser, och till International Office/fakulteten för övriga utbytesplatser. Här är en tabell som talar om var och när intresseanmälan om utlandsstudier ska lämnas: Avtal Deadline Lämnas till/mer information UmUs centrala 15 november International Office avtal/fakultetsavtal North2North 15 februari International Office NORDLYS 15 mars/15 oktober International Office ERASMUS/ 15 mars/15 oktober Roger Halling SOCRATES (Imperial College) 15 februari Roger Halling Nästa steg är att lokalt vid UmU välja ut de studenter som kan få en utbytesplats. Det är Roger Halling som nominerar till fysikinstitutionens utbytesplatser. Även om studierna inte är svårare vid det utländska universitetet än hemma, så finns det studiekulturella skillnader och sämre matchning till tidigare studier som kan försvåra studierna i början, därför har vi krav på att du bör ha klarat runt 60 hp per läsår i Umeå. Vid eventuell konkurrens är urvalskriteriet främst studiemeriter. International Office (fakulteten) nominerar till de centrala (fakultets-) utbytesplatserna och här tar man vid urvalet hänsyn till en mängd olika faktorer, dock märkligt nog inte till betygen. Urvalskriterierna kan du läsa om här: När du har blivit nominerad vidtar nästa steg, att ansöka till värduniversitetet. Eventuellt kan International Office ge information om hela ansökningsprocessen för de centrala avtalen, men för institutionsavtalen måste du själv leta fram på webben ditt värduniversitets specifika ansökningsprocess. Tänk på att det handlar om utbytesstudenter (exchange students) och inte bara international students. Följ instruktionerna, hämta hem eventuella blanketter, 19

20 leta fram lämpliga kurser, och kontakta Roger och glöm inte att ansöka om bostad. Dina studiemeriter måste bifogas ansökan i form av ett LADOK-utdrag på engelska, inklusive en egen lista över ännu inte avklarade kurser som du räknar med att ha läst innan du börjar dina studier utomlands. Även en beskrivning av det svenska betygs- och poängsystemet är bra att skicka med, liksom nedanstående tabell/-er för översättning till det mer välkända ECTS-systemet. Vidare kräver mottagaruniversitetet ett s.k. Learning Agreement, vilket är en lista på de kurser du vill läsa vid värduniversitetet. Dessa kurser måste före ansökan godkännas för tillgodoräknande i den svenska examen av den programansvarige i Umeå. Även freemovers bör se till att ha ett tillgodoräknande-erkännande före avresan. Spara kopior på alla dokument. Teknisk fysik Kursbetyg: ECTS grades: A B - C D(E) Fysikerprogrammet Kursbetyg: Pass with distinction, VG Pass, G ECTS grades: A-B C-(E) Umeå universitets website för utlandsstudier hittar du här: Ha en trevlig resa! Roger Halling 20

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Utlandsstudier i fysik läsåret 2016/17

Utlandsstudier i fysik läsåret 2016/17 Sid 1 (9) Utlandsstudier i fysik läsåret 2016/17 I det här dokumentet finns information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2016/2017.

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Utbytesstudier 2014-2015

Utbytesstudier 2014-2015 Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Marie Holmberg & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013

ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Studier utomlands läsåret 2012/2013 ATT LÄSA STATSVETENSKAP UTOMLANDS 2012/2013 Ansökningsblankett hittar du på vår webbplats: http://www.statsvet.su.se/student/erasmus_nordplus.htm. Du som vill läsa statsvetenskap

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Vad är utbytesstudier?

Vad är utbytesstudier? 1 Vad är utbytesstudier? Man byter ut en del av sin studietid på KTH mot studier vid ett universitet utomlands De kurser man läser ska kunna tillgodoräknas in i sin civilingenjörsexamen Utbytesstudier

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

Utbytesstudier

Utbytesstudier Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid ett av Umeå universitets

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Partneruniversitet Termin 4, 5 eller 6 Ansökan del 1: till KI Urval och nominering Ansökan del 2: till partneruniversitetet Efter utbytet berätta

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika)

du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika) Bli inte förvånad om du ser någon slakta höns på gatan (Jakob Nuldén, Kina) en babian äter upp din mat när du lunchar på campus (Philip Eliasson, Sydafrika) du finner dig själv på föreläsning med en öl

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur, 1 december 2015 LiU-TurRetur, 1 december 2015 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda Vilka

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 Behörighet Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Maria Högemark Internationell handläggare Maria.hogemark@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-16 3 Varför

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Behörighet och urval 2016-11-11

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Information inför utlandsstudier 17/18. Tea Nygren, Utbildningsledare DM Robert Nordman, Studievägledare DM Marie Carlsson, Studievägledare IL

Information inför utlandsstudier 17/18. Tea Nygren, Utbildningsledare DM Robert Nordman, Studievägledare DM Marie Carlsson, Studievägledare IL Information inför utlandsstudier 17/18 Tea Nygren, Utbildningsledare DM Robert Nordman, Studievägledare DM Marie Carlsson, Studievägledare IL Kontakt för val av kurser utomlands och tillgodoräkning av

Läs mer

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN,

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Agenda Utbytesstudier för miljövetare Möjligheter och intresseanmälan Erasmuspraktik MFS Utbytesstudier 2016-11-21

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-11 3 Varför

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Program Sök utbytesstudier ht 2017

Program Sök utbytesstudier ht 2017 Program Sök utbytesstudier ht 2017 Från ansökan till utbyte hur fungerar det? Vad krävs för att söka? När och var kan du åka? Ansökan Frågor Tidplan från ansökan till utbyte 1) Ansökan: 20 september 6

Läs mer

Utbytesstudier 2013/14

Utbytesstudier 2013/14 Utbytesstudier 2013/14 Del 1 Olika alternativ Nordplus/Nordlys 1-2 terminer i Norden Erasmus 1-2 terminer i Europa Bilaterala avtal Freemover utbildning i hela världen Andra alternativ 3 Nordplus/Nordlys

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Land Ämnesområde Kommentar

Land Ämnesområde Kommentar Restplatser läsåret 2012/2013 Ansökningstid 20 mars-1 april Land Ämnesområde Kommentar Belgien Universiteit Antwerpen Antwerpen nationalekonomi Université Libre de Bruxelles Bryssel företagsekonomi, nationalekonomi

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Partneruniversitet 2016-11-15 3

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Kick Off, februari 2017 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter

Kick Off, februari 2017 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter Kick Off, februari 2017 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (onsdagar) Vi flyttar i mars till D-huset outgoing@lith.liu.se

Läs mer

Utbytesstudier utanför Europa

Utbytesstudier utanför Europa Utbytesstudier utanför Europa Information för dig som planerar att ansöka om en utbytesplats via de centrala och fakultetsanknutna avtalen (utanför Europa) Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH

Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH Program Utbyte för F och Nano Översikt ansökningsprocessen Var har F och Nano-studenter varit på utbyte? Edin Dagasan, F:are på École

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter M, DPU, EMM och Mi Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, kursanmälan och uppflyttning 2016/2017 Karin Björsten - TFK Titel/föreläsare 2016-02-12 2 Agenda

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

LiU- Global 5/

LiU- Global 5/ LiU- Global 5/12 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN, stipendier

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Utlandsstudier 2016/2017

Utlandsstudier 2016/2017 Utlandsstudier 2016/2017 2015-10-12 2 Vilka är vi? Kia Ölvander Utbildningsledare för KB-nämnden (Kemi, Biologi, KA, TB, KB) Kontakt för val av kurser utomlands/tillgodoräkning av utlandsstudier Epost:

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter Biologi, Kemi, Y, Yi, MED, D, IT Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, kursanmälan och uppflyttning 2015/2016 Kia Ölvander,Torun Berlind, Tea Nygren TFK,

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter TB, Y, Yi, MED, D, IT, U, Di, EL Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, (kursanmälan och uppflyttning) 2016/2017 Kia Ölvander, Torun Berlind, Tea Nygren

Läs mer

Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier

Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Information för utresande I/Ii-studenter 2016/2017 Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning

Läs mer

Restplatser läsåret 2013/2014

Restplatser läsåret 2013/2014 Restplatser läsåret 2013/2014 Ansökningstid 19 mars - 31 mars Observera! För ansökan till Doshisha University är sista ansökningsdag 25 mars. Land Stad Ämnesområde Kommentar Australien Monash University

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 2.9.2016 1 Ett internationellt universitet Åbo Akademi ett av Finlands i proportion mest internationella

Läs mer

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten 2 Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga

Läs mer

Utbytesstudier 2014/15. www.pol.gu.se

Utbytesstudier 2014/15. www.pol.gu.se Utbytesstudier 2014/15 Introduction Lisa Broadwell Acting International Coordinator, Department of Political Science lisa.broadwell@gu.se Agenda Alternativ och information Att tänka på Ansökansprocess

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

UTBYTE I ASIEN, AUSTRALIEN & SYDAFRIKA

UTBYTE I ASIEN, AUSTRALIEN & SYDAFRIKA UTBYTE I ASIEN, AUSTRALIEN & SYDAFRIKA IInformation om studier utomlands: 2.11 Stora auditoriet i ASA, Åbo (12-15) 7.11 Akademisalen, Vasa (14-17) 1.12 Aud. A Gadolinia, Åbo (12-15) 7.12 Campus Allegro,

Läs mer

Information för utresande studenter

Information för utresande studenter Information för utresande studenter Norrköping Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier, (kursanmälan och uppflyttning) 2017/2018 Tea Nygren - TFK Kontakter och länkar KTS/SL/FTL Utbildningsledare

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid Handelshögskolan GUIDE för läsåret 2016/2017 Senast uppdaterad 2015-12-21 Handelshögskolan INNEHÅLL: Varför studera utomlands?... 3 Några ord från rektor... 3 Några ord från Handelshögskolans

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS Är du sugen på att studera utomlands? Som student vid Naturvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter att förlägga en eller två terminer av din utbildning

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Information inför utlandsstudier 17/18. Tea Nygren, Utbildningsledare DM Kia Ölvander, Utbildningsledare KB Elin Önstorp, Studievägledare EF

Information inför utlandsstudier 17/18. Tea Nygren, Utbildningsledare DM Kia Ölvander, Utbildningsledare KB Elin Önstorp, Studievägledare EF Information inför utlandsstudier 17/18 Tea Nygren, Utbildningsledare DM Kia Ölvander, Utbildningsledare KB Elin Önstorp, Studievägledare EF Kontakt för val av kurser utomlands och tillgodoräkning av utlandsstudier

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000

Läs mer

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office Internationella studenter och deras villkor Helena Gradin Studentcentrum/International Office Vilka är de internationella studenterna? Utbytesstudenter (från partneruniversitet) Studenter från EU (EU-medborgare)

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur Informationspass för HU-studenter som ska studera utomlands 2014-12-10 international@huk.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Kerstin

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Information för utresande MD-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier

Information för utresande MD-studenter 2016/2017. Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Information för utresande MD-studenter 2016/2017 Studieplanering, tillgodoräkning av utlandsstudier Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag har lärt mig mycket om min blivande yrke, fått nya vänner från andra länder och haft jätteroligt under tiden. Jag tycker verkligen att alla som har möjlighet ska ta chansen att åka på utbytesstudier,

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer