UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013"

Transkript

1 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2012/2013. Informationen är strukturerad på följande sätt: 1. Mer information 2. Allmänt 3. Utbytesprogram m.m. Detta avsnitt innehåller en beskrivning av de studerandeutbytesavtal och de universitet som vi f.n. har avtal med, samt ett antal nyttiga internetlänkar. Det finns även några ord om vad som gäller för dem som åker på egen hand som s.k. freemovers. 4. Ansökan till utlandsstudier Här får du en förteckning över bl.a. ansökningstider och var du lämnar in ansökningarna. 1

2 2

3 1. MER INFORMATION Länk till detta häfte hittar du på flera av fysikinstitutionens websidor, t.ex. under Utbildning på Fysiks hemsida För information med kort hållbarhetstid är anslagstavlan för internationalisering den bästa källan. Du hittar den mellan fysikinstitutionens bägge datasalar på plan 3 i Naturvetarhusets NA-flygel. Information kan också fås från Roger Halling som är studierektor för internationella relationer vid Institutionen för fysik. Du hittar honom på plan 3 i Fysikhuset, nära skywalken till Naturvetarhusets NA-flygel. International Office i Förvaltningsbyggnadens södra flygel på campus är en annan viktig informationskälla, särskilt för utbyten under centrala universitetsavtal. Universitetets ingångswebsida för utlandsstudier är Här finns en hel del användbar information även för dem som reser undra andra avtal eller som s.k. freemovers. Utbytesavtalsdatabasen finns här: Vill du leta upp universitet runt om i världen är det här en bra länk: 2. ALLMÄNT Tveka inte om du vill studera utomlands, det är inte särskilt komplicerat att ordna, studielånen anpassas efter kostnadsläget i landet, och av tidigare studentrapporter att döma blir det en upplevelse för livet. Erfarenhet av utlandsstudier är dessutom en mycket god merit på arbetsmarknaden, det visar på oräddhet, initiativkraft, social kompetens, förmåga att klara sig i nya situationer, förbättrad språkförmåga och förståelse för andra sätt att tänka. Dessa utom-akademiska egenskaper värderas ofta högt av arbetsgivarna och 3

4 kan vara den avgörande punkten för att anställa just dig. Dessutom kan du hitta kurser som inte ges i Umeå. Ett första råd till dig som vill studera utomlands är att du så snart som möjligt bestämmer dig för vart du vill åka och när. Därefter bör du leta fram lämpliga kurser på det tilltänkta värduniversitetets hemsida. Tänk på att i de flesta länder sker undervisningen på hemspråket, men fler och fler universitet börjar införa undervisning på engelska, särskilt på masternivån. Examensarbeten brukar alltid kunna göras på engelska, men alla universitet är inte villiga att handleda examensarbeten och det kräver extra planering. Lämpligast är att studera utomlands under en eller två terminer under det fjärde eller femte studieåret. Terminstiderna kan vara olika i olika länder, vissa länder har t.o.m. tre terminer per läsår. CSN kräver minst 13 veckor för att bevilja studiemedel. För att underlätta för dig har Umeå universitet, Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten, samt fysikinstitutionen, skrivit utbytesavtal med ett stort antal universitet över hela världen. Reser du under ett sådant avtal förenklas hanteringen avsevärt, du slipper terminsavgifter som ofta kan vara mycket höga, kr per termin är inte ovanligt, och oftast får du hjälp av värduniversitetet med att ordna bostad och få annan service. Dessutom får du, efter ansökan hos Roger Halling eller International Office i Umeå, en försäkring kallad Student ut som andra studenter bara kan få mot en relativt hög avgift. För att kunna räkna in dina utländska kurser i din svenska examen måste dina preliminära kursval godkännas av den programansvarige i god tid innan du reser. Detta gäller även examensarbeten. CSN brukar också kräva ett sådant godkännande. När allt är klart måste du före avresan rapportera till Roger Halling under vilken period som du kommer att vara utomlands, också om du åker som freemover. Det är viktigt att Roger har denna information om något skulle hända dig under utlandsvistelsen, men det är också viktigt för din försäkring och för att UmUs internationaliseringsstatistik ska vara tillförlitlig, statistiken påverkar den framtida planeringen. Eventuella ändringar av kursvalet under bortovaron ska rapporteras hem till och godkännas av den programansvarige så fort som möjligt. Roger ska också underteckna ett CSNintyg som du själv hämtar hem från webben. Du kan få mycket nyttig information av gamla utbytesstudenter. Tidigare utresanden från Fysik/Teknisk fysik finns här: Hitresande studenter hittas här: 4

5 3. UTBYTESPROGRAM M.M. 3a. Inom-europeiska bilaterala s.k. ERASMUS-avtal för fysikinstitutionen i Umeå. 3b. Avtal med utom-europeiska universitet för fysikinstitutionen i Umeå. 3c. Imperial College, London, specialarrangemang för fysikinstitutionen. 3d. Ämnesövergripande fakultetsavtal och centrala avtal för Umeå universitet. 3e. North2North, ett ämnesövergripande utbytesnätverk för Umeå universitet. 3f. NORDLYS, ett ämnesövergripande nätverk inom Norden för Umeå universitet. 3g. Freemover. Listor på alla avtal vid UmU finns här: Vill du veta mer om städerna/länderna är förstås Wikipedia är en bra källa. 3a. ERASMUS-utbyten ERASMUS/SOCRATES är EUs program för studerandeutbyten mellan högre läroanstalter inom främst EU-området. Institutionen för fysik i Umeå har ca femtio bilaterala ERASMUS-avtal med olika fysikinstitutioner i Europa, se nedan. Dessa utbyten är de utbyten som är enklast att hantera för alla inblandade. Enligt reglerna får universiteten inte ta ut terminsavgifter av ERASMUS-studenter. Bostad ska ordnas av värduniversitetet efter ansökan, men tyvärr fungerar det inte alltid så, men alla universitet hjälper åtminstone till så gott de kan. Ofta erbjuds också en frivillig introduktionskurs och en frivillig språkkurs. De resande erhåller, efter ansökan vid International Office i Umeå, ett ERASMUS-stipendium som idag ligger på minst 200 EURO i månaden. En del av den summan utbetalas dock först efter studieperiodens slut. Urvalet av utresande ERASMUS-studenter görs vid Institutionen för fysik i Umeå. Ett villkor för att bli antagen är att du har lyckats hålla någorlunda normal studietakt, dvs. klarat ca 60 hp per läsår under din aktiva studietid. Detta är inte ett krav för belöna duktiga studenter, utan motiveras av att de som åker ut ska ha en hyfsad chans att klara sina utlandsstudier. Konkurrensen om ERASMUS-platserna är normalt svag, men om antalet sökanden är större än antalet platser är det främst studiemeriterna som avgör, närmare bestämt det tidsviktade medelbetyget (avvikelser från 60 hp per år påverkar medelvärdet uppåt eller nedåt). 5

6 Om du tidigt vet precis vart du vill åka och fysikinstitutionen inte redan har ett kontrakt med den institutionen, kan du kontakta Roger Halling för att försöka få till ett nytt ERASMUS-avtal, men anmälan måste i så fall ske minst ett år i förväg. Denna möjlighet finns dock bara för universitet i Europa. Ibland kan man också få låna outnyttjade ERASMUS-platser från andra institutioner vid UmU. Institutionen för fysik vid Umeå universitet har för läsåret 2012/13 ERASMUSavtal för studerandeutbyten med fysikinstitutioner vid nedanstående universitet (oavsett avtalets lydelse om studietid brukar det gå att välja en eller två terminer så länge totala utbytestiden inte överskrids). Belgien: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur Finland: University of Jyväskylä Frankrike: Université d Angers Université Joseph Fourier, Grenoble Université Claude Bernard Lyon 1 Université de Nice-Sophia Antipolis i Nice Université Henri Poincaré i Nancy Université Denis Diderot, Paris 7 Université La Rochelle (nytt) Université Francois-Rabelais, Tours Holland: Vrije Universiteit Amsterdam Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Italien: Università degli Studi di Torino, Turin Lettland: Latvijas Universaitate i Riga Polen: Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw Politechnika Wroclawska, Wroclaw Rumänien: University of Bucharest (nytt) Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca Universitatea de Vest din Timisoara Spanien: Universidad de La Laguna, Tenerife Univ. of Santiago de Compostela Tjeckien: Palacky University, Olomouc Turkiet: Afyon Kocatepe University Anadolu Universitesi, Eskisehir Ankara Universitesi Ege University, Izmir Fatih Universitesi, Istanbul Istanbul Technical University Istanbul University (nytt) Middle East Technical University (nytt) Nigde University Sabanci University Yeditepe University Yildiz Technical University Tyskland: Universität Augsburg Freie Universität Berlin Fachhochschule Emden/Leer Justus-Liebig-Universität Giessen Ruprecht-Karls Universität Heidelberg Technische Universität Ilmenau Friedrich-Schiller-Universität Jena Universität Konstanz Johannes Gutenberg-Universität Mainz Universität Potsdam, Berlin Universität Paderborn, Paderborn- Lippstadt Ungern: Szegedi Tudományegyetem, Szeged Österrike: Technische Universität Wien. 6

7 En uppdaterad lista över Fysiks avtal finns här: Nedan följer korta beskrivningar av universiteten ovan: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgien Namur är en stad i södra Belgien av Umeås storlek. Undervisningen sker på franska, men exjobb kan säkert göras på engelska. Vi har tre utbytesplatser i bägge riktningarna om vardera en termin. University of Jyväskylä, Finland Jyväskylä är en liten stad med knappt invånare i mellersta Finland. Universitetet har ca studenter. Avtalet gäller en halvårs-student i vardera riktningen. Om undervisningsspråket skriver de: Most courses for basic and subject studies (course codes FYSPxxx and FYSAxxx) are taught in Finnish. For advanced and post-graduate courses the teaching language is either Finnish or English depending on the audience. Université d Angers, Frankrike Angers är en stad på invånare vid floden Maine ca 30 mil sydväst om Paris. Vi har avtal om två utbytesstudenter i vardera riktningen varje år. Universitetet har ca studenter. Websidan finns bara på franska vilket talar för att undervisningsspråket är uteslutande franska. Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrike Universitetet ligger i Grenoble i sydöstra Frankrike. Fysikutbudet är enormt. Undervisningen sker normalt på franska. Fysikinstitutionen i Umeå har avtal för två helårsstudenter i vardera riktningen. Université Claude Bernard Lyon 1, Frankrike Lyon är Frankrikes näst största stad och ligger i östra/sydöstra Frankrike. Universitetet är av UmUs storlek. Undervisningen är av allt att döma på franska. Vi har avtal om utbyten av två helårsstudenter per år i vardera riktningen. Université Henri Poincaré, Nancy 1, Frankrike Nancy är en stad med invånare i nordöstra Frankrike. Universitetet grundades Fysikinsitutionen i Umeå har avtal för två utresande och fyra hitresande helårsstudenter. Man erbjuder numera många kurser på engelska inom området fusionsvetenskap och plasmafysik Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, Frankrike Universitet ligger i Nice. För närvarande ges all undervisning på franska även om exjobb kan göras på engelska. Den tidigare fysikprofessorn vid vår 7

8 institution, Anders Kastberg, har numera en professur i Nice och han hjälper dig om du vill åka dit. Avtalet gäller tre helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår. Université Denis Diderot, Paris 7, Frankrike Som vanligt i Frankrike är undervisningen på franska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Université La Rouchelle, Frankrike La Rochelle är en liten hamnstad i Frankrike med drygt invånare. Universitetet har mindre än 8000 studenter, men har bl.a. en utbildning mot en master i Material Science and Engineering. Avtalet gäller två stycken entermins utbyten per år. Université Francois-Rabelais, Tours, Frankrike Som vanligt i Frankrike är undervisningen på franska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Vrije Universiteit Amsterdam, Holland Vrije Universiteit ligger i Amsterdam i Holland. Studenter som vill hit bör åka under sitt fjärde år. Utbytet är i första hand tänkt att ske under vårterminen. Man läser normalt två kurser och gör ett projektarbete i en forskargrupp. I forskningen används lasern som ett hjälpmedel för att undersöka allt från grundläggande problem inom laserteknik till tillämpade problem inom biofysik. Det finns möjligheter att göra sitt 20 poängs examensarbete vid Vrije Universiteit inom ett bredare utbud av fysikinriktningar, men det måste i så fall planeras i god tid i förväg. Undervisningen sker på engelska när utländska studenter deltar. Avtalet gäller en halvårsplats i vardera riktningen. Technische Universiteit Eindhoven, Holland Eindhoven är en stad av Göteborgs storlek i södra Nederländerna. Avtalet gäller en student i vardera riktningen. Rijksuniversiteit Groningen Groningen är en stad med ca invånare som ligger i norra Holland. Universitetet är av UmUs storlek. Avtalet gäller två en-terminsvistelser i vardera riktningen. De kan nog slås ihop parvis till helårsvistelser. University of Torino, Turin, Italien Detta är ett stort universitet, men är utspritt över hela Turin. Staden ger ett lugnt och fint intryck trots sin storlek på nära 2,5 miljoner invånare. All grundläggande utbildning är på italienska men avancerade kurser ges på engelska. Det går också bra att göra exjobb på engelska i Turin. Utbytesavtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. 8

9 Latvijas Universaitate, Riga, Lettland Universitetet ligger i Lettlands huvudstad Riga. Avtalet gäller för en utresande och två hitresande halvårsstudenter. Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan, Polen Universitetet (AMU), som ligger i Poznan, Polen, har varit vår största utbytespartner jämte universitetet i Giessen när det gäller hitresande studenter. AMU har även utbildning inom medicinsk fysik och beräkningsfysik. Fysikinstitutionen är nummer tre i storlek i Polen. Utbudet av kurser på engelska är begränsat men det går att få projekthandledning på engelska. Vi har avtal för två utresande halvårsstudenter. I andra riktningen gäller avtalet fyra helårsstudenter. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, Polen Wroclaw är Polens fjärde största stad och har runt 700,000 invånare. Universitetet som ligger i centrala staden, har ca 15,000 studenter. Om undervisningsspråket skriver de själva: As a rule, the lectures are given in Polish, but some of them (the more specialized ones) can be offered in English if there are foreign students participating.".avtalet gäller två utresande helårsstudenter och lika många i motsatta riktningen, men det går säkert att resa dit under kortare perioder. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Politechnika Wroclawska, Wroclaw, Polen Wroclaw är Polens fjärde största stad och har runt 700,000 invånare. Undervisningsspråket är polska, men det går att läsa vissa kurser och göra exjobb på engelska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. University of Bucharest, Rumänien Fysikinstitutionen ligger utanför Bukarest och är högst rankad i landet. Ett forskningsinstitut med en hel del storskalig utrustning ligger nära fysikinstitutionen och de lider brist på masternivåstudenter som kan bidra till forskningen. Den som vill göra ett examensarbete i fysik bör därför ha stora chanser att hitta något intressant här. Avtalet gäller två helårsstudenter per år. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Rumänien Staden Cluj-Napoca är huvudstad i Transsylvanien i nordvästra Rumänien och har över invånare. Universitetet är ett av Rumäniens största med nära studenter, t.o.m. kurser i svenska, norska och finska erbjuds de inhemska studenterna. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. I skrivandes stund är det dock oklart hur många kurser som kan erbjudas på engelska. 9

10 Universitatea de Vest din Timisoara, Rumänien Timisoara med sina invånare ligger i västra Rumänien, i hörnet vid Serbien-Montenegro och Ungern. Universitetet är ungefär lika nytt som Umeå universitet. Man har sagt sig villig att erbjuda fysikkurser på engelska. Avtalet gäller 2 helårsstudenter i vardera riktningen, men även lärarutbyten ingår. Universidad de La Laguna, Kanarieöarna (Spanien) La Laguna är en liten stad belägen i inlandet på norra Tenerife. Klimatet är perfekt året om. Universitetet är mest känt för sitt observatorium nära vulkanen Teide och har en bra utbildning i astronomi. All undervisningen sker på spanska, men det går att göra examensarbeten på engelska. Utbytesavtalet gäller en helårsstudent i vardera riktningen. Univ. of Santiago de Compostela, Spanien Santiago de Compostela är en gammal pilgrimsstad i nordvästra spanien. Universitetet ligger på gångavstånd från den mycket pittoreska gamla staden. Tyvärr ges undervisningen bara på spanska och det kan vara problem med exjobb eftersom exjobb först nu börjat införas i den lokala examen. Vi har avtal om två helårsstudenter i vardera riktningen. Palacky University Olomouc, Tjeckien Olomouc är stad av Umeås storlek och är en av Mährens äldsta städer. Palacky University grundades redan Inom fysikområdet profilerar man sig mot experimentell fysik. Av språkskäl kan fysikinstitutionen i Olomouc endast ta emot studenter för projektarbeten (examensarbeten). Avtalet gäller tre inresande och tre utresande helårsstudent per år. Afyon Kocatepe University, Turkiet Universitetet är mycket ungt, grundat så sent som Avtalet gäller två utresande och tre hitresande studenter varje år. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Vi har dock vissa dubier om kvaliteten på undervisningen. Anadolu Universitesi, Eskisehir, Turkiet Staden Eskisehir, som ligger ca tjugo mil väster om Ankara, är av Göteborgs storlek. Mycket låg kriminalitet. Studenterna bor inne på det stora och vackra campusområdet som innehåller både bio, teater, affärer och flera restauranger och kafeer. Allt är nytt och fräscht och universitetet har gott rykte. Alla ingenjörskurser ges på engelska. De fysikkurser som ges på engelska är Quantum Physics, Solid State Physics, Nuclear Physics, och Electric Circuits, samt ett antal masterkurser. Även examensarbeten kan göras på engelska. Avtalet gäller för tre utresande och tre hitresande helårsstudenter. Även lärarutbyten ingår i avtalet. 10

11 Ankara Universitesi, Ankara,Turkiet Ankara, med sina 2.7 miljoner invånare är Turkiets huvudstad. Universitetet, som är statligt, är inte mer än 60 år gammalt, men har redan gott renommé i landet. Avtalet gäller 4 helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Om språket skriver de så här:... every semester (it lasts 14 weeks) at least one lecture is given in English to our students. In addition to this we offer elective lectures to our students and the lecturers are free to offer these courses in English or in Turkish. Ege University, Izmir, Turkiet Izmir, som ligger på Turkiets västkust, är landets tredje största med gamla anor. Universitet är välrenommerat. Avtalet gäller fyra studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Fatih Universitesi, Istanbul, Turkiet Detta privata universitet är ett nytt och fräscht campusuniversitet som ligger i utkanten av Istanbul. Avtalet gäller för tre utresande och tre hitresande helårsstudenter. Det går sannolikt att studera under en kortare tid också. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Fysikinstitutionen är liten men alla fysikkurser ges både på engelska och på turkiska. Kursutbudet är dock begränsat. Vi har haft flera gästlärare från Fatih University som undervisat i Umeå. Umeålärare har också undervisat vid Fatih University. Istanbul University, Turkiet Detta är ett stort välrenommerat universitet spritt över Istanbul. Vi har hela sex utbytesplatser om en termin vardera. Istanbul Technical University, Turkiet Detta är en välrenommerad statlig teknisk högskola med fem olika campus, sannolikt alla på den europeiska sidan av Istanbul. Vi har avtal för fyra hitresande och två ditresande studenter varje år. En god gissning är att all undervisning sker på engelska. Middle East Technical University, Turkiet Denna tekniska högskola, som ligger i Ankara, hör till de högst rankade i Turkiet. Avtalet omfattar tre helårsplatser per år. Nigde University, Turkiet Detta är ett mycket ungt universitet i centrala Turkiet. Vanliga kurser ges ej på engelska. Avtalet gäller fyra studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Sabanci University, Istanbul, Turkiet Detta är ett mindre men välrenommerat privat universitet som ligger drygt 25 km från Istanbuls centrum, på asiatiska sidan. Vårt avtal gäller fyra hitresande 11

12 och två ditresande studenter varje år. Undervisningsspråket är engelska. Kursutbudet i fysik är dock lite begränsat. Yeditepe University, Istanbul, Turkiet Detta är ett välrenommerat privat universitet som ligger på asiatiska sidan i Istanbul. All undervisning sker på engelska. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Yildiz Technical University, Istanbul, Turkiet Detta är en välrenommerad statlig teknisk högskola på den europeiska sidan i norra Istanbul. En god gissning är att all undervisning sker på engelska. Avtalet gäller sju hitresande och två ditresande studenter varje år. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Universität Augsburg, Tyskland Augsburg ligger nära Műnchen och har drygt en kvarts miljon invånare. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Freie Universität Berlin, Tyskland Freie Universität Berlin har mer än studenter och ligger i utkanten av Berlin. Avtalet gäller en årsstudieplats i vardera riktningen. Fachhochschule Emden/Leer, Tyskland En fackhögskola är något mer praktiskt inriktad än en vanlig teknisk högskola. Denna fackhögskola ligger i Emden i norra Tyskland, mellan Hamburg och Holland. Avtalet gäller främst utbyten inom laserteknologiområdet. Du kan också delta i ett intensivprogram "Applications of Laser Technology" som ges varje år vid påsktid. Avtalet har hittills gällt två halvårsstudieplatser i vardera riktningen. Om undervisningsspråket skriver de så här All lectures during the first year and several lectures in higher semesters are given in English. Tre specialiseringar framhålls särskilt, Laser Technology, Biomedical Physics och Sound & Vibration. Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland Justus-Liebig-Universität ligger i Giessen, som är en mindre stad strax norr om Frankfurt am Main i Tyskland. University of Giessen är vår främsta ERASMUS-partner när det gäller antalet hitresande studenter. Avtalet gäller fem helårsplatser i vardera riktningen. Angående kurser på engelska skriver de (V07):... what we can offer is for advanced students. For example, in the current semester there are the following courses offered in English: Introduction to Chiral Perturbation Theory, Experimental Hadron Physics, European Graduate School Lecture Weeks, European Graduate School Colloquium and several seminars at an advanced level. In addition, lab. classes could be attended with just knowledge of English. 12

13 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Tyskland Detta är ett av de främsta universiteten i Europa inom fysikområdet. Kursutbudet är väldigt stort och det finns mycket goda möjligheter att göra examensarbetet i Heidelberg. Avtalet gäller två helårsplatser i vardera riktningen. Om språket skriver de så här:... as of now, only courses for advanced students are offered in English; however, we will establish a Graduate School in Fundamental Physics which is all English; and our entire Master program, starting in 2008, will be offered in English. Technische Universität Ilmenau, Tyskland Ilmenau är en liten stad i mellersta Tyskland, strax söder om Thűringen. Avtalet gäller två halvårsstudenter i vardera riktningen. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland Jena ligger nära Weimar och har drygt invånare. Universitetet grundades redan Kurser inom fotonikområdet går att läsa på engelska. Avtalet gäller hela sex helårsplatser i vardera riktningen. Universität Konstanz, Tyskland Konstanz är en mindre stad med gamla anor som ligger nära Bodensjön på gränsen mot Schweiz. Universitetet är dock lika ungt som Umeå universitet. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland Universitetet ligger i Mainz (ca invånare) nära Frankfurt am Main i Tyskland. Det finns ett stort utbud av kurser. Undervisningen sker oftast på tyska, men höstterminen 07 kommer de att ge följande kurser på engelska: Elementary Particle Physics (8 ECTS credits), Nuclear Physics (6), Solid State Physics (8) och Quantum Optics (8) på engelska. Avtalet gäller två halvårsplatser i vardera riktningen. Universität Potsdam, Tyskland Potsdam ligger i sydvästra utkanten av Berlin. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Kurser som ges på engelska 2007 är: Nonlinear data analysis and modelling in sciences; Theory of Chaos; Theory of Chaos on computer (practical training); Elements of Quantum Information Processing; Natural oscillations in extended systems: from accoustics to quantum mechanics; Physical and Engineering Properties; Polymer Science; Polymers: theory and computer simulations; Astrophysical Seminar and Colloquium; Seminar on nonlinear data analysis and modelling (Summer semester); och Introduction to Soft Matter Physics; The Physics of Polymer-based Devices; Stochastic processes and statistical methods; Nonlinear Optical Properties of Organic Materials; Seminar on nonlinear data analysis and modelling (Winter 13

14 semester). Notera också att Some of the actually German courses are also switched to English as far as foreign students attend. Universität Paderborn, Tyskland Paderborn ligger i Nordrhein-Westfalen mitt emellan Köln och Hannover. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen.även lärarutbyten ingår i avtalet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Ungern Szeged är en stad på knappt invånare som ligger i södra Ungern, i hörnet mot Serbien-Montenegro och Rumänien. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen, samt lärarutbyte. Technische Universität Wien, Österrike Utbudet av kurser är mycket stort och som studentstad är Wien mycket populär. Avtalet gäller två utresande och en hitresande helårsstudent. Undervisningsspråket är tyska (österrikisk dialekt) på alla obligatoriska kurser. Du erbjuds en intensivkurs i tyska före terminsstarten för att lättare komma in i studierna. Om övriga kurser skriver de så här (2007): Supervision in labs. or project work can be in English. There are several optional courses which are given in English in the area of Neutron Activation, Nanotechnology, Computational Material Sciences, Laser-Matter Interaction, (Theoretical) Solid State Physics, X-Rays and Neutrons, Advanced Atomic Theory, Electron Structure, Magnetic Materials, Biological and Medical Applications, Space Propulsion, Themo-electricity/Transport in Solids. 3b. Fysikavtal med utom-europeiska länder Fysikinstitutionen har ett utbytesavtal med City University of Hongkong som gäller fyra studenter under en termin i vardera riktningen. Här är undervisningsspråket engelska rakt igenom. Tyvärr är deras fysikutbud lite begränsat, de är specialiserade mot materialfysik, men det går också att läsa grundkurser i fysik och mer ingenjörsinriktade kurser. Personalen på International Office vid CUH är hjälpsam och effektiv så det är lätt att arrangera utbyten. CUH ställer krav på studenternas kompetens, därför måste du ha minst 3.8 i tidsviktat medelbetyg för att komma ifråga, även om det kan vara ett onödigt krav i praktiken. Det har börjat komma en del studenter till UmU från detta universitet på senare tid. 14

15 Vi har också ett avtal med fysikinstitutionen vid ett av Kinas allra främsta universitet, Fudan University i Shanghai. Antalet utbytesstudenter bestäms av mottagarinstitutionen. Språket är ett problem, men eventuellt kan examensarbeten göras på engelska. Våren 2009 undertecknade vi utbytesavtal med Southwest University i centrala Kina och ett med Shenzhen University strax utanför Hongkong. Southwest University är ett universitet med hela 50,000 studenter på ett gigantiskt campus utanför Chongqing som är en expansiv stad med 3 miljoner invånare - och 30 miljoner om kranskommunerna räknas in! Avtalet gäller fysik. Avtalet med Shenzhen University gäller områdena Electronic Science and Technology och Optical Information Science and Technology and Physics. Universitetet är mycket modernt och ligger i Shenzhen som är ett frihandelsområde för fastlandskineser och som vuxit från nästan ingenting till 2,5 miljoner invånare på drygt tjugo år! Undervisningsspråket är kinesiska på båda universiteten men utvecklingen går fort, så det kan vara värt att kolla om någonting erbjuds på engelska. Åtminstone projekt och examensarbeten bör fungera. Vi har massor av utbytesstudenter i fysik från dessa universitet och varför inte ta kontakt med dem om du är intresserad av att plugga Kina? Vi har ett relativt nytt avtal med St Petersburg State Polytechnic University (ej att förväxla med St Petersburg State University). Fysikinstitutionen har en del forskningssamarbete med detta universitet, främst inom nanoteknikområdet. Som vanligt är språket ett problem vid vanliga kursstudier. Hösten 2011 skrev vi avtal med ett universitet strax utanför Seoul i Sydkorea, Sungkyunkwan University. Detta är ett universitet med vilket vi, eller närmare bestämt IceLab, har ett ganska omfattande forskningssamarbete. I princip ska det gå att läsa tillräckligt med fysikkurser på engelska vid Sungkyunkwan University, men det kan krävas en del planering i förväg eftersom kurserna inte ges reguljärt på engelska. Prata med Roger Halling i god tid om du är intresserad. Det pågår diskussioner om ett ev. studerandeutbytesavtal med Jilin University i Changchun i norra Kina, men det går trögt. Detta är ett av de mest välrenommerade universiteten i Kina och fysikinstitutionen i Umeå har under flera år haft forskningssamarbete inom kondenserade materiens fysik med detta universitet. Jilin University är ett modernt och påkostat universitet med hela studenter. 15

16 3c. Imperial College Imperial College (IC) i London tillhör de högst rankade universiteten i Europa när det gäller forskning i fysik. Vi har inget formellt avtal med IC men vi har under årens lopp ganska regelbundet skickat tekniska fysiker till IC och de har varit mycket framgångsrika. Sedan studieavgifter infördes i England har dock saken kommit i ett nytt ljus, särskilt som årsavgiften sannolikt höjs till ca kr per år från När avgifterna var lägre betalade fysikinstitutionen i Umeå hela studieavgiften för (högst) två studenter per år, men nu är vi mer tveksamma, vi måste ta ställning till vad vi har råd med. Vi tar slutgiltigt ställning när någon anmäler sig till utbytesstudier vid IC. Om vi betalar för att en student ska kunna läsa vid IC, kommer vi att som motprestation kräva att denne marknadsför UmU som studieort för fysikstudenterna vid IC. Upplägget är följande, du byter ut ditt fjärde eller helst femte studieår mot ett år vid IC. Även om det kan vara problem för tekniska fysiker som saknar en första fullbordad tre-årig examen, så ska det gå att få en brittisk mastersexamen från IC. Det masterprogram som är mest aktuellt är Optics and Photonics. Programmet pågår under tre brittiska terminer från ca 1 oktober till 30 september året därpå. För denna period får du tillgodoräkna dig 78 hp. I dessa poäng ingår examensarbetet. För att bli antagen vid Imperial Collage krävs ett medelbetyg på minst 4.0 poäng (krav från IC). Du måste också ha klarat 180 hp innan studierna börjar. I TOEFL-testet (se punkt 4 nedan, Före ansökan ) ska du ha minst 600/250 poäng om testet är paper-/computer- based. Tänk på att vara ute i god tid för att anmäla dig till testet! Det finns ett nytt web-baserat TOEFL-test och om du väljer det kan du behöva skriva en kortare uppsats om något ämne du väljer själv. Här kan du förbättra dina odds genom att förbereda dig i förväg. Det är svårt att få bostad från ICs bostadsförmedling, men det finns en grupp vid IC som i bästa fall kan hjälpa dig med privat inackordering under din första tid i London, websidan är och -adressen 16

17 3d. Fakultetsavtal och centrala avtal Det finns ett antal, normalt ett-åriga, platser att söka inom ramen för Umeå universitets centrala avtal. Du hittar dem i avtalsdatabasen: Konkurrensen till populära resmål kan vara hård eftersom platserna är få och kan sökas av studenter från många olika ämnesområden. Observera att betyg inte längre vägs in (sic!), utan det är en sammanvägning av motivering, deltagande i buddy programme, övrigt engagemang, studietakt, totalt antal hp och ansökans fullständighet som avgör vilka som kan få åka. Fakulteterna har en del egna fakultetsbundna ämnesövergripande avtal. Utbytesplatserna kan sökas av alla studenter inom den aktuella fakulteten. Fakultetsavtalen finns i avtalsdatabasen. De flesta universitet ställer krav på språktest och det kan ta lång tid innan ett test erbjuds, så förbered dig i god tid. Tyvärr når inte alla universitet fullt upp till svensk standard inom fysikområdet, så du bör informera dig noga om utbildningen innan du bestämmer dig. Bostad ordnas av värduniversitetet efter ansökan från dig. Du kan vända dig till International Office/fakulteten om du har frågor om dessa utbyten. International Office, som huserar i administrationsbyggnaden på campus, har bl.a. kurskataloger till de flesta samarbetsuniversiteten. Deadline för ansökan brukar vara den 15 november varje år. 3e. North2North North2North är ett ämnesövergripande nätverk för universitet i de nordliga regionerna av USA, Kanada, Ryssland Island, Norge, Finland och Island. Information om nätverket och dess medlemsuniversitet finns i avtalsdatabasen. Stipendier och resebidrag kan sökas inom programmet. Konkurrensen om platserna är inte särskilt hög. Sistan ansökningsdag brukar vara den 15 februari varje år. För mer information kontakta International Office. 17

18 3f. NORDLYS NORDLYS och NORDTEK är s.k. öppna nätverk för studier vid nordiska universitet. 28 universitet samarbetar inom NORDLYS. Alla tekniska högskolor och universitet i Norden deltar i NORDTEK, som är öppet bara för teknologer. (Observera att fysikinstitutionen i Umeå inte är med i något NORDPLUS-nätverk.) Studenter som reser under NORD-LYS/TEK programmen kan söka NORDPLUS-stipendier. Konkurrensen om platserna är inte särskilt hög. Ledigkungörelse sker vid två tillfällen per år, vanligtvis i mars och i oktober. Vidare information kan fås av International Office. 3g. Freemover Du kan också ordna allt på egen hand. Då kan du själv välja var, när och hur du studerar. Du måste själv leta fram ett lämpligt universitet, skicka in ansökan, leta fram kurser, söka ev. stipendier, fixa bostad (ofta hjälper mottagaruniversitetet till med det), etc.. Tänk på att de flesta universitet i världen tar ut en terminsavgift (tuition fee) som kan vara avsevärd, 60,000 SEK per termin är ganska vanligt, men det kan variera både uppåt och nedåt! Som freemover får du låna pengar till terminsavgiften från CSN. Varning för att i många länder når inte utbildningens standard upp till den europeiska nivån! Andra viktiga saker att tänka på är undervisningsspråket och terminstiderna. är en utmärkt länk för att hitta universitet runt om i världen. När du har hittat kurser som du vill läsa måste du förankra kursvalet hos din programansvarige, annars riskerar du att inte få tillgodoräkna dig utlandsstudierna i examen. Tillgodoräknandet är också nödvändigt för att få studiemedel. Glöm inte att underrätta Roger Halling när allt är klart för avresa. Freemovers som reser tilll nordiska universitet utanför NORDLYS-nätverket kan söka NORDPLUS-stipendium. 18

19 4. ANSÖKAN OM UTLANDSSTUDIER Det första du bör göra är att i god tid välja universitet och kolla på webben att det verkligen erbjuder tillräckligt många intressanta (fysik-)kurser under den tidsperiod du vill studera utomlands. Rådgör gärna med Roger Halling. Checka också om universitetet kräver något språktest (krävs ej för ERASMUS-utbyten). När du bestämt dig anmäler du ditt intresse till Roger rörande fysikinstitutionens utbytesplatser, och till International Office/fakulteten för övriga utbytesplatser. Här är en tabell som talar om var och när intresseanmälan om utlandsstudier ska lämnas: Avtal Deadline Lämnas till/mer information UmUs centrala 15 november International Office avtal/fakultetsavtal North2North 15 februari International Office NORDLYS 15 mars/15 oktober International Office ERASMUS/ 15 mars/15 oktober Roger Halling SOCRATES (Imperial College) 15 februari Roger Halling Nästa steg är att lokalt vid UmU välja ut de studenter som kan få en utbytesplats. Det är Roger Halling som nominerar till fysikinstitutionens utbytesplatser. Även om studierna inte är svårare vid det utländska universitetet än hemma, så finns det studiekulturella skillnader och sämre matchning till tidigare studier som kan försvåra studierna i början, därför har vi krav på att du bör ha klarat runt 60 hp per läsår i Umeå. Vid eventuell konkurrens är urvalskriteriet främst studiemeriter. International Office (fakulteten) nominerar till de centrala (fakultets-) utbytesplatserna och här tar man vid urvalet hänsyn till en mängd olika faktorer, dock märkligt nog inte till betygen. Urvalskriterierna kan du läsa om här: När du har blivit nominerad vidtar nästa steg, att ansöka till värduniversitetet. Eventuellt kan International Office ge information om hela ansökningsprocessen för de centrala avtalen, men för institutionsavtalen måste du själv leta fram på webben ditt värduniversitets specifika ansökningsprocess. Tänk på att det handlar om utbytesstudenter (exchange students) och inte bara international students. Följ instruktionerna, hämta hem eventuella blanketter, 19

20 leta fram lämpliga kurser, och kontakta Roger och glöm inte att ansöka om bostad. Dina studiemeriter måste bifogas ansökan i form av ett LADOK-utdrag på engelska, inklusive en egen lista över ännu inte avklarade kurser som du räknar med att ha läst innan du börjar dina studier utomlands. Även en beskrivning av det svenska betygs- och poängsystemet är bra att skicka med, liksom nedanstående tabell/-er för översättning till det mer välkända ECTS-systemet. Vidare kräver mottagaruniversitetet ett s.k. Learning Agreement, vilket är en lista på de kurser du vill läsa vid värduniversitetet. Dessa kurser måste före ansökan godkännas för tillgodoräknande i den svenska examen av den programansvarige i Umeå. Även freemovers bör se till att ha ett tillgodoräknande-erkännande före avresan. Spara kopior på alla dokument. Teknisk fysik Kursbetyg: ECTS grades: A B - C D(E) Fysikerprogrammet Kursbetyg: Pass with distinction, VG Pass, G ECTS grades: A-B C-(E) Umeå universitets website för utlandsstudier hittar du här: Ha en trevlig resa! Roger Halling 20

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 Behörighet Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014,

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14

UTBYTESSTUDIER, VT14, HT14, VT15 2013/14 UTBYTESSTUDIER, VT4, HT4, VT5 03/4 Dnr. HS7-03/90 Härmed utlyses ett antal avgiftsfria studie inom ramen för Malmö högskolas och Fakulteten för Hälsa och samhälles avtal. På följande sidor listas de utländska

Läs mer

Sociologiska institutionens partneruniversitet. Europa/USA/Kanada

Sociologiska institutionens partneruniversitet. Europa/USA/Kanada Sociologiska institutionens partneruniversitet Europa/USA/Kanada Internationell kontaktperson vid Sociologiska institutionen Erika Antill Tel: 090-786 59 62 / E-post: erika.antill@soc.umu.se Kanada Avtal:

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Handbok utbyte studieort Växjö

Handbok utbyte studieort Växjö Handbok utbyte studieort Växjö Utbytesstudier 2015-2016 Bra att veta Anna Lindahl Internationell koordinator Växjö Innehåll Varför utlandsstudier? 5 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program

Läs mer

Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Studera utomlands EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET 3 En erfarenhet för livet Utlandsstudier ger kunskap, vänner och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stor nytta när du efter

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2014/2015 Senast uppdaterad 2014-03-18 INNEHÅLL: Varför studera utomlands?... 3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer... 3 Studera utomlands olika

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Imperial College London

Imperial College London Imperial College London Reseberättelse av Akash Patel September 2012 - Juni 2013 Vintern 2011 besluter jag att ansöka om studier vid Imperial College London, ett av världens bästa tekniska universitet

Läs mer

Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI

Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI 2 Det bästa jag någonsin har gjort! Detta är den vanligast förekommande kommentaren jag får när jag träffar studenter som precis

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Sida 1 (5) Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Sydkorea har ett brett kursutbud på engelska. Flera lärosäten i Sydkorea erbjuder kurser på

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Kansli SCI Teknisk fysik Val av Masterprogram/kurser Masterinformation 14 april Uppflyttningsregler Liten blick framåt 1 Kansliet vid skolan för teknikvetenskap,

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 8 juli 2013 Erasmusprogrammet läsåret 2011-2012: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter 1 om antalet studenter, lärare

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Erasmus-utbyte på Universität Wien vårterminen 2013 Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Tanken om att åka på utbyte hade jag haft redan när jag började studera på Kostvetarprogrammet i Uppsala. Men

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Nulägesbeskrivning En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning.... Internationella

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Dags att ansöka till höstens utbytesresa till Kina

Dags att ansöka till höstens utbytesresa till Kina Dags att ansöka till höstens utbytesresa till Kina Tio stycken elever som studerar kinesiska vid Söderportgymnasiet kommer att erbjudas möjligheten att delta i en utbytesresa till partnerskolan i Changsha

Läs mer