UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013"

Transkript

1 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2012/2013 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2012/2013. Informationen är strukturerad på följande sätt: 1. Mer information 2. Allmänt 3. Utbytesprogram m.m. Detta avsnitt innehåller en beskrivning av de studerandeutbytesavtal och de universitet som vi f.n. har avtal med, samt ett antal nyttiga internetlänkar. Det finns även några ord om vad som gäller för dem som åker på egen hand som s.k. freemovers. 4. Ansökan till utlandsstudier Här får du en förteckning över bl.a. ansökningstider och var du lämnar in ansökningarna. 1

2 2

3 1. MER INFORMATION Länk till detta häfte hittar du på flera av fysikinstitutionens websidor, t.ex. under Utbildning på Fysiks hemsida För information med kort hållbarhetstid är anslagstavlan för internationalisering den bästa källan. Du hittar den mellan fysikinstitutionens bägge datasalar på plan 3 i Naturvetarhusets NA-flygel. Information kan också fås från Roger Halling som är studierektor för internationella relationer vid Institutionen för fysik. Du hittar honom på plan 3 i Fysikhuset, nära skywalken till Naturvetarhusets NA-flygel. International Office i Förvaltningsbyggnadens södra flygel på campus är en annan viktig informationskälla, särskilt för utbyten under centrala universitetsavtal. Universitetets ingångswebsida för utlandsstudier är Här finns en hel del användbar information även för dem som reser undra andra avtal eller som s.k. freemovers. Utbytesavtalsdatabasen finns här: Vill du leta upp universitet runt om i världen är det här en bra länk: 2. ALLMÄNT Tveka inte om du vill studera utomlands, det är inte särskilt komplicerat att ordna, studielånen anpassas efter kostnadsläget i landet, och av tidigare studentrapporter att döma blir det en upplevelse för livet. Erfarenhet av utlandsstudier är dessutom en mycket god merit på arbetsmarknaden, det visar på oräddhet, initiativkraft, social kompetens, förmåga att klara sig i nya situationer, förbättrad språkförmåga och förståelse för andra sätt att tänka. Dessa utom-akademiska egenskaper värderas ofta högt av arbetsgivarna och 3

4 kan vara den avgörande punkten för att anställa just dig. Dessutom kan du hitta kurser som inte ges i Umeå. Ett första råd till dig som vill studera utomlands är att du så snart som möjligt bestämmer dig för vart du vill åka och när. Därefter bör du leta fram lämpliga kurser på det tilltänkta värduniversitetets hemsida. Tänk på att i de flesta länder sker undervisningen på hemspråket, men fler och fler universitet börjar införa undervisning på engelska, särskilt på masternivån. Examensarbeten brukar alltid kunna göras på engelska, men alla universitet är inte villiga att handleda examensarbeten och det kräver extra planering. Lämpligast är att studera utomlands under en eller två terminer under det fjärde eller femte studieåret. Terminstiderna kan vara olika i olika länder, vissa länder har t.o.m. tre terminer per läsår. CSN kräver minst 13 veckor för att bevilja studiemedel. För att underlätta för dig har Umeå universitet, Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten, samt fysikinstitutionen, skrivit utbytesavtal med ett stort antal universitet över hela världen. Reser du under ett sådant avtal förenklas hanteringen avsevärt, du slipper terminsavgifter som ofta kan vara mycket höga, kr per termin är inte ovanligt, och oftast får du hjälp av värduniversitetet med att ordna bostad och få annan service. Dessutom får du, efter ansökan hos Roger Halling eller International Office i Umeå, en försäkring kallad Student ut som andra studenter bara kan få mot en relativt hög avgift. För att kunna räkna in dina utländska kurser i din svenska examen måste dina preliminära kursval godkännas av den programansvarige i god tid innan du reser. Detta gäller även examensarbeten. CSN brukar också kräva ett sådant godkännande. När allt är klart måste du före avresan rapportera till Roger Halling under vilken period som du kommer att vara utomlands, också om du åker som freemover. Det är viktigt att Roger har denna information om något skulle hända dig under utlandsvistelsen, men det är också viktigt för din försäkring och för att UmUs internationaliseringsstatistik ska vara tillförlitlig, statistiken påverkar den framtida planeringen. Eventuella ändringar av kursvalet under bortovaron ska rapporteras hem till och godkännas av den programansvarige så fort som möjligt. Roger ska också underteckna ett CSNintyg som du själv hämtar hem från webben. Du kan få mycket nyttig information av gamla utbytesstudenter. Tidigare utresanden från Fysik/Teknisk fysik finns här: Hitresande studenter hittas här: 4

5 3. UTBYTESPROGRAM M.M. 3a. Inom-europeiska bilaterala s.k. ERASMUS-avtal för fysikinstitutionen i Umeå. 3b. Avtal med utom-europeiska universitet för fysikinstitutionen i Umeå. 3c. Imperial College, London, specialarrangemang för fysikinstitutionen. 3d. Ämnesövergripande fakultetsavtal och centrala avtal för Umeå universitet. 3e. North2North, ett ämnesövergripande utbytesnätverk för Umeå universitet. 3f. NORDLYS, ett ämnesövergripande nätverk inom Norden för Umeå universitet. 3g. Freemover. Listor på alla avtal vid UmU finns här: Vill du veta mer om städerna/länderna är förstås Wikipedia är en bra källa. 3a. ERASMUS-utbyten ERASMUS/SOCRATES är EUs program för studerandeutbyten mellan högre läroanstalter inom främst EU-området. Institutionen för fysik i Umeå har ca femtio bilaterala ERASMUS-avtal med olika fysikinstitutioner i Europa, se nedan. Dessa utbyten är de utbyten som är enklast att hantera för alla inblandade. Enligt reglerna får universiteten inte ta ut terminsavgifter av ERASMUS-studenter. Bostad ska ordnas av värduniversitetet efter ansökan, men tyvärr fungerar det inte alltid så, men alla universitet hjälper åtminstone till så gott de kan. Ofta erbjuds också en frivillig introduktionskurs och en frivillig språkkurs. De resande erhåller, efter ansökan vid International Office i Umeå, ett ERASMUS-stipendium som idag ligger på minst 200 EURO i månaden. En del av den summan utbetalas dock först efter studieperiodens slut. Urvalet av utresande ERASMUS-studenter görs vid Institutionen för fysik i Umeå. Ett villkor för att bli antagen är att du har lyckats hålla någorlunda normal studietakt, dvs. klarat ca 60 hp per läsår under din aktiva studietid. Detta är inte ett krav för belöna duktiga studenter, utan motiveras av att de som åker ut ska ha en hyfsad chans att klara sina utlandsstudier. Konkurrensen om ERASMUS-platserna är normalt svag, men om antalet sökanden är större än antalet platser är det främst studiemeriterna som avgör, närmare bestämt det tidsviktade medelbetyget (avvikelser från 60 hp per år påverkar medelvärdet uppåt eller nedåt). 5

6 Om du tidigt vet precis vart du vill åka och fysikinstitutionen inte redan har ett kontrakt med den institutionen, kan du kontakta Roger Halling för att försöka få till ett nytt ERASMUS-avtal, men anmälan måste i så fall ske minst ett år i förväg. Denna möjlighet finns dock bara för universitet i Europa. Ibland kan man också få låna outnyttjade ERASMUS-platser från andra institutioner vid UmU. Institutionen för fysik vid Umeå universitet har för läsåret 2012/13 ERASMUSavtal för studerandeutbyten med fysikinstitutioner vid nedanstående universitet (oavsett avtalets lydelse om studietid brukar det gå att välja en eller två terminer så länge totala utbytestiden inte överskrids). Belgien: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur Finland: University of Jyväskylä Frankrike: Université d Angers Université Joseph Fourier, Grenoble Université Claude Bernard Lyon 1 Université de Nice-Sophia Antipolis i Nice Université Henri Poincaré i Nancy Université Denis Diderot, Paris 7 Université La Rochelle (nytt) Université Francois-Rabelais, Tours Holland: Vrije Universiteit Amsterdam Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Italien: Università degli Studi di Torino, Turin Lettland: Latvijas Universaitate i Riga Polen: Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw Politechnika Wroclawska, Wroclaw Rumänien: University of Bucharest (nytt) Universitatea Babes-Bolyai Cluj- Napoca Universitatea de Vest din Timisoara Spanien: Universidad de La Laguna, Tenerife Univ. of Santiago de Compostela Tjeckien: Palacky University, Olomouc Turkiet: Afyon Kocatepe University Anadolu Universitesi, Eskisehir Ankara Universitesi Ege University, Izmir Fatih Universitesi, Istanbul Istanbul Technical University Istanbul University (nytt) Middle East Technical University (nytt) Nigde University Sabanci University Yeditepe University Yildiz Technical University Tyskland: Universität Augsburg Freie Universität Berlin Fachhochschule Emden/Leer Justus-Liebig-Universität Giessen Ruprecht-Karls Universität Heidelberg Technische Universität Ilmenau Friedrich-Schiller-Universität Jena Universität Konstanz Johannes Gutenberg-Universität Mainz Universität Potsdam, Berlin Universität Paderborn, Paderborn- Lippstadt Ungern: Szegedi Tudományegyetem, Szeged Österrike: Technische Universität Wien. 6

7 En uppdaterad lista över Fysiks avtal finns här: Nedan följer korta beskrivningar av universiteten ovan: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgien Namur är en stad i södra Belgien av Umeås storlek. Undervisningen sker på franska, men exjobb kan säkert göras på engelska. Vi har tre utbytesplatser i bägge riktningarna om vardera en termin. University of Jyväskylä, Finland Jyväskylä är en liten stad med knappt invånare i mellersta Finland. Universitetet har ca studenter. Avtalet gäller en halvårs-student i vardera riktningen. Om undervisningsspråket skriver de: Most courses for basic and subject studies (course codes FYSPxxx and FYSAxxx) are taught in Finnish. For advanced and post-graduate courses the teaching language is either Finnish or English depending on the audience. Université d Angers, Frankrike Angers är en stad på invånare vid floden Maine ca 30 mil sydväst om Paris. Vi har avtal om två utbytesstudenter i vardera riktningen varje år. Universitetet har ca studenter. Websidan finns bara på franska vilket talar för att undervisningsspråket är uteslutande franska. Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrike Universitetet ligger i Grenoble i sydöstra Frankrike. Fysikutbudet är enormt. Undervisningen sker normalt på franska. Fysikinstitutionen i Umeå har avtal för två helårsstudenter i vardera riktningen. Université Claude Bernard Lyon 1, Frankrike Lyon är Frankrikes näst största stad och ligger i östra/sydöstra Frankrike. Universitetet är av UmUs storlek. Undervisningen är av allt att döma på franska. Vi har avtal om utbyten av två helårsstudenter per år i vardera riktningen. Université Henri Poincaré, Nancy 1, Frankrike Nancy är en stad med invånare i nordöstra Frankrike. Universitetet grundades Fysikinsitutionen i Umeå har avtal för två utresande och fyra hitresande helårsstudenter. Man erbjuder numera många kurser på engelska inom området fusionsvetenskap och plasmafysik Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, Frankrike Universitet ligger i Nice. För närvarande ges all undervisning på franska även om exjobb kan göras på engelska. Den tidigare fysikprofessorn vid vår 7

8 institution, Anders Kastberg, har numera en professur i Nice och han hjälper dig om du vill åka dit. Avtalet gäller tre helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår. Université Denis Diderot, Paris 7, Frankrike Som vanligt i Frankrike är undervisningen på franska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Université La Rouchelle, Frankrike La Rochelle är en liten hamnstad i Frankrike med drygt invånare. Universitetet har mindre än 8000 studenter, men har bl.a. en utbildning mot en master i Material Science and Engineering. Avtalet gäller två stycken entermins utbyten per år. Université Francois-Rabelais, Tours, Frankrike Som vanligt i Frankrike är undervisningen på franska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Vrije Universiteit Amsterdam, Holland Vrije Universiteit ligger i Amsterdam i Holland. Studenter som vill hit bör åka under sitt fjärde år. Utbytet är i första hand tänkt att ske under vårterminen. Man läser normalt två kurser och gör ett projektarbete i en forskargrupp. I forskningen används lasern som ett hjälpmedel för att undersöka allt från grundläggande problem inom laserteknik till tillämpade problem inom biofysik. Det finns möjligheter att göra sitt 20 poängs examensarbete vid Vrije Universiteit inom ett bredare utbud av fysikinriktningar, men det måste i så fall planeras i god tid i förväg. Undervisningen sker på engelska när utländska studenter deltar. Avtalet gäller en halvårsplats i vardera riktningen. Technische Universiteit Eindhoven, Holland Eindhoven är en stad av Göteborgs storlek i södra Nederländerna. Avtalet gäller en student i vardera riktningen. Rijksuniversiteit Groningen Groningen är en stad med ca invånare som ligger i norra Holland. Universitetet är av UmUs storlek. Avtalet gäller två en-terminsvistelser i vardera riktningen. De kan nog slås ihop parvis till helårsvistelser. University of Torino, Turin, Italien Detta är ett stort universitet, men är utspritt över hela Turin. Staden ger ett lugnt och fint intryck trots sin storlek på nära 2,5 miljoner invånare. All grundläggande utbildning är på italienska men avancerade kurser ges på engelska. Det går också bra att göra exjobb på engelska i Turin. Utbytesavtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. 8

9 Latvijas Universaitate, Riga, Lettland Universitetet ligger i Lettlands huvudstad Riga. Avtalet gäller för en utresande och två hitresande halvårsstudenter. Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan, Polen Universitetet (AMU), som ligger i Poznan, Polen, har varit vår största utbytespartner jämte universitetet i Giessen när det gäller hitresande studenter. AMU har även utbildning inom medicinsk fysik och beräkningsfysik. Fysikinstitutionen är nummer tre i storlek i Polen. Utbudet av kurser på engelska är begränsat men det går att få projekthandledning på engelska. Vi har avtal för två utresande halvårsstudenter. I andra riktningen gäller avtalet fyra helårsstudenter. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, Polen Wroclaw är Polens fjärde största stad och har runt 700,000 invånare. Universitetet som ligger i centrala staden, har ca 15,000 studenter. Om undervisningsspråket skriver de själva: As a rule, the lectures are given in Polish, but some of them (the more specialized ones) can be offered in English if there are foreign students participating.".avtalet gäller två utresande helårsstudenter och lika många i motsatta riktningen, men det går säkert att resa dit under kortare perioder. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Politechnika Wroclawska, Wroclaw, Polen Wroclaw är Polens fjärde största stad och har runt 700,000 invånare. Undervisningsspråket är polska, men det går att läsa vissa kurser och göra exjobb på engelska. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. University of Bucharest, Rumänien Fysikinstitutionen ligger utanför Bukarest och är högst rankad i landet. Ett forskningsinstitut med en hel del storskalig utrustning ligger nära fysikinstitutionen och de lider brist på masternivåstudenter som kan bidra till forskningen. Den som vill göra ett examensarbete i fysik bör därför ha stora chanser att hitta något intressant här. Avtalet gäller två helårsstudenter per år. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Rumänien Staden Cluj-Napoca är huvudstad i Transsylvanien i nordvästra Rumänien och har över invånare. Universitetet är ett av Rumäniens största med nära studenter, t.o.m. kurser i svenska, norska och finska erbjuds de inhemska studenterna. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. I skrivandes stund är det dock oklart hur många kurser som kan erbjudas på engelska. 9

10 Universitatea de Vest din Timisoara, Rumänien Timisoara med sina invånare ligger i västra Rumänien, i hörnet vid Serbien-Montenegro och Ungern. Universitetet är ungefär lika nytt som Umeå universitet. Man har sagt sig villig att erbjuda fysikkurser på engelska. Avtalet gäller 2 helårsstudenter i vardera riktningen, men även lärarutbyten ingår. Universidad de La Laguna, Kanarieöarna (Spanien) La Laguna är en liten stad belägen i inlandet på norra Tenerife. Klimatet är perfekt året om. Universitetet är mest känt för sitt observatorium nära vulkanen Teide och har en bra utbildning i astronomi. All undervisningen sker på spanska, men det går att göra examensarbeten på engelska. Utbytesavtalet gäller en helårsstudent i vardera riktningen. Univ. of Santiago de Compostela, Spanien Santiago de Compostela är en gammal pilgrimsstad i nordvästra spanien. Universitetet ligger på gångavstånd från den mycket pittoreska gamla staden. Tyvärr ges undervisningen bara på spanska och det kan vara problem med exjobb eftersom exjobb först nu börjat införas i den lokala examen. Vi har avtal om två helårsstudenter i vardera riktningen. Palacky University Olomouc, Tjeckien Olomouc är stad av Umeås storlek och är en av Mährens äldsta städer. Palacky University grundades redan Inom fysikområdet profilerar man sig mot experimentell fysik. Av språkskäl kan fysikinstitutionen i Olomouc endast ta emot studenter för projektarbeten (examensarbeten). Avtalet gäller tre inresande och tre utresande helårsstudent per år. Afyon Kocatepe University, Turkiet Universitetet är mycket ungt, grundat så sent som Avtalet gäller två utresande och tre hitresande studenter varje år. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Vi har dock vissa dubier om kvaliteten på undervisningen. Anadolu Universitesi, Eskisehir, Turkiet Staden Eskisehir, som ligger ca tjugo mil väster om Ankara, är av Göteborgs storlek. Mycket låg kriminalitet. Studenterna bor inne på det stora och vackra campusområdet som innehåller både bio, teater, affärer och flera restauranger och kafeer. Allt är nytt och fräscht och universitetet har gott rykte. Alla ingenjörskurser ges på engelska. De fysikkurser som ges på engelska är Quantum Physics, Solid State Physics, Nuclear Physics, och Electric Circuits, samt ett antal masterkurser. Även examensarbeten kan göras på engelska. Avtalet gäller för tre utresande och tre hitresande helårsstudenter. Även lärarutbyten ingår i avtalet. 10

11 Ankara Universitesi, Ankara,Turkiet Ankara, med sina 2.7 miljoner invånare är Turkiets huvudstad. Universitetet, som är statligt, är inte mer än 60 år gammalt, men har redan gott renommé i landet. Avtalet gäller 4 helårsstudenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Om språket skriver de så här:... every semester (it lasts 14 weeks) at least one lecture is given in English to our students. In addition to this we offer elective lectures to our students and the lecturers are free to offer these courses in English or in Turkish. Ege University, Izmir, Turkiet Izmir, som ligger på Turkiets västkust, är landets tredje största med gamla anor. Universitet är välrenommerat. Avtalet gäller fyra studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Fatih Universitesi, Istanbul, Turkiet Detta privata universitet är ett nytt och fräscht campusuniversitet som ligger i utkanten av Istanbul. Avtalet gäller för tre utresande och tre hitresande helårsstudenter. Det går sannolikt att studera under en kortare tid också. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Fysikinstitutionen är liten men alla fysikkurser ges både på engelska och på turkiska. Kursutbudet är dock begränsat. Vi har haft flera gästlärare från Fatih University som undervisat i Umeå. Umeålärare har också undervisat vid Fatih University. Istanbul University, Turkiet Detta är ett stort välrenommerat universitet spritt över Istanbul. Vi har hela sex utbytesplatser om en termin vardera. Istanbul Technical University, Turkiet Detta är en välrenommerad statlig teknisk högskola med fem olika campus, sannolikt alla på den europeiska sidan av Istanbul. Vi har avtal för fyra hitresande och två ditresande studenter varje år. En god gissning är att all undervisning sker på engelska. Middle East Technical University, Turkiet Denna tekniska högskola, som ligger i Ankara, hör till de högst rankade i Turkiet. Avtalet omfattar tre helårsplatser per år. Nigde University, Turkiet Detta är ett mycket ungt universitet i centrala Turkiet. Vanliga kurser ges ej på engelska. Avtalet gäller fyra studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Sabanci University, Istanbul, Turkiet Detta är ett mindre men välrenommerat privat universitet som ligger drygt 25 km från Istanbuls centrum, på asiatiska sidan. Vårt avtal gäller fyra hitresande 11

12 och två ditresande studenter varje år. Undervisningsspråket är engelska. Kursutbudet i fysik är dock lite begränsat. Yeditepe University, Istanbul, Turkiet Detta är ett välrenommerat privat universitet som ligger på asiatiska sidan i Istanbul. All undervisning sker på engelska. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Yildiz Technical University, Istanbul, Turkiet Detta är en välrenommerad statlig teknisk högskola på den europeiska sidan i norra Istanbul. En god gissning är att all undervisning sker på engelska. Avtalet gäller sju hitresande och två ditresande studenter varje år. Även lärarutbyten ingår i avtalet. Universität Augsburg, Tyskland Augsburg ligger nära Műnchen och har drygt en kvarts miljon invånare. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Freie Universität Berlin, Tyskland Freie Universität Berlin har mer än studenter och ligger i utkanten av Berlin. Avtalet gäller en årsstudieplats i vardera riktningen. Fachhochschule Emden/Leer, Tyskland En fackhögskola är något mer praktiskt inriktad än en vanlig teknisk högskola. Denna fackhögskola ligger i Emden i norra Tyskland, mellan Hamburg och Holland. Avtalet gäller främst utbyten inom laserteknologiområdet. Du kan också delta i ett intensivprogram "Applications of Laser Technology" som ges varje år vid påsktid. Avtalet har hittills gällt två halvårsstudieplatser i vardera riktningen. Om undervisningsspråket skriver de så här All lectures during the first year and several lectures in higher semesters are given in English. Tre specialiseringar framhålls särskilt, Laser Technology, Biomedical Physics och Sound & Vibration. Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland Justus-Liebig-Universität ligger i Giessen, som är en mindre stad strax norr om Frankfurt am Main i Tyskland. University of Giessen är vår främsta ERASMUS-partner när det gäller antalet hitresande studenter. Avtalet gäller fem helårsplatser i vardera riktningen. Angående kurser på engelska skriver de (V07):... what we can offer is for advanced students. For example, in the current semester there are the following courses offered in English: Introduction to Chiral Perturbation Theory, Experimental Hadron Physics, European Graduate School Lecture Weeks, European Graduate School Colloquium and several seminars at an advanced level. In addition, lab. classes could be attended with just knowledge of English. 12

13 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Tyskland Detta är ett av de främsta universiteten i Europa inom fysikområdet. Kursutbudet är väldigt stort och det finns mycket goda möjligheter att göra examensarbetet i Heidelberg. Avtalet gäller två helårsplatser i vardera riktningen. Om språket skriver de så här:... as of now, only courses for advanced students are offered in English; however, we will establish a Graduate School in Fundamental Physics which is all English; and our entire Master program, starting in 2008, will be offered in English. Technische Universität Ilmenau, Tyskland Ilmenau är en liten stad i mellersta Tyskland, strax söder om Thűringen. Avtalet gäller två halvårsstudenter i vardera riktningen. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland Jena ligger nära Weimar och har drygt invånare. Universitetet grundades redan Kurser inom fotonikområdet går att läsa på engelska. Avtalet gäller hela sex helårsplatser i vardera riktningen. Universität Konstanz, Tyskland Konstanz är en mindre stad med gamla anor som ligger nära Bodensjön på gränsen mot Schweiz. Universitetet är dock lika ungt som Umeå universitet. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland Universitetet ligger i Mainz (ca invånare) nära Frankfurt am Main i Tyskland. Det finns ett stort utbud av kurser. Undervisningen sker oftast på tyska, men höstterminen 07 kommer de att ge följande kurser på engelska: Elementary Particle Physics (8 ECTS credits), Nuclear Physics (6), Solid State Physics (8) och Quantum Optics (8) på engelska. Avtalet gäller två halvårsplatser i vardera riktningen. Universität Potsdam, Tyskland Potsdam ligger i sydvästra utkanten av Berlin. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen. Kurser som ges på engelska 2007 är: Nonlinear data analysis and modelling in sciences; Theory of Chaos; Theory of Chaos on computer (practical training); Elements of Quantum Information Processing; Natural oscillations in extended systems: from accoustics to quantum mechanics; Physical and Engineering Properties; Polymer Science; Polymers: theory and computer simulations; Astrophysical Seminar and Colloquium; Seminar on nonlinear data analysis and modelling (Summer semester); och Introduction to Soft Matter Physics; The Physics of Polymer-based Devices; Stochastic processes and statistical methods; Nonlinear Optical Properties of Organic Materials; Seminar on nonlinear data analysis and modelling (Winter 13

14 semester). Notera också att Some of the actually German courses are also switched to English as far as foreign students attend. Universität Paderborn, Tyskland Paderborn ligger i Nordrhein-Westfalen mitt emellan Köln och Hannover. Avtalet gäller två studenter i vardera riktningen.även lärarutbyten ingår i avtalet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Ungern Szeged är en stad på knappt invånare som ligger i södra Ungern, i hörnet mot Serbien-Montenegro och Rumänien. Avtalet gäller två helårsstudenter i vardera riktningen, samt lärarutbyte. Technische Universität Wien, Österrike Utbudet av kurser är mycket stort och som studentstad är Wien mycket populär. Avtalet gäller två utresande och en hitresande helårsstudent. Undervisningsspråket är tyska (österrikisk dialekt) på alla obligatoriska kurser. Du erbjuds en intensivkurs i tyska före terminsstarten för att lättare komma in i studierna. Om övriga kurser skriver de så här (2007): Supervision in labs. or project work can be in English. There are several optional courses which are given in English in the area of Neutron Activation, Nanotechnology, Computational Material Sciences, Laser-Matter Interaction, (Theoretical) Solid State Physics, X-Rays and Neutrons, Advanced Atomic Theory, Electron Structure, Magnetic Materials, Biological and Medical Applications, Space Propulsion, Themo-electricity/Transport in Solids. 3b. Fysikavtal med utom-europeiska länder Fysikinstitutionen har ett utbytesavtal med City University of Hongkong som gäller fyra studenter under en termin i vardera riktningen. Här är undervisningsspråket engelska rakt igenom. Tyvärr är deras fysikutbud lite begränsat, de är specialiserade mot materialfysik, men det går också att läsa grundkurser i fysik och mer ingenjörsinriktade kurser. Personalen på International Office vid CUH är hjälpsam och effektiv så det är lätt att arrangera utbyten. CUH ställer krav på studenternas kompetens, därför måste du ha minst 3.8 i tidsviktat medelbetyg för att komma ifråga, även om det kan vara ett onödigt krav i praktiken. Det har börjat komma en del studenter till UmU från detta universitet på senare tid. 14

15 Vi har också ett avtal med fysikinstitutionen vid ett av Kinas allra främsta universitet, Fudan University i Shanghai. Antalet utbytesstudenter bestäms av mottagarinstitutionen. Språket är ett problem, men eventuellt kan examensarbeten göras på engelska. Våren 2009 undertecknade vi utbytesavtal med Southwest University i centrala Kina och ett med Shenzhen University strax utanför Hongkong. Southwest University är ett universitet med hela 50,000 studenter på ett gigantiskt campus utanför Chongqing som är en expansiv stad med 3 miljoner invånare - och 30 miljoner om kranskommunerna räknas in! Avtalet gäller fysik. Avtalet med Shenzhen University gäller områdena Electronic Science and Technology och Optical Information Science and Technology and Physics. Universitetet är mycket modernt och ligger i Shenzhen som är ett frihandelsområde för fastlandskineser och som vuxit från nästan ingenting till 2,5 miljoner invånare på drygt tjugo år! Undervisningsspråket är kinesiska på båda universiteten men utvecklingen går fort, så det kan vara värt att kolla om någonting erbjuds på engelska. Åtminstone projekt och examensarbeten bör fungera. Vi har massor av utbytesstudenter i fysik från dessa universitet och varför inte ta kontakt med dem om du är intresserad av att plugga Kina? Vi har ett relativt nytt avtal med St Petersburg State Polytechnic University (ej att förväxla med St Petersburg State University). Fysikinstitutionen har en del forskningssamarbete med detta universitet, främst inom nanoteknikområdet. Som vanligt är språket ett problem vid vanliga kursstudier. Hösten 2011 skrev vi avtal med ett universitet strax utanför Seoul i Sydkorea, Sungkyunkwan University. Detta är ett universitet med vilket vi, eller närmare bestämt IceLab, har ett ganska omfattande forskningssamarbete. I princip ska det gå att läsa tillräckligt med fysikkurser på engelska vid Sungkyunkwan University, men det kan krävas en del planering i förväg eftersom kurserna inte ges reguljärt på engelska. Prata med Roger Halling i god tid om du är intresserad. Det pågår diskussioner om ett ev. studerandeutbytesavtal med Jilin University i Changchun i norra Kina, men det går trögt. Detta är ett av de mest välrenommerade universiteten i Kina och fysikinstitutionen i Umeå har under flera år haft forskningssamarbete inom kondenserade materiens fysik med detta universitet. Jilin University är ett modernt och påkostat universitet med hela studenter. 15

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

HIGH SCHOOL STUDERA UTOMLANDS LÄSÅRET 2016 2017 FÖR DIG SOM ÄR 14 18 ÅR

HIGH SCHOOL STUDERA UTOMLANDS LÄSÅRET 2016 2017 FÖR DIG SOM ÄR 14 18 ÅR HIGH SCHOOL STUDERA UTOMLANDS LÄSÅRET 2016 2017 FÖR DIG SOM ÄR 14 18 ÅR Välj mellan 15 länder High school i USA; STS Prep Course i New York ingår! Ditt äventyr börjar nu! ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 Som High School student får du chansen att uppleva den stora världen, en annan kultur och ett annat skolsystem

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter?

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Svar Direkt 2011:02 Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att attrahera

Läs mer

Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring. Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5

Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring. Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5 Programdagarna för högskolan 2012 Internationalisering i tider av förändring Dokumentation från workshop, tisdagen den 15/5 Programdagar för högskolan 2012, Internationalisering i tider av förändring Arken,

Läs mer