asset liability management Kapitalförvaltning ska byggas på sunda principer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "asset liability management Kapitalförvaltning ska byggas på sunda principer"

Transkript

1 asset liability management Kapitalförvaltning ska byggas på sunda principer

2 Innehåll Redaktion Å: utges av: Ålandsbankens filial i Sverige Stureplan Stockholm Telefon E-post Ansvarig utgivare Gunnar Dahlfors Chefredaktör Tore Davegårdh Redigering Jan Törnqvist Layout Jörgen Melin Foto Håkan Flank, IBL, istockphoto Tryck Hallvigs Innehållet i denna trycksak utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om Ålandsbanken har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. Ålandsbanken friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Ålandsbankens tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt. Innehåll nr Gunnar och Sherlock 4 Som chef för Ålandsbanken Asset Management är ambitionen att fördubbla kapitalet under förvaltning till Kanske tar han hjälp i sin strategi av den personlige hjälten från London Sherlock Holms slutledningsförmåga. De fyra hörnstenarna 6 Ålandsbankens kapitalförvaltning byggs på fyra viktiga hörnstenar en sund filosofi ska ge ett högre och mer säkert förvaltningsresultat. Brig 6 en bra lågriskprodukt 7 Traditionellt har portföljer bestående av statsobligationer varit ett bra alternativ för dem som söker låg risk. I dagsläget är dessa långtifrån riskfria. Risk ska styra förvaltningen 8 Gustav Karner har nästan fått Ikon-stämpel inom kapitalförvaltning. Han ger sin syn på branschen och bekräftar också Ålandsbankens syn risken ska styra. Som man ropar får man svar 10 Sätts omfattande begränsningar på förvaltningen för att minska risken kan effekten bli den motsatta. Mats Ohlson, vår expert inom tillgångsallokering, reder ut begreppen. Arga Anders 12 Anders är arg. Han har studerat hedgefonder som inte lever upp till vad de säger. Tar man betalt för alfa duger det inte med urvattnat beta. Drömmar om guld 14 När det finns historier om snabba framgångar finns det oftast också sagor utan lyckliga slut. Ebberöds Bank startar om gång på gång. Hon väljer byggstenarna 16 Julia Axelsson har ett avgörande inflytande när dina pengar ska förvaltas av Ålandsbanken. Här får du veta mera om henne. Stark start nya året 18 Trots framgång 2012 är Krister Nilsson, förvaltare, en försiktig general på fondslagfältet. Vad är det som gör att han ändå lyckas segra så ofta? Ta kontroll över risken 20 Sätten att skapa en effektiv tillgångsportfölj är många. Här några ord om hur Ålandsbanken arbetar. 2

3 ALM Ledaren ALM att uppfylla åtaganden ALM Asset Liability Management vård och tillsyn av tillgångar och skulder. All kapitalförvaltning handlar om att möta åtaganden; liv- och skadeförsäkringsutbetalningar, stiftelseutdelningar, infrastrukturinvesteringar etc. Varje tillgångsportfölj har ett syfte och en historia som är viktig att utgå från då förvaltningens målsättning och strategi läggs upp. Eftersom åtaganden skiljer sig åt mellan olika investerare finns det ingen given standardlösning på hur förvaltningen ska bedrivas. Vi på Ålandsbanken Asset Management lägger stor vikt vid att förstå förvaltningens syfte och formulera operativa mål och processer för att dessa åtaganden ska uppfyllas. Det är ALM för oss! Det är med pengar som med gödsel, man måste sprida ut dem annars så luktar de. De senaste åren har förutsättningarna för kapitalförvaltning förändrats markant. Volatiliteten i olika tillgångsslag har varit allt annat än stabil, vilket även gäller för korrelationen mellan dem. Dessutom har oväntat många extrema värdefall inträffat. Traditionella teorier och angreppssätt har ställts på ända. Många investerare vill nu reformera sina policies och processer för att förvaltningen ska fungera bättre i den nya miljön. Vi på Ålandsbanken kan bidra med stor erfarenhet i de här frågorna. Vår ALM-tidning ska fungera som en plattform för en pragmatisk, men ändå teoribaserad, diskussion kring kapitalförvaltningsfrågor. Premiärnumret är späckat av artiklar med olika infallsvinklar. Bland annat. låter vi Gustav Karner, tidigare finansdirektör på Länsförsäkringar, berätta om de utmaningar han ser för institutionell kapitalförvaltning idag. Svarta svanar och volatil volatilitet har försvårat målformuleringen och allokeringsprocessen för många. I en artikel angriper vi problemet och diskuterar skillnader mellan lång och kort sikt, kopplingen mellan åtagande, benchmark och aktiv förvaltning samt framför allt värdet av disciplinerad riskbudgetering. En förvaltares viktigaste beslut är allokeringsbeslutet. Mats Ohlson, Ålandsbankens chef för TAA och tillgångsallokering, presenterar aktuella placeringsvyer ur ett makroperspektiv. Det kan finnas mycket att reta upp sig på i vår bransch. Vår förvaltare Anders Blomqvist tar upp diskussioner om roande och skrämmande företeelser. Nu får han en egen hörna under vinjetten arga Anders där han avhandlar olika tokigheter i branschen. Vi hoppas att ALM-tidningen ger Dig givande läsning och värdefulla uppslag till Din kapitalförvaltning. Ta gärna kontakt med oss för förutsättningslösa diskussioner om allt inom ALM-området. Ålandsbanken satsar hårt på att ligga i framkant inom förvaltningsutveckling och har en omfattande kompetens- och verktygsbank som vi gärna ställer till våra kunders förfogande. Välkommen till ALM och Ålandsbanken Asset Management! J Paul Getty Peter Ekegårdh, Sales & Product Coordinator 3

4 Profilen Gunnar Dahlfors Dr Dahlfors tar hjälp av Sherlock Holmes Text: tore davegårdh foto: håkan flank Gunnar Dahlfors är doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han har även studerat matematik och vet, till skillnad från många ekonomer, vad derivata och differentialekvationer är. Innan Gunnar kom till Ålandsbanken har han haft arbetsgivare som AP-fonderna, SHB, Skandia och Carnegie. Gunnar är gift och har tre barn. Han gillar att springa långt och har sedan 1998 gjort över 20 maratonlopp i Stockholm, Berlin, Amsterdam, Rom, New York, Budapest och Paris. Målet är att komma in under fyra timmar. Det finns fem minuter att kapa. Gunnar är en bokmal och han gillar att spela schack. Egenheter: Gunnar Dahlfors är lite av en så kallad sherlockian. Han är nästan lite besatt av Sherlock Holmes. Den mysiga engelska miljön med sprakande brasor och samtalen mellan Dr Watson och Sherlock, med dennes enastående slutledningsförmåga, är fascinerande. Som chef för Asset Management vad är din ambition? Framför allt ska vi göra ett bra förvaltningsarbete. Kvalitet går i första hand, men självklart vill vi öka våra volymer. Vi förvaltar idag knappt tio miljarder kronor. Ambitionen är att fördubbla kapitalet under förvaltning till Hur ska det gå till? Vi måste göra oss mer kända på marknaden. Många kunder är troligen mer eller mindre ovetande om vår existens, trots att vi har 4

5 mycket konkurrenskraftiga produkter. Framför allt bör våra konstant-risk-produkter ha en ljus framtid. Våra konkurrenter använder i hög grad en förlegad statisk förvaltningsmodell. Gamla CAPM och effektiva fronten har visat sig ha stora brister. Trots det håller många förvaltare fast vi den. Vår modell med konstant-risk-portföljer har mycket större förutsättningar att leva upp till förväntade resultat. Vi återkommer till det, men vilka kunder inriktar ni er på? Alla kunder som har mer än 100 miljoner kronor är intressanta. Exempel på presumtiva kunder är alla LF-bolag, kommuner, landsting, företags pensionsstiftelser, fackföreningar och kyrkan. Vi har identifierat ca 500 kunder med ett sammanlagt kapital på närmare 70 miljarder. Varför inte riktigt stora uppdrag, säg miljarder? De kunderna har normalt inte lika stort behov av oss de har egen expertis. Dessutom är konkurrensen mycket hårdare och många utländska förvaltare vill vara med och slåss om uppdragen. Vår relativa litenhet är i de sammanhangen en nackdel. Men självklart, i takt med att vi växer kan vi också åta oss större uppdrag. Vi har emellertid en tillräckligt stor marknad att bearbeta och vi kan hjälpa våra kunder med hela paletten av uppdrag som diskretionär förvaltning, ALM, taktisk tillgångsallokering, dynamisk riskallokering, portföljanalys, hedge- och aktiefonder och strukturerade OTC-produkter. Den här tidningen heter ALM, vilket står för Asset Liability Management. Men det här med Liability är inget du talar så mycket om, eller? ALM är ett bra begrepp. Det bör ge svaret på: Vad är syftet med kapitalet och förklara varför portföljmixen ut som den gör. Det är applicerbart på all kapitalförvaltning och handlar alltid om samma sak att skapa bästa möjliga avkastning relaterat till ett visst risktagande, som i sin tur är bestämt av åtagandet. Olika typer av skulder kan acceptera olika nivåer på risk och därmed möjlig avkastning. När det gäller pensionsskulder, som har specifika framtida utbetalningstidpunkter, är det naturligt att fokus ligger mer på Liability-delen, men egentligen är det ingen principiell skillnad. Ska vi återkomma till fenomenet konstant risk? Jovisst, ursäkta en yngling. Vad är fördelarna med konstant-risk-portföljer? Genom att kontinuerligt anpassa portföljen så att risken är konstant åstadkommer man ett stabilare resultat. I statisk förvaltning, med i stort sett lika fördelning av olika tillgångsslag över tiden, antas normalt att risken är konstant. I verkligheten är det långtifrån sant. I oroliga tider kan risken ha fördubblats, men ofta är kunden helt ovetande om detta. Risken att förvaltningsresultatet inte uppnås är självklart då mycket större. Med vår filosofi kan kunden känna sig tryggare. Finns det risk för sämre avkastning med er metod? Nej, tvärtom. Utöver en stabilare avkastning blir den ofta också högre. Det kan faktiskt bevisas matematiskt. Det hänger samman med att risken stiger i fallande marknader och vice versa. Det innebär i praktiken att vi drar ned risken, ofta andelen aktier, när marknaderna faller och drar upp den när aktiemarknaden är mer positiv. Du har arbetat inom flera finansiella företag. Tillämpades inte det där? Nej, alla portföljer var visserligen inte helt statiska, men de var inte inriktade på konstant risk. I alla fall inte i den utsträckningen som här på Ålandsbanken. Vår makrodrivna tillgångsallokering är också mycket mer sofistikerad, vilket även innebär att vår diversifiering av riskerna blir mer effektiv än hos de flesta av våra konkurrenter. Genom att kontinuerligt anpassa portföljen så att risken är konstant åstadkommer man ett stabilare resultat. Hur skiljer sig Ålandsbanken i övrigt? På de flesta tidigare arbetsplatser har Asset Management varit en mindre del i något stort. Här på Ålandsbanken är kontakterna mycket tätare och vi ingår i kärnverksamheten. Det vi arbetar fram används verkligen även av våra enheter Private Banking och Premium Banking. På Handelsbanken kunde man höra någon säga: Jag såg Arne Mårtensson häromdagen (dåvarande VD:n (reds. anm.)) På Ålandsbanken känner vi varandra. Det underlättar ett effektivt samarbete mellan de olika enheterna. Vilka kompetenser har avdelningen? Saknar du något? Sedan jag började på Ålandsbanken har jag ständigt blivit förvånad över den höga kompetensen. På min avdelning finns matematiker, fysiker och väldigt meriterade ekonomer hög kompetens som verkligen utnyttjas i förvaltningen. Med tanke på kvaliteten i våra erbjudanden skulle jag självklart ha glädje av vidgade distributionskanaler. 5

6 De fyra hörnstenarna Sund och säker förvaltning Ålandsbanken Asset Management har en mer sofistikerad förvaltning än de flesta av konkurrenterna. En sundare filosofi ger ett säkrare förvaltningsresultat och ofta även högre avkastning. Förvaltningen är uppbyggd på fyra, viktiga hörnstenar. Text: tore davegårdh Ålandsbankens förvaltningsfilosofi är uppbygg på fyra hörnstenar, vilket enligt Gunnar Dahlfors, chef för Asset Management, ger ett säkrare förvaltningsresultat jämfört med konkurrenterna. Första hörnstenen Makrodriven tillgångsallokering Det är välkänt att tillgångsallokeringen har störst betydelse när det gäller att uppnå ett bra förvaltningsresultat på lång sikt. Att ha en relativt liten andel aktier när marknaderna faller och vice versa ger större effekt än exakt hur de enskilda placeringarna är gjorda. Det är bankens avdelning för makroanalys som bestämmer hur tillgångsallokeringen ska se ut i olika marknadslägen. Chef för den enheten är Mats Ohlson. Han har inte 100 procent rätt, det finns det ingen som har. Men han har mer rätt än de flesta. Ja, faktiskt har Ålandsbankens makroanalys i många år givit prov på en mycket bra träffsäkerhet. Bakgrunden till det är att makroanalysen är uppbyggd på lång erfarenhet och mycket stor detaljkännedom. Att utvärdera vilka faktorer som styr mest i varje specifikt skede, det kräver ett stort kunnande, säger Gunnar Dahlfors. Andra hörnstenen Effektiv diversifiering Alla förvaltare talar om diversifiering. Det låter enkelt. Genom att fördela kapitalet på ett antal olika tillgångsslag minskar risken för att alla faller samtidigt. Vissa förvaltare förslår investeringar i tillgångsslag för att de tror att dessa är bra i en portfölj. Vi tror att det är viktigt att man faktiskt själv investerar i de tillgångsslag man föreslår, till exempel. råvaror. Men man måste veta hur de olika tillgångarna samvarierar och när de gör det. Många arbetar utifrån under viss tid framtagna korrelationer. Men dessa är inte konstanta utan varierar över tiden. Ålandsbanken arbetar med fler olika tillgångsslag än vad som är vanligt i branschen. Många drar råvaror över en kam. Det gör inte vi. Självklart måste man skilja på stålskrot, koppar och returpapper. Vi kan i specifika fall till och med skilja på Brent- och WTI-olja ur ett placeringsperspektiv. Med vårt detaljkunnande kan vi uppnå en mer effektiv diversifiering än vad som är vanligt i branschen, säger Gunnar Dahlfors. Makrodriven tillgångsallokering Konstant risk Effektiv diversifiering Manager selection Ålandsbankens förvaltning är uppbyggd på fyra hörnstenar: Tredje hörnstenen Konstant risk CAPM och den effektiva fronten har sedan mycket länge varit grunden för kapitalförvaltning. Till följd av det som skett på finansmarknaderna det senaste decenniet har teorin fått sig en knäck. Den tillämpas dock fortfarande av de flesta kapitalförvaltare i Sverige. Man talar om att den effektiva fronten beskriver relationen mellan avkastning och risk. Den baseras på normalfördelad avkastning på olika tillgångsslag vid viss, konstant standard- avvikelse. Ofta utgår förvaltaren från kundens avkastningskrav och kan i ett diagram över den effektiva fronten ange vilken risk kunden då får i sin portfölj. I dessa sammanhang utgår man alltså från att standardavvikelsen är konstant. I verkligheten stämmer inte detta. I oroliga tider svänger värdet på olika tillgångar med större amplitud, den så kallade volatiliteten stiger. Därmed ökar standardavvikelsen, dvs. risken, i portföljen. Kundens risk kan öka till det dubbla på kort tid utan att denne ens är medveten om det. Det medför att det önskade förvaltningsresultat kan underträffas dramatiskt, säger Gunnar Dahlfors. Konstant risk är en mycket viktig hörnsten i Ålandsbankens förvaltning. Andelarna i olika tillgångsslag korrigeras kontinuerligt så att risken hela tiden är konstant. Ökar exempelvis volatiliteten på aktiemarknaderna justeras tillgångsmixen aktier i portföljen ned så att risken ligger kvar vid den nivå kunden har angett, och vice versa. Konstant risk innebär att möjligheten att uppnå önskat förvaltningsresultat förbättras. Det kan bevisas matematiskt att portföljer förvaltade enligt den metoden ger ett bättre resultat jämfört med motsvarande portföljer där risken tillåts variera kraftigt. Fjärde hörnstenen Manager Selection Ålandsbanken har duktiga förvaltare på flera marknader, men har långtifrån kapacitet att bevaka alla marknader på ett bra sätt. Förvaltning måste därför köpas upp på marknaden. På genomlysta, effektiva marknader som USA och Europa blir det normalt indexprodukter. På andra marknader måste en utvärdering av förvaltare ske. Ålandsbanken har en speciell enhet som sysslar med detta, kallad Manager Selection. Med bra förvaltare skapas en effektiv implementering av valda tillgångsslag i de olika förvaltningsportföljerna. Vi har ett utmärkt nätverk med förvaltare som är specialiserade på vissa tillgångsslag och vi följer och utvärderar dessa noggrant, säger Gunnar Dahlfors. 6

7 Fond på fyra hörnstenar Brig 6 en bra lågriskprodukt Traditionellt har portföljer bestående av statsobligationer varit ett bra alternativ för dem som söker låg risk. I dagsläget är dessa långtifrån riskfria en räntestegring skulle innebära kraftiga prisfall. Ålandsbankens fond Brig 6 löser problemet. Text: tore davegårdh I perioder av finansiell oro är efterfrågan på säkra placeringar mycket hög. Många institutioner vill parkera en del av sitt kapital på ett säkert sätt tills marknaderna har stabiliserats igen. Det har medfört att priset på statsobligationer i länder med bra finanser har stigit kraftigt så kraftigt att de faktiskt kan betraktas som riskabla. Får vi se stigande räntenivåer kommer priset på dessa statobligationer att falla kraftigt. Det är en unik situation och P-platsen kan komma att visa sig mycket dyrköpt. Det finns dock lösningar en heter Brig 6. Brig 6 är en aktivt förvaltad fond, uppbyggd på Ålandsbankens fyra hörnstenar. Den kan innehålla aktier, stats- och företagsobligationer, råvaror, valutor mm. Fonden korrigerar kontinuerligt risken så att den ligger på en konstant nivå kring 6 procents standardavvikelse årsvis. Det kan sägas vara samma nivå som obligationsfonder långsiktigt ligger kring. I dagsläget, med den mycket höga prissättningen, har statsobligationer en väsentligt högre, latent risk om räntorna skulle stiga. Brig 6 kan till skillnad mot en obligationsportfölj, som hela tiden ligger i obligationer, korrigera för eventuell stigande risk i alla tillgångslag. Därtill förväntas avkastningen bli ca 2 procent högre i Brig 6. Fonden är Luxemburg-baserad och den handlas dagligen. Hur kan Brig 6 ge högre avkastning? Värdeskapande inom aktiv förvaltning kan beskrivas enligt följande ekvation: Ju fler oberoende investeringsuppslag (BR) med hög kvalitet (IC) desto bättre förutsättningar finns för värdeskapande aktiv förvaltning (IR)* Ålandsbankens avdelning för taktisk allokering, som är ansvarig för förvaltningen, arbetar med många oberoende uppslag i flera tillgångsslag och i många olika geografiska regioner. *) Fundamental Law of Active Management av Grindhold/Kahn Active Portfolio Management (1999). IR=Informationskvot, IC=Informationskoeffecient, BR=Bredd Exempel: Så här kan Brig 6 vara sammansatt. Portföljförslag Vikt [%] Riskbidrag [%] Kassa 5 0,0 Penningmarknad 9 0,0 Obligationer 30-0,1 Svenska aktier 10 1,0 Teknologisektor 5 0,7 Latinamerika 3 1,3 Australiensiska aktier 4 1,1 Global Energi 3 0,7 Amerikanska aktier 4 0,8 Industrisektor 4 1,0 Malaysiska aktier 5 0,7 Råvaror 4 1,0 Asiatiska aktier 4 1,0 Alternativa produkter 10-1, % volatilitet 12% volatilitet -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Om volatiliteten (risken) hålls på 6 procent är det 5 procents sannolikhet att förlora mer än 10 procent av värdet. Om risken istället är 12 procent stiger sannolikheten till 20 procent att förlora lika mycket i värde. Brig 6 ligger konstant kring 6 procents volatilitet. 7

8 Gustav Karner Om Gustav Karner Gustav Karner har dubbelexamen som civilingenjör och civilekonom. Han började sin karriär som kvantanalytiker på Handelsbanken Markets och senare som chef för risk management på Alecta. År 2001 började Gustav Karner arbeta på Länsförsäkringar (LF) och 2006 tillträdde han som finansdirektör där han fram till det senaste årsskiftet var ansvarig för förvaltningen. I samband med att LF stängde sina traditionella livprodukter avgick Gustav Karner och han arbetar nu som investmentkonsult i bolaget KB Monetarium. Under hans tid tillhörde LF de pensionsbolag som hade den jämnaste och stabilaste avkastningen och hamnade strax över mitten av de traditionella livbolagen under perioden. Risk ska styra förvaltningen Tillgångsallokeringen, riskkontrollen och kostnaderna. Det är de viktigaste faktorerna att beakta vid professionell kapitalförvaltning, enligt Gustav Karner. Text: Tore davegårdh foto: christian pool illustration: jörgen melin D et vimlar av förvaltare och fonder. Hur ska man välja? Vilka faktorer är avgörande för långsiktig värdeökning och vad ska man akta sig för? Ålandsbanken diskuterar med Gustav Karner, tidigare kapitalförvaltningschef på LF och nästan Ikon-förklarad i branschen efter stora framgångar. Du hade en bra strategi på LF. Vad bestod den i? Det första jag gjorde när jag tillträdde var att se över kostnaderna. Under första året lyckades vi sänka dem med cirka 30 procent. Den stora effekten skedde framför allt genom att flytta från dyra, aktivt förvaltade fonder till billiga indexfonder på väl genomlysta marknader som till exempel USA, Europa och Sverige. Vi behöll aktiv förvaltning inom småbolagsfonder och på tillväxtmarknaderna där indexfonder inte är tillräckligt bra och är omotiverat dyra. Det blev en kombination som gav bra resultat. Hur utskiljer du en bra kapitalförvaltare? Den ansvarige förvaltaren ska ha goda kunskaper, lång erfarenhet och kunna uppvisa bra och stabila resultat. Filosofin i förvaltningen måste vara sund och utgå från rätt tillgångsallokering. Att ligga rätt i andelen aktier, räntebärande, valuta och alternativa investeringar i olika perioder avgör mycket mer än exakt vilka enskilda placeringar som görs. Vad menar du med sund filosofi? Framför allt att riskerna beaktas på ett bra sätt. Många förvaltare har en statisk allokering, de ligger kvar med samma förhållande mellan till exempel aktier och räntebärande oavsett vad som händer på marknaden. Det är inte sunt. Risken, eller volatiliteten, ökar normalt när marknaderna faller. Det innebär i praktiken att många förvaltares portföljer innehåller mer risk i nedgångar än i uppgångar, vilket kan leda till svaga förvaltningsresultat. AP-fonder och många livbolag har mer eller mindre statisk förvaltning. Varför är det så vanligt? Främst hänger det på tradition: Vi har alltid gjort så här. Oftast tas den här typen av beslut i styrelserna och förvaltaren får redan från start fel utgångspunkter. De besluten borde till större del delegeras ned till ansvarig förvaltare. Vad ska en institution beakta vid upphandling av kapitalförvaltning? Kostnaderna, bra fondförvaltare och att riskerna hanteras professionellt. Ålandsbanken har i det sammanhanget några intressanta produkter. Vilka avser du? Ålandsbankens konstant-risk-produkter, där risken justeras kontinuerligt. Det är en sund strategi som leder till stabilare resultat över tiden och kanske även bättre avkastning. Att styra mot risk är mycket vettigare än statisk förvaltning. Och naturligtvis ska man försöka få fram relevanta mått på framåtblickande risker inte bara använda historiska risker i beräkningarna. Hur tycker du den svenska fondmarknaden fungerar? Den är okey överlag. Sedan finns det naturligtvis en del lycksökare, som inte har tillräcklig kompetens eller organisation för att förvalta andras kapital på ett bra sätt. Det sämsta med svenska fondmarknaden är att många sitter inlåsta i fonder med 8

9 mediokra förvaltningsresultat och där avgifterna är höga. Vilka tänker du på? De gamla allemansfonderna, eller omstöpta varianter av dem, är i praktiken indexfonder. De presterar dock inget extra utan utvecklas ofta som index eller något sämre. De tar däremot lika mycket betalt som aktivt förvaltade fonder. Kostnaderna ger stora effekter och urholkar avkastningen. Ett exempel: Antag att börsen stiger med 6 procent årligen i snitt. En indexfond utan avgifter ger då på 40 år dubbla avkastningen jämfört med motsvarande fond som tar ut 1,5 procent i arvode. Det har vår finansmarknadsminister Peter Norman räknat fram. Aktiva fonder ska förvaltas riktigt aktivt, annars är det nästan lurendrejeri. Vad ska de inlåsta göra? Med nuvarande beskattning blir det svårt. Många sparare sitter fast i fonderna eftersom de varit med väldigt länge och har stora latenta reavinstskatter som de inte vill ta fram. Fonderna blir därför riktiga kassakor för de stora bankerna. Hur ser det ut utomlands? Det varierar naturligtvis. Prismässigt sticker Aktiva fonder ska förvaltas riktigt aktivt, annars är det nästan lurendrejeri. inte Sverige ut det är nog ganska bra. Men i USA är det mycket mer vanligt med billiga breda indexfonder. De aktivt förvaltade fonderna är oftast specialiserade på något särskilt segment av marknaden. Hur ser du på performance fee? Förutsatt att förvaltaren jämför sig med ett vettigt benchmark tycker jag det är positivt. Låga fasta avgifter är en bra start. Att dela med sig till förvaltaren under framgångsrika år tycker jag är helt i sin ordning. Hur placerar du personligen? När det gäller aktier har jag olika indexfonder som bas, främst i USA och Sverige, men aktivt förvaltade fonder i Asien och på tillväxtmarknader. För att få in lite extra premier ställer jag ofta ut köpoptioner på fonderna om jag inte tror på stigande marknader. På ränte- och valutasidan placerar jag i valutapositioner huvudsakligen på tillväxtmarknader och i Asien. Statsobligationer ska man undvika, de känns väldigt övervärderade i dagsläget. Warren Buffet uttalade nyligen att det borde finnas en warning label på amerikanska statspapper. En räntestegring med en procentenhet skulle slå mycket hårt på värderingen av långa obligationer. Personligen ligger jag kort i tyska statsobligationer. 9

10 Mats Ohlson Som man ropar Jag skulle vilja leva som en fattiglapp med en hel massa pengar. Pablo Picasso En uppdragsgivare vill ofta begränsa riskerna i förvaltningen och inför därför en rad begränsningar kring enhandsengagemang, min-/ maxgränser, kreditrisker etc. En följd av dessa begränsningar är att de ofta öppnar upp för okontrollerade risker i andra avseenden. Text: mats ohlsson foto: håkan flank Diskussionen mellan uppdragsgivare och förvaltare handlar oftast om hur det har gått. Sällan eller aldrig diskuteras frågan hur uppdraget utvecklats i relation till den risk som tagits eller om uppdraget kan formuleras annorlunda än det som vanligen är fallet. Vår syn är att formuleringen av uppdraget är det mest centrala i förvaltningen - att styra förvaltningen med rätt skänklar har en avgörande betydelse för utfallet. Vad investeraren söker är den naturliga utgångspunkten för ett förvaltningsuppdrag. Men förutsättningarna kan vara helt olika. Ett uppdrag som innebär en totalallokering kan skilja sig helt från ett uppdrag som är tänkt som en del av en större entitet, eller i konkurrens med likartade uppdrag utlagda på andra aktörer. Vår aspekt på uppdragsformuleringen är därför inte nödvändigtvis relevant för alla uppdrag, men väl för de som tar sikte på tillgångsklasser eller där diversifieringsvinster finns att hämta. När restriktioner för ett förvaltningsuppdrag bestäms handlar det nästan alltid om begränsningar ur ett riskperspektiv. Enhandsengagemang, dvs. mycket stor exponering mot en enstaka part eller värdepapper, min-/ maxgränser för olika tillgångar, kreditrisker, restriktioner kreditrisker maxgräns minimigräns kontroll 10

11 Vinjett får man svar alternativinvesteringar etc. är exempel på typiska restriktioner för att inte ge förvaltningen helt fria tyglar. Begränsningarna i sig ger en trygghet i att man som uppdragsgivare har kontroll och dessutom kan följa upp de risker förvaltningen tar. Detta är sant i en mening men kanske inte i en annan. Det uppdragsgivaren vill åstadkomma är att begränsa riskerna, men en följd av denna sorts begränsningar är att de ofta öppnar upp för, i det närmaste, okontrollerade risker i andra avseenden. Jag tänker främst på portföljrisken, volatiliteten. Egentligen är syftet med de flesta restriktioner i ett uppdrag att begränsa just portföljrisken. Följden blir emellertid ofta att portföljrisken är det enda som inte kontrolleras, men väl att ingen aktie får väga mer än 10 procent eller att aktievikten inte får variera mer än +/-10 procent mot ett index. Den resulterande portföljrisken kan därmed, paradoxalt nog, inte kontrolleras på grund av just dessa restriktioner. Vårt sätt att se på riskhantering är att vända upp-och-ner på detta traditionella synsätt för att säkerställa att portföljrisken inte drar iväg okontrollerat. Vi förordar att en uppdragsgivare endast ska formulera en målsatt portföljrisk vilken skall vara vägledande för förvaltningen. I vissa undantagsfall kan man lägga till ytterligare restriktioner. Dessa får dock inte vara så omfattande att de begränsar förvaltningen att upprätthålla portföljrisken eller eliminerar eventuella diversifieringsvinster. Vårt synsätt medför att förvaltningen får ett tydligt riskmandat att styra efter och uppdragsgivaren vet därmed hur stor portföljrisken blir. Söker man riskkontroll så ska man således formulera sig rätt för att uppnå det. Ett förvaltningsuppdrag ska därför alltid börja i en diskussion om vilken risk investeraren kan tolerera. Därefter sker en diskussion om hur detta bäst kan uppnås. Låter detta bekant? Hörde jag MIFFID? Att styra förvaltningen med rätt skänklar har en avgörande betydelse för utfallet Mats Ohlson chef för makroanalys inom Asset Management dålig vinst högre risk oengagerad sämre kontroll 11

12 Arga Anders Ordlista 2/20 står för 2% årlig fast avgift och ytterligare 20% av överkastningen relativt ett jämförelseindex i prestationsbaserad avgift. Hefgefonder är specialfonder som ofta har friare regler för sina placeringar än vanliga aktiefonder. Normalt syftar hedgefonder till att ge absolut avkastning, dvs. en avkastning som är oberoende av hur börsen går. I praktiken är det lite si och så med den saken. Arga Anders: Fröding hade rätt Hästhandlare eller brist på kompetens? Anders Blomqvist har granskat hedgefonder. Och han är arg: Tar man betalat för att leverera alfa duger det inte med ett urvattnat beta! Text: Anders Blomqvist foto: håkan flank Alfa brukar den extra avkastning kallas, vilken kan hänföras till förvaltarens skicklighet Beta är den avkastning en placerare får genom aktiemarknadens rörelse generellt. Korrelation anger styrkan och riktningen på ett samband mellan olika variabler. Är korrelationen 1 samvarierar de perfekt. Volatilitet är ett riskmått och mäter svängningar i prissättningen, på aktier eller annat tillgångsslag. Survivorship-bias är ett begrepp som syftar på de logiska fel som kan uppstå genom att man i en undersökning eller en utvärdering koncentrerar sig på de saker som överlever en process, utan att hänsyn tas till dem som inte klarat sig. Detta kan leda till felaktiga slutsatser.. Lång position innebär att tillgångsslaget finns i portföljen Kort position innebär att tillgångsslaget är blankat i portföljen. Blankning innebär att man säljer finansiella instrument som man inte äger. Nettoexponering är vad som återstår när långa och korta positioner har summerats ( nettats mot varandra). Asset allocation innebär tillgångsallokering, var man placerar kapitalet. Alternative Investments, alternativa investeringar som hedgefonder, råvaror mm. 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 Fonder Komposit 70/30 0,6 dec/07 jun/08 dec/08 jun/09 dec/09 jun/10 dec/10 jun/11 dec/11 Hedgefonder har en särskild lyster. Hur bra låter inte ren alfa extraherad av marknadens skarpaste hjärnor. Åtminstone är det vad branschen vill ge sken av och vad vi i teorin skulle vilja ha. Med avgifter av typen 2/20 tar många hedgefonder också betalt för sin förvaltning som om detta vore sant. Men får vi vad vi betalar för? 2008 var ett svårt år för många av världens hedgefonder. I samband med Lehmankraschen uppdagades att hedgefonder inte alls var så marknadsneutrala som många investerare hade inbillat sig och hedgefonder föll i värde hand-i-hand med världens börser. Vidare visade sig många hedgefonder ha gjort illikvida investeringar. Det spillde över på hedgefonderna själva vilket gjorde att investerarna hade svårt att få ut sina pengar. Det finns fortfarande fonder som håller på att likvideras efter Lehman! Som om detta inte vore nog, briserade den enorma Madoff-skandalen under slutet av Fonder av hedgefonder (FoHF) var kanske de som drabbades värst när det visade sig att urvalet av fonder var mediokert många av dem hade exempelvis investerat hos Madoff samtidigt som avgifterna för fondpaketeringen fortsatte att ticka. Hur skulle alla utvärderare annars ha råd att bo på flygplatser och delta i flärdfulla konferenser i Monaco? Trenden bland institutionella investerare idag är att ersätta FoHF med en korg av hedgefonder. Det ställer förstås stora krav på urvalet av hedgefonder, vilket är en hel vetenskap i sig. Låt oss vända på frågan: vad vill vi inte ha? Till att börja med vill vi inte ha fonder som tar rundligt betalt men i bästa fall levererar lite latent aktiebeta. Finns det några sådana? Vi valde ut alla hedgefonder i Morningstar som är registrerade i Sverige. Dessutom skulle de ha en korrelation mot börsen på mer än 0,7 och en volatilitet under 15 procent. Vi fann tolv fonder som existerade årsskiftet 2007/8. I diagrammet finns deras utveckling tillsammans med ett komposit bestående av 70 procent OMRX T-bill och 30 procent SIXPRX. Några av fonderna har stängt men vi behåller dem i urvalet för att undvika ett survivalship-bias. De utvalda fonderna gick i linje med eller sämre än den triviala portföljen av statsskuldväxlar och aktier, med ett enda undantag. Och snittet av dem ligger klart under den triviala portföljen, vilket kanske inte är förvånande givet de avgifter som belastat fonderna. Det behöver inte vara så att dessa förvaltare har ett ont uppsåt. De kanske håller både långa och korta positioner, en avsiktligt positiv nettoexponering samt tror sig bidra med sitt aktieurval. Men för oss som investerare räcker inte det! Tar man betalat för att leverera alfa duger det inte med att leverera urvattnat beta! Det finns många förnämliga hedgefonder och hedgefondsstilar. Men det finns också hedgefonder som skulle vara både billigare och bättre att ersätta med en enkel korg av statsskuldväxlar och aktier. Så visst hade Fröding rätt: hellre rosor i ett sprucket krus, än aktiebeta i gyllene dosor! 12

13 Hellre rosor i ett sprucket krus, än aktiebeta i gyllene dosor! 13

14 Drömmar om guld Allan Stanford i bojor. sen tog sagan slut Det här är historien om dem som tyckte att hederlighet inte är lika viktigt som framgång. Om dem som drömde om att bli rika och som också gav miljoner andra hopp om ett liv i lycka och överflöd. Ponzi, Madoff, El-Sayed, Leeson. Text: jan törnqvist foto: IBL, mm Refaat-citat Vi simmar alla i samma båt. Här ligger en gravad hund. Man får inte vara för hårt nackad. Man ska aldrig skjuta när det är dimmigt. Ebberöds Bank finns väl inte. Inte? Det finns så många historier om misslyckanden, medvetna eller bara olycksaliga, i bankvärlden att, som det heter, hälften vore nog. Tillgången på skojare överstiger vida efterfrågan. Och många tål inte att skrattas åt. För det här handlar i verkligheten mer om tragedi än komik. En tröst i sådana bedrövelser brukar vara att vi säger att det händer inte här, att det drabbar bara bankkunder i bananrepubliker och ärkekonservativa lycksökarstater. Men vänta! Hur var det med Gota-banken för inte så många år sen? Och vad hände på Island där bankerna föll lika tätt som aristokraterna under franska revolutionen. Tjoff, tjoff, tjoff. Men låt oss börja med Ebberöds Bank. Och det är ju sant att den aldrig funnits i verkligheten. Bara på teater och film. Men, men. Vad är det man säger om dikten Den välmenande finessen med Ebberöds bank var att banken betalade åtta procent i inlåningsränta, men bara fyra procent vid utlåning. Och då kostnaderna för inlåning inte täckte inkomsterna från utlåningen så går det förstås åt skogen. Det kan ju en dåre räkna ut. Men, just det, verkligheten överträffar dikten. Det vill säga i grunden samma upplägg som ett klassiskt ponzibedrägeri. synes riskfri affär. Ponzi utlovade goda vinster och betalade också till en början ut utlovade vinster helt enkelt genom att skaffa nya kunder och använda deras insatta pengar. Ett slags pyramidspel, alltså. Ryktet om Ponzi och hans säkra business spreds. Vem ville inte bli rik? Men för att ge de säkra vinster som Charles Ponzi utlovade krävdes en enorm omsättning, 160 miljoner svarskuponger. Det var det ingen som hade räknat med, eller räknat på eller räknat ut. När svindeln avslöjades hade Ponzi bara sålt svarskuponger. Och tro inte att det bara var så kallat enkelt folk som lockats att satsa pengar. De personer Ponzi hade lurat var huvudsakligen erfarna investerare som trodde att de hade hittat det geniala sättet att tjäna pengar. Få fattiga drabbades. Ponzi dömdes till fängelse och deporterades efter avtjänat straff hem till Italien. Trots Charles Ponzi som varnande exempel drog mänskligheten inga lärdomar. Ponzibedrägerier har fortsatt. Allen Stanford i USA (Stanford Financial Group saknade åtta Charles Ponzi med sin fru Ponzi har funnits. Han var en italienare som utvandrat till Amerika och påstod 1920 att han kunde göra stora vinster genom att köpa internationella svarskuponger i Italien och sälja dem i USA för ett högre värde. En till 14

15 Investerare som lyckats Financial Times har gjort en genomgång av hur världens rikaste investerat sina pengar: Bill Gates har inte satsat på teknologi utan på järnvägar, stål och bioteknik. Snabba klipp. Ivar Kreuger flög mellan förhandlingar jorden runt. Kanske gick det för snabbt miljarder dollar när myndigheterna lyckades ta in honom för förhör från hans lyxvilla i Västindien), Kevin Foster i England (taxichaufför som startade ett spelbolag och till en början delade ut höga vinster, lurade investerare på 34 miljoner pund) och Dona Branca i Portugal (kallad folkets bankir och utlovade 10 procents ränta per månad) har följt i Ponzis fotspår. Och alla skojare har inte varit illasinnade. Som Habo Finans i Sverige. Som utlovade fantastiska aktieaffärer med skattefria vinster. Det slutade 2007 med skulder på 104 miljoner till 780 investerare. Ebberöds Bank hade fått ännu en efterföljare. För att betala ut vinster hade man tagit av nya sparares pengar och betalt ut de gamla sparare. Men grabbarna i Habo Finas var småhandlare mot den störste av dem alla: Bernard Madoff. Hans företag LLC erbjöd goda placeringsalternativ och gav god, trygg men inte fantastisk, avkastning, oftast mer än 10 procent. Men det var för bra för att vara sant. Avkastningen utgjordes av nyinvesteringar av andra investerare. Det höll i 18 år. Då saknades det 500 miljoner dollar. Sluträkningen blev katastrofal för många. Banco Salmander förlorade 700 miljoner dollar. Också kända privatpersoner var bland förlorarna, klädskaparen Carl Shapiro (500 miljoner) och filmregissören Steven Spielberg (100 miljoner). Madoff dömdes till 140 års fängelse och sitter nu som fånge på Butner Federal Correctional Institution i North Carolina. Oss skojare emellan; många skojare har menat väl. De skulle göra hela mänskligheten rika. Men det finns förstås riktiga skojare, eller i varje fall såna som bara haft otur i affärer. Engelsmannen Nick Leeson ville visa sig på styva linan som mäklare hos Barings Bank. Misslyckade satsningar doldes med allt djärvare. Slutnota: 208 miljoner pund minus. Och banken gick omkull. Efter ett par år i fängelse släpptes han och lever nu gott på att berätta sin historia (böcker och filmer). Vi svenskar kan berätta våra egna historier om omskriva finansmän som levt snabbt och farligt. Den mest omtalade: Ivar Kreuger. Tjugotalets finanskung i världen. Krasch 1932 då Kreuger hittades skjuten i Paris (utrett som självmord) vid sidan om ett brev: Jag har rört till det så mycket att jag tror att det här blir det bästa lösningen för alla parter. Warren Buffet har misslyckats med it, släpper inte säkra investeringar som Coca-Cola och American Express, samt försäkringsbolag, energi och klädföretaget Fruit of the Loom. Carlos Slim Helu håller fast vid telecom. Ingvar Kamprad satsar inom finans, fastigheter, kapitalförvaltning och försäkring. Lakshmi Mittal tror på olja. Paul Allen har investerat i olja och naturgas. Bernard Arnault i restauranger och barer. Price Al-waleed bin Talal tror på hotell. Li Ka-Shing på shoppinggallerier. Bernard Madhoff med sin fru Refaat El-Sayed har gjort en unik karriär. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Eller som han själv har uttryckt det: Om man bara har lite skulder är det som en kulle, men om man har mycket skulder blir det som ett berg men man kan gå upp och titta lite på utsikten. Nick Leeson tillbaka i London i sällskap med polisen. 15

16 Julia Axelsson 1960 stod valet mellan Richard Nixon och John F Kennedy i det amerikanska presidentvalet. Det lutade åt Nixon. Men Johns pappa satsade stora pengar på en annonskampanj. I en annons kunde man se Richard blicka mot publiken med orden: Skulle du köpa en begagnad bil av den här mannen? När sedan Richard efter en försenad tv-debatt glömt raka sig och mörk skäggstubb började synas var det klart: Kennedy blev president! Kvinnan bakom allt Skulle den här kvinnan få förvalta dina pengar? Svaret är inte så enkelt, så låt oss berätta lite om Julia, en av de anställda på Ålandsbanken som du inte ens som kund möter så ofta. För hon är inte den första i bankvärlden som verkar utan att synas. Text: jan törnqvist foto: håkan flank illustration: jörgen melin På hennes visitkort kan man läsa: Julia Axelsson, Asset Allocation & Manager Selection. Den här artikeln skulle kunna handla om vad det innebär. Den skulle kunna berätta om hennes specialistområden: Asset Allocation, Alternative Investments, Hedge Funds och Emerging Markets och om du tittar i Ålandsbankens ordlista så får du svar på det mesta. Men får veta väldigt lite om henne som person. Kan du konkret berätta vad det är du gör på Ålandsbanken? Jag träffar sällan kunderna själv, det gör rådgivarna som sätter ihop deras portföljer. Men jag och mina kollegor finns bakom rådgivarna och består dem med tips och råd. Om vad som kunderna bör investera i på kort och lång sikt -Aktier, obligationer, råvaror, fastigheter, och i vilka delar av världen. Och om vilka fonder, aktieportföljer eller andra produkter de bör välja när de investerar där. Julia är född i Sofia, fick sin utbildning i Bulgarien och Sverige (Stockholms Universitet och Handelshögskolan), har bott och arbetat i Peking, diplomerad CAIA, Chartered Alternative Investment Analyst. Hon talar sju språk; svenska, bulgariska, engelska, ryska, hindi, kinesiska och urdu. Jag tycker att jag har tre hemländer, säger Julia. Bulgarien, Sverige och Kina. Du låter som en världsmedborgare. Vilka erfarenheter har du tagit med dig från din bakgrund till Ålandsbanken? Förståelse för olika kulturer, nya sätt att angripa problem, hitta lösningar, säger Julia och beskriver de senaste åren i bankvärlden som omtumlande, men lärorika. Det är Julias jobb att förse förvaltarna med underlag för att göra bra och rätt val för kunderna. Hitta byggstenarna för investerare. När Julia och hennes kollegor fattat beslut om vad det är som gäller: aktier inom vilket område, vilka länder, vilka råvaror, är det hennes uppgift att hitta rätt person, välja rätt manager, för uppdraget och för portföljen. En portfölj i ekonomi brukar beskrivas som en kombination av ett antal produkter som till sin natur minimerar marknadsrisker. Vanligast brukar det röra sig om olika värdepapper som aktier, räntebärande papper, terminer och optioner. Man kan i princip använda sig av vilken typ av produkt som helst, såsom fiskar eller jordgubbar, bara de har ett marknadsvärde. På samma sätt som du är med och väljer president, eller statsminister, är det ett lika stort förtroende att utse någon som ska förvalta dina pengar, sköta beståndsdelarna i din portfölj. Det ansvaret känner Julia. Och berättar om Ålandsbanken strategi om fondutvärdering och hur man hittar lämpliga byggstenar till portföljerna med tre ord: Agnostiskt: Vi tror på en aktiv förvaltning, men inser också att de flesta förvaltare miss- 16

17 Vinjett lyckas med att konsekvens över tiden skapa det vi kallar alfa, dvs lyckas bättre än förväntat. Vi använder både aktiva och passiva produkter. Pragmatiskt: Vi är inte ute efter den allra bästa fonden (ingen fond är ju bäst jämt) utan efter en bra produkt och en fungerande relation med fondleverantören - Vi tar hänsyn till mycket annat än performance, dvs resultat, när vi väljer förvaltare. Opportunistiskt: Vi bevakar ständigt nya produkter och marknader för att tidigt identifiera intressanta investeringsmöjligheter. Vi vågar investera i nya fonder om vi tror på dem. Hittar ni några duktiga förvaltare då? De senaste åren har det varit svårt för många bra förvaltare. Det händer så mycket i världen. Finanskris, skuldkris, likviditetskris Inget är normalt. Det gäller att ha tålamod men även välja dem som är flexibla och lyckas anpassa sig till den nya miljön bäst. Så ditt jobb är svårt Ja, men vi på Ålandsbanken har fördelar framför många andra banker. Vi har insett att vi inte kan klara allt själva och därför väljer vi att anlita externa förvaltare som är duktiga på sina områden. Kan välja bra fonder utan att bry oss om en massa interna regler om att de ska ha funnits i fem år till exempel eller har miljarder under förvaltning. Vi är en förhållandevis liten organisation, vi tar snabba beslut. Och de flesta av oss är handplockade till våra jobb. Men jobba på bank inte är väl det ett yrke med status just nu Det stämmer. Men vi på Ålandsbanken tar det där med portföljförvaltning på allvar. Och eftersom vi inte är så stora och kända kanske vi kämpar lite extra. Och vi får tåla att det är skarpt länge. Nu tillbaka till frågan: Har du förtroende för Julia? Nu ja. Köp mark, den tillverkas inte längre. Mark Twain Val för en förvaltare: Korn eller majs, olja eller kaffe, gris eller ko 17

18 Nordiska aktier En rekyl kan lurpassa bakom hörnet. Det är på sin plats att vara lite ödmjuk. Swedish Growth Sektorfördelning Stark start för Sverige och Norden Ålandsbanken Asset Management har en mer sofistikerad förvaltning än de flesta av konkurrenterna. En sundare filosofi ger ett säkrare förvaltningsresultat och ofta även högre avkastning. Förvaltningen är uppbyggd på fyra, viktiga hörnstenar. Text: Tore davegårdh foto: christian pool Grattis Krister bra start på året! Tack för det. Fonderna har överträffat index kraftigt och det är jag naturligtvis nöjd med. Samtidigt ska man inte dra för stora växlar på det. Hur menar du? Ja, man ska inte bli övermodig. Läget är fortfarande osäkert och efter så kraftiga uppgångar vi sett på sistone kan självklart en rekyl lurpassa bakom hörnet. Det är på sin plats att vara lite ödmjuk. Tror du på en rekyl inom kort? Läget är osäkert. Bakslag i konjunkturutvecklingen i världen kan inte uteslutas, oron i eurozonen är knappast över och riskaptiten hos investerare kan snabbt försämras. Samtidigt är det vanligt på aktiemarknaden att när pendeln slår tillbaka stannar den inte i något slags normalläge utan fortsätter och kanske överdriver åt andra hållet. Sektorfördelning (%) Vad ligger främst bakom den starka starten? Riskpremien på marknaden har kommit ned och likviditeten har förbättrats. Det har medfört ett större intresse för tidigare nedpressade konjunkturkänsliga sektorer. Jag gjorde i början av året en minskning av defensiva aktier som till exempel teleoperatörer och läkemedel till mer konjunkturkänsliga bolag. I dagsläget är fonderna klart överviktade i verkstadsaktier, med ca 12 procent, vilket har varit framgångsrikt. I den nordiska fonden är jag överviktad mot Norge och har stora innehav i bolag inom oljeservice. Ett stigande oljepris är positivt även för bolag som sysslar med exploatering, seismik, underhåll med mera. Hur väljer du verkstadsaktier? Med tanke på en överraskande bra amerikansk konjunkturstatistik har bolag med stor exponering mot USA fått ett större inslag i portföljen. Volvo, Electrolux, Husqvarna, Hexagon och Trelleborg är exempel på aktier som fått ökad vikt i portföljen sedan årsskiftet. Emerging markets är ju fortfarande en stor drivkraft men bolag med just USA-exponering ger ett bra tema för den närmaste tiden. Är det här aktiva fonder på riktigt? Ja, det är det verkligen. Fonderna är ganska koncentrerade. De brukar innehålla aktier och kombinationen av dem tycker jag tydligt deklarerar vilken åsikt som finns genom valet av olika sektorers vikt i portföljen. Som bas har jag ett antal stabila, bra bolag men jag försöker också utnyttja tradingmöjligheter på marknaden. Speciellt under rapportperioder har det ju visat sig att man kan få 5-6 procent i en aktie på väldigt kort sikt. Att fonderna heter Growth beror på att filosofin bakom är att innehaven ska ha en starkare vinsttillväxt än börsbolagens i snitt stigande vinster ska driva aktiekurserna. Industriv. Finans Sällanköpsv. IT Hälsovård Material Dagligv. Energi Telekom Mot OMX Stockholm All Share Källa: Bloomberg, Ålandsbanken Sverige AB, Datum: 13 Februari 2012 Utöver fondförvaltningen åtar du dig separata diskretionära uppdrag. Varför? Det finns många investerare som vill ha det på det viset och det känns bra att kunna leverera ett upplägg som är väl anpassat till kunder med specifika behov. Grundläggande tankegång i själva förvaltningen är emellertid identiskt med den i fonderna. 18

19 Krister Nilsson är en veteran inom aktiemarknaden. Han har över 20 års erfarenhet och har blivit utsedd till Årets förvaltare två gånger, senast år Sedan 1989 förvaltar han fonden Nordic Growth och sedan 1998 fonden Swedish Growth. Det är aktivt förvaltade, fullinvesterade fonder med endast aktier. Den grundläggande filosofin i båda fonderna är att bolagen i portföljerna ska ha en starkare vinsttillväxt än börsbolagen i snitt. 19

20 ALM Asset Liability Management Ta kontroll över risken ALM Asset Liability Management är samlingsnamnet för kartan och kompassen för kapitalförvaltningen. All kapitalförvaltning handlar på ett eller annat sätt om att möta åtaganden. Det finns en stor mängd sätt att sätta samman en effektiv tillgångsportfölj längs den effektiva fronten. Åtagandenas riskegenskaper är grunden för valet av den risk- och avkastningsnivå som preciserar det specifika valet av långsiktig normalportfölj för verksamheten. diversifiering konstant risk makrodriven allokering (taa) manager selection asset liability management värdeskapande förvaltning 20

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Portföljanalys Demo. Strategic Investment Advice

Portföljanalys Demo. Strategic Investment Advice Portföljanalys Demo Strategic Investment Advice Varför portföljanalys? Få en detaljerad överblick av portföljen Beräkna portföljens förväntade avkastning och risk Få en värdering av portföljsammansättningen

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer