BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22"

Transkript

1 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 4 Teknologkårens styrelse Proposition angående reglemente för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och olika direktiv gällande medlemspremiering har styrelsen tagit fram förslag till hur medlemspremiering skall fungera för medlemmar i Teknologkåren. Detta kan se olika ut beroende på i vilket avseende, exempelvis rabatter, förtur, exklusivitet osv. Det behöver således inte vara en premiering i form av pengar utan grundtanken är att man som kårmedlem alltid premieras på att vara delaktig i Teknologkårens verksamhet oavsett om det gäller ett event eller inköp i kansliet. Följande reglemente är tänkt som riktlinjer vid planering av event och som kontinuitetsfaktor för att undvika att göra samma misstag som redan begåtts. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige: att bifalla Reglemente för medlemspremiering i enlighet med bilaga Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

12 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 4 Teknologkårens styrelse Reglemente för medlemspremiering Fastställd av KF Teknologkåren bör i alla möjliga sammanhang premiera sina medlemmar. Benämningen medlem eller kårmedlem avser helårsmedlem i Teknologkåren eller Luleå Studentkår. Försäljning i kansliet De varor som säljs i kansliet bör alltid innebära en stor ekonomisk fördel för medlemmar. Dock måste kompendier för studier undantas. En dialog skall föras kontinuerligt med LTU för att på sikt även få till en premiering på kompendier. En övergripande rabatt skall innebära 30 % högre pris för de som ej kan ta del av rabatten jämfört med de som kan. Individuella förändringar förekommer dock på vissa varor och de beskrivs separat nedan. För att beräkna försäljningspriser skall följande modell användas: Comment [TJB1]: Tillägg om vad F halv och ingen betyder redan här. Rabatt Medlemspris Formel Full Inköpspris + 20 % vinst Inköpspris*1,2 Halv Inköpspris + 20 % vinst + 15 % påslag (Inköpspris*1,2)*1,15 Ingen Inköpspris + 20 % vinst + 30 % påslag (Inköpspris*1,2)*1,3 Vid små summor (mindre än 100 kr vid full rabatt) skall följande modell användas: Medlemspris Fullpris kr Medlemspris + 30 kr kr Medlemspris + 20 kr 0 50 kr Medlemspris + 10 kr Vinstmarginal vid små summor bestäms i varje enskilt fall av Kanslichef. Ringar och mössor Övergripande krav är helårsmedlemskap vid inköpstillfället. Rabatt Villkor 5-årsprogram Villkor kortare program Full Medlem under hela studietiden Medlem under hela studietiden Halv Ej medlem max 2 terminer Ej medlem max 1 termin Ingen Ej medlem fler än 2 terminer Ej medlem fler än 1 termin Comment [OK2]: Formulera om ifall halårsmedlemsskapet slopas Comment [OK3]: Formulera om för ökad tydlighet Overaller Student som önskar köpa overall måste vara helårsmedlem vid köp samt ha varit medlem under hela sin studietid. Prissättning enligt ovan med nivåerna full respektive ingen rabatt. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

13 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 4 Teknologkårens styrelse Samarbete mellan kansli och organisatör Det är att föredra att biljettförsäljning och övrig försäljning sker i kansliet då service och tillgänglighet kan garanteras. Dock ställer detta vissa krav på organisatörerna, t ex att i god tid informera kansliet om kommande event där försäljning skall hanteras via kansliet. Organisatörerna skall i god tid före ett event även diskutera med kanslichef om vilken typ av premiering och/eller kansliets roll vid varje enskilt event. Det är en oerhörd tillgång för organisatören att lyssna på kansliets mångåriga erfarenhet av vad som funkar bra och mindre bra. Event anordnade av Teknologkåren Generellt ska alla event anordnas så att medlemmar premieras. Exakt hur detta sker måste utarbetas för varje enskilt event, men skall hålla sig till något eller flera av följande koncept. Vid budgetering skall budget gå jämt ut om alla besökare är kårmedlemmar samt inräknat en post för övriga utgifter motsvarande 10 % av totala utgifterna. Ekonomisk premiering Helt enkelt ett bättre pris för kårmedlemmar. Prisskillnaden skall, som sagts ovan, vara 30 % dyrare för icke kårmedlemmar. Vid dyrare event, t ex Av4ningen, kan nedan modell användas, där ett övergripande krav är helårsmedlemskap vid köp/bokning: Rabatt Villkor 5-årsprogram Villkor kortare program Full Medlem under hela studietiden Medlem under hela studietiden Halv Ej medlem max 2 terminer Ej medlem max 1 termin Ingen Ej medlem fler än 2 terminer Ej medlem fler än 1 termin Exklusivitet Event som är helt exklusiva för kårmedlemmar. Förtur Kårmedlemmar har förtur till event. Antingen genom möjlighet att köpa/boka biljett tidigare än icke medlemmar där sista 30 % av anmälningstiden är öppen för alla om det finns platser kvar. Alternativt genom att vid överbokat event ge förtur till kårmedlemmar före icke medlemmar. Det kan även vara så att platserna är segregerade till förmån för medlemmar, 70 % till medlemmar och 30 % till icke medlemmar. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

14 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 4 av 4 Teknologkårens styrelse Utbildningsbevakning Måste snacka lite mer med Thule innan denna blir klar. Studentbostadsservice Samrådsgruppen måste ge sitt godkännande innan denna del gäller! För att få teckna bostadskontrakt hos Studentbostadsservice måste studenten vara kårmedlem. Möjliga specialfall Praktik o Praktik enligt utbildningsplan: Ses som normala studier och medlemskap skall lösas för att räknas till rabatter. o Praktik utanför studieplan: Ses inte som normala studier så länge som studenten inte är terminsregistrerad. Är studenten terminsregistrerad ses det som Praktik enligt utbildningsplan. Utlandsstudier: Ses som normala studier och medlemskap skall lösas för att räknas till rabatter. Exjobb Ses som normala studier och medlemskap skall lösas för att räknas till rabatter. Studieuppehåll Om det går till enligt LTUs regler är det inget problem då studenten i så fall inte är terminsregistrerad. Är studenten terminsregistrerad ses det som normala studier. Möjlighet att komplettera medlemskap Medlemskap för föregående termin kan kompletteras. Det vill säga ett medlemskap för höstterminen 2012 kan lösas under vårterminen 2013 likaså kan ett medlemskap lösas för vårterminen 2013 under höstterminen Terminen som ligger längre tillbaks än föregående termin kan således inte kompletteras. Comment [OK4]: Förändra om vi slo halvårsmedlemskap Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

15 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 4 Teknologkårens styrelse 3.11 Program under TKL Senast uppdaterad av KF 2013-XX-XX Syfte Teknologkåren ska bedriva utbildningsbevakning för alla program under Teknisk fakultet. Varje sektion ansvarar för minst ett program och vid tillkomsten av nya program ska detta reglemente kompletteras och en sektion som är ansvarig för programmet ska fastställas. Arenor Ansvar för arenorna delas mellan Teknologkåren och Luleå Studentkår. De sektioner som ansvarar för en arena har således en skyldighet att samordna sin verksamhet med dem som har ansvar inom Luleå studentkår på ett sätt som gynnar studenterna. Datasektionen Utbildningstyp Utbildningar på grundnivå Utbildning Datateknik Rymdteknik Teknisk fysik och elektroteknik Medieteknik Datateknik Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling Mobila System Mobil applikationsutveckling Geosektionen Utbildningstyp utbildningar på grundnivå utbildningar på grundnivå utbildningar på grundnivå utbildningar på grundnivå utbildningar på avancerad nivå Utbildning Arkitektur Industriell miljö- och processteknik Naturresursteknik Väg- och vattenbyggnad Trafikteknik Underhållsteknik Avfallsteknik Geovetenskap malmgeologi & miljögeokemi Geovetenskapliga resurser Hållbara konstruktioner under exceptionella laster Kemiteknik - mineralteknik & processmetallurgi Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad Brandingenjör Bygg och anläggning, höx Samhällsbyggnad, höx Bygg och anläggning, höx Brandteknik, påbyggnad

16 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 4 Teknologkårens styrelse I-sektionen Utbildningstyp Utbildning Industriell ekonomi Öppen ingång Maskinteknologsektionen Utbildningstyp Utbildning Internationell Materialteknik (EEIGM ) Hållbar energiteknik Maskinteknik Teknisk design Bilsystemteknik Teknisk design Kompositmaterial Materialteknik Planering och byggande i krävande klimat Tribologi utbildningar på grundnivå Tekniskt basår Kirunasektionen Utbildningstyp utbildningar på grundnivå Utbildning Rymdteknik Jordatmosfär och solsystem Rymdvetenskap och rymdteknik Rymdfarkostdesign Ädelstensteknik Höx Skellefteåsektionen Utbildningstyp utbildningar på grundnivå utbildningar på grundnivå utbildningar på grundnivå utbildningar på grundnivå Utbildning Datorspelsutveckling Elkraftteknik Energiteknik Maskinteknik Träteknik Datorgrafik, kandidat Datornätverk, kandidat Ekonomie, kandidat Film- och TV scenografi/attributmakeri Bergsskolans studentförening

17 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 4 Teknologkårens styrelse Utbildningstyp Utbildningar på grundnivå Utbildningar på grundnivå Utbildning Berg- och anläggningsteknik Materialteknik, inr metallurgi Bergsskoletekniker berg- och anläggningsteknik Bergsskoletekniker metall- och verkstadsindustri Under avveckling Utbildningstyp Utbildning Avvecklas från och med Datateknik HT2013 Träteknik HT2013 utbildningar på grundnivå Träteknik HT2013 Datateknik/elektronik (ing- HT2012 online) utbildningar på grundnivå Data/elektronik, höx HT2012 Arena Jordens resurser (JORE) HT2011 Arena Media HT2011 Kemi HT2010 Kemiteknisk design HT2010 Träteknik HT2010 Bergmaterial HT2010 Bergteknik HT2010 Flygsystem och trafikflygare HT2010 Miljö- och kvalitetsmanagement HT2010 Mobila datorsystem HT2010 Datateknik HT2010 Elektroteknik HT2010 Rymdteknik HT2010 Samhällsbyggnadsteknik inr. HT2010 Teknisk Miljövård Väg- o vatten, inr HT2010 stål-, samverkanskonstruktioner Arena ITF HT2009 Arena LHT HT2009 Arena Lärande HT2009 Arena MTN HT2009 Arena ROS HT2009 Arena Rymden HT2009 Kemi HT2009

18 Bilaga Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 4 av 4 Teknologkårens styrelse Kemiteknisk design HT2009 Teknisk fysik HT2009 Elektroteknik HT2009 Ergonomisk design och HT2009 produktion Medieteknik HT2009 Produktinnovation HT2009 Samhällsbyggnad HT2009 Industriell design HT2009 Maskinteknik HT2009 Projektingenjör HT2009 utbildningar på grundnivå Industriell miljö och HT2009 processteknik, kandidat utbildningar på grundnivå Naturresursteknik, kandidat HT2009 utbildningar på grundnivå YH intelligenta produkter HT2009 utbildningar på grundnivå YTH väg- och anläggningsteknik HT2009 utbildningar på grundnivå YH säkerhet och riskhantering HT2009 utbildningar på grundnivå YTH maskinteknik HT2009 Arbetsmiljöledning HT2009 Geovetenskap HT2009 GIT HT2009 Hållbar energiteknik HT2009 Industriell logistik HT2009 Informationssäkerhet HT2009 Jord & bergbyggnad HT2009 Maskinteknik-vattenkraft HT2009 Medieteknik HT2009 Miljö- & naturresursförvaltning HT2009 Produktutveckling HT2009 Samhällsbyggnad HT2009 Teknisk mekanik HT2009 Uthålliga energisystem HT2009 Förklaringar Utbildningar på grundnivå Avvecklas från och med Inkluderar högskoleexamin kandidat och övriga korta utbildningar inom grundnivån dock inte högskoleingenjörerna som är yrkesförberedande Det är då utbildningen flyttas till rubriken under avveckling. När det sedan har gått lämpligt lång tid så ska utbildningen tas bort från listan helt och hållet. Detta system används för att vi ska ha översikt över vilka utbildningar som fortfarande har studenter i sig men som inte ges längre från LTU

19 Kårtidningsprojekt Ett erbjudande från Simon Hedin Bakgrund Kårerna Informerar(KI) har getts ut till nya studenter vid LTU. Historiskt sett så gav Universitetstidningen ut KI; men i och med nedläggningen av Universitetstidningen(ca 2011) så hamnade KI-arbetet på just kårerna. Arbetet med KI har ofta hamnat på olika ledningspersoner i respektive kår. Arbetsgruppen har bestått av delvis arvoderade och delvis ideellt arbetande personer. NSD och Kuriren kommer börja ta betalt för sina webupplagor, vilket medför att studenter som läser lokaltidningar kommer minska drastiskt. Detta borde leda till en ökad konkurrensfördel för KI s annonser. Kort om mig Jag läser fjärde året Industriell ekonomi. Jag jobbar i dagsläget extra på ITS(LTU) och har tidigare arbetat som Sociala enhetens ordförande på Teknologkåren. Jag har under min studietid genomfört en hel del olika projekt, exempelvis Av4ningen( ), Finansiering av bioprojektor till Philm(2013). Mer info: Erbjudande Mitt förslag är att kårerna arvoderar mig med syfte att starta upp en arbetsgrupp/förening med syfte att släppa KI två gånger/år. Arbetsgruppen ska premiera kontinuerligt engagemang istället för klassiska 1-årscykler. Arbetet som jag gör kan sammanfattas på med följande punkter. 1. Upprätta hållbara arbetsrutiner för kårledd verksamhet. 2. Rekrytera arbetsgrupp 3. Upprätta hållbara arbetsrutiner inom gruppen 4. Säkerställa att två upplagor KI ges ut(vanliga Nolle-upplagan samt en upplaga i Januari) 5. Överlämning/Avslut för mitt engagemang(ca lp3 2014). Priset för mitt engagemang är kr(5k/kår) Arvode(Bruttolön). I Framtiden vill jag att arbetsgruppen ska få en skälig summa tilldelad för teambuilding. Jag tror att både mitt Arvode samt framtida teambuildingutgifter ryms inom de annonsintäkter som KI genererar kommer generera. Jag tror att jag med men erfarenhet av studentlivet, kårerna, LTU och diverse ITkunskap kan bidra med att skapa en bestående förbättring av KI samt underlätta kårledningarnas arbete inom området. /Simon Hedin Version:

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Föredragningslista för sektionsmöte 1

Föredragningslista för sektionsmöte 1 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 2 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2011-12-07 Tid: 18.30 Plats: E632 Föredragningslista för sektionsmöte 1 Datum: 2011-12-07 Till: Sektionens medlemmar

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

KÅR ERN A INFO RME RAR. 2010 Teknologkåren & Luleå Studentkår

KÅR ERN A INFO RME RAR. 2010 Teknologkåren & Luleå Studentkår KÅR ERN A INFO RME RAR 2010 Teknologkåren & Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet bli din framtid. ntastisk ut redan nu. samhet i ett 15-tal länder. LKABs resurser i form av edarbetare samt en hög

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johanneberg Onsdagen den 8:e oktober

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer