Teologi Religionsvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teologi Religionsvetenskap"

Transkript

1 TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Teologi Religionsvetenskap Pastor/Präst Religion-Kultur-Samhälle Magister/Master LÄSÅRET 2015/2016

2 TEOLOGI Innehåll Öppna ett fönster! 3 Hallå där! Varför THS? 3 Teologiskt program inriktning Pastor 4 Teologiskt program inriktning Präst 5 Högskoleutbildning för yrken som gör skillnad 6 Campus Bromma och THS 7 Religionsvetenskap inriktning Religion-Kultur-Samhälle 8 Magister- och masterprogram 9 THS ger mer 10 Så här söker du till THS 11 Öppet hus 11 Student för en dag 11

3 Öppna ett fönster! THS.SE Hallå där! Varför THS? Det finns många skäl till att studera religion och teologi. Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religion blir allt mer synlig. Det har lett till en ökad efterfrågan på teologi och religionsvetenskap. Och detta oavsett om man kallar sig för ateist, agnostiker, troende eller något annat. Med kunskap om religion förstår du dig själv och världen bättre. Vill du ha en gedigen utbildning när det gäller tro, kultur och samhälle? Oavsett om du siktar på arbete och ledarskap inom kyrka, akademi, näringsliv, frivilligorganisationer, statliga och kommunala verksamheter eller bara vill läsa för att förkovra dig och bearbeta livets viktigaste frågor, är du välkommen att läsa hos på Teologiska högskolan Stockholm (THS)! På THS finns en god studiemiljö med engagerade lärare och framstående forskare. De har spetskompetens i kyrkohistoria, bibelvetenskap, systematisk teologi, filosofi, etik, religionshistoria, existentiell folkhälsa, praktisk teologi, mänskliga rättigheter, religionspedagogik, röst- och talteknik, och andra ämnen. Philip DeCroy Religion, kultur och samhälle-programmet - Här får du ställa de svåra frågorna. Det finns även goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen utomlands. THS deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med lärosäten i USA, Asien och Europa. Du kan läsa på THS alltifrån en enstaka kurs upp till en femårig masterutbildning. Och genom samarbeten med andra lärosäten finns också forskarutbildning. THS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. Ta dina drömmar och din längtan på allvar vi kommer att göra det! David Wedegård. Pastorsprogrammet - THS har det där något mer! Sune Fahlgren Utbildningsledare Teologi 3 Lotta Jacobson Magister- och masterprogrammet - Jag har kunnat våga pröva vingarna och se att de bär.

4 TEOLOGI Teologiskt program Inriktning Pastor Som pastor förväntas man att kunna möta människor i fest och vardag, sorg och glädje. Att kunna tolka och tyda bibeltexter, forma levande gudstjänster, leda samtal, lyssna in och inspirera och mycket mer. Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens som den en pastor behöver ha. Därför måste en bra pastorsutbildning ha både bredd och fördjupning, och såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och är pastorer. Pastorskandidater inom Equmeniakyrkan läser i regel minst 4 år (240 hp). Utbildningen med inriktningen pastor erbjuder även ett skräddarsytt pastoralt program som exempelvis innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), röst- och talteknik och predikoövningar. Den student som genomför hela det pastorala program kan få en pastoralteologisk examen (Master of Divinity). Så här ser grundstrukturen ut för kursprogrammet (240 hp) under fyra år: ÅR HÖSTTERMIN Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp Filosofi, teologi och mission i kyrkans historia, 15 hp Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hp Exegetisk teologi språk, 15 hp Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp Tillämpad religionspsykologi, religionspedagogik & homiletik, 15 hp Tillämpad ecklesiologi i ett mångfaldssamhälle, 10 hp Valfria kurser, 15 hp Tillämp rel.psyk. i krissituationer, 5 hp VÅRTERMIN Att tolka Gud och samhället - historiska och samtida perspektiv, 15 hp Text, kontext och tolkning, 15 hp Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp Exegetisk teologi språk, 15 hp Examensarbete (kandidat), 15 hp Valfria kurser, 15 hp Equmeniakyrkans historia och identitet, 15 hp Examensarbete (magister) eller valfria kurser, 15 hp Det teologiska programmet inriktning pastor är öppet för alla. För pastorskandidater i Equmeniakyrkan är även det pastorala programmet obligatoriskt. För en utförlig beskrivning av pastorsutbildningen för blivande pastorer i Equmeniakyrkan, se Se även Equmeniakyrkans egen hemsida för den som är intresserad av att bli pastor: blipastor.nu. För den som studerar för att arbeta i annat kyrkosamfund gäller att THS erbjuder gratis deltagande i Andligt forum och gudstjänstseminarier i det pastorala programmet. För andra moment, t ex samtal för personlig bearbetning, gäller att studenten själv eller respektive kyrkosamfund får ordna och betala kostnader för den som önskar dessa moment. PASTOR 4

5 THS.SE Teologiskt program Inriktning Präst Att vara präst är att ha livet som yrke. Det är omväxlande och engagerande. Prästen möter människor i livets olika skeden för att dela tro och hopp. I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter. Kyrkan söker ständigt nya möjligheter att gestalta evangeliet i både ord och handling. Fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför församlingen. Att arbeta som präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra utbildning till präst ha både bredd och fördjupning, och såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och några är präster i Svenska kyrkan. För den som vill bli präst i Svenska kyrkan gäller 255 högskolepoäng (hp) i akademiska studier som ska innefatta kandidatoch magisterexamen. Under de akademiska studierna läses även en kurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Efter avslutade akademiska studier följer ett års utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. För att slutföra sin utbildning till präst måste studenten vara antagen som prästkandidat i Svenska kyrkan. För hjälp och vägledning under studietiden har studenten kontakt med sitt stift. På THS finns en svenskkyrklig teologgrupp med en kaplan som är präst i Svenska kyrkan. Läs mer om hur du utbildar dig till präst på Svenska kyrkans hemsida. Så här ser grundstrukturen ut för hela prästprogrammet (255 hp) på THS: ÅR HÖSTTERMIN Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp Filosofi, teologi och mission i kyrkans historia, 15 hp Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hp Exegetisk teologi språk, 15 hp Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hp Tillämpad religionspsykologi, religionspedagogik & homiletik, 15 hp Storstadsteologi, 10 hp Tillämp rel.psyk. i krissituationer, 5 hp Valfria kurser, 15 hp Examensarbete (magister), 15 hp Magisterkurser, 15 hp VÅRTERMIN Att tolka Gud och samhället - historia och samtida perspektiv, 15 hp Text, kontext och tolkning, 15 hp Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp Exegetisk teologi språk, 15 hp Examensarbete (kandidat), 15 hp Pastoralteologisk grundkurs, Uppsala Svenska kyrkans tro & liv, 15 hp Magisterkurser, 15 hp PRÄST 5

6 TEOLOGI Högskoleutbildning för yrken som gör skillnad! ÖVERTYGELSE LIVSHÅLLNING MÄNSKLIGA MÖTEN ENGAGEMANG 6

7 THS.SE Campus Bromma och THS Teologiska högskolan Stockholm (THS) är lokaliserad till ett expansivt skolområde i Bromma Campus Bromma. Det ligger nära T-banestationen Brommaplan och naturreservatet Judarnskogen. På Campus Bromma finns förutom THS också Bromma folkhögskola med Musikinstitutet Betel. Vid THS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. THS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. THS har kandidatexamen i teologi och mänskliga rättigheter, samt magister- och masterexamen i teologi studerar årligen vid THS och högskolan har idag ett 15-tal lektorer anställda, varav ett flertal med docentkompetens. Ett par professorer är också verksamma vid högskolan. 7

8 TEOLOGI Religionsvetenskap Inriktning Religion-Kultur-Samhälle Programmet Religion-kultur-samhälle (180 hp) behandlar hur religion, kultur och samhälle påverkar varandra i olika miljöer och epoker, såväl lokalt som internationellt. Religions- och kulturfrågor ser olika ut i olika tider, och programmet behandlar såväl deras innehåll som praktiska konsekvenser för det omgivande samhället. Under de tre studieåren ingår här kurser om alltifrån teologi och filosofi till naturvetenskap och tro. En del av programmets kurser ingår i THS teologiska program, andra i programmet för mänskliga rättigheter förutom de kurser som är speciellt utformade för det här programmet. Sammantaget ger studierna en bred religionsvetenskaplig kunskapsbas med inriktning på kultur- och samhällsfrågor i ett svenskt och internationellt perspektiv. Programmet kan ingå i yrkesutbildning för pedagogiska yrken, journalistiska tjänster inom media, internationella jobb och uppdrag, med mera. Detta treåriga program leder fram till kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp). Under den näst sista terminen genomförs ett examensarbete om 15 hp. Kurserna i programmet kan även läsas som fristående kurser av den som uppfyller behörighetskraven. Så här ser grundstrukturen ut för programmet Religion-kultur-samhälle: ÅR 1 2 HÖSTTERMIN Filosofi, teologi och mission i kyrkans historia, 15 hp Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp Världsreligionerna, 7,5 hp Rasism och diskriminering eller Klimat och MR, 7,5 hp Religion, kultur och samhälle,15 hp Text, kontext och tolkning, 15 hp Fred, konflikt och religion, 7,5 hp VÅRTERMIN Judendom och islam, 7,5 hp MR och folkrättens grunder, 7,5 hp Teologi och film, 7,5 hp Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp Religion i medier och populärkultur, 7,5 hp 3 Metod, 7,5 hp Världsreligionerna i Sverige, 7,5 hp Praktik/Valfria kurser, 30 hp Examensarbete, 15 hp RELIGION KULTUR SAMHÄLLE 8

9 THS.SE Teologi Magister- och masterprogram THS har ett ettårigt program som leder fram till magisterexamen i teologi, 60 högskolepoäng (hp), samt ett tvåårigt program som leder fram till masterexamen i teologi, 120 högskolepoäng (hp). Magister- och masterprogrammen ger kunskaper och färdigheter som kan användas i yrken där fördjupad kännedom om religion och livsåskådningsfrågor är av vikt, till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Programmen är även passande som yrkesförberedande eller som vidareutbildning för till exempel pastorer, präster eller lärare. En examen på avancerad nivå är också forskarförberedande. Att läsa dessa program i teologi är att utveckla sin förmåga att tänka och formulera sig självständigt, kreativt och kritiskt. Fördjupad kunskap ger verktyg att analysera och förstå, att skapa och utveckla den verksamhet och det sammanhang man befinner sig i. I magisterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng från magisternivån i exegetisk eller systematisk teologi, samt ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng i exegetisk eller systematisk teologi. 15 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i examen. I masterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng från magisternivån i exegetisk eller systematisk teologi och minst 15 högskolepoäng från masternivån i exegetisk eller systematisk teologi, samt ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng i exegetisk eller systematisk teologi. 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. 30 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i examen. THS kan erbjuda magister- och masterprogram med olika inriktning : Teologi med inriktning exegetisk teologi Teologi med inriktning systematisk teologi Teologi med inriktning praktisk teologi Teologi med inriktning teologi och omvärld MAGISTER/ MASTER 9

10 TEOLOGI THS ger mer Teologi och diakoni Det går att kombinera studier i teologi vid THS med studier i diakoni på Bromma folkhögskola på samma campus. Diakoniprogrammet är en processinriktad utbildning på halvtid i två år och det har både en karitativ och pedagogisk profil. Läs mer om diakoniutbildningen på English Masters program In the spring semester Stockholm School of Theology (THS) is offering a full-time program in English for which international students are invited to apply. In particular, students from our international academic partners are invited. The courses will be examined at the master s level, but can also, in special cases, be examined at the bachelor s level. More information on Fristående kurser Till de teologiska och religionsvetenskapliga programmens antas i mån av plats studenter som vill läsa fristående kurser och uppfyller gällande behörighets- och förkunskapskrav. Forskarskolan Forskarskolan är ett samarbetsprojekt mellan THS, Stockholms stift inom Svenska kyrkan samt Åbo Akademi, Åbo. Den innebär att präster i Stockholms stift går på halvtid en forskarutbildning inom systematisk teologi. Detta är en ny form av samarbete mellan kyrka och akademi som vi tror kommer att stimulera och vara utvecklande för alla involverade. Internationella kontakter THS har ett väl utvecklat internationellt samarbetet. Här är exempel på lärosäten där THS har avtal som ger utbildning som studenter kan tillgodoräkna vid THS, i den mån denna ligger i linje med planerad examen i Sverige: Emory University, Atlanta, USA; Near East School of Theology, Beirut, Libanon; North Park University, Chicago, USA; Myanmar Theological Institute, Yangoon, Myanmar/Burma; Union Theological Seminary, Manila, Filipinerna; Wesley Theological Seminary/ American University, Washington DC, USA; med flera. Forskning THS satsar betydande resurser på forskning. Genom ett samarbetsavtal med Åbo Akademi finns möjligheter att ge doktorandkurser i teologi och mänskliga rättigheter vid THS. Högskolan har också doktorandplatser. 10

11 THS.SE Så söker du till THS Ansökan görs via Sök på Teologiska högskolan Stockholm. Behörighet, Se respektive program eller kurs på Sista ansökningsdag för program och kurser höstterminen, senast den 15 april. Kurser vårterminen, senast den 15 oktober. Sena ansökningar Det går att göra sena ansökningar till kurser och program som är öppna för sen anmälan, även om anmälningsdagen är passerad (www.antagning.se). Studievägledning: Marianne Källberg, tel , epost: Terminstider Läsåret 2015/2016 HT15: VT16: Studentkåren Studentkåren värnar om en god studiemiljö och bevakar studiefrågor i högskolans beslutande organ. Medlemmar får studentlegitimation, reserabatter och bevakning av studentfrågor. Studentkåren arrangerar även olika sociala aktiviteter. Medlemskap i THS studentkår är obligatoriskt. Mer information om kåren finns på THS hemsida. Studiemedel Studenter vid THS har rätt till statliga studiemedel. Examination och betyg Formerna för examination varierar: muntlig redovisning, examina- toriska seminarier, PM-skrivande, hemtentamen eller salsskrivningar. Vid betygssättning används väl godkänd, godkänd eller underkänd. Studievägledning Marianne Källberg, tel , epost: Utbildningsledare Sune Fahlgren, tel , epost: Öppet hus Den 20 mars 2015 är det Öppet hus på THS från Då kan man besöka skolan - vara med på en lektion, få information om kurser och program och träffa studenter, lärare och studievägledare. Dagen avslutas med en öppen föreläsning för alla intresserade om ett ämne som förenar våra olika utbildningsgrenar. Ingen anmälan behövs för Öppet hus. Läs mer på vår hemsida. I samband med Öppet hus anordnar också Equmeniakyrkan Kallelsedagar för dem som är intresserade av att arbeta inom Equmeniakyrkan. Läs mer på Student för en dag Den 8 april kan man pröva på att vara student på något av de teologiska programmen på THS. Man får en student som värd som man följer under dagen och är med på föreläsningar och andra aktiviteter tillsammans med sin värd. Det finns också tillfälle för samtal med studievägledare under dagen. Till Student för en dag måste man anmäla sig via vår hemsida. 11

12 TEOLOGI Teologiska högskolan Stockholm Åkeshovsvägen 29, Bromma Tel , Öppet hus den 20 mars 2015 Besök högskolan och var med på en lektion, träffa studenter, lärare och studievägledare. Student för en dag den 8 april 2015 Ta tillfället att pröva på att vara student på något av de teologiska programmen på THS! Foto: Patrik Svedberg, Per Ström ÖPPET HUS 20 MARS

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2015/2016 Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör

Läs mer

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI]

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] Januari 2011 Slutrapport för Arbetsgruppen för Ny pastors- och ledarutbildning [STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] [ Tillsammans med ett Beslutsunderlag, Budget och förslag till Avtal utgör

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2015/2016

Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Viktiga datum 2015 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 11 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle, www.hig.se/ingenjorskvall 28 mars Vårens högskoleprov.

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar Utbildningsspecial 2010 S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Julen är traditionernas tid mer än något annat. Därför försöker vi åter att behålla den gamla traditionen

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer