VINGSLAG Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING"

Transkript

1 KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING VINGSLAG Stöd Gemensamt Ansvar! Med kärleken som drivfjäder Margareta minns Pyssligt sportlovsläger på Lyan Vår Regina tar farväl

2 Aktuellt under våren och sommaren 2012 Sö 22.4 kl. 12 högmässa för alla förtroendevalda i Kyrkslätts kyrka. Monica Heikel-Nyberg, Lars- Henrik Höglund, Henrico Stewen. Kyrkkaffe och lotteri till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Sö 22.4 kl. 17 scoutgudstjänst i Masaby kyrka, Monica Heikel- Nyberg, Henrico Stewen. On 25.4 kl. 18 ungdomsmässa i Kyrkslätts kyrka. Sö 15.7 kl. 13 Friluftsgudstjänst och missionsbasar på Stor-Raula, Evitskogsv. 156 i Lappböle. Malin och Rune Lindblom med familj berättar om arbetet i Jerusalem och om Gospel Riders. Försäljning av hembakat, grönsaker m.m. Servering, lotteri och mete. Bil kl från Mikaeligården via bussterminalen församlingshemmet och Volsvägen till Stor-Raula. Retur efter festen. Transport ordnas vid behov från andra byar. Kontakta Rune Lith tfn OBS! Ingen högmässa i Kyrkslätts kyrka kl. 12! Sö 22.7 kl. 14 sommargudstjänst i Obbnäs havskapell. Eimer Wasström, Susann Joki. Anmälningar till kansliet senast 19.7! Påskens gudstjänster Sö 1.4. Palmsöndag. Kl. 12 högmässa i Kyrkslätts kyrka, Eimer Wasström, Susann Joki. Ungdomskören medverkar. Stilla veckan Ti 3.4 kl och påskberättelse för alla barn i Kyrkslätts kyrka med Monica Heikel-Nyberg och Lars-Henrik Höglund. On 4.4 kl. 18 passionsandakt på Stor-Raula i Lappböle. Lars-Henrik Höglund, Susann Joki. To 5.4. Skärtorsdag. Kl. 18 mässa i Kyrkslätts kyrka. Monica Heikel-Nyberg, Susann Joki. Kl mässa i Haapajärvi kyrka. Monica Heikel-Nyberg, Susann Joki. Fre 6.4. Långfredag. Kl. 12 gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. Monica Heikel-Nyberg, Susann Joki, Henrico Stewen. Påsktiden Sö 8.4. Påskdagen. Kl. 12 högmässa i Kyrkslätts kyrka. Lars-Henrik Höglund, Susann Joki, Henrico Stewen. Mikaelikören medverkar. Må 9.4. Annandag påsk. Kl. 16 (OBS tiden!) psalmgudstjänst i Kyrkslätts kyrka. Lars-Henrik Höglund, Henrico Stewen. Övriga gudstjänster Välsignelse av förstaklassister Sö 12.8 kl. 18 i Kyrkslätts kyrka. Alla som börjar i skolans första klass är välkomna! Grupper m.m. Sång och bön i koret i Kyrkslätts kyrka må 16.4, 14.5 och 28.5 kl (jämna veckors måndagar). Vardagskraft för dig med lite tvivel och någon tro Ti 10.4 och 22.5 kl En möjlighet för Dig att få ut någonting mera av Din vardag. Vi samtalar om HIMMEL OCH JORD. Kvällens ledare är kyrkoherde Lars- Henrik Höglund. Vi möts i församlingshemmet i Kyrkslätts centrum, Församlingsvägen 1. Bibelgruppen samlas varje tisdag kl i Hörnan, Sockenstugustigen 2. Vi läser Gamla testamentet och börjar med profeterna. Vi läser ett kapitel och diskuterar de frågor som känns aktuella. Gruppen är öppen för alla intresserade! Nya deltagare är välkomna med! Kontaktperson: Rune Lith, tfn Uppdaterad info finns på hemsidan. Tvåspråkiga gudstjänster Ti Veterandagen. Kl kransnedläggning vid hjältegraven. Kl tvåspråkig gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. Eimer Wasström, Pentti Mentu, Mari Sirén, Henrico Stewen. Kyrkkaffe i församlingshemmet. Sö De stupades dag. Kl kransnedläggning vid hjältegraven. Kl. 11 tvåspråkig gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. Aino-Karin Lovén, Timo Posti, Mari Sirén, Tarja Viitanen. Kyrkkaffe i församlingshemmet. Konfirmationer Följande söndagar kl. 12 i Kyrkslätts kyrka: 29.4, 19.8, 26.8, 2.9 och 9.9. Övrigt aktuellt Dagsläger på sommaren Även inkommande sommar ordnar Kyrkslätts svenska församling dagsläger för första- och andraklassister från svenskspråkiga skolor på Lyan i Kyrkslätts centrum. Vi pysslar, leker ute och simmar! Lägret pågår vardagar kl och man kan delta en, två eller tre veckor. Mera information om anmälning och pris på Gemensamt Ansvar Vi bjuder på kaffe på Kyrkslätts järnvägsstation on 25.4 kl Orgelmusik i Kyrkslätts kyrka ti 24.4 kl. 18 med Henrico Stewen. Fritt inträde! Därefter allsångsstund med kaffe och lotteri på Oasen, Prästgårdsbacken 11 C, till förmån för Gemensamt Ansvar. Mer information om andra aktuella evenemang m.m. på s. 10! 2

3 LEDAREN: i Kyrkslätts kyrka INNEHÅLL: Aktuellt under våren och sommaren 2 Ledaren: Oföränderlig men förändrar allt 3 Vår Regina tar farväl 4 Oföränderlig men förändrar allt Det är kyrkofader Augustinus som säger så om Gud. Guds väsen är och förblir det samma. Han är alltid helig, rättfärdig, tålmodig och barmhärtig. Alltigenom god och allt gott kommer från honom. Därför skall också kyrkan avspegla denna oföränderlighet. Man skall kunna lita på att kyrkan inte ändrar sig på denna punkt. Kyrkan lever mitt i evigheten. Samtidigt lever kyrkan mitt i tiden. Där skall kyrkan vara formbar, flexibel, öppen. Inte anpassa sig till tidens strömningar och bli populistisk men anpassa sig till människorna för att de skall finna den Oföränderlige och förändras av honom, till att bli honom lika. Bli heliga, rättfärdiga, tålmodiga och barmhärtiga. Så var det tänkt. Dessvärre går det ofta tvärtom: Kyrkan blir hård i sina attityder men anpassar gudsbilden efter tidens krav. Man slutar söka Gud och hans vilja och menar att var och en måste lista ut hur man skall leva kärleksfullt. Den s.k. kärleken blir nu den högsta normen för allt liv. Var och en får själv definiera vad man menar med kärlek. Allt accepteras bara det kan motiveras med kärlek. Gud framstår som avlägsen och främmande och människorna blir svikna och besvikna. Kyrkan har till slut inget att säga varken om Gud eller om levnadsregler. Vi firar påsk snart. Det vi firar är den mest genomgripande förvandlingen som ägt rum på denna jord: Uppståndelsen från de döda. C S Lewis säger att Kristi uppståndelse är ett lika stort under som en gång själva skapelsen. Allt förändrades. Det är det undret som kyrkan firar varje år och får förvandlas av varje år. För att inte svika sitt uppdrag att förkunna Kristus och vägleda människor. Men vi får alla låta oss förvandlas. Samma genomgripande under kan ske också i våra liv. Det finns ingenting hopplöst i någon människas liv. Allt kan förvandlas. Därför att Gud är den Oföränderlige. I hans närhet förvandlas allt. Också kyrkan och du och jag. Vem är Gud utom Herren?... Du är oföränderlig men du förändrar allt. Lars-Henrik Höglund Kyrkoherde Med kärleken som drivfjäder Margareta Öfverström minns 6 Sportlovslägret på Lyan 9 Estlandsnytt 10 På expedition till kyrkodagarna i Vasa 11 Gemensamt Ansvar hjälper i Uganda och Finland Pärmbild: Sista dagen på jobb. Foto: Juha Kosonen VINGSLAGS REDAKTION: Lars-Henrik Höglund, chefredaktör och ansvarig utgivare Sheila Liljeberg-Elgert, redaktör Richard Elgert, layout Redaktionens adress: Kyrkslätts svenska församling PB 26, Kyrkslätt Tryckeri: Oy Lito-Print Ab ISSN Redaktionsråd: Sigbritt Backman Tove Fagerholm Jonas Hermansson Sheila Liljeberg-Elgert Guy Nordström Oskar Rönnberg Margareta Öfverström 3

4 Vår Regina tar farväl I januari 1975 tillträdde Regina Söderblom tjänsten som kanslibiträde på pastorskansliet i Kyrkslätts svenska församling. Reginas goda vän Irma Wikström från Näckels gård var kanslist i församlingen och det var hon som övertalade Regina att söka tjänsten. Tidigare hade Irma och Regina varit arbetskamrater på Kyrkslätts Sjukförsäkringsbyrå. Regina visste genast att hon skulle trivas på sin nya arbetsplats. Hon hade hittat hem. Andan var hjärtlig och familjär. I ett enda stort rum samsades både det svenska och det finska pastorskansliet och dessutom ekonomiekontoret (som då bestod av ekonomiedirektören och en kanslist). Kommunikationen fungerade utmärkt oberoende av om det talades finska eller svenska. Humorn var en viktig ingrediens i den sociala samvaron. Konflikter uppstod aldrig. Det fanns en gemenskap och en närhet som numera är svårare att finna, när så mycket av kommunikationen sker via e-post. Den effektivitet som uppnås när var och en sitter och tittar in i sin datorskärm har uppnåtts på bekostnad av personliga relationer. Man sätter sig inte ner hos varandra och samtalar längre. Datorn är en opersonlig arbetskamrat. Vi skrattade och hade roligt tillsammans, säger Regina. Vi blev vänner för livet. Många av arbetskamraterna från de första åren har jag fortfarande kontakt med. Goda förmän Kanske skulle Regina ändå inte ha stannat hela 37 år i församlingens tjänst om hon inte haft så goda förmän. Prosten Eric Henricson var en auktoritär ledare som ingav stor respekt. Han visade klart och tydligt hur han ville ha det. Bobi Ekström var en annan ledartyp. Han var både kamrat och förman. Regina uppskattade mycket att alla anställda behandlades lika och ingen favoriserades. Åt Bobi kunde jag säga ifrån om jag var av annan åsikt, säger Regina. Vår arbetsrelation byggde på ömsesidig respekt. Jag hoppades att han skulle stanna kvar som kyrkoherde till min pensionering. Istället berikades Reginas arbetslivserfarenhet av samarbetet med en ny förman när Lars-Henrik Höglund valdes till kyrkoherde På pastorskansliet Under åren som kanslist på pastorskansliet var kundbetjäningen det Regina satte på första plats. Hon tycker mycket om den levande människokontakten. Att lära känna församlingsmedlemmarna, att ta del av deras glädje och vara delaktig i deras sorg har berikat Reginas liv och det har gett en djupdimension åt hennes arbetsdagar. Den ena dagen var inte den andra riktigt lik, det blev aldrig enahanda. Att göra släktutredningar och följa upp människors öden tyckte Regina var mycket intressant. I datorn fick hon ett utmärkt arbetsredskap när datoriseringen inleddes på 80-talet. Men Regina, som hör till den generation som inte växt upp med datorer, erkänner utan omsvep att datoriseringen innebar en stor stressfaktor för henne på jobbet. Knappt hade hon lärt sig ett program så var det dags att installera ett nytt. Men nu när hon blivit hemmastadd framför datorn är hon glad åt allt hon tvingats lära sig. Nu kan hon surfa på nätet och skriva e-post till vännerna under sin fritid. Församlingssekreterare År 1990 blev Regina församlingssekreterare på heltid. Då förändrades arbetsuppgifterna avsevärt. Arbetet blev mångsidigt och självständigt och eftersom administration alltid intresserat Regina fann hon sig väl till rätta med de nya uppgifterna. Hon skulle nu fungera som sekreterare i församlingsrådet, informationsdirektionen, valnämnden och vid arbetskonferenser. Hon blev också kyrkoherdens sekreterare och skulle sköta om informationen, som ju har vuxit enormt under de senaste åren. 4

5 Människomöten under nya former kom nu på agendan. Hon lärde känna de förtroendevalda i församlingsrådet. Att vara sekreterare vid sammanträdena gav henne insyn i och överblick över församlingsadministrationen. Under alla år har det glatt Regina att Kyrkslätts svenska församling har förtroendevalda som visar ett varmt och genuint intresse för sin uppgift och ständigt arbetar för församlingens bästa. Vingslag Att vara sekreterare för informationsdirektionen har Regina tyckt speciellt mycket om. Atmosfären är avspänd och informell och ända sedan starten 1988 har kompetenta ordföranden svingat klubban. Sheila Liljeberg- Elgert är en riktig eldsjäl och hon är en duktig informatör. Tillsammans med maken Richard som gör en vacker layout har hon höjt kvaliteten på Vingslag. Det har känts fint att vara med i en grupp som styrs av ett äkta engagemang för den församlingsgemenskap som man vill skapa genom artiklarna i Vingslag och utformningen av församlingens webbsidor. Både Vingslag och webbsidorna ska också vara församlingens ansikte utåt. När det är Vingslags-talko ställer glada församlingsmedlemmar upp en förmiddag och limmar adressetiketter. Regina tycker att det är roligt att talkoandan lever kvar, och det tycker tydligen församlingsmedlemmarna också, det händer att folk kommer och frågar om det inte snart är dags för nästa talko. För Regina har Vingslag-talko inneburit en annorlunda arbetsdag med välkomna människomöten. Två församlingsfester Efter 37 år i Kyrkslätts svenska församling har många goda minnen hunnit hopa sig men när jag ber Regina berätta om något speciellt minne är det två fester som hon vill lyfta fram: Hösten 2009 firades tvåspråkig festmässa i Kyrkslätts kyrka med anledning av 50-årsminnet av kyrkans återinvigning efter Porkalaparentesen. Efter mässan var alla välkomna till sopptältet på torget och kyrkkaffe i församlingshemmet. Sopptältet var ett nytt och roligt påfund, populärt var det också, och soppan smakade förträffligt, men visst blev det trångt i tältet, för naturen firade med blixt och dunder och regnet öste ner. Inte utan vemod minns Regina också avskedsmässan våren 2010, när kyrkoherden Bobi gick i pension. Vid festen i församlingshemmet var salen fylld till bristningsgränsen. Då hade hon två förmän på plats: prosten Henricson och avgående kyrkoherden Bobi. Med salen full av bekanta församlingsmedlemmar var det nästan som att se en snabb glimt av alla åren i församlingen passera revy. Sjundeåflicka Regina är född i Sibbo på grund av Porkalaparentesen, men hennes släkt har bott i Sjundeå sedan mitten av 1800-talet och hon känner sig som en äkta Sjundeåflicka med djupa rötter i bygden. Där har hon bott sedan 1960, först i egnahemshus, numera i radhuslägenhet. När hon för fem år sedan blev änka bytte nämligen hon och dotterns familj bostad. De två barnbarnen, Matilda 8 år och Daniela 12 växer nu upp i sin mammas barndomshem och det känns fint för Regina. Som pensionär hoppas hon kunna tillbringa mycket tid tillsammans med sina flickor. I hennes kök doftar det ofta av nygräddat bröd, för Regina älskar att baka och när hon blir pensionär kommer hennes matbröd, semlor och kakor säkert att ha en strykande åtgång på basarer och vid andra lämpliga tillfällen. Det är nog många som liksom jag begärligt doftar på Reginas skärgårdslimpa. Drömmen Regina bär på en stor dröm: hon hoppas att hon en dag kan köpa sig en liten lägenhet med havsutsikt i den kretensiska staden Rethymnon. Hon håller tummarna för att Grekland ska få sin ekonomi så pass i ordning att hon vågar förverkliga sin dröm. Regina är en stor Greklandsvän. Hon började läsa grekiska i Esbo medborgarinstitut redan för flera tiotal år sedan. Numera kan hon tala och läsa lite grekiska, men hon vill fortsätta att förkovra sina språkkunskaper. I Rethymnon har hon många vänner och dit reser hon så ofta hon kan. Hon älskar grekisk musik och dans, isynnerhet den kretensiska. Skrattande berättar hon att hon och dottern har dansat mycket i Grekland. Människorna älskar hon! Isynnerhet på Kreta är de hjärtliga, genuina och lätta att komma i kontakt med. De hjälpsamma och pålitliga vännerna i Rethymnon har erövrat en stor bit av Reginas varma hjärta. Ännu en fest Regina är anspråkslös och tycker inte om att stå i centrum. Ännu en fest har hon ändå lovat vara med om i församlingens regi: hennes pensioneringsfest. Den gruvar hon sig lite för, men hon förstår att det hör till, den festen kan hon inte smita undan. Det är inte mer än rätt att vi alla församlingsmedlemmar som kommit i kontakt med vänliga, lugna, hjälpsamma Regina också får säga TACK. Vi vet ju att inte ett enda tacktal till hennes ära kommer att innehålla några överord. Snarare är det väl så att vi inte ens riktigt begriper vilken pärla hon är och hur lyckliga vi är som så länge fått behålla henne. Vi hoppas att det blir en fest hon kommer att minnas med glädje. Vår Regina, en välvårdad, positiv och prydlig dam som gärna klär sig i blått eller svart, har under 37 år inte sparat någon möda för att göra det bästa hon kan för Kyrkslätts svenska församling. Nu är det dags för hennes avskedshälsning: Jag vill tacka alla arbetskamrater, församlingsrådet, informationsdirektionen, valnämnden och alla församlingsbor jag kommit i kontakt med under åren. Det har varit goda och rika år. Tack till er alla! Efter en stunds eftertanke tillägger hon: Jag har märkt hur viktig kyrkan är för människor i sorg. Jag hoppas att församlingsmedlemmarna känner att kyrkan också gärna vill dela deras glädje. Text: Tove Fagerholm Foto: Juha Kosonen 5

6 M ed kärleken som drivfjäder Vem är hon? - Klasslärare - Körsångare - Folkdansare - Kyrkslätts scouters kårchef - Mångårig ledamot i kommunalfullmäktige - Röstmagnet i kyrkofullmäktige - Marthaordföranden som genomdrev att Solåsa restaurerades - Avhållen Rebeckasyster - Estlandsvän - Ständig ryskastuderande vid MBI - Fräsarsvärdinna - Hans Öfverströms hustru - Mor till Ingemo och Kristofer - Farmor till tre barn och mormor till två barn - Trofast och solidarisk vän - En välkänd och respekterad kyrkslättsbo Margareta i sin kyrkslättfolkdräkt. Foto ur boken Det gamla Kyrkslätt. Det handlar naturligtvis om Margareta Öfverström f. Wadenström. I någon av alla dessa roller har otaliga kyrkslättsbor lärt känna henne. Numera har hon pensionerat sig från många av rollerna, men åtminstone de fem sistnämnda behåller hon livet ut. Kanske det är dags att lära känna Margareta närmare också från tiden innan hon flyttade till Kyrkslätt? Barndomen Margareta Wadenström föddes den 28 juli 1936 och växte upp i Gamla Kottby, Krämertskog 12, nästan på landet. År 1946 blev hon inkorporerad Helsingforsbo. Storebror Bo var fyra år äldre. Margareta ville innerligt gärna ha en lillasyster, men det föreföll lönlöst att tjata. När Margareta var nio år fick familjen höra om en tre tremånaders föräldralös flicka som låg på sjukhus i mycket dålig kondition, babyn behövde ett hem för att orka överleva. Då kunde mamma Elsa inte säga nej, Margareta fick sin efterlängtade syster, och hon minns ännu den dagen lilla Eva Birgitta kom hem som en av de lyckligaste dagarna i livet. Nästa år föddes lillebror Göran. Mamma Elsa brukade säga: Gud blev så glad över att vi tog hand om Birgitta att han skänkte oss Göran. Margareta började sin skolgång i Kottby, en kort tid gick hon i Västankvarns skola under kriget. I sinom tid blev student i Åggelby svenska samskola. Krigsåren Bort från Vinterkrigets bombardemang reste mamma Elsa, treåriga Margareta och sjuåriga Bo med evakueringståg via Haparanda till Stockholm och Kristiansstad, där det fanns släktingar som gärna tog emot den lilla familjen. Hemresan skedde sedan med båt. Med 6

7 Margareta och Hans år Foto Christer Lönnberg på hemresan hade Bo en ny stor nallebjörn och Margareta hade fått en ny dockvagn. Två krigssomrar tillbringade familjen på Sarfsalö. Under en Borgåresa hade Elsa änglavakt. Det blev flygalarm och det gällde att hitta ett skyddsrum. Elsa blev rekommenderad ett säkert skyddsrum, men valde ändå att springa till det som låg närmast till, fastän det ansågs bristfälligt. Vid det rekommenderade skyddsrummet råkade människorna som stod i kö utanför ingången ut för en förödande fullträff. Sommaren 1944 var pappa Runar i Närpes för att organisera vart strömmen av karelska flyktingar skulle dirigeras. Han ringde hem och sa att han ville att barnen skulle till Sverige. Bo vägrade envist, så Margareta skickades ensam iväg med namnlapp om halsen. I augusti måste också Bo foga sig, han skickades till Stockholm med flyg. Margareta kom till en handelsmansfamilj i Halland, där hon trivdes alldeles utmärkt. Hon började i andra klass i skolan, och framhölls som ett strålande exempel: Se så fint den lilla finska flickan redan kan skriva på svenska! När det så småningom blev fred hade Margareta ingen lust att åka hem, rädslan för bombardemang fanns kvar. I mars 1945 togs hon emot hemma med festmiddag, det bjöds på kaninstek. Margareta minns ännu hur hon fick en knut i magen och hade svårt att svälja när hon såg den röda kvällshimlen, som bebådade en molnfri natt vilket i Margaretas minne var liktydigt med flyganfall. Det tog en tid att vänja sig av med det halländska tungomålet och att inse betydelsen av ordet fred. I Kottby folkskola hann hon gå drygt två månader. Margareta har ett lustigt minne från skolavslutningen. Hon gick till toaletten. Då öppnade hennes lärare dörren och kom in och räckte henne ett bokpaket. Jag vill gärna ge dig ett stipendium, sade läraren, men det måste bli privat, annars blir dina kamrater avundsjuka, eftersom du varit så kort tid i klassen. Scouting Som elvaåring blev Margareta ivrig scout bland Vikingaflickorna. Riktiga höjdpunkter var sommarlägren på Stor-Aisarn i Esbo skärgård, bara ett stenkast från Porkalagränsen. När Helsingfors firade sitt 400-års jubileum var det ett stort festläger på Fölisön. Lady Baden-Powell kom på besök till lägret och Margareta hade äran att få hälsa i hand. Margareta minns att det var vackra engelska pojkar också på lägret, man var för blyg för att bli närmare bekant, men visst kunde man då redan lite engelska. En gång scout, alltid scout är ett uttryck som passar väl på Margareta, som på fortfarande känner varmt för scoutrörelsen. Åkerudden Sommaren 1946 tillbringade familjen en tid i Ingå hos en faster som drev Hagalandets handelsträdgård. Det året lyckades pappa Runar köpa en sommarstuga i Tenala. Stugan var vinterbonad, och då det var svår bostadsbrist fick man egentligen inte äga två hus som var beboeliga året om, men eftersom det nu fanns fyra barn i familjen Wadenström beviljades köpet. Påsken 1947 åkte pappa Runar och Margareta till Åkerudden, som stugan kallades, för att reparera skavankerna så gott det lät sig göras. Margareta hjälpte till med att klistra tapeter. Dessutom lärde hon sig att göra fläsksås och så sjöng pappa och hon tvåstämmigt så det ekade i nejden. Följande påsk skulle kammaren tapetseras. Margareta hade haft epidemisk gulsot, så hon fick inte anstränga sig. Därför tog de kälken med på tåget så att hon inte skulle behöva gå den sju km långa vägen från Lappvik utan fick ta igen sig på kälken en del av vandringen. Än i dag är Åkerudden i familjen Wadenströms ägo och fortfarande är det en kär tradition att släkten samlas där för att fira midsommar. Yrkesval Margareta hörde inte till dem som tidigt visste vad hon ville bli i livet. Nuet var så fyllt av innehåll att hon inte ägnade framtiden några tankar. Men när hon gick i femman i Åggelby samskola fick skolan besök av en yrkesvägledare som intervjuade och gav råd åt alla femmor. Alla människor har drömmar, sade yrkesvägledaren, när Margareta inte kom på något hon skulle vilja bli. Eftersom det inte gick att få intervjun avklarad med mindre än att hon hittade på någonting, kom hon plötsligt att tänka på storebror Bo, som börjat i Nykarleby seminarium. Lärare kunde man ju bli, slank det ur Margareta. Ja, det är ett gott förslag, men du skall nog gå gymnasiet först, tyckte yrkesvägledaren. Och så var det då liksom färdigt utstakat. Efter studentexamen sökte Margareta inträde vid Ekenäs seminarium och Forts. på nästa sida 7

8 upplevde där en härlig tid fylld av gott kamratskap, sång, musik och idrott allt det som Margareta gillade bäst. Porkala Redan under seminarietiden hade Margareta bestämt sig för att hon skulle bli lärare i Porkalaområdet. När hon fick sitt lärarbetyg i juni 1957 blev hon emellertid erbjuden ett vikariat i Varkaus och nappade på det. Föräldrarna flyttade till Jorvas hösten Pappa Runar var kontorschef på Esbo Elektriska och ville ha bekvämare arbetsresor och närmare väg till den älskade Åkerudden. Margareta skulle ha fått fortsätta ett år till i Varkaus, men pionjärsandan i henne lockade henne att söka tjänsten vid Hindersby skola. Bekvämt kunde hon ju bo hemma hos föräldrarna i Jorvas. Margareta blev snabbt hemmastadd i Kyrkslätt. En sommar deltog hon i ett ekumeniskt läger i Lausanne. Budskapet hon tog med sig hem lydde: Res hem och gör något för de unga i din hemtrakt! Väl tillbaka i Kyrkslätt fångade Margit Henricson in henne och sa: Du ska hjälpa mig att starta scoutverksamhet i Kyrkslätt. Sagt och gjort, Margit själv var kårchef tills Margareta så småningom fick ta över. Bondvärdinna och lärare Tillsammans med föräldrarna sjöng hon med i kyrkokören. Emil Johnson bad henne bli stämövare i Mellersta Nylands sångkör. Den första övningen var Emil själv på plats. När han var beredd att börja övningen var det flera som ropade: Nej, Fräsarn har inte kommit än. Så alla väntade på Fräsarn, vem det nu sedan kunde vara. In trädde Hans Öfverström, strök mössan av sig och bugade på sitt speciella sätt. Nu kunde övningen börja. Margareta sjöng altstämma och Hans i basen satt rakt bakom. Hela tiden stack det liksom i nacken så Margareta måste till slut förstulet sneglade bakåt för att möta Hans spjuveraktiga blick och en liten blinkning som sa hej på dej. Vem vet, kanske sa det klick. Något år senare när Hans skjutsade Margareta hem sa han plötsligt: Morsan vill int riktigt orka med matkokande. Sku int du kunna ta över? Så låter ett romantiskt frieri på kyrkslättsmål. Margareta hade märkligt nog alltid känt dragning till bondelivet, fastän hon inte hade annan erfarenhet än vad hon hjälpt till om somrarna i Tenala. Lyckligtvis hade man inte kor på Fräsars. Ändå var det en nästan övermäktig uppgift att bli husmor på Fräsas och samtidigt fortsätta att arbeta som lärare. Ingen tänker i dag på hur det var på den tiden då allting på en gård skulle byggas upp på nytt efter Porkalaparentesens vanvård. Åkrar skulle täckdikas och mangård och uthus repareras. Ständigt var det en hord av karlar som skulle ha mat och kaffe, kaffe och mat. Förfärligt arbetsamt var det, rent ut sagt. Margareta kände sig hela tiden otillräcklig, ändå gav hon inte upp skolan. Hans visade stort tålamod och uppmuntrade henne att jobba fastän han gärna hade haft en hemmafru och såg att Margareta hade det slitsamt. Värst i efterhand tycker Margareta att det känns att barnen kom i kläm, det fanns inte tid för dem som hon skulle ha velat. Aldrig hann man resa någonstans på semester med barnen, loven var fyllda med arbete. Ändå kändes skolarbetet meningsfullt, det var som om Margareta måste hålla sig kvar i skolvärlden för att få uppleva de meningsfulla åren innan pensioneringen när arbetsbördan på Fräsars hade lättat. Kyrkofullmäktige Hans satt nästan 30 år i kyrkofullmäktige. När han tyckte det var dags att dra sig tillbaka var det många som uppmanade Margareta att ställa upp i Hans ställe. Till sin stora överraskning blev hon genast röstmagnet. För Margareta har det alltid känts viktigt att leva som man lär. Man kan inte gnälla över det man inte gillar i församlingen om man inte själv försöker göra saker och ting bättre. Det är viktigt att vanliga enkla människor är med i beslutsprocesserna. I församlingen ska alla känna sig hemma. Margareta tycker att församlingen hela tiden utvecklats i positiv riktning. Hon önskar att flera skall engagera sig och upptäcka glädjen och gemenskapen som alla så väl behöver, Församlingen ger rötter i en rotlös tid. Kommunalpolitik Vad var det då som fick Margareta att ge sig in i kommunalpolitiken? I en inflyttningskommun som Kyrkslätt måste någon äldre kyrkslättsbo vara med och värna om gamla värden och mitt i nydaningen sträva till att bevara också något av det gamla Kyrkslätt. Det var nog en slags hembygdskänsla som var drivkraften. Det kändes fint att få vara med och kämpa för ett Kyrkslätt där alla skulle ha hemkänsla, men det var också frustrerande, eftersom mycket av det som verkligen kändes angeläget inte fick gehör. Ändå är det meningsfullt att åtminstone försöka göra något för det man tror på. Marthaordförande Passiv martha var Margareta länge, men när Solåsa höll på att gå förlorat var Margareta än en gång beredd att stiga upp och kämpa. Hans morföräldrar hade en gång donerat tomten och Hans mor Linda var martha hela sitt liv. Solåsa måste räddas! Med den målsättningen blev Margareta marthaordförande. I dag är Solåsa en riktig pärla som resultat av många människors hängivna och självuppoffrande arbete. Mer än talkotimmar har renoveringsarbetet krävt, varje måndag har fem, sex flitiga och kunniga martyrer jobbat på Solåsa. Marthorna själva har i tur och ordning bjudit de flitiga talkoarbetarna på kaffe och smörgåsar. Margareta vill inte ta åt sig äran för att Solåsa restaurerats. Hon har bara hjälpt till med att organisera det hela. Solåsa är ett vackert exempel på vad god vilja, gemenskapskänsla och okuvlig talkoanda kan åstadkomma. Margareta tror på den enskilda människans betydelse. Ansvarskänsla och plikt har varit hennes drivfjädrar men mest av allt ändå kärlek. Kärleken till en bygd, en församling, ett hem och en familj. Vad får väl inte den lilla människan till stånd när det finns kärlek! Tove Fagerholm 8

9 På måndagen samlades ett litet men ivrigt gäng på Lyan för att ha sportlovsläger. På måndagen hade vi pyssel som program, vi gjorde ödlor. Sen gick vi ner till församlingshemmet för att äta god mat. Efter maten var det dags för film och utevistelse förstås. Efter en rolig dag var det dags att åka hem. På tisdagen målade vi fågelmatningsgrejer. De var gjorda av gips och såg ut som hasselnötter. Sedan var det igen mat som gällde. Efter maten tittade vi en liten stund på film och sedan fick vi alla baka fastlagsbullar. På onsdagen målade vi igen, den här gången spargrisar. Maten åt vi igen med god aptit och en stund efter maten gick vi till simhallen. Där fick alla rutscha, hoppa och simma så mycket vi orkade. På torsdagen började det märkas att det roliga tyvärr snart skulle ta slut men vi lät inte det hindra oss. Vi pysslade alldeles härliga små askar som var prydda med stenar och efter maten gick vi till ishallen och skrinnade. Sen kom fredagen, sista dagen på vårt läger för i år. Eftersom de var sista dagen hade vi lite extra program, vi priplade, det blev bilar, sjörövare, hus och olika djur. Till lunch fick vi pizza som vi fick beställa av vår pizzamästare Gitta i Lyans kök. Efter maten tittade vi på film och sen gick vi ut och lekte. Innan alla åkte hem fick de med sej en liten påse godis. Vad jag hörde när jag intervjuade barnen så trivdes Ida, Cecilia, Alex, Arthur, Sondra, Tessa, Ella och Julia jättebra och hade roligt. Text och foto: Yvonne Sandström, barnledare på Lyan Sportlovslägret på Lyan 9

10 Dagklubbar hösten 2012 Kyrkslätts svenska församlings dagklubbar för barn i åldern 3 6 år börjar vecka 36. Dagklubbarna finns på Lyan och i Röda stugan i Kyrkslätts centrum, i Masaby kyrka och i Oitbacka FBK. Mer information finns på eller tfn Anmälningar till höstens klubbar tas emot per e-post: Stick- och virkcafé för unga mammor Kom med och sticka, virka och lär dig nya knep. Du träffar unga mammor och kan prata bort en stund över en kopp kaffe. Om du är nybörjare kommer du att lära dig att sticka och virka. Om du är proffs får du gärna lära ut dina knep! Vi träffas på onsdagar kl i Oasen, Prästgårdsbacken 11 C i Kyrkslätts centrum (inte 4.4). Estlandsnytt: Annika Laats och Hermann Kalmus har av Estlands ev. luth. kyrka utnämnts till årets präster Avkopplande sommardagar för hela familjen Familjeläger 2 5 augusti 2012 på det natursköna Räfsö Programmet, som planeras efter deltagarnas antal och ålder, består av tid för samvaro, lekar, gäster, äventyr, paddling m.m. Hela lägret kostar 60 för vuxna och 30 för barn över 3 år (syskonrabatt). Anmälningar senast 4.5 per e-post till Förfrågningar besvaras av Gun Nylund tfn och Birgitta Westerlund tfn Diakoniaktuellt: Lopptorg i Gesterby, Silverhagen 6. Öppet onsdagar kl : 28.3, 11.4, 18.4, 25.4, 2.5, 6.6, 4.7 och 1.8. Uteförsäljning 1.6 kl i och runt Oasen. Till förmån för församlingens diakoni och missionsarbete. Potatisgröt, kaffe, lotteri m.m. Patina-försäljning på torget 6.6 kl Utfärdsdag för äldre utvecklingsstörda lö Vi åker ut till Räfsö och njuter av ön en dag. Mer information Gunne Pettersson, Läger för unga utvecklingsstörda (15 25 år) på Räfsö Mer information Gunne Pettersson, Pensionärsläger på Räfsö. Mer information Birgitta Lindell, Café sommartid i församlingshemmet 21.6, 19.7 och 16.8 kl Annika och Herman skär upp gratulationskakan. Utmärkelsen uppmärksammades också i tidningen Eesti Kirik. Annika Laats är kyrkoherde i vår vänförsamling i Estland och har blivit uppmärksammad för det arbete hon gör i och för sin församling i Harju- Risti. Annika och församlingen har ett nära samarbete med Kyrkslätts svenska församling och många är de som under åren blivit bekanta med henne. Kyrkslättsbor har besökt Risti och Ristibor har besökt Kyrkslätt. Genom åren har många talkoarbeten i vänförsamlingen utförts av kyrkslättsbor. Hermann Kalmus har blivit bekant genom att en grupp från både finska och svenska församlingarna i Kyrkslätt varit på besök i Pilistvere. Vi har under ett antal år besökt Pilistvere i september och jobbat där under några dagar. Hermann är en ung energisk präst som har visioner för sin församling och ett lägercentrum som finns där. Vi som varit där hoppas på att den gamla prästgården äntligen skall kunna renoveras och att Hermann med familj skall kunna flytta in där. Gunne Pettersson 10

11 På expedition till kyrkodagarna i Vasa Foto Yvonne Sandström Gemensamt Ansvar 2012 En plötslig livsförändring kan för vem som helst leda till att ekonomin hamnar i en hopplös skuldspiral, om man inte har besparingar att ta till. Gemensamt Ansvar stöder i år smålåneverksamhet i Finland och Uganda. Med stöd från insamlingen Gemensamt Ansvar inleder Garanti-Stiftelsen smålåneverksamhet, så att människor med ekonomiska svårigheter, som inte kan få andra lån för att deras inkomster är för låga eller för att de har kreditanmärkningar, kan få små lån med låg ränta. Lånen beviljas bara för överraskande utgifter av engångsnatur, som hyresgarantier eller nödvändiga hushållsanskaffningar. Låntagarna får handledning i Kyrkodagar för både unga och vuxna med temat Expedition hölls i januari i Vasa. Kyrkomöteskandidaterna fick svara på frågor och betydelsen av ett starkt konfirmandarbete också i framtiden betonades. Etiketter har man på julklappar, inte på människor, sade författaren och stå upp-komikern Jonas Helgesson från Sverige. I högmässan i Trefaldighetskyrkan var det fullt hus och på hemresan hade gruppen från Mellersta Nylands prosteri många nya intryck att smälta. skötseln av den personliga ekonomin, så att de i fortsättningen ska klara sig bättre också med små inkomster. Lån beviljas inte personer som inte har någon betalningsförmåga alls, eller som har rätt till utkomststöd för anskaffningen. Lånen antas uppgå till Pilotorter för smålåneprojektet är Vasa, Tammerfors och Vuolijoki-Paltamo-området, där verksamheten inleds våren Målet är att verksamhetsmodellen ska sprida sig till hela Finland. När de första låntagarna betalat tillbaka sina lån går medlen vidare till följande lånebehövande. I Uganda stöder Gemensamt Ansvar också smålåneverksamhet. De spar- och lånekassor i byarna som får stöd från Gemensamt Ansvar är självständiga, förvaltas av medlemmarna och baserar sin verksamhet på sparande. Gruppen samlas en gång i veckan och då deponerar varje medlem sin sparade summa i den gemensamma kassan och summan antecknas i medlemmens sparbok. När sparsumman blivit tillräckligt stor kan gruppen börja bevilja smålån åt sina medlemmar. Människorna i gruppen får utbildning i företagsamhet, yrkeskunskap och medborgarfärdigheter samt mentalt stöd för att bearbeta traumatiska upplevelser. Dessutom lär man i grupperna sig grunderna för demokratiskt beslutsfattande och samverkan. Hjälpen överförs av Kyrkans Utlandshjälp. Text och foto: GA-inbetalningskort på nästa sida! 11

12 Du kan stöda Gemensamt Ansvar! Anslut dig till talkorörelsen för kärlek till din nästa och kom med för att göra goda gärningar! Genom att delta i GA-insamlingen är du med om att erbjuda en ljusare morgondag för medmänniskor som på olika sätt hamnat i trångmål. Använd din nätbanksförbindelse kom ihåg Kyrkslätts svenska församlings referensnummer eller klipp ut inbetalningskortet nedan och ta med till banken! Du kan också göra en telefondonation: ring (10,18 / samtal + lpa) (20,12 / samtal + lpa) eller sända ett textmeddelande till numret 16155: pienestäkiinni 5 (5 ), pienestäkiinni 10 (10 ) eller pienestäkiinnikk (Bli månadsgivare till Gemensamt Ansvar. Priset på textmeddelandet är 1.) Alfred hör till dem som måste bygga upp sitt liv på nytt efter inbördeskriget i Uganda och har fått hjälp av spargrupperna. Foto GA:s bildbank Insamlingstillstånd 2020/2011/2599, i kraft Mottagarens kontonummer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

VINGSLAG 3-2010. "Församlingen är du och jag" Bildglimtar från scoutjubileet. Nya kyrkoherden Lars-Henrik Höglund. Motorcykelmissionärerna

VINGSLAG 3-2010. Församlingen är du och jag Bildglimtar från scoutjubileet. Nya kyrkoherden Lars-Henrik Höglund. Motorcykelmissionärerna KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING VINGSLAG 3-2010 "Församlingen är du och jag" Nya kyrkoherden Lars-Henrik Höglund Motorcykelmissionärerna Malin och Rune Lindblom B Bildglimtar från scoutjubileet Inför församlingsvalet:

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

VINGSLAG 25 år. Nya vindar i barnarbetet. Pyssel och pulkåkning på sportlovslägret på Lyan

VINGSLAG 25 år. Nya vindar i barnarbetet. Pyssel och pulkåkning på sportlovslägret på Lyan KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 1-2013 VINGSLAG 25 år Nya vindar i barnarbetet Pyssel och pulkåkning på sportlovslägret på Lyan Gemensamt Ansvar hjälper i Finland och Kambodja Ledande familjerådgivare

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över vårt första brev efter fem veckor i Sverige. Skulle det finnas något att skriva om när i stort sett

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer