HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012"

Transkript

1 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012

2 m e d d e l a n d e n Nytt om historisk forskning Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av Historisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar huvuddelen av de forskningsmiljöer inom ämnena ekonomisk historia och historia i Sverige som har egen forskarutbildning i endera av eller båda ämnena samt Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Ambitionen har varit att tillhandahålla en så aktuell och samlad information som möjligt beträffande den historiska forskningen i landet, även om redaktionen är medveten om att denna inte kan göra anspråk på att vara fullständigt komplett eller fri från felaktigheter. Uppgifterna avser i huvudsak perioden januari augusti Nya doktorandprojekt Ann-Sofie Andersson (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), Vilka grävde Göta kanal? Genusarbetsdelning i övergången från agrar- till industrisamhälle. Handledare: Maria Sjöberg; bitr. handledare: Ulla Rosén, Växjö. Jens Björk Andersson (Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), Swedish Americans and the others : private and public level discourse on ethnicity and whiteness in the late 19th and early 20th century America. Handledare: Gunlög Fur; bitr. handledare: Dag Blanck. Ella Andrén (Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), Om gymnasieskolan. Handledare: Niklas Ammert; bitr. handledare: Ulla Rosén. Sölvi Blondahl (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), Studies in Swedish financial bubbles, Handledare: Rodney Edvinsson. Per Boberg (Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), Finska immigranter i Katrineholm: politisk integration, sociala relationer

3 566 och aktörskap i en lokal politisk ekonomi. Handledare: Ulla Rosén; bitr. handledare: Lars Ekdahl. Javier Chirinos (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Skapande av nationalstaten Peru: statsskuldens betydelse för statsbyggnadsprocessen i Peru under perioden Handledare: Jan Lindegren; bitr. handledare: Patrik Winton. Bonnie Clementsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Förbjudna förbindelser: incest och relationer i förbjudna led Handledare: Yvonne Maria Werner; bitr. handledare: Maria Sjöberg, Göteborg. Carolina Durieu du Pradel (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Arbete, värde och värdighet: äldre människors levnadsvillkor i tidigmodern tid. Handledare: Erik Lindberg; bitr. handledare: Karin Hassan Jansson. Kristoffer Ekberg (Historiska institutionen, Lunds universitet), Alternativrörelse, plats och politik i 1970-talets Sverige. Handledare: Kim Salomon; bitr. handledare: Tomas Gerdmundsson. Robin Ekelund (Historiska studier, Malmö högskola), Mods revisited: historiebruk och historiekulturellt görande i en retrokultur. Handledare: Ulf Zander; bitr. handledare: Johan Lundin. Viktor Englund (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Fången och den totala institutionen: anpassning, roller och normstrukturer. Handledare: Dag Lindström; bitr. handledare: Lars Garpenhag. Jakob Evertsson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Biblisk historia i folkskolans undervisning och religiös förändring i Sverige, Handledare: Daniel Lindmark; bitr. handledare: Tord Larsson. John Hennessey (Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), Popular imperialism in Japan, Handledare: Hans Hägerdal; bitr. handledare: Ingemar Ottosson, Kristianstad. Johan Junkka (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Religion, genus och barnbegränsning: fertilitetstransitionen i Sverige ur ett livsförloppsperspektiv, Handledare: Sören Edvinsson; bitr. handledare: Tom Ericsson. Bolette Frydendahl Larsen (Historiska institutionen, Lunds universitet), Storbyens farer: forsømt og vanartet ungdom i 1900-tallets start. Handledare: Wiebke Kolbe; bitr. handledare: Monika Edgren. Josef Lilljegren (Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet), Organisationsformer i svensk försäkringsindustri. Handledare: Lars Fredrik Andersson; bitr. handledare: Magnus Lindmark.

4 Ina Lindblom (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Images of Africa: masculinity and Christian mission. Handledare: Jonas Liliequist; bitr. handledare: Jonny Hjelm. Johannes Ljungberg (Historiska institutionen, Lunds universitet), Den moderna toleransens motbild: avvisandet av religionspluralism i Frankrike och Sverige runt år Handledare: Yvonne Maria Werner; bitr. handledare: Göran Malmstedt, Göteborg. Judith Mader (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Creating wants and spreading the knowledge of consumption: trade cards from the late 17th to early 19th century. Handledare: Gudrun Andersson; bitr. handledare: Orsi Husz. Synne Myreböe (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Rethinking humanity in the Humanities: Martha Nussbaums aktualisering av Aristoteles: om humaniora och det mänskliga. Handledare: Christer Nordlund; bitr. handledare: Björn Norlin. Sepideh Nekomanesh (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), Studies in feminist politics in Iran Handledare: Paulina de los Reyes. Margaret Wallace Nilsson (Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), Släkten Tott. Handledare: Anders Fröjmark; bitr. handledare: Malin Lennartsson. Kim Olsen (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), Skånes övergång till Sverige ur ett fiskalt perspektiv. Handledare: Göran Malmstedt; bitr. handledare: Harald Gustafsson, Lund. Anders Persson (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Vilket historieämne framträder i mötet med andra ämnen?. Handledare: Carina Rönnqvist; bitr. handledare: Monika Vinterek. Emma Rosengren (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), The gendered game of disarmament: Swedish disarmament policy Handledare: Thomas Jonter; bitr. handledare: Yvonne Svanström. David Rosenlund (Historiska studier, Malmö högskola), Students thinking aloud while answering questions. Handledare: Per Eliasson; bitr. handledare: Anders Jönsson. Michail Salamonik (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola), avhandlingsarbete inom projektet Information, infrastructure in the Baltic Area: nodes news and news agents, c Handledare: Heiko Droste. Mia Skott (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Den förmoderna kvinnliga konsthantverkarens handlingsmöjligheter: utbildning, 567

5 568 verksamhet och levnadsförhållanden. Handledare: Erik Lindberg; bitr. handledare: Dag Lindström. Niklas Svensson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Vetenskapsmannen blir till: vetenskapens popularisering under 1800-talets andra hälft. Handledare: Eva Helen Ulvros; bitr. handledare: Kekke Stadin, Södertörn. Sophia Tolmacheva (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), Etnicitet i medeltida ryska krönikor. Handledare: Lars Hermansson; bitr. handledare: Thomas Småberg, Malmö. Övriga nya forskningsprojekt och anslag Gudrun Andersson (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Herrgårdarnas hushållning: ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar , (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse). Björn Furuhagen (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Den svenska polisutbildningen i ett skandinaviskt jämförande perspektiv, , Christopher Lagerqvist (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Framväxten av det moderna Sverige, , (Riksbankens Jubileumsfond). Patrik Lantto (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi 1942 till idag, (Formas, Vetenskapsrådet, FAS). Kristina Lilja (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Eget eller offentligt sparande för ålderdomen? Sparande, pensionsreformer och dess effekter på kapitalmarknaden i Sverige , (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse). Daniel Lindmark (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Samiska röster och ångerfulla kyrkor: historiebruk i försoningsprocesser mellan kyrka och samer, (Formas, Vetenskapsrådet, FAS). Johanna Ringarp (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Kunskapsmätningarnas dilemma: internationella kunskapsmätningars påverkan på utbildningspolitiska reformer i Sverige och Tyskland , (Vetenskapsrådet). David Sjögren (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Problemläraren: normbrytande lärargärning i det lokala samhällslivet , (Vetenskapsrådet). Johan Söderberg, Dag Retsö, Bo Franzén och Rodney Edvinsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), Välfärdens för-

6 historia: levnadsstandard, kris och skattetryck, , (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse). Niklas Stenlås (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Reformteknokraterna: den starka statens strateger, , (Vetenskapsrådet). Joachim Östlund (Historiska institutionen, Lunds universitet), Konsulerna i Nordafrika: från interkulturell diplomati till kolonisering, , (Marcus och Amelia Wallenbergs minnesfond). Disputationer Anna Alm (Historiska institutionen, Lunds universitet), Upplevelsens poetik: slöjdseminariet på Nääs Handledare: Eva Helen Ulvros; bitr. handledare: Yvonne Maria Werner; opponent: Lena Eskilsson, Umeå (8/6 2012). Åsa Bengtsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Nyktra kvinnor, folkbildare, företagare och politiska aktörer. Handledare: Kim Salomon; bitr. handledare: Hanne Sanders; opponent: Irene Andersson, Malmö (20/1 2012). Zara Bersbo (Institutionen for kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet), Rätt för kvinnan att blifva människa fullt och helt : svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap Handledare: Ulla Rosén; bitr. handledare: Kirsti Niskanen; opponent: Gro Hagemann, Oslo (27/1 2012). Turaj S. Faran (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet), The industrialization process in the Chinese mirror: continuity and change in transition from collective agriculture to market economy in China. Handledare: Christer Gunnarsson; bitr. handledare: Lars Svensson; opponent: Tim Wright, Sheffield (28/1 2012). Per-Olof Fjällsby (Avdelningen för politiska och historiska studier, Karlstads universitet), Indien som utopi och verklighet: om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik Handledare: Tekeste Negash; opponent: Henrik Chetan Aspengren, Uppsala (1/6 2012). Lars Garpenhag (Historiska institutionen, Uppsala universitet), Kriminaldårar: sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca Handledare: John Rogers; bitr. handledare: Sofia Ling; opponent: Jenny Björkman, Södertörn (30/5 2012). Henrik Karlsson (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet), Vården av de arbetsoförmögna: reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstaten. Handledare: Björn Horgby; bitr. handledare: Christina Carlsson-Wetterberg; opponent: Sören Edvinsson, Umeå (11/5 2012). 569

7 570 Mikael J. Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Filantropi under konstruktion: en undersökning av Sällskapet DBW:s samhällsengagemang Handledare: Mats Larsson; bitr. handledare: Peter Hedberg; opponent: Lena Andersson-Skog, Umeå (18/5 2012). Anna-Lill Ledman (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), Att representera och representeras: samiska kvinnor i svensk och samisk press, Handledare: Patrik Lantto; bitr. handledare: Jonny Hjelm; opponent: Satu Gröndahl, Uppsala (27/4 2012). Emilia Liljefrost (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet), Små lån, fattiga vänner: om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, Handledare: Ylva Hasselberg; bitr. handledare: Tom Petersson; opponent: Ulf Jonsson, Stockholm (2/6 2012). Anna Nilsson (Historiska institutionen, Lunds universitet), Lyckans betydelse: sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck Handledare: Yvonne Maria Werner; bitr. handledare: Harald Gustafsson; opponent: Håkan Möller, Göteborg (10/2 2012). Ulf Nyrén (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), Rätt till jakt, Handledare: Maria Sjöberg; bitr. handledare: Göran Malmstedt; opponent: Karin Hassan Jansson Uppsala (20/4 2012). Petra Pauli (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), Karriärer och ledarideal: en undersökning av svensk arbetarrörelse under 1900-talet. Handledare: Lennart K. Persson; bitr. handledare: Christer Ahlberger; opponent: Lars Berggren, Lund (1/6 2012). Joacim Waara (Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet), Svenska Arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen Handledare: Christer Lundh; bitr. handledare: Birgit Karlsson; opponent: Sofia Murhem, Uppsala (1/6 2012). Steffen Werther (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola), SS-Vision und Grenzland-Realität: vom Umgang dänischer und volksdeutscher Nationalsozialisten in Sønderjylland mit der grossgermanischen Ideologie der SS. Handledare: Anu-Mai Köll; bitr. handledare: Madeleine Hurd; opponent: Peter Haslinger Justus, Marburg (17/2 2012). Framlagda licentiatavhandlingar Cathrin Backman Löfgren (Historiska institutionen, Lunds universitet), Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande. Handledare: Klas-Göran Karlsson; bitr. handledare: Kim Salomon; opponent: Chiristopher Collstedt, Lund (13/4 2012).

8 Personalförändringar (lärare och forskare) Gudrun Andersson (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har tillträtt som prefekt. Joyce Burnette (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) har anställts som gästprofessor under perioden 1/ / Helene Carlbäck (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola) har tillträtt som tillförordnad föreståndare för Centre for Baltic and East European Studies. Christina Douglas (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola) har anställts som postdoktoral forskare. Heiko Droste (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola) har befordrats till professor. Therese Nordlund Edvinsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet) har anställts som forskarassistent i historia. Carl Frey (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) har anställts som postdoktoral forskare under perioden 1/ / Martin Hårdstedt (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) har befordrats till professor i historia. Börje Harnesk (Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet) har gått i pension. Jonas Helgertz (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) har anställts som postdoktoral forskare under perioden 1/ / Svenbjörn Kilander (Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet) har tillträtt som tillförordnad ämnesföreträdare för historia. Wiebke Kolbe (Historiska institutionen, Lunds universitet) har anställts som universitetslektor i historia. Nancy Langston (University of Wisconsin-Madison) har utsetts till innehavare av Konung Carl XIV Gustafs professur i miljövetenskap med placering vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Mats Larsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet) har tillträtt som prefekt. Anna-Lill Ledman (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) har anställts som postdoktoral forskare vid Centrum för samisk forskning, Vaartoe. Dag Lindström (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har anställts som universitetslektor i historia. Lars Magnusson (Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet) har avgått som prefekt och tillträtt som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. 571

9 572 Fay Lundh Nilsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) har tillträtt som studierektor. Roddy Nilsson (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet) har anställs som universitetslektor i historia. Mats Olsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet) har tillträtt som prefekt. Per Anders Rudling (Historiska institutionen, Lunds universitet) har anställts som postdoktoral forskare. Klas Rönnbäck (Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet) har anställts som biträdande universitetslektor i ekonomisk historia. Maria Rönnlund (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) har anställts som postdoktoral forskare. Karin Sennefelt (Historiska institutionen, Uppsala universitet) har anställts som universitetslektor i historia. Åsa Karlsson Sjögren (Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) har befordrats till professor i historia. Christian Widholm (Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola) har anställts som lektor i turismvetenskap. Martin Wottle (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola) har antagits som oavlönad docent samt tillträtt som prefekt för Institutionen för genus, kultur och historia. Ulf Zander (Historiska institutionen, Lunds universitet) har befordrats till professor i historia. Henrik Ågren (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet) har anställts som universitetslektor i historia. Övrigt Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet, uppgår tillsammans med tre andra enheter i den nya Institutionen för ekonomi och samhälle vid Handelshögskolan i Göteborg. Ny och gammal organisation gäller parallellt under hösten Ämnet ekonomisk historia kvarstår oförändrat med utbildning på både grund- och forskarnivå. Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet, ingår från och med 2012 års ingång i den nyblidade Institutionen för geografi och ekonomisk historia, med bibehållen examensrätt i ekonomisk historia. Södertörns högskolestyrelse har beslutat att under arbetsnamnet Historiska studier samla ämnena arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap samt Samtidshistoriska institutet och översättarseminariet. Organisationsförändringen genomförs under hösten 2012 och 2013.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Peter Aronsson 10 december 2002 Tryckt i Aronsson, Peter. "Svenska avhandlingar i historia 1997-2001." Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 LÄROSÄTEN, FORSKARE OCH FINANSIÄRER Grafisk produktion: Fotoskrift AB Text: Eva Fohlstedt Kommunikation AB och Handelns Utvecklingsråd Tryck: Typografiska

Läs mer

CV, Samuel Edquist (juni 2013)

CV, Samuel Edquist (juni 2013) CV, Samuel Edquist (juni 2013) Född i Kristinehamn 31 december 1973 Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 Docent i historia, Uppsala universitet

Läs mer

Personal, docenturer och disputation

Personal, docenturer och disputation 1(19) Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria 2013-01-10 ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO

VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum -06-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10:00-15:00 Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet,

Läs mer

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN 1 Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg Till Bror Rudolf Hall (1876 1950) Utbildningens sociala och kulturella historia Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Svenska kyrkans kulturarv Forskningsöversikt 2009-2014

Svenska kyrkans kulturarv Forskningsöversikt 2009-2014 INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD Svenska kyrkans kulturarv Forskningsöversikt 2009-2014 Erika Persson, Eva Löfgren & Ola Wetterberg INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD Svenska kyrkans kulturarv - Forskningsöversikt

Läs mer

Register till Samtid & museer 2007-2009

Register till Samtid & museer 2007-2009 Register till Samtid & museer 2007-2009 Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2001 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2001 anslog stiftelserna 72,8 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholm Centre for Commercial Law Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket,

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Tablå UR Samtiden vecka 44-45 29 oktober 11 november 2012

Tablå UR Samtiden vecka 44-45 29 oktober 11 november 2012 Tablå UR Samtiden vecka 44-45 29 oktober 11 november 2012 UR Samtiden i Kunskapskanalen Vardagar 16.00-19.00. Helger 10.00-16.00 UR Samtiden Tema söndagar 19.00 VECKA 44 Måndag 29 oktober 16.00-16.50 Krigets

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2007 Läckö slott Foto: Tore Hagman Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2007 anslog stiftelserna 202,6 miljoner kronor till vetenskapliga

Läs mer

Munken invigdes med pompa och ståt. Öppet hus Ett år sedan flytten från Gävle Huset fylldes med kolleger och vänner

Munken invigdes med pompa och ståt. Öppet hus Ett år sedan flytten från Gävle Huset fylldes med kolleger och vänner IBF Nyhetsbrev nummer 1/2014 Munken invigdes med pompa och ståt Nästan ett år efter flytten från Rådhuset i Gävle till kvarteret Munken i Uppsala bjöd IBF gamla och nya vänner på festlig invigning och

Läs mer