Paroc småhusbranschens partner. Norge sid 10 Danmark sid 12. Nya byggregler i Skandinavien. Parocs Trähus- och Entreprenörsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paroc småhusbranschens partner. Norge sid 10 Danmark sid 12. Nya byggregler i Skandinavien. Parocs Trähus- och Entreprenörsdag"

Transkript

1 APRIL 2006 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Paroc småhusbranschens partner Norge sid 10 Danmark sid 12 Nya byggregler i Reportage sid 3 Parocs Trähus- och Entreprenörsdag Reportage sid 4 Höga isolerkrav för ny sodapanna Reportage sid 14

2 Vår förpackning som skolexempel Studenterna på bland annat IHM och Reklambyråskolan i Göteborg och Malmö får ta del av hur Paroc utnyttjar sin förpackning för att synas i mängden. De läser nämligen boken Spelet på marknaden, som tar upp just detta. En av författarna, Tommy Falonius säger: Vi tog med det som exempel eftersom vi tyckte det var smart att utnyttja en produkt som i sig är ganska anonym till utseendet. Men här använder man ju förpackningen och låter den bli en tydlig bärare av varumärket. Man kan säga att det är att använda konsumentmarknadsföringens verktyg i en business-to-business-miljö. När jag skriver detta känns det som att vintern äntligen är på väg att släppa greppet för den här gången. Och den långa vintern i kombination med fortsatt stigande energipriser har givetvis bidragit till att öka intresset för energieffektivisering. Dessutom är ju Boverkets nya byggregler på gång och oavsett hur den slutliga versionen kommer att se ut kan vi vara säkra på att kraven på isolering ökar. Själva har vi startat kampanjen Energikloka råd för att sprida lite ljus över kommande förändringar. Byggreglerna kommer ju också i allra högsta grad att påverka småhusbranschen som går för fullt nu, vi märker det på att vi får jobba för högtryck med att leverera isolering över hela landet. En annan som märker det är Myresjöhus VD Mikael Olsson som du läser mer om längre fram. Sedan sist har vi ju också hunnit med vår Trähus- och Entreprenörsdag, ett mycket lyckat arrangemang enligt de som var där. Ska man försöka hitta någon röd tråd i föredragen är det snarast att vi står inför en marknad i förändring, både vad gäller lagar, teknik och framtida konsumenters krav. En utmaning för alla berörda, men en sak känner jag mig helt säker på. Du, jag, alla i vår bransch är bland dem som har mest att vinna framöver, vi går en gynnsam vår till mötes. Varför inte börja med att ta en titt i det här numret av Aktuell Isolering? Det våras på flera vis Mats Wiktorsson, chef för Marknadssupport Paroc,, tillägger också: Kul att våra röd-vit randiga paket finns med i utbildningen för morgondagens marknadsförare. Att ha en grafisk profil som är särskiljande, men samtidigt enkel och tydlig är ett kraftfullt verktyg i marknadsföringen. Se bara på Hästens sängar som konsekvent använder sina blå-vita rutor i sin kommunikation. På sikt hoppas vi att de röd-vita paketen på bygget ska kopplas ihop med vår slogan Insulate for life. I korta ord en investering i Parocs isolering sparar energi och skapar komfort för resten av livet, avslutar Mats. Lars Westerlund Chef för paroc.com Mats Wiktorsson paroc.com Aktuell Isolering utges av: Omslaget: Myresjöhus Avanti 169 m² Foto: Jakob Karlsson Sverige: Paroc AB Skövde Telefon Danmark: Paroc AB Bjergvangen 5 B 3060 Espergærde Telefon Norge: Paroc AB Vestre Heggumsåsen 4 N-3440 Röyken Telefon Ansvarig utgivare: Lars Westerlund. Projektledare: Margareta Bertilsson. Redaktör Danmark: Annemarie Hede Christensen. Produktion: Essoell Reklambyrå. Foto: Stig Renström, Linus Wallin och Marcel Pabst. 2

3 Nya byggregler i Redan i förra numret av Aktuell Isolering berörde vi de nya byggregler som är i antågande. Reglerna är ett resultat av det nya energidirektiv EU antagit i syfte att sänka energiåtgången i byggnader. Därmed minskar energiproduktionen och tillgången på el och andra energislag till konkurrenskraftiga priser tryggas samtidigt som utsläppen av bland annat växthusgaser reduceras. De nya byggreglerna var också ett ämne som togs upp under vår trähus- och entreprenörsdag då Claes- Göran Stadler från Swedisol presenterade förändringar och konsekvenser. Claes-Göran konstaterade att EU-direktivet lett till att både Sverige och Danmark, i egenskap av medlemsländer, har fått revidera regelverket. Men även i Norge är nya byggregler på gång även om skiftet av regering har bromsat upp processen. Mer om reglerna för de olika länderna finns att läsa nedan. Den andra förändringen som berördes var den energideklaration som kommer att införas för i stort sett alla fastigheter, även om tidsramarna skiljer sig något beroende på typ av fastighet. Claes-Göran Stadler från Swedisol gav en uppdatering om Boverkets nya byggregler på Trähus- och Entreprenörsdagen. Bättre isolerstandard för Sverige Även om vi inte vet exakt hur Boverkets nya byggregler kommer att utformas, så står det klart att en stor förändring blir det sätt på vilket kraven ställs. Tidigare har man ställt upp U-medelvärdeskrav för klimatskärmen men nu ställs kraven istället uttryckt i kwh per kvadratmeter golvyta. Ett resultat av detta är att det blir svårare att uppfylla kraven ju mindre byggnaden är. Undantag finns i reglerna, för byggnader mindre än 100 m². Men, som Claes-Göran Stadler påpekar, de allra flesta av dagens småhus hamnar ju ovanför denna gräns och kommer alltså att påverkas av de generella bestämmelserna. Claes-Göran konstaterar också att dagens isolerstandard endast kommer att vara tillräcklig i de södra delarna av Sverige, i övrigt krävs en förbättring om de nya kraven ska kunna uppfyllas. Mycket talar för en utveckling i riktning mot de mycket välisolerade s.k. passivhusen. Träder i kraft oktober 2006 Den nya normen börjar troligen att gälla i oktober, med en övergångsperiod på ett år, vilket i praktiken innebär att samtliga nya hus måste uppfylla de kommande normkraven från och med oktober De flesta av oss är nog medvetna om att nya byggregler är på gång. Exakt vad det kommer att innebära är mindre självklart, särskilt som de nya reglerna inte riktigt antagit sin slutliga form än. För oss i isoleringsbranschen står dock så mycket klart som att reglerna är bland det största som hänt på mycket länge. Därför tycker vi på Paroc att det är viktigt att vara ute i god tid och hjälpa till att reda ut begreppen. Mats Wiktorsson, chef för marknadssupport inom Paroc : Vi ville på ett enkelt sätt bena ut saker och ting, försöka förklara vad det är som händer och vad man kan vidta för åtgärder för att uppfylla de nya reglerna. Energideklaration ska göras för flerbostadshus senast den 31 december För befintliga småhus gäller att energideklaration ska göras i samband med uthyrning eller försäljning från och med den 1 januari Alla nyproducerade hus, både småhus och flerbostadshus/lokaler ska deklareras i samband med byggstart. Nya byggregler gäller redan i Danmark I Danmark ska den totala energiförbrukningen i byggnader minskas med 25 % jämfört med målet i nuvarande bestämmelser, och år 2010 ska den minskas med ytterligare 25 %. För att nå de uppsatta målen har man utarbetat nya tillägg till energibestämmelserna i Byggreglementet BR 95 och BR-S98. Tilläggen trädde i kraft den 1 januari 2006 med en övergångstid fram till den 1 april. De mest väsentliga nyheterna är: Att det ska lämnas en beräkning på energiåtgången tillsammans med ansökan om bygglov. Att en ny byggnad ska hålla sig inom vissa energiramar. Vi gör byggregler begripliga Vi kände att det fanns ett informationsbehov hos våra slutkunder men också till viss del i återförsäljarledet. Därför tog vi fram kampanjen Energikloka råd som består av annonser i villapress, informationsmaterial för bygghandeln, energibesparingsprogram på vår webbplats och broschyrer som pedagogiskt visar hur man enkelt kan isolera den egna villan. Kampanjen har redan pågått sedan mitten av mars och blivit väl mottagen. Utöver kampanjmaterialet finns som vanligt mycket användbart material i gör det själv -serien att ladda ner från Parocs hemsida. Att det finns särskilda energikrav vid tillbyggnader och större ombyggnader av befintliga hus. Att det ställs krav på täthet vid nybyggnation. Att det nu finns en klassificering av lågenergihus i två klasser, Klass 1 och Klass 2. Att en ny byggnad ska energimärkas av en auktoriserad energikonsulent innan den får tas i bruk. Ännu oklart om norska byggregler Även i Norge är man i färd med att se över byggreglerna. Läget där är dock lite mer oklart än i Sverige och Danmark. Anledningen är till viss del att man från regeringshåll ännu inte beslutat sig för hur långt man ska följa det EU-direktiv som ligger till grund för ändringen av grannländernas byggregler. I dagsläget finns inte mycket konkret information att tillgå men målsättningen är att nya regler ska införas per den första januari En tidplan som många idag är tveksamma till om den kommer att hålla. Energikloka råd Energikloka råd Energikloka råd Huvudlösa kostnader? Huvudlösa kostnader? Huvudlösa kostnader?

4 Bred kunskap på Parocs Trähus- och Entreprenörsdag Den 9 mars anordnade Paroc sin Trähus- och Entreprenörsdag i Skövde. Även i år kunde man presentera ett välfyllt och varierat program för de inbjudna gästerna. Efter inledning av Lars Westerlund från Paroc var det dags för Werner Strolz från Prime Project att ge en inblick i det som kallas självuppvärmande hus. Utgångspunkten var det framgångsrika objektet kvarteret Nornan i Glumslöv. Utifrån detta fick vi ta del av såväl rent byggtekniska detaljer som ambitionsnivå och faktiskt utfall. Därefter byttes modern byggteknik mot juridik i och med att Joakim Lindgren från Sveriges Byggindustrier tog sig an ämnet Entreprenadjuridik i förändring. Här gavs en bred genomgång av genomförda och kommande förändringar i den lagstiftning som berör en entreprenör. Störst utrymme fick de skärpta regler i konsumenttjänstlagen som trädde i kraft den 1 januari För småhusentreprenader har 10 paragrafer tillkommit i lagen vilket stärkt konsumenten gentemot entreprenören. Bland annat fastslås att beställarens påstående om till exempel pris, leveranstid och omfattning av arbetet är det som gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Uppdatering gällande byggregler Som något att bita i redan före lunch presenterade Claes-Göran Stadler från Swedisol Boverkets nya regler för energihushållning och de återverkningar detta får i byggreglerna. Läs mer om detta på sidan 3 i tidningen. Parocs Villapris och framtidens konsumenter Efter lunch blev det dags att presentera vinnaren av Parocs Villapris som delats ut tidigare i år för första gången. Från nyutvecklade och prisvinnande hus bar det sedan vidare till de nya konsumenterna, framtidens husköpare. Magnus Kempe från Kairos Future bjöd här på en exposé över moderna konsumtionsmönster och konsumenttyper. Läs mer om Villapriset och Magnus Kempes föreläsning på sidorna 5 och 8. Slutligen, inte minst viktigt, talade Thomas Kling från Exactor om konsten att få betalt i Sverige och utomlands. Sätter hög standard inför nästa gång Trähus- och Entreprenörsdagen avrundades på ett trevligt vis med möjlighet till diskussioner, avkoppling och bastu innan kvällens uppskattade middag med underhållning tog vid. En mycket nöjd Tommy Ingelskog på Paroc sammanfattar dagen: Det här är något vi gör vartannat år och just nu känns det som att det blir svårt att överträffa 2006 års upplaga. Allt har fungerat perfekt, vi har haft en bra bredd på talare som alla höll hög kvalitet. Och, inte minst, alla de besökare jag pratat med hittills har varit mycket nöjda och positiva till upplevelserna under Trähus- och Entreprenörsdagen 2006.

5 Några besökare om Trähus- och Entreprenörsdagarna: Magnus Nordh, inköpschef Willa Nordic: Det här var tredje gången jag var med och det här är den bästa hittills. Jag tycker det var ett bra upplägg med intressanta, högaktuella ämnen. Sedan är det ju ett bra tillfälle att komma ut och träffa kollegor också. Maria Karlsson, inköps- och ekonomiansvarig hos Sköna Hus Mjöbäck: Jag tycker alla föreläsare lyckades bra med att på ett kort och koncist vis presentera sina ämnen. Detta var min första Trähus- och Entreprenörsdag och jag tyckte det var särskilt intressant att få information om förändringarna på juridikområdet. Henrik Ödéen, teknisk chef, Myresjöhus AB: - Dagen som helhet har varit bra. I år kändes det extra angeläget att få en uppdatering om läget när det gäller de nya byggreglerna. Sedan är det också intressant att följa utvecklingen inom passivhus. Självuppvärmande hus en förutsättning för låg energiåtgång En av föreläsarna på Trähus- och Entreprenörsdagen var Werner Strolz från Prime Project AB, ett företag specialiserat på att skräddarsy ekonomiska bygglösningar för låg energiåtgång. Ett av specialområdena är självuppvärmande hus, en konstruktion som börjat väcka alltmer intresse. När vi pratas vid berättar Werner hur man bör gå till väga när man planerar att bygga ett självuppvärmande hus. För det första måste man vara helt säker på att det är självuppvärmande teknik man vill använda, för hela det fortsatta arbetet tar hänsyn till detta. Man måste också bestämma sig för vilken komfortnivå man önskar; ska det vara värme i badrumsgolvet, vill man ha stora fönsterpartier, vilken golvtemperatur vill man ha till exempel. Teknik som kan anpassas till arkitekturen När man ska ta fram sitt hus bör det dock skissas som vanligt, menar Werner. Den självuppvärmande tekniken går att applicera på de flesta typer Werner Strolz av arkitektur även om det ska vara en rimlig balans mellan glaspartier och väggar. Werner fortsätter: När man kommit så långt är det dags att genomföra inomhusklimatsimuleringar som ger detaljerade svar om energiåtgången i olika delar av huset. Utifrån de givna svaren söker vi den lösning som ger ett tillfredsställande åretruntklimat. Efter att ha gjort detta är det klart att bygga huset. Men huset i sig är egentligen bara en förutsättning för låg energiåtgång, säger Werner och understryker vikten av att de som bor i huset tänker på hur de förbrukar energi i sitt hem. Flexibel nyfunkis tog hem Parocs Villapris I samband med att TMF/Svensk Trähusindustri hade sin årliga marknadsdag i början av februari delades Parocs Villapris ut för första gången. Syftet med priset är att stimulera och uppmuntra idéer som skapar bra hus och bra boende och tanken är att det ska vara årligen återkommande. Priset består av en studieresa till ett värde av kr och vinnare blev arkitekt Jan-Olof Örtengren. Han tilldelades priset för husserien Laröd, skapad för A-Hus AB. Juryns motivering löd: Huset har stora förtjänster i planutformningen med en tydlig och tilltalande fördelning av bostadens funktioner på ömse sidor om villans entré. Byggnaden har en trevlig exteriör volymbehandling i mötet mellan längan och köksdelen samt omsorg i detaljer såväl exteriört som interiört. En genomtänkt dagsljusbehandling präglar också huset. Form och funktion hand i hand För att uppleva huset i verkligheten stämde vi träff med Jan-Olof i det visningshus som finns i Göteborg. Jan-Olof berättar att man hos A-Hus speciellt för några kunder tagit fram liknande hus men att man saknade nyfunkisstilen i sitt standardsortiment. Fröet till husserien var alltså några kundhus jag ritat, berättar Jan-Olof. Men när man skapar hus som ska serietillverkas krävs att man tänker lite annorlunda. Enkelhet är viktig med tanke på tillverkningen, samtidigt ska inte arkitekturen gå förlorad. Dessutom måste lösningarna vara flexibla, dels för att passa på olika tomter, dels för att ge kunden möjlighet att anpassa sitt boende. Efter att ha gått en runda i huset kan man bara instämma med juryn och konstatera att Jan-Olof lyckats skapa en modern och attraktiv husserie. Från entrén kommer man i stort sett rakt in i husets sociala del som utgörs av en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Tack vare pulpettaket och många stora glaspartier skapas också extra rymdkänsla i denna del. Genom att endast ha två kommunikationsvägar till den mer privata delen i huset bibehålls också den stora väggytan här intakt. Och när det gäller den andra delen av huset återkommer vi till nyckelordet flexibilitet igen: Föränderligt över tiden När jag ritade Laröd ville jag skapa något som är funktionellt genom flera skeden i livet. Därför har jag gjort en barndel och en föräldradel. Mellan dessa finns en sluss som kan lämnas öppen under den tid barnen är små. När de blir större kan slussen enkelt stängas till från endera hållet och man får en klädkammare eller en liten arbetshörna istället. Detta är de grundläggande tankarna bakom husserien som innehåller fem grundmodeller med varierande planlösning och boendeyta. Sedan är möjligheterna till individuell anpassning närmast oändliga, säger Jan-Olof. I och med att vi arbetar med två skilda huskroppar Jan-Olof Örtengren Ett av husen i den prisvinnande Larödserien från A-hus. och ett modulmått om 600 mm kan man enkelt skjuta ut och förlänga delar av huset. Det går också att lägga övervåning på den smala huskroppen och på så sätt skapa ytterligare boendeyta även på en mindre tomt. Inspirationsresa i västerled Slutligen berättar Jan-Olof att studieresan som blir av tack vare Villapriset kommer att gå västerut: Till hösten planerar jag en tvåveckors resa till New York och USAs östkust. Det jag särskilt är intresserad av där är att studera Frank Lloyd Wrights arkitektur, bland annat då Fallingwater som brukar betraktas som hans mästerverk.

6 Småhusbransch i fortsatt medvind Med omkring nybyggda småhus förra året och en förväntad ökning med omkring tusen stycken i år ter sig framtiden ljus för småhustillverkarna. Vi träffade Mikael Olsson, VD för Myresjöhus och SmålandsVillan för att få hans syn på framgångsfaktorer och eventuella orosmoln: Som den enskilt viktigaste drivfjädern för husmarknaden ser Mikael fortfarande den låga räntan. Förvisso bedömer man att den ökar med en procentenhet under 2006 men det är inget som torde påverka branschen enligt Mikael. Däremot framhåller han tillgången på mark som en kritisk faktor. För att kunna bygga behövs mark och här har kommunerna ett ansvar att kunna erbjuda byggbara tomter. Hanteringen av detta skiljer sig mycket runt om i landet men generellt sett finns ett stort behov. Myresjöhus och SmålandsVillan utgör tillsammans med MyresjöMark koncernen Prevesta vars fokus är skräddarsydda koncept för attraktivt boende. Genom MyresjöMark har man möjlighet att förvärva och erbjuda tomter på de orter där kommunen inte levererar i takt med efterfrågan. Med de två husföretagen täcker man in marknadens behov av boende. Myresjöhus erbjuder stora möjligheter till individuell anpassning av sitt hus samtidigt som SmålandsVillan är en mer standardiserad produkt, av hög kvalitet och till ett attraktivt pris. Gemensamt för företagen är att de genomgått en kraftig förändring under de senaste åren. En nolla betyder mycket Vi fokuserade på kvalitet och bestämde oss för att inleda ett arbete som utmynnar i leverans av felfria produkter och tjänster. Och det är ett oerhört krävande jobb, som tar tid och resurser i anspråk. Resultatet blev vår nollfelsvision som i detalj beskriver hur en leverans går till, från första kontakten med oss tills dess att inflyttning sker. Nollfelsvisionen är i allra högsta grad ett verktyg som används, påpekar Mikael. Samtliga inblandade i en leverans, såväl anställda som leverantörer och entreprenörer, har utbildats för att man ska kunna uppnå nollfelsmålet. Utöver detta har det också investerats bland annat i nytt måleri, nytt CAD/CAM-system och en helt ny fabrik för SmålandsVillan. Mikael poängterar även vikten av goda relationer i hela kedjan från leverantör till entreprenör, för att möjliggöra nollfelsvisionen samt utveckling Mikael Olsson och då kommer Paroc på tal: Till att börja med har vi idag ett oerhört väl fungerande samarbete, Paroc motsvarar förväntningarna både vad gäller kvalitet, service och pris. Men ännu viktigare kanske det är att de är en bra speaking partner när det kommer till tekniska lösningar, de vill delta i utvecklingen. Jag är övertygad om att nära relationer mellan kund och leverantör kommer att bli allt viktigare i framtiden. Inte minst gäller detta på energiområdet där vi måste ta vårt ansvar för att skapa energieffektiva hus, avslutar Mikael.

7 Foto: Lennart Didrik Paroc bakom putsen i Järla Sjö Gustaf de Lavals gamla industriområde vid Järlasjön i Nacka är sedan 1999 i förändring. Fram växer ett område med 600 lägenheter och arbetsplatser för personer. Johnny Sandberg Samtliga nybyggnationer uppförs med putsade fasader vilket innebär totalt mellan och m² putsyta. Som isoleringsleverantör till hela projektet valdes Paroc. Johnny Sandberg hos Interoc, tidigare projektledare, numera aktiv inom kalkyl och marknadsföring för projektet: Parocs putslösning är väldigt smart. Monteringen av isolerskiva, nät och infästning är mycket enkel och smidig, det gör att arbetet går snabbare. Johnny ser det också som positivt att man med Parocs lösning står helt fri att välja leverantörer för putsbruk och färg, något som underlättar när bebyggelsen ska varieras. Avslutningsvis får Paroc även beröm för sin logistik: Paroc sköter sina leveranser klockrent, skriv det, säger Johnny. Det har inte klickat en gång på fem år. Mycket tack vare Interocs goda planering har vi kunnat hantera leveranserna på ett miljövänligt och som Jonny säger felfritt sätt, förklarar Johan Ewaldh, kundansvarig hos Paroc i Stockholm. Putsfästet skruvas fast till bakomliggande plåtprofil. Fästets funktion är att hålla isoleringen på plats och fästa putsnätet i stommen som sedan blir bäraren av putsskikten. Nätet låses till putsfästet med en sk näthållare som trycks in i hålet på putsfästets hatt. En enkel, snabb och smidig lösning. Principen för Paroc putssystem med isolering, fästdon, nät, näthållare och, slutligen, det putsade ytskiktet. Enkel och flexibel putslösning Parocs Putssystem baserar sig på ett väl beprövat patent och är en vidareutveckling av Serporocksystemet och Nyaterm Isoleringssystem. Putssystemet lanserades på marknaden så tidigt som på 1970-talet och har sedan successivt utvecklats och förfinats. Den stora skillnaden med Paroc Putssystem jämfört de tidigare systemen är att man vid montaget använder så kallat genomsticksmontage vilket innebär att isoleringen fästs på plats genom att man sticker underlagsanpassade fästdon genom isoleringen. Putslösningen gör det enkelt att kombinera de fördelar en välisolerad vägg ger med en vacker och stark putsfasad. Dessutom, vilket framgår av artikeln om Järla Sjö, går det snabbt att arbeta med Paroc Putssystem och man är inte begränsad vid val av putsbruk och färg.

8 Sociala faktorer styr ungt boende Hur tänker dagens unga när de ska sätta bo? Vad skiljer dem från tidigare generationer och på vilket sätt påverkar detta efterfrågan på boende i framtiden? Magnus Kempe från Kairos Future, en av talarna på Trähus- och Entreprenörsdagen, delar med sig av vad man kommit fram till bland annat via en undersökning bland ungdomar mellan 19 och 25 år: För det första är vi väldigt individualistiska i Sverige. Vi flyttar förhållandevis tidigt hemifrån och vill helst bo för oss själva under en period innan det är dags att flytta ihop med en partner och bilda familj. Det är också en av förklaringarna till att Sverige har flest singelhushåll i världen. Magnus konstaterar också att det boende som unga efterfrågar i hög grad påverkas av bostadssituationen på orten, något som givetvis varierar mycket i landet. En gemensam nämnare är dock att sociala faktorer blir allt mer avgörande, till skillnad från tidigare då möjligheter till arbete och karriär i högre grad styrde vilken bostadsort man valde. Trenden är att vi värdesätter sådant som vänner och nöjesutbud. Benägenheten att flytta av karriärskäl har också minskat i och med att vi numera för det mesta har två förvärvsarbetande i hushållet. Därför måste det också finnas möjlighet till arbete för båda om en flytt ska bli aktuell. Utmaning för småhusbranschen Andra förändringar Magnus nämner är att ungdomar idag rotar sig vid högre ålder än tidigare generationer. Detta beror bland annat på att allt fler studerar längre, många tar chansen att arbeta och bo utomlands en period vilket gör att man söker långsiktig anställning först senare i livet. Magnus Kempe Relativt få personer under 30 år har idag de ekonomiska medel som krävs för att köpa hus, säger Magnus. Samtidigt söker vi alltså eget, individuellt boende vilket ju för många är en villa. Med tanke på att vi inte ser någon ökning i avflyttning från villor de närmaste åren kommer också utbudet på marknaden av befintliga hus att vara begränsat. Detta skapar en utmaning och möjlighet för såväl småhusindustrin som banker och låneinstitut. Magnus menar att husindustrin måste hitta möjligheter att kunna erbjuda hus i en prisklass som är överkomlig samtidigt som det kan behövas nytänkande när det gäller finansiering. Han ger som exempel en småbil avsedd för unga människor, som sällan är kapitalstarka eller har vad som krävs för att få ett lån. Toyotas AYGO säljs inte i vanlig bemärkelse, utan hyrs ut till en månatlig kostnad. Detta är ett sätt att nå konsumenter under 30 år, en marknad som generellt sett inte är kapitalstark nog för att ha råd med ny bil. Ett sätt, alltså, för bilbranschen att erbjuda transportmöjligheter för de unga. Utmaningen för småhusproducenterna är att erbjuda de goda boendemöjligheterna. På besök i fabriken Att tillverka stenullsisolering är en rätt speciell process, något som blir uppenbart för den som gör ett besök i någon av våra fabriker. I ena änden fyller man på med sten och ut kommer isolerskivor. Att ta med sina kunder på en rundvandring i fabriken brukar vara en uppskattad aktivitet. Stefan Sundqvist, en av våra säljare i Stockholm, arrangerar flera resor ner till Hällekis varje år: Vi brukar göra det till en tvådagarsaktivitet så att vi får tillfälle att umgås lite också. De som är med på besöket brukar uppskatta att se hur vi jobbar och få insikt om hur allt fungerar. För det blir en annan upplevelse att med egna ögon se tillverkningsprocessen. Paroc på Hem- och Villamässa I början av mars var det hem- och villamässa i Malmö. Som en av åtta leverantörer i Woodys monter fanns Paroc på plats för att möta de drygt personer som besökte mässan. Markus Glantz, säljare hos Paroc: Vi pratade givetvis isolering, informerade om hur man kan spara energi och gjorde beräkningar på tilläggsisolering. Dessutom informerade vi om det nya energidirektivet från EU, något som få kände till men som väckte stort intresse. Mässan har sedan följts upp på samtliga Woodyanläggningar i södra Sverige med en energirådgivningsdag. Där har man gjort i princip samma sak som på mässan men kunnat ha en mer lokal anknytning och i vissa fall har man samarbetat med andra leverantörer.

9 Varumärken som stärker ditt varumärke Finns det plats för byggfackhandeln på en marknad med allt fler stormarknader som har allt från skruv till choklad? Ja, menar Hans Öhman på N&Ö Brand Dialogue AB. Hans har lång erfarenhet av action marketing och åtgärder som driver försäljning i butik. Och innan vi ger oss in på byggfackhandeln specifikt ger Hans en snabb historielektion: Tidigare fanns egentligen bara en kedja som tillhandahöll allt inom sitt segment. Jag tänker på IKEA där du hittar såväl skinnsoffa som toalettborste. Men under de senaste åren har detaljhandeln genomgått en förändring och vi ser samma sak hända på flera håll. De stora hemelektronikvaruhusen är ett exempel. ICA Maxi är ett annat, där kan du nu handla både mat, DVD-film och till och med en DVD-spelare. Ytterligare ett lysande exempel här är Hennes & Mauritz som dessutom gått från en utpräglad lågprisprofil till respekterad modebutik. Kedjan blir varumärket Hans berättar vidare att det gemensamma för många av dessa kedjor är att de blir sitt eget varumärke, det man handlar hos kedjan är synonymt med kedjan. Återigen är IKEA och H&M tydliga exempel på kedjor som endast för sitt eget varumärke. Vilket är synonymt med kedjan. Det är en väg som som kräver en stark profil och ett tungt varumärke oavsett bransch. Men Hans menar att man genom att i princip gå åt motsatt håll kan hitta sin stora styrka. Vad det handlar om är att låta de varumärken man tillhandahåller i butiken bidra till att bygga den egna butikens varumärke. Det är i alla fall en del av Hans recept på hur man ska tänka för att nå fortsatt framgång som bygghandlare. De starka varumärkena står för en massa positiva saker som kvalitet, finish, tradition, pålitlighet och så vidare. Om konsumenten förknippar detta med butiken spiller detta över även på butiken. Så starka, kända varumärken ska exponeras. Mycket och tydligt. Vidare poängterar Hans att vi gör allt mer arbete på våra hus själva och det kommer sannolikt inte att förändras. Och det är här byggfackhandeln har sin stora möjlighet i förhållande till exempelvis möbelbranschen. Vi är nämligen många som behöver professionell hjälp med hur man ska gå till väga och vad man bör använda när man gör någon större åtgärd på sitt hus. Kunskap är konkurrensmedlet nummer ett här, säger Hans. En konsument är definitivt villig att betala lite extra för att få den hjälp som behövs för att han eller hon ska göra rätt. För ofta handlar det ju om en relativt stor investering och fel utförd kan åtgärden till och med vara skadlig för huset. Av erfarenhet vet jag att leverantörer ofta producerar mängder med bra informationsmaterial, de erbjuder utbildningar och support. Utnyttja detta. Se till att personalen har kunskapen, inte bara att de vet var man hittar informationsmaterialet. Möjligheterna till merförsäljning ökar dessutom när kunden får träffa kunnig och engagerad personal som ställer rätt frågor om behov av kringprodukter som butiken också tillhandahåller. Idag gör många butiker Hans Öhman det svårt för kunderna att överblicka sortimentet och välja. Samexponering kan underlätta valet och skapa merförsäljning. Bygg en avdelning där till exempel energirelaterade produkter, material och information finns samlat så blir det enklare för såväl kund som butikspersonal att överblicka, rekommendera och komma fram till en komplett lösning, avslutar Hans Öhman. Nya leveransvillkor på chaufförsträff I början av februari hade Paroc bjudit in de DHLchaufförer som står för leveranserna till våra kunder. De över 100 personer som slöt upp fick information framför allt om de nya leveransvillkor som infördes i början på året. Samtidigt fick chaufförerna också ta del av en enkät om hur kunderna uppfattar DHL som leverantör. Marknads- AKTIVITETER Vi fortsätter att arbeta för att skapa tillfällen då det finns möjlighet att kombinera information och kunskapsutbyte med lite avkoppling. Här är vad som ligger närmast bakom oss och det vi har att se fram emot. Kunskap till fjälls Den 30 mars till 2 april var det dags att träffas i Sälen. På plats var såväl Parocs representanter som kunder och deras kunder. Under dagarna hölls workshops om produkter och serviceutveckling i en gemytlig fjällmiljö. Branschsnack på golfbanan Den 17 maj är det återigen dags för golftävling på Knistad Golf and Country Club utanför Skövde. Förutom chansen att ta hem den prestigefyllda titeln ges givetvis möjlighet till samvaro. Dessutom finns ett studiebesök inplanerat och, lagom inför sommaren, en lektion i Parocs heta grillskola. Studieresan Just nu är vi i full färd med att planera vår fjärde studieresa, ett årligen återkommande och uppskattat evenemang. Än är inga detaljer klara men preliminärt räknar vi med att resan går av stapeln under vecka 43. Och vi lovar att även detta år kunna erbjuda upplevelser utöver det vanliga. Kerstin Hermansson paroc.com

10 Åge Fjelltveit Paroc dekker hele behovet i Sandefjord Maxbo-butikken i Sandefjord har en 50-årig historie innen byggevarehandel. Den har vært en del av Maxbo-kjeden i ti år og er en heldekkende byggevarehandel. I den senere tiden har butikken også blitt en del av Maxbos Proff -konsept. Det innebærer at det stilles høyere krav til butikken, den må kunne tilby et bredt sortiment samt høy service- og kompetansegrad også for fagfolk i byggebransjen. I dag er imidlertid kundegruppen en blanding der 30 % utgjøres av fagfolk mens 70 % er privatkunder. Men til tross for kravene om et bredt sortiment, har man kunne konstatere at det holder med én leverandør av mineralull. Vi slo av en prat med Åge Fjelltveit, som er innkjøpsansvarlig for alle tyngre byggevarer samtidig som han har det byggtekniske ansvaret for samtlige produkter: Vår første kontakt med Paroc kom i og med at Maxbo-kjeden inngikk en avtale med dem. Da begynte vi å se på hva som var inkludert i avtalen og hvilke produkter Paroc hadde å tilby. Jeg kjente dessuten Geir Eriksen hos Paroc fra tidligere, og vi tok en prat og bestemte oss for å komplettere sortimentet vårt med Paroc. Paroc var imidlertid ikke helt etablert som varemerke på den tiden, og det var en av grunnene til at Maxbo også valgte å arbeide videre med den tidligere leverandøren av mineralullisolasjon. Med tiden oppdaget Maxbo imidlertid at Parocs produktutvalg dekket hele behovet både med hensyn til kvalitet og bredde på sortimentet. Ettersom kundene også hadde tillit til produktene, bestemte Maxbo seg for å satse på Paroc som eneleverandør. Åge forteller: Dels har Paroc annonsert en del og det har skapt både bevissthet og litt nysgjerrighet. Når det så dreier seg om å informere om produktene og foretaket som ligger bak, opplever vi aldri noen tvil. Paroc i Norge har også støttet oss godt gjennom å omarbeide brosjyremateriellet slik at det passer for hvordan vi bygger her i landet. Logistikk viktig faktor Men det fremgår også at en svært viktig faktor ved valget av leverandør har vært leveringsevne, både når det gjelder kapasitet og pålitelighet. Maxbo-butikken i Sandefjord selger nesten alt materiale fra eget lager og derfor er det viktig at de kan få produktene raskt og punktlig inn på lager, slik at de kan levere til kunden på det tidspunktet de har lovet. Og når det gjelder logistikken, har Åge bare positive ting å si om Paroc. Til slutt ber vi Åge om å se litt fremover og fortelle hva han tror om situasjonen for byggemarkedet i den nærmeste fremtiden. Jeg synes det ser bra ut. Vi har sett en liten stagnasjon på senvinteren, men vi regner med at det kommer en oppgang til våren. Og hvis vi ser på isolasjon, er det faktisk et svært gunstig marked der vi allerede i dag har strenge krav. Dessuten øker interessen for både energiøkonomi og komfort i bygninger, og dermed fokuseres det automatisk på isolasjon. 10

11 Forsterkning til Paroc Norge Den 1. mars begynte Trond Erik Aslaksen å arbeide for Paroc i Norge. Han kommer til å fungere som distriktssjef for Østlandet og arbeide med kunder i form av både byggevarekjeder og byggeplasser. Bak seg har Trond Erik en enorm erfaring ettersom han har arbeidet med salg siden 1989, og med byggevarer de ti seneste årene. Av disse årene har han tilbrakt seks år hos Osram og fire år som distriktsansvarlig for ELFA skyvedører. Når det gjelder beslutningen om å flytte til Paroc, sier Trond Erik: Jeg følte at det var på tide med nye utfordringer, og Paroc er interessant fordi det er andre produkter enn det jeg har arbeidet med tidligere. Samtidig kjenner jeg flere av kundene, og bransjen, godt. Når vi snakker med Trond Erik, har han vært ansatt i Paroc knapt en måned og så langt trives han Trond Erik Aslaksen svært godt med både den norske organisasjonen og den oppbakkingen han får fra Sverige. Til slutt understreker Trond Erik at det er ekstra moro å arbeide med produkter som holder så høy kvalitet som Parocs. Paroc på Maxbomesse 2006 Løvenskiold AS, arrangerer hvert år en messe der man inviterer utvalgte leverandører til å delta. I år ble messen holdt fra 14. til 16. januar i Oslo, og Paroc var en av utstillerne. På standen var Geir Eriksen fra det norske kontoret på plass sammen med Carina Svitzer, Daniel Lindgren og Lars-Erik Olsson fra Sverige. I løpet av de tre dagene messen pågikk, ble den besøkt av til sammen ca personer. Den første dagen var forbeholdt Løvenskiolds proff-kunder, og dagen var organisert slik at samtlige leverandører fikk mulighet til å møte alle besøkende. Daniel Lindgren forteller: De besøkende ble delt opp i grupper på åtte til tolv personer. Deretter gikk gruppene rundt og besøkte hver stand etter en bestemt plan. For hver gruppe hadde vi ca. 15 minutter på oss til å presentere Paroc, produktene og svare på spørsmål. Dette var en svært bra metode som jeg ikke har opplevd noen andre steder. De to neste dagene var åpne for Løvenskiolds forhandlere og fungerte mer som en tradisjonell messe. Geir Eriksen forteller: Vi fikk utmerkede muligheter til å vise frem Paroc fra sin beste side, både når det gjelder produkter og medarbeidere. Det fremgikk også tydelig at det er stor tyngde bak varemerket og at vi ikke er noen liten aktør. Omtrent halvparten av de besøkende på standen kjente ikke til oss fra før, noe som viser hvor viktig det er at vi er synlige også på arrangementer av denne typen. Lars-Erik Olsson påpeker også at messen var en nyttig erfaring for ham som svenske, ettersom den gav et godt innblikk både i norsk byggevirksomhet og det norske byggemarkedet. Samtidig fikk man mulighet til å treffe mange hyggelige kunder. Takseminar med Glava i Farsund. Onsdag 1. mars ble det gjennomført et takseminar med Brødrene Ytterdahl AS som verter. Stedet var vakre Farsund 80 km sørvest for Kristiansand, helt ute ved kysten. Seminaret ble gjennomført fra Parocs side sammen med vår norske samarbeidspartner på svakt skrånende tak, Glava AS. Takseminaret ble besøkt av ikke mindre enn 40 personer fra tak- og konsulentbransjen. Seminaret bød på informasjon fra Protan AS som fortalte om sin takduk, Brødrene Ytterdahl som tok for seg skadeproblematikken og hvordan den kunne løses, samt Glava/Paroc som fortalte om isolasjonsløsninger på svakt skrånende tak. Gjestene ble budt på servering i pausen mellom foredragene og fikk også mulighet til å se litt nærmere på ulike materialvalg. Da kvelden var slutt, var alle enige om hvor viktig løsningen av taket er for bygningens fremtidige funksjon og kvalitet. 11

12 Skærpede energikrav fører til bedre isolering af bygninger Den fælles mission for alle i byggebranchen er i øjeblikket at løfte byggeriet ind i lavenergialderen. Paroc Danmark har sat sig ind i de nye energibestemmelser i bygningsreglementerne, og er klædt på til at imødekomme de skærpede krav, der træder endelig i kraft 1. april. Byggebranchen står over for den vel nok største udfordring nogensinde. Med de nye energibestemmelser er der lagt op til grundig revision og utraditionelle løsninger i en branche med mange stolte traditioner. Paroc Danmark befinder sig som leverandør af isoleringsløsninger til det danske byggeri midt i stormvejret og energikonsulent Jens Erik Gram fra ArkiGram giver her sit syn på hvilken betydning de nye energibestemmelser vil få i fremtiden. Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Cirka 40 procent af al den energi der bruges i Europa anvendes til opvarmning af bygninger. Det er derfor oplagt at fokusere på det område, når det handler om at nedsætte såvel CO ² udledning som energiforbrug. For at imødekomme dette vedtog EU s ministerråd i december 2002 et direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. I Danmark blev det fuldt op af Energispareredegørelsen fra Energistyrelsen i maj 2003, som igen mundede ud i lov nr. 585 om fremme af energibesparelser i bygninger, således at det samlede energiforbrug i bygninger skal reduceres med 25 % i forhold til målet i de nuværende bestemmelser, og i 2010 skal der reduceres med yderligere 25 %. For at nå det mål er der i den forbindelse udarbejdet nye tillæg for energibestemmelser til bygningsreglementerne BR 95 og BR- S98, som trådte i kraft 1. januar i år. Frem til 1. april er der dog en overgangsordning, hvor man forsat må anvende de tidligere energibestemmelser. De væsentligste nyheder er: At der skal afleveres en kvittering for energiberegning sammen med ansøgningen om byggetilladelse At nybyggeriet skal overholde en energirammebestemmelse At der er specifikke energikrav til tilbygninger og større ombygninger At der (kan) stilles tæthedskrav til nybyggeriet 12 At der nu er defineret to klasser for lavenergibyggeri, klasse 1 og klasse 2 At nyt byggeri skal energimærkes af en autoriseret energikonsulent, inden det må tages i brug. Isolering holder i hele bygningens levetid Når man som bygherre eller projektleder skal opføre bygninger med lavt energiforbrug, er der således mange krav, der skal opfyldes. Den nye energibesparelse fastsætter minimumskrav, men definerer også en ramme som energiforbruget skal ligge indenfor. Rammen omfatter opvarmning, eventuel køling, varmt vand, energitab i kedler og varmtvandssystemer samt elforbrug til pumper, ventilation, belysning med mere. Inden for rammen er der imidlertid store frihedsgrader til at Jens Erik Gram kombinere sig frem til økonomisk optimale løsninger. Er det således et brændende ønske at have større vinduesarealer i sit nye hus, er det nødvendigt at kompensere med ekstra isolering eller udnyttelse af solenergi og lignende. Ifølge energikonsulent Jens Erik Gram er bedre isolering af bygninger en af vejene til at nedbringe energiforbruget. Så er man alligevel i gang Pipeline en rationel isoleringsmetode Hos Andersen s Isolering i Hillerød kan man tydeligt mærke effekten af de nye energibestemmelser. Der går ikke en dag uden Parocs Pipelinesystem er i brug til både hulmurs- og efterisolering. Andersen s Isolering ApS i Hillerød udfører alt lige fra den traditionelle isolering af mure, tage og vægge til de mere specielle tekniske isoleringer. Der er travlhed på alle områder som en naturlig følge af de nye energibestemmelser, der trådte i kraft efter nytår. Mange af de huse vi isolerer, er bygget før oliekrisen, først i 70 erne. Dengang blev der ikke med at opføre et nyt hus, kan man med fordel isolere bedre. Det har ikke den store betydning for udgifter til materiale og arbejde. Til gengæld vil investeringen i øget isolering give afkast i hele bygningens levetid i form af besparelse på varmeregningen. Ved beregning af energibehovet skal blandt andet isolering af gulve, vægge, vinduer og lofter hver især leve op til mindsteværdier, men, siger Jens Erik Gram, vil der allerede i 2010 foreligge krav om, at energiforbruget i al nybyggeri samlet skal være reduceret med 50 %. Derfor kan man efter hans mening med fordel begynde at ruste sig til den tid. Man kan godt regne med, at oliepriserne fortsætter deres himmelflugt, så på sigt er det kun en fordel at have bygninger der er opført efter reglerne for lavenergiklasse 1, ligesom det er en fordel, når huset på et tidspunkt skal sælges. Udfordring for byggebranchen Spørger man forskningschef i SBI, Søren Aggerholm, lægger de nye krav op til, at man tænker sig rigtigt godt om det er en udfordring for alle led i byggebranchen. I første omgang er det arkitekter og ingeniører, der får den vigtige opgave at designe gennemtænkte huse. For alene i selve konstruktionen af et hus er der meget at spare. Dernæst er der alle materialeleverandørerne, for hvem reglerne betyder, at de skal angive præcise værdier på alle elementer, og netop hvad angår bygningselementer, mener Søren Aggerholm, at der er et stærkt behov for udvikling, hvis de skal kunne gøre sig i konkurrencen om at være mest energibesparende. Her handler det ikke om blot at rede mindsteværdier i land. Det handler om at ruste sig til en fremtid hvor der kommer yderlige stramninger på området. Så her er man nødt til at tænke utraditionel og langsigtet, mener han. Det gælder for så vidt også i isoleringsbranchen. På sigt hjælper det ikke noget blot at fylde mere isolering ind i bygningerne. Det handler i høj grad også om at tænke i nye baner. gjort meget ud af isoleringen, eftersom en liter olie kostede 70 øre. I dag isolerer Michael Andersen de utilstrækkeligt isolerede lofter fra dengang. Typisk ligger der omkring 150 mm gammel nedsunken isolering, som ikke gør megen Pipeline indblæses gavn. I flere tilfælde har folk på loft. selv forsøgt sig med at isolere, hvilket er gjort uden tanke på ventilation. Dette kan foresage råd og svamp, forklarer Michael Andersen, der i sådanne tilfælde monterer Paroc vindkanter, som muliggør indblæsning af yderligere 300 mm Parocisolering. Tid og penge at spare med granulat Ifølge Michael Andersen er der klare fordele ved granulat. Vi ankommer til arbejdsstedet og blæser gra-

13 Tagdækkersafari Tagdækningen af en ny produktionshal til Nørlund Savværk er et af de sidste jobs, hvor tagentreprenør STS Støvring A/S isolerer efter de gamle normer. Fremover skal der væsentlig mere isolering på tagene. De nye energikrav i bygningsreglementet berører alle parter indenfor byggebranchen og for tagentreprenør STS Støvring A/S i Nordjylland, betyder det, at der i fremtiden skal udlægges mere tagisolering, hvilket igen indebærer, at de må have flere mand i arbejde. Det er vi helt på det rene med. Vi følger naturligvis de nye reglementer, og hvis det betyder, at vi skal anvende måske dobbelt så meget isolering, så må vi Tagdækker Allan, Torben, Poul og Preben arbejder om kap med snebygerne for at færdiggøre taget på Nørlund Savværk. have en 4 5 mand mere i arbejde, siger René Jensen, projektleder i STS og påpeger, at de nye krav vil medføre fordele for alle parter: mere omsætning og overskud for virksomheden, og i det lange løb besparelser for bygherrerne og en forbedring af miljøet. STS udfører tagpapdækning og stålmontage over hele landet og har, ligesom de fleste andre i branchen, rasende travlt i øjeblikket. Ordrebogen er på nuværende tidspunkt fyldt godt op og virksomhedens 19 mand er alle i fuld sving og trodser sne og kulde på tage rundt om i landet. På et tag i Nørlund mellem Aalborg og Hobro, er 4 tagdækkere ved at færdiggøre et m² stort tag på en ny produktionshal til Nørlund Savværk. Ordren lyder på stålmontage, tagdækning og isolering som udføres efter de gamle normer. Således isoleres der med 50 mm Underplade og 90 mm Tagplade øverst. Paroc har stået for leveringen af isoleringen, som de i øvrigt gør i 75 % af tilfældene hos STS. Det bliver til mange lastbiler om året fra Paroc, som vi anser for en betydelig leverandør af isolering, fortæller René Jensen, som har samarbejdet med Paroc de sidste 5 6 år. Vi har altid Paroc med ved eksamensbordet, fordi de er leveringsdygtige i et godt produkt og nogle gode priser, fortsætter han. På storvildtsjagt Når jagten ikke sat ind på nye ordrer, så er de i familievirksomheden blevet bidt af storvildtsjagt i Afrika. Sammen med sin svoger, Per Pedersen, som indtræder i virksomheden til august, sin far, direktør Erling Jensen, som startede virksomheden i 1979, er René Jensen ved at planlægge den tredje tur til Afrika for at nedlægge storvildt. Trofæerne bringes med hjem til Støvring og hænges op som et minde om de til tider nervepirrende oplevelser. Nogle holder af at spille René (til venstre) og Erling kigges dagligt over skuldrene på kontoret men i dette tilfælde er det ganske ufarligt. golf, men vi stresser af ved at tage på jagt og nyder den flotte natur og den friske luft, fortæller René Jensen, som sidder på kontoret på 7. år og indimellem godt kan savne de 13 år, hvor han selv gik på tagene som tagdækker. Der er et fantastisk kammeratskab imellem tagdækkerne. Vi er et godt fast team, hvoraf mange har været med i over 20 år, og det betyder, at de kender rutinerne ud og ind og kan klare sig selv, forklarer René Jensen, og understreger, at de gode tagdækkere er uundværlige i forhold til at bevare virksomhedens gode ry, og siger i den forbindelse: Det tager tid og er svært at få et godt ry, men det er nemt at ødelægge. Det er måske også en af grundene til at STS lægger stor vægt på, at tidsplaner holdes og kvaliteten er i orden hele vejen igennem. nulat direkte på det sted, hvor isoleringen er påkrævet. Derved undgås intern transport, samt bortskaffelse af spild og emballage. Udførelsestiden er kortere end ved traditionel isolering, og der er få mand på opgaven, hvilket betyder minimale gener for beboerne, fortæller Michael Andersen og giver et konkret eksempel: 300mm Paroc Granulat på 100 m² loft klares i dag på 5 timer. Uforligneligt materiale Én ting er altså de sparede arbejdsoperationer og de økonomiske fordele, der er ved at isolere med granulat, noget andet er de indbyggede egenskaber i stenulden. Michael Andersen har arbejdet med Parocs Pipelinesystem siden han blev autoriseret indblæser for Paroc for tre år siden. Han er stadig lige begejstret for det ubrandbare stenuldsgranulat: Først og fremmest er granulatet uforgængeligt og har en høj isoleringsevne. Endvidere angribes det ikke af mikroorganismer som f.eks. svamp og mug, og er desuden lugtfri og giver ikke næring for skadedyr. Granulatet er ubrandbart og øger således brandmodstanden, ligesom det er kraftigt støjdæmpende; egenskaber der er yderst fordelagtige. Ved efterisolering med granulat opnår man et langt bedre indeklima, hvilket gør boligen sundere og komforten væsentlig bedre for dem der bor i bygningen, forklarer Michael Andersen. Sluttet kredsløb Da Michael Andersen startede sin egen virksomhed for 8 år siden, efter at have været i faget i 20 år, var han ikke bevidst om, at han var medvirkende til at forbedre miljøet, det er han imidlertid nu, og i fremtiden vil han investere i systemet, Rewool, som er en maskine til udvinding og genbrug af stenuld. Endvidere har han planer om at investere i endnu en lastbil og maskine til granulatindblæsning, så endnu flere mennesker kan få glæde af Pipelinesystemet, for som han siger: Vi vil være de bedste og de billigste på markedet, og det kan vi blandt andet være ved Michael Andersen foran de nye bygninger i Hillerød at benytte Rewool og Piplinesystemet. Michael Andersen tilbyder desuden markedets bedste kvalitetssikring, eftersom alle bygninger, der er isoleret med Paroc, får et kvalitetsbevis, der fungerer som et altid gyldigt garantibevis, der følger huset, så længe det eksisterer. 13

14 Teknisk isolering Höga isolerkrav för ny sodapanna På massafabriken SCA Östrand i Sundsvall produceras pappersmassa som levereras till bruk där den förädlas till bland annat hygienartiklar av olika slag och tryckpapper. Just nu är man i full gång med att förbereda sig inför ökad produktionskapacitet samtidigt som man tar tillfället i akt att energioptimera produktionen och minska utsläppen. Detta innebär bland annat att man investerar omkring 1,6 miljarder kronor i att bygga en ny sodapanna. Ett projekt som på flera sätt är av imponerande proportioner, visar det sig när vi pratar med Jan-Åke Olsson, SCAs projektledare som börjar med att förklara vad man har för nytta av en sodapanna. Ånga blir till el Enkelt uttryckt kan man säga att sodapannan ingår i en slags återvinningsanläggning i massafabriken där kemikalier återvinns till processen och energi genereras. Tack vare pannan kan vi utvinna energi ur de restprodukter som blir över när vi kokat ur massafibrer ur ved. Principen är att den processånga som användes i massafabriken, vilken alstras i sodapannan, reduceras i en turbin. Ångan från sodapannan har ett tryck av 106 bar och erforderligt tryck i processen är 3,5 till 12 bar. Genom att reducera trycket i en turbin som driver en generator genereras elenergi. Vi kan faktiskt generera så mycket el att massafabriken i stort sett ska kunna vara självförsörjande på el och kanske till och med få ett litet överskott. Dessutom klassas elen som grön eftersom den framställs ur förnybara källor. När allting är i full produktion kommer vi att ha en kapacitet som ungefär är en fjärdedel av vad de första kärnkraftverken hade. Tålig isolerlösning Denna kapacitet står i direkt relation till hur högt tryck och hur hög temperatur ångan håller. Temperaturen kan vara upp till 515 grader. Därför är det alltså viktigt att ha så liten värmeförlust som möjligt i de rör som transporterar ångan till generatorn. Något som givetvis leder oss in på ämnet isolering. Jan-Åke berättar att man ville hitta en lösning som, förutom att klara isolerkraven också var tålig och utrymmeseffektiv. För att få veta mer vänder vi oss till Marwan Fayad hos Isenta som utför alla isoleringsarbeten till och från pannan. Marwan, som på plats ansvarar för arbetet, berättar: Vi kände till Paroc Lock med segment i böjar sedan tidigare och såg att vi kunde spara omkring 100 mm i diameter genomgående. Isoleregenskaperna är ju utmärkta, stenullen är tålig och dessutom får man en betydligt bättre brandsäkerhet. För att få exakt passform var det mycket bra att jobba med Parocs prefabricerade böjar för rörskål. Totalt ska vi dra ungefär meter rör till sodapannan och hittills har det fungerat perfekt med både leveranser och skärning. Att få böjarna färdigskurna underlättar ju dessutom vårt arbete. Mikael Ådahl, Regionchef för Paroc i norra Sverige säger också om den lösning som installeras: SCAs högt ställda krav på isoleringens funktion gjorde att valet av Paroc Lock med segment i böjarna var en förutsättning för att infria detta. I våra diskussioner märktes det tydligt att de verkligen sökte nya vägar i och med valet av Paroc Lock. Provtryckning i slutet av april Just nu pågår rörmontaget av bland annat ångledningarna, där de största rören har en diameter kring 1200 mm. När vi pratar med Jan-Åke är det en dryg månad till slutet av april, då pannan ska provtryckas. Sedan räknar man med att starta den fullt ut i början av oktober. Men resan dit startade för ett bra tag sedan, berättar Jan-Åke. Det hela började med att vi genomförde en förstudie och ett förprojekt vilket i sig tog ungefär två år. Från själva beställningen av arbetet kommer det sedan att ha tagit ytterligare två år innan vi startar upp till hösten. När allt är klart inryms det hela i en byggnad som blir 115 meter lång, 45 meter bred och 24 meter hög. Utom själva pannbyggnaden, som är 77 meter hög. 14

15 Nyheter Teknisk isolering Rörskål för 84 mm rör Vi kan nu erbjuda rörskål för rör med 84 mm ytterdiameter. Produkterna är framtagna som ett svar på ökad efterfrågan. Rörskålen finns i tjocklekarna 30, 40, 50 och 60 mm. Tydlig tejp för AluCoat Vid isolering av kalla rör måste en väl fungerande ångbroms finnas. Samtliga längd- och tvärskarvar måste fogtätas med hjälp av tejp. Vi har nu försett den av oss godkända tejpen med ett AluCoat-tryck. Märkningen innebär bästa möjliga förutsättningar för en bra kondensisolering. Vi har två tejptyper, den blanka har haft märkning redan tidigare och nu uppdateras alltså även den armerade varianten. Tejperna finns i bredderna 50 och 75 mm. Nya broschyrer Industri- och processisolering I denna helt nya broschyr finns förslag på isolering för olika typer av applikationer inom processindustri, kraft- och värmeverk. Vi visar på hur man kan lösa de vanligast förekommande isoleringsuppdragen för till exempel rörledningar, cisterner och pannor. Broschyren tar också upp produktjämförelser och innehåller en översikt över olika isoleringsutföranden. Produkter Detta är en reviderad och uppfräschad variant av vår tidigare produktbroschyr. Framför allt har samtliga produktnamn ändrats för att överensstämma med de nya namn som infördes under Det har också tillkommit nya produkter samtidigt som vi uppdaterat lambdavärden. Hjälpreda för ventilationskanaler Vi vill göra det lite enklare för dig att hålla ordning på vilka isolertjocklekar som svarar mot vilka brandklasser för ventilationskanaler. Därför har vi tagit fram en behändig, inplastad hjälpreda i A6-format som du kan ha med dig i fickan var du än går. 15

16 B Porto betalt Avsändare: PAROC AB SKÖVDE Seminarium för bättre tak Den 11 maj samlas föreskrivare, fastighetsägare och entreprenörer på Hotel Nordic Sea i Stockholm för en faktaspäckad dag om tak. Conny Löfving, produktchef för våra takprodukter, berättar: Med det här seminariet vill vi ge information och kunskap som hjälper besökarna att projektera och bygga bättre tak. Det handlar dels om brandsäkerhet och dels om att undvika fukt, framför allt i låglutande tak. Under dagen kommer vi bland annat att prata om projektering, hur man konstruerar för att förebygga fukt- och brandskador redan när man VÄLKOMMEN SEMINARIUM SÄKRARE TAK Inbjudan1.indd bygger. Dessutom tar vi upp sådant som hur man säkerställer att taket blir tillförlitligt över tiden och fungerar på lång sikt. Avslutningsvis kommer före detta förbundskaptenen i fotboll Tommy Söderberg att ge det senaste om taktiken inför kommande VM i Tyskland. Tidsvinsten minskar stressen hos Nords I förra numret av Aktuell Isolering berättade vi om vår nya satsning Tidsvinsten. Vad det går ut på är att ta ytterligare ett steg för att underlätta våra kunders vardag. Bland annat flyttade vi fram sista tid för orderläggning med tre timmar. Ralf Nord, VD för bygghandeln Nords i Karlskoga är en av dem som märkt av fördelarna med Tidsvinsten: Framför allt tycker jag det är väldigt positivt att man har lite längre tid på sig att beställa nu. Vanligtvis jobbar man ju med att leverera ut ordrar fram till lunch ungefär och med deadline hos Paroc klockan 14 blir stressen mindre. Tidsvinsten har förenklat våra beställningsrutiner och vårt arbete, dessutom är det väldigt positivt att mycket av det vi behöver går att få hem inom två dagar nu. Nya broschyrer Mellanväggar Nytt i denna broschyr är att den innehåller rekommendationer baserade på en serie brandprover som utfördes hösten Dessutom har vi gjort ljudberäkningar och presenterar alltså lösningar för att uppfylla både brand- och ljudkrav. Stegljud Den nya broschyren innehåller kalkylerade data som bygger på provningar. I broschyren beskrivs lösningar som uppfyller svenska krav på stegljud, framför allt för betonggolv. Tak Broschyrerna om taksystem och ventilerade tak finns nu sammanslagna i denna nya broschyr om låglutande tak. Isolera hemma Vår populära trycksak Isolera hemma finns nu i en ny uppdaterad version. Broschyren tar hänsyn till de förändringar som skett på området samtidigt som vi gjort informationen ännu enklare att ta till sig. Vårt webb-baserade beräkningsverktyg för tilläggsisolering har blivit enklare att använda. Det har också fått ny layout och har uppdaterats med ny information.

Tema: Energikloka konstruktioner

Tema: Energikloka konstruktioner NOV 2007 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Tema: Energikloka konstruktioner Norge sid 10 Danmark sid 12 Unikt passivhus med väggar av stål sid 7 Bättre betalt för Energikloka

Läs mer

Paroc hänger med på världens tak sid 16

Paroc hänger med på världens tak sid 16 NOVEMBER 2006 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Paroc hänger med på världens tak sid 16 Norge sid 10 Danmark sid 12 Högtryck i byggbranschen Sid 3 Populärt takseminarie

Läs mer

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene.

Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene. Nummer 2 2013 ESSINGeledEN by NIGHT 4 Internationellt 8 Svart kunskapsutbyte på vitt om PMB 10 Ökat samarbete 12 lite penger å tjene 14 16 Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet 2 Ledare Långsiktighet

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN ArchiMAG DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK 1 2014 2 Learning from Budapest BIM skræddersyet til arkitekter 3 BIG BIM for konceptuelle tegnestuer 6 Jag känner

Läs mer

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst.

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst. Nummer 1 2013 Peabs teknikchef BLICKAR SID 4 FRAMÅT 6 PMB 8 Projekt i Göteborg limning i mål 10 S äkrare bitumendepåer 12 S tor miljøgevinst 15 16 S tærkere asfalt med polymer S ista ordet 2 Ledare Mer

Läs mer

Eftersom du är unik är vår förvaltningslösning anpassad för dig

Eftersom du är unik är vår förvaltningslösning anpassad för dig Nr. 3. maj. - 2012 Eftersom du är unik är vår förvaltningslösning anpassad för dig Välkommen att kontakta oss för ett personligt möte. Norra Sverige: 090-15 45 37 Mellansverige: 026-17 20 90 Stockholm:

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Från fabrik till färdigt hus Besök oss på nätet: www.plannja.se

Från fabrik till färdigt hus Besök oss på nätet: www.plannja.se #02.2014 I detta nummer Så renoverades stugbyn i Kristianopel Bli ett takproffs med Plannja Academy Superakvariet lämnar ingen oberörd Aktuellt från Plannja Samgåendet ger bredare produktportfölj Äntligen!

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 1 0 Extreme make over av energislukare Superdatorer i forskningens tjänst ELECTRIC MAGASINET Pär Holmgren:

Läs mer

TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare. SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt. JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso. Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4

TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare. SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt. JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso. Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4 B R A N D I N G M A G A S I N TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4 vayacontios.com / foto: Johan

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt annons Hela denna bilaga i svd är en annons från Erik olsson Fastighetsförmedling annons bättre BOSTAD E n T i D n i n g O m väge n T i l l E n lyck A D B O S TA D S A f fä r Så gör du bostadskarriär så

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader.

Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader. Nr 1 2011 Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Foto: Sandra

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer