DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015"

Transkript

1 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars Mötet öppnas 2. Utmärkelser: Guldnål och Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 8. Information angående kandidatnominering för val enligt punkterna Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Behandling av motioner 13. Fastställande av årsavgiften 14. Fastställande av ram för arvoden 15. Verksamhetsplan och ekonomisk plan 16. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 17. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 18. Val av en styrelseledamot före en tid av ett år 19. Val av en ordinarie revisor för en tid av ett år 20. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år 21. Övriga frågor 22. Mötet avslutande

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse - Administration Verksamhetsutveckling Kommunikation - Utbildning Länet i siffror Slutord 12 Ekonomisk berättelse - Ekonomisk berättelse Revisionsberättelse 21 1

3 Administration Årsmöte Korpen Stockholms läns SDF:s årsmöte genomfördes den 2 april 2014 på Ballbreaker, Gärdet. 15 ombud och 15 åhörare från 8 korpföreningar deltog samt 1 representant från Rikskorpen. Ordförande på mötet var Caroline Waldheim, vice ordförande i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Caroline gick igenom verksamhetsberättelsen och lämnade sedan ordet fritt. Efter mötet serverades en matig smörgås och dryck och därefter genomförde de som anmält sitt intresse till roliga aktiviteter som bowling, skytte,golf biljard m.m. Organisation Styrelsen Följande personer har ingått i Länskorpens styrelse 2014: Jan Andersson, Haninge, ordförande Christer Klang, Vallentuna, kassör Saleeban Mohammed Shanta IF ledamot Nicita Forsblad,Brännpunkten ledamot Revisorer Jean-Pierre Zune, Norsborg, revisor Börje Johansson, Danderyd, revisorssuppleant Valberedning Anna-Lena Carlsson Haninge Boris Ulfsberger Solna Sammanträden och representation Styrelsen har genomfört nio protokollförda sammanträden under året. Länets ordförande Jan Andersson har deltagit på Korpens represtanskap 11 maj på Djurönäset Nicita Forsblad och Christer Klang deltog på Korpens regionala mötesplats i Linköping oktober. 2

4 Personal På kansliet i Idrottens Hus i Stockholm har nedanstående personal tjänstgjort: Fredrik Apelqvist Eva Kajander Utvecklingskonsulent/personalansvarig Utbildning-/utvecklingskonsulent t.o.m 30/11 Föräldraledig t.o.m. 31/8-15 tjänstebefriad t.o.m. 5/10-15 Thomas Nordlander Vik. Utvecklingskonsulent/personalansvarig fr.o.m. 1/ /8-15 På uppdrag av föreningar har vi även haft följande anställda: Vallentuna Ulrika Skarin Verksamhetsansvarig Sandra Eriksson, Friskvårdskonsulent Sollentuna David Eriksson, anställd t.o.m.30/10-14 Mathues Vieweg, anställd fr.o.m 24/11 Idrottskonsulent Idrottskonsulent Bemanning Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund (Länskorpen) har genom överenskommelser med korpföreningarna Sundbyberg och Haninge tillhandahållit personalresurser till Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund för administration av lagidrotter i Sollentuna, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Huddinge Botkyrka samt vid behov Vallentuna. 3

5 Verksamhetsutveckling Under året har Korpens strategiska verksamhetsinriktning samt Korpens gemensamma insatser och årliga verksamhetsinriktningar legat till grund för Korpen Stockholms läns arbete. I samarbete med Sisu Stockholm, Korpen Svenska Motionsförbundet har Länskorpen arbetat med att stärka den lokala närvaron bland korpföreningar i Stockholms län. Under verksamhetsåret 2014 har Länskorpens fortsatt arbetet med att stärka den lokala närvaron med fokus på styrelse- samt personalutveckling. Arbetet har handlat om att hitta attraktiva former för att utbilda och utveckla styrelser samt personal i syfte att öka det ideella engagemanget i föreningen. Bakgrunden till denna inriktning är att många föreningar har svårigheter att attrahera nya förtroendevalda till styrelser och annan verksamhet. Därför krävs nya synsätt och metoder. Metodstöd vid styrelserekrytering Länskorpen har arbetat med metodstöd vid styrelserekrytering. Vi erbjuder våra korpföreningar stöd i deras rekryteringsarbete. Genom samtal och möten arbetar vi tillsammans med föreningens styrelse för att öka engagemanget bland medlemmarna i föreningen. 4

6 Personalutveckling Länskorpen har arbetat med personal- och arbetsgivarfrågor i korpföreningarna, Sollentuna och Vallentuna. Det handlar om speciella utvecklingsprojekt med olika typer av inriktningar i syfte att utveckla Korpens kärnverksamhet. Anläggningar Korpen Stockholms län har engagerat sig i frågan om anläggningsbristen i Stockholmsregionen. Personalen har deltagit på anläggningsforum och konferenser som arrangerats av Stockholms Idrottsförbund för att visa på Korpens intresse i frågan. Tillsammans med andra idrotter i regionen och kommuner arbetar Stockholmsidrotten för att hitta en långsiktig lösningar på anläggningskrisen i regionen. Under 2014 har Länskorpen sponsrat föreningsalliansen Hallar i Stockholm Nu! och står bakom arbetet med att öka antalet idrottshallar i storstockholm. Föreningsalliansen är en sammanslutning av idrottsföreningar som är verksamma inom Stockholms stad. Grundstöd Länskorpen har till uppdrag att serva, stödja och vara en samordnande funktion i länet. Många gånger har arbetet med korpföreningar i Stockholms län skett tillsammans med SISU Stockholm och Rikskorpen. Länskorpens personal på kansliet har genomfört ett flertal träffar med förtroendevalda samt möten med anställda utifrån föreningarnas behov. Samordning Länskorpen har under 2014 fortsatt arbetet med att initiera samt vidareutveckla redan befintliga samarbeten mellan korpföreningar och andra organisationer inom och utanför idrottsfamiljen. Korpföreningen Haninge har fortsatt sitt samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna och Salomon, där berörda parter under året abetat med arrangemanget Skidpasset. Under året har samarbetet mellan korpförening Sollentuna och Sundbyberg fortgått och utvecklats vidare inom lagidrottsverksamheten. Sundbyberg har under november månad hjälpt Korpen Sollentuna som stod utan anställd personal med lagidrottsverksamheten. Samarbetet som Länskorpen initierat mellan korpföreningarna Haninge och Huddinge Botkyrka avbröts tyvärr under året. Detta medförde negativa ekonomiska konsekvenser för Haninge och Länskorpen. 5

7 Kansliet AB Många gånger är korpföreningar överbelastade med administrativa arbetsuppgifter och i takt med att kraven ökar läggs allt mindre tid på att utveckla verksamheten. För att möjliggöra för korpföreningar att ägna mer tid åt utvecklingsarbete har Länskorpen tecknat ett ramavtal med Kansliet AB som erbjuder outsourcingtjänst inom ekonomiadministration. Haninge och Sollentuna har under året fortsatt sitt samarbete gällande ekonomiadministration med Kansliet AB. Projekt Projektmedel har blivit ett allt mer vanligt finansieringsmedel och Länskorpen hjälper föreningar/förbund att ta del av dessa. Länskorpen stöttar idéer om behov finns, hjälper till att skriva projektansökningar samt stöttar etablerade projekt. Idrottslyftet Idrottslyftet är inom Stockholms län populärt och är av stor betydelse i föreningarnas utvecklingsarbete. Under verksamhetsåret har 13 föreningar beviljats sammanlagt kr under Idrottslyftet Idrottslyftet har 2014 inspirerat föreningar till ett fortsatt samarbeta mellan kommungränserna. Korpföreningar har med hjälp av medel från Idrottslyftet arbeta med att utveckla verksamheter inom ramen för Fokus Korpen. Tilläggsuppdrag Under åren har Länskorpen fokuserat på 4 föreningar. I dessa föreningar har vi gett operativt stöd och på ett strategiskt plan ser Länskorpen att det finns en stor potential till omfattande utveckling. Dessa tilläggsuppdrag har Länskorpen tagit betalt för under Korpförening Huddinge Botkyrka Länskorpen har fram till sommaren fortsatt utvecklingsarbetet i korpförening Huddinge Botkyrka. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser samt arbetat med styrelserekrytering till korpföreningen. Under året har föreningen arbetat med en förändrad inriktning och verksamhetsutveckling. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser till korpföreningen motsvarande en heltidstjänst. Nya verksamheter som Parkour har skapats och antalet deltagare inom gruppträningen har ökat. Länskorpen har hjälpt föreningen med olika bidragsansökningar och sammanlagt har ca: kr beviljats för olika typer av satsningar mot ungdomar, till exempel ett sommarläger som arrangerades sommaren Efter sommaren avslutades sammarbetet med Huddinge Botkyrka. 6

8 Korpförening Sollentuna Länskorpen har fortsatt det principiellt viktiga och omfattande arbetet som omfattar styrelseutveckling och styrelserekrytering i korpförening Sollentuna. Länskorpen har under 2014 haft arbetsgivaransvaret för David Eriksson och senare Matheus Vieweg samt tillhandahållit de personalresurser som behövts för att driva verksamheten i korpföreningarna Sollentuna, Upplands Väsby, Täby och delar av korpförening Järfälla. Under året har personalresurser hyrts in från Länskorpen samt korpförening Sundbyberg. Korpförening Vallentuna Länskorpen har arbetat aktivt under året med personalen, löpande följt den ekonomiska redovisningen, haft koll på likviditeten samt arbetat med att stödja föreningen i deras arbete med strategiska och mer långsiktiga frågor, med bland annat föreningens ungdoms- samt lagidrottsutveckling. Korpförening Sundbyberg Länet har medverkat till att Korpförening Solna och Korpförening Sundbyberg bildat en ny Korpförening. Nya namnet på Korpföreningen är Korpförening Solna Sundbyberg. Korpföreningarna slår ihop sin verksamhet och ekonomi.beslutet togs på ett extra årsmöte 23 oktober Kommunikation Länsnytt Ett nyhetsbrev kopplat till verksamhetsplanens uppfyllande har gått ut under året. Syftet har varit att stimulera till ökad kommunikation mellan korpföreningar och Länskorpen. Det digitala nyhetsbrevet har kort informerat om ett axplock av det Länskorpen fokuserar på samt prioriterade händelser framöver. 7

9 Utbildning Gymmix & Korpen Inspirationstionskonvent Lördagen den 27 april arrangerades traditionsenligt GYMMIX & Korpen Inspirationskonvent i samverkan med Gymnastikförbundet Stockholm. Morgonen startade gemensamt med Gympa Just for fun som följdes av Gymnaestrada programmet. Därefter bjöds det på Latin Fusion, GYMMIX cirkelstyrka för mogna vuxna, Seniorgympa, Core och nya trender GYYMIX Plyo och Piloxing. Därefter serverades lunch på GIH:s fina uteterrass i den gassande vårsolen. Efter lunch lyssnade alla på en intressant föreläsning om Kvinnors hälsa med Marie Mian från 1,6 & 2,6 miljonersklubben. Därefter var det fullt ös igen med GYMMIX Afro-Hit Plyo- Moowy samt Outdoor EFIT med Korpens egen Gladiator Thomas Bergström och tyngdlyftaren Sofia Kärrå också en Korpare. 80 entusiastiska deltagare var på plats och stämningen var som vanligt på topp! Utvärderingen visade på mycket gott betyg! Senior Power Styrketräning för äldre I ett samarbete mellan Gymnastikförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Korpen genomfördes en föreläsning den 9 oktober på GIH med Michael Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap och en av landets främsta experter och forskare inom fysisk träning och hälsa. Han sammanfattade de senaste forskningsrönen inom seniorträning och gav exempel på lämpliga övningar för de viktigaste muskelgrupperna samt principerna kring det optimala upplägget av styrketräning för äldre. Alla erbjöds dessutom att få prova det nya sittande/stående gympaprogrammet Senior Power som vänder sig till äldre på olika nivåer, framtaget i ett samarbete mellan Gymnastikförbundet och Riksförbundet HjärtLung. Över 100 deltagare lät sig inspireras av denna innehållsrika inspirationskväll. 8

10 Länet i siffror Föreningar Antal korpföreningar 40 st 43 st 45 st 39 st Personliga medlemmar Varav år Varav år Antal ungdomar i föreningar Korpförening Medlemmar Medlemmar år 1 Brännpunkten Korpförening Bygg1 Idrottsförening Idrottens idrottsförening 5 4 IS Linné Korpen Moodokwan Nacka Korpförening Sollentuna Korpen Stockholms MIF Korpförening Haninge Korpförening Huddinge Botkyrka Korpförening Lidingö Korpförening Märsta/Sigtuna Korpförening Nacka Korpförening Solna-Sundbyberg Korpförening Södertälje Korpförening Tyresö Korpförening Täby Korpförening Järfälla Korpförening Upplands Väsby Korpförening Vallentuna Rönninge Maple Beefs 20 Korpförening 0 0 Summa

11 Korpföreningar redovisar Personliga Medlemmar Folkmängd Medlemmar i procent av folkmängd Genomgått Utbildning/ Konferens 1 Atea Idrott- och friskvårdsförening 1 2 Brännpunkten Korpförening Bygg1 AB IF 15 4 Byggmiljögruppens IF 15 6 Idrottens idrottsförening IS Linné Järna Idrottsförening KF Get Movin Mornington Korpen Moodfokwan Nacka Korpen Moodokwan Värmdö Korpen Stockholms MIF Korpen GSUN Österåker ,0 14 Korpförening Haninge ,4 15 Korpförening HSB Blåkulla Korpförening Huddinge Botkyrka ,4 17 Korpförening Järfälla ,3 18 Korpförening Lidingö ,7 19 Korpförening Märsta Sigtuna , Korpförening Nacka ,0 21 Korpförening Norrtälje ,3 22 Korpförening Nynäshamn ,0 23 Korpförening Rix Korpförening Sollentuna , Korpförening Solna-Sundbyberg ,8 26 Korpförening Södertälje ,9 27 Korpförening Tyresö ,0 28 Korpförening Täby ,6 29 Korpförening Upplands Väsby ,0 30 Korpförening Ut&Gå Korpförening Vallentuna , Kultur och Sportförening Kraftkällan Rönninge Maple Beets Korpförening Shanta Idrottsförening Stockholms företagarna IK Teleopti Idrottsförening Tynningö idrottsförening 3 38 Vattenfall IF Stockholm Vattenfall IF Södertörn 10 Summa antal medlemmar

12 Idrottslyftsmedel Korpförening Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 1 Bränpunkten Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Botkyrka IS Linné Järfälla Lidingö Märsta- Sigtuna Nacka Nynäshamn Rymden Sollentuna Sportis Stockholms Sundbyberg Södertälje Tyresö Upplands Väsby Vallentuna Värmdö Åkersberga Summa

13 Slutord Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund har under 2014 prioriterat arbetet med utvecklingsinsatser riktade till korpföreningarna i länet. Vi har framför allt arbetat med stöd och utveckling av verksamheten. Det har även skett fortsatt satsning på samordnande och utvecklande insatser som syftar till samverkan mellan korpföreningar. Korpföreningarna Sundbyberg och Solna har under året gått samman. Korpen Stockholms län erbjuder även olika typer av administrativt stöd till korpföreningarna, t.ex. ansökningar om projektmedel och hjälp med att utforma föreningarnas hemsidor. Det är särskilt glädjande att Korpförening Vallentuna under året har haft framgång med sin verksamhet. Vi har fortsatt med att stödja Korpförening Sollentuna, som samordnar verksamhet i Norra Storstockholm. Samarbetet med Korpförening Huddinge Botkyrka upphörde i början av juli. Några föreningar har erhållit betydande likviditetsstöd från Korpen Stockholms län. Våra insatser möjliggörs genom ekonomiskt stöd från landstinget via Stockholms Idrottsförbund samt genom medel från Idrottslyftet, som går direkt till föreningarna. Korpförening Stockholm har under de senaste åren på ett imponerande sätt utökat deltagare i olika verksamheter. Antalet medlemmar i korpföreningarna i länet har ökat något mellan 2013 och 2014 och är cirka i slutet av Antal medlemmar år är Antalet korpföreningar är 39 stycken. Vi fortsätter med arbetet att förnya och modernisera Korpen i nära samverkan med korpföreningarna. Korpen måste bli än mer kundorienterad. Behovet av stöd till och utveckling av korpföreningar är stort särskilt när det gäller styrelseutveckling. Samverkan och samarbete i form av administrativ samordning bör vara en framgångsrik väg. Det är en rimlig utveckling att se över den administrativa organisationen i länet för att nå en mer medlemsanpassad verksamhet. Denna strävan är beroende av demokratiska beslut hos berörda korpföreningar. Ett samarbete med Korpen Riks i dessa frågor har inletts. Stockholm 2 mars 2015 Styrelsen Jan Andersson Ordförande Salebaan Mohamed ledamot Christer Klang ekonomiansvarig Nicita Forsblad ledamot 12

14 Styrelsen för Korpen Stockholms Läns Motionsidrottsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 13

15 Resultaträkning Not Nettoomsättning Bidrag Medlemsavgifter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Ösäkra kundfordringar Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

16 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Not Eget kapital 9 Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

18 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årbokslutet har uprättats enligt Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värder av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Korpen Stockholms Läns Motionsidrottsförbund och intäktsredovisas vid fakturering. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett vilkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Bidragen intäktsförs när utbetalning sker, dock inte om bidraget är förenat med Föreningskostnader Kostnader som hänför sig till den idrottsliga verksamheten Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningsadministration Korpen Stockholms Län administrerar Idrottslyftsprojekt åt några av länets föreningar. Dessa intäkter och kostnader redovisas under respektive post i resultaträkningen. Länet hjälper även föreningar med personalhantering och dessa kostnader redovisas under personalkostnader. 17

19 Noter Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättningen per rörelsegren Intäkter Uppdrag Intäkter övriga uppdrag Kursverksamhet/deltaaravgifter Konvent/försäljning Not 3 Bidrag Anslag Stockholms IF Stockholms läns landsting Not 4 Föreningskostnader Initieringsbidrag Not 5 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Biljetter, kost och logi Kontorskostnader Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader Not 6 Befarade kundförluster Befarade kundförsluster

20 Not 7 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 3 3 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Anställda (inkl föreningsadministration) Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) ( ) Löner och andra ersättningar Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 Eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter Semesterlöneskuld Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21 20

22 21

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007.

Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007. Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007.!"! # Stockholms Läns MotorCyklister Adress: Skansbacken 4, 120 30 STOCKHOLM Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 E-post: smcsthlm@algonet.se,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 Föreningens bakgrund... 4 3 Föreningens syfte och mål... 4 4 Föreningens styrelse...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer