DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015"

Transkript

1 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars Mötet öppnas 2. Utmärkelser: Guldnål och Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 8. Information angående kandidatnominering för val enligt punkterna Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Behandling av motioner 13. Fastställande av årsavgiften 14. Fastställande av ram för arvoden 15. Verksamhetsplan och ekonomisk plan 16. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 17. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 18. Val av en styrelseledamot före en tid av ett år 19. Val av en ordinarie revisor för en tid av ett år 20. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år 21. Övriga frågor 22. Mötet avslutande

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse - Administration Verksamhetsutveckling Kommunikation - Utbildning Länet i siffror Slutord 12 Ekonomisk berättelse - Ekonomisk berättelse Revisionsberättelse 21 1

3 Administration Årsmöte Korpen Stockholms läns SDF:s årsmöte genomfördes den 2 april 2014 på Ballbreaker, Gärdet. 15 ombud och 15 åhörare från 8 korpföreningar deltog samt 1 representant från Rikskorpen. Ordförande på mötet var Caroline Waldheim, vice ordförande i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Caroline gick igenom verksamhetsberättelsen och lämnade sedan ordet fritt. Efter mötet serverades en matig smörgås och dryck och därefter genomförde de som anmält sitt intresse till roliga aktiviteter som bowling, skytte,golf biljard m.m. Organisation Styrelsen Följande personer har ingått i Länskorpens styrelse 2014: Jan Andersson, Haninge, ordförande Christer Klang, Vallentuna, kassör Saleeban Mohammed Shanta IF ledamot Nicita Forsblad,Brännpunkten ledamot Revisorer Jean-Pierre Zune, Norsborg, revisor Börje Johansson, Danderyd, revisorssuppleant Valberedning Anna-Lena Carlsson Haninge Boris Ulfsberger Solna Sammanträden och representation Styrelsen har genomfört nio protokollförda sammanträden under året. Länets ordförande Jan Andersson har deltagit på Korpens represtanskap 11 maj på Djurönäset Nicita Forsblad och Christer Klang deltog på Korpens regionala mötesplats i Linköping oktober. 2

4 Personal På kansliet i Idrottens Hus i Stockholm har nedanstående personal tjänstgjort: Fredrik Apelqvist Eva Kajander Utvecklingskonsulent/personalansvarig Utbildning-/utvecklingskonsulent t.o.m 30/11 Föräldraledig t.o.m. 31/8-15 tjänstebefriad t.o.m. 5/10-15 Thomas Nordlander Vik. Utvecklingskonsulent/personalansvarig fr.o.m. 1/ /8-15 På uppdrag av föreningar har vi även haft följande anställda: Vallentuna Ulrika Skarin Verksamhetsansvarig Sandra Eriksson, Friskvårdskonsulent Sollentuna David Eriksson, anställd t.o.m.30/10-14 Mathues Vieweg, anställd fr.o.m 24/11 Idrottskonsulent Idrottskonsulent Bemanning Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund (Länskorpen) har genom överenskommelser med korpföreningarna Sundbyberg och Haninge tillhandahållit personalresurser till Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund för administration av lagidrotter i Sollentuna, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Huddinge Botkyrka samt vid behov Vallentuna. 3

5 Verksamhetsutveckling Under året har Korpens strategiska verksamhetsinriktning samt Korpens gemensamma insatser och årliga verksamhetsinriktningar legat till grund för Korpen Stockholms läns arbete. I samarbete med Sisu Stockholm, Korpen Svenska Motionsförbundet har Länskorpen arbetat med att stärka den lokala närvaron bland korpföreningar i Stockholms län. Under verksamhetsåret 2014 har Länskorpens fortsatt arbetet med att stärka den lokala närvaron med fokus på styrelse- samt personalutveckling. Arbetet har handlat om att hitta attraktiva former för att utbilda och utveckla styrelser samt personal i syfte att öka det ideella engagemanget i föreningen. Bakgrunden till denna inriktning är att många föreningar har svårigheter att attrahera nya förtroendevalda till styrelser och annan verksamhet. Därför krävs nya synsätt och metoder. Metodstöd vid styrelserekrytering Länskorpen har arbetat med metodstöd vid styrelserekrytering. Vi erbjuder våra korpföreningar stöd i deras rekryteringsarbete. Genom samtal och möten arbetar vi tillsammans med föreningens styrelse för att öka engagemanget bland medlemmarna i föreningen. 4

6 Personalutveckling Länskorpen har arbetat med personal- och arbetsgivarfrågor i korpföreningarna, Sollentuna och Vallentuna. Det handlar om speciella utvecklingsprojekt med olika typer av inriktningar i syfte att utveckla Korpens kärnverksamhet. Anläggningar Korpen Stockholms län har engagerat sig i frågan om anläggningsbristen i Stockholmsregionen. Personalen har deltagit på anläggningsforum och konferenser som arrangerats av Stockholms Idrottsförbund för att visa på Korpens intresse i frågan. Tillsammans med andra idrotter i regionen och kommuner arbetar Stockholmsidrotten för att hitta en långsiktig lösningar på anläggningskrisen i regionen. Under 2014 har Länskorpen sponsrat föreningsalliansen Hallar i Stockholm Nu! och står bakom arbetet med att öka antalet idrottshallar i storstockholm. Föreningsalliansen är en sammanslutning av idrottsföreningar som är verksamma inom Stockholms stad. Grundstöd Länskorpen har till uppdrag att serva, stödja och vara en samordnande funktion i länet. Många gånger har arbetet med korpföreningar i Stockholms län skett tillsammans med SISU Stockholm och Rikskorpen. Länskorpens personal på kansliet har genomfört ett flertal träffar med förtroendevalda samt möten med anställda utifrån föreningarnas behov. Samordning Länskorpen har under 2014 fortsatt arbetet med att initiera samt vidareutveckla redan befintliga samarbeten mellan korpföreningar och andra organisationer inom och utanför idrottsfamiljen. Korpföreningen Haninge har fortsatt sitt samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna och Salomon, där berörda parter under året abetat med arrangemanget Skidpasset. Under året har samarbetet mellan korpförening Sollentuna och Sundbyberg fortgått och utvecklats vidare inom lagidrottsverksamheten. Sundbyberg har under november månad hjälpt Korpen Sollentuna som stod utan anställd personal med lagidrottsverksamheten. Samarbetet som Länskorpen initierat mellan korpföreningarna Haninge och Huddinge Botkyrka avbröts tyvärr under året. Detta medförde negativa ekonomiska konsekvenser för Haninge och Länskorpen. 5

7 Kansliet AB Många gånger är korpföreningar överbelastade med administrativa arbetsuppgifter och i takt med att kraven ökar läggs allt mindre tid på att utveckla verksamheten. För att möjliggöra för korpföreningar att ägna mer tid åt utvecklingsarbete har Länskorpen tecknat ett ramavtal med Kansliet AB som erbjuder outsourcingtjänst inom ekonomiadministration. Haninge och Sollentuna har under året fortsatt sitt samarbete gällande ekonomiadministration med Kansliet AB. Projekt Projektmedel har blivit ett allt mer vanligt finansieringsmedel och Länskorpen hjälper föreningar/förbund att ta del av dessa. Länskorpen stöttar idéer om behov finns, hjälper till att skriva projektansökningar samt stöttar etablerade projekt. Idrottslyftet Idrottslyftet är inom Stockholms län populärt och är av stor betydelse i föreningarnas utvecklingsarbete. Under verksamhetsåret har 13 föreningar beviljats sammanlagt kr under Idrottslyftet Idrottslyftet har 2014 inspirerat föreningar till ett fortsatt samarbeta mellan kommungränserna. Korpföreningar har med hjälp av medel från Idrottslyftet arbeta med att utveckla verksamheter inom ramen för Fokus Korpen. Tilläggsuppdrag Under åren har Länskorpen fokuserat på 4 föreningar. I dessa föreningar har vi gett operativt stöd och på ett strategiskt plan ser Länskorpen att det finns en stor potential till omfattande utveckling. Dessa tilläggsuppdrag har Länskorpen tagit betalt för under Korpförening Huddinge Botkyrka Länskorpen har fram till sommaren fortsatt utvecklingsarbetet i korpförening Huddinge Botkyrka. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser samt arbetat med styrelserekrytering till korpföreningen. Under året har föreningen arbetat med en förändrad inriktning och verksamhetsutveckling. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser till korpföreningen motsvarande en heltidstjänst. Nya verksamheter som Parkour har skapats och antalet deltagare inom gruppträningen har ökat. Länskorpen har hjälpt föreningen med olika bidragsansökningar och sammanlagt har ca: kr beviljats för olika typer av satsningar mot ungdomar, till exempel ett sommarläger som arrangerades sommaren Efter sommaren avslutades sammarbetet med Huddinge Botkyrka. 6

8 Korpförening Sollentuna Länskorpen har fortsatt det principiellt viktiga och omfattande arbetet som omfattar styrelseutveckling och styrelserekrytering i korpförening Sollentuna. Länskorpen har under 2014 haft arbetsgivaransvaret för David Eriksson och senare Matheus Vieweg samt tillhandahållit de personalresurser som behövts för att driva verksamheten i korpföreningarna Sollentuna, Upplands Väsby, Täby och delar av korpförening Järfälla. Under året har personalresurser hyrts in från Länskorpen samt korpförening Sundbyberg. Korpförening Vallentuna Länskorpen har arbetat aktivt under året med personalen, löpande följt den ekonomiska redovisningen, haft koll på likviditeten samt arbetat med att stödja föreningen i deras arbete med strategiska och mer långsiktiga frågor, med bland annat föreningens ungdoms- samt lagidrottsutveckling. Korpförening Sundbyberg Länet har medverkat till att Korpförening Solna och Korpförening Sundbyberg bildat en ny Korpförening. Nya namnet på Korpföreningen är Korpförening Solna Sundbyberg. Korpföreningarna slår ihop sin verksamhet och ekonomi.beslutet togs på ett extra årsmöte 23 oktober Kommunikation Länsnytt Ett nyhetsbrev kopplat till verksamhetsplanens uppfyllande har gått ut under året. Syftet har varit att stimulera till ökad kommunikation mellan korpföreningar och Länskorpen. Det digitala nyhetsbrevet har kort informerat om ett axplock av det Länskorpen fokuserar på samt prioriterade händelser framöver. 7

9 Utbildning Gymmix & Korpen Inspirationstionskonvent Lördagen den 27 april arrangerades traditionsenligt GYMMIX & Korpen Inspirationskonvent i samverkan med Gymnastikförbundet Stockholm. Morgonen startade gemensamt med Gympa Just for fun som följdes av Gymnaestrada programmet. Därefter bjöds det på Latin Fusion, GYMMIX cirkelstyrka för mogna vuxna, Seniorgympa, Core och nya trender GYYMIX Plyo och Piloxing. Därefter serverades lunch på GIH:s fina uteterrass i den gassande vårsolen. Efter lunch lyssnade alla på en intressant föreläsning om Kvinnors hälsa med Marie Mian från 1,6 & 2,6 miljonersklubben. Därefter var det fullt ös igen med GYMMIX Afro-Hit Plyo- Moowy samt Outdoor EFIT med Korpens egen Gladiator Thomas Bergström och tyngdlyftaren Sofia Kärrå också en Korpare. 80 entusiastiska deltagare var på plats och stämningen var som vanligt på topp! Utvärderingen visade på mycket gott betyg! Senior Power Styrketräning för äldre I ett samarbete mellan Gymnastikförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Korpen genomfördes en föreläsning den 9 oktober på GIH med Michael Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap och en av landets främsta experter och forskare inom fysisk träning och hälsa. Han sammanfattade de senaste forskningsrönen inom seniorträning och gav exempel på lämpliga övningar för de viktigaste muskelgrupperna samt principerna kring det optimala upplägget av styrketräning för äldre. Alla erbjöds dessutom att få prova det nya sittande/stående gympaprogrammet Senior Power som vänder sig till äldre på olika nivåer, framtaget i ett samarbete mellan Gymnastikförbundet och Riksförbundet HjärtLung. Över 100 deltagare lät sig inspireras av denna innehållsrika inspirationskväll. 8

10 Länet i siffror Föreningar Antal korpföreningar 40 st 43 st 45 st 39 st Personliga medlemmar Varav år Varav år Antal ungdomar i föreningar Korpförening Medlemmar Medlemmar år 1 Brännpunkten Korpförening Bygg1 Idrottsförening Idrottens idrottsförening 5 4 IS Linné Korpen Moodokwan Nacka Korpförening Sollentuna Korpen Stockholms MIF Korpförening Haninge Korpförening Huddinge Botkyrka Korpförening Lidingö Korpförening Märsta/Sigtuna Korpförening Nacka Korpförening Solna-Sundbyberg Korpförening Södertälje Korpförening Tyresö Korpförening Täby Korpförening Järfälla Korpförening Upplands Väsby Korpförening Vallentuna Rönninge Maple Beefs 20 Korpförening 0 0 Summa

11 Korpföreningar redovisar Personliga Medlemmar Folkmängd Medlemmar i procent av folkmängd Genomgått Utbildning/ Konferens 1 Atea Idrott- och friskvårdsförening 1 2 Brännpunkten Korpförening Bygg1 AB IF 15 4 Byggmiljögruppens IF 15 6 Idrottens idrottsförening IS Linné Järna Idrottsförening KF Get Movin Mornington Korpen Moodfokwan Nacka Korpen Moodokwan Värmdö Korpen Stockholms MIF Korpen GSUN Österåker ,0 14 Korpförening Haninge ,4 15 Korpförening HSB Blåkulla Korpförening Huddinge Botkyrka ,4 17 Korpförening Järfälla ,3 18 Korpförening Lidingö ,7 19 Korpförening Märsta Sigtuna , Korpförening Nacka ,0 21 Korpförening Norrtälje ,3 22 Korpförening Nynäshamn ,0 23 Korpförening Rix Korpförening Sollentuna , Korpförening Solna-Sundbyberg ,8 26 Korpförening Södertälje ,9 27 Korpförening Tyresö ,0 28 Korpförening Täby ,6 29 Korpförening Upplands Väsby ,0 30 Korpförening Ut&Gå Korpförening Vallentuna , Kultur och Sportförening Kraftkällan Rönninge Maple Beets Korpförening Shanta Idrottsförening Stockholms företagarna IK Teleopti Idrottsförening Tynningö idrottsförening 3 38 Vattenfall IF Stockholm Vattenfall IF Södertörn 10 Summa antal medlemmar

12 Idrottslyftsmedel Korpförening Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 1 Bränpunkten Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Botkyrka IS Linné Järfälla Lidingö Märsta- Sigtuna Nacka Nynäshamn Rymden Sollentuna Sportis Stockholms Sundbyberg Södertälje Tyresö Upplands Väsby Vallentuna Värmdö Åkersberga Summa

13 Slutord Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund har under 2014 prioriterat arbetet med utvecklingsinsatser riktade till korpföreningarna i länet. Vi har framför allt arbetat med stöd och utveckling av verksamheten. Det har även skett fortsatt satsning på samordnande och utvecklande insatser som syftar till samverkan mellan korpföreningar. Korpföreningarna Sundbyberg och Solna har under året gått samman. Korpen Stockholms län erbjuder även olika typer av administrativt stöd till korpföreningarna, t.ex. ansökningar om projektmedel och hjälp med att utforma föreningarnas hemsidor. Det är särskilt glädjande att Korpförening Vallentuna under året har haft framgång med sin verksamhet. Vi har fortsatt med att stödja Korpförening Sollentuna, som samordnar verksamhet i Norra Storstockholm. Samarbetet med Korpförening Huddinge Botkyrka upphörde i början av juli. Några föreningar har erhållit betydande likviditetsstöd från Korpen Stockholms län. Våra insatser möjliggörs genom ekonomiskt stöd från landstinget via Stockholms Idrottsförbund samt genom medel från Idrottslyftet, som går direkt till föreningarna. Korpförening Stockholm har under de senaste åren på ett imponerande sätt utökat deltagare i olika verksamheter. Antalet medlemmar i korpföreningarna i länet har ökat något mellan 2013 och 2014 och är cirka i slutet av Antal medlemmar år är Antalet korpföreningar är 39 stycken. Vi fortsätter med arbetet att förnya och modernisera Korpen i nära samverkan med korpföreningarna. Korpen måste bli än mer kundorienterad. Behovet av stöd till och utveckling av korpföreningar är stort särskilt när det gäller styrelseutveckling. Samverkan och samarbete i form av administrativ samordning bör vara en framgångsrik väg. Det är en rimlig utveckling att se över den administrativa organisationen i länet för att nå en mer medlemsanpassad verksamhet. Denna strävan är beroende av demokratiska beslut hos berörda korpföreningar. Ett samarbete med Korpen Riks i dessa frågor har inletts. Stockholm 2 mars 2015 Styrelsen Jan Andersson Ordförande Salebaan Mohamed ledamot Christer Klang ekonomiansvarig Nicita Forsblad ledamot 12

14 Styrelsen för Korpen Stockholms Läns Motionsidrottsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 13

15 Resultaträkning Not Nettoomsättning Bidrag Medlemsavgifter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Ösäkra kundfordringar Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

16 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Not Eget kapital 9 Eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

18 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årbokslutet har uprättats enligt Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värder av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Korpen Stockholms Läns Motionsidrottsförbund och intäktsredovisas vid fakturering. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett vilkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Bidragen intäktsförs när utbetalning sker, dock inte om bidraget är förenat med Föreningskostnader Kostnader som hänför sig till den idrottsliga verksamheten Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningsadministration Korpen Stockholms Län administrerar Idrottslyftsprojekt åt några av länets föreningar. Dessa intäkter och kostnader redovisas under respektive post i resultaträkningen. Länet hjälper även föreningar med personalhantering och dessa kostnader redovisas under personalkostnader. 17

19 Noter Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättningen per rörelsegren Intäkter Uppdrag Intäkter övriga uppdrag Kursverksamhet/deltaaravgifter Konvent/försäljning Not 3 Bidrag Anslag Stockholms IF Stockholms läns landsting Not 4 Föreningskostnader Initieringsbidrag Not 5 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Biljetter, kost och logi Kontorskostnader Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader Not 6 Befarade kundförluster Befarade kundförsluster

20 Not 7 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 3 3 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Anställda (inkl föreningsadministration) Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) ( ) Löner och andra ersättningar Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 Eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter Semesterlöneskuld Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21 20

22 21

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april 2014 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Barnkörveckan på Fårö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer