Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut"

Transkript

1 Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

2 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter. I Sverige samlar KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många idrottsklubbar, ungdomsgårdar och scoutkårer därute, men att vara med i KFUM handlar om så mycket mer än själva aktiviteten eller lägervistelsen. Det handlar om attityd och idé. Om varför och hur vi gör saker, inte bara vad vi gör. Det handlar om helheten - Body Mind Spirit. KFUM har en grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar Body, Mind & Spirit. B O D Y handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. M I N D handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. S P I R I T handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Alla är välkomna till KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. För närvarande har Bromma KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger dock på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUM erbjuder både idrottsverksamhet som volleyboll, innebandy, klättring, parkour, bordtennis och en mångfald av andra fritidsaktiviteter, såsom, teater, dans, sång, animation, tjej- och killgrupper, och scouting. Dessutom driver Bromma KFUM, på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, en ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad lägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, gröna dar, kultur- och kollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM en föreningsallians - KFUM Kärsö. Kärsögården är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Bromma KFUM arbetar även med olika skolprojekt. I Kista driver vi projektet 164 united och genom vårt nyvunna samarbete med Bromma nätverk inom idrottslyftet, har vi även kontakt med andra skolor i närområdet i Bromma. 2

3 FÖRORD Jag vill börja med en uppmaning; läs hela verksamhetsberättelsen! Varför denna uppmaning? Jo, därför att det på ett enkelt sätt ger en bild av den breda verksamhet som bedrivs i vår förening. Det är just den här bredden som är viktig för mig. Alla som intresserade är välkomna att delta utan att föräldrarnas inkomst ska vara avgörande för barn och ungas deltagande i våra olika verksamheter. För oss är detta KFUM-anda i praktiken. Under året har föreningen inlett ett samarbete med Västerleds församling. Dels genom nystartad aktivitet Drop in idrott, men även Idrottskul under terminsloven som härigenom är avgiftsfri för deltagarna. Att vår satsning på verksamhetsutveckling av t ex parkourverksamheten och nystart av innebandygrupper har lett till en kraftig medlemsökning, känns mycket tillfredsställande. Kista ungdomsgård har ett brett samarbete med kommunala förvaltningar, polisen och räddningstjänsten, inte minst genom 164 United. Besökare kommer inte bara från närområdet utan även från andra stadsdelar. Under hösten ökade antalet besökare i en sådan omfattning att extra personalresurser var helt nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt och respektfullt sätt för ungdomarna. Arrendeförhandlingarna med Slottsförvaltningen om villkoren beträffande det markområde där Kärsögården ligger har intensifierats under 2014 men ännu inte kommit till ett avslut. Det sammantagna ekonomiska resultatet är glädjande nog positivt. I resultatet ingår ökade personalkostnader vid Kista ungdomsgård som inte har täckts genom avtalet med Stockholms stad eller genom fondmedel. En viktig utmaning för föreningen är fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av våra olika verksamheter. För detta krävs engagerade ledare, personal, lokaler och välskött ekonomi samt administrativa system som underlättar att till bidragsgivare lämna begärda uppgifter liksom att ge ledningen och styrelsen möjlighet att kontinuerligt följa upp verksamheten. Peter Jansson Ordförande 3

4 Innehållsförteckning ORGANISATION BROMMA KFUM... 6 EKONOMI... 6 PERSONAL... 7 Personal Alvik... 7 Personal Kista... 7 VERKSAMHET - BARN OCH UNGDOM... 8 Innebandy... 8 Pingis... 8 Klätterverksamhet... 9 Parkour... 9 Lovkul - Idrott Drop-in - Idrott Bamsegympa - GympaKidz Futsal Sång Teater Animation Samtalsgrupper - tjejer... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kulturlov Dagläger - Kärsö Kollo Kärsö Tjejläger Gotland Kulturläger Kista Dagläger Lovö Skatecamp Stockholm SKOLSAMARBETEN United Bromma Nätverk/Idrottslyftet SEKTIONER Scoutkåren KFUM Bromma Vinsta - Hjulsta scoutkår KFUM Bromma KFUM Volleyboll VERKSAMHET - SENIOR Morgongymnasterna Basket UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård Utbildning

5 Läger ARBETSOMRÅDEN Fokusområden år Prioriterade frågor Sporthallen Idrottsbonus/Idrottslyftet Ledarvård Kvalitetssäkring Utbildning Lägerledarutbildning Första hjälpen, HLR och vattenlivräddning Helheten KFUM Triangel... Fel! Bokmärket är inte definierat. Personalutbildning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arrangemang Representation Internationellt arbete East Jerusalem YMCA Information och marknadsföring Jämställdhet Miljö Samverkan Kärsögården Y s Men s Club Stockholm-Bromma Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik LOKALER Förenings- och kanslilokaler Sporthallen Lovöstugorna Scoutlokalen på Olov Jönssons Gränd MEDLEMSREDOVISNING FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. ÅRSBOKSLUT... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. SLUTORD

6 Bromma KFUM V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E O C H Å R S B O K S L U T ORGANISATION BROMMA KFUM Bromma KFUM är ansluten till KFUM Sverige via specialförbunden KFUMs Triangelförbund, KFUMs Idrottsförbund och KFUMs Scoutförbund. Föreningen är även ansluten till Riksidrottsförbundet via Svenska Klätterförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Bordtennisförbundet samt Svenska Volleybollförbundet. Föreningen har, förutom i föreningsstyrelsen, arbetat i olika arbetsgrupper och kommittéer under året: Föreningsstyrelsen Ordf. Peter Jansson, Vice ordf. Jan Johansson Sekreterare Henrik Karlsson-Rodén, Kassör - Claes Eliason, Karin Hammar, Anna Höök, Patrik Schröder, Francesco André Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt-Marie Sundin - Kistagården Under 2014 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Utöver detta har styrelsen deltagit i arbetsgrupper och vid olika arrangemang. Ekonomirådet Erik Pettersson, Claes Eliason, Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt-Marie Sundin Kista Ekonomigruppen har haft 2 protokollförda sammanträden samt flertalet informella överläggningar under 2014 angående resultat, budget och övergripande ekonomifrågor. Personalrådet Emilie Rodén, Jan Johansson, Peter Jansson, Claes Eliason Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt- Marie Sundin - Kista Personalrådet har haft 2 protokollförda sammanträden samt flertalet informella överläggningar under 2014 och arbetat med alla typer av personalfrågor. EKONOMI Under 2014 har vi förutom bidrag från stat, kommun och KFUM-organisationen, fått generösa bidrag från flertalet stiftelser och fonder, utan vilkas bidrag vi inte skulle kunna erbjuda den mångfald av 6

7 aktiviteter och läger som beskrivs i denna skrift. Samtliga finns omnämnda i vårt slutord och varma tack. PERSONAL Personal Alvik Anna Paganus har arbetat som Verksamhetsutvecklare/Projektkoordinator. Anna är ansvarig för fundraising, marknadsföring, all barn- och ungdomsverksamhet med fokus på kultur, sommarläger, arrangemang, skolsamarbeten samt marknadsföring. Måddan Åberg har arbetat som kontorsassistent på halvtid och har främst haft ansvar för medlemsregistrering, närvarokort samt fakturering och viss bokföring. Erik Ekberg har under våren arbetat som idrottsansvarig på deltid ca 20 %. Fr o m september omvandlades Eriks anställningsform till en tillsvidareanställning som Idrottsutvecklare på 80%. Erik har ansvarat för idrottsverksamheten i föreningen, som tex Innebandy, Parkour, Drop-in idrott, Idrottslyftet och samtlig lovverksamhet (sommar, höst och vår) både på Kärsö och i Alvik. Eva Maria Väfors har som kanslichef ansvarat för föreningens ekonomi-, bidrags- och övergripande personalfrågor. Eva-Maria har också fungerat som handläggare åt Stiftelsen KFUMs studenthem, Kärsö Fastighets AB, samt Assar Etta Fastighets AB. Sebastian V Kolley har arbetat som lokalvårdare för sporthallen t.o.m. maj månad. Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö har fr om september arbetat som timledare med Parkour, Innebandy, Idrottslyftet, Drop-in idrott samt städning i sporthall och föreningslokaler. Personal Kista Enhetschef Britt-Marie Sundin är ansvarig för ekonomi, personal och verksamhetsutveckling i Kista Arman Valikhani arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården och är ansvarig för park och hus Ulrika Tidén är ansvarig för vår KTT verksamhet, och arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården. Ermias Gonday är fritidsledare på Ungdomsgården och ansvarig för vår musik- och kulturverksamhet. Naima Noori är anställd som fritidsledare på Ungdomsgården och är café-ansvarig. Anders Marcus är anställd som fritidsledare på Ungdomsgården och är vår kreativa levnadskonstnär. Petter Roman har arbetat som fritidsledare och arbetar även på KFUM Uppsalas ungdomsgård i Gottsunda Jimmy Bergman arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården Elsa Frostell är anställd som fritidsledare sedan november 2013 Jorge Apablaza Castro som jobbat med att arrangera 164 Festivalen, hiphop workshop och kulturläger. Hans Boholm är anställd som lokalvårdare i huset. 7

8 Sam Figell, Daniel Perez-Peric, Salah Abdulle, Nasir Shalash, Inas Murad, Maria Paz Ojeda, Abel Tesfay, Omar Djillali-Merzoug, Ibrahim Ansara, Quena Soruco, Jorge Apablaza Castro har gjort ett ovärderligt arbete som fritidsledare på ungdomsgården. VERKSAMHET - BARN OCH UNGDOM Innebandy Under 2014 har följande lag och ledare varit aktiva: PF99 Annika Oskarsson, Magnus Gauffin, Hampus Hedlund (from ht) FP03 Iain Bade, Björn Samulesson, Cecilia Kull-Samuelsson P04 Tommy Eklund, Örjan Lindström, Marcus Gärdebrandt FP05 Nina Forsberg, Conny Andersson, Andreas Sigevall P06 Henrik Lennermark, Marie Malmberg P06-08 Oliver Ekesiöö, Ludvig Nygård (from ht) P06-09 Oliver Ekesiöö, Ludvig Nygård (from ht) P04-06 Hanna Ramsten (from ht) Under våren 2014 hade vi 5 aktiva lag. Vissa av dessa lag börjat skapa en form av samarbete tack vare att vi numera hade blocktider i nya hallen, Mossenhallarna. Vilket gav lagen möjligheten att träffa på varandra. Till hösten 2014 anmälde sig P99, PF03, P04. P05 till seriespel. PF03 och P04 valde att dessutom gemensamt dela på ytterligare en serie för att få mer matchträning. P06 valde att delta i minicupen. Viktigt för föreningen inför hösten var att lyckas få maximalt med tider i Mossenhallarna för att försöka få det att bli vår hemmahall. Dessvärre fick vi till en början inga träningstider där överhuvudtaget. Men efter en del jagande lyckades vid få tag på en del tider. I KFUM-Hallen valde vi att sätta 2 stycken dagar som innebandydagar, måndagar och torsdagar. Så att lagen skulle komma efter varandra och på så sätt lära känna varandra. Flera av algen valde även att gå ihop för att köpa in två nya matchställ, västar och bollar. Under hösten såg vi att vår väntelista fylldes på och därför kallade vi till två föräldramöten för att försöka bilda två nya lag. Efter föräldramötena valde vi att hålla fyra träningar med prova på. Två utav träningarna var för spelare födda och den andra tiden var för spelare födda (Vi hade ett stort intresse från barn födda 2006). Vid första tillfället för barn födda dök det upp 32 stycken barn i KFUM-Hallen. Vi valde då snabbt att dela in barnen i två grupper på måndagarna. I gruppen på torsdagar för barn födda hade vi inte lika stort intresse, men vi valde ändå att köra vidare. Det positiva med det laget är att det består till 50% av tjejer och till 50% av killar. Ett par veckor in med de nya grupperna besökte vi P99 där vi försökte få någon att hjälpa till som tränare i de nya grupperna. En spelare, Ludvig Nygård var intresserad och provade att vara med Oliver på måndagar. Det föll väl ut, och idag är Ludvig och Oliver ledare tillsammans för de två lagen. Pingis Vilande i väntan på tider i lokaler där det finns utrustning, alternativt möjlighet att förvara egen utrustning. 8

9 Klätterverksamhet Vilande i väntan på rimliga och funktionella lokaler samt ledare Parkour Under vårterminen 2014 fortsatte verksamheten växa i den utsträckningen som var möjlig. Vi hade 3 stycken fortsättningsgrupper, en fri träning och 4 nybörjargrupper. Nytt var även en utomhusgrupp som tränade på lördagar. Vår ledargrupp fortsatte att växa under terminen vilket ledde till att vi under terminens gång kunde starta ytterligare två nybörjargrupper. Ledare för vårterminen var, Mathias Abelin (som slutade tidigt pga studier i Tyskland), Brandon Sandén, Neville Bhattarchajee, Amanda Ledell, Jakob Bolin, Jesper Edberg och Sara Karlqvist. Under en längre period hade även Erik Ekberg försökt övertala ett par äldre deltagare att prova att bli ledare. Efter ett par månaders fundering valde två stycken att bli hjälpledare; Theodor Åstrand och Vincent Säflund. Båda två gick in och hade hand om nybörjargrupper tillsammans med de andra ledare. Under vårterminen hade vi ca 180 parkourmedlemmar. Under terminen kom det fram att det förkom mobbing i två utav våra grupper. Vi valde att hantera det genom att Erik kom ut på träningarna och pratade om Body Mind Spirit (som det står på alla tröjor) och att hos oss vill vi att alla ska triva och ha det bra. Därför ska alla vara snälla mot alla och alla ska känna att det är kul att komma till träningen. I slutet av vårterminen gick det ut en stor undersökning till alla deltagares föräldrar i parkouren. För att utvecklas till nästa termin vill de flesta att vi har mindre barngrupper och fler träningar i veckan. De flesta ger även beröm till våra ledare för att de finns där och peppar, ger tips och ser barnen. Inför höstterminen finns det flera saker att jobba med. En utmaning som identifierats var att våra ledare var väldigt duktiga på parkour, men saknade kunskap om att vara ledare och det administrativa arbetet kring att vara ledare. Därför fick Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö i ansvar att strukturera upp parkouren och delta under varje träning. Ett annat problem som vi hade var att fördelningen av halltider i Bromma Gymnasium gav oss begränsade möjligheter att bedriva en avancerad form av träning. När terminen startade byggde träningarna på att vi på måndagar klockan 18-20:30 var i Bromma Gymnasium och hade två olika grupper varav en kallades för avancerad och vände sig till de som har tränat i minst två år. Tisdagar och onsdagar klockan hade vi nybörjargrupper i KFUM-Hallen och på torsdagar hade vi tre fortsättningsgrupper från Totalt blev det 15 olika grupper. Alla grupper var ålders och nivåindelade. Nytt för terminen var att vi skapade en grupp som vänder sig mot yngre deltagare, 6-9 år. Den gruppen hade plats för maximalt 12 deltagare medan resten av nybörjargrupperna hade 18 platser i varje och fortsättningsgrupperna hade 22 platser. Grupperna jobbade mer med samarbetsövningar och vi upplever att grupperna har haft roligare ihop och vi har lyckats behålla flera deltagare trots att de egentligen kanske inte är speciellt intresserade utav parkour. Under höstterminen hade vi ca 280 aktiva parkourare. Under hösten 2014 gjorde vi på nytt en undersökning bland alla våra parkourare. I den enkäten jämfördes även resultatet mot vårterminen. 9

10 Lovkul - Idrott Under Sport- Påsk- och höstlov höll vi drop-in idrott i sporthallen för barn 7-12 år gamla. Deltagarna får på prova på flera idrotter och lekar. Dagarna hålls mellan Deltagarna äter lunch på plats i vårt klubbrum. Deltagarantalet har varierat från 10 stycken till runt 30 på en dag. En normaldag är det runt 20 deltagare. Under loven har Erik Ekberg, Neville Bhattarchajee, Johanna Dahlborn, Oliver Ekesiöö, Jakob Ringström Chergui, Amanda Ledell och Hanna Ramsten varit ledare. Under höstlovet hade vi även två feriejobbare, Dia och Jerry på plats från Hässelby-Vällingby stadsdel. Sen hösten har även Västerleds församling ingått i Lovkul idrott. Förändringarna det har inneburit är att allt är numera gratis. Vi bjuder på lunch till alla deltagare. Västerled har även två ledare på plats som håller i kreativ verkstad i deras lokaler. Tanken är att barnen skall kunna gå fritt mellan sporthallen och deras lokaler. Under hösten var deltagarna mestadels i sporthallen. Från Västerleds församling jobbade Felicia och Felix. Felix har även stark anknytning till Bromma KFUM i flera sammanhang. Drop-in - Idrott I samarbete med Västerleds församling påbörjade det ett projekt på fredagarmellan 15:30-17:00 för att nå främst deltagare från Alviks skolans mellanstadie. Tanken var att skapa en bra aktivitet som får barnen i området att röra på sig. Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö har funnit i hallen varje vecka och stöttat de som kommer dit med att hitta på bra aktiviter. Allt bygger på att ledarna enbart finns där för att hjälpa deltagarna att komma på en aktivitet som de vill göra. De första veckorna var det 0-3 deltagare på gång. Men under terminen skapades det en allt större bas. Som mest var det 28 deltagare en fredag. Bamsegympa - GympaKidz Hanna Ramsten har under året kollat på möjligheterna för att starta upp barngymnastik i föreningen. Ännu är inget projekt påbörjat, men föreningar har vid 4 tillfällen varit ute i Södra Ängby Skola och hållt i en blandning av barngymnastik och parkour. Futsal Oliver Ekesiöö har under året kollat på möjligheterna för att starta upp Futsal i föreningen. Ännu är inget projekt påbörjat, men föreningar har vid 3 tillfällen varit ute i Höglandsskolan och hållt i Futsal. Sång Under 2014 har sångcoaching under våren haft 13 deltagare och under hösten 9 stycken. Carro Tammi som fortsatt som ledare har stöttat deltagarna inte bara i utvecklandet av deras röster, men även av dem själva. Teater Teaterverksamheten har fortsatt under ledning av Annika Strömstedt. Under loven har hon även lett våra workshops i teater som har varit en del av vår lovsatsning med kulturinriktning. Både terminsteatern och lovens workshops har avslutats med en föreställning för föräldrar och syskon. Under våren var 10

11 teatergruppen överfull med 13 deltagare och under hösten 9. Maxantalet vi satt är 12. Sportlovsworkshopen tvingades vi ställa in då vi endast fått in två anmälningar, men både påsk- och höstlovet drog fulla grupper. Animation Per Fenger-Krogh har använt sig av animation som ett verktyg i en grupp barn och ungdomars utveckling. Genom att varva animation med gruppstärkande övningar har animationen blivit en populär aktivitet som i enlighet med Body Mind Spirit konceptet levererar mer än bara färdigheter i animation. Deltagarantalet har under våren varit 7 och under våren 6. Vi tar emot max 8 deltagare på grund av utrustning och utrymme, så grupperna har inte varit helt fulla. Under loven har animation varit en del av vår kulturverksamhet då vi erbjudit fristående workshops under fyra dagar. Då vår ordinarie ledare Per, har annat arbete, har vi rekryterat andra animationsledare under loven. Samtliga workshops har haft maxantal deltagare (8 stycken). Samtalsgrupp - tjejer Carro Tammi har fortsatt som ledare för vår tjejgrupp i Alvik. Målgruppen har främst varit tjejer från årskurs 4, men några äldre har varit med och fungerat som hjälpledare. Tjejgruppen har haft drygt tio deltagare under både terminerna. Carro har fortsatt sitt fantastiska arbete med de unga tjejerna och varvat diskussioner om vänskap, familjen, relationer, kärlek, attityder, värderingar och framtidsdrömmar med aktiviteter. Deltagarna själva har varit med och planerat och utformat verksamheten i enlighet med brukarinflytande tanken. Varje grupp utformas efter dess unika behov. De har under året haft en dag ute på Kärsö tillsammans. Kulturlov Under loven har de ordinarie grupperna uppehåll och vi har istället erbjudit workshops under fyra dagar inom inriktningarna teater och animation. Trots att de arbetat med sina egna projekt har de haft en del gemensamma lekar och aktiviteter. Grupperna har fyllts och som avslutning har de två grupperna haft en gemensam avslutning då föräldrar bjudits in för att se teaterföreställning och färdiga animerade filmer. Samtliga workshops har varit fulla med undantag av sportlovets teaterworkshop som tvingades ställas in då vi bara hade två anmälda deltagare. Dagläger - Kärsö Under sommaren 2014, anordnade Bromma KFUM sport-, animations- och teaterläger (vecka 25 och 26). Samtliga läger anordnades på Kärsögården. För ledarna ordnades tre utbildningsdagar där bland annat föreningskunskap, krishantering, första hjälpen, livräddning i vatten samt grupp- och ledarskapsövningar ingick. Kollo Kärsö Ett kollo på Kärsö under veckorna 25 och 26, med cirka 20 deltagare per dag, i huvudsak för barn boende i Rinkeby-Kista. Här erbjuds liknande aktiviteter som för sportlägret, som t.ex. kanotpaddling, 11

12 beachvolleyboll, frisbeegolf, bad och temadagar men under friare former. Busstransport till och från Kista möjliggör att flera kommer ut i en skärgårdsliknande miljö.. Vi hade även 10 unga sommarjobbare under kolloperioden. Tjejläger Gotland Tjejlägret på Gotland genomfördes en vecka i juni med 17 deltagare och 4 ledare. Vi använde oss av metoder som ridning, yoga, core, grupp och värderingsövningar, kommunikationsövningar samt lagade ekologisk och närproducerad mat med fokus på Unga Tjejers Hälsa och Självkänsla. Vi hade en fotoworkshop med olika Gotlands teman och avslutade lägret med ett foto vernissage med inbjudna gäster från den lokala gården vi bodde på. Alla tjejer hade ansvar för en egen häst under veckan som de fick lära känna och ta hand om. De utmanade sina gränser genom att rida och umgås med hästar, allt för att stärka självbilden, den fysiska hälsan och välbefinnandet. Under veckan fick de även prova ett antal aktiviteter som yoga, långsamma kinetiska rörelser, massage, själstärkande övningar och värderingsövningar. Ett koncept som vi arbetat med tidigare och som gett tydligt resultat både för gruppen som helhet och för individerna. Kulturläger Kista På höstlovet arrangerades ett kulturläger med inriktning mot hiphop med Abel Tesfay även känd som hiphoparen Denz och Jorge Apablaza Castro som är DJ och musikproducent. De hade en veckas lång workshop med en blandad grupp av killar och tjejer. Några av våra killar från vår korttidstillsynsgrupp producerade en låt som de är mycket stolta över De har jobbat med mixning, rapteknik, låtskrivandets konst, produktion av beats, inspelningsteknik och hur man arbetar med låttexter. Abel/Denz och Jorge är två härliga killar som verkligen inspirerar och sprider en fantastisk energi i huset. Dagläger Lovö Projektet gröna dar, ett dagläger för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning hölls under två veckor i juli. Sammanlagt 18 barn (Max 13/vecka) och ett flertal assistenter deltog under ledning av 4-5 lägerledare och en ledaraspirant. Några deltog två veckor, andra en vecka och någon endast några dagar. Under lägret paddlade barnen kanot, fiskade, badade och utmanade sig själva efter egen förmåga. De provade på samarbetsövningar, skattjakt, femkamp och nya lekar. All mat lagades tillsammans över öppen eld. Varje morgon hade vi en gemensam samling där barnen själva hade viss möjlighet att påverka aktiviteterna utifrån deras behov och efter väderförhållandena. Vi arrangerade en frivillig övernattning som var mycket uppskattad. Skatecamp Stockholm För 13:e året i rad anordnades Stockholm Skatecamp, ett annorlunda skateboardläger där man tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skateboardåkare får träffa nya vänner, utveckla sin åkning och undersöka sommar-stockholm som skateboardstad. Deltagarna bodde på KFUM Kista 12

13 ungdomsgård med en skate - yta precis bakom knuten. Skatecamp bestod av två tredagars läger med ca 30 deltagare per läger. Deltagare från Rinkeby-Kista erbjuds ett antal gratisplatser. SKOLSAMARBETEN 164 United Under 2014 fortsatte 164 United. Bromma KFUM driver projektet som är ett samarbete mellan de kommunala skolorna, ungdomsgården, ungdomsmottagningen, fältassistenterna, brandinformatörer och närpolisen i Kista. Vid flera tillfällen på våren och hösten, genomfördes temadagar i samarbetsanda ute på Kärsö med olika årskurser. Temadagar genomfördes med hjälp av personal från KFUM Kista ungdomsgård och Bromma KFUM i samarbete med Kista närpolis och fältgruppen i Kista på Kistagården med specifika klasser på uppdrag av skolan. Behoven såg olika ut för de olika klasserna och temadagarna skräddarsyddes efter skolans önskemål. I höstas arrangerades en 164 United dag vid KFUM Kista ungdomsgård där samtliga elever i den kommunala grundskolan och deras föräldrar bjöds in för att träffa samtliga samverkande enheter och ställa frågor om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att skapa ett tryggt område. Våra samtalsgrupper (tjej- och killgrupper) är en del av 164 United projektet. Bromma Nätverk/Idrottslyftet Under vårterminen 2014 höll vi en aktivitetsdag för Engelska skolan Bromma där deras elever fick prova på innebandy och parkour. Engelska skolans idrottslärare kontaktade senare oss och bokade oss till en hel vecka i mitten av mars. Då höll vi ca 25 timmar parkour (samtliga av hans klasser) på en vecka i deras idrottshall. Samarbetet med nätverket har hjälpt oss att fylla grupper på våra terminsbaserade verksamheter. Inför ledarrekryteringen till sommarlägren lyckades vi genom parkourträningen dessutom nå ut till flera 8-9 klassare i Engelska skolan som sökte till ledarasprirant, 4 av dem anställdes senare till sommarens ledaruppdrag. Under hösten valde vi att gå i ett till nätverk, Nätverket Hässelby-Vällingby. Målsättningen var att sprida våra aktiviteter även till dessa områden. Under hösten besöktes 10 olika skolor, varav 3 i Hässelby-Vällingby nätverket. I de flesta utav skolorna var vi ute en hel vecka och höll i aktiviter. Aktiviteter som vi har hållt i under hösten är; Barngymnastik, Futsal, Volleyboll och Parkour. Fördelen med nätverket är att vi får träffa vår målgrupp och prata direkt till dem. De har lett till att vi skapar ett intresse hos eleverna och många av våra nya medlemmar de senaste åren är tack vare våra besök i klasserna. 13

14 SEKTIONER Scoutkåren KFUM Bromma Scoutkåren har varit vilande under hela 2014, dock har ledare samarbetat med Vinsta scoutkår. Vinsta - Hjulsta scoutkår KFUM Malin Samzelius har varit ordförande och Francesco André har varit vår representant i Bromma KFUMs styrelse. Vi har under året har flera aktiva grupper; Miniorer, Juniorer, Patrull/Äventyrare, Rover/Utmanarna och Knallhattarna. Vi arrangerade en gökotta på Långholmen, Julhälsning i scoutlokalen och året avslutades med julmiddag för ledare, styrelsen och inbjudna gäster. Bromma KFUM Volleyboll Styrelsen Mahsa Arani och därefter Andreas Wejde har varit ordförande i volleybollsektionen och 3 protokollförda möten har hållits under verksamhetsåret. Sektionen har under året 2014 bedrivit verksamhet efter mottot Stockholms trevligaste klubb! Klubben har under året haft ett damlag; Damer A samt FU17. Herrverksamheten har haft 2 seniorlag; Herrar A, Herrar B. Klubben har under 2014 bedrivit beachvolleyverksamhet på flera olika sätt. Fokus har legat på breddverksamhet där den vanlige motionsspelaren har getts möjlighet att träna beachvolley och spela lättillgängliga turneringar. Klubben har under sommaren arrangerat Måndagsbeachen ute på Gärdet. En markant ökning av antalet anmälda lag kunde noteras under sommaren vilket visar att intresset för turneringen ökar i takt med att antalet beachspelare i Stockholmsområdet ökar. I Hagaparken arrangerade Bromma Parkvolleyn. Antalet lag i Parkvolley har varit ungefär konstant de senaste åren. Verksamheten finansieras ändå främst av tränings- och medlemsavgifter, det vill säga direkt av medlemmarna. Flicklaget är bidragsberättigat och får ta del av statliga och kommunala bidrag. På kostnadssidan är hallhyrorna den dominerande posten. Även avgifterna till förbudet, anmälningsavgifter och licensavgifter utgör stora fasta kostnader. VERKSAMHET - SENIOR Morgongymnasterna Våra morgongymnaster håller till i KFUM-hallen varje tisdag- och torsdagsmorgon. Claes Wallentinsson har varit DSL (Den Store Ledaren) och skaran av morgonpigga motionärer har växt. Ett mycket uppskattat inslag i gemenskapen är efterföljande fikastund i föreningslokalerna. Basket Herrar Veteraner med Ragnar Persson i spetsen tränar basket i KFUM hallen på tisdagskvällar året om. 14

15 UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård KFUM Kista ungdomsgård är sedan 1979 Bromma KFUMs föreningsdrivna ungdomsgård i Kista. Lokalerna har under 2014 rymt två verksamheter under ett och samma tak; Fritidsklubben och Ungdomsgården i Kista. Ungdomsverksamheten drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och finansieras genom särskilda anslag från densamma. Vi har avtal med Sundbybergs kommun och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd) och vi bedriver KTT (kortidstillsyn) på lov och studiedagar Från och med juli 2012 fick KFUM Kista ungdomsgård förnyat förtroende att fortsätta driva verksamheten i Kista. Under 6 veckor på våren 2012 jobbade med att lägga ett anbud på vår verksamhet som var ute på offentlig upphandling, vi vann upphandlingen vilket resulterade i ett nytt avtal. Vår målgrupp är 10-15år och våra öppettider är måndag, tisdag, torsdag 17-21:30, onsdag 18-21:30, fredag 17:00-24:00 och lördag 18:00-24:00. Vi har under året lagt mycket fokus på att bygga relationer med våra besökare för att öka känslan av trygghet, tillit och delaktighet. Våra prioriterade områden under 2014 har varit: 164 United Kompetensutveckling / utbildning Hälsa Mångfald och Jämställdhetsarbete PR och Marknadsföring av KFUM Kista Ungdomsgård Våra fokus områden enligt uppdrag är: Lovaktiviteter med bland annat lägerverksamhet. Verksamhetsutveckling med fokus på bland annat genus och kultur Samverkan med föreningslivet Besökarnas delaktighet och inflytande Utbildning Vi har under året deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Under 2014 har personal deltagit i föreläsningar som vi anordnat inom vårt projekt 164 United. Föreläsningarna har skräddarsytts efter personalens efterfrågan. Vi har behandlat ämnen som t.ex. Kommunikation i ett förändringsarbete, maktlekar och näthat. Vi genomförde en George och William utbildning med 10 unga feriearbetare från Rinkeby-Kista som arbetade på vårt sommarkollo. Britt-Marie Sundin har fortsatt sin utbildning till kommunikolog inom Kommunikation i förändringsarbete på MetaNoova. Den ur personalen som är Arbetsmiljöombud har gått en Arbetsmiljöutbildning som omfattade tre dagar. En personal har deltagit i Triangelförbudets helgkurs om Ungas Hälsa på Kärsön. Personal deltog även i KFUM Sveriges Storförenings Nätverks Träff på KFUM Central. Två personal deltog på en tema dag med Non Smoking Generation med övriga mötesplatser i Rinkeby-Kista Stadsdel. Vi har tillsammans med övriga mötesplatser gått med i nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan). Läger Vi genomförde kollo på Kärsön, tjejläger på Gotland, Skate camp och Kulturläger, mer om detta går att läsa på sid

16 ARBETSOMRÅDEN Fokusområden år Prioriterade frågor Sporthallen Hantera frågan om vi ska behålla sporthallen i Alvik eller inte. Efter besked om vi får igenom idrottsbonusansökan eller inte måste frågan övervägas och förhandlas med Västerleds församling. Se över möjligheterna att göra om den till en actionhall. Vi behöver ett tioårskontrakt. Vi har fått ett två års kontrakt. Idrottsbonusansökan berör inte sporthallsfrågan längre. Actionhall är inte lika intressant längre då vi inte tror parkourintresset kommer hålla i sig på längre sikt. Å andra sidan kan en sådan satsning gynna föreningens verksamhet i hallen då vi kan rusta upp hallen och göra den mer attraktiv, med t.ex. bommar, fräscha duschar etc. Idrottsbonus/Idrottslyftet Söka idrottsbonus för drop-in idrott och friluftsliv på Lovö. Vi vill se över möjligheterna att ansluta oss till flera nätverk ex. Kista, Ekerö, Hässelby/Vällingby. Idrottsbonusansökan inlämnad och avslagen, på grund av de höga kostnaderna för projektledare. Nämnden skriver i sitt utlåtande att nämnden önskar se en fördjupad redovisning hur förvaltningen kan stötta Bromma KFUM kring alternativa vägar för projektet Då projektet annars verkar väl genomarbetat ser nämnden ett värde i att man återupptar diskussionerna med föreningen, med förhoppningen att hitta en genomförbar lösning. Vi har anslutit oss till nätverket/idrottslyftet Hässelby/Vällingby. Ekerö har inget nätverk och vi har ännu inte gått med i nätverket i Kista. Ledarvård Gemensamma träffar minst en gång/termin ex. för innebandyledare. Föreläsningar. Ledarmingel. Årsmötet. Få det att bli årets höjdpunkt. Göra en enkät till alla ledare om vad de önskar. Använd som underlag för ett ledarvårdsprogram som ska vara klart senast december Gemensamma träffar för innebandyledare har genomförts. Har även skett med parkourledarna. Föreläsning skedde för sommarlägerledare, men ingen föreläsning för alla ledare i föreningen förutom de som arrangeras externt som de kan anmäla sig till via ledarbrevet. Ledarmingel med peruanskt mat-tema lockade både ledare, styrelsemedlemmar och personal. Årsmötet drog fler unga ledare än tidigare. Felix Ekesiöö var vår yngsta ordförande genom tiderna. Unga ledare ordnade med maten till mötet. Enkäten är inte genomförd och framflyttad till Kvalitetssäkring Sedan 2012 arbetar vi i verksamhetsplaneringen med ett Kvalitetssäkringssystem. Systemet omfattar uppföljningsbara mål och rutiner för utförandet, uppföljning, kvalitetskontroll och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Kvalitetssäkringsdokumentet har uppdaterats under året. 16

17 Utbildning Lägerledarutbildning Tre utbildningsdagar för sommarens ledare hölls på Kärsö. Denna innehöll George och Williams, föreningskunskap, krishantering, teambuilding och ledarskapsövningar. Utbildningen hölls av Erik Ekberg och Anna Paganus. Tove Larsson från KFUM region Stockholm Gotland presenterade möjligheter inom KFUM. Malin Bernt, Marie Erdmann Wehinger och Karin Wallin från Idrottsförvaltningen Stockholm Stad höll i en föreläsning om hur du som ledare bemöter barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Första hjälpen, HLR och vattenlivräddning. En utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, samt vattenlivräddning, med inriktning för barn, hölls i maj 2014 för sammanlagt 28 ledare, verksamma inom sport-, animation-, teater, och gröna dar läger. Utbildningen hölls av Svenska livräddningssällskapet. Helheten George och Williams utbildning genomfördes i samband med utbildningshelg för lägerledare inför Kärsösommar, utbildningen hölls av Tove Larsson EMMA Utbildningen hölls våren 2014 ute på Ängsholmen Laurynas O Shea deltog från föreningen. Under hösten deltog Sara Karlqvist och Sofia Gabrielsson på en internationell Emma utbildning med representanter från bland annat Sydafrika. MARY Jamila Chergui Ringström deltog på Mary utbildningen under hösten 2014 tillsammans med andra KFUM ledare från Sverige. Utbildning hölls 2014 i Edinburgh. KFUM Triangel BRIS - Mental Health First Aid Annika Strömstedt, Johanna Dahlborn, Anders Marcus, Oliver Ekesiöö och Felix Ekesiöö Personalutbildning Anna Paganus påbörjade grundkurs i kommunikologi Ledarskap i förändring. Måddan Åberg och Eva-Maria Väfors har deltagit på Officekurs Arrangemang Föreningsstämman ägde rum den 29 april på Gustavslundsvägen och samlade 25 deltagare. Felix Ekesiöö gjorde sin debut som mötesordförande, föreningens yngsta någonsin. Världens Barn Insamlingen fick under 2014 ta paus. Julmarknad arrangerades av Y s Men i traditionell anda i Brommasalen på Gustavslundsvägen den första advent. Ledarmingel med peruanskt tema lockade drygt 20 ledare från våra olika verksamheter. Fokus på ledarminglet var och är att uppskatta våra ledare för deras insatser. Representation Föreningen har 2014 haft som målsättning att aktivt delta i såväl regionala som nationella arrangemang och konferenser. Följande deltog på dessa arrangemang; Triangelförbundets Riksstämma Felix Ekesiöö, Eva-Maria Väfors, Claes Eliason Stockholmregionens regionsombudsmöte - Erik Ekberg, Oliver Ekesiöö, Felix Ekesiöö, Elina Rosenborg Stockholmregionens inspirationsdag Anna Paganus, Felix Ekesiöö, Eva-Maria Väfors, Erik Ekberg Idrottsförbundets Förbundsmöte Mahsa Arani, Torbjörn Johansson, Claes Eliason, Erik Ekberg 17

18 KFUMs Storföreningsnätverk i Stockholm Peter Jansson, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors, Britt-Marie Sundin och Erik Ekberg IDEAs Årsmöte Peter Jansson IDEAs Avtalskonferens Eva-Maria Väfors KFUM Triangels referensgrupp för medlemsregister Eva-Maria Väfors Stockholmregionens medarbetarsamlingar - Erik Ekberg, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors samt Britt-Marie Sundin Stockholmregionens ordförande och medarbetarkonferens Erik Ekberg, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors, Janne Johansson, Britt-Marie Sundin, Felix Ekesiöö Stockholmregionens ekonominätverk Eva-Maria Väfors Internationellt arbete East Jerusalem YMCA Föreningen har sedan 1998 drivit internationella biståndsprojekt med KFUM Östra Jerusalem. Under de senaste åren har arbetet främst fokuserats kring ledarskapsutbildning för unga ledare och KFUM:s utbildningspaket "helheten". Vi sökte pengar för en grupp att resa ner till Palestina men fick avslag, därav inget utbyte under Information och marknadsföring Under 2014 har vi arbetat efter vår enkla information och marknadsföringsstrategi Förmedla gemensamt varumärke och värdegrund; Bromma KFUM och Body Mind Spirit. Använd likadan layout för visitkort, signatur mejl, brevhuvud. Trycksaker, använd gemensamt profiltryck. Ex. Bromma KFUM loggan och/eller Body Mind Spirit trycket. Skapa en mall för mejlutskick i mailchimp. Layouten på mejlet ska direkt avslöja att det kommer från Bromma KFUM. Använd i första hand mejl för kommunikation. Lägg alltid upp senaste Brommaspegeln som pdf på hemsidan. Sociala medier, välj gärna en gemensam profilbild för samtliga medier. Hänvisa alltid till den gemensamma hemsidan. Affischering. Använd alltid samma logga på alla affischer. Hänvisa alltid till hemsidan. Genustänk i all marknadsföring. Använd framtagen checklista. Jämställdhet Bromma KFUM arbetar ständigt för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och känna sig välkomna, oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, social bakgrund, klass, sexualitet eller religion. Vi arbetar mycket framförallt i vår verksamhet i Kista med ledarskap med ett genus- och normkritiskt perspektiv genom diskussioner, workshops, seminarier och utbildningar. Miljö Under 2014 har vi fortsatt arbetet med att verka för ett mer integrerat miljötänk i vår föreningsverksamhet i Alvik och Kista. Vi satsar på att i första hand hyra miljöbilar, köpa ekologiska och kravmärkta produkter samt att sopsortera och återvinna. 18

19 Samverkan Kärsögården Kärsögården är belägen på Kärsön utanför Drottningholm i Mälaren. Verksamheten drivs av KFUM Kärsö, en föreningsallians mellan Bromma KFUM, Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik, KFUM Söder och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Som sig bör utgjorde sommaren årets höjdpunkt med en mängd olika läger, både dagkollo och övernattningsläger. Våren och hösten dominerades av programverksamhet med lägerskolor och idrottsdagar. Mälarblick, som uppfördes 2010, innehållandes ny matsal, kiosk, relaxavdelning och förrådsutrymmen, utökade föreningens möjligheter att bredda barn- och ungdomsverksamheten under sommaren samt servicen till allmänheten som nyttjar anläggningen. Den mångfald bland de grupper som nyttjar anläggningen leder till spännande möten och sätter sin prägel på Kärsön som ett aktivitetscenter för barn, ungdomar och familjer. Ett stort tack till alla ledare, deltagare, ideella krafter, personal och allmänhet som tillsammans gör Kärsögården till vad det är idag. Y s Men s Club Stockholm-Bromma Y s Men Club Stockholm-Bromma arbetar målmedvetet för att öka medlemsantalet i klubben, genom att bli fler kan vi göra mer. Vi tror att personer inom/från KFUM kan göra en insats inom Y s Men. Genom att vara med i Y s Men s rörelsen ges man möjlighet att stödja ungdomsverksamheten i KFUM både på ett lokalt plan i Bromma-Stockholm såväl som på ett internationellt plan. Vi arbetar även med Framtid och Utveckling för klubben. Det innebär bl.a. att vi ser över; värvningsfoldrar, programhäften, Lathund för medlemmar, PR-material, sponsringsunderlag, nya inkomstkällor, ut m.m. Klubbens mål är bland annat att arbeta med ideell verksamhet av kristen och social karaktär, speciellt bland barn och ungdom, genom medlemmarnas personliga tjänande och gemensamma ansträngningar. Den ger medlemmarna möjligheter till egenutveckling genom sitt arbete inom klubben och genom de internationella kontakter som medlemskap i Y s Men innebär. Klubben har under året haft många klubbmöten med intressanta program. Loppmarknader, julmarknad, lotterier, medlemsarbete m.m. har inbringat pengar till klubben under året. Våra insamlade medel används för stödverksamhet till ungdomar och ledare inom KFUM samt för internationell hjälpverksamhet. Klubbens huvudsakliga uppgift är att stödja barn och ungdomsverksamhet nationellt och internationellt. Vi stödjer framförallt Bromma KFUM:s ungdomsverksamhet som vi under året har gett flera bidrag till. Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik Föreningen är stiftare av Stiftelsen KFUMs Studenthem i Alvik. Stiftelsen äger genom det helägda aktiebolaget Kärsö Fastighets AB byggnader på Kärsögården. Det bolaget äger i sin tur genom ett helägt aktiebolag studentbostäder i Kista. Stiftelsen arbetar på olika sätt aktivt med planer för studentbostäder. Föreningen och Stiftelsen samverkar i studentbostadsfrågor. Föreningen har svarat för delar av stiftelsens och bolagens interna administration. 19

20 LOKALER Förenings- och kanslilokaler Verksamhetslokalerna på Gustavslundsvägen 168A vid Alviks Torg har under 2014 fått en makeover då gamla sammanträdesrummet omvandlats och fått en mer ändamålsenlig inredning för våra ungdomsverksamheter i lokalerna. Det omfattande ventilationsarbetet som genomfördes av fastighetsägaren, verkar dock inte givit någon effekt i form av bättre luft. Sporthallen Fr.o.m. juni 2014 har vi skrivit ett tvåårskontrakt med församlingen för sporthallen på Vidängsvägen 11 i Alvik. Dessutom har vår egen verksamhet parkour ökat sin verksamhet och därmed sina tider i hallen. Det har blivit en ökning av våra egna ungdomsgrupper och vi har nyttjat hallen till Idrottskul under samtliga terminslov. Vi har från september hittat en annan lösning på städningen. Värmen var en kostnad som vi inte kunde påverka och den kostnaden förhandlades bort from 1 juli Bland förhyrarna finns egna verksamheter, skolor, förskolor, föreningar och företag. I anslutning till sporthallen finns även klubbrummet för våra verksamhetsgrupper. Lovöstugorna Vinsta/Hjulsta scoutkår har ansvarat för drift och uthyrning av Rövarkulan. Generösa bidrag från Dalheimers Donationsfond och med uppstart av vårt nya läger projekt gröna dar, har nya satsningar möjliggjorts i anslutning till Blockhuset på Lovön. Blockhuset används till förråd för kanoter och handikappramper. Det handikappanpassade utedasset och flytbryggan har använts flitigt under våra lägerveckor. Pga tidsbrist har arbetet med fönsterluckor skjutits upp samt att vi avvaktat med iordningsställande av brunnen i väntan på Mälarscouternas lösning för vattenförsörjning. Under hela året har bygget av Mälarscouternas K2 pågått men ännu inte färdigställts och den inplanerade invigningen i september har fått skjutas upp till våren Scoutlokalen på Olov Jönssons Gränd Vinsta scoutkår har bedrivit scoutverksamhet i nya lokalerna på Olov Jönssons Gränd i Hässelby Gård. 20

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, 164 22 Kista 08-7526456 www.kfum-garden.nu Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

KFUK-KFUMs vill satser

KFUK-KFUMs vill satser Vår verksamhet 2011 KFUK-KFUMs vill satser Vi vill Genom vår verksamhet stimulera till kristen tro Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället Verka för kristen gemenskap och för samverkan med

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

STYKO 08. Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober

STYKO 08. Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober STYKO 08 Ängsholmen fredag 3 söndag 5 oktober Start Båtresa från Skeppsbron, Gamla Stan ut till Ängsholmen. Här blev det en god lunch och Claes Eliason gav information inför årets STYKO. Senare fick alla

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar Roslagstull...är ett unik projekt med fantastiska möjligheter för både KFUM Central och Stockholms Stad att ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena genom att skapa ett nytt aktivitetshus

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård Verksamhetsplan Kista Ungdomsgård 2012 I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas krav, behov och förväntningar, mångfaldsoch jämställdhetsarbete,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer