Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut"

Transkript

1 Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

2 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter. I Sverige samlar KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många idrottsklubbar, ungdomsgårdar och scoutkårer därute, men att vara med i KFUM handlar om så mycket mer än själva aktiviteten eller lägervistelsen. Det handlar om attityd och idé. Om varför och hur vi gör saker, inte bara vad vi gör. Det handlar om helheten - Body Mind Spirit. KFUM har en grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar Body, Mind & Spirit. B O D Y handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. M I N D handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. S P I R I T handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Alla är välkomna till KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. För närvarande har Bromma KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger dock på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUM erbjuder både idrottsverksamhet som volleyboll, innebandy, klättring, parkour, bordtennis och en mångfald av andra fritidsaktiviteter, såsom, teater, dans, sång, animation, tjej- och killgrupper, och scouting. Dessutom driver Bromma KFUM, på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, en ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad lägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, gröna dar, kultur- och kollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM en föreningsallians - KFUM Kärsö. Kärsögården är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Bromma KFUM arbetar även med olika skolprojekt. I Kista driver vi projektet 164 united och genom vårt nyvunna samarbete med Bromma nätverk inom idrottslyftet, har vi även kontakt med andra skolor i närområdet i Bromma. 2

3 FÖRORD Jag vill börja med en uppmaning; läs hela verksamhetsberättelsen! Varför denna uppmaning? Jo, därför att det på ett enkelt sätt ger en bild av den breda verksamhet som bedrivs i vår förening. Det är just den här bredden som är viktig för mig. Alla som intresserade är välkomna att delta utan att föräldrarnas inkomst ska vara avgörande för barn och ungas deltagande i våra olika verksamheter. För oss är detta KFUM-anda i praktiken. Under året har föreningen inlett ett samarbete med Västerleds församling. Dels genom nystartad aktivitet Drop in idrott, men även Idrottskul under terminsloven som härigenom är avgiftsfri för deltagarna. Att vår satsning på verksamhetsutveckling av t ex parkourverksamheten och nystart av innebandygrupper har lett till en kraftig medlemsökning, känns mycket tillfredsställande. Kista ungdomsgård har ett brett samarbete med kommunala förvaltningar, polisen och räddningstjänsten, inte minst genom 164 United. Besökare kommer inte bara från närområdet utan även från andra stadsdelar. Under hösten ökade antalet besökare i en sådan omfattning att extra personalresurser var helt nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt och respektfullt sätt för ungdomarna. Arrendeförhandlingarna med Slottsförvaltningen om villkoren beträffande det markområde där Kärsögården ligger har intensifierats under 2014 men ännu inte kommit till ett avslut. Det sammantagna ekonomiska resultatet är glädjande nog positivt. I resultatet ingår ökade personalkostnader vid Kista ungdomsgård som inte har täckts genom avtalet med Stockholms stad eller genom fondmedel. En viktig utmaning för föreningen är fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av våra olika verksamheter. För detta krävs engagerade ledare, personal, lokaler och välskött ekonomi samt administrativa system som underlättar att till bidragsgivare lämna begärda uppgifter liksom att ge ledningen och styrelsen möjlighet att kontinuerligt följa upp verksamheten. Peter Jansson Ordförande 3

4 Innehållsförteckning ORGANISATION BROMMA KFUM... 6 EKONOMI... 6 PERSONAL... 7 Personal Alvik... 7 Personal Kista... 7 VERKSAMHET - BARN OCH UNGDOM... 8 Innebandy... 8 Pingis... 8 Klätterverksamhet... 9 Parkour... 9 Lovkul - Idrott Drop-in - Idrott Bamsegympa - GympaKidz Futsal Sång Teater Animation Samtalsgrupper - tjejer... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kulturlov Dagläger - Kärsö Kollo Kärsö Tjejläger Gotland Kulturläger Kista Dagläger Lovö Skatecamp Stockholm SKOLSAMARBETEN United Bromma Nätverk/Idrottslyftet SEKTIONER Scoutkåren KFUM Bromma Vinsta - Hjulsta scoutkår KFUM Bromma KFUM Volleyboll VERKSAMHET - SENIOR Morgongymnasterna Basket UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård Utbildning

5 Läger ARBETSOMRÅDEN Fokusområden år Prioriterade frågor Sporthallen Idrottsbonus/Idrottslyftet Ledarvård Kvalitetssäkring Utbildning Lägerledarutbildning Första hjälpen, HLR och vattenlivräddning Helheten KFUM Triangel... Fel! Bokmärket är inte definierat. Personalutbildning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arrangemang Representation Internationellt arbete East Jerusalem YMCA Information och marknadsföring Jämställdhet Miljö Samverkan Kärsögården Y s Men s Club Stockholm-Bromma Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik LOKALER Förenings- och kanslilokaler Sporthallen Lovöstugorna Scoutlokalen på Olov Jönssons Gränd MEDLEMSREDOVISNING FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. ÅRSBOKSLUT... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. SLUTORD

6 Bromma KFUM V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E O C H Å R S B O K S L U T ORGANISATION BROMMA KFUM Bromma KFUM är ansluten till KFUM Sverige via specialförbunden KFUMs Triangelförbund, KFUMs Idrottsförbund och KFUMs Scoutförbund. Föreningen är även ansluten till Riksidrottsförbundet via Svenska Klätterförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Bordtennisförbundet samt Svenska Volleybollförbundet. Föreningen har, förutom i föreningsstyrelsen, arbetat i olika arbetsgrupper och kommittéer under året: Föreningsstyrelsen Ordf. Peter Jansson, Vice ordf. Jan Johansson Sekreterare Henrik Karlsson-Rodén, Kassör - Claes Eliason, Karin Hammar, Anna Höök, Patrik Schröder, Francesco André Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt-Marie Sundin - Kistagården Under 2014 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Utöver detta har styrelsen deltagit i arbetsgrupper och vid olika arrangemang. Ekonomirådet Erik Pettersson, Claes Eliason, Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt-Marie Sundin Kista Ekonomigruppen har haft 2 protokollförda sammanträden samt flertalet informella överläggningar under 2014 angående resultat, budget och övergripande ekonomifrågor. Personalrådet Emilie Rodén, Jan Johansson, Peter Jansson, Claes Eliason Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt- Marie Sundin - Kista Personalrådet har haft 2 protokollförda sammanträden samt flertalet informella överläggningar under 2014 och arbetat med alla typer av personalfrågor. EKONOMI Under 2014 har vi förutom bidrag från stat, kommun och KFUM-organisationen, fått generösa bidrag från flertalet stiftelser och fonder, utan vilkas bidrag vi inte skulle kunna erbjuda den mångfald av 6

7 aktiviteter och läger som beskrivs i denna skrift. Samtliga finns omnämnda i vårt slutord och varma tack. PERSONAL Personal Alvik Anna Paganus har arbetat som Verksamhetsutvecklare/Projektkoordinator. Anna är ansvarig för fundraising, marknadsföring, all barn- och ungdomsverksamhet med fokus på kultur, sommarläger, arrangemang, skolsamarbeten samt marknadsföring. Måddan Åberg har arbetat som kontorsassistent på halvtid och har främst haft ansvar för medlemsregistrering, närvarokort samt fakturering och viss bokföring. Erik Ekberg har under våren arbetat som idrottsansvarig på deltid ca 20 %. Fr o m september omvandlades Eriks anställningsform till en tillsvidareanställning som Idrottsutvecklare på 80%. Erik har ansvarat för idrottsverksamheten i föreningen, som tex Innebandy, Parkour, Drop-in idrott, Idrottslyftet och samtlig lovverksamhet (sommar, höst och vår) både på Kärsö och i Alvik. Eva Maria Väfors har som kanslichef ansvarat för föreningens ekonomi-, bidrags- och övergripande personalfrågor. Eva-Maria har också fungerat som handläggare åt Stiftelsen KFUMs studenthem, Kärsö Fastighets AB, samt Assar Etta Fastighets AB. Sebastian V Kolley har arbetat som lokalvårdare för sporthallen t.o.m. maj månad. Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö har fr om september arbetat som timledare med Parkour, Innebandy, Idrottslyftet, Drop-in idrott samt städning i sporthall och föreningslokaler. Personal Kista Enhetschef Britt-Marie Sundin är ansvarig för ekonomi, personal och verksamhetsutveckling i Kista Arman Valikhani arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården och är ansvarig för park och hus Ulrika Tidén är ansvarig för vår KTT verksamhet, och arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården. Ermias Gonday är fritidsledare på Ungdomsgården och ansvarig för vår musik- och kulturverksamhet. Naima Noori är anställd som fritidsledare på Ungdomsgården och är café-ansvarig. Anders Marcus är anställd som fritidsledare på Ungdomsgården och är vår kreativa levnadskonstnär. Petter Roman har arbetat som fritidsledare och arbetar även på KFUM Uppsalas ungdomsgård i Gottsunda Jimmy Bergman arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården Elsa Frostell är anställd som fritidsledare sedan november 2013 Jorge Apablaza Castro som jobbat med att arrangera 164 Festivalen, hiphop workshop och kulturläger. Hans Boholm är anställd som lokalvårdare i huset. 7

8 Sam Figell, Daniel Perez-Peric, Salah Abdulle, Nasir Shalash, Inas Murad, Maria Paz Ojeda, Abel Tesfay, Omar Djillali-Merzoug, Ibrahim Ansara, Quena Soruco, Jorge Apablaza Castro har gjort ett ovärderligt arbete som fritidsledare på ungdomsgården. VERKSAMHET - BARN OCH UNGDOM Innebandy Under 2014 har följande lag och ledare varit aktiva: PF99 Annika Oskarsson, Magnus Gauffin, Hampus Hedlund (from ht) FP03 Iain Bade, Björn Samulesson, Cecilia Kull-Samuelsson P04 Tommy Eklund, Örjan Lindström, Marcus Gärdebrandt FP05 Nina Forsberg, Conny Andersson, Andreas Sigevall P06 Henrik Lennermark, Marie Malmberg P06-08 Oliver Ekesiöö, Ludvig Nygård (from ht) P06-09 Oliver Ekesiöö, Ludvig Nygård (from ht) P04-06 Hanna Ramsten (from ht) Under våren 2014 hade vi 5 aktiva lag. Vissa av dessa lag börjat skapa en form av samarbete tack vare att vi numera hade blocktider i nya hallen, Mossenhallarna. Vilket gav lagen möjligheten att träffa på varandra. Till hösten 2014 anmälde sig P99, PF03, P04. P05 till seriespel. PF03 och P04 valde att dessutom gemensamt dela på ytterligare en serie för att få mer matchträning. P06 valde att delta i minicupen. Viktigt för föreningen inför hösten var att lyckas få maximalt med tider i Mossenhallarna för att försöka få det att bli vår hemmahall. Dessvärre fick vi till en början inga träningstider där överhuvudtaget. Men efter en del jagande lyckades vid få tag på en del tider. I KFUM-Hallen valde vi att sätta 2 stycken dagar som innebandydagar, måndagar och torsdagar. Så att lagen skulle komma efter varandra och på så sätt lära känna varandra. Flera av algen valde även att gå ihop för att köpa in två nya matchställ, västar och bollar. Under hösten såg vi att vår väntelista fylldes på och därför kallade vi till två föräldramöten för att försöka bilda två nya lag. Efter föräldramötena valde vi att hålla fyra träningar med prova på. Två utav träningarna var för spelare födda och den andra tiden var för spelare födda (Vi hade ett stort intresse från barn födda 2006). Vid första tillfället för barn födda dök det upp 32 stycken barn i KFUM-Hallen. Vi valde då snabbt att dela in barnen i två grupper på måndagarna. I gruppen på torsdagar för barn födda hade vi inte lika stort intresse, men vi valde ändå att köra vidare. Det positiva med det laget är att det består till 50% av tjejer och till 50% av killar. Ett par veckor in med de nya grupperna besökte vi P99 där vi försökte få någon att hjälpa till som tränare i de nya grupperna. En spelare, Ludvig Nygård var intresserad och provade att vara med Oliver på måndagar. Det föll väl ut, och idag är Ludvig och Oliver ledare tillsammans för de två lagen. Pingis Vilande i väntan på tider i lokaler där det finns utrustning, alternativt möjlighet att förvara egen utrustning. 8

9 Klätterverksamhet Vilande i väntan på rimliga och funktionella lokaler samt ledare Parkour Under vårterminen 2014 fortsatte verksamheten växa i den utsträckningen som var möjlig. Vi hade 3 stycken fortsättningsgrupper, en fri träning och 4 nybörjargrupper. Nytt var även en utomhusgrupp som tränade på lördagar. Vår ledargrupp fortsatte att växa under terminen vilket ledde till att vi under terminens gång kunde starta ytterligare två nybörjargrupper. Ledare för vårterminen var, Mathias Abelin (som slutade tidigt pga studier i Tyskland), Brandon Sandén, Neville Bhattarchajee, Amanda Ledell, Jakob Bolin, Jesper Edberg och Sara Karlqvist. Under en längre period hade även Erik Ekberg försökt övertala ett par äldre deltagare att prova att bli ledare. Efter ett par månaders fundering valde två stycken att bli hjälpledare; Theodor Åstrand och Vincent Säflund. Båda två gick in och hade hand om nybörjargrupper tillsammans med de andra ledare. Under vårterminen hade vi ca 180 parkourmedlemmar. Under terminen kom det fram att det förkom mobbing i två utav våra grupper. Vi valde att hantera det genom att Erik kom ut på träningarna och pratade om Body Mind Spirit (som det står på alla tröjor) och att hos oss vill vi att alla ska triva och ha det bra. Därför ska alla vara snälla mot alla och alla ska känna att det är kul att komma till träningen. I slutet av vårterminen gick det ut en stor undersökning till alla deltagares föräldrar i parkouren. För att utvecklas till nästa termin vill de flesta att vi har mindre barngrupper och fler träningar i veckan. De flesta ger även beröm till våra ledare för att de finns där och peppar, ger tips och ser barnen. Inför höstterminen finns det flera saker att jobba med. En utmaning som identifierats var att våra ledare var väldigt duktiga på parkour, men saknade kunskap om att vara ledare och det administrativa arbetet kring att vara ledare. Därför fick Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö i ansvar att strukturera upp parkouren och delta under varje träning. Ett annat problem som vi hade var att fördelningen av halltider i Bromma Gymnasium gav oss begränsade möjligheter att bedriva en avancerad form av träning. När terminen startade byggde träningarna på att vi på måndagar klockan 18-20:30 var i Bromma Gymnasium och hade två olika grupper varav en kallades för avancerad och vände sig till de som har tränat i minst två år. Tisdagar och onsdagar klockan hade vi nybörjargrupper i KFUM-Hallen och på torsdagar hade vi tre fortsättningsgrupper från Totalt blev det 15 olika grupper. Alla grupper var ålders och nivåindelade. Nytt för terminen var att vi skapade en grupp som vänder sig mot yngre deltagare, 6-9 år. Den gruppen hade plats för maximalt 12 deltagare medan resten av nybörjargrupperna hade 18 platser i varje och fortsättningsgrupperna hade 22 platser. Grupperna jobbade mer med samarbetsövningar och vi upplever att grupperna har haft roligare ihop och vi har lyckats behålla flera deltagare trots att de egentligen kanske inte är speciellt intresserade utav parkour. Under höstterminen hade vi ca 280 aktiva parkourare. Under hösten 2014 gjorde vi på nytt en undersökning bland alla våra parkourare. I den enkäten jämfördes även resultatet mot vårterminen. 9

10 Lovkul - Idrott Under Sport- Påsk- och höstlov höll vi drop-in idrott i sporthallen för barn 7-12 år gamla. Deltagarna får på prova på flera idrotter och lekar. Dagarna hålls mellan Deltagarna äter lunch på plats i vårt klubbrum. Deltagarantalet har varierat från 10 stycken till runt 30 på en dag. En normaldag är det runt 20 deltagare. Under loven har Erik Ekberg, Neville Bhattarchajee, Johanna Dahlborn, Oliver Ekesiöö, Jakob Ringström Chergui, Amanda Ledell och Hanna Ramsten varit ledare. Under höstlovet hade vi även två feriejobbare, Dia och Jerry på plats från Hässelby-Vällingby stadsdel. Sen hösten har även Västerleds församling ingått i Lovkul idrott. Förändringarna det har inneburit är att allt är numera gratis. Vi bjuder på lunch till alla deltagare. Västerled har även två ledare på plats som håller i kreativ verkstad i deras lokaler. Tanken är att barnen skall kunna gå fritt mellan sporthallen och deras lokaler. Under hösten var deltagarna mestadels i sporthallen. Från Västerleds församling jobbade Felicia och Felix. Felix har även stark anknytning till Bromma KFUM i flera sammanhang. Drop-in - Idrott I samarbete med Västerleds församling påbörjade det ett projekt på fredagarmellan 15:30-17:00 för att nå främst deltagare från Alviks skolans mellanstadie. Tanken var att skapa en bra aktivitet som får barnen i området att röra på sig. Hanna Ramsten och Oliver Ekesiöö har funnit i hallen varje vecka och stöttat de som kommer dit med att hitta på bra aktiviter. Allt bygger på att ledarna enbart finns där för att hjälpa deltagarna att komma på en aktivitet som de vill göra. De första veckorna var det 0-3 deltagare på gång. Men under terminen skapades det en allt större bas. Som mest var det 28 deltagare en fredag. Bamsegympa - GympaKidz Hanna Ramsten har under året kollat på möjligheterna för att starta upp barngymnastik i föreningen. Ännu är inget projekt påbörjat, men föreningar har vid 4 tillfällen varit ute i Södra Ängby Skola och hållt i en blandning av barngymnastik och parkour. Futsal Oliver Ekesiöö har under året kollat på möjligheterna för att starta upp Futsal i föreningen. Ännu är inget projekt påbörjat, men föreningar har vid 3 tillfällen varit ute i Höglandsskolan och hållt i Futsal. Sång Under 2014 har sångcoaching under våren haft 13 deltagare och under hösten 9 stycken. Carro Tammi som fortsatt som ledare har stöttat deltagarna inte bara i utvecklandet av deras röster, men även av dem själva. Teater Teaterverksamheten har fortsatt under ledning av Annika Strömstedt. Under loven har hon även lett våra workshops i teater som har varit en del av vår lovsatsning med kulturinriktning. Både terminsteatern och lovens workshops har avslutats med en föreställning för föräldrar och syskon. Under våren var 10

11 teatergruppen överfull med 13 deltagare och under hösten 9. Maxantalet vi satt är 12. Sportlovsworkshopen tvingades vi ställa in då vi endast fått in två anmälningar, men både påsk- och höstlovet drog fulla grupper. Animation Per Fenger-Krogh har använt sig av animation som ett verktyg i en grupp barn och ungdomars utveckling. Genom att varva animation med gruppstärkande övningar har animationen blivit en populär aktivitet som i enlighet med Body Mind Spirit konceptet levererar mer än bara färdigheter i animation. Deltagarantalet har under våren varit 7 och under våren 6. Vi tar emot max 8 deltagare på grund av utrustning och utrymme, så grupperna har inte varit helt fulla. Under loven har animation varit en del av vår kulturverksamhet då vi erbjudit fristående workshops under fyra dagar. Då vår ordinarie ledare Per, har annat arbete, har vi rekryterat andra animationsledare under loven. Samtliga workshops har haft maxantal deltagare (8 stycken). Samtalsgrupp - tjejer Carro Tammi har fortsatt som ledare för vår tjejgrupp i Alvik. Målgruppen har främst varit tjejer från årskurs 4, men några äldre har varit med och fungerat som hjälpledare. Tjejgruppen har haft drygt tio deltagare under både terminerna. Carro har fortsatt sitt fantastiska arbete med de unga tjejerna och varvat diskussioner om vänskap, familjen, relationer, kärlek, attityder, värderingar och framtidsdrömmar med aktiviteter. Deltagarna själva har varit med och planerat och utformat verksamheten i enlighet med brukarinflytande tanken. Varje grupp utformas efter dess unika behov. De har under året haft en dag ute på Kärsö tillsammans. Kulturlov Under loven har de ordinarie grupperna uppehåll och vi har istället erbjudit workshops under fyra dagar inom inriktningarna teater och animation. Trots att de arbetat med sina egna projekt har de haft en del gemensamma lekar och aktiviteter. Grupperna har fyllts och som avslutning har de två grupperna haft en gemensam avslutning då föräldrar bjudits in för att se teaterföreställning och färdiga animerade filmer. Samtliga workshops har varit fulla med undantag av sportlovets teaterworkshop som tvingades ställas in då vi bara hade två anmälda deltagare. Dagläger - Kärsö Under sommaren 2014, anordnade Bromma KFUM sport-, animations- och teaterläger (vecka 25 och 26). Samtliga läger anordnades på Kärsögården. För ledarna ordnades tre utbildningsdagar där bland annat föreningskunskap, krishantering, första hjälpen, livräddning i vatten samt grupp- och ledarskapsövningar ingick. Kollo Kärsö Ett kollo på Kärsö under veckorna 25 och 26, med cirka 20 deltagare per dag, i huvudsak för barn boende i Rinkeby-Kista. Här erbjuds liknande aktiviteter som för sportlägret, som t.ex. kanotpaddling, 11

12 beachvolleyboll, frisbeegolf, bad och temadagar men under friare former. Busstransport till och från Kista möjliggör att flera kommer ut i en skärgårdsliknande miljö.. Vi hade även 10 unga sommarjobbare under kolloperioden. Tjejläger Gotland Tjejlägret på Gotland genomfördes en vecka i juni med 17 deltagare och 4 ledare. Vi använde oss av metoder som ridning, yoga, core, grupp och värderingsövningar, kommunikationsövningar samt lagade ekologisk och närproducerad mat med fokus på Unga Tjejers Hälsa och Självkänsla. Vi hade en fotoworkshop med olika Gotlands teman och avslutade lägret med ett foto vernissage med inbjudna gäster från den lokala gården vi bodde på. Alla tjejer hade ansvar för en egen häst under veckan som de fick lära känna och ta hand om. De utmanade sina gränser genom att rida och umgås med hästar, allt för att stärka självbilden, den fysiska hälsan och välbefinnandet. Under veckan fick de även prova ett antal aktiviteter som yoga, långsamma kinetiska rörelser, massage, själstärkande övningar och värderingsövningar. Ett koncept som vi arbetat med tidigare och som gett tydligt resultat både för gruppen som helhet och för individerna. Kulturläger Kista På höstlovet arrangerades ett kulturläger med inriktning mot hiphop med Abel Tesfay även känd som hiphoparen Denz och Jorge Apablaza Castro som är DJ och musikproducent. De hade en veckas lång workshop med en blandad grupp av killar och tjejer. Några av våra killar från vår korttidstillsynsgrupp producerade en låt som de är mycket stolta över De har jobbat med mixning, rapteknik, låtskrivandets konst, produktion av beats, inspelningsteknik och hur man arbetar med låttexter. Abel/Denz och Jorge är två härliga killar som verkligen inspirerar och sprider en fantastisk energi i huset. Dagläger Lovö Projektet gröna dar, ett dagläger för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning hölls under två veckor i juli. Sammanlagt 18 barn (Max 13/vecka) och ett flertal assistenter deltog under ledning av 4-5 lägerledare och en ledaraspirant. Några deltog två veckor, andra en vecka och någon endast några dagar. Under lägret paddlade barnen kanot, fiskade, badade och utmanade sig själva efter egen förmåga. De provade på samarbetsövningar, skattjakt, femkamp och nya lekar. All mat lagades tillsammans över öppen eld. Varje morgon hade vi en gemensam samling där barnen själva hade viss möjlighet att påverka aktiviteterna utifrån deras behov och efter väderförhållandena. Vi arrangerade en frivillig övernattning som var mycket uppskattad. Skatecamp Stockholm För 13:e året i rad anordnades Stockholm Skatecamp, ett annorlunda skateboardläger där man tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skateboardåkare får träffa nya vänner, utveckla sin åkning och undersöka sommar-stockholm som skateboardstad. Deltagarna bodde på KFUM Kista 12

13 ungdomsgård med en skate - yta precis bakom knuten. Skatecamp bestod av två tredagars läger med ca 30 deltagare per läger. Deltagare från Rinkeby-Kista erbjuds ett antal gratisplatser. SKOLSAMARBETEN 164 United Under 2014 fortsatte 164 United. Bromma KFUM driver projektet som är ett samarbete mellan de kommunala skolorna, ungdomsgården, ungdomsmottagningen, fältassistenterna, brandinformatörer och närpolisen i Kista. Vid flera tillfällen på våren och hösten, genomfördes temadagar i samarbetsanda ute på Kärsö med olika årskurser. Temadagar genomfördes med hjälp av personal från KFUM Kista ungdomsgård och Bromma KFUM i samarbete med Kista närpolis och fältgruppen i Kista på Kistagården med specifika klasser på uppdrag av skolan. Behoven såg olika ut för de olika klasserna och temadagarna skräddarsyddes efter skolans önskemål. I höstas arrangerades en 164 United dag vid KFUM Kista ungdomsgård där samtliga elever i den kommunala grundskolan och deras föräldrar bjöds in för att träffa samtliga samverkande enheter och ställa frågor om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att skapa ett tryggt område. Våra samtalsgrupper (tjej- och killgrupper) är en del av 164 United projektet. Bromma Nätverk/Idrottslyftet Under vårterminen 2014 höll vi en aktivitetsdag för Engelska skolan Bromma där deras elever fick prova på innebandy och parkour. Engelska skolans idrottslärare kontaktade senare oss och bokade oss till en hel vecka i mitten av mars. Då höll vi ca 25 timmar parkour (samtliga av hans klasser) på en vecka i deras idrottshall. Samarbetet med nätverket har hjälpt oss att fylla grupper på våra terminsbaserade verksamheter. Inför ledarrekryteringen till sommarlägren lyckades vi genom parkourträningen dessutom nå ut till flera 8-9 klassare i Engelska skolan som sökte till ledarasprirant, 4 av dem anställdes senare till sommarens ledaruppdrag. Under hösten valde vi att gå i ett till nätverk, Nätverket Hässelby-Vällingby. Målsättningen var att sprida våra aktiviteter även till dessa områden. Under hösten besöktes 10 olika skolor, varav 3 i Hässelby-Vällingby nätverket. I de flesta utav skolorna var vi ute en hel vecka och höll i aktiviter. Aktiviteter som vi har hållt i under hösten är; Barngymnastik, Futsal, Volleyboll och Parkour. Fördelen med nätverket är att vi får träffa vår målgrupp och prata direkt till dem. De har lett till att vi skapar ett intresse hos eleverna och många av våra nya medlemmar de senaste åren är tack vare våra besök i klasserna. 13

14 SEKTIONER Scoutkåren KFUM Bromma Scoutkåren har varit vilande under hela 2014, dock har ledare samarbetat med Vinsta scoutkår. Vinsta - Hjulsta scoutkår KFUM Malin Samzelius har varit ordförande och Francesco André har varit vår representant i Bromma KFUMs styrelse. Vi har under året har flera aktiva grupper; Miniorer, Juniorer, Patrull/Äventyrare, Rover/Utmanarna och Knallhattarna. Vi arrangerade en gökotta på Långholmen, Julhälsning i scoutlokalen och året avslutades med julmiddag för ledare, styrelsen och inbjudna gäster. Bromma KFUM Volleyboll Styrelsen Mahsa Arani och därefter Andreas Wejde har varit ordförande i volleybollsektionen och 3 protokollförda möten har hållits under verksamhetsåret. Sektionen har under året 2014 bedrivit verksamhet efter mottot Stockholms trevligaste klubb! Klubben har under året haft ett damlag; Damer A samt FU17. Herrverksamheten har haft 2 seniorlag; Herrar A, Herrar B. Klubben har under 2014 bedrivit beachvolleyverksamhet på flera olika sätt. Fokus har legat på breddverksamhet där den vanlige motionsspelaren har getts möjlighet att träna beachvolley och spela lättillgängliga turneringar. Klubben har under sommaren arrangerat Måndagsbeachen ute på Gärdet. En markant ökning av antalet anmälda lag kunde noteras under sommaren vilket visar att intresset för turneringen ökar i takt med att antalet beachspelare i Stockholmsområdet ökar. I Hagaparken arrangerade Bromma Parkvolleyn. Antalet lag i Parkvolley har varit ungefär konstant de senaste åren. Verksamheten finansieras ändå främst av tränings- och medlemsavgifter, det vill säga direkt av medlemmarna. Flicklaget är bidragsberättigat och får ta del av statliga och kommunala bidrag. På kostnadssidan är hallhyrorna den dominerande posten. Även avgifterna till förbudet, anmälningsavgifter och licensavgifter utgör stora fasta kostnader. VERKSAMHET - SENIOR Morgongymnasterna Våra morgongymnaster håller till i KFUM-hallen varje tisdag- och torsdagsmorgon. Claes Wallentinsson har varit DSL (Den Store Ledaren) och skaran av morgonpigga motionärer har växt. Ett mycket uppskattat inslag i gemenskapen är efterföljande fikastund i föreningslokalerna. Basket Herrar Veteraner med Ragnar Persson i spetsen tränar basket i KFUM hallen på tisdagskvällar året om. 14

15 UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård KFUM Kista ungdomsgård är sedan 1979 Bromma KFUMs föreningsdrivna ungdomsgård i Kista. Lokalerna har under 2014 rymt två verksamheter under ett och samma tak; Fritidsklubben och Ungdomsgården i Kista. Ungdomsverksamheten drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och finansieras genom särskilda anslag från densamma. Vi har avtal med Sundbybergs kommun och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd) och vi bedriver KTT (kortidstillsyn) på lov och studiedagar Från och med juli 2012 fick KFUM Kista ungdomsgård förnyat förtroende att fortsätta driva verksamheten i Kista. Under 6 veckor på våren 2012 jobbade med att lägga ett anbud på vår verksamhet som var ute på offentlig upphandling, vi vann upphandlingen vilket resulterade i ett nytt avtal. Vår målgrupp är 10-15år och våra öppettider är måndag, tisdag, torsdag 17-21:30, onsdag 18-21:30, fredag 17:00-24:00 och lördag 18:00-24:00. Vi har under året lagt mycket fokus på att bygga relationer med våra besökare för att öka känslan av trygghet, tillit och delaktighet. Våra prioriterade områden under 2014 har varit: 164 United Kompetensutveckling / utbildning Hälsa Mångfald och Jämställdhetsarbete PR och Marknadsföring av KFUM Kista Ungdomsgård Våra fokus områden enligt uppdrag är: Lovaktiviteter med bland annat lägerverksamhet. Verksamhetsutveckling med fokus på bland annat genus och kultur Samverkan med föreningslivet Besökarnas delaktighet och inflytande Utbildning Vi har under året deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Under 2014 har personal deltagit i föreläsningar som vi anordnat inom vårt projekt 164 United. Föreläsningarna har skräddarsytts efter personalens efterfrågan. Vi har behandlat ämnen som t.ex. Kommunikation i ett förändringsarbete, maktlekar och näthat. Vi genomförde en George och William utbildning med 10 unga feriearbetare från Rinkeby-Kista som arbetade på vårt sommarkollo. Britt-Marie Sundin har fortsatt sin utbildning till kommunikolog inom Kommunikation i förändringsarbete på MetaNoova. Den ur personalen som är Arbetsmiljöombud har gått en Arbetsmiljöutbildning som omfattade tre dagar. En personal har deltagit i Triangelförbudets helgkurs om Ungas Hälsa på Kärsön. Personal deltog även i KFUM Sveriges Storförenings Nätverks Träff på KFUM Central. Två personal deltog på en tema dag med Non Smoking Generation med övriga mötesplatser i Rinkeby-Kista Stadsdel. Vi har tillsammans med övriga mötesplatser gått med i nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan). Läger Vi genomförde kollo på Kärsön, tjejläger på Gotland, Skate camp och Kulturläger, mer om detta går att läsa på sid

16 ARBETSOMRÅDEN Fokusområden år Prioriterade frågor Sporthallen Hantera frågan om vi ska behålla sporthallen i Alvik eller inte. Efter besked om vi får igenom idrottsbonusansökan eller inte måste frågan övervägas och förhandlas med Västerleds församling. Se över möjligheterna att göra om den till en actionhall. Vi behöver ett tioårskontrakt. Vi har fått ett två års kontrakt. Idrottsbonusansökan berör inte sporthallsfrågan längre. Actionhall är inte lika intressant längre då vi inte tror parkourintresset kommer hålla i sig på längre sikt. Å andra sidan kan en sådan satsning gynna föreningens verksamhet i hallen då vi kan rusta upp hallen och göra den mer attraktiv, med t.ex. bommar, fräscha duschar etc. Idrottsbonus/Idrottslyftet Söka idrottsbonus för drop-in idrott och friluftsliv på Lovö. Vi vill se över möjligheterna att ansluta oss till flera nätverk ex. Kista, Ekerö, Hässelby/Vällingby. Idrottsbonusansökan inlämnad och avslagen, på grund av de höga kostnaderna för projektledare. Nämnden skriver i sitt utlåtande att nämnden önskar se en fördjupad redovisning hur förvaltningen kan stötta Bromma KFUM kring alternativa vägar för projektet Då projektet annars verkar väl genomarbetat ser nämnden ett värde i att man återupptar diskussionerna med föreningen, med förhoppningen att hitta en genomförbar lösning. Vi har anslutit oss till nätverket/idrottslyftet Hässelby/Vällingby. Ekerö har inget nätverk och vi har ännu inte gått med i nätverket i Kista. Ledarvård Gemensamma träffar minst en gång/termin ex. för innebandyledare. Föreläsningar. Ledarmingel. Årsmötet. Få det att bli årets höjdpunkt. Göra en enkät till alla ledare om vad de önskar. Använd som underlag för ett ledarvårdsprogram som ska vara klart senast december Gemensamma träffar för innebandyledare har genomförts. Har även skett med parkourledarna. Föreläsning skedde för sommarlägerledare, men ingen föreläsning för alla ledare i föreningen förutom de som arrangeras externt som de kan anmäla sig till via ledarbrevet. Ledarmingel med peruanskt mat-tema lockade både ledare, styrelsemedlemmar och personal. Årsmötet drog fler unga ledare än tidigare. Felix Ekesiöö var vår yngsta ordförande genom tiderna. Unga ledare ordnade med maten till mötet. Enkäten är inte genomförd och framflyttad till Kvalitetssäkring Sedan 2012 arbetar vi i verksamhetsplaneringen med ett Kvalitetssäkringssystem. Systemet omfattar uppföljningsbara mål och rutiner för utförandet, uppföljning, kvalitetskontroll och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Kvalitetssäkringsdokumentet har uppdaterats under året. 16

17 Utbildning Lägerledarutbildning Tre utbildningsdagar för sommarens ledare hölls på Kärsö. Denna innehöll George och Williams, föreningskunskap, krishantering, teambuilding och ledarskapsövningar. Utbildningen hölls av Erik Ekberg och Anna Paganus. Tove Larsson från KFUM region Stockholm Gotland presenterade möjligheter inom KFUM. Malin Bernt, Marie Erdmann Wehinger och Karin Wallin från Idrottsförvaltningen Stockholm Stad höll i en föreläsning om hur du som ledare bemöter barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Första hjälpen, HLR och vattenlivräddning. En utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, samt vattenlivräddning, med inriktning för barn, hölls i maj 2014 för sammanlagt 28 ledare, verksamma inom sport-, animation-, teater, och gröna dar läger. Utbildningen hölls av Svenska livräddningssällskapet. Helheten George och Williams utbildning genomfördes i samband med utbildningshelg för lägerledare inför Kärsösommar, utbildningen hölls av Tove Larsson EMMA Utbildningen hölls våren 2014 ute på Ängsholmen Laurynas O Shea deltog från föreningen. Under hösten deltog Sara Karlqvist och Sofia Gabrielsson på en internationell Emma utbildning med representanter från bland annat Sydafrika. MARY Jamila Chergui Ringström deltog på Mary utbildningen under hösten 2014 tillsammans med andra KFUM ledare från Sverige. Utbildning hölls 2014 i Edinburgh. KFUM Triangel BRIS - Mental Health First Aid Annika Strömstedt, Johanna Dahlborn, Anders Marcus, Oliver Ekesiöö och Felix Ekesiöö Personalutbildning Anna Paganus påbörjade grundkurs i kommunikologi Ledarskap i förändring. Måddan Åberg och Eva-Maria Väfors har deltagit på Officekurs Arrangemang Föreningsstämman ägde rum den 29 april på Gustavslundsvägen och samlade 25 deltagare. Felix Ekesiöö gjorde sin debut som mötesordförande, föreningens yngsta någonsin. Världens Barn Insamlingen fick under 2014 ta paus. Julmarknad arrangerades av Y s Men i traditionell anda i Brommasalen på Gustavslundsvägen den första advent. Ledarmingel med peruanskt tema lockade drygt 20 ledare från våra olika verksamheter. Fokus på ledarminglet var och är att uppskatta våra ledare för deras insatser. Representation Föreningen har 2014 haft som målsättning att aktivt delta i såväl regionala som nationella arrangemang och konferenser. Följande deltog på dessa arrangemang; Triangelförbundets Riksstämma Felix Ekesiöö, Eva-Maria Väfors, Claes Eliason Stockholmregionens regionsombudsmöte - Erik Ekberg, Oliver Ekesiöö, Felix Ekesiöö, Elina Rosenborg Stockholmregionens inspirationsdag Anna Paganus, Felix Ekesiöö, Eva-Maria Väfors, Erik Ekberg Idrottsförbundets Förbundsmöte Mahsa Arani, Torbjörn Johansson, Claes Eliason, Erik Ekberg 17

18 KFUMs Storföreningsnätverk i Stockholm Peter Jansson, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors, Britt-Marie Sundin och Erik Ekberg IDEAs Årsmöte Peter Jansson IDEAs Avtalskonferens Eva-Maria Väfors KFUM Triangels referensgrupp för medlemsregister Eva-Maria Väfors Stockholmregionens medarbetarsamlingar - Erik Ekberg, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors samt Britt-Marie Sundin Stockholmregionens ordförande och medarbetarkonferens Erik Ekberg, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors, Janne Johansson, Britt-Marie Sundin, Felix Ekesiöö Stockholmregionens ekonominätverk Eva-Maria Väfors Internationellt arbete East Jerusalem YMCA Föreningen har sedan 1998 drivit internationella biståndsprojekt med KFUM Östra Jerusalem. Under de senaste åren har arbetet främst fokuserats kring ledarskapsutbildning för unga ledare och KFUM:s utbildningspaket "helheten". Vi sökte pengar för en grupp att resa ner till Palestina men fick avslag, därav inget utbyte under Information och marknadsföring Under 2014 har vi arbetat efter vår enkla information och marknadsföringsstrategi Förmedla gemensamt varumärke och värdegrund; Bromma KFUM och Body Mind Spirit. Använd likadan layout för visitkort, signatur mejl, brevhuvud. Trycksaker, använd gemensamt profiltryck. Ex. Bromma KFUM loggan och/eller Body Mind Spirit trycket. Skapa en mall för mejlutskick i mailchimp. Layouten på mejlet ska direkt avslöja att det kommer från Bromma KFUM. Använd i första hand mejl för kommunikation. Lägg alltid upp senaste Brommaspegeln som pdf på hemsidan. Sociala medier, välj gärna en gemensam profilbild för samtliga medier. Hänvisa alltid till den gemensamma hemsidan. Affischering. Använd alltid samma logga på alla affischer. Hänvisa alltid till hemsidan. Genustänk i all marknadsföring. Använd framtagen checklista. Jämställdhet Bromma KFUM arbetar ständigt för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och känna sig välkomna, oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, social bakgrund, klass, sexualitet eller religion. Vi arbetar mycket framförallt i vår verksamhet i Kista med ledarskap med ett genus- och normkritiskt perspektiv genom diskussioner, workshops, seminarier och utbildningar. Miljö Under 2014 har vi fortsatt arbetet med att verka för ett mer integrerat miljötänk i vår föreningsverksamhet i Alvik och Kista. Vi satsar på att i första hand hyra miljöbilar, köpa ekologiska och kravmärkta produkter samt att sopsortera och återvinna. 18

19 Samverkan Kärsögården Kärsögården är belägen på Kärsön utanför Drottningholm i Mälaren. Verksamheten drivs av KFUM Kärsö, en föreningsallians mellan Bromma KFUM, Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik, KFUM Söder och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Som sig bör utgjorde sommaren årets höjdpunkt med en mängd olika läger, både dagkollo och övernattningsläger. Våren och hösten dominerades av programverksamhet med lägerskolor och idrottsdagar. Mälarblick, som uppfördes 2010, innehållandes ny matsal, kiosk, relaxavdelning och förrådsutrymmen, utökade föreningens möjligheter att bredda barn- och ungdomsverksamheten under sommaren samt servicen till allmänheten som nyttjar anläggningen. Den mångfald bland de grupper som nyttjar anläggningen leder till spännande möten och sätter sin prägel på Kärsön som ett aktivitetscenter för barn, ungdomar och familjer. Ett stort tack till alla ledare, deltagare, ideella krafter, personal och allmänhet som tillsammans gör Kärsögården till vad det är idag. Y s Men s Club Stockholm-Bromma Y s Men Club Stockholm-Bromma arbetar målmedvetet för att öka medlemsantalet i klubben, genom att bli fler kan vi göra mer. Vi tror att personer inom/från KFUM kan göra en insats inom Y s Men. Genom att vara med i Y s Men s rörelsen ges man möjlighet att stödja ungdomsverksamheten i KFUM både på ett lokalt plan i Bromma-Stockholm såväl som på ett internationellt plan. Vi arbetar även med Framtid och Utveckling för klubben. Det innebär bl.a. att vi ser över; värvningsfoldrar, programhäften, Lathund för medlemmar, PR-material, sponsringsunderlag, nya inkomstkällor, ut m.m. Klubbens mål är bland annat att arbeta med ideell verksamhet av kristen och social karaktär, speciellt bland barn och ungdom, genom medlemmarnas personliga tjänande och gemensamma ansträngningar. Den ger medlemmarna möjligheter till egenutveckling genom sitt arbete inom klubben och genom de internationella kontakter som medlemskap i Y s Men innebär. Klubben har under året haft många klubbmöten med intressanta program. Loppmarknader, julmarknad, lotterier, medlemsarbete m.m. har inbringat pengar till klubben under året. Våra insamlade medel används för stödverksamhet till ungdomar och ledare inom KFUM samt för internationell hjälpverksamhet. Klubbens huvudsakliga uppgift är att stödja barn och ungdomsverksamhet nationellt och internationellt. Vi stödjer framförallt Bromma KFUM:s ungdomsverksamhet som vi under året har gett flera bidrag till. Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik Föreningen är stiftare av Stiftelsen KFUMs Studenthem i Alvik. Stiftelsen äger genom det helägda aktiebolaget Kärsö Fastighets AB byggnader på Kärsögården. Det bolaget äger i sin tur genom ett helägt aktiebolag studentbostäder i Kista. Stiftelsen arbetar på olika sätt aktivt med planer för studentbostäder. Föreningen och Stiftelsen samverkar i studentbostadsfrågor. Föreningen har svarat för delar av stiftelsens och bolagens interna administration. 19

20 LOKALER Förenings- och kanslilokaler Verksamhetslokalerna på Gustavslundsvägen 168A vid Alviks Torg har under 2014 fått en makeover då gamla sammanträdesrummet omvandlats och fått en mer ändamålsenlig inredning för våra ungdomsverksamheter i lokalerna. Det omfattande ventilationsarbetet som genomfördes av fastighetsägaren, verkar dock inte givit någon effekt i form av bättre luft. Sporthallen Fr.o.m. juni 2014 har vi skrivit ett tvåårskontrakt med församlingen för sporthallen på Vidängsvägen 11 i Alvik. Dessutom har vår egen verksamhet parkour ökat sin verksamhet och därmed sina tider i hallen. Det har blivit en ökning av våra egna ungdomsgrupper och vi har nyttjat hallen till Idrottskul under samtliga terminslov. Vi har från september hittat en annan lösning på städningen. Värmen var en kostnad som vi inte kunde påverka och den kostnaden förhandlades bort from 1 juli Bland förhyrarna finns egna verksamheter, skolor, förskolor, föreningar och företag. I anslutning till sporthallen finns även klubbrummet för våra verksamhetsgrupper. Lovöstugorna Vinsta/Hjulsta scoutkår har ansvarat för drift och uthyrning av Rövarkulan. Generösa bidrag från Dalheimers Donationsfond och med uppstart av vårt nya läger projekt gröna dar, har nya satsningar möjliggjorts i anslutning till Blockhuset på Lovön. Blockhuset används till förråd för kanoter och handikappramper. Det handikappanpassade utedasset och flytbryggan har använts flitigt under våra lägerveckor. Pga tidsbrist har arbetet med fönsterluckor skjutits upp samt att vi avvaktat med iordningsställande av brunnen i väntan på Mälarscouternas lösning för vattenförsörjning. Under hela året har bygget av Mälarscouternas K2 pågått men ännu inte färdigställts och den inplanerade invigningen i september har fått skjutas upp till våren Scoutlokalen på Olov Jönssons Gränd Vinsta scoutkår har bedrivit scoutverksamhet i nya lokalerna på Olov Jönssons Gränd i Hässelby Gård. 20

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

BROMMA KFUM. 2014 Riktlinjer och Handlingsplan

BROMMA KFUM. 2014 Riktlinjer och Handlingsplan BROMMA KFUM 2014 Riktlinjer och Handlingsplan BROMMA KFUM Verksamhetsidé De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många idrottsföreningar,

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2016

Verksamhetsplan ÅR 2016 ÅR 2016 Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A www.bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé 1 En del

Läs mer

Verksamhetsberättelse. & årsbokslut 2010. Bromma KFUK-KFUM 802000-4498

Verksamhetsberättelse. & årsbokslut 2010. Bromma KFUK-KFUM 802000-4498 Verksamhetsberättelse & årsbokslut 2010 Bromma KFUK-KFUM 802000-4498 1 Innehåll 1 Förord...3 2 Organisation Bromma KFUK-KFUM...4 2.1 Personal...5 2.2 Ekonomi...5 3 Verksamhet...6 3.1 Barn och ungdomsverksamhet...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2016

Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2016 Sida 1 Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2016 Sida 2 Förord 3 Organisation 2016 4 Personal 4 Prioriterade frågor 2016 - uppföljning 5 Medlems-Ledarvård 5 Nyanlända och ensamkommande ungdomar 5 Verksamheter

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! Skärgårdskollo

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUM-föreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Den regionala nivåns

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Ledarträff

Ledarträff Ledarträff 2014-11-03 Närvarande: Sofia, Johan K, Dennis, Victoria, Tor, Jimmy, Björn, Malin v E, Malin G, Emma, Kristofer, Fredrik Kort info och lägesrapport Läget i lagen kort rapport från varje grupp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL

GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL Agenda ledarmöte 24 mars 2015 Inledning Högalids profil Thomas Vem gör vad i laget? Anneli Utbildning ledare Helena/Anneli Ekonomi och sponsring Helena/Thomas

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, 164 22 Kista 08-7526456 www.kfum-garden.nu Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Finspångs FK Nätverk Finspång

Finspångs FK Nätverk Finspång Finspångs FK har i dagsläget ca 500 medlemmar och klubben har en god ekonomisk grund att stå på inför framtiden. Att spela fotboll i FFK innebär inte några dyra säsongs/tränings-avgifter och vi vill även

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion REGIONAL VERKSAMHET 2015 KFUK-KFUM:s Örebro-Värmlandsregion 1 Organisation Namn och medlemskap KFUK-KFUM Örebro-Värmland (i fortsättningen benämnd regionen) är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Projektbidrag våren 2016

Projektbidrag våren 2016 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2016/27 Fritidsnämnden Projektbidrag våren 2016 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Älta Futsal Clubs ansökan om drop-in futsal med nolltaxa för projektets

Läs mer

Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsberättelse

Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsberättelse Fritidsgården Vävaren Verksamhetsberättelse År 2012 Verksamhetsberättelse för Fritidsgården Vävaren 2012 Fritidsgården Vävaren öppnade den 25 september 1996. Fritidsgården har ett täckningsområde bestående

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse

STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF I dagsläget är Stockholm Sport Academy IF s huvudsakliga verksamhet parkour-, fotboll- och akrobatikkurser för barn och ungdomar

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer