årsredovisning sabo Räkenskapsåret 2006 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning sabo Räkenskapsåret 2006 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 årsredovisning sabo Räkenskapsåret sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2

3 vd har ordet den. Syftet med organisationsöversynen var att få tydligt fokus på aktuella förbättringsområden. I juni kom frågan om jag var intresserad av att tillträda som VD på SABO. Att det behövs en stark bransch- och intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen har jag alltid tyckt. Att vara med och bygga det lockade därför mer än jag först trodde. Den första oktober tillträdde jag. Överst i högen låg hyresförhandlingarna. Förra förhandlingsåret hade präglats av konflikter. Hela 49 ärenden ( lägenheter) hade hänförts till HMK*. Det här året kunde inte bli likadant. Ett nytt sätt att hantera tvister, med fokus på lokala förhandlingar och medling innan ärenden hamnade i HMK, blev lösningen. När detta skrivs har vi nästan facit i hand. 95 procent av hyrorna är färdigförhandlade, vi har haft 23 medlingar, endast 6 ärenden har hamnat i HMK och utfallet är en genomsnittlig höjning på 1,65 procent. Det är godkänt. Vid mitt tillträde var jag även klar över att verksamheten på SABO behövde utvecklas. Men innan jag påbörjade förändringsarbetet var det viktigt att få en tydlig bild av läget. Såväl hur omvärlden uppfattade SABO och verksamheten, som hur personal och medlemmar såg på i slutet av året var det dags att ordentligt gå in i den Framtidsutredning som SABO startat våren i syfte att arbeta fram ett nytt långsiktigt idéprogram. Ett imponerande upplägg, inte minst engagemanget hos de tio VDar från medlemsföretagen som var och en drev en delstudie i projektet. Jag såg ett projekt med många möjligheter och gjorde bara en del förändringar i arbetsordningen, bland annat att styrelsen gick in mer operativt i projektet. Vi breddade också syftet något så att idéprogrammet även ska kunna fungera som inspiration för medlemsföretagen i arbetet med den egna verksamhetsplaneringen, såväl på kort som lång sikt. Nu ett knappt halvår efteråt är min känsla att arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram börjar leda fram till en bred samsyn kring de kommunala bostadsföretagens framtida uppgifter. Idéprogrammet kommer SABOs styrelse att presentera vid SABOs kongress i juni Då kommer även Nya SABO att presenteras. Det vill säga den nya organisation som är resultatet av organisationsöversynen och som kommer att träda i kraft från och med augusti. Nya SABO är en förändrad och förnyad organisation. En organisation som tydligt sätter fokus på medlemsföretagens utmaningar. Det är en förutsättning för att SABO ska kunna leva upp till målet att vara en professionell, stark och medlemsorienterad bransch- och intresseorganisation, både idag och i framtiden. utsikterna inför 2007 känns därför mycket positiva, trots stora förändringar i omvärlden. Den största utmaningen för Nya SABO är den utveckling som följt av Fastighetsägarnas anmälningar till EU avseende otillåtet statsstöd. Här pågår ett samarbete med regeringen och inom treparten**. Vår ambition är att frågan ska avgöras i Sverige istället för i Bryssel. Den lösning vi på SABO ser framför oss är en utveckling där de kommunala bostadsföretagen verkar på samma villkor som de privata. En utveckling som jag uppfattar att de flesta av våra medlemmar både ser fram emot och kommer att klara även om det innebär stora förändringar. Det är med glädje jag ser fram emot att såväl personligen som med den nya organisationen vara till stöd i det arbetet. Kurt Eliasson VD SABO * HMK, Hyresmarknadskommittén, den instans där hyrestvister avgörs när parterna inte kommer överens. ** Treparten är ett branschsamarbete mellan SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

4 hänt under året var ett intensivt år för oss på SABO och för våra medlemmar. Under året deltog mer än 90 procent av alla medlemsföretag i någon form av aktivitet. Vi höll många konferenser och utbildningar, bildade nya nätverk, startade Framtidsutredningen och gav många av våra medlemmar kostnadsfri rådgivning. Ett mycket intensivt år med andra ord. På dessa sidor kan du läsa exempel på vad som hänt i korthet. Vill du veta mer, läs vidare längre fram i förvaltningsberättelsen. April 24 Vega Hur får man med sig hyresgästerna vid en ombyggnad? Utbildning i Stockholm med 34 deltagare. Företagsutveckling och omvärldsanalyser En av SABOs konsulter inleder ett uppdrag för Eslövs Bostads AB. Syftet är att tillsammans med medarbetarna ta fram en strategi för bostadsföretagets fastighetsutveckling. Uppdraget är slutfört i april. Januari 30 Gunilla Gunhild Januari 17 Anton Tony Birgitta Möller n i så fall ut? allmännyttans nyttan skall ha, kbara alternativ ll EU:s regelverk, ing av upplåtelsevärdessystemet och ngar är tillåtna och detta arbete. Den ger rksamma inom allmänmen också skarp kritik. sta gemensam nämnare: t inte ut som idag. ilde Björfors, Lennart Alexepalu, Mustafa Can, Barbro, Allan Karlsson, Hosam Ane Axelsson, Anders Lindbom, Åman. I ALLMÄNYTTA N! KORSDRAG I ALLMÄNNYTTAN De kommunala bostadsföretagen måste få gå med vinst Alla måste ha möjlighet att skaffa sig en hygglig bostad till ett vettigt pris Vi behöver tydlighet i ansvarsfrågorna när det gäller allmännyttan Spritt ägande och nya avtalsformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden Ägarlägenheter insprängda i hyreshusen skulle både få fler människor att stanna kvar Att affärsmässighet går att förena med socialt ansvar är en självklarhet korsdrag i allmännyttan FEMTON ÖPPNA SAMTAL SOM VÄDRAR ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Anna Lindmarker Debatt och diskussion Den 24 april presenterades boken Korsdrag i allmännyttan i Kulturhuset i Stockholm. Då hölls också ett öppet samtal mellan några av dem som intervjuats i boken. Företrädare för branschen, politiker samt media bjöds in för att ta del av lanseringen och samtalet. Tv 4:s Anna Lindmarker ledde debatten. Träff om Bodemokrati Träffen anordnades gemensamt av SABO och Hyresgästföreningen. 39 deltagare Hyresjuridik I Utbildning i Stockholm, 20 deltagare. SABOs Bredbandsdagar 210 personer deltog den 4-5 april i Spårvagnshallarna i Stockholm. Februari 15 April 4 Sigfrid Marianne Marlene Mars 14 Matilda Maud April 5 Irene Irja Mars 15 Kristoffer Christel Jag tycker att SABO genom åren bidragit till att skapa en vi-känsla mellan de allmännyttiga företagen i Sverige. Det har gett bra möjligheter för oss som arbetar i dessa företag att utväxla tankar, idéer och tips mellan varandra på ett prestigelöst sätt. Det är alltid enkelt att ringa en kollega i något SABO-företag för att bolla sina frågor. Denna känsla och lätthet har helt klart bidragit till företagens snabba utveckling. anette sand, vd, ab sigtunahem

5 Från Foppaland till Glada Hudik Boende för äldre på olika vis. En kunskapsresa med 29 deltagare den april. April 26 Teresia Terese April 27 Engelbrekt April 28 Ture Tyra Promenad i Hotell Knausts trappa, Sundsvall. Seniorboendet Linden, Övikshem. Sandra Plavinskis, Svenska Bostäder, Olle Torefeldt, Stockholmshem och Mia Wester på Familjebostäder. Maj 10 Esbjörn Styrbjörn Gruppdiskussioner. Maj 11 Märta Märit Flygande Start på Jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag. I Stockholm, 15 deltagare. Maj 9 Reidar Reidun Kommunikationsdagarna i Kristianstad Maj 10 Esbjörn Styrbjörn I maj var det dags för de årliga kommunikationsdagarna och denna gång var det Kristianstads tur att stå som värd. Personal inom information, marknadsföring och IT deltog i workshops och seminarier med kollegor från andra bolag. Tema för året var marknadsföring av bostäder, massmediearbete i praktiken och ny kommunikationsteknik. Nätverksträff kring sociala frågor i boendet 121 personer deltog maj på Loka Brunn. Maj 19 Maj 18 Maj Majken Erik

6 Ett bostads- Maj 29 SABO-företagens första diplomerade bovärdar! De åtta första bovärdarna har blivit diplomerade efter att ha fullgjort SABOs bovärdsutbildning. För att bli diplomerad har deltagarna fullföljt hela utbildningen som består av sju olika ämnesblock om sammanlagt 14 dagar. Utöver det har de genomfört en godkänd tentamen. Yvonne Jeanette Nyfiken blir klok! För Sverige i (fram)tiden Jag ser det... Det här är en fråga som behöver bollas. Juni Postboxdiskussionen Postens krav om postboxar i entrén till flerfamiljshus har fått SABO att agera. Under våren gjordes en sammanställning av erfarenheter när det gäller postboxar. Tillsammans med Fastighetsägarna, Riksbyggen, HSB, SBC och Hyresgästföreningen skickades i juni en uppmaning till PTS att dra tillbaka direktivet. I skrivelsen står att Det är anmärkningsvärt att en myndighet som PTS väljer att genom allmänna råd försöka tvinga landets fastighetsägare att ta på sig kostnader i miljardklassen, för att Posten ska kunna driva sin kommersiella verksamhet med ännu högre vinst. Inför lagen är alla lika Med vaddå? SPANING PÅ OMVÄRLDEN En antologi för kommunala bostadsföretag SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG företag kommer lastat! ATT VÄLJA FRAMTID, ELLER ATT TVINGAS IN I DEN Om allmännyttans balansgång mellan affärsmässighet och socialt ansvar. DEN LEGALA GRUNDEN OCH ÄGANDET Om allmännyttans möjligheter och variationer inom ramen för nuvarande lagstiftning SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Goda bostäder åt alla! Visst, visst, men det är ju äpplen och päron liksom... EKONOMIN OCH KONKURRENSEN Om vinstdrivande bostadsföretag och transaktioner med ägaren SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Är de överens? Eller överens om att de inte är överens? Mmm, undrar hur det smakar... Att vara eller inte vara det är Därom tvista de lärde... frågan? Har hyresgästerna haft några önskemål? Hur var det nu igen? Eh... folk gillar väl stora fönster? Utanför! Innanför? Framsida! Baksida? Vadå förort? Vad betyder det att vara allmännyttig om inte just nyttig för alla? HÅLLBAR UTVECKLING FÖR ALLA Lilla vän! Här kan man ju inte bo! Om hur kommunala bostadsföretag kan styra mot hållbar utveckling SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Juni/juli Den stora framtidsutredningen initierades Tio VDar från tio medlemsföretag fick sommaren i uppgift att tillsammans med varsin projektledare från SABO arbeta fram en rapport i ett strategiskt viktigt område. Följande ämnen valdes ut: 1. Omvärlden 2. Den grundläggande uppgiften och kommunnyttan 3. Den legala grunden och ägandet 4. Ekonomin och konkurrensen 5. Husen 6. Hyressättning och hyresförhandlingar 7. Bruksvärdessystemet 8. Det goda boendet 9. Integrationen och segregationen 10. Den hållbara utvecklingen Syftet med framtidsutredningen är att formulera visioner om allmännyttans framtid med sikte på 2020 visioner som ska konkretiseras i ett nytt idéprogram att antas på kongressen sommaren Rapporterna presenteras våren DEN BYGGDA MILJÖN Om SABO-företagens utmaning att utveckla bostäder för en ny tid SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG HYRESFÖRHANDLINGEN Om förhandlingssystemet som möjlighet eller hämsko SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG PRÖVNINGENS TID Om bruksvärdessystemets vara eller inte vara SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG KÖRA PÅ KÄNN ELLER UNDERSÖKA HUR FOLK VILL BO Om det goda boendet SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SÅ NÄRA MEN ÄNDÅ SÅ LÅNGT IFRÅN Om bostadsföretagens arbete med boendesegregation och integration SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Miljövärdar på Halmstads Fastighets AB. SABOs miljöpris SABOs miljöpris gick till Halmstads Fastighets AB för sitt arbete med lokalt hållbar utveckling. Ola Bergquist Tf. VD i Kilsbostäder AB Ola Bergquist från SABO tillträdde som tillförordnad VD i Kilsbostäder AB. Detta utfördes som ett konsultuppdrag från SABO och pågick tills rekrytering av en ny VD var klar. Juni 8 Eivor Majvor Utdrag ur juryns utlåtande: Ett bostadsföretags kärnverksamhet att tillhandahålla bostäder som invånarna trivs i, att göra detta så att inte miljön saboteras och att stötta invånarna ur ett socialt och kulturellt utvecklingsperspektiv har i HFAB visat sig kunna gå hand i hand. Augusti 25 Lovisa Louisa

7 Spritt ägande och nya avtalsformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden Utmanande SABO-dagar i Tensta och Stockholm SABO-dagarna, som gick av stapeln i Stockholm och Tensta i augusti, hade utmaningar som tema. 290 personer deltog den augusti. John Chrispinsson ledde ett samtal mellan bland andra Ulf Adelsohn och Göran Greider om Sverige och Stockholms möjligheter och utmaningar. Miljonprogrammens utmaningar var föremål för flera övningar. Under temat Det nya Sverige modererade Alexandra Pascalidou seminarier om åldersboomen och utanförskap respektive innanförskap. SABO stod också för ett seminarium på Tensta Bo 06 om underhållsbehoven i byggnader från Augusti Signe Signhild Augusti Bartolomeus Augusti 25 Lovisa Louise Trycksaker som kom ut Att underhålla bostadsdrömmen Mer än en tredjedel av Sveriges bostäder i flerbostadshus byggdes under de så kallade rekordåren De börjar nu nå den ålder då stora underhållsåtgärder brukar bli nödvändiga. Denna bok ger inspiration och idéer till den aktuella förnyelsen. Branschöverenskommelse om behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Denna överenskommelse har utarbetats av en projektgrupp inom SABO i samarbete med Fastighetsägarna. Datainspektionen har granskat och godkänt den. Arbetet har även skett i samverkan med Hyresgästföreningen. Fria från statliga monopol inlåsta i kommersiella paket Telefoni, TV och Internet är något de flesta tar för givet idag. Denna rapport visar att många fastighetsägare ställs inför svåra val när de ska bygga nytt eller när de ska bygga in ny teknik i befintliga fastigheter. SABOs sommaruniversitet 20 år Augusti 28 Samverkan vid ombyggnadsprojekt var tema för årets sommaruniversitet, det tjugonde i ordningen. Ämnet är högaktuellt på grund av det stora renoveringsbehovet i våra miljonprogramsområden. Sommaruniversitetet genomfördes i samarbete med Sveriges byggindustrier och enheten för Service Management vid Chalmers tekniska högskola. Studerande från såväl bostads- som entreprenörsföretag deltog i utbildningen, som var förlagt till Hindås utanför Göteborg. Gurli Leila Många allmännyttiga bostadsföretag står inför en kommande generationsväxling. Kompetenta och erfarna medarbetare ska ersättas av unga och välutbildade, men inte fullt så erfarna. Därför har SABO startat ett trainee-program. Under deltog sex medlemsföretag i programmet.... det är ofantligt roligt och inspirerande att vara trainee... Augusti Hans Hampus Fredrik Larsson, trainee Bostadsbolaget i Mjölby AB... jag har lärt mig otroligt mycket, från idéstadiet av ett projekt, till slutbesiktning... Maria Holmgren, trainee Uppsalahem AB Augusti Albert Albertina Augusti 31 Arvid Vidar För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handbok som är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Råslätt har lyfts fram som ett positivt exempel på hur man genom ett långsiktigt och gränsöverskridande arbete kunnat vända utvecklingen och skapa framtidstro bland de boende. Korsdrag i allmännyttan Femton öppna samtal som vädrar allmännyttans framtid. I boken möter du Göran Greider, Tilde Björfors, Lennart Alexandersson, Tove Lifvendahl, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Barbro Engman, Stellan Lundström, Ayesha, Allan Karlsson, Hosam Ansari och Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Angeles Bermudez Svankvist och Jan Åman. HAR ALLMÄNNYTTAN EN FRAMTID och hur ser den i så fall ut? SABO VILL STIMULERA till en bred diskussion om allmännyttans I BOKEN MÖTER DU Göran Greider, Tilde Björfors, Lennart Alex- framtid. En diskussion om vilken uppgift allmännyttan skall ha, om för- och nackdelar med socialbostäder, om tänkbara alternativ till det kommunala ägandet, om förhållandet till EU:s regelverk, om behovet av särskild lagstiftning, om blandning av upplåtelseformer, om den hyresnormerande rollen i bruksvärdessystemet och mycket mer. En diskussion där alla uppfattningar är tillåtna och ingen åsikt är tabu. röst åt femton personer som inte själva är verksamma inom allmännyttan. Den innehåller många positiva ord men också skarp kritik. Åsikterna går isär. Men det finns en minsta gemensam nämnare: Om allmännyttan finns år 2020 så ser det inte ut som idag. andersson, Tove Lifvendahl, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Barbro Engman, Stellan Lundström, Ayesha, Allan Karlsson, Hosam Ansari och Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Angela Bermudez Svanqvist och Jan Åman. D E N H Ä R B O K E N är ett av många inslag i detta arbete. Den ger V Ä L KO M M E N TILL KO R S D R AG I ALLMÄNYTTA N! KORSDRAG I ALLMÄNNYTTAN De kommunala bostadsföretagen måste få gå med vinst Alla måste ha möjlighet att skaffa sig en hygglig bostad till ett vettigt pris Vi behöver tydlighet i ansvarsfrågorna när det gäller allmännyttan Ägarlägenheter insprängda i hyreshusen skulle både få fler människor att stanna kvar Att affärsmässighet går att förena med socialt ansvar är en självklarhet korsdrag i allmännyttan FEMTON ÖPPNA SAMTAL SOM VÄDRAR ALLMÄNNYTTANS FRAMTID 7

8 Peabs Tulipanaros vinnare i SABOs och HBVs tävling om modernt träbyggande! I början av året utlyste SABO och HBV en entreprenadtävling. Syftet med tävlingen var dels att få igång en teknikutveckling när det gäller bostäder med trästommar, dels att ge medlemsföretagen tillgång till bra ramavtal. Sex bidrag kom in, av vilka fyra fick ramavtal med HBV. Vinnare i tävlingen blev Peab med förslaget Tulipanaros. Resultatet av denna tävling måste vara en milstolpe i satsningen för att skapa en bättre fungerande konkurrens inom bostadsbyggandet i Sverige, menade Lorentz Andersson, regeringens samordnare för utvecklingen av det moderna träbyggandet i Sverige. September Lilian Lilly lanseras För att ytterligare stimulera till diskussion om vilka uppgifter allmännyttan ska ha i framtiden skapades diskussionssajten Frambo. Här finns bland annat en chattfunktion där besökarna vid flera tillfällen under året kunnat diskutera direkt med olika experter inom bostadsbranschen. September 13 Sture Bengt Owe tackades av Fredagen den 15 september hölls en avtackningslunch för Bengt Owe Birgersson med anledning av att han slutade som VD för SABO. All personal var med och även andra personer som arbetat tillsammans med Bengt Owe under de 15 år han varit på SABO. Det blev många tacktal, sång och musik samt blommor till den avgående VDn som nu gick vidare till ett nytt uppdrag som statlig hamnutredare. September 15 Sigrid Siri Studieresa september arrangerade SABO en resa till städerna Prag, Dresden och Görlitz/Zgorzelec för att studera samhällsförändringar och förändringar på bostadsmarknaden. 23 personer deltog. September 19 Fredrika September 20 Elise Lisa September 21 Matteus September 22 Mauritz Moritz Bengt Owe Birgersson uppvaktas av Christian Lacotte, VD Sabo Förlags AB. September 26 Enar Einar Att upphandla och kontrollera måleri Utbildning för alla som vill bli skickliga på att beställa måleritjänster. 14 deltagare.

9 Trycksaker som kom ut Energideklaration av nya byggnader 26 Miljökrav vid upphandling av förvaltningstjänster Denna handledning är till för SABOföretag som vill ställa miljökrav vid upphand ling av förvaltnings tjänster. Fokus ligger på städning, måleri, golvarbeten, yttre skötsel och hämtning av källsor terade fraktioner. Lagen om energideklara tioner i bostadshus trädde i kraft den 1 oktober. SABO har arbetat för att energideklarationerna inte ska bli en betungande byrå krati för bostadsföretagen. Istället ska deklarationen bli en källa av kunskap om fastigheterna så Oktober att energibespa ringsarbetet kan effektiviseras. Enar Einar Finns det några gratis luncher? Konferens om mutor och bestickning i bostadsföretag. 18 deltagare. 1 SABO gna Ragnar Ra Den första oktober tillträdde Förvaltnings AB Framtidens VD och koncernchef Kurt Eliasson, även tjänsten som VD för SABO. Under en över gångsperiod innehar han båda befattningarna. Förutom styrelseuppdrag i sju av Framti dens dotterbolag har Kurt Eliasson även ett antal andra uppdrag till exempel styrelseord förande i Göteborgs Hamn samt i Stiftelsen Chalmers er ob Okt Tekniska Högskola. Kurt Eliasson är även känd för sitt starka engagemang i IFK Göteborg och har a gn Ra Ragnar även varit ordförande för föreningen. Vid tillträdet uttryckte Kurt Eliasson sin vilja att bidra till en utveckling som gör SABO ännu starkare som branschorgani sation, med fokus på att utveckla med lemsnytta för bostadsföretagen. ABO Arboga AB StiftelsenKommun AB Alebygge n Alfta-Eds Arvika Bostads Aneby Bostäder byns Fastighet Stiftelsen AB Bergsbos AB Askersundsbos Arbetarr bostadsfo Arbetare s AB AB Alingsåshem nden Hyresbostäder täder AB Bjurholms täder AB Asylen Asy sy AllboHus Pensionärs Armada Fastighets kommun AB Bollnäs AB Mimer stiftelse AB ArvidsjauFastighets AB Bostäder B Bjuvsbos AB Bostaden uurhem täder StiftelsenAB Bankerydshem rhem AB AB BostäderBostads AB Poseidon Bengts i Lidköpin Bostads AB Bodenbo Bryggaregården g AB Stiftelsen gttsforshus Vä Vätter Bollebyg AB Bräcke Botkyrkabyggen ä Hem Bostadsbolaget ollebygds Bärkehus ds B Bottnaryd Teknik AB AB i Mjölby Bostads i Dorotea AB Centrumbostäder Burlövs Bostäders Bostads AB AB BoxholmAB AB Bostäder err i Borås AB Eksta BostadsEBA Emmaboda i Skara AB Stiftelsen shus AB Chalmers Byggebo i Oskarshamn Bromöllahem AB Stiftelsen Bostads AB m tigheter AB Studenthem AB Båstadhem Eslövs Bostads Elf edahls HyresEda Bostads AB Edshus Degerforsbyggen Hyresbostäder bostäder AB Essungab AB Dorotea AB AB EnköpingAB AB Ekerö Bostäder AB ärnbärar AB Familjebostäder ostäder AB s Hyresbos Eksjöbostäder hus en Fastighet Fagersta kommun i öteborg täder Flens Bostads s AB Linden AB AB Falkenbergs Eskilstuna Kommun AB agnefsbostäderab Fristadbostäder Fastighets AB Familjebostäder Fas fasbo Umluspen tighets AB stads AB Falköpin AB AB amla AB rums gs Förvaltaren Byn AB ABFörbo AB Förening Faxeholmen AB Finnveds Fastighets en bostads AB Hyresbostäder AB avleg Blomster g fonden Förvalt bostäder Aktiebola Fastighets AB öte nebostäder AB rännahus ull g nings AB AB AB Hammarö Habo Bostäder uu spångsbostäder Framtiden AB Hedemorabos AB AB årdstens B bostäder landshem Haninge B bostäder Hudiksvallsbostädtäder AB Hel sing öteborgs borgshem rrgs stads er AB Hults Hyresbostäder Herr Herrljung abostäder i orrköping freds Bostäder Haalmstads Fastighets AB AB HjällboB Bos AB AB ostaden Hofors gåårdar AB AB AB okk AB Härnösandshus Hyresbostäder i hus uss AB AB Karlshamns mokkshus ärfällaby AB Hässleholmsbygge bostäder AB gdens n AB Höganäs sskoga AB AB Stiftelsen AB Karlskron Hus AB Stiftelsen hem ahem Karlstads rjegårdarr Kalixbo Kal Högsby Bostads AB Krambo BostadsKindahus Kirunabo marhem AB Höörs AB Kungsörs AB AB Kristians städer AB Knivsta Bostads AB Katrineho AB KarlsborgsByggnads tadsbyggen bostäder AB Fastighets lms Fastighets bostäder Kävlinge Kommun Kristinehamns AB Stiftelsen Kommunhus AB Kilsbostäderr ala Bostads Stiftelsen Kungälvs ämtland AB bostäder Bostads AB Krokoms AB Köpings Kustbostäder bostäder ABKopparstaden AB Fastighets AB Laxåhem Lekeberg Bostads AB i Oxelösun AB Lindesbe Kumla Bostäder Laholmsh sbostäder Ljusnarsbergs rgsbostäder AB Leksands em AB AB Landskro d AB AB Kvidinge r bostäder AB nahem Lands byggen Bostäder AB Fastighetsaktiebolag AB Ljungbb AB LesseboH tingsbostäder LudvikaHem AB Mellerud LysekilsBostäder A us Lilla Edets i m AB s Bostäder ndustri ljungbybyggen Mitthem AB Malungshem m Munkedals s sdalshem MKB Fastig AB ora bostäder Bostäder AB g L Lycksele AB Kommunala Mölndalls Bostäder orbergs kommun osstads AB ykvarns bostäder ordann ordanstig Stiftelsen B MunkaOrsabostäder y köpingshem orr landsgårdarna s Bostäder AB ord malingshus or sjölägenhet a Bostads Bostäder AB AB Stiftelsen Orust AB AB ynäs AB AB orrahamm er AB hamnsbo bostäder AB PiteBo h stiftelse Roberts ars Bostadsstiftelsen Osbybostäder städer Ockelbog ybro Bostadsaktie hammars bolag AB fors Bostads årdar AB AB Pajalabo städer AB Olof stiftelse AB Platen agunda Kommun städer AB Partilleb strömshus AB SimrishamnsSandvikenhus AB am understaden o AB Perstorps SGS StudentRonneb mun Skurups Bostäder AB Stiftelsen bostäd AB o bert Dicksons hem AB AB Sjöbohem Sorselebo Skövdebostäder Sotenäsbostäder Salaboförening (SKB) Sola AB Staffanst AB Stockholmshem g gtunahem Strömsunds orpshus rrgs komab Stora AB Svalövsb Hyresbostäder AB A T Tunabygg STUBO AB sttäder AB en Sträng Idre Hyres ostäder AB Svenljunga AB B näs Bostads bostäder bostäder Säterbostäder Bostäder A AB AB Strömsta BostadsTidaholms d dsbyggen Bostäder AB Bostads AB AB Sävebo A AB Tierps rrshus AB TranåsbostäderTorsby Bostäder gg AB Torshälla bygg en SärnaAB Töreboda Treklövern Bostads A Fas bostäder AB AB AB Trel AB TelgeA ttighets AB Bostadsstiftelsen leborgs g hem Trosa hhus TOP Valbohem Uppsalahem AB AB V bygdens yg AB Vallon Uppvidinge Uddevallahem AB Bostäder AB r AB AB bostäder AB bygden hus Upplands-Brohus Tyyresö Bo Vidingehem AB Stiftelsen Vans Vadstena Fastighets åkershem städer Uppsala Kommun AB AB Viska Vaggeryd AB Vilhelmina forshem Bostäder s FFas-Skillingaryds VärmdöBostäderAB itala bostäder Bostadss AB Växjöhem V j AB Vårgårda AB drebostä AB AB Väsbyhem VellinnggeBostäder AB y Bostads B t d AB der AB 1 Stift Väster AB Vänersbo viks Stiftelsen AB stad bostäder Bostads l ngelholm Växjö g n rgs Bostäder B Viingl h shem ckerö selehus j Kommun rehus AB AB id b gs Bostads Vän AB Bostads AB ttvidaberg fastig ste rsundsbo stersund B t d måls Kommun gheter AB nnnäs sbostäde deshögsb städer fastighet AB)) r AB Stiftelsen g ostäder AB llmhultsb h g er AB ((KFFA täd AB rebro lt bostäder rjä rjän jängs st hammars sthamma g Bostäder AB AB llvkarleby k l byhus rshem h hem Stiftelsen AB AB AB ssebyhus y ver verkalixbo städer ABsterlenhem vikshem vikshem SABO-bbo bokke kenn SABO-företagens marknad och omvärld 2005 Rapporten innehåller förutom den ekonomiska utvecklingen bland annat information om nyproduktion, uthyrningsläge och SABO-företagens personal. 1 SABO kommenterar regeringens budget SABO var snabba med att få ut ett pressmeddelande med kommentar om den nya regeringens budget. Där uttryckte VD Kurt Eliasson att det främst är förändringar av fastighetsskatten, investeringsbidraget och avvecklingen av räntebidraget som ger en omedelbar påverkan för SABO-företagen. n med regeri lemsfö I samband för de med a tt lä er d n u ling från d n va SABO att om od inför en st beslu m an so M g r. reta ostadsrätte b l til g för er in tt hyresrä handledn med rdigställa en fä lig t lp at jä e d eh b ta mt att vara n blir sa ge en in n ss d proce ov. Handle eh b d vi g rådgivnin 7. våren 200 tillgänglig Räkna med kvarboende en handledning Detta är en uppföljning till rapporten Kvarboende + tillgänglighet = god eko nomi? som kom ut SABO-boken SABO-boken är en kom plett adresslista till SABOs cirka 300 medlemsföretag spridda över hela landet, från Trelleborg i Söder till Kiruna i norr. I boken finns också värdefull statistik om förvaltade lägenheter med mera. Blåvitt i ledningen 6 ktober 200 September/o g ombildnin Hjälp med srätt eslutade till bostad gsskiftet b -företag g för SABO En handlednin September SABOs miljöpris, lokal hållbar utveckling En inspirerande exempel samling. Här möter du åtta bostadsföretag som arbetar för lokal hållbar utveckling på olika sätt. Oktober En 6 ifer Jenny Jenn SABO förebygger diskriminering Oktober SABO har under hösten startat ett utvecklings projekt Att förebygga diskriminering. Syftet ifer Jenny Jenn med projektet är att stödja medlemsföretagen att kvalitetssäkra verksamheten för att garantera att diskriminering inte sker på grundval av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions hinder eller sexuell läggning. 6 inspirerande exempelsamling Ägardirektiv en handledning Ägarna måste styra sina bostadsföretag långsiktigt och ägardirektivet måste utformas på ett hållbart sätt. Detta är en handledning. Medlemsenkät om inställda byggen För att ta reda på effekterna av regeringens förändringar kring bostadsfinansieringen genom fördes en medlemsenkät. Enkät svaren visade att ungefär hälften av den planerade nyproduktionen nu Oktober kommer att ställas in, det motsvarar cirka 6000 lägen heter. ina 20 Pontus Mar SABO

10 Kunskapsresan Nollvision för hemlöshet. Resan gick mellan Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 35 deltagare. Oktober 10 Harry Harriet Konferens inför hyresförhandlingarna Umeå, 18 deltagare. Oktober 11 Erling Jarl Oktober 10 Harry Harriet Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) bildas Inom några få år kommer kampen om kompetensen att bli hård. Därför har ett stort antal aktörer, bland annat SABO bildat Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. En slagkraftig förening som kan företräda hela branschen i kontakter med myndigheter, skolor och ungdomar i frågor som handlar om rekrytering till branschen, utbildning och kompetensförsörjning. Bovärdsutbildning, block 6 Att arbeta bland flera kulturer Oktober 11 Erling Jarl Oktober 18 Lukas Tvistelösningen i Hyresmarknadskommittén beträffande 2007 års hyror Den 20 oktober sammanträdde parterna i HMK. Det var första sammanträdet där SABOs nye VD Kurt Eliasson deltog. Vid mötet skrev parterna under en ny modell för tvistelösning. Syftet är att få fler lokala överenskommelser. Oktober 20 Sibylla Konsultuppdrag gällande upphandling av ekonomisystem för Ljungbybostäder AB är slutfört och avslutas. November 10 Martin Martina VD-bloggen Kurt Eliasson startar sin blogg på SABOs hemsida. Här kan den intresserade följa vilka frågor som sysselsätter SABOs VD samt diskutera direkt med honom. Oktober 19 Tore Tor Seminarium om legionella och elsäkerhet 10 deltagare, i Stockholm. November 23 Klemens SABO ger oss professionell hjälp i vårt arbete. De erbjuder utbildningar med hög kvalitet som jag och mina medarbetare haft stor nytta av. Genom åren har vi deltagit i utvecklingsprogram som till exempel Omvärldsanalys för affärsplanering och Etik i bostadsföretag. SABO spelar också en viktig roll som diskussionspart för företagsledningen och när det gäller att stärka och utveckla hyresrättens roll i samhället. Fukt, mögel och vattenskador 23 deltagare, i Stockholm. Rekryteringsuppdrag En av SABOs konsulter avslutar ett rekryteringsuppdrag gällande ny VD för Gislavedshus. December 5Sven December 15 Gottfrid robert hörnquist, vd, varbergs bostads ab Birgitta Frejd 10

11 sabo ab årsredovisning org nr Styrelsen och verkställande direktören för SABO AB avger härmed följande årsredovisning. innehåll förvaltningsberättelse 13 moderbolagets resultaträkning 26 moderbolagets balansräkning 27 moderbolagets kassaflödesanalys 29 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 30 revisionsberättelse 34 granskningsrapport 35 11

12 12

13 förvaltningsberättelse SABO AB är ett av SABO ( Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) helägt dotterföretag. SABO AB och SABO har samma kundbas, de kommunägda bostadsföretagen, för vilka SABO är en intresseorganisation. År var 296 bostadsföretag medlemmar i SABO. Bostadsbeståndet omfattar nära lägenheter med cirka 1,4 miljoner hyresgäster. Det minsta företaget har ett 30-tal lägenheter medan det största har nära SABOföretagen omsätter cirka 50 miljarder kronor per år. Cirka personer arbetar inom SABOs medlemsföretag. BOLAGSSTÄMMA, STYRELSE, REVISORER, VD SABO ABs bolagsordning föreskriver att SABO AB skall ha samma styrelse, ordförande och revisorer som SABO. Efter ordinarie bolagsstämma består styrelse och revisorer av följande: Styrelse ordinarie Ledamöter Annika Billström (s), ordförande Endrick Schubert (s), 1:e vice ordförande Lars Luttropp (m), 2:e vice ordförande Birgitta Nådell (s) Leif Jakobsson (s) Åsa Frithiofsson (s) Bernt Andersson (s) Kristina Alvendal (m) Bo Brännström (fp Lars Skeppstedt (c) Ann-Marie Engel (v) Styrelse suppleanter Bengt Bergqvist (s) Rose-Marie Holmqvist (s) Agneta Ivemyr (s) Susanna Haby (m) Björn Ljung (fp) Rigmor Stenmark (c) Marie Lindén (v) Revisorer ordinarie Erland Nilsson (s) Lars Almström (m) Bo Ribers, aukt revisor Stockholm Göteborg Västerås Tyresö Malmö Borlänge Umeå Stockholm Avesta Flen Stockholm Strömsund Växjö Hallstahammar Göteborg Stockholm Uppsala Göteborg Osby Stockholm Stockholm Revisorer suppleanter Lilian Persson (s) Lisbeth Jönsson (c) Gunilla Wernelind, aukt revisor Nyköping Mark Stockholm Styrelsen har under året haft 5 sammanträden och dess protokoll upptar 37 punkter. Bengt Owe Birgersson har varit SABO ABs verkställande direktör till och med den 30 september. Därefter tillträdde Kurt Eliasson tjänsten som VD för SABO AB. UPPGIFT SABOs uppgifter, som är fastställda i stadgar av kongressen, är att främja medlemmarnas intressen med syfte att utveckla en god bostadsförsörjning. I detta syfte skall SABO bland annat: 1 medverka till att utveckla goda bostäder och bostadsmiljöer, 1 förmedla information, kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna samt mellan dessa och omvärlden, 1 sprida upplysning om medlemmarnas uppgifter, verksamhet och förutsättningar, 1 företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse, 1 bistå medlemmarna med det stöd de efterfrågar, 1 stimulera för medlemmarna angelägen forskning och utveckling som främjar och stimulerar medlemmarnas kompetensutveckling. 13

14 ORGANISATION För att fullfölja dessa uppgifter har SABOs verksamhet sedan 1994 bedrivits i service-bolaget, SABO AB. SABO-företagen verkar i samhället och påverkas därför av de förändringar som ständigt pågår och som skapar nya förutsättningar och utmaningar. För att bättre kunna möta de snabba förändringarna är verksamhet och organisation processinriktad samt styrs av en uppsättning mål som är långsiktiga och omprövas med längre mellanrum. För år var organisationens mål: 1 att tydligt visa att de allmännyttiga bostadsbolagen gör nytta i samhället, 1 att skapa gynnsamma förutsättningar för de allmänyttiga bostadsbolagens verksamhet, 1 att öka de allmännyttiga bostadsbolagens konkurrenskraft på bostadsmarknaden. Allt arbete inom SABO organiseras som projekt med ramar, tidplan och tydlig målformulering. För att värna om organisationens flexibilitet och möjlighet att snabbt koncentrera resurserna till frågor som blir mer aktuella under året fattas beslut om olika projekt en gång per månad. Vid denna successiva prioritering prövas projektidéerna såväl mot de övergripande målen som bedömningen om de är nära, nyttiga eller nyskapande för företagen. Ansvaret att initiera och förbereda projekten ligger på processägarna. Projekten bemannas från en gemensam personalpool. I det processinriktade arbetssättet utgör huvudprocesserna intresse-/omvärldsbevakning, branschutveckling, företagsstöd och kommunikation grunden i organisationen. Dessutom finns processen internt stöd. Varje process leds av en processägare som med undantag från kommunikation och internt stöd har ett så kallat processråd med företrädare för styrelsen och medlemsföretagen som rådgivande grupp. Intresse-/omvärldsbevakningen skall tydliggöra samhällsnyttan genom att bevaka och påverka de beslutsfattare i olika positioner i samhället som har inflytande över medlemsföretagens verksamhetsförutsättningar. Branschutveckling syftar till mer kvalificerade branschspecifika utvecklingsprojekt i nära samarbete med medlemsföretagen. Företagsstöd svarar för olika former av utbildningsinsatser för kompetensutveckling, verktyg till stöd för medlemsföretagens vardagsarbete samt kvalificerad rådgivning. Kommunikation sörjer för strategisk kommunikation, extern opinionsbildning och intern kommunikation med medlemsföretagen. VERKSAMHET Förändrade samhällsekonomiska förutsättningar, skattereform och en medveten av och omreglering av bostadspolitiken har under senare år förändrat förutsättningarna för medlemsföretagen. Den historiskt betingade särställning som företagen haft har ersatts av en situation som vad avser skatte- och bidragsregler motsvarar övriga aktörers på bostadsmarknaden. Det kommunala ägandet ställer emellertid särskilda krav och vissa särregler för SABO-företagen på bostadsmarknaden. Förändringen för företagen har varit omfattande och behovet av extern medverkan allt större. I allt väsentligt har verksamheten inom SABO AB kontinuerligt anpassat sig efter de förändrade krav som ställs i en ny situation. 14

15 INTRESSE- OCH OMVÄRLDSBEVAKNING Omvärldsbevakning SABOs omvärldsbevakning ska upptäcka, analysera och föra vidare frågor som är viktiga för medlemsföretagen. Det sker inom alla de områden som SABO på olika sätt är inblandade i. Detta ska ligga till grund för ställningstaganden inom SABO men också utgöra underlag i medlemsföretagens arbete. Arbetet har strukturerats Inför bestämdes att omvärldsbevakningen skulle vässas ytterligare. Under året har omvärldsbevakningen därför strukturerats om för att bättre fånga upp viktiga frågor samt föra relevant information vidare till medlemsföretagen. Det har skett dels genom att relevant omvärldsbevakning veckovis sammanställs och dokumenteras. Denna skickas ut till intresserade samt finns tillgänglig för medlemsföretagen på SABOs hemsida. Vidare görs inom kansliet regelbundna genomgångar och bedömningar av uppkomna frågor. Vid särskilt viktiga händelser, exempelvis vid statsbudgetens offentliggörande, sammanställs också snabbanalyser vilka omgående skickas ut eller görs tillgängliga via hemsidan. Internationell omvärldsbevakning Sedan några år är det uppenbart att många frågor som är betydelsefulla för de kommunala bostadsföretagen påverkas av beslut som fattas inom EU. I kontakter med medlemsföretagen, andra organisationer och myndigheter har också just EU-frågorna blivit allt mer centrala under. Ett omfattande arbete har under lagts ner på att bevaka ett antal EU-frågor framför allt sådana som har betydelse för den legala grunden för allmännyttig bostadsverksamhet. SABO har därför varit närvarande vid och medverkat i ett antal möten och aktiviteter oftast inom ramen för den europeiska samarbetsorganisationen Cecodhas, men även inom ramen för den nordiska organisationen NBO. Intressebevakningen Intressebevakningen syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för medlemsföretagen. SABO bedriver intressebevakning genom att bedriva ett lobby- och nätverksarbete gentemot beslutsfattare, myndigheter samt övriga aktörer i branschen. Flera frågor med stor betydelse för medlemsföretagen har varit aktuella under. Nytt bostadsfinansieringssystem sämre villkor för hyresrätten Under våren analyserade SABO både den dåvarande regeringens och den borgerliga alliansens förslag till ny bostadsfinansiering. Det var tydligt att en betydande omdaning av såväl räntebidrag som investeringsstöd väntande oavsett valutgång. SABO har under året påtalat att eventuella förändringar av bostadsfinansieringssystemet kommer att få effekt på företagens intäktssida och därmed hyressättningen samt även för nyproduktionen. SABO kan nu konstatera att urfasningen av räntebidragen och de slopande investeringsstöden har fått just den effekten. Prognosen är att de kommunala bostadsföretagens byggande minskar under de närmaste åren. Hyreslagstiftning och förhandlingssystemet Under året fattade riksdagen beslut om vissa ändringar i hyreslagstiftningen. Den viktigaste delen gäller att det ska införas ett nytt system för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. I dessa kan hyran sättas efter en särskild överenskommelse med en hyresgästorganisation på orten för att därefter gälla i tio år. Därefter ska hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdereglerna. SABO har under hösten tagit del av den nya regeringens förslag och skrivningar gällande hyressättningen. Under året utsattes förhandlingssystemet för hårda prövningar. Hyresförhandlingarna blev svårare än på länge och bland många medlemsföretag upplevde man att motparten, Hyresgästföreningen, tillämpade en nationell nollbudstaktik utan att ta hänsyn till lokala och företagsspecifika förutsättningar. Detta var också något som återspeglades i det stora antal ärenden som fick hanteras i hyresmarknadskommittén samt i det faktum att man även där hade svårt att nå resultat. Inför kommande hyresförhandlingar har SABOs VD tagit ett initiativ till att påskynda hanteringen av tvistelösningen. Frågan har också haft hög prioritet i kontakterna inom den så kallade treparten (SABO, Hyresgästföreningen samt Fastighetsägarna Sverige). Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar En särskild utredare tillkallades under 2005 för att se över de villkor och förutsättningar som gäller för allmännyttiga och kommunala bostadsföretag. Utredaren skall undersöka vilka förändringar som kan vara nödvändiga 15

16 i de lagar och förordningar som direkt styr villkoren för hyresmarknaden i allmänhet och för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen i synnerhet. Utredningen spänner över flera frågor, bland annat EUs påverkan, diskussionen om självkostnadsprincipen samt hyressättningssystemet. SABO har medverkat vid olika hearings och samrådsmöten samt vid ett flertal tillfällen svarat på frågor från utredningen. Vid sidan av dessa strategiska frågor har SABO varit aktiva inom ett antal andra områden under året vilka några nämns här. Avfallsfrågor och producentansvaret SABO har i samverkan med andra tagit fram uppgifter som visar att fastighetsägarna och de boende betalar över halva kostnaden för producentansvaret för förpackningar och tidningar. Enligt förordningarna för producentansvaret har producenterna både det ekonomiska och fysiska ansvaret för insamling och återvinning av dessa fraktioner, men i praktiken uppfylls målen för insamling genom den generösa utbyggnad som framförallt allmännyttan har haft av källsorteringen i bostadsområdena, så kallad fastighetsnära insamling. Frågan har uppmärksammats genom bland annat en artikel publicerad på DN-debatt samt i uppvaktning av riksdagens miljöutskott. Vidare har SABO varit mycket aktiva i att följa Naturvårdsverkets utvärdering av producentansvaret. Hur naturvårdsverket hanterar frågan i framtiden får stor betydelse. Öppna nät /IT, TV & bredband Ett antal aktiviteter och kontakter har inom intressebevakningen skett för att påverka utvecklingen inom IT/TV-området. Inom ramen för trepartssamarbetet har kriterier för Öppna nät utarbetats i en överenskommelse. Det syftar till att skapa större dynamik, valfrihet och användbarhet av den digitala infrastrukturen. Under våren utarbetades en rapport med titeln Fria från statliga monopol inlåsta i kommersiella paket. Den låg sedan till grund för bland annat en debattartikel i tidningen Resumé samt för två samtal under Almedalsveckan i Visby. Vid sidan av detta har SABO medverkat vid åtskilliga träffar med marknadsaktörer, branschföreträdare, kommuner och landsting, intresseföreningar, tv-bolag och regeringens IT-strategiska grupp. Energideklarationer SABO har noga följt arbetet med att utforma regler för så kallade energideklarationer. På egen hand eller i samverkan med andra branschaktörer har SABO agerat för att dessa ska utformas på ett för branschen ändamålsenligt sätt. De kontakter som har tagits har varit gentemot Boverket samt riksdagens dåvarande bostadsutskott. Dessa kontakter var konstruktiva och det är nu klart att såväl riksdagen som Boverket delvis har tagit hänsyn till de synpunkter som bland annat SABO har fört fram. Postboxar Post- och telestyrelsen (PTS) har utfärdat allmänna råd om utdelning av post. Enligt dessa råd skall postoperatören ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att övergå till postboxar. SABOs förhållningssätt är att posthantering är en affärsverksamhet som endast berör postoperatörerna och deras kunder. Ägarna till de fastigheter där postmottagarna bor har inget ansvar för hur denna verksamhet bedrivs och kan rimligen inte ha någon skyldighet att subventionera verksamhet som bedrivs av andra affärsdrivande företag. Den som vill installera postboxar har möjlighet att hos fastighetsägarna göra en förfrågan om att få hyra utrymme och installera postboxar. SABO har tillsammans med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen och SBC vid flera tillfällen framför denna uppfattning till Posten och PTS. Man har emellertid inte varit intresserad av en ömsesidig dialog med bostadsmarknadens aktörer. I stället har Posten inlett en påtryckningsverksamhet för att förmå alla fastighetsägare att på egen bekostnad installera boxar. SABO arbetar vidare med frågan. Övrigt I övrigt har intressebevakningen bedrivits som vanligt, det vill säga med underhandskontakter med övriga organisationer, regering och riksdag. SABO har under året svarat på 15 remisser och avgivit 3 skrivelser till regeringen och olika myndigheter. Inom ramen för intressebevakningen har också arbete bedrivits direkt under VD i form av en VD-process med VDs assistent som processägare. Detta har omfattat 7 VD-träffar med sammanlagt 151 deltagare samt 8 förtroendemannakonferenser med 404 deltagare. En av förtroendemannakonferenserna var speciellt arrangerad för personalrepresentanter i företagsstyrelser. 16

17 Branschutveckling Inom processen branschutveckling genomförs projekt som syftar till att utreda och utveckla frågor som medlemsföretagen kan dra nytta av i sin verksamhet. Projekten genomförs oftast i samarbete med några medlemsföretag som därigenom ges möjlighet att påverka projektens uppläggning och genomförande. Under har cirka 60 medlemsföretag ingått i referensgrupper till olika projekt. De resultat som kommer ut av utvecklingsprojekten sammanställs oftast i en rapport. För att resultaten ska nå ut till medlemsföretagen skickas rapporten till varje företag och mycket ofta resulterar projektet även i en konferens, seminarium eller utbildning. I vissa fall blir följden en aktivitet som har med intressebevakning att göra. De kunskaper som erhållits via projektet ligger även till grund för den rådgivnings- och konsultverksamhet som bedrivs inom SABO. Utvecklingsprojekten initieras via olika kanaler. Ofta är det medlemsföretag som tar kontakt men förslagen kan också komma från processrådet (består av representanter från företagen och SABOs styrelse), anställda vid SABO eller genom att någon extern aktör tar kontakt och vill samarbeta kring ett projekt. Beslut om att starta ett visst projekt tas av VD i samråd med ledningsgruppen. Målsättningen med projektverksamheten är att fånga upp frågor som är aktuella för medlemsföretagen eller att visa på utvecklingsmöjligheter inom något område. Till exempel kan konstateras att IT-frågorna är mycket aktuella för företagen och detta återspeglar sig i att 5 projekt startats inom detta område under året. Under har arbetet inom branschutveckling bedrivits inom fyra programområden: Framtidens hyresboende Programområdet omfattar bland annat ämnen som rör bostadens utformning, boendet, service knuten till boendet, miljöfrågor, hyressättning. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Avveckling av servicehus 1 Hemma med IT bättre boende för personer med vissa funktionshinder 1 Parabolfrågan 1 IT- och bredbandsfrågor 1 Kollektiva tvättstugor eller lägenhetsbaserade tvättutrymmen 1 Ungas boende i fokus Levande stadsdelar Programområdet omfattar ämnen som avser bostadsområdenas utveckling vad gäller bland annat trygghet och säkerhet i boendet, självförvaltning och ökad delaktighet samt serviceförsörjning i bostadsområden. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Hyresgästinflytande, delaktighet och lokal utveckling 1 Förnyelse av rekordårens bostäder 1 Uppföljning av förnyelsearbetet i Råslätt, Jönköping 1 Åtgärder för att möjliggöra kvarboende för äldre 1 Hållbar lokal välfärdsutveckling genom partnerskap 1 Bostadsnära idrotts- och kulturverksamhet Marknader i förändring Programområdet omfattar ämnen som avser bostadsföretagens roll och utveckling som en följd av utvecklingen på marknaden såväl lokalt som nationellt. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Idéverkstad för att utveckla allmännyttans roll i det framtida välfärdssamhället 1 Stöd till hyresförhandlingarna 1 Erfarenheter och strategier för rivning 1 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt en handledning 1 Kooperativ hyresrätt i praktiken Gemensamma branschfrågor Programområdet omfattar ämnen som avser bland annat kvalitets- och verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, konkurrensfrågor och benchmarking. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Långsiktig kompetensförsörjning genom marknadsföring, traineeprogram, med mera. 17

18 1 Fastighetsnära avfallhantering 1 Bostadsallokering i SABO-företagen 1 Erfarenheter av postboxar 1 Konsekvenserna av tillståndskrav vid fastighetsförsäljning 1 Att förebygga diskriminering Framtidsutredningen Den allt intensivare diskussionen om allmännyttans roll och uppgifter i framtiden har föranlett ett omfattande arbete med framtidsfrågorna. Under våren publicerades boken Korsdrag i allmännyttan som innehöll femton öppna samtal om allmännyttans framtid. Syftet med boken var att bidra till en bred diskussion genom att belysa frågorna ur flera perspektiv och låta flera olika röster komma till tals. På försommaren startades SABOs framtidsutredning. Syftet var att ta fram underlag för ett nytt idéprogram, att initiera en bred diskussion om allmännyttans framtid och att bidra med kunskaper och perspektiv till den statliga utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar. Under hösten genomfördes som ett första steg tio delstudier under ledning av företagsledare i SABO-företag. Delstudierna behandlade följande ämnen: 1 Omvärlden 1 Den grundläggande uppgiften och kommunnyttan 1 Den legala grunden och ägandet 1 Ekonomin och konkurrensen 1 Husen 1 Hyressättning och hyresförhandlingar 1 Bruksvärdessystemet 1 Det goda boendet 1 Integrationen och segregationen 1 Den hållbara utvecklingen För att bjuda in till en bred diskussion öppnades samtidigt en offentlig webbplats frambo.nu som innehåller diskussionsforum, livechat och möjlighet att ladda ner dokument som hör till utredningen. Resultatet av delstudierna publiceras under våren 2007 samlat i en arbetspärm Kom in på tröskeln till framtidens allmännytta och läggs till grund för det visionsarbete som leds av styrelsen och som utmynnar i ett nytt idéprogram till kongressen Såväl delstudierna som idéprogrammet behandlas på fyra regionala framtidskonferenser under våren. Syftet med idéprogrammet är att vara ett stöd för medlemsföretagens strategiska planering och dialog med ägaren samt att utåt kommunicera vad SABO-företagen står för. FÖRETAGSSTÖD Verksamheten inom företagsstöd indelas i fem delar; rådgivning, nätverk, utbildning, konferenser samt konsultverksamhet. Rådgivning Rådgivning förmedlas som fri telefonrådgivning i enklare ärenden och som konsultuppdrag i företagsspecifika ärenden av mer omfattande karaktär. Den kostnadsfria rådgivningen ska helst inte överstiga 30 minuter. Telefonrådgivningen sker dagligen inom kompetensområdena juridik, boendefrågor, lednings- och ekonomifrågor, hyror, IT, miljö, upphandling, teknik, energi och taxor, taxering, skatter och redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Mest efterfrågat, i antal timmar, är juridiska frågeställningar. Som en del av vår rådgivning finns på SABOs hemsida fri tillgång till information för medlemsföretagen. Informationen är uppdelade i följande områden: hyror, ekonomi, boende, juridik, IT, bredband och TV, statistik och nyckeltal, upphandling samt teknik. Hyror och ekonomi har haft flest besökare. Skrifter om nyckeltal för lägenhetsreparationer och lägenhetsunderhåll samt en checklista för fastighetsägarens ansvar och en skrift som hjälp i kostnadsjakten i medlemsföretagen finns också för medlemsföretagen att beställa. SABO tillhandahåller även medlemsföretagen med statistiska uppgifter och nyckeltal inom strategiska viktiga områden som till exempel ekonomi, finansiering, miljö, IT, medarbetare, marknadsfrågor och befolkningsutveckling. Nätverk SABO har för närvarande 14 fungerande nätverk. Det finns nätverk för sociala frågor, miljöfrågor, kooperativ hyresrätt, upphandling av måleritjänster, verksamhetsstyrning, bredband och IT, äldres boende 18

19 i Stockholm, ett nätverk för medarbetare som arbetar i olika boenden för äldre samt ett nätverk för personal som arbetar med säkerhetsfrågor. SABO administrerar också ett nätverk för VDar i mindre SABO-företag. Nytt för i år är ett nätverk för kommunikatörer samt ett för medarbetare som arbetar med finansieringsfrågor. SABO har också deltagit i flera regionala nätverk under året. Konsultuppdrag Konsultuppdragen är antingen företagsspecifika och debiteras företagen med en kostnad som varierar från 500 kronor i timmen upp till kronor per timme, detta för att kunna möta den prisnivå som finns på den öppna marknaden. Konsultuppdragen kan utföras med ett fast pris, per timme, per dag eller enligt en överenskommelse då arbetet startade. Allt beroende på hur stort uppdraget är och vad kunden önskar. Konsultuppdrag kan också beskrivas som lärprojekt där SABO ansvarar för att driva en process i företaget. Exempel på dessa är: visionsarbetet, goda kundstrategier och kundrelationer, utveckla balanserat styrkort, affärsplan, framtidsdagar, omvärldsanalys för affärsplanering, scenariometodik, information om äldres boende samt information om kooperativ hyresrätt. Under hade SABO 134 konsultuppdrag åt 101 medlemsföretag varav området företagsledning/företagsutveckling klart står för den största delen av intäkterna. Flest uppdrag har genomförts inom området juridik. Ett presentationsmaterial över SABOs konsulttjänster har tagits fram under året. Inte mindre är 27 anställda på SABO har i någon omfattning haft debiterbara konsultuppdrag under året. Utbildningar Totalt har 103 utbildningar genomförts under. Av dessa var 40 procent öppna utbildningar medan 60 procent var företagsförlagda. Utbildningar i olika juridiska spörsmål är alltid efterfrågade. Under året genomfördes följande: hyresjuridik I och II, hyresavdelningens juridik, juridik och praktik i störningsärenden, lokalhyresjuridik, offentlighet och sekretess, kooperativ hyresrätt samt vardagsjuridik i bostadsförvaltning startade SABO ett utvecklingsprogram för chefer på mellannivå eller som arbetar som coach. Programmet genomfördes vid tre tillfällen med två dagar per tillfälle. Betygen blev så höga i utvärderingen att utbildningen även genomfördes och ett nytt tillfälle kommer därför att ordnas också under Samarbetet med IFL i ledarskap genomfördes som tidigare år. Affärsmannaskap är en annan utbildning som genomförts i stor omfattning såväl företagsförlagd som på riksnivå. Nytt för i år var affärsmannaskap för beställare av daglig förvaltning. Inför årets hyresförhandlingar fanns möjligheten för medarbetare i medlemsföretagen att gå en utbildning i förhandlingsteknik. För nyanställda medarbetare i SABO-företagen startade under 2005 en ny grundutbildning. Utbildningen ger en god start som senare kan kompletteras med andra utbildningar. Några av dessa har SABO redan genomfört. Exempel är grund- och fortsättningsutbildning i ekonomi för bostadsföretag, avflyttningsbesiktning av lägenheter samt utbildning om dokumenthantering i bostadsföretagen. Dessa utbildningar var uppskattade och genomfördes därför även under. För de medarbetare i medlemsföretagen som istället närmar sig pensioneringen anordnades för första gången en utbildning under temat Pensionär och sen då?. Under har vi fortsatt vår efterfrågade moduluppbyggda utbildning för medarbetare som arbetar som bovärdar eller motsvarande. Utbildningen består av sju block. Följande block finns: Kommunikation, vardagsjuridik, planera prioritera och hantera stress, trygghet störningar och svåra hyresgäster, miljö/arbetsmiljö, att jobba bland flera kulturer samt affärsmannaskap och ekonomi. Efter genomförd utbildning sker diplomering. Diplomeringen ska underlätta för medarbetaren att legitimera sina kunskaper och för medlemsföretagen att söka kvalificerade medarbetare. Många medlemsföretag har under året valt att företagsförlägga hela eller delar av bovärdsutbildningen. Inom ämnesområdet förvaltning, teknik och miljö har följande utbildningar genomförts: injustering av värmesystem med lågflödesmetoden, praktisk kemikaliehantering i bostadsföretagen, att upphandla och kontrollera måleritjänster samt miljöbalken I, II och III. SABO Professional Tours har i år anordnat tre resor. En mycket uppskattad resa till Tyskland, Polen och Tjeckien samt en kunskapsresa i Sverige om äldres boende. Under hösten reste också en stor grupp och besökte företag i södra Sverige för att lära sig hur man kan motarbeta hemlöshet. SABO har också hjälpt flera 19

20 företag att ordna företagsinterna resor till bland annat Storbritannien, Köpenhamn, Berlin samt Stockholm. SABOs tjugonde sommaruniversitet genomfördes i augusti i Göteborg med cirka 30 deltagare. Temat Samverkan vid ombyggnadsprojekt behandlades vid föreläsningar, i grupparbeten och vid studiebesök. Konferenser Konferensprogrammet under har varit omfattande. Avsikten har varit att föra ut viktiga frågor och skapa mötesplatser för fler grupper av medarbetare i medlemsföretagen. Totalt har 67 träffar och konferenser genomförts. Vid SABO-dagarna i Tensta deltog många medlemsföretag under tre dagar i seminarium och studiebesök. Cirka 285 deltagare från 58 medlemsföretag deltog. Årets miljöpris, som även delades ut under dagarna, gick till Halmstads Fastighets AB som i år vann för sitt breda, långsiktiga och strategiska arbete med att skapa en lokal hållbar utveckling i sina bostadsområden. De ämnesinriktade konferenser som startade 2003 och sedan dess har fortsatt årligen rönte stort intresse och uppskattning. Dessa var Inspirationsdagar om boende för äldre, SABOs miljödag, SABOs ekonomidagar, SABOs kvalitetsdagar samt SABOs bredbandsdagar. var ett händelserikt år där även följande intressanta och uppskattade konferenser genomfördes: Bygga nytt med trä, konferens om etikfrågor, konferens om hur man kan få med sig hyresgästen vid en ombyggnation, konferens inför hyresförhandlingarna, kooperativ hyresrätt, radon, trygghet och säkerhet, konferens om fukt, mögel och vattenskador samt en konferens om lokalt förändringsarbete. För att ge en ökad möjlighet för företagen att träffas och utbyta erfarenheter har vi under de senaste åren arrangerat träffar för medarbetare i medlemsföretagen. I år har vi genomfört sju VD-träffar, 11 regionala hyreskonferenser, sex förvaltningsträffar, tre träffar för bo- och husvärdar, två driftträffar, två träffar för nyanställda medarbetare i medlemsföretagen, en träff för nyanställda VDar, en träff kring kooperativ hyresrätt, en träff om boendedemokrati samt åtta förtroendemannakonferenser för samtliga representerade politiska partier i SABOs styrelse samt (kd), (mp) och fackliga representanter. Drygt 90 procent av SABOs medlemsföretag har under året deltagit i någon aktivitet så som utbildning, konferens eller nätverksträff. Utbildningar Antal Deltagare Juridik Miljö 4 71 Ekonomi-sälj-affärsmannaskap/hyror Ledar/beställarutbildning 3 28 Bovärdsutbildning Övriga Summa utbildning Konferenser Antal Deltagare VD-träffar Hyreskonferenser/träffar Boendefrågor Ekonomi- och finansseminarium Drift och förvaltningsfrågor Förtroendemannakonferenser IT SABO professional Tours 3 68 Övriga Summa konferenser Nätverksträffar Konsultuppdrag 134 Totalt

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat 2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal Hyra i kr/kvm bostäder vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet Överenskom avser melse i % Datum

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje Per Holm & Therese Rydstedt, SABO EU-direktiv första perioden I ett direktiv anger EU vilka

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Rapport 2011:18. Utdelningar från allmännyttiga

Rapport 2011:18. Utdelningar från allmännyttiga Rapport 2011:18 Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010 Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010 Boverket november 2011 Titel: Utdelningar från

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL

29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL 29 30/9 I STOCKHOLM FORSKNINGSRESULTATEN PRESENTERAS NYTTAN MED ALLMÄN- NYTTAN SABO I SAMARBETE MED SKL NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp Att arbeta strategiskt med Att arbeta strategiskt med små avlopp små avlopp Vara Herrljunga Falkenberg MÖS Kungsbacka Gruppdiskussion Lean ordning och reda i processen! Hur säkerställer man att alla inspektioner

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Yrkande för bostäder i % Inkl värme

Yrkande för bostäder i % Inkl värme 2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal Hyra i kr/kvm bostäder vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Kommentar Platen AN 8 Motala

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer