årsredovisning sabo Räkenskapsåret 2006 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning sabo Räkenskapsåret 2006 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 årsredovisning sabo Räkenskapsåret sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2

3 vd har ordet den. Syftet med organisationsöversynen var att få tydligt fokus på aktuella förbättringsområden. I juni kom frågan om jag var intresserad av att tillträda som VD på SABO. Att det behövs en stark bransch- och intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen har jag alltid tyckt. Att vara med och bygga det lockade därför mer än jag först trodde. Den första oktober tillträdde jag. Överst i högen låg hyresförhandlingarna. Förra förhandlingsåret hade präglats av konflikter. Hela 49 ärenden ( lägenheter) hade hänförts till HMK*. Det här året kunde inte bli likadant. Ett nytt sätt att hantera tvister, med fokus på lokala förhandlingar och medling innan ärenden hamnade i HMK, blev lösningen. När detta skrivs har vi nästan facit i hand. 95 procent av hyrorna är färdigförhandlade, vi har haft 23 medlingar, endast 6 ärenden har hamnat i HMK och utfallet är en genomsnittlig höjning på 1,65 procent. Det är godkänt. Vid mitt tillträde var jag även klar över att verksamheten på SABO behövde utvecklas. Men innan jag påbörjade förändringsarbetet var det viktigt att få en tydlig bild av läget. Såväl hur omvärlden uppfattade SABO och verksamheten, som hur personal och medlemmar såg på i slutet av året var det dags att ordentligt gå in i den Framtidsutredning som SABO startat våren i syfte att arbeta fram ett nytt långsiktigt idéprogram. Ett imponerande upplägg, inte minst engagemanget hos de tio VDar från medlemsföretagen som var och en drev en delstudie i projektet. Jag såg ett projekt med många möjligheter och gjorde bara en del förändringar i arbetsordningen, bland annat att styrelsen gick in mer operativt i projektet. Vi breddade också syftet något så att idéprogrammet även ska kunna fungera som inspiration för medlemsföretagen i arbetet med den egna verksamhetsplaneringen, såväl på kort som lång sikt. Nu ett knappt halvår efteråt är min känsla att arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram börjar leda fram till en bred samsyn kring de kommunala bostadsföretagens framtida uppgifter. Idéprogrammet kommer SABOs styrelse att presentera vid SABOs kongress i juni Då kommer även Nya SABO att presenteras. Det vill säga den nya organisation som är resultatet av organisationsöversynen och som kommer att träda i kraft från och med augusti. Nya SABO är en förändrad och förnyad organisation. En organisation som tydligt sätter fokus på medlemsföretagens utmaningar. Det är en förutsättning för att SABO ska kunna leva upp till målet att vara en professionell, stark och medlemsorienterad bransch- och intresseorganisation, både idag och i framtiden. utsikterna inför 2007 känns därför mycket positiva, trots stora förändringar i omvärlden. Den största utmaningen för Nya SABO är den utveckling som följt av Fastighetsägarnas anmälningar till EU avseende otillåtet statsstöd. Här pågår ett samarbete med regeringen och inom treparten**. Vår ambition är att frågan ska avgöras i Sverige istället för i Bryssel. Den lösning vi på SABO ser framför oss är en utveckling där de kommunala bostadsföretagen verkar på samma villkor som de privata. En utveckling som jag uppfattar att de flesta av våra medlemmar både ser fram emot och kommer att klara även om det innebär stora förändringar. Det är med glädje jag ser fram emot att såväl personligen som med den nya organisationen vara till stöd i det arbetet. Kurt Eliasson VD SABO * HMK, Hyresmarknadskommittén, den instans där hyrestvister avgörs när parterna inte kommer överens. ** Treparten är ett branschsamarbete mellan SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

4 hänt under året var ett intensivt år för oss på SABO och för våra medlemmar. Under året deltog mer än 90 procent av alla medlemsföretag i någon form av aktivitet. Vi höll många konferenser och utbildningar, bildade nya nätverk, startade Framtidsutredningen och gav många av våra medlemmar kostnadsfri rådgivning. Ett mycket intensivt år med andra ord. På dessa sidor kan du läsa exempel på vad som hänt i korthet. Vill du veta mer, läs vidare längre fram i förvaltningsberättelsen. April 24 Vega Hur får man med sig hyresgästerna vid en ombyggnad? Utbildning i Stockholm med 34 deltagare. Företagsutveckling och omvärldsanalyser En av SABOs konsulter inleder ett uppdrag för Eslövs Bostads AB. Syftet är att tillsammans med medarbetarna ta fram en strategi för bostadsföretagets fastighetsutveckling. Uppdraget är slutfört i april. Januari 30 Gunilla Gunhild Januari 17 Anton Tony Birgitta Möller n i så fall ut? allmännyttans nyttan skall ha, kbara alternativ ll EU:s regelverk, ing av upplåtelsevärdessystemet och ngar är tillåtna och detta arbete. Den ger rksamma inom allmänmen också skarp kritik. sta gemensam nämnare: t inte ut som idag. ilde Björfors, Lennart Alexepalu, Mustafa Can, Barbro, Allan Karlsson, Hosam Ane Axelsson, Anders Lindbom, Åman. I ALLMÄNYTTA N! KORSDRAG I ALLMÄNNYTTAN De kommunala bostadsföretagen måste få gå med vinst Alla måste ha möjlighet att skaffa sig en hygglig bostad till ett vettigt pris Vi behöver tydlighet i ansvarsfrågorna när det gäller allmännyttan Spritt ägande och nya avtalsformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden Ägarlägenheter insprängda i hyreshusen skulle både få fler människor att stanna kvar Att affärsmässighet går att förena med socialt ansvar är en självklarhet korsdrag i allmännyttan FEMTON ÖPPNA SAMTAL SOM VÄDRAR ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Anna Lindmarker Debatt och diskussion Den 24 april presenterades boken Korsdrag i allmännyttan i Kulturhuset i Stockholm. Då hölls också ett öppet samtal mellan några av dem som intervjuats i boken. Företrädare för branschen, politiker samt media bjöds in för att ta del av lanseringen och samtalet. Tv 4:s Anna Lindmarker ledde debatten. Träff om Bodemokrati Träffen anordnades gemensamt av SABO och Hyresgästföreningen. 39 deltagare Hyresjuridik I Utbildning i Stockholm, 20 deltagare. SABOs Bredbandsdagar 210 personer deltog den 4-5 april i Spårvagnshallarna i Stockholm. Februari 15 April 4 Sigfrid Marianne Marlene Mars 14 Matilda Maud April 5 Irene Irja Mars 15 Kristoffer Christel Jag tycker att SABO genom åren bidragit till att skapa en vi-känsla mellan de allmännyttiga företagen i Sverige. Det har gett bra möjligheter för oss som arbetar i dessa företag att utväxla tankar, idéer och tips mellan varandra på ett prestigelöst sätt. Det är alltid enkelt att ringa en kollega i något SABO-företag för att bolla sina frågor. Denna känsla och lätthet har helt klart bidragit till företagens snabba utveckling. anette sand, vd, ab sigtunahem

5 Från Foppaland till Glada Hudik Boende för äldre på olika vis. En kunskapsresa med 29 deltagare den april. April 26 Teresia Terese April 27 Engelbrekt April 28 Ture Tyra Promenad i Hotell Knausts trappa, Sundsvall. Seniorboendet Linden, Övikshem. Sandra Plavinskis, Svenska Bostäder, Olle Torefeldt, Stockholmshem och Mia Wester på Familjebostäder. Maj 10 Esbjörn Styrbjörn Gruppdiskussioner. Maj 11 Märta Märit Flygande Start på Jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag. I Stockholm, 15 deltagare. Maj 9 Reidar Reidun Kommunikationsdagarna i Kristianstad Maj 10 Esbjörn Styrbjörn I maj var det dags för de årliga kommunikationsdagarna och denna gång var det Kristianstads tur att stå som värd. Personal inom information, marknadsföring och IT deltog i workshops och seminarier med kollegor från andra bolag. Tema för året var marknadsföring av bostäder, massmediearbete i praktiken och ny kommunikationsteknik. Nätverksträff kring sociala frågor i boendet 121 personer deltog maj på Loka Brunn. Maj 19 Maj 18 Maj Majken Erik

6 Ett bostads- Maj 29 SABO-företagens första diplomerade bovärdar! De åtta första bovärdarna har blivit diplomerade efter att ha fullgjort SABOs bovärdsutbildning. För att bli diplomerad har deltagarna fullföljt hela utbildningen som består av sju olika ämnesblock om sammanlagt 14 dagar. Utöver det har de genomfört en godkänd tentamen. Yvonne Jeanette Nyfiken blir klok! För Sverige i (fram)tiden Jag ser det... Det här är en fråga som behöver bollas. Juni Postboxdiskussionen Postens krav om postboxar i entrén till flerfamiljshus har fått SABO att agera. Under våren gjordes en sammanställning av erfarenheter när det gäller postboxar. Tillsammans med Fastighetsägarna, Riksbyggen, HSB, SBC och Hyresgästföreningen skickades i juni en uppmaning till PTS att dra tillbaka direktivet. I skrivelsen står att Det är anmärkningsvärt att en myndighet som PTS väljer att genom allmänna råd försöka tvinga landets fastighetsägare att ta på sig kostnader i miljardklassen, för att Posten ska kunna driva sin kommersiella verksamhet med ännu högre vinst. Inför lagen är alla lika Med vaddå? SPANING PÅ OMVÄRLDEN En antologi för kommunala bostadsföretag SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG företag kommer lastat! ATT VÄLJA FRAMTID, ELLER ATT TVINGAS IN I DEN Om allmännyttans balansgång mellan affärsmässighet och socialt ansvar. DEN LEGALA GRUNDEN OCH ÄGANDET Om allmännyttans möjligheter och variationer inom ramen för nuvarande lagstiftning SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Goda bostäder åt alla! Visst, visst, men det är ju äpplen och päron liksom... EKONOMIN OCH KONKURRENSEN Om vinstdrivande bostadsföretag och transaktioner med ägaren SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Är de överens? Eller överens om att de inte är överens? Mmm, undrar hur det smakar... Att vara eller inte vara det är Därom tvista de lärde... frågan? Har hyresgästerna haft några önskemål? Hur var det nu igen? Eh... folk gillar väl stora fönster? Utanför! Innanför? Framsida! Baksida? Vadå förort? Vad betyder det att vara allmännyttig om inte just nyttig för alla? HÅLLBAR UTVECKLING FÖR ALLA Lilla vän! Här kan man ju inte bo! Om hur kommunala bostadsföretag kan styra mot hållbar utveckling SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Juni/juli Den stora framtidsutredningen initierades Tio VDar från tio medlemsföretag fick sommaren i uppgift att tillsammans med varsin projektledare från SABO arbeta fram en rapport i ett strategiskt viktigt område. Följande ämnen valdes ut: 1. Omvärlden 2. Den grundläggande uppgiften och kommunnyttan 3. Den legala grunden och ägandet 4. Ekonomin och konkurrensen 5. Husen 6. Hyressättning och hyresförhandlingar 7. Bruksvärdessystemet 8. Det goda boendet 9. Integrationen och segregationen 10. Den hållbara utvecklingen Syftet med framtidsutredningen är att formulera visioner om allmännyttans framtid med sikte på 2020 visioner som ska konkretiseras i ett nytt idéprogram att antas på kongressen sommaren Rapporterna presenteras våren DEN BYGGDA MILJÖN Om SABO-företagens utmaning att utveckla bostäder för en ny tid SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG HYRESFÖRHANDLINGEN Om förhandlingssystemet som möjlighet eller hämsko SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG PRÖVNINGENS TID Om bruksvärdessystemets vara eller inte vara SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG KÖRA PÅ KÄNN ELLER UNDERSÖKA HUR FOLK VILL BO Om det goda boendet SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SÅ NÄRA MEN ÄNDÅ SÅ LÅNGT IFRÅN Om bostadsföretagens arbete med boendesegregation och integration SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Miljövärdar på Halmstads Fastighets AB. SABOs miljöpris SABOs miljöpris gick till Halmstads Fastighets AB för sitt arbete med lokalt hållbar utveckling. Ola Bergquist Tf. VD i Kilsbostäder AB Ola Bergquist från SABO tillträdde som tillförordnad VD i Kilsbostäder AB. Detta utfördes som ett konsultuppdrag från SABO och pågick tills rekrytering av en ny VD var klar. Juni 8 Eivor Majvor Utdrag ur juryns utlåtande: Ett bostadsföretags kärnverksamhet att tillhandahålla bostäder som invånarna trivs i, att göra detta så att inte miljön saboteras och att stötta invånarna ur ett socialt och kulturellt utvecklingsperspektiv har i HFAB visat sig kunna gå hand i hand. Augusti 25 Lovisa Louisa

7 Spritt ägande och nya avtalsformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden Utmanande SABO-dagar i Tensta och Stockholm SABO-dagarna, som gick av stapeln i Stockholm och Tensta i augusti, hade utmaningar som tema. 290 personer deltog den augusti. John Chrispinsson ledde ett samtal mellan bland andra Ulf Adelsohn och Göran Greider om Sverige och Stockholms möjligheter och utmaningar. Miljonprogrammens utmaningar var föremål för flera övningar. Under temat Det nya Sverige modererade Alexandra Pascalidou seminarier om åldersboomen och utanförskap respektive innanförskap. SABO stod också för ett seminarium på Tensta Bo 06 om underhållsbehoven i byggnader från Augusti Signe Signhild Augusti Bartolomeus Augusti 25 Lovisa Louise Trycksaker som kom ut Att underhålla bostadsdrömmen Mer än en tredjedel av Sveriges bostäder i flerbostadshus byggdes under de så kallade rekordåren De börjar nu nå den ålder då stora underhållsåtgärder brukar bli nödvändiga. Denna bok ger inspiration och idéer till den aktuella förnyelsen. Branschöverenskommelse om behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Denna överenskommelse har utarbetats av en projektgrupp inom SABO i samarbete med Fastighetsägarna. Datainspektionen har granskat och godkänt den. Arbetet har även skett i samverkan med Hyresgästföreningen. Fria från statliga monopol inlåsta i kommersiella paket Telefoni, TV och Internet är något de flesta tar för givet idag. Denna rapport visar att många fastighetsägare ställs inför svåra val när de ska bygga nytt eller när de ska bygga in ny teknik i befintliga fastigheter. SABOs sommaruniversitet 20 år Augusti 28 Samverkan vid ombyggnadsprojekt var tema för årets sommaruniversitet, det tjugonde i ordningen. Ämnet är högaktuellt på grund av det stora renoveringsbehovet i våra miljonprogramsområden. Sommaruniversitetet genomfördes i samarbete med Sveriges byggindustrier och enheten för Service Management vid Chalmers tekniska högskola. Studerande från såväl bostads- som entreprenörsföretag deltog i utbildningen, som var förlagt till Hindås utanför Göteborg. Gurli Leila Många allmännyttiga bostadsföretag står inför en kommande generationsväxling. Kompetenta och erfarna medarbetare ska ersättas av unga och välutbildade, men inte fullt så erfarna. Därför har SABO startat ett trainee-program. Under deltog sex medlemsföretag i programmet.... det är ofantligt roligt och inspirerande att vara trainee... Augusti Hans Hampus Fredrik Larsson, trainee Bostadsbolaget i Mjölby AB... jag har lärt mig otroligt mycket, från idéstadiet av ett projekt, till slutbesiktning... Maria Holmgren, trainee Uppsalahem AB Augusti Albert Albertina Augusti 31 Arvid Vidar För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handbok som är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Råslätt har lyfts fram som ett positivt exempel på hur man genom ett långsiktigt och gränsöverskridande arbete kunnat vända utvecklingen och skapa framtidstro bland de boende. Korsdrag i allmännyttan Femton öppna samtal som vädrar allmännyttans framtid. I boken möter du Göran Greider, Tilde Björfors, Lennart Alexandersson, Tove Lifvendahl, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Barbro Engman, Stellan Lundström, Ayesha, Allan Karlsson, Hosam Ansari och Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Angeles Bermudez Svankvist och Jan Åman. HAR ALLMÄNNYTTAN EN FRAMTID och hur ser den i så fall ut? SABO VILL STIMULERA till en bred diskussion om allmännyttans I BOKEN MÖTER DU Göran Greider, Tilde Björfors, Lennart Alex- framtid. En diskussion om vilken uppgift allmännyttan skall ha, om för- och nackdelar med socialbostäder, om tänkbara alternativ till det kommunala ägandet, om förhållandet till EU:s regelverk, om behovet av särskild lagstiftning, om blandning av upplåtelseformer, om den hyresnormerande rollen i bruksvärdessystemet och mycket mer. En diskussion där alla uppfattningar är tillåtna och ingen åsikt är tabu. röst åt femton personer som inte själva är verksamma inom allmännyttan. Den innehåller många positiva ord men också skarp kritik. Åsikterna går isär. Men det finns en minsta gemensam nämnare: Om allmännyttan finns år 2020 så ser det inte ut som idag. andersson, Tove Lifvendahl, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Barbro Engman, Stellan Lundström, Ayesha, Allan Karlsson, Hosam Ansari och Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Angela Bermudez Svanqvist och Jan Åman. D E N H Ä R B O K E N är ett av många inslag i detta arbete. Den ger V Ä L KO M M E N TILL KO R S D R AG I ALLMÄNYTTA N! KORSDRAG I ALLMÄNNYTTAN De kommunala bostadsföretagen måste få gå med vinst Alla måste ha möjlighet att skaffa sig en hygglig bostad till ett vettigt pris Vi behöver tydlighet i ansvarsfrågorna när det gäller allmännyttan Ägarlägenheter insprängda i hyreshusen skulle både få fler människor att stanna kvar Att affärsmässighet går att förena med socialt ansvar är en självklarhet korsdrag i allmännyttan FEMTON ÖPPNA SAMTAL SOM VÄDRAR ALLMÄNNYTTANS FRAMTID 7

8 Peabs Tulipanaros vinnare i SABOs och HBVs tävling om modernt träbyggande! I början av året utlyste SABO och HBV en entreprenadtävling. Syftet med tävlingen var dels att få igång en teknikutveckling när det gäller bostäder med trästommar, dels att ge medlemsföretagen tillgång till bra ramavtal. Sex bidrag kom in, av vilka fyra fick ramavtal med HBV. Vinnare i tävlingen blev Peab med förslaget Tulipanaros. Resultatet av denna tävling måste vara en milstolpe i satsningen för att skapa en bättre fungerande konkurrens inom bostadsbyggandet i Sverige, menade Lorentz Andersson, regeringens samordnare för utvecklingen av det moderna träbyggandet i Sverige. September Lilian Lilly lanseras För att ytterligare stimulera till diskussion om vilka uppgifter allmännyttan ska ha i framtiden skapades diskussionssajten Frambo. Här finns bland annat en chattfunktion där besökarna vid flera tillfällen under året kunnat diskutera direkt med olika experter inom bostadsbranschen. September 13 Sture Bengt Owe tackades av Fredagen den 15 september hölls en avtackningslunch för Bengt Owe Birgersson med anledning av att han slutade som VD för SABO. All personal var med och även andra personer som arbetat tillsammans med Bengt Owe under de 15 år han varit på SABO. Det blev många tacktal, sång och musik samt blommor till den avgående VDn som nu gick vidare till ett nytt uppdrag som statlig hamnutredare. September 15 Sigrid Siri Studieresa september arrangerade SABO en resa till städerna Prag, Dresden och Görlitz/Zgorzelec för att studera samhällsförändringar och förändringar på bostadsmarknaden. 23 personer deltog. September 19 Fredrika September 20 Elise Lisa September 21 Matteus September 22 Mauritz Moritz Bengt Owe Birgersson uppvaktas av Christian Lacotte, VD Sabo Förlags AB. September 26 Enar Einar Att upphandla och kontrollera måleri Utbildning för alla som vill bli skickliga på att beställa måleritjänster. 14 deltagare.

9 Trycksaker som kom ut Energideklaration av nya byggnader 26 Miljökrav vid upphandling av förvaltningstjänster Denna handledning är till för SABOföretag som vill ställa miljökrav vid upphand ling av förvaltnings tjänster. Fokus ligger på städning, måleri, golvarbeten, yttre skötsel och hämtning av källsor terade fraktioner. Lagen om energideklara tioner i bostadshus trädde i kraft den 1 oktober. SABO har arbetat för att energideklarationerna inte ska bli en betungande byrå krati för bostadsföretagen. Istället ska deklarationen bli en källa av kunskap om fastigheterna så Oktober att energibespa ringsarbetet kan effektiviseras. Enar Einar Finns det några gratis luncher? Konferens om mutor och bestickning i bostadsföretag. 18 deltagare. 1 SABO gna Ragnar Ra Den första oktober tillträdde Förvaltnings AB Framtidens VD och koncernchef Kurt Eliasson, även tjänsten som VD för SABO. Under en över gångsperiod innehar han båda befattningarna. Förutom styrelseuppdrag i sju av Framti dens dotterbolag har Kurt Eliasson även ett antal andra uppdrag till exempel styrelseord förande i Göteborgs Hamn samt i Stiftelsen Chalmers er ob Okt Tekniska Högskola. Kurt Eliasson är även känd för sitt starka engagemang i IFK Göteborg och har a gn Ra Ragnar även varit ordförande för föreningen. Vid tillträdet uttryckte Kurt Eliasson sin vilja att bidra till en utveckling som gör SABO ännu starkare som branschorgani sation, med fokus på att utveckla med lemsnytta för bostadsföretagen. ABO Arboga AB StiftelsenKommun AB Alebygge n Alfta-Eds Arvika Bostads Aneby Bostäder byns Fastighet Stiftelsen AB Bergsbos AB Askersundsbos Arbetarr bostadsfo Arbetare s AB AB Alingsåshem nden Hyresbostäder täder AB Bjurholms täder AB Asylen Asy sy AllboHus Pensionärs Armada Fastighets kommun AB Bollnäs AB Mimer stiftelse AB ArvidsjauFastighets AB Bostäder B Bjuvsbos AB Bostaden uurhem täder StiftelsenAB Bankerydshem rhem AB AB BostäderBostads AB Poseidon Bengts i Lidköpin Bostads AB Bodenbo Bryggaregården g AB Stiftelsen gttsforshus Vä Vätter Bollebyg AB Bräcke Botkyrkabyggen ä Hem Bostadsbolaget ollebygds Bärkehus ds B Bottnaryd Teknik AB AB i Mjölby Bostads i Dorotea AB Centrumbostäder Burlövs Bostäders Bostads AB AB BoxholmAB AB Bostäder err i Borås AB Eksta BostadsEBA Emmaboda i Skara AB Stiftelsen shus AB Chalmers Byggebo i Oskarshamn Bromöllahem AB Stiftelsen Bostads AB m tigheter AB Studenthem AB Båstadhem Eslövs Bostads Elf edahls HyresEda Bostads AB Edshus Degerforsbyggen Hyresbostäder bostäder AB Essungab AB Dorotea AB AB EnköpingAB AB Ekerö Bostäder AB ärnbärar AB Familjebostäder ostäder AB s Hyresbos Eksjöbostäder hus en Fastighet Fagersta kommun i öteborg täder Flens Bostads s AB Linden AB AB Falkenbergs Eskilstuna Kommun AB agnefsbostäderab Fristadbostäder Fastighets AB Familjebostäder Fas fasbo Umluspen tighets AB stads AB Falköpin AB AB amla AB rums gs Förvaltaren Byn AB ABFörbo AB Förening Faxeholmen AB Finnveds Fastighets en bostads AB Hyresbostäder AB avleg Blomster g fonden Förvalt bostäder Aktiebola Fastighets AB öte nebostäder AB rännahus ull g nings AB AB AB Hammarö Habo Bostäder uu spångsbostäder Framtiden AB Hedemorabos AB AB årdstens B bostäder landshem Haninge B bostäder Hudiksvallsbostädtäder AB Hel sing öteborgs borgshem rrgs stads er AB Hults Hyresbostäder Herr Herrljung abostäder i orrköping freds Bostäder Haalmstads Fastighets AB AB HjällboB Bos AB AB ostaden Hofors gåårdar AB AB AB okk AB Härnösandshus Hyresbostäder i hus uss AB AB Karlshamns mokkshus ärfällaby AB Hässleholmsbygge bostäder AB gdens n AB Höganäs sskoga AB AB Stiftelsen AB Karlskron Hus AB Stiftelsen hem ahem Karlstads rjegårdarr Kalixbo Kal Högsby Bostads AB Krambo BostadsKindahus Kirunabo marhem AB Höörs AB Kungsörs AB AB Kristians städer AB Knivsta Bostads AB Katrineho AB KarlsborgsByggnads tadsbyggen bostäder AB Fastighets lms Fastighets bostäder Kävlinge Kommun Kristinehamns AB Stiftelsen Kommunhus AB Kilsbostäderr ala Bostads Stiftelsen Kungälvs ämtland AB bostäder Bostads AB Krokoms AB Köpings Kustbostäder bostäder ABKopparstaden AB Fastighets AB Laxåhem Lekeberg Bostads AB i Oxelösun AB Lindesbe Kumla Bostäder Laholmsh sbostäder Ljusnarsbergs rgsbostäder AB Leksands em AB AB Landskro d AB AB Kvidinge r bostäder AB nahem Lands byggen Bostäder AB Fastighetsaktiebolag AB Ljungbb AB LesseboH tingsbostäder LudvikaHem AB Mellerud LysekilsBostäder A us Lilla Edets i m AB s Bostäder ndustri ljungbybyggen Mitthem AB Malungshem m Munkedals s sdalshem MKB Fastig AB ora bostäder Bostäder AB g L Lycksele AB Kommunala Mölndalls Bostäder orbergs kommun osstads AB ykvarns bostäder ordann ordanstig Stiftelsen B MunkaOrsabostäder y köpingshem orr landsgårdarna s Bostäder AB ord malingshus or sjölägenhet a Bostads Bostäder AB AB Stiftelsen Orust AB AB ynäs AB AB orrahamm er AB hamnsbo bostäder AB PiteBo h stiftelse Roberts ars Bostadsstiftelsen Osbybostäder städer Ockelbog ybro Bostadsaktie hammars bolag AB fors Bostads årdar AB AB Pajalabo städer AB Olof stiftelse AB Platen agunda Kommun städer AB Partilleb strömshus AB SimrishamnsSandvikenhus AB am understaden o AB Perstorps SGS StudentRonneb mun Skurups Bostäder AB Stiftelsen bostäd AB o bert Dicksons hem AB AB Sjöbohem Sorselebo Skövdebostäder Sotenäsbostäder Salaboförening (SKB) Sola AB Staffanst AB Stockholmshem g gtunahem Strömsunds orpshus rrgs komab Stora AB Svalövsb Hyresbostäder AB A T Tunabygg STUBO AB sttäder AB en Sträng Idre Hyres ostäder AB Svenljunga AB B näs Bostads bostäder bostäder Säterbostäder Bostäder A AB AB Strömsta BostadsTidaholms d dsbyggen Bostäder AB Bostads AB AB Sävebo A AB Tierps rrshus AB TranåsbostäderTorsby Bostäder gg AB Torshälla bygg en SärnaAB Töreboda Treklövern Bostads A Fas bostäder AB AB AB Trel AB TelgeA ttighets AB Bostadsstiftelsen leborgs g hem Trosa hhus TOP Valbohem Uppsalahem AB AB V bygdens yg AB Vallon Uppvidinge Uddevallahem AB Bostäder AB r AB AB bostäder AB bygden hus Upplands-Brohus Tyyresö Bo Vidingehem AB Stiftelsen Vans Vadstena Fastighets åkershem städer Uppsala Kommun AB AB Viska Vaggeryd AB Vilhelmina forshem Bostäder s FFas-Skillingaryds VärmdöBostäderAB itala bostäder Bostadss AB Växjöhem V j AB Vårgårda AB drebostä AB AB Väsbyhem VellinnggeBostäder AB y Bostads B t d AB der AB 1 Stift Väster AB Vänersbo viks Stiftelsen AB stad bostäder Bostads l ngelholm Växjö g n rgs Bostäder B Viingl h shem ckerö selehus j Kommun rehus AB AB id b gs Bostads Vän AB Bostads AB ttvidaberg fastig ste rsundsbo stersund B t d måls Kommun gheter AB nnnäs sbostäde deshögsb städer fastighet AB)) r AB Stiftelsen g ostäder AB llmhultsb h g er AB ((KFFA täd AB rebro lt bostäder rjä rjän jängs st hammars sthamma g Bostäder AB AB llvkarleby k l byhus rshem h hem Stiftelsen AB AB AB ssebyhus y ver verkalixbo städer ABsterlenhem vikshem vikshem SABO-bbo bokke kenn SABO-företagens marknad och omvärld 2005 Rapporten innehåller förutom den ekonomiska utvecklingen bland annat information om nyproduktion, uthyrningsläge och SABO-företagens personal. 1 SABO kommenterar regeringens budget SABO var snabba med att få ut ett pressmeddelande med kommentar om den nya regeringens budget. Där uttryckte VD Kurt Eliasson att det främst är förändringar av fastighetsskatten, investeringsbidraget och avvecklingen av räntebidraget som ger en omedelbar påverkan för SABO-företagen. n med regeri lemsfö I samband för de med a tt lä er d n u ling från d n va SABO att om od inför en st beslu m an so M g r. reta ostadsrätte b l til g för er in tt hyresrä handledn med rdigställa en fä lig t lp at jä e d eh b ta mt att vara n blir sa ge en in n ss d proce ov. Handle eh b d vi g rådgivnin 7. våren 200 tillgänglig Räkna med kvarboende en handledning Detta är en uppföljning till rapporten Kvarboende + tillgänglighet = god eko nomi? som kom ut SABO-boken SABO-boken är en kom plett adresslista till SABOs cirka 300 medlemsföretag spridda över hela landet, från Trelleborg i Söder till Kiruna i norr. I boken finns också värdefull statistik om förvaltade lägenheter med mera. Blåvitt i ledningen 6 ktober 200 September/o g ombildnin Hjälp med srätt eslutade till bostad gsskiftet b -företag g för SABO En handlednin September SABOs miljöpris, lokal hållbar utveckling En inspirerande exempel samling. Här möter du åtta bostadsföretag som arbetar för lokal hållbar utveckling på olika sätt. Oktober En 6 ifer Jenny Jenn SABO förebygger diskriminering Oktober SABO har under hösten startat ett utvecklings projekt Att förebygga diskriminering. Syftet ifer Jenny Jenn med projektet är att stödja medlemsföretagen att kvalitetssäkra verksamheten för att garantera att diskriminering inte sker på grundval av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions hinder eller sexuell läggning. 6 inspirerande exempelsamling Ägardirektiv en handledning Ägarna måste styra sina bostadsföretag långsiktigt och ägardirektivet måste utformas på ett hållbart sätt. Detta är en handledning. Medlemsenkät om inställda byggen För att ta reda på effekterna av regeringens förändringar kring bostadsfinansieringen genom fördes en medlemsenkät. Enkät svaren visade att ungefär hälften av den planerade nyproduktionen nu Oktober kommer att ställas in, det motsvarar cirka 6000 lägen heter. ina 20 Pontus Mar SABO

10 Kunskapsresan Nollvision för hemlöshet. Resan gick mellan Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 35 deltagare. Oktober 10 Harry Harriet Konferens inför hyresförhandlingarna Umeå, 18 deltagare. Oktober 11 Erling Jarl Oktober 10 Harry Harriet Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) bildas Inom några få år kommer kampen om kompetensen att bli hård. Därför har ett stort antal aktörer, bland annat SABO bildat Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. En slagkraftig förening som kan företräda hela branschen i kontakter med myndigheter, skolor och ungdomar i frågor som handlar om rekrytering till branschen, utbildning och kompetensförsörjning. Bovärdsutbildning, block 6 Att arbeta bland flera kulturer Oktober 11 Erling Jarl Oktober 18 Lukas Tvistelösningen i Hyresmarknadskommittén beträffande 2007 års hyror Den 20 oktober sammanträdde parterna i HMK. Det var första sammanträdet där SABOs nye VD Kurt Eliasson deltog. Vid mötet skrev parterna under en ny modell för tvistelösning. Syftet är att få fler lokala överenskommelser. Oktober 20 Sibylla Konsultuppdrag gällande upphandling av ekonomisystem för Ljungbybostäder AB är slutfört och avslutas. November 10 Martin Martina VD-bloggen Kurt Eliasson startar sin blogg på SABOs hemsida. Här kan den intresserade följa vilka frågor som sysselsätter SABOs VD samt diskutera direkt med honom. Oktober 19 Tore Tor Seminarium om legionella och elsäkerhet 10 deltagare, i Stockholm. November 23 Klemens SABO ger oss professionell hjälp i vårt arbete. De erbjuder utbildningar med hög kvalitet som jag och mina medarbetare haft stor nytta av. Genom åren har vi deltagit i utvecklingsprogram som till exempel Omvärldsanalys för affärsplanering och Etik i bostadsföretag. SABO spelar också en viktig roll som diskussionspart för företagsledningen och när det gäller att stärka och utveckla hyresrättens roll i samhället. Fukt, mögel och vattenskador 23 deltagare, i Stockholm. Rekryteringsuppdrag En av SABOs konsulter avslutar ett rekryteringsuppdrag gällande ny VD för Gislavedshus. December 5Sven December 15 Gottfrid robert hörnquist, vd, varbergs bostads ab Birgitta Frejd 10

11 sabo ab årsredovisning org nr Styrelsen och verkställande direktören för SABO AB avger härmed följande årsredovisning. innehåll förvaltningsberättelse 13 moderbolagets resultaträkning 26 moderbolagets balansräkning 27 moderbolagets kassaflödesanalys 29 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 30 revisionsberättelse 34 granskningsrapport 35 11

12 12

13 förvaltningsberättelse SABO AB är ett av SABO ( Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) helägt dotterföretag. SABO AB och SABO har samma kundbas, de kommunägda bostadsföretagen, för vilka SABO är en intresseorganisation. År var 296 bostadsföretag medlemmar i SABO. Bostadsbeståndet omfattar nära lägenheter med cirka 1,4 miljoner hyresgäster. Det minsta företaget har ett 30-tal lägenheter medan det största har nära SABOföretagen omsätter cirka 50 miljarder kronor per år. Cirka personer arbetar inom SABOs medlemsföretag. BOLAGSSTÄMMA, STYRELSE, REVISORER, VD SABO ABs bolagsordning föreskriver att SABO AB skall ha samma styrelse, ordförande och revisorer som SABO. Efter ordinarie bolagsstämma består styrelse och revisorer av följande: Styrelse ordinarie Ledamöter Annika Billström (s), ordförande Endrick Schubert (s), 1:e vice ordförande Lars Luttropp (m), 2:e vice ordförande Birgitta Nådell (s) Leif Jakobsson (s) Åsa Frithiofsson (s) Bernt Andersson (s) Kristina Alvendal (m) Bo Brännström (fp Lars Skeppstedt (c) Ann-Marie Engel (v) Styrelse suppleanter Bengt Bergqvist (s) Rose-Marie Holmqvist (s) Agneta Ivemyr (s) Susanna Haby (m) Björn Ljung (fp) Rigmor Stenmark (c) Marie Lindén (v) Revisorer ordinarie Erland Nilsson (s) Lars Almström (m) Bo Ribers, aukt revisor Stockholm Göteborg Västerås Tyresö Malmö Borlänge Umeå Stockholm Avesta Flen Stockholm Strömsund Växjö Hallstahammar Göteborg Stockholm Uppsala Göteborg Osby Stockholm Stockholm Revisorer suppleanter Lilian Persson (s) Lisbeth Jönsson (c) Gunilla Wernelind, aukt revisor Nyköping Mark Stockholm Styrelsen har under året haft 5 sammanträden och dess protokoll upptar 37 punkter. Bengt Owe Birgersson har varit SABO ABs verkställande direktör till och med den 30 september. Därefter tillträdde Kurt Eliasson tjänsten som VD för SABO AB. UPPGIFT SABOs uppgifter, som är fastställda i stadgar av kongressen, är att främja medlemmarnas intressen med syfte att utveckla en god bostadsförsörjning. I detta syfte skall SABO bland annat: 1 medverka till att utveckla goda bostäder och bostadsmiljöer, 1 förmedla information, kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna samt mellan dessa och omvärlden, 1 sprida upplysning om medlemmarnas uppgifter, verksamhet och förutsättningar, 1 företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse, 1 bistå medlemmarna med det stöd de efterfrågar, 1 stimulera för medlemmarna angelägen forskning och utveckling som främjar och stimulerar medlemmarnas kompetensutveckling. 13

14 ORGANISATION För att fullfölja dessa uppgifter har SABOs verksamhet sedan 1994 bedrivits i service-bolaget, SABO AB. SABO-företagen verkar i samhället och påverkas därför av de förändringar som ständigt pågår och som skapar nya förutsättningar och utmaningar. För att bättre kunna möta de snabba förändringarna är verksamhet och organisation processinriktad samt styrs av en uppsättning mål som är långsiktiga och omprövas med längre mellanrum. För år var organisationens mål: 1 att tydligt visa att de allmännyttiga bostadsbolagen gör nytta i samhället, 1 att skapa gynnsamma förutsättningar för de allmänyttiga bostadsbolagens verksamhet, 1 att öka de allmännyttiga bostadsbolagens konkurrenskraft på bostadsmarknaden. Allt arbete inom SABO organiseras som projekt med ramar, tidplan och tydlig målformulering. För att värna om organisationens flexibilitet och möjlighet att snabbt koncentrera resurserna till frågor som blir mer aktuella under året fattas beslut om olika projekt en gång per månad. Vid denna successiva prioritering prövas projektidéerna såväl mot de övergripande målen som bedömningen om de är nära, nyttiga eller nyskapande för företagen. Ansvaret att initiera och förbereda projekten ligger på processägarna. Projekten bemannas från en gemensam personalpool. I det processinriktade arbetssättet utgör huvudprocesserna intresse-/omvärldsbevakning, branschutveckling, företagsstöd och kommunikation grunden i organisationen. Dessutom finns processen internt stöd. Varje process leds av en processägare som med undantag från kommunikation och internt stöd har ett så kallat processråd med företrädare för styrelsen och medlemsföretagen som rådgivande grupp. Intresse-/omvärldsbevakningen skall tydliggöra samhällsnyttan genom att bevaka och påverka de beslutsfattare i olika positioner i samhället som har inflytande över medlemsföretagens verksamhetsförutsättningar. Branschutveckling syftar till mer kvalificerade branschspecifika utvecklingsprojekt i nära samarbete med medlemsföretagen. Företagsstöd svarar för olika former av utbildningsinsatser för kompetensutveckling, verktyg till stöd för medlemsföretagens vardagsarbete samt kvalificerad rådgivning. Kommunikation sörjer för strategisk kommunikation, extern opinionsbildning och intern kommunikation med medlemsföretagen. VERKSAMHET Förändrade samhällsekonomiska förutsättningar, skattereform och en medveten av och omreglering av bostadspolitiken har under senare år förändrat förutsättningarna för medlemsföretagen. Den historiskt betingade särställning som företagen haft har ersatts av en situation som vad avser skatte- och bidragsregler motsvarar övriga aktörers på bostadsmarknaden. Det kommunala ägandet ställer emellertid särskilda krav och vissa särregler för SABO-företagen på bostadsmarknaden. Förändringen för företagen har varit omfattande och behovet av extern medverkan allt större. I allt väsentligt har verksamheten inom SABO AB kontinuerligt anpassat sig efter de förändrade krav som ställs i en ny situation. 14

15 INTRESSE- OCH OMVÄRLDSBEVAKNING Omvärldsbevakning SABOs omvärldsbevakning ska upptäcka, analysera och föra vidare frågor som är viktiga för medlemsföretagen. Det sker inom alla de områden som SABO på olika sätt är inblandade i. Detta ska ligga till grund för ställningstaganden inom SABO men också utgöra underlag i medlemsföretagens arbete. Arbetet har strukturerats Inför bestämdes att omvärldsbevakningen skulle vässas ytterligare. Under året har omvärldsbevakningen därför strukturerats om för att bättre fånga upp viktiga frågor samt föra relevant information vidare till medlemsföretagen. Det har skett dels genom att relevant omvärldsbevakning veckovis sammanställs och dokumenteras. Denna skickas ut till intresserade samt finns tillgänglig för medlemsföretagen på SABOs hemsida. Vidare görs inom kansliet regelbundna genomgångar och bedömningar av uppkomna frågor. Vid särskilt viktiga händelser, exempelvis vid statsbudgetens offentliggörande, sammanställs också snabbanalyser vilka omgående skickas ut eller görs tillgängliga via hemsidan. Internationell omvärldsbevakning Sedan några år är det uppenbart att många frågor som är betydelsefulla för de kommunala bostadsföretagen påverkas av beslut som fattas inom EU. I kontakter med medlemsföretagen, andra organisationer och myndigheter har också just EU-frågorna blivit allt mer centrala under. Ett omfattande arbete har under lagts ner på att bevaka ett antal EU-frågor framför allt sådana som har betydelse för den legala grunden för allmännyttig bostadsverksamhet. SABO har därför varit närvarande vid och medverkat i ett antal möten och aktiviteter oftast inom ramen för den europeiska samarbetsorganisationen Cecodhas, men även inom ramen för den nordiska organisationen NBO. Intressebevakningen Intressebevakningen syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för medlemsföretagen. SABO bedriver intressebevakning genom att bedriva ett lobby- och nätverksarbete gentemot beslutsfattare, myndigheter samt övriga aktörer i branschen. Flera frågor med stor betydelse för medlemsföretagen har varit aktuella under. Nytt bostadsfinansieringssystem sämre villkor för hyresrätten Under våren analyserade SABO både den dåvarande regeringens och den borgerliga alliansens förslag till ny bostadsfinansiering. Det var tydligt att en betydande omdaning av såväl räntebidrag som investeringsstöd väntande oavsett valutgång. SABO har under året påtalat att eventuella förändringar av bostadsfinansieringssystemet kommer att få effekt på företagens intäktssida och därmed hyressättningen samt även för nyproduktionen. SABO kan nu konstatera att urfasningen av räntebidragen och de slopande investeringsstöden har fått just den effekten. Prognosen är att de kommunala bostadsföretagens byggande minskar under de närmaste åren. Hyreslagstiftning och förhandlingssystemet Under året fattade riksdagen beslut om vissa ändringar i hyreslagstiftningen. Den viktigaste delen gäller att det ska införas ett nytt system för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter. I dessa kan hyran sättas efter en särskild överenskommelse med en hyresgästorganisation på orten för att därefter gälla i tio år. Därefter ska hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdereglerna. SABO har under hösten tagit del av den nya regeringens förslag och skrivningar gällande hyressättningen. Under året utsattes förhandlingssystemet för hårda prövningar. Hyresförhandlingarna blev svårare än på länge och bland många medlemsföretag upplevde man att motparten, Hyresgästföreningen, tillämpade en nationell nollbudstaktik utan att ta hänsyn till lokala och företagsspecifika förutsättningar. Detta var också något som återspeglades i det stora antal ärenden som fick hanteras i hyresmarknadskommittén samt i det faktum att man även där hade svårt att nå resultat. Inför kommande hyresförhandlingar har SABOs VD tagit ett initiativ till att påskynda hanteringen av tvistelösningen. Frågan har också haft hög prioritet i kontakterna inom den så kallade treparten (SABO, Hyresgästföreningen samt Fastighetsägarna Sverige). Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar En särskild utredare tillkallades under 2005 för att se över de villkor och förutsättningar som gäller för allmännyttiga och kommunala bostadsföretag. Utredaren skall undersöka vilka förändringar som kan vara nödvändiga 15

16 i de lagar och förordningar som direkt styr villkoren för hyresmarknaden i allmänhet och för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen i synnerhet. Utredningen spänner över flera frågor, bland annat EUs påverkan, diskussionen om självkostnadsprincipen samt hyressättningssystemet. SABO har medverkat vid olika hearings och samrådsmöten samt vid ett flertal tillfällen svarat på frågor från utredningen. Vid sidan av dessa strategiska frågor har SABO varit aktiva inom ett antal andra områden under året vilka några nämns här. Avfallsfrågor och producentansvaret SABO har i samverkan med andra tagit fram uppgifter som visar att fastighetsägarna och de boende betalar över halva kostnaden för producentansvaret för förpackningar och tidningar. Enligt förordningarna för producentansvaret har producenterna både det ekonomiska och fysiska ansvaret för insamling och återvinning av dessa fraktioner, men i praktiken uppfylls målen för insamling genom den generösa utbyggnad som framförallt allmännyttan har haft av källsorteringen i bostadsområdena, så kallad fastighetsnära insamling. Frågan har uppmärksammats genom bland annat en artikel publicerad på DN-debatt samt i uppvaktning av riksdagens miljöutskott. Vidare har SABO varit mycket aktiva i att följa Naturvårdsverkets utvärdering av producentansvaret. Hur naturvårdsverket hanterar frågan i framtiden får stor betydelse. Öppna nät /IT, TV & bredband Ett antal aktiviteter och kontakter har inom intressebevakningen skett för att påverka utvecklingen inom IT/TV-området. Inom ramen för trepartssamarbetet har kriterier för Öppna nät utarbetats i en överenskommelse. Det syftar till att skapa större dynamik, valfrihet och användbarhet av den digitala infrastrukturen. Under våren utarbetades en rapport med titeln Fria från statliga monopol inlåsta i kommersiella paket. Den låg sedan till grund för bland annat en debattartikel i tidningen Resumé samt för två samtal under Almedalsveckan i Visby. Vid sidan av detta har SABO medverkat vid åtskilliga träffar med marknadsaktörer, branschföreträdare, kommuner och landsting, intresseföreningar, tv-bolag och regeringens IT-strategiska grupp. Energideklarationer SABO har noga följt arbetet med att utforma regler för så kallade energideklarationer. På egen hand eller i samverkan med andra branschaktörer har SABO agerat för att dessa ska utformas på ett för branschen ändamålsenligt sätt. De kontakter som har tagits har varit gentemot Boverket samt riksdagens dåvarande bostadsutskott. Dessa kontakter var konstruktiva och det är nu klart att såväl riksdagen som Boverket delvis har tagit hänsyn till de synpunkter som bland annat SABO har fört fram. Postboxar Post- och telestyrelsen (PTS) har utfärdat allmänna råd om utdelning av post. Enligt dessa råd skall postoperatören ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att övergå till postboxar. SABOs förhållningssätt är att posthantering är en affärsverksamhet som endast berör postoperatörerna och deras kunder. Ägarna till de fastigheter där postmottagarna bor har inget ansvar för hur denna verksamhet bedrivs och kan rimligen inte ha någon skyldighet att subventionera verksamhet som bedrivs av andra affärsdrivande företag. Den som vill installera postboxar har möjlighet att hos fastighetsägarna göra en förfrågan om att få hyra utrymme och installera postboxar. SABO har tillsammans med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen och SBC vid flera tillfällen framför denna uppfattning till Posten och PTS. Man har emellertid inte varit intresserad av en ömsesidig dialog med bostadsmarknadens aktörer. I stället har Posten inlett en påtryckningsverksamhet för att förmå alla fastighetsägare att på egen bekostnad installera boxar. SABO arbetar vidare med frågan. Övrigt I övrigt har intressebevakningen bedrivits som vanligt, det vill säga med underhandskontakter med övriga organisationer, regering och riksdag. SABO har under året svarat på 15 remisser och avgivit 3 skrivelser till regeringen och olika myndigheter. Inom ramen för intressebevakningen har också arbete bedrivits direkt under VD i form av en VD-process med VDs assistent som processägare. Detta har omfattat 7 VD-träffar med sammanlagt 151 deltagare samt 8 förtroendemannakonferenser med 404 deltagare. En av förtroendemannakonferenserna var speciellt arrangerad för personalrepresentanter i företagsstyrelser. 16

17 Branschutveckling Inom processen branschutveckling genomförs projekt som syftar till att utreda och utveckla frågor som medlemsföretagen kan dra nytta av i sin verksamhet. Projekten genomförs oftast i samarbete med några medlemsföretag som därigenom ges möjlighet att påverka projektens uppläggning och genomförande. Under har cirka 60 medlemsföretag ingått i referensgrupper till olika projekt. De resultat som kommer ut av utvecklingsprojekten sammanställs oftast i en rapport. För att resultaten ska nå ut till medlemsföretagen skickas rapporten till varje företag och mycket ofta resulterar projektet även i en konferens, seminarium eller utbildning. I vissa fall blir följden en aktivitet som har med intressebevakning att göra. De kunskaper som erhållits via projektet ligger även till grund för den rådgivnings- och konsultverksamhet som bedrivs inom SABO. Utvecklingsprojekten initieras via olika kanaler. Ofta är det medlemsföretag som tar kontakt men förslagen kan också komma från processrådet (består av representanter från företagen och SABOs styrelse), anställda vid SABO eller genom att någon extern aktör tar kontakt och vill samarbeta kring ett projekt. Beslut om att starta ett visst projekt tas av VD i samråd med ledningsgruppen. Målsättningen med projektverksamheten är att fånga upp frågor som är aktuella för medlemsföretagen eller att visa på utvecklingsmöjligheter inom något område. Till exempel kan konstateras att IT-frågorna är mycket aktuella för företagen och detta återspeglar sig i att 5 projekt startats inom detta område under året. Under har arbetet inom branschutveckling bedrivits inom fyra programområden: Framtidens hyresboende Programområdet omfattar bland annat ämnen som rör bostadens utformning, boendet, service knuten till boendet, miljöfrågor, hyressättning. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Avveckling av servicehus 1 Hemma med IT bättre boende för personer med vissa funktionshinder 1 Parabolfrågan 1 IT- och bredbandsfrågor 1 Kollektiva tvättstugor eller lägenhetsbaserade tvättutrymmen 1 Ungas boende i fokus Levande stadsdelar Programområdet omfattar ämnen som avser bostadsområdenas utveckling vad gäller bland annat trygghet och säkerhet i boendet, självförvaltning och ökad delaktighet samt serviceförsörjning i bostadsområden. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Hyresgästinflytande, delaktighet och lokal utveckling 1 Förnyelse av rekordårens bostäder 1 Uppföljning av förnyelsearbetet i Råslätt, Jönköping 1 Åtgärder för att möjliggöra kvarboende för äldre 1 Hållbar lokal välfärdsutveckling genom partnerskap 1 Bostadsnära idrotts- och kulturverksamhet Marknader i förändring Programområdet omfattar ämnen som avser bostadsföretagens roll och utveckling som en följd av utvecklingen på marknaden såväl lokalt som nationellt. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Idéverkstad för att utveckla allmännyttans roll i det framtida välfärdssamhället 1 Stöd till hyresförhandlingarna 1 Erfarenheter och strategier för rivning 1 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt en handledning 1 Kooperativ hyresrätt i praktiken Gemensamma branschfrågor Programområdet omfattar ämnen som avser bland annat kvalitets- och verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, konkurrensfrågor och benchmarking. I de projekt som pågått under året har bland annat följande frågor behandlats: 1 Långsiktig kompetensförsörjning genom marknadsföring, traineeprogram, med mera. 17

18 1 Fastighetsnära avfallhantering 1 Bostadsallokering i SABO-företagen 1 Erfarenheter av postboxar 1 Konsekvenserna av tillståndskrav vid fastighetsförsäljning 1 Att förebygga diskriminering Framtidsutredningen Den allt intensivare diskussionen om allmännyttans roll och uppgifter i framtiden har föranlett ett omfattande arbete med framtidsfrågorna. Under våren publicerades boken Korsdrag i allmännyttan som innehöll femton öppna samtal om allmännyttans framtid. Syftet med boken var att bidra till en bred diskussion genom att belysa frågorna ur flera perspektiv och låta flera olika röster komma till tals. På försommaren startades SABOs framtidsutredning. Syftet var att ta fram underlag för ett nytt idéprogram, att initiera en bred diskussion om allmännyttans framtid och att bidra med kunskaper och perspektiv till den statliga utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar. Under hösten genomfördes som ett första steg tio delstudier under ledning av företagsledare i SABO-företag. Delstudierna behandlade följande ämnen: 1 Omvärlden 1 Den grundläggande uppgiften och kommunnyttan 1 Den legala grunden och ägandet 1 Ekonomin och konkurrensen 1 Husen 1 Hyressättning och hyresförhandlingar 1 Bruksvärdessystemet 1 Det goda boendet 1 Integrationen och segregationen 1 Den hållbara utvecklingen För att bjuda in till en bred diskussion öppnades samtidigt en offentlig webbplats frambo.nu som innehåller diskussionsforum, livechat och möjlighet att ladda ner dokument som hör till utredningen. Resultatet av delstudierna publiceras under våren 2007 samlat i en arbetspärm Kom in på tröskeln till framtidens allmännytta och läggs till grund för det visionsarbete som leds av styrelsen och som utmynnar i ett nytt idéprogram till kongressen Såväl delstudierna som idéprogrammet behandlas på fyra regionala framtidskonferenser under våren. Syftet med idéprogrammet är att vara ett stöd för medlemsföretagens strategiska planering och dialog med ägaren samt att utåt kommunicera vad SABO-företagen står för. FÖRETAGSSTÖD Verksamheten inom företagsstöd indelas i fem delar; rådgivning, nätverk, utbildning, konferenser samt konsultverksamhet. Rådgivning Rådgivning förmedlas som fri telefonrådgivning i enklare ärenden och som konsultuppdrag i företagsspecifika ärenden av mer omfattande karaktär. Den kostnadsfria rådgivningen ska helst inte överstiga 30 minuter. Telefonrådgivningen sker dagligen inom kompetensområdena juridik, boendefrågor, lednings- och ekonomifrågor, hyror, IT, miljö, upphandling, teknik, energi och taxor, taxering, skatter och redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Mest efterfrågat, i antal timmar, är juridiska frågeställningar. Som en del av vår rådgivning finns på SABOs hemsida fri tillgång till information för medlemsföretagen. Informationen är uppdelade i följande områden: hyror, ekonomi, boende, juridik, IT, bredband och TV, statistik och nyckeltal, upphandling samt teknik. Hyror och ekonomi har haft flest besökare. Skrifter om nyckeltal för lägenhetsreparationer och lägenhetsunderhåll samt en checklista för fastighetsägarens ansvar och en skrift som hjälp i kostnadsjakten i medlemsföretagen finns också för medlemsföretagen att beställa. SABO tillhandahåller även medlemsföretagen med statistiska uppgifter och nyckeltal inom strategiska viktiga områden som till exempel ekonomi, finansiering, miljö, IT, medarbetare, marknadsfrågor och befolkningsutveckling. Nätverk SABO har för närvarande 14 fungerande nätverk. Det finns nätverk för sociala frågor, miljöfrågor, kooperativ hyresrätt, upphandling av måleritjänster, verksamhetsstyrning, bredband och IT, äldres boende 18

19 i Stockholm, ett nätverk för medarbetare som arbetar i olika boenden för äldre samt ett nätverk för personal som arbetar med säkerhetsfrågor. SABO administrerar också ett nätverk för VDar i mindre SABO-företag. Nytt för i år är ett nätverk för kommunikatörer samt ett för medarbetare som arbetar med finansieringsfrågor. SABO har också deltagit i flera regionala nätverk under året. Konsultuppdrag Konsultuppdragen är antingen företagsspecifika och debiteras företagen med en kostnad som varierar från 500 kronor i timmen upp till kronor per timme, detta för att kunna möta den prisnivå som finns på den öppna marknaden. Konsultuppdragen kan utföras med ett fast pris, per timme, per dag eller enligt en överenskommelse då arbetet startade. Allt beroende på hur stort uppdraget är och vad kunden önskar. Konsultuppdrag kan också beskrivas som lärprojekt där SABO ansvarar för att driva en process i företaget. Exempel på dessa är: visionsarbetet, goda kundstrategier och kundrelationer, utveckla balanserat styrkort, affärsplan, framtidsdagar, omvärldsanalys för affärsplanering, scenariometodik, information om äldres boende samt information om kooperativ hyresrätt. Under hade SABO 134 konsultuppdrag åt 101 medlemsföretag varav området företagsledning/företagsutveckling klart står för den största delen av intäkterna. Flest uppdrag har genomförts inom området juridik. Ett presentationsmaterial över SABOs konsulttjänster har tagits fram under året. Inte mindre är 27 anställda på SABO har i någon omfattning haft debiterbara konsultuppdrag under året. Utbildningar Totalt har 103 utbildningar genomförts under. Av dessa var 40 procent öppna utbildningar medan 60 procent var företagsförlagda. Utbildningar i olika juridiska spörsmål är alltid efterfrågade. Under året genomfördes följande: hyresjuridik I och II, hyresavdelningens juridik, juridik och praktik i störningsärenden, lokalhyresjuridik, offentlighet och sekretess, kooperativ hyresrätt samt vardagsjuridik i bostadsförvaltning startade SABO ett utvecklingsprogram för chefer på mellannivå eller som arbetar som coach. Programmet genomfördes vid tre tillfällen med två dagar per tillfälle. Betygen blev så höga i utvärderingen att utbildningen även genomfördes och ett nytt tillfälle kommer därför att ordnas också under Samarbetet med IFL i ledarskap genomfördes som tidigare år. Affärsmannaskap är en annan utbildning som genomförts i stor omfattning såväl företagsförlagd som på riksnivå. Nytt för i år var affärsmannaskap för beställare av daglig förvaltning. Inför årets hyresförhandlingar fanns möjligheten för medarbetare i medlemsföretagen att gå en utbildning i förhandlingsteknik. För nyanställda medarbetare i SABO-företagen startade under 2005 en ny grundutbildning. Utbildningen ger en god start som senare kan kompletteras med andra utbildningar. Några av dessa har SABO redan genomfört. Exempel är grund- och fortsättningsutbildning i ekonomi för bostadsföretag, avflyttningsbesiktning av lägenheter samt utbildning om dokumenthantering i bostadsföretagen. Dessa utbildningar var uppskattade och genomfördes därför även under. För de medarbetare i medlemsföretagen som istället närmar sig pensioneringen anordnades för första gången en utbildning under temat Pensionär och sen då?. Under har vi fortsatt vår efterfrågade moduluppbyggda utbildning för medarbetare som arbetar som bovärdar eller motsvarande. Utbildningen består av sju block. Följande block finns: Kommunikation, vardagsjuridik, planera prioritera och hantera stress, trygghet störningar och svåra hyresgäster, miljö/arbetsmiljö, att jobba bland flera kulturer samt affärsmannaskap och ekonomi. Efter genomförd utbildning sker diplomering. Diplomeringen ska underlätta för medarbetaren att legitimera sina kunskaper och för medlemsföretagen att söka kvalificerade medarbetare. Många medlemsföretag har under året valt att företagsförlägga hela eller delar av bovärdsutbildningen. Inom ämnesområdet förvaltning, teknik och miljö har följande utbildningar genomförts: injustering av värmesystem med lågflödesmetoden, praktisk kemikaliehantering i bostadsföretagen, att upphandla och kontrollera måleritjänster samt miljöbalken I, II och III. SABO Professional Tours har i år anordnat tre resor. En mycket uppskattad resa till Tyskland, Polen och Tjeckien samt en kunskapsresa i Sverige om äldres boende. Under hösten reste också en stor grupp och besökte företag i södra Sverige för att lära sig hur man kan motarbeta hemlöshet. SABO har också hjälpt flera 19

20 företag att ordna företagsinterna resor till bland annat Storbritannien, Köpenhamn, Berlin samt Stockholm. SABOs tjugonde sommaruniversitet genomfördes i augusti i Göteborg med cirka 30 deltagare. Temat Samverkan vid ombyggnadsprojekt behandlades vid föreläsningar, i grupparbeten och vid studiebesök. Konferenser Konferensprogrammet under har varit omfattande. Avsikten har varit att föra ut viktiga frågor och skapa mötesplatser för fler grupper av medarbetare i medlemsföretagen. Totalt har 67 träffar och konferenser genomförts. Vid SABO-dagarna i Tensta deltog många medlemsföretag under tre dagar i seminarium och studiebesök. Cirka 285 deltagare från 58 medlemsföretag deltog. Årets miljöpris, som även delades ut under dagarna, gick till Halmstads Fastighets AB som i år vann för sitt breda, långsiktiga och strategiska arbete med att skapa en lokal hållbar utveckling i sina bostadsområden. De ämnesinriktade konferenser som startade 2003 och sedan dess har fortsatt årligen rönte stort intresse och uppskattning. Dessa var Inspirationsdagar om boende för äldre, SABOs miljödag, SABOs ekonomidagar, SABOs kvalitetsdagar samt SABOs bredbandsdagar. var ett händelserikt år där även följande intressanta och uppskattade konferenser genomfördes: Bygga nytt med trä, konferens om etikfrågor, konferens om hur man kan få med sig hyresgästen vid en ombyggnation, konferens inför hyresförhandlingarna, kooperativ hyresrätt, radon, trygghet och säkerhet, konferens om fukt, mögel och vattenskador samt en konferens om lokalt förändringsarbete. För att ge en ökad möjlighet för företagen att träffas och utbyta erfarenheter har vi under de senaste åren arrangerat träffar för medarbetare i medlemsföretagen. I år har vi genomfört sju VD-träffar, 11 regionala hyreskonferenser, sex förvaltningsträffar, tre träffar för bo- och husvärdar, två driftträffar, två träffar för nyanställda medarbetare i medlemsföretagen, en träff för nyanställda VDar, en träff kring kooperativ hyresrätt, en träff om boendedemokrati samt åtta förtroendemannakonferenser för samtliga representerade politiska partier i SABOs styrelse samt (kd), (mp) och fackliga representanter. Drygt 90 procent av SABOs medlemsföretag har under året deltagit i någon aktivitet så som utbildning, konferens eller nätverksträff. Utbildningar Antal Deltagare Juridik Miljö 4 71 Ekonomi-sälj-affärsmannaskap/hyror Ledar/beställarutbildning 3 28 Bovärdsutbildning Övriga Summa utbildning Konferenser Antal Deltagare VD-träffar Hyreskonferenser/träffar Boendefrågor Ekonomi- och finansseminarium Drift och förvaltningsfrågor Förtroendemannakonferenser IT SABO professional Tours 3 68 Övriga Summa konferenser Nätverksträffar Konsultuppdrag 134 Totalt

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Bostadsföretag / Motpart AN/Pri vat Region Kommun(e r) Antal bostäder Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Överenskommels e i % Bollnäsbostäder AB AN

Läs mer

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden 2012 års Bodemokratidagar: Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden Bodemokratidagarna har utvecklats till en årlig mötesplats som arbetar med boende- och boinflytandefrågor

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ett land fullt av bostadsköer EN RAPPORT OM KÖTIDER PÅ DEN SVENSKA BOSTADSMARKNADEN

Ett land fullt av bostadsköer EN RAPPORT OM KÖTIDER PÅ DEN SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Ett land fullt av bostadsköer EN RAPPORT OM KÖTIDER PÅ DEN SVENSKA BOSTADSMARKNADEN 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UNDERSÖKNINGSMETOD... 3 SAMMANFATTNING... 4 BRISTEN... 5 BRIST FÖR UNGA OCH STUDENTER...

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl 14.15-17.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl 14.15-17. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl 14.15-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Bostadens inre kvaliteter

Bostadens inre kvaliteter Bostadens inre kvaliteter Tammsvik, Upplands-Bro 18 20 augusti, 2010 Bostadsuniversitetet 2010 Bostadens inre kvaliteter En gång i tiden begränsade sig kraven på en bostad till att den skulle vara funktionell

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet. Protokoll från sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadsteater den 5 mars 2009, kl.17.00 i Bandlerrummet, Stadsteatern. 2/2009 Närvarande Ordföranden Ledamöterna Suppleanterna Ulrika Francke Johan

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida

sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se SABO Årsredovisning 2007 innehåll

Läs mer