årsredovisning sabo Räkenskapsåret 2006 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning sabo Räkenskapsåret 2006 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 årsredovisning sabo Räkenskapsåret sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2

3 vd har ordet den. Syftet med organisationsöversynen var att få tydligt fokus på aktuella förbättringsområden. I juni kom frågan om jag var intresserad av att tillträda som VD på SABO. Att det behövs en stark bransch- och intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen har jag alltid tyckt. Att vara med och bygga det lockade därför mer än jag först trodde. Den första oktober tillträdde jag. Överst i högen låg hyresförhandlingarna. Förra förhandlingsåret hade präglats av konflikter. Hela 49 ärenden ( lägenheter) hade hänförts till HMK*. Det här året kunde inte bli likadant. Ett nytt sätt att hantera tvister, med fokus på lokala förhandlingar och medling innan ärenden hamnade i HMK, blev lösningen. När detta skrivs har vi nästan facit i hand. 95 procent av hyrorna är färdigförhandlade, vi har haft 23 medlingar, endast 6 ärenden har hamnat i HMK och utfallet är en genomsnittlig höjning på 1,65 procent. Det är godkänt. Vid mitt tillträde var jag även klar över att verksamheten på SABO behövde utvecklas. Men innan jag påbörjade förändringsarbetet var det viktigt att få en tydlig bild av läget. Såväl hur omvärlden uppfattade SABO och verksamheten, som hur personal och medlemmar såg på i slutet av året var det dags att ordentligt gå in i den Framtidsutredning som SABO startat våren i syfte att arbeta fram ett nytt långsiktigt idéprogram. Ett imponerande upplägg, inte minst engagemanget hos de tio VDar från medlemsföretagen som var och en drev en delstudie i projektet. Jag såg ett projekt med många möjligheter och gjorde bara en del förändringar i arbetsordningen, bland annat att styrelsen gick in mer operativt i projektet. Vi breddade också syftet något så att idéprogrammet även ska kunna fungera som inspiration för medlemsföretagen i arbetet med den egna verksamhetsplaneringen, såväl på kort som lång sikt. Nu ett knappt halvår efteråt är min känsla att arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram börjar leda fram till en bred samsyn kring de kommunala bostadsföretagens framtida uppgifter. Idéprogrammet kommer SABOs styrelse att presentera vid SABOs kongress i juni Då kommer även Nya SABO att presenteras. Det vill säga den nya organisation som är resultatet av organisationsöversynen och som kommer att träda i kraft från och med augusti. Nya SABO är en förändrad och förnyad organisation. En organisation som tydligt sätter fokus på medlemsföretagens utmaningar. Det är en förutsättning för att SABO ska kunna leva upp till målet att vara en professionell, stark och medlemsorienterad bransch- och intresseorganisation, både idag och i framtiden. utsikterna inför 2007 känns därför mycket positiva, trots stora förändringar i omvärlden. Den största utmaningen för Nya SABO är den utveckling som följt av Fastighetsägarnas anmälningar till EU avseende otillåtet statsstöd. Här pågår ett samarbete med regeringen och inom treparten**. Vår ambition är att frågan ska avgöras i Sverige istället för i Bryssel. Den lösning vi på SABO ser framför oss är en utveckling där de kommunala bostadsföretagen verkar på samma villkor som de privata. En utveckling som jag uppfattar att de flesta av våra medlemmar både ser fram emot och kommer att klara även om det innebär stora förändringar. Det är med glädje jag ser fram emot att såväl personligen som med den nya organisationen vara till stöd i det arbetet. Kurt Eliasson VD SABO * HMK, Hyresmarknadskommittén, den instans där hyrestvister avgörs när parterna inte kommer överens. ** Treparten är ett branschsamarbete mellan SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

4 hänt under året var ett intensivt år för oss på SABO och för våra medlemmar. Under året deltog mer än 90 procent av alla medlemsföretag i någon form av aktivitet. Vi höll många konferenser och utbildningar, bildade nya nätverk, startade Framtidsutredningen och gav många av våra medlemmar kostnadsfri rådgivning. Ett mycket intensivt år med andra ord. På dessa sidor kan du läsa exempel på vad som hänt i korthet. Vill du veta mer, läs vidare längre fram i förvaltningsberättelsen. April 24 Vega Hur får man med sig hyresgästerna vid en ombyggnad? Utbildning i Stockholm med 34 deltagare. Företagsutveckling och omvärldsanalyser En av SABOs konsulter inleder ett uppdrag för Eslövs Bostads AB. Syftet är att tillsammans med medarbetarna ta fram en strategi för bostadsföretagets fastighetsutveckling. Uppdraget är slutfört i april. Januari 30 Gunilla Gunhild Januari 17 Anton Tony Birgitta Möller n i så fall ut? allmännyttans nyttan skall ha, kbara alternativ ll EU:s regelverk, ing av upplåtelsevärdessystemet och ngar är tillåtna och detta arbete. Den ger rksamma inom allmänmen också skarp kritik. sta gemensam nämnare: t inte ut som idag. ilde Björfors, Lennart Alexepalu, Mustafa Can, Barbro, Allan Karlsson, Hosam Ane Axelsson, Anders Lindbom, Åman. I ALLMÄNYTTA N! KORSDRAG I ALLMÄNNYTTAN De kommunala bostadsföretagen måste få gå med vinst Alla måste ha möjlighet att skaffa sig en hygglig bostad till ett vettigt pris Vi behöver tydlighet i ansvarsfrågorna när det gäller allmännyttan Spritt ägande och nya avtalsformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden Ägarlägenheter insprängda i hyreshusen skulle både få fler människor att stanna kvar Att affärsmässighet går att förena med socialt ansvar är en självklarhet korsdrag i allmännyttan FEMTON ÖPPNA SAMTAL SOM VÄDRAR ALLMÄNNYTTANS FRAMTID Anna Lindmarker Debatt och diskussion Den 24 april presenterades boken Korsdrag i allmännyttan i Kulturhuset i Stockholm. Då hölls också ett öppet samtal mellan några av dem som intervjuats i boken. Företrädare för branschen, politiker samt media bjöds in för att ta del av lanseringen och samtalet. Tv 4:s Anna Lindmarker ledde debatten. Träff om Bodemokrati Träffen anordnades gemensamt av SABO och Hyresgästföreningen. 39 deltagare Hyresjuridik I Utbildning i Stockholm, 20 deltagare. SABOs Bredbandsdagar 210 personer deltog den 4-5 april i Spårvagnshallarna i Stockholm. Februari 15 April 4 Sigfrid Marianne Marlene Mars 14 Matilda Maud April 5 Irene Irja Mars 15 Kristoffer Christel Jag tycker att SABO genom åren bidragit till att skapa en vi-känsla mellan de allmännyttiga företagen i Sverige. Det har gett bra möjligheter för oss som arbetar i dessa företag att utväxla tankar, idéer och tips mellan varandra på ett prestigelöst sätt. Det är alltid enkelt att ringa en kollega i något SABO-företag för att bolla sina frågor. Denna känsla och lätthet har helt klart bidragit till företagens snabba utveckling. anette sand, vd, ab sigtunahem

5 Från Foppaland till Glada Hudik Boende för äldre på olika vis. En kunskapsresa med 29 deltagare den april. April 26 Teresia Terese April 27 Engelbrekt April 28 Ture Tyra Promenad i Hotell Knausts trappa, Sundsvall. Seniorboendet Linden, Övikshem. Sandra Plavinskis, Svenska Bostäder, Olle Torefeldt, Stockholmshem och Mia Wester på Familjebostäder. Maj 10 Esbjörn Styrbjörn Gruppdiskussioner. Maj 11 Märta Märit Flygande Start på Jobbet En utbildning för nyanställda i SABO-företag. I Stockholm, 15 deltagare. Maj 9 Reidar Reidun Kommunikationsdagarna i Kristianstad Maj 10 Esbjörn Styrbjörn I maj var det dags för de årliga kommunikationsdagarna och denna gång var det Kristianstads tur att stå som värd. Personal inom information, marknadsföring och IT deltog i workshops och seminarier med kollegor från andra bolag. Tema för året var marknadsföring av bostäder, massmediearbete i praktiken och ny kommunikationsteknik. Nätverksträff kring sociala frågor i boendet 121 personer deltog maj på Loka Brunn. Maj 19 Maj 18 Maj Majken Erik

6 Ett bostads- Maj 29 SABO-företagens första diplomerade bovärdar! De åtta första bovärdarna har blivit diplomerade efter att ha fullgjort SABOs bovärdsutbildning. För att bli diplomerad har deltagarna fullföljt hela utbildningen som består av sju olika ämnesblock om sammanlagt 14 dagar. Utöver det har de genomfört en godkänd tentamen. Yvonne Jeanette Nyfiken blir klok! För Sverige i (fram)tiden Jag ser det... Det här är en fråga som behöver bollas. Juni Postboxdiskussionen Postens krav om postboxar i entrén till flerfamiljshus har fått SABO att agera. Under våren gjordes en sammanställning av erfarenheter när det gäller postboxar. Tillsammans med Fastighetsägarna, Riksbyggen, HSB, SBC och Hyresgästföreningen skickades i juni en uppmaning till PTS att dra tillbaka direktivet. I skrivelsen står att Det är anmärkningsvärt att en myndighet som PTS väljer att genom allmänna råd försöka tvinga landets fastighetsägare att ta på sig kostnader i miljardklassen, för att Posten ska kunna driva sin kommersiella verksamhet med ännu högre vinst. Inför lagen är alla lika Med vaddå? SPANING PÅ OMVÄRLDEN En antologi för kommunala bostadsföretag SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG företag kommer lastat! ATT VÄLJA FRAMTID, ELLER ATT TVINGAS IN I DEN Om allmännyttans balansgång mellan affärsmässighet och socialt ansvar. DEN LEGALA GRUNDEN OCH ÄGANDET Om allmännyttans möjligheter och variationer inom ramen för nuvarande lagstiftning SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Goda bostäder åt alla! Visst, visst, men det är ju äpplen och päron liksom... EKONOMIN OCH KONKURRENSEN Om vinstdrivande bostadsföretag och transaktioner med ägaren SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Är de överens? Eller överens om att de inte är överens? Mmm, undrar hur det smakar... Att vara eller inte vara det är Därom tvista de lärde... frågan? Har hyresgästerna haft några önskemål? Hur var det nu igen? Eh... folk gillar väl stora fönster? Utanför! Innanför? Framsida! Baksida? Vadå förort? Vad betyder det att vara allmännyttig om inte just nyttig för alla? HÅLLBAR UTVECKLING FÖR ALLA Lilla vän! Här kan man ju inte bo! Om hur kommunala bostadsföretag kan styra mot hållbar utveckling SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Juni/juli Den stora framtidsutredningen initierades Tio VDar från tio medlemsföretag fick sommaren i uppgift att tillsammans med varsin projektledare från SABO arbeta fram en rapport i ett strategiskt viktigt område. Följande ämnen valdes ut: 1. Omvärlden 2. Den grundläggande uppgiften och kommunnyttan 3. Den legala grunden och ägandet 4. Ekonomin och konkurrensen 5. Husen 6. Hyressättning och hyresförhandlingar 7. Bruksvärdessystemet 8. Det goda boendet 9. Integrationen och segregationen 10. Den hållbara utvecklingen Syftet med framtidsutredningen är att formulera visioner om allmännyttans framtid med sikte på 2020 visioner som ska konkretiseras i ett nytt idéprogram att antas på kongressen sommaren Rapporterna presenteras våren DEN BYGGDA MILJÖN Om SABO-företagens utmaning att utveckla bostäder för en ny tid SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG HYRESFÖRHANDLINGEN Om förhandlingssystemet som möjlighet eller hämsko SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG PRÖVNINGENS TID Om bruksvärdessystemets vara eller inte vara SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG KÖRA PÅ KÄNN ELLER UNDERSÖKA HUR FOLK VILL BO Om det goda boendet SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SÅ NÄRA MEN ÄNDÅ SÅ LÅNGT IFRÅN Om bostadsföretagens arbete med boendesegregation och integration SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Miljövärdar på Halmstads Fastighets AB. SABOs miljöpris SABOs miljöpris gick till Halmstads Fastighets AB för sitt arbete med lokalt hållbar utveckling. Ola Bergquist Tf. VD i Kilsbostäder AB Ola Bergquist från SABO tillträdde som tillförordnad VD i Kilsbostäder AB. Detta utfördes som ett konsultuppdrag från SABO och pågick tills rekrytering av en ny VD var klar. Juni 8 Eivor Majvor Utdrag ur juryns utlåtande: Ett bostadsföretags kärnverksamhet att tillhandahålla bostäder som invånarna trivs i, att göra detta så att inte miljön saboteras och att stötta invånarna ur ett socialt och kulturellt utvecklingsperspektiv har i HFAB visat sig kunna gå hand i hand. Augusti 25 Lovisa Louisa

7 Spritt ägande och nya avtalsformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden Utmanande SABO-dagar i Tensta och Stockholm SABO-dagarna, som gick av stapeln i Stockholm och Tensta i augusti, hade utmaningar som tema. 290 personer deltog den augusti. John Chrispinsson ledde ett samtal mellan bland andra Ulf Adelsohn och Göran Greider om Sverige och Stockholms möjligheter och utmaningar. Miljonprogrammens utmaningar var föremål för flera övningar. Under temat Det nya Sverige modererade Alexandra Pascalidou seminarier om åldersboomen och utanförskap respektive innanförskap. SABO stod också för ett seminarium på Tensta Bo 06 om underhållsbehoven i byggnader från Augusti Signe Signhild Augusti Bartolomeus Augusti 25 Lovisa Louise Trycksaker som kom ut Att underhålla bostadsdrömmen Mer än en tredjedel av Sveriges bostäder i flerbostadshus byggdes under de så kallade rekordåren De börjar nu nå den ålder då stora underhållsåtgärder brukar bli nödvändiga. Denna bok ger inspiration och idéer till den aktuella förnyelsen. Branschöverenskommelse om behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder Denna överenskommelse har utarbetats av en projektgrupp inom SABO i samarbete med Fastighetsägarna. Datainspektionen har granskat och godkänt den. Arbetet har även skett i samverkan med Hyresgästföreningen. Fria från statliga monopol inlåsta i kommersiella paket Telefoni, TV och Internet är något de flesta tar för givet idag. Denna rapport visar att många fastighetsägare ställs inför svåra val när de ska bygga nytt eller när de ska bygga in ny teknik i befintliga fastigheter. SABOs sommaruniversitet 20 år Augusti 28 Samverkan vid ombyggnadsprojekt var tema för årets sommaruniversitet, det tjugonde i ordningen. Ämnet är högaktuellt på grund av det stora renoveringsbehovet i våra miljonprogramsområden. Sommaruniversitetet genomfördes i samarbete med Sveriges byggindustrier och enheten för Service Management vid Chalmers tekniska högskola. Studerande från såväl bostads- som entreprenörsföretag deltog i utbildningen, som var förlagt till Hindås utanför Göteborg. Gurli Leila Många allmännyttiga bostadsföretag står inför en kommande generationsväxling. Kompetenta och erfarna medarbetare ska ersättas av unga och välutbildade, men inte fullt så erfarna. Därför har SABO startat ett trainee-program. Under deltog sex medlemsföretag i programmet.... det är ofantligt roligt och inspirerande att vara trainee... Augusti Hans Hampus Fredrik Larsson, trainee Bostadsbolaget i Mjölby AB... jag har lärt mig otroligt mycket, från idéstadiet av ett projekt, till slutbesiktning... Maria Holmgren, trainee Uppsalahem AB Augusti Albert Albertina Augusti 31 Arvid Vidar För säkerhets skull trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag Handbok som är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. Konsten att dra åt samma håll en rapport om Råslätt i Jönköping Råslätt har lyfts fram som ett positivt exempel på hur man genom ett långsiktigt och gränsöverskridande arbete kunnat vända utvecklingen och skapa framtidstro bland de boende. Korsdrag i allmännyttan Femton öppna samtal som vädrar allmännyttans framtid. I boken möter du Göran Greider, Tilde Björfors, Lennart Alexandersson, Tove Lifvendahl, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Barbro Engman, Stellan Lundström, Ayesha, Allan Karlsson, Hosam Ansari och Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Angeles Bermudez Svankvist och Jan Åman. HAR ALLMÄNNYTTAN EN FRAMTID och hur ser den i så fall ut? SABO VILL STIMULERA till en bred diskussion om allmännyttans I BOKEN MÖTER DU Göran Greider, Tilde Björfors, Lennart Alex- framtid. En diskussion om vilken uppgift allmännyttan skall ha, om för- och nackdelar med socialbostäder, om tänkbara alternativ till det kommunala ägandet, om förhållandet till EU:s regelverk, om behovet av särskild lagstiftning, om blandning av upplåtelseformer, om den hyresnormerande rollen i bruksvärdessystemet och mycket mer. En diskussion där alla uppfattningar är tillåtna och ingen åsikt är tabu. röst åt femton personer som inte själva är verksamma inom allmännyttan. Den innehåller många positiva ord men också skarp kritik. Åsikterna går isär. Men det finns en minsta gemensam nämnare: Om allmännyttan finns år 2020 så ser det inte ut som idag. andersson, Tove Lifvendahl, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Barbro Engman, Stellan Lundström, Ayesha, Allan Karlsson, Hosam Ansari och Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Angela Bermudez Svanqvist och Jan Åman. D E N H Ä R B O K E N är ett av många inslag i detta arbete. Den ger V Ä L KO M M E N TILL KO R S D R AG I ALLMÄNYTTA N! KORSDRAG I ALLMÄNNYTTAN De kommunala bostadsföretagen måste få gå med vinst Alla måste ha möjlighet att skaffa sig en hygglig bostad till ett vettigt pris Vi behöver tydlighet i ansvarsfrågorna när det gäller allmännyttan Ägarlägenheter insprängda i hyreshusen skulle både få fler människor att stanna kvar Att affärsmässighet går att förena med socialt ansvar är en självklarhet korsdrag i allmännyttan FEMTON ÖPPNA SAMTAL SOM VÄDRAR ALLMÄNNYTTANS FRAMTID 7

8 Peabs Tulipanaros vinnare i SABOs och HBVs tävling om modernt träbyggande! I början av året utlyste SABO och HBV en entreprenadtävling. Syftet med tävlingen var dels att få igång en teknikutveckling när det gäller bostäder med trästommar, dels att ge medlemsföretagen tillgång till bra ramavtal. Sex bidrag kom in, av vilka fyra fick ramavtal med HBV. Vinnare i tävlingen blev Peab med förslaget Tulipanaros. Resultatet av denna tävling måste vara en milstolpe i satsningen för att skapa en bättre fungerande konkurrens inom bostadsbyggandet i Sverige, menade Lorentz Andersson, regeringens samordnare för utvecklingen av det moderna träbyggandet i Sverige. September Lilian Lilly lanseras För att ytterligare stimulera till diskussion om vilka uppgifter allmännyttan ska ha i framtiden skapades diskussionssajten Frambo. Här finns bland annat en chattfunktion där besökarna vid flera tillfällen under året kunnat diskutera direkt med olika experter inom bostadsbranschen. September 13 Sture Bengt Owe tackades av Fredagen den 15 september hölls en avtackningslunch för Bengt Owe Birgersson med anledning av att han slutade som VD för SABO. All personal var med och även andra personer som arbetat tillsammans med Bengt Owe under de 15 år han varit på SABO. Det blev många tacktal, sång och musik samt blommor till den avgående VDn som nu gick vidare till ett nytt uppdrag som statlig hamnutredare. September 15 Sigrid Siri Studieresa september arrangerade SABO en resa till städerna Prag, Dresden och Görlitz/Zgorzelec för att studera samhällsförändringar och förändringar på bostadsmarknaden. 23 personer deltog. September 19 Fredrika September 20 Elise Lisa September 21 Matteus September 22 Mauritz Moritz Bengt Owe Birgersson uppvaktas av Christian Lacotte, VD Sabo Förlags AB. September 26 Enar Einar Att upphandla och kontrollera måleri Utbildning för alla som vill bli skickliga på att beställa måleritjänster. 14 deltagare.

9 Trycksaker som kom ut Energideklaration av nya byggnader 26 Miljökrav vid upphandling av förvaltningstjänster Denna handledning är till för SABOföretag som vill ställa miljökrav vid upphand ling av förvaltnings tjänster. Fokus ligger på städning, måleri, golvarbeten, yttre skötsel och hämtning av källsor terade fraktioner. Lagen om energideklara tioner i bostadshus trädde i kraft den 1 oktober. SABO har arbetat för att energideklarationerna inte ska bli en betungande byrå krati för bostadsföretagen. Istället ska deklarationen bli en källa av kunskap om fastigheterna så Oktober att energibespa ringsarbetet kan effektiviseras. Enar Einar Finns det några gratis luncher? Konferens om mutor och bestickning i bostadsföretag. 18 deltagare. 1 SABO gna Ragnar Ra Den första oktober tillträdde Förvaltnings AB Framtidens VD och koncernchef Kurt Eliasson, även tjänsten som VD för SABO. Under en över gångsperiod innehar han båda befattningarna. Förutom styrelseuppdrag i sju av Framti dens dotterbolag har Kurt Eliasson även ett antal andra uppdrag till exempel styrelseord förande i Göteborgs Hamn samt i Stiftelsen Chalmers er ob Okt Tekniska Högskola. Kurt Eliasson är även känd för sitt starka engagemang i IFK Göteborg och har a gn Ra Ragnar även varit ordförande för föreningen. Vid tillträdet uttryckte Kurt Eliasson sin vilja att bidra till en utveckling som gör SABO ännu starkare som branschorgani sation, med fokus på att utveckla med lemsnytta för bostadsföretagen. ABO Arboga AB StiftelsenKommun AB Alebygge n Alfta-Eds Arvika Bostads Aneby Bostäder byns Fastighet Stiftelsen AB Bergsbos AB Askersundsbos Arbetarr bostadsfo Arbetare s AB AB Alingsåshem nden Hyresbostäder täder AB Bjurholms täder AB Asylen Asy sy AllboHus Pensionärs Armada Fastighets kommun AB Bollnäs AB Mimer stiftelse AB ArvidsjauFastighets AB Bostäder B Bjuvsbos AB Bostaden uurhem täder StiftelsenAB Bankerydshem rhem AB AB BostäderBostads AB Poseidon Bengts i Lidköpin Bostads AB Bodenbo Bryggaregården g AB Stiftelsen gttsforshus Vä Vätter Bollebyg AB Bräcke Botkyrkabyggen ä Hem Bostadsbolaget ollebygds Bärkehus ds B Bottnaryd Teknik AB AB i Mjölby Bostads i Dorotea AB Centrumbostäder Burlövs Bostäders Bostads AB AB BoxholmAB AB Bostäder err i Borås AB Eksta BostadsEBA Emmaboda i Skara AB Stiftelsen shus AB Chalmers Byggebo i Oskarshamn Bromöllahem AB Stiftelsen Bostads AB m tigheter AB Studenthem AB Båstadhem Eslövs Bostads Elf edahls HyresEda Bostads AB Edshus Degerforsbyggen Hyresbostäder bostäder AB Essungab AB Dorotea AB AB EnköpingAB AB Ekerö Bostäder AB ärnbärar AB Familjebostäder ostäder AB s Hyresbos Eksjöbostäder hus en Fastighet Fagersta kommun i öteborg täder Flens Bostads s AB Linden AB AB Falkenbergs Eskilstuna Kommun AB agnefsbostäderab Fristadbostäder Fastighets AB Familjebostäder Fas fasbo Umluspen tighets AB stads AB Falköpin AB AB amla AB rums gs Förvaltaren Byn AB ABFörbo AB Förening Faxeholmen AB Finnveds Fastighets en bostads AB Hyresbostäder AB avleg Blomster g fonden Förvalt bostäder Aktiebola Fastighets AB öte nebostäder AB rännahus ull g nings AB AB AB Hammarö Habo Bostäder uu spångsbostäder Framtiden AB Hedemorabos AB AB årdstens B bostäder landshem Haninge B bostäder Hudiksvallsbostädtäder AB Hel sing öteborgs borgshem rrgs stads er AB Hults Hyresbostäder Herr Herrljung abostäder i orrköping freds Bostäder Haalmstads Fastighets AB AB HjällboB Bos AB AB ostaden Hofors gåårdar AB AB AB okk AB Härnösandshus Hyresbostäder i hus uss AB AB Karlshamns mokkshus ärfällaby AB Hässleholmsbygge bostäder AB gdens n AB Höganäs sskoga AB AB Stiftelsen AB Karlskron Hus AB Stiftelsen hem ahem Karlstads rjegårdarr Kalixbo Kal Högsby Bostads AB Krambo BostadsKindahus Kirunabo marhem AB Höörs AB Kungsörs AB AB Kristians städer AB Knivsta Bostads AB Katrineho AB KarlsborgsByggnads tadsbyggen bostäder AB Fastighets lms Fastighets bostäder Kävlinge Kommun Kristinehamns AB Stiftelsen Kommunhus AB Kilsbostäderr ala Bostads Stiftelsen Kungälvs ämtland AB bostäder Bostads AB Krokoms AB Köpings Kustbostäder bostäder ABKopparstaden AB Fastighets AB Laxåhem Lekeberg Bostads AB i Oxelösun AB Lindesbe Kumla Bostäder Laholmsh sbostäder Ljusnarsbergs rgsbostäder AB Leksands em AB AB Landskro d AB AB Kvidinge r bostäder AB nahem Lands byggen Bostäder AB Fastighetsaktiebolag AB Ljungbb AB LesseboH tingsbostäder LudvikaHem AB Mellerud LysekilsBostäder A us Lilla Edets i m AB s Bostäder ndustri ljungbybyggen Mitthem AB Malungshem m Munkedals s sdalshem MKB Fastig AB ora bostäder Bostäder AB g L Lycksele AB Kommunala Mölndalls Bostäder orbergs kommun osstads AB ykvarns bostäder ordann ordanstig Stiftelsen B MunkaOrsabostäder y köpingshem orr landsgårdarna s Bostäder AB ord malingshus or sjölägenhet a Bostads Bostäder AB AB Stiftelsen Orust AB AB ynäs AB AB orrahamm er AB hamnsbo bostäder AB PiteBo h stiftelse Roberts ars Bostadsstiftelsen Osbybostäder städer Ockelbog ybro Bostadsaktie hammars bolag AB fors Bostads årdar AB AB Pajalabo städer AB Olof stiftelse AB Platen agunda Kommun städer AB Partilleb strömshus AB SimrishamnsSandvikenhus AB am understaden o AB Perstorps SGS StudentRonneb mun Skurups Bostäder AB Stiftelsen bostäd AB o bert Dicksons hem AB AB Sjöbohem Sorselebo Skövdebostäder Sotenäsbostäder Salaboförening (SKB) Sola AB Staffanst AB Stockholmshem g gtunahem Strömsunds orpshus rrgs komab Stora AB Svalövsb Hyresbostäder AB A T Tunabygg STUBO AB sttäder AB en Sträng Idre Hyres ostäder AB Svenljunga AB B näs Bostads bostäder bostäder Säterbostäder Bostäder A AB AB Strömsta BostadsTidaholms d dsbyggen Bostäder AB Bostads AB AB Sävebo A AB Tierps rrshus AB TranåsbostäderTorsby Bostäder gg AB Torshälla bygg en SärnaAB Töreboda Treklövern Bostads A Fas bostäder AB AB AB Trel AB TelgeA ttighets AB Bostadsstiftelsen leborgs g hem Trosa hhus TOP Valbohem Uppsalahem AB AB V bygdens yg AB Vallon Uppvidinge Uddevallahem AB Bostäder AB r AB AB bostäder AB bygden hus Upplands-Brohus Tyyresö Bo Vidingehem AB Stiftelsen Vans Vadstena Fastighets åkershem städer Uppsala Kommun AB AB Viska Vaggeryd AB Vilhelmina forshem Bostäder s FFas-Skillingaryds VärmdöBostäderAB itala bostäder Bostadss AB Växjöhem V j AB Vårgårda AB drebostä AB AB Väsbyhem VellinnggeBostäder AB y Bostads B t d AB der AB 1 Stift Väster AB Vänersbo viks Stiftelsen AB stad bostäder Bostads l ngelholm Växjö g n rgs Bostäder B Viingl h shem ckerö selehus j Kommun rehus AB AB id b gs Bostads Vän AB Bostads AB ttvidaberg fastig ste rsundsbo stersund B t d måls Kommun gheter AB nnnäs sbostäde deshögsb städer fastighet AB)) r AB Stiftelsen g ostäder AB llmhultsb h g er AB ((KFFA täd AB rebro lt bostäder rjä rjän jängs st hammars sthamma g Bostäder AB AB llvkarleby k l byhus rshem h hem Stiftelsen AB AB AB ssebyhus y ver verkalixbo städer ABsterlenhem vikshem vikshem SABO-bbo bokke kenn SABO-företagens marknad och omvärld 2005 Rapporten innehåller förutom den ekonomiska utvecklingen bland annat information om nyproduktion, uthyrningsläge och SABO-företagens personal. 1 SABO kommenterar regeringens budget SABO var snabba med att få ut ett pressmeddelande med kommentar om den nya regeringens budget. Där uttryckte VD Kurt Eliasson att det främst är förändringar av fastighetsskatten, investeringsbidraget och avvecklingen av räntebidraget som ger en omedelbar påverkan för SABO-företagen. n med regeri lemsfö I samband för de med a tt lä er d n u ling från d n va SABO att om od inför en st beslu m an so M g r. reta ostadsrätte b l til g för er in tt hyresrä handledn med rdigställa en fä lig t lp at jä e d eh b ta mt att vara n blir sa ge en in n ss d proce ov. Handle eh b d vi g rådgivnin 7. våren 200 tillgänglig Räkna med kvarboende en handledning Detta är en uppföljning till rapporten Kvarboende + tillgänglighet = god eko nomi? som kom ut SABO-boken SABO-boken är en kom plett adresslista till SABOs cirka 300 medlemsföretag spridda över hela landet, från Trelleborg i Söder till Kiruna i norr. I boken finns också värdefull statistik om förvaltade lägenheter med mera. Blåvitt i ledningen 6 ktober 200 September/o g ombildnin Hjälp med srätt eslutade till bostad gsskiftet b -företag g för SABO En handlednin September SABOs miljöpris, lokal hållbar utveckling En inspirerande exempel samling. Här möter du åtta bostadsföretag som arbetar för lokal hållbar utveckling på olika sätt. Oktober En 6 ifer Jenny Jenn SABO förebygger diskriminering Oktober SABO har under hösten startat ett utvecklings projekt Att förebygga diskriminering. Syftet ifer Jenny Jenn med projektet är att stödja medlemsföretagen att kvalitetssäkra verksamheten för att garantera att diskriminering inte sker på grundval av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions hinder eller sexuell läggning. 6 inspirerande exempelsamling Ägardirektiv en handledning Ägarna måste styra sina bostadsföretag långsiktigt och ägardirektivet måste utformas på ett hållbart sätt. Detta är en handledning. Medlemsenkät om inställda byggen För att ta reda på effekterna av regeringens förändringar kring bostadsfinansieringen genom fördes en medlemsenkät. Enkät svaren visade att ungefär hälften av den planerade nyproduktionen nu Oktober kommer att ställas in, det motsvarar cirka 6000 lägen heter. ina 20 Pontus Mar SABO

10 Kunskapsresan Nollvision för hemlöshet. Resan gick mellan Göteborg, Malmö och Köpenhamn. 35 deltagare. Oktober 10 Harry Harriet Konferens inför hyresförhandlingarna Umeå, 18 deltagare. Oktober 11 Erling Jarl Oktober 10 Harry Harriet Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) bildas Inom några få år kommer kampen om kompetensen att bli hård. Därför har ett stort antal aktörer, bland annat SABO bildat Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. En slagkraftig förening som kan företräda hela branschen i kontakter med myndigheter, skolor och ungdomar i frågor som handlar om rekrytering till branschen, utbildning och kompetensförsörjning. Bovärdsutbildning, block 6 Att arbeta bland flera kulturer Oktober 11 Erling Jarl Oktober 18 Lukas Tvistelösningen i Hyresmarknadskommittén beträffande 2007 års hyror Den 20 oktober sammanträdde parterna i HMK. Det var första sammanträdet där SABOs nye VD Kurt Eliasson deltog. Vid mötet skrev parterna under en ny modell för tvistelösning. Syftet är att få fler lokala överenskommelser. Oktober 20 Sibylla Konsultuppdrag gällande upphandling av ekonomisystem för Ljungbybostäder AB är slutfört och avslutas. November 10 Martin Martina VD-bloggen Kurt Eliasson startar sin blogg på SABOs hemsida. Här kan den intresserade följa vilka frågor som sysselsätter SABOs VD samt diskutera direkt med honom. Oktober 19 Tore Tor Seminarium om legionella och elsäkerhet 10 deltagare, i Stockholm. November 23 Klemens SABO ger oss professionell hjälp i vårt arbete. De erbjuder utbildningar med hög kvalitet som jag och mina medarbetare haft stor nytta av. Genom åren har vi deltagit i utvecklingsprogram som till exempel Omvärldsanalys för affärsplanering och Etik i bostadsföretag. SABO spelar också en viktig roll som diskussionspart för företagsledningen och när det gäller att stärka och utveckla hyresrättens roll i samhället. Fukt, mögel och vattenskador 23 deltagare, i Stockholm. Rekryteringsuppdrag En av SABOs konsulter avslutar ett rekryteringsuppdrag gällande ny VD för Gislavedshus. December 5Sven December 15 Gottfrid robert hörnquist, vd, varbergs bostads ab Birgitta Frejd 10

innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189

innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189 Årsredovisning 2013 innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 4 Det här är SABO

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

sänkta hyror Allvill ger inte förorten i box-striden Avloppssnurror i kaliforniska it-hus Skärpta regler Odell tar tillbaka vallöfte mot svarthandel

sänkta hyror Allvill ger inte förorten i box-striden Avloppssnurror i kaliforniska it-hus Skärpta regler Odell tar tillbaka vallöfte mot svarthandel specialtidningen för hyresrätten pris 59 kr nummer 5/2008 Göran Greider kritisk mot Koch Tunga slag i box-striden Avloppssnurror i kaliforniska it-hus Skärpta regler mot svarthandel Odell tar tillbaka

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

POWERPLAY. en ny stark spelare i fastighetsbranschen SID 16. HV71:s Tommy Fritz ALLA VINNER PÅ SOPSAMARBETE

POWERPLAY. en ny stark spelare i fastighetsbranschen SID 16. HV71:s Tommy Fritz ALLA VINNER PÅ SOPSAMARBETE MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 4 MAJ 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NYHETER SID 8 14 SÅ FÅR DU ÖVERVAKA DITT HUS MED KAMERA NY HYRESMODELL I HELSINGBORG TUFFARE TAG MOT VÄRDAR SOM

Läs mer

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna

SVARTHANDELN MEST SNACK. Styrelse-extra: Storpartier tar över Sabo 08. vill höja 38 matpriserna. Socialdemokraterna nummer 2 2011 59 kronor Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan Vi ger inte mycket för Fastighetsägarnas undersökning om svarta affärer. Ingenting faktiskt Pär Svanberg 39 Socialdemokraterna

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer