Vår forskning vid Nordplan inriktades bland annat mot aktionsforskning med olika former av demonstrationsförsök.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår forskning vid Nordplan inriktades bland annat mot aktionsforskning med olika former av demonstrationsförsök."

Transkript

1 Yrkesliv Eftersom ämnet geografi utgjort basen i mitt yrkesverksamma liv kan jag inte låta bli att citera Royal Geographical Society, grundat 1830 i London, vars syfte formulerats som att främja den viktigaste och mest underhållande forskningsgrenen, geografin. Redan för 175 år sedan betonas underhållnings- eller upplevelseaspekten även i en strängt akademisk krets. Man kanske vågar påstå att rötterna till dagens upplevelsesamhälle och upplevelseekonomi sitter djupt förankrade i människans biologi. Den yrkesverksamma perioden startar (om man bortser från ströjobb på skollov och omfattande engagemang som jazzmusiker) med betald lärarutbildning (B-avdrag) på Lärarhögskolan i Stockholm (1965). Lärartjänst som eo adjunkt och klassföreståndare vid nyetablerade Tappströmsskolan på Ekerö uppehålls under ett år (1966). Därefter följer en sjuårsperiod som forskningsassistent vid Lunds universitet, kulturgeografiska institutionen ( ). Det forskningsprogram som jag blir delaktig i har karaktären av både grundforskning och tillämpad forskning. Samarbete med näringslivet och offentlig sektor bedömdes som viktigt. En mer eller mindre direkt följd av detta blev bildandet av konsultföretaget Reab, Regionutredningar AB (1969) som i sin tur byggde på en förfrågan från konsultföretaget K- Konsult om medverkan som underkonsult i en utredning av trafikunderlaget för en ny inrikesflygplats i Skaraborgs län. Uppdraget lade grunden till en mångårig konsultverksamhet främst inom transport- och kommunikationsområdet. Grundare av Reab var tre forskningsassistenter vid kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet (Mats- G.Engström, Björn Hedberg och Bengt Sahlberg). Efter Lund följer en längre period ( ) som forskningsledare för en forskargrupp vid Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) på Skeppsholmen i Stockholm.

2 Kastellholmen som kreativ lunchmatsal vid medhavd skaffning Vår forskning vid Nordplan inriktades bland annat mot aktionsforskning med olika former av demonstrationsförsök. Ett exempel på aktionsforskningen blev projektet Teletrans som handlade om samåkning till och från arbetet. Huvudsyfte var att testa modeller för att spara energi och miljö. Stommen i projektet utgjordes av tre fullskaleförsök med arbetsplatsbaserad samåkning. Planeringen av fältproven inleddes hösten Fältförsöken startade hösten 1979 och avslutades hösten Försöken genomfördes vid Vattenfall i Stockholm med en niositsig Mercedesbuss, Volvo i Göteborg med en förlängd åttasitsig Volvo och Luftfartsverket i Norrköping med en femsitsig Saab. Fordonen var utrustade med mobiltelefoni, personsökare och annan utrustning för att underlätta samspelet mellan samåkarna. Första året var samtliga fordon bensindrivna. Andra året konverterades fordonen till gasdrift (Vattenfall och Luftfartsverket) och metanoldrift (Volvo). Planerad eldrift vid Vattenfall kunde inte förverkligas. Forskningen finns avrapporterad i Transportforskningsdelegationens rapportserie.

3 Ett annat exempel på aktionsforskning är demonstrationsprojektet Grannskap 90. Syftet var att studera om man med den nya informationstekniken kunde arbeta på distans till sin arbetsgivare hela eller delar av arbetstiden för att å ena sidan reducera energiförbrukning, tidsåtgång, trafikarbete med mera och å den andra sidan öka mångfalden i bostadsområdena. För ändamålet byggdes en grannskapscentral upp i Nykvarn utanför Södertälje. I centralen arbetade ett antal personer som tidigare pendlat till Södertälje eller Stockholm. Grannskapscentralen under byggnation Projektet inleddes 1980 med förstudier, planering och byggnation av den fysiska grannskapscentralen. Inflyttning av arbetstagare skedde i oktober 1982 med invigning av centralen 1 november. Experimentet och forskningsarbetet pågick till maj Därefter övertog kommunen ansvaret för grannskapscentralen. Grannskapscentralen - interiör

4 År 1983 blev ett idéernas år. Då dök idén till ett internationellt rymduniversitet i Kiruna upp. Idén offentliggjordes vid konferensen Vision 84 (september -83) i Kiruna. Vid en ny konferens 1984 fick idén stöd av bland annat key note speaker astronauten Karol Bobko (pilot på Challangers första rymduppdrag, STS-6 SPACE SHUTTLE april 1983). En tid därefter lanserade amerikanerna ett projekt under benämningen International Space University. I Sverige blev resultatet bland annat det år 1996 invigda Miljö- och Rymdinstitutet i Kiruna. Året 1983 föddes också idén om en professur i ett nytt, för mig viktigt ämne forskningskommunikation. Stockholms universitet kontaktades. Det tog ett decennium innan en professur inrättades i Umeå med Forskning & Framstegs chefredaktör Björn Fjaestad som innehavare. Hösten 1983 firades 150-årsjubileet av Alfred Nobels födelse. Många funderade då på hur jubileet skulle kunna högtidlighållas, inte minst jag själv. Resultatet av funderingarna blev i mitt fall ett konstaterande. Att Stockholm och Sverige saknade en fysisk attraktion där nobelprisen och donatorn presenterades för en större publik.

5 I globaliseringens kölvatten blir det alltmer uppenbart att konkurrensen i framtiden mellan orter och regioner kommer att avgöras av deras attraktivitet som mötesplats. Ett samlat grepp kring Stockholms internationella utveckling där Nobel och Nobelprisen blir en hörnpelare bedömdes som det mest framgångsrika koncept Sverige kunde skapa. Stockholm skulle kunna bli det internationella forskarsamhällets centrum och en mötesplats i världsklass för 2000-talets globala kunskapsutbyte. På samma sätt som det över ett hundra år gamla Eiffeltornet attraherar ökande skaror besökare till Paris genom att fler och fler människor i världen ges ekonomiska förutsättningar att resa, skulle ett Nobelcenter attrahera besökare från hela världen, som vill lägga vetenskapssamhällets största ikon till sin samling av spektakulära besöksmål. Nobelprisens internationella lyskraft borgar för att ett Nobelcenter blir en attraktion med global räckvidd och med årligen förnyat innehåll. Ett Nobelcenter kan rätt utformat och i rätt miljö betraktas som en permanent världsutställning kring vetenskapssamhällets utveckling. Att utlysa en prestigeladdad arkitekttävling skulle skapa en kraftfull internationell massmedial uppmärksamhet på Stockholm och Sverige och centret skulle få status som en av de stora arkitektoniska sevärdheterna i Europa och världen. I början av 2005 ser det ut som om idén till vissa delar kan förverkligas på Skeppsholmen i Stockholm. Men tillbaka till 80-talet. I slutet av 1986 lämnas det akademiska livet på Nordplan för en tjänst som vice vd och forskningschef på Sveriges Turistråd. Då bildas också konsultföretaget EBS Invent HB (senare AB) samtidigt som min verksamhet i Reab avslutas. Även verksamheten i EBS baseras på uppdrag från näringsliv och offentlig sektor.

6 En partiell återgång till den akademiska världen börjar 1990 med en tjänst (20 %) som adjungerad professor vid Umeå universitet. Arbetsplats blir Högskolan i Östersund är återgången helt genomförd och högskolan i Östersund, senare Mitthögskolan och European Tourism Research Institute, Etour, blir min arbetsplats fram till pensioneringen. Inrättandet av en professur i turism vid Högskolan i Östersund samt bildandet av en egen institution för turismvetenskap lade grunden till Etour, en av de största satsningarna inom svensk samhällsvetenskaplig forskning någonsin, till yttermera visso inom ett akademiskt ämne utan någon direkt förankring i den etablerade akademiska världen. Även i ett internationellt perspektiv är Etour unikt. Utöver de startpengar på 5 miljoner som Jämtlands läns forskningsråd beviljade Institutionen för turismvetenskap beviljades Etour 160 miljoner kronor för perioden Etour fortsätter nu sin verksamhet som en integrerad del i Mittuniversitetet och ingår i ett av universitetets starka profilområden.

7 Interiör från Etours lokaler på Kyrkgatan i Östersund I dag finns Etour på Mittuniversitetets campus i Östersund I slutet på 90-talet får jag en anknytning till Södertörns högskola genom ett konsultuppdrag. Uppgiften är att ta reda på förutsättningarna för akademisk turismutbildning vid högskolan och att presentera förslag till hur en sådan utbildning skall formas. Uppdraget leder till ett nytt uppdrag med syftet att etablera turismforskning med eventuell professur i turismvetenskap vid högskolan. Arbetet sker i dialog med näring och offentlig sektor. Stockholm Information Service och efterföljaren Stockholm Visitors Board ingår i styrgruppen och står också tillsammans med näring och offentlig sektor för utrednings- och implementeringskostnader. En gästprofessur uppehålls vid Södertörns högskola året Invigningsprogram för Stockholm Center for Tourism Researc

8 Under en stor del av den yrkesverksamma perioden har en del av fritiden ägnats åt, det som i modernt språkbruk kallas, upplevelseekonomin. Att utföra musik till dans och andra aktiviteter och att under senare år lagra musiken på CD-mediet har utgjort en stimulerande bisyssla. Då är vi ju också tillbaka där vi började, nämligen vid underhållningen i dess olika former. Man kan komplettera Royal Geographical Societies påstående att geografin är den mest underhållande forskningsgrenen med att musiken är den mest underhållande kulturaktiviteten. Inspelning av CD på Sveriges Radio

R-05-34. Turism och image. Slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur ett turist- och besöksnäringsperspektiv. Bengt Sahlberg, EBS Invent AB

R-05-34. Turism och image. Slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur ett turist- och besöksnäringsperspektiv. Bengt Sahlberg, EBS Invent AB R-05-34 Turism och image Slutförvar för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur ett turist- och besöksnäringsperspektiv Bengt Sahlberg, EBS Invent AB Maj 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna

FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FORUM FLEMINGSBERG SEPTEMBER 2006 Entreprenörer på tillväxt. 6 Avaris forskar för framtidens medicin. 8 Mångvetenskap på schemat. 9 Samverkan över gränserna Ingela Josefson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse Vd har ordet... 4 Samverkan för företagsnytta... 6 Mötesplatser som stimulerar tillväxt...

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Nya städer för 3 miljarder människor. Ny utlysning: Mistra Biotech. Hållbart mode MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL

Nya städer för 3 miljarder människor. Ny utlysning: Mistra Biotech. Hållbart mode MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL Gamla Brogatan 36-38 111 20 Stockholm Tel 08 791 10 20 Fax 08 791 10 29 nyhetsbrev@mistra.org www.mistra.org NYHETSBREV NUMMER 2 FRÅN MISTRA 2011 MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL Jenny Sjödin,

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FLEMINGSBERG STRATEGIFORUM NOVEMBER 2005 På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar Rätten öppnar ett nytt kapitel. 6 tack vare

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv:

Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv: KTH 8 9 februari 2010 Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv: Lena Olsson, Stockholms universitet Erik Axdorph, Stockholms universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer