2014 Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2014 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Idrottens organisation 4 Styrelse, projektgrupper och kansli Verksamhetsplan för Tennis Stockholm Policy i olika frågor 12 Våra planerade aktiviteter i sammandrag 13 Utmärkelser 14 Barn och Ungdom 16 Klubbutveckling, klubbesök, uppvaktningar 22 Utbildning och konferenser 26 Tävlingar 32 Tävlingsresultat 41 Veteran- och vuxentennis 44 Rullstolstennis 45 Anslutna klubbar 47 Årsredovisning 48 Tennis Stockholms samarbetspartners Slutord 59 Revisionsberättelse Separat bilaga 2

3 Ordföranden har ordet... Dan Rastland Vi skriver med detta år det 73:e verksamhetsåret i Stockholm! Även detta år har varit händelserikt på många sätt inom regionen. Tennisen i Stockholm är stark och vi har en livlig verksamhet i våra klubbar. Under året var vi medlemmar fördelade på 59 klubbar. Antalet medlemmar utgör 31% av det totala antalet medlemmar i Sverige. Vi hävdar oss bra på barn- och ungdomssidan och har många av Sveriges bästa spelare. Det står även i år ca barn i kö för att få plats i klubbarnas tennisskolor i vår region. Vi har bra klubbar, ett starkt kansli med bra personal, ett brett tävlingsutbud och två bra NIU-gymnasier. Våra utbildningar och konferenser för tävlingsledare och tränare samt för klubbutveckling är välbesökta. Nytt för 2014 var att vi startade ett nätverk för kanslipersonal, dvs administrativ personal i klubbarna, som föll väl ut. Stockholm fortsätter att växa med höga inflyttningssiffror varje år vilket medför att det blir en kraftig efterfrågan på de tennisbanor som finns. Antalet tennisbanor har inte ökat i förhållande till det ökade invånarantalet. Fler tennisklubbar ligger i planering och för diskussioner med sina kommuner om många spännande projekt i Stockholm. Går detta igenom kanske vi kan se en liten ljusning gällande antalet banor Vi behöver bygga fler banor om vi ska kunna ta vara på det stora tennisintresset i regionen och bli fler medlemmar. Under året har vi fortsatt arbeta med projekt för att öka spontantennisen och göra tennisen till en folksport. Vår förhoppning är att det under 2015 kommer till beslut om några fler spontananläggningar och ännu roligare vore om de hinner påbörja byggnationen. Just nu övergår projekten till att bli multibanor i stället för bara minitennis. På kansliet arbetar Anders Heimklo, regionschef, Srdan Sigge Mladenovic, regionstränare och Lena Kubicska, administration, ekonomi samt tävling. Sedan våren 2013 befinner vi oss i Kungl. Tennishallen. Vi sitter i samma kontor som KLTK. Flytten till Kungl. Tennishallen blev ett lyft, en naturlig kontakt med tennisen dagligen. Under året har personalen, Anders, Sigge och Lena, gjort många klubbesök för att stötta och utbilda klubbarna i Stockholm. Vi har utbildat tränarna i Play and Stay, besökt hos styrelserna för att hjälpa till med klubbutveckling samt besökt den administrativa personalen, kanslierna på klubbarna. Den 46:e upplagan av If Stockholm Open var välbesökt och bjöd på bra tennis där spelarna verkligen levererade. Thomas Berdych segrade efter en välspelad final mot Grigor Dimitrov. Under turneringen tecknades ett nytt femårsavtal med arrangören Lagardère Unlimited Scandinavia AB. IF SO TOUREN, Stockholm Open AB:s ungdomssatsning som Tennis Stockholm (Stockholms Tennisförbund) administrerar ut till alla regioner i Sverige, fortsätter att växa var det ca 500 tävlingar runt om i Sverige. Tävlingen möjliggör för If Stockholm Opens sponsorer att synas året runt och gör därför tävlingen mer intressant för sponsorerna. Under året har svensk tennis förlorat sin huvudsponsor SEB. Vad det innebär för tennisen i Stockholm är svårt att säga idag. Sist men inte minst vill jag tacka alla klubbar, styrelse och personal som har arbetat hårt med att utveckla tennisen till var den är idag i Stockholm. Dan Rastland Ordförande 3

4 Idrottens organisation Svenska Tennisförbundet bildades den 26 november 1906 och har till uppgift handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter samt att verka för tennisens utveckling i Sverige. Stockholms Tennisförbund bildades den 2 april 1941 vid ett möte på Tennisstadion av aktiva tennisklubbar i Stockholm, samt konstituerades den 13 maj 1941 på Strömsborg. Förbundet upptogs samtidigt i Riksidrottsförbundet. Organisation idag Svenska Tennisförbundet är sedan 2008 uppdelat i sju regioner (tidigare 23 distrikt) för att effektivisera verksamheten. Regionerna är förbundets decentraliserade organ, där varje region har en egen operativ organisation. Tennis Stockholm är en ideell organisation och en av Svenska Tennisförbundets sju regioner, vars medlemmar är klubbarna. Idrottens organisation Riksidrottsförbundet RF 70 Specialförbund SF SISU DF Cirka klubbar/ föreningar Specialdistriktsförbund SDF Cirka 2,8 milj. medlemmar 4

5 Styrelse, projektgrupper och kansli Styrelse Dan Rastland Håkan Arfwedson Anna Gunnarsson Sophie Linghag Per Henricson Rolf Ödmark Micaela Hjelm Anders Heimklo Lena Kubicska Revisorer Jonas Ceder Anders Meyer Verkställande utskott Dan Rastland Håkan Arfwedson Anders Heimklo Ungdom Per Henricsson Srdan Mladenovic Kenneth Bergbom Rickard Billing Anders Heimklo Utbildning Micaela Hjelm Srdan Mladenovic Johan Thorselius Henrik Lindkvist Linda Jansson Bernd Priemer Ordförande/kassör Vice ordförande Klubbutveckling Veteran/motion Anläggning Barn och Ungdom Marknad Utbildning Adjungerad Adjungerad sekreterare Revisor Revisorssuppleant Kansli Anders Heimklo Srdan Mladenovic Lena Kubicska Hemsida Tuuli Amilon Regionschef Förbundstränare Kansli Sociala medier Under 2014 har Tennis Stockholm även synts på sociala medier, Twitter (357 följare) och Instagram (223 följare), med nyheter kring händelser och aktiviteter. Dessutom finns ett Youtubekonto med upplagda videosnuttar. Representation Vid Svenska Tennisförbundets Förbundsmöte den april 2014 i Båstad deltog följande representanter för förbund/klubbar Dan Rastland Tennis Stockholm Anders Heimklo Tennis Stockholm Rolf Ödmark Tennis Stockholm Håkan Arfwedson Tennis Stockholm Lena Kubicska Tennis Stockholm Ulf Öhman Ellagårds TK Robert Roos SALK Mikael Stripple Farsta TK Peter Hjort Lidingö TK Hans Hedström KLTK Valberedning Hans Hedström Urban Nordqvist Maria Lindström Cecilia Sundberg Rullstol Jan Hartman Tävling Lena Kubicska Bernd Priemer Anders Heimklo 5

6 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2015 Verksamhetsidé/Syfte Att öka intresset för att börja spela tennis. Att alla spelare ges möjlighet till en grundläggande tennisutbildning. Att med olika aktiviteter stötta spelare i sin elitsatsning. Att verka för ett brett tävlingsutbud anpassat till alla spelarkategorier samt utveckla nya tävlingsformer. Att aktivt stödja och utveckla klubbarna. Värdegrund Alla spelare har lika värde och ska behandlas lika. Var och en ska ges möjlighet att delta i aktiviteter på lika villkor och utifrån sina förutsättningar. Verksamheten ska präglas av glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och rent spel. Värdegrunden styr Tennis Stockholms policy. (se sid 12) Vision TENNIS STOCKHOLM vill tillsammans med klubbarna genomföra aktiviteter som skapar Glädje, Trygghet, Gemenskap och Utveckling inom tennissporten. 6

7 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts Riktlinje Genom att Mål KANSLI KORTA MÅL Hemsida Kontinuerligt uppdaterad och intressant hemsida. Få fler klubbar och medlemmar att ha den som s.k. startsida. Få fler klubbar, spelare, tränare och föräldrar att besöka vår hemsida. KANSLI LÅNGA MÅL Ett regionscenter Öka möjligheten att spela tennis i region Stockholm Kontakter med Stockholms stad. Kontakter med Stockholms kommuner och klubbarna i regionen. En egen anläggning. Fler tennisbanor i region Stockholm. Växa som sport Rekryteringsprojekt Vara den största individuella sporten i Stockholm. UTBILDNING MÅL Utbildningsprogrammet Regelbunden utvärdering Kvalitetssäkra och vidareutveckla utbildningen. Tränarutbildning Vidareutveckling av tränare och ledare. Utbilda tränare och ledare i RF:s anvisningar Tränarna i Stockholm vidareutvecklas enligt SvTF:s nya utbildningsplan som strävar efter att vara konkurrenskraftig internationellt. Handplocka tränare och ledare till nationella och internationella tävlingar och läger för sin vidareutbildning. Integrera RF:s anvisningar på alla nivåer i utbildningen för tränare på regionnivå. Hög tränarkompetens. Spetskompetens. Säkra att vi arbetar efter RF:s vision och värdegrund. 7

8 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts Riktlinje Genom att Mål TÄVLING KORTA MÅL Stimulera och främja utvecklingen av kommande tävlingsjuniorer. Alla tävlingsnivåer ska finnas för alla åldrar och nivåer i Stockholm. Tävlingar ska genomföras på ett sportsligt sätt. Öka antalet domare i Stockholm. Hög kompetens hos tävlingsledare. Fortsätta utveckla IF SO TOUR i åldrarna 6 11 år, behålla den nationella succén med drygt 500 tävlingar i samverkan med Play and Stay. Utveckla tävlingstrappan. Kvalitetssäkra tävlingar. Skapa en domarpool. Informera om regler som ska följas vid arrangemang, bl.a genom årlig konferens. Få fler att tävla och utvecklas samt stanna och ha roligt i tennisen. Spelare ska kunna utvecklas efter sin nivå. Att regler följs vilket ger trygga spelare. Tillgodose behovet av domare. Bra arrangerade tävlingar. Anpassa tävlingsformaten mot dagens samhälle. TÄVLING LÅNGA MÅL Utveckla seriespelet. Stimulera deltagande. Möjliggöra lagspel i en individuell sport till låg kostnad. Stimulera vuxen- och veterantennisen. Öka antalet tävlingar på högre nivå i Stockholm. Arbeta för att ATP-tävlingen If Stockholm Open utvecklas och frodas. Utveckla tävlingar för vuxna Behålla och skapa nya aktiviteter. Skapa fler Tennis Europeoch Futuretävlingar samt Sommar- och Vintertourer i Stockholm. Bra arrangemang och bra spelare. Börja använda rankingen 1-7. Tennis är en sport för hela livet. Spelare behöver inte alltid resa, utan kan spela i sin hemmiljö. Bra PR för sporten och en dröm för våra spelare. Aktivera fler vuxna och få dem att stanna i sporten. 8

9 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts Riktlinje Genom att Mål UNGDOM KORTA MÅL Play and Stay Genom regionstränarens klubbesök stimulera klubbarna att arbeta med rätt bollar på rätt nivå i sin verksamhet, samt att klubbarnas träningsfilosofi genomsyras av metodiken. Göra tennisspelet lätt att ta till sig. Tennis är enkelt och kul om du kan serva, spela och räkna redan från första tennispasset. Bra spelarutveckling. NIU-gymnasier Skola och tennis rekryteringsprojekt Nationell och internationell tävlingserfarenhet. Spelare ska kunna kombinera tennis och skola i Stockholm. Regionstränaren utbildar idrottslärare. Arbeta för fler minitennisanläggningar. Arrangera tävlingsresor med ledare. Gymnasieutbildade. nationellt och internationellt bra spelare. Breddad rekrytering. Stockholms juniorer ska kunna hävda sig väl nationellt och internationellt. UNGDOM LÅNGA MÅL Stimulera till fortsatt spel efter 16 års ålder. Målgrupp år. Tennis och grundskola. Ökad trygghet bland Barn och Ungdomar. Verka för att klubbarna skapar anpassade aktiviteter. Söka samarbete med skolor i Stockholmsområdet som kan erbjuda friare schema, för att möjliggöra klubbträning på förmiddagar. Ta fram utbildningar åt klubbarna för att de själva skall kunna utbilda sin spelare. Tennis är en sport för hela livet. Främja spelarutvecklingen. Öka antalet spelare som kan reglerna i tennis och våra värdegrunder och visioner. 9

10 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts Riktlinje Genom att Mål VUXEN- OCH VETERANTENNIS KORTA MÅL Uppmuntra klubbar att arrangera fler tävlingar för vuxna klubbspelare. Utbilda och supporta klubbar och tävlingsledare. Öka utbudet för vuxna och få en sport för livet. Hälsa social tävlingsmomentet. VUXEN- OCH VETERANTENNIS LÅNGA MÅL Sanktionera fler tävlingar. Utbilda och supporta klubbar och tävlingsledare. Hög klass på tävlingsarrangemangen. Uppmuntra tävlingsspel. Klassificera spelare via ranking 1-7. Få fler vuxna och veteraner att tävla i tennis på rätt nivå. Tennis Express. Införa Tennis Express i klubbarna. Aktivera fler vuxna. MARKNAD MÅL Samarbetspartners Söka fler. Få den styrka som krävs för vår verksamhet. Sponsorvård Bevara och vårda våra partners. Behålla och utveckla samarbetet. 10

11 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm, forts KLUBBUTVECKLING KORTA MÅL Pekkas pärm Uppgraderas med nya övningar. Idébank för klubbtränare. Använda gemensamma erfarenheter och krafter Klubbutvecklings- och Anläggningskonferenser Minitennisanläggningar Kanslikonferenser Kontinuerlig kontakt och informationsutbyte. Ta upp aktuella ämnen, tips och idéer och hålla bikupediskussioner. Med hjälp av klubbar, kommuner och Fryshuset skapa nya anläggningar. Ta upp aktuella ämnen för administrativ personal i klubbarna. Förenkla vardagen för kanslierna. Ett bra samarbete med våra klubbar, övriga regioner och Svenska Tennisförbundet. Höjd kompetens i klubbarna. Nå nya områden och spelare. Lyfta fram spontantennisen. Skapa nätverk och öka kunskapen och informationsflödet till rätt person. KLUBBUTVECKLING LÅNGA MÅL Medlemsökning Domar- och tränarutbildning i unga år Föräldrautbildning Bollvägg Klubbmiljö Skapa verktyg för att öka medlemsrekryteringen bl.a genom kampanjer. Fånga upp spelare som har intresse för att bli ledare och domare. I samarbete med klubbarna arrangera föräldrautbildningar. Stimulera användning av bollväggar, Världens bästa motståndare bollen kommer alltid tillbaka. Utbilda och informera om hårda och mjuka värdegrunder i klubbmiljö. Växa som sport med fler medlemmar. Domare och ledare för kommande generationer. Bra tennisföräldrar. Träna bollkänslan på ett effektivt sätt. Få barn och ungdomar att stanna över alla åldrar. 11

12 Policy i olika frågor Riktlinjer Tennis Stockholm är en del av idrottsrörelsen och följer därmed Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för: antidoping, barnrättsperspektivet, idrott på lika villkor oavsett etnisk/kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet, mobbing och trakasserier samt sexuella övergrepp. Antidoping Som förbund följer Tennis Stockholm RF:s antidopingregler och sprider dess information löpande. Idrott på lika villkor jämställdhet Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. De ska även dela inflytande och ansvar. Tennis Stockholm strävar efter en verksamhet där tennisidrott sker på lika villkor, genom att arbeta med förändring så att kvinnor och män, flickor och pojkar får del av verksamheten, makten och resurserna på samma villkor. verksamheten utgår från båda könens behov. kvinnor och män, flickor och pojkar, bemöts på lika villkor. öka sin kunskap om betydelser av idrott på lika villkor och om behov hos dem som deltar i verksamheten. Barnrättsperspektivet För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste idrottsrörelsen kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter. Den har funnits sedan 1989 och definierar vilka rättigheter som borde gälla alla barn under 18 års. Barnkonventionen ska dock inte ses som en uppsättning regler utan som ett förhållningssätt som vuxna måste anpassa sig till. Det är självklart för oss inom idrottsrörelsen att följa konventionen om barnets rättigheter. kompetenser, erfarenheter och talanger. Riksidrottsförbundet står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Religion eller annan trosuppfattning Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Alla som vill, oavsett religion eller annan trosuppfattning får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Sexuell läggning och könsidentitet RF har även en policy mot sexuell diskriminering. Mobbing och trakasserier Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot visionen Svensk Idrott världens bästa och idrottens fyra värdegrunder: 1. Glädje och gemenskap 2. Demokrati och delaktighet 3. Allas rätt att vara med 4. Rent spel Sexuella övergrepp Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk idrotts grundvärderingar. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Tennis Stockholm följer Riksidrotts-förbundets policy gällande ovanstående policyfrågor. Vi tar avstånd från allt som strider mot detta. På vår hemsida hittar du en länk till RF/Svensk Idrott och dessa policyfrågor. Etnisk/kulturell bakgrund Etnisk och kulturell mångfald handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder att vi på alla plan och nivåer tar vara på olika 12

13 Våra planerade aktiviteter i sammandrag Utbildning Ungdom Tävling Klubbutveckling Plattform för tennis TGU 1 TGU 2 Fysiologikurs Licensiering till högskolestatus. Tränarträffar Ledare skickas på tävlingar. Ledare får gå på nationella och internationella utbildningar. Play and Stay: Klubbesök och utbildning. Utbildning och fortbildning av tävlingsledare och matchledare. Domar- och spelarutbildning. Föräldrautbildning. IF SO TOUR Minitennis 6 8 år. IF SO TOUR Miditennis 8 9 år. IF SO TOUR Maxitennis 9 11 år. SEB Next Genertion läger år. Rookieserien 12 år. Regionstävling F12. Pirres Pokal 14 år Juniorserien 15/16 år, och 14 år/yngre. Team Stockholm, se aktivitetskalender. Sammandragningar Tematräffar Tävlingsresor: TE 14, ITF 18 och SEB NG cup. NIU Stockholms Idrottsgymnasium och Åva gymnasium. Barcelona Tennis Academy läger (SJT). IF SO läger, 16 år. Future-läger. Regler, sanktioner Tävlingsutveckling Tävlingsarrangörsträffar Idébank Nya tävlingsformer. Stomkalender Stockholm Nätverk för tävlingsledare. Checklista för arrangemang av externa tävlingar. Tävlingstrappan i regionen. Stockholmsserien Tennis Europe 14 Stockholm Ladies Danderyd Future If Stockholm Open Stockholm Junior Tour, år. 2 kompendier Klubbutvecklingskonferens. Specialhjälp till klubbar i nöd. Utveckling av hemsidan. Språkrör i kontakter med olika organisationer. Är du en bra tennisförälder? Peckas Pärm. Skolprojekt Tennis i skolan. Klubbstöd till rullstolstennis. Lars-Ove Åkessons klubbutvecklingsstöd Multibanor Klubbesök 13

14 Utmärkelser Tennis Stockholm delar årligen ut ett antal utmärkelser. För värdefulla ideella insatser Förtjänstmärke, Förtjänstplakett silver, Förtjänstplakett guld. Utmärkelsen delas ut som tecken på Tennis Stockholms uppskattning av värdefulla ideella insatser för tennisen. För gott föredöme delas årligen ut till en pojke och flicka. Eldsjäl stipendium för betydelsefulla insatser. Årets Eldsjäl För att synliggöra tennisens bredd vill Tennis Stockholm lyfta fram personer i regionen som gör något extra för tennisen gick stipendiet till Jan och Märtha Hartman för deras insatser för rullstolstennisen års Eldsjälsstipendium på kronor går till Lars Myhrman med följande motivering: Lars Myhrman digra tennis-cv Lars Myhrman, KLTK, tilldelas 2014 års Eldsjälsstipendium som tack för alla sina insatser på olika nivåer under många år, i klubb, distrikt, region, nationellt och internationellt. Hur det blev tennis Var i Båstad sommaren 1947 och framåt där hans poliosjuke far kunde få behandling. I Båstad var det svårt att undgå tennis även om ingen av föräldrarna spelade. Båstad Bollkalle i Swedish Open/Båstadtävlingarna åt bl. Lennart Bergelin, Sven Davidson och därefter funktionär på olika områden och slutligen Tournament director med bl.a Lennart Larsson under 1970 och 80talet med Borg, Wilander, Edberg etc. Huvudfunktionär och på slutet ansvarig med Lennart Larsson för DC-matcher i Båstad från 1962 och ca 30 år framåt. KLTK Juniormedlem i KLTK Representerat klubben på och utanför banan sedan dess. Juniortränare/ ledare, tävlingsledare för svenska och internationella tävlingar och klubbmatcher, klubbmästeriet, skattmästare, v.ordf. många år. Hedersmedlem. (En utomhussäsong spelat för Näsbypark TK i juniorallsvenskan, annars i KLTK.) Stockholm Open Med vid starten 1969, som ansvarig för spelarna och deras transporter, tävlingssekreterare och i tävlingskommittén. Efter uppehåll styrelse-medlem och under flera olika år ordf. i SO. Stockholms Tennisförbund/Tennis Stockholm I Stockholms juniorlag1959, sommarturné bl.a i Småland ledare för och spelare i Stockholms juniorlag som spelade i Sundsvall och södra Norrland. Under SO-åren mycket nära samarbete med styrelse och kansli. På senare år ordf. på ett antal av Stockholms Tennisförbunds årsmöten. Svenska Tennisförbundet Tournament director m.m och i tävlings-kommittén i Båstad, när förbundet ägde tävlingen. I tävlingskommittén för nästan alla DC-matcher i Sverige från 1963 och drygt 30 år framåt och som Tournament director med Lennart Larsson för matcherna från mitten av1970 och framåt. SAAB Kings Cup-manager för hela tävlingen (lagtävling för Europeiska landslag Inomhus, när DC spelades utomhus). Priset hade satts upp av Gustaf V. Ordf. i Tennisförbundets tävlingskommitté. Svensk representant i många internationella sammanhang. Ordf. på två årsmöten. Men s International Professional Tennis Council En av 9 ledamöter (representerade alla Grand Prix tävlingarna i Europa), som ledde den professionella herrtennisen i världen Vi gjorde tävlingskalendern i världen och fattade beslut om allt från prispengar till regeltillämpning, t.ex. hur många gånger man fick träffa tennisbollen med racketen! Centenary Tennis Clubs Styrelseledamot sedan 1999 i CTC, en organisation, som under IOK i Lausanne verkar för utvecklingen av klubbtennis i världen. Medlemmar är klubbar, som är över 100 år med en omfattande verksamhet och internationellt utbyte. Från Sverige är KLTK och SALK med. Sveriges Tennismuseum Hall of fame Sedan många år styrelsemedlem i Sveriges Tennismuseum i Båstad, styrelsearbete och bidrar med att identifiera personer på bilder från en annan tid. 14

15 Utmärkelser, forts För gott föredöme Varje år delar Tennis Stockholm ut priset "För gott föredöme" för s.k. Fair Play, till en flicka och en pojke bland Stockholms tennisjuniorer. Tennis Stockholms pokal För gott föredöme har 2014 tilldelats Kajsa Stegrell, SALK och Elias Ymer, SALK. Vi gratulerar spelarna och alla klubbledare som ligger bakom det goda föredömet på och utanför banan. Många kända och duktiga spelare har fått ta emot detta fina pris under årens lopp Kajsa Stegrell, SALK Elias Ymer, SALK 2013 Hanna Wikberg, KLTK Axel Fries, Näsbyparks TK 2012 Wilhelmina Palmér, SALK Alexander Fahnehjelm, KLTK 2011 Rebecca Peterson, Järfälla TS Jonathan Mridha, SALK 2010 Rebecca Mhina, SALK Elias Kerem, Sollentuna TK 2009 Thyra Taune, KLTK Nils Hällestrand, Danderyds TK 2008 Sofia Segerfors, TSK Malmen Erik Arthursson, Sollentuna TK 2007 Agnes Sköld Nyström, SALK Marcus Fritz, Ekerö TK 2006 Paulina Kristofersson, Spårvägens TK Mamud Miyan, Sollentuna Edsberg 2005 Rebecca Tärnström, Näsbyparks TK Lucas Ideström, SALK 2004 Carolina Kubicska, Tumba TK, Jonathan Kidane, Solna TK 2003 Nadja Roma, SALK Måns Ask, Trollbäckens TK 2002 Hilda Melander, Näsbyparks TK Emil Tzenov, Sollentuna TK 2001 Cora Vasilescu, SALK Johan Porsborn, SALK 2000 Nathalia Papadopolou, SALK Emil Lindgren, Näsbyparks TK 1999 Emelie Reuterswärd, TSK Malmen Chen-Yu Lam, Västerhaninge TK 1998 Mirella Antonilli, Solna TK Stefan Borgh, Viksjö TK 1997 Anna Eriksson, Järfälla TK Jonas Fröberg, Trollbäckens TK 1996 Gabriella Reiner, SALK Mattis Kempe-Bergman, TSK Malmen 1995 Sofia Finér, TSK Malmen Fredrik Jansson, Sollentuna TK 1995 Jenny Rolf, SALK Jacob Adaktusson, Järfälla TK 1994 Veronica Goude, Sollentuna TK Carl Hesser, Lidingö TK 1993 Lisa Annebro, SALK Daniel Hammar, Åkersberga TK 1991 Marianne Vallin, KLTK Richard Wernerhjelm, Sundbyberg 1990 Marie Arkbrant, SALK Robert Pavliska, Ekerö TK 1989 Thomas Enqvist, Trollbäckens TK Pristagare 2014 Tennis Stockholms pokal För gott föredöme tilldelas 2014 Kajsa Stegrell och Elias Ymer. Kajsa Stegrell, SALK Motivering: Kajsa är mycket glad och positiv och gör alltid sitt yttersta på banan. Hon är otroligt motiverad och skapar alltid bra stämning och energi, både på och utanför banan. Elias Ymer, SALK Motivering: Elias uppvisar stor passion och målmedvetenhet i sitt tennisspel. Detta i kombination med en otrolig proffesionalism avseende såväl träning som tävling gör honom till ett mycket gott föredöme. 15

16 Barn och Ungdom Tennis Stockholms verksamhet för barn och ungdom beskrivs i Pyramiden år SEB Next Generation on Tour Några färre blir uttagna till SEB NG on Tour. Syfte: Introducera och etablera internationella tävlingar. Stimulera klubbar/tränare att forma strukturerat tränings- & tävlingsupplägg. Vårt stöd: Sammandragningar. TE-turneringar. Internationella TE för ett fåtal. Fysutbildning av tränare. Erbjuda skolalternativ. Föra träningsdagbok år ITF Klart hård uttagning till denna nivå. Syfte: Introducera och etablera sig på ITF-nivå. Prestera internationellt. Stimulera klubbar och tränare att forma strukturerat tränings- och tävlingsupplägg. Vårt stöd: ITF-tävlingar i Sverige/länder i närheten. Fysutbildning av tränare. Erbjuda skolalternativ. Föra träningsdagbok. Team Stockholm Tennis Stockholms ungdomssatsning för spelare från 11 års ålder. Satsningen kan beskrivas som en pyramid, med de yngsta i den breda basen, och några få av de äldsta i toppen. För de yngsta är syftet att genom träningsläger stimulera, motivera, utbilda och utveckla spelarna. Från 14 år fortsätter satsningen med deltagande i internationella tävlingar i Sverige, SEB Next Generation Cup för 15-åringar, samt träningsträffar. Möjlighet finns att söka NIU-gymnasium i Stockholm. Högst i pyramiden finns de som spelar på heltid och satsar helhjärtat på att livnära sig på sin tennis år Future/ATP/WTA Ett fåtal spelare är uttagna. Syfte: Stötta våra internationella spelare till fortsatt utveckling samt att skaffa sig ATP/WTAranking och eventuell DC- eller FC-plats. Vårt stöd: Ekonomiskt stöd av Stockholm Ladies och Danderyds Future. Regionstränaren har kontakt med Stockholms elitspelare och deras tränare och ordnar återkommande sammandragningar. Aktiviteterna i Tennis Stockholm för juniorer från 11 års ålder och hela vägen upp till seniorspelare fortsätter att utvecklas. De 4 nivåerna i Team Stockholm-pyramiden: år SEB Next Generation Bas En ganska bred uttagning sker av våra yngre Stockholmsjuniorer. Syfte: Utbilda juniorerna i träningsmiljö. Stimulera till att fortsätta spela och träna tennis och främja ett livslångt intresse. Tekniska checkpoints för klubbtränarna. Påbörja internationell inskolning. Utbilda föräldrar. Vårt stöd: Sammandragningar. Utveckla och skapa möjligheter till skolalternativ. 16

17 Under året har Team Stockholm åkt på Tennis Europe- och ITF-tävlingar och haft ledare på alla resor. Ett bra samarbete sker med andra regioner, med SvTF och Good to Great. Tennis Stockholm har ca 160 spelare i omlopp på lägerresor, tävlingar och aktiviteter. Ca hälften av Stockholms klubbar är representerade. Tillsammans ger det en bra bredd men även en bra spets, vilket gynnar våra mål. Inspiration för mål Strukturen för Team Stockholm-satsningen är inspirerad av och tar hänsyn till: Utvecklingstrappan Våra ekonomiska ramar Förhållandena i Stockholmsklubbarna Tränarnas feedback Internationella influenser Mål Att ha med ledare och ge stöd på internationella tävlingar i Sverige. Öka antalet spelare med internationell poäng. Öka antalet ATP- och WTA-spelare. Vara bästa region i de största nationella juniortävlingarna. Fysmål jobba åldersrelaterat. Involvera klubbtränarna. Barn och ungdom, forts SEB Next Generation SEB Next Generation är en ungdomssatsning som riktar sig till flickor och pojkar i åldrarna år. Syftet är att fylla glappet mellan klubbarna och Svenska Tennisförbundet centralt. På regional nivå innebär satsningen att genom träningsläger inventera, uppmärksamma och stödja unga tennistalanger med träning utöver den klubbträning de redan har. Tennis Stockholm arrangerar varje år ett antal träningsläger för inbjudna spelare från klubbar inom regionen. Inbjudningarna till lägren görs av Tennis Stockholm. Uttagna till SEB NG:s nationella läger Lägren hölls i Eskilstuna. Pojkar: Jonas Engström KLTK, Axel Olsson Mörk SALK, Gustaf Ström Sollentuna TK. Flickor: Jessica Mridha SALK, Sara Salemyr SALK, Frida Furst Trollbäckens TK, Svetlana Teterina Spårvägens TK. 17

18 Barn och ungdom, forts SEB Next generations läger Tennis Stockholm har under 2014 hållit 10 läger under SEB Next Generations flagga. Huvudlägren hölls under sportlov och höstlov med intensiv träning för spelarna under två och en halv dag per åldersgrupp. Vi har också anordnat några kvällsträffar med gemensamma träningar. Stort tack till arrangörsklubbar och tränare som hjälpt till. Höstlovets läger Under höstlovet anordnades fyra läger på Danderyds TK och Solna TK för Stockholms SEB Next Generation-spelare i åldrarna år. Tränare under lägren var Fredrik Johansson Trollbäcken, Jonathan Kidane Djursholm, Martin Tyllman Farsta, Evgenij Obatnin Sollentuna, Henrik Nordqvist Danderyd, Micael Schölin Farsta och Sigge från Tennis Stockholm. Lägren var uppdelade på två och en halv dag med tennis, fys och teori för respektive åldersgrupp. Lägren har alltid jobbat med olika teman med syfte utbilda spelarna på bästa sätt. Svenska Tennisförbundet i samarbete med Region Syd och Region Stockholm samt tränarna Magnus Ennerberg och Kristian Persson har tagit fram ett spelarutvecklingsmaterial i moduler för åringar. Modulerna innehåller övningar, teori och klipp på moment som är anpassade för år och år, som till exempel jag spelar dubbel eller jag returnerar taktiskt. Materialet är åldersanpassat och bygger på många års erfarenhet, kompetens och analyser av dagens juniortennis. Som alltid är det svårt att hitta rätt tid under året för att så många som möjligt ska kunna delta provade vi att ordna lägren under skolloven. Vi kommer att göra en utvärdering av om vi ska fortsätta med det. Det var fart, glädje och bra inställning under samtliga lägerdagar. Tack till klubbarna och tränarna som hjälpte till. Samt tack till SEB för möjligheten att samla spelare för att träna på detta vis. 18

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning: Ordföranden har ordet 3 Svensk Tennis Stockholm organisation 4 Styrelse, kommittéer, projektgrupper och kansli 2013 5 Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Läs mer

Presentation Nya Team Stockholm Text och layout: Anders Heimklo

Presentation Nya Team Stockholm Text och layout: Anders Heimklo Presentation Nya Team Stockholm Text och layout: Anders Heimklo Team Stockholm 2011 Future/ATP/WTA Ålder 17-20 Skola ITF Ålder F 14 16 år Ålder P 15-16 ITF kategori 3-5 Skola SEB Next Generation On Tour

Läs mer

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour If SO Tour Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour Projektledare Anders Heimklo Till vardags Stockholms Tennisförbund Historik Gunnar Lindahl, Stefan Malmqvist, Per Henricsson, Jan Himberg

Läs mer

Info från Tennis Stockholm Maj 2012

Info från Tennis Stockholm Maj 2012 Info från Tennis Stockholm Maj 2012 Ordförande, Tennis Stockholm har ordet: Tennis Stockholm har under vintern genomfört en mängd aktiviteter och nu när utomhussäsongen har börjat fortsätter vi med oförminskad

Läs mer

Presentation av Skanör-Falsterbo TK

Presentation av Skanör-Falsterbo TK Presentation av Skanör-Falsterbo TK Skanör-Falsterbo Tennisklubb gör en storsatsning inför höstterminen 2017. Med ett riktigt bra tränar team som har klara riktlinjer och mål för samtliga grupper är vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

TENNISLEKIS. ca. 80 st. RÖD tennis. ca. 80 st

TENNISLEKIS. ca. 80 st. RÖD tennis. ca. 80 st Tennislekis RÖD tennis ORANGE tennis (TS,TÄV) GRÖN tennis (TS,TÄV) Träningsgrupp (TG) Tävlingsgrupp 1 och 2 5-6 år 7-8 år 8-9 år 9-12 år 11-18 år 10 år---> DJTK STRUKTUR TENNISLEKIS ca. 80 st RÖD tennis

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsplan VFTK, 2015

Verksamhetsplan VFTK, 2015 Verksamhetsplan VFTK, 2015 Innehåll; Vi har valt att lägga rubrikerna på vår plan för 2015 utifrån kriterierna för föreningsstödsansökan. Nedanstående ligger som grund för bedömning av de kommunala bidrag

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 1 Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 2008-2017 Reviderad 0901 Reviderad 1001 Reviderad 1101 Reviderad 1201 Reviderad 1301 Reviderad 1402 Reviderad 1503 Reviderad 1601 2 Förutsättningar Örebro Tennisklubb

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 UTBILDNING Tränarutbildning Kursen TGU 2 byggs ut till 8 dagar över 12 månader. Genomförs i samverkan SvTF / SDF med start i mars 2016. Beräknat antal deltagare 40. Kursen TGU 3 byggs ut till 10 dagar

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Studieresa +ll Serbien 2013

Studieresa +ll Serbien 2013 Studieresa +ll Serbien 2013 En undersökning av det serbiska tennisundret Magnus Ennerberg KLTK, Srdan Mladenovic Tennis Stockholm, Kris+an Persson Ullevi TK, Johan Porsborn SALK Bakgrund Vik+gt med inspira+on

Läs mer

ROOKIESERIEN GULD 2012

ROOKIESERIEN GULD 2012 1 ROOKIESERIEN GULD 2012 Rookieserien Guld Riktar sig till klubbar som i år har tävlingserfarna 11 12 åringar. Nyhet: Coachning på banan i sidbyten får ske av anställd klubbtränare/ av klubben utsedd lagledare/

Läs mer

usiftennis verksamhetsplan

usiftennis verksamhetsplan usiftennis verksamhetsplan ht2012 vt2015 vision: vi utvecklas som människor genom tennisen ledstjärnor: glädje, hälsa, ärlighet & ansvar Mål: 1. Beläggning tennisskolan: Säsong 1 (ht2012 - vt2013) - 85

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Tävlingsledarkonferens 2014/2015 Välkomna!

Tävlingsledarkonferens 2014/2015 Välkomna! Tävlingsledarkonferens 2014/2015 Välkomna! Program Nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF) IF SO Touren Stockholm Junior Tour 2015 Sanktionering 1 september 2015 30 april 2016 (15/5 2015) Nya tävlingsformer

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb Verksamhetsplan 2016 Bankeryds Tennisklubb Inledning Klubben bildades 1958 och har idag drygt 500 medlemmar. Vi äger vår tennisanläggning på Furuvik, som består av tre inomhusbanor med Bolltexunderlag

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Syftet med verksamhetsplanen Med denna verksamhetsplan vill vi kortfattat kommunicera föreningens ambitioner, målsättningar och prioriteringar till klubbens medlemmar och till externa

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING

SPELA TENNIS! EN INFORMATIONSBROSCHYR MED BRA SAKER ATT VETA OM ÖVIKS TENNISKLUBB TRÄNING TÄVLING KONTAKT Mattsborgen Eriksgatan 2, 892 51 Domsjö 0660-823 85 oviktk.se@telia.com HUVUDTRÄNARE Hans Jansson 070-686 19 16 hans.jansson.oviktk@telia.com Bertil Sundman 070-562 82 79 bertil.sundman.oviktk@telia.com

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

5 27 jan - 2 feb Tennis Europe 12 Vänerborg 25-30/1 - resa Mini- Huddinge 8/2 JSM18/USM21, 1-7 feb, Falun

5 27 jan - 2 feb Tennis Europe 12 Vänerborg 25-30/1 - resa Mini- Huddinge 8/2 JSM18/USM21, 1-7 feb, Falun 2013-12- 10 Reg Stockholm Stomkalender 2014 Vecka Datum Tennis Stockholm If SO Tour & Stockholm Junior Tour Klubbens egna aktiviteter Svenska Tennisförbundet 1 30 dec- 5 jan ITF SALK 30/12-5/1 Bevakning

Läs mer

Svensk Tennis Öst Verksamhetsplan 2012

Svensk Tennis Öst Verksamhetsplan 2012 Svensk Tennis Öst 2012-02-15 Sida 1 (12) Svensk Tennis Öst Verksamhetsplan 2012 Januari 1 Översyn Ledningsdoku- ment och bestämmelser för sk styrning. Utvärdering av inkomna enkätsvar. Bestämmelser för

Läs mer

Välkommen som förälder till barn i Lerums Tennisklubb

Välkommen som förälder till barn i Lerums Tennisklubb Välkommen som förälder till barn i Lerums Tennisklubb Vi tycker det är roligt att ditt barn valt att spela tennis i Lerums Tennisklubb. Något som förhoppningsvis kommer att pågå under många år framöver.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer RF STRATEGI 2025 SVENSK CURLING KLUBBAR HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel Livslångt idrottande genom engagemang, träning och tävling. Ny syn på träning och tävling. INKLUDERING Alla kan vara med/alla

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Helsingborg TKs Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Filbornavägen 11 Hemsida: HTKs Barnverksamhet Tennis 12 FamiljeTennis 3-6 år Minitennis 5-8 år Akademi Röd 5-7 år Miditennis 7-10 år Akademi Orange 7-9

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Svensk Tennis Norr. Tävlingsledarmöte Umeå 31 juli 2010

Svensk Tennis Norr. Tävlingsledarmöte Umeå 31 juli 2010 Tävlingsledarmöte Umeå 31 juli 2010 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2010-08-10 Simon Elfving Första utkastet - - Simon Elfving 2010-08-18 TENNISNORR 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

POLICY Sanktionsansökan Region Stockholm Kategori 3 5

POLICY Sanktionsansökan Region Stockholm Kategori 3 5 POLICY Sanktionsansökan Region Stockholm Kategori 3 5 2013-05-07 Sanktionsansökan Tävlingsperiod Sista ansökningsdag Beviljning från Region Publicering tävlingskalendern Januari April 15 september 30 september

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Hunnebostrands Tennisklubb

Hunnebostrands Tennisklubb Föreningsutvecklingsdag Hunnebostrands Tennisklubb VANN 13maj 2017 Verksamhets idé Vi ska erbjuda en organiserad tennisträning och aktiviteter för såväl ung som gammal året runt. Genom ett gemensamt engagemang

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Verksamhetsplan ATL 2013-2018

Verksamhetsplan ATL 2013-2018 2013-12-04 Verksamhetsplan ATL 2013-2018 Vision ATL har den attraktivaste tennisklubben och den attraktivaste mötesplatsen för racketspelare i södra Sverige Verksamhetsidé ATL skall erbjuda attraktiva

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubbs Målsättningar och kriterier. HTK Tennis Akademi. Grundkriterier för HTK Tennis Akademi

Helsingborgs Tennisklubbs Målsättningar och kriterier. HTK Tennis Akademi. Grundkriterier för HTK Tennis Akademi HTK Tennis Akademi Grundkriterier för HTK Tennis Akademi Inställning Mognad/ Samarbetsförmåga Processmål Spelnivå Potential Hur intresset för tennis är. Spontanspel och tävlingar är en förutsättning speciellt

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Golftjej Sverige Hej!

Golftjej Sverige Hej! Golftjej Sverige 2015 Hej! här kan du läsa om vilka aktiviteter och tjejsatsningar som är på gång 2 GOLFTJEJ SVERIGE 2015 2015 GOLFTJEJ SVERIGE 3 Största tjejlägret Den 13 17 maj hålls landslagets största

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet 2003-09-02 Inledning Svenska Bilsportförbundet är ett av 67 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. En av de viktigaste uppgifterna för specialförbunden

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer