Ängelholm först ut med Tekis-Trans. Förenklar vardagen. MoveITS modernt och användbart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholm först ut med Tekis-Trans. Förenklar vardagen. MoveITS modernt och användbart"

Transkript

1 Förenklar vardagen Ängelholm först ut med Tekis-Trans MoveITS modernt och användbart Hörs men syns inte Tekis På plats Succé! Sveriges mest kända 300 år

2 Sommaren är här! Vi har passerat en fantastisk vår med dagar som har haft otroliga 20 grader redan i april månad. Sommaren är här och det känns inte fel att semesterplaneringen är klar sedan länge. I skrivande stund har vi hunnit med att både sjösätta båten och masta på den både jag och barnen längtar efter den första seglatsen och vi tjatar på maken att göra allt klart. Känslan när seglen hissats, motorn stängts av och man bara hör kluckandet från fören är obeskrivlig och totalt njutbar. Det är avkoppling på högsta nivå! På Tekis kan jag dock konstatera att vi inte kopplar av just nu går vi för högfart. Vi erbjuder nya lösningar med bland annat Tekis-Trans till alla våra kunder, här kan du enkelt konvertera gamla databaser till det nya standardiserade koordinatsystemet SWEREF 99. Läs gärna mer om Ängelholm som är första kund som använder Tekis-Trans! Utvecklingen av våra verksamhetsnära ärendehanteringssystem såsom Tekis-ByggR har fått upp ångan och planeringen för Tekis-MiljöR är på gång. Alla kunder som har Winbär och Diark får snart ytterligare information om vad som gäller för just dem. Tekis-FIR och Tekis-KID projekten levererar nya versioner efter långa och tuffa tester under hela delen av senvåren och försommaren. Tekis-LV/Gata/LTF rullar vidare och äntligen är diskussionen med Vägverket runt kommunikationen med NVDB färdig. Stort intresse och många beställningar gör att vi jobbar ännu hårdare för att kunna leverera till alla våra kunder. Vi kommer också att erbjuda ny funktionalitet och nya moduler både för Tekis-Gata och Tekis-VA. Vi har följt upp vår kundundersökning runt supporten och resultatet kan du läsa om längre in i Tekis Nytt. Vi fick 574 svar som vi nu jobbar igenom för att se vad ni tycker om Tekis och hur vi kan bli en ännu mer effektiv och rätt leverantör. Jag hoppas också att ni har sett mer av Tekis hos er både på GIT-mässan i Jönköping och med Tekis På Plats där vi har varit både i Kristianstad, Borås och Stockholm. Ni kommer att ha chansen att träffa oss på ytterligare 5 platser i norra halvan av Sverige med Tekis På Plats i september och självklart på Tekis Träffen i november. Det är som sagt mycket som händer i Tekis just nu och jag hoppas att du tar dig tiden att läsa hela detta fullmatade nummer av Tekis Nytt eftersom vi jobbar vidare med Fokus Här och NU! Med önskan om en riktigt skön och avkopplande sommar! Innehåll Först ur med Tekis-Trans 3 Tekis ärendeprodukter 4 Tekis På plats en succé direkt! Hur blevgit-2007? Välbesökt LV-seminarium Hörs men syns inte 6 VA-ledningar värda att vårda Tekis-träffen MoveITS 10 Mitt liv är en huvudprocess Del TekisNyheter 12 Hög puls på Tekis support! 13 Carl von Lineé Arkiva - storebror 14 Pers pralin Sudoku Höstens kurser 15 Marknadskalendern Trädgårdsnytt Ny trafik- och vägmärkesförordning Nya medarbetare Carin Andersson, VD TEKIS-NYTT Postadress Box 315, Köping Besöksadress Scheelegatan 1, Köping Telefon vx Fax Personlig e-post Ansvarig utgivare Carin Andersson, VD, Redaktör Hans-Peter Aineskog, Skribenter Hans-Peter Aineskog Monica Lindberg Kent Hultqvist Peter Gustavsson Per Hellqvist Henrik Östman Karl-Erik Palm Ove Lundvall Per Mårtensson Lars-Åke Asplund Produktion Kommunikationsbyrån adream Projektledning Art director Maria Bergström Tomm Sivertsen Upplaga ex TEKIS är Sveriges största leverantör av datasystem för den kommunaltekniska marknaden. Gem, en praktisk tingest som enligt ordboken är en liten, enkel pappersklämma vanligen formad av ståltråd. Det kan också beskrivas som en produkt vars ändamål är att hålla ihop tunna material med varandra. Gemet kan vara av olika material som metalltråd, platsbelagd tråd eller bara plast. Det finns också specialdesignade eller gjutna gem. Vad vore ett kontor utan gem? Där och i sammanhang där papper hanteras har det verkligen sin givna plats. Gemet gör det möjligt att få papper att hålla ihop utan att skada det. Det är flexibelt och kan användas många gånger. Ursprungligen kommer ordet gem från varumärket Gem paperclips som registrerades i USA Gemets form är mer än hundra år gammalt och 1867 var första gången något som liknade ett gem patenterades. Amerikanen Matthew Schooley fick1898 det första patentet på gem för papper. Norrmannen och elektroteknikern Johan Vaaler utpekas ofta som skapare av gemet men hans patent är ett år yngre än Schooley s. I dag tillverkas bara i USA drygt ton gem per år.

3 Ängelholms kommun Först ut med TEKIS-TRANS en kund information från hundratals lokala system, äldre nationella system och ibland i det nuvarande systemet RT 90. Samordning viktigt Ängelholms kommun började arbetet med övergången till det nya koordinatsystemet SWEREF redan under hösten Då startade upplägget av mätningarna. - Det har varit ett stort jobb som inneburit mycket samordning och informationsspridning till alla användare i olika verksamheter inom kommunen, säger Christian Andersson, kommunens System- och GIS-ingenjör. Arbetet har inneburit många olika steg från den fysiska mätningen av stompunkter utomhus, upprättandet av det matematiska regelverket, till att tala om hur allt ska förflyttas. Vid själva flytten tas ett samband fram mellan de olika koordinatsystemen, sk transformationssamband som är unikt för kommunen. Geometriska beräkningar görs också för att komma så nära som möjligt men det går inte att undvika att fel uppstår. De tas om hand genom fördelning i restfelsinterpolering dvs felen jämnas ut och fördelas över hela kartan så att de rumsliga reglerna ändå behålls. Förhållandena mellan de olika objekten måste vara kvar. Så en viktig del i processen är att ha en dialog med omvärlden för att sambandet som är unikt för kommunen ska fungera och kartan och verkligheten fortfarande stämma. Den 5 november 2003 tog Lantmäteriet beslut om att Sverige ska införa ett nytt referenssystem SWEREF 99. Det är ett geocentriskt referenssystem/ koordinatsystem som utgår från jordens mittpunkt och härstammar från Europas referenssystem EUREF (European REference Frame). Båda systemen kommer från det referenssystem som GPS utnyttjar. Okänt men viktigt För de allra flesta svenskar har nog beslutet passerat rätt obemärkt. Men fler än vad många tror kommer att behöva använda sig av det. En stor del av den ekonomiska utvecklingen i landet är helt beroende av vad som kallas lägesrelaterade aktiviteter. Det vill säga det behövs information om geografin för att kunna planera LANTMÄTERIET och genomföra v e r k s a m h e t, som till exempel transporter, byggande, miljöövervakning, jordbruk, skogsbruk, totalförsvar och inte minst turism. Globalisering Införandet av SWEREF 99 är ett resultat av att alltfler aktiviteter idag sker över gränserna, såväl kommun- som landsgränser. Fördelarna är många med att ha ett referenssystem för insamling och redovisning av geografisk information som är gemensamt och används av alla. Ett annat viktigt skäl till övergången är möjligheten att få fullt stöd för mätning med GPS i områden med kommunala stomnät. Hittills innehåller de kommunala kartverken och databaserna Tekis-Trans optimalt Den mars gjordes själva övergången till det nya referenssystemet. Något som naturligtvis vore helt omöjligt utan datorer. Christian och hans kollegor i Ängelholms kommun använde Tekis-Trans som verktyg för att hantera transfereringen från det gamla till det nya. - Tekis-Trans är verkligen ett optimalt verktyg som fungerar mycket bra. Det väver ihop GTrans och FME och hanterar slaskformat på ett utmärkt sätt. Vi är mycket nöjda både med programvaran och med Tekis sätt att arbeta och hantera de problem som uppstår, avslutar Christian som har en hel del kvar att göra innan projektet kan avslutas och kommunen kan dra fördel av alla rationaliseringsvinster den nya standarden medför. Ett geodetiskt referenssystem Geodesi Vetenskapen om jordens uppmätning. 3

4 produkter Tekis ärendeprodukter TEKIS-ByggR Utvecklingen av Tekis-ByggR som ska ersätta WinBÄR och DIARK är i full gång. Arbetet är uppdelat i tre delar där varje del är ett eget projekt. Projektet som pågår just nu är Bygg-Ärende I, nästa projekt blir ByggÄrende II och till sist Bygg- Ärende III. ByggÄrende I Projektmålet med ByggÄrende I är att ta fram Tekis nya Ärendekärna och en ersättare för WinBÄR. Enligt tidplanen ska Tekis-ByggR vara klar för distribuerad leverans under kvartal Köping blir den första kunden Implementeringen av Tekis-ByggR hos våra kunder kommer att ske under våren och hösten Den första installationen sker redan under hösten 2007 hos Köpings kommun. Vi räknar med att hinna med den före Tekis-träffen så efter färdigställandet av den första versionen av Tekis-ByggR, som ersätter WinBÄR. Det innebär att DIARK kommer att börja ersättas av Tekis-ByggR någon gång i slutet av ByggÄrende III Den sista etappen av Tekis-ByggR innehåller till stor del nya funktioner som idag inte finns varken i WinBÄR eller i DIARK, till exempel e- posthantering och processtöd. Dessa funktioner kommer att utvecklas som tilläggsmoduler till Tekis-ByggR. Ärendekärnans organisationsmodell En mycket viktig byggsten i den nya ärendekärnan är en organisationsmodell som klarar av kraven på flexibilitet i framtidens kommunala organisation. Organisationsträdet Organisationsträdet har tre nivåer - kommun, nämnd och enhet. Trädet speglar den del av kommunens organisation som berör systemet. När ett nytt ärende registreras vet sedan systemet, med hjälp av organisationsträdet, på vilken enhet, nämnd och kommun som registreringen har gjorts. Kommun Kommunen ligger högst upp i organisationsträdet. Det kan förekomma att flera kommuner är registrerade. Som till exempel om en nämnd sorterar under flera kommuner, vilket kan vara fallet när ett kommunalförbund har en gemensam nämnd. Kommun registreras i ärendet. Nämnd Sorterar under kommun. Det kan finnas flera nämnder till en enhet om till exempel en förvaltning har nämnder från flera kommuner. Nämnden är normalt hållare för diariet, men diariet kan också hållas av en enhet. Nämnd registreras i ärendet. Enhet Ligger längst ner i trädet och är normalt en förvaltning eller en avdelning. Enhet registreras i ärendet. En enhet kan vara hållare av diariet, men normalt är det en nämnd som är det. Kopplingar till organisationsträdet Diariet Diariet kopplas till enhet eller nämnd. Det används för att sätta prefixet på diarienumret/ ärendenumret t.ex. BYGG där BYGG är prefixet. Produkt Produkt kopplas till enhet och definierar vilken produkt, t.ex. Tekis-ByggR eller Tekis-MiljöR, som finns på enheten. att alla då kan ta del av Köpings reflexioner. I förhållande till tidplanen för utvecklingsarbetet gör vi den första kundinstallationen relativt tidigt. Men vi har beredskap för att ta hand om eventuella problem som dyker upp allt eftersom produkten körs. Efter den första kundinstallationen gör vi ytterligare en installation innan vi kommer att släppa Tekis-ByggR till alla WinBÄR-kunder. Vi har valt att kalla den andra installationen för vårt genrep eftersom vi utgår ifrån att produkten då ska vara klar för slutlig leverans. Genrepet är planerat att ske i Eksjö. Syftet med organisationsmodellen är att på ett enkelt sätt spegla kommunens organisation så att systemet kan hålla reda på kommuner, nämnder, förvaltningar/avdelningar (kallas enhet i modellen) och var diarier, handläggare och produkter befinns sig i organisationen. Exempel på organisationsmodeller För att få en idé om flexibiliteten i den nya organisationsmodellen redovisas här två helt olika exempel på förekommande organisationsmodeller som kan hanteras. Organisationsexempel 1 Handläggare Handläggaren är kopplad till den enhet där denne verkar. Om en handläggare verkar på två eller flera enheter anges det i den personliga profilen. Organisationsexempel 2 Planera in Tekis-ByggR i budgeten Införandet av Tekis-ByggR kommer bland annat att kräva konvertering och utbildning för samtliga kunder så ett tips är att ta höjd för detta redan nu inför 2008 års budgetarbete. ByggÄrende II Det övergripande projektmålet med Bygg- Ärende II är att bygga vidare på Tekis-ByggR så att även alla DIARK-kunder ska kunna gå över till den nya produkten. I dagsläget är det vår bedömning att det kan ske ca 6 månader Varje nämnd har sin egen förvaltning. Diariet ligger på nämnderna. Produkten, t.ex. Tekis-ByggR och Tekis-MiljöR, ligger på en enhet. I det här exemplet har varje förvaltning sitt eget diarie och därmed också sin egna diarie/ärendenummerserie samt diarieplaner. En nämnd tillhör två eller flera kommuner, vilket kan förekomma i förbund. Diariet ligger på nämnden. Produkten, t.ex. Tekis-ByggR ligger på en enhet. I det här exemplet får alla ärenden en gemensam diarie/ärendenummerserie men systemet kommer ändå att veta till vilken kommun varje ärende är kopplat. 4

5 Premiär för Tekis På plats en succé direkt! Hur blev GIT 2007? Jönköpingsupplevelsen mars Under de tre mässdagarna hade besökarna på GIT-mässan möjlighet att bekanta sig med den senaste utvecklingen inom Tekis och Oracle. I Tekis monter fanns mycket att se. Det som väckte störst uppmärksamhet var verksamhetssystemet för bygglovshantering och portalen mittbygge.se. Där Andersson får all information kring planera, bygga och bo. Tekis-Trans, också det en nyhet, och den enda lösning som en kommun behöver för att transferera sina koordinatsystem till SWERef 99, oavsett leverantör, drog många intresserade besökare till montern. aktiviteter Att hitta Tekis monter bland alla övriga var inte något problem. Tack vare en monter med högt i tak. Förutom möjligheten att träffa Tekis personal i montern fick mässbesökarna vid flera tillfällen lyssna på Tekis olika föredrag inom ramen för Kartografiska sällskapet. Mässans speciellt inbjudna och enkom influgna Keynote-speaker var Mike Turnill Principal Product Manager, EMEA Server Technologies från Oracle. Hans besök bidrog också till att Tekis monter fick extra uppmärksamhet. Ett nöjt gäng Tekis medarbetare ser fram emot att få återvända till Jönköping och GIT-Mässan Tisdagen den 8 maj 2007 var premiärdag för Tekis nya satsning Tekis På plats. Den första orten som fick besök var Kristianstad och där den gamla Ylle-fabriken, Yllan. På plats fanns 50 personer som i olika grupper samtalade, presenterade och utbytte kunskaper och erfarenheter. Deltagarna fick en värdefull inblick i vad Tekis GIS verkligen är och blev informerade om senaste nytt om portalen mittbygge.se. En portal som bland annat ger medborgare Andersson lättläst och korrekt information om att planera, bygga och bo. Dessutom bjöd programmet på en grundlig genomgång av program och funktioner med tillhörande diskussion inom områdena Kart & GIS, VA, Gata & Trafik, ärendehantering, samhällsplanering samt fastighet och befolkning. Intresserade fick också en inblick i portalen mittbygge. se. Inte ens under lunchen slutade dialogen. Ett trädgårdskåseri med inslag av Sveriges mest kände svensk Carl von Linne blev även det ett uppskattat inslag. Det bestående intrycket är succé där närvaron, dialogen och den personliga kontakten blev träffaranas ledord. Kristianstad och Borås var de första platserna i en rad av återkommande På plats-träffar En aktivitet som vi kommer att fortsätta med även under Välbesökt LV-seminarium hos Sweco Position Nytta och samverkan kring Tekis-LV var rubriken när Tekis, Stockholms Stad/Astando och Sweco Position bjöd in till seminarium på toppen i DN-Skrapan. Sweco var värdar och på programmet stod beskrivning av nuläge, införande och visioner från Stockholm/Astando, och Upplands Väsby kommun. Nyttiga erfarenheter och förklaringar till varför Tekis-LV kommer att ge enhetligare data, mindre dubbelarbete, bättre användarvänliga system med interaktivt kartstöd och en friare utveckling av verksamhetssystem mot LV. Kort sagt det gavs en mångsidig bild av LV:s möjligheter i enskilda förvaltningar, kommuner och regioner. Ett 60-tal personer och Swecos fina arrangemang gjorde dagen till en höjdpunkt för alla. Både för dem som väntar på beslut om att köra igång och för dem som startat arbetet med Tekis-LV, Gata och LTF. Under eftermiddagen visades de olika Tekis-systemen. Problem och lösningar diskuterades tillsammans med parterna från Astando, Sweco och Decerno. Behovet av stöd och konsulting i samband med införanden av olika slag är stort varför både programleverantör och konsulter kommer att hjälpas åt på bästa sätt. Ett stort Tack till alla medverkande; kunder, kommuner och partners för denna högt belägna träff! Utsikten över Stockholm var fantastisk och vi tror att framtidsutsikterna för Tekis-LV är minst lika fantastiska som träffens. Rapport från Henrik Östman, Tekis. 5

6 rubrik Hörs men syns inte En telefonväxel är enligt definitionen en anordning för att sammankoppla och upprätta samtal mellan två eller flera telefonapparater. Många kan framför sig se bilden av en dam sittande vid en vägg fylld med hål. Hon kopplade för hand alla telefonsamtal. De första helt manuella telefonväxlarna installerades i Sverige på 1870-talet. Växeltelefonisterna hanterade då två olika typer av växlar; proppväxlar, där anknytningarna kopplades ihop med lösa proppar och snörväxlar där kopplingen av samtalen gjordes med hjälp av snören som var ordnade parvis i en bordsskiva. Eftersom de hanterades av en person som bara jobbade dagtid gick det inte att ringa när hon slutat för dagen! Hade koll Damen i växeln hade ofta reda på vad som hände på orten. Officiellt var det naturligtvis ingen i någon växel som ens erkände att de hade någon tanke på att lyssna på ett enda samtal men av någon anledning var de välinformerade och stod gärna till tjänst med kunskapen när det behövdes. Makten över hur samtalen kopplades var deras. En begravningsentreprenör tyckte att hans konkurrent fick onaturligt många uppdrag i förhållande till vad han själv fick. Han började misstänka att folk ofta bara frågade efter att bli kopplade till en begravningsentreprenör utan att något namn angavs och att samtalen då hamnade hos konkurrenten. Inte så underligt, eftersom det var konkurrentens fru som var ortens telefonist. Han bestämde sig för att ändra på saken och påbörjade utvecklingen och under 1910-talet kom de första automatiska telefonväxlarna. Automatisering I större skala kom de automatiska telefonstationerna som inte behövde någon telefonist i drift på 20-talet. De manuella växlarna och telefonstationerna i Sverige ersattes under 50- och 60-talen med automatiska telefonstationer och under 80-talet introducerades de programminnessstyrda AXE-växlarna. Stockholms första automatiska telefonstation, Norra Vasa, sattes upp på prov och öppnades Den var sedan i drift, utan avbrott! fram till 1985 då det nya AXE-systemet kopplades in. Men vissa företag tyckte dock att deras manuella växlar fungerade bra så några fanns kvar ända in på 90-talet. Sedan dess är dock alla svenska telefonstationer elektroniska. Mot trenden Idag har många större företag valt att inte ens längre bemanna växeln med egen personal utan köper de tjänsterna, sk outsourcing, av företag som specialiserat sig på att hantera telefontjänster. Men Tekis har valt att gå emot trenden och behålla sin telefonväxel internt inom företaget. Växelsystemet är en Telia Centrex anpassad till Tekis behov med kontor på nio orter. Alla som ringer till Tekis hälsas välkomna av antingen Annika eller Marie. Båda är Tekismedarbetare som kan och vet det mesta om företaget och sina kollegor. Annika Lindegren som finns på huvudkontoret i Köping studerade administrativ data och ekonomi på Mälardalens högskola. Efter studierna i Eskilstuna fick hon jobb inom kommunen och när Tekis startade fanns hon och skötte ekonomin i företaget. Tillika med arbetet i växeln hanterar Annika också andra arbetsuppgifter, allt från löner, leverantörsreskontran och löpande administration till att serva kunder och kollegor i olika situationer. Ett varierat jobb som Annika trivs med. I genomsnitt ringer det cirka 80 samtal per dag till Tekis växel. - Varje gång det ringer, varje samtal är ett litet möte, konstaterar Annika, Och det gäller att jag engagerar mig i den som ringer så att alla upplever att mötet blir positivt. Det är svårt att göra något annat samtidigt. En del som ringer på en persons direktnummer och får besked om att han eller hon kommer in ett visst klock- 6

7 slag ringer ändå till växeln för att få bekräftat och få prata med en riktig människa. Delar på uppgiften På kontoret i Borlänge finns Marie Johansson som tillsammans med Annika sköter Tekis växel. Marie började arbeta på TDP (Trafikdata Produkter) med ekonomi och administration När företaget 2005 köptes av Tekis följde Marie med och idag sköter hon Tekis hela kursverksamhet samtidigt som hon delar växelarbetet med Annika. En normal vecka hamnar alla samtal hos Marie i Borlänge på måndag- och tisdag förmiddag samt under hela torsdagen. Måndag- och tisdag eftermiddag, onsdag och fredag besvaras samtalen av Annika i Köping. Eftersom det är lätt att koppla om samtalen är det snabbt gjort att byta av varandra om andra uppgifter dyker upp som behöver gå före. Precis som Annika tycker Marie om att prata i telefon och uppskattar kontakten med kunderna. VA-ledningar värda att vårda De svenska kommunala vatten- och avloppsledningsnäten har en längd som räcker fyra varv runt ekvatorn. Totalt rör det sig om mil. Många ledningar har legat på sin plats i decennier och allt är bra så länge de fungerar. Men även vatten- och avloppsledningar slits och blir äldre och när något händer kostar det ofta stora pengar att åtgärda akut. Värdet på fungerar finns totalt 57 mil avloppsledningar och 37 mil vattenledningar. En ansenlig mängd mil ledningar som kräver sitt underhåll. Något som utförts kontinuerligt och dokumenterats med hjälp av traditionella metoder som bygger på manuell bearbetning. VabasDuf har funnits installerat men inte använts fullt ut vad gäller Duf-delen förrän nu. - Det svåra är att våga och bestämma sig för att börja arbete i Duf-delen. Nu när vi väl kommit igång ordentligt är det inga större svårigheter. Det går snabbt att få kontroll på vad man gör, säger Christer Ottosson på Tekniska kontoret. Marie Johansson Borlänge Tekis AB är en ledande leverantör av IT-stöd till Sveriges kommuner. Tekis marknadsför produkter i två affärsområden, Samhällsbyggnad respektive Teknisk Förvaltning. Tekis system finns idag i drift hos fler än 270 av landets 290 kommuner. Företaget är sedan lång tid väletablerat på marknaden och ingår i DecernoGruppen AB. Tekis har 55 anställda som är stationerade på ett tiotal orter i Sverige. Företaget omsätter 100 MSEK och är ledande inom en rad områden. Vi söker nu en ny produktiv Affärsområdeschef till vårt Borlängekontor. Annika Lindegren Köping - Det är sällan någon är otrevlig och det händer inte heller så ofta att folk ringer fel, någon per dag bara, säger Marie. Det enda som kan bli lite jobbigt ibland är alla försäljare som ingen vill ta emot! Alla som ringer till Tekis växel kan intyga att både Annika och Marie är trevliga, serviceinriktade, ansvarsfulla och har stort tålamod med alla som ringer. Precis de egenskaper en perfekt telefonist ska ha. För ingen av dem tror på ett helautomatiskt system utan mänsklig kontakt. Produktiv Affärsområdeschef för Kommunala IT-System Vi erbjuder dig som Affärsområdeschef att vidareutveckla affärsområdet Teknisk Förvaltning och dess arbetssätt. Du kommer att arbeta mot en budget och i dina arbetsuppgifter kommer det att ingå ansvar för elva personer, som blandat arbetar med försäljning, utbildning, konsulting, support och kundvård. Du är en duktig ledare och tycker att det är roligt att coacha din personal så att de trivs och utvecklas med sitt arbete. Ansökan omgående. Vill du först veta mer om tjänsten? Gå in på alla de milen ledningar, om de skulle köpas idag, är uppskattningsvis 350 miljarder kronor. Att vårda den investering som är gjord genom att sköta och förnya investeringen på ett optimalt sätt är en viktig uppgift för en kommunal VA-förvaltning. VA-planering med hjälp av Vabas-Duf I Skövde kommun med sina invånare Rätt från början Mellan åren 2000 och 2006 har mellan och meter ledningar TV-inspekterats per år. Uppgifterna läses in automatiskt och resulterar i ett planeringsunderlag att arbeta efter. - En viktig erfarenhet är att lägga in uppgifterna på rätt sätt för att kunna göra bra sökningar. Det är först när man verkligen kan programmet bra som det är idé att göra egna förbättringar. Om man gör en utsökning på en gata, måste all viktig information som finns om VA-ledningarna i systemet komma fram. Därför bör man arbeta fullt ut i Duf-delen, fortsätter Christer. En erfarenhet som Skövde också gjort är vikten av att låta den som både kan programmet Vabas-Duf och VA-planering bra lägga in en större post första gången. Det underlättar för att få allt att fungera bra från början och ha som en sorts mall för fortsatta inmatningar. - Dessutom har vi andra någon vi kan rådfråga om det uppstår problem, tillägger Christer som erkänner att det finns inga pärmar som fungerar så bra som när uppgifterna finns i Vabas- Duf. - Men det värsta av allt är ju att jag själv inte blir lika oumbärlig längre, eftersom andra själva kan söka upp sina uppgifter, avslutar han med ett ironiskt leende på läpparna. 7

8 Nionde Tekis-träffen är mindre än ett halvår bort och i vår planering är det mesta på plats hoppas att ni också kommer att vara det när vi drar igång den 20 november (eller kanske redan under den populära pubkvällen på måndagen den 19e!?). Inför Träff2006 gjorde vi en del förändringar, framförallt när det gällde utställning och tidsschemat. I den enkät som närmare 400 deltagare fyllde i framgick det tydligt att vi hittat rätt, och att Produktträffarna var en mycket viktig del i sammanhanget. Årets Träff tar avstamp i det vi gjort innan men vi försöker hela tiden vara öppna för nya idéer och möjligheter att göra en ännu bättre Träff. En av nyheterna är att vi parallellt med produktträffarna Dag 1 arrangerar ett antal seminarier som vi hoppas och tror till viss del kommer att locka en annan kategori besökare (men som naturligtvis är öppna för alla!). En annan förändring är att vi försöker att minska trängseln i utställningen på Plan 2 genom att flytta ner några av utställnarna till Plan 1 dit vi själva flyttade förra året vilket var väldigt lyckat! Den detaljerade Träffinbjudan skickas ut i början av september men... Anmäl dig redan nu på Välkommen! Produktträffarna är grundbulten Huvudprogram KART & GIS Topobase 2008 & Tekis tilläggsprodukter Erfarenheter från SWEREF99 Planmodul i Autodesk MapGuide Redovisning av kundprojekt Tips & Trix i Autodesk BYGGLOV Tekis-ByggR samt Tekis-ByggR och GIS Lantmäteriets syn på Bygglovsprocessen ByggaVilla.se e-tjänster och integrationer FASTIGHETER, BYGGNADER OCH BEFOLKNING Nya Tekis-FIR och Tekis-KID Integration av Tekis-FIR i nya Ärendekärnan Möjligheter, Tips & Trix med Webb Spatial Tekis-FIR, vad är det? Geografiska och administrativa områden RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänsten Syd Kunderfarenheter CORE SOS nya modulen Workshop visningar modulvis CORE s användarförenings årsmöte Försäkringsbolagens roll FYSISK PLANERING/ SAMHÄLLSBYGGNAD Nulägesrapport från Novapoint SIS/TK 501 Fysisk planering, Boverket Tips & Trix Novapoint och Autodesk Redovisning av kundprojekt VATTEN & AVLOPP Tekis-VA, Aktuellt utvecklingsläge Svenskt Vatten informerar Gruppdiskussioner utifrån i förväg inskickade förslag och frågor SKOLSKJUTS Inför nästa generation av Skolskjuts Tips & Trix Årets sponsorer är: GATUUNDERHÅLL Nyheter och metoder i Tekis-Gata Konventering, införande och kvalitet på vägnät Beläggningsplanering & prioritering mot budget Arbeta med driftområden och uppdrag Datafångst inventering och vägytemätning LOKAL VÄGDATABAS Seminarium om LV kommunikation - WMStjänster, datautbyte med andra system, XML, osv Bygga vägnät, gatunamn, prenumeration färdigt för verksamhetssystemen - Worksshop Kommande utveckling/möjligeheter LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Presentation av genomförd utveckling 2007 Kommande nyheter Önskemål från användarna Intressanta föreläsare inom verksamhetsområdet Visioner och diskussioner TRAFIKDATA Status pågående utveckling Presentation av kommande system Önskemål från användarna Intressant föreläsare FLYTTNING AV FORDON Presentation av genomförd utveckling 2007 Kommande nyheter Producentansvaret hur blev det? Tips & Trix PARKSKÖTSEL Aktuellt utvecklingsläge Tekis-PARK Lekplatsbesiktningar Vad kommer att skilja i den nya lagstiftningen Tips & Trix ARKIVA Tips & Trix med AGS-Advance Vi vill skanna själva Hur gör man som kund? Studiebesök hos Arkiva (Servicebyrån) Måndag 19 november Kl 19: Träff-Pub med enkal mat, underhållning och social samvaro för alla som kommer tidigt. Tisdag 20 november 8:00 Incheckning, utställning & fika 9:00 Inledningstal 9:15 Tekis idag! 9:45 Huvudsponsorerna 10:30 Per Hellqvist 11:00 Utställning 12:00 Lunch 13:00 Produktträffar/Seminarier Kart & GIS Bygglov Fastigheter, byggnader & befolkning Räddningstjänsten Fysisk planering/samhällsbyggnad Vatten & Avlopp Gatuunderhåll Lokal vägdatabas Lokala trafikföreskrifter Trafikdata Flyttning av fordon Park Skolskjuts Arkiva Seminarier; Oracle, Symantec, Mittbygge 19:00 Drink i Evenemangshallen 19:30 Middag & dans till levande musik i restaurangen och Diskjockey På hörnet Onsdag 21 NOVEMBER 9:00 Produktträffar - se Dag 1 (ej IT-semin.) 12:00 Lunch & utställning 13:30 Föreläsning: Kenth Hultqvist 15:00 Avslutning 8

9 Tekis-träffen Fem månader kvar till nionde Tekis-träffen! Vi ligger långt framme i planeringen och kan här presentera en del av innehållet. Detaljprogrammen skickas ut första september, men du kan anmäla dig redan nu. Föreläsare en inspirerande och viktig del av Träffen Nyhet Dag1: IT-Seminarier IT-säkerhet idag Hett ämne som berör oss alla. Per Hellqvist från Symantec är en av de största experterna inom området och kommer att utveckla ämnet som han pratar om inför församlingen på förmiddagen. Träffens externa föreläsare i kongresshallen är ett uppskattat inslag. Ämnena har varierat kraftigt från Ola Skinnarmos skidtur till Nordpolen till Gunnar Wetterbergs tidsresor och Jonas Birgerssons strategier. Den kanske mest uppskattade var hjärnkirurgen Nils Simonsson som trollband oss med sina spännande tankar hjärnan med en humor som gav kraftiga skrattkramper! David Lega gjorde succé 2006 Gemensamt för alla dessa är att vi försökt boka en föreläsning med ett ämne som kan ge oss alla en tankeställare, som kan ge något i det dagliga arbetet och livet. När vi sökte ett namn för årets Träff sa vi att vi ville ha någon som var lika bra som Simonsson, som både kan trollbinda och ge oss ett gott skratt. Svaret vi fick från kontakter och andra referenser var: Då ska ni ha Kenth Hultqvist! SOA tjänstebaserad arkitektur SOA (Service Oriented Architecture), eller på svenska tjänstebaserad arkitektur, är ett hett ämne som Håkan Jansson från Oracle har skrivit om i senaste numren av TekisNytt. Ta chansen att höra honom brodera ut under 45 minuter. Mittbygge är namnet på en webb-portal med visionen: Skapa en ingång till all information och alla tjänster som familjen Andersson har behov av för att effektivt kunna planera, bygga och bo i sin villa. Presenteras av Tekis. Kenth Hultqvist en av sveriges mest bokade föreläsare Kenth Hultqvist är före detta legendarisk förbundskapten för Svenska Bandylandslaget, coach, utbildare och talare med en bakgrund innefattande beteendevetenskapliga studier och arbete som utbildnings- och informationschef. Talar bl.a. om ledarskapet, teamutveckling förändringsarbete och om individen kontra laget samt om betydelsen av att ha visioner. Hur behandlas personalen? Bra förhoppningsvis, för verksamhetens framgång är helt beroende på hur väl chefen kan motivera sina anställda. Genom medarbetaransvar och teambyggande kan man inte bara få personalen att Per Hellqvist säkerhetsexpert på Symantec Per Hellqvist, känd talare på mässor, i radio och TV, har i många år varit frontfigur och talesman inom informationssäkerhet. Per har pekat på den större bilden, att informationssäkerhet inte bara handlar om virus utan komplexa samband mellan verksamhet och teknik. trivas, de kommer att utföra stordåd. Kenth Hultqvist vet, för efter närmare två decennier i näringslivet och en lång idrottslig karriär som spelare och tränare har han upplevt vad coachning kan ge ett lag. Kenth Hultqvist talar gärna om sin syn på förändring. Han gör det med stort engagemang, stor entusiasm och med sprudlande energi. Förändringsprocessen är i princip densamma för en individ som för en organisation. Kritik av den nuvarande situationen, ifrågasättandet av gamla sanningar, letandet efter svar. Men, här måste man tänka stort och nytt, för det är helheten och resultatet som räknas. Per Hellqvist arbetar som säkerhetsexpert på Symantec. Han har en stor och bred erfarenhet runt IT-säkerhetsfrågor. Han har initierat Svenska Viruslistan, är aktiv medlem av SigSecurity, Näringslivets Säkerhetsdelegation och VForum. För sitt arbete har Per fått två säkerhetsstipendier för sin förmåga att ta komplexa säkerhetsbegrepp och göra dem förståliga för vanliga människor. På Tekis-träffen kommer Per att tala om det moderna kommunikationssamhällets insatser på säkerhetssidan. - Vilka risker kommer vi aldrig att kunna skydda oss mot? - Vad innebär det för oss som individer. - Hur skyddar vi vår integritet! - Vet alla allt om oss eller har vi en någon skyddad plats att vara på? - Kommer vi att ha några hemligheter för arbetsgivare, vänner och familj? Är Georges Orwells bok 1984 endast en blek skugga av dagens verklighet? 9

10 utvecklingar MoveITS mordernt och användbart! göra exporten endast en gång. I planeringsmodulen planeras vilka vägar mätningen ska genomföras på. Här finns inga restriktioner på vägnummer eller gatunamn. Vilka företeelser och attribut som ska mätas in vid detta mättillfälle väljs också. (Bild. 1) Enbart godkända värden visas och kan användas vid inmätning. VV-MoveITS Vägverket har under en längre tid använt fältinmätningssystemet FIKS för inmätning av företeelser utmed vägnätet. För att möta dagens krav behövde systemet uppdateras. Men istället för att göra förändringar i FIKS valde Vägverket att använda MoveITS och anpassa det för att klara kraven. Anledningen till att valet föll på MoveITS var att systemet använder de svenska standarder som både NVDB och Tekis-LV bygger på och att MoveITS grundläggande funktionalitet klarade testerna som gjordes i ett inledande skede. Bild 1. Del av skärmbild för Urval av företeelser och attribut. Gata-MoveITS Tekis gatukunder behöver en ersättare till inventeringssystem Nordic. Även för dessa är MoveITS ett modernt och lämpligt inventeringsverktyg. Efter att vägverket vid årsskiftet beställt ett antal MoveITS-licenser har några av Tekis större kunder som Gatubolaget i Göteborg och Stockholms Stad, bett om utökad funktionalitet i MoveITS. Bland annat finns behov av konditionsbedömning av beläggningar, för test under denna mätsäsong. För nästa säsong, 2008, kommer förhoppningsvis ett antal PC- / handdatorer av typ Gata-MoveITS att användas av Tekis kunder. Samma hårdvara och baspropgramvara kan också användas för inventering av skyltar med mera. Arbetssätt En fältinmätning med VV-MoveITS börjar med att det vägnät som ska användas vid inmätningen exporteras, i Vägverkets fall, från NVDB. Exporten av vägnätet sker tillsammans med ett utdrag ur datakatalogen (beskrivningen) för de företeelser som ska mätas in, till en planeringsmodul. Valfritt antal företeelser kan väljas. Kommer inga förändringar i grunduppdraget Planeringen läggs sedan in i den mobila enheten, en PC med tryckkänslig skärm. Valen som är gjorda i planeringsmodulen bestämmer utseendet på gränssnittet för inmätningen. Beroende på hur många företeelser och hur många attribut på företeelserna som valts, förändras utseendet på gränssnittet. Före inmätningen startas kan vissa administrativa eller mättekniska uppgifter läggas in i mät-pcn som namn på inmätare eller positioneringsmetod. (Bild. 2) Här finns även möjlighet att kalibrera trippmätaren. När inmätningarna genomförs, körs mätbilen av en person. Samtidigt utförs inmätningarna av en annan person genom att klicka på skärmen. I exemplet i bild 3 pågår registrering av Vägräcke i vägmitt och på höger sida, vilket indikeras av att Stopp -knappen syns. För vägräcke på vänster sida pågår inte inmätning, men den kan påbörjas eftersom Start -knappen syns. Gränssnittets utseende påverkas av i vilket läge mätarbetet befinner sig i. Bild 4 visar att fem företeelser är valda för inmätning och just för tillfället är en vägräckesinmätning aktiv. När mätuppdraget är genomfört kan lagrade data exporteras till grundsystemet, i Vägverkets fall NVDB, och för Tekis kunder Tekis-Gata. Bild. 2 Del av skärmbild för Inställningar. Bild 3. Del av skärmbild för inmätning. Bild 4. Del av skärmbild för inmätning. 10

11 Mitt liv är en huvudprocess Del 2 Fortsätter från TekisNytt Nr 1, Vakna-till-Frukost - (VtF) processen rullar vidare och familjen förflyttar sig till köket. En insikt i detta läge är att det är jag som är själva processmotorn i min vardags-soa miljö dvs det är jag som driver processen framåt. Det man också kan konstatera är att jag och min hustru agerar som ett feltolerant tvånodskluster för exekvering av dessa processer. Processer som inte får stanna under några omständigheter. Det är till och med så, att vi enkelt och snabbt kan lägga till ytterligare resurser i klustret i form av mor- och farföräldrar. Och detta med minimal konfiguration. Med andra ord en GRID. Vem är Håkan? Håkan Jansson är produktchef för SOA och integration på Oracle Svenska AB. Han har arbetat i IT-branschen med databaser och middleware i närmare 15 år. Håkan är en av Oracle Sveriges experter på GIS och har i den rollen varit med på Tekis-träffen de senaste sju åren. Väl i köket och det är dags att äta frukost. Vi kan vi notera att processen har flyttat sig till ett annat rum eller ett annat system om man så vill. En relevant jämförelse med SOA inom IT är i detta läge att ett affärsflöde flyttar sig mellan IT-system och använder de funktioner som finns i det relevanta systemet. Man bygger inte in alla funktioner i alla system, lika lite som man bygger en toalett i köket. Alternativet till en processorienterad lösning i min pappavardag hade ju varit att jag via någon slags integration lämna över barnen till någon annan person som står i köket och tar vid där. Den typen av föräldraförsäkring har inte Sverige råd med. Detta skulle kunna jämföras med ett fenomen som kallas, Stovepipes eller stuprör på svenska, dvs IT system som är isolerade från varandra. Nu vrider vi raskt fram klockan till middagstid för att se hur några andra delar av en SOA infrastruktur passar in i hemmapappans vardag. Middags processen startas oftast av att ett meddelade på husets meddelandebuss. Något man inom IT kallar för en ESB (Enterprise Service Bus). Meddelandet lyder, maten är klar och skickas inte ut till någon speciell mottagare, det är en så kallad publish eller meddelande publicering. Alla som är intresserade av mat och hör meddelandet kan hörsamma det. Om meddelandet av någon anledning inte når de berörda parterna så fångas detta upp av en felhanteringsmekanism och en omsändning sker. En annan komponent som ofta ingår i en SOA arkitektur är en Rules Engine, på svenska en regelmotor. En Rules Engine har även sin givna plats i en hemmapappas vardag. Eftersom det är svårt att modellera alla tänkbara situationer som kan uppstå under Äta middag processen kan det vara bra att hjälpa till att styra processflödet med regler. En regel kan vara att det serveras ingen mat om inte allas händer är tvättade. En annan regel kan vara att om, processen är klar inom en viss tidsrymd, med andra ord alla äter snällt upp all sin mat, och att detta infaller under en helg, så kan det ges utdelning i form av glass till alla inblandade. Detta är så sällsynt att det knappast är värt att modellera upp en process för, men det kan vara bra att ha en sådan regel. Man kan också tänka sig att det kan ges utdelning i form av glass vid andra tillfällen. Förutsatt att vissa kriterier möts kan processägaren helt sonika bestämma att det är lördag trots att det är en sketen torsdag. Det kan vara regler som säger att om pappa inte behöver säga ordet nej mer än 400 gånger och inte heller behöver säga meningen: Du får inte göra så. mer än 50 gånger på en och samma dag så gäller regeln Autolördag. Alltså ingen regel utan undantag. Inom näringslivet är det förstås andra, mycket mer lättförutsägliga företeelser som räntan, dollarkursen och oljepriset som kan påverka ett flöde med hjälp av regler. Om det nu är så att mitt liv är en huvudprocess och jag är min egen processmotor. Vem är då processägare? I mitt fall så är det nog i realiteten ett ansvar som delas mellan mig och min hustru. Vi har båda ett intresse av att processerna inte bara exekverar utan även att kvaliteten på innehållet i processerna är god. Något man inom IT kallar får BAM (Business Activity Monitorning). BAM används för att ha momentan kunskap om vad Det är svårt att modellera alla tänkbara situationer som kan uppstå under en Äta middag process. som sker i processen. Via sensorer eller fyrar fångar man upp för processen kritisk information så att processägaren kan analysera dessa och fatta intelligenta, eller åtminstone informerade beslut om processen. Ett exempel skulle kunna vara att pappa får veta att storebror inte äter lunch ordentligt på dagis. Då vill pappa (processägaren) kunna sätta in stödåtgärder i form av mellis. Denna typ av information är det viktigt att pappa får direkt. Utan BAM skulle Pappa behöva vänta på nästa rapport från familjens beslutsstödssystem. Och först då försöka förmå en lätt utmärglad storebror att äta hela veckans uteblivna luncher och ett helt knippe bananer. Information från BAM skulle även kunna ligga till grund för ett beslut om att byta Outscourcing partner (Dagis). applied technology Precis som inom IT, är säkerhet en självklarhet i hemmapappans SOA miljö. WS-Security är en standard inom IT och den tillämpas även i hemmet. Det som WS-Security låter oss göra är att kryptera trafiken mellan olika tjänster. Ett exempel på hur det används i hemmet är när pappa och mamma resonerar om huruvida storebror ska få en kaka. Vi är då så listiga att vi bokstaverar ordet K A K A eller säger på utrikiska Cookie. Storebror är helt aningslös om de stora och viktiga beslut som tas över hans huvud och kan inte påverka processen. En annan säkerhetsstandard som tillämpas är SAML (Security Assertion Markup Language). SAML låter oss identifiera oss för varandra på ett standardiserat sätt. Detta är otroligt viktigt då vi interagerar med andra t ex när storebror ska lämnas på dagis. Man vill ju vara rätt säker på att den som tar emot storebror faktiskt jobbar på dagis. Jag hoppas att ni, när ni nu har läst detta, har kommit till samma slutsats som jag. Verkligheten är SOA baserad! Då är det ju självklart att våra IT-system skall vara det. Håkan Jansson Produktchef SOA och integration Oracle Svenska AB 11

12 nyheter TekisNyheter Ny driftmodul i TEKIS-GATA Nya driftmodulen i Tekis-Gata är klar för leverans. Den kommer att levereras till Stockholms stad i juni för test och synpunkter. Modulen är mycket flexibel och gör det möjligt att skapa driftuppdrag på alla företeelsetyper som finns registrerade i grundmodulen i Tekis-Gata. Arbetsgången i driftmodulen är följande: Skapa uppdrag: Varje aktivitet definieras som ett uppdrag med en rubrik, namn på aktivitet, anläggningsdel, prioritet och vem som utför aktiviteten. Dessa drift- och underhållsaktiviteter kommer att levereras med en standarduppsättning men kan lätt kompletteras av användaren med egna önskemål. Ett uppdrag består av en aktivitet som utförs enligt viss prioritet inom ett område. Aktivitet: En driftåtgärd = aktivitet omfattar en viss anläggningsdel och kombineras med en av de registrerade prioriteterna inom ett eller flera områden. Samma aktivitet kan återkomma i flera områden med olika prioritet. En standarduppsättning av aktiviteter kommer att ingå i Driftmodulen Område: Ett driftområde skapas ur en lista av gatunamn och tillhörande länkar eller genom ett urval i kartan. Området kan användas för en eller flera aktiviteter och med olika prioritet. Summering av mängder längder, ytor, antal i ett område görs utifrån registrerad mängd i grundmodulen som återanvänds i driftmodulen. Utförare: Kan registreras för hela uppdraget eller per objekt - gatudel. Planeringsmodulen med besiktning och beläggningsplaner tas fram på samma sätt. Under utvecklingsarbetet har vi under flera år haft en dialog med referensgruppen. Modulen utgår från både Galant och GBAS/GatuPling och baseras på Bära eller Brista vid bedömning av beläggningars kondition. Första PLING-konverteringen En första genomgång har gjorts med bland andra Leif Rahm, Gatudata, Andes Troberg, Tekis om konvertering av Pling-nät och företeelse till Tekis-Gata. Första testet genomförs med ett mindre, nyinventerat nät över Hällefors kommun som ingår i Bergslagens Kommunalteknik. Leif har förberett en konverteringsprogram från GBAS/Pling som skapar företeelser vilka knyts till vägnätet och laddas till Tekis-Gata. Hålklippt vägnät från NVDB är beställt, nu väntar vi bara på denna leverans för testkonvertering. Därefter står Haninge på tur som dessutom ska hålklippas enligt en helt ny metod. Ett test som görs tillsammans med Vägverket. Göteborgs gatuföreteelser konverterat till Tekis-Gata Nu är till slut - Göteborgs databas konverterad till Tekis-Gata. Efter långa körningar mellan Jul och Trettondagshelgen skapades företeelser som senare laddades i Göteborgs skarpa databas. Störst i landet just nu. Efter några dagars driftstopp kunde sedan tester och kontrollkörningar göras av personal på Gatubolaget som verifierade att konverteringen var riktigt. Stort tack till Bengt-Olof Brinkenberg, Gatubolaget och Bengt Andelius, Göteborgs Stad med kollegor som testat och hjälpt oss med den stora konverteringen. Beställningar och leveranser Nu har vi 40 beställningar av Tekis-LV, Gata och LTF. Det inkluderar en Tekis-Gata till Åland och några kommuner som startar upp Formulär skapat i driftmodulen. Tematisk redovisning i kartfönstret med Tekis-LV och LTF. Vi är mycket glada åt alla beställningar som kommer att ge våra användare nya moderna verksamhetssystem. Men det innebär också att kön just nu blivit lite lång. Leveranserna kan därför dröja lite längre än vad vi planerat. Vi jobbar på och under hösten ska vi vara ifatt. TEKIS-VA Tekis efterföljare till Vabas är stort men också litet. Genom sin moduluppbyggnad kan kommunen välja vilka moduler som passar bäst. Grunden är alltid Tekis-VA Karta. Målet är att Tekis-VA ska utgöra navet i VA-förvaltningen där, förutom Vabas egna moduler, information erhålls även från andra leverantörers programvaror, exempelvis debiteringssystemet. Parallellt med utvecklingen av nuvarande moduler pågår programmering av två nya moduler, fett/oljeavskiljare och stuprör/dagvattenhantering. Fett/oljeavskiljare Anläggningsdata föreslås omfatta tekniska data med funktioner som separat sand/slam, nivålarm, klass, dämpskärm, uppehållstid, 12 TEKIS TB-bas för Autodesk Topobase 2007/2008 Färdig för distribution. Innehåller all funktionalitet i tidigare KB2func kompletterad med funktioner från Verktygslåda/Tolkning. Stöd för att läsa från olika datakällor. TEKIS TB - VAbanken Levererans startar i juni. TB 2-GML Installerades vecka 19 i Västerås och innebär att kommunen nu kan leverera sin fastighetsbildning enligt formatet GML ver Lösningen är baserad på TB2. dimensionering, ytbelastning, recirkulation, avluftning, köksinformation mm. Tillsyn/kontroll kompletteras med specifik information för fett- och oljeavskiljare såsom tömning, behöver tömmas, tömningsprotokoll, miljöbesiktning, godkänd ja/nej, provtagnings-resultat ja/nej mm. Fastighetsinformation fås via Tefat-FIR eller genom egen inmatning. Fastighetsinformationen kompletteras med fält för inskrivning av en eller flera verksamheter på fastigheten. En viktig del är korrespondens med fastighetsägaren avseende information om utskick, dnr, svar, påminnelse samt hänvisningar till andra kommunala ärenden/bygglov/ändringsanmälan. Sökmallar/rapporter anpassas för fettoch oljeavskiljare. Införande av TB (2007/2008) Två uppdrag genomförs för att skapa en spatial databas som ska nyttjas tillsammans med Autodesk Topobase 2007/2008 och TBbas. Båda är konverteringar från AutoKa PC. Stuprör/dagvattenhantering Modulen hanterar information om hur dagvattnet omhändertas. Fastighetsinformationen kompletteras med information om fastighetens tak- och gårdsytor samt hur fastighetens stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till lednings-nätet för spillvatten, kombinerat eller dagvatten alternativt LOD eller utkastare. Redovisning av fastighet-ens dagvattenstatus via Tekis-VA Karta. Sökmallar/Rapporter anpassas för stuprör/dagvattenhantering. Korres-pondens med fastighetsägaren med information om utskick, dnr, svar, påminnelse och anteckningar om åtgärd. Korrespondensen kommer att samordnas i de båda nya modulerna och med nuvarande avtalsmodul. För mer information kontakta Bertil Olsson

13 Hög puls på Tekis support! Kompetenta och erfarna! Engagerade och seriösa! Det är hur våra kunder uppfattar Tekis och det tackar vi för! Ni beskriver oss också som samarbetsvilliga och aktiva. Det känns också mycket bra. Titta gärna på kurva här bredvid för att se alla omdömen om oss. statistik&historia För andra året i rad har vi på Tekis genomfört en kundenkät med fokus på Tekis Support. Merparten av frågorna var desamma som föregående år så att vi ska få en bra jämförelse över åren. Vi vet att vi inte gör allt bäst men vårt mål är att alltid bli bättre. Bland er som har svarat har flest FIR, ECOS, KID och Winbär. Det högsta snittbetyget för produktsupport ger ECOS kunder med betyget 4,29 på en fem-gradig skala. Tekis jobbar med ett Nöjd Kund Index (NKI) som baseras på medelvärde av frågor kring nöjdhet, förväntningar och serviceupplevelse. NKI för 2007 hamnade på 3.6, samma nivå som föregående år. Då låg serviceupplevelsens medelvärde något högre än föregående år. Vad gäller serviceupplevelsen är 63% positiva jämfört med 59% förra året. 10% är negativa jämfört med 12 % förra året. Vi har alltså fått ett något bättre omdöme och det sporrar oss. De frågor som skattades som viktigast för användare av våra system är kompetens/produktkunskap (63%) och snabbhet/punktlighet att återkomma (61%). Vi vet att det är av stor vikt att supporten kan ge snabba svar men lösningen är inte självklar med alla 30 produkter och 300 olika moduler. Vi jobbar dock med att alla ska känna att rätt support kommer i rätt tid. Ett stort tack till alla de kunder som ställt upp och lagt ner tid på att besvara våra frågor. Vi hoppas att kunna återkomma nästa år för att se om vårt fortsatta arbete med att förbättra supporten har givit resultat. Kontakta oss gärna på med frågor, funderingar eller synpunkter på hur vi jobbar. Tekis supportgrupp Kungen, Joe Labero. Ingvar Kamprad, Mats Wilander, Carolina Klüft, Östers IF Ingen kan mäta sig med Carl von Linné! Carl von Linné är troligen Sveriges och Kronobergs mest internationellt kända person genom tiderna. Kändisskapet grundar sig bland annat på hans verk Systema naturae (1735). Ett klassifikationssystem för växter och djur som är känt över hela världen och som används fortfarande. Carl Linnaeus föddes som prästson i Råshult, i Kronobergs län den 23 maj På en av sina resor träffade Carl Sara Elisabeth Moræa från Falun som han gifte sig med adlades Carl till von Linné och den 10 januari 1778 dog han i Uppsala och är begravd i Uppsala domkyrka. Efter familjens flytt från Råshult till Stenbrohults prästgård vaknade Carls kärlek till naturen. Han sa om trädgården, att den med modersmjölken inflammerat min håg med outsinlig kärlek till örterna. Det var tänkt att Carl skulle bli präst, men intresset för botanik imponerade på en läkare i Växjö så han sändes till Lund för universitetsstudier. Efter ett år, 1728, flyttade han till Uppsala för att fortsätta studera medicin för mer framstående professorer än vad Lund kunde erbjuda utnämndes Carl till professor och fick då hand om Rudbecks gamla trädgård, som i dag heter Linnéträdgården. Carl var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog, han var också filosof och en skicklig läkare, lite av en dagens friskvårdskonsulent. Han genomförde ett stort antal vetenskapliga resor i Sverige och åkte runt i Lappland, Dalarna, Skåne men även till andra länder. Linnés sexualsystem, Systema naturae, publicerades i Nederländerna. Linnaea borealis har fått sitt släktnamn efter Linné. En blomma som upptäcktes under Linnes lappländska resa. I dag är den Smålands landskapsblomma. 13

14 aktuellt ARKIVA - storebror I företagsvärlden pratas det mest om moderbolag och döttrar. Egentligen är Arkiva ett dotterbolag till Tekis men vad gäller ålder och erfarenhet är det svårt att använda något annat begrepp än just storebror. Arkiva startades för snart 40 år sedan. Den åldern inom IT-branschen är aktningsvärd och går inte spårlöst förbi. Mycket har hänt sedan Uno Östling startade Arkivas verksamhet Hans idé att lagra dokument i nummerordning på mikrofilm och söka i en separat datalista, var på den tiden revolutionerande. När han lanserade mikrofilmstekniken tillsammans med databastekniken var det starten för en betydande rationalisering inom arkivhanteringen. Datorn han använde var en minidator av märket IBM S/ hade verksamheten växt och Uno insåg att han behövde få in nytt blod i företaget. Per Mårtensson som under några år hjälpt Uno med en del jobb fick erbjudandet att köpa firman. Per arbetade på Wirsbo bruk och hade just fått erbjudande om att bli datachef där. Han tackade nej till att bli anställd, sa upp sig och köpte Arkiva. De första åren var lite tuffa, säger Per. Det fanns inte utrymme för några extra vaganser. Och även om vi nu har det bättre så gäller det att inte göra alltför stora utsvävningar. Vi satsar på utveckling av våra produkter, våra kundrelationer och att personalen ska trivas. Pers pralin Nyligen reste jag till Rotterdam tillsammans med min yngsta dotter. Hon hade fått möjligheten att delta i ett antal masterclasses under ledning av namnkunniga mästare i klassisk trombon. Och jag behövde några dagars ledighet. En masterclass fungerar så att eleven ställer sig på scenen och spelar ett på förhand valt stycke. Mästaren lyssnar noggrant för att upptäcka vad som kan göras bättre. För oss vanliga dödliga är skillnaderna subtila, och knappt hörbara, mellan mindre bra och bra. Sista masterclassen var öppen för allmänheten och skedde inför en stor publik av åhörare. I Rotterdam är intresset stort, staden är världsberömd bland trombonister. Min dotter var mycket nervös. Hon hade inte insett storleken på arrangemanget. När det blev Arkiva är lite av en paradox - inom företaget finns det senaste inom arkivtänkandet grundat på den nya webbtekniken, parallellt med den gamla, traditionella fullt fungerande mikrofilmstekniken. Digitala medier i alla ära men arkivbeständig mikrofilm är fortfarande oslagbar i sin arkivbeständighet, till en mycket låg kostnad. Idag skannar flera av kunderna själva och Arkiva präglar den digitala bilden på en mikrofilm. Orden hantverkskunnande, tradition, kvalité och nytänkande beskriver vad Arkiva står för. Basen i verksamheten är kunnandet om den rationella hanteringen av pappersflödet i en organisation. Som kund är det många års erfarenhet i arkivfrågor man får tillgång till köpte Decerno-koncernen, i vilken också Tekis ingår, Arkiva av Per Mårtensson som fortsatt driva bolaget som VD. Det har fungerat bra i tre år nu och fördelarna är många med att vara en del i ett större sammanhang och kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud, säger Per. Arkivas verksamhet är uppdelad i två affärsområden. Servicebyrå där kunden får hjälp med hela kedjan av dokumenthanteringen från skanning, mikrofilmning, databasuppbyggnad, och kopiering till långtidsförvaring av originalfilm. Metoderna som används är certifierade av Statens Forskning- och Provningsanstalt. Programutveckling är den del av Arkiva där utveckling, och kvalitetssäkring av programvaran sker. Affärsområdet rymmer också tjänster som kundstöd, installation av system och utbildning. hennes tur att spela så kunde till och med jag höra att andningen inte var som den brukar. Tonerna liksom stöttes fram. Men efter någon minut så inträffade en förändring. Hon slöt ögonen, stängde omvärlden ute, och koncentrerade sig maximalt. Nu hörde jag hennes ton. Mjuk, melodisk och nyanserad. När hon var färdig med stycket så dånade applåderna. Mästaren, Michel Bequet, hade dock en del att säga om utförandet. Det var med spänning jag såg min dotter ta emot hans synpunkter och, trots sin utsatta position, prova förändring. Jag blev imponerad över allvaret och engagemanget hos Michel Bequet. Han vågade vara mästare. För mig blev resan dubbelt värdefull. Förutom att umgås med min dotter så hade jag också erfarit något nytt. Att nå sina mål handlar mycket om att våga utsätta sig för kritik. Och inte minst att sedan våga prova något som känns obekvämt och ovant. Men att ge konstruktiv kritik är nog ännu svårare. Det är dags att börja uppskatta dem i vår omgivning som vågar. lätt sudoku HAA/ Lösning i nästa nummer. Lösning till förra nummrets

15 Höstens Kurser! Läs om höstens kurser i kursplanen som nu finns på vår hemsida Alla våra populära webbutbildningar presenterar vi kontinuerligt under rubriken Utbildning/Kursaktuellt. Gå in och titta! Där hittar du kommande tillfällen att välja mellan. Passa på att anmäla dig till höstens utbildningar redan nu. Har ni speciella önskemål skräddarsyr vi gärna en kurs för dig och din arbetsgrupp som passar just er. Välkommen med anmälningar och förfrågningar till marie. tfn aktuellt + lätt&blandat Marknadskalendern höst 2007 Ämne Plats Tidpunkt MapInfo Användarkonferans Stenungsund aug Tekis På plats Västerås 6 sep Tekis På plats Falun 7 sep Tekis På plats Piteå 11 sep Tekis På plats Örnsköldsvik 12 sep Tekis På plats Östersund 13 sep VA-mässan Göteborg sep ESRI konferens EUC 2007 Stockholm sep Kommunalteknik 2007 Halmstad 3-4 okt Användarmöte - Räddningstjänsten Uppsala 3-4 okt GeoInfo 2007 Gävle okt Användarmöte - Miljö&Hälsa Sånga Säby 5-6 nov Tekis-Träffen 2007 Västerås nov Trädgårdsnytt Hans-Peter klipper till! Mördarsnigeln - Kannibalen från Spanien! Kannibalen fullständigt massakrerar de flesta växterna i trädgården. Ställ ut små skålar med öl i, avvakta ett tag så får du se. Glöm inte att tömma! Vildskott rosor Om rosor sätter vildskott dvs grenar som inte liknar rosens övriga och som växer upp under ympningsstället, ska dessa ryckas bort. Klip- Ny trafik- och vägmärkesförordning införs Pressmeddelande från regeringen den 8/3: Regeringen har beslutat om en ny vägmärkesförordning, som ersätter den nuvarande vägmärkesförordningen från I sak innebär förordningen bland annat att några nya märken införs samt att vissa märken får ett tydligare utseende och/eller byter betydelse. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juni I samband med beslutet om en ny vägmärkesförordning har regeringen även beslutat om ändringar i bland annat trafikförordningen Tekis hanterar de nya förordningarna genom att förändringar i LTF-programmen införs den 1/6. Förändringar som görs i respektive program är följande: TEKIS-LTF Förändringarna kommer att ske i två steg: 1. Förändringar görs i grundmallar och brukarmallar som programmet hanterar. Tekis skickar ut mallarna som sedan enkelt importeras av användarna. Efter importen kan föreskrifter skrivas med rätt lagrum. 2. När Tekis tolkat de nya trafikregeltyperna och mallarna från Vägverket kommer en per du bort skotten dyker det bara upp fler senare. Knipsa och klipp perennerna! Knipsa av blommorna från de överblommade perennerna så kommer nya blommor att växa fram! Klipp ner helt överblommade så kan du med lite tur få en blomning till lite senare under säsongen. Så var det då häcken igen Det bästa är att vänta med att klippa den till långt fram i juli. Först då är den kraftiga nytillväxten på tillbakagång. Växtmaterialet blir sämre genom att klippa för tidigt. (1998:1276). I sak innebär de viktigaste ändringarna följande: Det införs ett generellt förbud att parkera på allmän plats som är terräng inom tättbebyggt område. Det införs ett generellt förbud att parkera längre tid än 24 timmar på så kallad gatumark samt inom vägområde för allmän väg. Vissa bestämmelser om hur p-biljett, p-skiva eller motsvarande skall användas förs in i förordningen. permanent lösning att distribueras. Lösningen innehåller då även de nya vägmärken som tillkommit. LTF 7.12 Programmet möjliggör att användarna själv kan justera lagrummen. Tekis skickar ut en manual som beskriver hur förändringarna genomförs. En permanent lösning med de nya ärendetyperna implementeras enligt Vägverkets nya mallar. Frågor besvaras av Henrik Boberg tfn , Eldkronan En vacker växt med blommor i fantastiska färgvariationer. Planterad i kruka kan den övervintra om den ställs frostfritt. Tänk på att frukterna är giftiga. Välkommen! Andreas Björklund Ny systemutvecklare Hans-Peter Aineskog Arkivas nyaste medarbetares arbetsuppgifter är att utveckla ny programvara, installera den och sedan utbilda i hur den ska hanteras. Andreas är en social person som uppskattar direktkontakten med kunderna. Han är 31 år och uppvuxen i Västerås. I Uppsala började han studera till sjukgymnast men insåg begränsningarna och böt till matematik-naturvetenskapliga programmet med datavetenskaplig inriktning. Parallellt med studierna arbetade han på Stockholms universitet med webbutveckling åt Svenska Kemistsamfundet. Tack vare jobbet på Arkiva är Andreas nu tillbaka i Västerås. Välkommen! Skyltarna betyder uppifrån: hastighetsgräns, varning för kö, flervägsväjning, gångfartsområde, sammanvävning, gas för fordonsdrift. TEKISNYTT nr

16 Tekis AB Box Köping PORTO BETALT tur Tekis På plats livs levande hos dig och dina kollegor. Under fem dagar i september åker vi på Tekis runt till ytterligare fem platser för att berätta om Tekis nya värld. Dagen kommer att fyllas med genomgångar, visningar, tips och nyttigheter och massor av tid för frågor till oss. Efter lunch blir det en intressant föreläsning om ett dagsaktuellt ämne! Välkomna till oss - på plats hos er! Västerås Falun Piteå Örnsköldsvik Östersund 6 sep 7 sep 11 sep 12 sep 13 sep

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23 TEKIS-GATA & LV & LTF Trafik-GIS 2007-01-23 Henrik Östman Tekis AB Bildat 1998 Anställda 55 Omsätter ca 90 miljoner Gasellföretag 2 år i rad FR 2000 certifierade Tekisgruppen Koncern 1 juli 2004 Anställda

Läs mer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer Upprättad Upprättad av 2012-11-29 Christophe Poncin Affärsområde Handling / beteckning Affärsutveckling Tekis officiella gränssnitt Christophe Poncin, 073 405 31 91 christophe.poncin@tekis.se Tekis officiella

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1 OKT 06 Välkomna till mitt första nummer av TekisNytt! Hösten är alltid en intensiv tid både för Tekis och för våra kunder och denna hösten är inget undantag. Vi har precis skickat ut inbjudan till vårt

Läs mer

100 år. med Kartor. Övergång till Sweref 99? Vi har 3 olika stödformer. DecernoGruppen ny stor ägare i Addnode

100 år. med Kartor. Övergång till Sweref 99? Vi har 3 olika stödformer. DecernoGruppen ny stor ägare i Addnode Övergång till Sweref 99? Vi har 3 olika stödformer Så undviker du getingstick! Nya förbättrade Tekis-Park 100 år med Kartor DecernoGruppen ny stor ägare i Addnode Tekis utsedda till Årets Autodesk Geospatial

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Nu är Tekis-ByggR ver 1.0 levererat!

Nu är Tekis-ByggR ver 1.0 levererat! Raka vägen till hållbar medborgare-service med rätt data på rätt plats. TEKISNYTT Nu är Tekis-ByggR ver 1.0 levererat! Från pärm till skärm i Laxå Skellefteå satsar för framtiden Träd tränger in Marabouparken...parkernas

Läs mer

Att svära i GIS-kyrkan Vår elitidrottsman i maraton www.mittbygge.se Supportundersökningen Tekis på GIT-Mässa 2007

Att svära i GIS-kyrkan Vår elitidrottsman i maraton www.mittbygge.se Supportundersökningen Tekis på GIT-Mässa 2007 Förenklar vardagen Att svära i GIS-kyrkan Vår elitidrottsman i maraton www.mittbygge.se Supportundersökningen Tekis på GIT-Mässa 2007 TEKISNYTT nr 1 2007 Välkomna till ett nytt nummer av TekisNytt Detta

Läs mer

Att ständigt förnya sig! Jag

Att ständigt förnya sig! Jag MARS 06 Förnyelse! Att ständigt förnya sig! Jag är fast i en ny last! Sudoku heter den. Så fort jag får en stund över är det ett Sudoku som skall lösas. För alla er som gillar Sudoku, för det är många

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

VA-GIS i regional samverkan

VA-GIS i regional samverkan VA-GIS i regional samverkan Verksamheten Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning att: Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

Läs mer

Versionsinformation för Ecos 1.98

Versionsinformation för Ecos 1.98 Upprättad Upprättad av 2014-02-21 Hans Wahlström Magnus Nilsson Affärsområde Tekis-R Handling / beteckning ECOS198-Versionsinformation.pdf Dokumentbeteckning Versionsinformation Ecos 1.98 Versionsinformation

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Handbok CORE. Skriftlig Redogörelse. www.skriftligredogorelse.se

Handbok CORE. Skriftlig Redogörelse. www.skriftligredogorelse.se Handbok CORE Skriftlig Redogörelse www.skriftligredogorelse.se Historik Datum Ver. Gjort av 2010-06-24 1.0 Kim Rehnfeldt Grunddokumentet Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

CAD-Q KOMMUNDAGAR. Agenda 10-11 september 2015 10-11/9 2015. Välkommen M MU N D O D A GAR - R C AD. Agenda

CAD-Q KOMMUNDAGAR. Agenda 10-11 september 2015 10-11/9 2015. Välkommen M MU N D O D A GAR - R C AD. Agenda 10-11 september Förstasida CAD-Q KOMMUNDAGAR Kontakt C AD CA-D - R GA A GAR A M MU N KO M MU N D O QK D Q välkommen till Cad-Q Kommundagar 10-11 september i Göteborg. Under dessa dagar fokuserar vi på

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde kommun Skövde Fakta Ca 51 000 invånare i Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäteri ca 33 pers (Plan 6, K&M 7, Bygglov 9, Adm 6) KLM Kommunal lantmäteri

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

CAD vs GIS vem vann? Decerno firar 25 år! Gata och trafik rullar vidare! Nytt om Tekis-VABAS Fokus på Focus detaljplan Nytt datasamarbete TRÄFF 09

CAD vs GIS vem vann? Decerno firar 25 år! Gata och trafik rullar vidare! Nytt om Tekis-VABAS Fokus på Focus detaljplan Nytt datasamarbete TRÄFF 09 Pålitlig och effektiv samhällsservice med rätt data på rätt plats. TEKISNYTT CAD vs GIS vem vann? Decerno firar 25 år! Gata och trafik rullar vidare! Nytt om Tekis-VABAS Fokus på Focus detaljplan Nytt

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND

BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND BRODERIAKADEMIN LOKALGRUPP BLEKINGE, INBJUDER TILL TVÅ DAGAR MED FRITT BRODERI PÅ SPÅRET ETT BRODERI-ÄVENTYR ÅRETS TEMA: FRÅN SMALSPÅR TILL BREDBAND P R O G R A M FREDAG DEN 28 JUNI 2013 Kl. 12.00 Lättlunch.

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Användarträff 2014. 19-20 November

Användarträff 2014. 19-20 November Användarträff 2014 19-20 November Välkommen till Pythagoras användarträff 2014! Så var det dags igen för årets användarkonferens. I år törs vi lova att den är fylld med fler nyheter än något tidigare år.

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Förbifart Stockholm. Göteborg har koll på trafikreglerna Tekis-LV NVDB certifierat! Radonmätningar på nätet Jonas vann - igen!

Förbifart Stockholm. Göteborg har koll på trafikreglerna Tekis-LV NVDB certifierat! Radonmätningar på nätet Jonas vann - igen! Göteborg har koll på trafikreglerna Tekis-LV NVDB certifierat! Radonmätningar på nätet Jonas vann - igen! Förbifart Stockholm Besök Novapoints RoadShow! Metria och Formpipe nya samarbeten Rekordmånga anmälda

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

RX-NKI Underlag till NKI service mätning Beskrivning

RX-NKI Underlag till NKI service mätning Beskrivning RX-NKI Underlag till NKI service mätning Beskrivning För att utveckla och följa upp kommunernas service görs s.k. Nöjd-Kund-Index undersökningar med jämna mellanrum. Ett dataunderlag med en viss information

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa

Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa Inbjudan till lyftmässa i samband med Krandagarna den 6 7 november V Ä X J Ö K R A N D A G A R H A M N & I N D U S T R I 2 0 1 3 Välkomna till Krandagarna i Växjö Konserthus!

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år i världen och detta är bara början! 1 Utbildningen är fördelad

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Webbenkäten undersökningen sa 85% - egen telefonväxel 63% - över hälften mobiltelefon 96% - anser sig ha god kostnadskontroll

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer