Ängelholm först ut med Tekis-Trans. Förenklar vardagen. MoveITS modernt och användbart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholm först ut med Tekis-Trans. Förenklar vardagen. MoveITS modernt och användbart"

Transkript

1 Förenklar vardagen Ängelholm först ut med Tekis-Trans MoveITS modernt och användbart Hörs men syns inte Tekis På plats Succé! Sveriges mest kända 300 år

2 Sommaren är här! Vi har passerat en fantastisk vår med dagar som har haft otroliga 20 grader redan i april månad. Sommaren är här och det känns inte fel att semesterplaneringen är klar sedan länge. I skrivande stund har vi hunnit med att både sjösätta båten och masta på den både jag och barnen längtar efter den första seglatsen och vi tjatar på maken att göra allt klart. Känslan när seglen hissats, motorn stängts av och man bara hör kluckandet från fören är obeskrivlig och totalt njutbar. Det är avkoppling på högsta nivå! På Tekis kan jag dock konstatera att vi inte kopplar av just nu går vi för högfart. Vi erbjuder nya lösningar med bland annat Tekis-Trans till alla våra kunder, här kan du enkelt konvertera gamla databaser till det nya standardiserade koordinatsystemet SWEREF 99. Läs gärna mer om Ängelholm som är första kund som använder Tekis-Trans! Utvecklingen av våra verksamhetsnära ärendehanteringssystem såsom Tekis-ByggR har fått upp ångan och planeringen för Tekis-MiljöR är på gång. Alla kunder som har Winbär och Diark får snart ytterligare information om vad som gäller för just dem. Tekis-FIR och Tekis-KID projekten levererar nya versioner efter långa och tuffa tester under hela delen av senvåren och försommaren. Tekis-LV/Gata/LTF rullar vidare och äntligen är diskussionen med Vägverket runt kommunikationen med NVDB färdig. Stort intresse och många beställningar gör att vi jobbar ännu hårdare för att kunna leverera till alla våra kunder. Vi kommer också att erbjuda ny funktionalitet och nya moduler både för Tekis-Gata och Tekis-VA. Vi har följt upp vår kundundersökning runt supporten och resultatet kan du läsa om längre in i Tekis Nytt. Vi fick 574 svar som vi nu jobbar igenom för att se vad ni tycker om Tekis och hur vi kan bli en ännu mer effektiv och rätt leverantör. Jag hoppas också att ni har sett mer av Tekis hos er både på GIT-mässan i Jönköping och med Tekis På Plats där vi har varit både i Kristianstad, Borås och Stockholm. Ni kommer att ha chansen att träffa oss på ytterligare 5 platser i norra halvan av Sverige med Tekis På Plats i september och självklart på Tekis Träffen i november. Det är som sagt mycket som händer i Tekis just nu och jag hoppas att du tar dig tiden att läsa hela detta fullmatade nummer av Tekis Nytt eftersom vi jobbar vidare med Fokus Här och NU! Med önskan om en riktigt skön och avkopplande sommar! Innehåll Först ur med Tekis-Trans 3 Tekis ärendeprodukter 4 Tekis På plats en succé direkt! Hur blevgit-2007? Välbesökt LV-seminarium Hörs men syns inte 6 VA-ledningar värda att vårda Tekis-träffen MoveITS 10 Mitt liv är en huvudprocess Del TekisNyheter 12 Hög puls på Tekis support! 13 Carl von Lineé Arkiva - storebror 14 Pers pralin Sudoku Höstens kurser 15 Marknadskalendern Trädgårdsnytt Ny trafik- och vägmärkesförordning Nya medarbetare Carin Andersson, VD TEKIS-NYTT Postadress Box 315, Köping Besöksadress Scheelegatan 1, Köping Telefon vx Fax Personlig e-post Ansvarig utgivare Carin Andersson, VD, Redaktör Hans-Peter Aineskog, Skribenter Hans-Peter Aineskog Monica Lindberg Kent Hultqvist Peter Gustavsson Per Hellqvist Henrik Östman Karl-Erik Palm Ove Lundvall Per Mårtensson Lars-Åke Asplund Produktion Kommunikationsbyrån adream Projektledning Art director Maria Bergström Tomm Sivertsen Upplaga ex TEKIS är Sveriges största leverantör av datasystem för den kommunaltekniska marknaden. Gem, en praktisk tingest som enligt ordboken är en liten, enkel pappersklämma vanligen formad av ståltråd. Det kan också beskrivas som en produkt vars ändamål är att hålla ihop tunna material med varandra. Gemet kan vara av olika material som metalltråd, platsbelagd tråd eller bara plast. Det finns också specialdesignade eller gjutna gem. Vad vore ett kontor utan gem? Där och i sammanhang där papper hanteras har det verkligen sin givna plats. Gemet gör det möjligt att få papper att hålla ihop utan att skada det. Det är flexibelt och kan användas många gånger. Ursprungligen kommer ordet gem från varumärket Gem paperclips som registrerades i USA Gemets form är mer än hundra år gammalt och 1867 var första gången något som liknade ett gem patenterades. Amerikanen Matthew Schooley fick1898 det första patentet på gem för papper. Norrmannen och elektroteknikern Johan Vaaler utpekas ofta som skapare av gemet men hans patent är ett år yngre än Schooley s. I dag tillverkas bara i USA drygt ton gem per år.

3 Ängelholms kommun Först ut med TEKIS-TRANS en kund information från hundratals lokala system, äldre nationella system och ibland i det nuvarande systemet RT 90. Samordning viktigt Ängelholms kommun började arbetet med övergången till det nya koordinatsystemet SWEREF redan under hösten Då startade upplägget av mätningarna. - Det har varit ett stort jobb som inneburit mycket samordning och informationsspridning till alla användare i olika verksamheter inom kommunen, säger Christian Andersson, kommunens System- och GIS-ingenjör. Arbetet har inneburit många olika steg från den fysiska mätningen av stompunkter utomhus, upprättandet av det matematiska regelverket, till att tala om hur allt ska förflyttas. Vid själva flytten tas ett samband fram mellan de olika koordinatsystemen, sk transformationssamband som är unikt för kommunen. Geometriska beräkningar görs också för att komma så nära som möjligt men det går inte att undvika att fel uppstår. De tas om hand genom fördelning i restfelsinterpolering dvs felen jämnas ut och fördelas över hela kartan så att de rumsliga reglerna ändå behålls. Förhållandena mellan de olika objekten måste vara kvar. Så en viktig del i processen är att ha en dialog med omvärlden för att sambandet som är unikt för kommunen ska fungera och kartan och verkligheten fortfarande stämma. Den 5 november 2003 tog Lantmäteriet beslut om att Sverige ska införa ett nytt referenssystem SWEREF 99. Det är ett geocentriskt referenssystem/ koordinatsystem som utgår från jordens mittpunkt och härstammar från Europas referenssystem EUREF (European REference Frame). Båda systemen kommer från det referenssystem som GPS utnyttjar. Okänt men viktigt För de allra flesta svenskar har nog beslutet passerat rätt obemärkt. Men fler än vad många tror kommer att behöva använda sig av det. En stor del av den ekonomiska utvecklingen i landet är helt beroende av vad som kallas lägesrelaterade aktiviteter. Det vill säga det behövs information om geografin för att kunna planera LANTMÄTERIET och genomföra v e r k s a m h e t, som till exempel transporter, byggande, miljöövervakning, jordbruk, skogsbruk, totalförsvar och inte minst turism. Globalisering Införandet av SWEREF 99 är ett resultat av att alltfler aktiviteter idag sker över gränserna, såväl kommun- som landsgränser. Fördelarna är många med att ha ett referenssystem för insamling och redovisning av geografisk information som är gemensamt och används av alla. Ett annat viktigt skäl till övergången är möjligheten att få fullt stöd för mätning med GPS i områden med kommunala stomnät. Hittills innehåller de kommunala kartverken och databaserna Tekis-Trans optimalt Den mars gjordes själva övergången till det nya referenssystemet. Något som naturligtvis vore helt omöjligt utan datorer. Christian och hans kollegor i Ängelholms kommun använde Tekis-Trans som verktyg för att hantera transfereringen från det gamla till det nya. - Tekis-Trans är verkligen ett optimalt verktyg som fungerar mycket bra. Det väver ihop GTrans och FME och hanterar slaskformat på ett utmärkt sätt. Vi är mycket nöjda både med programvaran och med Tekis sätt att arbeta och hantera de problem som uppstår, avslutar Christian som har en hel del kvar att göra innan projektet kan avslutas och kommunen kan dra fördel av alla rationaliseringsvinster den nya standarden medför. Ett geodetiskt referenssystem Geodesi Vetenskapen om jordens uppmätning. 3

4 produkter Tekis ärendeprodukter TEKIS-ByggR Utvecklingen av Tekis-ByggR som ska ersätta WinBÄR och DIARK är i full gång. Arbetet är uppdelat i tre delar där varje del är ett eget projekt. Projektet som pågår just nu är Bygg-Ärende I, nästa projekt blir ByggÄrende II och till sist Bygg- Ärende III. ByggÄrende I Projektmålet med ByggÄrende I är att ta fram Tekis nya Ärendekärna och en ersättare för WinBÄR. Enligt tidplanen ska Tekis-ByggR vara klar för distribuerad leverans under kvartal Köping blir den första kunden Implementeringen av Tekis-ByggR hos våra kunder kommer att ske under våren och hösten Den första installationen sker redan under hösten 2007 hos Köpings kommun. Vi räknar med att hinna med den före Tekis-träffen så efter färdigställandet av den första versionen av Tekis-ByggR, som ersätter WinBÄR. Det innebär att DIARK kommer att börja ersättas av Tekis-ByggR någon gång i slutet av ByggÄrende III Den sista etappen av Tekis-ByggR innehåller till stor del nya funktioner som idag inte finns varken i WinBÄR eller i DIARK, till exempel e- posthantering och processtöd. Dessa funktioner kommer att utvecklas som tilläggsmoduler till Tekis-ByggR. Ärendekärnans organisationsmodell En mycket viktig byggsten i den nya ärendekärnan är en organisationsmodell som klarar av kraven på flexibilitet i framtidens kommunala organisation. Organisationsträdet Organisationsträdet har tre nivåer - kommun, nämnd och enhet. Trädet speglar den del av kommunens organisation som berör systemet. När ett nytt ärende registreras vet sedan systemet, med hjälp av organisationsträdet, på vilken enhet, nämnd och kommun som registreringen har gjorts. Kommun Kommunen ligger högst upp i organisationsträdet. Det kan förekomma att flera kommuner är registrerade. Som till exempel om en nämnd sorterar under flera kommuner, vilket kan vara fallet när ett kommunalförbund har en gemensam nämnd. Kommun registreras i ärendet. Nämnd Sorterar under kommun. Det kan finnas flera nämnder till en enhet om till exempel en förvaltning har nämnder från flera kommuner. Nämnden är normalt hållare för diariet, men diariet kan också hållas av en enhet. Nämnd registreras i ärendet. Enhet Ligger längst ner i trädet och är normalt en förvaltning eller en avdelning. Enhet registreras i ärendet. En enhet kan vara hållare av diariet, men normalt är det en nämnd som är det. Kopplingar till organisationsträdet Diariet Diariet kopplas till enhet eller nämnd. Det används för att sätta prefixet på diarienumret/ ärendenumret t.ex. BYGG där BYGG är prefixet. Produkt Produkt kopplas till enhet och definierar vilken produkt, t.ex. Tekis-ByggR eller Tekis-MiljöR, som finns på enheten. att alla då kan ta del av Köpings reflexioner. I förhållande till tidplanen för utvecklingsarbetet gör vi den första kundinstallationen relativt tidigt. Men vi har beredskap för att ta hand om eventuella problem som dyker upp allt eftersom produkten körs. Efter den första kundinstallationen gör vi ytterligare en installation innan vi kommer att släppa Tekis-ByggR till alla WinBÄR-kunder. Vi har valt att kalla den andra installationen för vårt genrep eftersom vi utgår ifrån att produkten då ska vara klar för slutlig leverans. Genrepet är planerat att ske i Eksjö. Syftet med organisationsmodellen är att på ett enkelt sätt spegla kommunens organisation så att systemet kan hålla reda på kommuner, nämnder, förvaltningar/avdelningar (kallas enhet i modellen) och var diarier, handläggare och produkter befinns sig i organisationen. Exempel på organisationsmodeller För att få en idé om flexibiliteten i den nya organisationsmodellen redovisas här två helt olika exempel på förekommande organisationsmodeller som kan hanteras. Organisationsexempel 1 Handläggare Handläggaren är kopplad till den enhet där denne verkar. Om en handläggare verkar på två eller flera enheter anges det i den personliga profilen. Organisationsexempel 2 Planera in Tekis-ByggR i budgeten Införandet av Tekis-ByggR kommer bland annat att kräva konvertering och utbildning för samtliga kunder så ett tips är att ta höjd för detta redan nu inför 2008 års budgetarbete. ByggÄrende II Det övergripande projektmålet med Bygg- Ärende II är att bygga vidare på Tekis-ByggR så att även alla DIARK-kunder ska kunna gå över till den nya produkten. I dagsläget är det vår bedömning att det kan ske ca 6 månader Varje nämnd har sin egen förvaltning. Diariet ligger på nämnderna. Produkten, t.ex. Tekis-ByggR och Tekis-MiljöR, ligger på en enhet. I det här exemplet har varje förvaltning sitt eget diarie och därmed också sin egna diarie/ärendenummerserie samt diarieplaner. En nämnd tillhör två eller flera kommuner, vilket kan förekomma i förbund. Diariet ligger på nämnden. Produkten, t.ex. Tekis-ByggR ligger på en enhet. I det här exemplet får alla ärenden en gemensam diarie/ärendenummerserie men systemet kommer ändå att veta till vilken kommun varje ärende är kopplat. 4

5 Premiär för Tekis På plats en succé direkt! Hur blev GIT 2007? Jönköpingsupplevelsen mars Under de tre mässdagarna hade besökarna på GIT-mässan möjlighet att bekanta sig med den senaste utvecklingen inom Tekis och Oracle. I Tekis monter fanns mycket att se. Det som väckte störst uppmärksamhet var verksamhetssystemet för bygglovshantering och portalen mittbygge.se. Där Andersson får all information kring planera, bygga och bo. Tekis-Trans, också det en nyhet, och den enda lösning som en kommun behöver för att transferera sina koordinatsystem till SWERef 99, oavsett leverantör, drog många intresserade besökare till montern. aktiviteter Att hitta Tekis monter bland alla övriga var inte något problem. Tack vare en monter med högt i tak. Förutom möjligheten att träffa Tekis personal i montern fick mässbesökarna vid flera tillfällen lyssna på Tekis olika föredrag inom ramen för Kartografiska sällskapet. Mässans speciellt inbjudna och enkom influgna Keynote-speaker var Mike Turnill Principal Product Manager, EMEA Server Technologies från Oracle. Hans besök bidrog också till att Tekis monter fick extra uppmärksamhet. Ett nöjt gäng Tekis medarbetare ser fram emot att få återvända till Jönköping och GIT-Mässan Tisdagen den 8 maj 2007 var premiärdag för Tekis nya satsning Tekis På plats. Den första orten som fick besök var Kristianstad och där den gamla Ylle-fabriken, Yllan. På plats fanns 50 personer som i olika grupper samtalade, presenterade och utbytte kunskaper och erfarenheter. Deltagarna fick en värdefull inblick i vad Tekis GIS verkligen är och blev informerade om senaste nytt om portalen mittbygge.se. En portal som bland annat ger medborgare Andersson lättläst och korrekt information om att planera, bygga och bo. Dessutom bjöd programmet på en grundlig genomgång av program och funktioner med tillhörande diskussion inom områdena Kart & GIS, VA, Gata & Trafik, ärendehantering, samhällsplanering samt fastighet och befolkning. Intresserade fick också en inblick i portalen mittbygge. se. Inte ens under lunchen slutade dialogen. Ett trädgårdskåseri med inslag av Sveriges mest kände svensk Carl von Linne blev även det ett uppskattat inslag. Det bestående intrycket är succé där närvaron, dialogen och den personliga kontakten blev träffaranas ledord. Kristianstad och Borås var de första platserna i en rad av återkommande På plats-träffar En aktivitet som vi kommer att fortsätta med även under Välbesökt LV-seminarium hos Sweco Position Nytta och samverkan kring Tekis-LV var rubriken när Tekis, Stockholms Stad/Astando och Sweco Position bjöd in till seminarium på toppen i DN-Skrapan. Sweco var värdar och på programmet stod beskrivning av nuläge, införande och visioner från Stockholm/Astando, och Upplands Väsby kommun. Nyttiga erfarenheter och förklaringar till varför Tekis-LV kommer att ge enhetligare data, mindre dubbelarbete, bättre användarvänliga system med interaktivt kartstöd och en friare utveckling av verksamhetssystem mot LV. Kort sagt det gavs en mångsidig bild av LV:s möjligheter i enskilda förvaltningar, kommuner och regioner. Ett 60-tal personer och Swecos fina arrangemang gjorde dagen till en höjdpunkt för alla. Både för dem som väntar på beslut om att köra igång och för dem som startat arbetet med Tekis-LV, Gata och LTF. Under eftermiddagen visades de olika Tekis-systemen. Problem och lösningar diskuterades tillsammans med parterna från Astando, Sweco och Decerno. Behovet av stöd och konsulting i samband med införanden av olika slag är stort varför både programleverantör och konsulter kommer att hjälpas åt på bästa sätt. Ett stort Tack till alla medverkande; kunder, kommuner och partners för denna högt belägna träff! Utsikten över Stockholm var fantastisk och vi tror att framtidsutsikterna för Tekis-LV är minst lika fantastiska som träffens. Rapport från Henrik Östman, Tekis. 5

6 rubrik Hörs men syns inte En telefonväxel är enligt definitionen en anordning för att sammankoppla och upprätta samtal mellan två eller flera telefonapparater. Många kan framför sig se bilden av en dam sittande vid en vägg fylld med hål. Hon kopplade för hand alla telefonsamtal. De första helt manuella telefonväxlarna installerades i Sverige på 1870-talet. Växeltelefonisterna hanterade då två olika typer av växlar; proppväxlar, där anknytningarna kopplades ihop med lösa proppar och snörväxlar där kopplingen av samtalen gjordes med hjälp av snören som var ordnade parvis i en bordsskiva. Eftersom de hanterades av en person som bara jobbade dagtid gick det inte att ringa när hon slutat för dagen! Hade koll Damen i växeln hade ofta reda på vad som hände på orten. Officiellt var det naturligtvis ingen i någon växel som ens erkände att de hade någon tanke på att lyssna på ett enda samtal men av någon anledning var de välinformerade och stod gärna till tjänst med kunskapen när det behövdes. Makten över hur samtalen kopplades var deras. En begravningsentreprenör tyckte att hans konkurrent fick onaturligt många uppdrag i förhållande till vad han själv fick. Han började misstänka att folk ofta bara frågade efter att bli kopplade till en begravningsentreprenör utan att något namn angavs och att samtalen då hamnade hos konkurrenten. Inte så underligt, eftersom det var konkurrentens fru som var ortens telefonist. Han bestämde sig för att ändra på saken och påbörjade utvecklingen och under 1910-talet kom de första automatiska telefonväxlarna. Automatisering I större skala kom de automatiska telefonstationerna som inte behövde någon telefonist i drift på 20-talet. De manuella växlarna och telefonstationerna i Sverige ersattes under 50- och 60-talen med automatiska telefonstationer och under 80-talet introducerades de programminnessstyrda AXE-växlarna. Stockholms första automatiska telefonstation, Norra Vasa, sattes upp på prov och öppnades Den var sedan i drift, utan avbrott! fram till 1985 då det nya AXE-systemet kopplades in. Men vissa företag tyckte dock att deras manuella växlar fungerade bra så några fanns kvar ända in på 90-talet. Sedan dess är dock alla svenska telefonstationer elektroniska. Mot trenden Idag har många större företag valt att inte ens längre bemanna växeln med egen personal utan köper de tjänsterna, sk outsourcing, av företag som specialiserat sig på att hantera telefontjänster. Men Tekis har valt att gå emot trenden och behålla sin telefonväxel internt inom företaget. Växelsystemet är en Telia Centrex anpassad till Tekis behov med kontor på nio orter. Alla som ringer till Tekis hälsas välkomna av antingen Annika eller Marie. Båda är Tekismedarbetare som kan och vet det mesta om företaget och sina kollegor. Annika Lindegren som finns på huvudkontoret i Köping studerade administrativ data och ekonomi på Mälardalens högskola. Efter studierna i Eskilstuna fick hon jobb inom kommunen och när Tekis startade fanns hon och skötte ekonomin i företaget. Tillika med arbetet i växeln hanterar Annika också andra arbetsuppgifter, allt från löner, leverantörsreskontran och löpande administration till att serva kunder och kollegor i olika situationer. Ett varierat jobb som Annika trivs med. I genomsnitt ringer det cirka 80 samtal per dag till Tekis växel. - Varje gång det ringer, varje samtal är ett litet möte, konstaterar Annika, Och det gäller att jag engagerar mig i den som ringer så att alla upplever att mötet blir positivt. Det är svårt att göra något annat samtidigt. En del som ringer på en persons direktnummer och får besked om att han eller hon kommer in ett visst klock- 6

7 slag ringer ändå till växeln för att få bekräftat och få prata med en riktig människa. Delar på uppgiften På kontoret i Borlänge finns Marie Johansson som tillsammans med Annika sköter Tekis växel. Marie började arbeta på TDP (Trafikdata Produkter) med ekonomi och administration När företaget 2005 köptes av Tekis följde Marie med och idag sköter hon Tekis hela kursverksamhet samtidigt som hon delar växelarbetet med Annika. En normal vecka hamnar alla samtal hos Marie i Borlänge på måndag- och tisdag förmiddag samt under hela torsdagen. Måndag- och tisdag eftermiddag, onsdag och fredag besvaras samtalen av Annika i Köping. Eftersom det är lätt att koppla om samtalen är det snabbt gjort att byta av varandra om andra uppgifter dyker upp som behöver gå före. Precis som Annika tycker Marie om att prata i telefon och uppskattar kontakten med kunderna. VA-ledningar värda att vårda De svenska kommunala vatten- och avloppsledningsnäten har en längd som räcker fyra varv runt ekvatorn. Totalt rör det sig om mil. Många ledningar har legat på sin plats i decennier och allt är bra så länge de fungerar. Men även vatten- och avloppsledningar slits och blir äldre och när något händer kostar det ofta stora pengar att åtgärda akut. Värdet på fungerar finns totalt 57 mil avloppsledningar och 37 mil vattenledningar. En ansenlig mängd mil ledningar som kräver sitt underhåll. Något som utförts kontinuerligt och dokumenterats med hjälp av traditionella metoder som bygger på manuell bearbetning. VabasDuf har funnits installerat men inte använts fullt ut vad gäller Duf-delen förrän nu. - Det svåra är att våga och bestämma sig för att börja arbete i Duf-delen. Nu när vi väl kommit igång ordentligt är det inga större svårigheter. Det går snabbt att få kontroll på vad man gör, säger Christer Ottosson på Tekniska kontoret. Marie Johansson Borlänge Tekis AB är en ledande leverantör av IT-stöd till Sveriges kommuner. Tekis marknadsför produkter i två affärsområden, Samhällsbyggnad respektive Teknisk Förvaltning. Tekis system finns idag i drift hos fler än 270 av landets 290 kommuner. Företaget är sedan lång tid väletablerat på marknaden och ingår i DecernoGruppen AB. Tekis har 55 anställda som är stationerade på ett tiotal orter i Sverige. Företaget omsätter 100 MSEK och är ledande inom en rad områden. Vi söker nu en ny produktiv Affärsområdeschef till vårt Borlängekontor. Annika Lindegren Köping - Det är sällan någon är otrevlig och det händer inte heller så ofta att folk ringer fel, någon per dag bara, säger Marie. Det enda som kan bli lite jobbigt ibland är alla försäljare som ingen vill ta emot! Alla som ringer till Tekis växel kan intyga att både Annika och Marie är trevliga, serviceinriktade, ansvarsfulla och har stort tålamod med alla som ringer. Precis de egenskaper en perfekt telefonist ska ha. För ingen av dem tror på ett helautomatiskt system utan mänsklig kontakt. Produktiv Affärsområdeschef för Kommunala IT-System Vi erbjuder dig som Affärsområdeschef att vidareutveckla affärsområdet Teknisk Förvaltning och dess arbetssätt. Du kommer att arbeta mot en budget och i dina arbetsuppgifter kommer det att ingå ansvar för elva personer, som blandat arbetar med försäljning, utbildning, konsulting, support och kundvård. Du är en duktig ledare och tycker att det är roligt att coacha din personal så att de trivs och utvecklas med sitt arbete. Ansökan omgående. Vill du först veta mer om tjänsten? Gå in på alla de milen ledningar, om de skulle köpas idag, är uppskattningsvis 350 miljarder kronor. Att vårda den investering som är gjord genom att sköta och förnya investeringen på ett optimalt sätt är en viktig uppgift för en kommunal VA-förvaltning. VA-planering med hjälp av Vabas-Duf I Skövde kommun med sina invånare Rätt från början Mellan åren 2000 och 2006 har mellan och meter ledningar TV-inspekterats per år. Uppgifterna läses in automatiskt och resulterar i ett planeringsunderlag att arbeta efter. - En viktig erfarenhet är att lägga in uppgifterna på rätt sätt för att kunna göra bra sökningar. Det är först när man verkligen kan programmet bra som det är idé att göra egna förbättringar. Om man gör en utsökning på en gata, måste all viktig information som finns om VA-ledningarna i systemet komma fram. Därför bör man arbeta fullt ut i Duf-delen, fortsätter Christer. En erfarenhet som Skövde också gjort är vikten av att låta den som både kan programmet Vabas-Duf och VA-planering bra lägga in en större post första gången. Det underlättar för att få allt att fungera bra från början och ha som en sorts mall för fortsatta inmatningar. - Dessutom har vi andra någon vi kan rådfråga om det uppstår problem, tillägger Christer som erkänner att det finns inga pärmar som fungerar så bra som när uppgifterna finns i Vabas- Duf. - Men det värsta av allt är ju att jag själv inte blir lika oumbärlig längre, eftersom andra själva kan söka upp sina uppgifter, avslutar han med ett ironiskt leende på läpparna. 7

8 Nionde Tekis-träffen är mindre än ett halvår bort och i vår planering är det mesta på plats hoppas att ni också kommer att vara det när vi drar igång den 20 november (eller kanske redan under den populära pubkvällen på måndagen den 19e!?). Inför Träff2006 gjorde vi en del förändringar, framförallt när det gällde utställning och tidsschemat. I den enkät som närmare 400 deltagare fyllde i framgick det tydligt att vi hittat rätt, och att Produktträffarna var en mycket viktig del i sammanhanget. Årets Träff tar avstamp i det vi gjort innan men vi försöker hela tiden vara öppna för nya idéer och möjligheter att göra en ännu bättre Träff. En av nyheterna är att vi parallellt med produktträffarna Dag 1 arrangerar ett antal seminarier som vi hoppas och tror till viss del kommer att locka en annan kategori besökare (men som naturligtvis är öppna för alla!). En annan förändring är att vi försöker att minska trängseln i utställningen på Plan 2 genom att flytta ner några av utställnarna till Plan 1 dit vi själva flyttade förra året vilket var väldigt lyckat! Den detaljerade Träffinbjudan skickas ut i början av september men... Anmäl dig redan nu på Välkommen! Produktträffarna är grundbulten Huvudprogram KART & GIS Topobase 2008 & Tekis tilläggsprodukter Erfarenheter från SWEREF99 Planmodul i Autodesk MapGuide Redovisning av kundprojekt Tips & Trix i Autodesk BYGGLOV Tekis-ByggR samt Tekis-ByggR och GIS Lantmäteriets syn på Bygglovsprocessen ByggaVilla.se e-tjänster och integrationer FASTIGHETER, BYGGNADER OCH BEFOLKNING Nya Tekis-FIR och Tekis-KID Integration av Tekis-FIR i nya Ärendekärnan Möjligheter, Tips & Trix med Webb Spatial Tekis-FIR, vad är det? Geografiska och administrativa områden RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänsten Syd Kunderfarenheter CORE SOS nya modulen Workshop visningar modulvis CORE s användarförenings årsmöte Försäkringsbolagens roll FYSISK PLANERING/ SAMHÄLLSBYGGNAD Nulägesrapport från Novapoint SIS/TK 501 Fysisk planering, Boverket Tips & Trix Novapoint och Autodesk Redovisning av kundprojekt VATTEN & AVLOPP Tekis-VA, Aktuellt utvecklingsläge Svenskt Vatten informerar Gruppdiskussioner utifrån i förväg inskickade förslag och frågor SKOLSKJUTS Inför nästa generation av Skolskjuts Tips & Trix Årets sponsorer är: GATUUNDERHÅLL Nyheter och metoder i Tekis-Gata Konventering, införande och kvalitet på vägnät Beläggningsplanering & prioritering mot budget Arbeta med driftområden och uppdrag Datafångst inventering och vägytemätning LOKAL VÄGDATABAS Seminarium om LV kommunikation - WMStjänster, datautbyte med andra system, XML, osv Bygga vägnät, gatunamn, prenumeration färdigt för verksamhetssystemen - Worksshop Kommande utveckling/möjligeheter LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Presentation av genomförd utveckling 2007 Kommande nyheter Önskemål från användarna Intressanta föreläsare inom verksamhetsområdet Visioner och diskussioner TRAFIKDATA Status pågående utveckling Presentation av kommande system Önskemål från användarna Intressant föreläsare FLYTTNING AV FORDON Presentation av genomförd utveckling 2007 Kommande nyheter Producentansvaret hur blev det? Tips & Trix PARKSKÖTSEL Aktuellt utvecklingsläge Tekis-PARK Lekplatsbesiktningar Vad kommer att skilja i den nya lagstiftningen Tips & Trix ARKIVA Tips & Trix med AGS-Advance Vi vill skanna själva Hur gör man som kund? Studiebesök hos Arkiva (Servicebyrån) Måndag 19 november Kl 19: Träff-Pub med enkal mat, underhållning och social samvaro för alla som kommer tidigt. Tisdag 20 november 8:00 Incheckning, utställning & fika 9:00 Inledningstal 9:15 Tekis idag! 9:45 Huvudsponsorerna 10:30 Per Hellqvist 11:00 Utställning 12:00 Lunch 13:00 Produktträffar/Seminarier Kart & GIS Bygglov Fastigheter, byggnader & befolkning Räddningstjänsten Fysisk planering/samhällsbyggnad Vatten & Avlopp Gatuunderhåll Lokal vägdatabas Lokala trafikföreskrifter Trafikdata Flyttning av fordon Park Skolskjuts Arkiva Seminarier; Oracle, Symantec, Mittbygge 19:00 Drink i Evenemangshallen 19:30 Middag & dans till levande musik i restaurangen och Diskjockey På hörnet Onsdag 21 NOVEMBER 9:00 Produktträffar - se Dag 1 (ej IT-semin.) 12:00 Lunch & utställning 13:30 Föreläsning: Kenth Hultqvist 15:00 Avslutning 8

9 Tekis-träffen Fem månader kvar till nionde Tekis-träffen! Vi ligger långt framme i planeringen och kan här presentera en del av innehållet. Detaljprogrammen skickas ut första september, men du kan anmäla dig redan nu. Föreläsare en inspirerande och viktig del av Träffen Nyhet Dag1: IT-Seminarier IT-säkerhet idag Hett ämne som berör oss alla. Per Hellqvist från Symantec är en av de största experterna inom området och kommer att utveckla ämnet som han pratar om inför församlingen på förmiddagen. Träffens externa föreläsare i kongresshallen är ett uppskattat inslag. Ämnena har varierat kraftigt från Ola Skinnarmos skidtur till Nordpolen till Gunnar Wetterbergs tidsresor och Jonas Birgerssons strategier. Den kanske mest uppskattade var hjärnkirurgen Nils Simonsson som trollband oss med sina spännande tankar hjärnan med en humor som gav kraftiga skrattkramper! David Lega gjorde succé 2006 Gemensamt för alla dessa är att vi försökt boka en föreläsning med ett ämne som kan ge oss alla en tankeställare, som kan ge något i det dagliga arbetet och livet. När vi sökte ett namn för årets Träff sa vi att vi ville ha någon som var lika bra som Simonsson, som både kan trollbinda och ge oss ett gott skratt. Svaret vi fick från kontakter och andra referenser var: Då ska ni ha Kenth Hultqvist! SOA tjänstebaserad arkitektur SOA (Service Oriented Architecture), eller på svenska tjänstebaserad arkitektur, är ett hett ämne som Håkan Jansson från Oracle har skrivit om i senaste numren av TekisNytt. Ta chansen att höra honom brodera ut under 45 minuter. Mittbygge är namnet på en webb-portal med visionen: Skapa en ingång till all information och alla tjänster som familjen Andersson har behov av för att effektivt kunna planera, bygga och bo i sin villa. Presenteras av Tekis. Kenth Hultqvist en av sveriges mest bokade föreläsare Kenth Hultqvist är före detta legendarisk förbundskapten för Svenska Bandylandslaget, coach, utbildare och talare med en bakgrund innefattande beteendevetenskapliga studier och arbete som utbildnings- och informationschef. Talar bl.a. om ledarskapet, teamutveckling förändringsarbete och om individen kontra laget samt om betydelsen av att ha visioner. Hur behandlas personalen? Bra förhoppningsvis, för verksamhetens framgång är helt beroende på hur väl chefen kan motivera sina anställda. Genom medarbetaransvar och teambyggande kan man inte bara få personalen att Per Hellqvist säkerhetsexpert på Symantec Per Hellqvist, känd talare på mässor, i radio och TV, har i många år varit frontfigur och talesman inom informationssäkerhet. Per har pekat på den större bilden, att informationssäkerhet inte bara handlar om virus utan komplexa samband mellan verksamhet och teknik. trivas, de kommer att utföra stordåd. Kenth Hultqvist vet, för efter närmare två decennier i näringslivet och en lång idrottslig karriär som spelare och tränare har han upplevt vad coachning kan ge ett lag. Kenth Hultqvist talar gärna om sin syn på förändring. Han gör det med stort engagemang, stor entusiasm och med sprudlande energi. Förändringsprocessen är i princip densamma för en individ som för en organisation. Kritik av den nuvarande situationen, ifrågasättandet av gamla sanningar, letandet efter svar. Men, här måste man tänka stort och nytt, för det är helheten och resultatet som räknas. Per Hellqvist arbetar som säkerhetsexpert på Symantec. Han har en stor och bred erfarenhet runt IT-säkerhetsfrågor. Han har initierat Svenska Viruslistan, är aktiv medlem av SigSecurity, Näringslivets Säkerhetsdelegation och VForum. För sitt arbete har Per fått två säkerhetsstipendier för sin förmåga att ta komplexa säkerhetsbegrepp och göra dem förståliga för vanliga människor. På Tekis-träffen kommer Per att tala om det moderna kommunikationssamhällets insatser på säkerhetssidan. - Vilka risker kommer vi aldrig att kunna skydda oss mot? - Vad innebär det för oss som individer. - Hur skyddar vi vår integritet! - Vet alla allt om oss eller har vi en någon skyddad plats att vara på? - Kommer vi att ha några hemligheter för arbetsgivare, vänner och familj? Är Georges Orwells bok 1984 endast en blek skugga av dagens verklighet? 9

10 utvecklingar MoveITS mordernt och användbart! göra exporten endast en gång. I planeringsmodulen planeras vilka vägar mätningen ska genomföras på. Här finns inga restriktioner på vägnummer eller gatunamn. Vilka företeelser och attribut som ska mätas in vid detta mättillfälle väljs också. (Bild. 1) Enbart godkända värden visas och kan användas vid inmätning. VV-MoveITS Vägverket har under en längre tid använt fältinmätningssystemet FIKS för inmätning av företeelser utmed vägnätet. För att möta dagens krav behövde systemet uppdateras. Men istället för att göra förändringar i FIKS valde Vägverket att använda MoveITS och anpassa det för att klara kraven. Anledningen till att valet föll på MoveITS var att systemet använder de svenska standarder som både NVDB och Tekis-LV bygger på och att MoveITS grundläggande funktionalitet klarade testerna som gjordes i ett inledande skede. Bild 1. Del av skärmbild för Urval av företeelser och attribut. Gata-MoveITS Tekis gatukunder behöver en ersättare till inventeringssystem Nordic. Även för dessa är MoveITS ett modernt och lämpligt inventeringsverktyg. Efter att vägverket vid årsskiftet beställt ett antal MoveITS-licenser har några av Tekis större kunder som Gatubolaget i Göteborg och Stockholms Stad, bett om utökad funktionalitet i MoveITS. Bland annat finns behov av konditionsbedömning av beläggningar, för test under denna mätsäsong. För nästa säsong, 2008, kommer förhoppningsvis ett antal PC- / handdatorer av typ Gata-MoveITS att användas av Tekis kunder. Samma hårdvara och baspropgramvara kan också användas för inventering av skyltar med mera. Arbetssätt En fältinmätning med VV-MoveITS börjar med att det vägnät som ska användas vid inmätningen exporteras, i Vägverkets fall, från NVDB. Exporten av vägnätet sker tillsammans med ett utdrag ur datakatalogen (beskrivningen) för de företeelser som ska mätas in, till en planeringsmodul. Valfritt antal företeelser kan väljas. Kommer inga förändringar i grunduppdraget Planeringen läggs sedan in i den mobila enheten, en PC med tryckkänslig skärm. Valen som är gjorda i planeringsmodulen bestämmer utseendet på gränssnittet för inmätningen. Beroende på hur många företeelser och hur många attribut på företeelserna som valts, förändras utseendet på gränssnittet. Före inmätningen startas kan vissa administrativa eller mättekniska uppgifter läggas in i mät-pcn som namn på inmätare eller positioneringsmetod. (Bild. 2) Här finns även möjlighet att kalibrera trippmätaren. När inmätningarna genomförs, körs mätbilen av en person. Samtidigt utförs inmätningarna av en annan person genom att klicka på skärmen. I exemplet i bild 3 pågår registrering av Vägräcke i vägmitt och på höger sida, vilket indikeras av att Stopp -knappen syns. För vägräcke på vänster sida pågår inte inmätning, men den kan påbörjas eftersom Start -knappen syns. Gränssnittets utseende påverkas av i vilket läge mätarbetet befinner sig i. Bild 4 visar att fem företeelser är valda för inmätning och just för tillfället är en vägräckesinmätning aktiv. När mätuppdraget är genomfört kan lagrade data exporteras till grundsystemet, i Vägverkets fall NVDB, och för Tekis kunder Tekis-Gata. Bild. 2 Del av skärmbild för Inställningar. Bild 3. Del av skärmbild för inmätning. Bild 4. Del av skärmbild för inmätning. 10

11 Mitt liv är en huvudprocess Del 2 Fortsätter från TekisNytt Nr 1, Vakna-till-Frukost - (VtF) processen rullar vidare och familjen förflyttar sig till köket. En insikt i detta läge är att det är jag som är själva processmotorn i min vardags-soa miljö dvs det är jag som driver processen framåt. Det man också kan konstatera är att jag och min hustru agerar som ett feltolerant tvånodskluster för exekvering av dessa processer. Processer som inte får stanna under några omständigheter. Det är till och med så, att vi enkelt och snabbt kan lägga till ytterligare resurser i klustret i form av mor- och farföräldrar. Och detta med minimal konfiguration. Med andra ord en GRID. Vem är Håkan? Håkan Jansson är produktchef för SOA och integration på Oracle Svenska AB. Han har arbetat i IT-branschen med databaser och middleware i närmare 15 år. Håkan är en av Oracle Sveriges experter på GIS och har i den rollen varit med på Tekis-träffen de senaste sju åren. Väl i köket och det är dags att äta frukost. Vi kan vi notera att processen har flyttat sig till ett annat rum eller ett annat system om man så vill. En relevant jämförelse med SOA inom IT är i detta läge att ett affärsflöde flyttar sig mellan IT-system och använder de funktioner som finns i det relevanta systemet. Man bygger inte in alla funktioner i alla system, lika lite som man bygger en toalett i köket. Alternativet till en processorienterad lösning i min pappavardag hade ju varit att jag via någon slags integration lämna över barnen till någon annan person som står i köket och tar vid där. Den typen av föräldraförsäkring har inte Sverige råd med. Detta skulle kunna jämföras med ett fenomen som kallas, Stovepipes eller stuprör på svenska, dvs IT system som är isolerade från varandra. Nu vrider vi raskt fram klockan till middagstid för att se hur några andra delar av en SOA infrastruktur passar in i hemmapappans vardag. Middags processen startas oftast av att ett meddelade på husets meddelandebuss. Något man inom IT kallar för en ESB (Enterprise Service Bus). Meddelandet lyder, maten är klar och skickas inte ut till någon speciell mottagare, det är en så kallad publish eller meddelande publicering. Alla som är intresserade av mat och hör meddelandet kan hörsamma det. Om meddelandet av någon anledning inte når de berörda parterna så fångas detta upp av en felhanteringsmekanism och en omsändning sker. En annan komponent som ofta ingår i en SOA arkitektur är en Rules Engine, på svenska en regelmotor. En Rules Engine har även sin givna plats i en hemmapappas vardag. Eftersom det är svårt att modellera alla tänkbara situationer som kan uppstå under Äta middag processen kan det vara bra att hjälpa till att styra processflödet med regler. En regel kan vara att det serveras ingen mat om inte allas händer är tvättade. En annan regel kan vara att om, processen är klar inom en viss tidsrymd, med andra ord alla äter snällt upp all sin mat, och att detta infaller under en helg, så kan det ges utdelning i form av glass till alla inblandade. Detta är så sällsynt att det knappast är värt att modellera upp en process för, men det kan vara bra att ha en sådan regel. Man kan också tänka sig att det kan ges utdelning i form av glass vid andra tillfällen. Förutsatt att vissa kriterier möts kan processägaren helt sonika bestämma att det är lördag trots att det är en sketen torsdag. Det kan vara regler som säger att om pappa inte behöver säga ordet nej mer än 400 gånger och inte heller behöver säga meningen: Du får inte göra så. mer än 50 gånger på en och samma dag så gäller regeln Autolördag. Alltså ingen regel utan undantag. Inom näringslivet är det förstås andra, mycket mer lättförutsägliga företeelser som räntan, dollarkursen och oljepriset som kan påverka ett flöde med hjälp av regler. Om det nu är så att mitt liv är en huvudprocess och jag är min egen processmotor. Vem är då processägare? I mitt fall så är det nog i realiteten ett ansvar som delas mellan mig och min hustru. Vi har båda ett intresse av att processerna inte bara exekverar utan även att kvaliteten på innehållet i processerna är god. Något man inom IT kallar får BAM (Business Activity Monitorning). BAM används för att ha momentan kunskap om vad Det är svårt att modellera alla tänkbara situationer som kan uppstå under en Äta middag process. som sker i processen. Via sensorer eller fyrar fångar man upp för processen kritisk information så att processägaren kan analysera dessa och fatta intelligenta, eller åtminstone informerade beslut om processen. Ett exempel skulle kunna vara att pappa får veta att storebror inte äter lunch ordentligt på dagis. Då vill pappa (processägaren) kunna sätta in stödåtgärder i form av mellis. Denna typ av information är det viktigt att pappa får direkt. Utan BAM skulle Pappa behöva vänta på nästa rapport från familjens beslutsstödssystem. Och först då försöka förmå en lätt utmärglad storebror att äta hela veckans uteblivna luncher och ett helt knippe bananer. Information från BAM skulle även kunna ligga till grund för ett beslut om att byta Outscourcing partner (Dagis). applied technology Precis som inom IT, är säkerhet en självklarhet i hemmapappans SOA miljö. WS-Security är en standard inom IT och den tillämpas även i hemmet. Det som WS-Security låter oss göra är att kryptera trafiken mellan olika tjänster. Ett exempel på hur det används i hemmet är när pappa och mamma resonerar om huruvida storebror ska få en kaka. Vi är då så listiga att vi bokstaverar ordet K A K A eller säger på utrikiska Cookie. Storebror är helt aningslös om de stora och viktiga beslut som tas över hans huvud och kan inte påverka processen. En annan säkerhetsstandard som tillämpas är SAML (Security Assertion Markup Language). SAML låter oss identifiera oss för varandra på ett standardiserat sätt. Detta är otroligt viktigt då vi interagerar med andra t ex när storebror ska lämnas på dagis. Man vill ju vara rätt säker på att den som tar emot storebror faktiskt jobbar på dagis. Jag hoppas att ni, när ni nu har läst detta, har kommit till samma slutsats som jag. Verkligheten är SOA baserad! Då är det ju självklart att våra IT-system skall vara det. Håkan Jansson Produktchef SOA och integration Oracle Svenska AB 11

12 nyheter TekisNyheter Ny driftmodul i TEKIS-GATA Nya driftmodulen i Tekis-Gata är klar för leverans. Den kommer att levereras till Stockholms stad i juni för test och synpunkter. Modulen är mycket flexibel och gör det möjligt att skapa driftuppdrag på alla företeelsetyper som finns registrerade i grundmodulen i Tekis-Gata. Arbetsgången i driftmodulen är följande: Skapa uppdrag: Varje aktivitet definieras som ett uppdrag med en rubrik, namn på aktivitet, anläggningsdel, prioritet och vem som utför aktiviteten. Dessa drift- och underhållsaktiviteter kommer att levereras med en standarduppsättning men kan lätt kompletteras av användaren med egna önskemål. Ett uppdrag består av en aktivitet som utförs enligt viss prioritet inom ett område. Aktivitet: En driftåtgärd = aktivitet omfattar en viss anläggningsdel och kombineras med en av de registrerade prioriteterna inom ett eller flera områden. Samma aktivitet kan återkomma i flera områden med olika prioritet. En standarduppsättning av aktiviteter kommer att ingå i Driftmodulen Område: Ett driftområde skapas ur en lista av gatunamn och tillhörande länkar eller genom ett urval i kartan. Området kan användas för en eller flera aktiviteter och med olika prioritet. Summering av mängder längder, ytor, antal i ett område görs utifrån registrerad mängd i grundmodulen som återanvänds i driftmodulen. Utförare: Kan registreras för hela uppdraget eller per objekt - gatudel. Planeringsmodulen med besiktning och beläggningsplaner tas fram på samma sätt. Under utvecklingsarbetet har vi under flera år haft en dialog med referensgruppen. Modulen utgår från både Galant och GBAS/GatuPling och baseras på Bära eller Brista vid bedömning av beläggningars kondition. Första PLING-konverteringen En första genomgång har gjorts med bland andra Leif Rahm, Gatudata, Andes Troberg, Tekis om konvertering av Pling-nät och företeelse till Tekis-Gata. Första testet genomförs med ett mindre, nyinventerat nät över Hällefors kommun som ingår i Bergslagens Kommunalteknik. Leif har förberett en konverteringsprogram från GBAS/Pling som skapar företeelser vilka knyts till vägnätet och laddas till Tekis-Gata. Hålklippt vägnät från NVDB är beställt, nu väntar vi bara på denna leverans för testkonvertering. Därefter står Haninge på tur som dessutom ska hålklippas enligt en helt ny metod. Ett test som görs tillsammans med Vägverket. Göteborgs gatuföreteelser konverterat till Tekis-Gata Nu är till slut - Göteborgs databas konverterad till Tekis-Gata. Efter långa körningar mellan Jul och Trettondagshelgen skapades företeelser som senare laddades i Göteborgs skarpa databas. Störst i landet just nu. Efter några dagars driftstopp kunde sedan tester och kontrollkörningar göras av personal på Gatubolaget som verifierade att konverteringen var riktigt. Stort tack till Bengt-Olof Brinkenberg, Gatubolaget och Bengt Andelius, Göteborgs Stad med kollegor som testat och hjälpt oss med den stora konverteringen. Beställningar och leveranser Nu har vi 40 beställningar av Tekis-LV, Gata och LTF. Det inkluderar en Tekis-Gata till Åland och några kommuner som startar upp Formulär skapat i driftmodulen. Tematisk redovisning i kartfönstret med Tekis-LV och LTF. Vi är mycket glada åt alla beställningar som kommer att ge våra användare nya moderna verksamhetssystem. Men det innebär också att kön just nu blivit lite lång. Leveranserna kan därför dröja lite längre än vad vi planerat. Vi jobbar på och under hösten ska vi vara ifatt. TEKIS-VA Tekis efterföljare till Vabas är stort men också litet. Genom sin moduluppbyggnad kan kommunen välja vilka moduler som passar bäst. Grunden är alltid Tekis-VA Karta. Målet är att Tekis-VA ska utgöra navet i VA-förvaltningen där, förutom Vabas egna moduler, information erhålls även från andra leverantörers programvaror, exempelvis debiteringssystemet. Parallellt med utvecklingen av nuvarande moduler pågår programmering av två nya moduler, fett/oljeavskiljare och stuprör/dagvattenhantering. Fett/oljeavskiljare Anläggningsdata föreslås omfatta tekniska data med funktioner som separat sand/slam, nivålarm, klass, dämpskärm, uppehållstid, 12 TEKIS TB-bas för Autodesk Topobase 2007/2008 Färdig för distribution. Innehåller all funktionalitet i tidigare KB2func kompletterad med funktioner från Verktygslåda/Tolkning. Stöd för att läsa från olika datakällor. TEKIS TB - VAbanken Levererans startar i juni. TB 2-GML Installerades vecka 19 i Västerås och innebär att kommunen nu kan leverera sin fastighetsbildning enligt formatet GML ver Lösningen är baserad på TB2. dimensionering, ytbelastning, recirkulation, avluftning, köksinformation mm. Tillsyn/kontroll kompletteras med specifik information för fett- och oljeavskiljare såsom tömning, behöver tömmas, tömningsprotokoll, miljöbesiktning, godkänd ja/nej, provtagnings-resultat ja/nej mm. Fastighetsinformation fås via Tefat-FIR eller genom egen inmatning. Fastighetsinformationen kompletteras med fält för inskrivning av en eller flera verksamheter på fastigheten. En viktig del är korrespondens med fastighetsägaren avseende information om utskick, dnr, svar, påminnelse samt hänvisningar till andra kommunala ärenden/bygglov/ändringsanmälan. Sökmallar/rapporter anpassas för fettoch oljeavskiljare. Införande av TB (2007/2008) Två uppdrag genomförs för att skapa en spatial databas som ska nyttjas tillsammans med Autodesk Topobase 2007/2008 och TBbas. Båda är konverteringar från AutoKa PC. Stuprör/dagvattenhantering Modulen hanterar information om hur dagvattnet omhändertas. Fastighetsinformationen kompletteras med information om fastighetens tak- och gårdsytor samt hur fastighetens stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till lednings-nätet för spillvatten, kombinerat eller dagvatten alternativt LOD eller utkastare. Redovisning av fastighet-ens dagvattenstatus via Tekis-VA Karta. Sökmallar/Rapporter anpassas för stuprör/dagvattenhantering. Korres-pondens med fastighetsägaren med information om utskick, dnr, svar, påminnelse och anteckningar om åtgärd. Korrespondensen kommer att samordnas i de båda nya modulerna och med nuvarande avtalsmodul. För mer information kontakta Bertil Olsson

13 Hög puls på Tekis support! Kompetenta och erfarna! Engagerade och seriösa! Det är hur våra kunder uppfattar Tekis och det tackar vi för! Ni beskriver oss också som samarbetsvilliga och aktiva. Det känns också mycket bra. Titta gärna på kurva här bredvid för att se alla omdömen om oss. statistik&historia För andra året i rad har vi på Tekis genomfört en kundenkät med fokus på Tekis Support. Merparten av frågorna var desamma som föregående år så att vi ska få en bra jämförelse över åren. Vi vet att vi inte gör allt bäst men vårt mål är att alltid bli bättre. Bland er som har svarat har flest FIR, ECOS, KID och Winbär. Det högsta snittbetyget för produktsupport ger ECOS kunder med betyget 4,29 på en fem-gradig skala. Tekis jobbar med ett Nöjd Kund Index (NKI) som baseras på medelvärde av frågor kring nöjdhet, förväntningar och serviceupplevelse. NKI för 2007 hamnade på 3.6, samma nivå som föregående år. Då låg serviceupplevelsens medelvärde något högre än föregående år. Vad gäller serviceupplevelsen är 63% positiva jämfört med 59% förra året. 10% är negativa jämfört med 12 % förra året. Vi har alltså fått ett något bättre omdöme och det sporrar oss. De frågor som skattades som viktigast för användare av våra system är kompetens/produktkunskap (63%) och snabbhet/punktlighet att återkomma (61%). Vi vet att det är av stor vikt att supporten kan ge snabba svar men lösningen är inte självklar med alla 30 produkter och 300 olika moduler. Vi jobbar dock med att alla ska känna att rätt support kommer i rätt tid. Ett stort tack till alla de kunder som ställt upp och lagt ner tid på att besvara våra frågor. Vi hoppas att kunna återkomma nästa år för att se om vårt fortsatta arbete med att förbättra supporten har givit resultat. Kontakta oss gärna på med frågor, funderingar eller synpunkter på hur vi jobbar. Tekis supportgrupp Kungen, Joe Labero. Ingvar Kamprad, Mats Wilander, Carolina Klüft, Östers IF Ingen kan mäta sig med Carl von Linné! Carl von Linné är troligen Sveriges och Kronobergs mest internationellt kända person genom tiderna. Kändisskapet grundar sig bland annat på hans verk Systema naturae (1735). Ett klassifikationssystem för växter och djur som är känt över hela världen och som används fortfarande. Carl Linnaeus föddes som prästson i Råshult, i Kronobergs län den 23 maj På en av sina resor träffade Carl Sara Elisabeth Moræa från Falun som han gifte sig med adlades Carl till von Linné och den 10 januari 1778 dog han i Uppsala och är begravd i Uppsala domkyrka. Efter familjens flytt från Råshult till Stenbrohults prästgård vaknade Carls kärlek till naturen. Han sa om trädgården, att den med modersmjölken inflammerat min håg med outsinlig kärlek till örterna. Det var tänkt att Carl skulle bli präst, men intresset för botanik imponerade på en läkare i Växjö så han sändes till Lund för universitetsstudier. Efter ett år, 1728, flyttade han till Uppsala för att fortsätta studera medicin för mer framstående professorer än vad Lund kunde erbjuda utnämndes Carl till professor och fick då hand om Rudbecks gamla trädgård, som i dag heter Linnéträdgården. Carl var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog, han var också filosof och en skicklig läkare, lite av en dagens friskvårdskonsulent. Han genomförde ett stort antal vetenskapliga resor i Sverige och åkte runt i Lappland, Dalarna, Skåne men även till andra länder. Linnés sexualsystem, Systema naturae, publicerades i Nederländerna. Linnaea borealis har fått sitt släktnamn efter Linné. En blomma som upptäcktes under Linnes lappländska resa. I dag är den Smålands landskapsblomma. 13

14 aktuellt ARKIVA - storebror I företagsvärlden pratas det mest om moderbolag och döttrar. Egentligen är Arkiva ett dotterbolag till Tekis men vad gäller ålder och erfarenhet är det svårt att använda något annat begrepp än just storebror. Arkiva startades för snart 40 år sedan. Den åldern inom IT-branschen är aktningsvärd och går inte spårlöst förbi. Mycket har hänt sedan Uno Östling startade Arkivas verksamhet Hans idé att lagra dokument i nummerordning på mikrofilm och söka i en separat datalista, var på den tiden revolutionerande. När han lanserade mikrofilmstekniken tillsammans med databastekniken var det starten för en betydande rationalisering inom arkivhanteringen. Datorn han använde var en minidator av märket IBM S/ hade verksamheten växt och Uno insåg att han behövde få in nytt blod i företaget. Per Mårtensson som under några år hjälpt Uno med en del jobb fick erbjudandet att köpa firman. Per arbetade på Wirsbo bruk och hade just fått erbjudande om att bli datachef där. Han tackade nej till att bli anställd, sa upp sig och köpte Arkiva. De första åren var lite tuffa, säger Per. Det fanns inte utrymme för några extra vaganser. Och även om vi nu har det bättre så gäller det att inte göra alltför stora utsvävningar. Vi satsar på utveckling av våra produkter, våra kundrelationer och att personalen ska trivas. Pers pralin Nyligen reste jag till Rotterdam tillsammans med min yngsta dotter. Hon hade fått möjligheten att delta i ett antal masterclasses under ledning av namnkunniga mästare i klassisk trombon. Och jag behövde några dagars ledighet. En masterclass fungerar så att eleven ställer sig på scenen och spelar ett på förhand valt stycke. Mästaren lyssnar noggrant för att upptäcka vad som kan göras bättre. För oss vanliga dödliga är skillnaderna subtila, och knappt hörbara, mellan mindre bra och bra. Sista masterclassen var öppen för allmänheten och skedde inför en stor publik av åhörare. I Rotterdam är intresset stort, staden är världsberömd bland trombonister. Min dotter var mycket nervös. Hon hade inte insett storleken på arrangemanget. När det blev Arkiva är lite av en paradox - inom företaget finns det senaste inom arkivtänkandet grundat på den nya webbtekniken, parallellt med den gamla, traditionella fullt fungerande mikrofilmstekniken. Digitala medier i alla ära men arkivbeständig mikrofilm är fortfarande oslagbar i sin arkivbeständighet, till en mycket låg kostnad. Idag skannar flera av kunderna själva och Arkiva präglar den digitala bilden på en mikrofilm. Orden hantverkskunnande, tradition, kvalité och nytänkande beskriver vad Arkiva står för. Basen i verksamheten är kunnandet om den rationella hanteringen av pappersflödet i en organisation. Som kund är det många års erfarenhet i arkivfrågor man får tillgång till köpte Decerno-koncernen, i vilken också Tekis ingår, Arkiva av Per Mårtensson som fortsatt driva bolaget som VD. Det har fungerat bra i tre år nu och fördelarna är många med att vara en del i ett större sammanhang och kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud, säger Per. Arkivas verksamhet är uppdelad i två affärsområden. Servicebyrå där kunden får hjälp med hela kedjan av dokumenthanteringen från skanning, mikrofilmning, databasuppbyggnad, och kopiering till långtidsförvaring av originalfilm. Metoderna som används är certifierade av Statens Forskning- och Provningsanstalt. Programutveckling är den del av Arkiva där utveckling, och kvalitetssäkring av programvaran sker. Affärsområdet rymmer också tjänster som kundstöd, installation av system och utbildning. hennes tur att spela så kunde till och med jag höra att andningen inte var som den brukar. Tonerna liksom stöttes fram. Men efter någon minut så inträffade en förändring. Hon slöt ögonen, stängde omvärlden ute, och koncentrerade sig maximalt. Nu hörde jag hennes ton. Mjuk, melodisk och nyanserad. När hon var färdig med stycket så dånade applåderna. Mästaren, Michel Bequet, hade dock en del att säga om utförandet. Det var med spänning jag såg min dotter ta emot hans synpunkter och, trots sin utsatta position, prova förändring. Jag blev imponerad över allvaret och engagemanget hos Michel Bequet. Han vågade vara mästare. För mig blev resan dubbelt värdefull. Förutom att umgås med min dotter så hade jag också erfarit något nytt. Att nå sina mål handlar mycket om att våga utsätta sig för kritik. Och inte minst att sedan våga prova något som känns obekvämt och ovant. Men att ge konstruktiv kritik är nog ännu svårare. Det är dags att börja uppskatta dem i vår omgivning som vågar. lätt sudoku HAA/ Lösning i nästa nummer. Lösning till förra nummrets

15 Höstens Kurser! Läs om höstens kurser i kursplanen som nu finns på vår hemsida Alla våra populära webbutbildningar presenterar vi kontinuerligt under rubriken Utbildning/Kursaktuellt. Gå in och titta! Där hittar du kommande tillfällen att välja mellan. Passa på att anmäla dig till höstens utbildningar redan nu. Har ni speciella önskemål skräddarsyr vi gärna en kurs för dig och din arbetsgrupp som passar just er. Välkommen med anmälningar och förfrågningar till marie. tfn aktuellt + lätt&blandat Marknadskalendern höst 2007 Ämne Plats Tidpunkt MapInfo Användarkonferans Stenungsund aug Tekis På plats Västerås 6 sep Tekis På plats Falun 7 sep Tekis På plats Piteå 11 sep Tekis På plats Örnsköldsvik 12 sep Tekis På plats Östersund 13 sep VA-mässan Göteborg sep ESRI konferens EUC 2007 Stockholm sep Kommunalteknik 2007 Halmstad 3-4 okt Användarmöte - Räddningstjänsten Uppsala 3-4 okt GeoInfo 2007 Gävle okt Användarmöte - Miljö&Hälsa Sånga Säby 5-6 nov Tekis-Träffen 2007 Västerås nov Trädgårdsnytt Hans-Peter klipper till! Mördarsnigeln - Kannibalen från Spanien! Kannibalen fullständigt massakrerar de flesta växterna i trädgården. Ställ ut små skålar med öl i, avvakta ett tag så får du se. Glöm inte att tömma! Vildskott rosor Om rosor sätter vildskott dvs grenar som inte liknar rosens övriga och som växer upp under ympningsstället, ska dessa ryckas bort. Klip- Ny trafik- och vägmärkesförordning införs Pressmeddelande från regeringen den 8/3: Regeringen har beslutat om en ny vägmärkesförordning, som ersätter den nuvarande vägmärkesförordningen från I sak innebär förordningen bland annat att några nya märken införs samt att vissa märken får ett tydligare utseende och/eller byter betydelse. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juni I samband med beslutet om en ny vägmärkesförordning har regeringen även beslutat om ändringar i bland annat trafikförordningen Tekis hanterar de nya förordningarna genom att förändringar i LTF-programmen införs den 1/6. Förändringar som görs i respektive program är följande: TEKIS-LTF Förändringarna kommer att ske i två steg: 1. Förändringar görs i grundmallar och brukarmallar som programmet hanterar. Tekis skickar ut mallarna som sedan enkelt importeras av användarna. Efter importen kan föreskrifter skrivas med rätt lagrum. 2. När Tekis tolkat de nya trafikregeltyperna och mallarna från Vägverket kommer en per du bort skotten dyker det bara upp fler senare. Knipsa och klipp perennerna! Knipsa av blommorna från de överblommade perennerna så kommer nya blommor att växa fram! Klipp ner helt överblommade så kan du med lite tur få en blomning till lite senare under säsongen. Så var det då häcken igen Det bästa är att vänta med att klippa den till långt fram i juli. Först då är den kraftiga nytillväxten på tillbakagång. Växtmaterialet blir sämre genom att klippa för tidigt. (1998:1276). I sak innebär de viktigaste ändringarna följande: Det införs ett generellt förbud att parkera på allmän plats som är terräng inom tättbebyggt område. Det införs ett generellt förbud att parkera längre tid än 24 timmar på så kallad gatumark samt inom vägområde för allmän väg. Vissa bestämmelser om hur p-biljett, p-skiva eller motsvarande skall användas förs in i förordningen. permanent lösning att distribueras. Lösningen innehåller då även de nya vägmärken som tillkommit. LTF 7.12 Programmet möjliggör att användarna själv kan justera lagrummen. Tekis skickar ut en manual som beskriver hur förändringarna genomförs. En permanent lösning med de nya ärendetyperna implementeras enligt Vägverkets nya mallar. Frågor besvaras av Henrik Boberg tfn , Eldkronan En vacker växt med blommor i fantastiska färgvariationer. Planterad i kruka kan den övervintra om den ställs frostfritt. Tänk på att frukterna är giftiga. Välkommen! Andreas Björklund Ny systemutvecklare Hans-Peter Aineskog Arkivas nyaste medarbetares arbetsuppgifter är att utveckla ny programvara, installera den och sedan utbilda i hur den ska hanteras. Andreas är en social person som uppskattar direktkontakten med kunderna. Han är 31 år och uppvuxen i Västerås. I Uppsala började han studera till sjukgymnast men insåg begränsningarna och böt till matematik-naturvetenskapliga programmet med datavetenskaplig inriktning. Parallellt med studierna arbetade han på Stockholms universitet med webbutveckling åt Svenska Kemistsamfundet. Tack vare jobbet på Arkiva är Andreas nu tillbaka i Västerås. Välkommen! Skyltarna betyder uppifrån: hastighetsgräns, varning för kö, flervägsväjning, gångfartsområde, sammanvävning, gas för fordonsdrift. TEKISNYTT nr

16 Tekis AB Box Köping PORTO BETALT tur Tekis På plats livs levande hos dig och dina kollegor. Under fem dagar i september åker vi på Tekis runt till ytterligare fem platser för att berätta om Tekis nya värld. Dagen kommer att fyllas med genomgångar, visningar, tips och nyttigheter och massor av tid för frågor till oss. Efter lunch blir det en intressant föreläsning om ett dagsaktuellt ämne! Välkomna till oss - på plats hos er! Västerås Falun Piteå Örnsköldsvik Östersund 6 sep 7 sep 11 sep 12 sep 13 sep

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer