Nu är den stolta vår utsprungen, Den vår de svage kalla höst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är den stolta vår utsprungen, Den vår de svage kalla höst."

Transkript

1 NV-nytt november 2004 Nu är den stolta vår utsprungen, Den vår de svage kalla höst. skaldade Erik Axel Karlfeldt i dikten Höstens vår, publicerad i diktsamlingen Fridolins lustgård Hösten har ju fått sitt namn efter den tid då man gammalt tillbaka äntligen hade inhöstad säden i ladorna, då man kunde se tillbaka på årets arbete och börja ta det lite lugnare så mycket mer fanns just inte att göra på gården. Även här på gården har det varit mycket att stå i under den ljusa årstiden: Flera viktiga projekt har initierats under året och nu avslutats, och visst kan vi med glädje se tillbaka på vad som gjorts, men arbetet måste fortgå oförtröttligt mer finns att göra. Bredband Under hösten har bredband installerats i fastigheten, och vid informationsmötet den 26 oktober kunde vi med hjälp av representanter från Bostream / Bredbandsbolaget informera ytterligare och besvara frågor. Vi kan nu alla som anslutit oss glädja oss åt en väsentligt uppsnabbad kommunikation med Internet till en högst rimlig månadskostnad, med egen e-postadress som m.m. En kompletterande information kommer inom kort att distribueras till samtliga boende. En gratis utbildning på relativt enkel nivå kommer att erbjudas av Bredbandsbolaget. Syftet är att inspirera, tipsa och utbilda om internet sett ut ett användarperspektiv. Vi annonserar om detta senare. Värmeelementen Arbetet med utbyte och injusteringen av vreden på värmeelementen är nu avslutat och håller på att utvärderas. Om ni får akuta problem med elementen om de under något dygn inte värmer som de ska kontakta då vår ordinarie felanmälan, tel Mindre akuta problem och iakttagelser om störningar i värmeförsörjningen kan rapporteras till Föreningen med ett meddelande i vår brevlåda på Docentbacken 9 bv, eller till vår telefonsvarare OBS: Detta telefonnummer kan inte kan användas för ordinarie felanmälan se sista sidan! Vid utbytet av elementvred kan hantverkarens verktyg ha orsakat skrapmärken på elementet. Sådana mindre skavsår åtgärdas inte av entreprenören dem får vi fixa själva. Våtrumsrenoveringar Renoveringen av våtrum pågår för fullt. Hittills har BYGGTECH åtgärdat ett trettiotal renoveringsobjekt. Ett allmänt intryck är att de boende är mycket nöjda och att man tycker det är bra att ha att göra med en professionell entreprenör som lärt känna huset och de boende. Vad gäller

2 2 designen väljer somliga det standardsortiment som presenteras på utställningen. Andra har botaniserat hos badrumsfirmorna på stan för att få en helt egen uppsättning av kakel, klinker, badrumsskåp och sanitetsporslin. Alla smakriktningar kan således få sina behov tillgodosedda.våtutrymmenas ofta förekommande fuktproblem förtjänar att tas på stort allvar. Försäkringsbolagen brukar beskriva de orenoverade våtutrymmena i husen som byggdes på 60-talet som en tickande bomb. Den som fått ett besiktningsprotokoll med anmärkningar måste således se till att problemen åtgärdas. Detta är en angelägenhet såväl för den enskilde boende som för Föreningen som sådan. Styrelsen kommer därför att vara mycket aktiv i uppföljningsarbetet. Du som har fått ett protokoll med anmärkningar och som är undrande vad gäller lämpliga åtgärder kan kontakta vår telefonsvarare på så ringer vår förvaltare upp. UAC f.d. VIC Av Föreningens uthyrda lägenheter disponeras 34 av Stockholms universitet. Dessa är avsedda att hyras ut till utländska gästforskare. Denna uthyrning administreras av Vetenskapsstaden International Center, VIC. VIC har sedan april i år ny ägare och har bytt namn till University Accommodation Center, UAC. Ägare är nu Karolinska Institutet Holding. Föreningen har, som vi tidigare beskrivit, sedan flera år tillbaka en tvist med universitetet, representerat av VIC/UAC. Tvisten rör bland annat skador för vissa mycket slitna gästforskarlägenheter, villkorsändringar i kontrakt samt Föreningens rätt att själv disponera ledigblivna hyreslägenheter i det övriga beståndet. Under året har förhandlingar pågått för att nå en förlikning i tvistigheterna. Vi bedömer möjligheterna som relativt goda att uppnå en överenskommelse före årsskiftet. Säkerhetsfrågor: Portarna För att försvåra för oönskade element att bereda sig tillträde till fastigheten har ytterportarna förstärkts med en s.k. spanjolett, en låsförsedd förstärkning av den halva av ytterporten som normalt inte används. På Doc 1 A och 1 B kan låset öppnas och låsas med den vanliga ytterportsnyckeln. I portarna på Doc 3 15 används garagenyckeln. Om du måste öppna denna porthalva, se då till att du låser den igen efter dig. I detta sammanhang vill vi åter uppmana er alla boende att vara vaksamma när ni använder låsta portar och dörrar ta er några extra sekunder för att förvissa er om att ingen obehörig slinker in. Detta gäller inte minst vid in- och utfart i garagen, särskilt kvällstid ge dig tid att stanna upp tills garageporten stängts. Det har påpekats av flera boende att man inte bara kan blåsa ut och in i garaget utan uppsikt bakåt. På tal om säkerhet vill vi be alla att då och då kolla att låskolven i garage- och källardörrar inte satts ur funktion. Sådant har hänt nyligen, då uppenbarligen som förberedelse till inbrott i källarförråd en uppsättning fina vinterdäck kan sticka i ögonen på kriminella element. Vaksamheten är inte bara en fråga för styrelse och förvaltare vi måste alla hjälpas åt! Säkerhetsfrågor: Inbrott i lägenheter Vi bor visserligen i ett relativt lugnt område av innerstaden. Detta hindrar dock inte att även vi drabbas av inbrott i lägenheter eller lokaler. Vi vill därför rekommendera er alla att för er egen säkerhet göra vad ni kan för att försvåra tjuvarnas verksamhet. Var vaksam! Se till att lägenhetsdörren är låst och var aktsam om nycklar. Om ni inte redan gjort det, låt

3 3 installera en ordenlig säkerhetsdörr av märket Daloc med sjutillhållarlås. Om ni har en terrasslägenhet, se till att installera låsbara vred på fönster och terrassdörr de flesta tjuvar är inte dummare än att de avstår från att klättra in och ut genom krossade fönsterrutor. Fast i hissen? Det kan hända att låskolven i hissdörren kärvar på en viss våning och det kan då ta några sekunder utöver det normala innan det går att öppna dörren tryck till några gånger på dörren så kan det ordna sig. Om dörren ändå inte vill ge med sig kan man trycka på en annan våningsknapp i panelen och komma ut den vägen. Det händer dessbättre ytterst sällan att man fastnar i hissen vid eller mellan våningsplan. Men vad gör man om man ändå råkar fastna i hissen? I hus som vårt, som har några år på nacken, är nödsignalen i hissarna inte direktkopplad till en larmcentral, utan ljuder endast lokalt i trappuppgången. Om du då har din mobiltelefon med dig kan du ringa till det telefonnummer till Pavo Hissar som finns anslaget i hissen, , jourtid Vårt gemensamma ansvar: Ekonomin Vad innebär det egentligen att vara medlem i en bostadsrättsförening? Något som många kanske inte tänker på är att man själv som br-havare direkt påverkas av Föreningens kostnader: Ju större kostnader Föreningen drabbas av, desto större blir kostnaderna för ditt eget boende detta till skillnad från en hyresgäst, vars boendekostnad regleras av regelbundna förhandlingar mellan representanter för Föreningen och hyresgästföreningen. Ju mer du som br-havare engagerar dig för att sänka Föreningens kostnader, desto billigare blir ditt eget boende! Ett tydligt exempel är kostnaderna för jourfirman Dygnets utryckningar. Om man märker att det börjar bli stopp i avloppet och i tid ringer vår ordinarie fastighetsskötarfirma FSS i stället för att kalla ut Dygnet en söndag, så sparar man flera tusen kronor åt Föreningen. Och att ringa efter Dygnet en vardagkväll för att fixa ett trilskande lås på tvättstugan (något som kanske hade kunnat fixas med lite låsspray) är verkligen ingen bra idé: Det medförde nyligen en utgift på 1800 kr för Föreningen. Trots att vi alla sedan sju år tillbaka är medlemmar i en brförening är vi nog lite till mans fortfarande hyresgäster i huvudet, som någon uttryckte det: Vi lyfter på luren och ropar på hjälp utan att reflektera över kostnaderna. Ett enda sådant onödigt samtal i veckan innebär över ett år merkostnader på ca kr för Föreningen! Låt oss alla hjälpas åt att hålla nere kostnader av detta slag! Vårt gemensamma ansvar: Grovsoprummet och sophantering Grovsoprummet är en servicelokal som inrättats för att vi boende skall kunna göra oss av med vanligt hushållsavfall som inte kan slängas i sopnedkasten. Här kan vi i särskilda behållare slänga glas, tidningar, batterier, lysrör och el-avfall (alla apparater som drivs med elektricitet) och övrigt normalt avfall. Vi vet att den ansvarstagande majoriteten av boende i huset har klart för sig hur grovsoprummet skall användas, men vi måste ändå till den minoritet som inte riktigt förstått göra klart vad som gäller: Exempel på sådant som inte får slängas i grovsoprummet: * Inte matförpackningar med matrester de drar till sig råttor och andra skadedjur. Sådant hör hemma i sopnedkastet. * Inte avfall från ombyggnad och renoveringar seriösa entreprenörer åtar sig borttransport av sådant avfall, och om du renoverar på egen hand får du själv se till att byggavfallet transporteras till närmaste återvinningscentral som är

4 4 Lövsta i Hässelby. Öppettider: må- to 10-20, fre 10-16, lö-sö * Inte möbler och andra skrymmande ting. Har du något som du tror kan vara någon annan till glädje, sätt då i stället upp ett anslag i portarna. Ett tips: Renhållningsförvaltningen kommer med jämna mellanrum till vårt område med sin miljöbuss. Den parkerar kvällstid i korsningen Bergiusvägen Ekhagsvägen. Där kan du lämna färg, sprayer, oljor, lysrör, glödlampor och annat miljöfarligt avfall. Gå in på eller ring förvaltningens kundtjänst för att få upplysningar om tidtabellen. Skattereduktion för byggnadsarbeten, s.k. ROTavdrag Man kan nu ansöka om skattereduktion för vissa arbeten som utförts under perioden 15/ /6 2005, s.k. ROT-avdrag. Vilka kan ansöka? Skattereduktion kan medges ägare till bostadshus och innehavare av bostadsrätt. Styrelsen kommer därför att inlämna ansökan om ROT-avdrag för de arbeten som belastar föreningen. Br-havare som haft eller kommer att få utgifter för byggnadsarbeten i sin lägenhet under perioden ovan, t ex för våtrumsrenovering, har själva rätt att ansöka om skattereduktion, såvida den totala arbetskostnaden, inklusive moms, överstiger kronor. Underlag för skattereduktion Om du vill ansöka om skattereduktion skall du tänka på följande: *Arbetskostnad inklusive moms för reparations-, underhålls- och om- /tillbyggnadsarbeten skall specificeras här ingår dock inte kostnader för service på maskiner och liknande och inte heller för arbeten där försäkringsersättning erhållits. * Den som anlitas för byggnadsarbetet måste ha F-skattesedel. * Se till att fakturan för det utförda arbetet specificerar arbetskostnaden inklusive moms. Skattereduktionen utgör 30 % av arbetskostnaden inklusive moms maximal skattereduktion är dock kronor för en bostadsrättslägenhet sammanlagt under den ovan angivna tidsperioden. När och hur ansöker man om ROT-avdrag? Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till Skatteverket senast den 1 mars Om ansökan har kommit in före den 1 mars 2005 erhålls skattereduktionen redan under år Annars får man skattereduktionen under år De arbeten för vilka ROT-avdrag sökes skall ha utförts under den tidsperiod som anges ovan och måste vara betalda innan ansökan lämnas in. (Om exempelvis arbete igångsatts före den 15 april 2004 är det endast den del som utförts efter den 15 april som får tillgodoräknas.) Fakturakopior skall bifogas. För att ansöka om skattereduktion använder man blanketten Ansökan Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT). Den kan hämtas på Internet via eller via Skatteverkets servicetelefon: Ring , vänta på svar och slå sedan direktval Vill du ha personlig service ringer du Skatteverkets upplysning Via dessa kontakter kan du även rekvirera en broschyr som ger ytterligare information om ROT-avdraget (SKV322). Ansökningsblanketten består av fyra sidor, varav sid 4 avser intyg från bostadsrättföreningen om att du är medlem i föreningen. Fyll även i den sidan och lämna den sedan i brevlådan till expeditionen, så ordnar vi med behörig firmaunderskrift. Kom sedan ihåg att bifoga fakturakopior till din ansökan.

5 5 Felanmälan Alla felanmälningar utom hissfel och fel på garageportar ska göras till vår fastighetsskötarfirma FSS (Se sista sidan för detaljer!). Anmälningarna skrivs där ut i form av en arbetsorder som förmedlas till vår fastighetsskötare Lars Lindfors, som arbetar hos oss tisdagar och fredagar. Arbetsordern är ett viktigt dokument för uppföljning och debitering, så man kan därför inte anmäla fel genom en lapp i Föreningens brevlåda. För att fastighetsskötaren ska kunna rycka ut sp snart som möjligt är det viktigt att anmälaren anger telefonnummer där man kan nås. Komplettera gärna med mobilnummer och försök så långt det går att vara anträffbar. Omsättning av lån, pantsättning m.m. Lånehandlingar skall aldrig sändas till bostadsrättsföreningen. Det står visserligen i handlingarna att de skall skrivas under av styrelsen, men dessa frågor handhas av vår kamerala förvaltare som sköter dem enligt fullmakt. Om handlingarna skickas till oss blir det bara en onödig fördröjning. Adressen är Ecuro Ekonomiförvaltning AB, Box 307, Uppsala. Prisutvecklingen på bostadsrätter Det genomsnittliga försäljningspriset per kvadratmeter har mer än väl fördubblats sedan Föreningen bildades. Genomsnittet för 1997 var kr/m 2, medan de tretton lägenheter som hittills sålts under 2004 betingat i snitt kr/m 2 (alltifrån en lgh på 27 m 2 för kr/m 2 till en lgh på 163,3 m 2 för kr/m 2 ). Försäljningspriset beror förstås på många faktorer: Läge i huset, skick (orenoverad eller topprenoverad), rådande konjunktur och inte minst turen! Men snittpriset kan nog antas ge en hygglig bild av det rådande prisläget. Från Nationalstadsparken Regeringen har givit ett uppdrag till länsstyrelsen i Stockholm att utveckla ett program för samordnad skötsel och utveckling av Nationalstadsparken, ange mål, långsiktiga principer och riktlinjer för parkens skötsel och förtydliga parkens värden. Med andra ord handlar det om att ta fram en fördjupad översiktsplan. Ett räcka rundabordssamtal har hållits med ett stort antal intressenter i parken, alltifrån Djurgårdsförvaltningen, Universitetet och Vetenskapsstaden till olika ideella organisationer. Ämnena för samtalen har bland annat varit evenemang i parken, friluftsliv, infrastruktur, biologisk mångfald, rekreation, m.m. Ett stort intresse tilldrog sig det möte på stadsbyggandskontoret den 4 oktober som handlade om Nationalstadsparkens skydd i lagstiftningen. Vår hemsida Gå gärna in på Föreningens hemsida Där kan du ta del av en hel del nyttig information om Föreningen. Synpunkter på hemsidans innehåll och utformning är alltid välkomna. Maila i så fall till vår webmaster Kalle Beijer. Nya medlemmar i Föreningen Hittills under året har följande nya medlemmar flyttat in i huset: Anders och Ann-Sofi Gulliksson (Doc 3:5), Irene Elisabet och Curt Birger Linder (Doc. 3:6), Tanja Bergkvist (Doc. 7:7-8), Ada och Leonard Girnita (Doc. 7:1), Maria Dufva och Peter Ferber (Doc.1 B:bv), Daniel Rothman (Doc. 1B:2), Kerstin Berg (Doc 11:4), Philip Nedergaard (Doc 3:5), Antonina Engelbrekt (Doc. 13:4) och Marcus Brand (Doc 5:1). Vi gratulerar er till ert val av bostad i detta natursköna och vattenomflutna lilla paradis och hälsar er alla varmt välkomna till vår Förening. REDAKTÖR: LARS HEDIN

6 6

7 7 Riv ut denna sida och klistra upp den på insidan av städskåpet, för här hittar du alla Uppgifter du kan behöva för Felanmälan Hissfel PAVO HISSAR, vardagar ( ) tel , jourtid Garageportar CRAWFORD DOORS, vardagar ( ) tel , jourtid Övriga fel FSS, vardagar ( ) tel eller e-post till (OBS felanmalan ). Verkligt akuta övriga fel Jourfirman DYGNET, tel Var snäll och ring inte DYGNET annat än i verkliga krissituationer!

8 8

Upphandling av Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln

Upphandling av Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln NV-nytt november 2001 Nu när de elektriska utegrillarna stuvats in, när lönnbladen gulnat och höstmörkret börjar sänka sig över oss kan det vara på sin plats med lite upplysning. I detta NV-nytt kan du

Läs mer

NV nytt. December 2006. Redaktör: Lars Hedin

NV nytt. December 2006. Redaktör: Lars Hedin NV nytt December 2006 Redaktör: Lars Hedin Några nyttiga notiser Felanmälan görs endast hos FSS på telefon 657 90 90 måndag fredag 8.00 16.00 eller via e-post felanmalan@fss.se Vanadisbergets ÅterVinningsCentral

Läs mer

NV-nytt. Markens gula löv skärskådas av svampplockarna. Oktober 2008

NV-nytt. Markens gula löv skärskådas av svampplockarna. Oktober 2008 NV-nytt Oktober 2008 Enligt djungeltrummorna är ett nytt nummer av NV-Nytt lika efterlängtat som ett alldeles eget litet ställe i den höstliga svampskogen, tryfferat med kantarell, stensopp (även kallad

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?... Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T?... - 3 - Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?... - 3 - Vem äger lägenheten?... - 4 - Pantsättning av bostadsrätt... - 5 - Vad betalar Du till föreningen?...

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan, 112 9 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No., 2006 Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer