VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2013 Innehåll 1 Styrelsen 1 2 Medlemsanslutning 2 3 Sammanträden och möten 2 4 Ekonomi 3 5 Bidrag 3 6 Simskoleverksamhet 4 7 Personal / Anställda 4 8 Kioskverksamhet 5 9 Aktiviteter 6 10 Fastigheten; underhåll och investeringar 6 11 Maskinrum och Pool Drift och underhåll Poolrengöring Sponsorer och marknad Sponsorer Marknad Avslutningsord från ordföranden 12 1 Styrelsen Styrelsen för Föreningen Valkebobadet lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013: Styrelsen har haft följande sammansättning: Namn Styrelseroll Vald from Vald på Fredrik Engvall Ordförande år Jonas Lindebring Vice ordförande år Curt Tillman Kassör år Per Edman Sekreterare år Anette Salomonsson Personalansvarig år Petra Lundström Ledamot och kioskansvarig år Malin Götmalm Ledamot år Lars Häger Ledamot år Revisorer: Revisorsuppleant: Valberedning: Sven Milton Vakant Vakant Valkebobadets hemsida:

2 2 Medlemsanslutning Föreningen har under året haft 1095 medlemmar De flesta medlemmar har köpt familjekort (1095 medlemmar fördelade på 262 kort, plus sponsor- och styrelsekort). Dessutom utfärdades 8 enskilda medlemskap. Så här har de olika medlemskapen fördelat sig de tio senaste säsongerna (inklusive sponsorkort): Familjekort ? Medlemmar Enskilda Stöd 30 15? Summa Sammanträden och möten Under verksamhetsåret 2013 har 14 protokollförda styrelsesammanträden hållits, samt höst- och årsmöte plus ett konstitueringsmöte. Alla protokoll finns i arkivet. Politikerbesök Den 12 juni hade vi ett möte med Geografiska utskottet, väst. Vi hade en rundvandring och visade vad som hade renoverats under året. Styrelse Valberedning Revison Kiosk Personal Pool Simskola Poolstäd Pooldrift Fastighet Gräsmattor Smågrönt Marknad Sponsor Websida Organisation inom Valkebobadet

3 4 Ekonomi Vid infarterna till Linköping utefter E 4 har man på stora skyltar kunnat läsa LINKÖPING, där idéer blir verklighet var året då denna slogan verkligen blev verklighet för både Himnabadet och Valkebobadet, då kommunen beslutade att ge ett anläggningsbidrag på 6 miljoner kr. till de båda baden. Detta bidrag var något som under flera år diskuterats i styrelsen och som alltså nu blev verklighet. Pengarna innebar en direktsatsning på att se till att vatten från fjärrvärmesystemet skulle kopplas till våra bassänger och lagom till säsongsöppningen var installationen genomförd. Detta med tempererat vatten och dessutom en gynnsam sommar har gjort årets säsong till en stor framgång. Många besökare och många nya medlemmar till föreningen gör att föreningen får ett överskott på c.a kr. Till det positiva hör också att vi för första gången har erbjudit våra gäster att kunna betala med kort. Även om det i början skapade en del problem för personalen så är det definitivt en sak som kommit för att stanna. Allt har dock inte varit positivt. När nu bankerna har slutat med sin kontanthantering så är det problem att få tag i växelmynt. Många ungdomar besöker ju badet och handlar flitigt i kiosken och av naturliga skäl har de inte kort. Därför behövs en hel del växelmynt och svårigheten att få tag i detta ger problem i framtiden. Styrelsen ser fram mot en solig och varm badsäsong 2014, då förhoppningsvis ytterligare satsningar kan kan skapa god stämning på vårt fina bad. 5 Bidrag Under 2013 har Valkebobadet sökt och fått följande bidrag: Investeringsbidrag (Kommunen) :- (1.6 MSEK återstår att ta ut) Särskilt anläggningsbidrag (Kommunen) :- Driftbidrag (Kommunen) :- Särskilt bidrag 4 965:- (avser simskolan) ================================================================== Totalt :- Kommunen beviljade äntligen renoveringsbidrag på 3 MSEK vardera till Valkebobadet och Himnabadet. Paul Lindvall, Muharem Demirok och Johan Lundgren anordnade en pressrelease på badet i februari där de presenterade kommunens bidrag. TV och tidningar var närvarande. Johan Lundgren, Muharem Demirok och Paul Lindvall

4 6 Simskoleverksamhet I år har vi haft 21 simskolegrupper indelade i tre perioder. Totalt har ca 169 barn deltagit i simskolan. Trenden är att grupperna för yngre barn är mest poulära, de blev snabbt uppbokade. 2 kurser i Crawl genomfördes också. Rekommenderat till nästa år är att ordna fler av denna typ, och att ha mindre grupper. Att ha 12 barn på 2 personer fungerar inte riktigt bra, grupper om max 8 (9) är att föredra. Även en justering av prisnivån bör göras. Vi har i år haft följande simgrupper: 4 Plask & lek 5 Baddaren 4 Grodan 3 Fisken 3 märkestagning 2 crawlkurs Även i år erbjöd vi privatlektioner. Lördagen den 18 augusti ordnades simskoleavslutning med promoveringshögtid. Alla simskoleelever bjöds på glass. Simlärare var välbekanta Marianne Staaf, Johanna var även i år simskoleassistent. Målen för grupperna revideras under våran och finns på hemsidan. 7 Personal / Anställda På badet har, under säsongen 2013, ett 15-tal personer arbetat i varierande omfattning. Av dessa var 5 personer anställda som badvakter, 4,5 personer var anställda kioskansvariga och 6 har varit anställda via Linköpings Kommuns ferieförmedling. En person har varit anställd som simskoleassistent, och en har varit anställd som simlärare. Vi har även haft någon enstaka person som hoppat in extra vid akuta lägen. Många av personalen har varit nyanställda för året,men trots det har arbetet fungerat bra. På grund av det relativt bra vädret har trycket på personalen vissa dagar varit väldigt högt. För att kunna få bättre personlaledning och kontinuitet i driften är det önskvärt med en platschef till nästa säsong. Badet har, förutom våra anställda, ca. 25 personer som arbetar ideellt i flera olika arbetsgrupper med ansvar för t.ex. poolskötsel, maskinunderhåll, skötsel av området, gräsklippning, simskoleverksamhet, marknadsföring och drift av kiosken. De som arbetat ideellt är värda en eloge för sitt engagemang. Viss verksamhet har även utförts av frivårdare.

5 8 Kioskverksamhet Under badsäsongen har Valkebobadet haft egen anställd personal som så kallade kioskansvariga. Vi har dessutom haft ungdomar från kommunens ferieförmedling. Från styrelsen har en person haft huvudansvaret för kiosken. I det uppdraget ingår bl a iordningställande inför öppnandet och efter säsongen, inköp under sommaren samt introduktion av anställd personal. De löpande inköpen under sommaren har till största delen skötts av kioskansvarig från styrelsen. En del inköp har dock delegerats ut till våra anställda kioskansvariga. Det har dock varit i samarbete/rådfrågan med kioskansvarig i styrelsen. De flesta inköpen av mat, dricka, godis, snacks och fikabröd har gjorts via Axfood Närlivs. Men även inköp hos Ica i Vikingstad samt Axfood Snabbgross i Linköping har gjorts under sommaren. Vi har försökt hålla ett varierat utbud av artiklar och då det varit en bra sommar har vi kunnat göra ganska så rejäla beställningar samt även haft ett ordentligt lager. Glassinköpen gjordes även i år från Varsegod GB-glass. Städmaterial och största delen av engångsartiklar har inhandlats hos Procurator. Även i år har vi haft en del priser förprogrammerade och därmed kunnat scanna direkt i kassaapparaten. Detta för att underlätta för våra medarbetare. Nytt för året var att vi börjat använda I-zettle, ett betalkortsystem, dvs våra kunder/badgäster har kunnat betala med kort. Uteserveringen Valkebobadet kan nu erbjuda kunder/badgäster att betala med kort

6 9 Aktiviteter Vikingstadskolan anordnade skolavslutningen på badet i år. Tidigare år har skolavslutningarna alltid hållits i kyrkan. Vi hade tur med vädret vilket var bra eftersom många hade med sig fika och dukade upp efter avslutningsfirandet. Skolavslutning på Valkebobadet Under 2013 anordnades bakluckeloppis vid 2 st tillfällen. Som vanligt i samband med badets öppnade och stängning för säsongen. Vi hade i år max antal säljare vid loppisen i samband med stängningen. Bakluckeloppis på Valkebobadet Hinderbanan är alltid populär 10 Fastigheten; underhåll och investeringar Fastighet Det investeringsbidrag som beviljats är knutet till fastighetsrenovering. Under tidig vår påbörjades därför arbetet med att sanera maskinrummet från gamla installationer avseende såväl gammal elpanna som gamla rör. Fastighetens elservis uppgraderades och en ny elserviscentral installerades i maskinrummet. En nyinstallation av fjärrvärmeanläggning gjordes- fjärrvärmeservisen anslöts till fjärrvärmenätet på Mistelgatan.

7 Fjärrvärmeledning Fjärrvärmeväxlaren i maskinrummet värmer poolvattnet Under den gångna säsongen har badtemperaturen dagtid aldrig varit lägre än 23 grader tack vare detta! Under säsongen har konstaterats att bassängerna tappat stora mängder vatten. Därför påbörjades läckagesökning omedelbart efter att badet stängt. Flera ställen med läckage är kartlagda och vissa åtgärdade. Sprickor i bassängbotten har tätats. En spricka i återledningsröret hittades och är nu åtgärdad. I vår skall även otätheter I skvalprännor och I grovfilterkassunen tätas. Under senhösten påbörjades också utbyte av den gamla elanläggningen i omklädningsrumsbyggnaden.

8 Renoveringen av omklädningsrummen påbörjades under hösten 2013 Elcentralen är uppfräschad och automatsäkringar är installerade Till öppnandet 2014 kommer omklädningsrummen vara ytskiktrenoverade och fräscha i sin helhet. 11 Maskinrum och Pool För att minska algtillväxt i stora poolen genom bättre cirkulation på vattnet i framförallt den djupa delen, har vi kompletterat vattenflödet med ett separat cirkulationssystem på den djupa delen. En cirkulationspump trycker ut vatten i 6 dysor monterade djupt ner på kortväggen i poolen. Det nya cirkulationssystemet kan även kloreras separat. Efter att vi bytte klorslang våren 2013, har det tyvärr blivit problem med klortransporten från garaget ner i maskinrummet. Vi har fått stopp i flödet vid ett antal tillfällen. Orsaken är att den nya slangen inte fick ett rakt och jämnt fall vilket gör att luft faller ut i slangen och försämrar flödet. Vi planerar att flytta upp mätutrustning och dosering av klor till garaget för att förenkla underhåll och minska risken vid klorhantering.

9 11.1 Drift och underhåll Områden att nämna för 2013: Solvärmeslingorna är urkopplade Varmvattenberedaren skrotad, nu duschvatten via fjärrvärmen. Automatisk nivåreglering av vattennivån i poolerna insttallerat, vilket kraftigt har minskat sjunkande smuts från ytvattnet samt flytande skräp i poolerna. Innertaket i klorrummet är nytt. Maskinrummet är elsanerat, all gamla el-klenoder från tiden då Kommunens ägde anläggningen är nu borta, och Maskinrummet ser nu helt annorlunda ut efter installationen av Fjärrvärmen. Kalibrering av ProReg Reglerutrustningen utfördes av Processinggruppen En infärgning av badvattnet i alla poolerna utfördes för att se hur vattnet flödar Ny flockmedelstank installerad Frekvent tagit prover med Handmätningsutrustning för Fritt och Bundet klor samt PH av badvattnets kvalitet, och bokfört enligt krav och riktlinjer från Linköpings kommuns Miljökontor, samt enligt Socialstyrelsens författningssamling för poolanläggningars vattenkvalitet, SOSFS 2004:7. Vattenprover är inlämnade per månad till ALkontroll i Mjärdevi, för de analyser som Socialstyrelsen kräver. Inga anmärkningar på badvattnet har funnits. Den manuella chock-kloreringen med högkoncentrerat hypokloritpulver har endast utförts vid ytterst få tillfällen då badvattentemperaturen varit extremt hög, då den reglerade hypokloriten dunstat för fort i värmen. Under 2013 har algblomning i stora poolen minskat genom bruk av den nya extra cirkulationspumpen. Vi jobbar vidare med att försöka hitta fler förbättringsåtgärder. Miljökontorets uppföljning av deras Miljökrav mot Badanläggningar gav glädjande direkta inga anmärkningar under 2013, den enda var ( som vanligt) önskan om ännu fler mätningar per dag och för varje pool med Handmätningsutrustning

10 11.2 Poolrengöring Säsongen började med att vi fick låna en poolrengöringsmaskin från Gamiva. Denna maskin provkördes under ett par veckor av medlemmarna i gruppen för poolrengöring. Efter ett möte i gruppen ansåg vi att denna maskin inte var tillräckligt robust och effektiv för våra behov. De två poolmaskiner vi använder idag har stora behov av underhåll, den ena maskinen gick sönder i somras och reparerades akut under semestern. Den andra maskinen behöver renoveras under vintern. Vi undersöker möjligheten att investera i nya maskiner, alternativt att renovera befintliga maskiner. Gruppen för poolrengöring har 8 aktiva medlemmar. Vi har ett bra samarbete med Räddningstjänsten i Vikingstad som under 4 veckor i juli skötte poolrengöringen. Poolrengöring som är tidskrävande har även i år haft förstärkning av ett antal frivårdare under sommaren. Lars-Gunnar Petersson har haft kontakt med Kriminalvården och handlett frivårdarna på ett suveränt sätt. Tack alla ni som gör en viktig insats med poolrengöringen av bassängerna. Poolerna har rengjorts från vecka 20, då bassängerna fyllts med vatten efter vårstädningen, till och med vecka 36. Poolerna har rengjorts 2 till 3 gånger i veckan. Poolmaskin som används vid rengöring av bassängerna.

11 12 Sponsorer och marknad 12.1 Sponsorer Vi har under året haft flera sponsorer som på ett eller annat sätt sponsrat Valkebobadet. Flera av sponsorerna har varit med flera år nu och många är dessutom lokala företag. Under 2013 fick vi flera nya sponsorer bland annat Tekniska Verken och Corren. Tekniska Verken kom in som sponsor i och med fjärrvärmeuppvärmningen av bassängerna Marknad Den stora marknadsföringen vi gör förs via Valkebobladet som kommer ut på våren varje år. Valkebobladet trycks i 1800 exemplar och delas ut i Vikingstad med omnejd samt finns på andra strategiska platser som affären och turistbyrån. Valkebobladet är en bra informationskanal till invånarna i Vikingstad om vad som händer på badet kommande sommar, där finns allt från simskola, öppettider och aktuella händelser. Löpande under året skickas även medlemsutskick ut via mail. Dessa kommer när vi vill förmedla någon information till medlemmarna. Det kan handla om höst- eller årsmöte, eller något som sker på badet så till exempel bakluckeloppis och skolavslutning. Aktuell information läggs även ut på Valkebobadets hemsida, under Aktuellt. Sedan sommaren 2011 har Valkebobadet även en facebooksida, där det hela tiden tillkommer nya följare. Det är en snabb och bra kanal för oss att få ut information till de som besöker badet. https://www.facebook.com/valkebobadet

12 13 Avslutningsord från ordföranden Vilken sommar! Varmt i vattnet och solsken nästan varje dag., i varje fall vad man minns såhär i december! Badet fick ju en positiv start på året med beviljade bidrag på totalt 3,1 miljoner över åren Detta ihop med en solig sommar! I år har det varit skönt att bada! Såväl barn som vuxna har varit i bassängerna. Första investeringarna i anläggningen är gjorda och fler planerar genomföras under våren, med finansieringen klar. Till skillnad från tidigare år känns det som om de beslut som föreningen skall ta handlar om vad vi ska göra, snarare än har vi verkligen råd. Således skulle allt vara frid och fröjd, men...utan medlemsengagemang så spelar det ingen roll hur fin badanläggningen är. Poolerna skall rengöras, simskolan skall funka, personal som sköter entré och kiosk skall anställas, glass och varor skall finnas att sälja, lön skall betalas ut, kontakt med medlemmar och sponsorer skall skötas, webb och reklamutskick skall fixas och mycket mycket annat.! Mycket arbete är det, därför är det viktigt att vi hjälps åt! Kom och bidra Du också! Ha en skön badsäsong 2014 Fredrik Engvall Vikingstad Fredrik Engvall Jonas Lindebring Curt Tillman Per Edman Anette Salomonsson Petra Lundström Lars Häger Malin Götmalm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2014 Innehåll 1 Styrelsen 1 2 Medlemsanslutning 2 3 Sammanträden och möten 2 4 Ekonomi 2 5 Bidrag 3 6 Simskoleverksamhet 3 7 Personal / Anställda 4 8 Kioskverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2012 Innehåll 1 Styrelsen 1 2 Medlemsanslutning 2 3 Sammanträden och möten 2 4 Ekonomi 3 5 Bidrag 3 6 Simskoleverksamhet 3 7 Personal / Anställda 4 8 Kioskverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2011 Innehåll 1 Styrelsen 1 2 Medlemsanslutning 2 3 Sammanträden och möten 2 4 Ekonomi 3 5 Bidrag 3 6 Simskoleverksamhet 4 7 Personal / Anställda 4 8 Kioskverksamhet

Läs mer

EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD 2015

EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD 2015 EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD 2015 STÄDDAG lördag 9 maj, kl 8-13. Kom och hjälp till med att få badet fint till säsongens öppning 30 maj. Vi bjuder på fika! BILLIGARE BADKORT Köp medlemskort

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2015 Innehåll 1 Styrelsen 1 2 Medlemsanslutning 2 3 Sammanträden och möten 2 4 Ekonomi 2 5 Bidrag 3 6 Simskoleverksamhet 4 7 Personal / Anställda 4 8 Kioskverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2010 Styrelsen för Föreningen Valkebobadet lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010: Styrelsen har haft följande sammansättning: John Bergström

Läs mer

Malenbadet Sommaren 2013

Malenbadet Sommaren 2013 Bildning & arbete REDOVISNING Malenbadet Sommaren 213...ett bättre sätt att leva 13913\t:\tek\park & fritid\fritid\badanläggningar\ekonomi, statistik\malen\malenbadet statistik 213.doc\mls Malenbadet består

Läs mer

2/6! 3/6 & 26/8 BADET ÖPPNAR. Plask & lek. Lö 12/5. Lö 26/5 NYHET! baklucke- loppis STÄDDAGAR. för barn mellan 3 och 4 år 10.00-13.00 10.00-13.

2/6! 3/6 & 26/8 BADET ÖPPNAR. Plask & lek. Lö 12/5. Lö 26/5 NYHET! baklucke- loppis STÄDDAGAR. för barn mellan 3 och 4 år 10.00-13.00 10.00-13. BADET ÖPPNAR 2/6! NYHET! Plask & lek för barn mellan 3 och 4 år baklucke- loppis 3/6 & 26/8 Håll utkik på hemsidan STÄDDAGAR Lö 12/5 & Lö 26/5 Hej alla glada besökare på valkebobadet! STÄDDAGAR Efter en

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

28/5! BADET ÖPPNAR 29/5 & 28/8. Sö 22/5 10.00-13.00. bakluckeloppis. STÄDDAGAR Lö 14/5. Succén. Vattengympa med Kenny även i år! 10.00-13.

28/5! BADET ÖPPNAR 29/5 & 28/8. Sö 22/5 10.00-13.00. bakluckeloppis. STÄDDAGAR Lö 14/5. Succén. Vattengympa med Kenny även i år! 10.00-13. STÄDDAGAR Lö 14/5 10.00-13.00 & Sö 22/5 10.00-13.00 bakluckeloppis 29/5 & 28/8 Håll utkik på hemsidan Succén fortsätter Vattengympa med Kenny även i år! Se hemsidan för mer information. BADET ÖPPNAR 28/5!

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Välkommen till Torstensvik 2016

Välkommen till Torstensvik 2016 Välkommen till Torstensvik 2016 En informationstext från Frillesås Badförening Varje vår städas stranden grundligt och befrias från tång och vrakgods som flutit iland under vintern. Papperskorgar och soptunnor

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas. 1 150305 INBJUDAN! Välkommen till årsmöte i Karstorps Villaförening tisdagen den 24/3 kl 18.30. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen1, Åkarp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till

Läs mer

Protokoll för planeringsmöte VBHC och VM

Protokoll för planeringsmöte VBHC och VM Protokoll för planeringsmöte VBHC och VM Plats: Klubbstugan Vintrosa Tid: 16.00 Sammankallande: Ted Rylander Närvarande: Ulrica Rydén, Ted Rylander, Andreas Wedén, Jette Bodin, Petra Wedén, Helena Boström,

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 11 Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Onsdag 21 april kl 19.30 i Stenhamra Församlingsgård Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 bilägger

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Pahlén Pool System. Det bekymmersfria sättet att äga pool. Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.

Pahlén Pool System. Det bekymmersfria sättet att äga pool. Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen. Pahlén Pool System Det bekymmersfria sättet att äga pool Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på Det bekymmersfria sättet att äga pool. Vi vill att du skall njuta av

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning. för APELVIKENS VÄGFÖRENING. och APELVIKENS STUGÄGAREFÖRENING

Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning. för APELVIKENS VÄGFÖRENING. och APELVIKENS STUGÄGAREFÖRENING Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning för APELVIKENS VÄGFÖRENING och APELVIKENS STUGÄGAREFÖRENING 2014 Innehållet är uppdelat i: Gemensam del för båda föreningarna Separata delar för Stugägareförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Verksamhetsberättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelse Ordförande, Ledamot Richard Brännström Anläggningssektionen (1 år) Vice ordförande, Ledamot Hans Bark marknad/ekonomi (1 år) Sekreterare

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Val av protokolljusterare och rösträknare Elisabeth Gunnarsson och Nea Ringdahl väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

Val av protokolljusterare och rösträknare Elisabeth Gunnarsson och Nea Ringdahl väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. Protokoll årsmöte Val av ordförande och sekreterare för mötet Mattias Andersen väljs till ordförande. Malin Andersen väljs till sekreterare. Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro Närvarolistan

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären.

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Mötesprotokoll Sida 1 av 2 Årsmötet 19 juli 2015. Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Närvarande i styrelsen: Mikael Johansson (MJ), Claes Sieurin (CS),

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

PROTOKOLL LYSEKILS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL LYSEKILS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL LYSEKILS BRUKSHUNDKLUBB Sammanträde: Datum: 2014-06-24 Tid: kl.19.00 Plats: Lysekils Brukshundklubb Närvarande: Sara Alfredsson, Ordförande närvarande Lotta Svantesson, vice ordförande närvarande

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte

PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte Tid: Lördagen den 20 Februari 2016 klockan 18,30 Var: Avenida Palace Barcelona På plats från Styrelsen: Anna Krossling, Tina Hjerpe, Kristin Lindgren, Viveka Nilsson,

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-19 Protokoll

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

poolwater WATER CLEANING SYS TEMS

poolwater WATER CLEANING SYS TEMS poolwater WATER CLEANING SYS TEMS Vi renar poolvatten Så enkelt är det att beskriva det vi gör. Från historien mot framtiden Poolwater Nordic AB startade sin verksamhet byggt upp en gedigen och unik branschnärvaro

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grums Slalomklubb 2012

Verksamhetsberättelse Grums Slalomklubb 2012 Ärende Verksamhetsberättelse Grums Slalomklubb 2012 Styrelsen för Grums Slalomklubb får härmed avlämna följande berättelse från verksamheten för tiden mellan 2011-07-01 och 2012-06-30. Årsmöte Klubbens

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer