Novapoint GeoSuite Toolbox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novapoint GeoSuite Toolbox"

Transkript

1 Novapoint GeoSuite Toolbox I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Reviderad Installationspaket GS Archive Skapande av projekt i mapp med bef. databas Om man försöker skapa ett nytt projekt i en mapp där det redan finns en Autograf.dbs får man : "Ska mappen användas?" ->Gå vidare med "Ja", därefter får "Kan ej öpnna databas T:\...\Autograf.dbs" Resulterar i en Autograf.dbk som blockerar fortsatt arbete! GS Archive Låna licenser från Licenspool Det finns nu möjlighet att låna med sig licenser från den centrala licenspoolen! Starta "LicenseTool" från programgruppen "Novapoint GeoSuite Toolbox". Läs mer om detta här! GS Archive Sökning efter senast öppnade projekt Funktionen som söker efter senast öppnade projekt bör gå att stänga av. Blir (litet) problem om den server som projektet ligger på inte är tillgänglig. Finns nu under Inställningar- Alternativ (Settings) GS Archive Visa alla projekt i Google Map - fler koordinatsystem Om man givit data för ett projekt med Longitude/Latitude så visas läget för detta i Google Map. Önskas en möjlighet att visa alla projekt. För omräkning till longitude/latitude är tre nya koordinatsystem inlagda: EUREF 90, sone 32, 33 och 35. Gällande i Norge. Google Map On/Off sätts under Inställningar-Alternativ (Settings). Om on och fokus på ett Arkiv visas i Google Map alla som har latitude/longitude (16)

2 AutoGRAF GIS AutoGRAF-GIS 2.0 Ny version av AutoGRAF-GIS! Kräver uppdatering av licenskoder! Kontakta oss för att kontrollera er licens före installation Den nya versionen är i huvudsak på engelska, med några få undantag. Hjälp/dokumentation är dock på svenska. AutoGRAF GIS AutoGRAF GIS AutoGRAF GIS AutoGRAF GIS Påmärkning blir kvar vid användning av Info-verktyget Vid förnyad sökning blir lager skrivskyddade Funktion för definition av utskriftsområde Ändrad layout på "Sökresultatlistan" Programmets övergripande funktion är väldigt likt version 1.0, dock har med anledning av att GIS-motorn bytts ut (mapxtreme 2005) viss befintlig förändrats, men framför allt ny funktionalitet tillkommit. Om man väljer Info, markerar ett eller flera objekt och får upp Info-rutan och med denna tänd trycker på Esctangenten så erhålls ett meddelande "Kan ej tabort påmärkning". Därfter är dessa objekt påmärkta. När Inforutan är tänd syns ej påmärkningen, men de dyker upp igen när den släcks och när man märker på andra objekt Vid förnyad sökning kan lager bli skrivskyddade När man vill plotta ut en GIS-karta önskas en funktion för att enklare kunna se vad som kommer med på plotten vid en specifikt vald skala. Exempelvis: Om man väljer skalan 1:400 och i Utskriftsinställningarna väljer att pek aut ett område, vore det bra om man fick upp en ruta i rätt storlek som visar vad som kommer med vid utskrift. Sökresultatlistan visar kolumner som ej är intressanta att se. Ger en svåröverskådlig bild av bef. data Jo, detta är en snabblösning att visa en exakt bild av databasen (16)

3 Antal avvägningspunkte r i rapporten Projektstatistiken skriver ut rubrik "Antal avvägningspunkter" två gånger. Andra gången ska det istället stå "Antal grundvattenrör". Buggfix Bugg i "Hämta Z nivå" med Novapoint Tmod Funktionen "Hämta Z nivå" blir fel för Idnamn som överstiger 4 tecken. Detta gäller endast version för AutoCAD 2007/2008 Buggfix för AutoCAD 2007/ Radera djup minska totaldjupet för Jb3 "Radera djup minska totaldjupet" tycks ej fungera för Jb3. Buggfix. Gäller även Lägg till djup öka totaldjupet Units-Insunits mm - m Från och med AutoCAD 2006 så försöker AutoCAD vara smart och skala om XREF med hänsyn till satt basenhet. Därför bör sätta att dwg som den genererar har enheten m. (Systemvariabel INSUNITS = 6) Ett sätt att redan nu komma undan detta är att använda en Template. För att GS Presentation ska använda en sådan kräve en rad till i AUTOGRAF.INI under SYSTEM. Exempel= ACADTEMPLATE="C:\Doc\ViaN ova\template\novapoint , 1-200, metric.dwt" Olämplig focus vid inmatning När man väljer att öpnna ett sonderingsprotokoll så fokuseras på stoppkoden. Det är lätt hänt att man då scrollar, i önskan att scrolla i listan, men scrollar i val av stoppkoder. Fokus sätts nu inte lägre på stoppkoden Tappar färger i AutoCAD 2007/2008 på tvärsektioner från Novapoint Om man ritar tvärsektioner från Novapoint och valt att under Inställningar att flera lager inte ska ritas så kan det hända att linjerna ritas ut utan färg. Även att programmet därefter inte kan läsa filen sektsis.bin Kan lösas genom att rita ut alla lager och släcka ned dessa som man inte vill ha med (16)

4 Korsande materiallinjer, programmet föreslår konstiga linjer Svensk text i engelsk report Uppritade jordparameterdiag ram Rapportgenerator önskas Att trycka på "Save"/"Add" hela tiden är omständigt. I version infördes en option att programmet själv försöker fixa till korsande materiallinjer. Detta blir oftast rätt men för vissa kombinationer kan det bli fel och linjer som går långt långt nedåt föreslås. Markyta och Gwy är ikke engelsk Om man ritar upp ett jordparameterdiagram för en jordparameter, sedan byter jordmodell till en jordmodell där den uppritade jordparametern inte ingår så blir ändå det uppritade diagrammet kvar. En rapportgenerator saknas i programmet. Att trycka på Save / Add hela tiden (framförallt när man lägger till jordlager och redigerar sin jordlagerprofil) är omständigt. Räknemotor Vid tillfällen där "Soil weight" varierat med djupet, där initiellt portryck ej varit hydrostatiskt eller i fall med stort språng i permeabilitet mellan två lager har de initiella portryck som räknemotorn gett ibland sett konstiga ut. Kryptiskt felmeddelande "StartCalculation() failed unexpectedly..." dyker upp vid beräkning Kontroll av tillåtet djup att lägga in Kryptiskt felmeddelande "StartCalculation() failed unexpectedly..." dyker upp vid beräkning. Problemet orsakas av en bugg som gör att filnamn (Calculation name) + beskrivning (Description) kan vara totalt max 80 tecken. Kontrollen av vilka djup som är tillåtna att lägga in "Pile forces" på för lutande pålar felaktig. Buggfix Fixat. Samt korrigerad antal decimaler vid utskrift av utbredda laster Buggen åtgärdad En rapportgenerator finns nu i programmet. Hjälpen är uppdaterad med en hjälptext om hur rapportgeneratorn fungerar. Jordlagren läggs nu till och redigeras i en editerbar tabell. Problemet är nu åtgärdat i räknemotorn. Buggen åtgärdad. Workaround: Se till att filnamn + beskrivning är max 80 tecken långt Buggen är nu rättad (16)

5 GS Supp. Excavation "Pile forces" felaktig för lutande pålar Problem med punkt och komma Problem med punkt och komma kan uppstå. Version 1.0! Nu finns första vesrionen av GS Supported Excavation - GS Spont / GS Spunt Problemet uppstod efter att en beräkning gett "Non converging solution". Buggen är nu rättad. Reviderad Release! (16)

6 Installationspaket Reviderad Utvärderingsmodul Flera konflytgränsprofile r vid korrigering Pejlingsdiagram i flera figurer Möjlighet att ge tolkning för scannade borrhål Krash vid tolkning av fältkoder Digitalisera borrhål AutoCAD Hittar ej komponenter Om man har flera konflytgränsprofiler och väljer att aktivera olika profiler för olika punkter och ritar sedan korrigerad skjuvhållfasthet får jag inte rätt. Det verkar som om programmet korrigerar med den senaste valda profilen. Så är det väl inte meningen. Det står ju faktiskt i listan att olika profiler är aktiverade för olika punkter men vid uppritningen i cad står endast en legend. Om man ritar flera figurer med grundvattenpejlingar "vandrar" diagrammet iväg från själva grundvattenröret. Man bör kunna ge tolkningsprotokoll även för scannade borrhål. Programmet släcker ned sig vid försök att tolka fältkoder. (Detta gäller enbart version ) När man digitaliserar plan och vill ha serien 071, 072, 073, etc som borrhålsnamn föreslås nästa till 74 och inte Om inte Novapoint 17 finns installerat så sätter installationsprogrammet Novapointver=17. Detta innebär att läsning från terrängmodell och Geoplot inte fungerar. Rapport - Excel Utskrift till Excel byter ej om kommatecken är decimaltecken. Kan ge att tal tolkas som datum av Excel Felaktig Path i vid start av Stabilitet Invalid path AUTOGRAF.CGF= Felaktig sökväg AUTOGRAF.CFG= Förr: Tog enbart hänsyn till den profil som hade fokus i listan över konflytprofiler. Nu: Agerar bara påprofiler som aktiverats till respektive Id. 0-an betraktas nu på samma sätt som bokstäver. A1 blir ju nu A2 för nästa o s v. Fixat nu. Detta kan man åtgärda genom att i GS Toolbox Inställningar/Settings välja Inställningsfil/Configuration file och sätta: NOVAPOINTVER= (16)

7 Detta fel fås om man har en felaktig (ogiltig) sökväg till mappen för inställningsfilerna (Autograf.cfg, miljkod.dat, etc.). Inställningen ändras i GS Arkiv via "Inställningar- >Alternativ". Om man ändrat något annat under "Alternativ" - dokumenttyper som ska kännas igen t ex - och sparar så sätts en tom rad AUTOGRAF.CFG= in i INI-filen. Att betrakta som bugg. Till dess att detta är åtgärdat kan man gå in i "Inställningsfil" och ta bort den felaktiga raden. Text för jordspikar AutoCAD2007/20 08 Texten blir fel vid utskrift och går ej att förändra i dialogboxen. Buggfix Materialskraffering i AutoCAD 2007/2008 Ingen materialskraffering visas trots att man lagt in mönster från Autograf.PAT i Acad.PAT och AcadIso.PAT Buggfix Beräkningen hänger sig I vissa lägen, då man räknar med RTangent eller RPoints (Nivåer eller Område på svenska) så kan beräkningen hänga sig och det svarta beräkningsfönstret blir kvar men inget händer. Buggfix som avbryter en oändlig loop Vill man avbryta då så klickar man på krysset i den svarta beräkningsfönstret. Fc-sökning laster I slutet när fråga om "Start BEAST?" [Yes]/No: tar bara J/N Språkproblem! Fixad för den engelska versionen Decimal punkt till Excel!? Inte så bra med decimalpunkt - tal känns inte igen! Fixat. Speciellt i Norge där tal tolkas som datum Angivande av tunghet för EPS Vid angivande av tunghet kan bara värden mellan kn/m3 anges. Hur kan jag då ange exempelvis cellplast med vikten 100 kg/m3 inbäddat mellan jordlager. Begränsningen bör tas bort men jag förstår att ursprunget Gränsen minskad från 3 till 1 (version ) Minskad till 0.1 version (16)

8 Förklaring i indatafilen kommer utgående från kompabilitet med tidigare versioner. Om man vill titta på indatafilen, eller bifoga den i en rapport så är det bra med förklaringstexten på de blanka raderna. Inklusive ny rad med Versionsinformation Uppstart ny beräkning Korsande materiallinjer Uppritning av spänning mot tid ser konstig ut Antal föreslagna sublager = 0 "Pile id" kan endast vara heltal Visar meddelande om bytt Insunits. Lite onödigt att detta visas varje gång. Det är lätt att det blir korsande materiallinjer, speciellt när man testar en utgrävning i efterhand. Innan beräkning görs då denna kontroll och programmet talar om vilka linjer som korsar och X-koordinaten för detta. Vore en idé att programmet då skulle fråga om den själv ska försöka rätta till detta genom att flytta på brytpunkterna. Uppritning av spänning mot tid kan ibland se konstig ut med ett rakt streck från grafens startpunkt till grafens ändpunkt. Antalet föreslagna sublager (det värde antalet sublager ändras till då textboxen för djup lämnas) blir 0 då lagrets tjocklek är mindre än 0,05 m. "Pile id" kan endast vara en heltalssiffra trots att annat går att mata in. Meddelandet visas inte längre. Dessutom visas inte dialogboxen med start inzoomning i AutoCAD. Nu får man en fråga om programmet ska försöka korrigera linjerna. Men beräkningen startas inte utan man får först granska resultatet och sedan välja beräkning igen. Är man inte nöjd kan man backa med Undo Buggen rättad Det minsta antalet förselagna sublager är nu satt till 5. Bugg rättad så att det nu går att använda valfri textsträng som "Pile id" Installationspaket (16)

9 Alla StenoGRAF AutoCAD 2007/2008 Ej klar för AutoCAD 2007/2008 Installationspaket : Ny AutoCAD-plattform AutoCAD 2007 och OBS! Olika installationer för respektive AutoCAD-version! OBS! Ej klar för AutoCAD 2007/2008 Planeras ny version till sommaren Då kommer delar av StenoGRAF att finns med i OnLine hjälp Ny Online-hjälp. Utökad och omstrukturerad skapa urval via autocad Export till PXY med filter (uk material) Efter jag har skapat urval via autocad (drog fönster och spara urval), var gvr inte med i urvallet. Fastän flera av de är bara gvr utan borrhål. Men också de som är bh och gvr var inte med! En tolkning innehållande material varvat med annat material, tex fylling, block fyllning, erhålls vid PXY export och filter=fyllning underkant för den första förekomsten av fyllingen. En bugg om man väljer Window Exporten söker material nedifrån, vilket innebär att den djupaste förekomsten av önskat material erhålls Inställningar på server Önskas: uk djupaste förekomsten av materialet. Inställningar sparas för användaren under den egna katalogen Documents & Settings. Men ska dessa inställningar vara gemensamma för alla användarna är det bättre att dessa ligger på en central server. I GeoSuite Toolbox finns nu ett ny fält under inställningar där en central katalog kan anges. Detta även gäller till exempel parameterinställningar som Ritning/Stämpel med mera. Detta gäller för projekt som inte har egna projektinställningar, (16)

10 Digitalisera planlägen Ibland när man digitaliserar planlägen så syns de inte i Idlistan när man går tillbaka till projektet. Vi har gjort en liten ändring, så att programmet i AutoCAD kontrollerar om databasen behöver uppdateras eller synkas innan man påbörjar digitaliseringen Hatchning av utbreddalaster/por tryck Om AutoCAD startas via Novapoint blir skrafferingen väldigt tät/hel fylld. Påverkar inte beräkning, enbart visuellt. Berg i dagen Man får ingen varning att beräkningen, BEAST, inte klarar av berg i dagen-punkter. Istället från man kryptiska fel SR/READ och SR/MESH. I dagens version rekommenderas att man startar upp AutoCAD på nytt när man ska påbörja digitalisering. Detta ger felmeddelande när man försöker starta en beräkning Nedstängning utan sparmöjlighet vid tapp av licens Inläsning av spänningar för djup större än djupet för jordprofilens botten möjlig Grundvattenytans läge kan verka ha hamnat på -1m och kan ej ändras Detta borde kontrolleras när indatafilen skapas. Programmet stänger ned utan möjlighet att spara då licensen tappas. Det är möjligt att läsa in spänningar från fil där djupet är större än djupet för jordprofilens botten. Grundvattenytans läge kan verka ha hamnat på -1m och kan ej ändras. Detta berodde på en bugg som uppträdde då flera beräkningspunkter med tidshistorier för portrycket fanns. Om man tog bort en tidpunkt som fanns i alla beräkningspunkterna så togs grundvattenytans läge för den borttagna tidpunkten bort i alla beräkningspunkter, inte bara i den borttagna beräkningspunkten. Detta gjorde att grundvattenytans läge verkade vara -1m och omöjlig att ändra. Bugg fixad, användaren får nu möjlighet att spara innan programmet stängs ned. Bugg rättad. Djup större än djupet för jordprofilens botten ignoreras vid inläsning Buggen rättad! (16)

11 Reviderad Vid tunga beräkningar visas inte resultaten Gammal last försvinner ej från "Calculation Data"-grafiken. Programkrasch vid ingen markerad beräkningspunkt vid resultatvisning Porövertrycket (excess pore pressure) i grafiken felaktigt Hantering av filoch beräkningsnamn Uppritning, UpdateDraw(), misslyckas vid Ny punkt Laststeg syns ej i resultaten Hantering av filoch beräkningsnamn Problem vid beräkning Problem med att köra beräkning med gammal beräkningsfil Maxgränser i räknekärnan När antalet tidssteg eller antalet iterationer i ett tidsteg blir fler än 999 visas ej resultaten. Den gamla lasten försvinner inte från grafiken på "Calculation Data"-fliken vid ändring av en last. Programmet kraschar då alla beräkningspunkter är avmarkerade vid resultatvisning. Porövertrycket i grafiken blir fel för vissa tidpunkter vid användning av tidshistorier för portrycket. Mindre bugg i hanteringen av fil- och beräkningsnamn vid "Spara som" har upptäckts. Uppritningen av laster i lastfönstret kan i sällsynta fall misslyckas då en Ny punkt läggs till.(detta beror troligen på en "yttre" faktor, d.v.s vad som är installerat på aktuell dator i övrigt, och inträffar således alltid på en dator där den "yttre" faktorn finns och aldrig på andra datorer). Vid flera laststeg syns inte alla laststeg i resultaten. Mindre bugg i hanteringen av fil- och beräkningsnamn vid "Spara som" har upptäckts. Vid vissa indata kan indatafelen till Splice skapas med ett fel - antalet element i en sektion av en påle kan sättas till 0. Beräkningsfiler som gjorts med en äldre version av Peler kan ibland ge felmeddelande vid beräkning. En del maxgränser i räknekärnan är lite lågt satta. Buggen rättad Buggen rättad Buggen rättad Buggen rättad Buggen åtgärdad Kod för att ta hänsyn till denna "yttre" faktor har lagts till Alla laststeg visas nu i resultaten. Buggen åtgärdad Buggen rättades Felet åtgärdat Flertalet maxgränser i räknekärnan har höjts (16)

12 Fel vid läsning av resultatfil Zoomningsmöjligh et i resultatgrafiken Läsning av resultatfil kan ibland misslyckas på grund av att vissa värden blivit så höga att de skrivits ihop med en annan kolumn. Inga resultat kan därmed visas. Zoomningsmöjligheterna i resultatgrafiken är begränsad. Hänsyn tagen till detta vid inläsning. Problemet därmed löst. Knappar för tre olika zoomningsval (zoom extent, zoom window och pan) har lagts till vid resultatgrafiken. Max antal lager i räknekärnan är ökat från 98 till 199. Max antal pålar i räknekärnan ändrat från 32 till Max antal lager väl få ibland Max antal lager i räknekärnan (Gensod och Splice) kan vara lite väl få i vissa beräkningar Max antal pålar Max antal pålar i räknekärnan (Pilgen och Splice) kan vara väl få ibland väl få i vissa fall. Resultatgrafik Vid många pålar blir resultatgrafiken ibland plottrig. Resultatgrafiken förbättrad Undrained lateral Hänsyn tas inte till Undrained lateral resistance factor. Rättat. Hänsyn tas nu till detta resistance factor 12(16)

13 Installationspaket Reviderad Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version GS Archive Utökad mappstruktur Låga värden på tungheten Nya mappar enligt inställningar för utökad mappstruktur fungerar ej. Önskar kunna ge lägre värden på tunghet än vad som tillåts. För närvarande tillåts endast värden mellan kn/m3. Åtgärdat. Åtgärden består i en uppdatering av ett programtillägg. Ingen ny version av GS Arkiv. Nu tillåts värden mellan kn/m Rapport för Cirkulär glidyta kraschar Ändra modell bör radera resultaten Programmet kan hänga sig vid uppritning av resultat Modellen 1:n bör kallas n:1 Varning om att max antal iterationer uppnåtts i ett tidssteg För cellplast kan värden under 3 vara önskvärda! Rapportgeneratorn kraschar för cirkulär glidyta. Fungerar nu! Om man har ändrat i en modell så ska man inte kunna titta på resultaten som gällde innan modellen ändrades. Jämför med GS Stabilitet som raderar resultatdata när modellen ändras. Programmet hänger sig vid uppritning av resultat. Eftersom resultatfönstret aldrig dyker upp kan man tro att det är under beräkningen som något går fel men tittar man kan man se att resultatfiler skapats. Kontrolleras vid Spara resp. visa resultat. Felet låg i den dll som har hand om grafuppritningen, Graph.dll, och felet är åtgärdat i kommande version av Graph.dll (version 1.0.3, vilken kommer följa med i kommande version av, 1.0.4) Modellen 1:n bör kallas n: Funktionen införd (16)

14 Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version Tidpunkt blir ej uppritad Hanteringen av ifall en beräkningspunkt blivit ändrad eller ej Beräkning av en eller alla punkter Programmet hänger sig vid total lagertjocklek 0,5 m eller mindre. Programmet kan eventuellt hänga sig vid uppritning av grafer I resultatvisningen kan det ibland (framförallt om flera beräkningspunkter existerar) inträffa att resultat för en tidpunkt inte kan ritas upp. Hanteringen av ifall en beräkningspunkt blivit ändrad eller ej är för känslig. Det räcker med att trycka i en textruta eller tabellcell för att programmet ska tro att beräkningspunkten ändrats. Detta gör att man tvingas räkna om i onödan. Ifall exempelvis bara tre punkter av totalt åtta punkter är ändrade är det dumt att bara valen 'räkna om aktuell punkt' och 'räkna om alla punkter' finns. Programmet hänger sig om den totala lagertjockleken vid något tillfälle är större än 0,0 m och mindre eller lika med 0,5 m. Detta inträffar då det första lager man lägger till är mindre eller lika med 0,5 m och beror på att uppritningen av djupaxeln i den grafiska bilden misslyckas. Programmet kan eventuellt hänga sig vid uppritning av grafer vid vissa indata. Buggen fixad Hanteringsproblemet löst I samband med att hanteringen av ifall en beräkningspunkt blivit ändrad eller ej ändrades och löstes så känner programmet nu själv av vilka punkter som är förändrade sedan den senaste beräkningen och räknar automatiskt om dessa. Väljer man 'visa resultat' får man frågan ifall man vill räkna om en förändrad punkt och omräkning sker i så fall direkt istället för att man som nu tvingas starta en omberäkning själv Buggen rättades Felet låg i den dll som har hand om grafuppritningen, Graph.dll, och felet är åtgärdat i kommande version av Graph.dll (version 1.0.3, vilken kommer följa med i kommande version av GS Pile Group, 1.0.4) (16)

15 Installationspaket Reviderad Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version GS Archive Licenser släpps För flytande licenser händer det att licensen inte frigörs inte vid avslut som den ska. Projektstatistik Programmet dyker då man har Grundvattenrör=RF (Sverige) Rita Borrhål Har man koordinatsystem "SEKT" och drar och släpper borrhål i dialogrutan för uppritning av borrhål, så krashar programmet. Uppdatering av labdiagram Scenario: Ett Id förekommer på flera tvärsektioner på samma ritning Sätt in Anmärkning Jb- Total InRoads/InRail (LandXML) Terrängmodell - Novapoint Problem: Om man väljer uppdatera sektion och ändrar skalan för t ex Tau - minskar från 60 till 40 - så blir lodräta skalstreck kvar från föregående uppritning. Vi har korrigerat så att om enbart den ena finns så tas inte hänsyn till den graf som ändå inte ritas. T ex om man enbart har densitet, men inte vattenkvot, sätts skalan till densitetsskalan och vice versa... Ctrl+V fungerar inte på protokoll av typen Jb-Total Vid inläsning från LandXML gör sin egen triangulering baserad på alla angivna punkter och brytlinjer som är definierade för detta lager. Tyvärr blandar ibland InRoads äpplen och päron i samma lager viket gör att vägens överyta ligger i samma lager som underkant terrass. Detta resulterar i att blandar terrasspunkter med överkant väg, och ger en yta som okontrollerat far upp och ned. För vissa terrängmodeller blir en del punkter som läggs ut med lite konstigt interpolerade. Vilket ger en "orolig" terrängyta. Dessutom kunde man få långa streck för Novapoint (16)

16 Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version Sekt uppdatering När man genererat sektioner i en ritning och tex flytta 2 punkter som ligger i gränslandet mellan två sektioner, från den ena sektionen till den andra. Detta går om den sektionen man vill flytta punkterna till redan innehåller sonderingar men om den är tom på sonderingar säger autograf endast att sektionenen inte innehåller några id. Jag vill kunna gå in på dialogrutan "inställningar för sektionsritning" och ändra Sekt min, Sekt max, så att borrhålen omfattas av sektionen. Lager PORRES Hjälplagret PORRES blir "tänt" efter beräkningar. Lagret måste släckas manuellt Felaktig grundvattenyta Med AutoCAD inställt på PLINETYPE=0 fås felaktig hantering av grundvattenyta. Grundvattenytan ersätts före beräkning med ekvivalenta porprofiler Verkar inträffa enbart om lager PORRES är aktuellt lager vid start av BEAST Ny beräkning startar inte upp Kontrollera profilernas utseende genom att tända lager PORRES. Där ska då finnas en profil/brytpunkt på grundvattenytan. Detta kan inträffa om man har installerat Novapoint Virtual Map. Ny beräkning ger då en blank skärm och man kommer inte in i dialogboxarna för uppstart Virtual Map gör att scriptsekvensen vi byte av beräkning(dwg) avbryts. Detta ser man på AutoCAD- Textskärm där vid byte av dwg alltid uppkommer två rader med *Cancel*. Kopiera C-profil Vid C-profil kopiera så skrafferas den nya C-profilen För många Det visar sig att den faktiska gränsen är max 398 punkter markytepunkter och inte 1000 som programmet tror och har kontroll emot. 16(16)

Novapoint GeoSuite Toolbox

Novapoint GeoSuite Toolbox Novapoint GeoSuite Toolbox I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Reviderad 2008-04-24 Installationspaket 1.0.19

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox

Novapoint GeoSuite Toolbox Reviderad 2010-06-02 Novapoint GeoSuite Toolbox I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Installationspaket 1.0.25

Läs mer

Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum Version. Projekt med sökväg större än ca 80 tecken kapas vid 'dragdrop' till GeoArkiv.

Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum Version. Projekt med sökväg större än ca 80 tecken kapas vid 'dragdrop' till GeoArkiv. Novapoint GeoSuite Toolbox Se I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Installationspaket 1.0.26 Långa sökvägar för

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox Se

Novapoint GeoSuite Toolbox Se Novapoint GeoSuite Toolbox Se Reviderad 2015-08-13 I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Från och med 2014 har

Läs mer

Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014

Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014 Solna 2014-03-20 Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014 Detta är en kort beskrivning för dig som användare av programpaketet Novapoint GeoSuite Toolbox. Toolboxen innehåller ett

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox No

Novapoint GeoSuite Toolbox No Reviderad 2011-12-09 Novapoint GeoSuite Toolbox No I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Installationspaket 1.0.28

Läs mer

Tips & Trix GeoSuite Presentation

Tips & Trix GeoSuite Presentation Tips & Trix GeoSuite Presentation Att digitalisera planlägen nya borrhål / uppdatera läge för befintliga borrhål Här ska vi titta på digitaliseringsfunktionen i GS Presentation för att uppdatera lägen

Läs mer

Revisionshistorik Nya Bildfabriken

Revisionshistorik Nya Bildfabriken Revisionshistorik Nya Bildfabriken Version 1.2.11 Utfört 10-11-11 Bildbaskontoret v2.1.3 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Starta v4.2.6 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Arkstudion v1.2.6

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox Se

Novapoint GeoSuite Toolbox Se Novapoint GeoSuite Toolbox Se I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Installationspaket 1.0.28 / 2.0.28 64-bitars

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Svar: Ja, detta är funktionalitet som är planerad. Vi jobbar nu med två lösningar, en gratis Viewer likt NP Bas och en webbaserad version.

Svar: Ja, detta är funktionalitet som är planerad. Vi jobbar nu med två lösningar, en gratis Viewer likt NP Bas och en webbaserad version. Rev 2 2013-07-04 Under vår Roadshow fick vi en del frågor angående Novapoint 19. För att svaren på frågorna skall nå ut till så många som möjligt av er användare har vi sammanställt de vanligaste frågorna

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

< Nyheter i Novapoint väg>

< Nyheter i Novapoint väg> Föredragshållare: Föredrag : < Nyheter i Novapoint väg> Nyheter i Novapoint Väg sånt som finns Terrängmodellen Befintliga objekt ledningar, kulvertar Linjekonstruktion

Läs mer

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs.

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs. 2017/02/12 10:28 1/6 Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5 Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5 Uppdateringar i NovapointDCM Bas Allmänt NYTT: Möjligt att söka Resultatobjekt i aktivitet Markyta,

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

2016/07/03 06:20 1/14 Novapoint 19.2x.FP6

2016/07/03 06:20 1/14 Novapoint 19.2x.FP6 2016/07/03 06:20 1/14 Novapoint 19.2x.FP6 Novapoint 19.2x.FP6 Släppt: 20.03.2015 19.20.fp6 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014. 19.25.fp6 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016 Kända fel och brister

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox Se

Novapoint GeoSuite Toolbox Se Novapoint GeoSuite Toolbox Se I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Installationspaket 1.0.30 / 2.0.30 Leveransfunktion

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 6.89 Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Ganttvy 1 månad och 3 månader

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM

Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM Vid triangulering är det ofta önskvärt att ytan som skapas följer brytlinjer i terrängen som till exempel vägkanter, eller dikesbottnar.

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox Se

Novapoint GeoSuite Toolbox Se Novapoint GeoSuite Toolbox Se Reviderad 2014-03-19 I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Från och med 2014 har

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Installation av Butiksdata

Installation av Butiksdata Installation av Butiksdata Starta installationsfilen Butiksdata.exe eller kör installationen från CD-skivan/USB minnet. Följande dialoger visas. Tryck Next Ange registreringsuppgifter och vill man inte

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin

Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Intro till Mentometer PowerPoint -plugin Agenda Snabb introduktion till hur man aktiverar mentometerfrågor i PowerPoint Menyerna i mentometer-plugin:en Prova på själv Copyright Johansson Consulting, 2008.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Innehållsförteckning Installation av programmet 2 Inknappning av onlinekontroller 2 Inmatning av biografier

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Emma Åman 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Emma Åman Förord Först och främst vill jag tacka att möjligheten

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Installation/start av LOGGER

Installation/start av LOGGER Sida 1 av 7 Installation/start av LOGGER Ursprungligen skriven av Tommy/SM7NZB. Redigerad och uppdaterad av Ulf/SM0LCB. Gå till http://welcome.to/logger. Klicka på logxxx.exe (xxx anger versionsnummret

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8)

HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8) HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8) Vad är nytt? Precis som i 4.8 - Rätt mycket 12:e maj 2014 Robert Stahl Robert.stahl@inera.se En liten tillbakablick först. 17 åtgärder genomfördes i version 4.8, både

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0

BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 BILAGA 5 Fi2Utrymmen Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2008-xx-xx FI2Utrymmen Om man använder ADT 2007 och ABS 2007 måste följande saker installeras

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Fördelar med att använda Novapoint DCM 19.20 jämfört med 19.10

Fördelar med att använda Novapoint DCM 19.20 jämfört med 19.10 Fördelar med att använda Novapoint DCM 19.20 jämfört med 19.10 I och med Novapoint 19.20 är alla Novapointmoduler kopplade till Quadrimodellen (Förutom Novapoint Samhällsplanering och Novapoint Fjärrvärme.)

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Överbyggnadsbeskrivning

Överbyggnadsbeskrivning 2016/06/28 13:53 1/12 Överbyggnadsbeskrivning Överbyggnadsbeskrivning Använd funktionen för att definiera/modifiera vägens överbyggnad. Funktionen kan också användas för Rehabiliteringsprojekt rehabilitering.

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox 2015

Novapoint GeoSuite Toolbox 2015 2015-12-03 Novapoint GeoSuite Toolbox 2015 Detta är en kort beskrivning av programpaketet Novapoint GeoSuite Toolbox. Toolboxen innehåller ett projekthanteringsprogram GS Arkiv som utgör den centrala delen

Läs mer

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen Nyheter i Solen Administration 6.5 Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen kan med andra ord

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Patrik Calén

Patrik Calén PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Entreprenad Kom i gång manual Patrik Calén 2016-01-06 Innehå ll Kom igång o Orientering och verktygsfält 3 o Nytt projekt 5 o Dokument mallar 6 o Projektkortet 14 o Lägga till

Läs mer

Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum. Ett val av användaren som gör att ytorna uppdateras automatiskt eller manuellt när man ritar ut 3D borrhål.

Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum. Ett val av användaren som gör att ytorna uppdateras automatiskt eller manuellt när man ritar ut 3D borrhål. Novapoint GeoSuite Toolbox Se I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. 14.x och 15.1 på samma dator? Om man installerar

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Skapa spellista i play.lnu.se Gör en samling med filmer som hör ihop

Skapa spellista i play.lnu.se Gör en samling med filmer som hör ihop Skapa spellista i play.lnu.se Gör en samling med filmer som hör ihop Vad är en spellista? En spellista är ett sätt att visa en lista över filmer (eller ljudklipp) som hör ihop med varandra. En spelare

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer