Novapoint GeoSuite Toolbox

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novapoint GeoSuite Toolbox"

Transkript

1 Novapoint GeoSuite Toolbox I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Reviderad Installationspaket GS Archive Skapande av projekt i mapp med bef. databas Om man försöker skapa ett nytt projekt i en mapp där det redan finns en Autograf.dbs får man : "Ska mappen användas?" ->Gå vidare med "Ja", därefter får "Kan ej öpnna databas T:\...\Autograf.dbs" Resulterar i en Autograf.dbk som blockerar fortsatt arbete! GS Archive Låna licenser från Licenspool Det finns nu möjlighet att låna med sig licenser från den centrala licenspoolen! Starta "LicenseTool" från programgruppen "Novapoint GeoSuite Toolbox". Läs mer om detta här! GS Archive Sökning efter senast öppnade projekt Funktionen som söker efter senast öppnade projekt bör gå att stänga av. Blir (litet) problem om den server som projektet ligger på inte är tillgänglig. Finns nu under Inställningar- Alternativ (Settings) GS Archive Visa alla projekt i Google Map - fler koordinatsystem Om man givit data för ett projekt med Longitude/Latitude så visas läget för detta i Google Map. Önskas en möjlighet att visa alla projekt. För omräkning till longitude/latitude är tre nya koordinatsystem inlagda: EUREF 90, sone 32, 33 och 35. Gällande i Norge. Google Map On/Off sätts under Inställningar-Alternativ (Settings). Om on och fokus på ett Arkiv visas i Google Map alla som har latitude/longitude (16)

2 AutoGRAF GIS AutoGRAF-GIS 2.0 Ny version av AutoGRAF-GIS! Kräver uppdatering av licenskoder! Kontakta oss för att kontrollera er licens före installation Den nya versionen är i huvudsak på engelska, med några få undantag. Hjälp/dokumentation är dock på svenska. AutoGRAF GIS AutoGRAF GIS AutoGRAF GIS AutoGRAF GIS Påmärkning blir kvar vid användning av Info-verktyget Vid förnyad sökning blir lager skrivskyddade Funktion för definition av utskriftsområde Ändrad layout på "Sökresultatlistan" Programmets övergripande funktion är väldigt likt version 1.0, dock har med anledning av att GIS-motorn bytts ut (mapxtreme 2005) viss befintlig förändrats, men framför allt ny funktionalitet tillkommit. Om man väljer Info, markerar ett eller flera objekt och får upp Info-rutan och med denna tänd trycker på Esctangenten så erhålls ett meddelande "Kan ej tabort påmärkning". Därfter är dessa objekt påmärkta. När Inforutan är tänd syns ej påmärkningen, men de dyker upp igen när den släcks och när man märker på andra objekt Vid förnyad sökning kan lager bli skrivskyddade När man vill plotta ut en GIS-karta önskas en funktion för att enklare kunna se vad som kommer med på plotten vid en specifikt vald skala. Exempelvis: Om man väljer skalan 1:400 och i Utskriftsinställningarna väljer att pek aut ett område, vore det bra om man fick upp en ruta i rätt storlek som visar vad som kommer med vid utskrift. Sökresultatlistan visar kolumner som ej är intressanta att se. Ger en svåröverskådlig bild av bef. data Jo, detta är en snabblösning att visa en exakt bild av databasen (16)

3 Antal avvägningspunkte r i rapporten Projektstatistiken skriver ut rubrik "Antal avvägningspunkter" två gånger. Andra gången ska det istället stå "Antal grundvattenrör". Buggfix Bugg i "Hämta Z nivå" med Novapoint Tmod Funktionen "Hämta Z nivå" blir fel för Idnamn som överstiger 4 tecken. Detta gäller endast version för AutoCAD 2007/2008 Buggfix för AutoCAD 2007/ Radera djup minska totaldjupet för Jb3 "Radera djup minska totaldjupet" tycks ej fungera för Jb3. Buggfix. Gäller även Lägg till djup öka totaldjupet Units-Insunits mm - m Från och med AutoCAD 2006 så försöker AutoCAD vara smart och skala om XREF med hänsyn till satt basenhet. Därför bör sätta att dwg som den genererar har enheten m. (Systemvariabel INSUNITS = 6) Ett sätt att redan nu komma undan detta är att använda en Template. För att GS Presentation ska använda en sådan kräve en rad till i AUTOGRAF.INI under SYSTEM. Exempel= ACADTEMPLATE="C:\Doc\ViaN ova\template\novapoint , 1-200, metric.dwt" Olämplig focus vid inmatning När man väljer att öpnna ett sonderingsprotokoll så fokuseras på stoppkoden. Det är lätt hänt att man då scrollar, i önskan att scrolla i listan, men scrollar i val av stoppkoder. Fokus sätts nu inte lägre på stoppkoden Tappar färger i AutoCAD 2007/2008 på tvärsektioner från Novapoint Om man ritar tvärsektioner från Novapoint och valt att under Inställningar att flera lager inte ska ritas så kan det hända att linjerna ritas ut utan färg. Även att programmet därefter inte kan läsa filen sektsis.bin Kan lösas genom att rita ut alla lager och släcka ned dessa som man inte vill ha med (16)

4 Korsande materiallinjer, programmet föreslår konstiga linjer Svensk text i engelsk report Uppritade jordparameterdiag ram Rapportgenerator önskas Att trycka på "Save"/"Add" hela tiden är omständigt. I version infördes en option att programmet själv försöker fixa till korsande materiallinjer. Detta blir oftast rätt men för vissa kombinationer kan det bli fel och linjer som går långt långt nedåt föreslås. Markyta och Gwy är ikke engelsk Om man ritar upp ett jordparameterdiagram för en jordparameter, sedan byter jordmodell till en jordmodell där den uppritade jordparametern inte ingår så blir ändå det uppritade diagrammet kvar. En rapportgenerator saknas i programmet. Att trycka på Save / Add hela tiden (framförallt när man lägger till jordlager och redigerar sin jordlagerprofil) är omständigt. Räknemotor Vid tillfällen där "Soil weight" varierat med djupet, där initiellt portryck ej varit hydrostatiskt eller i fall med stort språng i permeabilitet mellan två lager har de initiella portryck som räknemotorn gett ibland sett konstiga ut. Kryptiskt felmeddelande "StartCalculation() failed unexpectedly..." dyker upp vid beräkning Kontroll av tillåtet djup att lägga in Kryptiskt felmeddelande "StartCalculation() failed unexpectedly..." dyker upp vid beräkning. Problemet orsakas av en bugg som gör att filnamn (Calculation name) + beskrivning (Description) kan vara totalt max 80 tecken. Kontrollen av vilka djup som är tillåtna att lägga in "Pile forces" på för lutande pålar felaktig. Buggfix Fixat. Samt korrigerad antal decimaler vid utskrift av utbredda laster Buggen åtgärdad En rapportgenerator finns nu i programmet. Hjälpen är uppdaterad med en hjälptext om hur rapportgeneratorn fungerar. Jordlagren läggs nu till och redigeras i en editerbar tabell. Problemet är nu åtgärdat i räknemotorn. Buggen åtgärdad. Workaround: Se till att filnamn + beskrivning är max 80 tecken långt Buggen är nu rättad (16)

5 GS Supp. Excavation "Pile forces" felaktig för lutande pålar Problem med punkt och komma Problem med punkt och komma kan uppstå. Version 1.0! Nu finns första vesrionen av GS Supported Excavation - GS Spont / GS Spunt Problemet uppstod efter att en beräkning gett "Non converging solution". Buggen är nu rättad. Reviderad Release! (16)

6 Installationspaket Reviderad Utvärderingsmodul Flera konflytgränsprofile r vid korrigering Pejlingsdiagram i flera figurer Möjlighet att ge tolkning för scannade borrhål Krash vid tolkning av fältkoder Digitalisera borrhål AutoCAD Hittar ej komponenter Om man har flera konflytgränsprofiler och väljer att aktivera olika profiler för olika punkter och ritar sedan korrigerad skjuvhållfasthet får jag inte rätt. Det verkar som om programmet korrigerar med den senaste valda profilen. Så är det väl inte meningen. Det står ju faktiskt i listan att olika profiler är aktiverade för olika punkter men vid uppritningen i cad står endast en legend. Om man ritar flera figurer med grundvattenpejlingar "vandrar" diagrammet iväg från själva grundvattenröret. Man bör kunna ge tolkningsprotokoll även för scannade borrhål. Programmet släcker ned sig vid försök att tolka fältkoder. (Detta gäller enbart version ) När man digitaliserar plan och vill ha serien 071, 072, 073, etc som borrhålsnamn föreslås nästa till 74 och inte Om inte Novapoint 17 finns installerat så sätter installationsprogrammet Novapointver=17. Detta innebär att läsning från terrängmodell och Geoplot inte fungerar. Rapport - Excel Utskrift till Excel byter ej om kommatecken är decimaltecken. Kan ge att tal tolkas som datum av Excel Felaktig Path i vid start av Stabilitet Invalid path AUTOGRAF.CGF= Felaktig sökväg AUTOGRAF.CFG= Förr: Tog enbart hänsyn till den profil som hade fokus i listan över konflytprofiler. Nu: Agerar bara påprofiler som aktiverats till respektive Id. 0-an betraktas nu på samma sätt som bokstäver. A1 blir ju nu A2 för nästa o s v. Fixat nu. Detta kan man åtgärda genom att i GS Toolbox Inställningar/Settings välja Inställningsfil/Configuration file och sätta: NOVAPOINTVER= (16)

7 Detta fel fås om man har en felaktig (ogiltig) sökväg till mappen för inställningsfilerna (Autograf.cfg, miljkod.dat, etc.). Inställningen ändras i GS Arkiv via "Inställningar- >Alternativ". Om man ändrat något annat under "Alternativ" - dokumenttyper som ska kännas igen t ex - och sparar så sätts en tom rad AUTOGRAF.CFG= in i INI-filen. Att betrakta som bugg. Till dess att detta är åtgärdat kan man gå in i "Inställningsfil" och ta bort den felaktiga raden. Text för jordspikar AutoCAD2007/20 08 Texten blir fel vid utskrift och går ej att förändra i dialogboxen. Buggfix Materialskraffering i AutoCAD 2007/2008 Ingen materialskraffering visas trots att man lagt in mönster från Autograf.PAT i Acad.PAT och AcadIso.PAT Buggfix Beräkningen hänger sig I vissa lägen, då man räknar med RTangent eller RPoints (Nivåer eller Område på svenska) så kan beräkningen hänga sig och det svarta beräkningsfönstret blir kvar men inget händer. Buggfix som avbryter en oändlig loop Vill man avbryta då så klickar man på krysset i den svarta beräkningsfönstret. Fc-sökning laster I slutet när fråga om "Start BEAST?" [Yes]/No: tar bara J/N Språkproblem! Fixad för den engelska versionen Decimal punkt till Excel!? Inte så bra med decimalpunkt - tal känns inte igen! Fixat. Speciellt i Norge där tal tolkas som datum Angivande av tunghet för EPS Vid angivande av tunghet kan bara värden mellan kn/m3 anges. Hur kan jag då ange exempelvis cellplast med vikten 100 kg/m3 inbäddat mellan jordlager. Begränsningen bör tas bort men jag förstår att ursprunget Gränsen minskad från 3 till 1 (version ) Minskad till 0.1 version (16)

8 Förklaring i indatafilen kommer utgående från kompabilitet med tidigare versioner. Om man vill titta på indatafilen, eller bifoga den i en rapport så är det bra med förklaringstexten på de blanka raderna. Inklusive ny rad med Versionsinformation Uppstart ny beräkning Korsande materiallinjer Uppritning av spänning mot tid ser konstig ut Antal föreslagna sublager = 0 "Pile id" kan endast vara heltal Visar meddelande om bytt Insunits. Lite onödigt att detta visas varje gång. Det är lätt att det blir korsande materiallinjer, speciellt när man testar en utgrävning i efterhand. Innan beräkning görs då denna kontroll och programmet talar om vilka linjer som korsar och X-koordinaten för detta. Vore en idé att programmet då skulle fråga om den själv ska försöka rätta till detta genom att flytta på brytpunkterna. Uppritning av spänning mot tid kan ibland se konstig ut med ett rakt streck från grafens startpunkt till grafens ändpunkt. Antalet föreslagna sublager (det värde antalet sublager ändras till då textboxen för djup lämnas) blir 0 då lagrets tjocklek är mindre än 0,05 m. "Pile id" kan endast vara en heltalssiffra trots att annat går att mata in. Meddelandet visas inte längre. Dessutom visas inte dialogboxen med start inzoomning i AutoCAD. Nu får man en fråga om programmet ska försöka korrigera linjerna. Men beräkningen startas inte utan man får först granska resultatet och sedan välja beräkning igen. Är man inte nöjd kan man backa med Undo Buggen rättad Det minsta antalet förselagna sublager är nu satt till 5. Bugg rättad så att det nu går att använda valfri textsträng som "Pile id" Installationspaket (16)

9 Alla StenoGRAF AutoCAD 2007/2008 Ej klar för AutoCAD 2007/2008 Installationspaket : Ny AutoCAD-plattform AutoCAD 2007 och OBS! Olika installationer för respektive AutoCAD-version! OBS! Ej klar för AutoCAD 2007/2008 Planeras ny version till sommaren Då kommer delar av StenoGRAF att finns med i OnLine hjälp Ny Online-hjälp. Utökad och omstrukturerad skapa urval via autocad Export till PXY med filter (uk material) Efter jag har skapat urval via autocad (drog fönster och spara urval), var gvr inte med i urvallet. Fastän flera av de är bara gvr utan borrhål. Men också de som är bh och gvr var inte med! En tolkning innehållande material varvat med annat material, tex fylling, block fyllning, erhålls vid PXY export och filter=fyllning underkant för den första förekomsten av fyllingen. En bugg om man väljer Window Exporten söker material nedifrån, vilket innebär att den djupaste förekomsten av önskat material erhålls Inställningar på server Önskas: uk djupaste förekomsten av materialet. Inställningar sparas för användaren under den egna katalogen Documents & Settings. Men ska dessa inställningar vara gemensamma för alla användarna är det bättre att dessa ligger på en central server. I GeoSuite Toolbox finns nu ett ny fält under inställningar där en central katalog kan anges. Detta även gäller till exempel parameterinställningar som Ritning/Stämpel med mera. Detta gäller för projekt som inte har egna projektinställningar, (16)

10 Digitalisera planlägen Ibland när man digitaliserar planlägen så syns de inte i Idlistan när man går tillbaka till projektet. Vi har gjort en liten ändring, så att programmet i AutoCAD kontrollerar om databasen behöver uppdateras eller synkas innan man påbörjar digitaliseringen Hatchning av utbreddalaster/por tryck Om AutoCAD startas via Novapoint blir skrafferingen väldigt tät/hel fylld. Påverkar inte beräkning, enbart visuellt. Berg i dagen Man får ingen varning att beräkningen, BEAST, inte klarar av berg i dagen-punkter. Istället från man kryptiska fel SR/READ och SR/MESH. I dagens version rekommenderas att man startar upp AutoCAD på nytt när man ska påbörja digitalisering. Detta ger felmeddelande när man försöker starta en beräkning Nedstängning utan sparmöjlighet vid tapp av licens Inläsning av spänningar för djup större än djupet för jordprofilens botten möjlig Grundvattenytans läge kan verka ha hamnat på -1m och kan ej ändras Detta borde kontrolleras när indatafilen skapas. Programmet stänger ned utan möjlighet att spara då licensen tappas. Det är möjligt att läsa in spänningar från fil där djupet är större än djupet för jordprofilens botten. Grundvattenytans läge kan verka ha hamnat på -1m och kan ej ändras. Detta berodde på en bugg som uppträdde då flera beräkningspunkter med tidshistorier för portrycket fanns. Om man tog bort en tidpunkt som fanns i alla beräkningspunkterna så togs grundvattenytans läge för den borttagna tidpunkten bort i alla beräkningspunkter, inte bara i den borttagna beräkningspunkten. Detta gjorde att grundvattenytans läge verkade vara -1m och omöjlig att ändra. Bugg fixad, användaren får nu möjlighet att spara innan programmet stängs ned. Bugg rättad. Djup större än djupet för jordprofilens botten ignoreras vid inläsning Buggen rättad! (16)

11 Reviderad Vid tunga beräkningar visas inte resultaten Gammal last försvinner ej från "Calculation Data"-grafiken. Programkrasch vid ingen markerad beräkningspunkt vid resultatvisning Porövertrycket (excess pore pressure) i grafiken felaktigt Hantering av filoch beräkningsnamn Uppritning, UpdateDraw(), misslyckas vid Ny punkt Laststeg syns ej i resultaten Hantering av filoch beräkningsnamn Problem vid beräkning Problem med att köra beräkning med gammal beräkningsfil Maxgränser i räknekärnan När antalet tidssteg eller antalet iterationer i ett tidsteg blir fler än 999 visas ej resultaten. Den gamla lasten försvinner inte från grafiken på "Calculation Data"-fliken vid ändring av en last. Programmet kraschar då alla beräkningspunkter är avmarkerade vid resultatvisning. Porövertrycket i grafiken blir fel för vissa tidpunkter vid användning av tidshistorier för portrycket. Mindre bugg i hanteringen av fil- och beräkningsnamn vid "Spara som" har upptäckts. Uppritningen av laster i lastfönstret kan i sällsynta fall misslyckas då en Ny punkt läggs till.(detta beror troligen på en "yttre" faktor, d.v.s vad som är installerat på aktuell dator i övrigt, och inträffar således alltid på en dator där den "yttre" faktorn finns och aldrig på andra datorer). Vid flera laststeg syns inte alla laststeg i resultaten. Mindre bugg i hanteringen av fil- och beräkningsnamn vid "Spara som" har upptäckts. Vid vissa indata kan indatafelen till Splice skapas med ett fel - antalet element i en sektion av en påle kan sättas till 0. Beräkningsfiler som gjorts med en äldre version av Peler kan ibland ge felmeddelande vid beräkning. En del maxgränser i räknekärnan är lite lågt satta. Buggen rättad Buggen rättad Buggen rättad Buggen rättad Buggen åtgärdad Kod för att ta hänsyn till denna "yttre" faktor har lagts till Alla laststeg visas nu i resultaten. Buggen åtgärdad Buggen rättades Felet åtgärdat Flertalet maxgränser i räknekärnan har höjts (16)

12 Fel vid läsning av resultatfil Zoomningsmöjligh et i resultatgrafiken Läsning av resultatfil kan ibland misslyckas på grund av att vissa värden blivit så höga att de skrivits ihop med en annan kolumn. Inga resultat kan därmed visas. Zoomningsmöjligheterna i resultatgrafiken är begränsad. Hänsyn tagen till detta vid inläsning. Problemet därmed löst. Knappar för tre olika zoomningsval (zoom extent, zoom window och pan) har lagts till vid resultatgrafiken. Max antal lager i räknekärnan är ökat från 98 till 199. Max antal pålar i räknekärnan ändrat från 32 till Max antal lager väl få ibland Max antal lager i räknekärnan (Gensod och Splice) kan vara lite väl få i vissa beräkningar Max antal pålar Max antal pålar i räknekärnan (Pilgen och Splice) kan vara väl få ibland väl få i vissa fall. Resultatgrafik Vid många pålar blir resultatgrafiken ibland plottrig. Resultatgrafiken förbättrad Undrained lateral Hänsyn tas inte till Undrained lateral resistance factor. Rättat. Hänsyn tas nu till detta resistance factor 12(16)

13 Installationspaket Reviderad Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version GS Archive Utökad mappstruktur Låga värden på tungheten Nya mappar enligt inställningar för utökad mappstruktur fungerar ej. Önskar kunna ge lägre värden på tunghet än vad som tillåts. För närvarande tillåts endast värden mellan kn/m3. Åtgärdat. Åtgärden består i en uppdatering av ett programtillägg. Ingen ny version av GS Arkiv. Nu tillåts värden mellan kn/m Rapport för Cirkulär glidyta kraschar Ändra modell bör radera resultaten Programmet kan hänga sig vid uppritning av resultat Modellen 1:n bör kallas n:1 Varning om att max antal iterationer uppnåtts i ett tidssteg För cellplast kan värden under 3 vara önskvärda! Rapportgeneratorn kraschar för cirkulär glidyta. Fungerar nu! Om man har ändrat i en modell så ska man inte kunna titta på resultaten som gällde innan modellen ändrades. Jämför med GS Stabilitet som raderar resultatdata när modellen ändras. Programmet hänger sig vid uppritning av resultat. Eftersom resultatfönstret aldrig dyker upp kan man tro att det är under beräkningen som något går fel men tittar man kan man se att resultatfiler skapats. Kontrolleras vid Spara resp. visa resultat. Felet låg i den dll som har hand om grafuppritningen, Graph.dll, och felet är åtgärdat i kommande version av Graph.dll (version 1.0.3, vilken kommer följa med i kommande version av, 1.0.4) Modellen 1:n bör kallas n: Funktionen införd (16)

14 Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version Tidpunkt blir ej uppritad Hanteringen av ifall en beräkningspunkt blivit ändrad eller ej Beräkning av en eller alla punkter Programmet hänger sig vid total lagertjocklek 0,5 m eller mindre. Programmet kan eventuellt hänga sig vid uppritning av grafer I resultatvisningen kan det ibland (framförallt om flera beräkningspunkter existerar) inträffa att resultat för en tidpunkt inte kan ritas upp. Hanteringen av ifall en beräkningspunkt blivit ändrad eller ej är för känslig. Det räcker med att trycka i en textruta eller tabellcell för att programmet ska tro att beräkningspunkten ändrats. Detta gör att man tvingas räkna om i onödan. Ifall exempelvis bara tre punkter av totalt åtta punkter är ändrade är det dumt att bara valen 'räkna om aktuell punkt' och 'räkna om alla punkter' finns. Programmet hänger sig om den totala lagertjockleken vid något tillfälle är större än 0,0 m och mindre eller lika med 0,5 m. Detta inträffar då det första lager man lägger till är mindre eller lika med 0,5 m och beror på att uppritningen av djupaxeln i den grafiska bilden misslyckas. Programmet kan eventuellt hänga sig vid uppritning av grafer vid vissa indata. Buggen fixad Hanteringsproblemet löst I samband med att hanteringen av ifall en beräkningspunkt blivit ändrad eller ej ändrades och löstes så känner programmet nu själv av vilka punkter som är förändrade sedan den senaste beräkningen och räknar automatiskt om dessa. Väljer man 'visa resultat' får man frågan ifall man vill räkna om en förändrad punkt och omräkning sker i så fall direkt istället för att man som nu tvingas starta en omberäkning själv Buggen rättades Felet låg i den dll som har hand om grafuppritningen, Graph.dll, och felet är åtgärdat i kommande version av Graph.dll (version 1.0.3, vilken kommer följa med i kommande version av GS Pile Group, 1.0.4) (16)

15 Installationspaket Reviderad Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version GS Archive Licenser släpps För flytande licenser händer det att licensen inte frigörs inte vid avslut som den ska. Projektstatistik Programmet dyker då man har Grundvattenrör=RF (Sverige) Rita Borrhål Har man koordinatsystem "SEKT" och drar och släpper borrhål i dialogrutan för uppritning av borrhål, så krashar programmet. Uppdatering av labdiagram Scenario: Ett Id förekommer på flera tvärsektioner på samma ritning Sätt in Anmärkning Jb- Total InRoads/InRail (LandXML) Terrängmodell - Novapoint Problem: Om man väljer uppdatera sektion och ändrar skalan för t ex Tau - minskar från 60 till 40 - så blir lodräta skalstreck kvar från föregående uppritning. Vi har korrigerat så att om enbart den ena finns så tas inte hänsyn till den graf som ändå inte ritas. T ex om man enbart har densitet, men inte vattenkvot, sätts skalan till densitetsskalan och vice versa... Ctrl+V fungerar inte på protokoll av typen Jb-Total Vid inläsning från LandXML gör sin egen triangulering baserad på alla angivna punkter och brytlinjer som är definierade för detta lager. Tyvärr blandar ibland InRoads äpplen och päron i samma lager viket gör att vägens överyta ligger i samma lager som underkant terrass. Detta resulterar i att blandar terrasspunkter med överkant väg, och ger en yta som okontrollerat far upp och ned. För vissa terrängmodeller blir en del punkter som läggs ut med lite konstigt interpolerade. Vilket ger en "orolig" terrängyta. Dessutom kunde man få långa streck för Novapoint (16)

16 Program Rubrik Beskrivning Kommentar Datum Version Sekt uppdatering När man genererat sektioner i en ritning och tex flytta 2 punkter som ligger i gränslandet mellan två sektioner, från den ena sektionen till den andra. Detta går om den sektionen man vill flytta punkterna till redan innehåller sonderingar men om den är tom på sonderingar säger autograf endast att sektionenen inte innehåller några id. Jag vill kunna gå in på dialogrutan "inställningar för sektionsritning" och ändra Sekt min, Sekt max, så att borrhålen omfattas av sektionen. Lager PORRES Hjälplagret PORRES blir "tänt" efter beräkningar. Lagret måste släckas manuellt Felaktig grundvattenyta Med AutoCAD inställt på PLINETYPE=0 fås felaktig hantering av grundvattenyta. Grundvattenytan ersätts före beräkning med ekvivalenta porprofiler Verkar inträffa enbart om lager PORRES är aktuellt lager vid start av BEAST Ny beräkning startar inte upp Kontrollera profilernas utseende genom att tända lager PORRES. Där ska då finnas en profil/brytpunkt på grundvattenytan. Detta kan inträffa om man har installerat Novapoint Virtual Map. Ny beräkning ger då en blank skärm och man kommer inte in i dialogboxarna för uppstart Virtual Map gör att scriptsekvensen vi byte av beräkning(dwg) avbryts. Detta ser man på AutoCAD- Textskärm där vid byte av dwg alltid uppkommer två rader med *Cancel*. Kopiera C-profil Vid C-profil kopiera så skrafferas den nya C-profilen För många Det visar sig att den faktiska gränsen är max 398 punkter markytepunkter och inte 1000 som programmet tror och har kontroll emot. 16(16)

Visualisering med GeoSuite Toolbox

Visualisering med GeoSuite Toolbox Vianova GeoSuite AB presenterar: Visualisering med GeoSuite Toolbox med Google som plattform Jan Ludvigsson 6/17/2011 Innehåll: Visualisering med GeoSuite Toolbox... 3 Bakgrund... 3 Att publicera en översiktskarta

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Rule IT TelemarketWeb... 2

Rule IT TelemarketWeb... 2 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg Bidcon Handledning Bidcon Bygg 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 BidCon BYGG... 2 2.3

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer