stay in dalarna En gemensam kraftsamling för de lokala boendeanläggningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stay in dalarna En gemensam kraftsamling för de lokala boendeanläggningarna"

Transkript

1 stay in dalarna En gemensam kraftsamling för de lokala boendeanläggningarna

2 med skid-vm som motor ska vi lyfta gästboendet i regionen Engagemanget från näringslivet, kommuner och organisationer för Beyond Skiing Foundation har varit överväldigande. Sedan bildandet 2009 har flera hundra medlemmar anslutit och stödjer i dag satsningen mot skid-vm i Dalarna Dalarnas kommuner har visat stort intresse och Region Dalarna stöder projektets utveckling. Här förenas stora internationella företag med småföretag sida vid sida med kommuner och organisationer i form av Founders, Selected Suppliers och Supporters. Allt mot samma mål. Samarbetet inom Beyond Skiing Foundation är mycket viktigt för utvecklingen av skid-vm i Dalarna och för hela regionen. Nu kraftsamlar vi med en unik satsning för er som driver boendeanläggningar. Ambitionen är att tillsammans med skid-vm i Dalarna skapa dynamik och tillväxt för hela regionen som leder till bestående värden långt efter Uppdraget är att skapa och fördela ekonomiska möjligheter i syfte att genomföra attraktiva evenemang inom sport, musik, konst, miljö till gagn för besökare, näringsliv och boende i regionen. Beyond Skiing Foundation är en katalysator för kraftsamling och utveckling. En viktig del i arbetet inom Beyond Skiing Foundation är utvecklingen av intresseområden i anslutning till mästerskapstävlingar. Syftet är att addera nya dimensioner till evenemang och upplevelser i regionen.nätverket Beyond Skiing Foundation är en unik möjlighet för det lokala och regionala näringslivet och kommunerna att stödja ett internationellt mästerskap. Aldrig tidigare har ett regionalt nätverk fått tillgång till VM:s dynamiska kraft där stora möjligheter har öppnat sig för företagen att aktivt medverka kring skid-vm i Dalarna. Genom vårt samarbete med FIS och EBU har vi erhållit nya möjligheter för regionens näringsliv, kommuner och organisationer att aktivt bli en del av VM:s internationella marknads- och partnerprogram. Vi har nyttjat dessa möjligheter till att öppna upp för att såväl nyttja associationsrättigheter, tillgång till information och delaktighet, relationsaktiviteter som marknadsföring. Vi har paketerat dessa erbjudanden och i den här broschyren kan du läsa mer om innehållet i konceptet Beyond Skiing Foundation och vilka möjligheter du som medlem får. Berätta gärna för andra i ditt nätverk om vårt arbete och vad vi står för. Stort tack för er medverkan, Anders Ahlgren Ordförande Beyond Skiing Foundation Sven von Holst VM-chef

3 beyond skiing under skid-vm 2015 Med Beyond Skiing Foundation har vi skapat en grund för utveckling samtidigt som vi skapat en plattform för regionalt utnyttjande av skid-vm Den 1 januari 2014 går Beyond Skiing Foundation in i genomförandefasen av för-vm och skid-vm 2015 och nytt erbjudande skall ske till de partners som medverkat i samarbetet under uppbyggnadsfasen. Partnerskapet avser Founders, Selected Suppliers och Supporters. I denna fas skall vi tillvarata den organisation och struktur som skapats till nytta för regionen och erbjuda ett attraktivt engagemang för våra partners även under själva genomförandet av skid-vm Beyond Skiing Foundation har skapat ett antal mötesplatser kring VM 2015, byggt upp förutsättningar för VIP-hantering med catering såväl som merchandising i syfte att ge det regionala näringslivet en optimal möjlighet att deltaga och nyttja förutsättningarna av ett skid-vm i Dalarna. Denna folder beskriver den regionala kraftsamlingen och möjligheterna för er som utvecklar den lokala maten att nyttja skid-vm 2015 under åren

4 rättigheter såsom medlem i beyond skiing foundation Nedanstående material speglar inriktningen på arbetet för att lägga grunden för det gemensamma nyttjande av projektet skid-vm 2015 och avtal som Founder i Beyond Skiing Foundation AB. Beyond Skiing Foundation AB har en tydlig vision; Att genom Beyond Skiing bygga ett nätverk av företag i Dalarna som skapar fördelar och ökar ekonomiska medel i syfte att genomföra prestationer inom sport, nöjen, kultur och miljö samt att etablera evenemang och attraktioner till gagn för näringslivet, besökare och boende i Dalarna. Projektet och bolaget har en tydlig affärsmodell med en intressant partnerstruktur gentemot näringslivet, kommuner och regionala organisationer innefattande ett rättighetspaket kring skid-vm Projektets mätbara mål handlar om den mobilisering och förankring som projektet ska etablera i syfte att skapa samverkan och en samsyn för ett slagkraftigt framtida tillväxtarbete i Dalarna. Drivkraften i projektet är att den breda uppslutningen ska bygga en plattform för framtida tillväxtsatsningar i Dalarna och att plattformen är ett verktyg för att bygga upp ett evenemang som samlar Dalarna och som genomförs beyond all expectations. Avsikten är att skapa en långsiktig tillvaratagande av arbetet och erfarenheterna från VM. Uppdraget är att inför skid-vm: Profilera vår region och vårt näringsliv genom att ge evenemang och upplevelser nya dimensioner. Genom en partnerstruktur utveckla en delfinansiering av arbetet inför och under genomförandet av arenorna kring skid-vm. Utnyttja den kraft som skidvm ger till regionen och regionens näringsliv samt bygga bestående värden till gagn för näringslivet, besökare och boende i Dalarna. Skapa ett nätverk och en organisation som består efter skid-vm 2015 i syfte att stärka regionen inom sport, nöjen, kultur och miljö samt att etablera evenemang och attraktioner till gagn för näringslivet i Dalarna. Projektet ska bidra till: inflyttning, fler besökare, en stor folkfest över hela Dalarna, mediaexponering, samordning och ett regionalt arbete för att driva utveckling av stora evenemang till Dalarna samt ett ökat samarbete mellan företag, offentliga och ideella organisationer. företagets möjligheter enligt avtal Stay in Dalarna är en unik kraftsamling för de företag och aktörer som är med och utvecklar besöksboendet i regionen. Tanken är att företagen ska kunna dra nytta av den uppmärksamhet som skid-vm ger genom att profilera och certifiera sig som Approved stay in Dalarna. De avtal som tecknats mellan Beyond Skiing Foundation och VM-bolaget samt mellan Beyond Skiing Foundation och de medverkande företagen såsom Founders innefattar en rad rättigheter samt i vissa fall även möjligheter till gemensamt nyttjande såväl som enskilt nyttjande. Sponsorernas rättigheter och skyldigheter regleras genom det standardavtal som tecknas mellan samtliga företag och Beyond Skiing. Här framgår i huvudsak följande rättigheter: Associationsrättigheter innefattande rätt att nyttja särskilt emblem/begrepp enligt givna regler och riktlinjer. S E L E CT E D S U P P L I E R FOUNDER Stay in Dalarna ger goda möjligheter i form av exponering före, under och efter skid-vm tillsammans med övriga företag inom boendenäringen. Kraftsamlingen innebär: Företaget erhåller profilmaterial för exponering Profilering av verksamheten och kopplingen till skid-vm sker genom olika typer av marknadsmaterial affischer, skyltar, tavlor, utbildningsmaterial m m. Marknadsföring av den egna verksamheten i samband SUPPORTER med skid-vm sker genom i SUPPORTER VM-programmet eller i sam manhang där skid-vm marksupporter nadsför boendeanläggningar inom Stay in Dalarna. S E L E CT E D S U P P L I E R FOUNDER FOUNDER Följande material avses spegla huruvida de enskilda företagens gemensamma såväl som enskilda affärsutnyttjande av projektet kan ske och vad som Beyond Skiing erbjuder. Tillgång till information om Beyond Skiing samt skid-vm genom nyhetsbrev, trycksaker, internet etc. Exponering av företagets namn eller logotype kring projektet som Approved Stay in Dalarna. Medverkan i relationsaktiviteter som Beyond Skiing genomför. Aktiv medverkan och delaktighet i organisationen. Möjligheter till engagemang och egna aktiviteter under skid-vm. S E L E CT E D S U P P L I E R F I S N O R D I C W O R L D S K I C H A M P I O N S H PI PR SE S E N T E D B Y DA L A RDA N AL 1A8R. 0N2A

5 associationsrättigheter Som medlem i Beyond Skiing Foundation ges företaget rätt att använda sig av det officiella emblemet för Beyond Skiing Foundation enligt manualen. Utrymme för företagets logotype Vid venue dressing för skid-vm i Dalarna är den tydliga Beyond Skiing-profilen närvarande genom dalahästen och den unika grafiska ordbilen. Den regionala kopplingen till Dalarna är tydlig liksom kopplingen till nätverket Beyond Skiing. Beyond Skiing, ett särskilt framtaget emblem för medlemmar att nyttja enligt regler och riktlinjer. Rätt att nyttja särskilt emblem tillsammans med egen logotyp enligt regler och riktlinjer. Emblemet finns liggande som nedan alternativt stående där företaget ges rätt att använda emblemet direkt kopplat till sin egen logotype. Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype

6 kopplat direkt till skid-vm 2015 sponsorprogram TV-relevant Som Founder i Beyond Skiing Foundation ges företaget rätt att använda sig av det officiella emblemet för skid-vm Sponsor 1 Ski Jumping Sponsor 2 Ski Jumping Sponsor 3 Nordic Combined Sponsor 4 Nordic Combined Sponsor 5 Cross Country Timing sponsor Non TV-relevant Sponsor 1 Sponsor 2 SUPPORTER Sponsor 3 Sponsor 4 Sponsorstrukturen för skid-vm 2015 visar den speciella möjlighet som tilldelats medlemmarna i Beyond Skiing Foundation. Som medlem är man samtidigt officiell supporter till skid-vm. För medlemmar i Beyond Skiing finns en unik möjlighet att använda den aktuella Beyond Sponsor 8 Cross Country national sponsors S E L E CT E D S U P P L I E R Sponsor 7 Cross Country Data sponsor Sponsor 5 Official supplier FOUNDER Sponsor 6 Cross Country Skiing-logotypen i anslutning till VM-märket. Det stärker kopplingen till skid-vm och ger företag och organisationer bra förutsättningar att profilera sig tillsammans med Beyond Skiing. Sponsor 6 Sponsor 7 Sponsor 8

7 information NEWSLETTER 2 / 2012 NEWSLETTER 1 / 2012 Informationsmaterialet i Beyond Skiing 2015 ger tillgång till information och delaktighet kring projektet med bl.a. följande: På Beyond Skiing 2015 hemsida beskrivs projektet och medverkande företag exponeras tillsammans med bl.a. följande: Projektbeskrivning, nyheter, ambassadörer, löpande information kring projektet, nyhetsarkiv, nyhetsbrev, m.m, designmanual med regler och riktlinjer för Founders nyttjande av logotype. Beyond Skiing 2015 och de olika arenorna; Competition Arena, Entertainment/Culture Arena, Snow Arena, Knowledge/Opinion Arena, Business Arena samt ytterligare arenor t.ex. Virtual Arena, Food & Beverages Arena. Tillgång till SP-material för företagets eget nyttjande, Beyond Skiing 2015 wwwshop för medlemmar. Artiklar för fri publicitet hos företagen och för deras interntidningar. Intressanta pressklipp. Organisation, fakta och kontaktlistor innefattande: Fakta: namn, adresser och telefonnummer samt e-post till kontaktytor inom Beyond Skiing 2015 (obs läggs med lösenord för internt bruk) Ambassadörer Beyond Skiing 2015 och skid- VM 2015 kontaktpersoner Nyhetsbrev; löpande information i det nyhetsbrev som Beyond Skiing 2015 utvecklar. Här kan även innefattas redaktionellt intressant material kring företagen, Beyond Skiing 2015 och skid-vm. Nyhetsinformation, e-post kring nyheter och aktuella händelser kring Beyond Skiing 2015 och skid-vm. Region Dalarna stöder Beyond Skiing i arbetet att med Skid-VM 2015 som hävstång stärka varumärket Dalarna, samt utveckla och förnya länets besöksnäring. VIKTIGT STÖD FRÅN REGION DALARNA Region Dalarna har beviljat Beyond Skiing 8,1 miljoner kronor för att utveckla nätverket. Syftet med Beyond Skiing är att, med Skid-VM 2015 som hävstång, stärka varumärket Dalarna, samt utveckla och förnya länets besöksnäring. Beyond Skiing ska bidra till att 2015 var en viktig grundtanke tydliggöra den urbana turistprofi - att hela Dalarna skulle involveras len i södra delen av Dalarna som i arbetet med VM. Stort fokus komplement till fjällen och Siljan. lades därför på att senare starta Dessutom bidra till länets attraktionskraft genom Skid-VM 2015, Skiing 2015 Foundation. Det vi- upp företagsnätverket Beyond samt skapa en bred samverkan sade sig bli ett lyckat projekt. Då mellan företag, offentliga organisationer och ideell sektor över företag anslutit sig till nätverket. Falun fick VM hade nästan 200 kommun- och branschgränser. Idag arbetar nätverket bland Redan under kampanjen om annat med att förbereda kringarrangemang, som att få skid-vm till Dalarna år exempelvis underhållning, mat och barnaktiviteter. Det är arrangemang som ska bidra till att VM 2015 kan upplevas i hela Dalarna och inte bara på Lugnets tävlingsarena. Avsikten är att projektet ska bidra till att hela Dalarna sjuder av aktivitet och engagemang, både före, under och efter skid- VM EN VIKTIG KRAFTSAMLING FÖR NÄTVERKET I höst inleds en kraftsamling för att stärka profileringen av Beyond Skiing i Dalarna. En aktivitetsplan ska bidra till att öka kunskapen och engagemang för nätverket och de spännande arrangemang som väntar i länet. Syftet med aktivitetsplanen kan delas in i följande punkter: Ta tillvara de positiva effekterna från den Road Show bland Dalarnas kommuner som Sven von Holst och Anders Ahlgren haft i Dalarna under vintern/ våren Skapa en positiv profi l och ett stort intresse för skid-vm Ge befi ntliga medlemmar uppskattning, exponering och PR för sin medverkan i Beyond Skiing 2015 Foundation. Utveckla aktivitetsprogram för medlemmarna som bland annat innehåller relationsaktviteter, exponering, profi lering och nätverkande. En viktig aktivitet i höst är profi - leringen av founderföretagen. Det ska ske genom en profi l- annonskampanj i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. Det handlar om helsidor i var och en av tidningarna, där founderföretagen presenteras ett i taget. Kampanjen kompletteras genom ökad utgivningstakt av nyhetsbreven, ökad aktvitet på hemsidan samt fler marknadsaktiviteter. RIVSTART FÖR SSAB I höstas blev SSAB i Borlänge ett av de exklusiva Founder-företagen inom Beyond Skiing Samtidigt var bolaget först med att boka VIP-boende i Tällberg åt sina affärspartners i samband med skid-vm Detta blir en av de största aktiviteterna av det här slaget som vi någonsin gjort. Därför vill vi vara tidigt ute, samtidigt som det känns naturligt för oss att engagera oss inom Beyond Skiing, säger Johan Broback, som är sponsringsansvarig hos SSAB i Borlänge. SSABs engagemang inom några faktorer som Beyond Beyond Skiing 2015 och i förlängningen skid-vm 2015 har fått en Vi har visserligen bara varit Skiing 2015 bör tänka på: rivstart. Johan Broback berättar med i Beyond Skiing en ganska varför Beyond Skiing 2015 blivit kort period. Men spontant tänker ett så intressant koncept för dem: jag att nätverket innehåller väldigt många företag med helt olika Vi vill stötta sådant som ger regionen dragkraft. Det tycker vi förutsättningar och ambitioner. att Beyond Skiing och skid-vm Det kan både vara en styrka och 2015 gör på ett bra sätt. Vi säljer en svaghet. inte mer plåt genom att fi nnas Dels är det bra med ett stort på nummerlapparna, istället och brett näringslivsnätverk med engagerar vi oss i Beyond Skiing många företag som tillsammans för att komma nära Skid-VM kan bli en stark aktör i samhällsutvecklingen. Dels kan det bli en och kan då kombinera detta med egna kundaktiviteter. Det är utmaning att hålla ihop nätverket också ett nätverk som bidrar till med alla dessa företag som har så att genomföra evenemang och skilda förutsättningar. Det gäller aktiviteter som utvecklar regionen att alla känner en mening och ett och skapar ett större intresse för engagemang för nätverket. Därför måste alla medlemmar själva människor att bosätta sig i Falun- Borlänge och övriga Dalarna. arbeta aktivt med sammanhållningen inom Beyond Skiing. Han fortsätter: För oss är det viktigare att Johan berättar att SSAB har stödja verksamhet som utvecklar tre målgrupper för sina VMaktiviteter: regionen än att synas på stora skyltar i samband med tävlingen. Företagets anställda. Johan Broback säger att de Företagets kunder. anställda också kan känna stolthet och engagemang om de ser arbetskraft som ska lockas att Potentiell och kompetent att deras företag förknippas med fl ytta till Falun-Borlängeregionen. attraktiva arrangemang. Det är en positiv effekt som Vi ser framför oss att SSAB också har en stor betydelse, säger ska fi nnas på skidarenan med ett Johan Broback och fortsätter: eget SSAB-tält som blir basen Jag hoppas att Beyond Skiing för vår verksamhet. Detta är ett 2015 ska kunna förverkliga sin koncept vi kört i samband med vision om att vara ett nätverk som Peace & Love i Borlänge. Nu utvecklar vi det även mot Skid-VM både bidrar till att utveckla näringslivet i Dalarna och samtidigt Det kommer att bli en av de blir ett viktigt stöd åt skid-vm. största aktiviteter som vi någonsin Men han pekar samtidigt på haft. Johan Broback berättar om SSABs engagemang i Beyond Skiing och VM En av de första åtgärderna för Hur ser ert engagemang ut SSAB var att snabbt boka boende i samband med världscuptävlingarna i Falun 2013 och åt de kunder som kommer att besöka regionen under VMdagarna. Vi har naturligtvis en önskan för-vm 2014? Vi insåg tidigt att det inte att växla upp med aktiviteter var möjligt att hitta boende i vare under dessa år. Men då skulle det sig Falun eller Borlänge. Men bästa vara om vi kunde göra det Tällberg blev ett mycket bra alternativ. Därför bokade vi snabbt 2015, säger Johan Broback. inom ramen för Beyond Skiing 100 rum i fyra omgångar för våra beräknade 400 gäster. För oss kändes det skönt att vara ute i tid.

8 exponering Beyond Skiing 2015 informationsmaterial där företagets logotype eller namn exponeras. Här framgår de av Beyond Skiing utvecklade aktiviteterna där företagets namn eller logotype är exponerad: exponering av företaget på hemsidan för projektet. Nyhetsbrev, företaget exponeras på olika sätt i nyhetsbreven för Beyond Skiing Utställningsmaterial vilket utnyttjas i samband med företagsträffar, mässor och utställningar. Annonsering, Särskild annonsering sker årligen i lokal media där företagets namn eller logotype på ett framträdande sätt exponeras. stay in dalarna Exponering och presentation i samband med möten och relationsaktiviteter. Särskild exponering för medverkande företag skapas i samband med samlingsexponering. Ett handslag för bra samarbete. Fr.v: Jonas Nordlund, Stora Enso, Mats Nordlander, Stora Enso samt Sven von Holst, Beyond Skiing och skid-vm i Äntligen! SELECTED SUPPLIER Falun, Nu är det vår tur att visa världen vad skidfest Dalarna och Sverige menar med en riktig till ner och kommuner anslutit Sedan bildandet 2009 har företag, organisatio på skid-vm 2015 i Falun och Dalarna. Beyond Skiing för att stötta satsningen fler. Beyond Skiing förenar stora I dag är vi 325 stycken och vi blir gärna och organisationer i form kommuner med småföretag internationella företag och. Alla med samma mål att skapa av Founders, Selected Suppliers och Supporters i fungera som en katalysator för tillväxt ett skid-vm över alla förväntningar och barn och ungdomar, näringsliv, kreativa regionen långt efter Vi ska engagera att för att skapa ett oslagbart evenemang krafter och skidvänner från hela landet vara stolt över. Tack alla medlemmar för ert stöd till skid-vm 2015! KOMMUNER FOUNDER fordidalarna.se Mora, Ludvika Hedemora, Falun, Est SUPPORTER Backa Fritid AB, Backlunds Boende i Axel Larsson Maskinaffär AB, B3IT Dalarna, Städ, Appelli Advokater, Atea Sverige, Hotell Lerdalshöjden, Best Western AJ Produkter, Alpha Plus AB, Anderssons Svets & Mek AB, Bergnils AB, Best Western a-sidan, Active Stay, Affärsjuridik AB, AB, Bengt Werpers Åkeri, Bergkvists & Panntjänst i Dalarna AB, i Dalarna AB, Belab Ventilation AB, Belkom Combiterminal, Borlänge Energi AB, Brand Dalarna AB, Banken Bar & Brasserie, BBM Sparbank, Bjärvbyn AB, Bokstaven, Borlänge Carlia Bil, Catering AB, Bilmetro, Bjursås Ski Center, Bjursås Byggtjänst i Falun AB, Carlgrens EL, Nya Star Hotel Avesta, Bilfocus i Dalarna i Falun AB, Byggpartner i Dalarna AB, Byggarna AB, Park Connect, Bröderna AB, r, Brödcentralen Dalarna Color Print, Core Talent Office AB, Dala Hotell Bergmästaren, Clemens Bil AB, Brandskyddslaget AB, BRC Utvecklingspartne Cityfrisörerna i Falun AB, Clarion Collection Falun, Gross Dalaflyget AB, Dalafrukt, Dalahus, City Stadsrum, Luftbehandling, Dala Dala-Floda Värdshus, Dalab Companiet, CCS Healthcare AB, Centrala AB, Dala Metallpartier AB, Dala Profil AB, Electro Projekt Pci Dala Kraft, Dala Marknad AB, Dala Media Brakes AB, Dialect Falun, Edita Bobergs, Dellner Scandinavia, Boer De Dala Energi, Dala Frakt och Logistik AB, Falu Hag Bygg AB, Datorama, Dalsjö Golf AB, Dalviks Kvarn AB, Daniel Falu Folkets Hus, Falu Fängelse Vandrarhem, Dalarnas Idrottsförbund, Dalex Scandinavia, & Young, Ex Change Parts, Falu Bil & Maskinservice, Ernst Järnhandel, Interconnect, & och Bygg Cables AB Udde Resort, Fröbergs Ericson i Lima AB, Ericsson Palm, Friskis & Svettis Falun, Främby AB, EmWe Kontor & Data, Eric Comm, Brage, First Hotel Grand, Fotograf Ulf Hornet, Haga Optik, Haganäs AB, FIF Industrifastigheter, First Hotel Gruvstaden AB, Grytnäs Gräv, Gyllene Rödfärg, Falun Borlänge Golfklubb, Faluplast AB, Grant Thornton Falun, Green Hotel, Rättvik, He-Pe Bygg AB, AB, GB Tank AB, GD-Oljor AB, GGP Utvecklings Falun, Hansson Buss AB, Hantverksbyn Fyrklöverns Stugby AB, Gagnline Affärsutveckling AB, Hallton, Hammarprodukter AB, Handelsbanken Hotell & Restaurang Moskogen & Nordkvist AB, Hallbyggarna Jonsereds AB, HMB Construction AB, HomeMaid, Restaurang Domnarvsgården AB, Haglöf Herdins Färgverk AB, Hinz Försäljnings El, Jan ISS, AB, Henningsons Isoflex Falun, Skylt, IR Design Falun, Helikopter Brand Mats Andréason, Impicon AB, Intersport Hedemora Bilforum AB, Hedmans buss, ICA Maxi Falun, Idrefjäll, Idrottsarrangören i Dalarna AB, KPMG, Lastbilen.se, Café & Catering, I-Sport Retail 62 AB, KOM Fastighetsförvaltning, Konferensbyrån AB, HSB Dalarna, Hyttstugan Restaurang Klockargården Hotell AB, Klövern AB, Outdoor, Lugnets Fysiocenter, Lundin Karl Hedin Bygghandel AB Falun, Kinnarps, LRF Konsult AB, Lugnet Evenemang, Lugnet Björk Port & Bygg, JB:s men & women, Repro AB, Ljus & Ljudteknik i Insjön AB, AB Falun, Midwaggon Europe AB, Lindanvagnen AB, Linjepunkt Midroc Electro AB Borlänge, Midroc Electro Lauritz.com, Leax, Leksand Strand, Life Fastigheter, Meag VA-System, Mellanskog, Masmästaren Leksand/Rättvik, Nordea Maskinsystem, Falun, Frys AB, Masesgården, AB, Mora Kommun, Niscayah AB, Nordea & Boström, Manpower, Masens Kyl och Arkitekter Dalarna AB, Mora Bil & Traktor Galaxen, Quality Spa & Biobränsle, Momentum Software, Mondo Pure Water Scandinavia AB, Quality Hotel AB, Miljönären Lindfeldts Måleri, Mockfjärds Art Direction, Orsa Grönklitt, Projektledarbyrån, Värdshus, Rättviks Marknad, Nudax Rehab, One 4 Event, OneHouse AB, Riksbyggen, Rotork Sweden AB, Räfsnäsgårdens Nordsign AB, Norling Skylt AB, Nova Limousine, Restaurang CariAnna, Ricoh Sverige Skanska Sverige AB, Ramhuset Konst & Ram, Rent a Wreck, Idrottsutbildarna Dalarna, SkandiaMäklarna, Resort Dalecarlia, Ramböll Sverige AB, Siljan Turism AB, Siljans Chark AB, SISU Svedlunds Flagg, Sven von Sharp Center Dalarna, Shell 7-eleven Kupolen, AB, STUART, Svanströms AB/Office Depot, Sacci Ryggsäckar AB, Sacpro AB, Scandbook, Center, Sportivity AB, Structor Dalarna AB, Team Sportia Rättvik, Sogeti, Sparakvittot.se, Sport Support Göthes AB, Team Smartsign Bäckström, Catering, Mats och Kök Smak Säfsens Resort, Tandläkare AB, Svenska Direktflyg AB, Svenssonform, Marknads, Vextech AB, Video Communication Holst AB, Svensk Cater AB, Svenska Batteripoolen Tunsta Bygg AB, Tällbergsgården, Vasaloppet Toyota Center Dalarna, Tranbodarna, AB, YEAP Graphic Production, Z-Textiltryck, Teliabutiken, Tillväxtarenan, Tools Sverige, Falun, Västerbergslagens Energi, XBASE Opic, VMF Qbera Ek Förening, Världsarvet Gösta Bergström, Villa Långbers, Visma opers AB Falun/Borlänge i Sverige AB, Öhrlings Pricewaterhouseco Åkerblads i Tällberg, Äventyrs Service Information och inspiration med en gemensam profilering och information om lokalt boende i anslutning till VMarenan. Stark regional profilering genom skid-vm:s olika mediekanaler, möjlighet att medverka i olika paketeringserbjudanden m m. Samverkan kring logistik: transport av de boende till och från VM-området, parkeringsmöjligheter, snabbt och enkelt. Gemensam profilering, certifiering och marknadsföring av boendemöjligheterna i regionen genom partnerskap via Beyond Skiing och skid-vm Miljöprofilering av projektet genom integrering av miljöaspekter i de olika delarna av projektet. Upplevelser av Dalarna: förstärka upplevelsen av hela evenemanget genom att erbjuda mat, utflyktsmål i Dalarna, aktiviteter utanför VM samt aktiviteter med nära koppling till VM. Tillgång till den grafiska identiteten för Stay in Dalarna för användande i företagets egen marknadsföring. Kunskapsutbyte via möten, konferenser och events inom projektet i syfte att skapa synergieffekter mellan olika aktörer inom turismnäringen. A C C O M M O D AT I O N logga IDRE SÄLEN ORSA MORA RÄTTVIK MALUNG VANSBRO FALUN 30 min restid LEKSAND 1 timme restid GAGNEF BORLÄNGE SÄTER SMEDJEBACKEN r som stödjer skid-vm i Dalarna. nätverk med företag och organisatione Bli medlem i Beyond Skiing 2015, ett , Jan Svedin tfn Skiing, kontakta Niclas Johansson tfn Vill du och ditt företag ansluta er till Beyond 015.com Mer information hittar du på beyondskiing2 eller Hans-Olov Pettersson tfn LUDVIKA HEDEMORA AVESTA 2 timmar restid FOUNDER

9 relationsaktiviteter andra fördelar För varje företag skräddarsys en möjlighet baserat på företagets eget intresse gentemot: Besöksnäringen, partners, sponsorer eller särskilda projekt Det egna lokala näringslivets kunder & personal VIP-biljetter till skid-vm och ackrediterade områden Särskild service och kontaktperson inom skid-vm organisationens VIP och gästhantering Därtill genomför Beyond Skiing Foundation under resan fram mot VM 2015 olika former av relationsaktiviteter där medverkande företag erbjuds medverkan: Aktiviteter som sker löpande under året enligt det kalendarium som Beyond Skiing årligen etablerar och arbetar fram. Befintliga seminarier och möten i samverkan med andra nätverksorganisationer Företagarträff tillsammans med SSF inför WC starten Företagarträff under Svenska Skidspelen Medverkan vid den årliga Beyond Skiing Golfen Erbjudande om resa och medverkan inför Val di Fiemme under skid-vm 2013 Relationsaktiviteter som medverkande företag själv utvecklar. Nedan framgår övriga möjligheter till samverkan och nyttjande vilket kan utvecklas av företaget. Utveckling av särskilda program utöver ovanstående, extraresor till skidtävlingar, seminarier kring VM, andra erbjudanden osv. Rätt till medverkan på de internationella idrottsevenemang man gemensamt överenskommer. Rent allmänt finns en rad fördelar i att från företagets sida medverka i detta projekt, varav kan nämnas: Nationell profilering stärker företagets varumärke Regionalt varumärkesstärkande för företagets medverkan Kundrelationsaktiviteter Personalaktiviteter ger ökat intresse för företaget som en arbetsgivare Exponering av företagets specifika styrkor gentemot kunder, personal och näringslivet Medverkan i att vara en bra samhällsmedborgare som tar ansvar för att utveckla regionen Att utvecklas vidare utifrån de enskilda företagens egna intressen kan nämnas: Värdskap och relationsaktiviteter För anställda och kunder Marknadsaktiviteter

10 Rättigheter Beyond Skiing Foundation Founders rättigheter specifiseras i ett rättighetsprogram innefattande: Associationsrättigheter Rätt att använda namnet/emblemet Beyond Skiing i kombination med Founder. Grafisk profil, se bilaga 2. Rätt att använda Beyond Skiing-emblemet i den egna marknadsföringen. Grafisk profil, se bilaga 2. Rätt att använda Beyond Skiing-emblemet tillsammans med egen logotype enligt regler och riktlinjer. Grafisk profil, se bilaga 2. Rätt att använda det officiella namnet/emblemet för skid-vm 2015 och tillhörigheten Founder enligt grafiska profilen, se bilaga 2. EXPONERING Beyond Skiing Foundation exponerar företaget i informationsmaterial där företagets logotype eller namn exponeras. Här framgår de av Beyond Skiing Foundation utvecklade aktiviteterna för ett gemensamt nyttjande där företagets namn eller logotype är exponerad: exponering av företagets namn eller logotyp på hemsidan för projektet, inkl länk till företagets egen hemsida. Nyhetsbrev, företagets namn eller logotyp exponeras på olika sätt i nyhetsbreven för Beyond Skiing. Utställningsmaterial vilket utnyttjas i samband med företagsträffar, mässor och utställningar. Annonsering, särskild annonsering sker årligen i lokal media där företagets namn eller logotype på ett framträdande sätt exponeras. Gemensam utvecklad marknadsplan med uppslagsannonsering i det officiella VM-programmet, företagets namn eller logotyp exponeras. Exponering och presentation i samband med möten i samband med relationsaktiviteter. Information Löpande informationsmaterial/nyhetsbrev från Beyond Skiing Foundation och skid-vm Delaktighet och information kring Beyond Skiing och arbetet med de olika mötesplatserna; Public Arena och i synnerhet Festivalområdet. Tillgång till SP material för företagets eget utnyttjande, artiklar för fri publicitet, intressanta pressklipp, information kring organisationens fakta och kontaktpersoner. Relationsaktiviteter Medverkan i årligt nätverksprogram och Beyond Skiing Foundations möten och nätverksträffar. Initiera och genomföra event i samarbete med Beyond Skiing Foundation. Erhåller ett start-kit med unikt SP-material som signalerar engagemang i Beyond Skiing Foundation, startkit innefattar ryggsäck, termos, mugg, vimpel/flagga, mössa, jacka och tröja. Möjlighet att köpa exklusivt SP-material till rabatterade priser. 10 VIP-biljetter till Svenska Skidspelen/World Cup Ett exklusivt erbjudande innebärande rätt att köpa biljetter till Beyond Skiing Lounge vid tävlingsarenan under skid-vm AKTIV MEDVERKAN Marknadsråd. Rätt att föreslå och välja medlemmar till ett verkställande marknadsråd för Founders, samt rätt att medverka i den speciella arbetsgrupp som skapas för att tillvarata företagets intressen kring skid-vm Leverans av varor och tjänster inom de arenor som Beyond Skiing Foundation är aktiv och har avtalsmässiga rättigheter.

OKTOBER 2009. Tre sidor i Affärer om: Ikea kommer till Dalarna. Han klättrar mot HÖJDERNA

OKTOBER 2009. Tre sidor i Affärer om: Ikea kommer till Dalarna. Han klättrar mot HÖJDERNA OKTOBER 2009 UF gör dig tuffare De åker till Amerika t Har stadigt tag om tåg På med mässkostymen Runn lockar året runt Tre sidor i Affärer om: Ikea kommer till Dalarna Han klättrar mot HÖJDERNA 2 Affärer

Läs mer

Under 2009 erbjuder vi en kostnadsfri riskinventering

Under 2009 erbjuder vi en kostnadsfri riskinventering MAJ 2009 Sanningsenlig Silverflärd Skyddande Dalarna i Europa Under 2009 erbjuder vi en kostnadsfri riskinventering Riskinventeringen är till för att hitta de svaga punkterna i er verksamhet. Vi identifierar

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Företagsmässan. Idrottshall med stor potential. Ideell förening utvecklar styrelser. BSM-hallen, Borlänge 6 december 2012. BSM-hallen i Kvarnsveden

Företagsmässan. Idrottshall med stor potential. Ideell förening utvecklar styrelser. BSM-hallen, Borlänge 6 december 2012. BSM-hallen i Kvarnsveden BSM-hallen, Borlänge 6 december 2012 Företagsmässan BSM-hallen i Kvarnsveden Idrottshall med stor potential StyrelseAkademien Dalarna Ideell förening utvecklar styrelser Maria Rolander, VD för företagsorganisationen

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners

VD har ordet. Om Informus. Våra sponsorer och partners Årets Ametist 2015 VD har ordet Nu utser Informus jury för nionde gången Årets Ametist. Bevis för att man har branschens bästa hemsida får vinnaren i form av en stor ametistgrotta, ett underverk från jordens

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer