stay in dalarna En gemensam kraftsamling för de lokala boendeanläggningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stay in dalarna En gemensam kraftsamling för de lokala boendeanläggningarna"

Transkript

1 stay in dalarna En gemensam kraftsamling för de lokala boendeanläggningarna

2 med skid-vm som motor ska vi lyfta gästboendet i regionen Engagemanget från näringslivet, kommuner och organisationer för Beyond Skiing Foundation har varit överväldigande. Sedan bildandet 2009 har flera hundra medlemmar anslutit och stödjer i dag satsningen mot skid-vm i Dalarna Dalarnas kommuner har visat stort intresse och Region Dalarna stöder projektets utveckling. Här förenas stora internationella företag med småföretag sida vid sida med kommuner och organisationer i form av Founders, Selected Suppliers och Supporters. Allt mot samma mål. Samarbetet inom Beyond Skiing Foundation är mycket viktigt för utvecklingen av skid-vm i Dalarna och för hela regionen. Nu kraftsamlar vi med en unik satsning för er som driver boendeanläggningar. Ambitionen är att tillsammans med skid-vm i Dalarna skapa dynamik och tillväxt för hela regionen som leder till bestående värden långt efter Uppdraget är att skapa och fördela ekonomiska möjligheter i syfte att genomföra attraktiva evenemang inom sport, musik, konst, miljö till gagn för besökare, näringsliv och boende i regionen. Beyond Skiing Foundation är en katalysator för kraftsamling och utveckling. En viktig del i arbetet inom Beyond Skiing Foundation är utvecklingen av intresseområden i anslutning till mästerskapstävlingar. Syftet är att addera nya dimensioner till evenemang och upplevelser i regionen.nätverket Beyond Skiing Foundation är en unik möjlighet för det lokala och regionala näringslivet och kommunerna att stödja ett internationellt mästerskap. Aldrig tidigare har ett regionalt nätverk fått tillgång till VM:s dynamiska kraft där stora möjligheter har öppnat sig för företagen att aktivt medverka kring skid-vm i Dalarna. Genom vårt samarbete med FIS och EBU har vi erhållit nya möjligheter för regionens näringsliv, kommuner och organisationer att aktivt bli en del av VM:s internationella marknads- och partnerprogram. Vi har nyttjat dessa möjligheter till att öppna upp för att såväl nyttja associationsrättigheter, tillgång till information och delaktighet, relationsaktiviteter som marknadsföring. Vi har paketerat dessa erbjudanden och i den här broschyren kan du läsa mer om innehållet i konceptet Beyond Skiing Foundation och vilka möjligheter du som medlem får. Berätta gärna för andra i ditt nätverk om vårt arbete och vad vi står för. Stort tack för er medverkan, Anders Ahlgren Ordförande Beyond Skiing Foundation Sven von Holst VM-chef

3 beyond skiing under skid-vm 2015 Med Beyond Skiing Foundation har vi skapat en grund för utveckling samtidigt som vi skapat en plattform för regionalt utnyttjande av skid-vm Den 1 januari 2014 går Beyond Skiing Foundation in i genomförandefasen av för-vm och skid-vm 2015 och nytt erbjudande skall ske till de partners som medverkat i samarbetet under uppbyggnadsfasen. Partnerskapet avser Founders, Selected Suppliers och Supporters. I denna fas skall vi tillvarata den organisation och struktur som skapats till nytta för regionen och erbjuda ett attraktivt engagemang för våra partners även under själva genomförandet av skid-vm Beyond Skiing Foundation har skapat ett antal mötesplatser kring VM 2015, byggt upp förutsättningar för VIP-hantering med catering såväl som merchandising i syfte att ge det regionala näringslivet en optimal möjlighet att deltaga och nyttja förutsättningarna av ett skid-vm i Dalarna. Denna folder beskriver den regionala kraftsamlingen och möjligheterna för er som utvecklar den lokala maten att nyttja skid-vm 2015 under åren

4 rättigheter såsom medlem i beyond skiing foundation Nedanstående material speglar inriktningen på arbetet för att lägga grunden för det gemensamma nyttjande av projektet skid-vm 2015 och avtal som Founder i Beyond Skiing Foundation AB. Beyond Skiing Foundation AB har en tydlig vision; Att genom Beyond Skiing bygga ett nätverk av företag i Dalarna som skapar fördelar och ökar ekonomiska medel i syfte att genomföra prestationer inom sport, nöjen, kultur och miljö samt att etablera evenemang och attraktioner till gagn för näringslivet, besökare och boende i Dalarna. Projektet och bolaget har en tydlig affärsmodell med en intressant partnerstruktur gentemot näringslivet, kommuner och regionala organisationer innefattande ett rättighetspaket kring skid-vm Projektets mätbara mål handlar om den mobilisering och förankring som projektet ska etablera i syfte att skapa samverkan och en samsyn för ett slagkraftigt framtida tillväxtarbete i Dalarna. Drivkraften i projektet är att den breda uppslutningen ska bygga en plattform för framtida tillväxtsatsningar i Dalarna och att plattformen är ett verktyg för att bygga upp ett evenemang som samlar Dalarna och som genomförs beyond all expectations. Avsikten är att skapa en långsiktig tillvaratagande av arbetet och erfarenheterna från VM. Uppdraget är att inför skid-vm: Profilera vår region och vårt näringsliv genom att ge evenemang och upplevelser nya dimensioner. Genom en partnerstruktur utveckla en delfinansiering av arbetet inför och under genomförandet av arenorna kring skid-vm. Utnyttja den kraft som skidvm ger till regionen och regionens näringsliv samt bygga bestående värden till gagn för näringslivet, besökare och boende i Dalarna. Skapa ett nätverk och en organisation som består efter skid-vm 2015 i syfte att stärka regionen inom sport, nöjen, kultur och miljö samt att etablera evenemang och attraktioner till gagn för näringslivet i Dalarna. Projektet ska bidra till: inflyttning, fler besökare, en stor folkfest över hela Dalarna, mediaexponering, samordning och ett regionalt arbete för att driva utveckling av stora evenemang till Dalarna samt ett ökat samarbete mellan företag, offentliga och ideella organisationer. företagets möjligheter enligt avtal Stay in Dalarna är en unik kraftsamling för de företag och aktörer som är med och utvecklar besöksboendet i regionen. Tanken är att företagen ska kunna dra nytta av den uppmärksamhet som skid-vm ger genom att profilera och certifiera sig som Approved stay in Dalarna. De avtal som tecknats mellan Beyond Skiing Foundation och VM-bolaget samt mellan Beyond Skiing Foundation och de medverkande företagen såsom Founders innefattar en rad rättigheter samt i vissa fall även möjligheter till gemensamt nyttjande såväl som enskilt nyttjande. Sponsorernas rättigheter och skyldigheter regleras genom det standardavtal som tecknas mellan samtliga företag och Beyond Skiing. Här framgår i huvudsak följande rättigheter: Associationsrättigheter innefattande rätt att nyttja särskilt emblem/begrepp enligt givna regler och riktlinjer. S E L E CT E D S U P P L I E R FOUNDER Stay in Dalarna ger goda möjligheter i form av exponering före, under och efter skid-vm tillsammans med övriga företag inom boendenäringen. Kraftsamlingen innebär: Företaget erhåller profilmaterial för exponering Profilering av verksamheten och kopplingen till skid-vm sker genom olika typer av marknadsmaterial affischer, skyltar, tavlor, utbildningsmaterial m m. Marknadsföring av den egna verksamheten i samband SUPPORTER med skid-vm sker genom i SUPPORTER VM-programmet eller i sam manhang där skid-vm marksupporter nadsför boendeanläggningar inom Stay in Dalarna. S E L E CT E D S U P P L I E R FOUNDER FOUNDER Följande material avses spegla huruvida de enskilda företagens gemensamma såväl som enskilda affärsutnyttjande av projektet kan ske och vad som Beyond Skiing erbjuder. Tillgång till information om Beyond Skiing samt skid-vm genom nyhetsbrev, trycksaker, internet etc. Exponering av företagets namn eller logotype kring projektet som Approved Stay in Dalarna. Medverkan i relationsaktiviteter som Beyond Skiing genomför. Aktiv medverkan och delaktighet i organisationen. Möjligheter till engagemang och egna aktiviteter under skid-vm. S E L E CT E D S U P P L I E R F I S N O R D I C W O R L D S K I C H A M P I O N S H PI PR SE S E N T E D B Y DA L A RDA N AL 1A8R. 0N2A

5 associationsrättigheter Som medlem i Beyond Skiing Foundation ges företaget rätt att använda sig av det officiella emblemet för Beyond Skiing Foundation enligt manualen. Utrymme för företagets logotype Vid venue dressing för skid-vm i Dalarna är den tydliga Beyond Skiing-profilen närvarande genom dalahästen och den unika grafiska ordbilen. Den regionala kopplingen till Dalarna är tydlig liksom kopplingen till nätverket Beyond Skiing. Beyond Skiing, ett särskilt framtaget emblem för medlemmar att nyttja enligt regler och riktlinjer. Rätt att nyttja särskilt emblem tillsammans med egen logotyp enligt regler och riktlinjer. Emblemet finns liggande som nedan alternativt stående där företaget ges rätt att använda emblemet direkt kopplat till sin egen logotype. Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype Utrymme för företagets logotype

6 kopplat direkt till skid-vm 2015 sponsorprogram TV-relevant Som Founder i Beyond Skiing Foundation ges företaget rätt att använda sig av det officiella emblemet för skid-vm Sponsor 1 Ski Jumping Sponsor 2 Ski Jumping Sponsor 3 Nordic Combined Sponsor 4 Nordic Combined Sponsor 5 Cross Country Timing sponsor Non TV-relevant Sponsor 1 Sponsor 2 SUPPORTER Sponsor 3 Sponsor 4 Sponsorstrukturen för skid-vm 2015 visar den speciella möjlighet som tilldelats medlemmarna i Beyond Skiing Foundation. Som medlem är man samtidigt officiell supporter till skid-vm. För medlemmar i Beyond Skiing finns en unik möjlighet att använda den aktuella Beyond Sponsor 8 Cross Country national sponsors S E L E CT E D S U P P L I E R Sponsor 7 Cross Country Data sponsor Sponsor 5 Official supplier FOUNDER Sponsor 6 Cross Country Skiing-logotypen i anslutning till VM-märket. Det stärker kopplingen till skid-vm och ger företag och organisationer bra förutsättningar att profilera sig tillsammans med Beyond Skiing. Sponsor 6 Sponsor 7 Sponsor 8

7 information NEWSLETTER 2 / 2012 NEWSLETTER 1 / 2012 Informationsmaterialet i Beyond Skiing 2015 ger tillgång till information och delaktighet kring projektet med bl.a. följande: På Beyond Skiing 2015 hemsida beskrivs projektet och medverkande företag exponeras tillsammans med bl.a. följande: Projektbeskrivning, nyheter, ambassadörer, löpande information kring projektet, nyhetsarkiv, nyhetsbrev, m.m, designmanual med regler och riktlinjer för Founders nyttjande av logotype. Beyond Skiing 2015 och de olika arenorna; Competition Arena, Entertainment/Culture Arena, Snow Arena, Knowledge/Opinion Arena, Business Arena samt ytterligare arenor t.ex. Virtual Arena, Food & Beverages Arena. Tillgång till SP-material för företagets eget nyttjande, Beyond Skiing 2015 wwwshop för medlemmar. Artiklar för fri publicitet hos företagen och för deras interntidningar. Intressanta pressklipp. Organisation, fakta och kontaktlistor innefattande: Fakta: namn, adresser och telefonnummer samt e-post till kontaktytor inom Beyond Skiing 2015 (obs läggs med lösenord för internt bruk) Ambassadörer Beyond Skiing 2015 och skid- VM 2015 kontaktpersoner Nyhetsbrev; löpande information i det nyhetsbrev som Beyond Skiing 2015 utvecklar. Här kan även innefattas redaktionellt intressant material kring företagen, Beyond Skiing 2015 och skid-vm. Nyhetsinformation, e-post kring nyheter och aktuella händelser kring Beyond Skiing 2015 och skid-vm. Region Dalarna stöder Beyond Skiing i arbetet att med Skid-VM 2015 som hävstång stärka varumärket Dalarna, samt utveckla och förnya länets besöksnäring. VIKTIGT STÖD FRÅN REGION DALARNA Region Dalarna har beviljat Beyond Skiing 8,1 miljoner kronor för att utveckla nätverket. Syftet med Beyond Skiing är att, med Skid-VM 2015 som hävstång, stärka varumärket Dalarna, samt utveckla och förnya länets besöksnäring. Beyond Skiing ska bidra till att 2015 var en viktig grundtanke tydliggöra den urbana turistprofi - att hela Dalarna skulle involveras len i södra delen av Dalarna som i arbetet med VM. Stort fokus komplement till fjällen och Siljan. lades därför på att senare starta Dessutom bidra till länets attraktionskraft genom Skid-VM 2015, Skiing 2015 Foundation. Det vi- upp företagsnätverket Beyond samt skapa en bred samverkan sade sig bli ett lyckat projekt. Då mellan företag, offentliga organisationer och ideell sektor över företag anslutit sig till nätverket. Falun fick VM hade nästan 200 kommun- och branschgränser. Idag arbetar nätverket bland Redan under kampanjen om annat med att förbereda kringarrangemang, som att få skid-vm till Dalarna år exempelvis underhållning, mat och barnaktiviteter. Det är arrangemang som ska bidra till att VM 2015 kan upplevas i hela Dalarna och inte bara på Lugnets tävlingsarena. Avsikten är att projektet ska bidra till att hela Dalarna sjuder av aktivitet och engagemang, både före, under och efter skid- VM EN VIKTIG KRAFTSAMLING FÖR NÄTVERKET I höst inleds en kraftsamling för att stärka profileringen av Beyond Skiing i Dalarna. En aktivitetsplan ska bidra till att öka kunskapen och engagemang för nätverket och de spännande arrangemang som väntar i länet. Syftet med aktivitetsplanen kan delas in i följande punkter: Ta tillvara de positiva effekterna från den Road Show bland Dalarnas kommuner som Sven von Holst och Anders Ahlgren haft i Dalarna under vintern/ våren Skapa en positiv profi l och ett stort intresse för skid-vm Ge befi ntliga medlemmar uppskattning, exponering och PR för sin medverkan i Beyond Skiing 2015 Foundation. Utveckla aktivitetsprogram för medlemmarna som bland annat innehåller relationsaktviteter, exponering, profi lering och nätverkande. En viktig aktivitet i höst är profi - leringen av founderföretagen. Det ska ske genom en profi l- annonskampanj i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten. Det handlar om helsidor i var och en av tidningarna, där founderföretagen presenteras ett i taget. Kampanjen kompletteras genom ökad utgivningstakt av nyhetsbreven, ökad aktvitet på hemsidan samt fler marknadsaktiviteter. RIVSTART FÖR SSAB I höstas blev SSAB i Borlänge ett av de exklusiva Founder-företagen inom Beyond Skiing Samtidigt var bolaget först med att boka VIP-boende i Tällberg åt sina affärspartners i samband med skid-vm Detta blir en av de största aktiviteterna av det här slaget som vi någonsin gjort. Därför vill vi vara tidigt ute, samtidigt som det känns naturligt för oss att engagera oss inom Beyond Skiing, säger Johan Broback, som är sponsringsansvarig hos SSAB i Borlänge. SSABs engagemang inom några faktorer som Beyond Beyond Skiing 2015 och i förlängningen skid-vm 2015 har fått en Vi har visserligen bara varit Skiing 2015 bör tänka på: rivstart. Johan Broback berättar med i Beyond Skiing en ganska varför Beyond Skiing 2015 blivit kort period. Men spontant tänker ett så intressant koncept för dem: jag att nätverket innehåller väldigt många företag med helt olika Vi vill stötta sådant som ger regionen dragkraft. Det tycker vi förutsättningar och ambitioner. att Beyond Skiing och skid-vm Det kan både vara en styrka och 2015 gör på ett bra sätt. Vi säljer en svaghet. inte mer plåt genom att fi nnas Dels är det bra med ett stort på nummerlapparna, istället och brett näringslivsnätverk med engagerar vi oss i Beyond Skiing många företag som tillsammans för att komma nära Skid-VM kan bli en stark aktör i samhällsutvecklingen. Dels kan det bli en och kan då kombinera detta med egna kundaktiviteter. Det är utmaning att hålla ihop nätverket också ett nätverk som bidrar till med alla dessa företag som har så att genomföra evenemang och skilda förutsättningar. Det gäller aktiviteter som utvecklar regionen att alla känner en mening och ett och skapar ett större intresse för engagemang för nätverket. Därför måste alla medlemmar själva människor att bosätta sig i Falun- Borlänge och övriga Dalarna. arbeta aktivt med sammanhållningen inom Beyond Skiing. Han fortsätter: För oss är det viktigare att Johan berättar att SSAB har stödja verksamhet som utvecklar tre målgrupper för sina VMaktiviteter: regionen än att synas på stora skyltar i samband med tävlingen. Företagets anställda. Johan Broback säger att de Företagets kunder. anställda också kan känna stolthet och engagemang om de ser arbetskraft som ska lockas att Potentiell och kompetent att deras företag förknippas med fl ytta till Falun-Borlängeregionen. attraktiva arrangemang. Det är en positiv effekt som Vi ser framför oss att SSAB också har en stor betydelse, säger ska fi nnas på skidarenan med ett Johan Broback och fortsätter: eget SSAB-tält som blir basen Jag hoppas att Beyond Skiing för vår verksamhet. Detta är ett 2015 ska kunna förverkliga sin koncept vi kört i samband med vision om att vara ett nätverk som Peace & Love i Borlänge. Nu utvecklar vi det även mot Skid-VM både bidrar till att utveckla näringslivet i Dalarna och samtidigt Det kommer att bli en av de blir ett viktigt stöd åt skid-vm. största aktiviteter som vi någonsin Men han pekar samtidigt på haft. Johan Broback berättar om SSABs engagemang i Beyond Skiing och VM En av de första åtgärderna för Hur ser ert engagemang ut SSAB var att snabbt boka boende i samband med världscuptävlingarna i Falun 2013 och åt de kunder som kommer att besöka regionen under VMdagarna. Vi har naturligtvis en önskan för-vm 2014? Vi insåg tidigt att det inte att växla upp med aktiviteter var möjligt att hitta boende i vare under dessa år. Men då skulle det sig Falun eller Borlänge. Men bästa vara om vi kunde göra det Tällberg blev ett mycket bra alternativ. Därför bokade vi snabbt 2015, säger Johan Broback. inom ramen för Beyond Skiing 100 rum i fyra omgångar för våra beräknade 400 gäster. För oss kändes det skönt att vara ute i tid.

8 exponering Beyond Skiing 2015 informationsmaterial där företagets logotype eller namn exponeras. Här framgår de av Beyond Skiing utvecklade aktiviteterna där företagets namn eller logotype är exponerad: exponering av företaget på hemsidan för projektet. Nyhetsbrev, företaget exponeras på olika sätt i nyhetsbreven för Beyond Skiing Utställningsmaterial vilket utnyttjas i samband med företagsträffar, mässor och utställningar. Annonsering, Särskild annonsering sker årligen i lokal media där företagets namn eller logotype på ett framträdande sätt exponeras. stay in dalarna Exponering och presentation i samband med möten och relationsaktiviteter. Särskild exponering för medverkande företag skapas i samband med samlingsexponering. Ett handslag för bra samarbete. Fr.v: Jonas Nordlund, Stora Enso, Mats Nordlander, Stora Enso samt Sven von Holst, Beyond Skiing och skid-vm i Äntligen! SELECTED SUPPLIER Falun, Nu är det vår tur att visa världen vad skidfest Dalarna och Sverige menar med en riktig till ner och kommuner anslutit Sedan bildandet 2009 har företag, organisatio på skid-vm 2015 i Falun och Dalarna. Beyond Skiing för att stötta satsningen fler. Beyond Skiing förenar stora I dag är vi 325 stycken och vi blir gärna och organisationer i form kommuner med småföretag internationella företag och. Alla med samma mål att skapa av Founders, Selected Suppliers och Supporters i fungera som en katalysator för tillväxt ett skid-vm över alla förväntningar och barn och ungdomar, näringsliv, kreativa regionen långt efter Vi ska engagera att för att skapa ett oslagbart evenemang krafter och skidvänner från hela landet vara stolt över. Tack alla medlemmar för ert stöd till skid-vm 2015! KOMMUNER FOUNDER fordidalarna.se Mora, Ludvika Hedemora, Falun, Est SUPPORTER Backa Fritid AB, Backlunds Boende i Axel Larsson Maskinaffär AB, B3IT Dalarna, Städ, Appelli Advokater, Atea Sverige, Hotell Lerdalshöjden, Best Western AJ Produkter, Alpha Plus AB, Anderssons Svets & Mek AB, Bergnils AB, Best Western a-sidan, Active Stay, Affärsjuridik AB, AB, Bengt Werpers Åkeri, Bergkvists & Panntjänst i Dalarna AB, i Dalarna AB, Belab Ventilation AB, Belkom Combiterminal, Borlänge Energi AB, Brand Dalarna AB, Banken Bar & Brasserie, BBM Sparbank, Bjärvbyn AB, Bokstaven, Borlänge Carlia Bil, Catering AB, Bilmetro, Bjursås Ski Center, Bjursås Byggtjänst i Falun AB, Carlgrens EL, Nya Star Hotel Avesta, Bilfocus i Dalarna i Falun AB, Byggpartner i Dalarna AB, Byggarna AB, Park Connect, Bröderna AB, r, Brödcentralen Dalarna Color Print, Core Talent Office AB, Dala Hotell Bergmästaren, Clemens Bil AB, Brandskyddslaget AB, BRC Utvecklingspartne Cityfrisörerna i Falun AB, Clarion Collection Falun, Gross Dalaflyget AB, Dalafrukt, Dalahus, City Stadsrum, Luftbehandling, Dala Dala-Floda Värdshus, Dalab Companiet, CCS Healthcare AB, Centrala AB, Dala Metallpartier AB, Dala Profil AB, Electro Projekt Pci Dala Kraft, Dala Marknad AB, Dala Media Brakes AB, Dialect Falun, Edita Bobergs, Dellner Scandinavia, Boer De Dala Energi, Dala Frakt och Logistik AB, Falu Hag Bygg AB, Datorama, Dalsjö Golf AB, Dalviks Kvarn AB, Daniel Falu Folkets Hus, Falu Fängelse Vandrarhem, Dalarnas Idrottsförbund, Dalex Scandinavia, & Young, Ex Change Parts, Falu Bil & Maskinservice, Ernst Järnhandel, Interconnect, & och Bygg Cables AB Udde Resort, Fröbergs Ericson i Lima AB, Ericsson Palm, Friskis & Svettis Falun, Främby AB, EmWe Kontor & Data, Eric Comm, Brage, First Hotel Grand, Fotograf Ulf Hornet, Haga Optik, Haganäs AB, FIF Industrifastigheter, First Hotel Gruvstaden AB, Grytnäs Gräv, Gyllene Rödfärg, Falun Borlänge Golfklubb, Faluplast AB, Grant Thornton Falun, Green Hotel, Rättvik, He-Pe Bygg AB, AB, GB Tank AB, GD-Oljor AB, GGP Utvecklings Falun, Hansson Buss AB, Hantverksbyn Fyrklöverns Stugby AB, Gagnline Affärsutveckling AB, Hallton, Hammarprodukter AB, Handelsbanken Hotell & Restaurang Moskogen & Nordkvist AB, Hallbyggarna Jonsereds AB, HMB Construction AB, HomeMaid, Restaurang Domnarvsgården AB, Haglöf Herdins Färgverk AB, Hinz Försäljnings El, Jan ISS, AB, Henningsons Isoflex Falun, Skylt, IR Design Falun, Helikopter Brand Mats Andréason, Impicon AB, Intersport Hedemora Bilforum AB, Hedmans buss, ICA Maxi Falun, Idrefjäll, Idrottsarrangören i Dalarna AB, KPMG, Lastbilen.se, Café & Catering, I-Sport Retail 62 AB, KOM Fastighetsförvaltning, Konferensbyrån AB, HSB Dalarna, Hyttstugan Restaurang Klockargården Hotell AB, Klövern AB, Outdoor, Lugnets Fysiocenter, Lundin Karl Hedin Bygghandel AB Falun, Kinnarps, LRF Konsult AB, Lugnet Evenemang, Lugnet Björk Port & Bygg, JB:s men & women, Repro AB, Ljus & Ljudteknik i Insjön AB, AB Falun, Midwaggon Europe AB, Lindanvagnen AB, Linjepunkt Midroc Electro AB Borlänge, Midroc Electro Lauritz.com, Leax, Leksand Strand, Life Fastigheter, Meag VA-System, Mellanskog, Masmästaren Leksand/Rättvik, Nordea Maskinsystem, Falun, Frys AB, Masesgården, AB, Mora Kommun, Niscayah AB, Nordea & Boström, Manpower, Masens Kyl och Arkitekter Dalarna AB, Mora Bil & Traktor Galaxen, Quality Spa & Biobränsle, Momentum Software, Mondo Pure Water Scandinavia AB, Quality Hotel AB, Miljönären Lindfeldts Måleri, Mockfjärds Art Direction, Orsa Grönklitt, Projektledarbyrån, Värdshus, Rättviks Marknad, Nudax Rehab, One 4 Event, OneHouse AB, Riksbyggen, Rotork Sweden AB, Räfsnäsgårdens Nordsign AB, Norling Skylt AB, Nova Limousine, Restaurang CariAnna, Ricoh Sverige Skanska Sverige AB, Ramhuset Konst & Ram, Rent a Wreck, Idrottsutbildarna Dalarna, SkandiaMäklarna, Resort Dalecarlia, Ramböll Sverige AB, Siljan Turism AB, Siljans Chark AB, SISU Svedlunds Flagg, Sven von Sharp Center Dalarna, Shell 7-eleven Kupolen, AB, STUART, Svanströms AB/Office Depot, Sacci Ryggsäckar AB, Sacpro AB, Scandbook, Center, Sportivity AB, Structor Dalarna AB, Team Sportia Rättvik, Sogeti, Sparakvittot.se, Sport Support Göthes AB, Team Smartsign Bäckström, Catering, Mats och Kök Smak Säfsens Resort, Tandläkare AB, Svenska Direktflyg AB, Svenssonform, Marknads, Vextech AB, Video Communication Holst AB, Svensk Cater AB, Svenska Batteripoolen Tunsta Bygg AB, Tällbergsgården, Vasaloppet Toyota Center Dalarna, Tranbodarna, AB, YEAP Graphic Production, Z-Textiltryck, Teliabutiken, Tillväxtarenan, Tools Sverige, Falun, Västerbergslagens Energi, XBASE Opic, VMF Qbera Ek Förening, Världsarvet Gösta Bergström, Villa Långbers, Visma opers AB Falun/Borlänge i Sverige AB, Öhrlings Pricewaterhouseco Åkerblads i Tällberg, Äventyrs Service Information och inspiration med en gemensam profilering och information om lokalt boende i anslutning till VMarenan. Stark regional profilering genom skid-vm:s olika mediekanaler, möjlighet att medverka i olika paketeringserbjudanden m m. Samverkan kring logistik: transport av de boende till och från VM-området, parkeringsmöjligheter, snabbt och enkelt. Gemensam profilering, certifiering och marknadsföring av boendemöjligheterna i regionen genom partnerskap via Beyond Skiing och skid-vm Miljöprofilering av projektet genom integrering av miljöaspekter i de olika delarna av projektet. Upplevelser av Dalarna: förstärka upplevelsen av hela evenemanget genom att erbjuda mat, utflyktsmål i Dalarna, aktiviteter utanför VM samt aktiviteter med nära koppling till VM. Tillgång till den grafiska identiteten för Stay in Dalarna för användande i företagets egen marknadsföring. Kunskapsutbyte via möten, konferenser och events inom projektet i syfte att skapa synergieffekter mellan olika aktörer inom turismnäringen. A C C O M M O D AT I O N logga IDRE SÄLEN ORSA MORA RÄTTVIK MALUNG VANSBRO FALUN 30 min restid LEKSAND 1 timme restid GAGNEF BORLÄNGE SÄTER SMEDJEBACKEN r som stödjer skid-vm i Dalarna. nätverk med företag och organisatione Bli medlem i Beyond Skiing 2015, ett , Jan Svedin tfn Skiing, kontakta Niclas Johansson tfn Vill du och ditt företag ansluta er till Beyond 015.com Mer information hittar du på beyondskiing2 eller Hans-Olov Pettersson tfn LUDVIKA HEDEMORA AVESTA 2 timmar restid FOUNDER

9 relationsaktiviteter andra fördelar För varje företag skräddarsys en möjlighet baserat på företagets eget intresse gentemot: Besöksnäringen, partners, sponsorer eller särskilda projekt Det egna lokala näringslivets kunder & personal VIP-biljetter till skid-vm och ackrediterade områden Särskild service och kontaktperson inom skid-vm organisationens VIP och gästhantering Därtill genomför Beyond Skiing Foundation under resan fram mot VM 2015 olika former av relationsaktiviteter där medverkande företag erbjuds medverkan: Aktiviteter som sker löpande under året enligt det kalendarium som Beyond Skiing årligen etablerar och arbetar fram. Befintliga seminarier och möten i samverkan med andra nätverksorganisationer Företagarträff tillsammans med SSF inför WC starten Företagarträff under Svenska Skidspelen Medverkan vid den årliga Beyond Skiing Golfen Erbjudande om resa och medverkan inför Val di Fiemme under skid-vm 2013 Relationsaktiviteter som medverkande företag själv utvecklar. Nedan framgår övriga möjligheter till samverkan och nyttjande vilket kan utvecklas av företaget. Utveckling av särskilda program utöver ovanstående, extraresor till skidtävlingar, seminarier kring VM, andra erbjudanden osv. Rätt till medverkan på de internationella idrottsevenemang man gemensamt överenskommer. Rent allmänt finns en rad fördelar i att från företagets sida medverka i detta projekt, varav kan nämnas: Nationell profilering stärker företagets varumärke Regionalt varumärkesstärkande för företagets medverkan Kundrelationsaktiviteter Personalaktiviteter ger ökat intresse för företaget som en arbetsgivare Exponering av företagets specifika styrkor gentemot kunder, personal och näringslivet Medverkan i att vara en bra samhällsmedborgare som tar ansvar för att utveckla regionen Att utvecklas vidare utifrån de enskilda företagens egna intressen kan nämnas: Värdskap och relationsaktiviteter För anställda och kunder Marknadsaktiviteter

10 Rättigheter Beyond Skiing Foundation Founders rättigheter specifiseras i ett rättighetsprogram innefattande: Associationsrättigheter Rätt att använda namnet/emblemet Beyond Skiing i kombination med Founder. Grafisk profil, se bilaga 2. Rätt att använda Beyond Skiing-emblemet i den egna marknadsföringen. Grafisk profil, se bilaga 2. Rätt att använda Beyond Skiing-emblemet tillsammans med egen logotype enligt regler och riktlinjer. Grafisk profil, se bilaga 2. Rätt att använda det officiella namnet/emblemet för skid-vm 2015 och tillhörigheten Founder enligt grafiska profilen, se bilaga 2. EXPONERING Beyond Skiing Foundation exponerar företaget i informationsmaterial där företagets logotype eller namn exponeras. Här framgår de av Beyond Skiing Foundation utvecklade aktiviteterna för ett gemensamt nyttjande där företagets namn eller logotype är exponerad: exponering av företagets namn eller logotyp på hemsidan för projektet, inkl länk till företagets egen hemsida. Nyhetsbrev, företagets namn eller logotyp exponeras på olika sätt i nyhetsbreven för Beyond Skiing. Utställningsmaterial vilket utnyttjas i samband med företagsträffar, mässor och utställningar. Annonsering, särskild annonsering sker årligen i lokal media där företagets namn eller logotype på ett framträdande sätt exponeras. Gemensam utvecklad marknadsplan med uppslagsannonsering i det officiella VM-programmet, företagets namn eller logotyp exponeras. Exponering och presentation i samband med möten i samband med relationsaktiviteter. Information Löpande informationsmaterial/nyhetsbrev från Beyond Skiing Foundation och skid-vm Delaktighet och information kring Beyond Skiing och arbetet med de olika mötesplatserna; Public Arena och i synnerhet Festivalområdet. Tillgång till SP material för företagets eget utnyttjande, artiklar för fri publicitet, intressanta pressklipp, information kring organisationens fakta och kontaktpersoner. Relationsaktiviteter Medverkan i årligt nätverksprogram och Beyond Skiing Foundations möten och nätverksträffar. Initiera och genomföra event i samarbete med Beyond Skiing Foundation. Erhåller ett start-kit med unikt SP-material som signalerar engagemang i Beyond Skiing Foundation, startkit innefattar ryggsäck, termos, mugg, vimpel/flagga, mössa, jacka och tröja. Möjlighet att köpa exklusivt SP-material till rabatterade priser. 10 VIP-biljetter till Svenska Skidspelen/World Cup Ett exklusivt erbjudande innebärande rätt att köpa biljetter till Beyond Skiing Lounge vid tävlingsarenan under skid-vm AKTIV MEDVERKAN Marknadsråd. Rätt att föreslå och välja medlemmar till ett verkställande marknadsråd för Founders, samt rätt att medverka i den speciella arbetsgrupp som skapas för att tillvarata företagets intressen kring skid-vm Leverans av varor och tjänster inom de arenor som Beyond Skiing Foundation är aktiv och har avtalsmässiga rättigheter.

taste of dalarna En gemensam kraftsamling för den lokala maten

taste of dalarna En gemensam kraftsamling för den lokala maten taste of dalarna En gemensam kraftsamling för den lokala maten med skid-vm som motor ska vi lyfta den lokala maten Engagemanget från näringslivet, kommuner och organisationer för Beyond Skiing Foundation

Läs mer

en regional kraftsamling för företag i Dalarna

en regional kraftsamling för företag i Dalarna en regional kraftsamling för företag i Dalarna ett nätverk som saknar motstycke Engagemanget från näringslivet, kommuner och organisationer för Beyond Skiing Foundation har varit överväldigande. Sedan

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY Välkommen till förfesten FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY TÄVLINGSPROGRAM FÖR-VM 2014 en fantastisk förfest se vårt utbud av aktiviteter, nöjen, tävlingar, festligheter

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE

DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE DITT NÄSTA MÖTE! MÖTEN AKTIVITETER EVENEMANG KONFERENSER FALUN & BORLÄNGE Välkommen till Dalarna Falun & Borlänge erbjuder aktiviteter och evenemang som ger konferensen, företagskickoffen eller gruppaktiviteten

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com Skid-VM i Falun 18 februari till 1 mars 2015 YON LL XPCTTIONS falun2015.com li en del av skid-vm 2015! en 18 februari 1 mars 2015 avgörs VM i längdskidåkning, backhoppning och nordisk kombination i Falun.

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER. Visit Södra Dalarna

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER. Visit Södra Dalarna FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Visit Södra Dalarna Större, synligare och slagkraftigare Tillsammans har vi en uppsjö av attraktiva besöksmål, välkända varumärken, populära arrangemang,

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

SPONSORPAKET. BMW IBU World Cup Biathlon Östersund 2015 WWW.WORLDCUPOSTERSUND.SE

SPONSORPAKET. BMW IBU World Cup Biathlon Östersund 2015 WWW.WORLDCUPOSTERSUND.SE SPONSORPAKET BMW IBU World Cup Biathlon Östersund 2015 WWW.WORLDCUPOSTERSUND.SE HUR BLIR DITT 2019? VM-dubbeln om fyra år medger mångfaldigad tillväxt i regionen med en i vår livstid oöverträffad publicitet.

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP IDRE FJÄLL januari worldcupidrefjall.com

AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP IDRE FJÄLL januari worldcupidrefjall.com AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP IDRE FJÄLL 12-14 januari 2018 VÄLKOMMEN TILL IDRE FJÄLL Idre Fjäll är en stiftelse, bildad 1965 av dåvarande Idre kommun och Friluftsfrämjandet, med uppdraget att skapa arbete

Läs mer

Avesta. Kyrkmässa i Avesta Gör-det-själv-mässa Hemvändarkonsert, Centrumkyrkan. Ambulans med Nallemottagning i Stadshusparken

Avesta. Kyrkmässa i Avesta Gör-det-själv-mässa Hemvändarkonsert, Centrumkyrkan. Ambulans med Nallemottagning i Stadshusparken Avesta Erik Jernelius 0226-64 53 91 Jobbmässa i Stadshusparken Skördefest i södra Dalarna Guidad busstur Mässa i Plushuset Skördefest i södra Dalarna Familjedag i Stadshusparken Guidad busstur Gör-det-själv-mässa

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

För 2016 söker således Åre 2019 AB ett marknadsföringsstöd avseende Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm om 500 000 SEK.

För 2016 söker således Åre 2019 AB ett marknadsföringsstöd avseende Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm om 500 000 SEK. Inledning Tisdagen den 2 februari 2016 arrangeras den första Audi FIS Alpine World Cup någonsin i Stockholm. Arrangör för tävlingen är Åre 2019 AB tillsammans med Svenska Skidförbundet och SkiStar AB.

Läs mer

First AID360 Partner. Som first AID360 partner kommer ert företag att ha. en framskjuten position genom hela projektet och få

First AID360 Partner. Som first AID360 partner kommer ert företag att ha. en framskjuten position genom hela projektet och få First AID360 Partner Som first AID360 partner kommer ert företag att ha en framskjuten position genom hela projektet och få tillgång till värdefulla mediautrymmen tillsammans med AID360. 2010 Arrangör

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer

1922 Första loppet och målområdesbiljett.

1922 Första loppet och målområdesbiljett. Grundaren 1522 Gustav Anders Vasa. Pers. 1922 Första loppet och målområdesbiljett. 1922 Segraren Ernst Alm. 1922 Målområdet. 1928 Sven Utterström. 1929 P.E. Eriksson. 1938 Erik Larsson. 1950 Mora Nisse.

Läs mer

Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag.

Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag. Eco Örebro är ett lag i högsta Svenska Basketligan med en helt unik position i Idrotts-Sverige. Klubben är Sveriges mest miljömedvetna elitidrottslag. Eco Örebro söker samarbete med företag som har en

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Samarbetspartners 2013

Samarbetspartners 2013 Samarbetspartners 2013 Gagnefs golfbana har allt sedan invigningen kontinuerligt förändrats för att bättre försöka möta medlemmars och gästers behov och önskemål. Vår framtid bygger på att gäster kommer

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2014

MPC Stjärnjakten 2014 Evenemangsbeskrivning 2014 MPC Stjärnjakten 2014 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

Bilaga 1 Ramar för värdstad

Bilaga 1 Ramar för värdstad RF622/14-69 Bilaga 1 Ramar för värdstad Riksidrottsförbundet Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se Ansvarsfördelning

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 14-16 september 2007 Chokladfesten fortsätter! I september förvandlas Askersund återigen till chokladens huvudstad. För

Läs mer

Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV

Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Friska Skövde VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV Lotta Stigsdotter Projektledare inom idrott och friskvård. Stort kontaktnät och entusiastisk framtidstro. Patrik Johansson

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström -

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström - Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd Svenskt Näringslivs kommunranking 2011 Carl Ström - carl.strom@svensktnaringsliv.se - 023-58030 Kommunranking 2011 - Företagsklimat Därför mäter vi företagsklimatet

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

H.M. Konungen har meddelat att han närvarar vid tävlingen och agerar vid invigning och prisceremoni.

H.M. Konungen har meddelat att han närvarar vid tävlingen och agerar vid invigning och prisceremoni. Allmänt Torsdag den 11:e feb genomförs Royal Palace Sprint i Stockholm. Tävlingen ingår i världscupsserien som eget Citysprint evenemang. Upplägget innebär att hela Världseliten av längdskidåkare deltar

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2013

MPC Stjärnjakten 2013 Evenemangsbeskrivning 2013 MPC Stjärnjakten 2013 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Företagsklimatet i Falu kommun 2017

Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Företagsklimatet i Falu kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 Falu kommun Primär målgrupp: Företag

Läs mer

SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling.

SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling. SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling. Som SWE Sailing Partner får du unika tjänster och rättigheter för att utveckla din egen verksamhet. Stärk ditt företags varumärke

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

MEDIEINFO FÖRVM2014. Välkommen till För-VM i Falun. FIS Presenting Sponsor. Official Timing. Event Sponsors

MEDIEINFO FÖRVM2014. Välkommen till För-VM i Falun. FIS Presenting Sponsor. Official Timing. Event Sponsors Välkommen till För-VM i Falun MEDIEINFO Världscupen har äntligen startat och det är dags att börja planera inför för-vm 2014, vårt stora genrep inför skid-vm i Falun 2015. Världseliten inom backhoppning,

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan

VÄLKOMMEN TILL. Vi vill skapa vinnare på flera plan VÄLKOMMEN TILL Vi vill skapa vinnare på flera plan VI GER UNGDOMAR OCH VUXNA EN FARTFYLLD OCH MENINGSFULL FRITID Norrköpings Tennisklubb grundades år 1921 och då spelade man tennis utomhus på Idrottsparken,

Läs mer

Katharina Lindh, Printelitens VM-resa. Gaby Back, StyrelseAkademin Dalarna. Ingemar och Bengt-Ove, Gemensam VM-fest

Katharina Lindh, Printelitens VM-resa. Gaby Back, StyrelseAkademin Dalarna. Ingemar och Bengt-Ove, Gemensam VM-fest Nyhetsbrev från Näringslivet FalunBorlänge Nummer 1 Katharina Lindh, Printelitens VM-resa Gaby Back, StyrelseAkademin Dalarna Ingemar och Bengt-Ove, Gemensam VM-fest www.falunborlange.se 2015 Kalendarium

Läs mer

Kontakta oss. LUNDS FRAMTID. Partnerprogram 2017/2018. Mats A Andersson

Kontakta oss. LUNDS FRAMTID. Partnerprogram 2017/2018. Mats A Andersson Kontakta oss. Mats A Andersson mats-anders@telia.com 0706-272917 LUNDS FRAMTID Mattias Lundin mattias.lundin1@hotmail.com 0768-68 45 09 H43 Lund Stattenavägen, 222 28 Lund Besöksadress Sparbanken Skåne

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Landskrona BoIS 2013

Landskrona BoIS 2013 Landskrona BoIS 2013 Välkomna till Landskrona BoIS 2013! Landskrona BoIS - Mer än ett fotbollslag Landskrona BoIS arbetar med framgång sedan flera år tillbaka med ett uttalat socialt ansvarstagande och

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2012 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Regiontabeller Fysisk hälsa

Regiontabeller Fysisk hälsa 1 Bra eller mycket bra hälsa Mora Orsa Älvdalen 2004/05 68 63,2-73,0 61 56,4-65,6 64 60,8-67,6 17 570 2008 68 62,9-73,4 67 61,6-71,9 68 64,1-71,5 17 340 2010 75 69,6-80,2 63 * 57,8-68,1 69 65,6-73,0 17

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Business & Pleasure. Landskrona Golfklubbs företagsnätverk

Business & Pleasure. Landskrona Golfklubbs företagsnätverk Business & Pleasure 2016 Landskrona Golfklubbs företagsnätverk Landskrona Golfklubb er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven, erbjuder Landskrona Golfklubb spel

Läs mer

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA Ideellt HJÄRTA Kommersiellt HJÄRNA 2 Från 20 000 SEK Från 60 000 SEK Från 175 000 SEK Från 400 000 SEK Partnerstruktur Huvudpartners Det som ingår på en nedre partnernivå ingår också på alla övre nivåer.

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2013 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

8-10 MAJ 2015. www.fitnessgalan.com

8-10 MAJ 2015. www.fitnessgalan.com 8-10 MAJ 2015 F I T N E S S www.fitnessgalan.com FITNESSGALAN I KORTHET Europas mest prestigefyllda fitness- hälso- och skönhetsevent! Globen - Stockholm Globen! Världens största sfäriska byggnad som gästas

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna 2006 2009 2012 Det övergripande målet är ett hållbart Dalarna Ekologiskt, Ekonomiskt och socialt Arbetet med näringslivsutveckling, minskad miljöpåverkan och främjande

Läs mer

SM/JSM simning 2-6 juli Alidebergsbadet SM Beach-vattenpolo 3-5 juli City-Viskan SM Öppet vatten 1 juli City-Viskan

SM/JSM simning 2-6 juli Alidebergsbadet SM Beach-vattenpolo 3-5 juli City-Viskan SM Öppet vatten 1 juli City-Viskan SM/JSM simning 2-6 juli Alidebergsbadet SM Beach-vattenpolo 3-5 juli City-Viskan SM Öppet vatten 1 juli City-Viskan 2 Simning, Beach-vattenpolo och Öppet vatten SPONSORER och SAMARBETSPARTNERS 3 SM-veckan

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer